Click here to load reader

Laboratorij in raba farmacija 2021 - home.liebherr.com

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Laboratorij in raba farmacija 2021 - home.liebherr.com

X_GLM_N_XX_XX_01_2101_07.indde-mail: [email protected] · [email protected]
BIM podatki so takoj na voljo Sodelovanje med podjetjema Liebherr-Hausgeräte in Specifi® omogoa projektantom in prodajalcem po vsem svetu dostop do digitalne knjinice podjetja Liebherr-Hausgeräte z modeli BIM za podroje ivilskih storitev in znanosti. Zdruljivo z AutoCAD® in Revit. home.liebherr.com/bimdata
P ri
dr u
je m
o si
p ra
vi co
d o
sp re
m em
b . N
aj n
ov ej
še in
fo rm
ac ij
e so
n a
vo lj
o n
a sp
le tn
Naš kataloški program
Aparate Liebherr za poslovno rabo najdete povsod tam, kjer pripisujejo storitvam in svetovanju zelo velik pomen:
v specializirani prodajalni!
Pregled vseh aparatov Liebherr najdete v naših glavnih katalogih. Na voljo so v specializiranih prodajalnah ali na home.liebherr.com.
Hladilni in zamrzovalni aparati
Hladilni in zamrzovalni aparati Raziskava in laboratorij 16
Ultra zamrzovalnik 18 Pribor 24 Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati iz nerjaveega jekla v notranjosti 28 Laboratorijski in zamrzovalni aparati obdani z plastiko v notranjosti 36 Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati z elektronskim upravljanjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito 42
Laboratorijski hladilni aparati z mehanskim krmiljenjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito 48
Laboratorijske zamrzovalne skrinje do -45°C 52 Pribor 58
Farmacevtski hladilniki 62
Hladilni in zamrzovalni aparati Raziskava in laboratorij _ 26Ultra zamrzovalnik __________________________ 16
Farmacevtski hladilniki ________________________ 62
Kakovost, Dizajn in Inovativnost
Kakovost e ve kot 60 let je ime Liebherr sinonim za visoko kakovo- stne in inovativne hladilnike in zamrzovalnike. Naša pozor- nost, od zasnove izdelka, razvoja in proizvodnje do trenja, je osredotoena na ponudbo inovativnih vrhunskih izdelkov. Pri tem nenehno vpeljujemo nove zamisli za popolno in varno shranjevanje ivil in obutljivih vzorcev, zdravil ali gra- diva za raziskave in uporabo v laboratorijih. Seznanjeni smo s posebnimi zahtevami in vemo, kaj je potrebno, da se lahko sto odstotno, 24 ur na dan in 365 dni na leto popolnoma zanesete na svoj hladilni aparatza poslovno rabo. e na stopnji razvoja opravljamo preverjanja, ki zagotavljajo, da vse hladilne, mehanske in elektronske komponente delujejo zanesljivo in dolgotrajno, prav tako pa jamimo tudi za njihovo optimalno delovanje in zanesljivost obratovanja. Tako morajo na primer pri preizkusu kakovosti teaji vrat opraviti najmanj 100.000 ciklov odpiranja – kar je enako uporabi ve kot 15 let. Prav tako se izvaja optino preverjanje procesne kakovosti. To nam pomaga pri zagotavljanju najvišje mone zdruljivosti vseh sestavnih delov enega z drugim: za najvišjo raven funkcionalnosti in uinkovitosti.
Dizajn Aparati Liebherr za poslovno rabo se odlikujejo po posebni kombinaciji estetskega vidika in funkcionalnosti. S svojo ele- gantno in brezasno obliko izpolnjujejo hladilni in zamrzovalni aparati najvišje estetske norme. Vrhunska kakovost naših apa- ratov za poslovno rabo se kae v številnih podrobnostih: od predelave nerjaveega jekla do izbire visoko kakovostnih materialov ter znailne opreme njihovih notranjosti. Zahvaljujo njihovemu skladnemu dizajnu je naše aparate za poslovno rabo mono enostavno kombinirati, hkrati pa so tudi privlani na oko.
Inovativnost Nenehen razvoj naših visoko kakovostnih izdelkov je še pose- bej pomemben za nas. Zato imajo vsi LIEBHERR proizvodni obrati tudi razvojna središa s sodobno opremo in strokovno visoko usposobljenimi delavci. V raziskavo in razvoj vlagamo, ker lahko samo tako našim kupcem dolgorono zagotavljamo resnino vrhunsko kakovost in hkrati izpolnjujemo tudi naše lastne najvišje normative. Naš cilj je biti v vsakem pogledu “najboljši v razredu”. Inovacije, bodisi v tehnologiji hlajenja, na podroju praktinosti ali varnosti, so bile vselej pomemben in podporni steber naše zgodovine in bodo ostale to tudi v prihodnje. Z neizmerno predanostjo in strastjo si prizadevamo, da bi inovacije vgradili v naše aparate in z njimi postavili nove standarde na podroju hladilnih in zamrzovalnih aparatov za poslovno rabo. Nenazadnje so naši aparati za poslovno rabo izjemno uinkoviti zahvaljujo tudi njihovi najsodobnejši elektroniki, zdrueni z optimalnimi hladilnimi krogotoki, tako da znatno prispevajo k ekonomskemu in ekološkemu trajno- stnemu razvoju.
Kot strokovnjak za hladilnike in zamrzovalnike ponuja Liebherr širok izbor robustnih specializiranih aparatov za poslovno rabo. Edinstvena kakovost, brezasen dizajn in inovativnost, znailni za naše izdelke, so odraz naših dolgoletnih izkušenj na podroju proizvodnje sodobnih hladilnih aparatov. Vsak dan aparati Liebherr omogoajo našim kupcem, da izkusijo in izkoristijo prednosti našega strokovnega znanja, ki smo ga na podroju poslovne rabe dopolnjevali skozi desetletja.
0706
Skupina Liebherr
Skupino Liebherr je leta 1949 ustanovil Dr. Hans Liebherr. Skozi vso zgodovino podjetja, ki traja e ve kot 70 let, se v poslovanju druine Liebherr odraata stabilnost in zanesljivost. Liebherr je eden od najvejih proizvajalcev gradbene opreme in je tudi zelo uspešen v mnogih drugih industrijskih panogah. Skupina je organizirana na decentralizirani nain z ve kot 48.000 zaposlenimi po vsem svetu in je razdeljena v med seboj neodvisne poslovne enote.
Skupina zdaj vkljuuje enajst proizvodnih enot: premikanje zemlje, rudarstvo, premine erjave, stolpne erjave, tehnologijo betona, pomorske erjave, vesoljsko in prometno tehnologijo, strojna orodja in avtomatizacijske sisteme, gospodinjske aparate, sestavne dele in hotele z ve kot 140 drubami na vseh kontinentih. Krovno podjetje Skupine je Liebherr-International AG v mestu Bulle v Švici, vsi njegovi delniarji pa so lani druine Liebherr.
Proizvodna enota hladilni aparati je bila ustanovljena v kraju Ochsenhausen leta 1954 ter e mnoga leta igra pomembno vlogo v razvoju Skupine. e ve kot 60 let je Liebherr- Hausgeräte vrhunski proizvajalec inovativnih hladilnikov in zamrzovalnikov za gospodinjstva in za poslovno rabo; z letno proizvodnjo, ki presega 2,2 milijona aparatov, smo eden od vodilnih evropskih proizvajalcev hladilnikov. Pet proizvodnih obratov, v Ochsenhausenu (Nemija, Lienzu (Avstrija), Radinovem (Bolgarija), Kluangu (Malezija) ter v Aurangabadu (Indija), sestavlja omreje za proizvodnjo hladilnikov in zamrzovalnikov, ki izpolnjujejo najsodobnejše standarde. Podjetje Liebherr-Hausgeräte je dejavno po vsem svetu: z obširnim omrejem prodajaln in izpostav v Bolgariji, Nemiji, Zdruenem kraljestvu, Avstriji, Kanadi, Maleziji, Rusiji, Švici, Singapuru, Juni Afriki in ZDA, zagotavlja kot specialist na podroju hlajenja in zamrzovanja, da je kupcem na voljo strokoven nasvet in da sta profesionalno servisiranje in vzdrevanje aparatov na voljo na kraju samem.
RudarstvoRavnanje z materiali Premini gradbeni erjavi
Vesoljski in transportni sistemi
98 0908
Dinamini sistem hlajenja za laboratorijsko in farmacevtsko rabo v kombinaciji z natanno elektroniko jami za najvišjo raven stabilnosti temperature v notranjosti aparatov. Poleg tega zaradi zelo kratkih ciklov odmrzovanja ostajajo notranje temperature skoraj konstantne. Laboratorijski aparati Liebherr so za zagotovitev najboljših pogojev shranjevanja obutljivih vzorcev in zdravil zasnovani za zagotovitev optimalne stabil- nosti in konsistentnosti temperature v skladu s standardom EN 60068-3. Opremljeni so tudi s suhim kontaktom za prenos alarmov v zunanji oddaljeni nadzorni sistem. Dodatno so opremljene tudi s serijskim vmesnikom RS 485 za centralno dokumentiranje temperaturnih krivulj in monih alarmov. Tako je za zagotovitev veje varnosti v centralni dokumentacijski in alarmni sistem mono povezati do 20 aparatov. Vgrajeni podatkovni pomnilnik dokumentira in hrani najnije / najvišje vrednosti do 41 dni.
Povsod tam, kjer veljajo stroge zahteve za varno shranjevanje in enakomernost temperature, najsi gre za biotehnologijo, farmacevtske raziskave ali zdravstveno varstvo, se uporabljajo hladilni in zamrzovalni aparati Liebherr. Vgrajeni alarmni sistemi beleijo temperature, opozarjajo uporabnike na odklone in omogoajo najvišjo raven varnosti.
Zagotovitev vrhunske kakovosti – zabeleene meritve temperature
Prihranite energijo in ravnajte trajnostno
Varevanje z energijo je bilo vselej osrednjega pomena za Liebherr in ima tudi odloilen vpliv na zasnovo hladilnikov in zamrzovalnikov za poslovno rabo. Visoko kakovostni sestavni deli omogoajo aparatom zagotavljanje brezhibnega hlajenja. Ti sestavni deli, prilagojeni za poslovno rabo, pripomorejo tudi k nijim stroškom za elektrino energijo. Pri naših izdelkih se koncept varovanja okolja uveljavlja skozi vso njihovo ivljenjsko dobo. Liebherr je bilo prvo podjetje, ki je v svoji celotni profesionalni liniji hladilnikov in zamrzovalnikov uvedlo hladilna sredstva brez CFC in HFC. Od takrat uporabljamo naravna in okolju prijazna hladilna sredstva R 290 in R 600a. V kombinaciji z zmogljivimi kompresorji In sodobnimi hladilni- mi komponentami zagotavljajo, da so naši aparati za poslovno rabo še posebej energijsko uinkoviti in varni.
