of 48 /48
1 Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 31decembrie 2015 PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂRII LIMBII ROMÂNE ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂȚĂMÎNT GENERAL CU INSTRUIRE ÎN LIMBILE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE 2016-2020 I. ANALIZA SITUAŢIEI ŞI IDENTIFICAREA PROBLEMELOR 1. PROBLEME VIZÎND ÎNVĂȚAREA LIMBII ROMÂNE ÎN INSTITUŢIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE 1.1. Cadrul normativ La etapa actuală, în republică activează 214 grădiniţe cu un contingent de circa 26150 de copii alolingvi. Doar 30% beneficiază de activităţi în limba română, ceilalţi copii studiază limba ulterior, la școală, începînd cu clasa I. Situaţia existentă îi dezavantajează pe copii, or, această etapă, în opinia specialiştilor în domeniu, este una favorabilă pentru studierea unei limbi nonmaterne. Necesitatea studierii limbii române de la vîrsta preșcolară devine tot mai importantă, deoarece o bună cunoaştere a limbii oficiale de către copi ii alolingvi le-ar da posibilitatea să-şi continue studiile în limba de stat şi, ulterior, să se integreze profesional în mod eficient. Introducerea unui studiu oral obligatoriu în grupele medie, mare şi pregătitoare din instituţiile de educație timpurie ar facilita mult însuşirea limbii române. În acest scop poate fi aplicată experienţa de succes a multor ţări: modelele organizaţionale, metodologiile, dar şi sistemul de salarizare al cadrelor didactice. Prin Codul educației, cadrul legal prevede asigurarea de către stat a condiţiilor necesare pentru studierea limbii române în toate instituţiile de învăţămînt. Se impune ajustarea cadrului normativ pentru a facilita învăţarea limbii române începînd cu grupele medii, mari şi cele pregătitoare din instituţiile educație timpurie și completarea acestuia cu prevederile de rigoare care ar permite desfăşurarea adecvată a procesului de promovare a modelelor eficiente de învăţare a limbii române în grădiniţe.

la Hotărîrea Guvernului PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of la Hotărîrea Guvernului PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU

Anexa nrdin 31decembrie 2015
ÎN INSTITUIILE DE ÎNVMÎNT GENERAL CU INSTRUIRE ÎN
LIMBILE MINORITILOR NAIONALE
1. PROBLEME VIZÎND ÎNVAREA LIMBII ROMÂNE ÎN INSTITUIILE
DE EDUCAIE TIMPURIE
1.1. Cadrul normativ
La etapa actual, în republic activeaz 214 grdinie cu un contingent de circa
26150 de copii alolingvi. Doar 30% beneficiaz de activiti în limba român, ceilali
copii studiaz limba ulterior, la coal, începînd cu clasa I. Situaia existent îi
dezavantajeaz pe copii, or, aceast etap, în opinia specialitilor în domeniu, este
una favorabil pentru studierea unei limbi nonmaterne.
Necesitatea studierii limbii române de la vîrsta precolar devine tot mai
important, deoarece o bun cunoatere a limbii oficiale de ctre copiii alolingvi le-ar
da posibilitatea s-i continue studiile în limba de stat i, ulterior, s se integreze
profesional în mod eficient. Introducerea unui studiu oral obligatoriu în grupele
medie, mare i pregtitoare din instituiile de educaie timpurie ar facilita mult
însuirea limbii române. În acest scop poate fi aplicat experiena de succes a multor
ri: modelele organizaionale, metodologiile, dar i sistemul de salarizare al cadrelor
didactice.
Prin Codul educaiei, cadrul legal prevede asigurarea de ctre stat a condiiilor
necesare pentru studierea limbii române în toate instituiile de învmînt. Se impune
ajustarea cadrului normativ pentru a facilita învarea limbii române începînd cu
grupele medii, mari i cele pregtitoare din instituiile educaie timpurie i
completarea acestuia cu prevederile de rigoare care ar permite desfurarea adecvat a
procesului de promovare a modelelor eficiente de învare a limbii române în
grdinie.
2
1.2. Asigurarea didactic i metodic a procesului de învare a limbii române
la etapa educaiei timpurii
române utilizeaz diverse abordri de învare i diverse materiale didactice. Este
necesar s se efectueze un studiu al experienei acestora, pentru încorporarea într-o
abordare conceptual i metodologic unic. Pentru asigurarea unui proces calitativ de
învare a limbii române în grdinie, este necesar asigurarea pregtirii cadrelor
didactice în vederea stpînirii didacticii unei limbi nonmaterne la etapa studiului oral
în grupele medii, mari i cele pregtitoare, precum i elaborarea materialelor didactice
i metodologice necesare (fie didactice, materiale audio i video, ghiduri
metodologice etc.).
DISCIPLIN COLAR
2.1. Modernizarea documentelor de politici educaionale în vederea
racordrii procesului de învare a limbii române la tendinele europene în
domeniu
Procesul de învare a limbii i a literaturii române se realizeaz actualmente în 259
de instituii cu instruire în limbile minoritilor naionale, în temeiul documentelor
reglatoare în vigoare:
1) Standardele de eficien a învrii la limba i literatura român (aprobate prin
ordinul Ministrului Educaiei nr. 1001 din 23 decembrie 2011);
2) Panurile-cadru aprobate actualmente pentru fiecare an de studii de ctre
Ministerul Educaiei;
3) Curriculumul modernizat la limba i literatura român pentru învmîntul
primar, gimnazial i liceal, ediia 2010 (aprobat prin ordinul Ministerului
Educaiei nr. 331 din 12 mai 2010).
Dei asigurarea didactic a disciplinei este bun, nivelul de stpînire a limbii
române a elevilor alolingvi este insuficient, iar în procesul de învare a limbii române
se atest diverse probleme:
competenelor urmrite i a coninuturilor învrii;
axare prea mare pe studiul literaturii în detrimentul comunicrii;
3
formare iniial i continu insuficiente);
lipsa motivaiei elevilor;
angajarea în cîmpul muncii indiferent de nivelul de cunoatere al limbii
române etc.
În scopul îmbuntirii calitii procesului de învare a limbii române, este
necesar ajustarea cadrului normativ la rigorile procesului de angajare a persoanelor
în cîmpul muncii, avînd dovada nivelului necesar de cunoatere al limbii române,
precum i pentru sporirea calitii formrii iniiale a profesorilor.
