24
Földrajz horvát nyelven középszint — írásbeli vizsga 0612 I. összetevő Név: ............................................................ osztály: ..... FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN ZEMLJOPIS 2006. október 25. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PISMENI ISPIT SREDNJEG STUPNJA I. Időtartam: 20 perc Trajanje ispita: 20 minuta Pótlapok száma / Broj dodatnih listova Tisztázati / Redovnih Piszkozati / Za skicu OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25.

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PISMENI ISPIT SREDNJEG …...Na kraju brod uplovljava u luku grada koji se nalazi na 22,50 sjev.šir. i 1140 ist.duž.. Ploveći u smjeru SI stiže

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Földrajz horvát nyelven középszint — írásbeli vizsga 0612 I. összetevő

  Név: ............................................................ osztály: .....

  FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN

  ZEMLJOPIS

  2006. október 25. 14:00

  KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

  PISMENI ISPIT SREDNJEG STUPNJA

  I.

  Időtartam: 20 perc Trajanje ispita: 20 minuta

  Pótlapok száma / Broj dodatnih listova Tisztázati / Redovnih Piszkozati / Za skicu

  OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

  MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE

  ÉR

  ET

  TS

  ÉG

  I V

  IZS

  GA

  20

  06

  . o

  któ

  ber

  25

  .

 • írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / 8 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  Važne informacije

  Tijekom pismenog ispita morate riješiti dva testa. Za rješenje zadataka I. dijela imate na raspolaganju 20 minuta, u tom dijelu ispita se ne smiju koristiti srednjoškolski atlas ili neka druga pomagala. Nakon isteka vremena, popunjeni test predajte profesoru koji nadzire ispit! Zadatke možete rješavati po proizvoljnom redoslijedu. Prvo pozorno pročitajte pitanja formulirana zadacima, zatim promislite o odgovoru te ga kemijskom olovkom upišite na odgovarajuće mjesto. Ako je potrebno, rješenje možete ispravljati, ali za nejasna precrtavanja, ispravljanja i pisanja olovkom, za dati dio zadatka, ne možete dobiti bodove. O mogućem maksimalnom broju bodova za rješavanje pojedinih zadataka, odnosno o parcijalnim bodovima informiraju vas bodovi koji su naznačeni pored/iza zadataka. Molimo vas da u siva polja kvadrata ne upisujete ništa!

 • írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / 8 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  I. dio

  Pri rješavanju zadataka ovoga dijela testa se ne smije koristi ti atlas!

  1. Riješite zadatke na osnovi skice zemljovida!

  a) Imenujte koja zemljopisna mjesta (pojmove) označavaju brojevi upisani u skicu zemljovida!

  1. ................................... more

  2. ................................... (otok)

  3. ................................... (gorje)

  4. ................................... (glavni grad)

  5. ................................... (kontinent)

  5 bodova

  b) U koji veliki strukturalni tip spada gorje označeno brojem 3? Podcrtajte odgovarajući!

  Označavanje više mogućnosti tretira se pogreškom.

  gromadno gorje borano gorje pramasiv

  1 bod

  c) Imenujte poluotok u čijem se susjedstvu nalazi otok označen brojem 2!

  .......................................................................

  1 bod

  7 bodova

 • írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / 8 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  2. Dopunite tabelu i odgovorite na pitanja!

  a) U tabelu smo upisali imena rijeka. Naveli smo gradove koji se prostiru na obalama rijeka. Uz ime rijeke upišite ime onoga grada koji joj leži uz obale! Nećete moći upisati u tabelu sve gradove.

  Varšava, Linz, Frankfurt, Köln, Pariz, Prag, London

  Rijeka Grad

  1. Dunav

  2. Rajna

  3. Seina

  4. Temza

  5. Vistula

  5 bodova

  b) Koja se rijeka od gore navedenih ulijeva u Baltičko more?

  .......................................................................

  1 bod

  c) Navedite takve dvije rijeke koje protječu kroz više zemalja!

  − .................................................................

  − .................................................................

  2 boda

  8 bodova

 • írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / 8 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  3. Riješite zadatke na osnovi skice zemljovida!

  d) Navedite županije koje su na skici zemljovida označene brojevima!

  1. ............................................................. 2. .............................................................

  3. ............................................................. 4. .............................................................

