KUNST INDBO AUKTION kunst og indbo HAVNEN ? TEMA GRNLANDICA kunst og indbo HAVNEN AUKTION 46 LRDAG

 • Published on
  12-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • T E M A G R N L A N D I C A

  kun

  st o

  g i

  nd

  bo

  HA

  VN

  EN

  A

  UK

  TIO

  N4

  6L

  R

  DA

  G D

  EN

  21

  . -

  MA

  ND

  AG

  DE

  N 2

  3.

  AU

  GU

  ST

  20

  04

  KATALOG 50 KR

  K U N S T I N D B O A U K T I O N

 • BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

  AUKTIONSLIV 9

  forskellige retninger og er medTjners ord et udtryk for museets40 rs tilnrmelse til det 20. r-hundredes kunst.

  Louisiana har ikke altid vidst, hvordet ville hen. Det lyder defensivt,men jeg mener godt, det kan tolkesoffensivt, siger Tjner.

  Han bliver ofte bliver spurgt om,hvor museet skal bevge sig hen.

  Det kan jeg ikke svare p, for vibevger os derhen, hvor kunstenbevger sig hen. Kunstnerne laverkunst, og museerne kommer bag-efter. Fdekden m ikke lavesom, s det bliver museernes behovfor udstillinger og museumsfolkeneslyst til at profilere sig, der bliverden drivende kraft i, hvad kunst-nerne laver, understreger han.

  Med hensyn til samlingen er Lou-isiana, som alle andre, i fremtidensvold, og har svrt ved at lggestrategier for indkb. Tjner ermeget stolt af museets samling, ogogs udlandet anerkender den somvrende i international klasse.

  Knud og arkitekturen

  Siden bningen i 1958 er der mangegange bygget til det oprindeligemuseum, men nu er det slut, for-sikrer Tjner.

  Knud ville have udbygget publi-kumsfaciliteterne hernede ved van-det, men jeg var ikke enig med ham.Det var beboerne i Humlebk hel-ler ikke. Planerne vakte en storm afprotester mod det ellers vellidte mu-seum, der mtte trkke dem tilbage.

  Arkitekturen har altid spillet en megetvsentlig rolle for Knud W. Jensen,og Louisiana som arkitektonisk pro-jekt er ogs noget af det, der inter-esserer Tjner allermest. Man mg ind i Knuds hoved for at forstdet med arkitekturen. Knud var besataf at lave prgnante rammer foraktiviteterne. Det var p det punkt,at han forsgte at perfektionere sitengagement. Han var mcen ogrammeskaber - ikke kunstner. Hanhavde et drive og en stetisk vilje,der var lige s stor som de kunst-nere, der frembragte vrkerne. Hanlagde sin ildhu og omtanke i at frammerne til at vre perfekte forkunstnerne, siger Tjner.

  Nr man i dag ser ud over Louisi-anas bygningerne, der hviler i detsmukke, kuperede landskab vedvandet, er det benlyst, at Knud W.Jensens arkitektoniske projekt erlykkedes ganske godt.

  Kunsten ned i jenhjde

  Arkitekturen her p museet adskil-ler sig fra nsten alle andre museerved sm forhold. Du kan relatererummene til din krop. Statens Mu-seum for kunst fra omkring 1900var et forsg p at overbyde denmenneskelige skala under devisen

  Larger than anything. P Louisi-ana trkker man i stedet bygning-erne ned i en skala, der svarer til dehuse, man gerne vil bo i.

  Den arkitektoniske mission pLouisiana er, at der skal vre enform for genkendelighed. Jeg serdet nsten som et socialt projektat f kunsten ned i jenhjde ogsekularisere bygningerne. Intet erlngere fra Louisiana end klassiskekunstmuseer, udformet som tem-pler med hellige haller og s videre.

  Et af de vsentligste arkitektoniskeprincipper p Louisiana er, at museetaldrig udefra m virke monumen-talt. Museet kan godt byde p storebygninger, men de er altid byggetind i landskabet, sledes at manf.eks. udnytter et naturligt fald elleren naturlig stigning, ppeger Tjner.