Proiectele implementate de diverse organizaii neguvernamentale cu sprijinul
financiar oferit de Fundaia SOROS Moldova, USAID, ÎCNM al OSCE, Consiliul
Europei, Fundaia Olandez CORDAID .a., în scopul ameliorrii procesului de
predare a limbii de stat, au facilitat cercetarea problemei, precum i formarea continu
a profesorilor i elaborarea auxiliarelor didactice, crearea unor centre metodice zonale,
dotarea bibliotecilor colare din instituiile respective cu dicionare, materiale
didactice i echipamente. Aceste aciuni au revoluionat din punct de vedere didactic
procesul de învare a limbii române de ctre elevii alolingvi, stimulînd motivaia
populaiei colare i facilitînd activitatea cadrelor didactice.
Cu toate acestea, imperfeciunea politicilor educaionale în domeniu, precum i
cadrul normativ depit, nu asigur plenar condiiile necesare de studiere a limbii i
literaturii române. Este necesar, în acest context, corelarea documentelor de politici
educaionale existente cu prevederile Cadrului European Comun de Referin pentru
Limbi (CECRL).
Concepia didactic a disciplinei limba i literatura român pentru alolingvi
Elaborarea unei noi Concepii didactice a disciplinei Llimba i literatura român
pentru instituiile cu instruire în limbile minoritilor naionale, corelat cu Cadrul
European Comun de Referin pentru Limbi va permite modernizarea documentelor
de politici educaionale, lucru care va spori calitatea procesului de învare a limbii
române.
4
În perioada 2011-2012 au fost elaborate Standardele de eficien a învrii,
document care reglementeaz finalitile studierii limbii i literaturii române pentru
elevii alolingvi. Documentul reprezint un punct de referin în organizarea i
proiectarea activitilor educaionale. Dei în ultimii 20 de ani s-au întreprins pai
concrei pentru ameliorarea cunoaterii limbii de stat de ctre toi cetenii rii,
situaia rmîne a fi complex. Dup 9 sau 12 ani de colaritate i studiere a limbii
române, susinînd probele de evaluare, o bun parte dintre elevi nu au competene
reale de comunicare curent i nu sînt pregtii din punct de vedere lingvistic pentru
inseria social.
Conform Raportului Ageniei de Asigurare a Calitii, subordonat Ministerului
Educaiei, rata de promovare a examenului la disciplina Limba i literatura român
(alolingvi) pentru anul 2015 este distribuit în felul urmtor:
Treapta de colaritate Total
Examenul de absolvire a
Examenul de bacalaureat 3302 6,60 324
În calitate de document normativ, Standardele sînt cel mai aproape de conceptul
modern promovat prin CECRL. Este necesar o actualizare a lor i aplicarea lor
adecvat în procesul de predare-învare-evaluare.
Curriculumul colar. Valori i atitudini. Competene. Coninuturi
Valori i atitudini
fundamentale, naionale i europene a demonstrat c sistemul de valori identificat în
curriculumul gimnazial i liceal (ediia 2010) la disciplina limba i literatura român
(componentele eseniale) asigur crearea real a premiselor pentru
formarea/dezvoltarea competenelor comunicativ-lingvistice. Coninuturile contribuie
parial la formarea elevilor ca ceteni activi ai societii, Europei, ca indivizi
independeni, contieni, productivi, creativi etc. în aciunile lor, pentru a deveni
responsabili i cooperani în relaiile cu alte persoane, acceptînd diferenele fiecruia,
5
dar, în primul rînd, dezvoltarea competenei de comunicare în limba român prin
valori i pentru valori.
Odat format, competena devine ea însi o valoare individual, colectiv,
naional i european, deoarece cunoaterea unei limbi nonmaterne (în cazul dat,
limba oficial a statutului) constituie i una din competenele-cheie europene. Un loc
aparte revine conceptelor despre identitate i interculturalitate, incluse în aria
tematic a coninuturilor educaionale înc la etapa claselor primare.
Cu toate acestea, inventarierea curriculumului a stabilit un anumit deficit la nivel
de coninuturi cu referire la valorile europene: asigurarea pcii, democraia,
multilingvismul, libertatea de exprimare, libertatea de circulaie, pluralismul de
opinii, aprarea drepturilor omului, spiritul civic, cooperarea, transparena,
echitatea, tolerana etc. care sînt doar parial reflectate în curriculum. Urmeaz ca
conceptorii de curriculum s ia în considerare neajunsurile identificate i s
completeze componenta Coninuturi educaionale cu uniti de coninut care s
acopere i aspectul valori europene.
Competene
La etapa urmtoare de perfecionare a documentelor curriculare, este necesar
racordarea la CECRL, document care st la baza însuirii limbilor nonmaterne /
strine în rile Uniunii Europene. Alinierea la documentul european presupune i
redimensionarea curriculumului în sensul structurrii competenelor în corespundere
cu nivelurile descrise în CECRL. Curriculumul actualizat trebuie s se axeze pe
asigurarea formrii competenelor necesare pentru comunicare eficient i integrare
sociolingvistic i profesional a cetenilor alolingvi. Se impune revederea
modalitilor de structurare a studiului disciplinei Limba i literatura român. Studiul
literaturii poate fi abordat eficient doar în clasele liceale, atunci cînd elevii au
competene de comunicare care s le permit acest lucru.
Coninuturi
calitate de ceteni activi ai Republicii Moldova.
6
2.2. Eficientizarea sistemului de evaluare a competenelor de comunicare ale
elevilor în corespundere cu CECRL
Tendina spre o apreciere obiectiv i echitabil a introdus testul unic (în scris) care
constituie o etap important în evaluarea final, dar care se dovedete a fi insuficient
pentru evaluarea real a competenelor elevilor. Diversificarea instrumentelor de
evaluare, inclusiv a celor de evaluare oral, în contexte autentice de comunicare,
racordarea lor la nivelurile de competene stabilite în CECRL va permite creterea
performanelor elevilor la limba i literatura român.
2.3. Asigurarea procesului educaional cu manuale i materiale didactice i
metodologice elaborate în baza standardelor i curriculumului modernizat
În perioada de dup 1989, interesul societii pentru studierea limbii române a
sporit considerabil. Predarea limbii române în învmîntul preuniversitar, cu toate
schimbrile de atitudine, a reclamat atenia mai multor proiecte internaionale,
contribuind la redactarea unei noi generaii de manuale, fiind elaborat i editat întreg
setul de manuale i materiale didactice (ghiduri, fie didactice, caiete etc.) de ctre
autori i edituri cu experien în domeniu.
