of 57 /57
LAB Kund/Remittentenkät Maj 2013

LAB Kund/Remittentenkät

  • Upload
    latham

  • View
    55

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LAB Kund/Remittentenkät. Maj 2013. LAB Kund - Remittentenkät maj 2013. Jag som fyller i enkäten är:. Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig. Bemötande. Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig. Information. - PowerPoint PPT Presentation

Text of LAB Kund/Remittentenkät

Page 1: LAB Kund/Remittentenkät

LAB Kund/Remittentenkät

Maj 2013

Page 2: LAB Kund/Remittentenkät

LAB Kund - Remittentenkät maj 2013

SvarsfrekvensTotal 46% (57/124)

Page 3: LAB Kund/Remittentenkät

Jag som fyller i enkäten är:

Jag som fyller i enkäten är:Namn Antal %A. Sjuksköterska 42 73,7B. Undersköterska 8 14C. Biomedicinsk analytiker 7 12,3D. Läkare 0 0Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 4: LAB Kund/Remittentenkät

Enhet/klinik Ort

Medicin- och rehabiliteringskliniken Piteå41 n Sunderbynögonmottagningen piteåkirurgen kirunaHaparanda Hälsocentral Haparanda3B /medicin- och rehabkliniken Piteåakuten Sunderby sjukhus LuleåOpererande/akutmott GällivareBarn och ungdomsmottagningen Sunderby sjukhusortopedavdelning SunderbynFurunäsets HC Piteåprimärvård HortlaxMissb o Beroende avd LuleåBarnavd 44B SYFöretagshälsa Kiruna

Page 5: LAB Kund/Remittentenkät

Enhet/klinik Ort

Primärvården Hälsocentralen Älvsbyn Operation Gällivareiva gällivarehälsocentral PiteåReumatologi LuleåArvidsjaur hc ArvidsjaurVC LuleåBjörknäs HC BodenMere GällivareHälsocentral Överkalixakuten sunderbynakuten Sunderbynmedicin luleåAkuten SunderbynMalmbergets hälsocentral Malmberget

Page 6: LAB Kund/Remittentenkät

Enhet/klinik Ort

akutmottagning sunderby sjukhusRehab/reuma Sunderbynmedicin sunderby sjukhusakuten sunderbynAkutmottagningen Sunderbynakm luleåRehab/Reuma SunderbysjukhusSensia Hälsocentral Luleåreumatologen LuleåHC Sensia Piteå PiteåAkutmottagningen Sunderbynkir gällivareopererande SunderbynVuxenpsykiatri Gällivareopererande SunderbynCederkliniken Piteå

Page 7: LAB Kund/Remittentenkät

Enhet/klinik Ort

reuma luleåLapplands Barnklinik, Gällivare-Kirunamed KalixAkuten LuleåBbergnäsets HC LuleåSandens hälsocentral bodenakutmottagningen LuleåStrokeenheten LuleåKirunahälsan Kirunavårdcentral vittangiHälsocentral Luleå

Page 8: LAB Kund/Remittentenkät

Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.

Bemötande

Namn Antal %A. Mycket viktig 42 75B. Viktig 14 25C. Oviktig 0 0D. Mindre viktig 0 0Total 56 100

Svarsfrekvens98,2% (56/57)

Page 9: LAB Kund/Remittentenkät

Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.

Information

Namn Antal %A. Mycket viktig 48 84,2B. Viktig 9 15,8C. Oviktig 0 0D. Mindre viktig 0 0Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 10: LAB Kund/Remittentenkät

Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.

Möjlighet att framföra mina synpunkter

Namn Antal %A. Viktig 30 52,6B. Mycket viktig 27 47,4C. Oviktig 0 0D. Mindre viktig 0 0Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 11: LAB Kund/Remittentenkät

Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.

Sortiment

Namn Antal %A. Viktig 36 63,2B. Mycket viktig 19 33,3C. Mindre viktig 2 3,5D. Oviktig 0 0Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 12: LAB Kund/Remittentenkät

Hur viktiga är dessa faktorer? Bedöm dem var och en för sig.

Svarstider

Namn Antal %A. Mycket viktig 43 75,4B. Viktig 14 24,6C. Oviktig 0 0D. Mindre viktig 0 0Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 13: LAB Kund/Remittentenkät

Hur ofta använder din enhet laboratoriet för klinisk kemi ?

Hur ofta använder din enhet laboratoriet för klinisk kemi ? Namn Antal %A. Dagligen 48 85,7B. Varje vecka 6 10,7C. Sällan 2 3,6D. Vet ej 0 0E. Aldrig 0 0Total 56 100

Svarsfrekvens98,2% (56/57)

Page 14: LAB Kund/Remittentenkät

Hur ofta använder din enhet Blodcentralen ?

