of 65 /65
KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi 4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UPM NOORIZAI MOHAMAD NOOR KETUA PENTADBIRAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

  • Upload
    others

  • View
    48

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

KURSUS KEJURULATIHAN:

Merancang dan Melaksana Program Latihan27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi – 4.30 petang

Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA, UPM

NOORIZAI MOHAMAD NOORKETUA PENTADBIRAN

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI

Page 2: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

2

Page 3: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

Di varsiti ini aku berdiriMelangkah mula dan terus

berlariMengejar visi

Menggenggam misiPuncak megah ingin ku

tawaniDengan ilmu aku berbakti

Julang tradisi Unggulkanvarsiti

Ayuh..semat di hati… Katakan ini

We love UPMKau sentiasa

di hatiKaulah inspirasi

Ayuh berlari.. Menggapai visiBERILMU BERBAKTIWe love UPMWe love UPMKau sentiasa di hatiKaulah inspirasiAyuh berlari.. Menggapai visiBERILMU BERBAKTIWe love UPMWe love UPM

Lirik: Ajielagu: Khairul Daniel

Penyanyi : Adidi Tamin

Page 4: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

4

Page 5: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 6: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 7: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

7

H F W E R T K O N S T R U K T I F

Y O U I B O P A S F G H J E K S L

Z K R K U L K F I T I S O P G A B

B U I M D R R T H J M O L E A V H

N S G J A V F N L B N P X L V I F

W T A J Y T H I J I L A R B Z T O

G F I A A Q M K U K K N O A A O D

H N N S K W S E N Y U M S G I M S

N H C F E F R L N M P O L A L R Z

I M E S R A F E P G L K A I A G X

M J R J J P G S S L H L N A N D B

K T I R A L H T V S D O T N H F G

L R A T G G J A G N A L R E M E C

V C S U Y H N R E R I E O M J Y T

G I N T E G R I T I G R U P A L U

Y V R I J A M A K Z A I M A I T J

S T E P L E B N L Q S S A L H K I

Cari 10 perkataanyang berkaitan

dengan tajuk kita

Page 8: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

8

H F W E R T K O N S T R U K T I F

Y O U I B O P A S F G H J E K S L

Z K R K U L K F I T I S O P G A B

B U I M D R R T H J M O L E A V H

N S G J A V F N L B N P X L V I F

W T A J Y T H I J I L A R B Z T O

G F I A A Q M K U K K N O A A O D

H N N S K W S E N Y U M S G I M S

N H C F E F R L N M P O L A L R Z

I M E S R A F E P G L K A I A G X

M J R J J P G S S L H L N A N D B

K T I R A L H T V S D O T N H F G

L R A T G G J A G N A L R E M E C

V C S U Y H N R E R I E O M J Y T

G I N T E G R I T I G R U P A L U

Y V R I J A M A K Z A I M A I T J

S T E P L E B N L Q S S A L H K I

Page 9: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

9

ME TIME A

Page 10: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

Melahirkan peserta yang bermotivasi tinggi, berupaya melihat kelemahan dan kekuatan diri sendiri;

Mempelajari strategi pembentukan minda dan sikap positif demi

kecemerlangan prestasi kerja;

Memupuk sikap saling membantu dan bekerjasama antara satu

lain; dan

Mewujudkan pelan jangka pendek dan panjang untuk perubahan

tindakan bagi mencapai matlamat organisasi,

berasaskan pemetaan Sistem Pengurusan Kualiti, ISO 9001:2015.

Pada penghujung sesi latihan ini diharap akan dapat:

Page 11: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

11

PELAKSANAAN PROGRAM

MASA AGENDA HASIL PEMBELAJARAN

30 minit PENGENALAN Pemecah Ais 1: “We Love

UPM” Objektif Agenda

Pelaksanaan program secara keseluruhan Pemupukan rasa kecintaan dan kepunyaan

terhadap organisasi tempat bekerja

60 minit PENGISIAN #1 - KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIRI Kekuatan Diri Kelemahan Diri Pengurusan Kekuatan dan

Kelemahan Diri

Kenali kekuatan diri yang boleh membantumemperbaiki diri

Kenalpasti kelemahan diri yang perlu dilihatkembali dan diterima

Bersyukur dengan kekuatan dan kelemahan diriyang dikurnia, serta teruskan fokus ke arahkecemerlangan

20 minit Rehat & Minum Pagi

B

Page 12: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

12

PELAKSANAAN PROGRAM

90 minit PENGISIAN #2 –MY ORGANIZATION ADAPTED TS

Minda dan Sikap Berjaya Kerjasama dan Rasa Kekitaan &

Kepunyaan

PEMBENTUKAN MINDA DAN SIKAP POSITIF DALAM USAHA MENCAPAI MATLAMAT Proses pembentukan makna secara

Bersama Rundingan dan kerjasama dalam

penyelesaian tugasan yang bermatlamat Strategi, kreativiti dan kecekapan dalam

komunikasi

120 minit

Rehat/Solat Zohor & Makan Tengah hari

60 minit PENGISIAN #3 - PENDEKATAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) DALAM PENGURUSAN KERJA

Tahu dan faham konsep Pengurusan Kualiti Tahu dan faham Pendekatan PDCA dalam

pengurusan kualiti Boleh mengaplikasi pendekatan SPK dalam

pengurusan kerja

15 minit RUMUSAN DAN KESIMPULAN

Page 13: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PREPARE LEARNERS

Page 14: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

1. ICE BREAKER2. OBJECTIVES OF PROGRAM3. AGENDA

Page 15: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PREPARE LEARNERS

Page 16: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

16

ME TIME A

Page 17: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

17

1 (satu) KEKUATAN & 1 (satu)

KELEMAHAN DIRI

1. 2. 3.

