of 6/6
Kvalitet konačnog rešenja a ne upotreba najskupljih materijala časopis “grenef.” jul 2018 • broj 02 • www.grenef.com 32 Moj put kao predstavnika redakcije časopisa Grenef do ARHITEKTE JEDNOG GRADA nije bio dug. U srcu Beograda pose- tila sam Dejana Babovića, kao reprezenta svog grada i vrsnog umetnika koji živi svoj životni poziv u svakom aspektu života. Biografije su uvek opšta mesta, mnogo podataka, a malo pravih informacija koje govore o duhu čoveka. Zbog toga sam ovom razgovoru sa Dejanom pristupila na malo drugaciji način, kroz direktnu komunikaciju, kako bih dosegla do dubljih suštinskih vrednosti koje ga opisuju jer bi bila šteta ne obuhvatiti u njemu sve ono što on jeste. A on jeste arhitekta i umetnik, divna duša koja oseća prostor i ljude koji u tom prostoru obitavaju. Čim sam ušla u njegov dom, koji je ujedno i njegov radni prostor, pokazao mi je svoju biblioteku u čijem centru je umetnička slika slikara Aparina. Ona je poklon prijatelja ginekologa kao zalog za prijateljstvo i saradnju ova dva čoveka. Dejan mi je pričao kako je prethodno uredio enterijer stana svog prijatelja, bez želje da naplati svoju uslugu, jer je pomenuti ginekolog doneo na svet njegovo drugo dete, sa tolikom pažnjom da su on i njegova supru- ga lako odlučili da prošire svoju porodicu za još jednog člana. Čovek koji ovako doživljava ljude zaslužuje da bude angažovan od strane svih onih koji pretenduju da im kuća bude dom i reprez- ent njihove individualnosti i onoga što svaki njegov član u biti i jeste, jedinka koja ne liči ni na jednu drugu. ARHITEKTE JEDNOG GRADA Za časopis “GRENEF-Građevinarstvo&Energetska Efikasnost” govori Dejan Babović INTERVJU:

Kvalitet konačnog rešenja a ne upotreba GRENEF... · kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je zaista sadržajna, ali nažalost lokacija i urbanizam devedesetih su učinili da

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kvalitet konačnog rešenja a ne upotreba GRENEF... · kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je...

 • Kvalitet konačnog rešenja a ne upotreba najskupljih materijala

  časopis “grenef.” • jul 2018 • broj 02 • www.grenef.com32

  Moj put kao predstavnika redakcije časopisa Grenef do

  ARHITEKTE JEDNOG GRADA nije bio dug. U srcu Beograda pose-

  tila sam Dejana Babovića, kao reprezenta svog grada i vrsnog

  umetnika koji živi svoj životni poziv u svakom aspektu života.

  Biografije su uvek opšta mesta, mnogo podataka, a malo pravih

  informacija koje govore o duhu čoveka. Zbog toga sam ovom

  razgovoru sa Dejanom pristupila na malo drugaciji način, kroz

  direktnu komunikaciju, kako bih dosegla do dubljih suštinskih

  vrednosti koje ga opisuju jer bi bila šteta ne obuhvatiti u njemu

  sve ono što on jeste. A on jeste arhitekta i umetnik, divna duša

  koja oseća prostor i ljude koji u tom prostoru obitavaju.

  Čim sam ušla u njegov dom, koji je ujedno i njegov radni prostor,

  pokazao mi je svoju biblioteku u čijem centru je umetnička slika

  slikara Aparina. Ona je poklon prijatelja ginekologa kao zalog za

  prijateljstvo i saradnju ova dva čoveka. Dejan mi je pričao kako je

  prethodno uredio enterijer stana svog prijatelja, bez želje da

  naplati svoju uslugu, jer je pomenuti ginekolog doneo na svet

  njegovo drugo dete, sa tolikom pažnjom da su on i njegova supru-

  ga lako odlučili da prošire svoju porodicu za još jednog člana.

  Čovek koji ovako doživljava ljude zaslužuje da bude angažovan

  od strane svih onih koji pretenduju da im kuća bude dom i reprez-

  ent njihove individualnosti i onoga što svaki njegov član u biti i

  jeste, jedinka koja ne liči ni na jednu drugu.

  ARHITEKTE JEDNOG GRADAZa časopis “GRENEF-Građevinarstvo&Energetska Efikasnost” govori Dejan BabovićINTERVJU:

  POŠTO STE VI JEDAN OD PREDSTAVNIKA BEOGRADSKE

  ARHITEKTURE, A NAŠE IDEJA KROZ OVU RUBRIKU JE DA

  VI, IZ SVOG UGLA ARHITEKTE PREDSTAVITE SVOJ GRAD,

  RECITE NAM ŠTA JE ONO ŠTO JE KARAKTERISTIČNO U

  AKTUELNOJ ARHITEKTURI BEOGRADA?

  Ja veoma volim Beograd i smatram ga svojim gradom, iako

  sam u njega došao sa devetnaest godina, po završetku

  srednje škole. Kada je arhitektura Beograda u pitanju, on je

  grad pun kontroverzi. Ima mnogo primera i za dobru,

  pismenu , kvalitetnu i inteligentnu arhitekturu, ali isto tako ,

  na žalost još mnogo više, za lošu , nekvalitetnu i nepismenu

  arhitekturu . To je pogubno na duge staze , jer sve što se

  izgradi , bez obzira dobro ili loše ima izraženu dimenziju

  trajanja i time , ono loše i ružno TRAJNO oštećuje urbani

  milje grada. Bitna karakteristika toga što se dešava posled-

  njih par decenija permanentno u urbanom procesu razvoja

  Beograda je nešto što ja zovem “Kaluđerizacijom” Beogra-

  da. To je na delu već duže vreme i prati proces tranzicije i

  nažalost ostavlja dubok trag i u vremenu koje sledi. Na

  veliku žalost svih pripadnika arhitektonske struke, neki

  veliki projekti su nastali na bazi urbanizma koji nije korekt-

  no, stručno i profesionalno određen, nego je “odozgo”

  diktiran i inkorporiran u detaljne planove . Struka je tu u

  drugom planu, ona više služi da realizuje neke političarske

  ideje. Opet, sa druge strane , postoji veliki broj nekih drugih,

  manjih projekata, gde se postigao jedan zavidan nivo

  kvaliteta kako estetskog tako i funkcionalnog, kao i u smislu

  materijalizacije. U poslednje vreme često je pominjan Blok A

  i West 65 kao i ostali delovi grada koji su pripitomili Novi

  Beograd ,dali mu neku drugu dimenziju i pokazali neko

  drugo, humano lice. Novi Beograd je ,recimo, u blokovima uz

  Savu , postao slika urbanog miljea grada u kakvom je lepo

  živeti. Sada je dobio i nove sadržaje, objekti su izgrađeni na

  međusobnoj pristojnoj udaljenosti, okruženi su zelenilom ,

  pešačkim i biciklističkim stazama , dečijim igralištima , čuju

  se ptičice, deca trčkaraju bez prevelike brige i straha roditel-

  ja. Za razliku, recimo, od Vračara, koji je u poslednjih par

  decenija urbanistički razoren i novom gradnjom je postignut

  sasvim suprotan efekat od onog novobeogradskog. Podig-

  nuta je spratnost objekata pa je ,na istoj (postojećoj) širini

  ulica ukinuta mogućnost osunčanosti južnih fasada i dobio

  Dakle, pokušaću da vam predstavim arhitekturu Beograda

  kroz doživljaj Dejana Babovića, učesnika svih salona

  arhitekture od 1992. do danas, člana Arhitektonske sekcije

  ULUPUDS-a i dobitnika mnogobrojnih stručnih nagrada i

  priznanja. Ne možemo razdvojiti njegova dva poziva,

  slikarstvo i arhitekturu koliko god se trudili. On slika kada

  odmara od projektovanja. On ne spava mnogo jer mu to

  krade od kreativnog procesa. On smešta svoje slike u enteri-

  jere koje radi i tako daje još duše prostoru iza čijeg nastanka

  stoji. Prenosim vam samo deo priče sa ovim umetnikom jer

  ono što sam saznala, slike koje sam videla, objekte koji su u

  začetku, biofilna gradnja…sve to ostavlja prostora da kraj

  ovog intervjua u suštini nije kraj, već samo nastavak…koji

  sledi…

  DEJANE, S OBZIROM DA STE UMETNIK, INTERESUJE ME

  DA LI PRAVITE KOMPROMISE U NEKOM PROJEKTU NA

  UŠTRB KREATIVNOSTI?

  Nema kompromisa, iako je u građevinarstvu sve limitirano.

  Ako ne postoje materijalna sredstva onda nema ni

  mogućnosti da se nešto realizuje. Ali to u kreativnom delu ne

  sme da bude ograničenje. Da bi nešto lepo izgledalo nije

  neophodno da se kupuje najskuplja keramika ili da se kupi

  najskuplji komad nameštaja. Ja pričam ljudima da, između

  ostalog, uloga arhitekte u stvari jeste da od onog što je na

  tržištu standardno i cenovno prosečno napravi najbolji

  mogući rezultat. Kvalitet konačnog

  rešenja razlikuje dobre i manje

  dobre arhitekte , a ne upotreba

  najskupljih materijala. To i jeste

  razlika između arhitekata i

  “arhitekata”. Tako da je moj odgovor

  na vaše pitanje da kod mene lično

  nema kompromisa sa strukom, čak i

  po cenu da izađem iz projekta. Često

  se javljaju problemi u fazi realizacije

  projekta - izvođenju rado- va, zato je

  neophodno da arhitekta bude

  prisutan tokom celog procesa od

  prve ideje do useljenja u objekat . Ja

  volim da budem tu, veoma često čak i

  samoinicijativno i ispratim projekat

  do kraja njegove realizacije.

  plac, divne travnjake, mnogobrojne i raznovrsne sadnice, ali

  ono što je okružuje ne služi na čast ni urbanizmu ni arhitek-

  turi .

  Što se enterijera tiče, rado bih Vas odveo u Direktorat

  civilnog vazduhoplovstva, to je enterijer dela objekta koji

  sam realizovao u januaru ove godine i koji sam izložio na

  ovogodišnjem Salonu Arhitekture, projekat koji pokazuje

  visok nivo kvaliteta izvedenih zanatskih radova koji zadovol-

  javaju moje kriterijume.

  KADA RADITE NEKI PRIVATNI STAMBENI ENTERIJER ILI

  NEKU KUĆU, DA LI PRVO UPOZNATE TE LJUDE ZA KOJE

  RADITE I POKUŠAVATE DA IH DOŽIVITE KAO SPECIFIČNU

  PORODICU ILI IDETE “NA SIGURNO”, ODNOSNO RADITE

  ONAKO KAKO SE VAMA SVIĐA?

  Uglavnom radim za nepoznate naručioce i u suštini mi je

  veoma bitno da upoznam neke osnovne i bitne karakteris-

  tike njihovog načina života .Pokušavam, u prvoj fazi , da

  razumem kakva je ta porodica, kakvi su njihovi afiniteti ,

  navike , potrebe jer projektujem kuću za njih. Oni su prvi

  koji moraju da budu zadovoljni,a tek potom ja. U prvoj fazi

  dogovora, kod formiranja tzv.”projektnog zadatka” od njih

  tražim gomilu važnih informacija vezanih za funkcionalnu

  organizaciju prostora , sve ono što im je bitno ulazi u jedan

  kazan i sve postaje deo kase koja se kuva sa specificnom

  aromom samo za tu porodicu .

