40
KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN HASIL

KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA

PERAKAUNAN HASIL

Page 2: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

OBJEKTIF

DEFINISI HASIL

JENIS-JENIS HASIL

PIAWAIAN HASIL

MEREKOD URUSNIAGA

PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

KANDUNGAN

2

Page 3: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

OBJEKTIF

Page 4: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

Memastikan peserta memahami perkara-perkara berikut:ØKonsep & Jenis-Jenis HasilØPiawaian Pengurusan HasilØPerekodan Hasil Dalam Perakaunan AkruanØKedudukan Hasil Dalam Penyata Kewangan

OBJEKTIF

4

Page 5: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

DEFINISI HASIL

Page 6: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

6

DEFINISI HASIL

TerimaanSegala terimaan yang diterima dan

akan diterima daripada pelbagaimedium terimaan seperti kaunter,

pos, atau e-payment.

HasilSemua jenis pendapatan yang diterima oleh Kerajaan dalam

bentuk cukai, yuran, lesen-lesen @ lain-lain terimaan.

[PP Bil.5/2005]

Page 7: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

JENIS-JENIS HASIL

Page 8: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

JENIS-JENIS HASILJENIS HASIL KERAJAAN

PERSEKUTUANHASIL KERAJAAN

NEGERIHASIL

KERAJAAN TEMPATAN

DEFINISI Segala hasil & wang yang didapatkan atau diterima olehPersekutuan kecuali kutipan zakat, fitrah, baitulmal atau hasil agama Islam seumpamanya.

[Perkara 97 PerlembagaanPersekutuan]

Hasil yg dikutip olehKerajaan Negeri.

[Bhg.3 Jadual 10(Semenanjung) & Bhg. 5

Jadual 10 (S'bah & S'wak) Perlembagaan

Persekutuan]

Hasil yang dikutipoleh KerajaanTempatanberasaskan OrdinanPerbandaran & Pihak MajlisTempatan

CONTOH 4 kategori hasil:l Hasil Cukai ;l Hasil Bukan Cukai;l Terimaan Bukan Hasil; danl Hasil Wil. Persekutuan.

Hasil daripada:l Kedai arak;l Tanah;l Lombong & hutan;l Duti eksport kayu;l Hasil petroleum

Hasil daripada:l Jualan air;l Sewaan bangunan;l Cukai pintu;l Denda & Rampasan

Page 9: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PIAWAIAN HASIL

Page 10: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil daripada Transaksi Pertukaran(Revenue from

Exchange Transactions)

Hasil daripada Transaksi BukanPertukaran

(Revenue from Non-Exchange Transactions)

MPSAS 23

MPSAS 9

PIAWAIAN HASIL KERAJAAN

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

10

Page 11: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil daripada Transaksi Pertukaran(Revenue from Exchange Transactions)

Terima dan beri sama nilai

Jualan Peta

Jualan BarangKraftangan/Rotan/Besi

Jualan BarangRampasan

SewaDewan

Dividen

Royalti

Page 12: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

HASIL MPSAS 9Hasil daripada Transaksi Pertukaran(Revenue from Exchange Transactions)

Jualan Barang & Hartanah

Contoh:Jualan produk Kraftangan PenjaraJualan PetaJualan Premis Perumahan

Memberi PerkhidmatanContoh:RTM menyiarkan iklan

Sewa Dewan/Rumah Peranginan

Hasil dari penggunaan asetContoh:Dividen dari pelaburanRoyalti,Faedah Diterima

Page 13: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil daripada Transaksi Bukan Pertukaran(Revenue from Non Exchange Transactions)

Terima dan beri tidak sama nilai

Saman Trafik

Perkhidmatan sekuriti&Keselamatan Awam

PendidikanNasional

DutiKastam

KesihatanAwam

Cukai IndividuCukai Syarikat

Page 14: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

HASIL MPSAS 23 Hasil daripada Transaksi Bukan Pertukaran(Revenue from Non Exchange Transactions)

Dikutip daripada perkhidmatan yang ditawarkan KKadar ditetapkan oleh AktaFi Kerajaan.

Contoh:l Lesen Perubatan; Pendaftaran Pesakitl Permit;Pasport;l Denda & Kompaun; dll.