Manualele în vigoare de limba i literatura român (cl. I-XII) sînt conforme
prevederilor curriculare i ofer situaii de învare reale, adecvate pentru formarea
competenei de comunicare. Odat îns cu modernizarea curricular, se va impune i
elaborarea unei noi generaii de manuale. Sporirea calitii însuirii limbii române se
poate obine prin asigurarea disciplinei la nivel de elaborri alternative (lucrri
didactice în format electronic; fie didactice de evaluare conforme CECRL; materiale
practice pentru evaluarea curent, în special cea oral; înregistrri audio/ video i alte
auxiliare didactice).
Una dintre verigile slabe ale procesului educaional sînt bibliotecile colare care nu
dispun sau dispun parial de literatur conform curriculumului (literatur artistic,
texte literare i nonliterare), dicionare explicative, de sinonime i antonime, bilingve,
tehnic necesar (proiector, computer) etc.
2.4. Modernizarea programelor de formare iniial a cadrelor didactice
O component esenial în procesul de formare a competenei de comunicare a
elevilor alolingvi este asigurarea cu cadre didactice calificate. Potenialul uman
antrenat în predarea limbii române este divers. Nu toi profesorii au o pregtire
7
adecvat, studii filologice sau specialitatea profesor de limba i literatura român
(nonmatern). 16% din profesori sînt profesori de limba rus (nonmatern), spaniol,
englez, francez etc., adic parial sînt pregtii pentru a preda, cunoscînd didactica
învrii unei limbi nonmaterne, dar nu au pregtirea necesar la capitolul limba
român ca limb nematern. În mediul rural, în calitate de profesori activeaz
persoane (1%) care cunosc româna ca vorbitori nativi, dar nu au studiile pedagogice i
filologice necesare.
O statistic relevant în acest sens se poate extrage din baza de date a Ministerului
Educaiei, actualizat anual. Figurile 1-3 prezint datele pentru anul de studii 2014-
2015 în instituiile de învmînt preuniversitar activeaz 962 de profesori, dintre
care 53 - tineri specialiti, 164 – pensionari. Posturi vacante - 5. Cca 740 de profesori
au în medie peste 17 ani de activitate în calitate de profesor de limba i literatura
român.
8
Figura 3. Gradul didactic deinut de profesori
Conform statisticilor, doar 29 de profesori (3%) au gradul didactic superior; 105
profesori (11%) – gradul didactic I, 600 profesori (62%) - gradul didactic II, iar 228
profesori ( 24%) sînt fr grad didactic.
9
Formarea iniial a cadrelor didactice se realizeaz la ase instituii de învmînt
superior: Universitatea Pedagogic de Stat „Ion Creang”, Universitatea de Stat
”Alecu Russo” din Bli, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din
Cahul, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat din Taraclia. În cinci
instituii formarea iniial se realizeaz doar la o singur specialitate (USM, USB -
Limba i literatura rus i limba român; Universitatea de Stat din Comrat,
Universitatea de Stat din Tiraspol -Limba i literatura român i limba englez
(alolingvi), iar la UPS „Ion Creang” - la 3 specialiti: Limba i literatura român i
englez (alolingvi); Limba i literatura român i rus (alolingvi); Limba i literatura
român i bulgar (alolingvi), iar numrul de studeni în aceste grupe este
nesemnificativ.
Se constat faptul c nu exist un cadru referenial comun de instruire lingvistic i
de specialitate pentru toate instituiile implicate în procesul de pregtire iniial a
profesorilor, nu exist o metodologie unic de pregtire a profesorilor. Instituiile nu
dispun de programe de formare iniial specializate pentru etapele precolar, primar
i pentru predarea disciplinelor nonlingvistice în limba român. Este necesar crearea
unui Cadru de referin comun pentru toate instituiile de învmînt superior.
Problemele stringente ce urmeaz a fi soluionate vizeaz perfecionarea
specialitilor universitari în domeniul metodicii predrii Limbii române ca limb
nematern; diversificarea oportunitilor de formare pentru profesorii universitari;
recalificarea acestora prin stagii de formare cu participarea experilor internaionali;
actualizarea cursurilor ce in de didactica limbii i literaturii române în învmîntul
superior.
2.5. Modernizarea programelor de formare continu a cadrelor didactice în
vederea racordrii la CECRL
Un capitol aparte în eficientizarea procesului de predare a limbii române este
formarea continu a cadrelor didactice. Universitatea Pedagogic de Stat „Ion
Creang”, Universitatea de Stat „Aleco Russo” din Bli i Institutul de tiine ale
Educaiei ofer programe complexe de formare continu în domeniul limbii române ca
limb nonmatern. Alte centre de formare profesional precum Universitatea de Stat
din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Centrul Educaional Pro Didiactica,
ANTEM .a. pun la dispoziia profesorilor programe conexe, pe diferite dimensiuni, în
funcie de nevoile de formare ale cadrelor didactice. S-a constatat c 78% de profesori
i-au perfecionat miestria didactic la instituiile menionate, iar 14% de profesori au
beneficiat de cursuri peste hotare (România), 8% dintre pedagogi nu au participat la
stagii de formare continu.
Analiza situaiei demonstreaz c potenialul formatorilor nu întotdeauna poate
face fa nevoilor de instruire continu a cadrelor didactice. Programele de formare
continu uneori le repet întocmai pe cele de formare iniial, nu se explic esena
documentelor reglatorii, nu se folosesc instrumente eficiente de aplicare a acestora, nu
se ia în considerare specificul activitilor în clas. Cu anumite excepii, nu se aplic
forme eficiente, utile i moderne de evaluare a competenelor profesionale ale
profesorilor la finele stagiilor de formare; exist programe de formare care se axeaz
pe recalificarea / formarea continu a cadrelor didactice la disciplina limba i
literatura român, dar nu i pe formarea cadrelor didactice la disciplinele
nonlingvistice; nu exist programe de formare iniial i continu specializate pentru
profesorii care predau la etapele precolar i primar; nu exist oferte calitative de
instruire la distan. Soluionarea nevoilor de formare solicit implementarea unui nou
concept pentru programele de formare continu a cadrelor didactice.
