Click here to load reader

Kurier Gryficki nr4

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kurier Gryficki nr 4

Text of Kurier Gryficki nr4

 • Gryfice pikniej! c.d...

  Gryfice pikniej! c.d...

  Gryfice pikniej! c.d...

  Burmistrz GryficBurmistrz Gryfic

  NR 4/2012DWUTYGODNIK - WYDANIE BEZPATNE 19 LISTOPADA 2012NAKAD 2 TYS. EGZ.

  5 6Grycka stajnia

  Augiasza str. str.

  Felieton: Czarno to widz

  KURIER GRYFICKI

  Gryczanka na okrcie

  wojennym

  WYROK ZAPACIMY WSZYSCY

 • FELIETON

  Za oknem szaro i mokro. Jednym

  sowem nieprzyjemnie. Taka aura

  doskonale pasuje do aktualnego

  nastroju i klimatu, jaki panuje

  wsamorzdzie gryckim. Chciao

  by si rzec, po co to wszystko?

  Komu potrzebne te zamieszania,

  konikty pomidzy radnymi,

  wodarzami, a co najwaniejsze

  czemu to ma suy ? Nastrj panujcy w naszej lokalnej

  spoecznoci doskonale odzwierciedla okadka Kuriera

  Gryckiego. Zpewnoci niejeden z Was zastanawia si

  dlaczego kade dotychczasowe wydanie Kuriera jest

  CZARNE. Ot bdzie czarne dopki nad Grycami bd

  pitrzy si czarne chmury. Zmienimy kolor jak wyjdzie

  soce. Ponure kolory s symbolem ponurej rzeczywistoci

  Gryc, wypenionej problemami, penej sfrustrowanych

  mieszkacw oraz czarn dziur w sferze inwestycji i

  rynku pracy.

  W bloku przy ul. Pisudskiego marzn ludzie, modzie

  domaga si zainteresowania ze strony wadz, burmistrz nie

  pamita o najwaniejszym narodowym wicie - to tylko

  nieliczne problemy, o ktrych ostatnio pisalimy.

  Problemw na potg, a rozwiza ich nie ma komu. Czas

  si zastanowi, czy reprezentuj nas liderzy, ktrzy nie tylko

  licz zotwki na swoim koncie, lecz s wraliwi na

  problemy mieszkacw i przejawiaj ch pomocy,

  wsppracy, czy chociaby dialogu. Tak atwo jednym

  podejmowa decyzje, ktre krzywdz innych, aniejedno-

  krotnie potra zniszczy komu ycie. Pamitaj-my jednak,

  e pami spoeczna nie jest ulotna. Kowalski czy Nowak,

  ktrego problemy dzi wadz nie obchodz, wprzyszoci

  moe decydowa o losie tych, ktrzy dzi nie interesuj si

  tym, czy ma ogrzewanie lub czy wcz mu wiato na

  Orliku.

  Reasumujc. Drodzy czytelnicy, uczmy si i zmieniajmy

  kadego dnia. Nie zamykajmy oczu i nie zasaniajmy uszu

  gdy widzimy, e dzieje si le. To w naszych rkach ley

  nasza przyszo i to my mamy moc, by zmieni NASZE

  MIASTO.

  Moim sposobem na niezamykanie oczu jest pisanie o tym,

  co czarne i ciemne i wymaga wiata. Sposobw na

  niepoddawanie si zepsutemu systemowi jest bez liku. Chc

  da Wam kolorowy Kurier. By jednak byo to moliwe

  wszyscy musimy dooy ku temu stara. Dzie

  Niepodlegoci moe by codziennie, bo codziennie

  moemy udowodni, e nasza maa ojczyzna jest

  najwaniejsza. Joanna Butyska

  Redaktor naczelny

  ADRES REDAKCJI :

  Ul. Pocztowa 5

  72-300 Gryce

  [email protected]

  REDAKTOR NACZELNA:

  Joanna Butyska

  [email protected]

  Tel. 881 071 404

  DZIA REKLAMY :

  [email protected]

  Tel. 881 071 405

  WYDAWCA: RIPOSTA

  Ul. Pocztowa 5, 72-300 Gryce

  NIP: 857-184-78-05, Regon: 321280123

  Tel. 501 319 011

  mail: [email protected]

  Nieatwo jest ubra czarno-bia rzeczywisto w kolorowy paszcz.