  Man skal hele tiden rundt om det nste hjrne

  Et andet vsentligt arkitektoniskprincip p museet er relateret tildet faktum, at museet er et gmuseum frem for et glanemuse-um. Man skal bevge sig for at setingene.

 • B R U U N R A S M U S S E N H A V N E NAmerika Plads 11 . 2100 Kbenhavn

  Tel +45 7027 6080 . Fax +45 7027 6090

  havnen@bruun-rasmussen.dk

  www.bruun-rasmussen.dk

  kun

  st o

  g i

  nd

  bo

  HA

  VN

  EN

  A

  UK

  TIO

  N4

  6L

  R

  DA

  G D

  EN

  21

  . -

  MA

  ND

  AG

  DE

  N 2

  3.

  AU

  GU

  ST

  20

  04

  A U K T I O N / AU C T I O N

  lrdag 21. aug. kl. 13 ldre mbler .......................... 1 - 392

  sndag 22. aug. kl. 12 varia ................................. 1000 - 1593

  mandag 23. aug. kl. 13 malerier ............................ 2000 - 2409

  kl. 17 moderne malerier ............. 4000 - 4273

  moderne kunstindustri ..... 4300 - 4361

  moderne mbler ............... 4500 - 4640

  E F T E R S Y N / P R E V I E W

  torsdag 19. aug. kl. 10-18

  fredag 20. aug. kl. 10-18

  lrdag 21. aug. kl. 10-13

 • B N I N G S T I D / O P E N I N G H O U R S

  Mandag til fredag kl. 10 til 17

  Monday to Friday 10 am to 5 pm

  info

  rmat

  ion

  S A L G S R E S U LTAT E R / S A L E S R E S U LT S

  Hammerslags-priser fra de seneste auktioner kan ses p vores hjemmeside:

  Sales results from the latest auctions are available at our website:

  w w w. b r u u n - r a sm us s e n . d k Hammerslag

  Sales results

  F OTO S / P H OTO S

  Fotos af alle effekter kan ses p vores hjemmeside:

  Photos of all items are available at our website:

  w w w. b r u u n - r a sm us s e n . d k Auktionskataloger

  Catalogues

  Kommende auktionerComing auctions

  A F H E N T N I N G / D I S PATC H

  Kbte numre kan afhentes under og umiddelbart efter auktionen,dog senest onsdag den 1. september / Wednesday 1st Sept. at the latest.

  Af hensyn til efterflgende auktion, vil uafhentede varer blive krt p lager for kbers regning / Uncollected items will be sent into storage at the expence and risk of the buyer.

  pr. kat. nr. varia & malerier: 150,- pr. pbegyndt mnedpr. kat. nr. mbler: 300,- pr. pbegyndt mned

  Betaling foretages direkte til lagerchef Frank Hgh ved afhentning.

  Vi hber p Deres forstelse og indsats for en hurtig og problemfri ekspedition, s vi derved hurtigere, og mere effektivt kan forberede den nste auktion. P forhnd tak.

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  3

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1

  Davenport af nddetr og -rod. 19.-rhs. slutning. H. 80. B. 70. D. 60.

  2.000

  2

  Senempire sjlebord af mahogny, rekt-angulr bordplade, trepas fod medlvepoter. 19. rh. H. 73. L. 93. B. 61.

  2.000-3.000

  3

  Senempire sofa af mahogny prydet medudskringer i form af stiliseret blad-vrk samt lvepoter. Ca. 1840. H. 100. L. 204. D. 75.

  3.000

  4

  Bombformet kommode med top afrdbroget marmor. CB Hansen Mbel-etablissement. Louis XV form. H. 83. B.130. D. 65.

  Afbildet 8.000-10.000

  5

  Et st p 12 salonstole af hvidmaletog guldstafferet tr, kopstykke udsk-ret med musling. Regence form. (12).

  4.000-6.000

  6

  Chatol af egetr, overdel med to dre,underdel med skriveplade, bag hvilkentalrige skuffer, herunder ligeknkketfront med smal og tre store skuffer.Restaureret. 18. rh. H. 207. B. 118. D. 60.

  Afbildet 4.000-6.000

  7

  Hornung Mller spinet i kasse af hvid-malet tr, stafferet i farver med blom-ster og bladvrk. Sign. Hornung Ml-ler Kbenhavn 1932. Copi efter Johs.Hitchcock, London Anno c. 1700. H. 84. B. 196. D. 80.

