KUNST INDBO AUKTION kunst og indbo HAVNEN ? TEMA GRNLANDICA kunst og indbo HAVNEN AUKTION 46 LRDAG

  • Published on
    12-Jun-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

T E M A G R N L A N D I C Akunst og indboHAVNEN AUKTION46LRDAG DEN 21. -MANDAG DEN 23. AUGUST 2004KATALOG 50 KRK U N S T I N D B O A U K T I O NBRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONERAUKTIONSLIV 9forskellige retninger og er medTjners ord et udtryk for museets40 rs tilnrmelse til det 20. r-hundredes kunst. Louisiana har ikke altid vidst, hvordet ville hen. Det lyder defensivt,men jeg mener godt, det kan tolkesoffensivt, siger Tjner. Han bliver ofte bliver spurgt om,hvor museet skal bevge sig hen.Det kan jeg ikke svare p, for vibevger os derhen, hvor kunstenbevger sig hen. Kunstnerne laverkunst, og museerne kommer bag-efter. Fdekden m ikke lavesom, s det bliver museernes behovfor udstillinger og museumsfolkeneslyst til at profilere sig, der bliverden drivende kraft i, hvad kunst-nerne laver, understreger han.Med hensyn til samlingen er Lou-isiana, som alle andre, i fremtidensvold, og har svrt ved at lggestrategier for indkb. Tjner ermeget stolt af museets samling, ogogs udlandet anerkender den somvrende i international klasse. Knud og arkitekturenSiden bningen i 1958 er der mangegange bygget til det oprindeligemuseum, men nu er det slut, for-sikrer Tjner. Knud ville have udbygget publi-kumsfaciliteterne hernede ved van-det, men jeg var ikke enig med ham.Det var beboerne i Humlebk hel-ler ikke. Planerne vakte en storm afprotester mod det ellers vellidte mu-seum, der mtte trkke dem tilbage.Arkitekturen har altid spillet en megetvsentlig rolle for Knud W. Jensen,og Louisiana som arkitektonisk pro-jekt er ogs noget af det, der inter-esserer Tjner allermest. Man mg ind i Knuds hoved for at forstdet med arkitekturen. Knud var besataf at lave prgnante rammer foraktiviteterne. Det var p det punkt,at han forsgte at perfektionere sitengagement. Han var mcen ogrammeskaber - ikke kunstner. Hanhavde et drive og en stetisk vilje,der var lige s stor som de kunst-nere, der frembragte vrkerne. Hanlagde sin ildhu og omtanke i at frammerne til at vre perfekte forkunstnerne, siger Tjner.Nr man i dag ser ud over Louisi-anas bygningerne, der hviler i detsmukke, kuperede landskab vedvandet, er det benlyst, at Knud W.Jensens arkitektoniske projekt erlykkedes ganske godt. Kunsten ned i jenhjdeArkitekturen her p museet adskil-ler sig fra nsten alle andre museerved sm forhold. Du kan relatererummene til din krop. Statens Mu-seum for kunst fra omkring 1900var et forsg p at overbyde denmenneskelige skala under devisenLarger than anything. P Louisi-ana trkker man i stedet bygning-erne ned i en skala, der svarer til dehuse, man gerne vil bo i. Den arkitektoniske mission pLouisiana er, at der skal vre enform for genkendelighed. Jeg serdet nsten som et socialt projektat f kunsten ned i jenhjde ogsekularisere bygningerne. Intet erlngere fra Louisiana end klassiskekunstmuseer, udformet som tem-pler med hellige haller og s videre. Et af de vsentligste arkitektoniskeprincipper p Louisiana er, at museetaldrig udefra m virke monumen-talt. Museet kan godt byde p storebygninger, men de er altid byggetind i landskabet, sledes at manf.eks. udnytter et naturligt fald elleren naturlig stigning, ppeger Tjner.Man skal hele tiden rundt om det nste hjrneEt andet vsentligt arkitektoniskprincip p museet er relateret tildet faktum, at museet er et gmuseum frem for et glanemuse-um. Man skal bevge sig for at setingene. B R U U N R A S M U S S E N H A V N E NAmerika Plads 11 . 2100 Kbenhavn Tel +45 7027 6080 . Fax +45 7027 6090havnen@bruun-rasmussen.dkwww.bruun-rasmussen.dkkunst og indboHAVNEN AUKTION46LRDAG DEN 21. -MANDAG DEN 23. AUGUST 2004A U K T I O N / AU C T I O Nlrdag 21. aug. kl. 13 ldre mbler .......................... 1 - 392sndag 22. aug. kl. 12 varia ................................. 1000 - 1593mandag 23. aug. kl. 13 malerier ............................ 2000 - 2409kl. 17 moderne malerier ............. 4000 - 4273moderne kunstindustri ..... 4300 - 4361moderne mbler ............... 4500 - 4640E F T E R S Y N / P R E V I E Wtorsdag 19. aug. kl. 10-18fredag 20. aug. kl. 10-18lrdag 21. aug. kl. 10-13 B N I N G S T I D / O P E N I N G H O U R SMandag til fredag kl. 10 til 17Monday to Friday 10 am to 5 pminformationS A L G S R E S U LTAT E R / S A L E S R E S U LT SHammerslags-priser fra de seneste auktioner kan ses p vores hjemmeside:Sales results from the latest auctions are available at our website:w w w. b r u u n - r a sm us s e n . d k HammerslagSales resultsF OTO S / P H OTO SFotos af alle effekter kan ses p vores hjemmeside:Photos of all items are available at our website:w w w. b r u u n - r a sm us s e n . d k AuktionskatalogerCatalogues Kommende auktionerComing auctionsA F H E N T N I N G / D I S PATC HKbte numre kan afhentes under og umiddelbart efter auktionen,dog senest onsdag den 1. september / Wednesday 1st Sept. at the latest.Af hensyn til efterflgende auktion, vil uafhentede varer blive krt p lager for kbers regning / Uncollected items will be sent into storage at the expence and risk of the buyer.pr. kat. nr. varia & malerier: 150,- pr. pbegyndt mnedpr. kat. nr. mbler: 300,- pr. pbegyndt mnedBetaling foretages direkte til lagerchef Frank Hgh ved afhentning.Vi hber p Deres forstelse og indsats for en hurtig og problemfri ekspedition, s vi derved hurtigere, og mere effektivt kan forberede den nste auktion. P forhnd tak.FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 3 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1 Davenport af nddetr og -rod. 19.-rhs. slutning. H. 80. B. 70. D. 60. 2.000 2 Senempire sjlebord af mahogny, rekt-angulr bordplade, trepas fod medlvepoter. 19. rh. H. 73. L. 93. B. 61. 2.000-3.000 3 Senempire sofa af mahogny prydet medudskringer i form af stiliseret blad-vrk samt lvepoter. Ca. 1840. H. 100. L. 204. D. 75. 3.000 4 Bombformet kommode med top afrdbroget marmor. CB Hansen Mbel-etablissement. Louis XV form. H. 83. B.130. D. 65. Afbildet 8.000-10.000 5 Et st p 12 salonstole af hvidmaletog guldstafferet tr, kopstykke udsk-ret med musling. Regence form. (12). 4.000-6.000 6 Chatol af egetr, overdel med to dre,underdel med skriveplade, bag hvilkentalrige skuffer, herunder ligeknkketfront med smal og tre store skuffer.Restaureret. 18. rh. H. 207. B. 118. D. 60. Afbildet 4.000-6.000 7 Hornung Mller spinet i kasse af hvid-malet tr, stafferet i farver med blom-ster og bladvrk. Sign. Hornung Ml-ler Kbenhavn 1932. Copi efter Johs.Hitchcock, London Anno c. 1700. H. 84. B. 196. D. 80. 4.000 8 Ovalt Christian VIII piedestalskab afmahogny, front med dr. 19. rhs.midte. H. 142. B. 60. D. 38. Afbildet 8.000-10.000 9 Frederik VII sknk af sortstafferetnddetr, front med to skuffer, her-under to dre. 19. rhs. slutning. H. 90. B. 110. D. 49. 3.000-4.000 10 Italiensk kommode af nddetr, bom-b formet, front med to sm og to storeskuffer. Rococo form. H. 81. B. 108. D. 47. 3.000-4.000 11 Vitrine af rosentr indlagt med intar-sia, plade af grbroget marmor, frontmed glasdr bag hvilken hylder. Tran-sition form. H. 159. B. 72. D. 39. 2.000-3.000 12 Louis XVI dragkiste af egetr, frontmed fem skuffer flankeret af kannele-rede hjrnekvartsjler. Danmark, 18.rhs. slutning. H. 127. B. 125. D. 58. 6.000-8.000 13 Et st p seks engelske spisebordstoleaf mahogny, betrk af sort hestehr.Sheraton form. (6). 3.000 14 Louis XVI dragkiste af egetr, frontmed fem skuffer flankeret af hjrne-kvartsjler med kapitler og baser afbronce. Danmark, 18. rhs. slutning.H. 134. B. 126. D. 42. Afbildet 8.000-10.000 15 Sknvirke mblement af mahogny, be-stende af sofa, bord, et par salonsto-le, et par bergerer samt tre lave lne-stole. Danmark, 1918. (9). 8.000-10.000 16 Fransk senempire armstol af mahogny.19. rhs. midte. 2.000 mbler 4 21. august kl.13 146 8 auk 46 s.03-100 indhold Page 3 Tuesday, August 10, 2004 3:02 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 4 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 17 Christian VIII spejl i ramme af mahog-ny, gennembrudt top udskret medblomster og bladvrk. 19. rh. H. 200. B. 62. 2.000-3.000 18 Napoleon III skab i boulle maner, pro-fileret top af sort marmor, front medto dre, rigt indlagt med ornamentikaf bronce p bund af skildpaddeskjold,prydet med forgyldt ornamentik. H.112. B. 134. D. 41. Afbildet 6.000-8.000 19 Fransk skabsmbel af rosentr, rigtindlagt med intarsia i form af blomsterog bladvrk, top prydet med galleri-kant, front med dr. Transition form. H. 68. L. 41. B. 33. 2.000 20 Vitrine af mahogny, front og sider medglas, prydet med beslag af forgyldtbronce. Empire form. H. 156. B. 114. D. 36. 2.000 21 Christian VIII buffet af mahogny, topmed gallerikant, front med fire skuffer,herunder fire dre, bag hvilken hylder.19. rhs. midte. H. 105. B. 178. D. 65. 6.000 22 Dansk kommode af guldstafferet nd-detr, plade af sort- og grnbrogetmarmor, front med tre skuffer. Rococoform. H. 98 B. 122. D. 52. 6.000 23 Bureau plat af rosentr, prydet medornamentik af forgyldt bronce, pladeindlagt med lder, sarg med tre skuf-fer. Louis XV form. H. 77. B. 160. D. 80. Afbildet 8.000-10.000 24 Sideboard af mrkpoleret egetr, dre-jede ben hvorimellem sprosser. H. 72. L. 130. B. 36. 1.000-2.000 25 Spisestue af hvidmalet og guldstafferettr, bestende af spisebord, 10 salon-stole, vitrineskab, sknk og anretter-bord. Rococo form. (14). 18.000-20.000 26 Empire hjrneskab af mahogny indlagtmed lister af lyst tr, over- og under-del med to dre, bag hvilke skuffer oghylder. 19. rh.s begyndelse. H. 202. B. 125. D. 74. 7.000-10.000 27 Samling nyrenaissance mbler, best-ende af salonbord, to hjryggede arm-stole samt et par salonstole sde ogryg med fransk flet. (5). 3.000-5.000 28 Et par armstole af grmalet og guld-stafferet tr, udskret med bladvrk.Louis XVI form. (2). Afbildet 3.000-4.000 29 Bakkebord af grmalet og guldstaffe-ret tr, kannelerede tilspidsede ben.Louis XVI form. H. 61. L. 73. B. 43. 2.000 30 To runde lampeborde, det ene medplade af marmor indlagt med pietradura med fugl, det andet, Jugend, afmahogny med forgyldt stel. (2). 3.000 31 Nyrococo salon af mahogny, besten-de af et par armstole og et par salon-stole. Danmark, 19. rhs. slutning. (4). 3.000-4.000 32 Et st p fire Frederik VII stole af sort-stafferet nddetr. 19. rhs. slutning.(4). 2.000 33 Lille kiste af kamfertr, betrukket medlder og prydet med lister og beslag afmessing. Plakette J.J. Falero, senerestel. 19. rh. H. 58. L. 63. B. 32. 2.000 34 Louis XVI kommode af mahogny, frontmed tre skuffer, afskrne kanneleredehjrner. 18. rhs. slutning. H. 83. B. 58. D. 40. 4.000 35 Et par nyrococo armstole af mahogny,gennembrudt top udskret med blad-vrk, cabriole ben. 19. rhs. slutning. (2). 4.000 36 Frederik VII chiffoniere af sortstafferetnddetr, front med syv skuffer. 19.rhs. slutning. H. 170. B. 106. D. 51. 4.000-6.000 37 Frederik VII bogskab af nddetr,front med dr med glas, bag hvilkenhylder. 19. rhs. slutning. H. 170. B. 88. D. 32. 4.000 38 Engelsk chatol af mahogny, vitrine-overdel, underdel med skriveplade baghvilken talrige sm skuffer, underdelmed fire skuffer, defekt hngsler p vi-trinedr. Sheraton form. H. 210. B. 105. D. 54. 6.000-8.000 39 Fransk salon af forgyldt tr, bestendeaf sofa og fire armstole, udskret medrosetter og bladvrk. Louis XVI form.19. rh. Sofa L. 130. (5). Afbildet 15.000 40 Christian VIII spillebord af mahogny,drejede ben. 19. rh. H. 74. B. 89. D. 44. 2.000 41 Norsk bord udskret med lver samtseks salonstole med gennembrudt ryg,udskret med bladvrk. Barok form.18.-19. rh. H. 78. L. 157. B. 93. (7). Delvis Afbildet 8.000-12.000 23 2818 auk 46 s.03-100 indhold Page 4 Tuesday, August 10, 2004 3:02 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 5 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 42 Hjrneskab af grnmalet tr, staffereti grt og guld, vitrineoverdel med todre, underdel med to dre, bag hvilkehylder. Louis XVI form. H. 232. B. 110. D. 58. 5.000 43 Senempire hjrneskab af mahogny,buet front, over- og underdel med todre, bag hvilke hylder. 19. rhs. be-gyndelse. H. 255. B. 114. D. 68. Afbildet 6.000 44 Engelsk vitrineskab af mahogny ind-lagt med lister af lyst tr, svungenfront med to glasdre. Sheraton form.H. 174. B. 110. D. 40. 3.000-5.000 45 Afghan med rd bund. 250 x 370. 1.500 46 Engelsk standur i kasse af mahogny ogegetr, hvidmalet skive med romer-og arabertal, mnefase, sekund- ogdatoviser, dekoreret i farver med blom-ster. Sign. Jn. Dobie Tanfield. 19. rh.H. 202. 4.000-6.000 47 Skotsk standur i kasse af mahognypo-leret egetr, hvidmalet skive med ro-mer- og arabertal, sekund- og datovi-ser. Sign. Alexr. Nimmo, Kirkaldy. 19.rh. H. 212. 6.000-8.000 48 Dansk Louis XVI dragkiste af egetr,front med fem skuffer flankeret af kan-nelerede hjrnekvartsjler med bronce-kapitler. Restaureret. 18. rhs. slut-ning. H. 142. B. 126. D. 59. 3.000 49 Christian VIII spejl i ramme af ma-hogny og konsolskab af nddetr. 19.rh. Spejl H. 135. B. 66. Konsol. H. 84.B. 67. D. 35. (2). 2.000 50 Senempire hjrneskab af mahogny,front med skuffe og dr. 19. rhs. be-gyndelse. H. 151. B. 88. D. 52. Afbildet 3.000-5.000 51 Dansk rococo stol af nddepoleret b-getr, kopstykke udskret med musling,cabriole ben. 18. rhs. midte. 2.000 52 Svensk klapbord af nddepoleret fyrre-tr. 19. rh. H. 78. L. 30/162. B. 118. 3.000-4.000 53 To rococo stole, den ene med franskflet i sde og ryg, den anden udskretmed musling og stafferet i guld. 18.rhs. midte. (2). 3.000 54 Louis XVI bord af mrkpoleret egetr,prydet med udskringer, sarg medskuffe. Restaureret, senere plade. 18.rhs. slutning. H. 73. L. 91. B. 60. 2.000-3.000 55 Bornholmsk standur i kasse af rdlase-ret tr, hvidmalet skive med romertal.Sign. J.C. Lindtner 1856. 19. rhs.midte. H. 200. 2.500 56 Lille barok standkiste af fyrretr, pry-det med beslag og bnd af jern, op-klappelig top. Senere underdel. 18. rh. 2.000 57 Senempire kommode af mahogny,front med fire skuffer, flankeret af dre-jede hjrnesjler, p dyrepoter. 19.rhs. frste halvdel. H. 88. B. 84. D. 47. 3.00058 Christian VIII spejl og konsolskab afnddetr. 19. rhs. midte. Konsol H.80. B. 68. D. 35. Spejl H. 170. B. 66. (2). 3.000-5.00059 Svensk empire klapbord af birketr,sarg med skuffe, gennembrudte siderudskret med lyre p topas fodstykker.19. rhs. begyndelse. H. 75. L. 92/134. B. 77. 4.00060 Christian VIII spisebord af mahogny,med udtrk, riflet sjle p firpasfodmed ruller. 19. rh. H. 77. L. 86/300. B. 136. 5.00041 433950mbler auk 46 s.03-100 indhold Page 5 Tuesday, August 10, 2004 3:02 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 6 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 61 Rococo lampetspejl af forgyldt ogbronceret tr, top dekoreret med gen-nembrudte skringer i form af mus-ling, bladvrk og blomster. AntageligItalien. 18. rhs. midte. Nyere spejlglas.H. 65. B. 21. 6.000 62 Transition kommode af elmetr, lige-knkket front med udtrkkelig skrive-plade og skuffer. Holland, 18. rhs.slutning. H. 85. B. 103. D. 54. Afbildet 5.000 63 Nodestativ af maghony og mahogny-poleret tr, drejet stamme p trepasfod. 19 rh. H. 118. 1.500-2.000 64 Dansk kommode af guldstafferet nd-detr, ligeknkket front med tre skuf-fer, kaneben. Rococo form, 19. rh. H.77. B. 68. D. 44. Afbildet 5.000 65 Davenport af maghony, top med skri-veplade, hvorunder rum og skuffer,front og sider indlagt med rodtr, denene side med dr. England, 19 rh. H.82. B. 72. D. 60. 2.000-3.000 66 Nyrococo skrivebord af palisander ind-lagt med lister af lyst tr, svungenfront med fem skuffer, cabriole benudskret med bladvrk, p ruller. 19.rhs. slutning. H. 75. B. 111. D. 58. 2.000 67 Lille sofa af forgyldt tr, udskret medsljfe, rosetter og bladvrk. Louis XVIform. L. 115. 2.000 68 Armstol af forgyldt tr, udskret medmusling og bladvrk. Regence form,19. rhs. slutning. 1.500 69 Nyrococo salon af palisander besten-de af sofa samt et par armstole samten ikke tilhrende armstol, udskretmed blomster og bladvrk. 19. rhs.slutning. (4). 5.000 70 Victoriansk davenport nddetr, topmed skriveplade, hvorunder rum, sidemed dr bag hvilen skuffehylder. Eng-land, 19. rhs. slutning. H. 83. B. 70.D. 58. Afbildet 4.000-6.000 71 Kirkekrone af messing, otte svungnelysarme. Barok form. H. 80. Diam. 80. 2.000-3.000 72 Lille Louis XVI spejl af forgyldt tr,gennembrudt top udskret med spejl-felt, blomster og bladguirlander. 18.rhs. slutning. H. 66. B. 32. 3.000-4.000 73 Louis XVI chatol af mahogny, prydetmed indlgninger i lyst og mrkt tr,overdel med tre dre, underdel medskriveklap bag hvilken skuffer og rum,herunder mindre samt tre strre skuf-fer. Ca. 1790. H. 206. B. 112. D. 53. Afbildet 10.000 74 Frederik VII dameskrivebord af ndde-tr, indlagt med lister af sort tr, gal-leritop, sarg med tre skuffer, drejedeben. 19. rhs. slutning. H. 206. B. 112. D. 53. 3.000 75 Christian VIII buffet af mahogny, frontmed to skuffer, herunder to dre. 19. rh.H. 108. B. 140. D. 55. 3.000-4.000 76 Hornung og Mller flygel af sortmalettr, seks oktaver, to pedaler. 3.000-5.000 77 Et par nyrococo armstole af mahognymed cabriole ben. 19. rh. (2). 2.000-3.000 78 Senempire kommode af mahogny,front med tre skuffer. Ca. 1820. H. 85.B. 74. D. 44. 2.000-3.000 79 Nyrococo sofa af mahogny, udskretmed rocailler, kmninger og bladvrk,p dyrepoter. 19. rhs. slutning. L. 194. 3.000 80 Et par armstole af egetr, udskretmed bladvrk. Rococo form. (2). 1.500 81 Charles X seng af mahogny, prydetmed beslag af bronce. Frankrig, 19. rh.H. 108. L. 200. B. 140. 2.000-3.000 82 Hvidmalet almue slagbnk med ud-trk. 19. rh. L. 183. 2.000-3.000 83 Bakkebord af mahogny med ls bakkeaf messing. Louis XVI form. H. 83. L. 81. B. 41. 1.500 62 64 70 auk 46 s.03-100 indhold Page 6 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 7 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 84 Lille fransk skabsmbel af mahogny,prydet med beslag af bronce, frontmed jalousilge og dr, samt hnge-skab af egetr med tre lger. 19. rh. (2). 2.000 85 Charles X kommode af mahogny, topaf grbroget marmor, front med fireskuffer, flankeret af hjrnehelsjler.19. rh. H. 92. B. 130. D. 65. 7.000-10.000 86 Senempire skrivebord af mahogny, topmed skriveplade, sarg med skuffer, si-der med dre. 19. rhs. midte. H. 79.B. 138. D. 70. 4.000 87 Lysekrone af forgyldt bronce, med ar-me til 12 lys, rigt stbt med blomsterog bladvrk. H. 75. Diam. 55. 6.000-8.000 88 Prismekrone med stel af bronce, pry-det med guirlander og kaskader, stam-me af drejet glas. H. 110. Diam. 90. Afbildet 10.000-12.000 89 Sovevrelse mblement af grmalettr, bestende af seng, toiletbord,armstol, et par salonstole og natskab,udskret med sljfer, bladguirlanderog rosetter. Louis XVI form. (6). Afbildet 4.000-6.000 90 Kommode af blmalet og guldstaffe-ret tr, front med tre skuffer. LouisXVI form. H. 82. B. 86. D. 48. Afbildet 3.000 91 Empire chatol af mahogny, skrklapbag hvilken talrige mindre skuffer ogdre, herunder tre store skuffer. 19.rhs. begyndelse. H. 102. B. 100. D. 49. 3.000-5.000 92 Flisebord med 12 hollandske fliser, de-koreret i blt med vase og blomster,senere underdel af hvidmalet og guld-stafferet tr. Delvis 19. rh. H. 73. L. 61. B. 48. 2.000-3.000 93 Bergere og lille lampebord af forgyldttr, plade af grbroget marmor. LouisXVI form. (2). 2.000 94 Stort spejl i ramme af forgyldt tr,gennembrudt og rigt udskret medbladvrk. Barok form. H. 135. B. 118. 1.000-2.000 95 Bakkebord af sortmalet og guldstaffe-ret tr, ls bakke dekoreret i farvermed frugtkurv og blomster. 19. rhs.begyndelse. 2.000 96 Engelsk armstol med stel af mahogny.George II form. 1.500 97 Flisebord med 24 hollandske fliser de-koreret i blt, senere underdel af bl-malet og guldstafferet tr. Rococoform, delvis 19. rh. H. 73. L. 85. B. 60. 3.000-4.000 98 Venetiansk spejl i ramme af spejlglasslebet og prydet med blomster ogbladvrk. H. 90. B. 52. 1.000 99 Kinesisk armstol af hungmu tr, gen-nembrudt og rigt udskret samt ind-lagt med perlemor. 2.000 100 Empire kommode af mahogny, frontmed tre skuffer. 19. rh.s begyndelse.H. 81. B. 89. D. 46. 3.000-5.000 101 Chatol af egetr med vitrineoverdel.Barok form, 19. rh. H. 210. B. 110. D. 56. 4.000-6.000 102 Et par armstole af mahogny, rygstykkerigt udskret. Hepplewhite form. (2). 2.000 mbler 73 889089 kl. ca.14 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 7 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 8 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 103 Napoleon III boulle vitrineskab af sort-lakeret tr, rigt prydet med boulleindlgninger samt bronce monterin-ger. 19. rh. H. 112. B. 83. D. 31. Afbildet 4.000-6.000 104 Kommode af mahogny, top udskretmed tandsnit, front med to skuffer.Louis XVI form. H. 74. B. 50. D. 33. 3.000 105 Empire spillebord af mahogny, sargmed skuffe, lige tilspidsede ben. 19.rhs. begyndelse. H. 77. B. 92. D. 41. 1.500 106 Senempire sofa og st p tre salonsto-le, af mahogny, udskret med blad-vrk. 19. rh. Sofa L. 200. (4). 5.000 107 Russisk empire chiffoniere af mahogny,profileret, demi lune formet top, frontdekoreret med kannelerede sjler ilagtmessinglister. 19. rhs. frste halvdel.Restaureret. H. 121. B. 77. D. 58. 20.000 108 Nyrococo bogskab af mahogny udsk-ret med blomster og bladvrk, frontmed to dre med glas, hvorunder skuf-fe. 19. rhs. slutning. H. 162. B. 102. D. 42. 5.000 109 Empire bakkebord af valnddetr og -rod, plade indlagt med bakke og listeraf messing, sarg med skuffe. Med eti-ket "Snedker, J.C. Esmann, boende iVognmagergade, No 144." Restaureret.19. rhs. begyndelse. H. 75. B. 76. D. 62. 5.000 110 Victoriansk vitrine af mahogny, frontmed to dre bag hvilke hylder og skuf-fe, herunder stor skuffe. England, 19.rhs. slutning. H. 222. B. 126. D. 55. 6.000 111 Senempire piedestalskab af mahognyindlagt med lister af lyst tr, frontmed dr og to skuffer. 19. rhs. midte.H. 163. B. 71. D. 39. 2.000-3.000 112 Regency kommode af mahogny, frontmed fire skuffer, let, svungne ben.England, ca. 1800. H. 87. B. 89. D. 46. 4.000-6.000 113 George III standur i kasse af rdlakerettr, dekoreret med kineserier, mes-singskive prydet med ciseleringer. Ca.1800. H. 210. 8.000-10.000 114 To grmalede taburetter. Gustavianskform. 20. rhs. begyndelse. (2). 1.000-2.000 115 To armstole af delvis bemalet tr.Louis XVI form. Ca. 1900. (2). 3.000 116 Chiffoniere af mahogny, front medfem skuffer, prydet med blomster ogbladvrk. 19. rhs. slutning. H. 122. B. 100. D. 51. 4.000 117 Almueskab af grnmalet og guldstaf-feret tr, overdel med to dre flanke-ret af fritstende helsjler, underdelmed to dre, bag hvilke hylder. 19.rh. H. 170. B. 96. D. 45. 4.000118 Senempire bogskab af mahogny, over-del med to dre med glas, bag hvilkehylder, underdel med tre skuffer. 19.rhs. frste halvdel. H. 192. B. 92. D. 40. 6.000-8.000119 Senempire sekretr af mahogny, frontmed skuffer og nedklappelig skrivepla-de, bag hvilken dr og sm skuffer.Danmark. Ca. 1830. H. 145. B. 102. D. 50. 6.000-8.000120 Frederik VII bogskab af nddetr, ind-lagt med lister af sort tr, front meddr med glas. 19. rhs. slutning. H. 175.B. 80. D. 34. 2.500121 Victoriansk standur af mahogny, hvid-malet skive med romertal og sekundvi-ser, dekoreret i farver med scenerier.Sign. W. Mayson. 19. rh. H. 226. 6.000-8.000122 Kashgai, semiantik kelim, rd bundprydet med geometrisk ornamentik. L. 308. B. 152. 1.500123 Senempire bogskab af mahogny, frontmed to dre med glas, bag hvilke hyl-der. 19. rhs. midte. H. 198. B. 142. D. 44. 15.000124 Charles X armstol af mahogny rigt pry-det med skringer i form af volutterog bladvrk. Frankrig, ca. 1840. 3.000-5.000133126103 auk 46 s.03-100 indhold Page 8 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK9BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46125 Klapbord af rosentr rigt prydet medintarsia i form af blomster og bladvrksamt broncemonteringer. Louis XVform, 19. rh. H. 67. B. 58. D. 58. 5.000126 Italiensk kommode af nddetr, ind-lagt med intarsia, front med tre skuf-fer, lige tilspidsede ben. Guiseppe Ma-giolini stil. Louis XVI form. H. 94. B.119. D. 57. Afbildet 15.000127 Chatol af egetr, skrklap bag hvilkenskuffer og dr, af mahogny, herundertre store skuffer. Ca. 1800. H. 103. B. 100.D. 50. 4.000-6.000128 Fransk kommode af rosentr, plade afrdbroget marmor, front med to skuf-fer indlagt med parketteri og prydetmed beslag af bronce. Transition form.H. 72. B. 63. D. 40. 3.000-4.000129 Lille fransk kabinet af rosentr, top afgrbroget marmor, front med nedklap-pelig dr, bag hvilken hylder, prydetmed beslag af bronce. Rococo form. H. 72. B. 53. D. 40. 3.000-4.000130 Fransk kommode af rosentr, plade afrdbroget marmor, svungen front medtre skuffer indlagt med intarsia og pry-det med ornamentik af bronce. Rococoform. H. 85. B. 80. D. 36. 4.000131 Fritstende engelsk skrivebord af sort-malet tr, dekoreret med kineserier iguld, plade indlagt med lder, sargmed fem skuffer, p topas ben medruller. H. 74. L. 106. B. 54. 2.000132 Standur i kasse af hvidmalet og guld-stafferet tr, hvidmalet skive med ara-bertal. 19. rh. H. 194. 4.000133 Louis XVI spejl i ramme af forgyldttr, gennembrudt og rigt udskret medornamentik, senere facetteret spejlglas.18. rhs. slutning. H. 109. B. 60. Afbildet 4.000134 Engelsk standur i kasse af mahogny,skive af messing med romer- og araber-tal, sekund- og datoviser samt mne-fase. Sign. Preston, Liverpool. 19. rh.H. 222. Afbildet 10.000-15.000135 Senempire sekretr af mahogny, frontmed fire skuffer og nedklappelig skri-veklap, bag hvilken talrige skuffer ogdr. Ca. 1830. H. 152. B. 106. D. 50. 6.000-8.000136 Barok skab af rdmalet tr, profilerettop, front med to lger. Senere bema-ling og nyere lse. Restaureret. 18. rh.H. 196. B. 92. D. 37. 4.000137 Standur i kasse af blmalet og guld-stafferet tr. Engelsk vrk med skiveaf messing, timekrans af tin med ro-mer- og arabertal samt sekund- og da-toviser. Sign. Edw. Faulkner, London. H. 215. 6.000138 Senempire chiffoniere af mahogny,front med syv skuffer. Ca. 1830. H. 147. B. 105. D. 55. 2.000-3.000139 Senempire hjrneskab af mahogny,front med skuffe og dr. Ca. 1830. H.139. B. 84. D. 57. 4.000140 Dansk empire chatol af mahogny pry-det med hjrnekvartsjler, overdel meddre bag hvilke hylder og skuffer, ned-klappelig skriveplade bag hvilken talri-ge skuffer og rum, underdel med fireskuffer. 19. rhs. begyndelse. H. 209.B. 124. D. 60.Afbildet 15.000-20.000141 Semiantik Tbriz, bl bund med geo-metrisk mnster, rd bort. 142 x 182. 2.000142 Persisk tppe, Hamadan design, mr-kebl bund med blomster og blad-vrk. 215 x 322. 3.000143 Christian VIII piedestalskab af ma-hogny, front med to skuffer og dr.19. rhs. midte. H. 158. B. 72. D. 42. 3.000144 Antik Ersari, bedetppe. 80 x 127,samt to semiantikke Tekke chuval. 65 x 117. (3). 2.000mbler140134 auk 46 s.03-100 indhold Page 9 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200410 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46145 Semiantik Mahal 130 x 190, samt an-tik Saryk chuwal. 94 x 170. (2). 3.000146 Persisk tppe, Tbriz, rd bund medmedaillon og bl bort. 300 x 400. 6.000147 Semiantik Meshed, persisk tppe, me-dallion p rd bund med bl borter. 300 x 400. 6.000148 Rococo spejl i ramme af forgyldt tr,udskret med vase, blomster og blad-vrk. 18. rhs. midte. H. 82. B. 36.Afbildet 4.000-6.000149 Engelsk banjobarometer i kasse af pa-lisander med termometer, hydrometerog vaterpas. Sign. Wenham Shipd-ham. 19. rh. H. 97. 3.000150 Engelsk banjobarometer i kasse af ma-hogny indlagt med lister af lyst tr,med termometer, hydrometer, vater-pas og butler's mirror. 19. rh. H. 96. 3.000151 Senempire piedestalskab af mahogny,front med skuffe og dr. 19. rh. H. 138.B. 59. D. 42. 3.000-4.000152 Empire spillebord af mahogny, tilspid-sede ben. 19. rhs. begyndelse. H. 76. L. 91. B. 43. 3.000153 Nyrococo sybord af mahogny, opklap-pelig plade hvorunder rum, cabrioleben. 19. rhs. slutning. H. 74. B. 52. D. 40. 2.000-3.000154 Empire spejl i ramme af mahogny, ind-lagt med intarsia i form af fugle. 19.rhs. begyndelse. H. 87. B. 35. 2.000155 Konsol af forgyldt skret tr, gennem-brudt og udskret med regence orna-mentik, plade af hvidbroget marmor,bund med spejlglas, 19. rh. H. 83. B.109. D. 41. Afbildet 6.000156 Mora-standur i hvidmalet kasse, deko-reret i farver med blomster og blad-vrk, hvidmalet skive med arabertal.Sverige, ca. 1800. H. 230. 3.000157 Stort ovalt spejl i ramme af forgyldttr og gesso, top med musikinstru-menter, facetslebne spejlglas. 19. rhs.slutning. H. 135. B. 94. 5.000158 Nyrococo cylinderbureau af mahogny,overdel med tre dre og skuffe, under-del med cylinderklap bag hvilken skuf-fer og skriveplade, herunder tre dre.19. rhs. slutning. H. 228. B. 146. D. 94.Afbildet 10.000-15.000159 Spejl i ramme af forgyldt tr og gesso,buet top prydet med vbenskjold samtegelvs ranker. Louis XVI form, 19.rhs. slutning. H. 122. B. 52. 1.500160 Tppe, Kirman, rd bund prydet medmedaillon, omkranset af beige bortmed bl bund. 390 x 275. 6.000-8.000161 To nsten ens nyrococo armstole afnddetr, medaillonrygge og cabrioleben med ruller. 19. rhs. midte. (2). 4.000162 Centerbord af hvidmalet og guldstaf-feret tr, sarg rigt udskret med ro-cailler og kmninger, cabriole benhvorimellem kryds. Rococo form. H. 75. L. 114. B. 70. 1.200163 Salon bestende af to armstole og firesalonstole af hvidmalet tr, udskretmed sljfer og rosetter, kanneleredetilspidsede ben. Louis XVI form. (6). 2.000164 Tresidet bordvitrine af palisander pry-det med beslag og lister af bronce, op-klappelig top med glas. Rococo form.H. 73. L. 47. B. 47.Afbildet 3.000165 Christian VIII slvtjsskab af mahogny,front med dre og skuffer. 19. rh.smidte. H. 162. B. 99. D. 50. 6.000166 To armstole, den ene nyrococo af b-getr udskret med blomster og blad-vrk, den anden senempire, af mrk-poleret tr. 19. rh. (2). 1.500167 Louis XVI spejl i ramme af mahogny,to spejlfelter. Ca. 1790. H. 127. B. 53. 2.000168 Senempire sofa og st p tre salonsto-le, af mahogny, udskret med blad-vrk. 19. rh. Sofa L. 200. (4). 3.000169 Senempire kommode af mahognypole-ret birketr, front med fire skuffer. 19.rhs. midte. H. 82 B. 81. D. 47. 3.000155148 164 173 auk 46 s.03-100 indhold Page 10 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 11 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 170 Empire klapbord af mahogny indlagtmed lister og intarsia af lyst tr, sargmed skuffe, topas fodstykke. 19. rh.H. 71. L. 98/150. B. 73. 3.000 171 Engelsk banjobarometer i kasse af ma-hogny indlagt med lister af lyst tr,med termometer, hydrometer, vater-pas og butler's mirror. 19. rh. H. 94. 2.000 172 Kommode af mahogny, top udskretmed tandsnit, front med to skuffer.Louis XVI form. H. 74. B. 50. D. 33. 3.000 173 Sekskantet lanterne af messing, gen-nembrudt og pundslet med bladvrk,sider med glas, indvendig med holderetil tre lys. 19. rh. H. 74. Diam. 38. Afbildet 3.000-4.000 174 Dansk Louis XVI spejl i ramme af guld-stafferet mahogny, top prydet med va-se. Kbenhavn, ca. 1790. H. 142.B. 54. Afbildet 8.000-12.000 175 Engelsk banjobarometer af palisandermed hydrometer og termometer. 19. rh. H. 96. 1.500-2.000 176 Almue standur i kasse af bllaseret tr,dekoreret i farver med ornamentik,hvidmalet skive med romertal. 19. rh. H. 203. 3.000 177 Marie Theresia lysekrone med 12svungne lysarme, stel af messing rigtbehngt med forskellige prismer. Ca.1910. H. 100. Diam. 98. 2.000-3.000 178 Empire kommode af mahogny, frontmed to mindre samt strre profileretskuffe. Monteret med senere overskab.Ca. 1820. Restaureret. H. 152. B. 81. D. 47. 3.000-4.000 179 Kelim, rd bund med medaillon. Tyrkiet. 200 x 280. 3.000-5.000 180 Semiantik lber, Bidjar, mrk bundmed geometrisk mnster og rd bort. 102 x 515. 3.000 181 Tppe, bl bund med rde stjerner.Afghanistan. 205 x 280. 1.500 182 Semiantik Tbriz. 255 x 350. 2.000 183 Tre tpper, en Afghan 114 x 240, Kes-han rd bund med blomster og blad-vrk. 195 x 295, samt Mir med blbund. 200 x 330. (3). 2.000-3.000 184 Tre tpper, to Armenske tpper hhv94 x 135 og 115 x 184. samt smal Eri-van lber. 74 x 276. (3). 2.000 185 Keshan, Iran. Medallion tppe p rdbund. 280 x 380. 4.000-6.000 186 Kinesisk tppe, gul bund med bl bort,Peking stil. 340 x 240. 2.000-3.000 187 Kinesisk rygebord med bakke af cisele-ret kobber samt lille bord af tr, pry-det med udskringer. (2). 1.000 188 Engelsk vitrineskab af mahogny ind-lagt med intarsia, front med to glasd-re bag hvilke hylder. Regency form. H.152. B. 122. D. 40. 3.000-5.000 189 Fransk nyrococo salon af palisander,bestende af sofa og to armstole, ud-skret med blomster og bladvrk. 19.rh.s slutning. Sofa L. 198. (3). 6.000-8.000 mbler 174158 195 - detalje192 auk 46 s.03-100 indhold Page 11 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 12 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 190 Tekke, Turkmenien. Semiantik. 160 x 115. 1.500 191 Kommode af rosentr indlagt med in-tarsia, plade af grbroget marmor, buetfront med to skuffer. Transition form.H. 74. B. 66. D. 38. 1.500-2.000 192 Kbenhavner Louis XVI kommode afmahogny, front med fire skuffer, flan-keret af kannelerede hjrnekvartsjler.Danmark, 18. rhs. slutning. H. 84. B.71. D. 44. Afbildet side 11 6.000 193 Dansk Louis XVI spillebord af ma-hogny, buet front, tilspidsede ben. 18.rhs. slutning. H. 77. B. 94. D. 41. 3.000 194 Klassisk sjle af rdbroget marmor.Defekt. H. 112. 2.000 195 Signeret dansk empire kommode afmahogny, buet front med fire skuffer,verste skuffe af frugttr indlagt medintarsia i form af guirlande. 19. rhs.begyndelse. H. 79. B. 69. D. 49. Johan Joakim Pengel (1752-1819) varsnedkermester i Kbenhavn fra 1776 til1819 og havde vrksted i stergade 42indtil 1806, herefter flyttede han tilstergade 60, hvor han arbejdede indtil1819. Afbildet. Detalje side 11. 10.000 196 Fransk toiletbord af palisander indlagtmed intarsia, opklappelig top hvorun-der rum, cabriole ben. Louis XV stil. H. 73. B. 58. D. 42. 1.500-2.000 197 Standur i kasse af rdmalet og guld-stafferet tr, timekrans af tin med ro-mer- og arabertal, sekundviser samtplakette sign. Knoppe Itzehoe Nr. 23.19. rhs. begyndelse. H. 208. 4.000-6.000 198 Barok langbord af ege- og fyrretr,sarg med skuffe. 18.-19. rh. H. 80. L. 165. B. 77. 4.000-6.000 199 Et par salonstole af mahogny. Chip-pendale form. Fremstillet hos LarsMller, Bredgade 19. (2). 1.500 200 Salon af guldstafferet mahogny, best-ende af sofa, armstol, salonstol ogrundt bord. Louis XVI form. Sofa L.133. Bord H. 70. Diam. 83. (4). Afbildet 8.000-10.000 201 Kirkekrone af messing med 12 arme.H. 80. Diam. 91. 2.000 202 Spejl af udskret og forgyldt tr. LouisXVI form. Ca. 1900. H. 108. B. 62. 1.500-2.000 203 Stort ovalt spejl i ramme af forgyldttr og gesso, prydet med druelv,Louis XVI form. H. 165. B. 122. Afbildet 5.000 204 Konsol af forgyldt tr med plade af lysbroget marmor, stamme i form af yng-ling p base med dyrepoter. H. 80. B. 82. D. 28. 2.000 205 Nyrococo spejl i ramme af forgyldttr, gennembrudt top udskret meddruer. H. 165. B. 72. 1.500 206 Nyrococo spejl i ramme af forgyldt trudsket med rocailler og kmninger.H. 77. B. 56. 1.500 207 Vitrineskab af mahogny, prydet medornamentik og lister af forgyldt bron-ce, front med dr, dekoreret med feltmed figursceneri. Louis XV form. H. 185.B. 70. D. 38. 2.500-3.000 208 Sofabnk af forgyldt tr, gennem-brudt og udskret med blomster ogbladvrk. Rococo form, 19. rh. L. 143. Afbildet 7.000-10.000 209 Ovalt nyrococo sjlebord af mahogny,profileret sarg, udskret firpasfod medlvepoter. 19. rh. H. 78. L. 117. B. 82. 2.500 210 Nyrococo dameskrivebord og stol afforgyldt tr, gennembrudt og udsk-ret med rocailler, kmninger, blom-ster og bladvrk, plade indlagt medrdbroget marmor. Bord H. 75. L. 99. B. 64. (2). 2.000 211 Et par franske natborde og taburet afmahogny, prydet med beslag forgyldtbronce, plader af grbroget marmor. H. 71. B. 44. D. 37. (3). 1.500 212 Lampebord af rosentr indlagt medintarsia, prydet med beslag af bronce.Louis XV form. H. 73. L. 44. B. 44. 800 200195 203 kl. ca.15 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 12 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 13 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 213 Military chest af mahogny, front medfem skuffer, prydet med messing hjr-ner. England, 19. rh. H. 93. B. 90. D. 44. Afbildet 3.000 214 Christian VIII konsolbord af mahognymed klapper og fliget kant, sarg medskuffe, p stamme med firpasfod.Danmark, 19. rh. H. 73. L. 75/134. B. 63. 2.500 215 Et par taburetter af forgyldt tr, ca-briole ben. Rococo form. (2). 2.000 216 Salon af nddetr bestende af sofa,tre armstole og rundt bord. Rococoform. Sofa L. 167. Bord. H. 57. Diam. 73. (5). 6.000 217 Rundt spisebord af mahogny med ud-trk, udskret balusterformet stamme,p firpasfod med lvepoter. 19. rh. H.75. Diam. 105. 4.000 218 Nyrococo salon af mahogny, besten-de af sofa, armstol, otte salonstole,nogle defekte. 19. rhs. slutning. (10). 6.000 219 Rundt bord af hvidmalet og guldstaf-feret tr, kanneleret, balusterformetstamme prydet med rococo ornamen-tik samt blomster og bladvrk. 19.rhs. slutning. H. 74. Diam. 88. 1.200 220 Snderjysk Louis XVI klapbord af ege-tr, fliget, gennembrudt sarg medskuffe. Danmark, 18. rhs. slutning. H.74. L. 100. B. 54/162. Afbildet 6.000 221 Bornholmer standur i kasse af hvidma-let og guldstafferet tr, hvidmalet ski-ve med romertal. Sign. Hans A. Kofoed1850. 19. rhs. midte. H. 205. 2.000 222 Louis XVI kommode af hvidmalet ogguldstafferet tr, front med fire skuf-fer, flankeret af kannelerede hjrne-kvartsjler. Danmark, 18. rhs. slut-ning. H. 94. B. 103. D. 50. 4.000-6.000 223 Fritstende skrivebord af mahogny,sarg med tre skuffer. H. 78. L. 144. B. 82. 3.000 224 Bergere af nddetr med fransk flet.Rococo form. 2.000 225 Frederik VII partners desk af nddetrog -rod, for- og bagside med skufferog dre. 19. rhs. slutning. H. 80. L. 150. B. 102. 4.000-5.000 226 Kommode af rosentr, indlagt med li-ster og felter med rodtr, plade afrdbroget marmor, front med to skuf-fer, prydet med beslag af bronce. Tran-sition form. H. 79. B. 74. D. 42. 1.500-2.000227 Italiensk kommode af nddetr, bom-beformet, plade af rdbroget marmor,ligeknkket front med to sm og tostrre skuffer. Rococo form. H. 83. B. 116.D. 46. Afbildet 3.000228 Snderjysk Louis XVI vitrineskab afegetr, vitrineoverdel med to dre,underdel med to dre, bag hvilke hyl-der. 18. rhs. slutning. H. 208. B. 160. D. 45. Afbildet 10.000-12.000229 Kommode af mahogny, front med fireskuffer, flankeret af hjrnekvartsjler,prydet med bronceornamentik. LouisXVI form. H. 90. B. 91. D. 46. 4.000230 Christian VIII slvtjsskab af mahogny,front med skuffe og dr. 19. rhs. mid-te. H. 157. B. 73. D. 41. 3.000mbler213208 220227 228 auk 46 s.03-100 indhold Page 13 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200414 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46231 Senempire kommode af mahogny,front med fire skuffer. 19. rhs. midte.H. 90. B. 91. D. 45. 2.000232 Engelsk kommode af mahogny, frontmed fire skuffer. George III form. H.81. B. 68. D. 43. 2.000233 Pembrooke table af mahogny, lige til-spidsede ben, skuffe i enden. Ca. 1820.H. 70. L. 83. B. 45/83. 1.000-2.000234 Senempire kommode af mahogny,front med tre strre skuffer. Ca. 1830.H. 85. B. 93. D. 50. 2.000-3.000235 Tre tpper: To Bidjar med medaillonp mrk bund. Hhv. 110 x 165 og 80 x125, samt Kashmir p lys bund. Indien200 x 300. (3). 