20
Kvantová mechanika

Kvantová mechanika

  • Upload
    daphne

  • View
    103

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kvantová mechanika. Kvantová mechanika: je časťou teoretickej fyziky je súčasťou kvantovej teórie skúma a vysvetľuje správanie hmoty a energií na subatomárnej úrovni spája Newtonovskú mechaniku a Maxwellovu teóriu elektromagnetizmu. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Kvantová mechanika

Kvantová mechanika

Page 2: Kvantová mechanika

Kvantová mechanika:

• je časťou teoretickej fyziky

• je súčasťou kvantovej teórie

• skúma a vysvetľuje

správanie hmoty a energií

na subatomárnej úrovni

• spája Newtonovskú

mechaniku a Maxwellovu

teóriu elektromagnetizmu

Page 3: Kvantová mechanika

Albert Werner Paul Erwin Michael

Einstein Heisenberg Dirac Schrödinger FaradayNiels John Wolfgang Max Max

Bohr von Neumanna Pauli Born Planck

Page 4: Kvantová mechanika

QUANTUM:

• najmenšia ďalej

nedeliteľná

jednotka hmoty,

energie alebo inej

fyzikálnej veličiny

• veľkosť: Planckova

konštanta

Page 5: Kvantová mechanika

Bohrov model atómu

Page 6: Kvantová mechanika
Page 7: Kvantová mechanika

ČASTICE

Častice prenášajúce

interakciu:

• fotóny

• gravitóny

Častice hmoty:

• baryóny

• mezóny

• leptóny

Page 8: Kvantová mechanika
Page 9: Kvantová mechanika

Časticovo-vlnový dualizmus

• subatómové častice sa správajú ako častice aj vlny zároveň

• dôkaz: dvoj-štrbinový experiment

Page 10: Kvantová mechanika

Leptóny

• 6 druhov leptónov

• 3 s nábojom, 3 bez náboja

• nabité: elektrón, mión, tauón

• nenabité: neutrína

Page 11: Kvantová mechanika

• jeden kvark + tri kvarky

• jeden antikvark

Page 12: Kvantová mechanika

Kvarky

• 6 typov kvarkov:

horný/dolný, pôvabný/podivný, vrchný/spodný

• pre každý kvark existuje antikvark

• majú elektrický a farebný náboj

Page 13: Kvantová mechanika

Interakcie

• gravitačná -medzi všetkými objektami

• elektromagnetická -medzi časticami s el.nábojom

• silná jadrová -medzi „farebnými“ časticami

• slabá -spôsobuje rozpad ťažších častíc na ľahšie

Page 14: Kvantová mechanika

Základné princípy

• princíp neurčitosti

• Pauliho vylučovací princíp

• princíp superpozície

• princíp komplementarity

Page 15: Kvantová mechanika
Page 16: Kvantová mechanika

Tunguzská katastrofa

30. júna 1908 o 7. hodine a 17. 30. júna 1908 o 7. hodine a 17. minúte v tajge pri rieke minúte v tajge pri rieke Podkamennaja Tunguska vo Podkamennaja Tunguska vo východnej časti Sibíri východnej časti Sibíri

obrovská explózia zničila 2 200 km obrovská explózia zničila 2 200 km štvorcových tajgy, milióny stromov štvorcových tajgy, milióny stromov bolo zváľaných a v centre výbuchu bolo zváľaných a v centre výbuchu zhorených.zhorených.

Page 17: Kvantová mechanika

Možné príčinyMožné príčiny pád nejakej kométypád nejakej kométy

pád nejakého meteoritupád nejakého meteoritupád úlomku z jadra Enckeho kométy - podľa pád úlomku z jadra Enckeho kométy - podľa slovenského astronóma Ľubora Kresákaslovenského astronóma Ľubora Kresákasopečný výbuch 10 miliónov ton zemného plynu - podľa sopečný výbuch 10 miliónov ton zemného plynu - podľa Wolfganga KundtaWolfganga Kundtavýbuch antihmoty - napr. podľa Cowan, Atluri & Libbyvýbuch antihmoty - napr. podľa Cowan, Atluri & Libbyvýbuch prirodzenej vodíkovej bomby (deutéria v výbuch prirodzenej vodíkovej bomby (deutéria v kométe) - napr. podľa D'Alessio a Césara Sirventakométe) - napr. podľa D'Alessio a Césara Sirventaatómový výbuch - napr. podľa geofyzika Alexeja atómový výbuch - napr. podľa geofyzika Alexeja Zolotova, či bývalého podpredsedu Moskovskej Zolotova, či bývalého podpredsedu Moskovskej akadémie vied Borisa Konstantinovaakadémie vied Borisa Konstantinovavýbuch mimozemskej kozmickej lode - napr. podľa výbuch mimozemskej kozmickej lode - napr. podľa Alexandra Kazanceva (1946) a v skôr populárnej Alexandra Kazanceva (1946) a v skôr populárnej literatúreliteratúrevýsledok pokusu Nikolu Tesly - v populárnej literatúrevýsledok pokusu Nikolu Tesly - v populárnej literatúrestretnutie Zeme s malou čiernou dierou - v populárnej stretnutie Zeme s malou čiernou dierou - v populárnej literatúreliteratúre

Page 18: Kvantová mechanika

Filadelfský experimentFiladelfský experimentdomnelý experiment Spojených štátov domnelý experiment Spojených štátov

(Projekt Dúha) realizovaný 28.októbra (Projekt Dúha) realizovaný 28.októbra 19431943

bojová loď USS Eldridge zneviditeľnená, bojová loď USS Eldridge zneviditeľnená, dematerializovaná a teleportovaná z dematerializovaná a teleportovaná z Filadelfie, štát Pennsylvania do Norftolku, Filadelfie, štát Pennsylvania do Norftolku, štát Virginia, a zasa späť do námorného štát Virginia, a zasa späť do námorného prístavuprístavu

experiment mal vraj hrozné vedľajšie experiment mal vraj hrozné vedľajšie účinky napr. neviditeľní námorníci sa účinky napr. neviditeľní námorníci sa napokon zbláznili a tak vojenské napokon zbláznili a tak vojenské námorníctvo zanechalo výskumy tejto námorníctvo zanechalo výskumy tejto vzrušujúcej novej technológie vzrušujúcej novej technológie

Page 19: Kvantová mechanika
Page 20: Kvantová mechanika

AUTORKY:Petranka GibaľováAninka Kúkoľová