Hur ofta använder din enhet Blodcentralen ? Namn Antal %A. Varje vecka 28 49,1B. Sällan 12 21,1C. Aldrig 8 14D. Dagligen 8 14E. Vet ej 1 1,8Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 15: LAB Kund/Remittentenkät

Hur ofta använder din enhet laboratoriet för mikrobiologi ?

Hur ofta använder din enhet laboratoriet för mikrobiologi ? Namn Antal %A. Dagligen 25 44,6B. Varje vecka 23 41,1C. Sällan 7 12,5D. Vet ej 1 1,8E. Aldrig 0 0Total 56 100

Svarsfrekvens98,2% (56/57)

Page 16: LAB Kund/Remittentenkät

Hur ofta använder din enhet laboratoriet för patolog/cytologi ?

Hur ofta använder din enhet laboratoriet för patolog/cytologi ? Namn Antal %A. Sällan 24 42,1B. Varje vecka 21 36,8C. Aldrig 7 12,3D. Vet ej 3 5,3E. Dagligen 2 3,5Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 17: LAB Kund/Remittentenkät

Hur ofta använder din enhet Labinstruktörernas tjänster?

Hur ofta använder din enhet Labinstruktörernas tjänster? Namn Antal %A. Sällan 28 50B. Vet ej 13 23,2C. Varje vecka 7 12,5D. Aldrig 6 10,7E. Dagligen 2 3,6Total 56 100

Svarsfrekvens98,2% (56/57)

Page 18: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Gällivare Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 27 77,1B. Mycket bra 7 20C. Bra 1 2,9D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 35 100

Svarsfrekvens61,4% (35/57)

Page 19: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Kalix Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 26 86,7B. Mycket bra 2 6,7C. Bra 2 6,7D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 30 100

Svarsfrekvens52,6% (30/57)

Page 20: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Kiruna Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 27 84,4B. Mycket bra 4 12,5C. Bra 1 3,1D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 32 100

Svarsfrekvens56,1% (32/57)

Page 21: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Piteå Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 20 64,5B. Bra 6 19,4C. Mycket bra 5 16,1D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 31 100

Svarsfrekvens54,4% (31/57)

Page 22: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Sunderbyn Kem/Blod

Namn Antal %A. Bra 19 43,2B. Mycket bra 15 34,1C. Mindre bra 7 15,9D. Vet ej 3 6,8E. Dåligt 0 0Total 44 100

Svarsfrekvens77,2% (44/57)

Page 23: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Sunderbyn Mikrobiologi

Namn Antal %A. Bra 18 40B. Mycket bra 16 35,6C. Vet ej 6 13,3D. Mindre bra 5 11,1E. Dåligt 0 0Total 45 100

Svarsfrekvens78,9% (45/57)

Page 24: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Sunderbyn Patologi/Cytologi

Namn Antal %A. Vet ej 25 55,6B. Bra 10 22,2C. Mycket bra 6 13,3D. Mindre bra 4 8,9E. Dåligt 0 0Total 45 100

Svarsfrekvens78,9% (45/57)

Page 25: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt bemötande?

Labinstruktörerna

Namn Antal %A. Vet ej 15 38,5B. Mycket bra 14 35,9C. Bra 9 23,1D. Mindre bra 1 2,6E. Dåligt 0 0Total 39 100

Svarsfrekvens68,4% (39/57)

Page 26: LAB Kund/Remittentenkät

Kommentar:

Saknar bättre kompetens på dom som svarar i tel. Spec Microb.lab.

Blir alltid glad när man får prata med Nelly på kem lab Sunderby sjukhus.

Vi får aldrig någon information från sy kemlab angående dröjsmål på provsvar samt analyser som ej genomförs t.ex. p.g.a hemolys. Blodcentralen sy är väldigt tillmötesgående och hjälpsamma.

Jag blir alltid bra bemött

Page 27: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?

Gällivare Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 27 77,1B. Bra 6 17,1C. Mindre bra 2 5,7D. Mycket bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 35 100

Svarsfrekvens61,4% (35/57)

Page 28: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?

Kalix Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 26 89,7B. Bra 2 6,9C. Mycket bra 1 3,4D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 29 100

Svarsfrekvens50,9% (29/57)

Page 29: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?

Kiruna Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 27 84,4B. Mycket bra 3 9,4C. Dåligt 1 3,1D. Bra 1 3,1E. Mindre bra 0 0Total 32 100

Svarsfrekvens56,1% (32/57)

Page 30: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?