3.000236 Fransk salonbord i Boulle manr afibenholt indlagt med intarsia af mes-sing og prydet med beslag og orna-mentik af bronce, sarg med skuffe.Medflgende glasplade. Frankrig, 19.rh. H. 75. L. 144. B. 87.Afbildet 20.000-25.000237 Spisestue af mahogny, bestende afone-pillar table, seks salonstole samtvitrineskab. Hepplewhite form. (8). 6.000-8.000238 Louis XVI chatol af elmetr, overdelmed to dre, underdel med skuffer.Danmark, 18. rh.s slutning. H. 220. B. 116. D. 58.Afbildet 12.000-15.000239 Almueskab af grnmalet tr stafferet irdt og dekoreret i farver med blom-ster og bladvrk, front med to dre.Restaureret, 19. rh. H. 181. B. 141. D. 55.Proveniens: Holckenhavn 3.000240 Konsolbord af nddetr, prydet medudskringer, sarg med skuffe. 19. rh.sslutning. H. 77. B. 84.D. 57. 2.000241 Butler's tray af mahogny, ls bakke,underdel p hjul. H. 68. L. 76. B. 49. 1.500242 Standur i kasse af egetr indlagt medlister af sort tr, timekrans af tin medromer- og arabertal, plakette med digt.19. rh. H. 203. 3.000-5.000236 250255238 256248 auk 46 s.03-100 indhold Page 14 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK15BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46243 Et par sknvirke bogreoler af ma-hogny, udskret med hjrneornamen-tik. H. 180. B. 140. D. 36. (2). 1.500244 Rundt Frederik VII salonbord af nd-detr mrk. CB Hansens Mbeletabl. Ca.1890. H. 74. Diam. 112. 800-1.200245 Kommode af mahogny, indlagt medintarsia, front med tre skuffer. Empireform. H. 78. B. 73. D. 41. 2.000-3.000246 Art dco sofagruppe bestende af tolnestole samt tre-personers sofa allemonteret med mrkebrunt skind oglse hynder bekldt med velour. (3). 3.000-5.000247 Christian VIII salonsofa af nddetr,siderne prydet med fritstende sjler.19. rhs. midte. L. 170. 2.000-4.000248 Victoriansk vitrine af mahogny, frontmed dr og to skuffer, indlagt med in-tarsia og dekoreret i farver med blom-ster og bladvrk. Sheraton form, Eng-land, 19. rhs. slutning. H. 188. B. 71. D. 35. Afbildet 3.000-4.000249 Koreansk kimonokiste af orientalsktr, nedklappelig front bag hvilkenrum og sm skuffer, prydet med beslagaf jern. H. 95. B. 110. D. 50. Proveni-ens: Hjembragt af direktr i K. 800250 Sheraton kommode af mahogny, ind-lagt med lister af lyst tr, front med tosm og to strre skuffer. England, 19.rhs. begyndelse. H. 90. B. 92. D. 51. Afbildet 6.000251 Frederik VII dameskrivebord af ndde-tr indlagt med lister af sort tr, gal-leritop indlagt med plakette af Thor-valdsens "Natten", sarg med tre skuf-fer, drejede ben. 19. rhs. slutning. H.102. B. 102. D. 46. 3.000252 Piedestal af rdbroget marmor, kapi-tl og base prydet med forgyldtbroncemontering. H. 118. 2.500253 Barok klapbord af egetr, hver sargmed skuffe, drejede ben. 18. rh. H. 73. L. 94. B. 38/114.Afbildet 4.000254 Christian VIII skrivebord af mahogny-poleret bgetr, front med fem skuf-fer, drejede ben. 19. rh. H. 76. B. 147. D. 78. 2.000255 Et par Christian VIII piedestalskabe afmahogny, profilet front og sider, frontmed dr, bag hvilken hylder. 19. rhs.midte. H. 125. B. 38. D. 48. (2).Afbildet 5.000256 Ovalt Christian VIII piedestalskab afpailsander, front med dr bag hvilkenhylder. 19. rhs. midte. H. 148. B. 59. D. 37. Afbildet 10.000-15.000257 Fritstende diplomat skrivebord afnddetr indlagt med parketteri, pla-de indlagt med grnt lder, sarg medtre skuffer, prydet med beslag og orna-mentik af bronce. Louis XV form. H. 77. L. 159. B. 79. 6.000-8.000258 Sknvirke slvtjsskab af mahogny,front med dr bag hvilken skuffer.Sign. Otto Meyer, Snedkermester 17.2.16.H. 150. B. 78. D. 44. 4.000-6.000259 Christian VIII dameskrivebord af ma-hogny, skuffe i sarg og drejede ben.Ca. 1840. H. 75. B. 98. D. 73. 1.000-2.000260 Barok hngeskab af egetr, profilerettop og fyldningsdrer. 18. rh. H. 65.B. 60. D. 28. 1.500261 Louis XVI konsol af lysegr og grmar-moreret tr, stafferet i guld, drejedeben med rosetter. Senere bemaling. 18.rhs. slutning. H. 73. B. 66. D. 42.Afbildet 4.000262 Frederik VII sybord af nddetr og -rod, indlagt lister af sort tr, opklap-pelig top, hvorunder rum, drejede benmed topas fodstykker. 19. rhs. slut-ning. H. 74. B. 60. D. 41. 2.000263 Two-pillar table af mahogny samt 11stole. H. 74. L. 182. B. 103. (12). 8.000264 Nyrococo salon bestende af sofa afnddetr, svungne sider udskret medrocailler og bladvrk samt tre salon-stole af mahogny. 19. rhs. slutning.Sofa L. 200. (4). 4.000-6.000265 Italiensk kommode af nddetr, ind-lagt med intarsia, front med to skuffer,lige tilspidsede ben. Guiseppe Magioli-ni stil. Louis XVI form. H. 98. B. 119. D. 58. Afbildet 15.000mbler261253 265 auk 46 s.03-100 indhold Page 15 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 16 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 266 George III standur i kasse af egetr,urhus med svanehalstop, urskive afmessing med romertal, sekund- og da-toviser, plakette sign. JAs Morton,Dunbar. England, 19. rhs. begyndelse. H. 217. 8.000 267 Engelsk two-pillar table af mahognyprydet med lister af lyst tr, to til-lgsplader. Regency form. H. 78. L.162/270. B. 100. 2.000 268 Slvtjsskab af mahogny, front meddr, bag hvilken skuffe og hylder. Ny-gotisk stil, 19. rhs. slutning. H. 176. 4.000 269 Bergere af nddepoleret bgetr, arm-ln udskret med svane og bladvrk.Empire form. 2.000 270 Empire kommode af mahogny, ind-lagt med lister af lyst tr, buet frontmed fire skuffer. 19. rhs. begyndelse.H. 85. B. 72. D. 45. 4.000-6.000 271 Senempire hjrneskab af mahogny,front med dr og to skuffer. 19. rhs.midte. H. 160. B. 100. D. 62. 4.000-6.000 272 Senempire chatol af mahogny, frontmed jalousiklap bag hvilken dr ogsm skuffer, herunder tre store skuffer.19. rhs. midte. H. 120. B. 112. D. 54. 6.000-8.000 273 Engelsk vitrine af mahogny indlagtmed lister af lyst tr, front med firedre, lige tilspidsede ben. Sheraton form.H. 162. B. 400. D. 40. 2.000-3.000 274 Barok dragkiste af egetr, ligeknkketfront med fire skuffer, senere ben. 18.rh. H. 107. B. 121. D. 62. 5.000-7.000 275 Christian VIII sekretr af mahogny, si-derne flankeret af drejede hjrnesjler,front med nedklappelig skrivepladebag hvilken rum og skuffer, front medskuffe og to dre. Restaureret. 19.rhs. midte. H. 160. B. 105. D. 47. Afbildet 8.000 276 Bornholmer, standur i kasse af rdma-let og guldstafferet tr, hvidmalet ski-ve med romertal. 19. rh. H. 202. 2.500 277 Christian VIII kldeskab af mahogny,front med to dre og to skuffer. 19.rhs. midte. H. 213. B. 144. D. 55. 3.000 278 Almue stolpeskab af grnmalet ogrdstafferet tr dekoreret med ejerini-tialer og 1829, front med to dre, baghvilke hylder. 19. rh. H. 160. B. 67. D. 40. 3.000 279 Et par Frederik VII krinoline stole afsortstafferet nddetr, gennembrudtog udskret med bladvrk. 19. rhs.slutning. (2). 2.000 280 Rundt senempire sjlebord af ma-hogny, drejet sjle rigt udskret medakantusblade, p firpas fod udskretmed dyrepoter. Ant. Hetsch. 19. rhs.midte. H. 73. Diam. 91. Medflgende radering af Fritz Hennings-en, hvor netop dette bord er gengivet. Afbildet 4.000-6.000 281 Klapbord af mahogny, indlagt med in-tarsia af lyst og mrkt tr, sarg medskuffe. Empire form. H. 75. L. 92/118.B. 70, samt armstol af mahogny, se-nempire form. (2). 1.500-2.000 282 Engelsk biblioteksstige af mahogny, fi-re trin indlagt med lder. H. 155. Afbildet 1.500 283 Engelsk bibliotekstrappe af mahogny,sammenklappelig, fire trin indlagt medguldtrykt lder. George III form. H. 70. Afbildet 2.000 284 Et par nyrococo armstole af palisan-derpoleret nddetr, rigt udskretmed rocailler, kmninger, blomster ogbladvrk. 19. rhs. slutning. (2). Afbildet 2.000-3.000 280275 284282283 auk 46 s.03-100 indhold Page 16 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 17 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 285 Fransk sknk af mahogny og rosen-tr, rigt prydet med ornamentik ogbeslag af bronce, front med tre dre.Napoleon III form. H. 97. B. 162. D. 46. 3.000-5.000 286 Hj Christian VIII kommode af ma-hogny, buet front med fem skuffer,drejede ben. 19. rhs. slutning. H. 130.B. 79. D. 46. 3.000 287 Lille bord af mahogny, sarg med skuf-fe. Empire form. H. 69. B. 48. D. 37. 1.500 288 Barokskab af palisander og egetr,front med to dre og to skuffer, rigtprydet med udskringer, p kugleben.Restaureret 18. rh. H. 188. B. 183. D. 74. Afbildet 10.000 289 Gustaviansk standur i kasse af grn-malet og guldstafferet tr, hvidmaletskive med arabertal. Sign. P.E. WestinFors. 19. rh. H. 202. 4.000 290 Dameskrivebord af mahogny med pry-det med perlestaf og rosetter af bron-ce, gallerioverdel, sarg med tre skuffer.Louis XVI form. Sign. Severin AndreasJensen Mbelfabrik. 19. rhs. slutning.H. 124. B. 97. D. 49. Afbildet 3.000-5.000 291 Barok chatol af hvidmalet og guldstaf-feret tr, skrklap bag hvilken lille drog skuffer, ligeknkket underdel medtre skuffer. 18. rhs. midte. H. 107. B. 113. D. 51. 4.000 292 Empire cylinderklapchatol af mahogny,bag klap talrige skuffer dekoreret medintarsia. Restaureret. Ca. 1820. H. 110.B. 118. D. 54. 3.000 293 Arboe standur i kasse af dret tr, skiveaf tin. Plakette sign. J. Peter Arboe No.1281. Danmark, 18. rh. H. 205. B. 44. Jrgen Peter Arboe var mester i Rnne1776. Medflgende ngle, optrksngle,pendul og to lodder. 6.000-8.000 294 Sofabnk af mahognypoleret bgetrudskret med muslinger og bladvrk,svungne sider, sider og sde medfransk flet. Rococo form, 19. rhs. slut-ning. L. 198. Afbildet 3.000-5.000 295 Sydtysk skab af nddetr, indlagt medintarsia af lyst og mrkt tr, frontmed to dre. Senere stand p seks sj-ler. Restaureret. Delvis 18. rh. H. 185.B. 101. D. 58. 10.000-15.000 296 Empire spillebord af mahogny, indlagtmed lister af lyst tr, tilspidsede ben.19. rhs. begyndelse. H. 77. B. 90. D. 45. 3.000 297 Dragkiste af egetr, indlagt med lister,ornamentik af lyst og mrkt tr, frontmed fire skuffer. 18. rhs. slutning. H.120. B. 120. D. 58. 2.000-4.000 298 Senempire piedestalskab af mahogny,front med dr og to skuffer, flankeretaf halvsjler. 19. rhs. midte. H. 145. B. 71. D. 45. 4.000-6.000 299 Skotsk standur i kasse af mahogny, ur-skive af messing med romer- og ara-bertal, dato- og sekundviser samt stri-ke-silent. Sign. John Steward, Edin-burgh. 19. rhs. begyndelse. H. 217. 8.000-10.000 mbler 290288 295294 auk 46 s.03-100 indhold Page 17 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 18 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 300 Jagtbord af mahogny med profileredeben. H. 54. L. 150. D. 48/96. 1.000 301 Svensk salon af forgyldt tr bestendeaf sofabnk, to armstole og to salon-stole, rigt dekoreret med bladvrk.Gustaviansk form. Ca. 1900. (5). Afbildet 5.000-8.000 302 Christian VIII hjrneskab af mahogny,front med to profilerede dre, hvori-mellem skuffe. 19. rhs. midte. H. 208.B. 104. D. 60. 3.000 303 Carl Johan sekretr af birketr, frontmed nedklappelig skriveplade, baghvilken dre og talrige skuffer. Sverige19. rhs. midte. H. 138. B. 119. D. 50. 6.000-8.000 304 Frisisk barok stolpeskab af egetr,indlagt med intarsia af lyst og mrkttr, front med tre skuffer og to dre.Restaureret. 18. rh. H. 175. B. 67.D. 48. Afbildet 6.000-8.000 305 Piedestalskab af mahogny, front meddre og to skuffer. Empire form. H. 150.B. 70. D. 40. 2.500 306 Armstol af sortmalet tr dekoreretmed klassisk bemaling, sde og rygmed fransk rrflet. Regency form. Ca 1900. 2.000 307 Chatol af hvidmalet tr, vitrineover-del med to dre, underdel med skr-klap bag hvilken dr og skuffer, lige-knkket front med tre skuffer. Rococoform, 19. rh. H. 205. B. 105. D. 55. 2.500 308 Dansk empire chatol af mahogny ind-lagt med intarsia af lyst tr, overdelmed tre dre og skuffe, underdel medcylinderklap, bag hvilken dr og skuf-fer, herunder tre store skuffer. 19. rhs.begyndelse. H. 215. B. 120. D. 53. Afbildet 20.000 309 Empire piedestalskab af mahogny, frontmed buet dr og to skuffer. 19. rh. H. 145. B. 65. D. 47. 3.000-5.000 310 Spisestue af hvidmalet og guldstafferettr, bestende af ovalt spisebord,sknk og 12 salonstole, fem tillgs-plader medflger. Gustaviansk form.Bord H. 75. L. 174. B. 100. (14). 6.000-8.000 311 Barok chatol af hvidmalet og guldstaf-feret tr, vitrineoverdel med to dre,skrklap bag hvilken skuffer og rum,ligeknkket underdel med tre skuffer.Senere bemaling. 18. rh. H. 195. B. 120. D. 60. 3.000-5.000 312 Engelsk standur i kasse af egetr, ur-skive af messing med romer- og ara-bertal samt sekundviser. Mrk. Tho.Hargraves, Settle. 19. rh. H. 206. Afbildet 6.000-8.000 313 Engelsk skab af nddetr, overdelmed to dre, underdel med tre skuffer.Queen Anne form, 19. rh. H. 200. B.105. D. 51. Proveniens: HolckenhavnAfbildet 10.000 314 Senempire konsolskab af mahogny,front med skuffe og dr, flankeret afhalvsjler med udskrne kapitler. 19.rhs. begyndelse. H. 88. B. 71. D. 37. 3.000 315 Prismekrone med stel af messing, stbtmed palmetter og bladkranse. Empireform, 19. rh. H. 100. Diam. 75. 5.000 316 Kirkekrone af messing, seks svungnelysarme samt seks lysreflektorer. Barokform. Ca. 1900. H. 45. Diam. 50. 2.000 317 Lille barok kirkekrone med seks svung-ne lysarme, drejet stamme. 18. rh. H. 40. Diam. 45. 3.000-5.000 318 Prismelysekrone med stel af patineretog forgyldt bronce, seks svungle arme,hver med to lys. Ca. 1900. H. 85. Diam. 60. 2.500 319 Prismelysekrone, stel af forgyldt bron-ce, otte svungne lysarme, behngtmed drber. Rococo form. H. 85. Diam. 60. 2.000-3.000 320 Prismelysekrone, stel af messing, sekslysarme, bundplade af blt glas. LouisXVI form. H. 94. Diam. 61. 3.000 321 Kirkekrone af messing, seks svungnelysarme til 12 lys, drejet stamme. Barokform. H. 83. Diam. 77. 3.000 322 Lille lysekrone af patineret og forgyldtbronce, tre lysarme. Empire form. H. 48. Diam. 18. 3.000312308304kl. ca.16 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 18 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK19BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46323 Lille lysekrone af patineret og forgyldtbronce, fire lysarme. Empire form. H. 56. Diam. 23. 3.000324 Lille lysekrone af patineret og forgyldtbronce, fem lysarme. Empire form. H. 80. Diam. 29. 2.000-3.000325 Lysekrone af forgyldt metal, stammeprydet med porcelnsbaluster, sekslysarme. H. 46. D. 43., samt prismely-sekrone med stel af forgyldt bronce. H. 90. D. 45. (2). 3.000-5.000326 Et par nygotiske lysekroner af broncemed fem svungne lysarme, stamme iform af Madonna med barnet. 19. rh. H. 56. Diam. 41. (2). 2.000-3.000327 Lysekrone af patineret og forgyldtbronce, seks svungne lysarme. Empireform 19. rh. H. 63. Diam. 59. 3.000-5.000328 Fransk lysekrone af forgyldt bronce,stamme af porceln, dekoreret i turkisog guld, tre svungne lysarme. H. 72. Diam. 40. 3.000329 Lysekrone af bronce med otte svungnelysarme, stamme i form af lve medskjold. Barok form. 19. rh. H. 45. Diam. 40. 2.000330 Barok kirkekrone af bronce, med sekslysarme og lysspejle, drejet stamme. Tilel. 18. rh. H. 60. Diam. 53. 6.000331 En prismelysekrone med stel af bronceog messing, otte lysarme, prydet medprismer. H. 90. Diam. 83. 2.000-3.000332 Et par Maria Theresia prismekroner,stel af glas, prydet med prismer ogdrber, hver med 12 lysarme. H. 74.Diam. 73. (2). 6.000-8.000333 Engelsk standur i kasse af egetr, ski-ve af messing, timekrans af tin medromer- og arabertal, sekund- og dato-viser. Sign. Jn. Wimble Ashford. 19. rh. H. 196. 5.000334 Antik Bochara tppe, Turkmenien. 350 x 220. 4.000335 Christian VIII sekretr af mahogny,front med fire store skuffer og ned-klappelig skriveplade bag hvilken drog talrige skuffer indlagt med intarsia.19. rhs. midte. H. 150. B. 104. D. 54. Afbildet 8.000-10.000336 Christian VIII sekretr af mahogny,front med fire skuffer og nedklappeligskriveplade, bag hvilken talrige smskuffer af palisander med intarsia. 19.rhs. midte. H. 160. B. 97. D. 50. Afbildet 8.000-10.000337 Semiantik Malatya bedekelim, Tyrkiet. 87 x 190. 3.000-4.000338 To tpper, Afshar, lys bund med blom-ster "all over". Iran. 155 x 200., samtBelouch, Iran. 100 x 185. (2). 2.500339 Tppe, Semiantik Bochara, Turkmeni-en. Gls p rd bund. 110 x 185. 2.000340 Tppe, Tabriz, Iran. 150 x 215, samtsemiantik tppe, Belouch, Iran. 90 x 170. (2). 1.500341 To kelim, gammel Sivrihisar kelimfragment, Tyrkiet. 138 x 300 samtSenneh kelim, Iran. 130 x 200. (2). 2.500342 Tppe, Needlework design. 175 x 270. 800343 Tyrkisk Kelim. 98 x 155. samt Yomyt,Chuval med rd bund. 71 x 172. (2). 2.500mbler335313 336 auk 46 s.03-100 indhold Page 19 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200420 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46344 Sarough Mir, tppe, bl bund prydetmed ornamentik. Persien. L. 435. B. 318. 3.000-5.000345 Spejl i forgyldt ramme. 19. rh. H. 140. B. 100. 1.500346 Colonial kamfertrskiste prydet medbeslag af bronce, opklappelig lg. De-fekt. 19. rh. H. 49. L. 103. D. 52. 2.000347 Senempire spejl og konsolskab af ma-hogny, front med skuffe og dr, flan-keret af drejede hjrnesjler. 19. rhs.midte. Spejl H. 122. B. 82. Konsol H. 86.B. 74. D. 44. 3.000348 Barok langbord af ege- og fyrretr,fliget sag med skuffe, drejede ben. 18.rh. Restaureret. H. 77. L. 164. B. 79. 4.000-6.000349 Vgur i kasse af nddetr og -rod,skive af tin med romertal samt sekund-viser. Skive mrk. Valdemar Holst. Kj-benhavn. Kvikslv pendul medflger.19. rhs. slutning. H. 172. 10.000-15.000350 Almue vgskab af fyrretr med resteraf bemaling, svanehalsformet top, pry-det med ejerinitialer og rstal 1741,front med dr. 18. rhs. midte. H. 73. B. 60. D. 24. 2.000351 Almue hngeskab af bllaseret fyrre-tr, dekoreret i farver med roser samtrstal 1788, front med dr og skuffe.18. rhs. slutning. H. 71. B. 58. D. 30.Proveniens: Holckenhavn 2.000-3.000352 Spejl i ramme af mahogny, prydet medbeslag og ornamentik af forgyldtbronce. Charles X form. H. 128. B. 71. 2.000353 Dansk empire hjrneskab af mahogny,front med dr og skuffe. 19. rhs. be-gyndelse. H. 80. B. 66. D. 45. 2.000-3.000354 Et par rococo salonstole af nddepole-ret bgetr, udskret med musling ogbladvrk. 18. rhs. midte. (2). 3.000355 Rococo armstol af nddepoleret bge-tr, udskret med musling og blad-vrk, cabriole ben. Uden polster. 18.rhs. midte. 2.000-3.000356 Nyrococo spejl og konsol af mahogny.19. rhs. slutning. Spejl H. 169. B. 67.Konsol. H. 82. B. 73. D. 35. (2). 3.000357 Forgyldt konsol og spejl, gennembrudtog rigt udskret med druer, blomsterog bladvrk. Rococo form. Spejl H.163. B. 68. Konsol H. 78. B. 80. D. 37. (2). 3.000-5.000358 Vitrineskab af rosentr indlagt medintarsia, beslag af forgyldt bronce,front med dr. Louis XV form. H. 140. B. 79. D. 37. 3.000359 George III kommode af mahogny,front med tre sm og tre store skuffer.Restaureret. England, 18. rhs. slutning.H. 93. B. 117. D. 50. Afbildet 4.000-6.000360 Empire hjrnepiedestalskab af ma-hogny, front med skuffe og dr, baghvilken hylder. 19. rhs. begyndelse. H. 137. B. 54. D. 55. 6.000361 Senempire sekretr af mahogny, frontmed fire skuffer og nedklappelig skri-veplade. 19. rhs. midte. H. 146. B. 103. D. 55. 6.000-8.000362 Empire spillebord af mahogny, tilspid-sede ben med messing sabots. 19.rhs. begyndelse. H. 76. B. 90. D. 44. 2.000363 Standur i kasse af hvidmalet og guld-stafferet tr, hvidmalet skive med ro-mertal. 19. rh. H. 194. 2.000364 Christian VIII sekretr i mahogny,front med fire og nedklappelig skrive-plade, bag hvilken skuffer og rum. 19.rh. H. 150. B. 103. D. 54. 6.000-8.000365 Barok dragkiste af egetr, svungenfront med fire skuffer. 18. rh. H. 106. B. 121. D. 67. 4.000-6.000366 Gustaviansk standur af hvidmalet ogguldstafferet tr, hvidmalet skive medarabertal. 19. rh. H. 192. 3.000-5.000367 Standur i kasse af mahognypoleretegetr, skive af messing med romer-og arabertal, datoviser og mnefase.George III form. H. 198. 2.500368 Louis XVI chatol af egetr, overdelmed tre dre, skriveklap bag hvilkenskuffer, underdel med tre skuffer. 18.rhs. slutning. H. 196. B. 123. D. 56. 8.000-12.000369 Kommode af dremalet og guldstaffe-ret fyrretr, ligeknkket front med treskuffer. Barok form. 19. rh. H. 80. B. 78. D. 51. 2.000370 Skrivebord af mahogny, sarg med skuf-fe og dre. Chippendale form. H. 78.B. 143. D. 73. 2.000-3.000371 Salonsofa og klapbord, af mahognyindlagt med intarsia af lyst tr, sargmed skuffe. Empire form. Ca. 1900.Sofa L. 183. H. 77. L. 94/144. B. 70. (2). 4.000372 Christian VIII spisebord af mahognymed hollandsk udtrk, sarg med skuffe,drejede ben. 19. rh. H. 79. L. 126/238. B. 86. 3.000373 Nyrococo spillebord af mahogny, svung-en front, cabriole ben. 19. rhs. slut-ning. H. 78. B. 91. D. 45. 2.000374 Christian VIII sybord af mahogny, op-klappelig top hvorunder rum, drejetsjle p trepas fod udskret med dyre-poter. 19. rhs. midte. H. 67. B. 46. D. 38. 3.000375 Hepplewhite spisestue af hvidmalet ogguldstafferet tr, bestende af spise-bord, otte salonstole og sknk. Firetillgsplader. Bord H. 74. L. 122/342. B. 124. (10). 5.000376 Carl Johan salon af birketr, besten-de af bnk og to armstole. 19. rh.Bnk L. 174. (3). Afbildet 6.000-8.000 auk 46 s.03-100 indhold Page 20 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 21 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 377 Sofabnk forgyldt og udskret tr medrococo dekoration. L. 164. 2.000 378 Engelsk Louis XVI konsolbord af ma-hogny, sarg med skuffe udskret medkanneleringer og rosetter. RobertAdams stil. 18. rhs. slutning. H. 74. L. 74. B. 45. 3.000 379 Bergere af nddetr, udskret med ro-cailler og kmninger. Rococo form. 2.500 380 Empire himmelseng af mahogny, ind-lagt med intarsia. 19. rhs. begyndelse.H. 210. L. 202. B. 110. 3.000-4.000 381 Dameskrivebord af rosentr, indlagtmed intarsia og prydet med beslag afforgyldt bronce, sarg med tre skuffer.Louis XV form. H. 74. L. 101. B. 67. 3.000 382 Frederik VII spejl og konsol af ndde-tr. 19. rhs. slutning. Spejl H. 185. B.81. Konsol H. 49. B. 80. D. 37. (2). 1.500 383 Konsolskab af nddetr, drene pry-det med udskringer, drejede ben. H.155. B. 90. D. 44. 4.000 384 Butler's Tray af mahogny. H. 55. L. 120. B. 90. 1.500 385 Semiantik kelim med rd bund. 350 x 350. 2.000 386 Lysekrone af sortmalet jern med armetil otte lys, stbt med bladvrk. H. 70. Diam. 78. 3.000 387 Salon af grnmalet jern, bestende afsofa, to armstole og lille glasbord,stbt med blomster og bladvrk. Sofa L. 125. (4). 10.000-15.000 388 Fransk konsolbord af grnmalet trog hvidstafferet tr, sarg med treskuffer og cabriole ben. 19. rh. H. 78.B. 164. D. 40. 4.000 389 Regency skrivebord af mahogny ind-lagt med intarsia, plade med lder,sarg med tre skuffer. Restaureret. Eng-land 19. rh. H. 76. B. 102. D. 52. 3.000 390 Louis XVI chatol af egetr, front medskriveklap bag hvilken dr og skuffer,herunder smal og tre strre skuffer. 18.rhs. slutning. H. 105. B. 120. D. 55. 3.000 391 Hepplewhite spisestue af mahogny,bestende af two-pillar tabel, sknk,dkketjsskab, to armstole og otte sa-lonstole, to tillgsplader. H. 73. L.140/230. B. 100. (13). 4.000-6.000 392 Spejl i forgyldt ramme. H. 125. B. 75. 1.000-1.500 1000 Lysestager Et par franske empire lysestager af pa-tineret og forgyldt bronce, stamme iform af putti. 19. rh. H. 29. (2) 6.000-8.000 1001 Rejseur Fransk rejseur i kasse af messing. 3.000 1002 Lysestager Et par fransk Charles X stager af for-gyldt bronce, 19. rh. H. 31. (2) Afbildet side 22 3.000 1003 Empire kopper To empire kopper af pcl. dekoreret ifarver og guld, den ene prydet medprospekt af Frederiksberg Slot. DelvisKgl. P. (2) 2.000 1004 Lysestager Lille lgkrukke af patineret og forgyldtbronce, stamme i form af tre delfinersamt et par lysestager af bronce, empi-reform. 19. rh. (3) 4.000-6.000 1005 Miniaturer Fire miniaturer af ben/pcl., den enekvinde med blottet bryst. (4) 2.000 1006 Aluminia Seks brnehjlpsdagsfigurer af fajancebl.a. Henrik, Hyrdinden og Skorstens-fejeren. (En med afslag). (6) 4.000 mbler 359 376 varia 22. august kl.12 bemrk startt idspunkt auk 46 s.03-100 indhold Page 21 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 22 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1007 Orkester Seks figurer af udskret ben forestil-lende fem musikanter og dirigent. 19.rh. (6) Afbildet 3.000 1008 Empirekopper To empirekopper dekoreret i farver ogguld med prospekter fra Frihedsstttensamt Frederiksberg Slot. Kgl. P. 19.rh. (2) 3.000 1009 E. Bernaud Art nouveau buste af bronce og elfen-ben i form af ung kvinde, p stand afgrn marmor. Sign. E. Bernoud. H. 15,5. 3.000-5.000 1010 Gorm den Gamle Syv grnne "Gorm den Gamle" glas. (7) 2.000 1011 Lysestager Et par senempire lysestager af bronce,kanneleret stamme, stbt med blom-ster og bladvrk. Lysmanchetter mang-ler. Frankrig 19. rh. H. 32. (2) Afbildet 6.000 1012 Empirekopper To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fraToldboden og Rosenborg Slot. Kgl. P.19. rh. (2) 3.000 1013 Aluminia Aluminia: Bouqetierre af fajance deko-reret i polycrom. 2.000-3.000 1014 Flora Danica Flora Danica tallerken af pcl. dekorereti farver og guld med blomster, gen-nembrudt fane. Kgl. P. D. 27. 2.000-3.000 1015 Empirekopper To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Ere-mitagen og Rosenborg Slot. Kgl. P. 19.rh. (2) 3.000-4.000 1016 Aluminia To fade, syv tallerkener, vase samt fi-gur i form af siddende japansk kvindemed blomst, dekoreret i polycrom. (11) 3.000 1017 Empire casoletter Et par franske empire casoletter af for-gyldt og patineret bronce, dekoreretmed stiliseret ornamentik. 19. rh. H. 30. (2) 10.000-15.000 1018 Kopper Strre samt mindre kop (med afslag) afpcl. dekoreret i farver og guld medEremitagen og Brsen. Kgl. P. 19. rh.(2) Afbildet 3.000 1019 Empire To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Br-sen og Rosenborg Slot. Kgl. P. 19. rh.(2) Afbildet 3.000-4.000 1020 Dahl Jensen Figur af pcl. i form af lsende pige.Dahl Jensen. 3.000 1021 Opsatse Et par franske stager/opsatse af bron-ce, base i form af tre putti. 19. rh. (2) Afbildet 8.000-10.000 1022 Orientalsk To par tallerkener samt otte-sidet fad(med rep.) af pcl. "Famille Rose" deko-reret i farver. Kina, Qianlong 18.rh. (5) 6.000 1023 Portrtter Miniaturer samt to portrtter af hhv.kvinde og dreng. 19. rh. (3) 2.000 1024 Empirekopper To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Ros-kilde og Schlesvig. Kgl. P. 19. rh. (2) 3.000-4.000 1025 Empirestager Et par empirestager af patineret ogforgyldt bronce, dekoreret med stilise-ret ornamentik. 19. rh. (2) Afbildet 6.000 1026 Skrivest Skrivest og kortholder af patineretog forgyldt bronce. (2) 6.000 1027 Vilhelm Bissen Figur af bronce i form af stejlendestenbuk. Sign. monogram VB. Afbildet 2.000-3.000 1028 Broncefigur Figur af bronce i form af kvindeligfransk frihedskmper p base af sortmarmor. Sign. David D'Ancers. 19. rh. H. 25. 2.000-3.000 1029 Wienerbroncer To wienerbroncer i form af boxerhundog trnfalk. (2) 2.000-3.000 1030 Lysestager Et par lysestager af forgyldt broncedekoreret med kanneleret stamme ogblomsterbort. 19. rh. (2) 2.000 1007 1011 1025 1002 auk 46 s.03-100 indhold Page 22 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK23BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461031 LysestagerEt par franske lysestager af patineretog forgyldt bronce, stbt med arkan-tusblade og blomster. Monteret til el.19. rh. H. 32. (2) 2.000-3.0001032 MessingEt par Nstvedstager af messing, mor-ter med pistil samt et par messingstag-er. (5) 3.0001033 Saksisk blomst12 par cremekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld. (Et lg mangler). Kgl. P.(12) 3.000-5.0001034 EmpirekopperTo empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekt fra Kben-havn samt kongeportrt i relief. Kgl.P. 19. rh. (2) 3.000-4.0001035 Musselmalet porcelnStort sekskantet prydfad med bred hel-blonde kant, stafferet i guld, samt tremoccakopper, kaffekande og suk-ker/fldest, (med afslag og rep.)musselmalet, helblonde. Kgl. p. Delvis19. rh. (7) 3.0001036 KopperTo kopper af pcl. dekoreret i farver ogguld med prospekter fra Rosenborg ogFrederiksborg slot. Kgl. P. 19. rh. (2)Afbildet 3.0001037 PorcelnFire urtepotteskjulere samt to prydva-ser, dekoreret i farver og guld medefeuranker. Delvis B&G. (6) 2.000-3.0001038 KopperTo par kopper af pcl. dekoreret i farverog guld med prospekt fra SorgenfriSlot samt landskabssceneri. Kgl. P. 19. rh. (2) 3.0001039 SnustobaksdserSamling af snustobaksdser af mes-sing/kobber, delvis Holland, 18. rh. (5) 3.000-5.0001040 UreLille bordklokke af tr med forgyldtmontering samt stort lommeur medemaljeskive. (2) 1.5001041 Store kopperTo par kopper af pcl. dekoreret i farverog guld med prospekt fra Sorgenfrislot samt landskabssceneri. Kgl. P. 19. rh. (2) 3.0001042 KopperEmpirekop af pcl. dekoreret i farver ogguld "Badehuse ved Langebro" samtB&G kop med Kbenhavnermotiv.(2) 3.0001043 Orientalsk porcelnTo runde fade "Famille Verte", rundtfad "Famille Rose" samt tekande ogskrin "Green and golden". 18./19. rh.Kina. (5) 4.0001044 PorcelnsfigurFigur af pcl. i form af tyr. Kgl. P. (2. sort.) 2.000-4.0001045 Leica kameraLeica kamera Nr. 97147 i lderetuisamt diverse fotoudstyr. (4) 2.000-4.0001046 SamlerobjekterBl.a. tre brevpressere af glas, tre slv-rammer, miniature samt tre kinesiskenikkedukker af bisquit. 2.0001047 Saksisk blomstDele til teservice af pcl. bl.a. 15 parkopper, tekande, to fade samt cabaret-fad. Delvis 2. sort. og 19. rh. (29) 3.000-5.0001048 EmpirekopperTre empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Ro-senborg, Frederiksborg og Kbenhavn.Kgl. P. 19. rh. (Alle med rep.) (3) 3.0001049 BrevpresseBrevpresse af bronce i form af fugl, pbase af alabast. 3.000-5.0001050 PorcelnsfigurerTo figurer af pcl. i form af siddendekvinde Rosenthal. Sign. L. FriedrichGronau samt Kgl. P. figur, faun medbjrn. (2) 3.0001018varia1019 10361021 1027 auk 46 s.03-100 indhold Page 23 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200424 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461051 EmpirekoppperTo empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Fre-densborg samt Sorgenfri Slot. (Sidst-nvnte med afslag). Kgl. P. 19. rh. (2) 3.0001052 BordlampeKinesisk bordlampe af pcl. med for-gyldt broncemontering. 19. rh. H. 66. 3.000-5.0001053 KaminurFransk kaminur af forgyldt tr, urhusbret af lve. 19. rh.Afbildet 2.000-3.0001054 UrgarnitureFransk urgarniture af hvid alabast ogbronce, bestende af et ur samt et parstager. Louis XVI form. 19. rh. (3)Afbildet 4.000-6.0001055 Fransk bordlampeFransk bordlampe af patineret bronce,stbt med vdderhoveder samt ng-ne drengebrn, p base af rdbrogetmarmor. 19. rh. H. 68. 3.000-5.0001056 KaminurLouis Phillipe kaminur af patineret ogforgyldt bronce, ved urhus kvinde derfodrer en ged. 19. rh. 2.000-3.0001057 BroncefigurFigur af patineret bronce i form afyngling med lndeklde ved trstub.Frankrig, 19. rh. Utydl. sign. 5.000-7.0001058 UrgarnitureUrganiture af pcl. og bronce stbt medbukkehoveder og ornamentik. Ca. 1900. (3) 6.0001059 KaminurFransk Louis Phillippe kaminur af for-gyldt bronce dekoreret med bladvrkog opsats. 19. rh. 3.0001060 KaminurSenempire kaminur af mahogny medfire sjler af alabast. 2.0001061 OlielampeOlielampe af messing omlavet til el.3.0001062 OrientalskStor lgkrukke, madkrukke samt str-re vase af pcl. dekoreret i hvidt og blt.(3) 3.0001063 Thorvaldsen figurer "Jesus og de 12 apostle". 13 figurer afbisquit efter Thorvaldsen. Kgl. P. (13)Afbildet 6.0001064 KaminurFransk kaminur af bronce stbt medblomsterranker. 19. rh. 3.000-5.0001065 Musselmalet bordlampeBordlampe af pcl. musselmalet, stam-me i form af ngne brn. Kgl. P. H. 38. 3.000-5.0001066 HurricaneRussisk hurricane stage af messingmed tulipanformet glas med blomste-rtsning. 2.5001067 BavianStor figur af pcl. i form af bavian.B&G. 2. sort. Afbildet 3.000-4.0001082107510741067106310541053 auk 46 s.03-100 indhold Page 24 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK25BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461068 Boullotte lampeFransk boullotte lampe af patineret ogforgyldt bronce, justerbar mrkegrnmetalskrm. 19. rh. 4.000-6.0001069 Kina porcelnLgbojan og ni sm skle dekoreret ifarver samt fire vaser og 12 sm taller-kener dekoreret i hvidt og blt. Kinadelvis. 19. rh. (26) 2.000-2.5001070 AfricanaTo masker samt tre figurer af udskrettr. (5) 1.500-2.0001071 SamovarStor russisk samovar af messing medtilbehr samt kobberspand. Delvis 19. rh.(5) 2.000-3.0001072 OrientalskKinesisk lgbojan, to fade samt to tal-lerkener dekoreret i hvidt og blt, Kinasamt to skle af cloisonn. Delvis. 19. rh.(7) 2.000-3.0001073 BordspejlBordspejl i forslvet og ornamenteretramme. 2.000-3.0001074 CartelurCartelur af bronce, gennembrudt ogstbt med rococoornamentik. Afbildet 8.000-12.0001075 Savur"Savur" af bronce og tr, urskive stbtmed blomsterornamentik. 19. rh.Afbildet 8.000-12.0001076 CartelurCartelur af forgyldt bronce, gennem-brudt. Louis XVI form. 19. rh. 2.0001077 VgklokkeFransk vgklokke af metal, skive sign.Paul Garnier. 2.0001078 VgklokkeLille rund vgklokke i kasse af birke-tr. England 19. rh. 1.000-2.0001079 MessingfadPrydfad af messing punslet med orna-mentik, spejl med kronet monogram.18./19. rh. 2.0001080 LampetterEt par lampetter af bronce hver med tosvungne lysarme. Louis XVI form. (2) 3.0001081 VglampetterFire vglampetter af bronce, hver medto svungne lysarme. Louis XVI form. (4) 3.000-5.0001082 VglampetterEt par senempire vglampetter bron-ce, lyreformet, hver med fire svungnelysarme. 19. rh. (2) Afbildet 15.0001083 VognlygterEt par messingvognlygter, femsidet medglas, prydet med rn og guirlander. 19. rh. (2) 5.0001084 RejsekuffertRejsekuffert af prget lder med toi-let garniture. Desuden to dametasker ihenholdsvis alligator samt prgetskind. (3) 5.0001085 BuddhahovedBuddhahoved af bronce, Siam. 2.0001086 Kina porcelnVase, to hatstands samt tre lgskledekoreret i polycrom (med rep.). Kinadelvis 19.rh. (6) 2.0001087 Dahl Jensen Figur af porceln "Egyptisk kvinde".Reparation ved hovedbekldning.4.000-6.0001088 KandelabreEt par empire kandelabre af bronce,stamme med overfldighedshorn, p fir-kantet fodstykke. Omlavet til el. 19. rh.(2) Afbildet 8.000-10.0001089 KonsulurSenempire konsolur af bronce med firesjler af slebet glas. Frankrig 19. rh. Afbildet 6.000varia1088 1089 1091 auk 46 s.03-100 indhold Page 25 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 26 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1090 Vaser Et par cloisonn vaser. 19. rh. H. 47.(2) 3.000-5.000 1091 Konsolur Fransk empire konsolur af patineret ogforgyldt bronce, stamme i form af put-ti med overfldighedshorn. Urskive de-fekt. Nyere vrk. Afbildet side 25 15.000 1092 Konsolur Lille empirekonsolur af bronce stbtmed arkantusblade. Afbildet 6.000 1093 Kaminur Kaminur af bronce, p urhus ridder tilhest. 19. rh. 2.000-3.000 1094 Konsolur Fransk senempire konsolur af patineretog forgyldt bronce, p urhus vase. Afbildet 4.000-6.000 1095 Bordlampe Bordlampe af patineret og forgyldtbronce, stamme i form af putti, empi-reform. 3.000-5.000 1096 Konsolur Empire konsolur af bronce, ved urhuskvinde med strengeinstrument. Afbildet 3.000-5.000 1097 Bordlamper Et par prydvaser af grnlig brogetmarmor prydet med broncemontering-er i form af vdderhoveder samt blom-sterranker. Louis XVI form. Monteret tilel. (2) 4.000-6.000 1098 Kina porceln Fire hatstands samt stor vase af pcl.dekoreret i polycrom. Kina. (5) 2.000 1099 Bronceskulptur Skulptur af bronce i form af mand.Utydelig sign. 3.000 1100 Syskrin Nyrococo syskrin af mahogny med in-tarsia. 2.000 1101 Bordlamper Wedgewood bordlampe af bisquitsamt italiensk olielampe af messing.(2) 2.000 1102 Orientalske lamper Et par "Green Golden" vaser omlavettil lamper. Kina 19. rh. (2) 3.000 1103 Lanterneur Lanterneur af messing. 2.000 1104 Lamper Bouillottelampe af bronce samt studr-lampe af messing, begge med grnnejusterbare skrme. (2) 2.000-3.000 1105 Sjleur Senempire sjleur i kasse af mahogny.19. rh. 2.000-3.000 1106 Musikmaskine Mekanisk musikmaskine i kasse af pali-sander. Schweiz. 3.000 1107 Konsolur Fransk konsolur i kasse af mahogny.Bronceurskive sign. Pionot Pre Paris. 2.000 1108 Bordur Lille engelsk bordur af mahogny. 1.500 1109 Kina porceln To hatstands, otte sm skle, bowlesamt fire bonbonnierer af pcl. dekore-ret i polycrom. Delvis 19. rh. (15) 2.000-2.500 1110 Apotekerskrin Rejse apotekerskrin af delvis bemalttr prydet med jernbnd. 18. rh. Afbildet 2.000-4.000 1111 Broncefigur Fransk broncefigur i form af krigsveteranog barn med inskription. 4.000-6.000 1112 Kobberskl Skl af kobber med ejerinitialer og da-teret 1716. 1.000-1.500 1113 Koje Skibskoje af messing. 2.000 1114 Ikoner Samling rejseikoner, delvis indrammetsamt russisk ikon med slvritza, 1891. (5) 2.000-4.000 1096 1092 1094 1110 kl. ca.13 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 26 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 27 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1115 Orientalske effekter Cloisonn bordlampe samt diverse ori-entalske fade, lamper og kander. (15) 2.000-3.000 1116 Kaminur Fransk kaminur af forgyldt metal stbtmed rococoornamentik, prydet medglasblomster. 19. rh. 2.000 1117 Kaminur Lille fransk kaminur af patineret ogforgyldt bronce, p urhus hest oghund i leg. 19. rh. 3.000 1118 Taffelur Fransk lyreformet senempire taffelur afsort tr med broncer, skive utydeligtsign. 19. rh. 2.000 1119 Kaminur Stort nyroccoco kaminur af forgyldtzink prydet med jger med bytte. 19. rh. 2.000 1120 Kaminur Fransk kaminur af patineret og for-gyldt bronce, p urhus bevbnet ori-entalsk herre. 19. rh. 3.000 1121 Kaminur Kaminur af forgyldt bronce med ryttertil hest. 19. rh. 3.000 1122 Urgarniture Stort urgarniture af patineret zink, purhus riddere i rustning. 19. rh. (3) 3.000-5.000 1123 Kaminur Stort nyrococo kaminur af bronce, ur-hus prydet med herre og dame i roco-co dragter. 19. rh. 5.000 1124 Kaminur Fransk senempire kaminur af forgyldtbronce. P urhus mand i klassiske ge-vandter. Ca. 1820. Afbildet 5.000-7.000 1125 Urgarniture Urgarniture af bronce, ur prydet af le-gende brn, lvehoveder og laurbr-ranker, skive sign. A. Daubree Nancysamt et par kandelabre hver med femsvungne lysarme. (3) Afbildet 8.000-10.000 1126 Kaminur Fransk kaminur af bronce, p urhusvandringsmand. 19. rh. 2.000 1127 Kaminur Fransk senempireur af bronce, ved ur-hus yngling i klassiske gevanter medlyre. 19. rh. 4.000 1128 Orientalsk Et par vaser samt lille krukke dekorereti hvidt og blt. Kina. (3) 2.500 1129 Toiletgarniture Dele til toiletgarniture, heraf to delemed slvmontering samt vinkande afplet. (7) 1.000 1130 Lysestager To par lysestager af plet samt et par afmessing. England. (6) 1.500-2.000 1131 Neglegarniture To sker med neglegarniture af hhv.skildpadde og ben samt otte dele del-vis forslvet bestik i tilhrende kasser(med defekter). 1.000-2.000 1132 Kina porceln Stort rundt fad samt et par mindre ot-tekantede tallerkener af pcl. dekoreretmed blomster og pagoder (med rep.).Imari, Kina. (3) 2.000 1133 Porceln Bonbonnierre samt seks prydtallerke-ner af pcl. dekoreret i polycrom medputtier. (7) 2.000 1134 Plet Varmelg samt tre lgterriner af plet.(4) 2.000-3.000 1135 LgkrukkerEt par lgkrukker af pcl. dekoreret ifarver med nisser. B&G. 19. rh. (2) 2.000-3.0001136 ServeringsbakkeStor engelsk serveringsbakke af slv-plet, med to hanke graveret med orna-mentik. 1.5001137 KonsolurFransk konsolur af delvis patineret ogforgyldt bronce med porcelnsplaket-ter, p urhus kvinde med svane, delfinog putti. 19. rh. 3.000-4.0001138 KaminurFransk ur af patineret zink i form afliggende kvinde i lette gevandter, pmarmorbase. Ca. 1900. 