  Iako postoje opsti principi i pravila u organizovanju i obliko-

  vanju prostora za stanovanje , svaki korisnik nosi svoje

  osobenosti i svaki prostor to mora da ima u sebi. Kada sve to

  obuhvatim i obradim ja tek onda izlazim sa idejnim rešenji-

  ma . Ona se uglavnom rade u više varijanti koje se potom

  prezentiraju budućim korisnicima, a korisnici imaju

  mogućnosti odabira između ponuđenih rešenja. Bitno je da

  rešenja nemaju elemente kiča, ne sme da ima neusklađeno-

  sti između upotrebljenih materijala. Moram da priznam da

  nemam u svom dugugodišnjem radu iskustva sa tim da na

  kraju klijenti nisu zadovoljni ponuđenim rešenjima. Moji

  enterijeri su karakteristični po savremenim i novim materi-

  jalima , kreativnoj upotrebi svetla i besprekornoj funkcional-

  noj organizaciji. Uglavnom koristim ono što je poslednja reč

  tehnike. Ne razumem moje kolege arhitekte koji se u svom

  radu opredeljuju za trend koji se u poslednje vreme javlja

  sve više, pogotovo na Vračaru, a koji oslikavajući tako neku

  eklektičku arhitekturu sa kraja XIX veka sa stilizovanim

  gipsanim aplikacijama, kovanim gvožđem daju pogrešnu

  informaciju o vremenu projektovanja objekta. Kao da su

  kuće projektovane pre stotinjak godina , a ne u drugoj

  deceniji XXI veka..

  MOJE SLEDEĆE PITANJE JE U VEZI SA MLADIH ARHITEK-

  TAMA, ODNOSNO ONIMA KOJI SU TEK NA POČETKU NEKE

  SVOJE KARIJERE. NAIME, IMALA SAM SKORO PRILIKU DA

  PRIČAM SA LJUDIMA KOJI SU BILI NAGRAĐENI ZA NEKE

  PROJEKTE KOJE SU RADILI, PA UPRKOS TOME VEĆINA

  NJIH ŽELI DA ODE ODAVDE I DA RADI U INOSTRANSTVU.

  KAKO VI TO DOŽIVLJAVATE?

  U mom ateljeu radi mlada osoba, izuzetno talentovana, sa

  diplomom arhitekte sa Milanske Politehnike.Impresivno

  znanje italijanskog jezika, izuzetan kreativni potencijal ,

  ogromna energija i radni elan su nešto što je karakteriše i

  daje mi za pravo da mislim da je to saradnja koja ima sjajnu

  perspektivu.. Ona se odlučno vraća u Beograd i radi sa

  mnom sa velikim entuzijazmom. Verujem da to proizilazi iz

  mogućnosti ostvarenja kreativnog potencijala koji je njoj bio

  izuzetno važan. U zajedničkom radu na interesantnim i

  inspirativnim projektima u mom ateljeu njene želje i planovi

  bivaju ostvareni i sama ideja o takvom načinu bavljenja

  arhitekturom je za nju potpuno ispunjenje sna. Ona ide sa

  mnom na gradilišta gde svakodnevno sreće nove situacije i

  teme . Uči i stvara…. Moram da priznam da je taj način blizak

  i mom poimanju rada u struci. Kao mlađi sam imao prilike

  da radim u Moskvi na velikom projektu. Nisam imao ideju da

  ostanem ni trenutka više nego što je to bilo predviđeno

  ugovorom, iako je to bio veoma težak period, neposredno

  posle bombardovanja. Mislim da bi mladi arhitekti trebalo

  da ostanu, iako sam svestan da je prostor na kome se to

  dešava dosta komplikovan. Mladi ljudi, čak i ako odu da

  nešto novo nauče, sa tim novim idejama iz sveta bi trebalo

  da se vrate kako bi kvalitetnije i inovativnije pomogli u razvo-

  ju našeg Beograda na pravi način.

  NA KRAJU MORAM DA POMENEM I TO DA STE VI I SLIKAR I

  TO, KOLIKO SAM IMALA PRILIKE DA VIDIM, SJAJAN

  SLIKAR. KOLIKO STE BILI U MOGUĆNOSTI DA BIRATE

  IZMEĐU ARHITEKTURE I SLIKARSTVA I DA LI JE

  SLIKARTSVO KAO VAŠA VELIKA LJUBAV BILO

  ZAPOSTAVLJENO ZBOG ARHITEKTURE?

  Ja slikam i crtam kad god ne projektujem i uvek sam u neka-

  kvom kreativnom procesu. U period tokom završetka studija

  i u godinama neposredno po diplomiranju imao sam niz

  izložbi. To je kraj osamdesetih i početak devedesetih godina.

  Zatim se dešava period od skoro dvadeset godina bez ijedne

  izložbe mojih slika. Od 2011 godine i moje samostalne

  izlozbe slika i crteža “Svi smo iz iste igre” u galeriji SKC-a na

  Novom beogradu opet sam ušao u period skoro redovnih

  izložbi .Bilo ih je PET u poslednjih šest godina. Učestvujem i

  na kolektivnim izložbama kako Slikarsko-grafičke sekcije

  ULUPUDS-a tako i šire. Postigao sam to da ne odustajem ni

  od jedne svoje ljubavi i da se paralelno bavim i jednim i

  drugim.. U ovom trenutku, čak, imam materijala za dve

  samostalne izložbe.

  se efekat mračnih klanaca i tunela bez sunca .Zelenilo je

  potpuno iskorenjeno u ovim ulicama. Nekada je ,recimo,Šu-

  matovačka ulica bila jedna lepa, pitoma ulica, ali to je sada

  prostor bez sunca i zelenila , preuska za visinu objekata koji

  se prave i sa naročito izrazenim problemom parkiranja kako

  stanara , tako i posetilaca ovog dela grada .

  ŠTO SE TIČE OBJEKATA, OSIM VAŠE KUĆE KOJA JE ZAISTA

  IMPRESIVNA I IZNUTRA I SPOLJA I NEKAKO JE DEO VAS I

  ONOGA ŠTO VI RADITE, GDE BISTE ME JOŠ ODVELI DA MI

  POKAŽETE NEKI OBJEKAT I KAŽETE OVDE JE MATERIJA-

  LIZOVAN MOJ ARHITEKTONSKI KREDO?

  Moram da priznam kada su objekti u pitanju imam nekoliko

  takvih mesta koja čak i nisu sva u Beogradu. Što se Beogra-

  da tiče, to je sigurno kuća u Neznanog junaka koja je odlična

  ilustracija mog poimanja arhitekture u punom smislu te reci

  . Takođe mislim da je funkcionalna azbuka arhitekture kuće,

  kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je zaista sadržajna,

  ali nažalost lokacija i urbanizam devedesetih su učinili da je

  taj objekat “dragulj u blatu”. Ona ima sjajan sadržaj, veliki

 • www.grenef.com • broj 02 • jul 2018 • časopis “grenef.” 33

  Moj put kao predstavnika redakcije časopisa Grenef do

  ARHITEKTE JEDNOG GRADA nije bio dug. U srcu Beograda pose-

  tila sam Dejana Babovića, kao reprezenta svog grada i vrsnog

  umetnika koji živi svoj životni poziv u svakom aspektu života.

  Biografije su uvek opšta mesta, mnogo podataka, a malo pravih

  informacija koje govore o duhu čoveka. Zbog toga sam ovom

  razgovoru sa Dejanom pristupila na malo drugaciji način, kroz

  direktnu komunikaciju, kako bih dosegla do dubljih suštinskih

  vrednosti koje ga opisuju jer bi bila šteta ne obuhvatiti u njemu

  sve ono što on jeste. A on jeste arhitekta i umetnik, divna duša

  koja oseća prostor i ljude koji u tom prostoru obitavaju.

  Čim sam ušla u njegov dom, koji je ujedno i njegov radni prostor,

  pokazao mi je svoju biblioteku u čijem centru je umetnička slika

  slikara Aparina. Ona je poklon prijatelja ginekologa kao zalog za

  prijateljstvo i saradnju ova dva čoveka. Dejan mi je pričao kako je

  prethodno uredio enterijer stana svog prijatelja, bez želje da

  naplati svoju uslugu, jer je pomenuti ginekolog doneo na svet

  njegovo drugo dete, sa tolikom pažnjom da su on i njegova supru-

  ga lako odlučili da prošire svoju porodicu za još jednog člana.

  Čovek koji ovako doživljava ljude zaslužuje da bude angažovan

  od strane svih onih koji pretenduju da im kuća bude dom i reprez-

  ent njihove individualnosti i onoga što svaki njegov član u biti i

  jeste, jedinka koja ne liči ni na jednu drugu.

  POŠTO STE VI JEDAN OD PREDSTAVNIKA BEOGRADSKE

  ARHITEKTURE, A NAŠE IDEJA KROZ OVU RUBRIKU JE DA

  VI, IZ SVOG UGLA ARHITEKTE PREDSTAVITE SVOJ GRAD,

  RECITE NAM ŠTA JE ONO ŠTO JE KARAKTERISTIČNO U

  AKTUELNOJ ARHITEKTURI BEOGRADA?

  Ja veoma volim Beograd i smatram ga svojim gradom, iako

  sam u njega došao sa devetnaest godina, po završetku

  srednje škole. Kada je arhitektura Beograda u pitanju, on je

  grad pun kontroverzi. Ima mnogo primera i za dobru,

  pismenu , kvalitetnu i inteligentnu arhitekturu, ali isto tako ,

  na žalost još mnogo više, za lošu , nekvalitetnu i nepismenu

  arhitekturu . To je pogubno na duge staze , jer sve što se

  izgradi , bez obzira dobro ili loše ima izraženu dimenziju

  trajanja i time , ono loše i ružno TRAJNO oštećuje urbani

  milje grada. Bitna karakteristika toga što se dešava posled-

  njih par decenija permanentno u urbanom procesu razvoja

  Beograda je nešto što ja zovem “Kaluđerizacijom” Beogra-

  da. To je na delu već duže vreme i prati proces tranzicije i

  nažalost ostavlja dubok trag i u vremenu koje sledi. Na

  veliku žalost svih pripadnika arhitektonske struke, neki

  veliki projekti su nastali na bazi urbanizma koji nije korekt-

  no, stručno i profesionalno određen, nego je “odozgo”

  diktiran i inkorporiran u detaljne planove . Struka je tu u

  drugom planu, ona više služi da realizuje neke političarske

  ideje. Opet, sa druge strane , postoji veliki broj nekih drugih,

  manjih projekata, gde se postigao jedan zavidan nivo

  kvaliteta kako estetskog tako i funkcionalnog, kao i u smislu

  materijalizacije. U poslednje vreme često je pominjan Blok A

  i West 65 kao i ostali delovi grada koji su pripitomili Novi

  Beograd ,dali mu neku drugu dimenziju i pokazali neko

  drugo, humano lice. Novi Beograd je ,recimo, u blokovima uz

  Savu , postao slika urbanog miljea grada u kakvom je lepo

  živeti. Sada je dobio i nove sadržaje, objekti su izgrađeni na

  međusobnoj pristojnoj udaljenosti, okruženi su zelenilom ,

  pešačkim i biciklističkim stazama , dečijim igralištima , čuju

  se ptičice, deca trčkaraju bez prevelike brige i straha roditel-

  ja. Za razliku, recimo, od Vračara, koji je u poslednjih par

  decenija urbanistički razoren i novom gradnjom je postignut

  sasvim suprotan efekat od onog novobeogradskog. Podig-

  nuta je spratnost objekata pa je ,na istoj (postojećoj) širini

  ulica ukinuta mogućnost osunčanosti južnih fasada i dobio

  Dakle, pokušaću da vam predstavim arhitekturu Beograda

  kroz doživljaj Dejana Babovića, učesnika svih salona

  arhitekture od 1992. do danas, člana Arhitektonske sekcije

  ULUPUDS-a i dobitnika mnogobrojnih stručnih nagrada i

  priznanja. Ne možemo razdvojiti njegova dva poziva,

  slikarstvo i arhitekturu koliko god se trudili. On slika kada

  odmara od projektovanja. On ne spava mnogo jer mu to

  krade od kreativnog procesa. On smešta svoje slike u enteri-

  jere koje radi i tako daje još duše prostoru iza čijeg nastanka

  stoji. Prenosim vam samo deo priče sa ovim umetnikom jer

  ono što sam saznala, slike koje sam videla, objekte koji su u

  začetku, biofilna gradnja…sve to ostavlja prostora da kraj

  ovog intervjua u suštini nije kraj, već samo nastavak…koji

  sledi…

  DEJANE, S OBZIROM DA STE UMETNIK, INTERESUJE ME

  DA LI PRAVITE KOMPROMISE U NEKOM PROJEKTU NA

  UŠTRB KREATIVNOSTI?

  Nema kompromisa, iako je u građevinarstvu sve limitirano.

