Kursus Bacaan Dan Kefahaman Bm

Embed Size (px)

Citation preview

KURSUS PROGRAM MBMMBI

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BACAAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MELAYUANJURAN : JABATAN PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR TARIKH : 19-21 OKTOBER 2010 19TEMPAT : PKG SEGAMBUT JAYA PKG KG. PANDAN PKG BANGSAR NAMA FASILITATOR : 1. PN. AINI BT RUSHDI 2. PN. FADILAH BT MAT ZIN 3. PN. MAZNAH BT SHAH 4. AZRINA HANI BT AZIZAN 5. MAZYUANI BT AHMAD

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BACAAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MELAYU

1. PERINGKAT BACAAN DAN KEFAHAMAN 2. BENTUK LATIHAN PEMAHAMAN TEKS 3. TEKNIK SQ3R 4. TEKNIK OK5R 5. TEKNIK 3S 6. TEKNIK KWHL 7. TEKNIK 5W1H 8. RAMALAN

1. PERINGKAT BACAAN DAN KEFAHAMANOBJEKTIF: i. Mengenal pasti serta menyenaraikan peringkat bacaan dan kefahaman mengikut tahap dan kebolehan murid-murid. murid-murid.

ii. iii.

Menyediakan latihan sesuai dengan peringkat pemahaman yang diajar. diajar. Menghasilkan pengajaran dan pembelajaran bacaan pemahaman yang berkesan dan menarik. menarik.

AKTIVITI: Penerangan,perbincangan, perbengkelan

LANGKAH PELAKSANAAN: i. Memberi penerangan tentang tajuk ii. Soal jawab tentang tajuk iii. Memberi tugasan ,bengkel dan pembentangan Rumusan :Guru menguasai kemahiran dan menyediakan latihan berkaitan. berkaitan.

PERINGKAT MENGAJAR BACAAN DAN KEFAHAMANa.Peringkat Kefahaman Literal a. Peringkat

Murid perlu faham perkataan dan idea penulis. Kemahiran yang perlu penulis. diberi penekanan oleh guru ialah :*Makna perkataan (maksud ) *Makna ayat *Huraian isi (mengecam dan mengingati penjelasan isi-isi penting)

*Idea utama/idea sokongan dan isi-isi utama/idea isipenting *Urutan idea ( contoh: susunan cara-cara contoh: caramembuat wau ) *Perbandingan (mengecam dan mengingati sama ada terdapat persamaan atau perbezaan). Contoh: buahperbezaan). Contoh: buah-buahan tempatan dengan luar negara. negara. *Hubungan sebab dan akibat (guru membantu murid dengan frasa sebab,kerana, akibat, sebab,kerana, akibat, kemudian, kemudian, oleh itu dan oleh sebab) yang sebab) dicatat oleh pengarang teks/petikan teks/ diperlukan. diperlukan.

b.

Peringkat Kefahaman Interpretasi

Murid dikehendaki mampu mentaksir makna,iaitu keupayaan untuk membuat ringkasan,interpretasi,generalisasi, ringkasan,interpretasi,generalisasi, kesimpulan dan telahan. telahan. Murid mampu melampaui apa yang dicatat oleh pengarang bagi menginterpretasikan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pengarang. pengarang.

Antara kemahiran yang diberi penekanan ialah : Membuat kesimpulan Mengeluarkan idea pengarang (tidak dinyatakan dalam teks secara terus tapi perlu diandaikan oleh murid berdasarkan petunjuk dalam petikan) petikan) Membuat perbandingan (tidak dinyatakan perbandingan secara jelas dalam teks tapi murid buat andaian setelah membaca dan mendapat gambaran dan beberapa situasi) situasi)

Menunjukkan hubungan sebab dan akibat (murid akan kenal pasti /membayangkan hubungan sebab dan akibat yang tidak dinyatakan terus dalam teks tetapi berdasarkan petunjuk daripada isi teks) Membuat jangkaan (berikan petikan,murid buat ramalan @ telahan ) Memahami dan menghuraikan bahasa kiasan (murid memberi interpretasi unsure bahasa seperti peribahasa,metafora, personikfikasi, ibarat dan lain-lain.)

c.Peringkat kefahaman Inferensi Murid dikehendaki membaca secara kritikal iaitu: . Membuat penilaian terhadap bahan bacaan . Membanding idea daripada bahan bacaan . Membuat kesimpulan daripada bahan bacaan dari segi ketetapan dan kesesuaian idea. . Membaca secara aktif dan kristis . Tahu menggunakan maklumat daripada bacaan untuk mengumpul idea dan membuat keputusan .