2.0001139 FisketallerknerSeks fisketallerkner samt aflangt faddekoreret i polycrom, Limoges. (7) 1.500varia1124 1125 auk 46 s.03-100 indhold Page 27 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200428 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461140 UrgarnitureKamingarniture af delvis grnmalet ogforgyldt zink stbt med maskeroner ogsfinks (med defekter). (3) 1.0001141 ManglebrtTo manglebrt af delvis bemalt tr,det ene med ejerinitialer, 1762 og kar-vesnit, greb i form af hest. (2) 1.500-2.0001142 Orientalsk porcelnEt par lgbojaner dekoreret i hvidt ogblt samt to firkantede Imarifade. Kinaog Japan. (4) 2.0001143 GulvvaseKinesisk gulvvase af pcl. dekoreret i hvidtog blt med personer. Kina. 1.5001144 BusteBuste af patineret bronce, forestillendegrosserer Johannes Weidemann. Sign.Paul Weidemann. 2.0001145 Engelsk spisestelDele til engelsk spisestel af fajancebl.a. store serveringsfade, dekoreret iblt og hvidt med arkitektoniske orna-menter. (51) 2.000-3.0001146 Kina porcelnDiverse dele orientalsk pcl. bl.a. to te-kander, vase, bojan samt tallerkner. Ki-na delvis 19. rh. (25) 2.000-3.0001147 Porceln m.m.Mahognyskrin med intarsia samt toporcelnsfigurer bl.a. "Kysset", B&G. (3) 1.5001148 Bjrn Wiinblad Syv juleplatter rgang 74, to 75, to 76,77 og 78. Rosenthal. I original embal-lage. (7) 1.000-2.0001149 KompasDansk skibskompas i hus af stbt me-tal. Skive sign. Iver C. Weilbach & Co.Kbenhavn. 1.000-2.0001150 KompasTysk skibskompas i hus af bronce. Ski-ve sign. Bamberg Berlin. 2.000-3.0001151 TantalusEngelsk tantalus med een flaske. 19. rh. 1.000-2.0001152 BuddhaSiddende Buddha af forgyldt bronce. H. 45. 2.5001153 PejsestPejsest af messing samt kobberkedelmed Louis XVI ornamentik. 19. rh. (2) 2.0001154 GulvvaseStor "Green golden" gulvvase af pcl. de-koreret i farver og guld med personsce-nerier. H. 82 Kina 19. rh. Samt taburet/stand af hardwood. (2) 3.000-5.0001155 CartelurFransk cartelur af bronce stbt medmaskeroner, skive sign. Le Roy. 19. rh.Afbildet 3.000-5.0001156 VgurLille vgklokke i kasse af bronce. LouisXVI form. 1.000-2.0001157 Empire belysningEmpire vglampe af bronce med tresvungne lysarme og prismer. 5.0001158 LampetterEt par vglampetter af bronce, roco-coform, hver med tre svungne lysarme. (2) 2.0001159 VglampetterEt par vglampetter af bronce, hver medto svungne lysarme. (2) 1.500-2.0001160 Udstoppede fugleTo udstoppede fugle monteret i ovalemahognyrammer. (2) 2.0001161 LampetterEt par franske lampetter af bronce.Louis XVI form. (2) 2.0001162 PrydvaserEt par klassiske prydvaser af hvidbro-get alabast. (Med defekter). (2) 3.0001163 Til pejsenGruekedel af kobber samt sortmaletkoksspand. (2) 2.0001164 Georg JensenTrompetformet pokal af hammersletslv. Dessin nr. 115 A. 1945-1951. H. 20.Afbildet 4.000-6.000118211641155 auk 46 s.03-100 indhold Page 28 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK29BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461165 EmpiresklEmpire kandisskl af slv delvis for-gyldt med filigranarbejde, p firsidetfodstykke med dyrepoter, Mester Ja-cob Wilhelm Ryder Kbenhavn 1814samt 13 slvskeer. (14) 3.0001166 SlvkanderLille kaffe-, te- og mlkekande af slvmed gadroneringer og arkantusblade,svungen hank af tr. Kbenhavn1926. (3) 2.0001167 Georg JensenLille opsats af slv Dessin nr. 42 B,1915-1930. Georg Jensen. 2.0001168 DkketallerkenerTre dkketallerkener, ligeknkket ro-cocoform D. 27 samt et fad af slv. (4) 1.000-2.0001169 LysestagerEt par skvknkkede trearmede lyse-stager af slv. (2) 3.000-4.0001170 KaffeserviceKaffeservice af slv, ligeknkket, roco-coform, Kbenhavn 1940. (3) 2.0001171 LysestagerEt par lysestager af slv, barokform. (2) 2.0001172 LysestagerEt par lysestager af slv, tilspidsetstamme p rundt profileret fodstykke. (2) 1.500-2.0001173 KandelabreEt par kandelabre af slv, hver med tosvungne lysarme p rundt profileretfodstykke, England. (Den ene defekt). (2) 2.000-3.0001174 Kaffe/teserviceKaffe/teservice af slv med gadrone-ringer og ornamentik. P. Hertz 1896. 3.000-4.0001175 SauceskleEt par sauceskle af slv p fast tresi-det fodstykke. P. Hertz Kbenhavn1900. (2) 4.0001176 KandelabreEt par kandelabre af slv, Cohr, hvermed tre svungne lysarme. (2) 3.0001177 KagefadKagefad af delvis forgyldt slv medmuslingeformede skle og svungenhank. Mester antagelig Lars GrnlundOdense. 19. rh. 2.0001178 LgkrusDansk lgkrus af slv, drevet medblomster og bladvrk, p tre kugle-fdder. Gk i form af shest samtmnt i lg. 5.0001179 SlvEt par kasseroller af slv, hanke medindlagt slvtrd. Cohr. Kbenhavn1931. (2) 4.0001180 SlvSkl med tilhrende kande af slv medfacetteret mnster. Kbenhavn 1904/1910. (2) 2.500-3.0001181 KaffeserviceKaffeservice af slv, glat korpus, lg-knop i form af blomst. Kbenhavn 1934. (3) 4.000-5.0001182 KaffeserviceKaffeservice af slv Louis XVI form.Kbenhavn 1911. Kaffekande med gra-vering. (3) Afbildet 2.000-3.0001183 SlvVandkande med buklet korpus ogsvungen hank samt samt flaskebakkeog skl af slv. (3) 2.000-2.5001184 Georg JensenLille opsats af slv, Dessin 512,Gundorph Albertus. Efter 1945. H. 7. D. 13,5. 2.0001185 Georg Jensen m.m.Trompetformt vase af hammersletslv, p profileret rundt fodstykke medperlestav, Dessin nr. 107 B H. 18.1915-1930 samt vase med svungenkorpus. (2) 4.0001186 Georg JensenEt par lysestager af slv, med cylinde-risk stamme p rundt riflet fodstykke.Dessin 711 B. Sigvard Bernadotte.1945-1951. H. 9. Bund med inskripti-on. (2) Afbildet 6.000-10.0001187 SaltkarEt par saltkar af slv samt et par salt-kar af plet, med indsatser af blt glas.Delvis 19. rh. (4) 3.0001188 Georg JensenOpsats af hammerslet slv, gennem-brudt stamme i form af stiliseredeblomster. Efter 1945. Dessin nr. 180 B.H. 11,5. Afbildet. 15.0001189 KaffeserviceKaffest af slv bestende af kande,sukker og flde. (3) 4.000-6.000varia1186 1188 auk 46 s.03-100 indhold Page 29 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200430 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461190 SlvDiverse dele slv, lgkasserolle, vinkan-de, tre skle samt lille bger. (6) 2.000-3.0001191 FadOvalt fad af slv, ligeknkket, rococo-form. 2.0001192 Russisk slvTre dele russisk slv, bger i niello, tovodkakopper samt russisk kroningsb-ger af emallie. (4) 2.000-3.0001193 P. HertzBonbonniere af slv. P. Hertz. Kben-havn 1939. 3.0001194 SkleEt par ottekantede skle af hammer-slet slv, kant med blomsterranker ogbnd. Kbenhavn 1916. Bund med in-skription. (2) 4.000-6.0001195 Just AndersenLille vinkler af slv. H. 14,5. D. 14,5. 3.000-5.0001196 KaffekandeLille Empire kaffekande af slv medsvungen hank af ibenholt. StempletRusland 1802. Proveniens: Julegave fraskuespillerinden Bodil Kjr i 1962 tilHelle Virkner. 4.000-6.0001197 A. MichelsenMichelsen cocktailkande af glas medslvmontering med tilhrende ske.Med gravering. (2) 1.000-2.0001198 KandelabreEt par lave kandelabre af slv, hver med6 svungne lysarme. (2) 3.000-5.0001199 SlvKammerstage samt ovalt fad af slv. (2) 3.0001200 A. MichelsenDyrerygsfad samt saucekande af slvmed rococoornamentik. Michelsen 1935og 1938. (2) 4.000-6.0001201 SlvKasserolle med stjerthank af ben, stortog mindre fad samt to vaser af slv. (5) 3.000-5.0001202 SlvDiverse dele slv, to par lysestager, treskle samt et smrnb. (8) 2.000-2.5001203 SlvbestikSeks personers bestik af hammersletslv. Udfrt hos Vilads-Nielsen. 1925. (37) 4.000-6.0001204 GrdskeStor grdske af slv. Mester JonasHenrich Jonassen Kbenhavn 1752. 1.000-2.0001205 MargrethebgerStort Margrethebger af slv. H. 11. D. 15. 1.500-2.0001206 SlvDiverse dele slv bl.a. strbsse, ciga-retskrin samt fire smrnb. (10) 2.000-3.0001207 KaffeserviceKaffeservice af slv prydet med bloms-terranker og arkantusblade. Louis XVIform. Med inskription. (3) 2.0001208 SlvEngelsk kaffe-/ teservice af slv medglat korpus og svungen hank. (4)Afbildet 4.0001209 Diverse slvFire lave lysestager, en skl samt tre di-verse serveringsfade af slv. (8) 2.500-3.0001210 Georg JensenJubilums brnebestik af slv. (3) 1.500-2.0001211 ServeringsfadOvalt serveringsfad af slv, Hingelbergsamt dkketallerken, Cohr. (2) 2.0001212 SalverEngelsk salver af slv. 1.5001213 PunschskeerTo punchskeer af slv med skaft afhhv. ben og tr. (2) 1.500-2.0001214 Herregrd bestikSpisebestik af slv "Herregrd", bl.a. 8middagsknive, 12 gafler og 12 skeer. (72) 5.000-7.0001215 Hammershus bestikDiverse dele slvbestik "Hammershus".(Ingen knive). (41) 2.0001208 1218kl. ca.14 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 30 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 31 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1216 Dobbeltriflet Spisebestik af slv "Dobbeltriflede"bl.a. otte middagsknive, syv frokost-knive og seks fiskeknive. (74) 4.000 1217 Slvbestik P. Hertz slvbestik. Skaft med orna-mentik bestende af bl.a. af 22 mid-dagsgafler og seks frugtknive. (80) 3.000-4.000 1218 Evald Nielsen Stort dobbeltriflet slvbestik bestendeaf bl.a. 12 middagsknive, 14 frokost-knive, 12 frokostdele og 7 serverings-dele (89) samt 32 dele ej Evald Nielsen.(121) Afbildet 6.000-10.000 1219 Slv 12 personers fiskebestik af slv medinskription samt diverse bestikdele bl.a.fire servietringe. (49) 3.000-4.000 1220 Slvbestik Diverse bestik/serveringsdele af slvbl.a. dobbeltriflet samt flde/sukker-st P. Hertz. (74) 3.000-4.000 1221 Diverse slvbestik Diverse bestik- og serveringsdele afslv bl.a. 10 fiskeknive og Michelsenjuleske 1937. (55) 2.000-2.500 1222 Diverse slvbestik Diverse bestik- og serveringsdele afslv bl.a. "Rita" samt seks diverse Ge-org Jensen dele. (54) 3.000 1223 Slvbestik Slvbestik, skaft med sknvirkeorna-mentik bestende af 12 middagsknive,8 middagsgafler, 9 dessertskeer, 5 fro-kostgafler, 12 kagegafler, 8 teskeer,kompotske og fldeske. (56) 2.000 1224 Evald Nielsen Stort 12 personers slvbestik No. 5.Evald Nielsen. (95) 15.000-20.000 1225 Lalaing glas Glasservice "Lalaing" bestende af 12champagnefljter, 10 hvidvinsglas, etsnapseglas samt en karaffel. (24) 2.000-2.500 1226 Famille Rose To Familie Rose tallerkener af pcl. Kina18. rh. (2) 2.000 1227 Empire casoletter Et par empire casoletter af broncestbt med svaner, dyrepoter hvorundertrepas fod. H. 25. (2) Afbildet 10.000-15.000 1228 Lysestager Et par lysestager af bronce, stbt medrococo ornamentik. (2) 1.500 1229 Dahl Jensen og Kgl. P. Fire figurer af pcl. i form af pingvin Nr.1073, Schferhund Nr. 1087 samtfaun med papegje og bjrneunger ileg. B&G, Kgl. P. og Dahl Jensen. (4) 3.000 1230 Empie lysestager Et par empire lysestager af bronce,kanneleret stamme stbt med arkan-tusblade. (2) 1.000-2.000 1231 Flora Danica Flora Danica tallerkener af pcl. dekore-ret i farver og guld med blomster, gen-nembrudt fane. Kgl. P. D. 27. (2) Afbildet 4.000-6.000 1232 Lysestager Et par franske lysestager af patineretog forgyldt bronce, Louis Phillipeform. (2) 2.000 1233 Aluminia Et par lysestager af fajance dekoreret ipolycrom. Aluminia. (2) 2.000-3.000 1234 Lysestager Et par empire lysestager af tin samt etpar lysestager af messing. Delvis 19. rh.(4) 2.000 1235 Diverse Otte grnne hvidvinsglas, delvis ang-laise, en kande, to glasflaconer samt lil-le mahognyskrin. (12) 1.500-2.000 1236 Lysestager Et par lysestager patineret og forgyldtbronce, empireform. (2) 2.000 1237 Aluminia Vase samt askebgre af fajance deko-reret i polycrom. Aluminia. (3) 1.000-2.000 varia 1227 1231 auk 46 s.03-100 indhold Page 31 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 32 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1238 Lalique Fire dele Lalique glas i form af flacon,lille figur, blomst og skl samt kinesisktallerken af pcl. (Rep.) (5) 1.500 1239 Svres, B&G m.m. Fem dele pcl. bla. skrivest, figur iform af siddende kvinde. (Dele medrep.) Delvis Svres. (5) 3.000 1240 Lysestager To lysestager af bronce, empireform prundt profileret fodstykke. H. 15. (2) 2.000 1241 Figurer 10 diverse figurer af pcl./stentj. bl.a.Dahl Jensen "Brn med billedbog"samt bjrn, Knud Kyhn. (10) 3.000 1242 Miniaturer 14 diverse miniaturer med rammer afben bl.a. Karl Johan XVI Bernadotte. (14) 3.000 1243 CD Bjrn Wiinblad "De fire rstider" Figurer af blglaseretkeramik. Sign. Bjrn Wiinblad 81. En-kelte med afslag. (4) 1.000-2.000 1244 Fad Tresidet fad af pcl. dekoreret med bro-gede blomster. Kgl. P. 17. rh.s sidstehalvdel. 1.500-2.000 1245 Kinesisk fad Kinesisk ottekantet fad af pcl. dekore-ret med bl underglasur med persons-ceneri, Quin Long. 18. rh. 2.000-3.000 1246 Skrivest m.m. Skrivest i tin, rococostil samt sel-skabstaske med perlebroderi og to smglasflakoner. 19. rh. (4) 1.000 1247 Diverse Sparebsse af metal i form af ameri-kansk soldat, lille vgklokke, blkhusi form af munke samt broncekar stbtmed ansigter. (4) 2.000 1248 Porceln Lgterrin samt fad dekoreret i bl un-derglasur med blomster (med rep.). Ki-na 18. rh. (2) 3.000-5.000 1249 CD Arno Malinowski og Georg Thylstrup Fire figurer af porceln i form af ori-entalere bl.a. pige med opiumspibe.Kgl. P. (4) 2.000 1250 Kikkert Lille skikkert. 1.000-2.000 1251 Flora Danica To Flora Danica tallerkener af pcl. de-koreret i farver og guld med blomster,gennembrudt fane. Kgl. P. D. 27. (2) Afbildet 4.000-6.000 1252 Figurer m.m. Tre figurer af pcl. dekoreret i farver,bl.a. kvinde med hund samt kinesisktekande og vase med emallie decor. (5) 3.000 1253 Lysestager Et par lysestager af bronce stbt medornamentik. (2) 1.500-2.000 1254 Aluminia Bordskl af fajance dekoreret i poly-crom med blomster og skovsnegl pblad. 2.000 1255 Flora Danica Flora Danica tallerken af pcl. dekorereti farver og guld med blomster, gen-nembrudt fane. Kgl. P. D. 27. 2.000-3.000 1256 Empirekop m.m. Fire diverse par kopper bl.a. empirekopmed Kronborg og skibe. Delvis Kgl. P.Samt pibehoved af pcl. dekoreret medmotiv fra Regentsen. Delvis 19.rh. (5) 2.000 1257 Aluminia Fad samt lille skl af fajance dekorereti polycrom med hhv. fugl og blomster. (2) 1.500 1258 Meissen porceln To fiskefade af pcl. dekoreret i farverog guld med blomster. Meissen. (2) Afbildet 3.000-5.000 1259 Margrethebger m.m. Et par miniaturer malt p ben, seks de-le slv bl.a. Margrethebger samt todele plet. (10) 2.000-4.000 1260 Auguste Cain Figur af patineret bronce i form af ga-lende hane. 2.0001261 SkrivestCharles X skrivest af grnbroget mar-mor og bronce. 3.0001251 1258 auk 46 s.03-100 indhold Page 32 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK33BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461262 Sommerfugle stelDele til spise/te/kaffeservice "Sommer-fugl" bl.a. fade, to lysestager samt nimiddagstallerkener. (Ca. 80) 6.000-8.0001263 TazzaerEt par tazzaer af bronce p fodstykkeaf marmor. Senempire form. H. 23. (2)Afbildet 4.000-6.0001264 AluminiaVase af fajance dekoreret i polycrommed blomster. (Bund med to afslag). 2.0001265 StanderlampeLouis phillipe standerlampe af bronce,kanneleret stamme med putti p sjlehvorunder firsidet fodstykke. Afbildet 6.0001266 StanderlampeStanderlampe af patineret og forgyldtbronce p trepas fodstykke. 3.0001267 LamperStor samt mindre kinesisk vase af pcl.monteret til el. (2) 2.000-3.0001268 BordlamperEt par opaline bordlamper med mes-singmontering, senere montering til el. (2) 3.000-5.0001269 BordlamperStor samt mindre bordlampe af pcl. Ki-na delvis 19. rh. (2) 2.0001270 BordlamperEt par cloisonn bordlamper dekorereti farver med blomster. (2) 2.0001271 BordlamperFire kinesiske bordlamper af pcl. herafet par, dekoreret i farver med person-scenerier. (4) 2.000-2.5001272 BordlamperTo kinesiske bordlamper af pcl. denene Green Golden. (2) 2.0001273 BordlampeHj bordlampe af hvid opalineglas medbroncemontering, 19. rh. 2.5001274 BordlamperBordlampe af rosa glas, Heiberg formsamt bordlampe af sort marmor medmessingmontering. (2) 1.5001275 Gamle glasDiverse gamle glas bl.a. "Anglaise", "Bea-trice" samt fem karafler. Delvis 19. rh. (34) 2.000-3.0001276 MusselmaletKaffe/theservice af porceln, bl.a. sekspar tekopper, saucekande samt aflangtfad. Musselmalet halvblonde/riflet. Kgl. P. (23) 1.500-2.0001277 HurricanesEt par hurricanes af messing, shades afslebet glas. 19. rh. H. 48. (2) 3.0001278 Diverse porcelnTo opsatse af plet/glas, en glasskl, etpar urtepotteskjulere af pcl. samt kaf-fekande og skl af pcl. dekoreret i far-ver, 18. rh. Kgl. P. (7) 2.0001279 Prydtrer3 prydtrer af halvdelsten med totilhrende stands af tr. (3) 2.0001280 TinkandeLgkande af tin med blomsterorna-mentik, 1871. 1.000-1.5001281 BordlampeKinesisk bordlampe dekoreret i farvermed landskabsscenerier. 1.5001282 FajanceFire dele fajance i form af stor kandeog tre tallerkener, dekoreret i poly-crom. 19. rh. (Med rep.) (4) 2.0001283 KandelabreEt par kandelabre af plet, stbt medornamentik, hver med tre lysarme. (2) 2.0001284 HurricaneRussisk hurricane stage af messing,shade af glas med rd kant, graveretmed stjerner. Moskva stempel i bun-den. 19. rh. 2.0001285 FigurDiskoskaster af patineret metal.2.000-4.0001286 FajancefadFad af fajance, dekoreret i polycrommed blomster i kurv. Antagelig Hol-land. 18. rh. (Med rep.) 1.000-2.0001287 ManglebrtManglebrt af delvis bemalt tr. Grebi form af dobbelt hest, med ejerinitia-ler og 1827. 2.0001288 AlmueeffekterTo manglebrt af tr, det ene medkarvesnit og greb i form af hest samtto ruller. (4) 4.0001289 VarmebkkenVarmebkken af messing, gennem-brudt lg drevet med ornamentik. 19. rh.L. 100. 3.0001290 PorcelnsfigurerDiverse porcelnsfigurer bl.a. Pionter,pingviner, isbjrne samt liggende kalv.Bl.a. Kgl. P. og B&G. (13) 3.0001265varia auk 46 s.03-100 indhold Page 33 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200434 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461291 OrientalskFire orientalske skringer af grn oggr fedtsten. (4) 2.0001292 Bl blomstDiverse dele til middagsservice "BlBlomst", flettet model bl.a. tre fade,lille lgfad samt otte middagstallerke-ner. (42) 3.0001293 SatsumaSatsuma teservice af fajance, besten-de af: Fem par kopper, tekande, flde-kande og sukkerskl. Sign. Japan. (13) 1.500-2.0001294 LysestagerTre par lysestager af pletslv, samtkammerstage. England. (7) 1.5001295 Platter m.m.Tre bisquitplatter efter Thorvaldsen,Kgl. P. og B&G samt bisquitkande ogbordlampe af pcl. (5) 1.500-2.0001296 MusselmaletDiverse dele musselmalet service bl.a.rundt fad, to kaffekander, en tekandesamt otte middagstallerkener. Delvis 2.sort. Kgl. P og B&G. (30) 2.000-3.0001297 ManglebrtTo manglebrdder, det ene af delvisbemalt tr med karvesnit og ejeriniti-aler. 19. rh. (2) 4.0001298 EmpireklipEmpire silhuet klip i ramme af ma-hogny. 1.000-2.0001299 SkrivestSkrivebords garniture bestende afblksuger, blkhus, sandhus, brev-kniv, lampe og leopard af ferskenfarvetmarmor med broncemontering. (4) 4.000-6.0001300 LysestagerTre par lysestager af plet, Englandsamt et par empire lysestager af mes-sing. (8) 3.0001301 ManglebrtManglebrt med karvesnit, greb iform af hest, dateret 1726. 3.0001302 Bl blomstDiverse dele bl blomst bl.a. stor sup-peterrin, kantet model. Kgl. P. 3.0001303 Kinesiske billederSamling af 12 kinesiske billeder maltp rispapir med scenerier fra arbejds-livet. Kina 19. rh. (12) 2.000-3.0001304 TinfadDyrerygsfad af tin, 19 rh. 2.0001305 VgtelefonSvensk vgtelefon i kasse af mahogny.Mrk. L.M: Ericson & Co. 1.0001306 Hyacintglas8 hyacintglas og lysestage, af delvispresset glas. Enkelte Fyn. 2.0001307 OrientalskSiam lgskl af pcl. samt preformetvase med okseblodsfarvet glasur. Thai-land og Kina. (2) 2.0001308 RingeBrillant- og safirring af hvidguld samtguldring med syntetisk safir. 3.0001309 OpalringRing af guld 14 kt. prydet med opal.3.0001310 Kde med vedhngVedhng af guld 14 kt. moderne de-sign prydet med malakit samt lang an-kerkde 14 kt. (2)Afbildet 8.000-10.0001311 DameringDamering af hvidguld 18 kt. prydetmed talrige brillanter og rubiner. Certi-fikat medflger. 3.000-4.0001312 GuldarmbndArmbnd af guld, gennembrudt. 3.0001313 CharmsarmbndArmbnd af guld, 14 kt. med charms.Proveniens:Har tilhrt skuespillerindenMargurithe Viby. 3.0001314 SknvirkeSknvirke broche af slv, prydet medgrnne sten. 2.0001315 RingRing af hvidguld prydet med rubinerog brillanter. 4.0001316 Georg JensenLille broche af guld 14 kt. prydet medperle. 2.000-3.0001310 1322 1329kl. ca.15 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 34 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK35BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461317 TurkisbrocheOval broche af guld 14 kt. prydet medturkis. 4.0001318 Brillant restikker Et par safir- og brillantrestikker afhvidguld, hver prydet med oval facet-slebet safir, omgivet af brillanter. (2). 2.0001319 restikkerEt par restikker prydet med brillanter. (2) 2.000-3.0001320 DameringDamering af guld 14 kt. prydet medsmaragder og brillanter. 3.000-4.0001321 DameringDamering af hvidguld 14 kt. prydet medstrre samt mindre brillanter. 5.0001322 DamerosetringDamerosetring af hvidguld prydet medtalrige brillanter og safirer.Afbildet 5.0001323 SafirringDamering af hvidguld 14 kt. Front medbl safir omkranset af brillanter. 4.0001324 SmaragdringRing af guld 14 kt. gennembrudt frontmed smaragder og safirer. 2.000-3.0001325 GuldringDamering af guld 14 kt. front med tal-rige brillanter. 5.0001326 RubinringDamering af guld 14 kt. Prydet medrubin, flankeret af sm brillanter. 4.0001327 BrocheBroche af guld isat brillanter. 2.000-3.0001328 RingRing af hvidguld 14 kt. prydet medstrre brillant. 3.0001329 DameringDamering af hvidguld 14 kt. prydet medbrillant p ca. 0,65 ct. Certifikat med-flger. Afbildet 6.000-8.0001330 DameringDamering af guld 14 kt. front med sa-fir omkranset af brillanter. 2.0001331 SmykkestEt par restikker med perler samt enring af guld 14 kt., moderne design. (3) 3.0001332 DameringDamering af guld, front prydet medbrillant. Ca. r 1900. 3.0001333 SmykkestPerlekde prydet med ls af guld 14kt. samt et par perlerestikker. (3) 2.0001334 GuldarmbndArmbnd af guld og hvidguld prydetmed strre samt seks mindre brillanter. Ca. 1910. 3.000-5.0001335 RingRing af hvidguld 14 kt. prydet med 5brillanter. Etui medflger. 3.0001336 To ringeTo ringe af guld 14 kt., prydet medhenholdsvis kulturperle og brillant pca. 0.22 ct. (2) 2.4001337 Diverse guldsmykkerEt lot diverse guldsmykker 14 kt. bl.a.broche i form af ranker samt Bismarckog murstensarmbnd. (7) 3.000-5.0001338 reringeTo par reringe af hhv. guld og hvid-guld, prydet med stene. (4) 2.000-3.0001339 restikkerEt par restikker af guld, prydet medbrillanter. (2) 5.0001340 SafirreringeEt par reringe af guld, prydet med sa-firer og brillanter. (2) 5.0001341 BrystsmykkeNorsk sjle (brystsmykke) af forgyldtslv, prydet med kongekrone. Proveniens: Forret til Dronning Alexan-drine under besg i Norge. 3.0001342 Diverse smykkerFire ringe samt en broche af guld pry-det med diverse stene. (5) 3.000-4.0001343 ArmbndArmbnd af guld 14 kt. gennembrudtmed hvlvede led. 2.000-3.0001344 Georg JensenArmbnd af slv med spidsovale led.Dessin nr. 86. Design Harald Nielsen. L. 19. Afbildet 3.0001345 Georg JensenHalskde af slv. Dessin nr. 66. DesignHarald Nielsen. L. 39,5.Afbildet 4.000varia13451344varia auk 46 s.03-100 indhold Page 35 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 36 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1346 Ren Lalique, Georg Jensen Georg Jensen broche af slv i form afgennembrudt blomst Dessin 100 Asamt Lalique vedhng slebet med fir-klver. (2) 2.000 1347 Georg Jensen Broche af sterlingslv i moderne de-sign med emaille i mrkegrn nuance.Design Henning Koppel. Dessin nr. 315. Afbildet 3.000 1348 Per Sax Mller Sknvirke broche af sterling slv.Stemplet Per Sax Mller. Afbildet 2.000 1349 Georg Jensen Broche af slv, gennembrudt med duei bladkrans. Dessin nr. 70. 1933-1944. Afbildet 2.000 1350 Wiven Nilsson Halssmykke af sterling slv. Sign. WN,Laponia. 1.000-2.000 1351 Georg Jensen m. fl. Broche af slv, Dessin nr. 100 A, 1933-1944, manchetknapper Dessin nr. 61,armbnd af guld 14. kt gennembrudtmed stene samt lommeur Mrk. Univer-sal Watch Extra. (5) 3.000-5.000 1352 Armbnd Italiensk armbnd af guld, 18 kt. gen-nembrudt med hvlvede led. 1.500 1353 Perlekde st Ring af hvidguld, 14 kt. prydet medperle og brillanter samt perlekde. (2) 2.000 1354 Armring Armring af guld, prydet med opal ogbrillanter. 3.000 1355 Halskde Halskde af guld, snoet, prydet medbrillanter. 4.000-6.000 1356 reringe Et par reringe af hvidguld, prydetmed turmaliner, citriner og brillanter. (2) 2.000-3.000 1357 Herrering Herrering af guld, gennembrudt i form affugl, prydet med sm brillanter. 3.000 1358 Herrering Herrering af guld 14 kt. i form af lve-hoved, jne og mund med brillanter. 3.000-5.000 1359 Ring Ring af guld 14 kt. prydet med heste-hoved og brillanter. 3.000-5.000 1360 Guldring Ring af guld 14. kt., snoet front prydetmed en stor samt mindre brillanter. Afbildet 3.000-5.000 1361 Guldring Ring af guld 14 kt. front i form af l-vehoved med jne i form af brillanter. 3.000-5.000 1362 Guldring Ring af guld, ringskinne prydet medhjerteformet topas omkranset af smbrillanter. 2.000-3.000 1363 Brillantring Ring af guld, prydet med strre samtseks mindre brillanter. 3.000 1364 Guldring Ring af guld 14 kt. prydet med brillan-ter. 3.000-4.000 1365 Georg Jensen Oval lgdse af slv, lgknop i form afblomst. Dessin nr. 79 A D. 1933-1944. Afbildet 3.000 1366 Georg Jensen m. fl. To brevknive hhv. "Saga" og "Kaktus",broche Dessin nr. 266, Kandistangsamt lille ske. 2.000 1367 Brillantring Brillantring af guld og hvidguld, ca.1940. 3.000 1368 Ring Ring af guld 14 kt. i form af slange, pry-det med brillanter og rubiner. 3.000 13731371136913491347 1348 1360 13651382 auk 46 s.03-100 indhold Page 36 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 37 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1369 Ring Ring af hvidguld, gennembrudt front,prydet med brillanter. Afbildet 4.000 1370 Ring Lillefingerring af hvidguld. Yin/Yang-mnster, prydet med brillanter. 3.000 1371 Halskde Halskde af forgyldt slv, prydet medkulturperler, grn og hvid emaille. Ca. 1900. Afbildet 4.000 1372 Manchetknapper m.m. Et par manchetknapper og fire krave-knapper af guld 14 kt. bl.a. Lapponia. (6) 3.000-4.000 1373 Kors Forgyldt kors med fire facetslebneametyster og lyselilla emaille. Ca. 1900. Afbildet 3.000 1374 Evald Nielsen Armbnd og halskde af guld 14 kt. (2) 3.000 1375 Armbnd Armbnd af guld 18 kt., skiftevis pry-det med slebne aquamariner og topas-er. L. 18 cm. 3.000 1376 Broche Smaragd- og brillantbroche/nl afguld 14 kt. Ca. 1915. 4.000 1377 Brillantringe Tre brillantringe af guld og hvidguld14 kt. moderne design. (3) 3.000 1378 Georg Jensen To ringe samt et par reskruer af ster-lingslv, henholdsvis dess. nr. 91, 99 og128. Design Nanna Ditzel. (4) 3.000 1379 Georg Jensen Vedhng af jern, slv og guld, Dessinnr. 5003, design Arno Malinowski. Ca. 1944. 1.500 1380 Georg Jensen To brocher af slv hhv. dessin nr. 32,design Georg Jensen, 1915 - 1930 ogdessin nr. 165, design Georg Jensen,efter 1945. (2) 2.500 1381 Perlekde Perlekde af kulturperler, ls af guld14 kt. 2.000 1382 Lommeur Dobbeltkapslet lommeur af guld 14 kt.med repetition. Afbildet 5.000 1383 Eterna herreur Eterna herrearmbndsur af stl, skivemed dato og sekundviser, mrk. EternaMatic, Specialle Certified Chronometer,original urrem. Samt Tissot herrearm-bndsur mrk. Stylist. (2) Afbildet 6.000-8.000 1384 Diverse guldsmykker To par manchetknapper, to kraveknap-per, et par reclips samt en slipsenl afhhv. 14 og 18 kt. guld. (9) 2.000-3.000 1385 Dameure To damearmbndsure hhv. Georg Jen-sen og Omega. (2) 2.500 1386 Ure m.m. Omega Automatic guld ur med inte-greret satineret link (glas mangler),Schweizisk herreur mrk. Coinor medguldlnke 14 kt. samt guldring med"sovereign". (3) 4.000-6.000 1387 Ebel ur Ebel herrearmbndsur af stl og guld. 3.000-4.000 1388 Omegaur Dameur af guld 18 kt. Omega. 4.000 1389 Lommeur m.m. Lommeur af jern og guld, skive medarabertal mrk. Mistral, urkde af guld,"Panserkde". (2) 1.000 1390 Lommeure Samling p 12 diverse lommeure, del-vis af slv. (12) 2.000-3.000 1391 Bulova urHerrearmbndsur af guld, mrk. Bulova4.000-6.0001392 LommeurHamilton herrelommeur af "gulddoub-l", skive med arabertal og sekundviser,mrk. Hamilton, vrk ligeledes mrk.Hamilton Watch Co. Motor Barrel 940,620753 etc. 3.0001393 IWCHerrearmbndsur af 18 kt. guld, mrkGalm-Bale, i tilhrende etui.Afbildet 4.000-6.0001394 Cartier urCartier damearmbndsur af forgyldtslv, model Tank. Etui og certifikatmedflger. Afbildet 4.000-5.0001395 SelskabstaskerSamling selskabstasker af "slvstrik"heraf 3 af slv samt en forgyldt. (17)Afbildet 2.000-2.50013951393varia13941383 auk 46 s.03-100 indhold Page 37 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200438 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461396 Lampetter m.m.Et par lampetter samt bordlampe afpatineret og forgyldt bronce, lampestbt med ornamentik og dyrehoveder.(3) 2.000-3.0001397 KandelabreEt par kandelabre af messing, hvermed seks lysarme, p rundt profileretfodstykke. 19. rh.s slutning. (2) 3.000-5.0001398 CDArthur Boesen Arthur Boesen: Vase af porceln medStatens Gymnastikinstitut, modsatteside med Albert Fugmann 1897-22mai-1922. Sign. Arth. Boesen 22.4.1922. Kgl.P. H. 40. 4.0001399 BordlampeBordlampe af forgyldt bronce, stbtmed rococoornamentik. 1.5001400 Boullotte lampeFransk boullotte lampe af patineret ogforgyldt bronce. 3.0001401 Lampe m.m.Boulottelampe af bronce, stbt medrococoornament samt et par lysestageraf forgyldt tr, italienske, barokform.(3) 2.0001402 VgurVgur af presset metal. 19. rh. 1.000-2.0001403 KandelabreEt par kandelabre af bronce, hver medfem lysarme, Louis XVI form. H. 56. (2) 3.000-5.0001404 BordlampeBordlampe af bronce, stamme i formaf ngen dreng, p sokkel af hvid mar-mor. 3.0001405 SamovarSamovar af messing p bakke. (2) 1.0001406 AluminiaStor Aluminia gulvvase af fajance, de-koreret i polycrom med pfugle ogblomster. Antagelig Chr. Joachim. H. 59.Afbildet 6.0001407 KobberFire dele kobbertj bl.a. spand prydetmed Louis XVI ranker. 18./19. rh. (4) 1.5001408 VglampetterEt par franske vglampetter af bronce,stbt med rococoornamentik. (2) 1.500-2.0001409 KaminurStort kaminur af forgyldt bronce, deko-reret med putti, hvidemaljeret skive sign.AU. LGIONNAIRE 104 Fg St Honor,Frankrig, 19. rh. Afbildet 10.0001410 BordlampeFransk bordlampe af blt pcl. med for-gyldt broncemontering i form vdder-hoveder, vindruer og bladvrk. 3.0001411 KaminurKaminur af forgyldt og patineret bron-ce, p urhus stenbuk og ngne brn.4.0001412 Gryde m.m.Gryde af bronce p tre ben, gotiskform, dateret 1777 samt vgkummeaf messing og "rber". (3) 3.0001413 BordlampeBordlampe af bronce, med justerbarskrm. 19. rh. 2.0001414 KaminurLouis Phillipe kaminur af forgyldtbronce, urhus prydet med knlendekvinde og barn foran alter. Sign. Zim-mermann. Ca. 1860. 5.0001415 KandelabreEt par kandelabre af patineret og for-gyldt bronce, kanneleret stamme, dy-repoter p trepas fod, empireform.(Lysarm defekt). 19. rh. (2) 4.000-5.0001416 VglampetterEt par vglampetter af bronce, hvermed to lysarme, stbt med dyrehove-der. 19. rh. (2) 1.000-2.000142014091406kl. ca.16 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 38 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK39BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461417 OrientalskKinesisk lgkrukke (med rep.) og te-kande dekoreret i hvidt og blt samtgardenstand. (3) 1.000-1.5001418 AfricanaDiverse africana bl.a. tre masker og trefigurer. (9) 1.500-2.0001419 Georg JensenTo flaskebakker af sterlingslv. GeorgJensen dessin 1099, 1945-1977. Diam. 9.5. (2) 2.5001420 JuleskeerSamling juleskeer A. Michelsen 1910-1918 i tilhrende etui samt 1972 og1973. (20) Afbildet 4.0001421 Flaconer m.m.To engelske flaconer, parfumeflacongraveret med monogram og tabatierreciseleret med stjerne af delvis forgyldtslv. England/Holland. (4) 1.5001422 Margrethe bgreStrre samt mindre Margrethe bger,det ene Svend Toxvrd. (2) 3.0001423 ForskrerstVictoriansk forskrerst af udskretelfenben, montering af slv. 18. rh.ssidste halvdel. (2) 1.5001424 Georg JensenSeks teskeer og seks kaffeskeer af slv. (12) 2.0001425 OpsatsSknvirke opsats af slv, prydet medornamentik og grnne stene. Kben-havn 1912. 2.0001426 StentjskrukkerArne Bang stentjsmarmeladekrukkermed slvlg, det ene stemplet HansHansen. (2) 2.0001427 HovedvandsgAmager hovedvandsg af slv, ind-vendig forgyldt. Top prydet med tofugle hvorover kroner. Mester antage-lig Nicolai Martin Fuchs. Ca. 1740. 2.0001428 SlvLille Louis XVI skl Kbenhavn 1751,to bgre, det ene nlepunslet samtengelsk lysestage af slv. (4) 2.000-3.0001429 LysestagerEt par lave engelske lysestager af slvp hvlvet firkantet fodstykke. (2) 2.0001430 Margrethe bgerMargrethe bger af delvis forgyldt slv.H. 10. Bund med inskription. 2.0001431 Georg JensenRund skl af slv, indlagt med emaillei grnt og blt med ornamentik og GJ.Henning Koppel. Afbildet 3.000-5.0001432 VikingeskibNorsk vikingeskib af slv, med psatteskjold, base af tr. L. 36. 2.000-3.0001433 Diverse slvDiverse dele slvkorpus bl.a. fire smr-nb, tallerken, kande samt skl. (15) 3.0001434 rsbestikGeorg Jensen rsbestik af forgyldt slv,bestende af 5 st samt 8 skeer, r-gang 1979-1983 og 1972-1978. (23) 2.500-3.0001435 Skak/BackgammonspilSkak/backgammonspil med kasse aflakarbejde, med udskrne brikker afben. 3.0001436 PorcelnsfigurerDiverse porcelnsfigurer bl.a. smedved ambolt, hundehvalp, kattekillingsamt liggende isbjrn. Kgl. P og B&G. (10) 2.0001437 Dahl JensenTo figurer af pcl. "Pige med mandolin"(2. sort.) og "Pige der slger perler".Dahl Jensen. (2) 3.0001438 Toby jugesTo Toby jugs af fajance, dekorerede i far-ver og lustre. England 19. rh. (2) 1.5001439 MeissenTeservice af pcl., dekoreret med guldog strblomster i farver bl.a. fad ogsyv par tekopper. Tyskland. (En kopmed afslag). (17) 4.0001440 GlasSukkerfad med klippet rand, to ymer-skle af blt glas samt lille barok snapse-flaske. 18./19. rh. (4) Afbildet 3.0001431 1440varia auk 46 s.03-100 indhold Page 39 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200440 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461441 Hyacintglas9 hyacintglas i farver og klare i optiskdrejning. (9) 2.0001442 Dahl JensenFigur af pcl. i form af liggende engelsksetter. Dahl Jensen. (2. sort.) 2.0001443 Pantimime figurer3 Pantomime figurer af pcl, Colombi-ne, Pjerrot og Harlekin (med rep.),B&G samt stende airedalterrier, DahlJensen. (4) 2.0001444 Gall vaserTo Gall vaser af matteret grligt glasgennemslebet i form af blomster ogbladvrk. Sign. Gall. H. hhv. 9 og 16. (2) 4.000-5.0001445 Figurer m.m.Fire diverse figurer af pcl. bl.a. "Flug-ten til Amerika" Juliane Marie, Kgl. P.samt juleplatte 1979. Kgl.P og B&G.(5) 2.0001446 SommerfuglestelMiddagsservice "Sommerfuglestel"bl.a. tre lgterriner, 10 fade og 18 mid-dagstallerkner m.m. B&G. (80) samt 10kuvertaskebgre "Musselmalet.Afbildet 8.000-10.0001447 PorcelnsfigurerNi diverse figurer af pcl. bl.a. "Kysset"og labradorhvalp "Bob". Kgl. P. ogB&G. (9) 2.000-2.5001448 GlasDiverse gamle glas bl.a. 13 champag-nefljter med slibning samt glas Hes-sisk type slebet med kronet bladmono-gram. (22) 3.0001449 FajanceFire dele fajance dekoreret i hvidt ogblt bl.a. barberfad samt Bristol taller-ken. 18./19. rh. (4) 3.0001450 Kop m.m.Stor kop af pcl. dekoreret i farver medFredenborg Slot. Kgl.P. 19. rh. Samtlille figur af pcl. i form af pagode. (2) 2.000-3.0001451 Tysk kopTysk kop af pcl. dekoreret i farver medpersonscenerier. Augustus Rex mrke.2.0001452 Miniaturer10 miniaturer i form af kvindeportrt-ter, delvis malt p ben.(10) 3.000-5.0001453 Pr-ColumbianskPr-Columbiansk hoved af ler i formaf Jaguar. 1.5001454 FajanceFem dele fajance bl.a. hollandsk Delftfad, Deruta skl og vievandskar deko-reret i polycrom. 18./19. rh. (5)Afbildet 4.000-6.0001455 MusselmaletDiverse dele til kaffeservice "Mussel-malet", halvblonde bl.a. kaffekande,kageopsats og 23 kopper. Kgl. P. (60) 4.0001456 Kina porcelnStort fad af pcl., dekoreret i blt oghvidt, Famille rose frugtkurv og faddekoreret i emaillefarver samt to ted-ser. Kina 18./19. rh. (5) 4.000-6.0001457 Diverse slv og pletStort lot diverse slv og plet, bl.a. di-verse mindre runde fade, et par saltkar,samt et par kammerstager. Delvis Tysk-land. (26) 2.000-3.0001458 Kina porcelnDiverse dele kinesisk pcl. i form af skleog vaser. Delvis 19. rh. (26) 3.0001459 SlvstagerEt par stager af slv, hver med to lys-arme og 10-sidede fodstykker, samt lil-le oval bonbonniere af slv. Cohr ogTyskland. (3) 3.0001460 KaffeserviceKaffeservice af slv, ligeknkket roco-coform, Cohr samt tekande, skv-knkket. (4) 3.0001461 Taste-de-vin2 "taste-de-vin" af slv, med snoetslangehank. Frankrig 1838-1919 ogLondon 1976. (2) 2.0001462 SlvSalt/peberst, 4 sm bgre samt Hertzbger af slv. (7) 1.5001463 Kaffeservice Moccaservice af slv, skvknkketdekoreret med rococoornamentik samtmlkekande af slv, skvknkket. (4) 2.000-3.0001464 Champagne bestikJens H. Quistgaard: "Champagne" be-stik af slv, bestende af 10 middags-gafler, 10 middagsknive, 11 dessertske-er, 11 teskeer, 8 kagegafler, oplukker,stegegaffel, sauceske, plgsgaffel,kartoffelske, sukkerske og lagkage-kniv. (57). 6.000-8.0001446 1454 auk 46 s.03-100 indhold Page 40 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 41 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1465 Georg Jensen m.m. "Magnolia" lg af slv. Georg Jensen1925-1932. D. 11,5 samt to slvskrin,det ene Siam. (3) 1.500-2.000 1466 Diverse slv Diverse dele slv, bl.a. lille Heimbrgeropsats, trompetformet vase samt diver-se bestikdele. (32) 1.500 1467 Hingelberg Hingelberg kaffeservice af slv, glatkorpus, bestende af kaffekande medhank og lgknop af ibenholt samt suk-kerskl og fldekande. (3) 3.000 1468 Slv Diverse dele slv og plet bl.a. Hertzerindringsbger, krydderist samtsaucekande. (12) 1.500-2.000 1469 Diverse slv 2 dkketallerkener, salt og peberstaf slv samt diverse dele bestik af slvog plet. (28) 2.000 1470 Grann Laglye Kaffeservice af slv, ligeknkket be-stende af kaffekande, mlkekande,fldekande samt sukkerskl. GrannLaglye. (4) 3.000 1471 Tekande Engelsk tekande af slv, med hank afsort tr. 19. rh. 2.500 1472 Bakke Serveringsbakke af slv. Kina. 2.000 1473 Slv Diverse bestikdele af slv og plet, bl.a.knive med pistolformede skafter samtto fiskespader, Empire. Dele graveretmed vben. Delvis 19. rh. (70) 3.000-4.000 1474 Antik Rococo bestik "Antik Rococo" bestik af slv, bl.a. 3sauceskeer og 6 middagsskeer samt 16fiskeknive af plet. Dele med gravering.(102) 4.000-6.000 1475 Diverse bestik Diverse dele bestik af delvis forgyldtslv, bl.a. "Dronning" lagkagespade,"Kugle" tarteletspade, samt rsskeer A.Michelsen rg. 1963-70, 1972. (48) 2.500 1476 Hans Hansen Slvbestik "Arveslv nr. 15" bl.a. 10middagsgafler, 11 frokostgafler samt12 kagegafler. (62) 6.000-8.000 1477 Georg Jensen Bestik af slv "Kaktus" bestende af fi-re knive, fire gafler samt to skeer. (10) 3.000 1478 Slvkorpus Sauceskl, bordskl med glasindsats,sukker/fldest. (4) 2.500 1479 Kaffeservice Kaffeservice af slv, ligeknkket medrococoornamentik, bestende af kaffe-kande, fldekande og sukkerskl. Cohr.(3) 2.000 1480 Juleskeer Georg Jensen og A. Michelsen juleske-er af forgyldt slv, 1972-75, 1978-81og 1976-78 samt to kartoffelskeer afslv, den ene "Herregrd". (13) 1.500-2.000 1481 Diverse slv Kaffekande, skvknkket rococoformsamt 31 dele "Dobbeltriflet" og 25 de-le plet. (57) 2.000 1482 Slvbestik Stort bestik af slv, skafter med mus-ling, bl.a. 20 middagsknive, 12 fro-kostknive, lagkagekniv m.m. Tyskland19. rh. (100) 6.000 1483 Diverse slv Diverse dele slv bl.a. et par saltkar,stammer i form af delfiner, Louis XVIpeberbsse samt saltkar stbt medakantus blade. Delvis Dragsted ogHertz. (7) 3.500 1484 Bernstorff bestik Stort bestik af slv "Bernstorff" best-ende af bl.a. ni middags- og ni fro-kostknive (114) samt fem servietringe.