Click here to load reader

Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej ... - polsl.pl · PDF file–modelowanie przepływów biociepła ... •CATIA v5 wersja komercyjna 1 stanowisko •Pakiet do inżynierii wiedzy

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Laboratorium Zastosowań Metod Sztucznej ... - polsl.pl · PDF file–modelowanie...

LABORATORIUM ZASTOSOWA METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Projekt SPO-WKP 1.4.3

1

Plan prezentacji

Oglne informacje o projekcie

Beneficjent

Opis stanowisk badawczych

Podsumowanie

Zwiedzanie laboratoriw

2

OGLNE INFORMACJE O PROJEKCIE

3

Oglne informacje o projekcie

4

Program: Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw

Dziaanie: 1.4.3 Wzmocnienie wsppracy midzy sfer badawczo-rozwojow a gospodark

Tytu: Laboratorium Zastosowa Metod Sztucznej Inteligencji

Okres realizacji

2004 - 2006

Budet projektu

5

Kwota cakowita: 3 385 800 z

W tym dotacja z MNiSW: 1 151 172 z

BENEFICJENT

6

Beneficjent projektu

7

Politechnika lska Wydzia Mechaniczny

Technologiczny

Instytut Mechaniki i Inynierii

Obliczeniowej

Instytut Podstaw Konstrukcji

Maszyn

Instytut Mechaniki i Inynierii Obliczeniowej

8

Obszary zainteresowa naukowych (1) Bioinspirowane algorytmy optymalizacji Sztuczne sieci neuronowe Analizy Metod Elementw

Skoczonych - MSC Patran/Nastran/Marc - Ansys - LS-Dyna - wasne oprogramowanie

Modelowanie wieloskalowe - homogenizacja komputerowa - techniki pomostowe

Przetwarzanie rwnolege - wielordzeniowe/wieloprocesorowe - gridy obliczeniowe - obliczenia z uyciem GPU

9

Obszary zainteresowa naukowych (2)

Biomechanika analizy MES implantw,

analizy wieloskalowe tkanek kostnych,

eksperymentalne wyznaczanie parametrw materiaowych,

modelowanie przepyww biociepa

symulacje i eksperymenty zwizane z zamraaniem i oparzeniami tkanek

Badania eksperymentalne wraz z analiz numeryczna (identyfikacja parametrw elementw konstrukcji na podstawie pomiarw porednich)

10

11

Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn

Obszary zainteresowa naukowych (1)

Wspomaganie komputerowe procesw projektowania, konstruowania i eksploatacji maszyn oraz zapewnienia jakoci

Metodologia diagnostyki technicznej maszyn

Metody i techniki sztucznej inteligencji

Rozwj i zastosowanie systemw doradczych

Metody pozyskiwania wiedzy w projektowaniu i eksploatacji maszyn

12

Obszary zainteresowa naukowych (2)

Metody i techniki ograniczania haasu oraz drga maszyn

Robotyka mobilna

Systemy wizyjne i termowizyjne, metody przetwarzania i rozpoznawania obrazw

Pojazdy elektryczne i elektryczne ukady napdowe o minimalnym zuyciu energii

Systemy wytwarzania energii ze rde odnawialnych

13

OPIS STANOWISK BADAWCZYCH

14

Instytut Mechaniki i Inynierii Obliczeniowej

15

Stanowisko do bada wytrzymaociowych materiaw oraz pomiarw fizycznych przy niskich czstociach

Maszyna wytrzymaociowa MTS

zasilacz hydrauliczny

st

rama 322

kontroler

komputer

kamera wideoekst.

rozdzielacz uchwyty

serwozawory i siownik

16

Maksymalna sia 100kN, siownik o skoku 150mm Rozciganie i ciskanie prbek okrgych i paskich do 14mm rednicy i gruboci Zginanie trjpunktowe Prby dynamiczne, zmczeniowe, przy staej amplitudzie siy, przy staej amplitudzie przemieszczenia lub przy staej amplitudzie odksztacenia) Prby dynamiczne z dowolnym przebiegiem Dodatkowy siownik 25kN oraz ekstensometr liniowy, szczeliniowy (do bada propagacji pkni), rednicowy.