Antara kemahiran yang terlibat pada peringkat ini ialah: > Membezakan kenyataan daripada fantasi (membuat keputusan logik atau tidak dengan alasan.) alasan.) > Membezakan antara fakta dengan pendapat. pendapat. > Membuat analisis dari aspek bahasa dan stail pengarang. pengarang. > Membuat kesimpulan tentang pengarang daripada bahan. bahan.

d. Peringkat Kefahaman Menilai. Melibatkan kebolehan murid mengaplikasi maklumat dan menghasilkan idea baru. baru. . Galakkan untuk murid mempunyai pemikiran yang analitis,kritis dan kreatif. kreatif. Idea baru boleh dihasilkan dalam bentuk penulisan kreatif,buku skrap,lukisan, skrap,lukisan, tarian dan lain-lain. lain-

.

Melibatkan reaksi atau perasaan/emosi murid selepas membaca.Dapat mempengaruhi minat membaca murid. Perlu pemilihan bahan yang sesuai dan menarik.. Murid akan menguasai kemahiran: kemahiran: . Memahami bahasa kiasan . . . Menggunakan imaginasi Menggunakan perasaan dan emosi Mempunyai kesedaran estetika. estetika.

Objektif : 1. Menyediakan bentuk latihan bacaan dan kefahaman yang pelbagai kepada murid murid berdasarkan petikan. petikan. 2. Menyediakan bentuk latihan mengikut mengikut kebolehan aras dan minat muridmurid. muridmurid. 3.Menghasilkan pengajaran dan pembelajaran bacaan pemahaman yang berkesan dan menarik. menarik.

LANGKAH PELAKSANAAN : 1.Edarkan petikan teks dan membaca senyap. 2.Bincangkan contoh contoh latihan yang sesuai dengan bentuk tugasan. 3. Membentang dan merumus.

KEBUN ARNAB

Di dalam sebuah hutan, tinggal sekumpulan binatang. Mereka berbaik baik antara satu sama lain. Arnab merupakan binatang paling rajin. Dia membersihkan kawasan hutan untuk dijadikan kebun. Kebun arnab tersusun rapi dan cantik. Kebunnya terletak di tepi bukit dan berhampiran dengan sebatang sungai. Pelbagai buah buahan dan sayur sayuran terdapat di kebun arnab. Antaranya ialah pokok pisang, pokok jambu,pokok rambutan, pokok ubi, pokok jagung, kacang dan sayuran.

Tanamannya hidup dengan subur dan berbuah lebat. Binatangbinatang lain seperti rusa,pelanduk,kambing dan monyet sering datang meminta makanan daripada arnab. Arnab menasihatkan binatang binatang itu supaya berusaha jangan hanya meminta minta. Semua binatang sayang akan arnab. Pada suatu hari, datang seekor gajah ke kebun arnab untuk mendapatkan makanan. Gajah bertindak ganas mengambil makanan tanpa kebenaran arnab.Tanaman arnab banyak yang rosak.

1. Soalan kefahaman mengikut aras kesukaran Taksonomi Bloom Pengetahuan Di manakah binatang itu tinggal ? Kefahaman Mengapakah arnab dianggap rajin ? Aplikasi - Apakah yang dimaksudkan dengan bertindak ganas ? Analisis Buktikan arnab seekor binatang yang baik hati. Sintesis Apakah tajuk yang sesuai untuk teks tersebut ? Penilaian Sekiranya anda berada di tempat arnab, apakah tindakah anda terhadap gajah ?