(119) 6.000-8.000 1485 Georg Jensen Bestik af slv "Kaktus" (Ingen knive).Georg Jensen. (34) 6.000 1486 Slv Tallerken samt fem grapefrugtskle afslv, stbt med rococoornamentik. (6) 3.000 1487 Cam vedhng Stort cam vedhng med guldmonte-ring samt kde ej guld. 3.000-5.000 1488 Barokfigur Barok skring af tr i form af denhellige Madonna samt putti dekoreret ipolychrome farver. 18. rh. H. 43. Afbildet 4.000 1489 Orientalsk Ming figur af patineret bronce stbt iform af krigsguden Zhenwu. Kina 16.-17. rh. Afbildet 2.000 14891488 varia auk 46 s.03-100 indhold Page 41 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 42 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1490 Kandelabre Et par engelske kandelabre af plet,hver med to svungne lysarme. (2) 3.000 1491 Diverse plet Engelsk bestik af plet, bl.a. 6+7 knivemed skafter af ben samt 12 gaflerdkketallerken af plet samt skohorn afmessing. (27) 1.000-2.000 1492 Saksisk blomst Stort spise/kaffe/testel af pcl. "SaksiskBlomst" bl.a. stor lgterrin, ni diversefade samt 24 middagstallerkner. B&G.19./20. rh. (136) Afbildet 8.000-10.000 1493 Aluminia Stort spisestel af fajance "Bl Tranque-bar" bl.a. stor lgterrin, diverse fade,lgbonbonierre i form af and samt ly-sestager. (125) Afbildet 8.000-10.000 1494 Haderslevstager Et par Haderslevstager af messing. 18.rh. (2) Afbildet 2.000-3.000 1495 Barokstager Et par barok lysestager af messing, pfirkantet fodstykke hvorunder rilledeben. H. 25,5. 18. rh. (2) Afbildet 6.000-8.000 1496 Messingstager Tre stager af messing, heraf et par em-pire. (3) 1.500-2.000 1497 Wedgwood skl Oval gennembrudt brdkurv samt til-hrende fad af cremefarvet pcl. medgrn snoet bort. Wedgwood. 1.500 1498 Nstvedstager Et par Nstvedstager af messing. 18.rh. (2) 2.000-3.000 1499 Pampaloni Kande af slv, moderne design. Afbildet 10.000 1500 Slvstager Et par stager af slv, barokform. (2) 2.000 1501 Tigerkranie Siamesisk tigerkranie monteret medslvornamenter i form af buddhaer ogslange holdende tndstiksske. 20.rh.s begyndelse. Afbildet 3.000 1502 Slvskle Stor oval samt mindre rund skl afhammerslet slv, buklet korpus, i si-derne hanke med lver, p claw-on-ball-fdder. (2) 6.000 1503 Slv Strre og mindre fad, Dragsted, samtmlkekande, ligeknkket rococo-form, Cohr. (3) 1.500-2.000 1504 Jardinere Jardinere af slv, stbt med rococoor-namentik, bunden graveret med med-lemmer af frimureordenen. P. Hertz1893. Medflgende indsats a krystal. Afbildet 3.000-4.000 1505 Slvvase Svensk vase af slv, trompetformetkorpus p rundt fodstykke. H. 27. 2.000 1492 14931494 1495 1499 kl. ca.17 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 42 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 43 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1506 Senempirevase Dansk senempire vase af slv, kannele-ret korpus med arkantusblade og pal-metter. Kbenhavn 1839, Mester S. J.N. Prahl. H. 38 4.000 1507 Jdisk kidduschbger Jdisk kidduschbger af slv p rundtprofileret fodstykke. Med tysk inskrip-tion. 19. rh. H. 23. 3.000 1508 Kaffe/teservice Engelsk kaffe/teservice af slv, rigt ci-seleret med ornamentik. (4)Afbildet 2.0001509 VinkandeVinkande af glas med slvmontering.4.0001510 BordlampeBordlampe af hammerslet slv. 1.5001511 SlvopsatsOpsats af slv/glas, stbt med vikinge-ornamentik. H. 41. 3.0001512 Slv bordlampeTysk bordlampe af slv, stamme i formaf kvinde og mand. Fodstykke medgravering, rococoform. H. 45. 4.000-6.0001513 EmpirestelDele til middags/kaffeservisce af pcl."Empire" bl.a. to sauceskle, lille lg-terrin samt 14 middagstallerkner. (Delemed afslag). (82) 3.000-5.0001514 Bl blomstDele til middags/moccaservice "Blblomst" kantet model, bl.a. 12 mid-dagstallerkner, to saucekander og lg-terrin samt fire juleplatter. Kgl. P. (76) 3.000-5.0001515 Musselmalet m.m.Dele til musselmalet samt andet mid-dags- og kaffeservice bl.a. 4 dybe tal-lerkner i helblonde. (32) 1.500-2.0001516 Let saksisk blomstDele til middagsservice "Let SaksiskBlomst" bl.a. fire fade, to sauceskle,lille tgterrin samt ti dybe tallerkner.Kgl. P. (45) 3.0001517 LysestagerEt par lysestager af slv, rococoform.Mester HJ. Kbenhavn 1942. (2) 1.000-2.0001518 BalticDiverse dele middagsservice "Baltic"bl.a. 15 middagstallerkner, diverse fa-de, to sauceskle samt 18 dele mussel-malet. Kgl. P. (54) Kgl. P. 3.0001519 Diverse Stort lot diverse slv, tin og plet, bl.a.6 Hingelberg "coasters" i tr indlagtmed slv, oval bakke af plet med gen-nembrudt kant samt rundt tinfad medhanke samt 10 dkketallerkner af plet.3.0001520 GalionsfigurGalionsfigur af bemalt tr i form afkvinde. 19. rh. H. 100.Afbildet 15.0001521 MaritimtSkikkert. 1.5001522 KaminurKaminur af bronce, urhus prydet medungt par. 3.0001523 KaminurFransk kaminur af bronce, urhus prydetmed ung kvinde holdende bog. Skivesign. Malecot Paris. 4.000-6.0001524 CDChristian Benjamin Olsen Vase af pcl. dekoreret med dampskibetM/S Vistula. Sign. Benjamin Olsen.Kgl. P. H. 42. 3.000-5.0001525 F. GoldscheiderFigur af porceln, dekoreret i uglase-ret og underglasurfarver, stende kvin-de i rococokjole med hat og vifte.3387. Sign. Fridrich Goldscheider,Wien. H. 85. (Med rep.) 4.0001526 BroncestagerEt par lysestager af bronce med kan-neleret tilspidset stamme p rundtprofileret fodstykke. (2) 2.000-3.000varia1501 1504 15081520 auk 46 s.03-100 indhold Page 43 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200444 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461527 LysestagerEt par lysestager bronce, kanneleretstamme stbt med ornamentik. (2) 3.000-5.0001528 SkibsklokkeEngelsk skibsklokke af messing medophng. 2.0001529 MorterRenaissance morter af malm med del-finhanke, profileret korpus med orna-mentik. Medflgende pistil. 17. rh. 4.0001530 DykkerDykkerhjelm af messing. Procedes Sul-zer, Paris. Afbildet 3.000-5.0001531 ViolinMrk.: Original copie von GebrderWolff in Kreuznach 1886. Med bue. 3.0001532 ltndeTysk ltnde af stentj. Med inskrip-tion. (Med afslag). 2.0001533 UrgarnitureFransk urgarniture af bronce, stbtmed Louis XVI-ornamentik. Skive sign.L. Borawsky. Kandelabre hver med ottelysarme. (3) 10.000-15.0001534 ViolinTysk ca. 1880. Mrk.: Stradivarius, etc.samt p utydelig seddel: Repareret1911 i Kbenhavn. Med to buer ogkasse. 2.0001535 ViolinJoseph Klotz, 1795. Lakken mrkrd.Med to buer og kasse. 2.000-3.0001536 ViolinD. Nicolas Ain a la ville Cremonne.Vedlagt brev om instrumentet. Medbue og kasse. 6.000-8.0001537 Afrikanske vbenKasse indeholdende diverse ldre afri-kanske vben. Heriblandt Fang fugle-kniv, kastekniv, to kser, to dolke samtto macheter. Congo. (8) 4.000-6.0001538 ModelTrskibsmodel af lystyacht.Afbildet 8.0001539 SpillemaskineSpillemaskine i mahognykabinet med20 tilhrende plader.Afbildet 10.000-15.0001540 KonsolurStort fransk konsolur af patineret ogforgyldt bronce, p urhus kvinde i lettegevandter, p base af grnbroget mar-mor. 19. rh. Afbildet 20.000-30.0001541 KonsolurFransk konsolur af patineret og for-gyldt bronce, ved urhus kvinde. 3.0001542 KaminurKaminur af sort og grnbroget bronce.2.0001543 KandelabreEt par franske kandelabre af broncemed stamme af blt pcl. (2) 5.0001544 StrygeinstrumenterEn viola, 20. rh. Fem violiner, 19. og20. rh. 11 buer, bl.a. mrk.: Bausch ogZimmermann. Alle med slv- eller nik-kelmontering. Desuden diverse tilbe-hr. 8.000-10.0001545 Albert Ernest Carrier-Belleuses stil Skulptur af patineret bronce, stbt iform af mand i romersk kldedragt. H. 46. Afbildet 6.000-8.0001546 BordsklBordskl af marmor med figurgruppeaf bronce. 1.5001547 SpillemaskineSpillemaskine "Aristocrat". Ca. 1960tidligere anvendt i Tivoli. 1.500-2.0001548 MinkpelsMrkebrun minkkbe str. 38. 4.0001549 BuddhaStende buddha af bemalt tr, prydetmed stene. Siam. H. 100 2.0001550 BuddhaStende buddha af bemalt tr, prydetmed stene. Siam. H. 100 2.0001551 BuddhaSiddende buddha af bemalt tr, prydetmed stene. Siam. H. 64. 2.0001530 1538 1539 auk 46 s.03-100 indhold Page 44 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK45BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 461552 BuddhaStende buddha af forgyldt metal. Siam.H. 91. 1.5001553 Art Deco figurSkulptur af patineret bronze stbt iform af dansende kvinde. Art Deco stil.H. 51. 2.000-3.0001554 KaffetnderTo gamle kaffetnder med jernbnd.Ca. 1860. (2) 2.0001555 GrnlandicaGrnlandsk spand af fyrretr medbendekorationer, 19 rh.Afbildet 3.0001556 GrnlandicaHvalrostand dekoreret med fanger ogdyr. 3.000-5.0001557 GrnlandicaFedtsten i grnlige nuancer, udskretmed utallige ansigter. Sign. monogram91. 2.000-4.0001558 GrnlandicaDiverse grnlandske smykker bl.a.Thulering og Thuletand af slv. (16) 2.000-4.0001559 TupilakkerSamling sm tupilakker af ben. (16) 3.000-5.0001560 GrnlandicaFigur af mrkegr fedtsten i form affantasidyr med diende sler af ben.2.000-4.0001561 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr.Sign. i bunden. 2.000-4.0001562 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr. 2.000-4.0001563 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr. 2.000-4.0001564 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr.2.000-4.0001565 GrnlandicaTo fantaidyr samt to masker af fedt-sten. (4) 2.000-4.0001566 GrnlandicaTo fantaidyr af fedtsten, den ene sign.(2) 2.000-4.0001567 GrnlandicaKajak samt modeller af fangstredska-ber. (6) 2.0001568 GrnlandicaDiverse grnlandica bl.a. kajak, trom-me, brevkniv, udskret figur af grn-lnder samt redskab. 3.000-5.0001569 DukkerArmand Marseille babydukke med ho-ved af pcl. mrk. 341 samt stor tyskdukke med hoved af pcl. og krop af bi-squit. (2) 1.5001570 ChinaheadsFire chinahead dukkehoveder samt bis-quithoved. (5) 1.5001571 DukkeBruno Schmidt dukke med hoved afpcl. bl glasjne, ben mund, mrk-blond paryk, krop af komposition.Mindre defekt p venstre fod. L. 38. 1.000-2.0001572 DukkeArmand Marsille skulderhoveddukkemed hoved af pcl., krop af stof og pcl.1.500-2.0001573 Schuco mm.En samling mekanisk legetj bl.a.Schuco Studio racer, Schuco turn abemm. samt diverse reservedele. (7) 4.0001574 Walt DisneyMickey Mouse, figur af bemalt tr.1930-erne. Afbildet 2.000-3.0001540 1545 15551574 auk 46 s.03-100 indhold Page 45 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 46 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 OPROP Der er en ganske almindelig, stille dag i juni og det kommer som et lyn fra en klar himmel... Havnener blevet besat! Fremmede tropper har invaderet bygningen og ingen vd prcist hvordan det det erget til. Talrige kampvogne befinder sig pludselig rundt omkring i bygningen og en gigantisk styrkep ikke mindre end 1.000 soldater, fortrinsvis af mrket Lineol, har invaderet et stort antal montrer ibygningen. En kvik medarbejder opsnuser at de har sneget sig ind camoufleret i adskillige flyttekasserog at de har tilhrt en samler - faktisk er denne samling af franske fremmedlegionrer, engelske r-kenrotter, danske Jenser, arabiske ryttere og diverse karakterer, ikke mindst drlige karakterer, medbestemthed sidst set p en udstilling p Tjhusmuseet i 1996. Men hvordan det, lynhurtigt og ube-mrket, er lykkedes dem at indtage Havnen p sdan en fredelig sommerdag, er stadig en gde.Danmarks strste enhed af Lineolfigurer er sledes nu at finde i Havnen, og en ivrig diskussion bryderud: Hvad skal man stille op? Hvordan bliver vi fri af besttelsemagten? Mange lsningsmodeller ogstrategier bliver foreslet, og til sidst bliver det besluttet af en enig medarbejderstab: Vi bortautione-rer alle mand! Vi katalogiserer dem og slger dem sndag den 24. august gr vi.Har De sprgsml til invasionsstyrken, er De velkommen til at kontakte efterretningsofficer MariusHarttung, telefon 3343 6984, der, som vi senere har opdaget, har et indgende kenskab til tropperne. 1580 auk 46 s.03-100 indhold Page 46 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 47 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1575 Lineol og Elastolin En samling Britiske soldater, musik-korps, Lokale tropper, officerer p heste.Nogle opmalede. (90). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000 1576 Lineol og Elastolin En samling franske soldater, musik-korps, fanebrer, sofficerer, og lokaletropper. nogle opmalede. (79). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000 1577 Lineol og Elastolin En samling af defekte soldater og offi-cerer, til hest og til fods. (120). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 1.000-1.500 1578 Lineol og Elastolin Tyske soldater omfattende alpesolda-ter, officerer og marcherende deling.Nogle opmalede. (130). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000 1579 Lineol og Elastolin Tysk musikkorps med tamburmajor,samaritkorps med person p bre oghund. Cowboys og Indianer. Araberertil hest og til fods. Samt tyske officerertil hest og Prrie vogne. Nogle opma-lede. (70). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000 1580 Lineol og Elastolin Fem danske garder og en samling ty-ske paradesoldater i march samt offi-cerer til hest. Nogle opmalede. (100) Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 2.500-3.000 1581 Lineol og Elastolin Rollefigurer af bla. Hitler, Moussolinim.bevgelig arm og Dr. Josef Goeb-bels med bevgelig arm. Hindenburgog Blomberg. (21). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 3.000-4.000 158115821583 varia auk 46 s.03-100 indhold Page 47 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 48 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 1586 Lineol og Elastolin En samling defekte soldater officererog heste. (40). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 500-800 1587 Henrichsen En samling presset Henrichsen figurersamt to stridsvognen med spand. (ca.300). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 1.000-1.500 1588 Tinsoldater En samling hndmalede tinsoldater, tilfods og til hest. bla. m. karakterfigurer.Ca. 20 kg. (150). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000 1589 Tekno, Corci Toys, Dinky Toys m.m. En samling p ca. 70 biler af blandedemrker, bla. Tekno; Fona Radio VWrugbrd og Dunlop Ford Taunus. (70) Afbildet 1.500-2.000 1590 Tekno Dukkekomfur af mrket Tekno, meddivertse tilbehr bla. Tekno MadamBl kaffekande og the kande. (20) 1.200 1591 Mrklin m.m. En samling Mrklin bestende af bla.to lokomotiver, ni vogne, skinner samt"Herflge Station". (20) 1.000 1592 Wilesco m.m. Damptromle mrk. "Old Smoky" D-36, iorg. kasse, med tilhrende sav, samt gl.trtog fra DSB, bla. mlke vogn ogkran. (7) 1.000-1.200 1593 Marine Skibshalvmodel. P bagsiden plakettemed: Marstal Skibsvrft 1968. 3.000-5.000 1582 Lineol og Elastolin En samling af Italienske tropper, U.S.Marine bla. m. fane. Tre Tyske kortl-sene officerer. Nogle opmalede. (55). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 1.500-2.000 1583 Lineol, Elastolin m.m. En stor samling motorcykler m. side-vogn, tanks, lastbiler, personbiler, ka-noner og personer. (150). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 3.000-5.000 1584 Lineol og Elastolin Rollefigurer af diverse officerer, gene-raler og majorer. (26). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000 1585 Lineol og Elastolin Slagmarken med forskelige bla. kom-munikationstrop, flammekastere, utal-lige i kamp og funktion. Nogle opma-lede. (70). Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 2.000-3.000 15851589 auk 46 s.03-100 indhold Page 48 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 49 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2000 CD Chr. Mllgaard f. 1919 Marine med fiskerbd, i baggrundendamper. Sign. Chr. Mllgaard. 47 x 67. 2.000-3.000 2001 CD Peter Busch f. Nstved 1861 d. Lellinge 1942 Forrsdag i skoven. Antageligt parti fraLellinge. I Kleis ramme. Sign. P. Busch.100 x 120. Afbildet 8.000-10.000 2002 CD Boris Krilov f. Moskva 1891 d. Kbenhavn 1977 Russisk almue interir med kvinder vedet bord. Akvarel. Sign. B. Krilov 1949.Lysml 30 x 37. 3.000 2003 E.L. Cooper , 19. rh. Vinterlandskab med fr. Akvarel. Sign.E.L. Cooper 1844. Lysml 18 x 26. 1.000-2.000 2004 CD Willer Jrgensen , dansk maler, 20. rh. Vinterdag i en landsby. Sign. WillerJrgensen. 48 x 36. Afbildet 3.000-5.000 2005 CD S. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958 Fiskerkoner p Gl. Strand. Sign. SC.Bjulf. 70 x 90. Afbildet 5.000 2006 CD S. Kielland Brandt Kystparti fra Hvidings, Vestnorge.Sign. S. Kielland Brandt. 92 x 117. 1.500 2007 CD Vilhelm Arnesen f. Flensborg 1865 d. Kbenhavn 1948 Marine med sejlskibe udfor Kronborg.Sign. Vilh. Arnesen 1925. 48 x 69. Afbildet 8.000-10.000 2008 F. Engelfelt , 20. rh Aftenstemning ved Vejle Fjord. Sign. F.Engelfelt Sept. 1930, Vejle Fjord. 63 x100. 1.000-2.000 2009 CD Harald Pryn f. Frederiksberg 1891 d. 1968 Vej gennem vinterskov. Sign. HaraldPryn. 70 x 100. Afbildet 8.000 2010 Olivia Frederikke Sophie Bokkenheuser f. 1814 d. 1881 Opstilling med frugter. Sign. F. Bok-kenheuser C. Romal 1839. 29 x 39. Afbildet 8.000 2011 CD S. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958 Portrt af en fiskerkone. Sign. Bjulf. 38 x 31. 1.000-2.000 2012 CD Julius Paulsen f. Odense 1860 d. Kbenhavn 1940 Portrt af en herre. Sign. JP. 22 x 19. 1.500 2013 Dansk maler , 19. rh. Havneparti fra Mysunde. Et skib tjr-res. 32 x 44. 3.000 2014 V. Hansen , 19. rh. Marine med amerikansk og NewZeelandsk sejlskib. Sign. V. Hansen. 22 x 34. 1.500 2015 Niels Bredal f. Kbenhavn 1841 d. sst. 1888 Parti fra Italien med personer. Akvarel.Sign. Niels Bredahl 1874 Palestrina.Lysml. 34 x 24. 1.000-1.500 2016 Johannes Boesen f. Kbenhavn 1847 d. Hellerup 1916 Parti fra Silkeborgserne. Sign. mono-gram 13. 30 x 49. 3.000 maleriervaria 2001 2005 20092004 2007 2010 23. august kl.13 auk 46 s.03-100 indhold Page 49 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 50 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2017 Johannes Boesen f. Kbenhavn 1847 d. Hellerup 1916Optrk til stormvejr over Esrum S.Sign. monogram 89. 31 x 49. 3.0002018 Johannes Boesen f. Kbenhavn 1847 d. Hellerup 1916Landskab. Sign. JB 1893. 45 x 63. 1.5002019 CDSophus M. Jrgensen f. 1873 d. 1958Liggende model. Akvarel. Sign. S. Jr-gensen 1923. 33 x 55.Afbildet 10.0002020 Ubekendt maler, 19. rh.Parti fra indgangen til en herregrd. 39 x 53. 2.0002021 CDOve Svenson f. 1880Frederiksborg Slot. Sign. O. Svenson. 59 x 50. 1.5002022 CDYelva Vermehren f. Helsingborg 1878 d. Kbenhavn 1980Interir med lille pige. Sign. Y. Ver-mehren. 38 x 44. 1.5002023 CDCarl Fischer f. Vejle 1887 d. Kbenhavn 1962Personer i snedkkede gader. Sign.Carl Fischer. 56 x 73. 3.0002024 Ubekendt maler, 20. rh.Efterr i skoven ved en bk. Sign. uty-deligt Ba. Marlim? 50 x 70. 1.5002025 CDCarl Forup f. Vejle 1883 d. Kbenhavn 1939Lille Inge i lyserd kjole. Oval. Sign.Forup og betegnet "Inge". 71 x 56. 2.0002026 CDAugust Hrning f. Herning 1874 d. 1961Grydefuld p stranden ved Kildekrog.Sign. A.H. 44 x 67. Desuden medflgerforstudiet i form af en akvarel. (2)P bagsiden udstillingsmrkat. Afbildet 6.000-8.0002027 Ubekendt maler, 20. rh.Ker ved lb. Utydeligt sign. 30 x 51.Hyrde med fr. Utydeligt sign. 30 x 51. (2) 2.000-3.0002028 N. P. Mols f. Grumstrup 1859 d. Kbenhavn 1921Landskab med ker og heste samt grdi baggrunden. Sign. Kundby 99 n.p.m.40 x 55. Afbildet 3.0002029 CDChristian Bog f. 1882 d. 1945Sommerdag i haven. Parti fra Kilde-krog. Sign. Christian Bog. 46 x 66. 2.0002030 Marie Luplau f. Hillerd 1848 d. Frederiksberg 1925Parti fra Prst med grssende hest.Sign. MLuplau Prst 85. 37 x 65. 2.0002031 Kobberstik, 17. rh.Rottefnger med dreng og hund. 60 x 80. 1.000-1.5002032 Heinrich Buntzen f. Kiel 1803 d. Frederiksvrk 1892Stenbro. Tilskrevet. Malt p pap. 11 x 24. 1.500-2.0002033 Heinrich Buntzen f. Kiel 1803 d. Frederiksvrk 1892Trstub. Malt p pap. 16 x 20. 1.500-2.0002034 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Fiskekoner p Gl. Strand. S. C. Bjulf.39 x 30. 2.000-3.0002035 Ubekendt russisk maler, 19./20. rh.Portrt af rytter til hest. Farvekridt ogkul p papir. 49 x 37.Afbildet 2.0002036 2037 20402026 2028 2035 auk 46 s.03-100 indhold Page 50 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 51 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2036 Carl Schlichting-Carlsen f. Flensborg 1852 d. Hellebk 1903 Grdeksterir med personer samt bjergei baggrunden. Sign. S.Carlsen. 60 x 86. Afbildet 6.000 2037 Carl Locher f. Flensborg 1851 d. Skagen 1915 Sejlskibe p havet. Sign. C. L. Malt pplade. 15 x 23. Afbildet 3.000 2038 Ubekendt maler , 19. rh. Prospect over Sor Akademi. Malt pplade. 11 x 13,5. 1.000-2.000 2039 F. M. Dodt sculp. "Briggen Lougen under Capitain Jes-sens Comando afslaaer 2oe EngelskeFregatters Angreb ved St. Thomas den3die Marts 1801". Hndkoloreret kob-berstik. Lysml 31 x 46. 1.500-2.000 2040 Ubekendt maler , 19. rh. Skovbund med blomster og insekter.61 x 56. Afbildet 5.000-10.000 2041 P. V. Jensen-Klint f. Holsteinborg Sogn d. Kbenhavn Strandparti med gende kvinde vedklinter. Sign. P.V. Jensen 83. 50 x 88. Afbildet 4.000-6.000 2042 Otto Haslund f. Kbenhavn 1842 d. Koldby 1917 Aftenstemning ved stranden. Sign.Haslund. 68 x 89. Afbildet 15.000 2043 CD Viggo Langer f. Leipzig 1860 d. Rungsted 1942 Vinterlandskab med personer i skoven.Skrevet p bagsiden "Hulvejen ved r-holmgaard, marts 1925". Sign. ViggoLanger. 87 x 102. Afbildet 6.000-8.000 2044 CD Henrik Jespersen f. Ondlse 1853 d. Frederiksberg 1936 Hedelandskab med lyng. Sign. HenrikJ. 54 x 94. 2.000-4.000 2045 Poul Steffensen f. Bjerringbro 1866 d. rhus 1923 Parti med sortbrogede ker ved s.Sign Poul Steffensen 1920. (Brandska-de). 70 x 103. Inskription p plakette: Jydsk Andels Fo-derstofforretning 1898 - 1. Juni 1948 fraAarhus Oliefabrik og Dansk Sojakagefa-brik. 2.000 2046 Ubekendt maler , ca. 1900 Blomstrende skovbund med fugle ogsommerfugle. Malt p plade. 94 x 74. Afbildet 5.000 2047 CD Alfred Jensen f. Randers 1859 d. Hamborg 1935 Havneparti med damperen "Phnix".Sign. Alfred Jensen Prof. (Brandskade).60 x 88. Afbildet side 52 5.000 2048 Carl Neumann ? f. Kbenhavn 1833, d. sst. 1891 Fiskere p Lnstrup Strand. Sign. C. N. 26 x 39. 3.000 malerier 2019 20422041 2043 2046 auk 46 s.03-100 indhold Page 51 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 52 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2049 Italiensk maler , 18. rh. Religist motiv med helgen. 36 x 31. Afbildet 2.000-3.000 2050 Mogens Gad f. Kbenhavn 1887, d. sst. 1931 Interir med kvinde. Olie p lrred op-klbt p plade. Sign. Mogens Gad. 35 x 27. 3.000-5.000 2051 Emma Thomsen f. Kbenhavn 1820, d. sst. 1897 Blomstrende rosengren. Sign. EmmaThomsen. 22 x 26. 3.000-4.000 2052 Carl Wentorf f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1914 Portrt af kunsteren C.F. Liisberg st-ende med palet. Sign. C. Wentorf Fi-renze Oct. 1888. 35 x 28. Afbildet 4.000-6.000 2053 CD Henrik Schouboe f. Ringsted 1876 d. Frederiksberg 1949 Studie af en ngen kvinde ved etvandlb. Sign. HS. 61 x 55. 2.000-3.000 2054 CD Vilhelm Henriques f. Frederiksberg 1894 d. 1966 Kystparti. Sign. VH. 40 x 70. 1.000-2.000 2055 CD Reinholdt Nielsen f. rhus 1891 d. 1984 Vejparti med hestevogn. Sign. Rein-holdt Nielsen. 28 x 35. 1.000 2056 Marie Caroline Preetzmann f. Frisenvold 1864 d. Kbenhavn 1924 Landskab med mlle. Sign. M. Preetz-mand 1914. 45 x 56. 3.000 2057 CD Sren Christiansen f. Brndbyvester 1858 d. Kbenhavn 1937 Vinterdag i en landsby. Sign. SChr.1913. 52 x 62. Afbildet 3.000-5.000 2058 CD Emmy Thornam f. Horsens 1852 d. Kbenhavn 1935 Opstilling med gule tulipaner. Sign. E.Thornam. 52 x 50. Afbildet 4.000-6.000 2059 CD Ludvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957 Parti fra en baghave. Sign. Ludvig Ja-cobsen 28. 40 x 52. 1.000-2.000 2060 Wilhelm Marstrand f. Kbenhavn 1810, d. sst. 1873 Portrt af ung kvinde. Betegnet pbagsiden Prof. Vilh. Marstrand No. 21/1903. Sepia. 18,5 x 15,5. 1.500 2061 A. Biehl , 19. rh. Portrt af en ung kvinde. Betegnet pbagsiden A. Biehl. 21 x 17. 2.000 2062 Carl Bgh f. Kbenhavn 1827, d. sst. 1893 En opsadlet hest. Malt p plade. Sign.Carl Bgh. 32 x 43. Afbildet 6.000 2063 Hermann Carl Siegumfeldt f. Esbnderup Skovhuse 1833 d. Kbenhavn 1912 Portrt af siddende kvinde. Sign. H.Siegumfeldt. 81 x 67. Afbildet 8.000 2064 CD Rasmus Christiansen f. Bjertrup 1863 d. Kbenhavn 1940 Marklandskab med ker. Sign. R. Chr. 67 x 96. 4.000-5.000 2065 CD O. Bredow f. 19.-20. rh. Parti fra Gl. Strand med talrige perso-ner. Sign. O. Bredow. 70 x 93. Afbildet 3.000-4.000 2066 Ubekendt maler , 19. rh. Romantisk scene med hejre ved skovsomkranset af rocaille. Olie p plade. 77 x 59. Afbildet 5.000-7.000 2047 2049 2052 20572058 2063 2065 2066 auk 46 s.03-100 indhold Page 52 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 53 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2067 H. Sander f. 19. rh. Religist motiv af Jomfru Maria medJesusbarnet samt englebrn. Sign. H.Sander 1830. 100 x 74. Afbildet 6.000-8.000 2068 Ubekendt maler , 19.-20. rh. Drstykke med fremstilling af blom-sterkurv p en marmorsokkel. 78 x 134. 3.000 2069 Poul Friis Nybo f. Kbenhavn 1869 d. Vejby 1929 Interir med to kvinder i lampelys.Malt p plade. Sign. Friis Nybo. 46 x 54. 4.000 2070 Maria Thymann f. Kbenhavn 1867, d. sst. 1928 Kuperet marklandskab. Sign. M. Thy-mann 1893. 51 x 60. 3.000 2071 Joakim Skovgaard f. Kbenhavn 1856, d. sst. 1933 Skovparti med grssende fr. Sign. Jo-akim S. 1880. 33 x 51. 3.000 2072 Chr. Benjamin Olsen f. 1873 d. 1935Vinterparti med skibe ud for Kronborg.Sign. Chr. Benjamin Olsen 1929. 41 x 65.Afbildet 4.0002073 H. E. Petersen, 20. rh.Parti fra Grnland. Kajakker og damperblandt isbjerge. Malt p plade. Sign.HE. Petersen. 28 x 40. 2.0002074 CDLudvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957"Sommerdag Sndervig". Sign. LudvigJacobsen. 34 x 43. 1.500-2.0002075 CDJohannes Wilhjelm f. Nakskov 1868 d. Kbenhavn 1938Portrt af vinbonde med druer i kurve.Sign. jw 21. 65 x 45. 2.000-3.0002076 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Personer ved Gl. Strand. Sign. SC Bjulf. 51 x 35. 2.000-3.0002077 Gustav Vermehren f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1931Landskabsparti med ker p mark.Sign. G. Vermehren 1883. 41 x 54. 3.000-5.0002078 CDEiler Srensen f. Benlse 1869 d. 1953Kvinde plukker blomster i rosenhave.Sign. Eiler Srensen 1916. 43 x 61.Afbildet 4.000-6.0002079 Christian Hornemann f. Kbenhavn 1765 d. sst. 1844Portrt af "Georg Friderich Timm f.1746 Eckernfrde d. 1829 i Kiben-havn. Kleinsmedmester. Storsamler".Sign. bagp Malet af Hornemann. 50 x 42.Proveniens: En dansk herregrd. 3.0002080 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948Sommerparti fra Grnland med fangerfamilie ved et telt. Sign. Em AP. 46 x 70. Afbildet 3.000-5.000malerier2078206720802062 2072 auk 46 s.03-100 indhold Page 53 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200454 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462081 Christian Hornemann f. Kbenhavn 1765 d. sst. 1844Portrt af en herre. Pastel. Sign. Hor-nemann. 56 x 48.Afbildet 3.0002082 Jacob Mathias Calmeier, betegnet Landskabsparti med stengrde oggrantrer samt grd i bagrunden. Be-tegnet p bagsiden "Calmeyer. Parti iBlekingen" samt etiket p rammen "J.M. Calmeyer". 31 x 43. 2.000-4.0002083 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Fiskerkoner p Hjbro Plads. Sign. S.C.Bjulf. 100 x 70.Afbildet 5.000-7.0002084 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Vinterstemning p landet med perso-ner med ski. Sign. Bjulf. 50 x 60. 2.000-4.0002085 CDThorolf Pedersen f. Kbenhavn 1858 d. Frederiksberg 1942Marine med udsigt til fregat fra ky-sten. Sign. Thorolf Pedersen 84. 40 x 63. 2.000-4.0002086 Gaetano d'Esposito, betegnet "Korvetten "Dagmar" af den danskeMarine". Skibsportrt. Gouache. Sign.G. d'Esposito. Lysml 31 x 46.2.000-3.0002087 Ubekendt maler, 19. rh."Neapel set fra Vesuv". Pastel. 30,5 x 41. 2.000-3.0002088 CDJulius Paulsen f. Odense 1860 d. Kbenhavn 1940Portrt af en lsende, ldre herre. Sign.J. P. 1932. 28 x 19. 3.000-5.0002089 Johan Thomas Lundbye f. Kalundborg 1818 d. Bedsted 1848Parti med ker. Akvarel. Sign. Vogn-serup 47 monogram. Lysml 13 x 24.Afbildet 6.0002090 L. A. Ring f. Ring 1854 d. Roskilde 1933Udsigt til et kalket indgangsparti. Sign.LA Ring 1911. Afbildet 5.0002091 F. Berg, 19. rh.Opstilling med blomster. Bly. 22 x 19.Scene fra en kanal med personer. Bro-deri. Begge sign. F. Berg 1828. Lysml14 x 19. (2) 2.0002092 Sally Henriques f. Kbenhavn 1815, d. sst. 1886Empire portrt af herre. Sign. S.R.Henriques. 6 - 40. 31 x 27. 2.0002093 Vilhelm Rosenstand f. Kbenhavn 1838 d. sst. 1915Portrt af Anna Maria de Meza, g.Goldschmidt. Malt p plade. Sign. VR1862. 32 x 25,5. 2.000-3.0002090 209420892081 2083 auk 46 s.03-100 indhold Page 54 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK55BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462094 Ubekendt maler, 19. rh.Empire portrt af Ragnhild Gold-schmidt. Sign. 24de Juni 1853. 40 x 31.Afbildet 4.000-6.0002095 C. A. Lorentzen f. Snderborg 1746 d. Kbenhavn 1828Ovalt portrt af herre i rococodragt.Malt p plade af kobber. Sign. Lorent-zen. 23,5 x 20. Afbildet 4.000-6.0002096 C. F. Srensen f. Besser p Sams 1818 d. Kbenhavn 1879Marine med optrukne fiskerbde.Akvarel. Bladstr. 21,5 x 29,5. Marinemed bde. Sign. Skrgrden 1857 C.Frederik Srensen. Lysml 22 x 41. (2)Delvis afbildet 3.0002097 Christian Zacho f. Gren 1843 d. Hellerup 1913Parti fra Sorgenfri med bge all. Sign.CZ 86. Malt p plade. 26 x 34. 3.0002098 Ubekendt maler, 19./20. rh.Kystparti med talrige sejlskibe samt ud-sigt til mller og kirketrne. Sign. J. BALE?Malt p plade. 30 x 60. 4.0002099 Vilhelm Pacht f. Kbenhavn 1843 d. Holte 1912Kystparti fra Bornholm med badendeperson. Olie p lrred opklbt p pla-de. Sign. Vilh. Pacht. 33 x 45. 2.0002100 CDVilhelm Arnesen f. Flensborg 1865 d. Kbenhavn 1948Marine med talrige sejlskibe udfor Kron-borg. Sign. Vilh. Arnesen 26. 35 x 52.Afbildet 6.0002101 Peter Ilsted f. Sakskbing 1861 d. Kbenhavn 1933Scene fra en italiensk grdhave. Mez-zotinte. Sign. Peter Ilsted. 26 x 18. 2.000-3.0002102 Emanuel Larsen Marine med sejlskib ud for kysten.Malt p plade. Sign. Emanuel Larsen.26,5 x 34,5. Afbildet 3.0002103 Kobberstik, 18./19. rh.Fem prospekter af Christiansborg, Ro-senborg og Eremitagen. (5) 2.0002104 Dansk maler, 19. rh.Portrt af Christiansborg Slot medspadserende personer. Akvarel. Lysml20 x 27. 2.0002105 CDSigurd Schou f. Kbenhavn 1875, d. sst. 1944Parti fra Grnland med isbjerge i bag-grunden. Sign. Sigurd Schou 1937. 70 x 96. 1.500-2.0002106 Kobberstik, 18./19. rh.Otte kongeportrtter af bl.a. Christi-an VI, prins Carl af Hessen-Kassel samtprinsesse Lovisa. (8) 4.000-6.0002107 N. P. Mols f. Grumstrup 1859 d. Kbenhavn 1921Grdparti fra Fan med ker samt ko-ne i egnsdragt. Sign. n.p.m. 16. Fan.43 x 61. Afbildet 6.000-8.0002108 K. Hansen Reistrup f. Valby 1863 d. Kbenhavn 1929Grdeksterir med en gammel mandp en hestekrre. Sign. KHansenRei-strup 1918. 43 x 53.Afbildet 4.000-6.000malerier2107 21082095 2096 2102kl. ca.14 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 55 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 56 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2109 Christian Mlsted f. Dragr 1862, d. sst. 1930 "Fiskerbde ved Indlbet til Skovsho-ved Havn." Sign. Chr. Mlsted 86. 35 x 57. Afbildet 6.000-8.000 2110 CD Christian Benjamin Olsen f. Odense 1873 d. Frederiksberg 1935 Marine med talrige sejlskibe ud for K-benhavns havn. Sign. Chr. Benjamin Ol-sen. 38 x 51. Afbildet 8.000-10.000 2111 Dansk maler , 19. rh. Skovvej med kvg og fr, i baggrun-den s. Sign R.P. 86. 53 x 69. 1.500 2112 Hans Peter Lindenburg f. Kbenhavn 1854, d. sst. 1932 Parti fra en baggrd. Sign. HP Linden-burg 83. 40 x 32. 3.000 2113 CD Viggo Johansen f. Kbenhavn 1851, d. sst. 1935 Opstilling med appelsiner i et fad.Sign. VJohansen 1903. Malt p plade.24 x 32. Afbildet 4.000-6.000 2114 C. F. Srensen , stil Kystparti med udsigt over et roligt hav.Malt p pap. 24 x 32. Afbildet 3.000-5.000 2115 Frans Schwartz f. Kbenhavn 1850 d. sst. 1917 Fem diverse tegninger med figurstudi-er. Alle sign. En indrammet. (5). 1.500 2116 F. C. Kirschou , betegnet Aftenstemning fra Silkeborgserne medudsigt over lyngkldte bakker. Beteg-net med etiket p rammen F. Kir-schou. 31 x 45. Afbildet 6.000-8.000 2117 Ubekendt maler , 19. rh. Kystparti med bde. Sign. AA 87. 23 x 34. 1.500-2.000 2118 Adolf Mackeprang , betegnet Landskabsparti fra Norge med udsigttil bjerge og hytter. Etiket p rammenA. Mackeprang. Malt p lrred/plade.21 x 30. Afbildet 4.000-6.000 2119 Michael Therkildsen f. Horsens 1850 d. Kbenhavn 1925 Grssende fr p eng. Malt p plade.Sign. MTh. 25 x 31. 1.500-2.000 2120 CD Emil Krause f. Kbenhavn 1871 d. Farum 1945 Parti fra Marmorbroen ved Christians-borg. Sign. E.K. 56 x 77. Afbildet 6.000-8.000 2121 Holger Lbbers f. Kbenhavn 1850, d. sst. 1931 Marine med to fiskere i en bd. Beteg-net p blndrammen Holger Lbbers.43 x 54. Afbildet 8.000-12.000 2122 CD Hornung Jensen Interir med siddende kvinde i fornemstue. Sign. Hornung Jensen 49. 71 x 83. Afbildet 5.000-7.000 2123 Cesare Bentivoglio f. Italien 1882 d. 1943 Sommerstemning med sejlskib ud forkysten. Sign. Bentivoglio. 70 x 101. Afbildet 10.000 2124 Edvard Lehmann f. Kbenhavn 1815 d. sst 1892 "Agnete og Havmanden". Sign. EL. 79 x 67. Afbildet 10.000-15.000 2114 211621102109 2113 auk 46 s.03-100 indhold Page 56 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 57 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 malerier 212321222127 21282121 21242118 2120 2125 Indisk kunstner og Tibetansk Thanka Tibetansk Thanka samt Indisk figursce-ne med Krishna Radha. 75 x 56. (2) 2.000-3.000 2126 CD Fritz Kraul f. Altona 1862 d. Kbenhavn 1935 Min far Laurids Jonsen. Sign. F. Kraul1884. 42 x 32. 2.000-3.000 2127 A. W. Boesen f. Vigerslev 1812 d. Bologna 1857 Sydtysk bjerglandskab med kvinde veden hytte. Sign. AVB. 23 x 32. Afbildet 8.000-10.000 2128 L. A. Ring f. Ring 1854 d. Roskilde 1933 Udsigt over en landsby. Sign. Utyde-ligt. 18 x 38. Afbildet 4.000-6.000 2129 Ubekendt maler , 20. rh. Opstilling med blomster. Sign. Utyde-ligt. 51 x 39. 2.000 2130 Ubekendt maler , 19. rh. Fjordparti. Sign. Utydeligt. 18 x 23. 1.000-2.000 auk 46 s.03-100 indhold Page 57 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 58 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2131 Ubekendt maler , 19. rh. Italiensk landskab med person p envej. 28 x 37. 1.000-2.000 2132 Carl Ludvig Messmann f. Kbenhavn 1826 d. Gteborg 1893 Aftenstemning ved Klampenborg Kystmed spadserende p en vej. Sign. Lud-vig Messmann 18..? 47 x 71. Udstillet: Charlottenborg 1850'erne. Af-bildet 10.000-15.000 2133 Ubekendt maler , 17. rh. Den lidende Kristus. U. r. 61 x 49. Afbildet 3.000-5.000 2134 Ubekendt maler , 19. rh. Portrt af en grsk-ortodoks prst.Malt p plade. 42 x 34. Afbildet 4.000-6.000 2135 Ubekendt maler , 19. rh. En grssende hest. Malt p lr-red/pap. 29 x 46. 2.000 2136 Dansk maler , 19. rh. Sommerdag ved en flodbred. Malt ppapir/lrred. 29 x 40. 3.000 2137 Bent Kaarslev , 20. rh. Fiskende personer ved en skovs. 37 x 48. Udstillet K.E. 2.000-3.000 2138 CD Eugne Cadel f. 1862 d. 1942 Landskab med hytte. Sign. Eug. Cadel.Malt p mahogny. 16 x 22. 1.000-2.000 2139 Dansk maler , 19. rh. Scene fra Kbenhavns bombardement1807. Gouache. Lysml 31 x 40. 2.000-3.000 2140 Dansk maler , 19. rh. Kbenhavns bombardement set fraAmager. Tusch og gouache. Lysml 27 x 35. Afbildet 3.000 2141 CD Carl Fischer f. Vejle 1887 d. Kbenhavn 1962 Interir med bekldningsgenstandeved et bord. 37 x 51. 3.000 2142 Ubekendt maler , 19. rh. Scene fra et klassevrelse med lrer,bondekone samt talrige brn. Utyde-ligt sign. 57 x 50. Afbildet 10.000-15.000 2143 Ubekendt maler , 19. rh. Portrt af ung adelsdame i rococo-dragt med grt slag og hat. Sign. L1874. 77 x 63. Proveniens: Tidligere i Prins Valdemar ogPrinsesse Maries eje p Bernstorff Slotog solgt p deres ddsbo auktion i 1939fra samme sted. Afbildet 6.000-8.000 2132 21332134 2140 2141 auk 46 s.03-100 indhold Page 58 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 59 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2144 I.L. Jensens skole , 19. rh. Opstilling med blomstrende kaktus. 61 x 55. Afbildet 5.000 2145 Jrgen Sonne ? Parti fra en en vinmark med italiener-inde brende druer i kurv p hovedet.Sign. 1841. 55 x 43.Afbildet 6.0002146 CDSvend ge Drews f. Kbenhavn 1919Sommerstemning med udsigt til Vi-borgserne. Sign. Sv. Drews. 40 x 51.Landskabsparti med udsigt til Viborg-serne. Sign. Sv. Drews. 32 x 64. (2) 3.0002147 F. C. Kirschou, stil Hedelandskab med udsigt til en s. 31 x 39. 2.0002148 Chr. V. Nielsen f. Kbenhavn 1833, d. sst. 1910Parti fra Ridebanen ved Christiansborgmed spadserende dreng. Sign. CN. Pa-stel. Lysml 30 x 21. 1.5002149 Manuel Munoz Otero f. 1850Italiensk scene med tre kvinder og de-res vasketj ved en fontne. Sign. M.Otero. Malt p mahogny. 32 x 23,5.Afbildet 10.000-15.0002150 Dansk maler, 20. rh.Marine med sejlbde i Lilleblt. Sign.Middelfart 1906 Studie. Malt p pap.15,5 x 25,5. 2.0002151 Empire maler, 19. rh.Portrt af ung herre i pelskantet kappe.Malt p plade. 22 x 18,5. 2.0002152 Empire maler, 19. rh.Portrt af kvinde med kyse. Malt pmetalplade. 24 x 19. 1.5002153 Dansk maler, 19. rh.Parti fra Strandvejen ved Emiliekilde.Malt p metalplade. 21 x 28. 3.0002154 Alb. Haelwegh, fec.Portrt af Chr. 4. efter maleri af Karelvan Mander p Frederiksborg Slot. 62 x 46. 1.5002155 CDHelge Helme f. Roskilde 1894 d. 1987Portrt af ung kvinde med vifte. Sign.HHelme. 23 x 16. 2.0002156 CDHelge Helme f. Roskilde 1894 d. 1987Portrt af ung kvinde i gul kjole. Sign.HHelme. 19,5 x 15. 2.0002157 Kobberstik, 18./19. rh."L'Embarquement pour Cythere". Lys-ml 48 x 63. "Ddie a Monsieur leMarquis de Marigny". Lysml 52 x 66.(2) 2.000-3.0002158 Michael Larsen f. 20. rh."Gamle Huse i Ribe". Puggaardsgade.Akvarel. Sign. ML 17. Lysml 36 x 54.Tidligere ABR auk. 252 kat.nr. 244 i febr.1970. 2.0002159 Kobberstik, 18. rh.Prospekt af Vor Frue Kirke. Bladstr. 49x 32,5. Prospekt af Prdikestolen i VorFrue Kirke. Bladstr. 47,5 x 30,5. (2) 2.0002160 Nicolas Moreau f. 19. rh.Skovparti med hvilende hjorte under ettr. Malt p plade. Sign. Nicolas Mo-reau. 41 x 33.Afbildet 6.000-8.000malerier2143 21492142 2144 2145 2160 auk 46 s.03-100 indhold Page 59 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200460 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462161 Kobberstik, 19. rh."Grundtegning af Kibenhavn 1831".Prospekt over Indre Bys slotte, kirkerog huse. Lysml 41 x 58. 2.000-3.0002162 Ubekendt maler, 19. rh.Portrt af gammel, langskggetmand med pelshue. 13 x 10,5. 1.000-1.5002163 Empire maler, 19. rh.Portrt af ung kvinde i gul kjole. Maltp pap. Sign. utydeligt 1836. 17 x 12,5. 1.5002164 Dansk maler, 19. rh.Portrt af Frederik VI. Gouache. Lys-ml 27 x 20. 2.000-3.0002165 Kobberstik, 19. rh.Syv kolorerede kobberstik med FrederikVI. (7) 3.0002166 Ubekendt maler, 19. rh.Opstilling med blomster samt appelsi-ner p et bord. 21 x 26. 2.0002167 Ernst Meyer f. Altona 1797 d. Rom 1861Portrt af italienerinde. Betegnet medetiket p rammen Ernst Meyer. Malt pplade. 20 x 17.Etiket p bagsiden: "Studiehoved til Bil-lede p Thorvaldsens Museum. Auktionefter Grosserer M. Zacho 1890". Afbildet 3.000-5.0002168 Skibsportrtmaler, 19. rh."Krydsfartiet Fajen frt af Skipper J.Brock". Gouache. Lysml 18 x 20. 1.5002169 Baer, 19. rh.Empire portrt af ung herre. Olie oggouache. Sign. de Baer samt betegnetp bagsiden "Fransk Maler de Baer.Selvportrt". Lysml 30 x 26. 