KỶ YẾU PVE

  • View
    613

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KỶ YẾU PVE 15 NĂM

Text of KỶ YẾU PVE

  • 1. KYU KYUPVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN PVE 15 NM XY DNGV PHTTRINTrang 2 Trang 3 HNHTRNH NGNDM BTUT MTBCI

2. KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 5KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 4 PHN M U PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN KYU 3. KYU KYUPVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN PVE 15 NM XY DNGV PHTTRINTrang 6 Trang 7 LI NG Nm 2013 nh du 15 nm truyn thng trng thnh v pht trin ca Tng cng ty T vn Thit k Du kh CTCP (1998 2013), cng ngh lc v quyt tm vng bc trn ng pht trin v tng lai ti sng, xng ng l i din cho tr tu du kh Vit Nam thi k hi nhp v pht trin. Vi i ng lnh o, cn b cng nhn vin mang nhiu hoi bo v nhit huyt, quyt tm xy dng lc lngtr tu, chuyn nghip, hiu qu. PV Engineering c nhng thnh tu, bc tin mnh m gp phn khng nh tr tu Vit Nam. Vi nh hng pht trin ton din v bn vng, PV Engineering tng bc p ng nhu cu ca nhiu i tc trong v ngoi nc, to nn du n ring ca PV Engineering vi trin vng y ha hn, ng thi, gp phn vo s ln mnh chung ca ngnh du kh Vit Nam. c thnh lp ngy 24 thng 7 nm 1998, tri qua 15 nm pht trin, tp th PV Engineering lun tn tm vi ngh, kin tr vt kh khn, th thch, quyt tm lm ch cng ngh, vn ln thnh nhng chuyn gia gii vi nim tin:trong lnh vc t vn thit k du kh, nhng g ngi nc ngoi lm c th ngi Vit Nam cng lm c. Hnh trnh 15 nm qua, PV Engineering lun trn trng v ghi nh s quan tm, ch o sng sut ca cc th h lnh o Tp on du kh Vit Nam, s h tr, gip ca cc n v trong ngnh, ca cc i tc, cc c ng v c bit l cc th h lnh o, cn b nhn vin v ngi lao ng Tng cng ty qua cc thi k. V vy, ngy nay Tng cng ty T vn Thit k Du kh lun c kht vng, ngh lc v quyt tm thc hin thng li cc mc tiu sn xut kinh doanh c Tp on, c ng tin tng, giao ph. Bn cnh , l vic xy dng thng hiu PV Engineering ngy cng ln mnh, pht trin, khng nh c vai tr, v th ca n v chuyn ngnh t vn thit k du kh duy nht trc thuc Tp on du kh Vit Nam. Trc thi khc k nim 15 nm truyn thng ca Tng cng ty, nhn li chng ng vi nhng thnh cng v thng trm qua, vng bc tin ti tng lai d s cn nhiu kh khn, th thch. Tp th lnh o, cn b cng nhn vin v Ngi lao ng Tng cng ty T vn Thit k Du kh nu cao khu hiu hnh ng chung ca ton ngnh: Quyt tm cao, gii php hay, hnh ng ng, v ch sm hon thnh xut sc nhim v, vit tip nhng thnh cng mi v truyn thng ca Tng cng ty. Trong lnh vc t vn thit k du kh, nhng g ngi nc ngoi lm c th ngi Vit Nam cng lm c Trn trng Tp.HCM, Ngy 24 thng 07 nm 2013 ng VN THANH B Th ng U / Tng Gim c Bng nhng hnh nh chn thc, sinh ng, K yu 15 nm truyn thng PV Engineering s mang ti nhng thi khc quan trng, qu bu, nhng trn tr, tm nhn ca nhiu th h lnh o, cng nhng k nim khng bao gi phai m v nhng thnh qu xy dng v pht trin Tng cng ty T vn Thit k Du kh. Cun sch cng s l t liu qu gi lp lp th h tr PV Engineering hm nay v mai sau tm hiu, khm ph v lnh vc m mnh theo ui, tm huyt, to nn tnh k tha v tinh thn thit k du kh lun sng to, chy bng, am m v mnh m. 4. KYU KYUPVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN PVE 15 NM XY DNGV PHTTRINTrang 8 Trang 9 lnh vc t vn thit k, lp d n u t, kho st v qun l cc d n ca Tp on Du kh Quc gia Vit Nam. Bn cnh khng ngng nng cao i sng vt cht, tinh thn ca CB CNV, thc hin t cng tc an sinh x hi, n n p ngha, t thm thm nt p vn ha T vn Thit k Du kh ni ring v vn ha Du kh ni chung. Chc mng Tng cng ty T vn Thit k Du kh! ChcTng cng ty tip tc pht trin nhanh, vng