  Ako ne postoje materijalna sredstva onda nema ni

  mogućnosti da se nešto realizuje. Ali to u kreativnom delu ne

  sme da bude ograničenje. Da bi nešto lepo izgledalo nije

  neophodno da se kupuje najskuplja keramika ili da se kupi

  najskuplji komad nameštaja. Ja pričam ljudima da, između

  ostalog, uloga arhitekte u stvari jeste da od onog što je na

  tržištu standardno i cenovno prosečno napravi najbolji

  mogući rezultat. Kvalitet konačnog

  rešenja razlikuje dobre i manje

  dobre arhitekte , a ne upotreba

  najskupljih materijala. To i jeste

  razlika između arhitekata i

  “arhitekata”. Tako da je moj odgovor

  na vaše pitanje da kod mene lično

  nema kompromisa sa strukom, čak i

  po cenu da izađem iz projekta. Često

  se javljaju problemi u fazi realizacije

  projekta - izvođenju rado- va, zato je

  neophodno da arhitekta bude

  prisutan tokom celog procesa od

  prve ideje do useljenja u objekat . Ja

  volim da budem tu, veoma često čak i

  samoinicijativno i ispratim projekat

  do kraja njegove realizacije.

  plac, divne travnjake, mnogobrojne i raznovrsne sadnice, ali

  ono što je okružuje ne služi na čast ni urbanizmu ni arhitek-

  turi .

  Što se enterijera tiče, rado bih Vas odveo u Direktorat

  civilnog vazduhoplovstva, to je enterijer dela objekta koji

  sam realizovao u januaru ove godine i koji sam izložio na

  ovogodišnjem Salonu Arhitekture, projekat koji pokazuje

  visok nivo kvaliteta izvedenih zanatskih radova koji zadovol-

  javaju moje kriterijume.

  KADA RADITE NEKI PRIVATNI STAMBENI ENTERIJER ILI

  NEKU KUĆU, DA LI PRVO UPOZNATE TE LJUDE ZA KOJE

  RADITE I POKUŠAVATE DA IH DOŽIVITE KAO SPECIFIČNU

  PORODICU ILI IDETE “NA SIGURNO”, ODNOSNO RADITE

  ONAKO KAKO SE VAMA SVIĐA?

  Uglavnom radim za nepoznate naručioce i u suštini mi je

  veoma bitno da upoznam neke osnovne i bitne karakteris-

  tike njihovog načina života .Pokušavam, u prvoj fazi , da

  razumem kakva je ta porodica, kakvi su njihovi afiniteti ,

  navike , potrebe jer projektujem kuću za njih. Oni su prvi

  koji moraju da budu zadovoljni,a tek potom ja. U prvoj fazi

  dogovora, kod formiranja tzv.”projektnog zadatka” od njih

  tražim gomilu važnih informacija vezanih za funkcionalnu

  organizaciju prostora , sve ono što im je bitno ulazi u jedan

  kazan i sve postaje deo kase koja se kuva sa specificnom

  aromom samo za tu porodicu .

  Iako postoje opsti principi i pravila u organizovanju i obliko-

  vanju prostora za stanovanje , svaki korisnik nosi svoje

  osobenosti i svaki prostor to mora da ima u sebi. Kada sve to

  obuhvatim i obradim ja tek onda izlazim sa idejnim rešenji-

  ma . Ona se uglavnom rade u više varijanti koje se potom

  prezentiraju budućim korisnicima, a korisnici imaju

  mogućnosti odabira između ponuđenih rešenja. Bitno je da

  rešenja nemaju elemente kiča, ne sme da ima neusklađeno-

  sti između upotrebljenih materijala. Moram da priznam da

  nemam u svom dugugodišnjem radu iskustva sa tim da na

  kraju klijenti nisu zadovoljni ponuđenim rešenjima. Moji

  enterijeri su karakteristični po savremenim i novim materi-

  jalima , kreativnoj upotrebi svetla i besprekornoj funkcional-

  noj organizaciji. Uglavnom koristim ono što je poslednja reč

  tehnike. Ne razumem moje kolege arhitekte koji se u svom

  radu opredeljuju za trend koji se u poslednje vreme javlja

  sve više, pogotovo na Vračaru, a koji oslikavajući tako neku

  eklektičku arhitekturu sa kraja XIX veka sa stilizovanim

  gipsanim aplikacijama, kovanim gvožđem daju pogrešnu

  informaciju o vremenu projektovanja objekta. Kao da su

  kuće projektovane pre stotinjak godina , a ne u drugoj

  deceniji XXI veka..

  MOJE SLEDEĆE PITANJE JE U VEZI SA MLADIH ARHITEK-

  TAMA, ODNOSNO ONIMA KOJI SU TEK NA POČETKU NEKE

  SVOJE KARIJERE. NAIME, IMALA SAM SKORO PRILIKU DA

  PRIČAM SA LJUDIMA KOJI SU BILI NAGRAĐENI ZA NEKE

  PROJEKTE KOJE SU RADILI, PA UPRKOS TOME VEĆINA

  NJIH ŽELI DA ODE ODAVDE I DA RADI U INOSTRANSTVU.

  KAKO VI TO DOŽIVLJAVATE?

  U mom ateljeu radi mlada osoba, izuzetno talentovana, sa

  diplomom arhitekte sa Milanske Politehnike.Impresivno

  znanje italijanskog jezika, izuzetan kreativni potencijal ,

  ogromna energija i radni elan su nešto što je karakteriše i

  daje mi za pravo da mislim da je to saradnja koja ima sjajnu

  perspektivu.. Ona se odlučno vraća u Beograd i radi sa

  mnom sa velikim entuzijazmom. Verujem da to proizilazi iz

  mogućnosti ostvarenja kreativnog potencijala koji je njoj bio

  izuzetno važan. U zajedničkom radu na interesantnim i

  inspirativnim projektima u mom ateljeu njene želje i planovi

  bivaju ostvareni i sama ideja o takvom načinu bavljenja

  arhitekturom je za nju potpuno ispunjenje sna. Ona ide sa

  mnom na gradilišta gde svakodnevno sreće nove situacije i

  teme . Uči i stvara…. Moram da priznam da je taj način blizak

  i mom poimanju rada u struci. Kao mlađi sam imao prilike

  da radim u Moskvi na velikom projektu. Nisam imao ideju da

  ostanem ni trenutka više nego što je to bilo predviđeno

  ugovorom, iako je to bio veoma težak period, neposredno

  posle bombardovanja. Mislim da bi mladi arhitekti trebalo

  da ostanu, iako sam svestan da je prostor na kome se to

  dešava dosta komplikovan. Mladi ljudi, čak i ako odu da

  nešto novo nauče, sa tim novim idejama iz sveta bi trebalo

  da se vrate kako bi kvalitetnije i inovativnije pomogli u razvo-

  ju našeg Beograda na pravi način.

  NA KRAJU MORAM DA POMENEM I TO DA STE VI I SLIKAR I

  TO, KOLIKO SAM IMALA PRILIKE DA VIDIM, SJAJAN

  SLIKAR. KOLIKO STE BILI U MOGUĆNOSTI DA BIRATE

  IZMEĐU ARHITEKTURE I SLIKARSTVA I DA LI JE

  SLIKARTSVO KAO VAŠA VELIKA LJUBAV BILO

  ZAPOSTAVLJENO ZBOG ARHITEKTURE?

  Ja slikam i crtam kad god ne projektujem i uvek sam u neka-

  kvom kreativnom procesu. U period tokom završetka studija

  i u godinama neposredno po diplomiranju imao sam niz

  izložbi. To je kraj osamdesetih i početak devedesetih godina.

  Zatim se dešava period od skoro dvadeset godina bez ijedne

  izložbe mojih slika. Od 2011 godine i moje samostalne

  izlozbe slika i crteža “Svi smo iz iste igre” u galeriji SKC-a na

  Novom beogradu opet sam ušao u period skoro redovnih

  izložbi .Bilo ih je PET u poslednjih šest godina. Učestvujem i

  na kolektivnim izložbama kako Slikarsko-grafičke sekcije

  ULUPUDS-a tako i šire. Postigao sam to da ne odustajem ni

  od jedne svoje ljubavi i da se paralelno bavim i jednim i

  drugim.. U ovom trenutku, čak, imam materijala za dve

  samostalne izložbe.

  se efekat mračnih klanaca i tunela bez sunca .Zelenilo je

  potpuno iskorenjeno u ovim ulicama. Nekada je ,recimo,Šu-

  matovačka ulica bila jedna lepa, pitoma ulica, ali to je sada

  prostor bez sunca i zelenila , preuska za visinu objekata koji

  se prave i sa naročito izrazenim problemom parkiranja kako

  stanara , tako i posetilaca ovog dela grada .

  ŠTO SE TIČE OBJEKATA, OSIM VAŠE KUĆE KOJA JE ZAISTA

  IMPRESIVNA I IZNUTRA I SPOLJA I NEKAKO JE DEO VAS I

  ONOGA ŠTO VI RADITE, GDE BISTE ME JOŠ ODVELI DA MI

  POKAŽETE NEKI OBJEKAT I KAŽETE OVDE JE MATERIJA-

  LIZOVAN MOJ ARHITEKTONSKI KREDO?

  Moram da priznam kada su objekti u pitanju imam nekoliko

  takvih mesta koja čak i nisu sva u Beogradu. Što se Beogra-

  da tiče, to je sigurno kuća u Neznanog junaka koja je odlična

  ilustracija mog poimanja arhitekture u punom smislu te reci

  . Takođe mislim da je funkcionalna azbuka arhitekture kuće,

  kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je zaista sadržajna,

  ali nažalost lokacija i urbanizam devedesetih su učinili da je

  taj objekat “dragulj u blatu”. Ona ima sjajan sadržaj, veliki

 • Moj put kao predstavnika redakcije časopisa Grenef do

  ARHITEKTE JEDNOG GRADA nije bio dug. U srcu Beograda pose-

  tila sam Dejana Babovića, kao reprezenta svog grada i vrsnog

  umetnika koji živi svoj životni poziv u svakom aspektu života.

  Biografije su uvek opšta mesta, mnogo podataka, a malo pravih

  informacija koje govore o duhu čoveka. Zbog toga sam ovom

  razgovoru sa Dejanom pristupila na malo drugaciji način, kroz

  direktnu komunikaciju, kako bih dosegla do dubljih suštinskih

  vrednosti koje ga opisuju jer bi bila šteta ne obuhvatiti u njemu

  sve ono što on jeste. A on jeste arhitekta i umetnik, divna duša

  koja oseća prostor i ljude koji u tom prostoru obitavaju.

  Čim sam ušla u njegov dom, koji je ujedno i njegov radni prostor,

  pokazao mi je svoju biblioteku u čijem centru je umetnička slika

  slikara Aparina. Ona je poklon prijatelja ginekologa kao zalog za

  prijateljstvo i saradnju ova dva čoveka. Dejan mi je pričao kako je

  prethodno uredio enterijer stana svog prijatelja, bez želje da

  naplati svoju uslugu, jer je pomenuti ginekolog doneo na svet

  njegovo drugo dete, sa tolikom pažnjom da su on i njegova supru-

  ga lako odlučili da prošire svoju porodicu za još jednog člana.

  Čovek koji ovako doživljava ljude zaslužuje da bude angažovan

  od strane svih onih koji pretenduju da im kuća bude dom i reprez-

  ent njihove individualnosti i onoga što svaki njegov član u biti i

  jeste, jedinka koja ne liči ni na jednu drugu.

  časopis “grenef.” • jul 2018 • broj 02 • www.grenef.com34

  POŠTO STE VI JEDAN OD PREDSTAVNIKA BEOGRADSKE

  ARHITEKTURE, A NAŠE IDEJA KROZ OVU RUBRIKU JE DA

  VI, IZ SVOG UGLA ARHITEKTE PREDSTAVITE SVOJ GRAD,

  RECITE NAM ŠTA JE ONO ŠTO JE KARAKTERISTIČNO U

  AKTUELNOJ ARHITEKTURI BEOGRADA?

