Click here to load reader

LABORATORIJSKE VAJE – ELEKTROTEHNIKA IN · PDF filevezij in naprav ter povezujejo znanja laboratorijskih vaj z znanji elektrotehnike, elektronike, fizike, kemije in matematike. Dijaki

 • View
  218

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of LABORATORIJSKE VAJE – ELEKTROTEHNIKA IN · PDF filevezij in naprav ter povezujejo znanja...

 • Uni nart

  LABORATORIJSKE VAJE

  ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRONIKA

  Tehnika gimnazija (210 ur)

 • 2

  UNI NART

  LABORATORIJSKE VAJE ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRONIKA

  Gimnazija; tehnika gimnazija (210 ur)

  Predmetna komisija:

  dr. Iztok Humar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, predsednik

  Miran okl, Srednja elektro-raunalnika ola Maribor, lan

  Janez Marn, Tehniki olski center Kranj, lan

  Anton Orehek, Elektrotehniko-raunalnika strokovna ola in gimnazija Ljubljana, lan

  Boris Plut, olski center Novo mesto, lan

  Igor Petrovi, Elektrotehniko-raunalnika strokovna ola in gimnazija Ljubljana, lan

  Stane Ravnak, olski center Celje, lan

  Pri posodabljanju unega narta je Predmetna komisija za posodabljanje unega narta za

  laboratorijske vaje izhajala iz veljavnega unega narta za laboratorijske vaje za strokovno

  gimnazijo iz leta 1998.

  Recenzenta:

  dr. Anton Rafael Sinigoj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

  Sreko Simovi, Tehniki olski center Kranj

  Izdala: Ministrstvo za olstvo in port, Zavod RS za olstvo

  Za ministrstvo: dr. Igor Luki

  Za zavod: mag. Gregor Mohori

  Uredila: Lektor'ca

  Jezikovni pregled: Lektor'ca

  Ljubljana, 2010

 • 3

  Sprejeto na 123. seji Strokovnega sveta RS za splono izobraevanje 18. 6. 2009.

  CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 37.091.214:621.3(0.034.2) 37.091.214:621.38(0.034.2) UNI nart. Laboratorijske vaje. Elektrotehnika in elektronika [Elektronski vir] : tehnika gimnazija (210 ur) / predmetna komisija Iztok Humar ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za olstvo in port : Zavod RS za olstvo, 2010 Nain dostopa (URL): http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2010/ programi/gimnazija/teh_gim/UN_LAV_Elektrotehnika_elektronika.pdf ISBN 978-961-234-870-0 (Zavod RS za olstvo) 1. Humar, Iztok, 1977- 250678528

 • 4

  KAZALO

  1 OPREDELITEV PREDMETA ............................................................................................ 62 SPLONI CILJI/KOMPETENCE ...................................................................................... 7

  2.1 Sploni cilji ....................................................................................................................... 72.2 Splone in strokovne kompetence .................................................................................... 7

  3 CILJI IN VSEBINE ............................................................................................................ 103.1 Delo v laboratoriju .......................................................................................................... 10

  3.1.1 Varnost pri delu z elektrinimi napravami ............................................................ 103.1.2 Izdelava poroila o meritvi .................................................................................... 103.1.3 Napake in pogreki pri merjenju ............................................................................ 11

  3.2 Enosmerna elektrina vezja ............................................................................................ 113.2.1 Merjenje napetosti .................................................................................................. 113.2.2 Merjenje toka ......................................................................................................... 113.2.3 Razvejie tokov .................................................................................................... 123.2.4 Napetosti v zakljueni zanki .................................................................................. 123.2.5 Linearno breme ...................................................................................................... 123.2.6 Ozemljitvena upornost ........................................................................................... 133.2.7 Nelinearno breme ................................................................................................... 133.2.8 Napetostni delilnik ................................................................................................. 133.2.9 Raziritev merilnega obmoja ............................................................................... 133.2.10 Mostino vezje ..................................................................................................... 143.2.11 Mo ...................................................................................................................... 143.2.12 Vir ........................................................................................................................ 15

  3.3 Izmenina elektrina vezja ............................................................................................. 153.3.1 Periodini signali ................................................................................................... 153.3.2 Sestavljen periodini signal ................................................................................... 153.3.3 Upor, tuljava in kondenzator v izmeninem vezju ................................................ 163.3.4 Vzporedna in zaporedna vezja RLC ...................................................................... 163.3.5 Resonanca .............................................................................................................. 163.3.6 Sestavljena vezja RLC ........................................................................................... 173.3.7 Mo ........................................................................................................................ 173.3.8 Kompenzacija jalove moi ..................................................................................... 173.3.9 Histerezna zanka .................................................................................................... 183.3.10 Lastna in medsebojna induktivnost ...................................................................... 183.3.11 Transformator ...................................................................................................... 183.3.12 Trifazni sistem ..................................................................................................... 193.3.13 Prehodni pojavi .................................................................................................... 193.3.14 Koaksialne linije .................................................................................................. 19

  3.4 Simulacija elektrinih vezij ............................................................................................ 20

 • 5

  3.5 Elektronski elementi ....................................................................................................... 203.5.1 Dioda ...................................................................................................................... 203.5.2 Usmerniki ............................................................................................................... 213.5.3 Napetostni napajalniki ........................................................................................... 213.5.4 Tranzistor ............................................................................................................... 22

  3.6 Ojaevalna vezja ............................................................................................................. 223.6.1 Ojaevalne stopnje z bipolarnimi in unipolarnimi tranzistorji .............................. 223.6.2 Ojaevalna vezja z operacijskim ojaevalnikom ................................................... 233.6.3 Primerjalnik napetosti z operacijskim ojaevalnikom ........................................... 233.6.4 Ojaevalniki velikih signalov ................................................................................. 24

  3.7 Generatorji signalov ....................................................................................................... 243.8 Kombinacijska in sekvenna vezja ................................................................................. 25

  3.8.1 Logini gradniki in logina funkcija ...................................................................... 253.8.2 Kombinacijska vezja .............................................................................................. 263.8.3 Sekvenna vezja ..................................................................................................... 26

  3.9 Pretvorniki analognih in digitalnih signalov .................................................................. 273.10 Krmilni sistemi ............................................................................................................. 27

  4 PRIAKOVANI REZULTATI ......................................................................................... 284.1 Vsebinska znanja ............................................................................................................ 284.2 Procesna znanja in veine ............................................................................................. 29

  5 MEDPREDMETNE POVEZAVE ..................................................................................... 315.1 Cilji in dejavnosti medpredmetnih povezav ................................................................... 325.2 Dejavnosti za razvoj kompetenc ..................................................................................... 34

  6 DIDAKTINA PRIPOROILA ....................................................................................... 366.1 Preverjanje znanja .......................................................................................................... 37

 • 6

  1 OPREDELITEV PREDMETA

  Elektrotehnika

Search related