2. Jawapan berupa kenyataan yang betul atau salah. 3. Padankan atau suaikan jawapan. 4. Menyusun mengikut urutan yang betul 5. Bercerita semua isi kandungan petikan. 6. Menulis dialog berdasarkan teks 7. Memasukkan maklumat ke dalam peta minda. 8. Menyenaraikan isi isi penting 9. Menyatakan idea utama dan idea sokongan 10. Membuat kesimpulan / ramalan / keputusan / menyelesaikan masalah 11. Membuat banding beza

12. Membuat lakaran berdasarkan teks. 13. Melakonkan semula isi teks. 14. Menyatakan pengajaran / nilai / perasaan. 15. Membuat sintesis / meringkaskan rumusan 16. Menganalisis dalam pelbagai aspek bahasa, kandungan dan stail. 17. Maksud perkataan 18. Maksud frasa.

3. TEKNIK SQ3ROBJEKTIF : 1. Menyaring maklumat lebih berkesan daripada aktiviti membaca dan memahami. 2. Memberikan kesedaran untuk membuat rujukan. 3. Menggalakkan murid membuat rujukan yang betul.

AKTIVITI : Penerangan, perbincangan, perbengkelan. i. Aktiviti pengajaran dan pengajaran membaca dan memahami lebih menarik.

TEKNIK SQ3RS (Survey) Q (Question) imbas, tinjau,skimming (baca sepintas lalu) soalan-soalan untuk lengkapkan maklumat tentang teks - pembaca bertanya sendiri - baca semula teks terjawab / tidak soalan-soalan yang ditanya sebut tujuan untuk mengingat semak semula

R (Read)

R (Recite) R (Review)

Survey (S) Membuat tinjauan awal tentang petikan melalui bacaan skimming (bacaan geluncuran). Antara aspek yang diperhatikan ialah : tajuk ayat pertama pendahuluan perkataan yang dihitamkan gambaran awal / ringkas tentang teks

Question (Q) Soalan yang dikemukakan oleh murid berdasarkan tajuk (pada diri sendiri) Antaranya ialah : Apakah yang saya tahu tentang pencemaran? Apakah yang saya ingin tahu tentang pencemaran? Apakah kesan pencemaran?

Read (R) Baca secara intensif- bacaan akliah yang memerlukan : Masa yang mencukupi Memberi tumpuan Menggunakan pemikiran dan tekun Memberi tugasan latihan bacaan dan kefahaman yang sesuai

Recite (R) Sebut untuk mengingat semula Ringkaskan maklumat penting tentang teks penting Ingat dan sebut serta catat Contoh : Maklumat yang saya perolehi daripada petikan : 1.______________________________ 2.______________________________ 3.______________________________

Review (R) Semak semula maklumat baru yang diperolehi tentang pencemaran yang boleh menambahkan pengetahuan tentang perkara tersebut.Apa yang anda ingin tahu tentang pencemaran?

Apa maklumat baru yang anda perolehi tentang pencemaran daripada teks?

Apakah maklumat yang saya masih ingin tahu? 1. __________________________________ 2.__________________________________ 3. __________________________________ Sumber rujukan 1._________________________________ 2. __________________________________

Petikan Kefahaman Pencemaran SungaiSungai penting kepada manusia.Kemajuan pesat dua dekad kebelakangan ini telah memberi kesan terhadap kebersihan sungai di negara kita.pembukaan kawasan baru untuk tujuan pembangunan ekonomi telah menyebabkan pencemaran sungai. Kerja-kerja merata tanah kerap menghasilkan hakisan. Tanah yang terhakis dihanyutkan air ke sungai. Akibatnya air yang dulunya jernih bertukar warna kehitaman dan berkeladak. Pencemaran juga berlaku akibat pembuangan sampah dan kotoran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam masa yang sama kilang-kilang membuang sisa buangan termasuk bahan toksik ke dalam sungai. Kegiatan pertanian dan perternakan turut menyumbang ke arah pencemaran sungai, iaitu pembuangan najis binatang. Kajian mendapati pada tahun 1997 terdapat hanya 24 daripada 117 batang sungai masih belum tercemar, 68 sudah tercemar dan 25 batang sungai mengalami pencemaran paling teruk. Akibat daripada pencemaran banyak spesis hidupan laut terancam dan tidak boleh menjadi habitat yang sesuai untuk kehidupan laut. Oleh itu hargailah sungai kita.

4. TEKNIK 3S

OBJEKTIF : 1.Melatih murid membaca cepat/pantas 1.Melatih cepat/ 2.Dapat mengesan maklumat yang diperlukan 2.Dapat dengan cepat. cepat. 3.Melatih murid mengesan maklumat dengan 3.Melatih cepat. cepat.