  4.000

  8

  Ovalt Christian VIII piedestalskab afmahogny, front med dr. 19. rhs.midte. H. 142. B. 60. D. 38.

  Afbildet 8.000-10.000

  9

  Frederik VII sknk af sortstafferetnddetr, front med to skuffer, her-under to dre. 19. rhs. slutning. H. 90. B. 110. D. 49.

  3.000-4.000

  10

  Italiensk kommode af nddetr, bom-b formet, front med to sm og to storeskuffer. Rococo form. H. 81. B. 108. D. 47.

  3.000-4.000

  11

  Vitrine af rosentr indlagt med intar-sia, plade af grbroget marmor, frontmed glasdr bag hvilken hylder. Tran-sition form. H. 159. B. 72. D. 39.

  2.000-3.000

  12

  Louis XVI dragkiste af egetr, frontmed fem skuffer flankeret af kannele-rede hjrnekvartsjler. Danmark, 18.rhs. slutning. H. 127. B. 125. D. 58.

  6.000-8.000

  13

  Et st p seks engelske spisebordstoleaf mahogny, betrk af sort hestehr.Sheraton form. (6).

  3.000

  14

  Louis XVI dragkiste af egetr, frontmed fem skuffer flankeret af hjrne-kvartsjler med kapitler og baser afbronce. Danmark, 18. rhs. slutning.H. 134. B. 126. D. 42.

  Afbildet 8.000-10.000

  15

  Sknvirke mblement af mahogny, be-stende af sofa, bord, et par salonsto-le, et par bergerer samt tre lave lne-stole. Danmark, 1918. (9).

  8.000-10.000

  16

  Fransk senempire armstol af mahogny.19. rhs. midte.

  2.000

  m

  ble

  r

  4

  21. august kl.13

  14

  6 8

  auk 46 s.03-100 indhold Page 3 Tuesday, August 10, 2004 3:02 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  4

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  17

  Christian VIII spejl i ramme af mahog-ny, gennembrudt top udskret medblomster og bladvrk. 19. rh. H. 200. B. 62.

  2.000-3.000

  18

  Napoleon III skab i boulle maner, pro-fileret top af sort marmor, front medto dre, rigt indlagt med ornamentikaf bronce p bund af skildpaddeskjold,prydet med forgyldt ornamentik. H.112. B. 134. D. 41.

  Afbildet 6.000-8.000

  19

  Fransk skabsmbel af rosentr, rigtindlagt med intarsia i form af blomsterog bladvrk, top prydet med galleri-kant, front med dr. Transition form. H. 68. L. 41. B. 33.

  2.000

  20

  Vitrine af mahogny, front og sider medglas, prydet med beslag af forgyldtbronce. Empire form. H. 156. B. 114. D. 36.

  2.000

  21

  Christian VIII buffet af mahogny, topmed gallerikant, front med fire skuffer,herunder fire dre, bag hvilken hylder.19. rhs. midte. H. 105. B. 178. D. 65.

  6.000

  22

  Dansk kommode af guldstafferet nd-detr, plade af sort- og grnbrogetmarmor, front med tre skuffer. Rococoform. H. 98 B. 122. D. 52.

  6.000

  23

  Bureau plat af rosentr, prydet medornamentik af forgyldt bronce, pladeindlagt med lder, sarg med tre skuf-fer. Louis XV form. H. 77. B. 160. D. 80.

  Afbildet 8.000-10.000

  24

  Sideboard af mrkpoleret egetr, dre-jede ben hvorimellem sprosser. H. 72. L. 130. B. 36.

  1.000-2.000

  25

  Spisestue af hvidmalet og guldstafferettr, bestende af spisebord, 10 salon-stole, vitrineskab, sknk og anretter-bord. Rococo form. (14).

  18.000-20.000

  26

  Empire hjrneskab af mahogny indlagtmed lister af lyst tr, over- og under-del med to dre, bag hvilke skuffer oghylder. 19. rh.s begyndelse. H. 202. B. 125. D. 74.

  7.000-10.000

  27

  Samling nyrenaissance mbler, best-ende af salonbord, to hjryggede arm-stole samt et par salonstole sde ogryg med fransk flet. (5).