  Ja veoma volim Beograd i smatram ga svojim gradom, iako

  sam u njega došao sa devetnaest godina, po završetku

  srednje škole. Kada je arhitektura Beograda u pitanju, on je

  grad pun kontroverzi. Ima mnogo primera i za dobru,

  pismenu , kvalitetnu i inteligentnu arhitekturu, ali isto tako ,

  na žalost još mnogo više, za lošu , nekvalitetnu i nepismenu

  arhitekturu . To je pogubno na duge staze , jer sve što se

  izgradi , bez obzira dobro ili loše ima izraženu dimenziju

  trajanja i time , ono loše i ružno TRAJNO oštećuje urbani

  milje grada. Bitna karakteristika toga što se dešava posled-

  njih par decenija permanentno u urbanom procesu razvoja

  Beograda je nešto što ja zovem “Kaluđerizacijom” Beogra-

  da. To je na delu već duže vreme i prati proces tranzicije i

  nažalost ostavlja dubok trag i u vremenu koje sledi. Na

  veliku žalost svih pripadnika arhitektonske struke, neki

  veliki projekti su nastali na bazi urbanizma koji nije korekt-

  no, stručno i profesionalno određen, nego je “odozgo”

  diktiran i inkorporiran u detaljne planove . Struka je tu u

  drugom planu, ona više služi da realizuje neke političarske

  ideje. Opet, sa druge strane , postoji veliki broj nekih drugih,

  manjih projekata, gde se postigao jedan zavidan nivo

  kvaliteta kako estetskog tako i funkcionalnog, kao i u smislu

  materijalizacije. U poslednje vreme često je pominjan Blok A

  i West 65 kao i ostali delovi grada koji su pripitomili Novi

  Beograd ,dali mu neku drugu dimenziju i pokazali neko

  drugo, humano lice. Novi Beograd je ,recimo, u blokovima uz

  Savu , postao slika urbanog miljea grada u kakvom je lepo

  živeti. Sada je dobio i nove sadržaje, objekti su izgrađeni na

  međusobnoj pristojnoj udaljenosti, okruženi su zelenilom ,

  pešačkim i biciklističkim stazama , dečijim igralištima , čuju

  se ptičice, deca trčkaraju bez prevelike brige i straha roditel-

  ja. Za razliku, recimo, od Vračara, koji je u poslednjih par

  decenija urbanistički razoren i novom gradnjom je postignut

  sasvim suprotan efekat od onog novobeogradskog. Podig-

  nuta je spratnost objekata pa je ,na istoj (postojećoj) širini

  ulica ukinuta mogućnost osunčanosti južnih fasada i dobio

  Dakle, pokušaću da vam predstavim arhitekturu Beograda

  kroz doživljaj Dejana Babovića, učesnika svih salona

  arhitekture od 1992. do danas, člana Arhitektonske sekcije

  ULUPUDS-a i dobitnika mnogobrojnih stručnih nagrada i

  priznanja. Ne možemo razdvojiti njegova dva poziva,

  slikarstvo i arhitekturu koliko god se trudili. On slika kada

  odmara od projektovanja. On ne spava mnogo jer mu to

  krade od kreativnog procesa. On smešta svoje slike u enteri-

  jere koje radi i tako daje još duše prostoru iza čijeg nastanka

  stoji. Prenosim vam samo deo priče sa ovim umetnikom jer

  ono što sam saznala, slike koje sam videla, objekte koji su u

  začetku, biofilna gradnja…sve to ostavlja prostora da kraj

  ovog intervjua u suštini nije kraj, već samo nastavak…koji

  sledi…

  DEJANE, S OBZIROM DA STE UMETNIK, INTERESUJE ME

  DA LI PRAVITE KOMPROMISE U NEKOM PROJEKTU NA

  UŠTRB KREATIVNOSTI?

  Nema kompromisa, iako je u građevinarstvu sve limitirano.

  Ako ne postoje materijalna sredstva onda nema ni

  mogućnosti da se nešto realizuje. Ali to u kreativnom delu ne

  sme da bude ograničenje. Da bi nešto lepo izgledalo nije

  neophodno da se kupuje najskuplja keramika ili da se kupi

  najskuplji komad nameštaja. Ja pričam ljudima da, između

  ostalog, uloga arhitekte u stvari jeste da od onog što je na

  tržištu standardno i cenovno prosečno napravi najbolji

  mogući rezultat. Kvalitet konačnog

  rešenja razlikuje dobre i manje

  dobre arhitekte , a ne upotreba

  najskupljih materijala. To i jeste

  razlika između arhitekata i

  “arhitekata”. Tako da je moj odgovor

  na vaše pitanje da kod mene lično

  nema kompromisa sa strukom, čak i

  po cenu da izađem iz projekta. Često

  se javljaju problemi u fazi realizacije

  projekta - izvođenju rado- va, zato je

  neophodno da arhitekta bude

  prisutan tokom celog procesa od

  prve ideje do useljenja u objekat . Ja

  volim da budem tu, veoma često čak i

  samoinicijativno i ispratim projekat

  do kraja njegove realizacije.

  plac, divne travnjake, mnogobrojne i raznovrsne sadnice, ali

  ono što je okružuje ne služi na čast ni urbanizmu ni arhitek-

  turi .

  Što se enterijera tiče, rado bih Vas odveo u Direktorat

  civilnog vazduhoplovstva, to je enterijer dela objekta koji

  sam realizovao u januaru ove godine i koji sam izložio na

  ovogodišnjem Salonu Arhitekture, projekat koji pokazuje

  visok nivo kvaliteta izvedenih zanatskih radova koji zadovol-

  javaju moje kriterijume.

  KADA RADITE NEKI PRIVATNI STAMBENI ENTERIJER ILI

  NEKU KUĆU, DA LI PRVO UPOZNATE TE LJUDE ZA KOJE

  RADITE I POKUŠAVATE DA IH DOŽIVITE KAO SPECIFIČNU

  PORODICU ILI IDETE “NA SIGURNO”, ODNOSNO RADITE

  ONAKO KAKO SE VAMA SVIĐA?

  Uglavnom radim za nepoznate naručioce i u suštini mi je

  veoma bitno da upoznam neke osnovne i bitne karakteris-

  tike njihovog načina života .Pokušavam, u prvoj fazi , da

  razumem kakva je ta porodica, kakvi su njihovi afiniteti ,

  navike , potrebe jer projektujem kuću za njih. Oni su prvi

  koji moraju da budu zadovoljni,a tek potom ja. U prvoj fazi

  dogovora, kod formiranja tzv.”projektnog zadatka” od njih

  tražim gomilu važnih informacija vezanih za funkcionalnu

  organizaciju prostora , sve ono što im je bitno ulazi u jedan

  kazan i sve postaje deo kase koja se kuva sa specificnom

  aromom samo za tu porodicu .

  Iako postoje opsti principi i pravila u organizovanju i obliko-

  vanju prostora za stanovanje , svaki korisnik nosi svoje

  osobenosti i svaki prostor to mora da ima u sebi. Kada sve to

  obuhvatim i obradim ja tek onda izlazim sa idejnim rešenji-

  ma . Ona se uglavnom rade u više varijanti koje se potom

  prezentiraju budućim korisnicima, a korisnici imaju

  mogućnosti odabira između ponuđenih rešenja. Bitno je da

  rešenja nemaju elemente kiča, ne sme da ima neusklađeno-

  sti između upotrebljenih materijala. Moram da priznam da

  nemam u svom dugugodišnjem radu iskustva sa tim da na

  kraju klijenti nisu zadovoljni ponuđenim rešenjima. Moji

  enterijeri su karakteristični po savremenim i novim materi-

  jalima , kreativnoj upotrebi svetla i besprekornoj funkcional-

  noj organizaciji. Uglavnom koristim ono što je poslednja reč

  tehnike. Ne razumem moje kolege arhitekte koji se u svom

  radu opredeljuju za trend koji se u poslednje vreme javlja

  sve više, pogotovo na Vračaru, a koji oslikavajući tako neku

  eklektičku arhitekturu sa kraja XIX veka sa stilizovanim

  gipsanim aplikacijama, kovanim gvožđem daju pogrešnu

  informaciju o vremenu projektovanja objekta. Kao da su

  kuće projektovane pre stotinjak godina , a ne u drugoj

  deceniji XXI veka..

  MOJE SLEDEĆE PITANJE JE U VEZI SA MLADIH ARHITEK-

  TAMA, ODNOSNO ONIMA KOJI SU TEK NA POČETKU NEKE

  SVOJE KARIJERE. NAIME, IMALA SAM SKORO PRILIKU DA

  PRIČAM SA LJUDIMA KOJI SU BILI NAGRAĐENI ZA NEKE

  PROJEKTE KOJE SU RADILI, PA UPRKOS TOME VEĆINA

  NJIH ŽELI DA ODE ODAVDE I DA RADI U INOSTRANSTVU.

  KAKO VI TO DOŽIVLJAVATE?

  U mom ateljeu radi mlada osoba, izuzetno talentovana, sa

  diplomom arhitekte sa Milanske Politehnike.Impresivno

  znanje italijanskog jezika, izuzetan kreativni potencijal ,

  ogromna energija i radni elan su nešto što je karakteriše i

  daje mi za pravo da mislim da je to saradnja koja ima sjajnu

  perspektivu.. Ona se odlučno vraća u Beograd i radi sa

  mnom sa velikim entuzijazmom. Verujem da to proizilazi iz

  mogućnosti ostvarenja kreativnog potencijala koji je njoj bio

  izuzetno važan. U zajedničkom radu na interesantnim i

  inspirativnim projektima u mom ateljeu njene želje i planovi

  bivaju ostvareni i sama ideja o takvom načinu bavljenja

  arhitekturom je za nju potpuno ispunjenje sna. Ona ide sa

  mnom na gradilišta gde svakodnevno sreće nove situacije i

  teme . Uči i stvara…. Moram da priznam da je taj način blizak

  i mom poimanju rada u struci. Kao mlađi sam imao prilike

  da radim u Moskvi na velikom projektu. Nisam imao ideju da

  ostanem ni trenutka više nego što je to bilo predviđeno

  ugovorom, iako je to bio veoma težak period, neposredno

  posle bombardovanja. Mislim da bi mladi arhitekti trebalo

  da ostanu, iako sam svestan da je prostor na kome se to

  dešava dosta komplikovan. Mladi ljudi, čak i ako odu da

  nešto novo nauče, sa tim novim idejama iz sveta bi trebalo

  da se vrate kako bi kvalitetnije i inovativnije pomogli u razvo-

  ju našeg Beograda na pravi način.

  NA KRAJU MORAM DA POMENEM I TO DA STE VI I SLIKAR I

  TO, KOLIKO SAM IMALA PRILIKE DA VIDIM, SJAJAN

  SLIKAR. KOLIKO STE BILI U MOGUĆNOSTI DA BIRATE

  IZMEĐU ARHITEKTURE I SLIKARSTVA I DA LI JE

  SLIKARTSVO KAO VAŠA VELIKA LJUBAV BILO

  ZAPOSTAVLJENO ZBOG ARHITEKTURE?

  Ja slikam i crtam kad god ne projektujem i uvek sam u neka-

  kvom kreativnom procesu. U period tokom završetka studija

  i u godinama neposredno po diplomiranju imao sam niz

  izložbi. To je kraj osamdesetih i početak devedesetih godina.

  Zatim se dešava period od skoro dvadeset godina bez ijedne

  izložbe mojih slika. Od 2011 godine i moje samostalne

  izlozbe slika i crteža “Svi smo iz iste igre” u galeriji SKC-a na

  Novom beogradu opet sam ušao u period skoro redovnih

  izložbi .Bilo ih je PET u poslednjih šest godina. Učestvujem i

  na kolektivnim izložbama kako Slikarsko-grafičke sekcije

  ULUPUDS-a tako i šire. Postigao sam to da ne odustajem ni

  od jedne svoje ljubavi i da se paralelno bavim i jednim i

  drugim.. U ovom trenutku, čak, imam materijala za dve

  samostalne izložbe.

  se efekat mračnih klanaca i tunela bez sunca .Zelenilo je

  potpuno iskorenjeno u ovim ulicama. Nekada je ,recimo,Šu-

  matovačka ulica bila jedna lepa, pitoma ulica, ali to je sada

  prostor bez sunca i zelenila , preuska za visinu objekata koji

  se prave i sa naročito izrazenim problemom parkiranja kako

  stanara , tako i posetilaca ovog dela grada .

