Click here to load reader

Læringsmål Vejledersamarbejde - kom.aau.dkkom.aau.dk/~lpj/old-control/SLP01/HandoutsPV610.pdf · Produktvejledning Fokuserer på faglig viden Lægger vægt på en konsistent og

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Læringsmål Vejledersamarbejde - kom.aau.dkkom.aau.dk/~lpj/old-control/SLP01/HandoutsPV610.pdf ·...

 • PV 6 Efteråret 2010MedialogiBachelor i IT og informatikSoftwareDatalogiLars Peter [email protected]

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Få styr på samarbejdet

  http://community.livetechdocs.com/voice/files/2009/08/collaboration.jpg © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  • Vejledertyper • Tilgange til læring og læringsstile• Gruppen

  – et sammenrend af personligheder• Roller og funktioner i gruppen • Få godt begyndt med samarbejdsaftalen • Gruppearbejde

  Læringsmål

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  • Få et konkret værktøj til at vurdere vejlederens rolle i projektet

  • Få testet din personlighed og din læringsstil med henblik på selvrefleksion.

  • Få præsenteret forskellige roller i projektarbejdet med henblik påselvrefleksion og gruppediskussion

  • Få nogle hints og henvisninger til den skriftlige samarbejdsaftale.

  Vejledersamarbejde

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Vejledningens indholdTo typer af indhold i vejledningen:

  Problemorienteret vejledningFagorienteret vejledning

  PROBLEMRelevant anvendelse af faget

  FAGTeorierMetoder

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Vejledningens formFire former for vejledning:

  ProduktvejledningProcesvejledningLaissez-faire vejledningKontrolvejledning

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

 • Produktvejledning

  Fokuserer på faglig viden Lægger vægt på en konsistent og sammenhængende projektrapportEr løsningsorienteret Giver ideer, forslag og svarEr produktorienteret

  Sørg for at få lavet en disposition over rapporten så tidligt

  som muligt

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Procesvejledning

  Fokuserer påerkendelsesprocessenVejleder i gruppesamarbejdeStiller spørgsmål i stedet for at angive løsningerFremmer refleksive processerEr procesorienteret

  Prøv at opstille nogle spørgsmål,

  som kan styre jeres arbejde den

  næste tid…

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Laissez-faire vejledning

  Lader gruppens lyst være styrende for projektetRoser og opmuntrer til selvstændigt arbejdeDemonstrerer manglende engagementGiver overordnede, uforpligtende og tilfældige kommentarerMinimerer sit tidsforbrug til vejledning

  Nå, men det går jo godt, så er der jo ingen grund til at

  jeg…

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Kontrolvejledning

  Sætter gruppen på prøveGør projektet til én lang eksamenFokuserer på bedømmelsen Fokuserer på den enkelte studerendes kundskab

  Kan du ikke lige gå op til tavlen og udlede den

  formel, som I har anvendt på side 10, så vi

  kan se om I alle har forstået det.

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet© SLP-gruppen, Aalborg Universitet© SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Tænk lige over….

  Hvilken type vejledning ville I foretrække

  i de forskellige faser af projektetProdukt, proces,

  laissez-faire eller kontrol vejledning

  Vejledersamarbejde - spørgsmålHvilke forventninger har I til vejlederens rolle. Vejledermøder

  hvor tit kan der holdes vejledermøde, og hvorvidt skal der forelægge en dagsorden og et referat af vejledermøderne, og hvorvidt skal der være fællesmøder (hoved & bivejleder begge til stede).

  Hvordan skal arbejdsblade afleveres, og hvornår skal de senest afleveres for at få kommentarer til et vejledermøde

 • Vejledersamarbejde – en modelEn rigtig god model for samarbejde med vejlederen

  er at tilsende ham/hende flg. information 1-2 dage forud for vejledermøderne:Hvad har hvem arbejdet med siden sidst + de tilhørende arbejdsblade (incl. forfatternavne)Hvad laver vi lige nuHvor vil vi gerne have hjælp fra vejlederenDagsorden for mødet

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Individuel og kollektiv læring

  http://www.doingworks.com/images/Chair2.jpg

  What is ’learning’?Yes, it’s actually true – you can

  get a degree by repeatingeverything the teacher says.

  Learning Environment- traditional

  teachers and textbooks as main learning resources

  Teaching = Learning ?Teach me…and I will forget ?

  Tell me and I will forgetShow me and I will remember

  Involve me and I will understandStep back and I will act

  Chinese proverb

  Student centered learning

 • Carl Rogers on teaching at Harvard in 1951

  I have come to feel that the only learning which significantly influences behavior is self-discovered, self-appropriated learning.