  3.000-5.000

  28

  Et par armstole af grmalet og guld-stafferet tr, udskret med bladvrk.Louis XVI form. (2).

  Afbildet 3.000-4.000

  29

  Bakkebord af grmalet og guldstaffe-ret tr, kannelerede tilspidsede ben.Louis XVI form. H. 61. L. 73. B. 43.

  2.000

  30

  To runde lampeborde, det ene medplade af marmor indlagt med pietradura med fugl, det andet, Jugend, afmahogny med forgyldt stel. (2).

  3.000

  31

  Nyrococo salon af mahogny, besten-de af et par armstole og et par salon-stole. Danmark, 19. rhs. slutning. (4).

  3.000-4.000

  32

  Et st p fire Frederik VII stole af sort-stafferet nddetr. 19. rhs. slutning.(4).

  2.000

  33

  Lille kiste af kamfertr, betrukket medlder og prydet med lister og beslag afmessing. Plakette J.J. Falero, senerestel. 19. rh. H. 58. L. 63. B. 32.

  2.000

  34

  Louis XVI kommode af mahogny, frontmed tre skuffer, afskrne kanneleredehjrner. 18. rhs. slutning. H. 83. B. 58. D. 40.

  4.000

  35

  Et par nyrococo armstole af mahogny,gennembrudt top udskret med blad-vrk, cabriole ben. 19. rhs. slutning. (2).

  4.000

  36

  Frederik VII chiffoniere af sortstafferetnddetr, front med syv skuffer. 19.rhs. slutning. H. 170. B. 106. D. 51.

  4.000-6.000

  37

  Frederik VII bogskab af nddetr,front med dr med glas, bag hvilkenhylder. 19. rhs. slutning. H. 170. B. 88. D. 32.

  4.000

  38

  Engelsk chatol af mahogny, vitrine-overdel, underdel med skriveplade baghvilken talrige sm skuffer, underdelmed fire skuffer, defekt hngsler p vi-trinedr. Sheraton form. H. 210. B. 105. D. 54.

  6.000-8.000

  39

  Fransk salon af forgyldt tr, bestendeaf sofa og fire armstole, udskret medrosetter og bladvrk. Louis XVI form.19. rh. Sofa L. 130. (5).

  Afbildet 15.000

  40

  Christian VIII spillebord af mahogny,drejede ben. 19. rh. H. 74. B. 89. D. 44.

  2.000

  41

  Norsk bord udskret med lver samtseks salonstole med gennembrudt ryg,udskret med bladvrk. Barok form.18.-19. rh. H. 78. L. 157. B. 93. (7).

  Delvis Afbildet 8.000-12.000

  23 2818

  auk 46 s.03-100 indhold Page 4 Tuesday, August 10, 2004 3:02 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  5

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  42

  Hjrneskab af grnmalet tr, staffereti grt og guld, vitrineoverdel med todre, underdel med to dre, bag hvilkehylder. Louis XVI form. H. 232. B. 110. D. 58.

  5.000

  43

  Senempire hjrneskab af mahogny,buet front, over- og underdel med todre, bag hvilke hylder. 19. rhs. be-gyndelse. H. 255. B. 114. D. 68.

  Afbildet 6.000

  44

  Engelsk vitrineskab af mahogny ind-lagt med lister af lyst tr, svungenfront med to glasdre. Sheraton form.H. 174. B. 110. D. 40.

  3.000-5.000

  45

  Afghan med rd bund. 250 x 370.

  1.500

  46

  Engelsk standur i kasse af mahogny ogegetr, hvidmalet skive med romer-og arabertal, mnefase, sekund- ogdatoviser, dekoreret i farver med blom-ster. Sign. Jn. Dobie Tanfield. 19. rh.H. 202.

  4.000-6.000

  47

  Skotsk standur i kasse af mahognypo-leret egetr, hvidmalet skive med ro-mer- og arabertal, sekund- og datovi-ser. Sign. Alexr. Nimmo, Kirkaldy. 19.rh. H. 212.

