Click here to load reader

Kurser og Uddannelser - Danske Tursejlere · PDF file Du er sejler, træner, leder eller bare interesseret i at have et godt kendskab til de grundlæggende kapsejladsregler. Kurset

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kurser og Uddannelser - Danske Tursejlere · PDF file Du er sejler, træner, leder eller...

 • Danmarks største udbud af kurser og uddannelser inden for sejlerlivet

  finder du hos Dansk Sejlunion

  På de næste xx sider får du et samlet overblik over kurser og uddannelser

  for den kommende efterårs- og vintersæson,

  2017-18

  Kurser og Uddannelser

  2017/18

  Instruktør og træner

  Kapsejlads

  Vokseninstruktør

  Sejlerkurser

 • DANSK SEJLUNION

  VHF/SRC-kursus (online)

  Flodskipper- og Kanalkursus (online)

  Trim af rig og sejl

  Tursejlads og ankring

  Bag om søkortet

  Sejlerkurser

  Tilmelding på mit.sejlsport.dk

  Tilmelding

  Din tilmelding til kurserne foregår via Dansk Sejlunions hjemmside (med mindre, andet er oplyst ved det enkelte kursus)

  1. Login Gå ind på mit.sejlsport.dk.

  Klik på ”SEJLER-LOGIN” i øverste højre hjørne. Indtast dit

  brugernavn og din adgangskode.

  2. Se kursus- og arrangementsliste Klik på menupunktet ”Kurser og arrangementer”. Her finder du en liste over alle de kurser, seminarer og arrangementer, som Dansk Sejlunion tilbyder på nuværende tidspunkt. Klik på kursets navn for uddybende information. Tilmelding til det enkelte kursus kan være lukket på grund af fx udsolgt, udløbet tilmeldingsfrist, manglende merit mv. Har du spørgsmål, så skriv til [email protected]

  3. Tilmelding Tilmelding sker ved at klikke på ”Tilmeld kursus” i bunden af siden. Tilmeldingen er personlig – og skal derfor ske via dit eget login.

  4. Betaling og kvittering Betaling foregår med kreditkort – eller via en faktura til klubben. Kvittering for betaling og deltagelse finder du under ”Mine kurser” på kursus- og arrangementslisten.

  Note 1 Enkelte kurser og uddannelser har ikke faste datoer, men oprettes løbende baseret på interesse og behov. Se nærmere information om tilmelding/reservation ved de enkelte kurser

  Note 2 ”VHF/SCR-kursus” og ”Flodskipper- og Kanalkursus” er online-forløb, som du køber via sejlershoppen.dk

 • DANSK SEJLUNION

  Dommer

  Dansk Sejlunions Regelkursus

  Opmand

  Baneleder 1

  Baneleder 2

  Kapsejladsens Dag

  DH-måler

  Seminar for kapsejladsledere

  Kapsejlads

  Instruktør 1 Windsurfing Instruktør 1

  Instruktør 2 Windsurfing Instruktør 2

  Træner 1

  Træner 2

  Diplomtræner DIF-uddannelse - indstilles af Dansk Sejlunion

  Træner og instruktør

  Sejlerskoleleder seminar

  Kitesurfing Instruktør – Teori

  Sejlerskole Instruktør

  Kitesurfing Instruktør – Praktisk

  Gode opgaver i sejlerskolen

  Seminar for sejlerskoleledere

  SUP-instruktør 1

  SUP-instruktør 2

  Vokseninstruktør

 • DANSK SEJLUNION

  VHF/SRC-kursus (online) Hvem er du? Du vil øge din egen sikkerhed og samtidig sikre optimale muligheder for at kommunikere effektivt båd-til-båd og båd-til-land. Du har en VHF-radio med DSC, men mangler det SRC-certifikat, som Søfarts- styrelsen kræver for at benytte VHF med DSC og for at få et kalde- signalbevis.

  Hvad lærer du? Online-kurset forbereder dig til den prøve, du skal aflægge hos Søfartsstyrelsen for at få et SRC-certifikat. I billeder, tale og tekst bliver du guidet gennem de emner, du skal lære. Du har adgang til online-kurset i en periode på to måneder.

  Hvad kan du bagefter? Efter kurset er du klar til at aflægge prøve hos Søfartsstyrelsen for at få et SRC-certifikat. Du har viden til at udnytte din VHF-radio som et godt, supplerende sikkerhedsværktøj om bord.

  Tilmelding på sejlershoppen.dk Online-kurset bliver udbudt i samarbejde mellem Marstal Navigations- skole og Dansk Sejlunion. Du køber kurset via sejlershoppen.dk. Pris: 800 kr. Læs mere om kurset på sejlsport.dk/vhf-kursus Som online-kursist skal du selv tilmelde dig prøve hos Søfarts- styrelsen: fritidssejler.dk/uddannelser

  Flodskipper- og Kanalkursus (online) Hvem er du? Du vil gerne sejle på Europas floder og kanaler. Til dét skal du bruge et flodskipper-/kanalcertifikat. Du har i forvejen et duelighedsbevis, som er en forudsætning for at kunne få kanalcertifikat.

  Hvad lærer du? På Dansk Sejlunions onlinekursus lærer du om CEVNI’s regler for sejlads på europæiske floder og kanaler. Reglerne tager udgangs- punkt i de internationale søvejsregler, men er alligevel helt anderledes. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik, sluseteknik mv.

  Hvad kan du bagefter? Kurset afsluttes med en prøve som en del af onlinekurset. For at bestå skal du svare rigtigt på mindst 70 procent af spørgsmålene. Derefter modtager du et kanalbevis, som berettiger dig til at sejle på europæiske floder og kanaler.