3. INTEGRAREA SOCIOLINGVISTIC A ELEVILOR ALOLINGVI.
FORMAREA COMPETENELOR DE COMUNICARE ALE ELEVILOR
PRIN EXTINDEREA NUMRULUI DE DISCIPLINE PREDATE ÎN LIMBA
ROMÂN
11
3.1. Asigurarea cadrului legal, normativ i de politici care s faciliteze extinderea
ariei de utilizare a limbii române, inclusiv prin predarea altor discipline în limba
român
Nevoia de integrare sociolingvistic a elevilor este evident. Studiile realizate (CE
Pro Didactica, OSCE) în domeniu scot în eviden faptul c mediul de aplicare
(mediul de comunicare în limba român în afara orelor) este un factor important,
adesea neglijat. Doar 40,2 % dintre elevi utilizeaz adesea limba român pentru a citi
ziare i reviste; literatur artistic; a asculta radioul; a se uita la televizor; a discuta cu
vecinii, prietenii; a cuta informaii pe Internet; a participa la activiti extracurriculare
la limba român. Informaia ar fi optimist, dac nu ar exista, în sondaj, în opoziie cu
opiunea adesea, opiunea niciodat. Astfel, 50,4 % dintre elevii chestionai nu citesc
niciodat ziare în limba român, 34,1 % (!) niciodat nu vorbesc româna în
comunitate, cu vecinii, prietenii etc.
Experiena european dispune de suficiente modele de predare-învare-evaluare a
limbilor oficiale ale statelor. Exist diferite modaliti de succes pentru a îmbina
studierea limbii oficiale cu cea a minoritii în cadrul sistemului de învmînt:
- limba minoritii poate fi utilizat ca limb de instruire pentru toate disciplinele,
fiind obligatorie studierea limbii oficiale;
- limba minoritii poate fi limb de instruire pentru unele discipline, celelalte fiind
predate în limba oficial (învmîntul bilingv);
- limba minoritar poate fi utilizat la studierea unor discipline particulare, cum ar
limba i literatura matern, toate celelalte obiecte fiind studiate în limba oficial.
Numeroase ri promoveaz forme de educaie multilingv. De obicei, acest lucru
presupune c o parte a curriculumului este predat într-o alt limb decît limba
matern, sau o disciplin de studiu este predat într-o alt limb decît limba matern
.a. În ultimii ani, aceast abordare, numit i CLIL (Content and Language
Integrated Learning , cf. Marsh & Marsland 1999/Învarea integrat a coninutului
i limbii), care se aplic pe larg în diferite ri.
Termenii educaie multilingv i CLIL vor fi folosii pentru a desemna forma de
educaie vizînd însuirea unei discipline de studiu în limba român pentru elevii
alolingvi.
Datorit eficienei i capacitii de a-i motiva pe elevi (dar i pe prini), învarea
unei limbi strine bazat pe coninuturile unei discipline de studiu reprezint pentru
Uniunea European o zon prioritar a planului de aciune pentru promovarea
12
precum Marea Britanie, Italia, Frana, Spania, Slovenia, România .a. se folosete pe
larg metoda CLIL. În rile menionate ea se practic pe larg la diferite discipline
precum: matematica, chimia, geografia, istoria etc. Metoda CLIL funcioneaz cu
succes în liceele bilingve din majoritatea rilor europene, dar este înc foarte puin
aplicat în Republica Moldova.
Începînd cu anul 1998, au existat iniiative de implementare a unor proiecte rzlee
ce in de studierea aprofundat a limbii române de ctre alolingvi. Abia în 2009 a fost
iniiat un proiect în care se pune problema studierii de ctre elevii alolingvi a unor
discipline în limba român. La momentul actual, doar 12% din elevii alolingvi
studiaz în acest format. Cu toate acestea, profesorii obin deja rezultate demne de
urmat, fiind susinui de managerii colari, de prini i, nu în ultimul rînd, de elevi.
Este important de a întreprinde activiti concrete pentru motivarea elevilor,
prinilor, profesorilor alolingvi, administraiilor privind calitatea însuirii disciplinei
de studiu; informarea minuioas a acestora despre avantajele educaiei multilingve i
a perspectivei elevilor de obinere a studiilor profesionale i de angajare în cîmpul
muncii. Instruirea multilingv ofer posibilitatea de a înva limba de stat într-un
context autentic de învare, ceea ce creeaz pe viitor posibiliti largi de dezvoltare a
carierei profesionale, contribuind i la o integrare social cu succes.
Conexiunile valorilor fundamentale cu cadrul curricular al limbii române pentru
alolingvi sînt primordiale. Însuirea valorilor educaiei multilingve (cunoaterea limbii
materne; a limbii oficiale i prin predarea unor discipline în limba român; a limbilor
strine; acceptarea i respectarea diferenelor lingvistice i a celor culturale; contiina
lingvistic etc.) ofer copiilor alolingvi anse suplimentare de integrare social i
profesional eficient.
Participanii la promovarea i implementarea educaiei multilingve contientizeaz
c este vorba despre o activitate important: pentru ca aceast educaie s fie de
succes, sînt necesare nu doar programe educaionale i resurse materiale, dar în mod
special promovarea / popularizarea în societate a nevoii de comunicare, a prioritilor
de stpînire a dou sau mai multe limbi, deoarece motivaia pozitiv începe în familie.
Familia nu doar dezvolt o atitudine pozitiv fa de limba matern, dar îi înva
copiii s fie tolerani fa de alte culturi, s îneleag / s contientizeze importana
cunoaterii limbii rii în care triete.
13
Urmînd experiena diferitor ri, este necesar elaborarea i instituionalizarea mai
multor variante de implementare a educaiei multilingve, care s fie aprobate prin
cadrul legal. Planul de învmînt urmeaz s stabileasc modelele propuse de
Ministerul Educaiei, iar fiecare instituie de învmînt îi va putea alege unul dintre
modele sau s-i creeze propriul model.
3.2. Rezultate ale experimentului de predare a unor discipline în limba român
Proiectul educaional „Integrarea sociolingvistic a elevilor alolingvi prin
extinderea numrului de discipline colare studiate în limba român” a fost iniiat în
2011 de ctre Ministerul Educaiei al Republicii Moldova. Experimentul s-a realizat
în 35 de instituii preuniversitare de învmînt (Figura 5.) Actualmente, 72 de
profesori predau 8 discipline colare în limba român (Figura 6). Beneficiaz de
instruire cca 4943 de elevi din 223 de clase cu instruire în limbile minoritilor
naionale.
14
Pentru studierea i promovarea metodei CLIL, sînt necesare alocaii financiare
pentru:
organizarea stagiilor de formare a cadrelor didactice privind esena / algoritmul
metodei;
organizarea seminarelor cu asisten la orele model ale colegilor cu experien;
monitorizarea sistematic a activitii intituiilor care aplic abordarea respectiv;
asigurarea profesorilor cu literatur metodic i mijloace tehnice;
stagii de formare/schimb de experien a membrilor grupului de lucru în rile, în
aplicarea instruirii multilingve a fost una de succes (rile Baltice, Elveia, Ungaria,
Finlanda, Olanda etc.).