Dikutip berasaskan perundangan yang diluluskan Parlimen. Wajib dibayar & dikutip

2 kategori utama:lCukai Langsung –Income Tax,Duti SetemlCukai Tak Langsung –Eksais,CukaiJualan,Cukai Perkhidmatan,CukaiImport/Export

Kutipan yang bukan berdasarkan mana-mana akta atau perundangan

Contoh:l Pulangan Balik Perbelanjaan;l Terimaan Untuk Perkhidmatanl Bayaran-bayaran balik; dll.

Page 15: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PENGIKTIRAFAN HASIL

Page 16: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Jualan produkdaripadaInventori

MemberikanPerkhidmatan

MemberikanKebenaran

PenggunaanAset

Jualan Asetselain

daripadaInventori

HasilDaripada

Jualan

Hasil DaripadaRawatanPesakit

Hail DaripadaFaedah,

Sewaan Dan Royalti

Keuntunganatau kerugian

ataspelupusan

Tarikh Jualan@ Pertukaran

Setelahberlaku danaset muladigunakan

SetelahPerkhidmatandilaksanakandan dibilkan

Tarikh Jualan(Tarikh

Penghantaran)

Jenis Traksaksi

Contoh Hasil

Masa & KetikanyaHasil Diiktiraf

??PENGIKTIRAFAN HASIL??

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

16

Page 17: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil Jualanproduk secara

tunai

Tarikh ResitDikeluarkan

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

17Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

HasilDaripada

Jualan

Page 18: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil Jualanproduk secara

kredit

TarikhBil/Invois

Dikeluarkan

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

18Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

HasilDaripada

Jualan

Page 19: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil Jualanproduk secara

kredit

Tarikh Invois/BilDikeluarkan

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

19Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Hasil DaripadaJualan

Page 20: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil DaripadaPerkhidmatan

Diberi

SetelahPerkhidmatandilaksanakandan dibilkan

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

20Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Hasil DaripadaRawatanPesakit

Page 21: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil DaripadaPerkhidmatan

Diberi

SetelahPerkhidmatandilaksanakandan dibayar

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

21Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Hasil DaripadaKeamanan

Awam -Saman

Page 22: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil DaripadaPerkhidmatan

Diberi

SetelahPerkhidmatandilaksanakandan dibayar

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

22Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Hasil DaripadaKeamanan

Awam –Samandengan Rayuan

Page 23: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Hasil DaripadaPerkhidmatan

Diberi

SetelahPerkhidmatandilaksanakandan dibayar

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

23Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Hasil DaripadaKeamanan Awam –

Saman dengankeputusan mahkamah

Page 24: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

MemberikanKebenaran

PenggunaanAset

Setelah berlakudan aset mula

digunakan

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

24Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Hasil DaripadaFaedah, Sewaan

Dan Royalti

Page 25: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

MemberikanKebenaran

PenggunaanAset

Setelahberlaku danaset muladigunakan

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

25Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Hasil DaripadaFaedah, Sewaan

Dan Royalti

Page 26: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

Jualan Asetselain daripada

Inventori

Tarikh Jualanatau Tarikh

Pertukaran Milik

PENGIKTIRAFAN HASIL

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

26

Masa & Ketikanya Hasil Diiktiraf

Keuntungan ataukerugian atas

pelupusan/Jualan

Page 27: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

MEREKOD URUSNIAGA

Page 28: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

KOS & FAEDAH

PADAN DALAM SATU TEMPOH PERAKAUNAN

HasilDiperolehi

Page 29: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

Pendapatan yang telah dihasilkan dan diterima dalamtempoh perakaunan

Contoh :

Bahagian Perkembangan Perubatan telah memprosespembaharuan 100 lesen perubatan bagi tahun 2013berjumlah RM120,000. Bil telah dikeluarkan dan Jabatantelah menerima pembayaran penuh pada 10 Nov 2013.

