of 58 /58
482 Lampiran A1.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Dalam Seluruh Aktiviti Dan Operasi SPT Mengikut Makluman Informan Kajian 1, 2 dan 4.

Lampiran A1.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko ...studentsrepo.um.edu.my/7413/16/15_Lampiran_Rajah.pdf · 484 Lampiran A2.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah

  • Author
    lediep

  • View
    244

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Lampiran A1.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko...

482

Lampiran A1.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Dalam Seluruh Aktiviti Dan Operasi SPT Mengikut Makluman Informan Kajian

1, 2 dan 4.

483

Lampiran A1.2: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Dalam Seluruh Aktiviti Dan Operasi SPT Mengikut Makluman Informan Kajian

6, 7, 10 dan 11.

484

Lampiran A2.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Pelaburan Mengikut Petikan Temu bual Informan Kajian 1, 2, 4 dan 5.

485

Lampiran A2.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Pelaburan Mengikut Petikan Temu bual Informan Kajian 6, 7

dan 8.

486

Lampiran A2.3: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Pelaburan Mengikut Petikan Temu bual Informan Kajian 9,

10 dan 11.

487

Lampiran A3.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful Am Mengikut Petikan Temu bual Informan 1 dan 3.

488

Lampiran A3.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful Am Mengikut Petikan Temu bual

Informan 6 dan 7.

489

Lampiran A3.3: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful Am Mengikut Petikan Temu bual

Informan 8, 10 dan 11.

490

Lampiran A4.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful Keluarga Mengikut Petikan Temu Bual Informan 1,

2,4, 5 dan 6.

491

Lampiran A4.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Penerimaan Takaful Keluarga Mengikut Petikan Temu Bual

Informan 7, 8, 9, 10 dan 11.

492

Lampiran A5: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Ketiadaan Ketelusan Maklumat Daripada Kakitangan Mengikut

Petikan Temu Bual Informan Kajian.

493

Lampiran A6: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Penampilan dan Imej Kakitangan SPT Mengikut Petikan Temu Bual

Informan Kajian.

494

Lampiran A7: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kakitangan-Kakitangan Baru SPT Mengikut Petikan Temu Bual

Informan Kajian.

495

Lampiran A8: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Tiada Kesedaran Kepentingan Pematuhan Syariah di Kalangan

Kakitangan SPT Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian

496

Lampiran A9: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Dalam Brosur Pemasaran Mengikut Petikan Temu Bual

Informan Kajian.

497

Lampiran A10: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Penggunaan Istilah Mengikut Petikan Temu Bual

Informan Kajian.

498

Lampiran A11.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Agen Takaful Mengikut Petikan Temu Bual Informan

6 dan 8.

499

Lampiran A11.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kesalahan Agen Takaful Mengikut Petikan Temu

Bual Informan 9 dan 11.

500

Lampiran A12: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kegagalan Sistem Mengikut Petikan Temu Bual Informan Kajian.

501

Lampiran A13: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan Jawatankuasa Syariah SPT Mengikut Petikan Temu

Bual Informan Kajian.

502

Lampiran A14: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Pertikaian Produk Pelan Gadai Janji Takaful Mengikut Petikan Temu

Bual Informan Kajian.

503

Lampiran A15: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Urusniaga yang Segera Mengikut Petikan Temu Bual

Informan Kajian.

504

Lampiran A16: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah dalam Latihan Kakitangan dan Agen SPT Mengikut Petikan Temu Bual Informan

Kajian.

505

Lampiran A17.1: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan Pengauditan Syariah Mengikut Petikan Temu Bual

Informan 1, 4, 5 dan 7.

506

Lampiran A17.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kelemahan Pengauditan Syariah Mengikut Petikan

Temu Bual Informan 8, 9 dan 10.

507

Lampiran A18: Petikan Penuh Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah Disebabkan Kakitangan Berlatarbelakang Kewangan Konvensional Mengikut

Petikan Temu Bual Informan.

508

Lampiran B1: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Dengan Urusniaga Seperti Biasa atau Bussiness As Usual

Mengikut Makluman Informan.

509

Lampiran B2: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Latihan Kepada Agen SPT Mengikut Makluman

Informan.

510

Lampiran B3: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Latihan Kepada Kakitangan SPT Mengikut

Makluman Informan.

511

Lampiran B4: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Pelupusan Pendapatan Tidak Diiktiraf Kebajikan

Mengikut Makluman Informan.

512

Lampiran B5: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Pendekatan Rundingan Informal Mengikut

Makluman Informan.

513

Lampiran B6: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Pengurusan Risiko SPT

Mengikut Makluman Informan.

514

Lampiran B7.1: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan MPS BNM mengikut Makluman

Informan 1 dan 3.

515

Lampiran B7.2: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan MPS BNM mengikut Makluman

Informan 4, 5 dan 8.

516

Lampiran B8: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Pihak Luaran seperti Pengurus Dana

Pelaburan Luar, Pusat Penyelidikan, Broker mengikut Makluman Informan.

517

Lampiran B9: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Pengauditan Syariah mengikut Makluman

Informan.

518

Lampiran B10.1: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Review Syariah mengikut Makluman Informan

4 dan 5.

519

Lampiran B10.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Review Syariah mengikut

Makluman Informan 5 dan 6.

520

Lampiran B10.3: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Review Syariah mengikut

Makluman Informan 7 dan 8.

521

Lampiran B10.4: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Review Syariah mengikut

Makluman Informan 7 dan 8.

522

Lampiran B11: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah dengan Menyalurkan kepada Insurans Konvensional

mengikut Makluman Informan.

523

Lampiran B12: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Standard Prosuder Operasi SPT mengikut

Makluman Informan.

524

Lampiran B13.1: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah SPT mengikut

Makluman Informan 3 dan 5.

525

Lampiran B13.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah SPT

mengikut Makluman Informan 6.

526

Lampiran B13.3: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah SPT

mengikut Makluman Informan 6.

527

Lampiran B13.4: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah SPT

mengikut Makluman Informan 7.

528

Lampiran B13.5: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah SPT

mengikut Makluman Informan 8.

529

Lampiran B13.6: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Bahagian Syariah SPT

mengikut Makluman Informan 9, 10 dan 11.

530

Lampiran B14.1: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Jawatankuasa Syariah SPT mengikut

Makluman Informan 1, 3, 4 dan 5.

531

Lampiran B14.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Jawatankuasa Syariah

SPT mengikut Makluman Informan 6, 7 dan 8.

532

Lampiran B14.3: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Jawatankuasa Syariah SPT mengikut

Makluman Informan 9, 10 dan 11.

533

Lampiran B15.1: Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Kakitangan SPT mengikut Makluman

Informan 2, 7 dan 8.

534

Lampiran B15.2: Sambungan Petikan Penuh Dapatan Pendekatan Pengurusan Keterdedahan Risiko Syariah Melalui Peranan Kakitangan SPT mengikut

Makluman Informan 8 dan 10.

535

Lampiran C1: Faktor-Faktor Keterdedahan Risiko Syariah dalam IKI

536

Lampiran C2: Dapatan Keterdedahan Risiko Syariah SPT di Malaysia

537

Lampiran C3: Dapatan Pendekatan Pengurusan Risiko Syariah SPT di Malaysia

538

Lampiran D1: Illustrasi Laporan Potensi Tidak Patuh Syariah

539

Lampiran D2: Illustrasi Laporan Insiden Tidak Patuh Syariah