  • It seems to me that anything that can be taught to another is relatively inconsequential, and has little or no significant influence on behavior.

  Effectivity of educational formats (after Bales)

  5 %10 %

  LectureReading

  AudiovisualDemonstration

  Discussion groupPractice

  Teaching others

  Averageretention

  20 %

  30 %50 %

  75 %80 %

  21

  Erfaringsbaseret læring

  Test

  Generalisering

  Refleksion

  Erfaring

  Kolb’s læringscirkel, med John Cowan’s ord (Cowan 1998).

  Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experiences

  - David Kolb

  Learning is a function of the activity, context, and culture in which it normally occurs, thus it is situated- Jean Lave & Etienne Wenger

  Original figure in Wenger 2004Original figure in Wenger 2004

  Life Long Learning

  Learning engineering

  tobecome

  an engineer

  To live is to learn – Chinese saying

  Pause Hvad er en læringsstil

  En persons måde at modtage og behandle information på – og dermed at lære på.Et værktøj til selvrefleksion i relation til undervisning og projektarbejdeVed du hvordan du lærer bedst?Lad os lave en test: luk øjnene og ......

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitethttp://www.6seconds.org/anabel/images/respect-learning-style.gif

 • How do you do reading? Some people…sometimes…

  Felder-Soloman’s index of learning style (ILS)

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Sansen Intuition

  Aktiv Refleksiv

  Visuel Verbal

  Sekventiel Global

  http://serc.carleton.edu/images/NAGTWorkshops/earlycareer/teaching/learning_styles.jpg

  ILS® - den sansende versus den intuitive

  http://cultura.blogosfere.it/images/5%20senses.jpghttp://charleshamel.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/03/intuition-trust.jpg

 • ILS® - den aktive versus den reflektive

  http://z.about.com/d/drawsketch/1/0/x/B/ernesto-thinking.jpgwww.physics.gla.ac.uk

  ILS® - den visuelle versus den verbale

  http://www.chronotext.org/Isaiah/img/SlidingText_FR.jpghttp://www.filebuzz.com/software_screenshot/full/22846-chart_modelkit.jpg

  ILS® - sekventiel versus global Læringsstil præferencer INS N= 493

  (Kolmos, Holgaard, 2003)

  HUSK

  Testen skal ikke bruges til at kategorisere personer.Ingen læringsstil er bedre end en anden – de er bare forskellige.Jo flere måder at lære på, jo bedre læring.Testen siger intet om, hvad du kan!

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitethttp://www.bjorns-wrestling.dk/bjornfoto/Husk.JPG

  ..og nu testen

  Felder-Soloman’s index of learning style (ILS):Felders learning style test (ILS Questionnaire)

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

 • www.comestic.com

  Tag Felders learning style test (ILS Questionnaire)Diskuter med din gruppe:Hvordan kan i bedst lære til og fra hinanden baseret på jeres individuelle læringsstile?Forbered en kort (2 min) præsentation af de vigtigste resultater fra diskussionen.Præsentation ca. 10.30 !!

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Gruppen– et sammenrend af personligheder

  Gardners syv intelligenserLogisk matematiskeSprogligeMusikalskeRumlige/visuelleKropsligPersonligSociale

  Billede: http://www.cyh.com/HealthTopics/Library/brain.gif © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Jungs personlighedstyper

  Sansning

  TænkningFølen

  Intuition

  Introvert

  Ekstrovert© SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Typeindikator- baseret på Jungs personlighedstyper

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  http://www.jobindex.dk/cgi/typeindikator.cgi

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Et team– forskellige roller

 • Team Spirit ?

  © www.potential.dk

  Organisering og projektledelseDe uformelle roller dannes i starten af

  projektperioden

  LederenPrygelknabenFestabenKlovnenDen ansvarligeDen sociale igangsætter

  Organisering og projektledelse

  Socialisering og professionalisering af gruppen

  De uformelle roller er led i en socialiseringsprocesSpecielt i starten af uddannelsen har studerende et stort behov for at socialisereSkelne mellem Socialisering og Professionalisering - Disciplinering

  Belbin® www.belbindanmark.dk

  Organisator

  • ”Slideren”• Praktisk sans• Disciplineret • Systematisk• Pålidelig • Har tilpasningsevne• Sans for det realistiske

  og relevante

  Opstarter

  • ”Indpiskeren”• Motiveret med masser af ”drive”• Offensiv • Handlingsorienteret• Resultatorienteret• Udadvendt• Trives under pres