Uporabljene umetne mase so v skladu z doloili standarda ISO 1043 oznaene za optimalno recikliranje. Do leta 2030 elimo na naših evropskih proizvodnih lokacijah vzpostaviti proizvodnjo brez škodljivih vplivov na okolje. Tako smo lahko e v dveh letih prihranili 62 odstotkov emisij CO2. e na zgo- dnji stopnji so dobavitelji in ponudniki storitev vkljueni v izpol- njevanje trenutno veljavnih kakovostnih in trajnostnih standardov. Naš integrirani sistem upravljanja omogoa izpol- njevanje teh zahtev in uresnievanje zastavljenih ciljev. Njego- va uinkovitost je redno predmet revizijskih postopkov. Vsi evropski proizvodni obrati podjetja Liebherr imajo certifikat v skladu z mednarodnimi standardi za vodenje kakovosti (ISO 9001), za ravnanje z okoljem (ISO 14001) in upravljanje z energijo (ISO 50001). Podjetje Liebherr je septembra 2019 prejelo srebrno oceno certifikacijskega organa EcoVadis za trajnostne rešitve v obratu v Lienzu.
Kot druinsko podjetje z delovanjem po vsem svetu ima Liebherr veliko odgovornost do drube, okolja, kupcev, zaposlenih in dobaviteljev. Presegajo predpise in zakonodajo, so uinki izdelkov in proizvodnih obratov na okolje zmanjšani in ostajajo konstantno na najniji moni ravni. Zato je za Liebherr v vseh njegovih razvojnih procesih odgovoren in trajnosten pristop do porabe energije posebnega pomena.
1110 1110
Servis Liebherrov odlikuje izrazita osredotoenost na stranko. Njegov najpomembnejši cilj je s pomojo hitre obdelave zagotoviti zadovoljstvo stranke. Po vsem svetu razšir- jeno Liebherr servisno omreje vkljuuje strokovnjake za reševanje vseh, s servisiranjem povezanih vprašanj – prek elektronske pošte, telefona ali navadne pošte.
Kot proizvajalec visoko kakovostnih hladilnih in zamrzovalnih aparatov za poslovno rabo elimo delovati v soglasju z našim standardom in slovesom kompetentnega in zanesljive- ga partnerja, tudi ko gre za vprašanja servisiranja in pomoi kupcem. To kupci Liebherrjevi izdelkov priakujejo od nas, zato elimo upraviiti njihova priakovanja z odlinostjo našega poslovanja. Vsa prejeta vprašanja, bodisi pisna ali osebna, so shranjena v naši podatkovni zbirki strank, kjer jih kar najhitreje obdelajo visoko kvalificirani mojstri in tehniki, zaposleni v oddelku za pomo kupcem. Nenehno si priza- devamo si, da bi našim strankam ponudili najboljšo mono rešitev.
Liebherr pomeni zanesljivost in trajnost. Zato pri proizvodnji uporabljamo samo materiale in sestavne dele vrhunske kako- vosti. Vsak aparat je celo e med procesom proizvodnje pod- vren temeljitim preizkusom kakovosti in funkcionalnosti. Naše aparate nenehno razvijamo, optimiziramo vse komponente in in jih pravilno obdelujemo do zadnje podrobnosti, da lahko zagotavljamo pregovorno kakovost Liebherr hkrati z dolgo ivljenjsko dobo naših aparatov. In e vendarle potrebujete nadomestni del za naše aparate, katerih dizajn v glavnem ne potrebuje vzdrevanja, se lahko v vsakem trenutku zanesete na naš servis. Zagotavljamo zgolj originalne Liebherr nado- mestne dele – v veini primerov celo do deset let po nakupu aparata.
V vsak posamezni aparat Liebherrjev je vloenega veliko strokovnega znanja, razvoj- nega dela in ljubezni do podrobnosti. Pred zaetkom serijske proizvodnje aparata ine- nirji zakljuijo ve mesecev trajajoe raziskave in razvoj, da ustvarijo visoko kakovosten izdelek, ki izpolnjuje vse zahteve poslovne uporabe.
Nam kot vrhunskemu proizvajalcu in našim strankam je v osnovi skupno to, da postavljamo najvišje mone standar- de za naše aparate in komponente. Kakovost aparatov Liebherr je trdna podlaga za visoko raven zaupanja, ki ga imajo kupci do znamke Liebherr. Na naših proizvodnih loka- cijah si nenehno prizadevamo za nadaljnji razvoj in izbolj- šanje komponent in materialov za aparate. Naši aparati in komponente za poslovno rabo so skozi celoten proizvodni proces podvreni neprekinjenemu nadzoru kakovosti. Za zagotovitev tako visokih standardov kakovosti so naše kom- ponente podvrene izjemnim obremenitvam in obsenemu
in praktinemu testiranju. S tem zagotavljamo, da iz naših proizvodnih lokacij odhajajo samo najbolj kakovostni apa- rati, ki v celoti izpolnjujejo specifine zahteve za poslovno uporabo. Pri tem so osrednjega pomena tudi naši visoko kvalificirani in usposobljeni zaposleni. Zahvaljujo njihovi predanosti in zavezanosti, lahko Liebherr nenehno postavlja visoke standarde in zagotavlja izvrstno kakovost. Zato ni udno, da so kupci po vsem svetu navdušeni nad trajnostjo naših hladilnikov in zamrzovalnikov.
Preverjena kakovost za najvišje profesionalne standarde
Slika je ilustrativnog karaktera
šana varnost za vaše postopke
Podjetje Liebherr s sistemom SmartMonitoring nudi individualne in obsene rešitve za nadzorovanje profesionalnih naprav za hlajenje in zamrzovanje. Zahvaljujo omrenim komponentam in uporabi storitev v oblaku je mogoe izmerjene vrednosti in obratovalne podatke kadarkoli priklicati in analizirati – in to pri maksimalni varnosti podatkov. O pre- koraitvah mejnih vrednosti boste nemudoma obvešeni in se boste lahko hitro odzvali. Licenni moduli SmartMonitoring se prilagodijo vašim potrebam in jih je mogoe upora- biti kot celovito rešitev za mreno povezane naprave Liebherr kot tudi za naprave drugih proizvajalcev.
Korak za korakom do profesionalnega nadzora za vejo varnost
Dodatna funkcija za obvešanje s sporoili SMS ali klici S temi dodatnimi funkcijami lahko v primeru alarma prejmete obvestilo v obliki sporoila SMS ali klica in se tako hitro odzovete. Funkcijo obvešanja je mogoe uporabiti za vse naprave. Z nadzorno plošo SmartMonitoring je mogoe za vsako napravo konfigurirati prejemnike obvestil SMS/klicev.
n Obvestila s sporoilom SMS/klicem je mogoe prosto konfigurirati n Uporabno za vse prikljuene naprave n Predasno obvestilo, preden potee licenca
Senzorji SmartSensor – celovita rešitev za vse naprave
Naj bodo profesionalni hladilniki in zamrzovalniki podjetja Liebherr ali druge obstojee naprave drugih proizvajalcev – zahvaljujo modularno uporabnim senzorjem SmartSensors lahko vse naprave vkljuite v našo rešitev SmartMonitoring in jih preprosto nadzoru- jete. Preprosta je tudi izvedba drugih primerov uporabe, kot npr. nadzor temperature v prostoru.
Uporabite dodatno opremo za strokovno povezovanje vaših profesionalnih naprav Liebherr s SmartCoolingHub. e elite s SmartCoolingHub povezati ve naprav, potrebujete za vsako dodatno napravo dodatni povezovalni kabel in primeren povezovalni vti. (Nekatere naprave so e opremljene s povezovalnim vtiem.)
Izbirne funkcije
Dodatna oprema
5. Uporaba SmartMonitoring
Dodaten nadzor temperature
S SmartSensor Temperature lahko poljubno merilno mesto pre- prosto nadgradite v natanen nadzor temperature.
n Od naprav neodvisen nadzor n Preprosta in prilagodljiva montaa n Brezino zahvaljujo radijskemu prenosu n Digitalni senzor, ki ne zahteva umerjanja n Dolga ivljenjska doba – ivljenjska doba baterij vsaj 1 leto,
baterije je mogoe preprosto zamenjati n Z zašito pred brizgi vode in prašnotesno v skladu z IP65 n Temperaturno obmoje od -30 °C do +50 °C, velika natannost merjenja +/- 0,25 °C n Visoka varnost podatkov – 24-urni vgrajeni pomnilnik podatkov
Preprosto razumevanje odpiranja vrat Za optimalno zašito blaga lahko vsako poljubno merilno mesto nadgradite s SmartSensor Door. Tako boste imeli popoln pregled nad odpiranjem vrat in vedenjem med odpiranjem vrat, da boste laje prepoznali potencialne vire napak.
n Prilagodljive monosti montae n Brezino zahvaljujo radijskemu prenosu n Dolga ivljenjska doba – ivljenjska doba baterij vsaj 1 leto, baterije je mogoe preprosto zamenjati n Z zašito pred brizgi vode in prašnotesno v skladu z IP65 n Visoka varnost podatkov – 24-urni vgrajeni pomnilnik podatkov
številka predmeta 9414927-00 številka predmeta 6021661-00
Povezovanje komercialnih naprav: tako enostavno je
Povezovalni vti RS 485SmartCoolingHub
1514
Vrhunska zmogljivost
Aparati Liebherr za laboratorijski in farmacevtski sektor omogoajo enakomerno hlajenje celo pri skraj- nih temperaturah okolice. Uporaba ultra-naprednih komponent, izredno uinkovitih in okolju prijaznih hladil- nih sredstev ter natannega nadzo- ra omogoajo najboljše pogoje za shranjevanje kemikalij in materialov za raziskave, zdravil in obutljivih vzorcev. Zahvaljujo inovativne- mu odmrzovanju brez plina jih je manj pogosto potrebno odmrzova- ti. Postopek je tudi obutno hitrejši, temperatura v notranjosti pa osta- ne skoraj nespremenjena. Izbirna dokumentacijska programska opre- ma nenehno belei temperaturni profil – in e je potrebno, opozoril- ni sistemi opozorijo uporabnika, e so prednastavljene temperaturne omejitve preseene.
Uinkovitost
Izredna uinkovitost z nizko pora- bo energije: natanen elektronski krmilnik, dinamini sistem hlajenja in izredno uinkovita izolacija zago- tavljajo nizke obratovalne stroške in tudi varovanje okolja. Visoka kako- vost aparatov je tudi jamstvo za njihovo dolgo ivljenjsko dobo in zanesljivo delovanje in za ekonom- sko in ekološko trajnost.
Zanesljivost
Vsi laboratorijski aparati so z ozirom na stabilnost najvišje temperature zasnovani v skladu s standardom EN 60068-3. Izdelani so pose- bej za za intenzivno poslovno rabo in se odlikujejo po zelo robustnem dizajnu – z najbolj kakovostni- mi materiali in dovršenostjo izdela- ve prav do najmanjše podrobnosti. Vzorno kakovost aparatov zagota- vljajo izrpna testiranja. Vse elek- tronske in hladilne komponente so dovršeno usklajene – popolno za uporabo v laboratorijskem in farma- cevtskem sektorju.
Enostavno išenje
Higiena in preprosto išenje igrata posebno vlogo pri raziskavah, v laboratorijih in v medicinskem sektorju. Zato so aparati Liebherr med drugim opremljeni z modular- nimi notranjimi oblogami z veliki- mi premeri, ki so zelo praktine za išenje. Visoko kakovostna tesni- la prepreujejo pojav kondenzaci- je ter nabiranje umazanije in prahu. Robustni koleški omogoajo eno- stavno išenje površin tudi pod aparati.