  4 boda e) Imenujte županijska sjedišta koja su označena velikim slovima!

  A. ............................................................ B. ............................................................

  C. ............................................................ D. ............................................................

  4 boda f) Osjenčite (šatirajte) na karti područje regije srednje Mađarske!

  1 bod g) Kojoj regiji pripada županija označena brojem 4?

  .......................................................................

  1 bod

  10 bodova Mogući broj bodova za rješenje zadataka I. dijela testa: 25 bodova

 • írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / 8 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

 • írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / 8 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

 • írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / 8 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  Feladat sorszáma

  Broj zadatka

  maximális pontszám

  Maksimalni broj bodova

  elért pontszám

  Broj postignutih bodova

  1. 7 2. 8 3. 10

  ÖSSZESEN / UKUPNO 25 ____________________________

  javító tanár / Strukovni profesor koji je ispravio radnju Dátum/Datum: .............................................. __________________________________________________________________________

  elért pontszám

  Broj postignutih

  bodova

  programba beírt

  pontszám Broj

  bodova upisan u program

  I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor I. Topografske spoznaje, spretnost – niz zadataka javító tanár / Strukovni profesor

  koji je ispravio radnju jegyző / Bilježnik

  Dátum/Datum: ............................................. Dátum/Datum: .............................................. Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! Primjedbe: 1. Ukoliko je pristupnik započeo rješavati zadatke II. dijela testa, onda tabela i dio s potpisima ostaju prazni! 2. Ako ispit tijekom rješavanja zadataka I. dijela biva prekinut, odnosno ne nastavi se rješavanjem zadataka II. dijela testa, tabela i dio s potpisima se moraju popuniti!

 • Földrajz horvát nyelven középszint — írásbeli vizsga 0612 II. összetevő

  Név: ............................................................ osztály: .....

  FÖLDRAJZ HORVÁT NYELVEN

  ZEMLJOPIS

  2006. október 25. 14:00

  KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

  PISMENI ISPIT SREDNJEG STUPNJA

  II.

  Időtartam: 100 perc Trajanje ispita: 100 minuta

  Pótlapok száma / Broj dodatnih listova Tisztázati / Redovnih Piszkozati / Za skicu

  OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

  MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTUREÉ

  RE

  TT

  GI

  VIZ

  SG

  A ●

  2

  00

  6.

  ok

  tób

  er 2

  5.

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  Važne informacije

  Tijekom pismenog ispita morate riješiti dva testa. Za rješenje zadataka II. dijela imate na raspolaganju 100 minuta. U tom dijelu ispita se smije koristiti srednjoškolski atlas. Ukoliko je nužno, koristite džepni kalkulator ali u testu navedite i postupak rješavanja. Ako je potrebno možete koristiti šestar i ravnalo. Zadatke možete rješavati po proizvoljnom redoslijedu. Prvo pozorno pročitajte pitanja formulirana zadacima, zatim promislite o odgovoru te ga kemijskom olovkom upišite na odgovarajuće mjesto. Ako je potrebno, rješenje možete ispravljati, ali za nejasna precrtavanja, ispravljanja i pisanja olovkom, za dati dio zadatka, ne možete dobiti bodove. Na svako postavljeno pitanje odgovorite sukladno pitanju! Za davanje više odgovora (npr. umjesto dva primjera navedete tri) ne možete dobiti bod. O mogućem maksimalnom broju bodova za rješavanje pojedinih zadataka, odnosno o parcijalnim bodovima informiraju vas bodovi koji su naznačeni pored/iza zadataka. Molimo vas da u siva polja kvadrata ne upisujete ništa!

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  II. dio Pri rješavanju zadataka II. dijela testa smije se koristiti atlas!

  1. Pozorno pročitajte sljedeći putopis i odgovorite na pitanja! Pri rješavanju koristite atlas!

  a) Kako se zove luka odakle kreće brod? ............................................................................. 1 bod

  b) Imenujte tu državu i njen glavni grad! država: ................................................ , glavni grad: .......................................

  2 boda

  c) U luku kojeg grada je uplovio brod? ..............................................................

  1 bod

  4 boda

  2. Odlučite na koje se konstatacije odnose tvrdnje. Slovni znak upišite ispred rednog broja odgovarajuće tvrdnje!

  A Usporednica B Podnevnica C Odnosi se na oboje D Ne odnosi se ni na jedno ......1. Prolaze paralelno jedno s drugim.

