Kvalita a hodnocen­ p™ekladu: Modely a aplikace - tifo.upol. outbreak of disease. From tummy tucks

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kvalita a hodnocen­ p™ekladu: Modely a aplikace - tifo.upol. outbreak of disease. From...

 • Kvalita a hodnocen pekladu:Modely a aplikace

  Clem autor monografi e Kvalita a hodnocen pekladu: Modely a aplikace je pinst ucelen pohled na problematiku hodnocen kvality pekladu, na rzn aspekty hodnocen a jejich nvaznost na pekladatelsk proces. vodn st pin pehled pstup vznamnch teoretik a pedstavuje modely, kter pro hodnocen kvality pekladu vypracovali. Jednotliv kapitoly pak zkoumaj a popisuj rzn aspekty, od vlivu kvality vchozho textu na peklad pes zsadn oblast kvality v prvnm a institucionlnm pekladu, hodnocen kvality strojovho pekladu a po kvalitu v audiovizulnm pekladu.

  OM

  LM Vol. 4

  Kvalita a hodnocen pekladu: Modely a aplikace

  Jitka Zehnalova kolektiv

  OLOMOUC MODERN

  LANGUAGE MONOGRAPHS

  VOL. 4

 • Kvalita a hodnocen pekladu: Modely a aplikace

  Jitka Zehnalov a kolektiv

  Univerzita Palackho v Olomouci

  2015

 • OLOMOUC MODERN LANGUAGE MONOGRAPHS (OMLM)Monografick ada, ve kter jsou publikovny monotematick studie z oblasti lingvistiky, literatury a translatologie.

  V tto ad rovn vylo:

  OMLM, Vol. 1: CategoriesandCategorialChanges:TheThirdSyntacticalPlanandBeyond (2014)

  OMLM, Vol. 2: NominalStructures:AllinComplexDPs (2014)

  OMLM, Vol. 3: English:TheLanguageoftheVikings (2014)

 • OLOMOUC MODERN LANGUAGE MONOGRAPHSVol. 4

  Kvalita a hodnocen pekladu: Modely a aplikace

  Jitka Zehnalov a kolektiv

  Univerzita Palackho v Olomouci

  2015

 • Recenzenti: Prof. PhDr. Gabriela Mikov, CSc.

  Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofick fakulta

  Univerzita Kontantna Filozofa v Nitre

  PhDr. Zuzana Jettmarov, Ph.D., M. Sc.

  stav translatologie, Filozofick fakulta

  Univerzita Karlova v Praze

  Kolektiv autor: Jitka Zehnalov

  Marta Chrom

  Gabriela Kadlecov

  Ondej Klabal

  Michal Kubnek

  Ondej Molnr

  Tom Svoboda

  Veronika Vzlerov

  Zpracovn a vydn publikace bylo umonno dky elov podpoe na specifick

  vysokokolsk vzkum udlen roku 2012 Univerzit Palackho v Olomouci

  Ministerstvem kolstv, mldee a tlovchovy R.

  registran slo: CZ.1.07/2.2.00/28.0095 (Interdisciplinrn filologick inovace translatologickch modul na cizojazynch katedrch FF UP.

  registran slo: CZ.1.07/2.3.00/20.0061(Jazykov rozmanitost a komunikace)

  Neoprvnn uit tohoto dla je poruenm autorskch prv a me zakldat

  obanskoprvn, sprvnprvn, pop. trestnprvn odpovdnost.