Varnost
Za zagotovitev ustreznosti z najvišjimi standardi za zanesljivost in natanno temperaturno usklajenost so aparati Liebherr opremljeni z vgrajenimi alar- mnimi sistemi: e se pojavijo nee- lena nihanja temperature, se sproi optino in zvono opozorilo – na primer, e so vrata odprta dlje kot 1 minuto. Optini alarm za izpad ele- ktrine energije in alarm za okvaro tipala zagotavljata dodatno var- nost. Aparate je mono prek suhega kontakta povezati z zunanjim odda- ljenim alarmnim sistemom – in prek serijskega vmesnika RS 485 vkljui- ti v omreje s sistemom za spremlja- nje in opozarjanje do 20 aparatov. V primeru izpada elektrine ener- gije napaja elektronski krmilnik (na LKPv in LGPv) 72 ur baterija in tako preprei izgubo podatkov. Monost kalibriranja omogoa natanno, za specifine rabe prilagojeno, nadzo- rovanje temperature. Na farmacevt- skih modelih so vsi parametri alarmov predhodno nastavljeni v skladu z zahtevami DIN 58345.
Enostavno servisiranje
Najvišja prednost pri izbiri materia- lov in razvoju laboratorijskih apara- tov Liebherr je posveena trajnosti in zanesljivosti. Vzorno kakovost in enostavnost uporabe aparatov zagotavljajo izrpna testiranja. Pri aparatih s hladilnimi komponen- tami, montiranimi na strop, so te komponente vgrajene na nain, ki omogoa enostaven dostop. Vrata ostanejo odprta pod kotom 90° in se za praktinost uporabe samo- dejno zapirajo na kotu, manjšem od 60°. išenje notranjosti je eno- stavno. Spreminjanje namestitve rešetkastih polic omogoa tudi opti- malno izkorišenost prostora. Loe- no upravljana LED razsvetljava na stropu v aparatih s steklenimi vrati zagotavlja najboljšo mono osve- tlitev. Tako lahko hitro s pogledom preverite vsebino hladilnika.
1716
Najvišja uinkovitost in varnost pri najnijih temperaturah. Hladilniki in zamrzovalniki, ki se uporabljajo v laboratorijih in raziskovalnih ustanovah, morajo izpolnjevati posebej visoke zahteve. Zato naše naprave predvsem z vidika varnosti, zmogljivosti, stalne temperature in enostavne uporabe ponujajo številne funkcije in opremo za popolno skladišenje obutljivih vzorcev, kemikalij in raziskovalnih materialov. Z novo serijo hladilnikov z ultra nizko temperaturo (ULT) postavljamo nove standarde predvsem v temperaturnem obmoju –40 °C do –86 °C. Izkoristite nizke obratovalne stroške, trajnostno hlajenje, velik notranji pros- tor in številne varnostne funkcije hladilnikov z ultra nizko temperaturo. Zaupajte našim dolgoletnim izkušnjam kot strokovnjaku za hlajenje in zamrzovanje. Naši hladilniki in zamrzovalniki vam nudijo varnost, ki je pomembna v laboratoriju in na podroju raziskav – 24 ur na dan, 365 dni v letu.
SUFsg 5001
Active Green
Snemljiva notranja vrata iz nerjaveega jekla prepreijo izgubo
mraza pri odpiranju in omogoajo preprosto išenje.
Zelo uinkovita izolacija
Kombinacija iz PU pene brez FCKW z vakuumsko izoliranimi plošami zagotavlja
najboljšo mono izolacijo, da prepreite hitra narašanja temperature.
Alarmna sporoila pri kritinih situacijah
Tristopenjski nadzorni sistem, sestavljen iz integriranih
alarmnih sporoil za temperaturo, vrata ali motnje v omreju, razširjene
funkcije, kot sta zasilno hlajenje CO2 in spletni nadzor, skrbi za najboljšo
zašito pri skladišenju. Pri izpadu omreja elektroniko
nemudoma napajajo vgrajeni 12-voltni akumulatorji.
V kritinih situacijah se prikae sporoilo.
Vgrajena elektronika
Intuitivna elektronika z vgrajeno uro z realnim asom ima 1/10 °C natannost monost nastavitve
temperature. Upravljalno in prikazno polje ni obutljivo na umazanijo in ga je mogoe preprosto
oistiti. S prilagodljivimi parametri, kot na primer za nastavitve vrednosti odmikov in
alarmov, je mogoe naprave preprosto in hitro prilagoditi in usposobiti ustreznim aplikacijam
in potrebam.
omogoa popolnoma tesno zapiranje vrat.
To dodatno pomaga pri zmanjšanju porabe energije.
Tesnila je mogoe zamenjati posamezno in brez orodja.
ActiveGreen
hladilnimi sredstvi in najnijo porabo energije, med drugim
zaradi vakuumske toplotne izolacije po celotni površini.
Notranjost/odlagalne površine/notranja vrata
izdelani iz nerjaveega jekla in jih je zato mogoe
preprosto oistit. To omogoa optimalno higieno.
Prilagodljivo namestljive odlagalne površine iz
nerjaveega jekla
površine v notranjosti nudijo prilagodljivost pri skladišenju
z natanno namestitvijo in prihrankom prostora.
Dodatne odlagalne površine lahko izbirno dopolnite.
2x uvodnica za tipalo 28 mm
Pri dveh uvodnicah za tipalo, levo zgoraj in levo spodaj, je
mogoe v notranjost namestiti zunanje nadzorne sisteme
in sisteme za zapisovanje podatkov z loenimi tipali.
Vgrajena razkladalna zapornica
pomaga pri postavitvi naprave.
Ventil za izenaevanje tlaka
Pri odpiranju vrat zaradi izmenjave zraka nastane podtlak, zaradi esar
se vrata pri ponovnem odpiranju le steka odprejo. Z ogrevanim ventilom
za izenaitev tlaka se podtlak hitro izenai in vrata je mogoe ez nekaj
sekund znova zlahka odpreti.
Ultra zamrzovalniki
Vmesniki za prikljuitev na sisteme za dokumentiranje in nadzor, kot je
SmartMonitoring in brezpotencialni kontakt za posredovanje alarmov zunanjim
alarmnim sistemom.
2120 2120
Active Green
Smart Monitoring
La bo
ra to
Ne skrbite glede varnosti: Zaradi tristopenjskega nadzornega
sistema, sestavljenega iz vgrajenih alarmnih sporoil za
temperaturo, vrata ali motnje v omreju, razširjene funkcije,
kot sta CO2 zasilno hlajenje in spletni nadzor, so uskladišeni
vzorci odlino zašiteni. Pri izpadu omreja elektroniko nemu-
doma napajajo vgrajeni 12-voltni akumulatorji. Poleg tega v
kritinih situacijah prejmete obvestilo za hitro odpravljanje
motnje.
nezaelenim dostopom.Vrata se odpirajo z ergonomskim in s
pred zlomom varnim aluminijastim roajem.
Minimalna temperaturna nihanja.
temperaturna nihanja zelo pomembna. Ultra zamrzovalniki
podjetja Liebherr imajo prostorsko in asovno najnija nihanja v
napravi.
skadni hladilni sistem s HC hladilnimi sredstvi obutno manj
toplote. To prihrani stroške pri toplotni konstrukciji klimatizaci-
je v prostoru. e odvajanje toplote s klimatizacijo prostora ni
mogoe, je dodatno na voljo monost z vodnim hlajenjem.
Nizka poraba energije.
ebherr po vsem svetu spadajo med najbolj varne modele na
trgu. Uinkoviti hladilni sistem v kombinaciji z visoko izolacij-
skimi vakuumskimi plošami omogoa uinkovito uporabo,
odlien prihranek energije in s tem nije obratovalne stroške.
Prikljuitev na sisteme za dokumentiranje in nadzor.
Za daljinski nadzor imajo vse naprave brezpotencialni izhod za
alarm in vmesnik Ethernet. Tako je naprave mogoe vkljuiti v
sistem SmartMonitoring. Poleg tega je mogoe prek vgraje-
nega vmesnika USB oditati zapise temperatur in alarmov.
4–20 mA izhod izbirno omogoa vkljuitev temperaturne
vrednosti v obstojee sisteme za zapisovanje podatkov.
IQ, OQ, šolanje.
Nudimo vam obseno in kvalifi cirano pomo pri postavitvi in
zagonu, vse od usposabljanja za namestitev (IQ), usposabljan-
ja za obratovanje (OQ) in šolanja. Za vas bomo izvedli razlina
preverjanja ali vam na eljo nastavili specifi ne paramet-
re. Dodatno bomo na mestu uporabe usposobili vaše osebje
za ravnanje z napravami in odgovorili na vaša vprašanja gle-
de ravnanja z napravami. V naši mapi dokumentov so dodatno
navedene pomembne informacije o napravah.
Kakovost na vseh ravneh Ultra zamrzovalniki (ULT) podjetja Liebherr postavljajo merila v temperaturnem obmoju od –40 °C do –86 °C: Z vidika varnosti, zmogljivosti in enostavne uporabe ponujajo vse, za izpolnjevanje visokih zahtev na primer v laboratorijih in znanstvenih ustanovah. Izkoristite nizke obratovalne stroške, trajnostno hlajenje, veliko notranjost s prironimi znailnostmi
opreme in številne varnostne funkcije ultra zamrzovalnikov. Zaupajte našim dolgoletnim izkušnjam kot strokovnjaku za hlajenje i n zamrzovanje.
Montane storitve za hlajenje v sili s CO2.
Naši kvalifi cirani strokovnjaki za montao vam bodo pomagali
pri strokovni namestitvi in prikljuitvi pribora. Na primer pri na-
mestitvi hlajenja v sili s CO2.
SUFsg 7001 001Produktpreise SUFsg 7001 H72 SUFsg 5001 001 SUFsg 5001 H72
2322
SUFsg 7001 MediLine
728 / 700 l
1204 / 1082 / 1966
890 / 605 / 1300
1224 kJ/h
jeklo / belo
statien
kolesa zadaj
na voljo / desno nezamenljivo
728 / 700 l
1204 / 1082 / 1966
890 / 605 / 1300
1224 kJ/h
jeklo / belo
statien
kolesa zadaj
na voljo / desno nezamenljivo
1188 kJ/h
jeklo / belo
statien
kolesa zadaj
na voljo / desno nezamenljivo
491 / 477 l
920 / 1082 / 1966
606 / 605 / 1300
1188 kJ/h
jeklo / belo
statien
kolesa zadaj
na voljo / desno nezamenljivo
Poraba energije v 365 dneh
Temperature okolice
Oddajanje toplote
Cikel hlajenja
Hladilno sredstvo
Vrsta krmiljenja / Prikaz temperature
Segrevanje z −80 °C na −60 °C / na 0 °C
Število / najv. število odlagalnih površin
od teh prestavljive
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Kolesa
Varnostni sistem CO2
Pokrov za glavno stikalo vkljuno z vtino kljuavnico
4–20 mA analogni izhod
2524 2524
La bo
ra to
Udobni in temperaturno odporni skladišni sistemi za pregledno shranjevanje vzorcev. Na voljo kot regal iz aluminija ali
nerjaveega jekla za škatle velikosti 5 x 4 ali 6 x 4 50 mm in kot regal s predali iz nerjaveega jekla za škatle velikosti 5 x 4
ali 6 x 4 50 mm.
Nosilci za kriogenske škatle
4–20 mA vmesnik izda temperaturo notranjosti kot velikost toka, da ga na primer prenese v neodvisen sistem za snemanje
ali nadzor temperature notranjosti.
Zašita pred nenamernim izklopom ali manipulacijo glavnega stikala.