  6.000-8.000

  48

  Dansk Louis XVI dragkiste af egetr,front med fem skuffer flankeret af kan-nelerede hjrnekvartsjler med bronce-kapitler. Restaureret. 18. rhs. slut-ning. H. 142. B. 126. D. 59.

  3.000

  49

  Christian VIII spejl i ramme af ma-hogny og konsolskab af nddetr. 19.rh. Spejl H. 135. B. 66. Konsol. H. 84.B. 67. D. 35. (2).

  2.000

  50

  Senempire hjrneskab af mahogny,front med skuffe og dr. 19. rhs. be-gyndelse. H. 151. B. 88. D. 52.

  Afbildet 3.000-5.000

  51

  Dansk rococo stol af nddepoleret b-getr, kopstykke udskret med musling,cabriole ben. 18. rhs. midte.

  2.000

  52

  Svensk klapbord af nddepoleret fyrre-tr. 19. rh. H. 78. L. 30/162. B. 118.

  3.000-4.000

  53

  To rococo stole, den ene med franskflet i sde og ryg, den anden udskretmed musling og stafferet i guld. 18.rhs. midte. (2).

  3.000

  54

  Louis XVI bord af mrkpoleret egetr,prydet med udskringer, sarg medskuffe. Restaureret, senere plade. 18.rhs. slutning. H. 73. L. 91. B. 60.

  2.000-3.000

  55

  Bornholmsk standur i kasse af rdlase-ret tr, hvidmalet skive med romertal.Sign. J.C. Lindtner 1856. 19. rhs.midte. H. 200.

  2.500

  56

  Lille barok standkiste af fyrretr, pry-det med beslag og bnd af jern, op-klappelig top. Senere underdel. 18. rh.

  2.000

  57 Senempire kommode af mahogny,front med fire skuffer, flankeret af dre-jede hjrnesjler, p dyrepoter. 19.rhs. frste halvdel. H. 88. B. 84. D. 47. 3.000

  58 Christian VIII spejl og konsolskab afnddetr. 19. rhs. midte. Konsol H.80. B. 68. D. 35. Spejl H. 170. B. 66. (2). 3.000-5.000

  59 Svensk empire klapbord af birketr,sarg med skuffe, gennembrudte siderudskret med lyre p topas fodstykker.19. rhs. begyndelse. H. 75. L. 92/134. B. 77. 4.000

  60 Christian VIII spisebord af mahogny,med udtrk, riflet sjle p firpasfodmed ruller. 19. rh. H. 77. L. 86/300. B. 136. 5.000

  41 4339

  50

  m

  ble

  r

  auk 46 s.03-100 indhold Page 5 Tuesday, August 10, 2004 3:02 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  6

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  61

  Rococo lampetspejl af forgyldt ogbronceret tr, top dekoreret med gen-nembrudte skringer i form af mus-ling, bladvrk og blomster. AntageligItalien. 18. rhs. midte. Nyere spejlglas.H. 65. B. 21.

  6.000

  62

  Transition kommode af elmetr, lige-knkket front med udtrkkelig skrive-plade og skuffer. Holland, 18. rhs.slutning. H. 85. B. 103. D. 54.

  Afbildet 5.000

  63

  Nodestativ af maghony og mahogny-poleret tr, drejet stamme p trepasfod. 19 rh. H. 118.

  1.500-2.000

  64

  Dansk kommode af guldstafferet nd-detr, ligeknkket front med tre skuf-fer, kaneben. Rococo form, 19. rh. H.77. B. 68. D. 44.

  Afbildet 5.000

  65

  Davenport af maghony, top med skri-veplade, hvorunder rum og skuffer,front og sider indlagt med rodtr, denene side med dr. England, 19 rh. H.82. B. 72. D. 60.

  2.000-3.000

  66

  Nyrococo skrivebord af palisander ind-lagt med lister af lyst tr, svungenfront med fem skuffer, cabriole benudskret med bladvrk, p ruller. 19.rhs. slutning. H. 75. B. 111. D. 58.

  2.000

  67

  Lille sofa af forgyldt tr, udskret medsljfe, rosetter og bladvrk. Louis XVIform. L. 115.

  2.000

  68

  Armstol af forgyldt tr, udskret medmusling og bladvrk. Regence form,19. rhs. slutning.

