of 1 /1
VARSTVO PRED SEVANJEM IN MERITVE RADIOAKTIVNOSTI Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2) Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, Ljubljana, Slovenija LABORATORIJ ZA RADIOLOŠKE MERILNE SISTEME IN MERITVE RADIOAKTIVNOSTI Izvajamo meritve aktivnosti sevalcev žarkov gama z visokoločljivostno spektrometrijo gama. Opravljamo laboratorijske meritve vzorcev iz okolja: živil in krme; kemikalij, gradbenih materialov, ipd. Na leto opravimo približno 1000 meritev: nadzor okolja v okolici NEK; nadzor radioaktivnosti v življenskem okolju v RS; nadzor radioaktivnosti v okolici rudnika Žirovski vrh; začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju; meritve za potrebe industrije in upravnih organov pri kontroli uvoza in izvoza. Od marca 2003 smo akreditirani po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji pod št. L- 044. Izvedemo lahko meritev kakršnegakoli tekočega ali trdnega vzorca, ki se ga da homogenizirati. Hitre meritve opravimo v enem dnevu, daljše pa v roku treh delovnih dni. Vodja laboratorija: dr. Matjaž Korun Slika 3: Kalibracija osebnega dozimetra v polju ionizirajočega sevanja radioaktivnega vira Cs-137 EKOLOŠKI LABORATORIJ Z MOBILNO ENOTO (ELME) Mobilna enota Ekološkega laboratorija posreduje pri nesrečah z radioaktivnimi snovmi. Vodja laboratorija: dr. Matej Lipoglavšek LABORATORIJ ZA DOZIMETRIČNE STANDARDE Laboratorij za dozimetrične standarde je nosilec nacionalnega referenčnega etalona za fizikalni veličini absorbirana doza v zraku (kerma) in ekvivalentna doza ionizirajočega sevanja gama. Dejavnosti laboratorija obsegajo: vzdrževanje sekundarnega etalona; kalibracije vseh vrst meril, ki se uporabljajo v varstvu pred sevanji ter raziskave in razvoj na področju dozimetrije. Mednarodno primerljivo kakovost kalibracij potrjuje akreditacija št. L-043 po mednarodnem standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Kalibriramo referenčne in okoljske dozimetre za absorbirano dozo v zraku (kerma) ter inšpekcijske in osebne dozimetre za ambientno in osebno ekvivalentno dozo (slika 3). Vodja laboratorija: dr. Matjaž Štuhec LABORATORIJ ZA TERMOLUMISCENČNO DOZIMETRIJO Izvajamo dozimetrični servis od izdaje dozimetra, preko meritve do končnega rezultata, ki ustreza zahtevam standarda ISO 17025: TLD sistem uporabljamo za osebno in okoljsko dozimetrijo že 20 let; TLD-05 lahko uporabljamo za nadzor sevanja v zgradbah, odlagališčih odpadkov, v zračnih plovilih, črpališčih nafte in zemeljskega plina, ipd; Dozimetre vam dostavimo v manj kot petih delovnih dneh; Osebno dozimetrijo redno izvajamo za zaposlene v zdravstvenih in državnih ustanovah ter v podjetjih; Okoljsko dozimetrijo izvajamo na petdestih mestih v Republiki Sloveniji, enajstih mestih v okolici rudnika Žirovski vrh ter sedeminšestdesetih mestih v okolici jedrske elektrarne NE Krško. Vodja laboratorija: dr. Benjamin Zorko Slika 1: Menjava vzorca na visokoločljivostnem spektrometru gama Slika 2: Vozilo mobilne enote Slika 4: Dozimetri TLD-05 imajo dimenzije 30x78x6 mm in tehtajo 24,8 g Če imate vprašanja o karkšnemkoli vidiku radioaktivnosti, naj gre za meritve, varstvo zaposlenih pred sevanjem, izvozna dovoljenja ali pravne predpise, nas pokličite! Naslov: Institut "Jožef Stefan“ Spletna stran: http://ol.ijs.si/ Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij Kontaktna oseba: dr. Matej Lipoglavšek Jamova 39 Telefon: 01 4773 493, 041 622 707 1000 Ljubljana Elektronska pošta: matej.lipoglavš[email protected]

LABORATORIJ ZA RADIOLOŠKE MERILNE SISTEME IN MERITVE RADIOAKTIVNOSTI

  • Upload
    xuan

  • View
    80

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VARSTVO PRED SEVANJEM IN MERITVE RADIOAKTIVNOSTI Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2) Institut " Jo žef Stefan " , Jamova 39, Ljubljana, Sloveni j a. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: LABORATORIJ ZA RADIOLOŠKE MERILNE SISTEME IN MERITVE RADIOAKTIVNOSTI