Za varno skladišenje in transport dragocenih vzorcev s fi ksnim rastrom 9 x 9. Trpene in temperaturno obstojne kartonske
škatle so dobavljive v kompletu po 36 kosov.
Varnostni sistem CO2 zagotavlja, da je pri izpadu omreja hlajenje uskladišenih vzorcev zagotovljeno do 72 ur. Jeklenka
CO2 ni del dodatne opreme.
Varnostni sistem CO
4–20 mA analogni izhodKriogenske škatle
Dodatne robustne odlagalne površine iz nerjaveega jekla za prilagodljivo in individualno porazdelitev notranjosti. tranja
vrata s peno zagotavljajo najboljšo mono izolacijo in temperaturno stabilnost ter tako skrbijo za uinkovito hlajenje in nijo
porabo toka.
Odlagalne površine iz nerjaveega jekla/notranja vrata s peno
Regal iz aluminija 5 x 4 7790003 Regal iz nerjaveega jekla 5 x 4 7790027
Regal iz aluminija 6 x 4 7790014 Regal iz nerjaveega jekla 6 x 4 7790028
Regal iz aluminija 5 x 4 + kriogenska škatla 7790015 Regal iz nerjaveega jekla 5 x 4 + predali 7790031
Regal iz aluminija 6 x 4 + kriogenska škatla 7790025 Regal iz nerjaveega jekla 6 x 4 + predali 7790032
Regal iz nerjaveega jekla 5 x 4 + kriogenska škatla 7790029 Regal iz nerjaveega jekla 5 x 4 + kriogenska škatla + predali 7790033
Regal iz nerjaveega jekla 6 x 4 + kriogenska škatla 7790030 Regal iz nerjaveega jekla 6 x 4 + kriogenska škatla + predali 7790036
La bo
ra to
Hladilniki in zamrzovalniki za raziskovalne ustanove in laboratorije: odlinost je naše merilo. Bodisi v biotehnologiji, farmacevtskih raziskavah ali v zdravstvenem sektorju – naši profesional- ni hladilniki in zamrzovalniki za uporabo v laboratoriju ali raziskovalnih ustanovah se uporabljajo povsod, kjer morajo biti izpolnjene posebno visoke zahteve glede varnosti skladišenja in stalne temperature. Vgrajeni optini in zvoni alarmni sistemi zagotavljajo optimalno varnost, saj javljajo obratovalna stanja in odstopanja. Precizna elektronika omogoa na stopinjo natanno nastavitev temperature – in skupaj z zelo uinkovito izolacijo in efektivnim hladilnim sistemom ustvarja opti- malne pogoje za shranjevanje. Dolgo ivljenjsko dobo in dolgorono uinkovitost naših naprav zagotavljajo najkakovostnejši materiali in popolna usklajenost komponent ter funkcionalnih delov. Naš standard je optimalnost na podroju laboratorijskega dela in raziskovanja.
La bo
ra to
preprosto dosegljive.
vrhu aparata, ki omogoa vgradnjo
samostojnega temperaturnega
vgrajen prikazovalnik, kjer se lahko
temperatura nastavi na 1/10 C.
Dinamini hladilni sistem z dvojno ventilacijo v povezavi z optimalnim vodenjem zraka
poskrbi za maksimalno stabilnost temperature v notranjosti aparatov.
Pri hladilnih in zamrzovalnih aparatih zaradi izmenjave zraka pride do nastanka podtlaka,
posledino je teavno ponovno odpiranje vrat. S pomojo izenaevalnega ventila tlaka se
podtlak hitro izenai, tako pa je vrata spet mogoe z lahkoto odpreti.
V primeru izpada elektrinega toka elektroniko nemudoma zane oskrbovati
vgrajena 12-voltna akumulatorska baterija. Na ta nain integrirani
pomnilnik neprekinjeno belei temperature v notranjosti aparata tudi
v primeru motenj omreja za nadaljnjih 72 ur.
Za poveanje koristne prostornine in varno izrabo prostora notranje posode se
funkcijski deli kot ventilatorji in izparilniki nahajajo izven hladilnega prostora.
Sistem odtajevanja s asovno kontrolo daje monost izbire kratkega odtajevalnega
programa. Za dodatno temperaturno stabilnost med odtajevanjem se notranja
temperatura rahlo spusti tik pred zaetkom odtajevanja.
Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati iz nerjaveega jekla v notranjosti
Modeli LKPv in LGPv so serijsko
opremljeni s kolesi za bolj prilagodljivo
uporabo, odvisno od prostora in za bolj
preprosto išenje tudi pod aparati.
Gladka notranjost aparatov iz
kakovostnega jekla s kromom
omogoa optimalno higieno.
prilagojeno temperaturno regulacijo za posebno uporabo.
Funkcionalna vrata za bolj udobno
uporabo ostanejo odprta pri kotu
odpiranja 90° in se samodejno
zaprejo pri kotu pod 60°.
e so vrata odprta dlje kot 1 minuto, se sproita
vizualni in zvoni alarm. Temperaturni alarm
in alarm ob izpadu omreja opozarjata, da je
temperatura preseena ali ni zagotovljena ter
opozarjata na izpad elektrine energije.
Vmesniki za prikljuitev na sisteme za dokumentiranje in nadzor, kot je SmartMonitoring in
brezpotencialni kontakt za posredovanje alarmov zunanjim alarmnim sistemom.
Za laji prevoz je mogoe modele LKPv 1420/LKPv 1423/LGPv 1420 razstaviti
in nato ponovno sestaviti. To mora storiti usposobljen tehnik.
Za nadaljnje informacije se obrnite na pristojni prodajni oddelek Liebherr.
3130
72
Velik zaslon omogoa vejo temperaturno preglednost. Folijska
tipkovnica ni obutljiva za umazanijo in jo je mogoe preprosto
oistiti – za izredno visoke zahteve higiene v laboratorijih.
Integrirani alarmni sistemi.
V primeru odstopanj temperature nanje posvarita optini in
akustini alarm. e so vrata odprta dlje kot eno minuto ali je
prišlo do prekinitve elektrinega napajanja, se ravno tako
pojavi alarm.
tega tudi alarmni pomnilnik belei zadnje 3 alarmne pogoje
kot so datum in as, trajanje in najveja zabeleena
temperatura.
temperature, kar dopuša kompenzacijo med nastavljeno
temperaturo in dejansko notranjo temperaturo. Pozitivne ali
negativne spremembe v pravilni vrednosti se lahko izvedejo
v korakih 0,1 K.
od elektrinega omreja.
belei notranjo temperaturo do 72 ur. Prenos podatkov ob
prikljuitvi zunanjih alarmnih in dokumentacijskih sistemov
se ohrani.
mera 7,0 mm) na stropu aparata za vgradnjo temperaturnega
tipala v notranjosti.
Maksimalna konstantnost temperature.
aparatov zagotavlja maksimalno stabilnost temperature. Zelo
kratki cikli odtajanja omogoajo skoraj konstantno tempera-
turo notranjosti aparata med fazo odtajanja. Vsi laboratorijski
aparati so bili glede stabilnosti in konstantnosti temperature
zasnovani v skladu s standardom EN 60068-3.
Energetsko uinkovito odtaljevanje z vroim plinom.
Odtaljevanje – redkeje in hitreje: krmilnik na podlagi asov
delovanja kompresorja izrauna optimalne ase odtaljevanja.
Tako se samo v 8 minutah odtalijo hladilni aparati in samo
v 12 minutah zamrzovalni aparati. Malo pred tem se tem-
peratura v notranjosti aparatov rahlo spusti in tako med
potekom odtaljevanja ostane skoraj konstantna.
Kakovost na vseh ravneh Naprave serije MediLine imajo mnogo lastnosti opreme, ki zagotavljajo varnost shranjenih izdelkov in stabilnost tempera- ture v  notranjosti aparatov. Kakovostni materiali in precizna obdelava, posebej zmogljive hladilne komponente ter funkci-
Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati iz nerjaveega jekla v notranjosti
je dokumentiranja in alarma poskrbijo za to, da je mogoe obutljive vzorce, kemikalije in raziskovalna materiale optimalno shranjevati.
30 min Elektrinega odtajanja
Prednost odtaljevanja z vroim plinom asovni interval narašanja temperature se zmanjša
ur
industriji ali v laboratoriju, kjer dostikrat odpirajo vrata. Za hitrejši
dostop so v njih pogosteje uporabljeni vzorci ali preparati shranje-
ni v zgornjem delu, v spodnjem delu pa je veliko prostora za red-
keje uporabljene materiale ali sestavine. Zahvaljujo polovinim
vratom z mehanizmom za samodejno zapiranje med odpiranjem
uhaja le majhen del hladnega zraka, kar pomaga ohranjati tem-
peraturno stabilnost in hkrati kakovost shranjenega blaga.
Zunanje dokumentiranje temperature in alarmov.
Laboratorijske naprave so opremljene s serijskim vmesnikom
RS 485, s pomojo katerega je mogoe do 20 naprav poveza-
ti s SmartCoolingHub in vkljuiti v sistem SmartMonitoring ali
uporabljati z zunanjim sistemom za dokumentiranje in alarme.
Hkrati imajo naprave brezpotencialni kontakt za posredovanje
alarma zunanjemu alarmnemu sistemu.
LKPv 1423 001 LKPv 1420 001 LKPv 8420 001 LKPv 6523 001 LKPv 6520 001 LKPv 6527 001Produktpreise
3332
Laboratorijski hladilni aparati iz nerjaveega jekla v notranjosti
Laboratorijski hladilni aparati iz nerjaveega jekla v notranjosti
1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5°C pri hladilnih in - 20°C pri zamrzovalnih aparatih 2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem.
LKPv 1423 MediLine
R 290
58 dB(A)
3,8 °C / 3,9 °C
60 kg
spredaj, vodljiva kolesa zadaj
R 290
58 dB(A)
3,6 °C / 2,9 °C
60 kg
spredaj, vodljiva kolesa zadaj
R 290
58 dB(A)
2,1 °C / 1,8 °C
60 kg
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
R 290
58 dB(A)
2,0 °C / 1,6 °C
60 kg
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
R 290
58 dB(A)
1,8 °C / 1,0 °C
60 kg
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
R 290
58 dB(A)
1,8 °C / 1,0 °C
60 kg
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Pedal za odpiranje
NTC-tipalo za temperaturo produktov
Side-by-Side set
LGPv 1420 001 LGPv 8420 001 LGPv 6520 001 LGPv 6527 001Produktpreise
3534
Laboratorijski zamrzovalni aparati iz nerjaveega jekla v notranjosti
Laboratorijski zamrzovalni aparati iz nerjaveega jekla v notranjosti
1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5°C pri hladilnih in - 20°C pri zamrzovalnih aparatih
2 Nastavljivo temperaturno obmoje velja pri maksimalni temperaturi okolice + 30°C
3 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
4 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem.
LGPv 1420 MediLine
R 290
60 dB(A)
4,3 °C / 6,7 °C
optini in zvoni
RS 485 / da
60 kg
kolesa zadaj
letev roaja
na voljo
R 290
60 dB(A)
4,5 °C / 5,7 °C
optini in zvoni
RS 485 / da
60 kg
kolesa zadaj
letev roaja
na voljo
R 290
60 dB(A)
2,9 °C / 3,6 °C
optini in zvoni
RS 485 / da
60 kg
kolesa zadaj
letev roaja
na voljo
R 290
60 dB(A)
2,9 °C / 3,6 °C
optini in zvoni
RS 485 / da
60 kg
kolesa zadaj
letev roaja
na voljo
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Pedal za odpiranje
NTC-tipalo za temperaturo produktov
To omogoa kompenzacijo nastavljene in dejanske temperature v notranjosti aparatov.
