Kurzy špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ... ?· Kurzy špecializačného štúdia…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Kurzy pecializanho tdia v pecializanom odbore Klinick mikrobiolgia </p> <p>3. rok tdia </p> <p>Termn: mj december 2019 </p> <p>Odborn garantka: doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH </p> <p>Lektori: doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH </p> <p> prof. MUDr. Anna Lkov, PhD. </p> <p> doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc. </p> <p> MUDr. Jn Kore, PhD. </p> <p> MUDr. Andrea Longauerov </p> <p>RNDr. Mria Blaekov, PhD. </p> <p>Miesto konania: Mikrobiologick stav LF UK a UNB </p> <p>rad verejnho zdravotnctva SR, Trnavsk cesta 52, Bratislava </p> <p>Fakultn nemocnica Nitra, stav klinickej mikrobiolgie </p> <p>Prednky: 3. 6. jn 2019 </p> <p>Mikrobiologick stav LF UK a UNB </p> <p>3.6.2019 </p> <p>8.30 9.00 vod kurzu (doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH) </p> <p>9.00 11.00 Mechanizmy inku dezinfeknch ltok, metdy dezinfekcie, sterilizcie </p> <p>a hygieny v zdravotnckych zariadeniach s osobitnm drazom na hygienick </p> <p>reim v mikrobiologickch laboratrich (MUDr. Jn Kore, PhD.) </p> <p>12.00 16.00 Odber a transport biologickho materilu na mikrobiologick vyetrenie </p> <p>(MUDr. Jn Kore, PhD., RNDr. Mria Blaekov, PhD.) </p> <p>4.6.2019 </p> <p>7.30 16.30 Epidemiolgia mikrobilnych chorb </p> <p>(11.30 12.30 prestvka) (Mgr. RNDr. MUDr. Jn Mikas, PhD., MPH, MHA) </p> <p>5.6.2019 </p> <p>7.30 16.30 Nozokomilne nkazy </p> <p>(11.30 12.30 prestvka) (MUDr. Andrea Longauerov) </p> <p>6.6.2019 </p> <p>7.30 11.30 Zisovanie citlivosti mikroorganizmov na antiinfekn lieiv </p> <p>(MUDr. Jn Kore, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.) </p> <p>12.30 16.30 Farmakokinetika a farmakodynamika antiinfeknch lieiv </p> <p>(prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. Andrea Longauerov) </p> <p>St v laboratrich koliacich pracovsk: mj december 2019 </p> <p>- poda dohovoru astnkov so koliacimi pracoviskami </p> <p>Mikrobiologick stav LF UK a UNB </p> <p>Fakultn nemocnica Nitra, stav klinickej mikrobiolgie </p> <p>Tmy: </p> <p>1. Metdy priamej diagnostiky bene sa vyskytujcich chorb bakterilnej, vrusovej </p> <p>parazitrnej a mykotickej etiolgie a interpretcia vsledkov vyetren (20 dn) </p> <p>(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. </p> <p>Andrea Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.) </p> <p>2. Metdy nepriamej diagnostiky bakterilnych, vrusovch, mykotickch, parazitrnych </p> <p>chorb a interpretcia vsledkov vyetren (15 dn) </p> <p>(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. </p> <p>Andrea Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD.) </p> <p>3. Metdy rchlej diagnostiky mikrobilnych chorb (5 dn) </p> <p>(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. </p> <p>Andrea Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.) </p> <p>4. Metdy urovania kvalitatvnej a kvantitatvnej citlivosti baktri a mikroskopickch hb na </p> <p>antiinfekn lieiv a interpretcia vsledkov vyetren (15 dn) </p> <p>(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. </p> <p>Andrea Longauerov, doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.) </p> <p>5. Mikrobiologick diagnostika infekci pacientov s poruchami imunity (10 dn) </p> <p>(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. Andrea </p> <p>Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.) </p>