Click here to load reader

Laererveiledning Kp Engelsk 3 Trinn BM Endelig

  • View
    154

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Laererveiledning Kp Engelsk 3 Trinn BM Endelig

Versjon november 2010 bokml

Kartlegging i engelsk for 3. trinn

Veiledning

Innhold 1. VIKTIG INFORMASJON .......................................................................... 3 1.1 Bakgrunn og forml med kartleggingsprver ...................................... 4 1.2 Bakgrunn og forml med kartleggingsprven i engelsk for 3. trinn ........ 4 2. BAKGRUNN FOR PRVEN ...................................................................... 5 2.1 Hva mler prven? .......................................................................... 5 2.2 Kartleggingsprven i engelsk ............................................................ 6 2.3 gjenkjenne og forst ord og uttrykk ................................................ 8 2.4 Hva mler oppgavene i lytting? ....................................................... 10 2.5 Hva mler oppgavene i lesing? ........................................................ 11 3. GJENNOMFRING OG SKRING AV KARTLEGGINGSPRVEN.................... 13 3.1 Generelt om kartleggingsprven ..................................................... 13 3.2 Hvordan forberede prven .............................................................. 14 3.2.1 Hva SKAL gjres ........................................................................ 14 3.2.2 Hva BR gjres ......................................................................... 15 3.3 Gjennomfring av kartleggingsprven ........................................... 15 3.3.1 Lytteoppgavene ......................................................................... 15 3.3.2 Leseoppgavene .......................................................................... 17 3.4 Retting og poengberegning ............................................................. 20 3.5 Fasit ............................................................................................ 21 3.5.1 Fasit lytting............................................................................. 21 3.5.2 Fasit lesing ............................................................................. 23 3.5.3 Skjema for registrering av elevresultat ...................................... 25 4. OPPFLGING AV ELEVER ..................................................................... 27 4.1 Ny vurdering av lytteferdighetene ................................................... 27 4.2 utvikle vokabularet ..................................................................... 30 4.3 Ny vurdering av leseferdighetene .................................................... 32 4.3.1 underske forstelse av ord/svrt korte uttrykk ......................... 33 4.3.2 underske evnen til forst setninger ....................................... 34 4.4 utvikle leseferdighetene .............................................................. 37 5. LITTERATURLISTE OG ANDRE RESSURSER ............................................ 41

VEDLEGG Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg 1: 2: 3: 4: vingsoppgaver i lytting 3. trinn eleveksemplar vingsoppgaver i lytting 3. trinn lrereksemplar vingsoppgaver i lesing 3. trinn eleveksemplar Lyttetekst fra CD

Side 2 av 52

1.

VIKTIG INFORMASJON

Dette er veiledningen til den frivillige kartleggingsprven av elevers lytte- og leseferdigheter i engelsk p 3. trinn. Prven er utviklet av Universitetet i Bergen. Veiledningsheftet inneholder tre hoveddeler i tillegg til denne innledningen. Del 2 omhandler prinsippene prven er bygget p, og hvordan dette reflekteres i oppgavene. Del 3 beskriver prven, og hvordan den skal gjennomfres og skres. Del 4 gir rd om oppflging av prveresultatene i form av videre vurderings- og utviklingsaktiviteter, med strst fokus p de svakeste elevene. I tillegg finnes forslag til litteratur for videre lesing.

Til slutt i dette veiledningsheftet finnes fire vedlegg, blant annet vingsoppgaver til hvert prveformat. Elevene br gjre disse oppgavene fr prven, slik at de fr kjennskap til oppgaveformatene. Vedlegg: Vedlegg 1: vingsoppgaver i lytting eleveksemplar Vedlegg 2: vingsoppgaver i lytting lrereksemplar Vedlegg 3: vingsoppgaver i lesing Vedlegg 4: Teksten til lytteoppgavene p CD-en. Denne kan brukes nr lreren arbeider med enkeltelever etter at kartleggingsprven er gjennomfrt. I tillegg til denne veiledningen har Utdanningsdirektoratet utgitt Retningslinjer for gjennomfring av kartleggingsprver for grunnskolen skoleret 2010/2011 og PAS/PGS - Brukerveiledning for skolen.

Side 3 av 52

1.1

Bakgrunn og forml med kartleggingsprver

Kartleggingsprver har som forml avdekke enkeltelever med behov for individuell oppflging og tilrettelegging bde p individ- og skoleniv, jf. St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen: Disse prvene skal avdekke hvilke elever som har srskilte problemer og som trenger spesiell oppflging. Dette vil gi skolene muligheten til fange opp elever med srskilte utfordringer tidlig og vre med p forebygge at elever avbryter videregende opplring fordi de har for svake grunnleggende ferdigheter til flge med i fagene. (St.meld. nr. 31, side 62-63) Kartleggingsprvene har derfor et annet forml enn nasjonale prver: Prvene skal primrt gi lringsstttende informasjon p elev-, klasse- og skoleniv. Prvene er utviklet med tanke p identifisere enkeltelever med svake ferdigheter. En konsekvens av dette er at prvene er ganske lette for veldig mange elever. Prvene skiller ikke mellom de flinkeste elevene, og lreren m bruke andre vurderingsmetoder for avgjre om en elev trenger mer utfordrende lese- og lytteoppgaver. Prvene er standardisert slik at om lag 20 % av elevene p landsbasis ligger under det som kalles bekymringsgrensen