Senario 1: Hasil

29

Page 30: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

31Dis 2013JURNAL:

Dr Tunai RM120,000Kr Hasil RM120,000

Kesan di Penyata Prestasi Kewangan 2013:Akaun Hasil bertambah RM120,000

Kesan di Penyata Kedudukan Kewangan 2013:Akaun Tunai bertambah RM120,000

Page 31: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

KOS & FAEDAH

TIDAK PADAN DALAM SATU TEMPOH PERAKAUNAN

Hasil Terakru

Hasil Terdahuluatau Hasil BelumTerperoleh

Page 32: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum diterimadalam tempoh perakaunan

Contoh :

Bahagian Perkembangan Perubatan telah memprosespembaharuan 100 lesen perubatan bagi tahun 2013berjumlah RM120,000. Bil telah dikeluarkan. Sehinggapenutupan akaun 2013, Jabatan belum menerimapembayaran.

Senario 2: Hasil Terakru

32

Page 33: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

31Dis 2013JURNAL:

Dr Hasil Terakru RM120,000Kr Hasil RM120,000

Kesan di Penyata Prestasi Kewangan 2013:Akaun Hasil bertambah RM120,000

Kesan di Penyata Kedudukan Kewangan 2013:Akaun Hasil Terakru bertambah RM120,000

Page 34: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

Perkhidmatan belum diberi atau Pendapatan belumdihasilkan tetapi bayaran telah diterima dalam tempohperakaunan

Contoh :

Bahagian Perkembangan Perubatan telah menerimapembayaran berjumlah RM180,000 bagi pembaharuan100 lesen perubatan bagi tahun 2013 & setengah tahunpertama 2014 pada 1 Nov 2013. Pembaharuan lesentahun 2013 telah diproses sepenuhnya.

Senario 3: Hasil Terdahulu atau Hasil Belum Terperoleh

34

Page 35: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

31Dis 2013 JURNAL:

Dr Tunai RM180,000Kr Hasil RM120,000

Hasil Terdahulu RM60,000

Kesan di Penyata Prestasi Kewangan 2013:Akaun Hasil bertambah RM120,000

Kesan di Penyata Kedudukan Kewangan 2013:Akaun Tunai bertambah RM180,000Akaun Terdahulu bertambah RM60,000

Page 36: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PERSEMBAHAN DALAM PENYATA KEWANGAN

Page 37: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PENYATA PRESTASI KEWANGAN 20X2 20X1RM'000 RM'000

HasilHasil Cukai x xHasil Bukan Cukai x xHasil Pelbagai x XHasil Wilayah Persekutuan x XLain-lain hasil X xJumlah hasil (a) x x

PerbelanjaanPerkhidmatan awam am x xPertahanan x xKetenteraman awam dan keselamatan x xPendidikan x xKesihatan x xKebajikan sosial x xKemudahan perumahan dan komoditi x xRekreasi, kebudayaan dan agama x xHal ehwal ekonomi x xPerlindungan alam sekitar x xBelia dan sukan x xLain-lain perbelanjaan x xKos kewangan x xJumlah perbelanjaan (b) x x

Lebihan/(Defisit) bagi tahun (a) - (b) x x

Diagihkan kepada:Pemilik entiti x xMinority interest x x

x x

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

37

Page 38: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN 20X2 20X1RM'000 RM'000

AsetAset Semasa x xTunai x xHasil terakru x XInventori x XBayaran terdahulu x xJumlah Aset Semasa (a) x x

Aset Bukan SemasaBangunan dan tanah X xLain – lain aset bukan semasa X x

X xJumlah Aset X x

LiabilitiLiabiliti semasaHasil terdahulu x xPinjaman semasa x x

x xLiabiliti Bukan SemasaPinjaman jangka panjang x x

x xJumlah Liabiliti x xAset Bersih x x

Aset / Ekuiti bersih x x

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

38

Page 39: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

KESIMPULAN

ØHasil dalam perakaunan akruan merupakan satukomponen penting kerana ia menunjukkan:

(a)hasil sebenar;(b)hasil sepatutnya diterima tetapi belum diterima; dan(c)hasil yang telah diterima tetapi tidak boleh diiktirafsebagai hasil tahun semasa.

ØDengan adanya maklumat hasil yang tepat, Kerajaan dapatmembuat keputusan yang wajar dalam perancanganbelanjawan negara di masa hadapan.

Page 40: KURSUS PERAKAUNAN AKRUAN: KUMPULAN PELAKSANA PERAKAUNAN …

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA

PASUKAN PELAKSANAAN PERAKAUNAN

AKRUAN

40