VARSTVO PRED SEVANJEM IN MERITVE RADIOAKTIVNOSTIOdsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F-2)

Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, Ljubljana, Slovenija

LABORATORIJ ZA RADIOLOŠKE MERILNE SISTEME IN MERITVE RADIOAKTIVNOSTI

Izvajamo meritve aktivnosti sevalcev žarkov gama z visokoločljivostno spektrometrijo gama.Opravljamo laboratorijske meritve vzorcev iz okolja:

živil in krme; kemikalij, gradbenih materialov, ipd.

Na leto opravimo približno 1000 meritev: nadzor okolja v okolici NEK; nadzor radioaktivnosti v življenskem okolju v RS; nadzor radioaktivnosti v okolici rudnika Žirovski vrh; začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju; meritve za potrebe industrije in upravnih organov pri kontroli uvoza in izvoza.

Od marca 2003 smo akreditirani po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 pri Slovenski akreditaciji pod št. L-044. Izvedemo lahko meritev kakršnegakoli tekočega ali trdnega vzorca, ki se ga da homogenizirati.Hitre meritve opravimo v enem dnevu, daljše pa v roku treh delovnih dni.

Vodja laboratorija: dr. Matjaž Korun

Slika 3: Kalibracija osebnega dozimetra v polju ionizirajočega sevanja radioaktivnega vira Cs-137

EKOLOŠKI LABORATORIJ Z MOBILNO ENOTO (ELME)

Mobilna enota Ekološkega laboratorija posreduje pri nesrečah z radioaktivnimi snovmi.

Vodja laboratorija: dr. Matej Lipoglavšek

LABORATORIJ ZA DOZIMETRIČNE STANDARDE

Laboratorij za dozimetrične standarde je nosilec nacionalnega referenčnega etalona za fizikalni veličini absorbirana doza v zraku (kerma) in ekvivalentna doza ionizirajočega sevanja gama. Dejavnosti laboratorija obsegajo:

vzdrževanje sekundarnega etalona; kalibracije vseh vrst meril, ki se uporabljajo v varstvu pred sevanji ter raziskave in razvoj na področju dozimetrije.

Mednarodno primerljivo kakovost kalibracij potrjuje akreditacija št. L-043 po mednarodnem standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Kalibriramo referenčne in okoljske dozimetre za absorbirano dozo v zraku (kerma) ter inšpekcijske in osebne dozimetre za ambientno in osebno ekvivalentno dozo (slika 3).

Vodja laboratorija: dr. Matjaž Štuhec

LABORATORIJ ZA TERMOLUMISCENČNO DOZIMETRIJO

Izvajamo dozimetrični servis od izdaje dozimetra, preko meritve do končnega rezultata, ki ustreza zahtevam standarda ISO 17025:

TLD sistem uporabljamo za osebno in okoljsko dozimetrijo že 20 let; TLD-05 lahko uporabljamo za nadzor sevanja v zgradbah, odlagališčih

odpadkov, v zračnih plovilih, črpališčih nafte in zemeljskega plina, ipd; Dozimetre vam dostavimo v manj kot petih delovnih dneh; Osebno dozimetrijo redno izvajamo za zaposlene v zdravstvenih in

državnih ustanovah ter v podjetjih; Okoljsko dozimetrijo izvajamo na petdestih mestih v Republiki

Sloveniji, enajstih mestih v okolici rudnika Žirovski vrh ter sedeminšestdesetih mestih v okolici jedrske elektrarne NE Krško.

Vodja laboratorija: dr. Benjamin Zorko

Slika 1: Menjava vzorca na visokoločljivostnem spektrometru gama

Slika 2: Vozilo mobilne enote

Slika 4: Dozimetri TLD-05 imajo dimenzije 30x78x6 mm in tehtajo 24,8 g

Če imate vprašanja o karkšnemkoli vidiku radioaktivnosti, naj gre za meritve, varstvo zaposlenih pred sevanjem, izvozna dovoljenja ali pravne predpise, nas pokličite!

Naslov: Institut "Jožef Stefan“ Spletna stran: http://ol.ijs.si/Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij Kontaktna oseba: dr. Matej LipoglavšekJamova 39 Telefon: 01 4773 493, 041 622 7071000 Ljubljana Elektronska pošta: matej.lipoglavš[email protected]