  1.500

  69

  Nyrococo salon af palisander besten-de af sofa samt et par armstole samten ikke tilhrende armstol, udskretmed blomster og bladvrk. 19. rhs.slutning. (4).

  5.000

  70

  Victoriansk davenport nddetr, topmed skriveplade, hvorunder rum, sidemed dr bag hvilen skuffehylder. Eng-land, 19. rhs. slutning. H. 83. B. 70.D. 58.

  Afbildet 4.000-6.000

  71

  Kirkekrone af messing, otte svungnelysarme. Barok form. H. 80. Diam. 80.

  2.000-3.000

  72

  Lille Louis XVI spejl af forgyldt tr,gennembrudt top udskret med spejl-felt, blomster og bladguirlander. 18.rhs. slutning. H. 66. B. 32.

  3.000-4.000

  73

  Louis XVI chatol af mahogny, prydetmed indlgninger i lyst og mrkt tr,overdel med tre dre, underdel medskriveklap bag hvilken skuffer og rum,herunder mindre samt tre strre skuf-fer. Ca. 1790. H. 206. B. 112. D. 53.

  Afbildet 10.000

  74

  Frederik VII dameskrivebord af ndde-tr, indlagt med lister af sort tr, gal-leritop, sarg med tre skuffer, drejedeben. 19. rhs. slutning. H. 206. B. 112. D. 53.

  3.000

  75

  Christian VIII buffet af mahogny, frontmed to skuffer, herunder to dre. 19. rh.H. 108. B. 140. D. 55.

  3.000-4.000

  76

  Hornung og Mller flygel af sortmalettr, seks oktaver, to pedaler.

  3.000-5.000

  77

  Et par nyrococo armstole af mahognymed cabriole ben. 19. rh. (2).

  2.000-3.000

  78

  Senempire kommode af mahogny,front med tre skuffer. Ca. 1820. H. 85.B. 74. D. 44.

  2.000-3.000

  79

  Nyrococo sofa af mahogny, udskretmed rocailler, kmninger og bladvrk,p dyrepoter. 19. rhs. slutning. L. 194.

  3.000

  80

  Et par armstole af egetr, udskretmed bladvrk. Rococo form. (2).

  1.500

  81

  Charles X seng af mahogny, prydetmed beslag af bronce. Frankrig, 19. rh.H. 108. L. 200. B. 140.

  2.000-3.000

  82

  Hvidmalet almue slagbnk med ud-trk. 19. rh. L. 183.

  2.000-3.000

  83

  Bakkebord af mahogny med ls bakkeaf messing. Louis XVI form. H. 83. L. 81. B. 41.

  1.500

  62 64 70

  auk 46 s.03-100 indhold Page 6 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  7

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  84

  Lille fransk skabsmbel af mahogny,prydet med beslag af bronce, frontmed jalousilge og dr, samt hnge-skab af egetr med tre lger. 19. rh. (2).

  2.000

  85

  Charles X kommode af mahogny, topaf grbroget marmor, front med fireskuffer, flankeret af hjrnehelsjler.19. rh. H. 92. B. 130. D. 65.

  7.000-10.000

  86

  Senempire skrivebord af mahogny, topmed skriveplade, sarg med skuffer, si-der med dre. 19. rhs. midte. H. 79.B. 138. D. 70.

  4.000

  87

  Lysekrone af forgyldt bronce, med ar-me til 12 lys, rigt stbt med blomsterog bladvrk. H. 75. Diam. 55.

  6.000-8.000

  88

  Prismekrone med stel af bronce, pry-det med guirlander og kaskader, stam-me af drejet glas. H. 110. Diam. 90.

  Afbildet 10.000-12.000

  89

  Sovevrelse mblement af grmalettr, bestende af seng, toiletbord,armstol, et par salonstole og natskab,udskret med sljfer, bladguirlanderog rosetter. Louis XVI form. (6).

  Afbildet 4.000-6.000

  90

  Kommode af blmalet og guldstaffe-ret tr, front med tre skuffer. LouisXVI form. H. 82. B. 86. D. 48.

  Afbildet 3.000

  91

  Empire chatol af mahogny, skrklapbag hvilken talrige mindre skuffer ogdre, herunder tre store skuffer. 19.rhs. begyndelse. H. 102. B. 100. D. 49.

