36
ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE 3. RAZRED Nastavna cjelina: Građevna limarija

l Gradevna Limarija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

građevina

Citation preview

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE3. RAZRED

Nastavna cjelina: Građevna limarija

Građevna limarija

Na vanjskim dijelovima građevine postoje mjesta koja se ne mogu pouzdano zaštititi od vanjskih utjecaja (padalina) građevinskim zahvatima

Takva mjesta se najbolje štite limenim opšavima

Građevna limarija

Na vanjskim dijelovima građevine postoje mjesta koja se ne mogu pouzdano zaštititi od vanjskih utjecaja (padalina) građevinskim zahvatima

Takva mjesta se najbolje štite limenim opšavima

Građevna limarija

Vrste opšava:

1. Ravni opšav s okapnicom

Gornje površine samostalnih zidova, istaka i drugih elemenata

Voda se jednostavno slijeva preko lima

Građevna limarija

Pomoću ugrađenih pocinčanih ili čeličnih držača koji se raspoređuju na razmaku od 50 do 80 cm u unaprijed ugrađene drvene kladice

Način pričvršćivanja ravnih opšava:

Građevna limarija

2. Opšavi sudara dviju površina

Sudar okomite zidne i vodoravne ili kose krovne površine

Moguć je prodor oborinske vode na spoju zida i krova u prostor ispod krova

Skica br 1 na ploči

Građevna limarija

3. Opšavi uz pokrove nad zabatima

Rešku između zabatnog zida i krovne daščane oplate treba zaštititi limenim profilom sa dubokim žlijebom

Skica br 2 na ploči

Građevna limarija

4. Opšivanje krovnih uvala

Treba biti što manje uzdužnih preklopa

Limenim kvačicam opšav se postavlja u uvalu

duži rubovi opšava povijeni su prema gore a kvačica se prklopom “hvata” za rub opšava

U preklopima ostaje prostor oko 2mm koji onemogućava vodi da se penje

Da su limene ploče spojene voda bi se penjala zbog kapilarnosti

Skica br 3 na ploči

kvačica

Građevna limarija

5. Opšivanje prodora uz dimnjak

Na prodoru dimnjaka kroz krov izrađuje se limeni opšav od četiri posebno skrojene i višestruko savijene ploče

Standardni opšavni elementi

Opšavni profili se izrađuju na stroju za rezanje i savijanje

limova prema prethodno danoj skici i izboru vrste limenog materijala kupca do max duljine od 8,0 mt.

Građevna limarija

glavna svrha im je da s krovnih ploha preuzimaju oborinsku vodu i da je što prije predaju vertikalnim cijevima

Unutarnja površina mora biti glatka i pravilno oblikovana, dimenzionirana i u padu prema spoju sa vertikalnim cijevima

Vrste žljebova:

a) Pokrovni ili viseći

b) Natkrovni ili ležeći

c) Sandučasti ili stojeći

Građevna limarija - žljebovi

A - Pokrovni ili viseći

Najpovoljniji položaj u odnosu na vanjski zid

U slučaju začepljenja žlijeba voda pada dalje od fasade

Postavljaju se na zgrade sa naglašenom i obrađenom strehom

Pričvršćenje kukama za podlogu

Različitim duljinama kuka postiže se pad 5-8%

Najveći razmak između vertikalnih cijevi je 15m

Građevna limarija - žljebovi

Viseći žlijeb

Građevna limarija - viseći žljebovi

Kvačica – 3kom/m

Građevna limarija - viseći žljebovi

Građevna limarija - viseći žljebovi

Ležeći žlijeb

B - Natkrovni ili ležeći

Nalaze se na starim građevinama, danas se rade samo kod rekonstrukcija

Ima najnepovoljniji položaj u odnosu na vanjski zid, kod zagušenja dolazi do izljevanja vode u tavanski prostor

Građevna limarija - žljebovi

Ležeći žlijeb

C - Sandučasti ili stojeći

Primjenjuju se na nadstrešnice i kada je potrebno sakriti žljebove

Nisu povoljni zbog mogućeg izlijevanja vode prema zgradi

Minimalna visina na najplićem dijelu je 10cm

Pad od

Građevna limarija - žljebovi

Stojeći žlijeb

Građevna limarija – stojeći žljebovi

Građevna limarija - stojeći žljebovi

Dimenzije žljebova i vertikalnih cijevi

Prednji rub žlijeba je kružno savijen radi ojačanja i niži je za 1-2cm od zadnjeg

Površina žlijeba određuje se prema površini krova: za 1m² pripadajuće krovne površine potrebno je od 0,8 do 1 cm² površine presjeka žlijeba

Prema pripadajućoj površini krova razlikujemo:

1. Velike površine 150-180m²

2. Srednje površine 120-150m²

3. Normalne površine 70-90m²

Tablica i primjer

Građevna limarija

Vertikalne cijevi mogu biti okrugle i kvadratne

Građevna limarija - žljebovi

Građevna limarija

Građevna limarija

Građevna limarija - radiona

Građevna limarija

Detalji kosog krova

Detalji kosog krova