 • Koordinator

  • ”Dirigenten”• Tager gerne ordet• Evnen til at skabe

  holdfølelse• Moden• Tillidsvækkende• God til at uddelegere

  opgaver• God til at kombinere

  forskellige færdigheder

  Idemand

  • Nytænkende• Kreativ • Fantasifuld• Selvstænding• Indadvendt• Facilitator• God til at løse komplicerede

  problemstillinger i opstartsfasen

  Kontaktskaber

  • Entusiastisk• Hurtig reagerende• Udadvendt• Netværksskabende• Nysgerring• Snakkende• God til at kommunikere ud ad til og

  give feedback til sit bagland

  Analysatoren

  • Seriøs • Fornuftig• Jordbunden• Går i detaljen• Kritiske sans• Tænker over tingene før

  beslutninger træffes• God til at vurdere for og imod

  Formidler

  • Omgængelig• Bekymrer sig om andre• Fleksibel og tilpasningsvillig• Klar på et kompromis• Skaber god stemning• Konfliktsky• God til at sørge for de sociale

  arrangementer i en gruppe

  Afslutteren

  •Vedholdende• Indadvendt• Præcis• Har stor koncentration• Holder målet klart• God til at overholde planer • Har øje for enkelthederne

 • Specialisten

  • Har teknisk og specialviden• Helliger sig en sag• Prioriterer det faglige niveau• Forsvarer sit domæne• Er stolt af sit fagområde• Har tendens til at isolere sig• Viser sjældent interesse for andres områder

  3 x 3 Teamroller

  1. Tænke roller

  2. Handle roller

  3. Sociale roller

  IdémandAnalysatorSpecialist

  OpstarterOrganisatorAfslutter

  KoordinatorFormidlerKontaktskaber

  © www.potential.dk

  Et irsk ordsprog

  ””Hvordan kan det vHvordan kan det væære, at re, at vi vurderer andre ud fra vi vurderer andre ud fra

  deres handlinger men os deres handlinger men os selv ud fra vores gode selv ud fra vores gode

  hensigter?hensigter?””

  © www.potential.dk

  En gruppe – forskellige tilgange til dialogen

  http://www.suntliv.nu/upload/Temaserier/Vad%20sags%20(Kommunikation)/Kommunikation.gif

  Den vigende “sofavælger

  “Lad chefen tage beslutningerne - jeg gør som der bliver sagt.”

  Fordel: Hurtig beslutningsproces uden konflikter

  Ulempe: Gruppen går glip af sofavælgerens indsigt og det er ikke nødvendigvis ”lederen”, der er den klogeste.

  http://www.detdansk.dk/wp-content/netto.jpg

 • Diskussionskrigeren

  Den bedste debattør vinder.

  “Jeg mener stadig som jeg sagde før… og du må da kunne forstå, at det er det eneste rigtige”

  Fordel: Argumenters holdbarhed bliver afprøvetUlempe: Debattørerne hjælper ikke selv med at

  finde huller i egen argumentation. Den bedste debattør har ikke nødvendigvis ret.

  http://www.unipublic.unizh.ch/campus/uni-news/2006/2211/konflikt.jpg

  Den kompromissøgende

  Du siger rød og jeg siger gul - lad os vælge orange.

  Fordel: Flere interesser tilgodeses.Ulempe: Nogen gange er kompromiset

  ringere end hver af alternativerne.

  http://www.selvsving.dk/images/smil_til_dig.jpg

  Den dialogsøgende eller holdspilleren

  “Lad os betragte alle forslag som inspirationskilder og diskutere os frem til den bedste løsning”

  Fordele: Gruppen tager fælles ansvar for at vurdere fordele og ulemper ved de fremsatte ideer.

  Ulemper: Langsommelig beslutningstagning

  http://komtext.dk/img/profil.jpg

  De 3 reaktionsmåderDen aggressive måde

  - Stiv og rank- Stirrer fikseret- Tilbøjelig til at pege- Lægger armene over

  kors

  - Jeg vil have, at du…- Du skal…- Vi gør, som jeg siger!- Nu er du jo dum!

  Den eftergivende måde

  - Undgår øjenkontakt- Taler stille og kun om

  nødvendigt- Er rastløs

  - Undskyld, jeg forstyrrer, men…

  - Åh, nej dog- Det hele er min skyld

  Den assertive måde

  -Rank, men afslappet-Virker fattet-Holder øjenkontakt-Smiler

  - Lad os…- Hvordan skal vi gøre det?- Jeg synes… hvadsynes du?- Jeg ville gerne…

  65 66

 • © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Samarbejde og konflikt- To sider af samme sag

  (Frydensberg & Hammerich, 2006

  Konfliktløsning - Hvorfor?Gennem bearbejdning af konflikter, bliver usynlige grænser og skjulte normer kendt. Uløste konflikter tapper samarbejdet for energi.