  3.000-5.000

  92

  Flisebord med 12 hollandske fliser, de-koreret i blt med vase og blomster,senere underdel af hvidmalet og guld-stafferet tr. Delvis 19. rh. H. 73. L. 61. B. 48.

  2.000-3.000

  93

  Bergere og lille lampebord af forgyldttr, plade af grbroget marmor. LouisXVI form. (2).

  2.000

  94

  Stort spejl i ramme af forgyldt tr,gennembrudt og rigt udskret medbladvrk. Barok form. H. 135. B. 118.

  1.000-2.000

  95

  Bakkebord af sortmalet og guldstaffe-ret tr, ls bakke dekoreret i farvermed frugtkurv og blomster. 19. rhs.begyndelse.

  2.000

  96

  Engelsk armstol med stel af mahogny.George II form.

  1.500

  97

  Flisebord med 24 hollandske fliser de-koreret i blt, senere underdel af bl-malet og guldstafferet tr. Rococoform, delvis 19. rh. H. 73. L. 85. B. 60.

  3.000-4.000

  98

  Venetiansk spejl i ramme af spejlglasslebet og prydet med blomster ogbladvrk. H. 90. B. 52.

  1.000

  99

  Kinesisk armstol af hungmu tr, gen-nembrudt og rigt udskret samt ind-lagt med perlemor.

  2.000

  100

  Empire kommode af mahogny, frontmed tre skuffer. 19. rh.s begyndelse.H. 81. B. 89. D. 46.

  3.000-5.000

  101

  Chatol af egetr med vitrineoverdel.Barok form, 19. rh. H. 210. B. 110. D. 56.

  4.000-6.000

  102

  Et par armstole af mahogny, rygstykkerigt udskret. Hepplewhite form. (2).

  2.000

  m

  ble

  r

  73 88

  9089

  kl. ca.14

  [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 7 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  8

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  103

  Napoleon III boulle vitrineskab af sort-lakeret tr, rigt prydet med boulleindlgninger samt bronce monterin-ger. 19. rh. H. 112. B. 83. D. 31.

  Afbildet 4.000-6.000

  104

  Kommode af mahogny, top udskretmed tandsnit, front med to skuffer.Louis XVI form. H. 74. B. 50. D. 33.

  3.000

  105

  Empire spillebord af mahogny, sargmed skuffe, lige tilspidsede ben. 19.rhs. begyndelse. H. 77. B. 92. D. 41.

  1.500

  106

  Senempire sofa og st p tre salonsto-le, af mahogny, udskret med blad-vrk. 19. rh. Sofa L. 200. (4).

  5.000

  107

  Russisk empire chiffoniere af mahogny,profileret, demi lune formet top, frontdekoreret med kannelerede sjler ilagtmessinglister. 19. rhs. frste halvdel.Restaureret. H. 121. B. 77. D. 58.

  20.000

  108

  Nyrococo bogskab af mahogny udsk-ret med blomster og bladvrk, frontmed to dre med glas, hvorunder skuf-fe. 19. rhs. slutning. H. 162. B. 102. D. 42.

  5.000

  109

  Empire bakkebord af valnddetr og -rod, plade indlagt med bakke og listeraf messing, sarg med skuffe. Med eti-ket "Snedker, J.C. Esmann, boende iVognmagergade, No 144." Restaureret.19. rhs. begyndelse. H. 75. B. 76. D. 62.

  5.000

  110

  Victoriansk vitrine af mahogny, frontmed to dre bag hvilke hylder og skuf-fe, herunder stor skuffe. England, 19.rhs. slutning. H. 222. B. 126. D. 55.

  6.000

  111

  Senempire piedestalskab af mahognyindlagt med lister af lyst tr, frontmed dr og to skuffer. 19. rhs. midte.H. 163. B. 71. D. 39.

  2.000-3.000

  112

  Regency kommode af mahogny, frontmed fire skuffer, let, svungne ben.England, ca. 1800. H. 87. B. 89. D. 46.

  4.000-6.000

  113

  George III standur i kasse af rdlakerettr, dekoreret med kineserier, mes-singskive prydet med ciseleringer. Ca.1800. H. 210.