Piteå Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 23 69,7B. Bra 6 18,2C. Mycket bra 4 12,1D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 33 100

Svarsfrekvens57,9% (33/57)

Page 31: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?

Sunderbyn Kem/Blod

Namn Antal %A. Bra 29 63B. Mycket bra 14 30,4C. Vet ej 3 6,5D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 46 100

Svarsfrekvens80,7% (46/57)

Page 32: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?

Sunderbyn Mikrobiologi

Namn Antal %A. Bra 28 60,9B. Mycket bra 12 26,1C. Vet ej 5 10,9D. Mindre bra 1 2,2E. Dåligt 0 0Total 46 100

Svarsfrekvens80,7% (46/57)

Page 33: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vårt sortiment - analyser, blodkomponenter m.m?

Sunderbyn Patologi/Cytologi

Namn Antal %A. Vet ej 23 52,3B. Bra 15 34,1C. Mycket bra 5 11,4D. Mindre bra 1 2,3E. Dåligt 0 0Total 44 100

Svarsfrekvens77,2% (44/57)

Page 34: LAB Kund/Remittentenkät

Kommentar:

Önskar att fler analyser går att göra i SY, slipper skicka, får vänta längre på spar och så blir det dyrt

Bättre om fler analyser utförs i Norrbotten! Förhoppningsvis billigare för NLL och kortare svarstider för patientensamt fördel att svaren kan skrivas in i VAS.

D-vitamin och Fkalprot borde tas upp i Sunderbyns sortiment.

Page 35: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om våra svarstider?

Gällivare Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 27 77,1B. Bra 6 17,1C. Mycket bra 1 2,9D. Mindre bra 1 2,9E. Dåligt 0 0Total 35 100

Svarsfrekvens61,4% (35/57)

Page 36: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om våra svarstider?

Kalix Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 27 90B. Bra 3 10C. Mycket bra 0 0D. Dåligt 0 0E. Mindre bra 0 0Total 30 100

Svarsfrekvens52,6% (30/57)

Page 37: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om våra svarstider?

Kiruna Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 28 87,5B. Mycket bra 2 6,2C. Bra 2 6,2D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 32 100

Svarsfrekvens56,1% (32/57)

Page 38: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om våra svarstider?

Piteå Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 23 69,7B. Mycket bra 5 15,2C. Bra 5 15,2D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 33 100

Svarsfrekvens57,9% (33/57)

Page 39: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om våra svarstider?

Sunderbyn Kem/Blod

Namn Antal %A. Bra 19 41,3B. Mycket bra 16 34,8C. Mindre bra 6 13D. Dåligt 4 8,7E. Vet ej 1 2,2Total 46 100

Svarsfrekvens80,7% (46/57)

Page 40: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om våra svarstider?

Sunderbyn Mikrobiologi

Namn Antal %A. Bra 25 54,3B. Vet ej 9 19,6C. Mycket bra 8 17,4D. Mindre bra 4 8,7E. Dåligt 0 0Total 46 100

Svarsfrekvens80,7% (46/57)

Page 41: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om våra svarstider?

Sunderbyn Patologi/Cytologi

Namn Antal %A. Vet ej 25 54,3B. Bra 15 32,6C. Mycket bra 3 6,5D. Mindre bra 3 6,5E. Dåligt 0 0Total 46 100

Svarsfrekvens80,7% (46/57)

Page 42: LAB Kund/Remittentenkät

Kommentar:

tycker det tar för lång tid med svaret, trots att vi skickar upp proverna med hissen och sänt dem. Ska ju gå fortare att analysera våra prover från akuten, trots att vi satt på "gula" ettiketter (som ska visa att det är våra prover).

vi har spec. Trop rör som ska analyseras snabbare (kostar dessutom mer pgsa detta), men de går inte snabbare än om man skickar de med de vanliga rören....

Det har tagit för långtid när det Calici-prov

Page 43: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Gällivare Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 26 76,5B. Mycket bra 4 11,8C. Bra 3 8,8D. Mindre bra 1 2,9E. Dåligt 0 0Total 34 100

Svarsfrekvens59,6% (34/57)

Page 44: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Kalix Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 26 89,7B. Bra 2 6,9C. Mycket bra 1 3,4D. Mindre bra 0 0E. Dåligt 0 0Total 29 100

Svarsfrekvens50,9% (29/57)

Page 45: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Kiruna Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 27 87,1B. Mycket bra 4 12,9C. Mindre bra 0 0D. Dåligt 0 0E. Bra 0 0Total 31 100