  ......2. Jedna njena istaknuta kružnica Zemlju dijeli na istočnu i zapadnu polutku.

  ......3. Potrebita za definiranje zemljopisnog položaja jedne točke.

  ......4. Njegova/njena najveća vrijednost može biti 90º.

  ......5. Jednake su dužine.

  5 bodova

  Na kraju brod uplovljava u luku grada koji se nalazi na 22,50 sjev.šir. i 1140 ist.duž..

  Ploveći u smjeru SI stiže do 105. stupnja ist.duž., zatim kreće prema S i dostigne južne točke jedne države.

  Iz najprometnije luke svijeta, s 1o 30’ 30’ sjev.šir. i 103o 30’ ist.duž. kreće jedan brod.

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  3. Riješite zadatak u svezi s računanjem vremena!

  a) U Budimpešti sat pokazuje 13 sati kada kreće jedan zrakoplov u tursku Ankaru (400 sjev.šir., 330 ist.duž.). Vrijeme leta iznosi 2 sata i 15 minuta. Koliko će biti sati na satu zračne luke u Ankari kada se tamo spusti zrakoplov? Računajte ovdje!

  Vrijeme što ga pokazuje sat u zračnoj luci u Ankari: .......................................... Koje vrijeme pokazuju satovi u zračnoj luci? Podcrtajte odgovarajuće!

  lokalno vrijeme zonsko vrijeme astronomsko vrijeme

  3 boda

  b) Izaberite ona dva grada od navedenih u kojima se lokalna vremena podudaraju! Koristite svoj atlas!

  Cape Town, Athena, Budimpešta, Moskva

  Obrazložite svoj odgovor! ...............................................................................................

  .........................................................................................................................................

  3 boda

  6 bodova

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  4. Proučite crteže u svezi s nastankom i smještajem ugljikovodika, a zatim odgovorite na pitanja!

  a) Kakvi su slojevi smješteni jedan iznad drugog u skladišnoj stijeni?

  1. .....................................................................

  2. .....................................................................

  3. .....................................................................

  3 boda

  b) Podcrtajte ono geološko doba u kojem su u Mađarskoj nastali ugljikovodici!

  staro doba novo doba srednje doba 1 bod

  c) Zemljovid prikazuje podjelu svjetskih rezervi sirove nafte (milijardi barela).

  Koje područje raspolaže najvećim rezervama? ……………………………… Koliko je to puta više od onoga s koliko raspolaže područje s najmanje rezerve sirove nafte? …………...

  2 boda

  6 bodova

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  5. Odgovorite na pitanja u svezi s Dunavom!

  a) U kojoj državi izvire Dunav? .................................................................................... Na području koje države je najveći dio deltastog ušća Dunava? ...................................

  2 boda

  b) Na crtežu je prikazana rijeka Dunav od izvora do ušća, s naznakom protjecaja i pritokama. Odgovorite na sljedeća pitanja pomoću crteža!

  Lech – Lech, Isar - Isar, Bécs – Beč, Morva – Morava, Rába – Raba, Vág – Vág, Garam – Garam, Budapest – Budimpešta, Ipoly – Ipel, Dráva – Drava, Száva – Sava, Tisza – Tisa, Morava – Morava, Pancsova – Pančevo, Temes – Temeš, Zsil – Žil, Iszker – Isker, Corabia – Corabia, Olt – Olt, Brălia – Brălia, Szeret – Szeret, Sulinai-ág – rukavac Suline, Prut – Prut, Kilijai-ág – rukavac Kilija, Szent György-ág – rukavac Sv. Jurja, torkolat - ušće

  1. Koja pritoka ima najveći protjecaj vode? .................................................................. 2. Koliko puta se povećava protjecaj vode Dunava između Beča i ušća?

  Računajte ovdje!

  Povećanje protjecaja vode Dunava je: .......... struko.

  Koja grana ušća ima najveći protjecaj vode? ...............................................................

  3. Imenujte jednu sporednu rijeku lijeve obale koja ima veći protjecaj vode od 100 m3/s!

  ................................................................................... 4 boda

  6 bodova

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  6. Na dvije su slike prikazane dvije atmosferske pojave. Odgovorite na pitanja u svezi s njima!

  a) Imenujte prikazane pojave!

  1. .......................................................... 2. .............................................................