Extinderea numrului de instituii / clase în care s-ar preda unele discipline colare
în limba român ar oferi ulterior mai multe anse elevilor alolingvi: un nivel mai bun
de competen, rezultate mai bune în cadrul examenelor, posibilitatea de a însui o
profesie în limba român, lrgirea ariei de încadrare în cîmpul muncii, dar i de a se
simi confortabil în mediul lingvistic al Republicii Moldova. Monitorizarea
instituiilor implicate în acest proces se va realiza atît prin organizarea seminarelor de
15
coli.
3.3. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul aplicrii metodologiei CLIL
Pentru a putea stpîni cîteva limbi, este necesar asigurarea unui numr de condiii
prealabile. Este oportun ca profesorii s aib pregtirea iniial corespunztoare pentru
a realiza învarea limbilor cît mai timpuriu. Experienele internaionale recomand ca
metoda s se aplice începînd cu instituiile de educaie timpurie, dar i tradiional, ca
disciplin colar, în clasele I-XII.
Abordarea CLIL implic o anumit reorganizare a activitii instituiilor de
învmînt preuniversitar, dar i o redimensionare a formrii continue a profesorilor:
însuirea / cunoaterea limbii române de ctre toi profesorii, indiferent de specialitate
(în conformitate cu prevederile legale nou stabilite); abilitatea de predare a disciplinei
nonlingvistice integrat cu limba român (predat în limba român) etc.
Profesorii, prinii, elevii – întreaga societate trebuie s devin contient de
necesitatea învrii de timpuriu a limbilor, inclusiv a limbilor strine, preum i de
avantajele acestei metode de însuire a limbilor.
3.4. Asigurarea procesului educaional în baza metodologiei CLIL cu materiale
didactice i metodologice
Modelele de implementarea a învrii integrate a coninuturilor discilinare i a
limbii române trebuie s fie sprijinite prin instrumentariul necesar, adic materiale
didactice i metodologice necesare. Este imperios necesar preluarea i traducerea, în
cazul disponibilitii, sau elaborarea i editarea unor ghiduri metodologice de
implementare a curriculumului disciplinar care s dirijeze procesul de predare a
disciplinei în limba român prin recomandri concrete i practice. Sînt necesare
materiale didactice complementare manualelor, care s faciliteze învarea: fie
ilustrative, jocuri didactice, dicionare bilingve etc.
3.5. Asigurarea formrii iniiale pentru implementarea metodologiei CLIL
Pentru a asigura instruirea iniial privind implementarea metodologiei CLIL, sînt
necesare cursuri pentru implementarea metodologiei respective în cadrul studiilor de
licen i, funcie de necesitate, iniierea unui program de studii de masterat pentru
pregtirea specialitilor în domeniul metodologiei CLIL.
16
metodologiei CLIL
continu în predarea disciplinelor nonlingvistice în limba român i sprijinirea
organizrii stagiilor de formare de ctre instituiile prestatoare de servicii de formare
continu. Extinderea posibilitilor de monitorizare a proiectului iniiat poate avea loc
prin instituirea unor centre zonale de mentorat în metodologia CLIL (Chiinu, Bli,,
Unitatea Teritorial-Autonom Gguzia).
4.1. Promovarea activitilor extracolare în vederea extinderii mediului de
comunicare în afara leciilor, în cadrul instituiei de învmînt i pe plan
naional
Mediul lingvistic i ambiana cultural sînt dou componente eseniale ale
procesului de însuire a unei limbi nonmaterne. Relaia dintre limb i cultur este una
primordial, deoarece achiziia unei limbi nu poate fi conceput fr a se lua în
considerare aspectul cultural, teritoriul definit din punct de vedere geografic, istoric i
cultural, unde se manifest social absolventul. Mediul lingvistic ofer posibilitatea
tuturor celor care înva s-i valorifice experiena lingvistic.
Învarea limbii poate fi realizat atît formal cît i nonformal. Avantajele învrii
formale i nonformale (activiti zilnice, sptmînale etc.) nu trebuie neglijate. Lipsa
de comunicare a alolingvilor în limba român în activitile zilnice, legate de viaa de
familie sau timpul liber, confirm importana extinderii mediului de comunicare în
limba român în afara leciilor propriu-zise de limba român. În cadrul instituiei,
poate fi asigurat suplimentarea cu activiti extracolare, cursuri opionale, cercuri pe
interese sau proiecte ale copiilor, deoarece mediul, în cele mai multe cazuri,
favorizeaz cunoaterea limbii române, fiind unul dintre factorii decisivi. Dat fiind
îns faptul relativei izolrii spaiale a unor comuniti (locuite compact de ucraineni,
gguzi, bulgari etc.), comunicarea în coal este extrem de util. În cazul oraelor
mari (Chiinu, Bli), colile cu predare în limba rus îi creeaz o reea proprie i nu
se intersecteaz decît rareori, în cadrul unor concursuri la disciplinele colare, cu cele
cu predare în limba român.
17
Menionm c planul-cadru ofer ore opionale i activiti extracurriculare care
sînt adaptate de profesor la capacitile individuale ale elevilor i se realizeaz
difereniat, în funcie de nevoile lor de comunicare. Dar e nevoie de un efort mai
susinut. Situaia s-ar putea ameliora, dac elevii ar participa la mult mai multe i mai
variate activiti extracurriculare, realizate în limba român. Dei oportunitatea de
comunicare exist, ea nu este realizat plenar i nu d rezultatele scontate.
Extinderea mediului de comunicare în afara leciilor, pe plan naional, poate fi
realizat prin organizarea taberelor de odihn cu program educaional în limba român;
organizarea concursurilor naionale la limba român (altele decît olimpiadele);
participarea la emisiuni radio/tv, excursii în diferite localiti/ri în care se comunic
în limba român, activiti de voluntariat la casele de copii, spitale etc.