chc v ha hn mt tng lai ti sng pha trc! TH CHC MNG Cc ng ch cn b, cng nhn vin cc th h ca PV Engineering thn mn! Nhn k nim mi lm nm ngy thnh lp Tng cng ty T vn thit k Du kh (24/7/1998 24/7/2013), Ban Lnh o Tp on Du kh Quc gia Vit Nam gi ti cc th h cn b, cng nhn vin Tng cng ty li chc mng tt p nht, chc cc ng ch v gia nh sc khe, hnh phc v thnh t. Cc ng ch thn mn! Mi lm nm l qung thi gian tuy cha di trong qu trnh pht trin ca mt doanh nghip nhng vi nhng kt qu v thnh tch ng t c Tng cng ty T vn thit k Du kh khng nh ch trng ng n ca Tp on Du kh Vit Nam trong vic pht trin lnh vc t vn thit k, kho st v qun l d n chuyn ngnh du kh. Tri qua qu trnh hnh thnh v pht trin, t mt n v lc mi thnh lp vi i ng nhn lc v c s vt cht cn hn ch, thc hin c cc cng tc thit k v kho st n gin, nh l, n nay, vt qua bao kh khn v th thch, Tng cng ty xy dng c mt tp th thit k, i ng nhn lc hn 630 ngi, trong phn ln c trnh i hc, trn i hc v trng thnh qua tng D n; Tng cng ty tng bc th hin c vai tr l n v t vn thit k chuyn ngnh ca Tp on khi tham gia thc hin thnh cng cc D n ln, trng im ca Ngnh. Vi mc tiu pht trin PV Engineering theo nh hng chuyn su v lnh vc t vn thit k, kho st v qun l d n t upstream n downstream, t onshore n offshore, trn c s xy dng mi trng lm vic theo hngTr tu - Chuyn nghip Hiu qu, Lnh o Tp on ngh Tng cng ty T vn Thit k Du kh tp trung u t pht trin nng cao sc cnh tranh theo 05 nhim v trng tm sau: 1/ Tp trung pht trin theo chiu su cc lnh vc sn xut kinh doanh chnh, ct li theo nh hng ca Tp on; 2/ Pht trin cng tc o to theo hng chuyn PV ENGINEERING LTRTU, PV ENGINEERING L CHUYN NGHIP Thn cho H Ni, Ngy 24 thng 07 nm 2013 su, o to chuyn gia nhm nng cao trnh , kinh nghim ca CB CNV, tin ti lm ch cng ngh t vn thit k; 3/ Tng cng u t v phng tin v trang thit b, phn mm chuyn dng; 4/ Pht trin hp tc quc t tranh th trnh cng ngh, qun l v chuyn giao cng ngh,; 5/ Tip tc bm st, m rng th trng trong v ngoi ngnh, xy dng nim tin vi khch hng nng cao uy tn, hnh nh ca PV Engineering. Cc ng ch thn mn ! Tp on Du kh Quc gia Vit Nam lun bn cnh cc bn, to iu kin PV Engineering pht huy tt nht nng lc ca mnh v tin tng vi kinh nghim xy dng v pht trin, vi nhng thnh tch t c, tp th CB-CNV Tng cng ty T vn thit k Du kh tip tc pht huy truyn thng chung sc chung lng, nu cao tnh chuyn nghip, sng to vi cc gii php hay v ch sm, xy dng v pht trin PV Engineering tr thnh n v t vn mnh, bn vng pht trin chuyn su cc TSKH PHNG NH THC B TH NG U, CH TCH HTV TP ON DKQG VIT NAM 5. KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 11 PVENGINEERING THNHTU QUA 15 NM Trong sut chng ng 15 nm xy dng v pht trin, tp th lnh o v cn b cng nhn vin Tng cng ty T vn Thit k Du kh lun n lc, phn u vt qua nhiu kh khn v th thch hon thnh xut sc cc mc tiu, nhim v sn xut kinh doanh ca Tng Cng ty, gp phn xng ng vo s pht trin chung ca Tp on Du kh Quc gia Vit Nam v s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc. n nay, Tng cng ty T vn Thit k Du kh (PV Engineering) xy dng v khng nh c thng hiu, v th, vai tr quan trng ca mnh trong lnh vc dch v k thut du kh cht lng cao. C th l PV Engineering cung cp ng b cc dch v t vn u t thit k, kho st v qun l d n cc cng trnh du kh t upstream (thm d, khai thc), midstream (vn chuyn v tng tr) v downstream (ch bin du/kh, ho du v kinh doanh, phn phi thnh phm du kh) vi cht lng v tin ngy cng c khch hng nh gi cao, xng ng l n v duy nht ca ngnh Du kh Vit Nam chuyn v lnh vc T vn Thit k Du kh. Vi mc tiu pht trin Tng Cng ty tr thnh n v t vn thit k chuyn ngnh Du kh mnh nht Vit