3.0002170 Empire maler, 19. rh.Et par portrtter af det unge gteparLevysohn. Antageligt Damborgrammer.32 x 26. (2) 6.000-8.0002171 Siegfred Hass f. Kalundborg 1848 d. Kbenhavn 1908Kystparti i mneskin med talrige bdeog personer. Sign. Hass 95. 89 x 134.Afbildet 10.000-15.0002172 Ubekendt maler, 18./19. rh.Prospekt af Hirschholm Slot. Gouache.(Beskadiget). Lysml 28 x 44. 1.000-2.0002173 Carsten Henrichsen f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897Sommerstemning med personer i sam-tale ved en grd. Sign. monogram1868. 31 x 49. 3.0002174 Peter Tom Petersen f. 1861 d. 1926Parti fra Holmens Kanal med HolmensKirke. Sign. TomP 190?. 34 x 42.Afbildet 6.000-8.0002175 Peter Tom Petersen f. 1861 d. 1926Parti fra Christianshavn med AsiatiskKompagnie samt Vor Frelser Kirke ibaggrunden. Sign. TomPetersen 1902.42 x 35. Afbildet 4.000-6.0002176 Holger Lbbers f. Kbenhavn 1850, d. sst. 1931Havneparti med talrige dampskibe lagttil kaj. Sign. H.Lbbers. 34 x 42.Afbildet 4.000-6.000217921762175217421712167 auk 46 s.03-100 indhold Page 60 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 61 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2177 Dansk maler , 19. rh. Aftenstemning fra Skindergade medspadserende personer. Sign. utydeligt.42 x 34. 2.000 2178 Peter Tom Petersen f. 1861 d. 1926 Vinterstemning med talrige personerved Jesu Hjerte Kirke i Stenogade.Sign. TomP. 42 x 34. Afbildet 6.000-8.000 2179 Ubekendt kunstner , 19. rh. "Fstningen Bouchain. Departementdu Nord. Besat af danske Tropper iAarene 1816, 1817 og 1818". Franskempire silkebroderi. 21 x 36 Afbildet 4.000-6.000 2180 Ubekendt maler , 19. rh. Landskabsparti med ker samt kirke ibaggrunden. Olie p lrred opklbtp plade. 43 x 34. 3.000 2181 Ubekendt maler , 20. rh. Art Noveau skrm dekoreret med sva-ner p en s. Sign. F. Czvek..? 165 x 227. Afbildet 4.000-6.000 2182 CD Knud Dybvad f. 1880 d. 1948 Strandparti med sejlbd optrukken pland. Malt p plade. Sign. Ferring1920. Knud Dybvad. 40 x 64. 3.000 2183 Vilhelm Bille f. Kbenhavn 1864, d. sst. 1908 Marine med sejlskibe under mrk him-mel. Malt p mahogny. Sign. Vilh. Bil-le. 20 x 28. 3.000 2184 Ernst Meyer f. Altona 1797 d. Rom 1861 Aftenstemning med gammel mand ien drbning skuende ud over havet.Etiket p ramme Ernst Meyer. 53 x 41. Afbildet 5.000 2185 Carl Larsen "Vej gennem Ordrupkrat". Sign. C. Lar-sen. 31 x 45. 3.000-5.000 2186 Ubekendt maler , 19. rh. Opstilling med blomster i vase. Beskre-vet p blndrammen "Cordelia Nielsenkjbt 1889". 49 x 37. 3.000-5.000 2187 Georg Philipp Rugendas , fecit Folkelivsscener. Kobberstik. (2) 1.000 2188 CD Gerhard Heilmann f. Skelskr 1859 d. Frederiksberg 1946 Efterrsstemning med elg der krydseren skovflod. Sign. GH. 71 x 110. 2.000 2189 Godfred Christensen f. Kbenhavn 1845, d. sst. 1928 Sommerstemning ved en bk i skoven.Sign. Godf. C. 1871. 48 x 72. Afbildet 6.000-8.000 2190 Ubekendt maler , 19. rh. Ovalt portrt af en officer. 30 x 25. 2.000 2191 Kobberstik , 18./19. rh. Koloreret kobberstik over Slesvig. Bladstr. 55 x 64. 2.000 2192 CD Axel Birkhammer f. 1874 d. 1936 "Udsigt over Borres ved Silkeborg".Sign. Birkhammer. 55 x 71. 3.000 2193 CD Jens Sinding Christensen f. 1888 d. 1980 Mrk himmel over dansk hstlandskab.Malt p plade. Sign. monogram. 44 x 64. 1.000 2194 CD Harald Moltke f. Helsingr 1871 d. 1960 Hstscene. Sign. monogram 1910 eller1919. 60 x 73. 3.000-5.000 2195 CD Emmy Thornam f. Horsens 1852 d. Kbenhavn 1935 Siv ved en sbred. Sign E. Thornam. 60 x 77. 2.000-3.000 2196 CD Hans Friberg f. 19. rh. Portrt af kvinde ved strand. Sign.Hans Friberg. 45 x 64. 1.000 2197 CD Aage Wang f. 1879 d. 1959 Brn gende langs strandbredden.Sign. Aage Wang 21. 32 x 43. 1.500 malerier 2198 2178218921842181 auk 46 s.03-100 indhold Page 61 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 62 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2198 CD Emanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948 Norsk flde p sen. Sign Em. A. Pe-tersen. 50 x 58. Afbildet side 61 3.000-5.000 2199 CD Viggo Langer f. Leipzig 1860 d. Rungsted 1942 Gurres ved Marianelund. Sign. ViggoLanger. 43 x 71. 3.000 2200 CD Edmund Fischer d. 1944 Lille pige fodrer hns i hnsegrden.Sign. E. Fischer. 26 x 37. 2.000 2201 CD Finn Wennerwald f. 1896 d. 1969 Parti med s. Sign. Finn Wennerwald. 50 x 55. 1.500-2.000 2202 I.L. Jensen skole , 19. rh. Opstilling med jordbr i skl i klassiskstil. Malt p plade. Sign. E. M. Zoiga1842. 22 x 31. Afbildet 4.000-6.000 2203 Eugne-Louis Gillot f. Paris 1868 d. 1925 Parti fra Seinen med personer i for-grunden. Malt p plade. 28 x 44. Udstillet: Emil Wangs Kunsthandel. Afbildet 3.000-4.000 2204 Ubekendt maler , 19./ 20. rh. Aftenstemning med personer forantogstation. Sign. utydeligt. 07. 32 x 44. 3.000-4.000 2205 Carl Wentorf f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1914 Fra et bryggers. Sign. C. Wentorf 1898. 53 x 69. 3.000 2206 Carl Neumann f. Kbenhavn 1833, d. sst. 1891 Marine. Sign. C.N. 8 x 12. 1.000 22072203 22112202 2208 2213 kl. ca.15 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 62 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 63 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2207 CD Peder Mnsted f. Gren 1859 d. Fredensborg 1941 Julenisserne driller ved juletret. Sign.P. Mnsted. Malt p pap. 35 x 17. Afbildet 6.000-8.000 2208 Camille-Jean-Babtiste Corot , stil Bd lgger til ved sbred. BetegnetCorot. 50 x 76. Afbildet 5.000 2209 CD Victor Qvistorff f. rhus 1882 d. Kbenhavn 1953 Marine med talrige sejlskibe. Sign. Qvistorff1928. Olie p plade. 22 x 32. 1.500 2210 Italiensk kunstner , 19. rh. Parti fra Napolibugten, i baggrundenVesuv. Gouache. 29 x 40. 2.000 2211 Italiensk maler , 18. rh. Portrt af herre. 81 x 66. Afbildet 12.000-15.000 2212 Niels Wiwel f. Hillerd 1855 d. Hellerup 1914 "Liden Gunver". Pige og Neptun. Sign.N. Wiwel. 1899. 50 x 35. 2.000-3.0002213 CDHanna Pauli f. 1864 d. 1940Portrt af en lille pige. Sign. Pauli. 40 x 31. Afbildet 5.000-7.0002214 Ubekendt maler, ca. 1800.Sydlandsk stemning med person oghest. 25 x 31. 3.000-4.0002215 CDAlfred Jensen f. Randers 1859 d. Hamborg 1935Marine med sejlskibe. Sign. Alfred JensenProf. 1916. 62 x 89. Afbildet 2.0002216 CDJ. C. Schlichtkrull f. Frederiksberg 1866 d. Hammer Bakker 1945Hedeparti med oksekrre. Sign. Schlicht-krull 1905. 63 x 122.Afbildet 8.000-10.0002217 CDLaurits Schmidt Nielsen f. 1879 d. 1952Sydlandsk hstparti med okser og per-soner. Sign. l. Schmidt Nielsen 1928.U.r. 73 x 95. 2.000-3.0002218 CDEjnar R. Kragh f. Nykbing F. 1903 d. Kbenhavn 1981Blomstrende bleplantage. Akryl pplade. Sign. Ejnar R. Kragh. 40 x 50. 1.0002219 Holger Lbbers ? f. Kbenhavn 1850, d. sst. 1931Marine med sejlskibe i resund medHven i baggrunden. Utydeligt sign. 33 x 43. Afbildet 3.0002220 CDCathrine Helene Zernichow f. Moss, Norge 1864 d. Kbenhavn 1942Nature morte. Malt p plade. Sign.C.Z. 27 x 38. 1.000-1.5002221 Carl Wentorf f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1914ldre mand der hviler sig. Sign. CWentorf. 43 x 62. 3.0002222 CDRasmus Christiansen f. Bjertrup 1863 d. Kbenhavn 1940Ngen liggende mand. Malt p plade.Betegnet p bagsiden. 30 x 72. 1.0002223 CDLudvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957Portrt af lille dreng. Sign. Ludvig Ja-cobsen. 31 x 26. 1.0002224 Ubekendt maler, 19. rh.Ngen rygvendt kvinde. Malt p plade.47 x 35. 1.5002225 Ubekendt maler, 19. rh.Italiensk kvinde. Malt p plade. 32 x 16. 1.5002226 Fridolin Johansen f. Frederiksberg 1868 d. Ndebo 1908Kystparti med badebro samt skibe. Sign.monogram. 28 x 59. 3.000-5.0002227 Carsten Henrichsen f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897Parti fra bgeskov med udsigt til mar-ker. Malt p plade. Sign. monogram. 20 x 28. 2.000-3.0002228 Ubekendt maler, 19. rh.Sydlandsk flodparti med mnd ogkvg ved stenbro. Malt p plade. 24 x 30. 2.000-3.0002229 Ubekendt maler, 19. rh.Sydtysk landskab med flod samt bondemed kvg. 45 x 60. 1.500-2.0002230 Dansk maler, 19. rh.Marklandskab. 23 x 40. 2.000-3.0002231 Ubekendt maler, 19. rh.Jomfru Maria som Himlens Dronningbret af engle og med mneseglet forsine fdder. Defekter og rep. 80 x 60.Afbildet 3.000-4.000malerier2219221622152231 auk 46 s.03-100 indhold Page 63 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200464 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462232 CDHugo Larsen f. 1875 d. Kbenhavn 1950Interir fra herrevrelse. Sign. HugoLarsen 1928. U.r. 63 x 75. 2.000-3.0002233 Spansk maler, ca. 1900Religist motiv med hellig kvinde. 58 x 41. 1.5002234 Ubekendt maler, 18/19. rh.Portrt af skgget herre. 28 x 23. 3.000-5.0002235 Ubekendte malere, 19. rh.Empire portrt af en herre samt l-sende kvinde. 23 x 18 og 27 x 21. (2) 1.000-2.0002236 Frederik Rohde f. Kbenhavn 1816 d. Frederiksberg 1886Parti fra Tyrol med hytte. Betegnet. 30 x 38. Afbildet 3.000-5.0002237 Ubekendt maler, 19. rh.Harniskkldte vikinger. 35 x 31. 1.000-2.0002238 Ubekendte malere, 19./20. rh.Lot med diverse mariner, eksterir ogstik. (14) 2.000-3.0002239 Ubekendt maler, 19. rh.Parti fra alpelandsby med personer.Malt p plade. 26 x 34. 2.000-3.0002240 Ubekendte malereTre landskabsstudier samt marinemo-tiv. (4) 2.000-3.0002241 CDChristian Bog f. 1882 d. 1945Portrt af en fuldrigger. Sign. Christi-an Bog. 75 x 100. 2.000-3.0002242 Fransk maler, 19. rh.Rede med duer. Utydl. sign. 29 x 34. 3.0002243 Thorvald Niss f. Assens 1842 d. Frederiksberg 1905Vinterparti ved en skovvej. Sign. TNiss.1887. Gouache. Lysml 61 x 46. 3.0002244 CDAage Gjdesen f. 1863 d. 1939Landskabsparti med udsigt over lillehavneby. Sign. Gjdesen 1938. 92 x 120. 4.000-6.0002245 Kobberstik, 19. rh.Portrt af Napoleon. "Dedi Ma-dame Bonaparte." Lysml 77 x 49.2.000-3.0002246 Ubekendt maler, 19. rh.Marklandskab med grssende ker.Sign. monogram MP. Akvarel. Lysml60 x 95. 1.5002247 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948"Isfjelde i Discobugten". Sign. Em APetersen. 30 x 48. Afbildet 6.0002254224922472236 2248 auk 46 s.03-100 indhold Page 64 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK65BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462248 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948Eskimo brende brnde. Sign. EmAP.Malt p masonit. 36 x 30.Afbildet 4.0002249 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948Parti fra Christianshb med hundesl-de. Sign. Em AP. Malt p plade. 29 x 46. Afbildet 6.0002250 Christian Mllback f. Kbenhavn 1853, d. sst. 1921Opstilling med hvide roser i en vase.Sign. Chr. Mllback. 85. 30 x 21,5. 1.000-2.0002251 CDVictor Qvistorff f. rhus 1882 d. Kbenhavn 1953Portrt af dampskibet "Botnia". Sign.v.quistorff 1949. Malt p pap. 17 x 22. 2.0002252 Konrad Simonsen "Motiv frn Djursgrden". Skovpartimed kvinde. Sign. Konrad Simonsen1880. 27 x 21,5. 1.5002253 Kobberstik, 18. rh.Marie Antoinette. Stukket af J. Curtisefter maleri af Duroe. Bladstr. 46 x 32.Samt Louis Seize. Stukket af J. Curtisefter maleri af Boze. Bladstr. 43 x 33. (2) 2.0002254 Clara Peeters, stil, 19. rh.Nature Morte. Malt p kobberplade.Etiket "Clara Peeters 1589 - 1622". 27 x 34.Afbildet 4.000-6.0002255 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948"Jacobshavn Isfjord". Sign. Em AP. 40 x 55. Afbildet 6.0002256 Carl Baage f. Kbenhavn 1829 d. Snekkersten 1902Marine med talrige sejlskibe ud forHelsingrs Havn. Sign. Carl Baage1881. 23 x 34.Afbildet 10.000-15.0002257 CDNiels Skovgaard f. Kbenhavn 1858 d. Lyngby 1938Grdeksterir med trer og hns. Sign.monogram 1913. Malt p plade. 35 x 29.Afbildet 3.0002258 Italiensk maler, 17./18. rh.Religis scene. Maria med Jesusbarnetbenbarer sig for et par bedende pr-ster. U.r. 65 x 49. 2.0002259 Emilie Mundt f. Sor 1849 d. Frederiksberg 1922Barneportrt. Sign. EM. Malt p pla-de. 28 x 20. 2.0002260 Italiensk maler, 18. rh.Portrt af lrd mand. Malt p pap. 25 x 23. Afbildet 3.000-5.0002261 CDLouis Moe f. Arendal 1857 d. Kbenhavn 1945Norsk landskab. Sign. L. M. M. VraadalJul. 91. Lysml 21 x 43.Proveniens: Maleren Louis Moe og den-nes efterkommere indtil nu. 2.0002262 CDPoul Corona f. Kbenhavn 1872, d. sst. 1945Sommerstemning med hus ved lande-vej. Sign. Corona Mariager 1918. Maltp plade. 28 x 24. 2.0002263 Louis Jensen f. Kbenhavn 1858 d. Frederiksberg 1908Landskab med huse og trer. Sign.Louis Jensen 1896. 49 x 63. 2.000-3.0002264 Carl Carlsen f. Kbenhavn 1855, d. sst. 1917"Studie fra Holbk". Skovparti. Sign.C.C. 36 x 46. 2.000-3.000malerier2260225722552256 auk 46 s.03-100 indhold Page 65 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 66 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2265 I. H. Brandt f. Kbenhavn 1850 d. Frederiksberg 1926 Parti fra Hammershus med havet ibaggrunden. Sign. I. H. Brandt 1898.49 x 70. Afbildet 4.000-5.000 2266 Georg Achen f. Frederikssund 1860 d. Frederiksberg 1912 Parti fra Mariager Fjord. Sign. G.A. 84Mariager Fjord. 22 x 31. 2.000 2267 Ubekendt maler , 19.-20. rh. Efterrsstemning med en brndesam-lerske i skoven. Utydelig sign. 53 x 26,5. 2.000 2268 CD Victor Qvistorff f. rhus 1882 d. Kbenhavn 1953 Havnemotiv med skib. Sign. Qvistorff.17 x 26. 2.000 2269 Kobberstik , 18. rh. "Le Concert de Famille". Udfrt af G.Schalken. Bladstr. 49 x 37. 1.000-2.000 2270 CD N. P. Bolt f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1965 Opstilling med frugt og blomster. Sign.N.P. Bolt. Pastel. 66 x 54. 1.000-2.000 2271 Wilhelm Marstrand f. Kbenhavn 1810, d. sst. 1873 Studie af mandlig model. Sign. Marstrand.Sepia og bly. Lysml 26 x 18. 2.000 2272 Peter Ilsted f. Sakskbing 1861 d. Kbenhavn 1933 Portrt af en ung pige, antagelig PeterIlsteds datter Kamma Sophie. Bly. Empire-ramme. Lysml 13 x 11. 2.000-3.000 2273 Johannes Senn f. Basel 1780, d. sst. 1861 Ungt par til hest. Sign. J. C. W. Sennfecit. Vandfarve og bly. Empireramme.Bladstr. 37,7 x 39,3. Iflge familietradi-tionen forestillende C. W. Eckersberg oghans forlovede, antagelig i Mellemeuro-pa. Proveniens: Bladudgiver ValdemarRichter-Friis' samling. 3.000 2274 James Gillray fec. En samling satiriske tryk udgivet af H.G. Bohn. "The Union-Club" (257),"Venus attired by the Graces" (496)."The Cabinetical-Balance" (308)."Consequences of a Succesful FrenchInvasion" (179). "Farmer Giles his Wifeshewing off their daughter Betty"(565). "A broad hint of not meaning toDance" (528). "The Life of William-Cobbett" (359 og 364). 1851. Kolore-rede kobberstik. (8) 4.000 2275 Dansk/svensk maler 20. rh.s frste halvdel Et par badepiger. Gouacher. Hver lys-ml 27 x 16. (2). 3.000 2276 Ubekendt maler , 19./20. rh. "Susanne i Badet". Malt p plade. 51 x 23. 2.000 2277 Cilius Andersen f. Odense 1865 d. Frederiksberg 1913 Hstlandskab. Sign. Cilius A. 1905. 30 x 53. 2.000 2278 Ubekendt maler , 19. rh. Ngen kvinde ved en kilde i skoven. 40 x 33. 3.000 2279 Heinrich Buntzen f. Kiel 1803 d. Frederiksvrk 1892 Huse ved vej. Sign. H. Buntzen 1853. 32 x 55. 2.000 2280 Ubekendt maler , 19. rh. Opstilling med rde roser. Malt p pla-de. 24 x 31. 3.000 2281 C. F. Hinn f. Kbenhavn 1854 d. Mnchen 1924 Klippekyst med en fisker i mnelys.Sign. C. Hinn. 36 x 47. 2.000-3.000 2282 N. A. Ltzen og M. Berggreen Portrt af kat. Malt p plade. Sign.N.A. Ltzen 1859. 16 x 13. Portrt afkat. Malt p plade. Sign. M. Berggreen1908. 21 x 17. (2) 1.500 2283 A.C. Brnsted f. 19. rh. Opstilling med blomster i en vase.Sign. A.C. Brnsted 1860. 37 x 30. 5.000 22852265 auk 46 s.03-100 indhold Page 66 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 67 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2284 E. S. Greig virksom 1860erne Interir med en lille pige, der giver enkilling mlk. Sign. E. S. Greig 1868.20 x 26. 4.000 2285 J. Campi , italiensk maler, 19. rh. Svrmeri. En jger gr kur til en ungpige. Betegnet J. Campi. 30 x 19. Afbildet 4.000-5.000 2286 Dansk maler , 19. rh. Tremaster p havet ud for Frederikskrudttrn. Sign. F. R. 1892. 29 x 39. 2.000 2287 Hans Agersnap f. Ansager 1857 d. Brrup 1925 Skovparti. 34 x 52. 1.000-1.500 2288 CD Flora Heilmann f. Kbenhavn 1872, d. sst. 1944 Forrsblomster. Sign. Flora Heilmann1940. 28 x 47. 3.000 2289 Christian Thrrestrup f. Kbenhavn 1823 d. sst. 1892 Portrt af gammel mand ved skrive-bord. Malt p plade. 31 x 35. 2.500 2290 Carl Pltz f. Kbenhavn 1803, d. sst. Portrt af statsgldsdirektr Peder Al-berg (1770-1831). Sign. C. Pltz 1821.Bly. Lysml 53 x 43. Antagelig Dam-borgramme. 3.000 2291 CD Heinrich Dohm f. Kbenhavn 1875, d. sst. 1940 Kystparti med bde. Sign. H. Dohm.25. 35 x 41. 1.500-2.000 2292 CD Henrik Jespersen f. Ondlse 1853 d. Frederiksberg 1936 Blomstrende have. Sign. H. J. 37 x 54. Afbildet 4.500 2293 CD Oscar Matthiesen f. Slesvig 1861 d. Kbenhavn 1957 En nar og to lystige mnd i en fange-klder. Sign. Oscar Matthiesen 1884. 42 x 55. 4.000 2294 Carsten Henrichsen f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897 Sommerstemning i skoven ned til ky-sten. Mor og barn spadserende ad sti-en. Sign. CH 1888. 93 x 113. Afbildet 6.000 2295 Carsten Henrichsen f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897 Parti fra Bornholm med Hammershus ibaggrunden. Sign. monogram.18 x 28. 2.000 2296 CD Oskar Mert f. 1873 d. 1938, tysk maler Rytterske forcerer en forhindring p enhvid hest. Sign. O. Mert Mnchen1932. 77 x 91. Afbildet 5.000 2297 CD Willibald Werner f. Tyskland 1868 Havneparti, antagelig Tyskland ellerPolen. Sign. Willibald Werner. 68 x 104. 4.000 2298 CD Brge Nyrop f. Kbenhavn 1881 d. Gentofte 1948 Hstarbejdere hviler uden for strtktgrd. Sign. B. Nyrop. 80 x 122. 3.000-4.000 2299 Ubekendt maler , 20. rh. Skovparti med sne. 80 x 70. 1.500 2300 Dansk maler ca. 1900 Den danske flde i brand. Sign. Kopiefter Anton Melbye. 55 x 95. Afbildet 3.000 2301 CD Edele Tronier Vinterdag i Kbenhavn. Sign. EdeleTronier 1931. 90 x 100. 3.000 2302 CD E. Thorbjrn f. 1911 Grnlandsk familie ved fjorden. Sign E.Thorbjrn, Grnland. 67 x 96. 1.5002303 Ubekendt maler, ca. 1900Bibelsk scene, oplb ved en brnd.Sign. F. W. W. 69 x 105.Afbildet 5.000malerier23032300229622942292kl. ca.16 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 67 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200468 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462304 Ubekendt maler, 19. rh.Kystparti med vraggods, der driver iland. Utydelig sign. 70 x 105. 4.0002305 Carl Baage f. Kbenhavn 1829 d. Snekkersten 1902Marine ud for kyst. Sign. Carl BaageHelsingr Oct. 1861. Malt p pap. 25 x 38. Afbildet 5.000-7.0002306 G. L. Lahde efter C. W. Eckersberg "Udfald mod de Engelske i Clasens Ha-ve under Kibenhavns belejring. d. 31.August 1807." Kobberstik. 1.0002307 CDAne Marie Hansen f. Knardrup 1852 d. Kbenhavn 1941Portrt af Pauline Thomsen stendeforan et stort landskabsmaleri med sinpalet. Sign. Ane Marie Hansen samtutydelig datering. 127 x 87.Afbildet 7.0002308 CDErnst Niklaus Ksel f. Dufns 1873 d. 1942Heste. (P bagsiden: Ker). Sign. E.Ksel. 93 x 114. 3.000-5.0002309 CDNiels Walseth f. Kolding 1914 d. 2001Sydlandsk bjerglandskab med ungkvinde foran hus i forgrunden. Sign.Niels Walseth. 40 x 50. 2.000-3.0002310 Ubekendt maler, 17./18. rh.Kristus p korset. 65 x 43. 2.000-3.0002311 Ubekendt maler, 19. rh.Mneskinsparti. Utydl. sign. 90. 24 x 34. 2.0002312 CDCarl V. Meyer f. lborg 1870 d. Frederiksberg 1938Sommerdag ved en bondegrd. Sign.Carl V. Meyer. 64 x 71. 2.0002313 Ubekendt maler, 19. rh.Landskab med mlle i baggrunden.Sign. monogram 83. 18 x 21. Derud-over lille jugend staffeli af egetr medprget lder. (2) 2.0002314 CDAlfred GottlieB&Grouleff f. Kbenhavn d. sst.Opstilling med frugter. Sign. A.G. 20 x 28. 3.000-5.0002315 D. Vacher, 20. rh."Fleurs des Champs". Opstilling medblomster. Sign. D. Vacher. 50 x 73. 1.0002316 Stefano Cottini f. Italien 19. rh.Italiensk landskab med udsigt overSorrento. Sign. Stefano Cottini. Sor-rento. 45 x 65. 2.0002317 Louis Jensen f. Kbenhavn 1858 d. Frederiksberg 1908"Smedegrden i Kirkestrde i Kge".Sign. Louis Jensen. 1903. 52 x 73. 2.0002318 Dansk maler, 19. rh.Et par empire portrtter af herre ogdame. Pastel p papir. Begge lysml 40 x 32. (2) 1.000-2.0002319 Kobberstik, 19. rh.Stik efter Leonardo da Vincis maleri"Nadveren" fra 1499 fra spisesalen iklosteret Sta. Maria della Grazie, Mila-no. Lysml 61 x 102. 1.000-1.5002320 CDErnst Zeuthen f. Skne 1880 d. 1938Opstilling med blomster. Sign. ErnstZeuthen. 50 x 58. 2.0002321 Eilif Peterssen f. Christiania 1852 d. Brum 1928Parti fra Christiania. Sign. Eilif P 91. 35 x 62. Afbildet 10.000-15.0002322 Vilhelm Kyhn f. Kbenhavn 1819 d. Frederiksberg 1903Fjordparti. Bly p papir. 51 x 78. 1.0002323 Dansk maler, 18. rh.Portrt af en herre. I Louis XVI rammeaf forgyldt tr. P bagsiden anfrtHans Jrgen Schnitzler. 63 x 48.Afbildet 6.0002324 I. U. Bredsdorff f. Vester Skerninge 1845 d. Usserd 1928Kystparti med sejlskib. Sign. J.U.Bredsdorff 1899. 49 x 34. 4.0002325 Dansk maler, 19. rh.Portrt af lille pige med blomster.Sign. SA 18. Juli -92. 43 x 36. 2.0002326 Kobberstik, 18./19. rh.Tre kolorerede tryk med figurer. Fran-krig. (3) 1.000-1.5002327 Dansk maler, 20. rh.Parti fra stervold. Utydelig sign. Ok-tober 1911. 37 x 46. 1.0002328 Ubekendt maler, 19. rh.Udsigt over en italiensk landsby. Uty-deligt sign. 39 x 47. 2.0002305 2307 2323 auk 46 s.03-100 indhold Page 68 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK69BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462329 Frederik Storch f. Kerteminde 1805 d. Kbenhavn 1883Aftenstemning med kvinde og barnved kysten. Sign. F. Storch. 32 x 27. 1.000-2.0002330 J. Resen Steenstrup og ubekendt maler Tegning med sel. Sign. monogramFra Albano/94. 30 x 22. Portrt afbondepige. Sign. V. S. B. 23 x 19. (2) 1.5002331 Julius Lehmann og ubekendt maler Interir med lsende herre. Sign.J.Lehmann 1889. 33 x 27. Slotsparti.Sign. E.Hj. 1908. 31 x 25. (2) 1.500-2.0002332 Kobberstik, 18./19. rh.Diverse eksterir, interir samt por-trtter, bl.a. af Charlotte Amalie vonPlessen. (6). 2.0002333 Johan Thomas Lundbye f. Kalundborg 1818 d. Bedsted 1848Fr og geder ved stendysse. Tryk efterradering. Sign. Johan Thomas Lundbyei Julen 1838. Frederiksvrk. Bladstr. 17 x 24. 2.0002334 Constantin Hansen og Wilhelm Marstrand Interir med ridder og frue. Tegning.Bladstr. 15 x 18,5. Abe med harpe. Teg-ning. Lysml 7 x 5,5. (2) 2.0002335 CDLudvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957Eksterir med lystige personer om etbord. Sign. Ludvig Jacobsen 26. 44 x 60. 2.0002336 Ludvig Chr. Mgelgaard f. Kbenhavn 1873 d. 1928Aftenstemning ved kysten. (Lrred de-fekt). Sign. LudvM 26. 35 x 39. 1.5002337 Ubekendt maler, 19. rh.Opstilling med blomster i en krukke.Malt p panel. 25 x 17. 1.5002338 CDOtto Olsen og ubekendt maler Kanalparti fra Kbenhavn. Sign. OttoOlsen 1911. 19 x 26. All med huse.Pastel. Sign. 1907. JWC. 23 x 29. (2) 2.0002339 Ubekendt maler, 19. rh.Opstilling med fugle og blomster.(Lrred defekt). Sign. IP. 22 x 31. 1.000-2.0002340 Ubekendt maler, 19. rh.Empire portrt af herre. Gouache. 50 x 40. 1.000-2.0002341 CDAxel Seborg f. Viborg 1872 d. Silkeborg 1939Selvportrt. Interir med maleren ved sitlrred. Sign. monogram. 65 x 55. 2.0002342 Ubekendt maler, 19. rh.Landsbyparti med personer. Sign. mo-nogram. 38 x 38. 1.000-1.5002343 David Monies f. Kbenhavn 1812 d. Frederiksberg 1894Empire portrt af Lea Goldschmidt.62 x 50. 3.000-5.0002344 Savarol, 19. rh.To soldatermotiver. Begge sign. Sava-rol og en dateret 1896. Begge 33 x 24. 2.000-3.0002345 CDWalter Schwartz f. Frederiksberg 1889 d. 1958Nature morte med torsk og citroner.Sign. Schwartz 26. 94 x 148. 3.0002346 CDPeder Knudsen f. Kbenhavn 1868, d. sst. 1944Landskabsparti med et vandlb ved enskov. Sign. Peder Knudsen. 100 x 128. 3.000-5.0002347 F. C. Kirschou f. Kbenhavn 1805, d. sst. 1891Landskabsparti med s og personer ibaggrunden. Sign. FC Kirschou 1878.72 x 106. Afbildet 10.000-15.0002348 CDValdemar Irminger f. Kbenhavn 1850 d. Frederiksberg 1938"En hestehandler med sit kobbel heste.Sabinerbjergene." Sign. Valdemar Ir-minger. 81 x 83. Afbildet 3.000malerier234723212348 auk 46 s.03-100 indhold Page 69 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200470 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 462349 Giovanni Battista Piranesi fec."Veduta degli avanzi superiori delleTerme di Diocleziano". 47 x 71. 1.5002350 Edouard Duparc 19. rh.Gadeparti med myldrende folkeliv i enarabisk by. Sign. Ed. Duparc. Malt pplade. 25 x 40.Afbildet 6.0002351 CDPaul Fischer f. Kbenhavn 1860 d. sst. 1934"Konfirmation i Frue Kirke." Grissaille.Sign. monogram. Malt p plade. 21 x 16.Afbildet 6.0002352 Hulda Grnneberg f. Christiania 1844 d. Oslo 1924Landskabsparti med brndesamlerske iforgrunden. Malt p plade. Sign. Hul-da Grnneberg. 29 x 37.Afbildet 6.0002353 Dansk maler, 19. rh.Spadserende i Kongens Have ved Ro-senborg. Vandfarve. 22 x 28. 4.0002354 Axel rn, 20. rh.Opstilling med blomster i vase. Malt pplade. Sign. rn 10. 30 x 23. Udstilletp Charlottenborg 1920. 1.000-2.0002355 William Steglich f. 20. rh.Kystparti fra Bornholm. Sign. WilliamSteglich. 35 x 46. 1.0002356 CDHarry Kluge f. Kbenhavn 1879 d. 1963Marine med fuldrigger p stormfuldthav. Sign. Harry Kluge 1909. 125 x 179. 2.000-3.0002357 CDAlfred Broge f. Kbenhavn 1870 d. 1955Dreng med ko stende foran strtktgrd. 69 x 94. 2.0002358 CDFrants Landt f. 1885 d. Ringsted 1975Marine med sejlskib. Sign. Fr. Landt1927. 52 x 68. 3.0002359 Fritz Sthr-Olsen f. Kbenhavn 1858 d. Nykbing F. 1922Brsgade med Brskanalen i forgrun-den. Sign. Fritz Sthr-Olsen. 50 x 66.Afbildet 3.0002360 Ubekendt maler, 19. rh.Mytologisk kvinde med skjold og spyd.94 x 69. Afbildet 15.0002361 CDYelva Vermehren f. Helsingborg 1878 d. Kbenhavn 1980Stilleben med appelsiner. Sign. Y. Ver-mehren. 37 x 67. 3.0002362 CDAxel Johansen f. Roskilde 1872 d. Kbenhavn 1938"Kvasen ved Knippelsbro." Sign. AxelJohansen 1911. 65 x 60. 2.000-3.0002363 CDN. P. Bolt f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1965Ung kvinde med rd mund. Oliekridtp papir. I ramme med spejlglas. Sign.N. P. Bolt 49. Lysml 32 x 27. 2.000-3.0002364 Nicolas Chapron f. 1612 d. Rom 1656Bog indeholdende diverse gamle kob-berstik, bl.a. med bibelske motiver. 8.0002365 J.A. Stewart, England, 19. rh.Portrt af pige i kjole og med kysestende med bold. Sign. J.A.Stewart1895. 84 x 69. 3.0002366 Russisk ikon, 19. rh.Den hellige Melchisedek og den helligeIsak. 98 x 64. Afbildet 4.000-5.0002367 CDAnna Thalbitzer f. Helsingr 1884 d. 1970Lyngbakker med grssende fr samts i baggrunden. Sign. A. Th. 1912. 38 x 66. Afbildet 4.000-5.0002368 Godfred Christensen f. Kbenhavn 1845, d. sst. 1928Landskab med grd og mlle p enbakketop. Sign. G. C. 1879. 40 x 61. 2.00023502352 2351 2360 auk 46 s.03-100 indhold Page 70 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 71 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2369 Ubekendt maler , 19. rh. Parti fra en landsby med en kirke i for-grunden. Malt p plade. Utydeligtsign. 23 x 32. Tidligere ABR auktion 227kat.nr. 407. 2.000 2370 CD Sophus Vermehren f. Kbenhavn 1866 d. Frederiksberg 1950 Marklandskab med bakker og korn.Sign. S. Vermehren. 25 x 47. Tidligeresolgt hos Winkel Magnussen auktion 361kat.nr. 393a i 1950. 2.000-3.000 2371 Frederik Rohde f. Kbenhavn 1816 d. Frederiksberg 1886 Bgetr i lysning. Akvarel. Sign. F. Rohde1885. Lysml 24 x 32. 2.000-3.000 2372 Ubekendt maler , 19. rh. Solnedgang ved kysten. Malt p plade.Utydeligt sign. 19 x 24. 4.000 2373 Gabriel Jensen f. Lyngby 1862 d. Kbenhavn 1930 Opstilling med tulipaner i vase. Sign.Gabriel J. 63 x 55. 1.500 2374 Ubekendt maler , 19. rh. Religis scene med Jomfru Maria, Je-susbarnet og Sankt Bernhard af Clair-vaux. Malt p skiffer. 35 x 35. Afbildet 4.000 2375 Ubekendte malere , 19. rh. Havneparti. Sign. H.S. 96. 13 x 9.Landskabsparti med hyrdinde. Beggemalt p tr. 13 x 19. (2) 2.000-3.000 2376 Ubekendt maler , 18./19. rh. Stilleben med fisk. 64 x 77. Afbildet 3.000-5.000 2377 Cathrine Feuerschou , 19. rh. Hstscene. Sign. Cathrine Feuerschou1833. Silkebroderi. 33 x37. Afbildet 4.000-6.000 2378 I.L. Jensens skole , 19. rh. Opstilling med roser. Malt p ma-hognypanel. 19 x 26. Afbildet 6.000 2379 Carl Larsen , 19. rh. Kystlandskab fra lsgaarde. Sign. CL. 21 x 29. 1.000-2.000 2380 Ubekendt maler , 19. rh. Portrt af en ung, italiensk pige. Maltp lrred/plade. 35 x 31. 1.500 2381 CD Emmy Thornam f. Horsens 1852 d. Kbenhavn 1935 Opstilling med blomster i en vase.Sign. E. Thornam. U.r. 30 x 27. 3.000 2382 Christian Blache f. rhus 1838 d. Kbenhavn 1920 Hje blger mod molen. Sign. Chr.Blache Hirtshals 1912. Malt p plade. 25 x 35. 2.000 2383 Gustav Vermehren f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1931 Tr i landskab. Sign. gv 05. 27 x 35. 1.000 2384 CD Peter Busch f. Nstved 1861 d. Lellinge 1942 Udsigt over havet. Sign. P. Busch. Oliep lrred/pap. 27 x 35. 1.000 2385 CD Louis Moe f. Arendal 1857 d. Kbenhavn 1945 Strtkt bondehus. Olie p pap/lr-red. 24 x 31. Proveniens: Maleren Louis Moe og den-nes efterkommere indtil nu. 1.000 2386 Herman Funch f. Rendsborg 1841 d. Kbenhavn 1919 En agerhne i det hje grs. Sign.HFunch 84. 39 x 28. 2.000 2387 CD Valdemar Andersen og Fritz Kraul Landskab. Akvarel. Sign. Vald. Ander-sen. 25 x 36. Parti fra Rrvig. Malt plrred. Sign. Fritz Kraul. 33 x 51. (2) 1.000-2.000 2359 2366 23672374 2376 2377 2378 malerier auk 46 s.03-100 indhold Page 71 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 72 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2388 Johan Thomas Lundbye , m.fl.f. Kalundborg 1818 d. Bedsted 1848 En tjret kalv. Sign. Monogram 1844.Tryk. Desuden to kobberstik, n kari-katurtegning samt barokformet, for-gyldt ramme. (5) 1.000-2.000 2389 CD Fritz Kraul f. Altona 1862 d. Kbenhavn 1935 Parti fra Raageleje. Sign. F. Kraul 1929. 43 x 60 3.000 2390 CD N. P. Bolt f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1965 Sommerdag i haven. Pastel. Lysml 65 x 51. 1.000-2.000 2391 Johanne Krebs f. Byrum, Ls 1848 d. Kbenhavn 1924 Kvindeportrt. 51 x 43. 2.000-4.000 2392 CD Sally Philipsen f. Kbenhavn 1879 d. sst. 1936 Blomstermotiv. Malt p pap. Sign. Sal-ly Philipsen. 45 x 35. 3.000 2393 CD Sally Philipsen f. Kbenhavn 1879 d. sst. 1936 En mand skovler sne i en landsbygade.Sign. Sally Philipsen. 38 x 46. 3.000 2394 T. Hardy , 20. rh. Slagscene med italiensk og fransk tre-master. Sign. T. Hardy. 62 x 92. Afbildet 4.000 2395 CD Johan Neumann f. Kbenhavn 1860, d. sst. 1940 Marine med Fregatten Jylland. Sign.Johan Neumann. 45 x 68. 4.000 2396 CD Gustav Bachmann dansk maler, 20. rh. Fanpige i folkedragt der plukker br.Sign. G. Bachmann Fan. 66 x 51. 4.000-6.000 2397 CD Knud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969 Kystparti med lettende snepper. Sign.monogram 28. P bagsiden hav samtsvane. 64 x 82. Afbildet 3.000-5.000 2398 Ubekendt maler , 20. rh. Fiskere p stranden. Sign. G. S. Hun-ter? 51 x 62. Afbildet 5.000 2399 CD Frants Landt f. 1885 d. Ringsted 1975 Marine med sejlskib. Sign. Fr. Landt. 58 x 52. 2.000 2400 CD Viggo Langer f. Leipzig 1860 d. Rungsted 1942 Parti fra Ermelunden. Sign. Viggo Lan-ger 1927. 47 x 62. 2.000 2394 2398 24012397 2408 auk 46 s.03-100 indhold Page 72 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 73 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 2401 CD Viggo Johansen f. Kbenhavn 1851, d. sst. 1935 Nature morte med jordbr 1921. Be-tegnet p bagsiden V.J. 68 x 55. Udstillet: Charlottenborg 1921 og 1931Nr 211. Tidligere solgt hos Winkel Mag-nussen. Nr. 199. Kat.nr 209. i 1936. Afbildet 6.000 2402 Dansk maler , 19. rh. Vinterstemning fra Kongstrup Sten-dysse ved Kalundborg. 18 x 28. 2.000 2403 Williams Pye , engelsk maler, 19.-20. rh. "Morning at Weymouth Bay". Sign.Will Pye 93. 31 x 60. 2.000 2404 Jan Lievens , tilskrevet, f. Holland 1607 d. 1674 Hollandsk landskab med person gen-de ved en mlle. Pen tusch. Sign. J.Lievens. 28 x 36. 3.000-5.000 2405 Peter Hansen f. Fborg 1868, d. sst. 1928Strandparti med beplantning. Malt pplade. Sign. PH. 28 x 35. 2.0002406 Ulrik Plesner, betegnet, f. 1861"Humble Prstegaard. Langeland".Betegnet p bagsiden Ulrik Adolf Ples-ner. 28 x 37. 2.0002407 Carl Schlichting-Carlsen f. Flensborg 1852 d. Hellebk 1903Landskabsparti med s. Sign. S. Carl-sen 86. 18 x 38. 2.0002408 CDWilfred Glud f. Kbenhavn 1872, d. sst. 1946Klaverundervisning. Interir med ungpige i gul kjole som undervises vedklaveret. Sign. W. Glud 1912. 66 x 82.Afbildet 30.0002409 CDJulius Paulsen f. Odense 1860 d. Kbenhavn 1940"Udsigt fra Tibirke mod Ramlse."Sign. J. P. 34 x 54. 3.000maleriermoderne23. august kl.17bemrk startt idspunkt4000 William Erwin Eisner f. 1917Fire New Yorker motiver. Offset plaka-ter. Sign. Will Eisner og nummereret afi alt 800 ex. (4) 1.000-2.0004001 CDClaus Carstensen f. Snderborg 1957Komposition med kvadrater. Mixed mediap lrred. Dobbelsign. p blndram-men, 18.11.85. 65 x 54. Proveniens: Er-ling Hansens Samling. 2.000-3.0004002 CDNina Kleivan f. Oslo 1960Kvindeskikkelse. Akryl p lrred. Sign.p bagsiden Nina Kleivan. 46 x 38. Pro-veniens: Erling Hansens Samling. 1.2004003 CDClaus Bojesen f. Kbenhavn 1948"Mantra". Akryl p lrred. Sign. pbagsiden. Claus Bojesen, 444, 1987.55 x 45. Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.500-2.0004004 CDKarl ge Riget f. Kasted ved rhus 1933 d. 2001Talkomposition. Olie p lrred. Sign.p bagsiden Karl ge Riget, V. 40 x 50.Proveniens: Erling Hansens Samling. Afbildet. 3.0004005 CDKurt Trampedach og Arne HaugenSrensen f. Hillerd 1943f. Kbenhavn 1932Selvportrt med solbriller samt figur-kompsition. To litografier. Begge sign.Bladstrrelse hhv. 76 x 55 60 x 53.(2).Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.2004006 CDAxel Munch f. Gudhjem 1918 d. 1974Eksterir. Sign. AM. 65 x 46.Afbildet 3.0004007 CDLoui Michael og Bentemarie Kjeldbk m.fl. 32 litografier og tryk. Variable ml.Hovedparten sign. U.r. (32). Proveniens:Erling Hansens Samling. 1.5004008 CDPoul Agger f. Kbenhavn 193627 litografier, tryk samt originalforlglagt i mappen "Fremtoninger". Varia-ble ml. (27). Proveniens: Erling Han-sens Samling. 1.500-2.0004009 CDOle Folmer Hansen f. Kbenhavn 1937"CP.P." A, "C.P.P." B samt "5 + 1". Tremapper, hver med seks serigrafier i far-ver. Alle sign. og nummerede. (3). Pro-veniens: Erling Hansens Samling. 2.0004010 CDPreben Hornung f. Valby 1919 d. Frederiksberg 1989Komposition. Oliekridt. Sign. mono-gram. Lysml 41 x 29. Proveniens: Er-ling Hansens Samling. 3.000-4.0004011 CDEgill Jacobsen og Corneille f. Kbenhavn 1910, d. sst. 1998f. Lige 1922Maskekomposition samt havfruer. Tolitografier i farver. Frstnvnte sign.E.J., 81, 62/445, sidstnvnte Cor-neille, 84. (2). Proveniens: Erling Han-sens Samling. 1.500-1.8004012 CDFrithioff Johansen f. Frederiksberg 193923 div. litografier og tryk. Hovedpartensign. Variable ml. (23). Proveniens: Er-ling Hansens Samling. 1.50040044006 auk 46 s.03-100 indhold Page 73 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200474 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464013 CDDieter Roth f. Hannover 1930 d. Basel 1998"Atlas"samt erotisk komposition. Ra-dering og litografi i farver. Begge sign.Frstnvnte 80/85, sidstnvnte57/75. Bladstrrelse hhv. 57 x 47 65 x50. (2). Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.5004014 CDMogens Egil f. Kbenhavn 1940To surreelle kompositioner. Olie plrred. Begge sign. p bagsiden. Hhv.27 x 35 47 x 38. (2). Proveniens: ErlingHansens Samling. 1.5004015 CDLeif Lage f. Sor 1933Figur i landskab. Olie p lrred. 43,5 x34,5. Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 2.0004016 CDNiels Erik Gjerdevik og Preben Wlck Tre kompositioner. Mixed media ppapir. Alle sign. Hver 29 x 20. (3). Pro-veniens: Erling Hansens Samling. 1.8004017 CDFinn Pedersen f. Klemensker 1944Komposition med figurer. Sign. FinnPedersen. Olie p lrred. 65 x 81. 3.000-5.0004018 CDJean Dewasne f. Lille 1921 d. Paris 1999Optisk komposition. Farveserigrafi. Sign.JDewasne 90/150. Bladml 68 x 47. 1.0004019 CDAksel Jrgensenf. Kbenhavn 1883, d. sst. 1957Studie af en siddende ngenmodel.Sign. Aksel Jrgensen 1929. Olie plrred. 53 x 45. 3.000-5.0004020 CDKay Christensen f. Hellerup 1899 d. Katrinebk v. Lundby 1981Moder med barn. Sign. Kay C. Olie plrred. 81 x 101.Afbildet 8.000-12.0004021 CDKnud Mhlhausen f. Kbenhavn 1909, d. sst. 1990"For den der ser er selv det der ses".Plotinus. Sign. p bagsiden Mhlhau-sen 74. Malt p masonit. 120 x 84. 3.0004022 CDWilliam Scharff f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1959Portrt af kvinde i profil. P blnd-ramme betegnet William Scharff 1948.Olie p lrred. 50 x 35.Afbildet 2.000-3.0004023 CDRolf Gjedsted f. Frederiksberg 1947Komposition. Sign. Rolf Gjedsted.Akryl p lrred. 70 x 77. 2.0004024 CDRolf Gjedsted f. Frederiksberg 1947"Bl komposition". Sign. Rolf Gjedstedog betegnet p bagsiden "Bl komp.1998-99". Akryl p lrred. 80 X 100.Afbildet 5.0004025 CDHans Voigt Steffensen f. Kbenhavn 1941Landskabskomposition. Akvarel. Sign.H.V.S. Bladstrrelse 15,5 x 19,5. 1.5004026 CDRolf Gjedsted f. Frederiksberg 1947Komposition. Sign. Rolf Gjedsted ogbetegnet p bagsiden "Anima 2001".Akryl p lrred. 80 X 60. 2.0004027 CDMogens Balle f. Kbenhavn 1921 d. Asminderup 1988Komposition. Olie p lrred. Sign. MB.24 X 33. Afbildet 6.0004028 CDHarald Engman f. Kbenhavn 1903, d. sst. 1968Interire med syende kvinde ved vin-due. Olie p lrred. Sign. Harald Eng-man. 41 X 31. 3.0004029 CDKrsten Iversen f. Holsted 1886 d. Kbenhavn 1955Parti fra Venedig. Olie p lrred. Sign.KI.. 36,5 x 39. 2.0004030 CDHenry Heerupf. Kbenhavn 1907, d. sst. 1993Skovparti med hegn og hus. Olie pplade. Sign. Heerup. 39,5 x 48,5.Afbildet 5.0004031 CDKjeld Hansen f. Bregninge p Falster 1919Klippekyst. Sommerdag. Olie p lr-red. Sign. Kj. H. 47. 65. x 78. 2.00040224020 auk 46 s.03-100 indhold Page 74 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK75BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464032 CDMaurice Estve f. Culan, Cher 1904 d. 2001"Bouinotte". Litografi i farver. Sign. Est-ve, E.A. Lysml 75 x 54. 3.000-5.0004033 CDHugo Arne Buch f. Kbenhavn 1927Komposition. Olie p plade. Bagsidensign. Hugo Buch 1953. 60 x 74. 2.5004034 CDAxel P. Jensen f. Kerteminde 1885 d. Virum 1972Landskab. Olie p lrred. Sign. AxelP.J. 40 x 63. 1.5004035 CDAxel Skjelborg f. 1895 d. 1969"Heste p Saltholm". Olie p lrred.Sign. A. Skjelborg 66. 81 X 100. 1.500-2.0004036 CDAlbert Naur f. Kbenhavn 1889 d. Hellerup 1973Vindue med potteplanter. Olie p lr-red. Sign. Albert Naur. 70 x 85. 2.000-3.0004037 Bertil Sjberg f. 1914 d. 1999Komposition. Olie p lrred. Sign. Sj-berg, 63. 78 x 119. 2.0004038 CDErnst Zeuthen f. Skne 1880 d. 1938"Den gamle mlle ved Gentofte S"samt komposition med famile verso.Olie p lrred. Sign. Ernst Zeuthen1927 Gentofte. 50 x 63. Udstillingseti-ket p bagsiden. 2.0004039 CDTom Krjer f. Frederikssund 1942Stende mand. Bemalet silketryk. Sign.Krjer 1978. 100 x 90. 4.0004040 CDSvend Johansen f. Kbenhavn 1890 d. Gentofte 1970Rdhret ngen kvinde i naturen. Oliep lrred. Betegnet p blndrammeSvend Johansen. 100 x 80. Udstillings-etiket p bagsiden. Afbildet 8.0004041 CDFinn Pedersen f. Klemensker 1944Komposition. Malt p lrred. Sign.Finn Pedersen samt p bagsiden. 80 x 60. 2.0004042 CD Knud D. Nielsen"Komposition", 1957. Malt p lrred.Sign. KDN 57 samt p bagsiden KnudD. Nielsen 1957. 68 x 58.Udstillet: Kunstforeningen Limfjordenspskeudstilling, 1958. 1.0004043 CDBent Holstein f. Kbenhavn 1942"Black Key". Olie p lrred. Sign. pbagside B. Holstein 97. 148 x 114. 5.000-7.0004044 CDTroels Trier f. Vallekilde 1879 d. 1962Komposition med ilder og solsorte.Sign. T. Trier 39 samt p bagsiden.Olie p plade. U/r. 97 x 89. 2.000-3.0004045 CD Ove Nielsen, 20. rh.Bibelsk scene med Kristi lidelser. Sign.Ove Nielsen. Malt p masonit. 