5. CRETEREA OPORTUNITILOR PROFESIONALE PENTRU
CADRELE DIDACTICE ALOLINGVE (PROFESORI DE ALTE DISCIPLINE)
PRIN INTERMEDIUL FORMRII COMPETENELOR DE COMUNICARE
ÎN LIMBA ROMÂN
Comunicarea eficient în limba român este important pentru sporirea
oportunitilor de colaborare i integrare în comunitatea educaional a fiecrui
membru al acesteia. Din acest punct de vedere, este necesar acordarea sprijinului i a
oportunitilor de studiere a limbii române pentru managerii colari i cadrele
didactice de alte discipline. Redresarea situaiei în acest domeniu poate asigura
condiii mai bune de activitate i avansare profesional pentru cadrele didactice
alolingve, precum i o implicare mai activ a acestora în viaa profesional. Cursurile
de studiere a limbii române, atît prin contact direct, cît i la distan, trebuie s fie
oferite tuturor cadrelor didactice alolingve.
II. SCOPUL I OBIECTIVELE PROGRAMULUI
Scopul Programului
Scopul Programului îl constituie asigurarea condiiilor pentru îmbuntirea
competenelor de comunicare în limba român ale copiilor i elevilor din instituiile cu
instruire în limbile minoritilor naionale.
18
1. Implementarea modelelor de învare a limbii române în instituiile
de educaie timpurie cu program în limbile minoritilor naionale.
2. Modernizarea procesului de predare-învare-evaluare la disciplina
Limba i literatura român în învmîntul primar, gimnazial i liceal.
3. Integrarea sociolingvistic a elevilor alolingvi prin studierea unor
discipline colare în limba român.
4. Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba român prin
intermediul activitilor extracolare.
alolingve (profesori de alte discipline) prin intermediul formrii
competenelor de comunicare în limba român.
III. OBIECTIVELE GENERALE I OBIECTIVELE SPECIFICE. ACIUNI
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR
Obiectiv general 1. Implementarea modelelor de învare a limbii române în
instituiile de educaie timpurie cu program în limbile minoritilor naionale
Obiectiv specific 1.1. Dezvoltarea cadrului normativ i de politici
Aciuni
1.1.1. Elaborarea Concepiei didactice, în continuare Concepie, pentru învarea
limbii române de ctre copiii alolingvi, componenta Limba român în instituiile de
educaie timpurie cu program în limbile minoritilor naionale.
1.1.2. Elaborarea Curriculumului la limba român (pentru grupele medie, mare i
pregtitoare) în instituiile de educaie timpurie cu program în limbile minoritilor
naionale.
Obiectiv specific 1.2. Asigurarea didactic i metodic a procesului de învare a
limbii române în instituiile de educaie timpurie
Aciuni
19
1.2.1. Elaborarea ghidului de implementare a Curriculumului la limba român (pentru
grupele medie, mare i pregtitoare) în instituiile de educaie timpurie cu program în
limbile minoritilor naionale.
1.2.2. Elaborarea unui set de materiale diactice penru studierea limbii române (pentru
grupele medie, mare i pregtitoare): fie de lucru/ auxiliare didactice, dicionare
ilustrate.
1.2.3. Editarea setului de materiale diactice penru studierea limbii române (pentru
grupele medie, mare i pregtitoare): fie de lucru/ auxiliare didactice, dicionare
ilustrate.
1.2.4. Elaborarea i editarea materialelor audio i video penru studierea limbii române
(pentru grupele medie, mare i pregtitoare).
1.2.5. Implementarea unui program de formare continu a cadrelor didactice la
metodica predrii i învrii limbii române în instituiile de educaie timpurie.
Obiectiv general 2. Modernizarea procesului de predare-învare-evaluare la
disciplina Limba i literatura român în învmîntul primar, gimnazial i liceal
Obiectiv specific 2.1. Racordarea documentelor curriculare la instrumentele de
politic lingvistic europene
2.1.1. Elaborarea Concepiei didactice, în continuare Concepie, pentru predarea i
învarea limbii române de ctre elevii alolingvi, în corespundere cu CECRL,
componenta Limba i literatura român în colile cu instruire în limbile minoritilor
naionale.
corespundere cu CECRL i Concepia.
2.1.3.Modernizarea Curirculumului colar la disciplina Limba i literatura român
pentru colile cu instruire în limbile minoritilor naionale, în corespundere cu
CECRL, Concepia i Standardele de eficien a învrii.
Obiectiv specific 2.2. Eficientizarea sistemului de evaluare a competenelor de
comunicare, în limba român, ale elevilor alolingvi
Aciuni
elevilor în baza CECRL.
Obiectiv specific 2.3. Asigurarea procesului educaional cu manuale i suport
curricular în baza standardelor i a curriculumului modernizat
Aciuni
2.3.1. Elaborarea i editarea manualelor pentru clasele I-XII la limba i literatura
român pentru instituiile cu instruire în limbile minoritilor naionale, în baza
curriculumului modernizat în corespundere cu CECRL.
2.3.2. Elaborarea auxiliarelor didactice la limba i literatura român pentru instituiile
cu instruire în limbile minoritilor naionale, în baza curriculumului modernizat în
corespundere cu CECRL.
minoritilor naionale cu literatur artistic, enciclopedii, dicionare, materiale audio
i video în limba român, tehnica necesar (proiector, computer).
Obiectiv specific 2.4. Modernizarea programelor de formare iniial a cadrelor
didactice
Aciuni
2.4.1. Stabilirea unui Cadru de referin comun pentru toate instituiile de învmînt
superior privind formarea iniial a profesorilor de limba i literatura român din
instiuiile cu instruire în limbile minoritilor naionale. Corelarea cu Cadrul naional
al calificrilor privind formarea iniial a profesorilor de limba român ca limb
nonmatern.
2.4.2. Evaluarea i actualizarea planurilor i programelor de formare iniial la limba
i literatura român ca limb nematern.
2.4.3. Organizarea stagiilor de formare continu pentru profesorii universitari
specializai în didactica predrii i învrii Limbii i literaturii române ca limb
nematern, în vederea modernnnizrii cursurilor respective.
2.4.4. Elaborarea Didacticii limbii române ca limb nematern.
Obiectiv specific 2.5. Modernizarea programelor de formare continu a cadrelor
didactice
Aciuni
2.5.1. Elaborarea recomandrilor pentru diversificarea programelor de formare
continu în funcie de nevoile de formare ale cadrelor didactice din învmîntul
general.
2.5.2. Implementarea programelor de formare continu pentru profesorii de limba i
literatura român din instituiile cu instruire în limbile minoritilor naionale (pentru
ciclul primar, gimnazial i liceal) în vederea modernizrii procesului de învare.
2.5.3. Implementarea unui program de formare pentru specialitii responsabili la
disciplin din cadrul Organului local de specialitate din domeniul învmîntului.