Nam c th m nhn thc hin ton b cng tc tc t vn thit k cho cc d n du kh t trn b (onshore) ti ngoi bin (offshore) ti Vit Nam v tng bc pht trin ra th trng nc ngoi. n nay, thng hiu PV Engineering c khng nh vi i ng cn b cng nhn vin PV Engineering c trnh , y nhit huyt, ngy cng trng thnh qua tng d n v lun c quyt tm cao trong cng tc nghin cu, lm ch cng ngh t vn, h tr cho khch hng nhng gii php thit k tt nht nhm mang li gi tr to ln, hu ch cho khch hng. Vi nhng kt qu trn, ngy 20/11/2012 Tng Cng ty T vn Thit k Du kh vinh d c Ch tch nc tng danh hiu Hun chng lao ng hng Ba. y l s khng nh cho nhng n lc, c gng khng mt mi ca tp th cn b, k s ca PV Engineering, cng l ngun ng vin tinh thn Tng Cng ty bc tip trn chng ng pht trin vi nhng ch trng, nh hng ng n trong tng lai, p li s tin tng v k vng ca ng, Nh nc v ca Lnh o Tp on Du kh Vit Nam. Pht huy nhng thnh tch t c, vi sc tr, kht khao v ch ca mt tp th chung sc, chung lng, cng s h tr, tin tng t Tp on, c ng, i tc, khch hng. PV Engineering tin tng s tip tc gt hi c nhiu thnh cng hn na trn con ng chinh phc nhng nh cao v khng nh sc mnh, tr tu Vit Nam ang vn mnh ra th gii. PV Engineering quyt tm mnh m tip bc t truyn thng 15 nm xy dng v trng thnh thc hin thnh cng Chin lc pht trin ca Tng cng ty T vn Thit k Du kh n nm 2015 v nh hng n nm 2025, bng vic u tin xy dng i ng cn b, k s c trnh chuyn mn su, vi phng chmTr tu - Chuyn nghip Hiu qu trn c s tip tc u t c s h tng trang thit b ng b, hin i; bn cnh vic khng ngng nng cao i sng vt cht, tinh thn cho ngi lao ng v m bo cc quyn li cho cc c ng. KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 10 6. KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 13KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 12 NGY 20/11/2012 TNG CNG TY T VN THIT K DU KH VINH D C CH TCH NCTNG DANH HIU HUN CHNG LAONGHNGBA. y l s khng nh cho nhng n lc, c gng ca tp th cn b, k s v ngi lao ng PV Engineering, cng l ngun ng vin tinh thn bc tip trn chng ng pht trin lu di v nh hng ng n trong tng lai, p li s tin tng v k vng ca ng, Nh nc v ca Lnh o Tp on Du kh Vit Nam. 7. KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 15KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 14 QUTRNH HNHTHNH V PHTTRIN PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN KYU 8. KYU PVE 15 NM XY DNGV PHTTRIN Trang 16 Cc ng ch thn mn! Trong nhng nm 1994 1995, lnh vc t vn thit k du kh bt u c s ch trng v u t pht trin. y l mt bc tin quan trng v nhn thc, t duy ca lnh o ngnh du kh lc by gi trong lnh vc EPCCC. a t vn thit k tr thnh mt lnh vc quan trng gn lin vi s pht trin ca cc lnh vc khc trong ngnh du kh. n nay, lnh vc t vn thit k c c nhng bc pht trin vt bc t hai bn tay trng, tuy nhin chng ta khng nn tha mn vi nhng g mnh lm c m cn phi c gng, c gng hn rt nhiu khng ch p ng c yu cu ngy cng cao trong s pht trin chung ca ngnh Du kh Vit Nam m cn phi snh ngang vi cc cng ty t vn thit k trong khu vc v trn th gii. thc hin tt iu ny chng ta cn ra nhng chin lc hiu qu v chi tit. Trc tin, theo quan NI NO C BC CHN CA PETROVIETNAM PHI C PV ENGINEERING im ca c nhn ti th lnh vc t vn thit k cn c Tp on to mi iu kin pht trin bng cch giao vic, t chc o to, tp trung u t v phi xem y l mt lnh vc quan trng, ct li. V vi mt ngnh k thut cao nh th ny phi c mt chin lc u tin pht trin nu khng rt d b tt hu v cng ngh v kh c th theo kp s pht trin ca cc n v t vn thit k nc ngoi. Bn cnh cng cn phi xy dng cc chnh sch hp tc ph hp vi cc cng ty t vn thit k tin tin trn th gii, lin kt vi nhng cng ty trong khu vc