Vrata na samodejno zapiranje prepreujejo izgubo
mraza in prispevajo k stabilnosti temperature
v aparatih. Integrirana kljuavnica je zelo robustna in
šiti vsebino pred nepooblašenim dostopom.
Pregled prednosti
Precizna elektronika z digitalnim prikazom temperature dovoljuje
tono nastavitev temperature. Integrirani podatkovni pomnilnik
dokumentira zadnje tri temperaturne alarme in pojave izpada
elektrinega omreja z datumom, uro in trajanjem alarma. Ustrezne
podatke je mogoe priklicati s pomojo funkcije AlarmLog
in jih oditati na polju prikazovalnika.
Dinamini hladilni sistem v povezavi s precizno elektroniko zagotavlja maksimalno
stabilnost temperature in visoko konstantnost temperature v notranjosti aparatov.
Loeno preklopna, uinkovita LED-osvetlitev notranjosti pri laborato-
rijskih hladilnih aparatih LKv 3913 in LKUv 1613 s steklenimi vrati.
Notranja posoda iz umetne snovi brez
stikov je izredno preprosta za nego in išenje
ter omogoa optimalno higieno.
neodvisnega temperaturnega tipala PT 100 oz. podobnih merilnih instrumentov.
Na robustne nosilne rešetke z oblogo iz
umetne snovi z nosilnostjo do 45 kg, njihova
višina je preprosto nastavljiva, pri odprtini vrat
90° pa jih je mogoe popolnoma izvlei.
Integrirana kljuavnica je zelo stabilna in shranjene
izdelke zašiti pred nezaelenim dostopom.
Pri laboratorijskem hladilniku-zamrzovalniku
pomojo vdolbin na straneh aparata. Predali
imajo prozorno sprednjo stran, ki omogoa
dober pogled na vsebino predala. Ni ve odmrzovanja zahvaljujo tehnologiji NoFrost (samo za aparate LGv). Hlajenje
s ponovnim kroenjem zraka vee vlago na uparjalnik, medtem ko faze odmrzovanja s
kratkimi asovnimi cikli zagotavljajo odvajanje vlage iz notranjosti aparata. In prednost
tega principa? V nasprotju z ronim odmrzovanjem naporno premikanje obutljivih
zamrznjenih ivil ni ve potrebno – za praktino in varno shranjevanje brez ledu.
Vmesniki za prikljuitev na sisteme za
dokumentiranje in nadzor, kot je SmartMonitoring
in brezpotencialni kontakt za posredovanje
alarmov zunanjim alarmnim sistemom.
3938
LED
rij
Kakovost na vseh ravneh Laboratorijski hladilni aparati Liebherr serije MediLine so idealna rešitev, e je na voljo le majhna površina za postavitev ali je aparat treba integrirati pod mizno plošo. Program obsega prosto stojee in vgradne hladilne aparate s steklenimi ali izolir- nimi vrati. S pomojo precizne elektronike je mogoe temperaturo nastaviti do stopinje natanno. Dinamini hladilni sistem poskrbi za visoko konstantnost temperature. Integrirani alarmni sistemi zagotavljajo varno shranjevanje.
Zunanje temperaturno tipalo.
la v notranjosti aparatov.
senzorjem za prepreevanje temperaturnega padca pod
2°C zaradi zašite obutljivih artiklov.
Laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki z notranjostjo iz umetnih snovi
1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi
+ 5°C pri hladilnih in - 20°C pri zamrzovalnih aparatih
2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem.
Laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki z notranjostjo iz umetnih snovi
Maksimalna konstantnost temperature.
zagotavlja maksimalno stabilnost temperature. Vsi laborato-
rijski aparati so zasnovani po standardu EN 60068-3 za op-
timalno konstantnost temperature.
Zunanje dokumentiranje temperature in alarmov.
Laboratorijske naprave so opremljene s serijskim vmesnikom
RS 485, s pomojo katerega je mogoe do 20 naprav poveza-
ti s SmartCoolingHub in vkljuiti v sistem SmartMonitoring ali
uporabljati z zunanjim sistemom za dokumentiranje in alarme.
Hkrati imajo naprave brezpotencialni kontakt za posredovanje
alarma zunanjemu alarmnemu sistemu.
R 600a
52 dB(A)
3,8 °C / 3,1 °C
60 kg
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
za odpiranje
na voljo
R 600a
48 dB(A)
5,6 °C / 4,7 °C
45 kg
za odpiranje
na voljo
R 600a
48 dB(A)
4,1 °C / 3,6 °C
45 kg
za odpiranje
na voljo
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Pokrov izparilnika, bel
Komplet nastavljivih nog
Posebna zapiranja (do 10 kosov)
Pedal za odpiranje
Valjne tirnice
LKUv 1613 001 LKUv 1610 001 LGv 5010 001 LCv 4010 001Produktpreise Produktpreise
4140
Laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki z notranjostjo iz umetnih snovi Laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki z notranjostjo iz umetnih snovi
1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5°C pri hladilnih in - 20°C pri zamrzovalnih aparatih 2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem.
Laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki z notranjostjo iz umetnih snovi
Laboratorijski hladilniki in zamrzovalniki  z notranjostjo iz umetnih snovi
LKUv 1613 MediLine
152 / 132 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
R 600a
47 dB(A)
5,1 °C / 4,9 °C
45 kg
za odpiranje
na voljo
R 600a
47 dB(A)
4,3 °C / 4,6 °C
45 kg
za odpiranje
na voljo
R 290
55 dB(A)
5,8 °C / 4,9 °C
60 kg
spredaj, nevodljiva kolesa zadaj
za odpiranje
na voljo
R 600a
52 dB(A)
+3 °C do +16 °C / −9 °C do −30 °C
5,2 °C / 7,9 °C
5,7 °C / 5,5 °C
45 kg / 24 kg
na voljo
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Bruto / neto tea
Povezovalni okvir, bel
Pedal za odpiranje
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v) Hladilni del
Notranje mere v mm (š / g / v) Zamrzovalni del
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Max. temperaturna odstopanja ³ Hladilni del / zamrzovalni del
Material / barva ohišja
Uporabne odlagalne površine
Material odlagalnih površin Hladilni del / zamrzovalni del
Nosilnost odlagalne površine Hladilni del / zamrzovalni del
Predali Zamrzovalni del
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi za hladilni del
Bel pokrov izparilnika za hladilni del
NTC-tipalo za temperaturo produktov
Valjne tirnice
LCexv 4010
z notranjostjo z eksplozijsko zašito so višinsko
nastavljive in jih je mogoe preprosto vzeti ven pri
kotu odpiranja vrat 90°.
vzeti ven s pomojo stranskih prijemnih vdolbin.
Predali imajo prozorno elno stran za vejo
preglednost vsebine.
vejo temperaturno preglednost.
z notranjostjo z eksplozijsko zašito so preverjeni
v skladu z evropsko direktivo 2014/34/EU (ATEX).
Precizna elektronika obsega podatkovni pomnilnik.
Ta med drugim dokumentira najvišje in najnije nastale
temperature v notranjosti aparatov.
Vrata na samodejno zapiranje prepreujejo izgubo hladne energije in
prispevajo k varnosti temperature v aparatih. Integrirana kljuavnica je
zelo robustna in vzorce ter izdelke zašiti pred nezaelenim dostopom.
Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati z elektronskim upravljanjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito
Monost uvodnice za integracijo neodvisnega
temperaturnega tipala (npr. opcijsko dobavljivega
temperaturnega NTC-tipala ali podobnega merilnega
instrumenta) pri laboratorijskih napravah.
optimalno higieno.
zunanjim alarmnim sistemom.
4544
ratov v povezavi s elektroniko zagotavljajo maksimalno sta-
bilnost temperature. Da temperatura hladilnih aparatov tudi
v primeru napake ne upade pod +2°C, so aparati opremljeni
z varnostnim termostatom. Vsi laboratorijski aparati z elektro-
niko so zasnovani po standardu EN 60068-3 za maksimalno
stabilnost in optimalno konstantnost temperature.
Integrirani alarmni sistemi.
vratih na to optino in akustino posvarita alarmna sistema.
Vse parametre alarma je mogoe nastaviti individualno. Za-
kasnjeni vklop alarma po odpiranju vrat je tako mogoe indivi-
dualno nastaviti med 1 in 5 minutami. Poleg tega imajo labo-
ratorijski aparati z elektroniko optini alarm za primer izpada
elektrinega omreja in alarm za okvaro tipal.
Kakovost na vseh ravneh Posebej za shranjevanje eksplozivnih in lahko vnetljivih snovi v kemini industriji ali v posebnih laboratorijih Liebherr nudi hladilne in zamrzovalna aparate ter notranjostjo z  eksplozijsko zašito. Pri tem notranje posode izpolnjujejo varnostne zahteve evropske
Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati z elektronskim upravljanjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito
Elektronski prikazovalnik temperature.
zagotavljanje higiene na podroju laboratorijev je elektronika
vgrajena površinsko izenaeno in ima folijsko tipkovnico.
Elektronika z digitalnim prikazom temperature je mogoe
nastaviti do stopinje natanno.
Certifi ciran po ATEX.
Vsi aparati z notranjostjo z eksplozijsko zašito so preverjeni
v skladu z evropsko direktivo 2014/34/EU (ATEX). Na podlagi
klasifi kacije kot II 3G Ex nA II T6 so aparati primerni za shranje-
vanje eksplozivnih in lahko vnetljivih snovi v zaprtih posodah.
Integriran podatkovni pomnilnik.
mentira najvišje in najnije temperature v notranjosti aparatov
ter vsakokrat zadnje tri temperaturne alarme in pojave izpada
elektrinega omreja z datumom, uro in trajanjem. Te podat-
ke je mogoe oditati na prikazovalniku.
Robustne steklene ploše.
Robustne steklene ploše so preprosto višinsko nastavljive in
jih je mogoe pri kotu odpiranja vrat 90° preprosto vzeti ven.
Poskrbijo za varen poloaj hlajenih izdelkov in jih je mogoe obre-
meniti z do 40 kg v hladilnem ter 24 kg v zamrzovalnem delu.
Zunanje temperaturno tipalo.
temperaturnega tipala v notranjosti aparatov.
direktive 2014/34/EU (ATEX) in jih je organ za preverjanje skladnosti s predpisi ATEX electrosuisse – SEV (švicarsko zdruenje za elektrotehniko, energetsko in informacijsko tehniko) preveril v skladu s standardi EN 1127-1 in IEC 60079-0 oz. IEC 60079-15.
Precizno 1-tokovno kalibriranje.
ski aparati z elektroniko 1-tokovno kalibriranje. To omogo-
a kompenzacijo med nastavljeno in dejansko temperaturo
v notranjosti aparatov. Korekturno vrednost izenaitve je mo-
goe spreminjati v korakih po 0,1 K.
Zunanje dokumentiranje temperature in alarmov.
Laboratorijske naprave so opremljene s serijskim vmesnikom
RS 485, s pomojo katerega je mogoe do 20 naprav poveza-
ti s SmartCoolingHub in vkljuiti v sistem SmartMonitoring ali
uporabljati z zunanjim sistemom za dokumentiranje in alarme.
Hkrati imajo naprave brezpotencialni kontakt za posredovanje
alarma zunanjemu alarmnemu sistemu.