21
unor discipline colare în limba român
Obiectiv specific 3.1. Asigurarea cadrului legal, normativ i de politici pentru
facilitarea integrrii sociolingvistice a elevilor alolingvi prin studierea unor
discipline colare în limba român
Aciuni
3.1.1. Analiza experienei internaionale i a modelelor de studiere a unor discipline
colare în limba de stat / într-o limb nonmatern.
3.1.2. Elaborarea i aprobarea propunerii de politici publice pentru integrarea
modelelor de predare a unor discipline colare în limba român în instituiile cu
instruire în limbile minoritilor naionale.
3.1.3. Adaptarea Planului-cadru pentru instituiile cu instruire în limbile minoritilor
naionale în vederea predrii unor discipline nonlingvistice în limba român, în
conformitate cu politica public adoptat.
3.1.4. Modificarea Hotrîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la
condiiile de salarizare a personalului din unitile bugetare” în vederea acordrii
sporului salarial profesorilor care predau unele discipline colare nonlingvistice în
limba român în instituiile cu instruire în limbile minoritilor naionale.
Obiectiv specific 3.2. Implementarea modelelor de predare a unor discipline
colare în limba român
în limba român în instituiile implicate.
3.2.2. Aprobarea planurilor individuale de activitate a instituiilor implicate în proiect.
3.2.3. Organizarea seminarelor de evaluare a proiectului cu participarea profesorilor
din colile implicate.
Aciuni
3.3.1. Pregtirea unui grup de formatori naionali în domeniul metodologiei CLIL
(Învarea integrat a coninutului i limbii) cu implicarea specialitilor din alte ri.
3.3.2. Instruirea unui grup de formatori locali în domeniul metodologiei CLIL.
3.3.3. Organizarea programelor de formare continu a profesorilor alolingvi încadrai
în predarea unor discipline nonlingvistice în limba român.
22
3.3.4. Instituirea a 3 centre de mentorat în metodologia CLIL (Chiinu, Bli,
Unitatea teritorial-autonom Gguzia).
3.3.5. Elaborarea cursurilor de instruire pentru formarea iniial la nivel de studii de
licen pentru pregtirea specialitilor în domeniul metodologiei CLIL.
3.3.6. Elaborarea i implementarea unui program de studii de masterat pentru
pregtirea specialitilor în domeniul metodologiei CLIL.
Obiectiv specific 3.4. Asigurarea cu materiale didactice i metodologice a
procesului de predare a unor discipline nonlingvistice în limba român (CLIL)
Aciuni
pentru disciplinele predate în limba român.
3.4.2. Editarea auxiliarelor didactice / fielor de lucru i ghidurilor metodologice
pentru disciplinele predate în limba român.
Obiectiv general 4: Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba
român prin activiti extraçolare
mediului de comunicare în limba român
Aciuni
4.1.1. Organizarea concursurilor extracolare în limba român în instituiile cu
instruire în limbile minoritilor naionale, la nivel local.
4.1.2. Organizarea taberelor de odihn cu program educaional complex de imersiune
în limba român pentru elevii alolingvi.
4.1.3. Organizarea, în colaborare cu asociaiile minoritilor naionale, a
evenimentelor comune (festivalul limbii române, întîlniri cu scriitori, poei, actori,
muzicieni, excursii, etc).
didactice alolingve (profesori de alte discipline) prin intermediul formrii
competenelor de comunicare în limba român
Obiectiv specific 5.1. Asigurarea condiiilor pentru formarea competenelor de
comunicare în limba român pentru cadrele didactice alolingve
23
Aciuni
5.1.1. Organizarea cursurilor de studiere prin contact direct a limbii române pentru
cadrele didactice i manageriale alolingve.
5.1.2. Îmbuntirea competenei lingvistice a cadrelor didactice i manageriale
alolingve prin instruirea la distan.
IV. ETAPELE I TERMENELE DE IMPLEMENTARE
Programul va fi implementat în perioada 2016-2020, în conformitate cu Planul de
aciuni anexat. În funcie de progresele înregistrate sau de eventualele decalri ale
termenelor de realizare a activitilor, Planul de aciuni va fi actualizat anual.
V. RESPONSABILII PENTRU IMPLEMENTARE
specificate în Program este a Ministerului Educaiei. Ministerul Educaiei va asigura
implicarea, în conformitate cu Planul de aciuni, a instituiilor competente: organele
locale de specialitate în domeniul învmîntului, instituiile de formare iniial,
prestatorii de servicii educaionale, partenerii din mediul organizaiilor
neguvernamentale, partenerii media i donatorii locali i internaionali.
VI. ESTIMAREA GENERAL A COSTURILOR
Bugetul pentru Program, actualmente proiectat în Cadrul bugetar pe termen mediu pe
anii 2016-2018, se constituie dup cum urmeaz:
Aciunile bugetate Cadrul bugetar pe termen
mediu, mii lei
învmînt general cu instruire
educaie
Surse de finanare: Finanarea va fi efectuat de la bugetul de stat, bugetele locale,
precum i prin atragerea de granturi, sponsorizri i alte surse legale.
24
PERFORMAN
În relaie direct cu obiectivele trasate, rezultatele Programului vor viza: modificri
ale cadrului normativ, Concepia didactic a disciplinei, documente de politici
curriculare aprobate la Consiliul Naional pentru Curriculum, aprobarea politicii
publice, Planul-cadru ajustat, Curriculumul pentru învarea limbii române în
instituiile de educaie timpurie i Curricuumul colar modernizat editat i repartizat în
instituiile cu instruire în limbile minoritilor, Standarde actualizate, ghiduri
metodologice elaborate, aprobate si editate, materiale auxiliare elaborate, materiale
audio/video elaborate, programe i cadru de referin pentru formarea iniial
elaborate, aprobate si implementate, cadre didactice instruite, biblioteci dotate cu
materiale, specialiti si cadre didactice formate, cursuri de formare continu aprobate
i implementate, centre de instruire i mentorat instituite, cursuri de limba român.