  Tel. 58 3000 130

  Tel. 609 641 500

  e-mail: [email protected]

  www.owgryf.pl

  GRYF GDASK

  UL. JANA Z KOLNA 22/26

  (PLAC SOLIDARNOCI)

  ZAPRASZAMY

  O.W. GRYF w Midzywodziu

  O.W. GRYF w Pobierowie

  Zapraszamy rwnie do:

  ODBUD

  RODBUDGRYFICE

  72-300Gryice

  Pisudskiego24c

  tel./fax:913842431

  tel.kom.509516226

  e-mail:[email protected]

  JanuszRodkiewicz

  Roboty drogowe i oglnobudowlane

  B udowa obiektw sportowych

  I nstalacje wodno - kanalizacyjne

  R ozbirka obiektw budowlanych

  N aprawa maszyn budowlanych

  R oboty ziemne i zagospodarowanie terenw zieleni

  W zwizku z realizacj projektu Utworzenie pierwszego w Grycach nowoczesnego kompleksu kulturalno - rozrywkowego

  wyposaonego w najwyszej wiatowej klasy urzdzenia do wywietlania projekcji 3D izaplecza technicznego krgielni, nr

  WND - RPZP.01.03-32-061/10, wspnansowany przez Uni Europejsk zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

  KAPITOL SP. CYWILNA POSZUKUJE PRACOWNIKW NA STANOWISKO:

  kasjer kinowy zatrudniony w wymiarze 0,5 etatu

  stanowiska pokojwek / personelu sprztajcego zatrudnienie na etatu ( 2 osoby)

  stanowiska barmanw w penym wymiarze czasu pracy, (5 etatw)

  stanowiska do obsugi recepcji hotelowej zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy (2 etaty)

  stanowisko do obsugi aparatury kina zatrudnienie na p etatu

  stanowiska do obsugi kuchni zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy (3 etaty)

  stanowisko konserwatora obiektu zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy (1 etat)

  stanowisko do obsugi centrum informacji turystycznej, sklepu, bistro oraz biura podry zatrudnienie

  w penym wymiarze czasu pracy (1 etat)

  dyrektora kompleksu kulturalno-rozrywkowego zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy (1 etat)

  kelnerki zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy (2 etaty)

  kelner zatrudnienie w penym wymiarze czasu pracy (1 etat)

  Czarno to widz

  Zgoszenia przyjmujemy do dnia 20.11.2012r. do godz. 15.30

  CV prosimy wysya drog mailowa na adres: [email protected]

 • Sprawa zacza si czwartego lipca biecego roku. To

  wtedy burmistrz Andrzej Szczygie zwolni dyscyplinarnie

  Jacka Zdancewicza dyrektora Zakadu Gospodarki

  Komunalnej w Grycach oraz radnego powiatowego.

  Zrobi to podejmujc zarzdzenie odwoujce Zdancewicza

  ze stanowiska dyrektora. Ten poskary si Wojewodzie.

  Wpolskim prawodawstwie funkcja radnego jest bowiem

  pod ochron i pracodawca musi otrzyma zgod rady

  powiatu na zwolnienie z pracy samorzdowca. Szczygie

  mia tego wiadomo, gdy kilka miesicy wczeniej

  zwraca si z tak prob do radnych powiatowych, proszc

  o zgod na zwolnienie Romana oboewicza. W tym

  przypadku tego nie uczyni, ale o tym pniej.