  ŠTO SE TIČE OBJEKATA, OSIM VAŠE KUĆE KOJA JE ZAISTA

  IMPRESIVNA I IZNUTRA I SPOLJA I NEKAKO JE DEO VAS I

  ONOGA ŠTO VI RADITE, GDE BISTE ME JOŠ ODVELI DA MI

  POKAŽETE NEKI OBJEKAT I KAŽETE OVDE JE MATERIJA-

  LIZOVAN MOJ ARHITEKTONSKI KREDO?

  Moram da priznam kada su objekti u pitanju imam nekoliko

  takvih mesta koja čak i nisu sva u Beogradu. Što se Beogra-

  da tiče, to je sigurno kuća u Neznanog junaka koja je odlična

  ilustracija mog poimanja arhitekture u punom smislu te reci

  . Takođe mislim da je funkcionalna azbuka arhitekture kuće,

  kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je zaista sadržajna,

  ali nažalost lokacija i urbanizam devedesetih su učinili da je

  taj objekat “dragulj u blatu”. Ona ima sjajan sadržaj, veliki

 • Moj put kao predstavnika redakcije časopisa Grenef do

  ARHITEKTE JEDNOG GRADA nije bio dug. U srcu Beograda pose-

  tila sam Dejana Babovića, kao reprezenta svog grada i vrsnog

  umetnika koji živi svoj životni poziv u svakom aspektu života.

  Biografije su uvek opšta mesta, mnogo podataka, a malo pravih

  informacija koje govore o duhu čoveka. Zbog toga sam ovom

  razgovoru sa Dejanom pristupila na malo drugaciji način, kroz

  direktnu komunikaciju, kako bih dosegla do dubljih suštinskih

  vrednosti koje ga opisuju jer bi bila šteta ne obuhvatiti u njemu

  sve ono što on jeste. A on jeste arhitekta i umetnik, divna duša

  koja oseća prostor i ljude koji u tom prostoru obitavaju.

  Čim sam ušla u njegov dom, koji je ujedno i njegov radni prostor,

  pokazao mi je svoju biblioteku u čijem centru je umetnička slika

  slikara Aparina. Ona je poklon prijatelja ginekologa kao zalog za

  prijateljstvo i saradnju ova dva čoveka. Dejan mi je pričao kako je

  prethodno uredio enterijer stana svog prijatelja, bez želje da

  naplati svoju uslugu, jer je pomenuti ginekolog doneo na svet

  njegovo drugo dete, sa tolikom pažnjom da su on i njegova supru-

  ga lako odlučili da prošire svoju porodicu za još jednog člana.

  Čovek koji ovako doživljava ljude zaslužuje da bude angažovan

  od strane svih onih koji pretenduju da im kuća bude dom i reprez-

  ent njihove individualnosti i onoga što svaki njegov član u biti i

  jeste, jedinka koja ne liči ni na jednu drugu.

  www.grenef.com • broj 02 • jul 2018 • časopis “grenef.” 35

  POŠTO STE VI JEDAN OD PREDSTAVNIKA BEOGRADSKE

  ARHITEKTURE, A NAŠE IDEJA KROZ OVU RUBRIKU JE DA

  VI, IZ SVOG UGLA ARHITEKTE PREDSTAVITE SVOJ GRAD,

  RECITE NAM ŠTA JE ONO ŠTO JE KARAKTERISTIČNO U

  AKTUELNOJ ARHITEKTURI BEOGRADA?

  Ja veoma volim Beograd i smatram ga svojim gradom, iako

  sam u njega došao sa devetnaest godina, po završetku

  srednje škole. Kada je arhitektura Beograda u pitanju, on je

  grad pun kontroverzi. Ima mnogo primera i za dobru,

  pismenu , kvalitetnu i inteligentnu arhitekturu, ali isto tako ,

  na žalost još mnogo više, za lošu , nekvalitetnu i nepismenu

  arhitekturu . To je pogubno na duge staze , jer sve što se

  izgradi , bez obzira dobro ili loše ima izraženu dimenziju

  trajanja i time , ono loše i ružno TRAJNO oštećuje urbani

  milje grada. Bitna karakteristika toga što se dešava posled-

  njih par decenija permanentno u urbanom procesu razvoja

  Beograda je nešto što ja zovem “Kaluđerizacijom” Beogra-

  da. To je na delu već duže vreme i prati proces tranzicije i

  nažalost ostavlja dubok trag i u vremenu koje sledi. Na

  veliku žalost svih pripadnika arhitektonske struke, neki

  veliki projekti su nastali na bazi urbanizma koji nije korekt-

  no, stručno i profesionalno određen, nego je “odozgo”

  diktiran i inkorporiran u detaljne planove . Struka je tu u

  drugom planu, ona više služi da realizuje neke političarske

  ideje. Opet, sa druge strane , postoji veliki broj nekih drugih,

  manjih projekata, gde se postigao jedan zavidan nivo

  kvaliteta kako estetskog tako i funkcionalnog, kao i u smislu

  materijalizacije. U poslednje vreme često je pominjan Blok A

  i West 65 kao i ostali delovi grada koji su pripitomili Novi

  Beograd ,dali mu neku drugu dimenziju i pokazali neko

  drugo, humano lice. Novi Beograd je ,recimo, u blokovima uz

  Savu , postao slika urbanog miljea grada u kakvom je lepo

  živeti. Sada je dobio i nove sadržaje, objekti su izgrađeni na

  međusobnoj pristojnoj udaljenosti, okruženi su zelenilom ,

  pešačkim i biciklističkim stazama , dečijim igralištima , čuju

  se ptičice, deca trčkaraju bez prevelike brige i straha roditel-

  ja. Za razliku, recimo, od Vračara, koji je u poslednjih par

  decenija urbanistički razoren i novom gradnjom je postignut

  sasvim suprotan efekat od onog novobeogradskog. Podig-

  nuta je spratnost objekata pa je ,na istoj (postojećoj) širini

  ulica ukinuta mogućnost osunčanosti južnih fasada i dobio

  Dakle, pokušaću da vam predstavim arhitekturu Beograda

  kroz doživljaj Dejana Babovića, učesnika svih salona

  arhitekture od 1992. do danas, člana Arhitektonske sekcije

  ULUPUDS-a i dobitnika mnogobrojnih stručnih nagrada i

  priznanja. Ne možemo razdvojiti njegova dva poziva,

  slikarstvo i arhitekturu koliko god se trudili. On slika kada

  odmara od projektovanja. On ne spava mnogo jer mu to

  krade od kreativnog procesa. On smešta svoje slike u enteri-

  jere koje radi i tako daje još duše prostoru iza čijeg nastanka

  stoji. Prenosim vam samo deo priče sa ovim umetnikom jer

  ono što sam saznala, slike koje sam videla, objekte koji su u

  začetku, biofilna gradnja…sve to ostavlja prostora da kraj

  ovog intervjua u suštini nije kraj, već samo nastavak…koji

  sledi…

  DEJANE, S OBZIROM DA STE UMETNIK, INTERESUJE ME

  DA LI PRAVITE KOMPROMISE U NEKOM PROJEKTU NA

  UŠTRB KREATIVNOSTI?

  Nema kompromisa, iako je u građevinarstvu sve limitirano.

  Ako ne postoje materijalna sredstva onda nema ni

  mogućnosti da se nešto realizuje. Ali to u kreativnom delu ne

  sme da bude ograničenje. Da bi nešto lepo izgledalo nije

  neophodno da se kupuje najskuplja keramika ili da se kupi

  najskuplji komad nameštaja. Ja pričam ljudima da, između

  ostalog, uloga arhitekte u stvari jeste da od onog što je na

  tržištu standardno i cenovno prosečno napravi najbolji

  mogući rezultat. Kvalitet konačnog

  rešenja razlikuje dobre i manje

  dobre arhitekte , a ne upotreba

  najskupljih materijala. To i jeste

  razlika između arhitekata i

  “arhitekata”. Tako da je moj odgovor

  na vaše pitanje da kod mene lično

  nema kompromisa sa strukom, čak i

  po cenu da izađem iz projekta. Često

  se javljaju problemi u fazi realizacije

  projekta - izvođenju rado- va, zato je

  neophodno da arhitekta bude

  prisutan tokom celog procesa od

  prve ideje do useljenja u objekat . Ja

  volim da budem tu, veoma često čak i

  samoinicijativno i ispratim projekat

  do kraja njegove realizacije.

  plac, divne travnjake, mnogobrojne i raznovrsne sadnice, ali

  ono što je okružuje ne služi na čast ni urbanizmu ni arhitek-

  turi .

  Što se enterijera tiče, rado bih Vas odveo u Direktorat

  civilnog vazduhoplovstva, to je enterijer dela objekta koji

  sam realizovao u januaru ove godine i koji sam izložio na

  ovogodišnjem Salonu Arhitekture, projekat koji pokazuje

  visok nivo kvaliteta izvedenih zanatskih radova koji zadovol-

  javaju moje kriterijume.

  KADA RADITE NEKI PRIVATNI STAMBENI ENTERIJER ILI

  NEKU KUĆU, DA LI PRVO UPOZNATE TE LJUDE ZA KOJE

  RADITE I POKUŠAVATE DA IH DOŽIVITE KAO SPECIFIČNU

  PORODICU ILI IDETE “NA SIGURNO”, ODNOSNO RADITE

  ONAKO KAKO SE VAMA SVIĐA?

  Uglavnom radim za nepoznate naručioce i u suštini mi je

  veoma bitno da upoznam neke osnovne i bitne karakteris-

  tike njihovog načina života .Pokušavam, u prvoj fazi , da

  razumem kakva je ta porodica, kakvi su njihovi afiniteti ,

  navike , potrebe jer projektujem kuću za njih. Oni su prvi

  koji moraju da budu zadovoljni,a tek potom ja. U prvoj fazi

  dogovora, kod formiranja tzv.”projektnog zadatka” od njih

  tražim gomilu važnih informacija vezanih za funkcionalnu

  organizaciju prostora , sve ono što im je bitno ulazi u jedan

  kazan i sve postaje deo kase koja se kuva sa specificnom

  aromom samo za tu porodicu .

  Iako postoje opsti principi i pravila u organizovanju i obliko-

  vanju prostora za stanovanje , svaki korisnik nosi svoje

  osobenosti i svaki prostor to mora da ima u sebi. Kada sve to

  obuhvatim i obradim ja tek onda izlazim sa idejnim rešenji-

  ma . Ona se uglavnom rade u više varijanti koje se potom

  prezentiraju budućim korisnicima, a korisnici imaju

  mogućnosti odabira između ponuđenih rešenja. Bitno je da

  rešenja nemaju elemente kiča, ne sme da ima neusklađeno-

  sti između upotrebljenih materijala. Moram da priznam da

  nemam u svom dugugodišnjem radu iskustva sa tim da na

  kraju klijenti nisu zadovoljni ponuđenim rešenjima. Moji

  enterijeri su karakteristični po savremenim i novim materi-

  jalima , kreativnoj upotrebi svetla i besprekornoj funkcional-

  noj organizaciji. Uglavnom koristim ono što je poslednja reč

  tehnike. Ne razumem moje kolege arhitekte koji se u svom

  radu opredeljuju za trend koji se u poslednje vreme javlja

  sve više, pogotovo na Vračaru, a koji oslikavajući tako neku

  eklektičku arhitekturu sa kraja XIX veka sa stilizovanim

  gipsanim aplikacijama, kovanim gvožđem daju pogrešnu

  informaciju o vremenu projektovanja objekta. Kao da su

  kuće projektovane pre stotinjak godina , a ne u drugoj

  deceniji XXI veka..

  MOJE SLEDEĆE PITANJE JE U VEZI SA MLADIH ARHITEK-

  TAMA, ODNOSNO ONIMA KOJI SU TEK NA POČETKU NEKE

  SVOJE KARIJERE. NAIME, IMALA SAM SKORO PRILIKU DA

  PRIČAM SA LJUDIMA KOJI SU BILI NAGRAĐENI ZA NEKE

  PROJEKTE KOJE SU RADILI, PA UPRKOS TOME VEĆINA

  NJIH ŽELI DA ODE ODAVDE I DA RADI U INOSTRANSTVU.

