Kurzy špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ...· Kurzy špecializačného štúdia page 1
Kurzy špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ...· Kurzy špecializačného štúdia page 2
Kurzy špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ...· Kurzy špecializačného štúdia page 3

Kurzy špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ...· Kurzy špecializačného štúdia

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kurzy špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ...· Kurzy špecializačného štúdia

Kurzy pecializanho tdia v pecializanom odbore Klinick mikrobiolgia

3. rok tdia

Termn: mj december 2019

Odborn garantka: doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH

Lektori: doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH

prof. MUDr. Anna Lkov, PhD.

doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.

MUDr. Jn Kore, PhD.

MUDr. Andrea Longauerov

RNDr. Mria Blaekov, PhD.

Miesto konania: Mikrobiologick stav LF UK a UNB

rad verejnho zdravotnctva SR, Trnavsk cesta 52, Bratislava

Fakultn nemocnica Nitra, stav klinickej mikrobiolgie

Prednky: 3. 6. jn 2019

Mikrobiologick stav LF UK a UNB

3.6.2019

8.30 9.00 vod kurzu (doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH)

9.00 11.00 Mechanizmy inku dezinfeknch ltok, metdy dezinfekcie, sterilizcie

a hygieny v zdravotnckych zariadeniach s osobitnm drazom na hygienick

reim v mikrobiologickch laboratrich (MUDr. Jn Kore, PhD.)

12.00 16.00 Odber a transport biologickho materilu na mikrobiologick vyetrenie

(MUDr. Jn Kore, PhD., RNDr. Mria Blaekov, PhD.)

4.6.2019

7.30 16.30 Epidemiolgia mikrobilnych chorb

(11.30 12.30 prestvka) (Mgr. RNDr. MUDr. Jn Mikas, PhD., MPH, MHA)

5.6.2019

7.30 16.30 Nozokomilne nkazy

(11.30 12.30 prestvka) (MUDr. Andrea Longauerov)

6.6.2019

7.30 11.30 Zisovanie citlivosti mikroorganizmov na antiinfekn lieiv

(MUDr. Jn Kore, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.)

12.30 16.30 Farmakokinetika a farmakodynamika antiinfeknch lieiv

(prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. Andrea Longauerov)

St v laboratrich koliacich pracovsk: mj december 2019

- poda dohovoru astnkov so koliacimi pracoviskami

Mikrobiologick stav LF UK a UNB

Fakultn nemocnica Nitra, stav klinickej mikrobiolgie

Tmy:

1. Metdy priamej diagnostiky bene sa vyskytujcich chorb bakterilnej, vrusovej

parazitrnej a mykotickej etiolgie a interpretcia vsledkov vyetren (20 dn)

(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr.

Andrea Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.)

2. Metdy nepriamej diagnostiky bakterilnych, vrusovch, mykotickch, parazitrnych

chorb a interpretcia vsledkov vyetren (15 dn)

(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr.

Andrea Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD.)

3. Metdy rchlej diagnostiky mikrobilnych chorb (5 dn)

(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr.

Andrea Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.)

4. Metdy urovania kvalitatvnej a kvantitatvnej citlivosti baktri a mikroskopickch hb na

antiinfekn lieiv a interpretcia vsledkov vyetren (15 dn)

(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr.

Andrea Longauerov, doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.)

5. Mikrobiologick diagnostika infekci pacientov s poruchami imunity (10 dn)

(doc. MUDr. Adrina Liptkov, PhD., MPH, prof. MUDr. Anna Lkov, PhD., MUDr. Andrea

Longauerov, RNDr. Mria Blaekov, PhD., doc. RNDr. Lvia Slobodnkov, CSc.)