AKTIVITI S SCAN (Tinjau/rambang) S Search (Cari) S Summarise

LANGKAH PELAKSANAAN: i. Guru memberi petikan yang sesuai. ii. Guru menyediakan tugasan sebelum mengarahkan murid-murid membaca. iii. Guru menjalankan teknik bacaan imbasan (scanning) iv. Murid-murid membaca secara imbasan untuk mendapatkan maklumat- maklumat yang diperlukan dengan cepat. v. Guru dan murid-murid membincangkan jawapan yang betul.

BAHAN RANGSANGAN POKOK KELAPA Pokok kelapa banyak terdapat di negara kita, terutama dipersisiran pantai. Terdapat pelbagai jenis pokok kelapa dan biasanya dinamakan mengikut bentuk buahnya. Jenis yang ditanam ialah kelapa mawar, kelapa gading, kelapa puyuh dan kelapa hijau. Hijau semua bahagian pokok kelapa ada kegunaan untuk membuat ketupat.Buah kelapa sama ada tua dan muda digunakan sepanjang masa.Santan daripada kelapa tua digunakan untuk memasak atau dijadikan minyak.Air kelapa muda dijadikan minuman atau penawar penyakit.Lidi kelapa dibuat daripada penyapu.Kita pula boleh mendapatkan nira daripada mayangnya.Nira boleh diminum untuk dijadikan gula melaka.Nira yang diperam menjadi tuak atau cuka.Sabut kelapa dijadikan berus atau pengalas kaki.Tempurung kelapa boleh dibuat hiasan rumah.

Tugasan Lengkapkan maklumat berikut:Kelapa 1.Kelapa muda 2.Kelapa tua 3.Air kelapa 4.Nira kelapa 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Kegunaannya

5. TEKNIK OK5ROBJEKTIF: Peserta dapat: i. Membaca sepintas lalu untuk membuat rumusan keseluruhan. ii. Memberi kesedaran kepada murid akan kepentingan maklumat daripada bacaan. iii. Menggalakkan murid membuat rujukan. iv. Menggalakkan murid membuat refleksi.

AKTIVITI: Penerangan, Perbincangan dan Perbengkelan O K R R R R R Overview (tinjauan keseluruhan) Key idea (idea keseluruhan) Read (baca) Record (rakam) Recite (sebut) Review (semak) Reflek (ingat kembali)

LANGKAH PERLAKSANAAN:i. Overview(tinjauan keseluruhan) Bacaan skimming (sepintas lalu). Perhatikan tajuk dan mesej utama yang hendak disampaikan kepada pembaca. ii. Key idea (K)/ tema (persoalan) Tanda (/)pada idea keseluruhan yang tepat.1.Masyarakat tidak peka terhadap kebersihan makanan. 2.Sikap cuai masyarakat punca keracunan makanan. 3.Masyarakat suka makan di tempat yang kotor.

Berdasarkan teks nyatakan idea sampingan berdasarkan idea utama dibawah. Masyarakat tidak mengambil berat untuk mengawal kebersihan makanan.i. ii.

Masyarakat tidak beri perhatian dalam memilih tempat makan. i. ii.

iii. Read (baca) Baca secara intensif (akliah) yang memerlukan: Masa yang mencukupi berdasarkan kemampuan murid. Murid dapat memberikan tumpuan. Menggunakan pemikiran. Latihan pemahaman yang sesuai. Berdasarkan teks, nyatakan sikap cuai masyarakat. Sikap cuai masyarakat yang menyebabkan keracunan makanan . i.________________________________________ ii._______________________________________ iii._______________________________________

Cara penyediaan makanan dapat mengelak daripada keracunan makanan. i. ii.

iv. Record (mengingat kembali)

Masukkan maklumat daripada teks ke peta minda.

PUNCA

Punca keracunan makanan

v.

Recite (sebut untuk mengingat) - Membuat pembentangan kepada kelas - Menyebut maklumat secara berpasangan

vi. Review (semak) Maklumat baru diperolehi daripada teks i. ii. Cara mendapatkan maklumat. i. ii. vii. Reflek-tentang isi teks (tajuk) ReflekFaedah yang didapati daripada teks. i. ii.