1.2

Bakgrunn og forml med kartleggingsprven i engelsk for 3. trinn

Denne prven skal kartlegge i hvilken grad elever p 3. trinn har ndd lreplanmlene for lesing/lytting i engelsk for 2. trinn. Hovedformlet med prven er imidlertid identifisere de svakeste elevene, det vil si de som skrer under en bekymringsgrense, for kunne gi dem ndvendig hjelp til oppn mlene i lreplanen. I del 4 i veiledningen presenteres oppflgingsarbeid for lrerne som gir rd om hvordan elevenes ferdigheter i engelsk kan videreutvikles.

Side 4 av 52

For svake elever med lrevansker vil kanskje ikke prven gi s mye spesifikk informasjon, men resultatet kan indikere problemer som ikke er spesifikke for engelsk. Selv om det gis noen generelle rd for arbeid med svrt svake elever, m slike tilfeller utredes nrmere. Noen elever har ferdigheter i engelsk lesing og/eller lytting langt over det denne prven mler. Mange elever i Norge lrer i dag engelsk utenfor skolen og ligger derfor p et hyere niv enn det som forventes ut fra lreplanen. En svrt hy skre p kartleggingsprven kan tyde p at elevene har ndd mlene i lreplanen for 2. trinn, eller at nivet deres i engelsk er hyere enn mlene i lreplanen. Prven skiller ikke mellom de flinkeste elevene, og lreren m bruke andre vurderingsmter for avgjre om en elev trenger mer utfordrende lese- og lytteoppgaver.

2.2.1

BAKGRUNN FOR PRVENHva mler prven?

Kompetansemlene i engelsk for 2. trinn er (LK-06): Sprk og sprklring Ml for opplringen er at eleven skal kunne samtale om fordeler ved kunne engelsk gi eksempler p ord og uttrykk som er felles for morsmlet og engelsk gi eksempler p engelske ord og uttrykk ut fra egne interesser forst og bruke noen vanlige engelske ord og fraser knyttet til nre omgivelser forst og bruke engelske sprklyder og sprkrytme gjennom praktiske estetiske aktiviteter anvende det som er lrt i morsmlsopplringen om alfabetet, hndskrift, skriveretning, og tegnsetting utforske sprket gjennom flere sanser og medier

Side 5 av 52

Kommunikasjon Ml for opplringen er at eleven skal kunne hilse og stille og svare p enkle muntlige sprsml forst enkle instrukser gitt p engelsk gjenkjenne en del ord og uttrykk i muntlige og skriftlige tekster lese noen enkle setninger skrive noen ord, uttrykk og ofte brukte setninger bruke tall i kommunikasjon

Kultur, samfunn og litteratur Ml for opplringen er at eleven skal kunne vise noe kjennskap til barns dagligliv i engelsksprklige land ta del i barnekultur og litteratur gjennom lyd, bilder og bevegelse.

2.2

Kartleggingsprven i engelsk

Denne prven er utviklet for kartlegge i hvilken grad elevene har ndd mlene for lytting og lesing i engelsk, det vil si : forst enkle instrukser p engelsk forst noen vanlige engelske ord og fraser knyttet til nre omgivelser gjenkjenne en del ord og uttrykk i muntlige og skriftlige tekster lese noen enkle setninger

Siden det er relevant for leseferdigheter kunne kopiere ord korrekt, kan det i tillegg sies at det siste oppgaveformatet i lesedelen mler om eleven kan skrive noen ord. Prven mler alts hovedsakelig elevenes ferdigheter i gjenkjenne og forst kjente og dagligdagse ord og uttrykk, muntlig eller skriftlig. Dette er det frste trinnet i utviklingen av lese- og lytteferdigheter p et fremmedsprk. Det tilsvarer noenlunde det som er beskrevet for lesing og lytting i Det europeiske rammeverket.

Side 6 av 52

Prven inneholder et utvalg ord og uttrykk som er knyttet til nre omgivelser for barn i denne alderen og p dette nivet. Ordene presenteres enkeltvis i svrt enkle setninger og svrt korte dialoger. Alle oppgavene, bortsett fra i det siste oppgaveformatet i lyttedelen, er bildebasert, slik at det riktige svaret vanligvis er avhengig av kunne gjenkjenne ord/uttrykk som passer til bildet. Bildene fungerer ogs som et middel til sette ord/uttrykk inn i en sammenheng. For finne ut hvilket vokabular mange av elevene p dette nivet kjenner, er det gjennomfrt en sprreunderskelse blant lrere, i tillegg til en omfattende utprving av oppgavene. Ord/uttrykk, tekster og bilder som fungerer for elevene, er identifisert. Det betyr at en elev som har ndd mlene i LK06, i hovedsak burde skre hyt bde i lytting og lesing. Lytteoppgavene er den mest grunnleggende prven a

Search related