  Konflikttyper:

  Personkonflikter/kemiKommunikations-konflikterFaglige konflikterRollekonflikterOrganisatoriske konflikter

  Mål- og målbestem-melseskonflikterInteressekonflikterArbejdsindsatskonflikterHoldnings-/normkonflikterAmbitionskonflikter

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet© SLP-gruppen, Aalborg Universitet© SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Tænk lige over….

  Hvad er symptomerne på en konflikt?

  Typiske tegn på konflikterLangvarige diskussioner uden udbytte, men ingen dialog – hver har sit verdenskortDer postuleres i stedet for at argumenteresMedlemmerne beskylder hinanden for at have manglende forståelse – eller have misforstået.Medlemmerne danner klikerMedlemmerne stikker til hinanden, fokuserer påmanden i stedet for bolden, og bagtaler hinandenDet handler mere om personlige sejre end projektrelevante sejrer.

  Konflikttrappen

  (Frydensberg & Hammerich, 2006

 • Personlig konfliktadfærd KonfliktforebyggelseSelvrefleksion

  Se mennesket i sin modstander og skille person fra sag

  Få etableret en samarbejdskulturSamarbejdsaftaler, procedurer for feedback, mødekultur, teambuilding mm.

  Opmærksomhed på kommunikationenBlokerende versus fremmede bidrag til kommunikationenKommunikationsmønsteretForskellige indstillinger til kommunikationForskellige reaktionsmønstre

  Evaluering af den personlige relationHver 3die uge evaluerer gruppen hinanden

  én af gangen på følgende måde:

  • Alle forbereder sig på at komme med mindst:• et positivt udsagn og • et konstruktivt kritisk udsagn til hver af de øvrige

  i gruppen.• Den der evalueres må IKKE kommentere

  udsagnene, men blot lytte den denkonstruktive og loyale kritik

  Udsagnene skal:

  Beskrive konkret opførsel – ikke fortolke motiverUdtrykke følelser direkte – ikke indirekteVære specifikke – ikke generelleKun handle om ting som kan ændresGive plads til forandringerIKKE være fordømmendeVære motiveret af et ønske om at hjælpe andre –ikke at såre demGodt råd: prøv udsagnet på dig selv

  Tag hånd om konflikten

  Mød konflikten – lad være at ignorere den.Tag et kig på konflikttrappen – hvor vidt har konflikten udviklet sig.Identificer dig med din modstander og dennes situationTal med hinanden – og ikke om hinanden.Lav være med at fremlægge din mening som fakta i samtalen Læg konflikten bag dig. Evaluer konfliktløsningen efter et stykke tid.

  Blokerende bidrag til kommunikationen

  Forsvar/angreb holdningUenighed uden konstruktive alternativerBlokering af diskussionen Tale om andre emnerTale hele tiden

 • Bidrag der fremmer kommunikationsmiljøet

  Rose og opmuntre andreStøtte andre til at blive hørtFølge og støtte idéerTilkendegive ændret holdningUdvise åbenhedHave styr på de beslutninger der er taget

  Billede: http://www1.istockphoto.com

  Bidrag der fremmer diskussionen direkte

  Stille forslagSøge information gennem spørgsmålGive informationOpsummere diskussionenUdvikle på forslag og idéerTeste egen og andres forståelse af det

  diskuterede

  Billede: http://www1.istockphoto.com

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet© SLP-gruppen, Aalborg Universitet© SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  Tænk lige over….

  Hvad vil i gøre hvis i får

  en konflikt i gruppen?

  Konflikter – husk !Konflikter er ikke en forestilling. Konflikter er bare. Vi vælger, om

  det skal være en forestilling - et spil - i hvilket der er vindere og tabere. Vi har livet igennem fået et så indgroet mønster, at vi tænker på konflikter som en konkurrence. At livet bliver en stor scoringstavle. Det at vinde er blevet så vigtigt for os.

  Hvad står der her ?

  OPPORTUNITYISNOWHEREOPPORTUNITY IS NO WHEREOPPORTUNITY IS NOW HERE

  Logbogen dokumenterer gruppens væsentligste aktiviteter/beslutninger - kort og præcist

  Refleksioner til procesanalysen er gode at have med

  Logbog

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  http://www.richardrussellgallery.com

  Tjek kommunikationens flow

 • Husk at få godt begyndt med samarbejdsaftalen

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitethttp://bio.co.za/wp-content/uploads/2006/03/negotiation.jpg

  Samarbejdsaftalen

  • Beskriv arbejdsaftalens formål i denne! • Tænk SLP

  • Samarbejde: Arbejdsdeling, mødedisciplin, håndtering af samarbejdsvanskeligheder mv.