Petikan kefahaman Keracunan Makanan Kes keracunan makanan semakin meningkat sejak kebelakangan ini. Menurut satu kajian didapati bahawa keracunan makanan berpunca daripada sikap cuai dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Kebanyakan kes keracunan makanan terjadi disebabkan anggota masyarakat tidak mengambil berat terhadap kawalan makanan. Makanan dibiarkan terdedah kepada habuk dan kuman yang boleh menyebabkan mutu makanan terjejas dan kerosakan serta beracun. Pemilihan tempat membeli makanan perlu diberi perhatian. Membeli makanan di kawasan sesak dan kotor seperti di setesen bas, kawasan pembinaan dan sebagainya perlu dielak. Kita perlu memilih kedai makan yang mengutamakan kebersihan. Cara penyediaan makanan juga amat penting bagi menjamin kebersihan. Sayur-sayuran bahan digunakan perlu dibasuh dengan bersih agar tidak meninggalkan bahan kimia. Penggunaan tudung saji untuk menutup makanan perlu diamalkan. Makanan yang bersih dapat menjamin kesihatan yang baik.

6. TEKNIK RAMALANOBJEKTIF1.MEMBUAT RAMALAN TEPAT BERDASARKAN MAKLUMAT DARIPADA 1.MEMBUAT PETIKAN/SUMBER 2.MENGUASAI KEMAHIRAN MENTAFSIR PELBAGAI MAKLUMAT UNTUK 2.MENGUASAI MEMBUAT RUMUSAN MAKLUMAT. 3.MEMBINA KEMAHIRAN KRITIS DAN KREATIF DALAM MEMBUAT 3.MEMBINA RAMALAN

AKTIVITI .PENERANGAN . PERBINCANGAN . PERBENGKELAN . PEMBENTANGAN

LANGKAH PELAKSANAAN Guru memilih sebuah cerita yang sesuai untuk dibuat teknik ramalan Bahan petikan cerita dipotong mengikut perenggan-perenggan seperti dalam urutan cerita perengganGuru mengedarkan keratan perenggan pertama, meminta murid membaca dengan teliti dan pertama, meramal cerita seterusnya berdasarkan maklumat dalam petikan tersebut. tersebut. Guru meminta murid menulis ramalan cerita seterusnya dalam 5 ayat Guru meminta murid membaca ramalan yang dibuat secara kuat. kuat. Guru mengedarkan keratan potongan perenggan kedua Murid membaca dan membuat perbandingan ramalan yang telah dibuat Guru mengedarkan potongan perenggan yang seterusnya dan meminta murid membuat ramalan seperti proses sebelumnya sehingga habis semua potongan perenggan Murid mencantumkan semua perenggan dan menjadikannya satu petikan lengkap. lengkap. Guru menjalankan aktiviti kefahaman bacaan mengikut kemahiran yang dipilih/ditentukan. dipilih/ditentukan. RUMUSAN Guru dapat menyediakan bahan pengajaran dan melaksanakan teknik dengan betul dan berkesan

Bahan kursus Definisi : Kemampuan menggunakan minda membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa berdasarkan maklumat dan bukti. Tujuan : Membuat tindakan yang sesuai dengan perkara yang akan berlaku Membuat persediaan tertentu untuk menghadapi peristiwa-peristiwa baru peristiwaMengelakkan diri daripada peristiwa buruk yang diramalkan akan berlaku Mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku Membuat keputusan berdasarkan maklumat dan bukti

Panduan Membuat Ramalan Kumpul dan tapis maklumat bagi mengenalpasti corak/pola awal dalam bahan Kumpul dan bezakan maklumat yang ada untuk mengenalpasti perkara yang sesuai diramal Kaji kemungkinan-kemungkinan kejadian dan pilih kejadian yang besar kemungkinankemungkinan akan berlaku Cari bukti sebenar yang mungkin menyebabkan kejadian berlaku Apa yang boleh diramal ? i.Tajuk cerita/buku i.Tajuk ii.Kulit buku ii.Kulit iii.Peristiwa iii.Peristiwa yang akan/ telah berlaku iv.gambar iv.gambar