Indicatorii de progres i performan vor include:
îmbuntirea cadrului legal i normativ pentru sporirea calitii procesului de
învare a limbii române în instituiile cu instruire în limbile minoritilor
naionale;
elaborarea i editarea Concepiei didactice a învrii limbii române, a
curriculumului i a materialelor didactice i metodologice pe niveluri de
învmînt;
modernizarea curriculumului colar la limba i literatura român în instituiile
cu instruire în limbile minoritilor, în corespundere cu CECRL, Concepia
didactic a disciplinei i Standardele actualizate de eficien a învrii;
îmbuntirea competenelor de comunicare ale elevilor alolingvi în limba
român, demonstrat prin progresul realizat în cadrul evalurilor naionale dup
clasa IV, IX i XII;
numr de programe de formare oferite cadrelor didactice;
numr de profesori care au beneficiat de programe de formare, inclusiv privind
metodologia CLIL;
limbii române prin intermediul disciplinelor nonlingvistice;
numr de activiti extracolare în vederea extinderii mediului de comunicare în
afara leciilor, pe plan naional;
25
asigurare cu literatur artistic, de referin, didactic i metodologic a
instituiilor cu instruire în limbile minoritilor naionale;
numr de programe / cursuri de învare a limbii române oferite cadrelor
didactice i manageriale alolingve;
numr de profesori i manageri care au beneficiat de programe / cursuri;
îmbuntirea competenelor de comunicare în limba român ale cadrelor
didactice i manageriale alolingve, demonstrat prin progresul realizat în cadrul
evalurilor pe final de programe / cursuri.
VIII. MONITORIZAREA I EVALUAREA IMPLEMENTRII
PROGRAMULUI. PROCEDURI DE RAPORTARE
În contextul implementrii prezentului Program, va fi desfurat procesul de
monitorizare a realizrii aciunilor i de evaluare a rezultatelor obinute.
Ministerul Educaiei va coordona toate aciunile prevzute în Program.
Monitorizarea implementrii se va face permanent. Anual, Ministerul Educaiei va
publica rapoarte succinte de evaluare. Rapoartele vor analiza progresul realizat în
implementarea Programului i vor conine, în funcie de necesitate, recomandrile
necesare pentru ajustarea Planului de aciuni.
Pe finalul perioadei de implementare, Ministerul Educaiei va elabora un raport
detaliat de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor prevzute de Program i a
nivelului de realizare a aciunilor preconizate. Gradul de atingere a rezultatelor
scontate va fi evaluat în baza indicatorilor de progres i performan.
Raportul de evaluare a gradului de atingere a obiectivelor prevzute în Program va fi
prezentat Guvernului anual, în vederea monitrizrii i evalurii gradului de
implementare.
Planul de aciuni pentru realizarea programului este prezentat în Anexa 2.
26
în instituiile de învmînt general cu instruire în limbile minoritilor naionale
pentru anii 2016-2020
cu instruire în limbile minoritilor naionale.
Obiective generale :
Implementarea modelelor de învare a limbii române în instituiile de educaie timpurie cu program în limbile minoritilor
naionale.
gimnazial i liceal.
Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba român prin intermediul activitilor extraçolare.
Creterea oportunitilor profesionale pentru cadrele didactice alolingve (profesori de alte discipline) prin intermediul formrii
competenelor de comunicare în limba român.
27
Nr.
crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectivul general 1. Implementarea modelelor de învare a limbii române în instituiile de educaie timpurie cu program în
limbile minoritilor naionale.
1.1.1. Elaborarea Concepiei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
1.1.2. Elaborarea
Curriculumului la
limba român
(pentru grupele
Curriculum
Obiectiv specific 1.2. Asigurarea didactic i metodic a procesului de învare a limbii române în instituiile de educaie
timpurie.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
1.2.2. Elaborarea setului de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
1.2.4. Elaborarea i editarea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv general 2. Modernizarea procesului de predare-învare-evaluare la disciplina Limba i literatura român în
învmîntul primar, gimnazial i liceal.
Obiectiv specific 2.1. Racordrea documentelor curriculare la instrumentele de politic lingvistic europene.
2.1.1. Elaborarea Concepiei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
2.1.2. Actualizarea
Standardelor de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv specific 2.2. Eficientizarea sistemului de evaluare a competenelor de comunicare în limba român ale elevilor
alolingvi.
Obiectiv specific 2.3. Asigurarea procesului educaional cu manuale i suport curricular în baza standardelor i a
curriculumului modernizat.
i editate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
2.3.2. Elaborarea
auxiliarelor didactice
didactice elaborate
i editate
2.3.3 Completarea
bibliotecilor colare
român, tehnica
necesar (proiector,
cu materiale i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv specific 2.4. Modernizarea programelor de formare iniial a cadrelor didactice
2.4.1. Stabilirea unui Cadru
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
2.4.2. Evaluarea i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
2.4.4. Organizarea stagiilor
de formare continu
formai
Obiectiv specific 2.5. Modernizarea programelor de formare continu a cadrelor didactice
2.5.1. Elaborarea
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
2.5.2. Implementarea
programelor de
formare continu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv general 3. Integrrea sociolingvistic a elevilor alolingvi prin studierea unor discipline colare în limba român.
Obiectiv specific 3.1. Asigurarea cadrului legal, normativ i de politici pentru facilitarea ntegrrii sociolingvistice a elevilor
alolingvi prin studierea unor discipline colare în limba român.
3.1.1. Analiza experienei
internaionale i a
modelelor de studiere
a unor discipline
colare în limba
român / într-o limb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
3.1.3. Adaptarea Planului-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv specific 3.2. Implementarea modelelor de predare a unor discipline colare în limba român
3.2.1. Monitorizarea i
3.2.2. Aprobarea planurilor
organizate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv specific 3.3. Dezvoltarea resurselor umane în domeniul predrii disciplinelor nonlingvistice în limba român prin
aplicrii metodologiei CLIL
formatori locali în
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
3.3.4 Instituirea a 3 centre
de mentorat în
materiale i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv specific 3.4. Asigurarea cu materiale didactice i metodologice a procesului de predare a unor discipline
nonlingvistice în limba român (CLIL)
3.4.1. Elaborarea
auxiliarelor didactice /
elaborate
46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv general 4. Extinderea mediului lingvistic de comunicare în limba român prin activiti extracolare.
Obiectiv specific 4.1. Promovarea activitilor extracolare în vederea extinderii mediului de comunicare în limba român.
4.1.1. Organizarea
desfurate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
4.1.3. Organizarea în
desfurate în
colaborare cu
Biroul Relaii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2016 2017 2018 2019 2020
Obiectiv general 5. Creterea oportunitilor profesionale pentru cadrele didactice alolingve (profesori de alte discipline) prin
intermediul formrii competenelor de comunicare în limba român
Obiectiv specific 5.1. Asigurarea condiiilor pentru formarea competenelor de comunicare în limba român pentru cadrele
didactice alolingve.
5.1.1. Organizarea
persoane instruite
persoane instruite