57 x 82.Afbildet 10.000moderne404540404024 4027 4030 auk 46 s.03-100 indhold Page 75 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 76 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4046 CD Asta Nielsen f. Kbenhavn 1881 d. Frederiksberg 1972 Komposition med heste. Sign. AstaNielsen. Collage af stofklip. 58 x 58. Afbildet 3.000-4.000 4047 CD Povl Schrder f. Kbenhavn 1894 d. Positano, Italien 1957 Interir med lysestager og blomster pkommode. Olie p lrred. 44 x 55. 2.000-3.000 4048 CD John Christensen og Bjrn Nrgaard f. Kbenhavn , d. sst.f. Kbenhavn 1947 Havnehuse samt figurkomposition.Akvarel samt litografi. Begge sign. (2). 1.200 4049 CD Johannes Nielsen f. Gentofte 1890 d. 1965 Portrt af harmonikaspillende mand.Sign. Johs. N. 38. Olie p lrred. 100 x 70. 2.000 4050 CD Johannes Nielsen f. Gentofte 1890 d. sst. 1965 Parti fra Buddinge med mlle. Sign.Johs. N. Buddinge 40. Olie p lrred.100 x 65. Afbildet 2.000 4051 CD Wiliam Skotte Olsen f. Kbenhavn 1945 To Portrtter, olie p pap. 16 x 12, 15 x 15. (2) 1.500-2.000 4052 CD Flemming Wolder Born f. Kbenhavn Kvinde med ble. Olie p plade. 35 x 27. 1.000-2.000 4053 CD Jens Srensen f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953 Pjerrot. Sign. monogram. Olie p lr-red. 50 x 40. 2.000 4054 CD Axel Bentzen f. Kbenhavn 1893, d. sst. 1952 Vej med figur. Sign. AB 26. Olie plrred. 65 x 94. 2.500 4055 CD Ludvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957 "Henrik og Pernille". Scene fra Hol-berg. Olie p lrred. Sign. Ludvig Ja-cobsen. 65 x 55. Afbildet 3.000-5.000 4056 CD Wilhelm Wils f. Kolding 1880 d. 1960 Parti fra Bakken. Olie p lrred. Sign.Wils, 49. 66 x 72. 4.000 4057 CD Oluf Hst f. Svaneke 1884 d. Gudhjem 1966 Bognemark med personer. Litografi.243/310. Sign. O. Hst. Lysml 40 x 62. 1.500-2.000 4058 CD Fritz Syberg f. Fborg 1862 d. Kerteminde 1939 Akvarel med gamle trer fra ZoologiskHave. Sign. Monogram 1915. Bladstr. 47 x 63. 2.000 4059 CD Ruth Smith f. Vgur, Suduroy 1913 d. 1958,Kbh., Lemvig, Ns Frer,1931-1958 Landskab med huse. Olie p plade.Sign. RS. 70 x 90. 1.000-1.200 4060 CD Michael Kvium Litografi i farver. Udstillingsplakat fraGjethuset 92. Sign. Kvium 13/30. U/r. 1.500 4061 CD Karl Larsen f. Kbenhavn 1897 d. Holte 1977 Opstilling med flaske og frugt. Sign.KL 27. Olie p lrred. 54 x 66. 1.500 4062 CD Peter Rostrup Byesen f. Varde 1882 d. Kbenhavn 1952 Kystparti fra Gilleleje med person. Oliep plade. Sign. RB. 61 x 81. Tidligeresolgt hos Bruun Rasmussen Bredgadeauk. 126. kat. no. 113 2.000-3.000 4063 CD C. Hornung-Jensen f. Kbenhavn 1882, d. sst. 1960 Opstilling p et bord. Sign. HornungJensen 36. Udstillings mrkat pblndramme. 51 x 61. 1.500 4064 Ludwig Karsten f. Kristiania 1876 d. Paris 1926 Hus i landskab. Betegnet p bagsiden:Tegnet af min Fader, Ludvig Karsten.Alise Raahaug Andersen f. Karsten. Kulp papir. Lysml 26 x 33. 2.000 4065 CD Johannes Larsen f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961 To litografier, med edderfugle og sva-ner. Begge sign. Johannes Larsen. 40 x 53. (2) 2.000 4066 CD Jens Sndergaard f. ster Assels 1895 d. Skovshoved 1957 "Landskab med vindmller". Akvarelog kul. Sign. Jens S 1930. Bladstrrel-se 40 x 50. Udstillet: Kunstforeningen,Kbenhavn, 1951, kat. nr. 55. Afbildet 2.000 4067 CD Mogens Balle f. Kbenhavn 1921 d. Asminderup 1988 Kompostion. Vandfarve og oliemalingp papir. Sign. MB. Lysml 43 x 29. Afbildet 2.000 4046 4050 4055 4066 auk 46 s.03-100 indhold Page 76 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 77 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4068 CD Erik Rasmussen f. Kbenhavn 1943 Stenbillede. Sign. p bagsiden ErikRasmussen 1976. 33 x 41. Desudenmappe af Sven dalsgaard. "Femten da-ge". Litografier og digte. (2) 1.000-2.000 4069 CD Gottfred Eickhoff f. Frederiksberg 1902 d. 1982 Fire tegninger, rdfarveblyant samttusch og vandfarve. Sign. Eickhoff. Va-riable ml. (4) 4.000 4070 CD Kay Christensen ogJens Sndergaard "Inga". Blyant. Sign. Kay C. Dec.1936.46 x 37 og Jens Sndergaard: Figurerved havet. 1952. Farvelitografi. (2) 2.500 4071 CD Ernesto Holm Landskabsparti. Olie p lrred. Sign.Ernesto Holm 1946. 31 x 48. 1.000 4072 CD Egill Jacobsen f. Kbenhavn 1910, d. sst. 1998 Mappe indeholdende fem litografieralle 19/125. Sign. EJ 83. Afbildet 4.000-6.000 4073 CD Carl-Henning Pedersen f. Kbenhavn 1913 Mappe indeholdende fem litografier."Eventyrets Univers" alle sign. Carl-Henning Pedersen Paris 74. 46/150. Afbildet 8.000-10.000 4074 CD Carl Henrik "Maleri XIX." Abstrakt komposition.Sign. Verso. Carl Henrik 1961. 72 x 100. 1.200 4075 CD Fritz Syberg f. Fborg 1862 d. Kerteminde 1939 Parti med fugle ved s. Sign. mono-gram 1916. Akvarel p papir. 43 x 61.Samt medflgende brev fra kunstnerentil den tidl. ejer. Afbildet 3.000 4076 CD Flemming Wolder Born f. Kbenhavn Figurfantasi ved tr. Olie p plade.Sign. F. Born. 1981. 60 x 65. 3.000-5.000 4077 CD Flemming Wolder Born f. Kbenhavn Vild jagt med figurer og sejlskib. Sign.F. Born 1982. Verso tre mnd omkringet bord. Olie p plade. 75 x 100. Tidli-gerer solgt p ABR auk nr. 551 nr. 164.3.000-5.000 4078 CD Mogens Balle ogJohannes Hofmeister To kompositioner. Sign hhv. MogensBalle 1962 og Johannes Hofmeister 512/300. Farvelitografier. 50 x 65 og 69 x 55. (2) 1.200 4079 CD Poul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976 Udsigt over grnt landskab. Olie plrred. Sign P Ekelund. Lysml 65 x 50. Afbildet 4.000 4080 CD Axel P. Jensen f. Kerteminde 1885 d. Virum 1972 Gadeparti med huse og trer. Sign.Axel P.J. 68 x 85. 5.000-6.000 4081 CDThorvald Hagedorn-Olsen f. Svendborg 1902 d. 1996Grdeksterir. Sign. Hagedorn-Olsen1989. Olie p lrred. 60 x 79. 3.000-5.0004082 CDEduard Borregaard f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1978Forrslandskab med blomstrende tr-er. Sign. Borregaard. 60 x 80. 1.500-2.00040674072 40734075 4079moderne auk 46 s.03-100 indhold Page 77 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200478 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464083 CDWilliam Gislander f. Flenninge 1890 d. Vetlanda 1937Blgerne brydes ved strandkanten.Sign. William Gislander 1913. Olie plrred. 57 x 44 1.500-2.0004084 CDGudmund Olsen f. Frederiksberg 1913 d. Rsns 1985Stilleben med potteplante, kande samtcitron. Sign. Gudmund Olsen 46. Maltp pap. 29 x 37. 1.000-1.5004085 CDLis Stoltenberg f. Frederiksberg 1919, Hjortekr/Sverige,1929-Eva i Paradisets Have. Sign. p bagsi-den Lis Stoltenberg 1953. Fresque.165 x 50. Udstillet p Charlottenborg1953. 2.000-3.0004086 CDPierre Alechinsky f. Bruxelles 1927Figurkomposition. Sign. Alechinsky101/300. Farvelitografi. Bladstr. 85 x 62. 1.500-2.0004087 CDRichard Mortensen f. Kbenhavn 1910 d. Kirke Hyllinge 1993Komposition. Tusch. Sign. R.M.37. 28 x 21. Afbildet 3.0004088 CDClaus Carstensen f. Snderborg 1957Komposition. Mixed media p papir.Sign. C. Carstensen, Diaspora 180885.Bladstrrelse 52 x 45. 3.0004089 CDNiels Nedergrd f. Eg 1944 d. 1987Studie af en ngen kvinde. Sign. pbagsiden Niels Nedergaard Istanbul1969. U.R. 129 x 89. 4.000-6.0004090 CDJais Nielsen f. Kbenhavn 1885 d. Hellerup 1961Religist motiv. Olie p lrred. Sign.Jais 29. 79 x 126.Afbildet 4.000-6.0004091 CDBram van Velde f. Zouterwoude 1895 d. Paris 1981Komposition. Litografi i farver. Sign.,29/100. 55 x 36. 1.5004092 CDAnton Rooskens ogPierre AlechinskyFigurkomposition. Litografi i farver.Sign. Rooskens, IV/XXV, samt kompo-sitioner. Tre litografier i farver. Allesign. Alechinsky, 78/150. (4) 3.0004093 CDHuguette Arthur Bertrand f. couen 1922"Plumeau". Olie p lrred. Sign. Hug.Arthur Bertrand 1956. 61 x 50. 4.0004094 CDSvend Wiig Hansen f. Mgeltnder 1922 d. 1997Portrt. Bly. Sign. Svend Wiig Hansen.Bladstrrelse 29 x 46.Afbildet 2.5004095 CDGeorges Mathieu f. Boulogne-sur-Mer 1921Komposition. 1958. Farvelitografi. Sign.Mathieu. 13/150. Bladstr. 60 x 48. 2.0004096 CDRichard Mortensen f. Kbenhavn 1910 d. Kirke Hyllinge 1993"3 Borum Mortensen". Farveserigrafi.Sign. Mortensen 73. 94/100. Lysml62 x 19. Litteratur: Jan Wrtz Frandsennr.98. 1.5004097 HalpernKomposition. Olie p lrred. Sign. Hal-pern 1961. 73 x 60. Proveniens: GalerieBirch, Kbenhavn. 2.5004098 CDMehmed Melih Devrim Njad f. Istanbul 1923 d. 1994Komposition. Olie p lrred. Sign. Ne-jad 55. 73 x 60. Afbildet 5.0004099 CDMehmed Melih Devrim Njad f. Istanbul 1923 d. 1994Komposition. Gouache. Sign. Njad,Sarmacand, Juin 1960. Lysml 20 x 26;samt Komposition. Akvarel. Sign. Ne-jad 5/61. 65 x 48. (2). 3.0004100 CDAxel P. Jensen f. Kerteminde 1885 d. Virum 1972Vidtstrakt marklandskab. Olie p lrred.Sign. Axel P.J. 73 x 100. 2.500-3.0004087 4098 41044090 4094 auk 46 s.03-100 indhold Page 78 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK79BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464101 CDJrgen Nash og Bertrand Dorny"Brigitte Bardot-Jean Paul Sartre". Li-tografi i farver. Sign. Jrgen Nash1988 Vence. 179/200 og "24.H45".Relieftryk i farver. Sign. Dorny. 40/50.(2) 2.0004102 CDPierre Alechinsky f. Bruxelles 1927"Cobroue" (Fra Cobra 1973 mappen).Litografi i farver. Sign. Alechinsky.XVII/XXXV. Lysml 64 x 46.Rivire nr.507. 1.5004103 CDEgill Jacobsen f. Kbenhavn 1910, d. sst. 1998Maskekomposition (Fra Cobra 1973mappen). Litografi i farver. Sign. EgillJacobsen 72. XVII/XXXV. Lysml 67 x 47. 1.5004104 CDLars Dan f. Hrsholm 1960Jesus med sine disciple. Malt p lr-red. Sign. p bagsiden Lars Dan 84-85.70 x 70. Afbildet 3.000-4.0004105 CDSeppo Mattinen og Constant Erotisk figurkomposition. Trsnit.Sign. Seppo Mattinen 75; Kompositi-on. Litografi i farver. Sign. Constant.(2) 1.5004106 CDCarl-Henning Pedersen f. Kbenhavn 1913Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Carl-Hen-ning Pedersen 1971. XVII/XXXV. Lys-ml 63 x 47. 1.5004107 CDAsger Jorn f. Vejrum 1914 d. rhus 1973Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Trsnit i farver. Sign. Jorn 72.XVII/XXXV. Lysml 35 x 45.Van de Loo nr.417. Afbildet 6.0004108 CD Corneille f. Lige 1922"Ciel tropical" (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Corneille71. XVII/XXXV. Lysml 65 x 48. 1.5004109 CDKarel Appel f. Amsterdam 1921Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Appel 72.XVII/XXXV. 80 x 60. 2.5004110 CDChristian Dotremont f. Tervuren 1922 d. Buizingen 1979Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Dotre-mont. XVII/XXXV og en litografi medtekst, usign. (2) 1.5004111 CDAnnelise Kalbak f. Frederiksberg 1940Komposition. Olie p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Kalbak 1978. 64 x 100. 2.5004112 CDAnnelise Kalbak f. Frederiksberg 1940"Hvid og grn celadon". Olie p lr-red. Sign. p bagsiden Annelise Kalbak1992. 110 x 110. 4.0004113 CDAnnelise Kalbak f. Frederiksberg 1940Komposition. Olie p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Kalbak 1998. U.r. 51 x 51. 1.5004114 CDKarl ge Riget f. Kasted ved rhus 1933 d. 2001To kompositioner. "Rd arabcadabra"serigrafi i farver samt maleri. Beggesigneret. Lysml 65 x 61. Maleri 46 x 55.(2) 1.800-2.0004115 CDKarl ge Riget f. Kasted ved rhus 1933 d. 2001"Glade rum med lyse jeblikke, nr. 11."Verso sign. Karl ge Riget 1973. 100 x 100. Afbildet 4.0004116 CDMogens Valeur f. Rdvig 1927 d. 1999Opstilling med vase p bord. Sign. M.Valeur 87. 86 x 66. 1.000-1.5004117 CDSren Hjorth-Nielsen f. Svostrup v. Silkeborg 1901 d. Tempelhuse 1983Parti af Sct. Anna plads i Silkeborg.Malt p plade. Sign. HN og betegnet1927 p bagsiden. 27 x 36. 2.0004118 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Marklandskab med ker p mark. Ak-varel. Sign. monogram 1945. Bladstr. 51 x 65. 1.500-2.000moderne4107 4115 auk 46 s.03-100 indhold Page 79 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200480 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464119 CDEduard Borregaard f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1978Opstilling med solsikker i vase. Sign.Borregaard. 61 x 51. Opstilling medblomster p bord. Sign. Borregaard.67. 80 x 59. (2). 2.000-3.0004120 CDPaul Holsby, Iris Orjavuono, Pavel Surdolak, m.fl. Landskab med to samer, 1956. Sign.akvarel 55 x 67. Strikkende kone, be-tegnet K. 1945. Olie p papir. 54 x 45,samt komposition. 1960. Sign. litografi88/200, samt "Liggande Lot". 1963.Sign. litografi 22/95. (4) 2.5004121 CDMichael Kvium f. Horsens 1955Komposition. Litografi. 18/28. Sign.Kvium 95. 25 x 36. 1.5004122 CDPoul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976Udsigt over grnt landskab. Olie plrred. Sign. Ekelund. 64x45.Afbildet 3.5004123 CDKnud Laursen f. Herning 1924Opstilling med kande, bger og appel-sin. Olie p lrred. Sign. Knud 46. 47 x 65. 8004124 CDOle Folmer Hansen f. Kbenhavn 1937"Tema '70 og Suite '72, II." To mappermed henholdsvis seks og fire serigrafieri farver. alle sign. og nummererede. (2). 1.200-1.5004125 CDAdi Holzer f. Stockeran 1936"In Aladdins hule." Mixed media plrred, 1969. 36 x 26. 3.0004126 CDPer Sonne f. Kbenhavn 1906 d. 1996"Chr. Havns Kanal". Malt p lrred.Sign. PS 73 samt p bagsiden PerSonne 1973. 46 x 55. 1.000-1.5004127 CDBjrn T. Hansen, Lars Ravn, Carl Ulrich von Platen og Jette L. Ranning "Landskaber," m.fl. Fire kompositioner.Mixed media p papir. Variable ml. (4) 2.0004128 Stavisky Parisisk gadescene. Formodentlig for-lg til scenografi. Gouache. Sign. pbagsiden Stavisky. Lysml 21 x 34.Proveniens: ABR auktion 605, kat. nr.183, 1994. 1.500-2.0004129 CDPer Arnoldi, Sven Hauptmann og Wiliam Skotte Olsen Tre kompositioner. Mixed media. Vari-able ml. (3). 2.0004130 CDSven Dalsgaard f. Randers 1914, d. sst. 1999Figurkomposition. Akvarel og bly.Sign. Sven Dalsgaard 1976. 31 x 20. 1.5004131 CDErik Rasmussen, Preben Franck Stelvig og Merete Barker To litografier i farver samt collage medbrev. Alle tre sign. Variable ml. (3). 1.200-1.5004132 CDPreben Franck Stelvig f. Svendborg 1942"Nature morte," 1995. Malt p lrred.Sign. p bagside Preben Franck Stel-vig. 40 x 40. 1.8004133 CDMartin Bigum; Jrn Jmmedorff f. Kbenhavn 1966To litografier. Begge sign. og numme-rerede. Bigums betitlet "The killing."Variable ml. (2). 1.2004134 CDHans llgaard f. Kbenhavn 1911, d. sst. 1969Natursceneri. Sign. . 52 x 66. 3.000-4.0004135 CDPoul S. Nielsen f. Helsingr 1920 d. 1998Byparti. Olie p lrred. Sign. P. N. 57. 55 x 65. 2.0004136 CDJack Kampmann f. London 1914 d. 1989Udsigt over landskab med hav i bag-grunden. Olie p lrred. Sign. JackKampmann. 35x27.Afbildet 2.000-3.0004137 CDJens Srensen f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953Portrt af Pjerrot. Sign. Jens Srensen.Olie p lrred monteret p plade. 34. x 25. 1.500-2.0004138 CDRobert Storm Petersen f. Valby 1882 d. Frederiksberg 1949Politiet efter rverne. Sign. Rob.Storm.Tusch. Lysml 25 x 31.Afbildet 2.0004139 CDOle Schwalbe f. Brnshj 1929 d. 1990Figurkomposition, malt p plade. Sign.Ole Schwalbe Olsen 48. P bagside re-ster af udstillingsmrkat fra K.E. 100 x 80. Afbildet 4.0004122 4136 auk 46 s.03-100 indhold Page 80 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 81 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4140 CD Kirsten Lockenwitz f. Kbenhavn 1932, Danmark,1959- Tre malerier, hhv. "Model i JBS", "Le-ne" samt "Belphegor". 162 x 114. 81 x60. 61 x 55. (3) 2.000-3.000 4141 CD Eduard Borregaard f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1978 Havneparti med udsigt over Lingelinie.Sign. Borregaard. 50 x 65. 1.500 4142 CD Tiina Hansen Interir med ldre dame. "Hr og FruKrahn". Olie p lrred. Sign TH 79. 80x50. 2.000 4143 CD Niels Lindberg f. Drby Mark, Munkebo Sogn 1886 d. 1974 Hstscene. Sign N. Lindberg. Olie plrred. 83 x 62 samt kystparti. Sign N.Lindberg 37. Akvarel. 74 x 53. (2) 1.500 4144 CD Svend Saabye f. Nyborg 1913 d. 2004 Komposition. Sign. Svend Saabye.Akvarel. Lysml 87 x 48. 2.000 4145 CD Aage Strand f. Lgstr 1910 d. 1974 Landskab med grde. Olie p lrred.Sign .S. 79 x 65. 1.000 4146 CD Poul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976 Udsigt over landskab. P bagsidensign. Poul Ekelund. Olie p lrred. 46 x 27. 2.500 4147 CD Otto H. Svensson f. Holbk 1917 Komposition. Sign. Otto H. S. Olie plrred. 100 x 73. 2.000-3.000 4148 CD Niels Reumert f. Hellerup 1949 "Katmanden". Olie p lrred. Sign. pbagsiden Niels Reumert, 1977-1979.50 x 61. Proveniens: Erling HansensSamling. 1.500 4149 Ejler Bille f. Odder 1910 d. 2004 Komposition. Sign. Ejler Bille 16/120.Farvelitografi. 36 x 51. 1.000-1.500 4150 Maryan f. Nowy-Sacz, Polen 1927 d. New York 1977 Abstrakt komposition. Sign. Maryan40/120. Farvelitografi. 63 x 48. 1.000-1.500 4151 CD Maurice Estve f. Culan, Cher 1904 d. 2001 Komposition. Sign. Estve 63 5/95.Farvelitografi. 80 x 53. 4.000-6.000 4152 CD Jens Srensen f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953 Peter Lips hus. Akryl p lrred. Sign.Jens Srensen. 72 x 92. 3.000 4153 CD Erik Ortvad "Kos." Malt p lrred. Sign. Erik Ort-vad 1966. 65 x 55. Afbildet 4.000-5.000 4154 CD Preben Franck Stelvig f. Svendborg 1942 "Fra min selvbiografi". Relief. Sign. pbagsiden Preben Frank Stelvig, 1971.61 x 61. Proveniens: Erling HansensSamling. 2.000 4155 CD Claus Bojesen f. Kbenhavn 1948 "Ba-suku". Olie p lrred. Sign. pbagsiden Claus Bojesen, 830, 1994. 65x 55. Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.500-2.000 4156 CD Johannes Andersen f. Salby 1911, d. sst. 1968 Opstilling med blomster i en vase p etbord. Sign. JA. Olie p plade. 54 x 60. 1.500 4157 CD Henri Goetz og Charles Cobelle f. New York 1909 d. ?f. Frankrig 20. rh. Abstrakt komposition. Sign. Goetz20/40. Litografi. 31 x 34. Parti medsejlbde. Sign. Cobelle. Akvarel. 57 x 80. (2) 1.500 4158 CD Karel Appel f. Amsterdam 1921 Figurkomposition. Sign. Appel 69 38/ 85.Farvelitografi. Lysml 55 x 70. 2.000 4159 CD Adle Peschcke Kedt f. Zrich 1895 d. 1958 To blomster opstillinger. Akvarel. Be-tegnet verso Adele Peschcken Kedt.102 x 70. (2) Udstillet: Kleis' kunsthan-del 1926. 4.000 4160 CD Jrn Glob f. Kbenhavn 1913 d. Hellerup 1988 Engparti. Olie p lrred. Sign JrnGlob. 21 x 34. 1.500-2.000 4161 CD Leo Estvad f. Frederiksberg 1902 d. 1986 Landskab. Sign. Estvad 24. Olie plrred. 31 x 45. 1.500-2.000 moderne 4139 41534138 auk 46 s.03-100 indhold Page 81 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 82 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4162 CD Sren Hagen f. Kbenhavn 1957 "Gittervrk". Sign Hagen 93-4. Oliep lrred. 40 x 40. 2.000 4163 CD Axel Simonsen f. Hillerd 1884 d. 1962 Sydlandsk parti med all, i baggrundenbygning. Sign. Axel Simonsen Rom 60. 41 x 50. 1.000-2.000 4164 CD Annelise Kalbak f. Frederiksberg 1940 "Sommer III" samt "Sommer IV". Akrylp lrred. Begge sign. p bagsidenAnnelise Kalbak 94. Begge 73 x 61. U/r. (2) 3.000-5.000 4165 CD Annelise Kalbak f. Frederiksberg 1940 Bl komposition. Akryl p lrred. Sign.p bagsiden Annelise Kalbak 1991. 110 x 110. Afbildet 2.000-3.000 4166 CD Annelise Kalbak f. Frederiksberg 1940 "Sommer I". Akryl p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Kalbak 1994. U/r. 115 x 113. 2.000-3.000 4167 CD Annelise Kalbak f. Frederiksberg 1940 "Sommer II". Akryl p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Sommerbak 1994.U/r. 115 x 113. 2.000-3.000 4168 CD Albert Gammelgaard f. Vester Hassing 1897 d. Kbenhavn 1963 Kvindeportrt. Olie p lrred. Pblindramme udstillingsmrkat. Sign.A. Gammelgaard 32. 100 x 80. 2.000-3.000 4169 CD Carl Fischer f. Vejle 1887 d. Kbenhavn 1962 Aftenstemning. Udsigt over tage, i for-grunden kvinde. Olie p lrred. Sign.Carl Fischer. 53 x 66. Afbildet 3.000-5.000 4170 CD Auguste Herbin f. 1882 d. 1960 Komposition. Farveserigrafi. Sign. 149/150. Herbin. 2.000-3.000 4171 CD Paul Gadegaard f. Frederiksberg 1920 d. Kbenhavn 1996 Komposition. Farveserigrafi. Sign. Ga-degaard 75. 130/ 135. 1.500 4172 CD Jrn Larsen f. Nstved 1926 d. 2004 Komposition. Farveserigrafi. Sign. JrnLarsen E.A.. 1.500 4173 CD Gudmund Olsen f. Frederiksberg 1913 d. Rsns 1985 "Opus V". Komposition med blomster.Olie p lrred. Sign. p bagsiden Gud-mund Olsen 1955. 115 x 90. Afbildet 5.000 4174 CD Sven Schou f. Frederiksberg 1877 d. Hadsund 1961Engparti med heste. Olie p lrred.Sign. Sv. S. 59 x 80. 1.5004175 CDEjnar R. Kragh f. Nykbing F. 1903 d. Kbenhavn 1981"Asserbo Plantage". Akryl p lrred.Sign. Ejnar R. Kragh. 55 x 65. 1.5004176 CDKaren Degett f. rhus 1954Salomes dans. Sign. K. Degett 93. Oliep lrred. 122 x 100.Afbildet 4.0004177 CDHans Scherfig f. Kbenhavn 1905 d. Fredensborg 1979Kameler i rkenlandskab. Sign. Scher-fig 1974 197/280. Farvelitografi. Lys-ml. 43 x 57. 2.000-3.0004185418141804165 4169 4173 4176 auk 46 s.03-100 indhold Page 82 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK83BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464178 CDKnud Kyhn og Erich Erichse To bavianer. Sign. Knud Kyhn 1914samt Mand med vinglas. Sign. ErichErichse 1928. Begge akvarel. 21 x 26og 26 x 19. (2) 2.0004179 CDLouis Moe f. Arendal 1857 d. Kbenhavn 1945"Amor Triumfans". Farveradering. Sign.Louis Moe. 36 x 43. 1.000-2.0004180 CDAlbert Naur f. Kbenhavn 1889 d. Hellerup 1973Vinterlandskab. Olie p lrred. Ca.1920. 82 x 70.Afbildet 3.000-5.0004181 CDHans Scherfig f. Kbenhavn 1905 d. Fredensborg 1979Nsehorn i urskov. Sign. Scherfig1976 163/280. Farvelitografi.Afbildet 3.0004182 CDBernard Dufour f. Frankrig 1922Komposition. Pastel og gouache. Sign.Dufour 1951. 32 x 24. 1.5004183 CDWilhelm Freddie f. Kbenhavn 1909, d. sst. 1995"Dryaderne". Litografi i farver. Sign.Freddie 84, 41/240. 75 x 55. 2.0004184 CDPer Kirkeby Komposition. Farvelitografi. Sign. PK111/150. Bladstr. 63 x 44. 2.0004185 CDKrsten Iversen f. Holsted 1886 d. Kbenhavn 1955Kystparti med klipper, Bornholm. Oliep lrred. Sign. K.I.. 57 x 76.Afbildet 4.0004186 CDKrsten Iversen f. Holsted 1886 d. Kbenhavn 1955All med hus i baggrunden. Olie plrred. Sign. K.I.. 52 x 62. 2.5004187 CDAage Bertelsen f. Nstved 1873 d. Kbenhavn 1945Landskab. Sign. Aage Berthelsen. Oliep lrred. 60 x 80. Udstillet: Charlot-tenborg, Kbenhavn. 2.5004188 CDVictor Vasarely f. Pecs 1908 d. Paris 1997Komposition. Sign. Vasarely. Farvelito-grafi. 75 x 75. 1.500-2.0004189 CDJeppe Eisner f. Frederiksberg 1952Komposition med figurer i en skov.Sign. Jeppe Eisner. Olie p lrred. 40 x 30. 3.0004190 CDJeppe Eisner f. Frederiksberg 1952"Narren Herold synger serenader i denlyse nat". Sign. Jeppe Eisner. Olie plrred. 50 x 60. 4.0004191 CDOtto H. Svensson f. Holbk 1917To Abstrakte kompositioner. Beggesign. Otto H. S. Olie p lrred. 47 x 37og 46 x 38. (2) 1.000-2.0004192 CDPoul Agger f. Kbenhavn 1936Komposition "To hoveder". Sign. pbagsiden. Olie p lrred. 38 x 46. 2.0004193 CDVilhelm Bjerke-Petersen f. Frederiksberg 1909 d. Halmstad, Sverige 1957Dame med udbredte arme. Olie p pla-de. Sign v.b.p. 46. 51 x 62.Afbildet 15.0004194 CDThorvald Hagedorn-Olsen f. Svendborg 1902 d. 1996"Udsigt over fjorden". Olie p lrred.Sign. Hagedorn-Olsen. 50 x 55. 2.000-3.0004195 CDJoan Miro f. Barcelona 1893 d. Majorca 1983Farvelitografisk udstillingsplakat fraGalerie Maeght. 22. Novembre 1978-19. Janvier 1979. 5.0004196 CDOrla Muff f. Kbenhavn 1903 d. 1984"Flugten". Sign. Muff. Olie p lrred. 135 x 121. Afbildet 10.000-15.0004197 CDJens Srensen f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953Interir fra Caf Nicki Nicolaigade, K-benhavn. Sign. Jens Srensen. Olie plrred. 67 x 95. 3.000moderne4193 4196 auk 46 s.03-100 indhold Page 83 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200484 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464198 CDGeorge Dayez 'La pianiste - fond bleu' samt kompo-sition. Farvelitografier. Begge sign.Dayez. (2) 2.5004199 Hans Henrik Lerfeldt f. rhus 1946 d. Kbenhavn 1989Erotisk figurkomposition. Sign. Ler-feldt 1973 8/2. Bly. Lysm. 28 x 20.Afbildet 3.0004200 CDHans Henrik Lerfeldt f. rhus 1946 d. Kbenhavn 1989Erotisk figurkomposition. Sign. Ler-feldt 1973. Bly. Lysm. 28 x 20. 3.0004201 CDSeppo Mattinen f. Helsinki 1930, "Mand i landskab". Sign. Mattinen 61.Olie p lrred. 88 x 65Afbildet 3.000-5.0004202 CDOtto H. Svensson f. Holbk 1917Abstrakt komposition. Sign Otto H. S.Olie p lrred. 38 x 60. 1.000-1.5004203 CDHarald Engman f. Kbenhavn 1903, d. sst. 1968"Marine. Nordsen". Sign. Harald Eng-man. Olie p lrred. 28 x 28.Afbildet 3.000-5.0004204 CDWilhelm Freddie f. Kbenhavn 1909, d. sst. 1995Surrealistisk komposition. Sign. Fred-die 1954. Akvarel p papir. 21 x 21.Afbildet 3.000-5.0004205 CDHolger Jacobsen f. Esbjerg 1918 d. 1983Komposition. Malt p lrred. Sign. ogdateret p for- og bagside Holger Ja-cobsen 1960. 93 x 47. 2.0004206 CDMogens Andersen f. Kbenhavn 1916 d. 2003Komposition. Sign M.A-76 39/100.Farvelitografi. 75 x 53. 1.0004207 CDFolmer Bendtsen f. Kbenhavn 1907 d. Frederikssund 1993Fra oplagspladsen. Sydhavnen. Olie pmasonit. Sign. Folmer Bendtsen 52. 27 x 37. 2.0004208 CDKaj Ejstrup f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1956Springende heste. Olie p lrred. Sign.K.E. 38 x 41. 1.5004203 42044199 4201 4209 4221kl. ca.18 [ca. 100 nr. i timen] auk 46 s.03-100 indhold Page 84 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK85BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464209 CDHans llgaard f. Kbenhavn 1911, d. sst. 1969Abstrakt komposition. P bagsidensign. monogram H. Olie p lrred.65 x 83. Afbildet 2.000-3.0004210 CDCarl-Henning Pedersen f. Kbenhavn 1913"Dage i Barbizon". Mappe indeholden-de fem litografier i farver. Sign. Carl-Henning Pedersen Paris 1976 No 1 - 5,99/150. 89 x 61. 4.000-6.0004211 CDSalvador Dali, tilskrevet Komposition. Sign. Dali 3/175. Farveli-tografi. 60 x 43. 2.000-3.0004212 CDHorst Antes f. Heppenheim 1936Ansigtskomposition. Sign. Horst Antes115/200. Farvelitografi. 80 x 60. 1.000-2.0004213 CDHans llgaard f. Kbenhavn 1911, d. sst. 1969Abstrakt komposition. Sign. llgaard.Akvarel p papir. 29 x 41. 500-1.0004214 CDSren Hjorth-Nielsen f. Svostrup d.Tempelhuse 1983Parti fra Enghaveparken. Sign. HN. 39 x 47. 4.000-6.0004215 CDAlberto Quintanilla ogMarcel Rasmussen Fantasifigurer samt Figurkomposition.Begge sign. Henholdvis akvarel ogtrsnit. 65 x 49 og 58 x 77. (2) 1.0004216 CDHenri Matisse f. Cateau-Cambrsis 1869 d. Nice 1954"Nice travail et joie". Litografisk plakati farver (efter maleri). Stempelsign. H.Matisse. Trykt hos Mourlot, Paris.235/300. 2.0004217 I. H. B., 20. rh.Opstilling. Malt p plade. Sign. I. H. B.32 x 32. 2.0004218 CDOlaf Rude f. Rakvere, Estland 1886 d. Frederiksberg 1957Parti med landejendom. Malt p lr-red. Sign. Olaf Rude. 48 x 56.Afbildet 8.000-10.0004219 CDOlaf Rude f. Rakvere, Estland 1886 d. Frederiksberg 1957Sommerlandskab med gende mandp landevej. I baggrunden huse ogtrer. Malt p lrred. Sign. Olaf Rude22. 45 x 56. Afbildet 8.000-10.0004220 CDKay Christensen f. Nykbing F. 1904Pigeportrt. Malt p lrred. Sign. KayC. 65 x 53. 3.000-5.0004221 CDKay Christensen f. Nykbing F. 1904Drengeportrt. Malt p lrred. Sign.Kay C. 1952. 53 x 64.Afbildet 3.000-5.0004222 CDKay Christensen f. Nykbing F. 1904Parti med dd fugl. Malt p lrred.Sign. Kay C. 50 x 65. 2.000-4.0004223 CDHarald Henriksen f. Odense 1883 d. Kbenhavn 1960Seks landskabscener og bymotiver.Farvelagt tryk. Alle sign. Harald Hen-riksen.(6) 1.000-2.0004224 CDLynn Chadwick og Jean Dewasne Figurkomposition samt abstrakt kom-position. Begge sign. Litografi. 78 x58. og 53 x 64. U.r. (2) 2.000-3.0004225 CDRobert Storm Petersen f. Valby 1882 d. Frederiksberg 1949Vittighedstegning. Tusch. Sign. StormP. Bladstr. 16,5 x 13,5. 1.500-2.0004226 CDBentemarie Kjeldbk f. Herlev 1952"Mercado". P bagsiden sign. BenteMarie Kjeldbk 1991. Olie p lrred. 144 x 200. 4.0004227 CDJens Sndergaard f. ster Assels 1895 d. Skovshoved 1957Solnedgang over vandet og landskab.Akvarel og bly. Sign. Jens Sndergaard.Det ene med dedikation. Lysml 22 x28 og 38 x 47. (2). 5.0004228 CDHolger J. Jensen f. Kbenhavn 1900 d. Bretagne 1966Fodboldspillere. Malt p lrred. Sign.HJ. 46 x 64. 3.0004229 CD Troels DybdahlFigurkomposition i sort/hvid trsnit.Sign. Troels Dybdahl 66. Lysml 41 x 48. 500moderne4218 4219 auk 46 s.03-100 indhold Page 85 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 86 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4230 CD Niels Reumert f. Hellerup 1949 "Rdt". Olie p lrred. Sign. p bagsi-den Niels Reumert, 1989. Med dedika-tion. 64 x 55. Proveniens: Erling Han-sens Samling. 1.500 4231 CD Gun Gordillo f. Lund i Sverige 1945 Komposition med fjer i akrylkasse.Mixed media. Sign. Gun Gordillo, 80. 50 x 42. 1.200 4232 CD Else Fischer-Hansen f. Kbenhavn 1905 Komposition i form af opstilling. Maltp lrred. Sign. p bagsiden E. F. H.Rom Maj 63. 55 x 45. 2.000-3.000 4233 CD Poul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976 Kystparti. Olie p masonit. Sign. Eke-lund. 26 x 37. 2.500 4234 CD Olivia Holm-Mller Skovparti. Malt p lrred. Sign. O HM. 31 x 44. 2.000 4235 CD Allan Stabell f. Hvidovre 1943 "Et sofastykke". P bagsiden sign. Al-lan Stabell. Olie p lrred. 130 x 162. Afbildet 7.000-10.000 4236 CD Jens Srensen f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953 Kirkemotiv. Malt p plade. Sign. JensSrensen. 40 x 49. 2.000 4237 CD Richard Mortensen f. Kbenhavn 1910 d. Kirke Hyllinge 1993 Fem kompositioner (Atelier 143).1966/67. Farveserigrafier. Sign. 63/75.(Wrtz Frandsen nr. 58a,c,e-g). (5) 6.000 4238 CD Per Arnoldi og Bertrand Dorny f. Kbenhavn 1941f. Paris 1931 Komposition. Farveoffset. Sign.53/320 og "Horizon rouge". Farvera-dering. Sign. 8/30. (2) 800 4239 Fransk kunstner Kvindemodel. Litografi. Lysml 26 x 20. 1.200 4240 CD Egon Mathiesen f. Esbjerg 1907 d. Kbenhavn 1976 Figurkomposition. Sign. p bagsidenEM, 1944. 120 x 90. 15.000 4241 CD Egon Mathiesen f. Esbjerg 1907 d. Kbenhavn 1976 Komposition. Malt p lrred. Sign. pbagsiden Egon Mathiesen, 1941. 63 x 85. 6.000-8.000 4242 CD Corneille f. Lige 1922 "La belle la lune". Farveradering ogto kompositioner. Farvelitografier. Alletre sign. Corneille 86. (3) 3.000 4243 CD Clifford Wright f. Seattle - Wash. 1919 d. 1999 Komposition. "In Patmos". Sign. pbagsiden Clifford Wright 78. 100 x 100. 3.000 4244 CD Knud Hvidberg f. Holstebro 1927 d. 1986 Komposition. Malt p lrred. Sign. pbagside Hvidberg 66. 30 x 30. 2.000 4245 CD Doris Bloom f. Vereeningen, Sydafrika 1954 Komposition. "Et sted i sandet". Akvarelp papir. Sign. Doris Bloom 90. Dedika-tion p bagsiden. Lysml 24 x 30. 1.500 4246 CD Paul Ren Gauguin f. Kbenhavn 1911 d. Spanien 1976 Komposition. Mixed media p metalmonteret p tr. (Relief No.XIV). Sign.Paul Ren Gauguin 64. 48 x 48. 5.000 4247 CD Robert Jacobsen f. Kbenhavn 1912 d. Egtved 1993 Komposition. Farve kobbertryk. Sign.23/150 Robert Jacobsen 74. Lysml 49 x 40. 2.000-3.000 4248 CD Asger Jorn Komposition. Koldnlsradering. Sign.Jorn 66 med bly. 34/45. 3.000 4249 CD Francisco Bors f. Madrid 1898 d. 1972 Tre kompositioner. Litografier i farver.Sign. Bors og nummererede. 29 x 21.(3) Afbildet 1.800 4250 CD Johannes Larsen f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961 Fem trsnit med fuglemotiver. Allesign. monogram. (5) 2.000 4251 CD Preben Hornung f. Valby 1919 d. Frederiksberg 1989 To figurstudier. Akvarel og tusch. Beg-ge sign. Hornung 55. Hver 17 x 10. In ramme. (2). 2.000 4252 CD Jacques Villon f. Damville 1875 d. Puteaux 1963 Komposition. Radering. Sign. JacquesVillon. Tir 50 ex. 1.500-2.000 4235 auk 46 s.03-100 indhold Page 86 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 87 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4253 CD Alex Smadja f. Mostaganem, Algeriet d. Saint-Lger-en-Bray Komposition. Olie p masonit. Sign. A.Smadja. 33 x 24. 1.500 4254 CD Mehmed Melih Devrim Njad f. Istanbul 1923 d. 1994 Komposition. Olie p lrred. Sign. Ne-jed 59. 41 x 33. 2.000 4255 CD Max Ernst f. Brhl, Kln 1891 d. Paris 1976 Komposition. Farvelitografi. Sign. MaxErnst. Essai. Lysml 38 x 29. 4.000 4256 CD Johannes Larsen f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961 Fire tryk af Johannes Larsen. (4) 2.000-3.000 4257 CD Johannes Larsen f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961 Tryk, tegninger mm. Variable ml. (15) 2.000-3.000 4258 CD Poul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976 Udsigt over landskab. Olie p karton,monteret p plade. 23,5 x 30. 1.500 4259 CD Johannes Larsen f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961 Mappe med syv raderinger og trsnit. 2.000-3.000 4260 CD Svend Engelund f. Vr 1908 Rygvendt ngenmodel. Olie p papir.Sign. Svend Engelund 60. 52,5 x 42. 4.000 4261 CD Bruno Cassinari f. Piacenza 1912 d. Milano 1992 Syv kompositioner med kvinder. Lito-grafier. Alle sign. Bladstr. fra 51 x 64 til53 x 75. U.r. (7). Proveniens: Erik Ole-sens samling. 3.000 4262 CD Edvard Saltoft f. Kbenhavn 1883, d. sst. 1939 Udsigt over Vor Frelser kirke, Kben-havn. Pastel. Sign. Saltoft. 74 x 60. 2.000-3.000 4263 CD Thorvald Hagedorn-Olsen f. Svendborg 1902 d. 1996 Udsigt mod fjorden. Olie p lrred.Sign. Hagedorn-Olsen. 60 x 72. 3.000 4264 CD Osmund Hansen f. Skovshoved 1908 d. Charlottenlund 1995 Komposition. Sign. OH. 130 x 90. Udstillet p Grnningen. 4.000-6.000 4265 CDGudrun Poulsen f. Kbenhavn 1918 d. 1999"Sommeraften Men". Sign. GP. Oliep lrred. 70 x 90. Udstillet Charlot-tenborg 1966 8.0004266 CDKay Christensen f. Hellerup 1899 d. Rude 1981"Maries blomst der var kastet i skralde-btten". Sign. Kay C. samt p bagsidenLangfredag, 15 april 1960. Malt pplade. 24 x 33. 2.0004267 CDWiliam Skotte Olsen f. Kbenhavn 1945"Drmmen om Kathmandu" Mixedmedia p papir. Sign. WSO. 29 x 22. Pbagsiden betegnet 1967-68.Afbildet 10.000-15.0004268 CDWiliam Skotte Olsen f. Kbenhavn 1945Rdt portrt. Olie p lrred. Sign.W.S.O. 66 x 51.Afbildet 4.000-6.0004269 CDWilliam Skotte Olsen f. 1945"Aftenhimmel" Lyse figurer mod okkerhimmel. Sign. WSO 80. 40 x 55.Udstillet i Henning Larsens Kunsthandel1980 n.1. Udstillet p Koloristerne 1981. 5.000-7.0004270 Arne Johannesen Landskabskomposition med udsigtover marker. Olie p lrred. Sign. A J. 55 x 65. 1.0004271 CDSren Srensen f. Thyholm, Sverige 1885 d. Kbenhavn 1937Klippeparti fra Bornholm. Olie p lr-red. Sign. S S. 52 x 56. 1.0004272 CDSigurd Swane f. Kbenhavn 1879 d. Plejerup 1973Interir. Sign. SSW. Akryl p lrred. 88 x 72. 4.000-6.0004273 CDPoul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976Lille landskab. Olie p malerpap. 18 x 22. 2.000moderne4267 42684249 auk 46 s.03-100 indhold Page 87 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200488 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464300 CDMartha Zllner f. Kbenhavn 1935Fad af lertj dekoreret med figurscene-ri og glasur i polycrome farver. 1.0004301 Herman A. Khler Gulvvase af keramik dekoreret medbrunlig samt bl glasur. Sign. HAK. H. 36. 2.000-3.0004302 Ubekendt kunstnerFigur af keramik. Siddende kvinde. H. 34. Afbildet 1.500-2.0004303 Nils Khler f. 1906 d. 1979Gulvvase dekoreret med spttet, sand-farvet glasur. Sign. Nils samt HAK,Danmark. H. 47. 2.000-3.0004304 Eva Sthr-Nielsen f. Frederiksberg 1911 d. 1976Gulvvase af stentj dekoreret medmrkebrun glasur, prydet med mn-ster. Saxbo. H. 42. 1.500-2.0004305 Herman A. Khler Stor balusterformet gulvvase afbrndt ler, dekoreret med kohornsbe-gitning i let relief med stilliseret blad-vrk og ornamentik, dekoreret medhvid, bl og brun glasur. Sign. HAKDanmark. H. 58.Afbildet 2.000-3.0004306 Just Andersen Vase samt fad af bronce. Stemplet JustA B 2108 og B 1746. Inskription. (2) 2.0004307 CDLars Ravn f. Aalborg 1959Trn udfrt af farvet glas. Sign LarsRavn 1994. H 48.Afbildet 2.000-3.0004308 CDBjrn Wiinblad f. Kbenhavn 1918Blomster opsats af bldekoreret kera-mik i form af kvinde. Sign. BW 75Danmark. Defekt. H. 60. 2.0004309 CDLin Utzon f. Frederiksberg 1946Hj vase af porceln med applikatio-ner af bly. Kgl. P. H. 54.Afbildet 1.000-1.5004310 Ubekendt keramikerVase af keramik, Bl glasur, dekoreretmed firben. Afslag. H. 24. 1.0004311 CDLise Honor f. Kbenhavn 1940To poseskulpturer samt "pakke". Bron-ce. Alle sign. de to frstnvnte num-merede, sidstnvnte med dedikation,99. H. hhv. 22, 21 7. (3). Proveniens:Erling Hansens Samling. Afbildet 2.5004312 Kay Bojesen f. 1886 d. 1958Tolv dkketallerkener af teaktr, her-af seks med klistermrkat. Kay Boje-sen. Diam 27. (12) 1.500-2.0004313 Just Andersen Et par trearmede lysestager af disko-metal. Stemplet Just A. 2112. H. 18. (2) 1.500-2.0004314 Arne Jacobsen "Cylinda-Line". Coctailshaker, salt ogpeber, coctailkande med tilhrende r-reske, rund bakke samt fiskefad. Udfrthos Stelton. (5) 2.000-3.0004315 K. Hansen Reistrup f. Valby 1863 d. Kbenhavn 1929Kande af keramik i form af hund, de-koreret med lustreglasur. Sign. KHR. H. 40. Afbildet 5.0004302 4305 4309 4330 43114307moderne kunstindustri auk 46 s.03-100 indhold Page 88 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK89BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464316 Mller og BgelyLampe af glaseret keramik med poly-crom sknvirke dekoration. H. 34. 1.0004317 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Figur af stentj i form af hunlve medunge. Kgl. P. Sign. KK. nr. 20263 3. Sort. 1.500-2.0004318 Axel Salto f. Kbenhavn 1889 d. Frederiksberg 1961Vase af stentj i knoppet stil medbrungrn glasur. Sign. Salto. Dessin nr.20708. Kgl. P. H. 18. Afbildet 3.0004319 Jens H. Quistgaard f. Kbh. 1919Isspand af stavlimet teak. StempletIHQ Dansk Designs. H. 38. 1.2004320 CDBjrn Wiinblad f. Kbenhavn 1918Tre tallerkner samt et fad i lertj, alledekoreret med ansigter. Alle sign. De-fekter. (4) 1.500-2.0004321 Bjrn Wiinblad f. Kbenhavn 1918Sauce skl af lertj, i form af fugl medblomster, samt tilhrende sauceske.Sign. Bjrn Wiinblad 54. Defekter. (2) 1.0004322 CDEdgar Funch f. Olsker, Bornholm 1915 d. SkagenSkulptur af granit med ophng. 35 x 25.Afbildet 3.000-5.0004323 Herman A. Khler Theservice af keramik dekoreret meduranglasur. Bestende af tepotte, fldeog sukkerskl, fem par tekopper ogseks kagetallerkner. Sign. HAK. (14) 1.5004324 CDKay Bojesen Bjrn udfrt af egetr. Stemplet KayBojesen Denmark Copyright. H. 12. 8004325 Pallme Konig Habel Vase, grnligt lystret med plagt trdei hvidt og blt. H.16. 1.5004326 Gunnel Nyman f. 1909 d. 1948Rund kraftig vase af auberginefarvetglas med bobler, 1954. H. 12.Afbildet 1.5004327 Carl Halier og Jais Nielsen Fad og lille tresidet skl af stentj, de-koreret med okseblodsglasur. Beggesign. Kgl. P. (2) 2.0004328 CDAllan Schmidt f. rhus 1923 d. Charlottenlund 1989Skulptur af stentj dekoreret med blog brun glasur. Sign. AS. Kgl.P. H. 15. 1.000-2.0004329 Henning Koppel f. Kbenhavn 1918, d. sst. 1981Fire dele, hhv. ur, barometer, hydrome-ter samt termometer til vgophng-ning. Udfrt hos Georg Jensen. Diam. 9,5. (4) 1.500-2.0004330 Lin Utzon f. Frederiksberg 1946Bladformet skl af porceln. Kgl. P. H.21,5. B. 47. Afbildet 1.200-1.5004331 Finn Lynggaard f. Balling 1930Lampe af keramik, modelleret i knop-pet stil, dekoreret med grnlig glasur.Sign. Finn L 56. H. 23.Finn Lynggaard bnede eget keramiskevrksted i 1956. Afbildet 1.000-2.0004332 CDBeate Andersen f. Kbenhavn 1942Vase af keramik dekoreret med geome-trisk mnster. Sign. Beate 1994. 1.5004333 Dansk keramikerVase af stentj dekoreret med bl or-namentik. Utydl. sign. i bunden og pfront. H. 31. 1.000-1.500moderne4318 4322 4326 4331kl. ca.18 [ca. 100 nr. i timen]4315 auk 46 s.03-100 indhold Page 89 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200490 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464334 Lalique"Printemps surtout quatre saisons". Fi-gur af materet glas. Formgivet 1939.Sign. Lalique, France. H. 19,5.Marcilhac nr. 839 bis. 1.8004335 Jais Nielsen f. Kbenhavn 1885 d. Hellerup 1961To lgkrukker med religise motiver afstentj dekoreret med hhv. okseblods -og sung glasur. Sign. Jais Kgl. P. hhv.20100 / 2778. H. 27 og H. 13. (2) 3.5004336 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Elefantfigur af grnglaseret stentj.Kgl. nr. 20138. Sign. monogram. H. 17. 