Contoh Bahan AktivitiMentari menampakkan wajahnya. Pak Karim tergesa-gesa bangun dek wajahnya. tergesakepanasan sinaran matahari menerjah wajahnya. Dia sedar dia perlu wajahnya. menyelesaikan tugas sebelum ahli keluarganya bangun. bangun. Pak Karim segera turun ke bawah rumah lalu mengambil cangkul. Bersama-samanya ada sebungkus plastik hitam. Dia lantas menuju ke semak di belakang rumahnya lalu menggali lubang. Pak Karim merasa lega dengan tindakannya yang pantas. Dia telah berjaya menanam bungkusan itu sebelum disedari oleh anggota keluarganya. Namun jauh di sudut hati, dia berasa bersalah dan sedih kerana lewat malam tadi ketika pulang dari surau, dia telah terlanggar Si Comel, kesayangan anaknya.

7. TEKNIK KWLHOBJEKTIF1.GURU MENGUASAI KEMAHIRAN MENGGUNAKAN KWLH DENGAN BETUL 1.GURU 2.GURU DAPAT MELAKSANAKAN TEKNIK KWLH DALAM AKTIVITI BACAAN 2.GURU DAN PEMAHAMAN 3.GURU DAPAT MEMBINA BAHAN DAN MENJALANKAN AKTIVITI KWLH 3.GURU DALAM SESI PENGAJARAN

AKTIVITI .PENERANGAN . PERBINCANGAN . PERBENGKELAN . PEMBENTANGAN

TEKNIK KWLHK (TAHU) / WHAT I KNOW (APA YANG SAYA TAHU) W (INGIN TAHU ) / WANT TO KNOW L (TELAH DIPELAJARI) / LEARNED H (BAGAIMANA) / HOW

LANGKAH PELAKSANAAN Guru berbincang dengan murid tentang tajuk petikan Guru mengedarkan borang KWLH dan menjelaskan maksud K,W,L,H Murid diminta berbincang dan mengisi maklumat yang mereka TAHU (WHAT I KNOW) tentang tajuk dalam petikan yang dikemukakan pada lajur Apa yang saya TAHU Guru berbincang dengan murid apa yang mereka INGIN TAHU (want to know) atau ingin diketahui daripada petikan atau tajuk yang dikemukakan. dikemukakan. Murid diminta menulis secara khusus soalan-soalan yang ingin diketahui/dipelajari tentang soalantajuk atau petikan yang diedarkan. diedarkan. Murid diminta menulis apa yang TELAH DIPELAJARI (LEARNED) daripada pembacaan teks. teks. Murid menyemak soalan yang ditulis dengan maklumat yang telah dipelajari. dipelajari. Guru membuat perbandingan hasil kerja murid dan membincangkan cara-cara mendapatkan caramaklumat tambahan daripada pelbagai sumber. sumber. RUMUSAN Guru dapat membina bahan dan melaksanakan teknik dengan betul dalam aktiviti bacaan dan kefahaman

Bahan KursusKonsep Teknik ini digunakan untuk mengaktifkan pengetahuan sedia ada (PSA) murid Merupakan model berfikir aktif semasa membaca K(Know/Tahu) untuk membantu murid mengingat apa yang diketahui tentang perkara/tajuk W(Want to/Ingin tahu) untuk membantu murid menentukan apa yang hendak dipelajari daripada petikan /bahan bacaan Petikan, borang grafik L (Learned/Pelajari) untuk membantu murid mengenalpasti apa yang dipelajari setelah mereka membaca petikan H(How/Bagaimana) untuk membantu murid menentukan cara untuk mengetahui /belajar maklumat tambahan daripada sumber-sumber lain. sumber-

TUGASAN BENGKEL BERKUMPULAN : Rancang dan laksanakan langkah pengajaran bacaan dan pemahaman yang menggunakan teknik KWLH