Svarsfrekvens54,4% (31/57)

Page 46: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Piteå Kem/Blod

Namn Antal %A. Vet ej 23 74,2B. Mycket bra 4 12,9C. Bra 3 9,7D. Mindre bra 1 3,2E. Dåligt 0 0Total 31 100

Svarsfrekvens54,4% (31/57)

Page 47: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Sunderbyn Kem/Blod

Namn Antal %A. Bra 18 40,9B. Vet ej 13 29,5C. Mycket bra 8 18,2D. Mindre bra 4 9,1E. Dåligt 1 2,3Total 44 100

Svarsfrekvens77,2% (44/57)

Page 48: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Sunderbyn Mikrobiologi

Namn Antal %A. Vet ej 16 35,6B. Bra 15 33,3C. Mycket bra 9 20D. Mindre bra 4 8,9E. Dåligt 1 2,2Total 45 100

Svarsfrekvens78,9% (45/57)

Page 49: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Sunderbyn Patologi/Cytologi

Namn Antal %A. Vet ej 26 60,5B. Bra 9 20,9C. Mycket bra 4 9,3D. Mindre bra 3 7E. Dåligt 1 2,3Total 43 100

Svarsfrekvens75,4% (43/57)

Page 50: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om dina möjligheter att framföra synpunkter?

Labinstruktörerna

Namn Antal %A. Vet ej 17 42,5B. Bra 13 32,5C. Mycket bra 9 22,5D. Dåligt 1 2,5E. Mindre bra 0 0Total 40 100

Svarsfrekvens70,2% (40/57)

Page 51: LAB Kund/Remittentenkät

Kommentar:

Har aldrig haft kontakt med labinstruktör, vet ej vem det är.

Detta är nog första gången vi får säga vårt. Har försökt per telefon att framföra mina åsikter men detta har ej blivit väl mottaget.

Page 52: LAB Kund/Remittentenkät

Var hämtar du information om rutiner vid provtagning, provtagningsmaterial, analyser m.m?

Var hämtar du information om rutiner vid provtagning, provtagningsmaterial, analyser m.m?Namn Antal %A. Labhandboken 46 80,7B. Frågar en kollega 4 7C. Frågar/ringer till lab/blodcentralen

4 7

D. Annat sätt, beskriv här nedan:

3 5,3

Total 57 100

Svarsfrekvens100% (57/57)

Page 53: LAB Kund/Remittentenkät

Kommentar:

I 1:a hand.

Mest labhandboken, men ringer även och många gånger frågar kollega

samtliga ovan

I 1:a hand labhandboken, men annars ringer jag lab/blodcentralen eller frågar en kollega.

Alla ovanstående.

I första hand labhandboken,ibland ringer jag lab,eller pratar m kollega

Personalen brukar även ringa till lab ibland och får då mycket god hjälp av de som jobbar där

Om inte labhandboken ger svaret ringer jag till lab och frågar

Tar även kontakt med lab/blodcentral vb..då det oftast är tidsbrist att läsa innan..

Samt även labhandbok och kollega

Page 54: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vår information?

PNA-portalen på NLLplus

Namn Antal %A. Vet ej 24 47,1B. Bra 17 33,3C. Mycket bra 6 11,8D. Mindre bra 3 5,9E. Dåligt 1 2Total 51 100

Svarsfrekvens89,5% (51/57)

Page 55: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vår information?

RAKA RÖR

Namn Antal %A. Bra 29 54,7B. Vet ej 13 24,5C. Mycket bra 7 13,2D. Mindre bra 3 5,7E. Dåligt 1 1,9Total 53 100

Svarsfrekvens93% (53/57)

Page 56: LAB Kund/Remittentenkät

Vad tycker du om vår information?

Labhandboken

Namn Antal %A. Bra 28 50B. Mycket bra 23 41,1C. Mindre bra 4 7,1D. Dåligt 1 1,8E. Vet ej 0 0Total 56 100

Svarsfrekvens98,2% (56/57)

Page 57: LAB Kund/Remittentenkät

Kommentar:

RAKA rör jobbig att läsa, mycket text. Det borde vara mera att man visar förändringar i punktform

Tycker Sunderbyns labhandbok kan ta lärdom av Gällivares labhandbok, mycket lättare att hitta i Gällivares bok.

Trots att jag anmält mig till PNA portalen faller jag ut. Måste aktivt gå in.

Tycker kem.lab.s hemsida/labhandboken inte alltid är så lätt att hitta i om man söker något spec.

Ibland är det inte uppdaterat med länkar som ej fungerar

PNA & RAKA, vad är det?