1.000-1.5004337 CDJohan Thomas Skovgaard f. 1888 d. 1977Skulptur af bronce, forestillende sid-dende kvinde, mrket JTS 1960. H. 19. Afbildet 3.000-4.0004338 Ubekendt kunstnerBroncefigur i form af stende kvinde. H. 41. Afbildet 2.000-3.0004339 Ubekendt kunstnerSkulptur af kunststen, forestillendeliggende par. H. 20. 1.000-2.0004340 Gunnar Nylund f. Paris 1904Vase lampe samt lille skl af blglase-ret stentj. Udfrt hos Rrstrand. Beg-ge sign. H. hhv. 21 og 6,5. (2). 1.2004341 DyreskindZebraskind fra Tanzania. 283 x 207.Medflg. certifikat fra 1990.Afbildet 7.000-10.0004342 Saxbo Samling keramik bestende af to sklesamt tre vaser, dekoreret med bllig,gul og grn glasur. Alle stemplet Sax-bo. Tre sign. Sonne. (5)Afbildet 3.000-5.0004343 Carl Halier f. 1873 d. 1948Vase af glaseret keramik i farvernebrun, beige og bl. Kgl. P. H. 21,5. 1.000-2.0004344 Kgl. StentjVase af stentj med grn flydeglasuromlavet til bordlampe, forsynet medoverdel af messing. Sign. W. 1926. H. 19. 2.0004345 Svend Siune"Bl haj" bestik i matpoleret rustfritstl. Georg Jensen, bestende af niknive, 11 gafler, otte frokostgafler, femsuppeskeer, otte dessertskeer samt treteskeer. (44) 1.200-1.5004346 CDKay Bojesen f. 1886 d. 1958Tre stk legetj; bjrn, kanin og abe.Defekter. (3) Afbildet 1.500-2.0004347 Axel Salto f. Kbenhavn 1889 d. Frederiksberg 1961Organisk formet vase af stentj deko-reret med hvid glasur. H. 21. Sign. Salto. 4.000-5.0004348 DanicoKrukke dekoreret i farver med blomsterog bladvrk. Mrk. Danico 56. H. 45. Defekter. 5004349 Gertrud Vasegaard f. Rnne 1913"Gemma". Spisestel af grt pcl. medskret motiv. Delvis II sort. Kgl.P. (41) 8.0004350 Jens Jacob Bregn f. Hornum 1877 d. Sborg 1946Siddende kvinde. Figur af kunststen.Sign. monogram. H. 39. 1.5004351 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Figur af stentj i form af barn med l-veunge. Sign. monogram nr. 20244. Kgl. H. 26. 1.000-1.5004352 Ove Larsen f. Kbenhavn 1889 d. Frederiksberg 1945Vase af keramik, dekoreret i blt oghvidt. Bing Grndahl. Sign. mono-gram. Monteret som lampe. H. 35. 1.000-2.0004353 CDKay Bojesen f. 1886 d. 1958Gravhund af teak. Brndmrket: KayBojesen Denmark Copyright. H. 15. L. 26. Afbildet 3.000-4.0004337 4338 4341 auk 46 s.03-100 indhold Page 90 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 91 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4354 Vase Vase af iriseret blt glas, balusterfor-met med to hanke. 1.000 4355 Khler Vase af hvidglaseret keramik. Brn-dingsfejl og rep. H. 53. Afbildet 1.000-2.000 4356 Just Andersen Bordlampe af grnpatineret diskome-tal med ottesidet fodstykke. StempletJust A 1860. H. 29. 2.000-3.000 4357 Kai Nielsen f. Svendborg 1882 d. Frederiksberg 1924 "Nina p Kuglen". Figur af terracotta.Sign. HAK, Danmark, V.6. Udfrt hosKhler, ca. 1918. H. 80. Litteratur: AneMaria og Annimi Holst Schmidt: "Khlerog keramikken", 2001, modellen givet s.164, fig. 138. Litteratur: Peder Rasmus-sen: "Khlers vrk", 2002, modellen gen-givet s. 238, 243. Afbildet 2.500 4358 Jais Nielsen f. Kbenhavn 1885 d. Hellerup 1961 20 bldekorerede fliser forestillendeDannebrogs fald fra himlen. Sign. Jais57. Kgl. Samlet 45 x 70. 3.000-4.000 4359 Einar Utzon-Frank f. Frederiksberg 1888 d. Asserbo, Melby 1955 Liggende pige med skjold "Hic habitatFelicitas". Klassisk relief af gips. 125 x 170. Afbildet 3.000-5.000 4360 Tidsskrifter Omfattende samling af over 380 num-re af tidsskrifterne Dansk Kunsthaand-vrk og Nyt Tidsskrift for Kunstindu-stri. Perioden dkker 1928 - 1966. (380) 2.000 4361 Thorvald Bindesbll , tilskrevet Sknvirke vase af brndt ler, dekoreretmed ornamentik af mrk bl og hvidglasur. H. 36. Med rep. Afbildet 2.000-3.000 4500 Sidse Werner Stumtjener af forchromet stl. Formgi-vet 1970. Udfrt hos Fritz Hansen. H. 192. 1.500 4501 Finn Juhl "Diplomat" skrivebord af palisander,forsynet med to skuffesektioner, grebaf poleret stl. Udfrt hos France Sn.H. 72. B. 95. L. 170. 3.000-5.000 4502 Dansk snedkermester Reolskab af palisander med front af toskydedre bag hvilke hylder; overdel iform af reoler. H. 125. B. 170. D. 41. 3.000 4503 Poul Henningsen "Kuglen". Pendel med skrme af hvid-lakeret metal. Udfrt hos Louis Poul-sen. H. 65. Diam. 60. 3.000 moderne moderne mbler 4342 43534355 4357 4359 4361 auk 46 s.03-100 indhold Page 91 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 92 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4504 Hans J. Wegner Kontorstol CH-34 p stel af teak, sdeog bevgeligt rygstykke i patineretskind. Udfrt hos Carl Hansen. Afbildet 3.000 4505 Arne Jacobsen "Oxford". Kontorstol med hj ryg, be-trk af sort kunstskind. Armln af-monteret. Udfrt hos Fritz Hansen. Afbildet 3.000 4506 Preben Hornung Tppe med indvvet monogram. Ud-frt hos Ege Tpper Art Line. 180 x 280. 2.000-3.000 4507 Bruno Mathsson "Jetson ". Drejestol p stel af forchro-met metal, sde, sider og ryg samtnakkepude med betrk af bl skind.Udfrt hos Dux. 3.000-4.000 4508 Finn Juhl Lnestol, model 137, med stel af teak,side og ryg med betrk af sort kunst-skind. Udfrt hos France Daverkosen. 2.000-3.000 4509 Hans J. Wegner Et par "Kinastole" p stel af bgetr,sde af flet med ls sdehynde af lystskind. Udfrt hos PP Mbler. (2) Afbildet 8.000-10.000 4510 N. J. Haugesen, m.fl. Rundt spisebord af sortmalet ask samtto stole af mahogny, ryg med ud-spndt sort diagonalt flettet snor, s-de med betrk af sort kunstskind. H.73. Diam. 98. (3) 2.000-3.000 4511 Arne Jacobsen Fem stabel stole, model 3107, heraf tomed gr lakering samt tre med hvid la-kering. Udfrt hos Fritz Hansen. (5) 2.000-3.000 4512 Arne Jacobsen Fire "Myrestole" p firebenet stel, s-de og ryg i brun lakering. Udfrt hosFritz Hansen. (4) 1.500 4513 Arne Vodder Spisestue af palisander bestende afrundt bord med to udtrksplader, seksstole med sde og ryg med betrk afgrgrnt uld. Udfrt hos Sibast Furni-ture. H. 74. Diam. 120. L. 220. (7) 4.000-6.000 4514 Poul Henningsen "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37. Diam. 45. 4.000-6.000 4515 Poul Henningsen "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37. Diam. 45. 4.000 4509 4518452445174504 4505 auk 46 s.03-100 indhold Page 92 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 93 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4516 Dansk Mbeldesign Rektangulrt sofabord med stel afstl, plade af sort skiffer. Kbt hos Il-lums Bolighus. H. 48 L. 130 B. 73. Afbildet side 95 500-1.000 4517 Hans J. Wegner Spisebord af teaktr med krydsbens-stel af egetr og stiver af poleret mes-sing. Udfrt hos Andr. Tuck. Odense.H.72 B.86 L.160. Afbildet 4.000-6.000 4518 Kaare Klint reklapstol med tilhrende fodskam-mel, stel af mahogny, sde, sider, rygsamt hynde med betrk af ternet stof.Udfrt hos Rud. Rasmussen. (2) Afbildet 6.000-8.000 4519 Piet Hein og Bruno Mathsson "Superellipse" spisebord med plade afhvid laminat med aluminiumskant, stelaf forcromet fjederstl. Udfrt hosFritz Hansen. H. 70. L. 150. B. 100. 4.000 4520 Alvar Aalto Rullebord af birketr, to hylder medhvid laminat. H. 59. B.50. L. 84. 3.000 4521 Poul Henningsen "Kuglen". PH-loftspendel med skrmeaf hvidlakeret metal. Udfrt hos LouisPoulsen. H. 58. Diam. 60. 3.000 4522 Sidse Werner Stumtjener af chrom med otte arme.Udfrt hos Fritz Hansen. H. 192. 1.500 4523 Grete Jalk Sofabord af teaktr, med delvis keletkant og underlggende tremmehylde.H.50 B. 60 L.160. 1.500-2.000 4524 Hans J. Wegner "Bamsestol", model AP19, med betrkaf dybhftet grnbrunt uld, opsat pben af eg, poter af teak. Udfrt hos APStolen. Afbildet 4.000 4525 Brge Mogensen Armstol p stel af eg sde og ryg ud-spndt i patineret kernelder. 2.000-3.000 4526 Bruno Mathsson "Pernilla". Lnestol med stel af bg,flettede gjorde af hr, nakkehynde afkanvas. Udfrt hos Carl Mathsson1975. 2.000-3.000 4527 Ludwig Mies van der Rohe , stil Et par armstole p stel af forchrometmetal, armln, sde og ryg af flet. (2) 3.000 4528 Ole Wanscher Armstol p stel af palisander, sde ogryg af lysgrnt betrk. 2.000 4529 Wrts To stole af palisander med flettet rygaf peddigrr, betrk i sde af sortskind. (2). Litteratur: Grete Jalk [red.]: "DanskMbelkunst gennem 40 Aar", bd. 4. gen-givet og omtalt s. 38-39. 2.000-3.000 4530 Erik Jrgensen To-pers. sofa, model 315, stel af lysttr, ryg, sider samt hynder polstret istribet uld. L. 155.Afbildet 2.0004531 Erik Jrgensen Tre-pers. sofa, model 315, stel af lysttr, ryg, sider samt hynder polstret istribet uld. L. 220.Afbildet 2.5004532 Brge Mogensen Tre-pers. sofa p stel af mahogny, s-de, sider og ryg med nyere betrk afbrunt skind. Model 2213. L. 220.Afbildet 10.0004533 Dansk mbel designBakkebord af palisander med tre un-derliggende hylder ilagt sort formika.Plakette fra Illums Bolighus. H. 70. B. 48. L. 90. 1.500-2.0004534 Dansk mbel designRundt sofabord af spejlskret palisan-der. Udfrt hos Heltborg mbler.H. 51.Diam. 106. 2.0004535 Ole Wanscher samt dansk snedkermester Spisestue af mahogny med ellipsefor-met bord med to tillgsplader, to arm-stole samt fire salonstole. Stole udfrthos P. Jeppesen. (7) 5.000-7.0004536 Finn Juhl Fire Diplomat armstole af palisandermed betrk i sde og ryg af orangeuld. Udfrt hos Cado. (4) 3.0004537 Finn Juhl Et par armstole af teaktr med kryd-sede bensprosser, sde, ryg samt s-dehynde med betrk af grn uld. Ud-frt hos Bovirke. (2)Afbildet 6.000-8.000moderne4532 45374530 4531 auk 46 s.03-100 indhold Page 93 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 200494 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464538 Le Klint Bordlampe af messing med pliseretskrm p galgestel. Max. H. 73. 1.5004539 Italiensk mbeldesignFire spisebordsstole p stel af forchro-met metal, sde og ryg i lysgrt skind.Mrk. Arrben Italy. (4) 2.0004540 Kenny NielsenSkrivepult i mahogny med opsleligklap og skuffe i sarg. H. 115. B. 69. D. 54. Svendestykke udfrt 1982, udlrt hosSnedkermester A. J. Iversen, og mrkatfra samme p bagsiden af skuffen. Afbildet 2.000-3.0004541 Le Klint Et par bordlamper, stel af messing medJusterbar hjde, forsynet med pliseretskrm. H. Max. 63. (2) 1.500-2.0004542 Ole Wanscher To-pers. sofa af teak, hynder med be-trk af grt og blt uld. Udfrt hos P.Jeppesen. L. 125. 2.000-3.0004543 CDBjrn Wiinblad Bakkebord med bakke af stentj deko-reret med ansigt, p stel af lakeret eg.Sign. Bjrn Wiinblad 54. H. 47. B. 51.L. 72. 3.000-4.0004544 CDBjrn Wiinblad Bakkebord med bakke af stentj deko-reret med ansigt, p stel af lakeret eg.Sign. P undersiden. Bjrn Wiinblad52. H. 43. B. 50. L. 55. Afbildet 3.000-4.0004545 * Johnny Srensen og Rud. Thygesen Fire armstole af mahogny, sde og rygaf fransk flet, sdehynde med betrkaf brunt skind. Udfrt hos Botium. (4) 2.000-2.5004546 Verner Panton "VP Europa", pendel med skrme afklart og hvidmatteret glas. Formgivet1977. Udfrt hos Louis Poulsen. Diam. 30.Litteratur: "Verner Panton, The CollectedWorks", gengivet og omtalt s. 294. 2.0004547 Brge Mogensen Spisestue af eg, bestende af bordmed to tillgsplader, opsat p shaker-fod, samt fem spisebordsstole modelJ-39. H. 73. B. 90. L. 180. L. 280. (6)Afbildet 6.0004548 Bjrn Wiinblad Sofabord med orange og sorte kaklerp stel af messing med tvrstiver.Sign. Bjrn Wiinblad. H.50. B.59. L.121. 2.0004549 Brge Mogensen Briks med stel samt rygln og mederaf massiv eg, ls hynde i sde og rygmed betrk af ternet uld; underlig-gende magasin. Model 4312. Udfrthos Fredericia Stolefabrik. L. 195. Afbildet. 4.000-6.0004550 Brge Mogensen To-pers. sofa, model 2422, sde, siderog ryg med betrk af brunt skind. Ud-frt hos Fredericia Stolefabrik. L. 130.Afbildet 6.000-8.0004551 Brge Mogensen To-pers. sofa, model 2422, sde, siderog ryg med betrk af brunt skind. Ud-frt hos Fredericia Stolefabrik. L. 130.Afbildet 6.000-8.0004552 Dansk mbeldesignLnestol p ben af bg, med betrkaf rdt uld. Afbildet 3.000-4.0004553 Rud. RasmussenBogreol af eg med to hylder samt un-derliggende skab, bag hvilke hylde,opsat p sortmalet sokkel. Udfrt hosRud. Rasmussen. H. 190. B. 95. D. 48. 2.0004547454945444540 auk 46 s.03-100 indhold Page 94 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK95BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464560 Hans J. Wegner "Kinastol" af mahogny, med ls sde-hynde af sort skind. Udfrt hos FritzHansen. Litteratur: "Hans J. Wegner: enstolemager", 1989, gengivet og omtalt s.6-7. Afbildet. 8.000-10.0004561 Dansk mbeldesignEt par foldestole med stel af teak ogaluminium, sde og ryg udspndtmed brunt skind. Udfrt hos Trip Trap. (2) 2.000-3.0004562 Brge Mogensen Lnestol, sde, sider og ryg med be-trk af brunt skind. Model 2207. Ud-frt hos Fredericia Stolefabrik.2.000-3.0004563 Dansk mbeldesignSofabord af spejlskret palisander, run-dede kanter og lettilspidsede ben, forenden med skuffer til opbevaring. Ud-frt hos CFC Silkeborg. H. 50. L. 164. B. 60. 1.000-1.5004564 Ubekendt mbelarkitektVitrineskab af palisander, front med femskuffer, tilspidsede ben. H. 140. B. 75. D. 32. 1.500-2.0004565 Dansk mbeldesignKommode af mahogny, front med syvskuffer med greb af messing. Udfrthos Pindex. H. 126. B. 78. D. 51. 1.5004566 Dansk mbeldesignSkab af nddetr med front med trelger, heraf midterlge af glas. Udfrtca. 1930 hos C. B. Hansen Etabl. Kben-havn. H. 170. B. 143. D. 43. 4.0004567 Nanna Ditzel Nanna Ditzel: Trissebord af bgetr. H. 50. Diam. 64. 1.5004568 Dansk mbelarkitektArmstol af palisander med betrk i sdeog ryg af sort skind. 1.200-1.5004569 Dansk mbelarkitektArmstol med formbjet stel af mrk-bejdset bg, overbetrukket med be-trk af grn uld. Udfrt omkring1940. 1.0004570 Dansk mbeldesign2,5 pers. sofa med svungen form, s-de ryg og sider med betrk af sortskind, ben af mrkbejset bg. L. 185.Afbildet side 95 2.5004554 Finn Juhl Sofabord af teak, plade med kehletkant. Udfrt hos France Daven. H. 45.B. 60. L. 170. Defekter. 1.0004555 Frits Henningsen, samt Dansk mbelarkitekt Spisestue af mahogny, bestende afbord med hollandsk udtrk samt seksspisebordsstole med betrk i sde aflyseblt fljl. H. 75. B. 90. L. 120. L.220. (7) 2.000-2.5004556 Kaare Klint Et par lnestole p stel af cubama-hogny med betrk af cognacsfarvetpatineret svineskind. Udfrt fra 1937fra Rud. Rasmussen. Defekter. (2)Afbildet 20.000-25.0004557 Mogens Koch To byggereolskabe af ask med lgerbag hvilke hylder. Udfrt hos Rud.Rasmussen Snedkerier. H. 76. B. 76. D. 37. (2) 4.000-6.0004558 Mogens Koch St p seks instruktr foldestole afbgetr, sde og ryg med betrk afsandfarvet kanvas. Tilhrende stand.Model MK 41, udfrt hos Interna. (7).Litteratur: Noritsugu Oda: "Danish Chairs",p. 38. Afbildet 6.0004559 H. W. Klein, tilskrevet Tre-personers sofa samt to lnestole,sde, sider og ryg med betrk af rdtskind, opsat p ben af palisander. De-fekter. L. 217. (3) 3.000-4.000kl. ca.18 [ca. 100 nr. i timen]moderne4552 4558 4560455645164550 4551 auk 46 s.03-100 indhold Page 95 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 96 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4571 Dansk mbeldesign To-pers. sofa med svungen form, sderyg og sider med betrk af sort skind,ben af mrkbejset bg. L. 155. 2.500 4572 Niels O. Mller Rundt spisebord af palisander med totillgsplader p stel af mahogny. ud-frt hos J. L. Mller. Diam. 115. L. medplader 225. 3.000 4573 Niels O. Mller Otte spisebordsstole p stel af palisan-der, sde og ryg med betrk af bruntkunstskind. Udfrt hos J. L. Mller. (8) 3.000 4574 Dansk mbeldesign Lnestol p ben af metal, sde, siderog ryg med betrk af sort skind. 1.500 4575 Poul Henningsen "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37.Diam. 45. Afbildet 3.000-4.000 4576 Kaare Klint "Den Rde Stol". Model 3758A, Arm-stol af mahogny med betrk af sm-beslet brunt nigerskind. Udfrt hosRud. Rasmussen. Afbildet 3.000-4.000 4577 Arne Jacobsen Seks "Myrestole" p firebenet stel, her-af fem med sde og ryg af bg, samtn med sde og ryg af kirsebr. Ud-frt hos Fritz Hansen. (6) Afbildet 4.000-6.000 4578 Poul Henningsen "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37.Diam. 45. 3.000 4579 Kaare Klint Spisebord af mahogny p profileredeben. Udfrt hos Rud. Rasmussen. H.75. B. 90. L. 140. 2.000-3.000 4580 Ole Wanscher Sofabord af mahogny med buet sargp lettilspidsede ben. Udfrt hos A. J.Iversen. H. 59. B. 55. L. 105. 2.000-3.000 4581 * Poul Henningsen "PH-80" standerlampe med stel af for-chromet metal, skrme af hvid akryl.Udfrt hos Louis Poulsen. H. 130. 2.000 4582 Kaare Klint Et par armstole p stel af mahogny,sde og ryg med betrk af smbesl-et bl uld. Udfrt hos Rud. Rasmussen. (2) 2.500 4583 Frits Henningsen , tilskrevet Barskab af palisander, p front to lgerbag hvilke hylder samt plads til ind-bygningskleskab. H. 106 B. 106 D. 65. Iflg. ejer udfrt p bestilling i ca. 19653.000-5.000 4585 4586458945884577457645704575 auk 46 s.03-100 indhold Page 96 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK 97 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4584 Dansk mbeldesign Tegningsskab af Oregon Pine, p frontti skuffer med greb af palisander. H.95. B. 98. D. 70. 3.000 4585 Poul Henningsen Pendel 2/2, fatningshus af brun bakelitmed skrme af opalglas. Udfrt hosLouis Poulsen. Afbildet 3.000-3.500 4586 Poul Henningsen Pendel 2/2, fatningshus af brun bakelitmed m- og u-skrm af opalglas. Ud-frt hos Louis Poulsen. O-skrmmangler. Afbildet 2.000-2.500 4587 Le Klint Fire bord/vglampetter med stel afmessing. Uden skrme. (4) 1.000-1.500 4588 Hans J. Wegner Sybord af eg med plade og klapper afteak, front med skuffe, hvorunder kurvaf peddigrr. Udfrt hos snedkerme-ster Andreas Tuck. H. 60. L. 63,5. B.57. L. med klapper. 117,5. Afbildet 3.000 4589 Bernt Taburet af egetr, sde udspndtmed fransk rrflet. Udfrt hos Wrtz.H. 41. B. 45. L. 45. Afbildet 4.000 4590 Brge Mogensen Spisebord med plade af teak, ben af egmed skrstende messingsttte. Udfrthos Sborg Mbler. H. 73. B. 90. L. 180. 2.000-3.000 4591 Mogens Koch Enkelt reolsektion af oregon pine, medmessing forede samlinger. Udfrt hosRud. Rasmussen. H. 76. B. 76. D. 27. 1.000 4592 Mogens Koch Reolsystem af mahogny bestende afotte moduler samt tilhrende sokler.Udfrt hos Rud. Rasmussen. H. 76. B.76. D. 36. (8) Afbildet 20.000-25.000 4593 Frits Henningsen Klapbord samt to armstole af ma-hogny og valnd, bordet med svejfedeben, stolene med ryg og sider af franskrrflet, lse hynder i sde og ryg medbetrk af grn uld. Udfrt i 1950'er-ne. Bord: H. 71. L. 79. B. 63. L. medklapper 140. (3). Afbildet 4.000-6.000 4594 Ole Wanscher "Rungstedlund" ovalt spisebord af ma-hogny. Udfrt hos P. Jeppesen. H. 75B. 110 L. 114. 2.000-3.000 4595 Arne Jacobsen Tre stabelstole, model 3103, sde ogryg lakeret i bordeaux. Udfrt hos FritzHansen. (3) 1.500 4596 Arne Jacobsen Kontorstol, model 3207, sde, ryg ogarmln med betrk af sort skind, op-sat p firpasfod med hjul. Udfrt 1966hos Fritz Hansen. 2.000-3.000 4597 Erik Ole Jrgensen To-pers. sofa p stel af kirsebr, sde,sider og ryg samt hynder med betrkaf dybthftet rdt skind. Model 315.L. 154. Afbildet 7.000-10.000 moderne 459745924596 auk 46 s.03-100 indhold Page 97 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004 98 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46 4598 Verner Panton To "Pantella" gulvlamper med hvidla-keret stel, skrm af hvid akryl. Udfrthos Louis Poulsen. (den ene lampemed defekter). (2) 1.500-2.000 4599 Dansk mbeldesign Skrivebord af palisander p sko afmessing, front med syv skuffer medgreb af messing, p bagside udtrks-plade. H. 76. B. 90. L. 170. Afbildet 3.000-5.000 4600 Bernt Skrivebord af mahogny, p front fireskuffer med udfoldsgreb af messing.H. 73. B. 95. L. 200. 4.000-6.000 4601 Dansk mbeldesign To reolsektioner af mahogny p sok-kel. H. 75. B. 106. D. 26. (2) 800-1.000 4602 Frits Henningsen Tre-pers kassesofa med stel og sider afmahogny, sde og ryg med betrk afmrk bl uld. L. 200. Afbildet 3.000-5.000 4603 Frits Henningsen Tre bergere p stel af mahogny, tomed betrk af mrkbl uld, n medbetrk af bl uld. (3) Afbildet 4.000-6.000 4604 Frits Henningsen Stue, bestende af to-pers. sofa samtto bergere p stel af mahogny, sde,sider og ryg med betrk af grnt uld.(3) 4.000-6.000 4605 Ubekendt mbeldesign Tre-pers. fritstende sofa, sider, sdeog ryg overpolstret med lyst betrk. L. 220. 2.000 4606 Dansk mbeldesign Briks med stel af teak, beslag af for-chromet stl. Ls hynder i sde og rygmed betrk af sort- og brunstribetuld. L. 185. Defekter. 2.000 4607 Ebbe Clemmensen og Karen Clemmensen Et par lnestole med stel af asketr,sder og armln af sort skind. Udfrthos Fritz Hansen. Defekter. (2) 2.000-3.000 4608 * Rud. Thygesen og Johnny Srensen "Kongeserien" af mahogny, bestendeaf seks armstole med sdebetrk afrdt skind, ryg med fransk flet, samtrundt konferrencebord, bestende afto D-ender. Udfrt hos Botium. H. 73.Diam. 184. (7) 4.000-6.000 4609 Ole Wanscher Spisestue af mahogny bestende afspisebord med tre tillgsplader samt tisalonstole med sde betrukket medhestehr. Udfrt hos Fritz Hansen. H.74. B. 110. L. 188. L. 339. (11) 6.000-8.0004610 Brge Mogensen Et par armstole af massiv eg, betrk isde og ryg af patineret rdbruntskind. Udfrt hos P. Lauritzen mbel-fabrik i lestrup. (2). 3.0004611 Lysberg, Hansen & TherpDkketjsskab af palisander og wen-g, p front to skuffer samt to lgermed indlagte beslag af messing, baghvillke hylder af mahogny. H. 165. B.120. D. 47. 3.000-5.0004612 Hans J. Wegner Spisebord af egetr p udfoldsstelmed klapper. Udfrt hos Getama. H. 71. B. 90. L. 68. L. 192. 2.000-3.0004613 Arne Jacobsen "Oxford" kontorstol med betrk psde, ryg samt armln af brunt skind,opsat p fempasfod p hjul. Udfrt1974 hos Fritz Hansen. 2.000-3.0004614 Peter Hvidt Orla Mlgaard Nielsen Spisestue af teak, bestende af bordmed hollandsk udtrk samt seks stole,model 316, med sde af flet. Udfrthos Sborg Mbelfabrik. H. 74. B. 90.L. 140. Max. L. 240. (7)Afbildet 4.0004615 Kaare Klint, m.fl. Konferencebord med plade af mrkpo-leret birk p stel af mahogny, samt timahogny armstole monteret medsmbeslet patineret brunt skind. H.77. B. 120. L. 250. (11) Blev fremstillettil Admiralsmessen p "gir" ca. 1930.10.000-12.00045994602 4603 auk 46 s.03-100 indhold Page 98 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PMFRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK99BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464616 Dansk mbeldesignSofabord med plade af sortmalet trp vinkelben af stl. H. 48 B. 120 L. 120. 2.0004617 Ole Wanscher, tilskrevet Klapbord af palisander. H. 75. B. 75. L. 92. L. 180. 1.500-2.0004618 Lis Stoltenberg Lille bord af sort- og hvidmalet tr,opklappelig plade hvorunder rum, si-der dekoreret med de fire rstider. H. 55. L. 60. B. 40. 1.0004619 Rud. Thygesen og Johnny Srensen Rundt sofabord af mahogny, plademed kehlet kant, ilagt kryds intasia afbirk med ruder af palisander. Udfrthos Botium. H. 53. Diam. 70. 3.0004620 * Poul Henningsen PH 4,5/4. Loftspendel med skrme afopalglas, fatning af forniklet stl. Ud-frt hos Louis Poulsen. 2.000-3.0004621 * Poul Henningsen PH 4,5/4. Loftspendel med skrme afopalglas, fatning af forniklet stl. Ud-frt hos Louis Poulsen. 2.000-3.0004622 Poul Henningsen Pianette med ramme af nddetr.Formgivet omkring 1935. Udfrt hosAndr. Christensen. H. 93. B. 134. D. 44.Afbildet 6.000-8.0004623 Italiensk DesignLysekrone af forslvet metal i to eta-ger, med otte arme phngt prismer. Diam. 70. 3.0004624 Niels Nedergrd Gulvtppe af uld. Udfrt hos Ege-Tpper Art-Line. 140 x 200. 1.0004625 Piet Hein To lave barstole af brstet stl, sdebetrukket med lyst patineret skind.Udfrt hos Fritz Hansen. H. 65. (2) Lit-teratur: Noritsugu Oda: "Danish Chairs",gengivet og omtalt s. 76. Afbildet 5.000-7.0004626 Frits Henningsen, tilskrevet Trepers. sofa med svungne armln pstel af mahogny, sde, sider og rygmed betrk af karrygul uld. L. 220. 3.000-5.0004627 Poul Henningsen Fire biografstole p sortlakeret stel, rygsamt opklappeligt sde med betrk afbl uld. Formgivet 1959. (4)Afbildet 2.000-3.0004628 Poul Henningsen Fire biografstole p sortlakeret stel, rygsamt opklappeligt sde med betrk afbl uld. Formgivet 1959. (4) 2.000-3.0004629 Poul Henningsen Koglen. Pendel med lameller af brstetkobber. Udfrt hos Louis Poulsen.Diam. 60. Afbildet 12.0004630 Martin Nyrop Kontormilj, bestende af skrivebordaf mahogny med to lger, tre skuffer isarg, samt bogskab og reol af egetr.Bord: H. 78. B. 90. L. 150. (3)Afbildet 5.000-7.0004631 Mogens Koch Reolsystem af egetr bestende af trebyggereolskabe samt fem hele samt trehalve reolsektioner. Fem sokler. Udfrthos Rud. Rasmussen. (15) 20.000-25.0004614 4622 46254627 4629 4630 auk 46 s.03-100 indhold Page 99 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PMNB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004100 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 464639 463646404632 GulvtppeBerber, hvid bund med geometriskmnster. 200 x 310. 2.0004633 GulvtppeBerber, hvid bund med geometriskmnster. 185 x 280. 2.0004634 GulvtppeBerber, hvid bund med geometriskmnster. 220 x 314. 2.0004635 Poul Henningsen "PH-80" Bord med stel af forchrometmetal, skrme af hvid akryl. Udfrthos Louis Poulsen. H. 70. 2.0004636 Ole Wanscher Lnestol af mahogny polstret i ryg ogsde af hvidt uld. Udfrt hos A.J. Iver-sen. Afbildet 5.0004637 Ole Wanscher Lnestol af mahogny polstret i ryg ogsde af hvidt uld. Udfrt hos A.J. Iver-sen. Afbildet 5.0004638 Ole Wanscher Lnestol af mahogny polstret i ryg ogsde af hvidt uld. Udfrt hos A.J. Iver-sen. 5.0004639 Ole Wanscher Tre personers sofa med betrk af hviduld, p stel af mahogny. Udfrt hosA.J. Iversen. L. 200.Afbildet 8.000-10.0004640 Verner Panton "Flowerpot". Et par pendler med gulog orange emalje. Udfrt hos LouisPoulsen. D. 50. (2)Afbildet 8.000-10.000KRE KUNDE For at kunne hndtere svel Deres skriftlige kommissionsbud som telefonkommissioner og fre dem til protokol, m vi bede Dem om at afgive disse senest dagen inden effekterne kommer under hammeren. Indkommende kommis-sioner efter dette tids-rum kan ikke pregnes at komme i betragtning. DEAR CUSTOMER In order to be able to handle your written commission bid as well as request for telephone bidding and register these, we kindly ask you to submit your bid/ request at the latest one day before the sale. Commission bids received after this time limit cannot be expected to be taken into consideration. 4637 auk 46 s.03-100 indhold Page 100 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM101BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46Alle kbte effekter bedes afhentetsenest onsdag den 1. september.Efter denne dato vil effekterneblive krt p lager for kbers regning og risiko.We kindly ask you to pick uppurchases no later than Wednesday the 1st of September.After this date your property willbe sent to a warehouse. This willbe done at the risk and expenseof the buyer.102 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46KO M M E N D E V B E N AU K T I O N I H AV N E NIndlevering nu! Vbenauktion i oktoberAuktion den 4. oktober.Eftersyn 30. september til 4. oktober.Indleveringsfrist den 6. september.Har De vben eller militaria De overvejer at slge - eller nsker De en uforpligtende vurdering af disse, s ring til Erik Haunstrup Clemmensen p telefon 3343 6996.Vi har bent for indlevering og vurdering alle hverdage mellem kl. 10 og 17,men modtager ogs billeder p mail: e.clemmensen@bruun-rasmussen.dkeller som almindeligt brev.AYA parbssest, model President..Vurdering kr. 30-35.000103BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46KO M M E N D E AU K T I O N I H AV N E NDer er snart auktion i Havnen igen...Auktion i oktoberAuktion 2. til 5. oktober.Eftersyn 30. september til 2. oktober.Overvejer De at slge - eller nsker De en uforpligtende vurdering, s ring til Kasper Nielsen p telefon 3343 6988 eller Ralph Lexner p telefon 3343 6992.Vi har bent for indlevering og vurdering alle hverdage mellem kl. 10 og 17,men modtager ogs billeder p mail: havnen@bruun-rasmussen.dk eller som almindeligt brev.Kaare Klint skrivebord af mahogny. Udfrt hos Rud. Rasmussens Snedkerier. Med tilhrende stol.Vurdering 8-10.000ring direkte I V O R E S B N I N G S T I D E R D E T M U L I GT AT R I N G E E L L E R M A I L E D I R E K T E . . .D U R I N G O U R O P E N I N G H O U R S I T I S P O S S I B L ETO C A L L O R M A I L U S D I R E C T LY. . .KUNST OG INDBO:Frederik Bruun Rasmussen 2570 6970 fbr@bruun-rasmussen.dkKasper Nielsen 3343 6988 k.nielsen@bruun-rasmussen.dkRalph Lexner 3343 6992 r.lexner@bruun-rasmussen.dkCasper Rasmussen 3343 6913 c.rasmussen@bruun-rasmussen.dkOle Ravn 3343 6950 o.ravn@bruun-rasmussen.dkAmalie Hansen 3343 6961 a.hansen@bruun-rasmussen.dkLinda Skytte 3343 6963 l.skytte@bruun-rasmussen.dkLiselotte Toxvrd Balle 3343 6978 ltb@bruun-rasmussen.dkMarius Harttung 3343 6984 m.harttung@bruun-rasmussen.dkJesper Langkjr 3343 6987 j.langkjaer@bruun-rasmussen.dkSuzanne Holm-Petersen 3343 6989 s.holm-petersen@bruun-rasmussen.dkBente B. Nielsen 3343 6994 b.nielsen@bruun-rasmussen.dkPer Kondrup 3343 6995 p.kondrup@bruun-rasmussen.dkJuliane Honor 3343 6998 j.honore@bruun-rasmussen.dkSusanne Holst 3343 6999 s.holst@bruun-rasmussen.dkVBEN OG MILITARIA:Erik Haunstrup Clemmensen 3343 6996 e.clemmensen@bruun-rasmussen.dkDavid Utzon-Frank 3343 6967 d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dkBGER OG MANUSKRIPTER:Sebastian Hauge Lerche 3343 6939 s.h.lerche@bruun-rasmussen.dkLrke Bgh 3343 6940 l.boegh@bruun-rasmussen.dk105BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46S A L G S P R I S E R PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDEDBRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKT ION NR . 44 , 19 . -22 . JUN I 20042 110004 20005 20006 60008 400010 300011 100012 400013 1200014 160015 600016 500017 240018 2000020 100022 1800023 200024 1200025 160027 600028 420029 1100030 280031 150032 300033 700034 150035 160036 180037 300038 800039 500041 260042 320043 280044 750045 160046 500047 650048 300049 320050 350051 200052 500053 100054 200055 380056 100057 200058 300059 750060 900061 380062 240063 380064 100065 850066 160067 320068 100069 350070 120071 50073 150075 40076 150078 100079 650080 400081 360083 320084 3600085 800086 300087 800088 120089 350090 1400091 480092 550094 1100097 550098 200099 3000100 7800101 4500102 1200103 6500104 6300105 7500107 700109 4500110 3500111 8500112 6000113 1800114 5000115 5000116 4000117 5000118 3000119 22000120 2500122 10000123 5500124 4000125 3000126 2500127 2000128 5000129 10500130 1400131 1000132 1800133 3500134 6000135 1600136 2200137 4000138 1500139 6500140 2500141 1500142 4400143 1500144 1000146 8000147 600148 3200149 5000150 4500154 4500155 4500156 3500157 3000158 3000159 6000160 1500161 2000162 2600163 1600164 1800165 2000166 2400167 3000169 1600170 6000171 1000172 4500174 1500175 2000176 1200178 3400179 1200180 800181 1000183 5300184 3000185 5200187 3500188 500191 21000192 3000193 17000194 5000196 3200200 2800202 8000205 4800206 5000207 9500208 4500211 4000212 2200213 8000214 4000215 1500216 2200218 1500223 8500224 1500225 3500226 2500227 5000228 1000229 3000230 2800232 2600233 1600234 1000235 2600236 1000238 2000239 1600240 4500242 2700243 1600244 2000245 1500246 3200247 3000248 2000249 2000251 600252 13000253 2400254 4500255 1600256 9000257 3500258 8000259 4500260 1500261 8500263 1500264 4200265 1000267 4000268 5500269 400270 3000271 2600272 1000273 13500274 600276 1500277 6000279 800280 3000281 1000282 3800283 1200284 3000285 3500286 1000287 300288 800289 800290 800291 5500292 3000293 2200294 4200295 3200298 8500299 2000300 1800303 5500304 2400307 2500308 4500310 3000311 1000312 1500313 1400314 2600317 1800318 3000319 3500320 500321 2500324 2500325 2000326 12500327 1800328 900329 1700330 2000331 1600333 1500334 2600335 400336 7000337 6500340 6000341 10000343 10000344 10000345 12000346 4200347 3400348 2400349 800350 4000351 6500353 1500354 2600355 2400356 3000357 3500358 2500359 500360 4000361 7000362 9200363 2600365 11000366 7000369 13000370 3500371 2000374 800376 5500377 2000378 1400379 3200380 6000381 3500384 2000385 1600386 1500387 500389 1200390 5000391 2400393 9000394 3000395 1600396 4000397 1500398 2800400 1800401 800402 8000403 1000404 1800405 2600407 10000408 2000409 4500410 6500411 6500412 2400413 2400414 2000415 1400416 1200417 8000418 3000419 15000421 5000422 1000423 17000424 2500426 10500427 4000432 24000433 4000434 1600435 4500437 1000438 1800439 1000440 5500441 6000442 3200443 4000444 400445 1500446 2200448 2200449 1200450 1600451 3500452 1000453 1600454 3500456 13000457 5000459 30000460 2000461 15000463 2000464 500465 1100466 13000467 6000468 3200471 800472 800473 3200475 2400476 1600477 2000478 2000479 1000480 2500481 1000483 4000485 2500486 1500487 1500488 4500489 1600490 2600491 2800492 2500494 100495 36001000 190001001 10001002 48001004 42001005 38001006 22001007 15001008 30001009 28001010 32001011 37001013 32001014 90001015 160001016 16001017 30001018 16001020 22001021 10001022 32001023 40001024 10001025 20001026 35001027 8001028 32001029 32001030 15001031 50001032 18001033 22001034 12001035 13001036 55001038 40001039 40001040 110001041 13001042 42001043 25001044 18001045 14001046 55001047 30001048 10001050 32001051 12001052 22001054 26001056 35001057 32001058 32001059 140001060 70001061 100001062 10001063 25001064 85001065 20001067 20001068 28001069 20001070 10001071 65001072 16001073 10001074 48001075 35001076 32001077 40001078 80001079 15001082 42001083 35001084 38001085 95001087 16001088 52001089 32001090 28001091 35001092 5001094 60001095 55001096 40001097 12001098 40001099 32001100 60001101 25001104 15001105 18001106 22001107 26001109 38001110 60001111 18001112 28001113 18001114 15001115 32001116 75001117 6001118 14001119 18001120 34001121 36001122 45001123 22001124 25001125 35001126 30001127 34001128 8001130 75001131 10001132 30001133 35001134 60001135 18001136 30001137 7001138 16001139 18001140 32001141 140001142 32001143 52001144 42001145 16001146 18001147 16001148 13000106 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 461149 30001150 14001151 20001152 20001153 16001154 34001155 65001156 16001157 55001158 24001159 16001160 28001161 33001162 32001163 21001164 14001165 32001166 220001167 180001168 22001169 90001170 15001172 30001173 28001174 25001175 18001176 12001177 16001178 38001179 45001180 50001181 37001182 35001183 58001184 12001185 7001186 28001187 40001188 200001189 90001190 45001191 8001192 55001193 55001194 20001195 10001196 25001197 14001198 30001199 32001200 30001201 30001202 20001203 30001204 180001205 45001206 45001207 10001208 8001209 24001210 65001211 20001212 24001213 40001214 55001215 32001216 38001217 90001218 75001219 35001220 25001221 65001222 15001231 8001233 16001234 11001236 55001237 20001238 40001239 16001240 42001241 8001242 6001243 16001244 38001245 14001246 8001247 10001248 10001249 75001250 8001252 50001253 60001254 22001256 30001259 10001260 15001261 15001262 22001266 25001267 16001268 34001269 32001271 16001272 10001273 25001276 65001278 35001279 35001281 16001282 14001285 18001286 10001288 10001289 25001290 30001291 120001292 140001293 28001294 65001295 38001296 50001297 70001298 150001299 16001300 16001301 20001302 26001303 8001305 8001306 12001308 16001309 30001311 8001313 8001314 12001315 20001316 160001318 22001319 30001321 24001322 15001323 34001324 30001325 60001327 10001328 22001329 15001330 32001331 36001332 20001333 17001334 32001335 20001336 15001337 15001341 16001342 34001345 32001346 22001347 5001348 17001350 17001351 26001352 20001353 16001354 14001355 24001356 22001357 10001358 25001359 50001360 32001363 48001364 50001365 28001366 25001367 10001368 16001369 32001373 18001374 10001375 9001376 30001377 105001378 14001379 10001380 38001383 45001384 16001385 18001386 12001387 60001388 32001389 58001390 16001391 40001392 190001393 120001394 22001395 18001396 15001397 40001398 26001399 32001400 19001401 30001402 18001403 32001404 35001405 10001406 16001407 12001408 14001411 32001412 44001413 40001414 10001416 13001417 50001418 46001419 30001420 24001421 60001422 28001423 36001424 38001425 60001428 35001430 46001431 35001432 20001433 14001434 8001435 34001436 170001437 45001438 20001439 14001440 115001441 70001442 24001443 60001446 70001447 30001448 44001449 900001450 65001451 130001453 150001454 70001455 42001456 14001457 26001458 24001459 12001460A 10001460 16001461 100001464 80001465 180001466 30001467 220001468 50001469 8001471 40001473 26001474 20001476 12001477 22001478 26001480 10001481 20001485 65001487 8001488 30001489 24001490 26001491 58001492 30001493 22001494 10001495 8001496 55001497 26001498 100001499 75001500 9001501 15001502 12001504 10001506 32001800 30001801 22001802 22001803 32001804 60001805 35001807 27001808 14001809 35001810 8001811 58001812 10001813 50001814 45001815 28001816 14001817 130001818 14001819 32001820 48001821 75001822 20001823 130001824 9001825 40001826 75001827 25001828 180001829 28001830 170001831 38001832 30001833 85001834 26001835 30001836 18001837 25001838 40001839 45001840 38001841 40001842 25001843 160001844 26001845 25001846 28001847 22001848 55001849 70001850 38001851 35001852 10001853 75001854 40001855 40001856 60001857 55001858 28001859 65001860 26001861 35001862 32001863 18001864 70001865 85001866 35001867 10001868 130001869 28001870 30001871 65001872 30001873 90001874 400001875 48001876 40001877 38001878 75001879 120001880 45001881 30001900 48001901 180001902 60001903 32001904 80001905 60001906 170001907 75001908 55001909 35001910 80001911 55001912 38001913 100001914 38001915 30001916 50001917 420001918 48002000 10002001 24002002 65002003 42002004 25002005 18002006 60002007 18002008 12002010 10002011 28002012 55002013 12002014 25002015 36002016 22002017 22002018 10002019 9002020 5002021 30002023 190002024 38002026 10002027 8002028 22002029 25002030 50002031 25002032 10002033 25002034 28002035 28002036 28002037 42002038 12002039 10002040 20002043 12002044 20002045 10002046 340002047 26002048 42002049 40002050 250002051 30002052 70002053 12002054 30002055 10002056 40002057 48002058 80002059 16002060 22002061 70002062 820002063 12002064 10002065 75002066 25002067 12002068 15002069 40002070 16002071 70002072 18002074 5002075 14002076 42002077 35002078 20002079 90002080 26002081 22002082 24002083 75002084 170002088 18002089 28002091 26002092 550002094 6002095 40002096 25002097 30002098 10002100 70002101 85002102 20002103 80002104 28002105 40002106 60002107 18002108 14002109 120002110 24002111 50002112 80002113 10002114 20002115 14002116 10002117 18002118 24002119 5002120 83002121 25002122 35002123 10002124 38002127 24002128 24002129 5002130 280002131 16002132 18002133 42002134 16002135 12002136 16002137 30002138 22002139 16002140 10002141 5002142 26002143 40002144 26002145 16002146 16002147 40002148 30002149 14002150 30002151 20002152 40002153 40002154 10002156 8002157 28002158 20002159 15002160 22002161 28002163 22002164 28002165 38002166 52002168 14002170 12002172 12002173 26002174 28002176 20002177 20002179 110002180 40002181 40002182 40002183 32002184 5002185 22002186 22002187 14002188 11002189 63002190 100002191 40002192 18002193 12002194 20002195 16002196 20002198 28002199 14002200 14002201 175002206 32002208 1000107BRUUN RASMUSSEN AUKTION 462210 26002211 26002212 10002213 12002214 10002215 180002216 85002217 15002218 180002220 