LCexv 4010 001Produktpreise Produktpreise LKexv 3910 001 LKUexv 1610 001 LGex 3410 001 LGUex 1500 001
4746
Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati z elektronskim upravljanjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati z elektronskim upravljanjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito
1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5°C pri hladilnih in - 20°C pri zamrzovalnih aparatih 2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem.
Kombinacija laboratorijskega hladilnika in zamrzovalnika z elektroniko in notranjostjo z eksplozijsko zašito
Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati z elektroniko in notranjostjo z eksplozijsko zašito
LCexv 4010 MediLine
254 / 240 l
107 / 105 l
601 / 618 / 2003
440 / 441 / 1105
433 / 433 / 597
R 600a
52 dB(A)
+3 °C do +16 °C / −9 °C do −30 °C
4,0 °C / 7,9 °C
3,9 °C / 5,5 °C
na voljo / da
R 600a
48 dB(A)
5,5 °C / 5,1 °C
na voljo
R 600a
47 dB(A)
3,9 °C / 4,8 °C
na voljo
R 600a
45 dB(A)
6,9 °C / 4,2 °C
na voljo
R 600a
45 dB(A)
6,6 °C / 3,3 °C
na voljo
Zunanje mere v mm (š / g / v)
Notranje mere v mm (š / g / v) Hladilni del
Notranje mere v mm (š / g / v) Zamrzovalni del
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Max. temperaturna odstopanja ³ Hladilni del / zamrzovalni del
Material / barva ohišja
Uporabne odlagalne površine
Material odlagalnih površin Hladilni del / zamrzovalni del
Nosilnost odlagalne površine Hladilni del / zamrzovalni del
Predali Zamrzovalni del
Odpiranje vrat
Valjne tirnice
Bruto / neto prostornina
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Posebna zapiranja (do 10 kosov)
4948
Laboratorijski hladilni aparati z mehanskim krmiljenjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito
Prilagodljiva in higienina notranjost aparatov.
Notranja posoda iz umetne snovi brez stikov je izredno
preprosta za nego in išenje ter omogoa optimalno hi-
gieno. Poglobljena rebra nudijo varnost pred prevrnitvijo
pri steklenih plošah in istoasno omogoajo prilagodljivo
nastavljanje višine.
Steklene ploše.
shranjevanju manjših predmetov in jih je mogoe obre-
meniti z do 40 kg.
Certifi ciran po ATEX.
Modeli LKexv so na zunanjem ohišju dobro vidno in trajno
oznaeni v skladu z ATEX-direktivo 2014/34/EU vkljuno
z navodili za išenje. Na podlagi klasifi kacije kot II 3G Ex
nA II T6 so aparati primerni za shranjevanje eksplozivnih
in lahko vnetljivih snovi v zaprtih posodah.
Posoda za kondenzat.
Odtok kondenzata je v skladu z ATEX-direktivo 2014/34/
EU pri laboratorijskih aparatih z notranjostjo z eksplozijsko
zašito zaprt. Kondenzat, ki nastaja pri samodejnem od-
tajanju, se steka v zbirno posodo. To je treba v rednih a-
sovnih razmikih rono izprazniti.
brez stikov in z velikimi polmeri kotov
je izredno preprosta za nego in iše-
nje ter omogoa optimalno higieno.
Robustne steklene ploše so
je mogoe pri kotu odpiranja vrat
90° preprosto izvlei. Zagotavljajo
obremeniti do 40 kg.
dobro vidno in trajno oznaeni v skladu
z ATEX-direktivo 2014/34/EU vklju-
Zapeaten odtok kondenzata pri
laboratorijskih aparatih z notranjostjo
z ATEX-direktivo 2014/34/EU.
pred nezaelenim dostopom.
Spremenljiva stran odpiranja
individualno prilagoditev prostorskim
po potrebi preprosto zamenjati.
LKexv 5400 001 LKexv 3600 001 LKexv 2600 001 LKexv 1800 001Produktpreise
5150
Laboratorijski hladilni aparati z mehanskim krmiljenjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito
2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem. 1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi + 5°C
Laboratorijski hladilni aparati  z mehanskim krmiljenjem in notranjostjo z eksplozijsko zašito
La bo
ra to
R 600a
48 dB(A)
6,9 °C / 5,8 °C
na voljo
desno zamenljivo
R 600a
48 dB(A)
4,8 °C / 3,0 °C
na voljo
desno zamenljivo
R 600a
48 dB(A)
6,4 °C / 5,5 °C
na voljo
desno zamenljivo
R 600a
47 dB(A)
10,2 °C / 7,4 °C
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
5352
alarma za temperaturni alarm
je mogoe nastaviti individualno.
Podatkovni pomnilnik belei tem-
peraturne izgube z datumom, uro in alarmom. Poleg tega elektronika zagotavlja
visoko konstantnost temperature v notranjosti aparata. Vse laboratorijske zamr-
zovalne skrinje so zasnovane po EN 60068-3.
Pregled prednosti
prikljuitev elektronike na zunanje sisteme.
Stabilen, enodelen pokrov za preprosto išenje.
Teaji so izredno vrsti in zasnovani za najmanj 50.000 odpiranj.
Aluminijev roaj modelov LGT je s svojo
posebej robustno izvedbo predviden za poslovno
uporabo. Vse aparate je mogoe zakleniti.
Laboratorijske zamrzovalne skrinje imajo 1-tokovno
kalibriranje za precizno krmiljenje temperature.
Laboratorijske zamrzovalne skrinje do -45°C
Sistem StopFrost modelov LGT zmanjša nabiranje ledu
v notranjosti aparatov in na vsebini – tako je odtajanje
potrebno manj pogosto. Ravno tako se nastali podtlak
po odpiranju in zapiranju v zelo kratkem asu izenai,
zato je ponovno odpiranje lahkotno.
Energetsko uinkovita LED-osvetlitev
optimalno razsvetljavo notranjosti aparatov.
opcijskega temperaturnega NTC-tipala ali
podobnih merilnih instrumentov.
Vmesniki za prikljuitev na sisteme za dokumentiranje in nadzor, kot je
SmartMonitoring in brezpotencialni kontakt za posredovanje alarmov
zunanjim alarmnim sistemom.
Stop Frost
Smart Monitoring
La bo
ra to
zamrzovalne skrinje 1-tokovno kalibriranje. To omogoa
kompenzacijo med nastavljeno in dejansko temperaturo v 
notranjosti aparatov. Korekturno vrednost izenaitve je mogoe
spreminjati v korakih po 0,1 K.
Sistem StopFrost.
in na preparatih, zato je odtajanje potrebno manj pogosto. Po
odpiranju in zapiranju pokrova skrinje se nastali podtlak izenai
in je laboratorijsko skrinjo mogoe znova odpreti brez teav.
Zunanje temperaturno tipalo.
tipala v notranjosti aparatov.
V primeru nezaelenih odstopanj temperature ali pri odprtih vra-
tih na to optino in akustino posvarita alarmna sistema. Vse pa-
rametre alarma je mogoe nastaviti individualno. Zakasnjeni vklop
alarma po odpiranju pokrova je tako mogoe individualno nastaviti
med 1 in 5 minutami. Za dodatno varnost poskrbita optini alarm
za primer izpada elektrinega omreja in alarm za okvaro tipal.
Kakovost na vseh ravneh Laboratorijske zamrzovalne skrinje Liebherr do -45°C so na voljo v treh razlinih velikostih in so posebej prilagojene zahte- vam na podroju raziskav, v  laboratorijih, zdravstvu in industriji. 1-tokovno kalibriranje zagotavlja visoko konstantnost
Laboratorijske zamrzovalne skrinje do -45°C
temperature. Integrirani alarmni sistemi ter zunanje dokumentiranje temperature in alarmov prispevajo k varnemu shranjevanju vzorcev, kemikalij in raziskovalnih materialov.
Elektronski prikazovalnik temperature.
omogoa natanno nastavitev temperature. Obratovalna
stanja aparata prikazujejo simboli. Za zagotavljanje potrebne
higiene na podroju laboratorijev je elektronika vgrajena
površinsko izenaeno in ima folijsko tipkovnico.
Integriran podatkovni pomnilnik.
lei najvišje in najnije temperature v notranjosti aparatov
ter vsakokrat zadnje tri temperaturne alarme in pojave
izpada elektrinega omreja z datumom, uro in trajanjem.
Te podatke je mogoe oditati na prikazovalniku.
Maksimalna konstantnost temperature.
maksimalno stabilnost temperature. Vse laboratorijske zamr-
zovalne skrinje so zasnovane po standardu EN 60068-3 za
optimalno konstantnost temperature.
Laboratorijske naprave so opremljene s serijskim vmesnikom
RS 485, s pomojo katerega je mogoe do 20 naprav povezati
s SmartCoolingHub in vkljuiti v sistem SmartMonitoring ali
uporabljati z zunanjim sistemom za dokumentiranje in alarme.
Hkrati imajo naprave brezpotencialni kontakt za posredovanje
alarma zunanjemu alarmnemu sistemu.
5756
Laboratorijske zamrzovalne skrinje do -45°C
Laboratorijske zamrzovalne skrinje do -45°C
2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem.
1 Izmerjeno pri + 25°C temperature okolice in nastavljeni temperaturi -45°C
LGT 4725 MediLine
441 / 418 l
1654 / 787 / 905
1445 / 500 / 650
R 290
55 dB(A)
3,5 °C / 1,8 °C
R 290
55 dB(A)
4,3 °C / 2,2 °C
R 290
55 dB(A)
4,7 °C / 1,9 °C
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Velika košara 479×208×190 mm
Majhna košara 385×202×195 mm
5958
rij
Pribor
Za vejo prilagodljivost v notranjosti aparatov je mogoa dodatna opremitev z opornimi vodili v obliki rke L in rešetkami z oblogo
iz umetne snovi. Izredno stabilne rešetke je mogoe obremeniti vse do 60 kg.
Za osrednje dokumentiranje podatkov razvoja temperature in pojavov alarma pri ve aparatih s pomojo serijskega vmesnika
RS 485 je na voljo posebni vmesniški pretvornik vkljuno z dokumentacijsko programsko opremo LTM. Skupno je mogoe med
seboj povezati do 20 laboratorijskih aparatov in osrednje dokumentirati njihove parametre. Kot dodatno monost je mogoe
konfi gurirati posredovanje alarmov oz. rednih poroil o stanju aparatov na do tri naslove e-pošte. Povezava prikljuenih aparatov
z  osebnim raunalnikom preko omreja WLAN ali LAN je mogoa s pomojo obiajnih vmesniških pretvornikov. Potrebna
programska oprema: PC z operacijskim sistemom Windows®.
Za beleenje temperature izdelkov je pri laboratorijskih aparatih s elektroniko kot komplet dodatne opreme na voljo tempera-
turno NTC-tipalo za izdelke. Izmerjene temperature izdelkov lahko odita elektronika ali pa se s pomojo obstojeega vme-
snika RS 485 prenesejo na zunanji dokumentacijski sistem.
Nono odpiranje aparatov je zelo prirono v primeru zasedenosti rok.