  KAKO VI TO DOŽIVLJAVATE?

  U mom ateljeu radi mlada osoba, izuzetno talentovana, sa

  diplomom arhitekte sa Milanske Politehnike.Impresivno

  znanje italijanskog jezika, izuzetan kreativni potencijal ,

  ogromna energija i radni elan su nešto što je karakteriše i

  daje mi za pravo da mislim da je to saradnja koja ima sjajnu

  perspektivu.. Ona se odlučno vraća u Beograd i radi sa

  mnom sa velikim entuzijazmom. Verujem da to proizilazi iz

  mogućnosti ostvarenja kreativnog potencijala koji je njoj bio

  izuzetno važan. U zajedničkom radu na interesantnim i

  inspirativnim projektima u mom ateljeu njene želje i planovi

  bivaju ostvareni i sama ideja o takvom načinu bavljenja

  arhitekturom je za nju potpuno ispunjenje sna. Ona ide sa

  mnom na gradilišta gde svakodnevno sreće nove situacije i

  teme . Uči i stvara…. Moram da priznam da je taj način blizak

  i mom poimanju rada u struci. Kao mlađi sam imao prilike

  da radim u Moskvi na velikom projektu. Nisam imao ideju da

  ostanem ni trenutka više nego što je to bilo predviđeno

  ugovorom, iako je to bio veoma težak period, neposredno

  posle bombardovanja. Mislim da bi mladi arhitekti trebalo

  da ostanu, iako sam svestan da je prostor na kome se to

  dešava dosta komplikovan. Mladi ljudi, čak i ako odu da

  nešto novo nauče, sa tim novim idejama iz sveta bi trebalo

  da se vrate kako bi kvalitetnije i inovativnije pomogli u razvo-

  ju našeg Beograda na pravi način.

  NA KRAJU MORAM DA POMENEM I TO DA STE VI I SLIKAR I

  TO, KOLIKO SAM IMALA PRILIKE DA VIDIM, SJAJAN

  SLIKAR. KOLIKO STE BILI U MOGUĆNOSTI DA BIRATE

  IZMEĐU ARHITEKTURE I SLIKARSTVA I DA LI JE

  SLIKARTSVO KAO VAŠA VELIKA LJUBAV BILO

  ZAPOSTAVLJENO ZBOG ARHITEKTURE?

  Ja slikam i crtam kad god ne projektujem i uvek sam u neka-

  kvom kreativnom procesu. U period tokom završetka studija

  i u godinama neposredno po diplomiranju imao sam niz

  izložbi. To je kraj osamdesetih i početak devedesetih godina.

  Zatim se dešava period od skoro dvadeset godina bez ijedne

  izložbe mojih slika. Od 2011 godine i moje samostalne

  izlozbe slika i crteža “Svi smo iz iste igre” u galeriji SKC-a na

  Novom beogradu opet sam ušao u period skoro redovnih

  izložbi .Bilo ih je PET u poslednjih šest godina. Učestvujem i

  na kolektivnim izložbama kako Slikarsko-grafičke sekcije

  ULUPUDS-a tako i šire. Postigao sam to da ne odustajem ni

  od jedne svoje ljubavi i da se paralelno bavim i jednim i

  drugim.. U ovom trenutku, čak, imam materijala za dve

  samostalne izložbe.

  se efekat mračnih klanaca i tunela bez sunca .Zelenilo je

  potpuno iskorenjeno u ovim ulicama. Nekada je ,recimo,Šu-

  matovačka ulica bila jedna lepa, pitoma ulica, ali to je sada

  prostor bez sunca i zelenila , preuska za visinu objekata koji

  se prave i sa naročito izrazenim problemom parkiranja kako

  stanara , tako i posetilaca ovog dela grada .

  ŠTO SE TIČE OBJEKATA, OSIM VAŠE KUĆE KOJA JE ZAISTA

  IMPRESIVNA I IZNUTRA I SPOLJA I NEKAKO JE DEO VAS I

  ONOGA ŠTO VI RADITE, GDE BISTE ME JOŠ ODVELI DA MI

  POKAŽETE NEKI OBJEKAT I KAŽETE OVDE JE MATERIJA-

  LIZOVAN MOJ ARHITEKTONSKI KREDO?

  Moram da priznam kada su objekti u pitanju imam nekoliko

  takvih mesta koja čak i nisu sva u Beogradu. Što se Beogra-

  da tiče, to je sigurno kuća u Neznanog junaka koja je odlična

  ilustracija mog poimanja arhitekture u punom smislu te reci

  . Takođe mislim da je funkcionalna azbuka arhitekture kuće,

  kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je zaista sadržajna,

  ali nažalost lokacija i urbanizam devedesetih su učinili da je

  taj objekat “dragulj u blatu”. Ona ima sjajan sadržaj, veliki

 • Moj put kao predstavnika redakcije časopisa Grenef do

  ARHITEKTE JEDNOG GRADA nije bio dug. U srcu Beograda pose-

  tila sam Dejana Babovića, kao reprezenta svog grada i vrsnog

  umetnika koji živi svoj životni poziv u svakom aspektu života.

  Biografije su uvek opšta mesta, mnogo podataka, a malo pravih

  informacija koje govore o duhu čoveka. Zbog toga sam ovom

  razgovoru sa Dejanom pristupila na malo drugaciji način, kroz

  direktnu komunikaciju, kako bih dosegla do dubljih suštinskih

  vrednosti koje ga opisuju jer bi bila šteta ne obuhvatiti u njemu

  sve ono što on jeste. A on jeste arhitekta i umetnik, divna duša

  koja oseća prostor i ljude koji u tom prostoru obitavaju.

  Čim sam ušla u njegov dom, koji je ujedno i njegov radni prostor,

  pokazao mi je svoju biblioteku u čijem centru je umetnička slika

  slikara Aparina. Ona je poklon prijatelja ginekologa kao zalog za

  prijateljstvo i saradnju ova dva čoveka. Dejan mi je pričao kako je

  prethodno uredio enterijer stana svog prijatelja, bez želje da

  naplati svoju uslugu, jer je pomenuti ginekolog doneo na svet

  njegovo drugo dete, sa tolikom pažnjom da su on i njegova supru-

  ga lako odlučili da prošire svoju porodicu za još jednog člana.

  Čovek koji ovako doživljava ljude zaslužuje da bude angažovan

  od strane svih onih koji pretenduju da im kuća bude dom i reprez-

  ent njihove individualnosti i onoga što svaki njegov član u biti i

  jeste, jedinka koja ne liči ni na jednu drugu.

  POŠTO STE VI JEDAN OD PREDSTAVNIKA BEOGRADSKE

  ARHITEKTURE, A NAŠE IDEJA KROZ OVU RUBRIKU JE DA

  VI, IZ SVOG UGLA ARHITEKTE PREDSTAVITE SVOJ GRAD,

  RECITE NAM ŠTA JE ONO ŠTO JE KARAKTERISTIČNO U

  AKTUELNOJ ARHITEKTURI BEOGRADA?

  Ja veoma volim Beograd i smatram ga svojim gradom, iako

  sam u njega došao sa devetnaest godina, po završetku

  srednje škole. Kada je arhitektura Beograda u pitanju, on je

  grad pun kontroverzi. Ima mnogo primera i za dobru,

  pismenu , kvalitetnu i inteligentnu arhitekturu, ali isto tako ,

  na žalost još mnogo više, za lošu , nekvalitetnu i nepismenu

  arhitekturu . To je pogubno na duge staze , jer sve što se

  izgradi , bez obzira dobro ili loše ima izraženu dimenziju

  trajanja i time , ono loše i ružno TRAJNO oštećuje urbani

  milje grada. Bitna karakteristika toga što se dešava posled-

  njih par decenija permanentno u urbanom procesu razvoja

  Beograda je nešto što ja zovem “Kaluđerizacijom” Beogra-

  da. To je na delu već duže vreme i prati proces tranzicije i

  nažalost ostavlja dubok trag i u vremenu koje sledi. Na

  veliku žalost svih pripadnika arhitektonske struke, neki

  veliki projekti su nastali na bazi urbanizma koji nije korekt-

  no, stručno i profesionalno određen, nego je “odozgo”

  diktiran i inkorporiran u detaljne planove . Struka je tu u

  drugom planu, ona više služi da realizuje neke političarske

  ideje. Opet, sa druge strane , postoji veliki broj nekih drugih,

  manjih projekata, gde se postigao jedan zavidan nivo

  kvaliteta kako estetskog tako i funkcionalnog, kao i u smislu

  materijalizacije. U poslednje vreme često je pominjan Blok A

  i West 65 kao i ostali delovi grada koji su pripitomili Novi

  Beograd ,dali mu neku drugu dimenziju i pokazali neko

  drugo, humano lice. Novi Beograd je ,recimo, u blokovima uz

  Savu , postao slika urbanog miljea grada u kakvom je lepo

  živeti. Sada je dobio i nove sadržaje, objekti su izgrađeni na

  međusobnoj pristojnoj udaljenosti, okruženi su zelenilom ,

  pešačkim i biciklističkim stazama , dečijim igralištima , čuju

  se ptičice, deca trčkaraju bez prevelike brige i straha roditel-

  ja. Za razliku, recimo, od Vračara, koji je u poslednjih par

  decenija urbanistički razoren i novom gradnjom je postignut

  sasvim suprotan efekat od onog novobeogradskog. Podig-

  nuta je spratnost objekata pa je ,na istoj (postojećoj) širini

  ulica ukinuta mogućnost osunčanosti južnih fasada i dobio

  časopis “grenef.” • jul 2018 • broj 02 • www.grenef.com36

  Dakle, pokušaću da vam predstavim arhitekturu Beograda

  kroz doživljaj Dejana Babovića, učesnika svih salona

  arhitekture od 1992. do danas, člana Arhitektonske sekcije

  ULUPUDS-a i dobitnika mnogobrojnih stručnih nagrada i

  priznanja. Ne možemo razdvojiti njegova dva poziva,

  slikarstvo i arhitekturu koliko god se trudili. On slika kada

  odmara od projektovanja. On ne spava mnogo jer mu to

  krade od kreativnog procesa. On smešta svoje slike u enteri-

  jere koje radi i tako daje još duše prostoru iza čijeg nastanka

  stoji. Prenosim vam samo deo priče sa ovim umetnikom jer

  ono što sam saznala, slike koje sam videla, objekte koji su u

  začetku, biofilna gradnja…sve to ostavlja prostora da kraj

  ovog intervjua u suštini nije kraj, već samo nastavak…koji

  sledi…

  DEJANE, S OBZIROM DA STE UMETNIK, INTERESUJE ME

  DA LI PRAVITE KOMPROMISE U NEKOM PROJEKTU NA

  UŠTRB KREATIVNOSTI?

  Nema kompromisa, iako je u građevinarstvu sve limitirano.

  Ako ne postoje materijalna sredstva onda nema ni

  mogućnosti da se nešto realizuje. Ali to u kreativnom delu ne

  sme da bude ograničenje. Da bi nešto lepo izgledalo nije

  neophodno da se kupuje najskuplja keramika ili da se kupi

  najskuplji komad nameštaja. Ja pričam ljudima da, između

  ostalog, uloga arhitekte u stvari jeste da od onog što je na

  tržištu standardno i cenovno prosečno napravi najbolji

  mogući rezultat. Kvalitet konačnog

  rešenja razlikuje dobre i manje

  dobre arhitekte , a ne upotreba

  najskupljih materijala. To i jeste

  razlika između arhitekata i

  “arhitekata”. Tako da je moj odgovor

  na vaše pitanje da kod mene lično

  nema kompromisa sa strukom, čak i

  po cenu da izađem iz projekta. Često

  se javljaju problemi u fazi realizacije

  projekta - izvođenju rado- va, zato je

  neophodno da arhitekta bude

  prisutan tokom celog procesa od

  prve ideje do useljenja u objekat . Ja

  volim da budem tu, veoma često čak i

  samoinicijativno i ispratim projekat

  do kraja njegove realizacije.

  plac, divne travnjake, mnogobrojne i raznovrsne sadnice, ali

  ono što je okružuje ne služi na čast ni urbanizmu ni arhitek-

  turi .