  PRVN VYDN

  Text Marta Chrom, Gabriela Kadlecov, Ondej Klabal, Michal Kubnek,

  Ondej Molnr, Tom Svoboda, Veronika Vzlerov, Jitka Zehnalov, 2015

  vod Jitka Zehnalov, 2015

  Oblka Lucie Sodomov, 2015

  Univerzita Palackho v Olomouci, 2015

  ISBN 978-80-244-4792-6 (print)

  ISBN 978-80-244-4795-7 (on-line)

 • Kvalita a hodnocen pekladu: Modely a aplikace

  Obsah

  vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7st prvn: teoretick vchodiska (Jitka Zehnalov)Kapitola prvn: Teorie pekladu a kritika pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1. Vztah teorie a kritiky pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.2. Vvoj translatologie jako kontext hodnocen kvality pekladu . . . . . . . . . . . . . 181.3. Co je dobr peklad? Relativnost hodnocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Kapitola druh: Tradin kritika pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.1. Struktura oboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392.2. Pstupy ke kritice pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402.3. Definice a pedmt studia kritiky pekladu, jej funkce a nry . . . . . . . . . . . . 422.4. Metodologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462.5. Subjektivita hodnocen a poadavky na kritika pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Kapitola tet: Modely hodnocen kvality pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .533.1. esko-slovensk tradice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.2. Werner Koller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593.3. Katharina Reissov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623.4. Peter Newmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673.5. Christiane Nordov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693.6. Juliane Houseov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.7. Shrnut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Kapitola tvrt: Hodnocen kvality pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.1. Souasn stav vzkumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834.2. Tstupov model hodnocen kvality pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904.3. Specifikace hodnocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964.4. Dynamick pstup k hodnocen kvality pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004.5. Kritika pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054.6. Hodnocen kvality pekladu pragmatickch text a hodnocen

  v jazykovm prmyslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194.7. Hodnocen kvality pekladu ve vuce a pi certifikovn pekladatel . . . . . 124Zvry prvn sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

  st druh: pstupy a aplikaceKapitola pt: Vyuit nstroje pro tvorbu korpus studentskch peklad . . . . . .137 (Michal Kubnek a Ondej Molnr)

 • Kapitola est: Kvalita zdrojovho textu v pekladatelskm procesu . . . . . . . . . . . 167 (Ondej Molnr a Michal Kubnek)Kapitola sedm: Kvalita prvnho pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 (Marta Chrom a Ondej Klabal)Kapitola osm: Pstup Evropsk komise ke kontrole a k hodnocen kvality pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 (Gabriela Kadlecov)Kapitola devt: Hodnocen kvality strojovho pekladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 (Tom Svoboda)Kapitola dest: Zajitn kvality filmovch titulk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 (Veronika Vzlerov)Zvry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300Edin poznmka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304Glos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Jmenn rejstk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333Vcn rejstk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336Resum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

 • 7

  KVALITA A HODNOCEN PEKLADU: MODELY A APLIKACE

  vod

  PRO HODNOCEN KVALITYPeklad je fenomn, kter je odedvna soust lidsk civilizace a kultury a vznamn je ovlivuje. Podl se na en kulturnch hodnot a poznatk ze vech oblast zkoumn prostednictvm pekladu lid vdy zskvali velkou st svho kulturnho rozhledu a vzdlanosti. Peklad vak poznn nejen zprostedkovv, ale tak umouje jako sloit kognitivn proces (Alves a Hurtado Albir 2010) me pispvat k poznvn lid-skho mylen a jako jev komunikan a jazykov k poznvn princip komunikace a struktury jazyka. Basil Hatim (2013) konstatuje, e stle vce lingvist se chpe vzvy, kterou studium pekladu pedstavuje, a pouv peklad pro ovovn svch teori. Peklad je souasn i zleitost ryze pragmatickou, bez kter se neobejdou praktick innosti, jako je mezinrodn politika i obchod.

  V dnenm globalizovanm informanm svt, kter je zvisl na spn komuni-kaci schopn pekonvat jazykov a kulturn bariry, vznam pekladu neustle roste. Anglitina sice upevuje sv postaven jako lingua franca, ale objemy peklad se zvy-uj a oblast, ve kterch se peklad uplatuje, nebo si lid jeho vliv zanaj uvdomovat, neustle pibv.1

  Peklad zprostedkovv mezikulturn komunikaci, udr