17

Uchwyty hydrauliczne max sia 100kN

Czujnik siy 100kN

18

Wideoekstensometr

Pomiar przemieszcze pomidzy znacznikami, dwie kamery dwie osie lub dwa fragmenty komponentu, pomiar zmiany odlegoci pomidzy punktami (max. 50)

19

Wzmacniacz tensometryczny HBM 3 karty, 16 kanaw tensometrycznych, 8 wej napiciowych

Kanay tensometryczne do podczania wier, p, caych mostkw

klasa 0.1 prbkowanie 0..1kHz przetworniki 20bit 8x wejcie napiciowe +/- 10V 16x wejcie wier, p i cay mostek tensometryczny, pomiar do 500Hz wewntrzne rezystory 120, 350 Ohm modu procesora pozwala na przesy danych online do komputera z uyciem USB lub Ethernet

20

Wzmacniacz tensometryczny HBM

oprogramowanie Catman

21

Stanowisko do symulacji MES, optymalizacji i identyfikacji konstrukcji metodami sztucznej

inteligencji

Ansys 11 Multiphysics wersja komercyjna 1 stanowisko

Serwer

22

Stanowisko do projektowania i testowania systemw analizy obrazw

i wizyjnej inspekcji stanu obiektw.

Kamera termowizyjna ThermaCam B20HS Temp. zakres pomiarowy - 401200 oC Rozdzielczo termiczna +/- 0.03 K (zakres 0.06K)

23

24

Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn

Stanowisko do dyskretyzacji i modelownia powierzchni swobodnych

25

Skanowanie stykowe dyskretne Skanowanie stykowe cige

skaner ramieniowy MicroScribe G2 laserowa gowica skanujca MicroScan oprogramowanie MicroScanTools

Stanowisko do dyskretyzacji i modelowania powierzchni swobodnych

26

Modelowanie wokselowe Modelowanie krzywych

rami modelowe Phantom Omnix system modelowania haptycznego ClayTools

Stanowisko do pomiaru pl wibroakustycznych i eksperymentalnej

analizy modalnej (1)

27

Stanowisko do pomiaru pl wibroakustycznych i eksperymentalnej

analizy modalnej (2)

28

29

Stanowisko do identyfikacji, rozwijania i testowania modeli diagnostycznych przeznaczonych dla ukadw odpornych na bdy

System ABB: 800xA Kontroler ABB: AC 800M Wyposaenie (m in.): Przepywomierze: wirowy, masowy Coriolisa, elektromagnetyczny , ultradwikowy Zawory elektromagnetyczne i elektro-pneumatyczne

Stanowisko do projektowania i testowania systemw analizy obrazw i wizyjnej inspekcji stanu obiektw (1)

Kamera termowizyjna Jenoptic VarioCAM

Rozdzielczo w podczerwieni 320x240px

max. Prdko rejestracji obrazw 50fps

Rozdzielczo

temperaturowa100mK

Obiektywy: ogniskowa 25 mm

ogniskowa 50 mm

30

Stanowisko do projektowania i testowania systemw analizy obrazw i wizyjnej inspekcji stanu obiektw (2)

Kamera Mikrotron MC-1362 z framegrabberem

Matryca monochromatyczna CMOS

Rozdzielczo 1280 x 1024 pikseli Maksymalna szybko akwizycji

obrazw 500 obrazw / sekund przy penej rozdzielczoci

Obiektyw makro (Linos / Typ Rodagon 24/4) ogniskowa o dugoci 28 mm

Zcze CameraLink Medium/Full

31

Stanowisko do projektowania i testowania systemw zarzdzania wiedz w projektowaniu i eksploatacji maszyn

CATIA v5 wersja komercyjna 1 stanowisko

Pakiet do inynierii wiedzy PC-PACK

32

PODSUMOWANIE

33

Podsumowanie

Wyposaono i uruchomiono 7 stanowisk Laboratorium Zastosowa Sztucznej Inteligencji

Laboratorium moe prowadzi dziaalno komercyjn

Jestemy bardzo zainteresowani wspprac z przedsibiorcami i orodkami badawczymi

34

ZWIEDZANIE LABORATORIW

35

Gdzie znajduj si stanowiska badawcze?

Wydzia Mechaniczny Technologiczny przejcie cznikiem na 1 pitro wydziau

Laboratoria:

sala 21 parter, po zejciu ze schodw prosz skrci w prawo (maszyny wytrzymaociowe, MES)

sala 154 1 pitro prosz skrci w prawo po przejciu przez cznik, (termowizja)

sale 546, 547b i 548 5 pitro (pozostae stanowiska)

Prosimy o udanie si w grupach 15 osobowych

36

37

DZIKUJEMY ZA UWAG

[email protected] [email protected]

[email protected]@[email protected]

Search related