  2 boda b) Na slici br. 1 označite tlak zračnih masa! U polja krugova za označavanje tlaka

  zračnih masa upišite slovo „A” za niži, a slovo „M” za viši tlak!

  2 boda c) U polja pravokutnika na slici br. 2 upišite koja je zračna masa toplija, a koja hladnija!

  2 boda d) U slučaju koje pojave su padaline intenzivnije (silovitije)?

  ........................................................ 1 bod

  e) Uz koju bi se atmosfersku pojavu mogle vezivati dvije gore navedene pojave?

  Podcrtajte odgovarajuće!

  anticiklona ciklona 1 bod

  8 bodova

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  7. Riješite zadatke u svezi s klimatskim pojasevima!

  a) Nabrojenim tvrdnjama predstavljene su različite klime i karakteristične crte njihovih područja. Od nabrojenih klima izaberite onu s kojom se može dovesti u vezu data tvrdnja! Njeno ime napišite na točkastu crtu iza tvdrnje! Ne možete svaku pojavu upisati.

  1. Tijekom cijele godine na njenom području vlada silazna grana sustava pasatnih

  vjetrova. ……………………………………………………..

  2. Srednja godišnja amplituda temperature je jako velika kojoj se najviše prilagodio biljni svijet šuma četinara. Zima je duga i surova, prijelazna godišnja doba su kratka, ljeto je kratko, toplo s padalinama.

  …………………………...

  3. Zima je blaga s padalinama, ljeto je žarko i suho. Među ostalima, na sjevernoj morskoj obali Afrike susrećemo takve klimatske prilike.

  ….………………………..

  4. Unutar datoga pojasa na tim je područjima klima najuravnoteženija: cijele je godine puno padalina, amplituda temperature je unutar pojasa tu najmanja. Prirodni biljni pokrivač joj je listopadna šuma.

  ………………………………….

  5. Pod utjecajem puno padalina se sadržaj hranjivih sastojaka tla za kratko vrijeme ispere. Zbog stalne visoke temperature organizmi brzo rastvaraju i pretvaraju organske tvari. Stoga na tim područjima u vodi teško rastvarajući spojevi s nagomilanim željezom oboje tlo na crveno.

  ………………………………

  6. Godišnja količina padalina je veća nego u pustinjama, ali je malo isparavanje i zbog smrznute mrtvice je propusnost tla neznatna. Stoga se po ljeti formiraju velika područja močvara.

  …………………………………………………………

  6 bodova b) U koji zemljopisni pojas spadaju sljedeće dvije klime? Napišite naziv pojasa iza imena

  klime!

  klima tajge: ......................................... pojas klima savane: ................................ pojas

  2 boda

  8 bodova

  stalna mrzla klima, klima savane, monsunska klima umjerenog pojasa, oceanska klima, tropska pustinjska klima, klima tundre, klima tajge, mediteranska klima, ekvatorska klima,

  vlažna kontinentalna klima

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  8. Proučite sljedeći dijagram, a zatim odgovorite na pitanja!

  A népesség megoszlása Magyarországon településtípusok szerint 2004-ben(ezer fő)

  1695

  4866

  3535

  A népesség megoszlása Magyarországon településtípusok szerint 2004-ben (ezer fő) Raspored pučanstva u Mađarskoj po tipovima naselja 2004. godine (tisuća osoba)

  a) Na koje tipove naselja se odnose podaci kružnog dijagrama? Stvarni broj stanovnika

  upišite na mjesto uz odgovarajući tip naselja!

  A) selo (gradić): ............................................... B) grad: ............................................... C) glavni grad: ...............................................

  3 boda b) Na osnovi podataka dijagrama izračunajte koliki je bio broj stanovnika naše domovine

  2004. godine! Računajte ovdje!

  Broj stanovnika naše domovine: ..................................... osoba.

  1 bod c) Koliki postotak stanovnika je živio u gradovima?

  Računajte ovdje!

  Omjer žitelja gradova u postocima: ....................................... %

  2 boda

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  d) Sljedeće tvrdnje se odnose na naselja Mađarske. Među tvrdnje upišite odgovarajuće relacijske znakove (, = )!