4.

5.

A

Page 18: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

18

KELEMAHAN DIRI

1.

2.

3.

4.

C

Page 19: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

19

C

Page 20: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

INPUT #1 Melahirkan peserta yang bermotivasi tinggi, berupaya melihat kelemahan dan kekuatan diri sendiri

OBJEKTIF 1:

Page 21: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PREPARE LEARNERS

Page 22: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

22

..break..

Page 23: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 24: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

24

KUIZ

Tuan Haji Tajodin sudah tua, dan tahun iniusianya adalah 87 tahun. Beliaumempunyai empat (4) orang anak lelaki.

Tuan Haji Tajodin mempunyai sebidangtanah, dengan bentuk dan ukuran sepertidi rajah sebelah.

Mohon bantu Tuan Haji Tajodin untukmengagih-agihkan tanah tersebut kepada4 orang anak lelaki beliau, dengan bentukdan ukuran yang sama, agar jelas beliauberlaku adil kepada mereka!

D

Page 25: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

25

Tugasan Kumpulan (6 orang/kumpulan):

Masa – 15 minit shj.

1. Lantik seorang ketua, seorang penolong

ketua & seorang jurucakap.

2. Fahami tugasan.

3. Bina 3 buah ‘kolam’ dalam 1 kawasan yang

‘dipagari’, menggunakantali yang diberi.

A

B

C

Page 26: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

26

A

B

CKETUA DAN PENOLONG

KETUA

Jurucakap & 1 ahli

2 ahli

C- Tidak boleh lihat/blind

fold- Boleh bercakap- Boleh keluar daripada

kawasan tali/kolam, tetapi diri dan kaki tidakboleh pijak/jejak lantai

- Luar kawasan kolam C, ada 1 pinggan plastik, 10 biji telur dan 1 tali rafia

B- Boleh lihat- Boleh bercakap- Tidak boleh keluar

daripadaKawasan/kolam B. Sekiranya keluar@terkeluar kumpulandikira kalah!

A- Boleh lihat

- Tidak boleh bercakap- Tidak boleh keluar

daripadaKawasan/kolam A.

Sekiranya keluar@terkeluar kumpulan

dikira kalah!- Mempunyai kertas

arahan yang TIDAK BOLEH DIKONGSI

BACA dengan B & C!

Page 27: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

1. 2. 3.

Page 28: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

28

Laksanakan tindakan mengikut perananbagi mencapai matlamat .

Tindakan adalah berasaskan kepada :

Sikap posit i f set iap ahl i ;Proses pembentukan makna secara bersama ;Rundingan dan ker jasama dalam penyelesa ian

tugasan yang bermat lamat ; danStrategi , kreat iv i t i dan kecekapan dalam komunikas i

dan t indakan.

Page 29: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 30: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

30

Laksanakan tindakan mengikut

peranan bagi mencapai matlamat .

Sikap posit i f set iap ahl i ;Proses pembentukan makna secara bersama ;Rundingan dan ker jasama dalam penyelesa ian

tugasan yang bermat lamat ; danStrategi , kreat iv i t i dan kecekapan dalam komunikas i

dan t indakan.

Page 31: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

INPUT #2 Mempelajari strategi pembentukan

minda dan sikap positif demi kecemerlangan prestasi kerja; dan

Memupuk sikap saling membantu dan bekerjasama antara satu lain

OBJEKTIF 2 & 3:

Page 32: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PREPARE LEARNERS

Page 33: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

33

..break..

Page 34: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 35: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

35

2

KUIZ 1 C

Page 36: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

Melahirkan peserta yang bermotivasi tinggi, berupaya melihat kelemahan dan kekuatan diri sendiri;

Mempelajari strategi pembentukan minda dan sikap positif demi

kecemerlangan prestasi kerja;

Memupuk sikap saling membantu dan bekerjasama antara satu

lain; dan

Mewujudkan pelan jangka pendek dan panjang untuk perubahan

tindakan bagi mencapai matlamat organisasi,

berasaskan pemetaan Sistem Pengurusan Kualiti, ISO 9001:2015.

Pada penghujung sesi latihan ini diharap akan dapat:

Page 37: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

CONDITION

STANDARD PERFORMANCE

“At the end of this program…

“…the participantsshould be able to design a one-day Traiing program…”

“…according to the ISO 9001:2019 modeltaught during the program.”