  Što se enterijera tiče, rado bih Vas odveo u Direktorat

  civilnog vazduhoplovstva, to je enterijer dela objekta koji

  sam realizovao u januaru ove godine i koji sam izložio na

  ovogodišnjem Salonu Arhitekture, projekat koji pokazuje

  visok nivo kvaliteta izvedenih zanatskih radova koji zadovol-

  javaju moje kriterijume.

  KADA RADITE NEKI PRIVATNI STAMBENI ENTERIJER ILI

  NEKU KUĆU, DA LI PRVO UPOZNATE TE LJUDE ZA KOJE

  RADITE I POKUŠAVATE DA IH DOŽIVITE KAO SPECIFIČNU

  PORODICU ILI IDETE “NA SIGURNO”, ODNOSNO RADITE

  ONAKO KAKO SE VAMA SVIĐA?

  Uglavnom radim za nepoznate naručioce i u suštini mi je

  veoma bitno da upoznam neke osnovne i bitne karakteris-

  tike njihovog načina života .Pokušavam, u prvoj fazi , da

  razumem kakva je ta porodica, kakvi su njihovi afiniteti ,

  navike , potrebe jer projektujem kuću za njih. Oni su prvi

  koji moraju da budu zadovoljni,a tek potom ja. U prvoj fazi

  dogovora, kod formiranja tzv.”projektnog zadatka” od njih

  tražim gomilu važnih informacija vezanih za funkcionalnu

  organizaciju prostora , sve ono što im je bitno ulazi u jedan

  kazan i sve postaje deo kase koja se kuva sa specificnom

  aromom samo za tu porodicu .

  Iako postoje opsti principi i pravila u organizovanju i obliko-

  vanju prostora za stanovanje , svaki korisnik nosi svoje

  osobenosti i svaki prostor to mora da ima u sebi. Kada sve to

  obuhvatim i obradim ja tek onda izlazim sa idejnim rešenji-

  ma . Ona se uglavnom rade u više varijanti koje se potom

  prezentiraju budućim korisnicima, a korisnici imaju

  mogućnosti odabira između ponuđenih rešenja. Bitno je da

  rešenja nemaju elemente kiča, ne sme da ima neusklađeno-

  sti između upotrebljenih materijala. Moram da priznam da

  nemam u svom dugugodišnjem radu iskustva sa tim da na

  kraju klijenti nisu zadovoljni ponuđenim rešenjima. Moji

  enterijeri su karakteristični po savremenim i novim materi-

  jalima , kreativnoj upotrebi svetla i besprekornoj funkcional-

  noj organizaciji. Uglavnom koristim ono što je poslednja reč

  tehnike. Ne razumem moje kolege arhitekte koji se u svom

  radu opredeljuju za trend koji se u poslednje vreme javlja

  sve više, pogotovo na Vračaru, a koji oslikavajući tako neku

  eklektičku arhitekturu sa kraja XIX veka sa stilizovanim

  gipsanim aplikacijama, kovanim gvožđem daju pogrešnu

  informaciju o vremenu projektovanja objekta. Kao da su

  kuće projektovane pre stotinjak godina , a ne u drugoj

  deceniji XXI veka..

  MOJE SLEDEĆE PITANJE JE U VEZI SA MLADIH ARHITEK-

  TAMA, ODNOSNO ONIMA KOJI SU TEK NA POČETKU NEKE

  SVOJE KARIJERE. NAIME, IMALA SAM SKORO PRILIKU DA

  PRIČAM SA LJUDIMA KOJI SU BILI NAGRAĐENI ZA NEKE

  PROJEKTE KOJE SU RADILI, PA UPRKOS TOME VEĆINA

  NJIH ŽELI DA ODE ODAVDE I DA RADI U INOSTRANSTVU.

  KAKO VI TO DOŽIVLJAVATE?

  U mom ateljeu radi mlada osoba, izuzetno talentovana, sa

  diplomom arhitekte sa Milanske Politehnike.Impresivno

  znanje italijanskog jezika, izuzetan kreativni potencijal ,

  ogromna energija i radni elan su nešto što je karakteriše i

  daje mi za pravo da mislim da je to saradnja koja ima sjajnu

  perspektivu.. Ona se odlučno vraća u Beograd i radi sa

  mnom sa velikim entuzijazmom. Verujem da to proizilazi iz

  mogućnosti ostvarenja kreativnog potencijala koji je njoj bio

  izuzetno važan. U zajedničkom radu na interesantnim i

  inspirativnim projektima u mom ateljeu njene želje i planovi

  bivaju ostvareni i sama ideja o takvom načinu bavljenja

  arhitekturom je za nju potpuno ispunjenje sna. Ona ide sa

  mnom na gradilišta gde svakodnevno sreće nove situacije i

  teme . Uči i stvara…. Moram da priznam da je taj način blizak

  i mom poimanju rada u struci. Kao mlađi sam imao prilike

  da radim u Moskvi na velikom projektu. Nisam imao ideju da

  ostanem ni trenutka više nego što je to bilo predviđeno

  ugovorom, iako je to bio veoma težak period, neposredno

  posle bombardovanja. Mislim da bi mladi arhitekti trebalo

  da ostanu, iako sam svestan da je prostor na kome se to

  dešava dosta komplikovan. Mladi ljudi, čak i ako odu da

  nešto novo nauče, sa tim novim idejama iz sveta bi trebalo

  da se vrate kako bi kvalitetnije i inovativnije pomogli u razvo-

  ju našeg Beograda na pravi način.

  NA KRAJU MORAM DA POMENEM I TO DA STE VI I SLIKAR I

  TO, KOLIKO SAM IMALA PRILIKE DA VIDIM, SJAJAN

  SLIKAR. KOLIKO STE BILI U MOGUĆNOSTI DA BIRATE

  IZMEĐU ARHITEKTURE I SLIKARSTVA I DA LI JE

  SLIKARTSVO KAO VAŠA VELIKA LJUBAV BILO

  ZAPOSTAVLJENO ZBOG ARHITEKTURE?

  Ja slikam i crtam kad god ne projektujem i uvek sam u neka-

  kvom kreativnom procesu. U period tokom završetka studija

  i u godinama neposredno po diplomiranju imao sam niz

  izložbi. To je kraj osamdesetih i početak devedesetih godina.

  Zatim se dešava period od skoro dvadeset godina bez ijedne

  izložbe mojih slika. Od 2011 godine i moje samostalne

  izlozbe slika i crteža “Svi smo iz iste igre” u galeriji SKC-a na

  Novom beogradu opet sam ušao u period skoro redovnih

  izložbi .Bilo ih je PET u poslednjih šest godina. Učestvujem i

  na kolektivnim izložbama kako Slikarsko-grafičke sekcije

  ULUPUDS-a tako i šire. Postigao sam to da ne odustajem ni

  od jedne svoje ljubavi i da se paralelno bavim i jednim i

  drugim.. U ovom trenutku, čak, imam materijala za dve

  samostalne izložbe.

  se efekat mračnih klanaca i tunela bez sunca .Zelenilo je

  potpuno iskorenjeno u ovim ulicama. Nekada je ,recimo,Šu-

  matovačka ulica bila jedna lepa, pitoma ulica, ali to je sada

  prostor bez sunca i zelenila , preuska za visinu objekata koji

  se prave i sa naročito izrazenim problemom parkiranja kako

  stanara , tako i posetilaca ovog dela grada .

  ŠTO SE TIČE OBJEKATA, OSIM VAŠE KUĆE KOJA JE ZAISTA

  IMPRESIVNA I IZNUTRA I SPOLJA I NEKAKO JE DEO VAS I

  ONOGA ŠTO VI RADITE, GDE BISTE ME JOŠ ODVELI DA MI

  POKAŽETE NEKI OBJEKAT I KAŽETE OVDE JE MATERIJA-

  LIZOVAN MOJ ARHITEKTONSKI KREDO?

  Moram da priznam kada su objekti u pitanju imam nekoliko

  takvih mesta koja čak i nisu sva u Beogradu. Što se Beogra-

  da tiče, to je sigurno kuća u Neznanog junaka koja je odlična

  ilustracija mog poimanja arhitekture u punom smislu te reci

  . Takođe mislim da je funkcionalna azbuka arhitekture kuće,

  kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je zaista sadržajna,

  ali nažalost lokacija i urbanizam devedesetih su učinili da je

  taj objekat “dragulj u blatu”. Ona ima sjajan sadržaj, veliki

 • Moj put kao predstavnika redakcije časopisa Grenef do

  ARHITEKTE JEDNOG GRADA nije bio dug. U srcu Beograda pose-

  tila sam Dejana Babovića, kao reprezenta svog grada i vrsnog

  umetnika koji živi svoj životni poziv u svakom aspektu života.

  Biografije su uvek opšta mesta, mnogo podataka, a malo pravih

  informacija koje govore o duhu čoveka. Zbog toga sam ovom

  razgovoru sa Dejanom pristupila na malo drugaciji način, kroz

  direktnu komunikaciju, kako bih dosegla do dubljih suštinskih

  vrednosti koje ga opisuju jer bi bila šteta ne obuhvatiti u njemu

  sve ono što on jeste. A on jeste arhitekta i umetnik, divna duša

  koja oseća prostor i ljude koji u tom prostoru obitavaju.

  Čim sam ušla u njegov dom, koji je ujedno i njegov radni prostor,

  pokazao mi je svoju biblioteku u čijem centru je umetnička slika

  slikara Aparina. Ona je poklon prijatelja ginekologa kao zalog za

  prijateljstvo i saradnju ova dva čoveka. Dejan mi je pričao kako je

  prethodno uredio enterijer stana svog prijatelja, bez želje da

  naplati svoju uslugu, jer je pomenuti ginekolog doneo na svet

  njegovo drugo dete, sa tolikom pažnjom da su on i njegova supru-

  ga lako odlučili da prošire svoju porodicu za još jednog člana.

  Čovek koji ovako doživljava ljude zaslužuje da bude angažovan

  od strane svih onih koji pretenduju da im kuća bude dom i reprez-

  ent njihove individualnosti i onoga što svaki njegov član u biti i

  jeste, jedinka koja ne liči ni na jednu drugu.

  POŠTO STE VI JEDAN OD PREDSTAVNIKA BEOGRADSKE

  ARHITEKTURE, A NAŠE IDEJA KROZ OVU RUBRIKU JE DA

  VI, IZ SVOG UGLA ARHITEKTE PREDSTAVITE SVOJ GRAD,

  RECITE NAM ŠTA JE ONO ŠTO JE KARAKTERISTIČNO U

  AKTUELNOJ ARHITEKTURI BEOGRADA?