  • Læring: Delmålsformuleringer, forpligtelser i forhold til kurser og den kollektive læring mv.

  • Projektmanagement: Logbog, tidsplaner, mødeledelse, filstyring, formidling mv.

  • Brug samarbejdsaftalen dynamisk!

  http://www.pharm.kitasato-u.ac.jp/kps_online/image/hints.gif © SLP-gruppen, Aalborg Universitet

  1. Mødetider:Mødetid 8.30 hver dag med mindre andet er aftalt eller der er forelæsning fra morgenstunden. 8.30 er man klar til at påbegynde dagens arbejde.Kan mødetiden ikke overholdes skal gruppe informeres hurtigst muligt.Ved at møde for sent (8.30 er deadline) uden at have informeret gruppen og have gyldig grund bliver vedkommende straffet med en bøde på 20 Kr. Deadline markeres med en clockradio, og alle der møder for sent sætter sit kryds på “Jeg er en knold, der har mødt for sent” kalenderen. Ved fredagsmøder opsamles antal af krydser, og der betales til bødekassen.Middagspause er I perioden 11.30-12.30.Ved mandagsmøder aftales et vedledende tidspunkt for, hvornår de individuelle arbejdsdage slutter. Ved middagsmødet på den pågældende dag revurderes tidspunktet.

  Et eksempelA225 2006 NANO

  Billede: http://www.ludiques.net/images/smilies.gif

  Jeg er en knold!

  2. Gruppeaftaler:Vigtige aftaler i gruppen vedtages, når alle er til stede så vidt muligt det kan lade sig gøre.Er en person ikke tilsted skal denne informeres hurtigst muligt om aftalen.Er vedkommende meget imod aftalen skal denne have mulighed for at kunne protestere imod gruppens beslutning.Overholdes deadline for aflevering af arbejdsblade ikke falder en bøde på 50 kr.Hvis arbejdsbladet ikke bliver afleveret kommer der 2 nye påarbejdsbladet.Viser det sig at arbejdsbyrden for en enkelt person er for stor, skal gruppen informeres hurtigst muligt.Arbejdsbladene skal udveksles på CVS.

  SamarbejdsaftaleA225 2006 NANO fortsat

  Billede: http://www.oigf-haandbold.dk/thump.asp?filen=st-Dommer2.jpg

  3. Gruppeleder:Gruppelederen har ansvar for at seriøsiteten bliver opretholdt og tidsplanen følges.Gruppelederstillingen går på tur (alfabetisk), en ny gruppeleder udvælges pr. 14 dag.Gruppelederen skal holde dagsordenen ved vejledermøder.Som redskab har gruppelederen mødehatten, når mødehatten er på mødehatteflasken er der DYB seriøsitet i rummet. Samt en klokke som lederen kan bruge, hvis der opstår useriøsitet i rummet.Det er kun gruppelederen, der har rettighed til at benytte sig af disse redskaber. (Klokken kan anvendes af andre i nødværge, hvis gruppelederen er uopmærksom.

  SamarbejdsaftaleA225 2006 NANO fortsat

  Billede: http://www.kempsvillehs.vbschools.com/Library/Images/CHIEF.GIF

  4. Fredagsmøder:Opsummering af ugens forløb i forhold til projektet.Sammenligne tidsplan med hvor langt vi er i forløbet.Diskussion af arbejdsblade.Rød tråd, hvor vil vi hen med projektet?Projektrelevante emner til diskussion.Evaluering af gruppelederens præstation.Konstruktiv kritik af gruppens medlemmer.Betaling af bøder!!!Rotering af logbogfører, postmand og leder (hver 14. dag).Logbogfører skal føre referat af fredagsmøder, vejledermøder og de tidspunkter, hvor det ellers er relevant.I løbet af weekenden skal referaterne af ugens forløb uploades påforumet, hvis dette ikke er sket inden mandag falder en bøde på 25 kr.

  SamarbejdsaftaleA225 2006 NANO fortsat

  Billede: http://www2.spejdernet.dk/soborg/img/moede.gif

 • NU ØVELSE: Udarbejd eller finpuds samarbejdsaftalen HUSK at lave opgavebesvarelser til PV-

  seminaret

  TAK FOR NU

  © SLP-gruppen, Aalborg Universitethttp://pub.uvm.dk/2008/forskellighed/images/illu_3_4.gif