Lærervejledning til Vandetsvej .VAND I HVERDAGEN – Biologi / Fysik-kemi / Geografi / Samfundsfag

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Lærervejledning til Vandetsvej .VAND I HVERDAGEN – Biologi / Fysik-kemi / Geografi / Samfundsfag

Lrervejledning til Vandetsvej.dkO V E R B Y G N I N G E N : B I O L O G I / F Y S I K - K E M I / G E O G R A F I / S A M F U N D S F A G

Layout: Operate A/S

Indhold

1. Introduktion til lrervejledningen 3Introduktion til lrervejledningen .......................................................................................... 4

2. Pdagogisk tilgang og mlstyret undervisning 5Pdagogisk tilgang og mlstyret undervisning ...................................................................... 6

3. Konkret vejledning til de enkelte moduler 8Vand og forbrug ......................................................................................................................... 9

Spildevand og rensning ......................................................................................................... 16

Vand som ressource ............................................................................................................... 23

Fremtidens vejr ....................................................................................................................... 30

Vandets Kredslb .................................................................................................................... 38

4. Pdagogisk tilgang uddybende pointer 45Pdagogisk tilgang uddybende pointer ............................................................................. 46

3

1. Introduktion til lrervejledningen

4

Lrervejledningen giver forslag til, hvordan du kan arbejde med de fem moduler p Vandetsvej.dk, der er mlrettet undervisning i 7. 10. klasse, s det motiverer elevernes nysgerrighed og understtter mlene for elevernes lring.

Du finder ogs en introduktion til den pdagogiske tilgang, der ligger bag de aktiviteter, Vandetsvej.dk fore-slr. Vandetsvej.dk er i sin nye udgave (2016) tilrettelagt, s materialet tager direkte udgangspunkt i aspek-ter af elevernes kontakt med vand. Hermed fr eleverne en virkelighedsnr forstelse af vandets kredslb og vores forbrug af vand, samt kan engagere sig i vand som fremtidens ressource, alts et overordnet fokus p bredygtig udvikling.

Materialet bygger p fagmlene for biologi, fysik/kemi og geografi herunder kompetencemlene med deres frdigheds- og vidensml og inspirerer til besg p forsyningerne bag Vandetsvej.dk.

Introduktion til lrervejledningen

VAND I HVERDAGEN Biologi / Fysik-kemi / Geografi / SamfundsfagModul Klassetrin Fag Temaer Oplagte besgsml

Vand og forbrug 7. 10. Biologi, geografi, fysik/kemi samt samfundsfag

Forbrugeradfrd, dilem-maer og interessekonflik-ter i forhold til udnyttelse af naturressourcen vand, konomi, bredygtighed.

Vandvrk

Spildevand og rensning

7. 10. Biologi, geografi, fysik/kemi

Spildevand (kilder, rens-ning, forbrug, udledninger i naturen).

Renseanlg

Vand som ressource

7. 10. Biologi, fysik/kemi, geografi

Grundvand, tilgngelig-hed, vandkvalitet, vand-vrk, bredygtighed, rent grundvand eller alterna-tiver.

Vandvrk

Fremtidens vejr 7. 10. Biologi, geografi, fysik/kemi, samt samfundsfag

Vejr, vejrudsigt, klima, vejrekstremer, forget drivhuseffekt, klimaforan-dringer, klimatilpasning.

Klimatilpasnings- projekter

Vandets kredslb

7. 10. Biologi, geografi, fysik/kemi

Modellering af vandets opfrsel i naturen og som del af menneskers forbrug af vand som ressource.

Alle besgsml vedr. vand kan vre nyttige

5

2. Pdagogisk tilgang og mlstyret undervisning

6

Denne lrervejledning giver en meget konkret hjlp til, hvordan materialet p Vandetsvej.dk kan anvendes, s fagligheden styrkes p en interessant mde for eleverne. Tilgangen bygger p den nyeste pdagogiske forskning og faglige krav til elevernes udbytte af undervisningen.

Hvorfor fokus p vand?Vand er vel et af de hyppigste temaer, som tages op i skolen, og det med god grund. Det er et super godt emne bde i sig selv og som eksempel p andre vigtige emner og problemstillinger. S derfor er det ikke et emne, man bliver frdig med et bestemt skoler. Det fremgr da ogs tydeligt af skolefagenes formulerin-ger, som materialet bygger p. De forskellige naturfags fagml gr vandtemaer til uundgeligt indhold.

Pdagogisk tilgang og mlstyret undervisning

Nye Flles Ml og lringsmlstyret undervisning

UndersgelseMaterialet giver indledningsvist ideer til meget simple, praktiske undersgelser, forsg og konkre-tiseringer, som fanger elevernes opmrksomhed og giver klassen en god start p de enkelte temaer, sdan som de er organiseret i moduler.