  Tilmelding på sejlershoppen.dk Online-kurset, inkl. prøve og udstedelse af kanalbevis, bliver udbudt af Dansk Sejlunion. Du køber kurset via sejlershoppen.dk. Pris: 460 kr. Læs mere om kurset på sejlsport.dk/kanalbevis

  SRC-certifikat - weekendkursus Danske Tursejlere udbyder SRC-kurser baseret på klasseun- dervisning over to dage (lørdag-søndag). Pris: 1250 kr. (inkl. materialer, forplejning og afsluttende, skriftlig prøve). Dertil kommer prøvegebyr til Søfartsstyrelsen, cirka 500 kr. For mere information og tilmelding, kontakt Danske Tursejlere, tlf. 7021 4242.

  Tid og sted (Alle dage kl. 10-16) 11. - 12. november 2017 – i Esbjerg 25. - 26. november 2017 – i Skælskør 10. - 11. februar 2018 – i Nyborg

  Kanalskipperbevis - dagskursus Danske Tursejlere udbyder kanalskipperkurser baseret på klasseundervisning over en hel lørdag. Kurset afsluttes med en teoriprøve. Pris: 750 kr. (inkl. materialer, prøvegebyr, kanalbevis og forplejning).

  Tilmelding: Kontakt Danske Tursejlere (7021 4242) senest tre uger før kursusdato.

  Tid og sted (Alle dage kl. 10-16) 18. november 2017 – i Kolding 3. februar 2018 – i Skælskør 24. februar 2018 – i Nyborg

 • DANSK SEJLUNION

  Sejlerkurser

  Tursejlads og ankring Hvem er du? Kurset er for dig, der vil i gang med tursejlads i Skandinavien. Du vil gerne lære, hvordan du vælger en god ankerplads – både i Danmark og i de svenske skærgårde – og hvordan du i øvrigt sikrer dig selv og din besætning en behagelig nat på ankerpladsen.

  Hvad lærer du? Kurset afvikles af en erfaren tursejler, der har tilbragt mange nætter for anker. Du lærer, hvordan du organiserer en længere sejlads, og hvor du finder de gode og egnede ankerpladser på din sejlrute. Du får viden om, hvordan du udruster din båd med ankergrej – og hvad du skal tage højde for, når målet er en rolig og tryg oplevelse for anker. Sejlads og ankring i skærgårde bliver også berørt. Aftenkursus med varighed på cirka tre timer. Tilmelding på mit.sejlsport.dk

  Trim af rig og sejl Hvem er du? Som tursejler vil du gerne lære, hvordan du trimmer mast og sejl, så du får en behagelig og effektiv sejlads. Du vil også gerne vide noget om, hvordan du vedligeholder og fornyer dine sejl.

  Hvad lærer du? Du lærer om hovedprincipperne i opsætning af mastens rig – og om, hvordan du trimmer dine sejl under sejlads. Du hører også om, hvad du skal lægge vægt på, når du køber sejl, og hvordan du bedst beskytter og vedligeholder dine sejl. Aftenkursus af to timers varighed (kl. 19-21). Kurset udbydes af sejl- magerne One Sails og North Sails i samarbejde med Dansk Sejlunion. Tilmelding på mit.sejlsport.dk

  Tilmelding på mit.sejlsport.dk Kursus Tilmelding senest Dato Sted Pris Trim af rig og sejl 9. nov. 2017 16. nov. 2017 One Sails, Rungsted 100,- Trim af rig og sejl 16. nov. 2017 23. nov. 2017 North Sails, Herlev 100,- Trim af rig og sejl 8. mar. 2018 15. mar. 2018 One Sails, Helsingør 100,- Tursejlads og ankring 2. jan. 2018 9. jan. 2018 Sejlklubben Bugten, Aarhus 100,- Tursejlads og ankring 23. jan. 2018 30. jan. 2018 Roskilde Sejlklub 100,- Bag om søkortet 1. januar 2018 8. jan. 2018 Geodatastyrelsen, Nr.sundby 100,-

  Bag om søkortet Hvem er du? Du er sejler og vil gerne vide mere om, hvordan man laver et søkort.

  Hvad lærer du? På dette aftenkursus får du baggrundsviden om, hvordan et søkort bliver til. Fra opmåling og bearbejdning af data til det endelige søkort, som du har om bord på båden. Du får en viden, som gør dig bedre i stand til at tolke søkortet korrekt og dermed planlægge en bedre navigation - uanset om det sker på papirkort eller kortplotter. Du vil også kunne få viden om Geodatastyrelsens øvrige arbejde, der berører fritidssejlere. Kurset foregår mandag den 8. januar 2018, kl. 19-21.30. Stedet er Geodatastyrelsen, Lindholm Brygge 31, 9400 Nørresundby. Tilmelding på mit.sejlsport.dk

 • DANSK SEJLUNION

  Dommer Hvem er du? Du vil gerne udbygge din viden omkring protestbehandling, så du kan lede lokale protestkomitéer og deltage i protestkomitéer ved større stævner. Da et godt regelkendskab er grundlæggende for at kunne afgøre protester, har du allerede en god viden om kapsejladsreglerne, herunder specielt Del 2. Der vil på kurset ikke blive undervist i båd- til-båd-regler, så viden om disse regler har du allerede fra regelkurser samt egen kapsejladserfaring. Formelt har du gennemgået Dansk Sejlunions Regelkursus.

  Hvad lærer du? Undervisningen er bygget op omkring forskellige cases med praktisk behandling af protester og anmodninger om godtgørelser i fokus. Du lærer alle trin i behandlingen af en protest. Undervisningsf

Search related