Bahan Ran sangan Rangsangan AktivitiKHAZANAH HUTAN Hutan Negara kita antara yang terkaya dan tertua di dunia mungkin akan lenyap menjelang sepuluh tahun yang akan datang jika langkah pengawalan tidak diambil. Menurut kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, diambil. hutanhutan-hutan di negara kita sedang ditebang pada kadar dua minit sehektar untuk tujuan mendapatkan balak dan untuk tujuan pembangunan. Hal ini pembangunan. bermakna bahawa kebanyakan hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan di dalam tumbuhhutan menghadapi bahaya kepupusan kecuali yang terdapat di hutan-hutan hutansimpan dan Taman negara. negara. Negara kita kini sedang menghadapi cabaran yang paling getir dan mungjin akan kehilangan hutan-hutan serta hidupan liar seperti harimau, badak, hutangajah, enggang dan sebagainya. Menurut Persatuan Pencinta Alam negara sebagainya. kita, kini hanya terdapat kira-kira lima ratus ekor harimau sahaja, iaitu di kiradalam hutan di negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Di negeri negeriPahang. pantai barat Semenanjung Malaysia pula, harimau telah diburu sehingga pupus. pupus. Apakah yang akan terjadi jika negara kita tiada lagi hutan simpanan?

LEMBARAN KWLHApa yang saya tahu (K)Apa yang saya mahu tahu (w)

Apa yang saya pelajari (L) Bagaimana saya dapati maklumat lain (H)

8. TEKNIK 5W1HOBJEKTIF1.MENYEDIAKAN SOALAN KEFAHAMAN YANG MUDAH DIFAHAMI 1.MENYEDIAKAN 2.MELATIH MURID-MURID MENJAWAB DENGAN TEPAT 2.MELATIH MURID3.MEMBERI MOTIVASI KEPADA MURID-MURID YANG LEMAH 3.MEMBERI MURID-

MEMBINA SOALAN1 Husband 5 WifeHOW Bagaimana

WHAT WHO WHEN WHERE WHY Apa Siapa Bila Di Mana Kenapa

LANGKAH PELAKSANAANMurid membaca senyap (akliah) untuk mendapatkan maklumat terperinci . Murid perlu: perlu: Memberi tumpuan Membaca dengan tekun Diberi masa yang mencukupi Murid mencari maklumat yang terkandung dalam teks berdasarkan soalan-soalan. soalan-soalan. Apa aktiviti yang dijalankan? Siapa terlibat dalam aktiviti? Mengapa aktiviti dijalankan? Bagaimana aktiviti dijalankan? Bagaimana suasana semasa aktiviti dijalankan? Murid mencari maklumat yang terkandung dalam teks berdasarkan soalan-soalan. soalan-soalan. Murid mencari maklumat secara berpasangan dalam kumpulan Murid membentang RUMUSANsemua aktiviti dapat dijalankan mengikut perancangan. perancangan.

Bahan Ransangan AktivitiContoh bahan aktiviti teknik 5W1H Kampung Permatang Buloh terkenal dengan kebersihannya. Penduduknya terkenal dengan sifat kebersihannya. ringan tulang, terutama dalam memastikan kampung mereka bersih dan cantik. Begitu juga cantik. bila ada aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang lain, mereka akan bergotong-royong aktivitibergotongmemastikan program tersebut akan berjalan lancar. lancar. barubaru-baru ini, Kampung Permatang Buloh telah mengadakan aktiviti gotong royong membersihkan kampung. Pak Darus selaku Ketua Kampung telah meminta semua anak buahnya kampung. hadir. hadir. Pada pukul 8.00 pagi lagi telah kelihatan penduduk kampung berhimpun di balai raya. raya. Mereka datang membawa pelbagai alatan seperti parang, pongkes, cangkul, sabit dan sebagainya. sebagainya. Ada yang ditugaskan membersihkan balai raya, taman permainan, tempat ibadat dan sebagainya. sebagainya. Pada pukul 10.00 pagi, mereka dihidangkan dengan kudapan yang disediakan oleh kaum ibu. 10. ibu. Suasana agak riuh rendah dan penuh kemesraan. kemesraan. Jam menunjukkan pukul 12.30 tengahari. Sekali lagi mereka berkumpul untuk menikmati 12. tengahari. makanan tengahari. Nasi dan pelbagai lauk serta pencuci mulut disediakan. Kepuasan tengahari. disediakan. terbayang pada wajah mereka. mereka.

\Jika tujuan anda jelas, anda boleh mencapainya dengan mudah[Lao Tze

SELAMAT BERJAYA JUMPA LAGI