Poglavje: Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati
Oporna vodila v obliki rke U in odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi
Vmesniški pretvornik z dokumentacijsko programsko opremo
NTC-tipalo za temperaturo produktov
Vmesniški pretvornik z dokumentacijsko programsko opremo
Za osrednje dokumentiranje podatkov razvoja temperature in pojavov alarma pri ve aparatih s pomojo serijskega vmesnika
RS 485 je na voljo posebni vmesniški pretvornik vkljuno z dokumentacijsko programsko opremo LTM. Skupno je mogoe med
seboj povezati do 20 laboratorijskih aparatov in osrednje dokumentirati njihove parametre. Kot dodatno monost je mogoe
konfi gurirati posredovanje alarmov oz. rednih poroil o stanju aparatov na do tri naslove e-pošte. Povezava prikljuenih aparatov
z  osebnim raunalnikom preko omreja WLAN ali LAN je mogoa s pomojo obiajnih vmesniških pretvornikov. Potrebna
programska oprema: PC z operacijskim sistemom Windows®.
Side-by-Side set je enostaven za montao in omogoa praktino uporabo dveh ali ve aparatov enega poleg drugega ter njihovo
postavitev tudi na estetsko privlaen nain. Še ve, komplet za vzporedno postavitev prepreuje pojav kondenzacije in nabi-
ranje ledu med posameznimi aparati, ki bi sicer, brez uporabe kompleta za vzporedno postavitev, stali tesno drug ob drugem.
Side-by-Side set
Za beleenje temperature izdelkov je pri laboratorijskih aparatih z elektroniko kot komplet dodatne opreme na voljo tempera-
turno NTC-tipalo za izdelke. Izmerjene temperature izdelkov lahko odita elektronika ali pa se s pomojo obstojeega vmesnika
RS 485 prenesejo na zunanji dokumentacijski sistem.
Za zašito shranjenih izdelkov pred nezaelenim dostopom je za laboratorijske aparate z elektroniko na voljo 10 dodatnih poseb-
nih zapiranj kot pribor. Na ta nain je mogoe pri ve aparatih vgraditi razline kljuavnice, ki omogoajo dostop do vsakokra-
tnega aparata samo zanj pristojnemu osebju.
Posebna zapiranja
Kot pribor je na voljo povezovalni okvir, s katerim je mogoe poljubno med seboj kombinirati modele LKUv 1613, LKUv 1610,
LKUexv 1610 in LGUex 1500. Tako lahko na majhni postavitveni površini uporabljate kombinacijo aparatov s steklenimi in
izolirnimi vrati ali hladilnega ter zamrzovalnega aparata.
Za zagotovitev optimalne stabilnosti kompletov valjev ni dovoljeno vgraditi na aparate, ki so instalirani z uporabo veznega
okvirja. Uporaba le-tega je dovoljena samo za individualne aparate.
Povezovalni okvir
Za dodatno varnost je mogoe montirati pokrov izparilnika. Tako je zagotovljeno, da izdelki, obutljivi na mraz, ne morejo priti
v stik z izparilnikom.
Nono odpiranje aparatov je zelo prirono v primeru zasedenosti rok.
Nono odpiranje
30mm vijake je mono naknadno montirati na modele LKUv zaradi višine nastavljivih nog. Višino nastavljivih nog je mogoe
prestavljati med 115 mm in 170 mm.
Za zagotovitev optimalne stabilnosti kompletov valjev ni dovoljeno vgraditi na aparate, ki so instalirani z uporabo veznega okvirja.
Uporaba le-tega je dovoljena samo za individualne aparate.
Valjne tirnice in komplet nastavljivih nog
Za beleenje temperature izdelkov je kot komplet dodatne opreme na voljo temperaturno NTC-tipalo brez kovinskega zaši-
tnega ovoja za izdelke. Izmerjene temperature lahko odita elektronika ali pa se s pomojo obstojeega vmesnika RS 485
prenesejo na zunanji dokumentacijski sistem.
Poglavje: Laboratorijski hladilni in zamrzovalni aparati z elektroniko in notranjostjo z eksplozijsko zašito
NTC-tipalo za temperaturo produktov
Za vejo prilagodljivost v notranjosti aparatov je mogoa dodatna opremitev z rešetkami z oblogo iz umetne snovi. Izredno
stabilne rešetke je mogoe obremeniti vse do 60 kg.
Odlagalna rešetka z oblogo iz umetne snovi
6160 6160
La bo
ra to
Za zašito shranjenih izdelkov pred nezaelenim dostopom je za laboratorijske aparate z elektroniko na voljo 10 dodatnih poseb-
nih zapiranj kot pribor. Na ta nain je mogoe pri ve aparatih vgraditi razline kljuavnice, ki omogoajo dostop do vsakokra-
tnega aparata samo zanj pristojnemu osebju.
Za vejo prilagodljivost v notranjosti aparatov je pri modelih LCexv, LKexv in LKUexv mogoa dodatna opremitev s stekle-
nimi plošami. Steklene ploše iz enoslojnega varnostnega stekla izpolnjujejo zahteve standardov za aparate z eksplozijsko
zašito po direktivi ATEX in jih je mogoe obremeniti z do 40 kg.
Posebna zapiranja
Steklena polica
Za osrednje dokumentiranje podatkov razvoja temperature in pojavov alarma pri ve aparatih s pomojo serijskega vmesnika
RS 485 je na voljo posebni vmesniški pretvornik vkljuno z dokumentacijsko programsko opremo LTM. Skupno je mogoe med
seboj povezati do 20 laboratorijskih aparatov in osrednje dokumentirati njihove parametre. Kot dodatno monost je mogoe
konfi gurirati posredovanje alarmov oz. rednih poroil o stanju aparatov na do tri naslove e-pošte. Povezava prikljuenih aparatov
z  osebnim raunalnikom preko omreja WLAN ali LAN je mogoa s pomojo obiajnih vmesniških pretvornikov. Potrebna
programska oprema: PC z operacijskim sistemom Windows®.
Kot pribor je na voljo povezovalni okvir, s katerim je mogoe med seboj kombinirati modele LKUexv in LGUex, pa tudi druge
podpultne modele serije LKUv. Tako je mogoe na majhni postavitveni površini ustvariti kombinacije laboratorijskih hladilni-
kov in zamrzovalnikov.
Za zagotovitev optimalne stabilnosti kompletov valjev ni dovoljeno vgraditi na aparate, ki so instalirani z uporabo veznega
okvirja. Uporaba le-tega je dovoljena samo za individualne aparate.
Povezovalni okvir
30mm vijake je mono naknadno montirati na modele LKUv zaradi višine nastavljivih nog. Višino nastavljivih nog je mogoe
prestavljati med 115 mm in 170 mm.
Za zagotovitev optimalne stabilnosti kompletov valjev ni dovoljeno vgraditi na aparate, ki so instalirani z uporabo veznega okvirja.
Uporaba le-tega je dovoljena samo za individualne aparate.
Valjne tirnice in komplet nastavljivih nog
Pokrov izparilnika
Za dodatno varnost je mogoe montirati pokrov izparilnika. Tako je zagotovljeno, da izdelki, obutljivi na mraz, ne morejo priti
v stik z izparilnikom.
Za zašito shranjenih izdelkov pred nezaelenim dostopom je za laboratorijske aparate na voljo 10 dodatnih posebnih zapiranj
kot pribor. Na ta nain je mogoe pri ve aparatih vgraditi razline kljuavnice, ki omogoajo dostop do vsakokratnega apa-
rata samo zanj pristojnemu osebju.
Za prilagojeno uporabo aparatov v razlinih prostorih je za modele LKexv 5400, 3600 in 2600 na voljo podstavek s kolesi kot
del pribora.
Za laje išenje pod aparati je mogoe modele LKexv 5400, 3600 in 2600 naknadno opremiti z nastavljivimi nogami. Njihovo
višino je mogoe prestavljati med 115 mm in 170 mm.
Za vejo prilagodljivost v notranjosti aparatov je pri modelih LKexv mogoa dodatna opremitev s steklenimi plošami. Steklene
ploše iz enoslojnega varnostnega stekla izpolnjujejo zahteve standardov za aparate z eksplozijsko zašito po direktivi ATEX in
jih je mogoe obremeniti z do 40 kg.
Steklena polica
Za beleenje temperature izdelkov je pri laboratorijskih zamrzovalnih skrinjah kot komplet dodatne opreme na voljo tempera-
turno NTC-tipalo za izdelke. Izmerjene temperature izdelkov lahko odita elektronika ali pa se s pomojo obstojeega vmesnika
RS 485 prenesejo na zunanji dokumentacijski sistem.
Poglavje: Laboratorijske zamrzovalne skrinje do -45°C NTC-tipalo za temperaturo produktov
Vmesniški pretvornik z dokumentacijsko programsko opremo
Za osrednje dokumentiranje podatkov razvoja temperature in pojavov alarma pri ve aparatih s pomojo serijskega vmesnika RS 485 je
na voljo posebni vmesniški pretvornik vkljuno z dokumentacijsko programsko opremo LTM. Skupno je mogoe med seboj povezati do 20
laboratorijskih aparatov in osrednje dokumentirati njihove parametre. Kot dodatno monost je mogoe konfi gurirati posredovanje alarmov
oz. rednih poroil o stanju aparatov na do tri naslove e-pošte. Povezava prikljuenih aparatov z osebnim raunalnikom preko omreja WLAN
ali LAN je mogoa s pomojo obiajnih vmesniških pretvornikov. Potrebna programska oprema: PC z operacijskim sistemom Windows®.
Dodatne košare so prilagodljiva rešitev, ki omogoa boljšo preglednost hranjenih preparatov in tako omogoa hitrejši dostop
do njih.
Fa rm
ac ija
Hladilni aparati za shranjeva- nje zdravil po DIN 58345 Hladilni aparati za uporabo v lekarnah, bolnišnicah in zdravniških ambulantah morajo izpolnjevati še posebej visoke zahteve glede shranjevanja zdravil. Hladilni aparati za zdravila Liebherr so v skladu s standardom DIN 58345 zato obsegajo številne funkcije in lastnosti opreme za im boljšo zašito dragocenih preparatov in obutljivih zdravil. Površinsko izenaeno vgrajena elektronika omogoa precizno uravnavanje temperatu- re ter v povezavi z visoko uinkovito izolacijo in dinaminim hladilnim sistemom ustvarja optimalne pogoje shranjevanja. Integrirana alarmna sistema optino in akustino posvari- ta v primeru nezaelenih odstopanj temperature. Hladilni aparati Liebherr nudijo varnost in konstantnost, ki sta pri zdravilih bistvenega pomena: 24 ur na dan, 365 dni v letu.
Varnost v skladu z DIN 58345 Vsi aparati Liebherr za shranjevanje zdravil ustrezajo standardu DIN „Hladilni aparati za zdravila DIN 58345“. Tako je zagotovljeno, da so aparati posebej primerni za shranjevanje zdravil in odgovornemu uporabniku nudijo visoko mero varnosti.
Standard DIN 58345 obsega naslednje temeljne zahteve: • Ohranjanje temperature delovanja od +2°C do +8°C • Monost uporabe pri temperaturi okolice od +10°C do +35°C • Emisija hrupa pod 60 dB(A) • Optina in akustina opozorilna priprava kot alarm v primeru visoke
in nizke temperature • Priprava za beleenje temperature delovanja • Optini in akustini alarm za izpad omreja za najmanj 12 h
(alarm izpada elektrinega toka) • Varnostni termostat za prepreevanje temperatur pod +2°C • Monost mehanske obremenitve vgrajenih delov z najmanj 100 kg / m² • Vrata na zaklepanje
6564
Tovarniška temperaturna nastavitev +5 °C. Da temperatura v primeru motnje
ne bi padla pod + 2 C, so hladilniki za zdravila opremljeni z varnostno napravo.