  Broj naših sela Broj naših gradova

  Broj naših naselja čije je pučanstvo

  brojnije od 100 tisuća stanovnika

  Broj naših županijskih sjedišta

  Broj domaćih regionalnih središta Broj naših županijskih sjedišta

  3 boda

  9 bodova

  9. Sistematizirajte sljedeće podatke, pojmove – sukladno zadanim kriterijima!

  Ne možete upisati svaki podatak, pojam!

  Bombay, 29 400 USD, Hongkong, carevina, 1 306 milijuna osoba,

  Osaka, 1 080 milijuna osoba, Peking, 50 milijuna osoba, narodna republika,

  127 milijuna osoba, Now Delhi, 5 600 USD, Tokio, kraljevina, 700 USD

  Indija Japan Kina

  Pučanstvo 1. 2. 3.

  Državno ustrojstvo –––––– 4. 5.

  Gospodarski učinak GDP/osoba –––––– 6. 7.

  Glavni grad 8. 9. 10.

  10 bodova

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  10. U stupcu A možete pročitati pojmove, u stupcu B njihove definicije. Uz pojedine pojmove potražite odgovarajuće definicije! Slovne znakove definicija upišite ispred rednih brojeva pojmova! Nećete moći uz svaku definiciju pridružiti pojavu!

  A stupac

  ..... 1. kamata

  ..... 2. kvota

  ..... 3. inflacija

  ..... 4. devize

  ..... 5. vrijednosni papiri

  ..... 6. dug

  ..... 7. dionica

  ..... 8. valuta

  ..... 9. carina

  B stupac

  a) Količinsko ograničenje uvoza/importa nekog prozivoda.

  b) Porez koji opterećuje uvoz/import. c) Pored novčanog potraživanja

  osigurava i vlasnička prava.

  d) Posljedica podizanja kredita. e) Cijena kredita. f) Njen vlasnik može nastupiti s

  novčanim potraživanjima u odnosu na izdavača.

  g) Platežno sredstvo koje se koristi u međunarodnom obračunu.

  h) Zakonsko platežno sredstvo neke države u platnom prometu.

  i) Opadanje kupovne vrijednosti novca. j) Usporedna vrijednost valuta. k) Središte joj je u jednoj datoj državi,

  ali su joj podružnice u drugim, inozemnim državama.

  9 bodova

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  11. Na sljedećim slikama vidite afričko Čadsko jezero u različitim terminima. Proučite skice zemljovida i odgovorite na pitanja!

  .

  a) Kakve promjene možete očitati sa zemljovida?

  ............................................................................................................................................

  1 bod b) Imenujte područje koje se bori s problemom zaštite okoliša, u kojem se nalazi jezero!

  ..............................................................

  1 bod c) Imenujte jedan čimbenik koji je odigrao ulogu u formiranju prikazanog problema

  zaštite okoliša!

  ............................................................................................................................................

  1 bod d) Koje je azijsko jezero doživjelo sličnu sudbinu?

  ..............................................................

  1 bod

  4 boda

  Ukupni mogući broj bodova za rješenje drugog dijela testa: 75 bodova

  Ukupni mogući broj bodova za rješenje testa: 100 bodova

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

 • írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / 16 2006. október 25. 0612

  Földrajz horvát nyelven — középszint Név: ............................................................ osztály: .....

  Feladat sorszáma

  Broj zadatka

  maximális pontszám

  Maksimalni broj bodova

  elért pontszám

  Broj postignutih bodova

  Topográfiai ismeretek feladatsor Topografske spoznaje – niz zadataka 25

  1. 4 2. 5 3. 6 4. 6 5. 6 6. 8 7. 8 8. 9 9. 10

  10. 9 11. 4

  ÖSSZESEN / UKUPNO 100 ____________________________

  javító tanár / Strukovni profesor koji je ispravio radnju Dátum/Datum: .............................................. __________________________________________________________________________

  elért pontszám

  Broj postignutih

  bodova

  programba beírt

  pontszám Broj

  bodova upisan u program

  (I. Topográfiai ismeretek, készségek — feladatsor II. Földrajzi ismeretek, képességek — feladatsor) I. Topografske spoznaje, spretnost – niz zadataka II. Zemljopisne spoznaje, sposobnosti – niz zadataka)

  Írásbeli vizsgarész pontszámaBodovi dijela pismenog ispita

  javító tanár / Strukovni profesor koji je ispravio radnju Jegyző / Bilježnik

  Dátum/Datum: ............................................. Dátum/Datum: ..............................................