of 36 /36
Kviz iz fizike Kviz iz fizike

Kviz iz fizike

  • Author
    dirk

  • View
    47

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kviz iz fizike. 1. pitanje. Ledište vode izraženo u Kelvinovim stupnjevima iznosi: A) 0K B)273K C) -273K D) 373K. 2. pitanje. Miješajući 100 mL vode i 100 mL alkohola dobit ćemo obujam: A) 100mL B) 200mL C)manjeg od 200mL D)većeg od 200mL. 3. pitanje. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kviz iz fizike

Page 1: Kviz iz fizike

Kviz iz fizikeKviz iz fizike

Page 2: Kviz iz fizike

1. pitanje1. pitanje

Ledište vode izraženo u Kelvinovim Ledište vode izraženo u Kelvinovim stupnjevima iznosi:stupnjevima iznosi:

A) 0K B)273K C) -273K D) 373K

Page 3: Kviz iz fizike

2. pitanje2. pitanje

Miješajući 100 mL vode i 100 mL Miješajući 100 mL vode i 100 mL alkohola dobit ćemo obujam: alkohola dobit ćemo obujam:

A) 100mL B) 200mL C)manjeg od 200mL D)većeg od 200mL

Page 4: Kviz iz fizike

3. pitanje3. pitanje

Tijelo od 60 kg, daleko u svemiru ima Tijelo od 60 kg, daleko u svemiru ima težinu :težinu :

A) 60 kg B) 0 kg C) 600N D) 0N

Page 5: Kviz iz fizike

4. pitanje4. pitanje

Zakon poluge otkrio je :Zakon poluge otkrio je : A) Newton B)Arhimed C)Heron D)Galilei

Page 6: Kviz iz fizike

5. pitanje5. pitanje

Mjerna jedinica za energiju nazvana Mjerna jedinica za energiju nazvana je u čast fizičaru:je u čast fizičaru:

A) Newtonu B) Wattu C) Pascalu D) Jouleu

Page 7: Kviz iz fizike

6. pitanje6. pitanje

Parni stroj je u 18.st. usavršio škot i Parni stroj je u 18.st. usavršio škot i izumitelj :izumitelj :

A) James Watt B) Isaac Newton C) Sadi Cartnot D) Andrers Celsius

Page 8: Kviz iz fizike

7. pitanje7. pitanje

Koje pretvorbe energije se događaju pri Koje pretvorbe energije se događaju pri padanju jabuke sa stabla:padanju jabuke sa stabla:

A) Kinetička u gravitacijsko potencijalnu B) Gravitacijsko potencijalna u kinetičku C) Gravitacijska potencijalna u kemijsku D) Kemijska u gravitacijsku potencijalna

Page 9: Kviz iz fizike

8. pitanje8. pitanje

Na kojoj temperaturi je voda Na kojoj temperaturi je voda najgušća:najgušća:

A) 0*C B) 4*C C) 100*C D) 22*C

Page 10: Kviz iz fizike

9. pitanje9. pitanje

Koliki obujam ima 1kg vode :Koliki obujam ima 1kg vode : A) 1LA) 1L B) 1m3B) 1m3 C) 1cm3 D) 1dL

Page 11: Kviz iz fizike

10. Pitanje10. Pitanje

Koja od sljedećih tvari provodi struju:Koja od sljedećih tvari provodi struju: A) destilirana voda B) zrak C) guma D) slana voda

Page 12: Kviz iz fizike

11. pitanje11. pitanje

U kućanstvu trošila spajamo :U kućanstvu trošila spajamo : A) serijskim spojem B) paralelnim spojevima C) kombiniranim spojevima D) neke serijski a, neke paralelno

Page 13: Kviz iz fizike

12. pitanje12. pitanje

Izum električne struje propisuje se :Izum električne struje propisuje se : A) Edisonu B) Volti C) Tesli D) Wattu

Page 14: Kviz iz fizike

13. Pitanje 13. Pitanje

Prema kojem fizičaru je nazvana Prema kojem fizičaru je nazvana mjerna jedinica za naboj:mjerna jedinica za naboj:

A) Ampere B) Volt C) Coulomb D) Faraday

Page 15: Kviz iz fizike

14. pitanje14. pitanje

Električni napon mjerimo uređujemo Električni napon mjerimo uređujemo koji se zove :koji se zove :

A) ampermetar B) voltmetar C) elektroskop D) dinamometar

Page 16: Kviz iz fizike

15. pitanje15. pitanje

Koliko ima jedan kilovatsat džula :Koliko ima jedan kilovatsat džula : A) 1 000 B) 1 000 000 C) 3 600 D) 3 600 000

Page 17: Kviz iz fizike

16. pitanje16. pitanje

Koliko bi nam trebalo da prijeđemo Koliko bi nam trebalo da prijeđemo put od 240 km vozeći prosječnom put od 240 km vozeći prosječnom brzinom od 60km/h.brzinom od 60km/h.