Page 38: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 39: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 40: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 41: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 42: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 43: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 44: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

44

FORMAT PENYEDIAAN PROGRAM LATIHAN

MASA AGENDA HASIL PEMBELAJARAN

PENGENALAN Pemecah Ais 1: Objektif Agenda

PENGISIAN #1 -

Rehat & Minum Pagi

PENGISIAN #2 –

PENGISIAN #3 -

ULASAN DAN KESIMPULAN

Page 45: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

45

PRINCIPLES

ADULT LEARNING

PERSEKITARAN KONDUSIF

PENGLIBATAN PESERTA

FUN!

INTERACTIVE

VOICE MODULATION

KETERBUKAANAUDIO-VISUALS

KINESTHETIC

Page 46: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

46

Page 47: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

47

Page 48: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

48

P E N D E K ATA N

S I S T E M P E N G U R U S A N K U A L I T I D A L A M

P E N G U R U S A N D I R I

Page 49: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

INTRODUCTION: 0.3.2 – THE STRUCTURE OF THE INTERNATIONAL STANDARD IN THE PDCA CYCLE

MALAYSIAN STANDARD

INPUT PROCESS OUTPUT

49

ISO 9001

Page 50: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

ISU DALAMAN & ISU LUARAN

YANG RELEVAN DENGAN DIRI

PIHAK BERKEPENTINGAN

YANG RELEVAN DENGAN DIRI &

KEPERLUAN/ TUNTUTAN MEREKA

PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI DIRI

MATLAMAT

DIRI

MatlamatJangka

Pendek/ Sederhana

50

MatlamatJangka

Panjang

DISIPLIN

SIKAP POSIITIF

Page 51: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PENGEKALAN 3 PENSIJILAN ISO UPM

Isu DalamanIsu Luaran/ (Masalah@

Cabaran)

START HERE

END HERE

PROCESS PLAN

Q U A L I T Y M A N A G E M E N T S Y S T E M A S A N E N G I N E

Intended Goal

51

1.2.

3.

Page 52: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI DIRI

52

1.

Page 53: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI DIRI

53

2.

M A S A L A H / C A B A R A N & K E P E R L U A N

Page 54: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

PEMETAAN SISTEM PENGURUSAN KUALITI DIRI

54

3.

Page 55: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

55

Page 56: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

56

1. PERANCANGAN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

2. PELAKSANAAN/TINDAKAN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. SEMAKAN PENCAPAIAN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. CADANGAN TAMBAHBAIK TINDAKAN:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MATLAMAT: …………………………………………………………………………………………………..........

Page 57: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

57

Page 58: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

CABARAN/ MASALAH/ HARAPAN

PERANCANGAN DAN STRATEGI

TINDAKAN

TINDAKAN, SEMAKAN

TINDAKAN & TAMBAH BAIK

TINDAKAN

Page 59: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

HARAPAN (DIRI/PASANGAN/KELUARGA/BOS/

RAKAN DLL)

CABARAN/MASALAH

PERANCANGAN/ STRATEGI TINDAKAN

PEMANTAUAN/SEMAKAN TINDAKAN

TAMBAH BAIK TINDAKAN

MATLAMAT SAYA: ……………………………………………………..

MY ACTION PLAN

Pra Syarat: SUNGGUH2/SABAR/TEKUN/DOA

Page 60: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

60

DMATLAMAT: …………………………………………………………………………………………………..........

OBJEKTIF Apa kenabuat

Sumber/apayang perlu

Siapa perlubantu

Bila akansiap

Implikasi jikatidak buat

Self Talk/Self

Reminder

Semakantindakan-(Laksana/

Tidak?)

Page 61: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

61

DMATLAMAT: Tindakan kerja (__________ ) lebih efisyen CONTOH!

OBJEKTIF Apa kenabuat

Sumber/apayang perlu

Siapa perlubantu

Bila akansiap

Implikasi jikatidak buat

Self Talk/Self

Reminder

Semakantindakan-(Laksana/

Tidak?)

1. Kenderaandi bawahjagaanselamat danterkawal

Semak danfaham SOP terlibat –

penyelenggaraankenderaan

Tambahbaiktindakan sepertiSOP

1. SOP(dan yang berkaitandengan SOP)

PegawaiPenyelia

Penggunakenderaan

Cadanganfaham danjelas SOP-hujung tahun2018Tanya danpenjelasanpenyelia –selewatnyaJan 2019Mula carakerja mantapfeb 2019

Seperti dulu,kenderaantak renew roadtax, lambat tukarminyak hitamdan tidakrekodpenggunaankenderaan

Aku nak buatbenda baru!

Page 62: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI
Page 63: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

..semoga Allah permudahkan urusankita,dan ditunjukkan kita jalan terbaik..

63

Page 64: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

64

NOORIZAI AMNHEPAUPM

0194108707

Page 65: KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan …...KURSUS KEJURULATIHAN: Merancang dan Melaksana Program Latihan 27 NOVEMBER 2019/ 9.00 pagi –4.30 petang Dewan Seminar AL-FARBI, FAKULTI EKOLOGI

65

N O O R I Z A I a m n

PEJABAT TNC(HEPA)

NZ/= KEMAS KINI 7 FEB. 2019