  Kamstwo albo amnezja

  Wojewoda stwierdzi, e burmistrz Gryc zwolni radnego

  niezgodnie z prawem i uchyli jego zarzdzenie. Szczygie

  odwoa si od tej decyzji argumentujc, e nie mia wiedzy

  na temat sprawowanego przez Jacka Zdancewicza mandatu

  radnego powiatowego. Andrzej Szczygie wybrany na

  burmistrza z komitetu Ziemia Grycka owiadczy, e

  nie mia wiedzy e jego kolega startujcy w wyborach

  samorzdowych z komitetu Ziemia Grycka zosta

  radnym powiatowym . Mamy wiadomo, e brzmi to jak

  art roku, jednak burmistrz wanie tak w sdzie

  argumentowa fakt zwolnienia Zdancewicza bez zgody

  rady. Nie jest to jednak zabawne, kiedy uwiadomimy

  sobie, e takie rzeczy opowiada burmistrz naszego miasta.

  Przyjrzelimy si jednak sprawie bliej. Moe faktycznie nie

  wiedzia?

  Tydzie po zwolnieniach do Gryc przyjechaa telewizja.

  Dziennikarze odwiedzili burmistrza Gryc. Andrzej

  Szczygie zapytany przez dziennikarza TVP3 Bartosza

  ywiskiego dlaczego nie uzyska zgody rady na takowe

  zwolnienie przyzna, e byo to niedopatrzenie i stwierdzi:

  Jeli chodzi o zwolnienia z pracy, nie ma czasu na takie

  zapytania. Czyli wiedzia, e Zdancewicz jest radnym, ale

  si pieszy. Jeszcze dziwniej to wyglda, gdy

  uwiadomimy sobie, e radny i dyrektor co rok skada

  owiadczenie majtkowe, w tym przypadku na rce

  burmistrza, ktry jest zobowizany do dokonania analizy

  dokumentu. Sprawdzilimy. W kadym owiadczeniu

  Jacek Zdancewicz wskazywa, i z tytuu penienia funkcji

  radnego otrzymuje diet.

  Podobnie jak my zdziwi si Sd Administracyjny, ktry

  wrcz stwierdzi e Podniesienie przez Burmistrza Gryc

  argumentu, e nie wiedzia, i Jacek Zdancewicz peni

  funkcj radnego stanowi wybieg, ktry moe wiadczy

  ojego amnezji i w caoci przyzna racj Wojewodzie,

  ktry uzna decyzj Szczyga za niezgodn z prawem.

  Wyrok jest prawomocny.

  Jaki jest efekt wyroku?

  Ot zgodnie z prawem do zwolnienia nie doszo, gdy

  Wojewoda uchyli zarzdzenie burmistrza. Sd pomimo

  amnezji burmistrza przyzna racj Wojewodzie.

  Hipotetycznie, Zdancewicz powinien powrci na

  stanowisko dyrektora. Mylimy jednak, e tak si nie stanie.

  Burmistrz nie przyzna si do bdu nawet, gdyby go komi

  wycignito na Plac Zwycistwa. Bdzie czeka na wyrok

  Sdu Pracy, ktry zapewne ostatecznie zmusi go do

  przywrcenia stanu z pocztku lipca. Tylko, e ta zabawa

  bdzie dosy kosztowna. Za kady miesic zwoki gmina

  bdzie zmuszona zapaci odszkodowanie bezprawnie

  zwolnionemu Zdancewiczowi. Ju dzi jest to kilkadziesit

  tysicy zotych.

  Wyrok w Sdzie Pracy moe nastpi jutro albo za rok.

  Wynika z tego, e upr naszego burmistrza bdzie

  kosztowa Gryce ponad sto tysicy zotych. Oprzeprasza-

  my nie Gryce, ale mieszkacw Gryc, ktrzy za to

  zapac. W rmie mogoby to zosta uznane za dziaanie na

  niekorzy przedsibiorstwa i skoczyoby si co najmniej

  wykopaniem takiego szefa na bruk, w miecie Gryce

  zostanie to uznane za nieplanowan pozycj budetow

  iprzesunie si na przykad z pienidzy, za ktre miano

  zbudowa osiem placw zabaw. W kocu jak zabawa, to

  zabawa.

  Kurier Grycki

  10 AKTUALNOCI 3SPORT

  Kurier Grycki

  P roku, to okres dziaalnoci Szkki Pikarskiej przy MKS Sparta Gryce. Poszlimy zobaczy co sycha wrd

  najmodszych adeptw gryckiej piki nonej.

  Szkka Pikarska MKS Sparty Gryce