A) 2h B) 3h C) 4h D) 5h

Page 18: Kviz iz fizike

17. pitanje17. pitanje

Koliki put svijetlost prijeđe u 1 Koliki put svijetlost prijeđe u 1 sekundisekundi

A) 300 000 km B) 300 000 000 km C) 300 000 m D) 30 000 m

Page 19: Kviz iz fizike

18. pitanje18. pitanje

Kolika je prosječna brzina zvuka pri Kolika je prosječna brzina zvuka pri normalnim uvjetimanormalnim uvjetima

A) 940 km/h B) 340 km/h C) 240 km/h D) 740 km/h

Page 20: Kviz iz fizike

19. pitanje 19. pitanje

Koliku će imati brzinu automobil Koliku će imati brzinu automobil nakon 5s ako ima ubrzanje od nakon 5s ako ima ubrzanje od 20m/s220m/s2

A) 60 m/s B) 20 m/s C) 100 m/s D) 120 m/s

Page 21: Kviz iz fizike

20. pitanje20. pitanje

Kolikom silom je potrebno djelovati Kolikom silom je potrebno djelovati na tijelo mase 60 kg da bi imalo na tijelo mase 60 kg da bi imalo ubrzanje od 20 m/s2ubrzanje od 20 m/s2

A) 3 N B) 30 N C) 120 N D) 1200 N

Page 22: Kviz iz fizike

21. pitanje21. pitanje

Prema kojem fizičaru je nazvano Prema kojem fizičaru je nazvano jedno brdo na Mjesecujedno brdo na Mjesecu

A )NikoTeLAi B) Ruđeru Boškoviću C)Albertu Einsteinu D) Galileu Galileiu

Page 23: Kviz iz fizike

22. pitanje22. pitanje

Zvuk je:Zvuk je: A) elektromagnetski val B) transverzalni val C) longitudinalni val D) ravni val

Page 24: Kviz iz fizike

23. pitanje23. pitanje

Periskop je napravljen na principu Periskop je napravljen na principu A) loma svijetlosti B) refleksije na udubljenom zrcalu C) refleksije na izbočenom zrcalu D) refleksije na ravnom zrcalu

Page 25: Kviz iz fizike

24. pitanje24. pitanje

Prilikom jednolikog gibanja po pravcu Prilikom jednolikog gibanja po pravcu ova veličina ima konstantu vrijednostova veličina ima konstantu vrijednost

A) put B) akceleracija C) vrijeme D) brzina

Page 26: Kviz iz fizike

25. pitanje25. pitanje

Tijelo je negativno nabijeno ako ima:Tijelo je negativno nabijeno ako ima: A) više elektrona nego protona B) više protona nego elektrona C) više elektrona nego neutrona D) isto elektrona i protona

Page 27: Kviz iz fizike

26. pitanje26. pitanje

Prefiks kilo je veći od prefiksa mili:Prefiks kilo je veći od prefiksa mili: A) 1000 puta B) 100 000 puta C) 1 000 000 puta D) 10 000 000 putaD) 10 000 000 puta

Page 28: Kviz iz fizike

27. pitanje27. pitanje

Ako povećamo otpor dva puta,jačina Ako povećamo otpor dva puta,jačina struje sestruje se

A) povećava dva puta B) smanji dva puta C) povećava četiri puta D) smanji četiri puta

Page 29: Kviz iz fizike

28. pitanje28. pitanje

Broj elektrona koji prođe vodičem u Broj elektrona koji prođe vodičem u jedinici vremena jejedinici vremena je

A) otpor vodiča B) jakost struje C) napon D) kapacitet

Page 30: Kviz iz fizike

29. pitanje29. pitanje

Mjerna jedinica za magnetnu Mjerna jedinica za magnetnu indukciju je indukciju je

A) Tesla B) Farad C) Herc D) Weber

Page 31: Kviz iz fizike

30. pitanje30. pitanje

Brzina svijetlosti je najveća uBrzina svijetlosti je najveća u A) zraku B) vodi C) vakumu D) staklu

Page 32: Kviz iz fizike

31. pitanje31. pitanje

Brzina zvuka je najmanja u Brzina zvuka je najmanja u A) zraku B) vodi C) vakumu D) staklu

Page 33: Kviz iz fizike

32. pitanje32. pitanje

Formula I=U/R je formula za Formula I=U/R je formula za A) Kulonov zakon B) Ohmov zakon C) Prvi Newtonov zakon D) Drugi Newtonov zakon

Page 34: Kviz iz fizike

Čestitamo!Čestitamo!Uspjeli ste riješiti kviz. Uspjeli ste riješiti kviz.

Napravili su ga Marko Durbić i Napravili su ga Marko Durbić i Davorin Vričko iz 7.e.Davorin Vričko iz 7.e.

Page 35: Kviz iz fizike

BRAVO!BRAVO!Odgovorili ste točno.Odgovorili ste točno.

Idite na Idite na 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12,.13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32. 23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,31.,32. pitanjepitanje

Page 36: Kviz iz fizike

Krivo ste odgovoriliKrivo ste odgovorili

Žao mi je počnite ispočetkaŽao mi je počnite ispočetka