40002221 160002222 14002223 14002225 40002226 10002227 80002228 12002229 480002230 40002231 45002234 14002235 70002236 60002237 42002239 10002241 16002242 20002243 22002244 20002245 75002246 85002247 22002248 16002250 30002251 85002252 10002253 30002254 26002256 32002257 18002258 90002259 20002260 16002261 30002262 35002263 28002264 25002265 210002266 250002267 20002268 35002269 14002270 120002271 10002272 28002274 38002275 30002276 70002277 42002278 16002279 26002281 20002282 50002283 25002284 9002286 12002287 14002288 28002289 140002292 660002293 57002294 35002295 8002296 14002298 60002299 8002300 30002301 26002302 14002303 10002304 20002305 32002307 36002309 50002310 125002311 22002312 34002313 400002314 28002315 5002316 11002319 20002320 52002321 22002322 13002323 180002324 35002325 8002326 30002327 14002328 5002331 26002332 5002333 44002334 22002335 85002336 28002337 26002338 40002339 110002342 14002344 65002345 240002346 32002347 9002348 18002349 34002350 105002351 30004001 26004002 9004003 7004004 14004005 45004006 68004007 68004008 22004009 8004010 3004011 28004012 20004013 62004014 42004015 52004016 5004017 16004018 5004019 75004020 32004021 14004022 170004023 60004024 10004025 26004026 25004028 15004029 22004030 18004031 55004032 19004033 38004034 30004035 55004037 14004039 55004041 25004043 15004044 10004045 15004046 20004047 20004048 10004049 34004050 30004051 26004052 60004053 15004054 8004055 14004056 20004057 10004058 10004059 28004060 14004061 14004063 7004065 80004067 9004068 36004069 42004070 23004072 42004073 34004074 78004075 11004076 24004078 8004079 16004080 34004081 17004083 7004084 32004085 6004086 68004087 38004089 24004090 20004091 10004092 22004093 16004094 20004095 18004096 30004097 26004098 22004099 15004102 10004103 16004104 42004105 28004106 18004108 36004109 32004110 16004111 14004112 14004113 16004114 65004116 28004117 26004118 25004119 42004120 35004123 16004124 8004125 25004126 10004127 75004128 16004129 10004130 10004131 18004132 10004133 5004135 20004136 25004137 70004138 20004140 60004141 18004143 60004144 20004145 5004146 22004147 18004148 15004149 30004150 12004151 10004152 80004153 6004154 14004155 16004157 140004158 15004159 9004160 90004163 10004164 18004165 26004169 28004170 45004171 28004172 8004173 14004174 50004176 8004178 10004179 120004180 28004183 15004184 65004185 21004186 28004187 14004188 26004189 22004190 18004191 90004192 16004193 17004194 20004196 15004197 38004198 4004199 130004200 18004202 15004203 15004204 18004205 13004206 28004207 16004208 22004209 20004210 20004211 26004212 30004213 13004214 9004215 70004216 10004217 11004218 20004219 26004220 18004221 20004222 30004223 14004224 15004225 14004226 6004227 2004228 18004229 24004230 38004231 20004232 18004233 18004234 32004235 66004236 20004237 8004238 6004239 8004241 16004242 24004243 22004244 20004245 38004246 14004247 8004248 10004249 25004250 30004251 26004252 16004253 8004254 25004255 3004256 28004258 27004259 18004261 10004264 13004265 1004267 140004268 220004269 25004270 65004271 18004272 6004273 65004274 16004275 20004276 25004277 8004278 26004279 42004280 22004281 12004300 110004301 32004302 28004304 50004305 25004306 30004308 20004317 35004318 75004320 20004321 12004322 25004323 10004324 38004325 30004326 30004327 10004328 12004330 10004331 90004332 70004335 30004336 30004337 20004338 8004339 32004340 5004341 10004344 8004345 30004348 35004350 24004351 32004352 22004355 10004500 16004501 100004502 16004503 120004504 24004505 32004506 50004507 30004508 90004509 40004510 8004511 10004512 14004515 250004516 130004517 10004521 28004522 5004523 90004524 120004525 32004526 80004527 28004528 38004529 55004530 16004531 48004532 90004533 18004534 15004535 60004537 38004538 25004539 16004540 20004542 50004543 150004546 8004547 10004548 160004551 68004552 10004554 12004555 68004556 14004557 15004558 26004559 26004560 48004561 35004562 83004563 70004564 30004565 60004566 32004568 5004569 50004570 42004571 120004572 24004573 40004574 19004575 45004576 30004577 32004578 60004579 100004580 150004581 40004582 10004583 18004584 82004585 20004586 20004587 35004588 20004589 95004590 180004591 32004592 34004593 200004594 210004595 10004596 20004597 22004598 2004599 15004600 45004601 31004602 28004603 10004604 8004605 30004606 500004607 10004608 80004609 10004610 16004611 10004612 15004613 18004614 62004615 18004616 26004617 24004618 28004619 26004620 34004621 27004622 170004623 30004624 42004626 6004627 13004628 65004629 26004630 20004631 18004632 22004633 210004634 504635 15004636 15004637 5004638 35004639 36004640 8004641 85004642 82004644 35004645 8004646 30004647 11004648 8004649 48004650 72004651 30004652 42004653 42004654 18004656 82004657 25004658 50004659 25004660 30004661 38004663 16004666 18004667 15004668 5004669 2004670 72004671 70004672 60004673 125004675 130004676 105004677 95004678 145004679 18004680 3004682 25004683 340004684 55004685 180004686 90004687 190004689 38004690 12004691 18004692 10004693 60004694 115004696 620004697 10500108 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46XK B S KO N D I T I O N E R 1. BUDGIVNINGKber er den byder, der fr hammerslag. Den, der byder for andre,hfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af kbet.P opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefterbenvnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de nskerat afgive et bud ved personligt fremmde p auktionsstedet ellerafgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte pr. telefon,kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt til enhver tididentificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget til at ngte atacceptere et bud, hvis p forlangende ikke tilstrkkelig sikkerhed erstillet eller en passende conto betaling har fundet sted.Bud afgives af byderen ved personligt fremmde p auktionsstedeteller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon er muligtunder visse forudstninger, der afgres af Bruun Rasmussen. Bru-un Rasmussen ptager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejl-tagelser, der mtte opst ved brug af denne service. Auktionariusbestemmer overbuddets strrelse og trffer ligeledes afgrelse i alletvivlstilflde om budgivningen. 2. BETALINGFor katalognumre, der handles til brugtmoms, opgres kbesum-men som hammerslagsprisen med tillg af 25% i auktionsomkost-ninger inklusive afgift.Visse katalognumre handles efter srlige regler til fuldmoms, sudover auktionsomkostninger p 20%, beregnes moms p 25% afhammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre derslges til fuldmoms fremgr af kataloget med stjerne*.Danske momsregistrerede kbere skal overfor os oplyse deres SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anfres p de fakturaer, hvorvaren kbes i fuld moms.For visse udenlandske kbere glder der srlige regler for afgifts-fritagelse jvf. 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private kbere,som ligestilles med danske kbere jvf. gldende dansk lovgivningom handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter ogantikviteter.Kbesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betaleskontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks, Visa-,Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske checkskan kun anvendes efter forudgende aftale.Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen ogunder alle omstndigheder skal betaling finde sted senest 8 dageefter fakturadatoen.Betales kbesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf med1,5% pr. pbegyndt mned.Betales kbesum og renter ikke inden 8 dage efter at BruunRasmussen har afsendt pkrav herom til kber, er Bruun Rasmussenberettiget til at annullere kbet og bortslge det kbte p ny auk-tion hos Bruun Rasmussen eller underhnden og afkrve kberethvert herved opstet tab. Et eventuelt overskud tilfalder den, derhar indleveret det kbte til auktion.Har den misligholdende kber tilgodehavender fra salg af effekterhos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at berigti-ge ethvert tilgodehavende hos kber ved modregning.Har den misligholdende kber indleveret andre effekter til salg, erBruun Rasmussen berettiget til at bortslge sdanne effekter pauktion hos Bruun Rasmussen uden at vre bundet af en af denmisligholdende kber fastsat mindstepris. Den misligholdendekber er ikke berettiget til at krve udlevering af effekter indleverettil salg, s lnge forfalden gld til Bruun Rasmussen ikke er betalt,uanset om vrdien af sdanne effekter m anses at overstige for-falden gld.Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en kber,der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over for Bru-un Rasmussen eller et bud afgivet af en anden p den pglden-des vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at krve etdepositum som betingelse for accept af fremtidige bud. 3. AFGIFTSFRITAGELSEUdenlandske kbere, der opfylder nedennvnte betingelser, betaler20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver ikke bela-stet af danske afgifter.A. KBERE MED BOPL I ET ANDET EU-LAND:Kbere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages forat betale dansk moms, nr momsregistreringen dokumenteresover for Bruun Rasmussen, som skal pfre momsnummeret pfakturaen.B. KBERE MED BOPL UDEN FOR EU:1 Forsendelse gennem speditr:Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen god-kendt speditr, fritages for afgift.2 Udfrsel som rejsegods:Der kan ske fritagelse for dansk afgift, nr kberen selv med-tager det kbte under forudstning af, at flgende betingelserer opfyldt:Fakturaen skal vre betalt, og den danske afgift p 25% af fak-turabelbet skal vre deponeret hos Bruun Rasmussen.a Kbere med fast bopl i Norge vil f den danske moms refun-deret, s snart Bruun Rasmussen har modtaget kbsfakturaenretur med ptegning om officiel indfrsel fra det endelige landstoldmyndighed eller anden p omstningsafgiftsomrdet kom-petent myndighed, hvis kbet overstiger DKK 1.200.b Kbere med fast bopl andre steder uden for EU vil f dendanske moms refunderet, efter at effekterne har vret forevist tiltoldbehandling i forbindelse med kberens udrejse fra EU. Ekspor-trblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter at vre for-synet med et toldvsens attest for udfrslen, hvis kbet over-stiger DKK 300. Dette glder ogs for Frerne og Grnland. 4. AFGIFTSBETALINGA. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke nsker at grebrug af 3, kan i stedet vlge at handle til brugtmoms/fuld-moms p lige fod med private kbere. Dette skal meddeles osinden kl. 10 den flgende auktionsdag.B. Momsregistrerede i Danmark kan vlge at kbe til fuldmomsmed 25% af bde hammerslag og auktionsomkostninger. Detteskal meddeles os inden kl. 10 den flgende auktionsdag. 5. UDLEVERINGKbesummen skal vre betalt, inden det kbte kan udleveres tilkberen. Det kbte henligger fra hammerslaget for kbers regningog risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter hammersla-get, vil der blive opkrvet opbevaringsgebyr. Kbte varer, der erbetalt, men ikke afhentet, vil efter 1 r blive videresolgt for kbersregning ved auktion eller underhnden.109BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46 6. FORSENDELSESfremt Bruun Rasmussen ptager sig at emballere og fremsendekbte varer, sker dette p kbers regning og risiko. Bruun Rasmus-sen kan sledes ikke drages til ansvar for skader forvoldt p kbtevarer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser. 7. KUNSTNERAFGIFT TIL COPY-DAN CDIflge gldende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkrves5% i flgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen medtillg af auktionsomkostninger p 20% excl. afgift, p vrker afalle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse vrker ermrket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret. Flgeretsveder-laget opkrves hos kber af Bruun Rasmussen p vegne af kunst-nernes organisation Copy-Dan, for de kunstvrker, der er omfattetaf loven. Der skal ikke svares Copy-Dan afgift, sfremt det enkeltekunstvrk koster under DKK 1.670 i hammerslagspris. 8. EKSPORTTILLADELSEKulturvrdiudvalget er blevet ansgt om eksporttilladelse, hvordette krves iflg. gldende dansk lovgivning om sikring af kultur-vrdier i Danmark. Foreligger en sdan ikke, vil dette blive meddeltden udenlandske kber umiddelbart efter hammerslaget. Dereftervil Bruun Rasmussen igen ansge Kulturvrdiudvalget p kbersvegne, nu hvor prisen kendes. Gives eksporttilladelse ikke, er Kul-turvrdiudvalget forpligtet til at overtage det kbte til den opne-de pris, hvilket betyder at kbet bliver hvet for kber. 9. KATALOGISERINGAlt slges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefindeog som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte ndringerog modifikationer.Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og underanvendelse af de anfrte katalogiseringsprincipper.De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker, atde kan vre behftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadi-gelser, der ikke ndvendigvis angives i kataloget. Afbildninger ikataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurde-ring af effekternes stand.Enhver der nsker at byde p auktion, br derfor ved selvsyn p defr auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de nskede effektersstand.Katalogbeskrivelsen er udtryk for den p tidspunktet for katalogetstrykning blandt lrde og eksperter herskende opfattelse.Skulle der efter kbet opst tvivl om det kbtes gthed eller dettesoverensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette straks med-deles til Bruun Rasmussen.Sfremt det m erkendes, at det kbte er en forfalskning, ellersfremt katalogbeskrivelsen har vret behftet med vsentligefejl, der har medfrt en vsentlig hjere hammerslagspris, end enkorrekt katalogbeskrivelse m antages at ville have resulteret i, erkber berettiget til at annullere kbet, hvorefter den samlede erlag-te kbesum, dog hjst den i kataloget angivne hjeste vurderings-pris tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive refunderetkber.Vsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til ml eller vgterstattes kun procentuelt i forhold til differencen.Retten til under de her anfrte betingelser at annullere et kb kan kun udves af den, der kbte den pgldende effekt hos BruunRasmussen og er betinget af, at krav om annullering fremsttesskriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 r efter kbsdagen, ogaf at det kbte inden samme frist returneres til Bruun Rasmussen iden samme stand i enhver henseende, som det kbte var i p ham-merslagstidspunktet.Kber kan i tilflde af annullering ikke gre krav p betaling afrenter af kbesummen og er ej heller berettiget til at krve andenudgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,dkket.Et kb kan ikke krves annulleret efter ovenstende bestemmelser,sfremt:a beskrivelsen i kataloget p hammerslagsdagen var i overens-stemmelse med den p dette tidspunkt gldende opfattelseblandt lrde og eksperter.b den eneste mde til p katalogets udgivelsestidspunkt at ffastslet et falskneri var ivrksttelsen af videnskabelige pro-cesser, hvis gyldighed frst blev anerkendt efter katalogetsudgivelsestidspunkt eller som ville have vret uforholdsmssigtomkostningskrvende eller uigennemfrlige uden beskadigelseaf den pgldende effekt.Bruun Rasmussen Kunstauktioner KOMMISSIONERBruun Rasmussen ptager sig at byde i kommission for bydere, derikke kan vre til stede ved auktionen. Det er en forudstning, atkommissionen er Bruun Rasmussen i hnde i tilstrkkelig tidinden auktionen, s om ndvendigt bydernes kreditvrdighed kanundersges. Bruun Rasmussen ptager sig intet ansvar for eventu-elle fejltagelser, der mtte opst ved brug af denne service.KONDITIONSRAPPORTERBruun Rasmussen ptager sig, hvis det er muligt, at orientere nr-mere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er mentsom en service for kunder, der ikke selv har mulighed for ved selv-syn at undersge numrene p eftersynet. Det understreges, at degivne oplysninger ikke kan gres til genstand for reklamationer; herhenvises til katalogteksten.FRITAGELSE FOR DANSK FULDMOMSKbere skal iflge 2 betale fuldmoms af de varer der i katalogeter markeret med stjerne*.Nr virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande, kberhos Bruun Rasmussen og videreslger til private, skal der ikkebetales dansk moms, men moms i henhold til de regler der glder,hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret. Det tilrdesat sge oplysning hos de lokale myndigheder.110 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46C O N D I T I O N S O F P U R C H A S E 1. BIDDINGThe buyer shall be the highest bidder at the hammer price. Anyperson bidding on behalf of a third party shall be liable in suretyfor completion of the sale.At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinaftercalled Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to makebids in person at the place of auction or commission bids by letteror fax or direct telephone bids, should be able to document theirability to pay and be able to provide proof of identity at any time.Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid if, whenrequested, adequate security or adequate payment on account hasnot been rendered.Bids should be made by the bidder in person at the place of aucti-on or by written commission. Telephone bidding is possible withincertain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun Rasmus-sen is not to be held responsible for any errors that may occurusing this service. The auctioneer shall have absolute discretion asto the increment of the bids. The auctioneer will also make decisi-ons in all cases of doubt regarding the bidding. 2. PAYMENTThe purchase price is the hammer price plus 25% in buyers premium,including VAT, for lots sold subject to the special VAT scheme forsales of Works of Art, Collectors items and Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter called Special VAT).Certain lots are sold in accordance with specific rules on normalVAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the pur-chase price is the hammer price plus an additional 20% in buyerspremium and VAT of 25% levied on both the hammer price andthe buyers premium. The lots subject to Full VAT are indicated assuch in the catalogue with an asterisk(*).Danish VAT registered buyers shall provide us with documentationof their SE-/CVR -number (VAT No.) as this has to be quoted onthe invoice for goods bought at full VAT.For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers fromthe EU who are considered as Danish buyers (cf. current Danishlegislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art, Collec-tors items and Antiques by Public Auction).The purchase price falls due for payment when the goods havebeen knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,bankers cheque, travellers cheque, Visa-, Master-, Diners Club- orEurocard. Personal foreign cheques may only be used for paymentby prior arrangement.Payment may be made during or immediately after the auction.Under all circumstances payment must be made no later than eightdays from the date of the invoice.Should the purchase price not be paid by the due date, interest at1.5 % per new month will be charged.If the purchase price and interest are not paid within eight daysafter Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, BruunRasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the goodsat a Bruun Rasmussen auction or privately, and to demand reim-bursement of any related losses from the defaulting buyer. Anyfurther profit on the sale shall be payable to the person who haddeposited the goods for sale by auction.If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of goodsby Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to set offits receivables against its payables to the defaulting buyer.If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, BruunRasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun Ras-mussen auction without being bound by the reserve stipulated bythe defaulting buyer. The defautling buyer shall not be entitled todemand the surrender of goods deposited for sale as long as thedebt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged, regard-less of whether the value of such goods may be deemed to exceedthe debt payable.Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a buyerwho is in default in respect to his payment obligations to BruunRasmussen, as well as a bid made by a third party on behalf ofsuch a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further be entitledto demand a deposit as a condition of accepting any future bidsfrom such a purchaser. 3. EXEMPTION FROM VATForeign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay20% of the hammer price in buyers premium and shall not be sub-ject to Danish taxes and duties:A. BUYERS RESIDING IN ANOTHER EU MEMBER STATE:Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they haveprovided Bruun Rasmussen with documentation of their VATregistration. The VAT number will then be quoted on BruunRasmussens invoice.B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:1 Dispatch through forwarding agent:Lots exported through a forwarding agent approved by BruunRasmussen are exempt from VAT.2 Export as personal luggage:Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer perso-nally takes the goods out of the country as luggage, providedthe following conditions have been met:The invoice must have been paid and the Danish duty of 25%of the invoice amount must have been deposited with BruunRasmussen.a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT assoon as the invoice of sale has been returned to Bruun Rasmussenendorsed by the customs authorities of the country in questionor by any other authority with jurisdiction over matters of pur-chase tax with respect to official imports of goods into thecountry in question if the purchase price exceeds DKK 1,200.b Buyers residing in other countries outside the EU will berefunded the Danish VAT after the goods have been presentedfor customs clearance in connection with the departure of thebuyer from the EU. The exporters form should be returned toBruun Rasmussen after being endorsed with the customsauthorities export certificate if the purchase price exceeds DKK300 This also applies to the Faroe Islands and Greenland. 4. PAYMENT OF TAXES AND DUTIESA. Buyers with VAT-registration in other EU member states whodo not wish to make use of Article 3 may instead choose topurchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the samemanner as private buyers. Bruun Rasmussen must be notified ofthis before 10 a.m. on the following auction day.B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to pur-chase subject to Normal VAT at 25% of the hammer price pluspremium. Bruun Rasmussen must be notified of this before 10a.m. on the following auction day.111BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46 5. COLLECTION OF PURCHASES The purchase price must be paid in full before the purchased lotcan be passed over to the buyer. From the time of the lot beingknocked down to the buyer, until its collection, the purchased lotwill be held at the buyers own expense and risk.A storage fee will be charged for lots which have not been collectedwithin 14 days after the time of the lot being knocked down.Goods which have been paid for but not collected within 1 yearwill be resold at auction or privately at the buyer's expense. 6. DISPATCHShould Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwardingof purchased goods, this shall be done at the buyers own expenseand risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held liable neither forany damage caused to purchased goods during dispatch nor forany missing consignments. 7. DROIT DE SUITEPursuant to current Danish legislation on Copyright, an artisticroyalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern art by allDanish and some foreign artists. These works are identified in thecatalogue by CD for Copy-Dan, marked beside each relevant lotnumber. Bruun Rasmussen will from the buyer collect the royaltiesrequired on behalf of the artists' organisation Copy-Dan for any artwork subject to this law. There are no artistic royalties on art workssold for less than a hammer price of DKK 1,670. 8. EXPORT LICENCEApplications for an export licence must be made to the Danish Cultu-ral Assets Committee when required in accordance with currentDanish legislation on the protection and preservation of culturalassets in Denmark. Where such a licence has not been obtained,the foreign buyer will be informed thereof immediately after the lothas been knocked down to the buyer. Another application will subse-quently be sent to the Danish Cultural Assets Committee by Bruun Ras-mussen on behalf of the buyer, now that the price is known. Shouldan export licence not be granted, the Danish Cultural Assets Com-mittee would be obliged to acquire the purchased lot at the pur-chase price, and the buyer would thus not be bound to the purchase. 9. CATALOGUINGAll lots are sold in the condition in which they are found whenknocked down and as described in the catalogue with subsequentlypublished changes and modifications. Cataloguing is done accor-ding to the best of Bruun Rasmussens knowledge and on the cata-loguing principles stated.The lots auctioned are often of some age or of a kind which makesit possible that they may contain defects, deficiencies, or may havebeen subject to restoration or damage not necessarily stated in thecatalogue. Catalogue pictures are for identification only and can-not be used for an evaluation of the condition of the goods.Any person who wishes to bid at an auction should therefore satisfyhimself of the condition of the lots for which he intends to bid bypersonal inspection at the preview held prior to the auction. Thecatalogue description is an indication of the prevailing oppinion ofscholars and expert at the time of the printing of the catalogue. Ifany doubts should arise after the purchase regarding the genuine-ness of the purchased lot or its conformance with the cataloguedescription, Bruun Rasmussen should immediately be informedthereof.Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the cata-logue description contains material errors which lead to a consi-derably higher hammer price than that which a correct cataloguedescription would presumably result in, the buyer shall be entitledto cancel the purchase, after which the buyer shall be reimbursedfor the total purchase price paid, up till a maximum amount of thehighest estimated price stated in the catalogue plus buyer's premiumand VAT, when applicable.For material errors in the catalogue description in respect to measure-ments or weight, compensation shall only be paid on a percentagebasis in proportion to the difference.The right of cancellation of a purchase in pursuance of the presentconditions can only be exercised by the party who has bought thelot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject to the pre-sentation of a claim for cancellation in writing to Bruun Rasmussenwithin 2 years of the purchase date and to the purchased lot beingreturned to Bruun Rasmussen in the same condition in any and allrespects which the purchased lot was in at the time of the lot beingknocked down to the buyer.In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to claim pay-ment of interest on the purchase price nor shall the buyer be entitledto claim compensation for any other expenses or loss incurred,including any possible loss of profit in connection with reselling.It shall not be possible to state cancellation of a purchase in pursuanceof the above provisions if:a the catalogue description on the day the lot was knocked downto the buyer was in accordance with the then generally acceptedopinion of scholars and experts;b the only way of establishing whether the lot was a forgery atthe time of the publication of the catalogue was the implementa-tion of scientific processes, the validity of which was onlyacknowledged after the time of publication of the catalogue, orwhich would have required a disproportionate amount of cost,or which would have been impossible to carry out withoutdamaging the lot in question.Bruun Rasmussen Kunstauktioner COMMISSIONBruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for bidderswho are unable to be present at the auction. It is a prere-quisitethat Bruun Rasmussen receives the commission sufficiently well inadvance of the auction for the bidders credit to be checked, ifnecessary. Bruun Rasmussen is not to be held responsible for anyerrors that may occur using this service.CONDITION REPORTSBruun Rasmussen undertakes to provide further information aboutthe state and condition of the lots if possible. This is regarded as aservice for customers who are unable to make a personal inspectionof the lots at the preview. Bruun Rasmussen stresses that the informa-tion given cannot be used as the basis for complaints; complaintscan only be based on the catalogue text.EXEMPTION FROM VATBuyers shall, according to 2, pay full VAT on lots marked with anasterisk*.No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies fromother EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell to privatebuyers, The private buyer then only has to pay VAT according to therules in force in the country where the foreign company is VAT re-gistered. For further information please consult your local authorities.The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.112 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46XKO M M I S S I O N S B U DC O M M I S S I O N B I D SDet er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selvkan vre til stede p auktionsdagen. Denne service er gratis.Nr De afgiver en kommission, beder De vores kundeservicep Deres vegne byde op til et af Dem bestemt belb i ham-merslag.Der kan opst den situation, at en anden kber allerede harbudt det belb, som De nsker at afgive. Er De da villig til atg et bud hjere eller er De indforstet med at nummeretslges til anden side?nsker De ikke at byde hjere s skriv Max ud for belbet.Er De i tvivl om hvor hjt De vil byde, kan De hve budetmed op til ca. 15% eller ca. 25%.Salgsprisen kan blive hjere eller lavere end vurderingen, sder er ogs mulighed for at kbe til under den angivne vurdering. Vor kundeservice kber altid s billigt som muligttil Dem, som havde De selv vret tilstede p auktionen. Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.Kommisionsbud skal vre Bruun Rasmussen i hnde senest3 timer fr auktionens start.SDAN BYDER DE:Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUD med alle oplysninger.Angiv katalognummer.Angiv belbet De nsker at byde.Er dette Deres absolutte maximum bedes De anfre Max ikolonnen.De kan ogs forhje Deres bud med henholdsvis ca. 15%eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem, atBruun Rasmussen modtager den i god tid inden auktionen.Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrkkelige, kan Bruun Ras-mussen undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussenikke kan gres ansvarlig for fejl ved budgivningen.Efter auktionen vil De kunne f oplysninger om priser p vorautomatiske 24 timers Hammerslagsoplysning p telefon33 43 69 08.INTERNET:Blanketten kommisionsbud kan ogs udfyldes og sendes viavores web-site: www.bruun-rasmussen.dk kundeservice kommissionsbudSeneste bud via web-site modtages 24 timer fr auktionensstart.For yderligere information, se Kbskonditioner, 1.It is possible to leave commission bids if you can not be present at the auction yourself. This service is free of charge.When leaving a commission bid, you are instructing ourcustomer service to bid up to a specified amount on yourbehalf.The situation can occur that another buyer has already bidthe same as you were prepared to. Are you then willing tobid further? If not the lot will be sold to another buyer.If you do not wish to exceed your bid then write Max, formaximum, next to the amount. You can also allow us to raise your bid by approx. 15% or approx 25%.The hammer price may be higher or lower than the estimatedprice, so it is possible to buy below the estimate. BruunRasmussen will always buy at the lowest price possible, as ifyou yourself had been present at the auction.All commission bids are strictly confidential.Commission bids must be submitted no later than 3 hoursprior to the start of the auction.HOW TO MAKE A COMMISSION BID:Complete the COMMISSION FORM with all pertinent infor-mation.Indicate the lot number.Indicate the amount you are prepared to bid.Should this amount be the absolute maximum, please writeMax in the appropriate column.You can also allow us to bid by up to approx. 15% orapprox. 25% more by indicating so.Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmus-sen receives it in due time before the auction.If the information should be insufficient, Bruun Rasmussencan abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be heldresponsible for error in bidding or failure to execute bids.After the auction Bruun Rasmussens 24-hour hammerprice-information is available for sale results at +45 33 43 69 08.INTERNET:The commission form can also be found and submitted atour web-site: www.bruun-rasmussen.dk services commision bidBids via the web-site are not accepted later than 24 hours prior to the auction.For additional information, please consult "Conditions ofpurchase" 1.113BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46XKO M M I S S I O N S B U DC O M M I S S I O N B I D S H AV N E NSkal vre Bruun Rasmussen i hnde senest 3 timer fr auktionens start.Must be submitted no later than 3 hours prior to the start of the auction.Navn Name: * .............................................................................................................................................................................Adresse Address: * ......................................................................................................................................................................Postnr./by City: * ........................................................................................................................................................................Land Country: * .............................................................. Fax: ................................................................................................Tel: * ............................................................................................................................................................................................e-mail: .............................................................................. CVR-nr. VAT No: ...........................................................................Bank: ................................................................................ Konto nr. Acct. No.: .....................................................................Adresse Address: ..........................................................................................................................................................................Postnr./By City: ............................................................... Land Country: ..............................................................................Tel: .................................................................................... Kontaktperson Contact: ..............................................................Obligatoriske felter er mrket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om p mine vegne at kbe neden-nvnte katalognumre s fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anfrte belb, i hammerslag.I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.Undertegnede har udfyldt ovennvnte med de nskede oplysninger, samt har accepteret kbskonditionerne.The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of sale.Signatur Signed: * ......................................................... B.R. kunde-nr. Client No.: ...........................................................Jeg nsker at modtage salgsresultater p de emnerjeg har budt p via e-mail dagligt efter auktion.I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction.p e-mail adressen on this e-mail address: ..........................................................................................................................AUKTION NR AUCTION NO: Katalog nr. Beskrivelse Bud kr. Max +15% +25%Lot. No. Description Bid DKKFortsttes nste side Please turn over Kommissionsbud kan ogs udfyldes og sendes via vores website: www.bruun-rasmussen.dkCommission bids can also be completed and submitted at our website: www.bruun-rasmussen.dk46114 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46KO M M I S S I O N S B U DC O M M I S S I O N B I D S H AV N E NAUKTION NR AUCTION NO: *Skal vre Bruun Rasmussen i hnde senest 3 timer fr auktionens start.Must be submitted no later than 3 hours prior to the start of the auction.Katalog nr. Beskrivelse Bud kr. Max +15% +25%Lot. No. Description Bid DKK46115BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46RET TIL NDRINGER FORBEHOLDES 2004 BRUUN RASMUSSEN GRAFIK OG DTP: LENE KLIBO TRYK: FROM & CO KATALOGPRIS KR. 50XINTERNATIONALE Eftersyn: 26. - 30. augustMALERIER OG ANTIKVITETER 734 Auktion: 31. aug. - 10. sept.VIN AUKTION 735 Eftersyn: 31. aug. - 1. sept.Auktion: 1. septemberMODERNE KUNST OG DESIGN 736 Eftersyn: 30. sept. - 4. okt.Auktion: 5. - 8. oktoberINTERNATIONALE Eftersyn: 25. - 29. novemberMALERIER OG ANTIKVITETER 737 Auktion: 30. nov. - 10. dec.BGER OG MANUSKRIPTER 738 Eftersyn: 25. - 29. novemberAuktion: 30. nov. - 1. decVIN AUKTION 739 Eftersyn: 13. decemberAuktion: 13. decemberVIN AUKTION 98 Eftersyn: 13. oktoberAuktion: 13. oktoberKUNST OG DESIGN AUKTION 99 Eftersyn: 7. -10. oktoberAuktion: 11. - 15. oktoberKUNST OG DESIGN AUKTION 100 Eftersyn: 9. -12. decemberAuktion: 13. - 16. decemberVBEN AUKTION 47 Eftersyn 30. sept. - 4. okt.Auktion 4. oktoberKUNST OG INDBO AUKTION 48 Eftersyn 30. sept. - 2. okt.Auktion 2. - 5. oktoberKUNST OG INDBO AUKTION 48 Eftersyn 25. - 27. novemberAuktion 27. - 30. novemberKO M M E N D E AU K T I O N E RC O M I N G AU C T I O N Sinformation F I N D V E J / F I N D YO U R WAYPakhusvejKalkbrnderihavnsgadeDampfrgevejFolke Bernadottes Allster VoldgadestbanegadeGrnningenStore KongensgadeBredgadeAmaliegadeEsplanadenAmerikakajIndiakajDag Hammarskjlds AllAmalienborgSlotKunstindustri-museetKastelletStatens Museumfor KunststerportstationFredericiagadeDronningens TvrgadeSankt AnDen lille HavfrueBruun RasmussenKunstauktionerBredgade 33Bruun Rasmussen HavnenAmerika Plads 11Pbemrk:ny lyskurvKbenhavn RdbyHelsingrOdense2221EnghavevejTorndalsvejRylevejHejrevejEngdalsvejKlydevejStrandvangenMgevejMgevejBatterivejTranevejTranevejStrandlyst All StrandskadevejMalmKbenhavn CAvedreSvangsvej 1-5TrnfalkevejAvedre HavnevejGammel Kge LandevejT I L H AV N E N F R A B R E D G A D ET I L F J E R N L AG E R E TI H V I D O V R ET E M A G R N L A N D I C Akunst og indboHAVNEN AUKTION46LRDAG DEN 21. -MANDAG DEN 23. AUGUST 2004KATALOG 50 KRK U N S T I N D B O A U K T I O N