Lreren kan vlge at udvide anvendelsen af de foreslede forsg, s de fr en mere central funktion i opfyldelsen af kompetencemlene ved at afstte mere tid, p flgende mde:

Instruktionen p Vandetsvej.dk bruges i frste om-gang alene til lrerens planlgning. Hermed kan lreren lgge op til, at eleverne formulerer hypote-ser og overvejer selve forsgsopstillingen. Ligeledes kan eleverne komme med andre ideer til under-sgelser, som kan afprves i samme forlb. Frst derefter gr klassen i gang med selv at anvende materialet p Vandetsvej.dk.

Flles ml for naturfagene Undersgelse Modellering Perspektivering Kommunikation

ModelleringKompetence til modellering har nu en central plads. Her er det vigtigt, at eleverne bde er aktive med deres hnder og med deres hjerner. Det fr lre-ren med materialet p Vandetsvej.dk den forndne

hndsrkning til. Ofte anvendes tilgange, som op-fordrer eleverne til at forestille sig noget og tnke nogle konkrete forhold igennem p et mere overord-net plan. Hermed sttter det elevernes arbejde med modellering, nr det ogs kombineres med elever-nes faglige begrebsudvikling.

PerspektiveringGennem alle moduler knyttes forbindelser til livet uden for skolen, ligesom forbindelser til nutiden og til fremtiden. Klimaforandringer er sledes ogs en del af perspektivet. At styrke elevernes selvstndige handlekompetence er den overordnede ambition med materialet. Derfor er materialet fri for lftede pegefingre og anvisninger p den rigtige adfrd. I stedet styrker det elevernes engagement i nre og principielle problemstillinger af betydning for dem selv og udviklingen.

Kommunikation Det samlede materiale giver mulighed for, at elever kan fordybe sig ganske meget i konkrete fagligheder og samfundsmssige problemstillinger knyttet til vores forbrug af vand nu og i fremtiden. Det sker ved, at eleverne inddrages som kritiske unders-gere, nr de prsenteres for forskelligt medieret materialet, f.eks. film. Og det sker ved, at eleverne er aktive deltagere, nr de selv skal beskrive natur-faglige og teknologiske problemstillinger gennem anvendelse af forskellige medier.

7

Lrerens styringDet er tanken, at det er lreren, der styrer elever-nes arbejde, og hvad de overordnet fokuserer p for p den mde at kunne bidrage til, at eleverne fr begrebsliggjort deres konkrete erfaringer og informationer.

Til hvert modul er der anfrt et skema, som giver et overblik over indholdet og kompetenceml, som aktiviteterne retter sig mod. I sjlen Kompetence-omrder med eksempler p mulige Frdigheds- og Vidensml er der anfrt eksempler p frdigheds- og vidensml, som lreren kan bruge til at udvikle sine egne undervisningsml til den konkrete under-visning. Herved kan lreren tage sine egne priorite-ringer ind i forhold til vgtning af fagligheder ud fra elevernes tidligere undervisning og alder.

Materialet kan ogs bruges som en faglig ressource til grupper af elever, der mske efter eget valg n-sker at fordybe sig i srlige faglige aspekter og fr strre frihed til det.

Tegn p lringDe fleste moduler giver oplg til, hvordan eleverne kan fremstille deres forstelse af en problemstilling grafisk eller p anden mde vise, hvad de har lrt, og hvordan de forstr de pgldende problemstil-linger. Hermed kan de bruges til at f fokus p ud-byttet ogs i elevernes jne. I det hele taget ger det elevernes udbytte af undervisningen, nr eleverne klart fr at vide, hvad de skal lre ved en bestemt aktivitet, og bliver bevidste om de fremskridt, de hver isr gr.

Tvrfaglighed og fllesfaglige fokusomrder Materialet er velegnet til tvrfagligt samarbejde mellem flere fag. P 7. - 10. klassetrin er modulerne oplagte til nogle af de fllesfaglige fokusomrder for naturfagene.

Som naturressource er der mange problemstillinger knyttet til menneskets brug af vand. Rundt omkring i verden har man ofte enten for meget vand eller for lidt vand i perioder. Med de klimaforandringer, som allerede er undervejs, bliver der endnu en rsag til at arbejde med vand i et mere globalt perspektiv, men med store konsekvenser lokalt.

Udvalgte fllesfaglige fokusomrder for naturfag Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer Teknologiens betydning for menneskers sundhed

og levevilkr Produktion med bredygtig udnyttelse

af natugrundlaget

Den bne skole besg os lokaltMaterialet lgger op til, at besg p det lokale vand-vrk og renseanlg, samt naturomrder og klima-tilpasningsprojekter inddrages i skoledagen p en mde, der understtter elevernes lring og trivsel.

Flere af partnerne bag Vandetsvej.dk har pdagogi-ske lringscentre, der gerne bidrager med hjlp til at gre besg til en aktiv del af undervisningen.

Oplagte lokale besgsml Vandvrk Renseanlg Naturomrder Klimatilpasningsprojekter

8

3. Konkret vejledning til de enkelte moduler

9

Vand og forbrugHvad bruger vi drikkevandet til?

10

Klassetrin 7. - 10.

Fag Alle naturfag samt samfundsfag*Egner sig til det Fllesfaglige fokusomrde for naturfag:Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer.

Anslet varighed Mindst 2 lektioner

Fag