  Ja veoma volim Beograd i smatram ga svojim gradom, iako

  sam u njega došao sa devetnaest godina, po završetku

  srednje škole. Kada je arhitektura Beograda u pitanju, on je

  grad pun kontroverzi. Ima mnogo primera i za dobru,

  pismenu , kvalitetnu i inteligentnu arhitekturu, ali isto tako ,

  na žalost još mnogo više, za lošu , nekvalitetnu i nepismenu

  arhitekturu . To je pogubno na duge staze , jer sve što se

  izgradi , bez obzira dobro ili loše ima izraženu dimenziju

  trajanja i time , ono loše i ružno TRAJNO oštećuje urbani

  milje grada. Bitna karakteristika toga što se dešava posled-

  njih par decenija permanentno u urbanom procesu razvoja

  Beograda je nešto što ja zovem “Kaluđerizacijom” Beogra-

  da. To je na delu već duže vreme i prati proces tranzicije i

  nažalost ostavlja dubok trag i u vremenu koje sledi. Na

  veliku žalost svih pripadnika arhitektonske struke, neki

  veliki projekti su nastali na bazi urbanizma koji nije korekt-

  no, stručno i profesionalno određen, nego je “odozgo”

  diktiran i inkorporiran u detaljne planove . Struka je tu u

  drugom planu, ona više služi da realizuje neke političarske

  ideje. Opet, sa druge strane , postoji veliki broj nekih drugih,

  manjih projekata, gde se postigao jedan zavidan nivo

  kvaliteta kako estetskog tako i funkcionalnog, kao i u smislu

  materijalizacije. U poslednje vreme često je pominjan Blok A

  i West 65 kao i ostali delovi grada koji su pripitomili Novi

  Beograd ,dali mu neku drugu dimenziju i pokazali neko

  drugo, humano lice. Novi Beograd je ,recimo, u blokovima uz

  Savu , postao slika urbanog miljea grada u kakvom je lepo

  živeti. Sada je dobio i nove sadržaje, objekti su izgrađeni na

  međusobnoj pristojnoj udaljenosti, okruženi su zelenilom ,

  pešačkim i biciklističkim stazama , dečijim igralištima , čuju

  se ptičice, deca trčkaraju bez prevelike brige i straha roditel-

  ja. Za razliku, recimo, od Vračara, koji je u poslednjih par

  decenija urbanistički razoren i novom gradnjom je postignut

  sasvim suprotan efekat od onog novobeogradskog. Podig-

  nuta je spratnost objekata pa je ,na istoj (postojećoj) širini

  ulica ukinuta mogućnost osunčanosti južnih fasada i dobio

  www.grenef.com • broj 02 • jul 2018 • časopis “grenef.” 37

  Dakle, pokušaću da vam predstavim arhitekturu Beograda

  kroz doživljaj Dejana Babovića, učesnika svih salona

  arhitekture od 1992. do danas, člana Arhitektonske sekcije

  ULUPUDS-a i dobitnika mnogobrojnih stručnih nagrada i

  priznanja. Ne možemo razdvojiti njegova dva poziva,

  slikarstvo i arhitekturu koliko god se trudili. On slika kada

  odmara od projektovanja. On ne spava mnogo jer mu to

  krade od kreativnog procesa. On smešta svoje slike u enteri-

  jere koje radi i tako daje još duše prostoru iza čijeg nastanka

  stoji. Prenosim vam samo deo priče sa ovim umetnikom jer

  ono što sam saznala, slike koje sam videla, objekte koji su u

  začetku, biofilna gradnja…sve to ostavlja prostora da kraj

  ovog intervjua u suštini nije kraj, već samo nastavak…koji

  sledi…

  DEJANE, S OBZIROM DA STE UMETNIK, INTERESUJE ME

  DA LI PRAVITE KOMPROMISE U NEKOM PROJEKTU NA

  UŠTRB KREATIVNOSTI?

  Nema kompromisa, iako je u građevinarstvu sve limitirano.

  Ako ne postoje materijalna sredstva onda nema ni

  mogućnosti da se nešto realizuje. Ali to u kreativnom delu ne

  sme da bude ograničenje. Da bi nešto lepo izgledalo nije

  neophodno da se kupuje najskuplja keramika ili da se kupi

  najskuplji komad nameštaja. Ja pričam ljudima da, između

  ostalog, uloga arhitekte u stvari jeste da od onog što je na

  tržištu standardno i cenovno prosečno napravi najbolji

  mogući rezultat. Kvalitet konačnog

  rešenja razlikuje dobre i manje

  dobre arhitekte , a ne upotreba

  najskupljih materijala. To i jeste

  razlika između arhitekata i

  “arhitekata”. Tako da je moj odgovor

  na vaše pitanje da kod mene lično

  nema kompromisa sa strukom, čak i

  po cenu da izađem iz projekta. Često

  se javljaju problemi u fazi realizacije

  projekta - izvođenju rado- va, zato je

  neophodno da arhitekta bude

  prisutan tokom celog procesa od

  prve ideje do useljenja u objekat . Ja

  volim da budem tu, veoma često čak i

  samoinicijativno i ispratim projekat

  do kraja njegove realizacije.

  plac, divne travnjake, mnogobrojne i raznovrsne sadnice, ali

  ono što je okružuje ne služi na čast ni urbanizmu ni arhitek-

  turi .

  Što se enterijera tiče, rado bih Vas odveo u Direktorat

  civilnog vazduhoplovstva, to je enterijer dela objekta koji

  sam realizovao u januaru ove godine i koji sam izložio na

  ovogodišnjem Salonu Arhitekture, projekat koji pokazuje

  visok nivo kvaliteta izvedenih zanatskih radova koji zadovol-

  javaju moje kriterijume.

  KADA RADITE NEKI PRIVATNI STAMBENI ENTERIJER ILI

  NEKU KUĆU, DA LI PRVO UPOZNATE TE LJUDE ZA KOJE

  RADITE I POKUŠAVATE DA IH DOŽIVITE KAO SPECIFIČNU

  PORODICU ILI IDETE “NA SIGURNO”, ODNOSNO RADITE

  ONAKO KAKO SE VAMA SVIĐA?

  Uglavnom radim za nepoznate naručioce i u suštini mi je

  veoma bitno da upoznam neke osnovne i bitne karakteris-

  tike njihovog načina života .Pokušavam, u prvoj fazi , da

  razumem kakva je ta porodica, kakvi su njihovi afiniteti ,

  navike , potrebe jer projektujem kuću za njih. Oni su prvi

  koji moraju da budu zadovoljni,a tek potom ja. U prvoj fazi

  dogovora, kod formiranja tzv.”projektnog zadatka” od njih

  tražim gomilu važnih informacija vezanih za funkcionalnu

  organizaciju prostora , sve ono što im je bitno ulazi u jedan

  kazan i sve postaje deo kase koja se kuva sa specificnom

  aromom samo za tu porodicu .

  Iako postoje opsti principi i pravila u organizovanju i obliko-

  vanju prostora za stanovanje , svaki korisnik nosi svoje

  osobenosti i svaki prostor to mora da ima u sebi. Kada sve to

  obuhvatim i obradim ja tek onda izlazim sa idejnim rešenji-

  ma . Ona se uglavnom rade u više varijanti koje se potom

  prezentiraju budućim korisnicima, a korisnici imaju

  mogućnosti odabira između ponuđenih rešenja. Bitno je da

  rešenja nemaju elemente kiča, ne sme da ima neusklađeno-

  sti između upotrebljenih materijala. Moram da priznam da

  nemam u svom dugugodišnjem radu iskustva sa tim da na

  kraju klijenti nisu zadovoljni ponuđenim rešenjima. Moji

  enterijeri su karakteristični po savremenim i novim materi-

  jalima , kreativnoj upotrebi svetla i besprekornoj funkcional-

  noj organizaciji. Uglavnom koristim ono što je poslednja reč

  tehnike. Ne razumem moje kolege arhitekte koji se u svom

  radu opredeljuju za trend koji se u poslednje vreme javlja

  sve više, pogotovo na Vračaru, a koji oslikavajući tako neku

  eklektičku arhitekturu sa kraja XIX veka sa stilizovanim

  gipsanim aplikacijama, kovanim gvožđem daju pogrešnu

  informaciju o vremenu projektovanja objekta. Kao da su

  kuće projektovane pre stotinjak godina , a ne u drugoj

  deceniji XXI veka..

  MOJE SLEDEĆE PITANJE JE U VEZI SA MLADIH ARHITEK-

  TAMA, ODNOSNO ONIMA KOJI SU TEK NA POČETKU NEKE

  SVOJE KARIJERE. NAIME, IMALA SAM SKORO PRILIKU DA

  PRIČAM SA LJUDIMA KOJI SU BILI NAGRAĐENI ZA NEKE

  PROJEKTE KOJE SU RADILI, PA UPRKOS TOME VEĆINA

  NJIH ŽELI DA ODE ODAVDE I DA RADI U INOSTRANSTVU.

  KAKO VI TO DOŽIVLJAVATE?

  U mom ateljeu radi mlada osoba, izuzetno talentovana, sa

  diplomom arhitekte sa Milanske Politehnike.Impresivno

  znanje italijanskog jezika, izuzetan kreativni potencijal ,

  ogromna energija i radni elan su nešto što je karakteriše i

  daje mi za pravo da mislim da je to saradnja koja ima sjajnu

  perspektivu.. Ona se odlučno vraća u Beograd i radi sa

  mnom sa velikim entuzijazmom. Verujem da to proizilazi iz

  mogućnosti ostvarenja kreativnog potencijala koji je njoj bio

  izuzetno važan. U zajedničkom radu na interesantnim i

  inspirativnim projektima u mom ateljeu njene želje i planovi

  bivaju ostvareni i sama ideja o takvom načinu bavljenja

  arhitekturom je za nju potpuno ispunjenje sna. Ona ide sa

  mnom na gradilišta gde svakodnevno sreće nove situacije i

  teme . Uči i stvara…. Moram da priznam da je taj način blizak

  i mom poimanju rada u struci. Kao mlađi sam imao prilike

  da radim u Moskvi na velikom projektu. Nisam imao ideju da

  ostanem ni trenutka više nego što je to bilo predviđeno

  ugovorom, iako je to bio veoma težak period, neposredno

  posle bombardovanja. Mislim da bi mladi arhitekti trebalo

  da ostanu, iako sam svestan da je prostor na kome se to

  dešava dosta komplikovan. Mladi ljudi, čak i ako odu da

  nešto novo nauče, sa tim novim idejama iz sveta bi trebalo

  da se vrate kako bi kvalitetnije i inovativnije pomogli u razvo-

  ju našeg Beograda na pravi način.

  NA KRAJU MORAM DA POMENEM I TO DA STE VI I SLIKAR I

  TO, KOLIKO SAM IMALA PRILIKE DA VIDIM, SJAJAN

  SLIKAR. KOLIKO STE BILI U MOGUĆNOSTI DA BIRATE

  IZMEĐU ARHITEKTURE I SLIKARSTVA I DA LI JE

  SLIKARTSVO KAO VAŠA VELIKA LJUBAV BILO

  ZAPOSTAVLJENO ZBOG ARHITEKTURE?

  Ja slikam i crtam kad god ne projektujem i uvek sam u neka-

  kvom kreativnom procesu. U period tokom završetka studija

  i u godinama neposredno po diplomiranju imao sam niz

  izložbi. To je kraj osamdesetih i početak devedesetih godina.

  Zatim se dešava period od skoro dvadeset godina bez ijedne

  izložbe mojih slika. Od 2011 godine i moje samostalne

  izlozbe slika i crteža “Svi smo iz iste igre” u galeriji SKC-a na

  Novom beogradu opet sam ušao u period skoro redovnih

  izložbi .Bilo ih je PET u poslednjih šest godina. Učestvujem i

  na kolektivnim izložbama kako Slikarsko-grafičke sekcije

  ULUPUDS-a tako i šire. Postigao sam to da ne odustajem ni

  od jedne svoje ljubavi i da se paralelno bavim i jednim i

  drugim.. U ovom trenutku, čak, imam materijala za dve

  samostalne izložbe.

  se efekat mračnih klanaca i tunela bez sunca .Zelenilo je

  potpuno iskorenjeno u ovim ulicama. Nekada je ,recimo,Šu-

  matovačka ulica bila jedna lepa, pitoma ulica, ali to je sada

  prostor bez sunca i zelenila , preuska za visinu objekata koji

  se prave i sa naročito izrazenim problemom parkiranja kako

  stanara , tako i posetilaca ovog dela grada .

  ŠTO SE TIČE OBJEKATA, OSIM VAŠE KUĆE KOJA JE ZAISTA

  IMPRESIVNA I IZNUTRA I SPOLJA I NEKAKO JE DEO VAS I

  ONOGA ŠTO VI RADITE, GDE BISTE ME JOŠ ODVELI DA MI

  POKAŽETE NEKI OBJEKAT I KAŽETE OVDE JE MATERIJA-

  LIZOVAN MOJ ARHITEKTONSKI KREDO?

  Moram da priznam kada su objekti u pitanju imam nekoliko

  takvih mesta koja čak i nisu sva u Beogradu. Što se Beogra-

  da tiče, to je sigurno kuća u Neznanog junaka koja je odlična

  ilustracija mog poimanja arhitekture u punom smislu te reci

  . Takođe mislim da je funkcionalna azbuka arhitekture kuće,

  kuća mog prijatelja na Medakoviću koja je zaista sadržajna,

  ali nažalost lokacija i urbanizam devedesetih su učinili da je

  taj objekat “dragulj u blatu”. Ona ima sjajan sadržaj, veliki