Ta prepreuje unienje obutljivih izdelkov v primeru okvare elektronike.
Nadzorovanje in ohranjanje ustreznih pogojev
za shranjevanje: e je temperatura preseena ali
ni zagotovljena med +2 °C in +8 °C ali e so
vrata odprta dlje kot 1 minuto oz. v primeru
izpada elektrine energije, se sproita vizualni in
zvoni alarm.
Fa rm
ac ija
Pregled prednosti
enostavno nastavljive, mono je mnogo pozicij
za vejo fl eksibilnost in uporabo prostora.
Police lahko odstranite pri 90° odprtih vratih.
Notranja posoda iz umetne snovi brez stikov je izredno preprosta
za nego in išenje ter omogoa brezhibno higieno.
Pokrov uparjalnika prepreuje stik med shranjenimi farmacevtskimi pripomoki
in hladnnega uparjalnika.
nastavite od 1/10°C. Velik zaslon omogoa tudi boljši pregled.
LED stropna svetilka z loenim stikalom na vratih pri modelih
MKv 3913 in MKUv 1613 omogoa dobro vidljivost vsebine hladilnika.
Vgrajeni kontroler ima vgrajen pomnilnik podatkov. Ko se ohladi do
doloene temperature, se v pomnilnik zapiše najveja in najnija
temperatura. Ta funkcija omogoa shrambo podatkov do 41 dni.
Liebherr hladilni aparati za zdravila ustrezajo standardu DIN 58345 za shranjevanje zdravil, tako
zagotavljajo najvišje standarde za zašito farmacevtskih izdelkov, ki so obutljivi na temperaturo.
V primeru izpada elektrine energije, se elektronski regulator takoj prevsmeri na vgrajeno
12V baterijo, in opozarja o izpadu napajanja tako optino kot zvono vsaj 12 ur.
Vrata na samodejno zapiranje poskrbijo za udobno
uporabo in ohranjajo konstantno temperaturo.
Integrirana kljuavnica je zelo robustna in shranjene
izdelke zašiti pred nezaelenim dostopom.
Hladilni aparati za zdravila po DIN 58345
Prikljuek za dostop (premer 10mm) omo-
goa zunanjo povezavo temperaturne sonde
(npr. PT 100 ali podobno), e je potreben
neodvisen nadzor temperature.
oblikovan roaj omogoa preprosto odpiranje vrat z
manj tresljaji. Med odpiranjem vrat je tako zagotovljen
stabilen poloaj vzorcev ali manjših predmetov.
Vmesniki za prikljuitev na sisteme za
dokumentiranje in nadzor, kot je SmartMonitoring
in brezpotencialni kontakt za posredovanje alarmov
zunanjim alarmnim sistemom.
organizacijski sistem omogoa odlino urejenost in boljšo
izkorišenost notranjosti. Prozorna sprednja stran zagotavlja
hiter pregled nad izdelki in pomaga ohranjati temperaturno
stabilnost v napravi, saj so vrata odprta le kratek as.
Trpeno aluminijasto ogrodje dodatno skrbi za optimalno
porazdelitev hladu. To prispeva k manjši porabi energije in
pomaga dolgorono ohraniti kakovosti zdravil.
Fa rm
ac ija
Kakovost na vseh ravneh Hladilni aparati Liebherr za shranjevanje zdravil ustrezajo standardu DIN 58345. V primeru odstopanj temperature ali izpa- da elektrinega omreja nanje posvarita optini in akustini alarm. Varnostni termostat prepreuje upadanje temperature pod +2°C. Vsi aparati so opremljeni s kontaktom brez potenciala za posredovanje alarmov zunanjemu daljinskemu opozorilne-
Hladilni aparati za zdravila po DIN 58345
Elektronsko krmiljenje.
z loljivostjo 1/10°C. Obratovalna stanja aparata prikazujejo
simboli. Za zagotavljanje higiene je elektronika vgrajena
površinsko izenaeno in s folijsko tipkovnico. Tovarniško se
temperatura nastavi na +5°C. Da temperatura v primeru
motnje ne upade pod +2°C, so hladilni aparati za zdravila
opremljeni z varnostnim termostatom.
podatkovni pomnilnik, ki dokumentira najvišje in najnije tempe-
rature v notranjosti aparatov ter vsakokrat zadnje tri temperatur-
ne alarme in pojave izpada elektrinega omreja z datumom, uro
in trajanjem. Te podatke je mogoe oditati na prikazovalniku.
mu sistemu. Notranjo posodo z individualno višinsko nastavljivimi, stabilnimi rešetkami je mogoe preprosto oistiti in omo- goa brezhibno higieno. Tako lahko svoja zdravila hranite trajno in varno.
Zunanje temperaturno tipalo.
vstavitve uvodnice (premera 10 mm) za vgradnjo temperatur-
nega tipala v notranjosti aparatov.
Zunanje dokumentiranje temperature in alarmov.
Laboratorijske naprave so opremljene s serijskim vmesnikom
RS 485, s pomojo katerega je mogoe do 20 naprav poveza-
ti s SmartCoolingHub in vkljuiti v sistem SmartMonitoring ali
uporabljati z zunanjim sistemom za dokumentiranje in alarme.
Hkrati imajo naprave brezpotencialni kontakt za posredovanje
alarma zunanjemu alarmnemu sistemu.
Dodatna higiena: notranja posoda iz umetne snovi brez stikov
je izredno preprosta za išenje. Poglobljena rebra nudijo var-
nost pred prevrnitvijo pri rešetkah in omogoajo prilagodljivo
nastavljanje višine v korakih po 32 mm. Primrznitev zdravil na
zadnjo steno aparatov onemogoa pokrov izparilnika.
Varnost v skladu z DIN 58345.
Aparati Liebherr za shranjevanje zdravil ustrezajo standardu
„DIN 58345“. Tako tudi omogoajo shranjevanje zdravil pri
temperaturi delovanja od +2°C do +8°C. Optine in akusti-
ne opozorilne priprave v primerih odstopanj temperature in
izpada elektrinega omreja sproijo opozorilni alarm. Varno-
stni termostat prepreuje upadanje temperature pod +2°C.
Poleg tega je aparate mogoe uporabiti pri temperaturah
okolice od +10°C do +35°C – pri tem pa jih je mogoe z
zaklenitvijo zavarovati pred nezaelenim dostopom.
LED-osvetlitev stropa.
loeno preklopno LED-osvetlitev stropa. Ta poskrbi za enako-
merno razsvetljavo notranjosti aparatov – za hiter in narten
dostop do shranjenih zdravil.
V primeru nezaelenih odstopanj temperature ali pri odprtih vratih na
to optino in akustino posvarita alarmna sistema. Vsi alarmni para-
metri so e nastavljeni v skladu z zahtevami standarda DIN 58345.
Zakasnjeni vklop alarma po odpiranju vrat je mogoe individualno
nastaviti med 1 in 5 minutami. Za dodatno varnost poskrbita optini
alarm za primer izpada elektrinega omreja in alarm za okvaro tipal.
MKv 3913 001 MKv 3910 001 MKUv 1613 001 MKUv 1610 001 MKv 3913 H63 MKv 3910 H63 MKUv 1613 H63 MKUv 1610 H63Produktpreise
6968
Smart Monitoring
Smart Monitoring
Smart Monitoring
Smart Monitoring
Hladilni aparati za zdravila po DIN 58345 Hladilni aparati za zdravila po DIN 58345 z organizacijskim sistemom
1 Merjeno pri temperaturi prostora +25°C celzija in aparat nastavljen na +5°C celzija
Hladilni aparati za zdravila  po DIN 58345
Fa rm
ac ija
2 Kakor je opredeljen v EN 60068-3. Razlika med najtoplejšim in najhladnejšim meritvam naraste zaradi razširjene negotovosti med trajanjem.
3 Najveja zabeleena odstopanja med celotnim trajanjem.
MKv 3913 MediLine
386 / 278 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
R 600a
48 dB(A)
snovi
R 600a
48 dB(A)
snovi
R 600a
47 dB(A)
snovi
R 600a
47 dB(A)
snovi
386 / 201 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
R 600a
48 dB(A)
snovi
361 / 202 l
601 / 618 / 1840
440 / 435 / 1635
R 600a
48 dB(A)
snovi
152 / 76 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
R 600a
47 dB(A)
snovi
142 / 76 l
601 / 618 / 820
440 / 435 / 670
R 600a
47 dB(A)
snovi
Poraba energije v 365 dneh ¹
Temperature okolice
Hladilno sredstvo
Material / barva ohišja
Število predalov
Material odlagalnih površin
Nosilnost odlagalne površine
Povezovalni okvir, bel
Posebna zapiranja (do 10 kosov)
7170
Pribor
Za vejo prilagodljivost v notranjosti aparatov je mogoa dodatna opremitev z rešetkami z oblogo iz umetne snovi. Izredno
stabilne rešetke je mogoe obremeniti vse do 45 kg.
Odlagalne rešetke z oblogo iz umetne snovi
Za zašito shranjenih izdelkov pred nezaelenim dostopom je za hladilne aparate za zdravila na voljo 10 dodatnih posebnih
zapiranj kot pribor. Na ta nain je mogoe pri ve aparatih vgraditi razline kljuavnice, ki omogoajo dostop do vsakokratnega
aparata samo zanj pristojnemu osebju.
Za osrednje dokumentiranje podatkov razvoja temperature in pojavov alarma pri ve aparatih s pomojo serijskega vmesnika RS 485
je na voljo posebni vmesniški pretvornik vkljuno z dokumentacijsko programsko opremo LTM. Skupno je mogoe med seboj povezati
do 20 aparatov in osrednje dokumentirati njihove parametre. Kot dodatno monost je mogoe konfi gurirati posredovanje alar-
mov oz. rednih poroil o stanju aparatov na do tri naslove e-pošte. Povezava prikljuenih aparatov z osebnim raunalnikom
preko omreja WLAN ali LAN je mogoa s pomojo obiajnih vmesniških pretvornikov. Potrebna programska oprema: PC z
operacijskim sistemom Windows®.
Kot pribor je na voljo povezovalni okvir, s katerim je mogoe med seboj kombinirati modele MKUv 1613 in MKUv 1610, pa tudi
druge podpultne aparate iz raziskovalnega in laboratorijskega programa aparatov Liebherr. Tako lahko na majhni postavitveni
površini uporabljate kombinacijo aparatov s steklenimi in izolirnimi vrati ali hladilnega ter zamrzovalnega aparata. Za zago-
tovitev optimalne stabilnosti kompletov valjev ni dovoljeno vgraditi na aparate, ki so instalirani z uporabo veznega okvirja.
Uporaba le-tega je dovoljena samo za individualne aparate.
Da bo išenje pod napravami preprosto in udobno, je mogoe vse modele naknadno opremiti s 30 mm visokimi vodili. Za
zagotavljanje optimalne stabilnosti vodil ni dovoljeno namestiti na naprave, ki so postavljene s povezovalnim okvirjem. To je
dovoljeno samo pri enojnih napravah.
Valjne tirnice
Posebna zapiranjaPovezovalni okvir
Da bo išenje pod napravami preprosto in udobno, je mogoe na model MKv 3910 naknadno namestiti po višini nastavljive
noge. Nastavljive noge je mogoe nastaviti na višino med 115 mm in 170 mm.
Komplet nastavljivih nog