  8.000-10.000

  114

  To grmalede taburetter. Gustavianskform. 20. rhs. begyndelse. (2).

  1.000-2.000

  115

  To armstole af delvis bemalet tr.Louis XVI form. Ca. 1900. (2).

  3.000

  116

  Chiffoniere af mahogny, front medfem skuffer, prydet med blomster ogbladvrk. 19. rhs. slutning. H. 122. B. 100. D. 51.

  4.000

  117 Almueskab af grnmalet og guldstaf-feret tr, overdel med to dre flanke-ret af fritstende helsjler, underdelmed to dre, bag hvilke hylder. 19.rh. H. 170. B. 96. D. 45. 4.000

  118 Senempire bogskab af mahogny, over-del med to dre med glas, bag hvilkehylder, underdel med tre skuffer. 19.rhs. frste halvdel. H. 192. B. 92. D. 40. 6.000-8.000

  119 Senempire sekretr af mahogny, frontmed skuffer og nedklappelig skrivepla-de, bag hvilken dr og sm skuffer.Danmark. Ca. 1830. H. 145. B. 102. D. 50. 6.000-8.000

  120 Frederik VII bogskab af nddetr, ind-lagt med lister af sort tr, front meddr med glas. 19. rhs. slutning. H. 175.B. 80. D. 34. 2.500

  121 Victoriansk standur af mahogny, hvid-malet skive med romertal og sekundvi-ser, dekoreret i farver med scenerier.Sign. W. Mayson. 19. rh. H. 226. 6.000-8.000

  122 Kashgai, semiantik kelim, rd bundprydet med geometrisk ornamentik. L. 308. B. 152. 1.500

  123 Senempire bogskab af mahogny, frontmed to dre med glas, bag hvilke hyl-der. 19. rhs. midte. H. 198. B. 142. D. 44. 15.000

  124 Charles X armstol af mahogny rigt pry-det med skringer i form af volutterog bladvrk. Frankrig, ca. 1840.

  3.000-5.000

  133126103

  auk 46 s.03-100 indhold Page 8 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  9BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  125 Klapbord af rosentr rigt prydet medintarsia i form af blomster og bladvrksamt broncemonteringer. Louis XVform, 19. rh. H. 67. B. 58. D. 58. 5.000

  126 Italiensk kommode af nddetr, ind-lagt med intarsia, front med tre skuf-fer, lige tilspidsede ben. Guiseppe Ma-giolini stil. Louis XVI form. H. 94. B.119. D. 57. Afbildet 15.000

  127 Chatol af egetr, skrklap bag hvilkenskuffer og dr, af mahogny, herundertre store skuffer. Ca. 1800. H. 103. B. 100.D. 50. 4.000-6.000

  128 Fransk kommode af rosentr, plade afrdbroget marmor, front med to skuf-fer indlagt med parketteri og prydetmed beslag af bronce. Transition form.H. 72. B. 63. D. 40. 3.000-4.000

  129 Lille fransk kabinet af rosentr, top afgrbroget marmor, front med nedklap-pelig dr, bag hvilken hylder, prydetmed beslag af bronce. Rococo form. H. 72. B. 53. D. 40. 3.000-4.000

  130 Fransk kommode af rosentr, plade afrdbroget marmor, svungen front medtre skuffer indlagt med intarsia og pry-det med ornamentik af bronce. Rococoform. H. 85. B. 80. D. 36. 4.000

  131 Fritstende engelsk skrivebord af sort-malet tr, dekoreret med kineserier iguld, plade indlagt med lder, sargmed fem skuffer, p topas ben medruller. H. 74. L. 106. B. 54. 2.000

  132 Standur i kasse af hvidmalet og guld-stafferet tr, hvidmalet skive med ara-bertal. 19. rh. H. 194. 4.000

  133 Louis XVI spejl i ramme af forgyldttr, gennembrudt og rigt udskret medornamentik, senere facetteret spejlglas.18. rhs. slutning. H. 109. B. 60. Afbildet 4.000

  134 Engelsk standur i kasse af mahogny,skive af messing med romer- og araber-tal, sekund- og datoviser samt mne-fase. Sign. Preston, Liverpool. 19. rh.H. 222. Afbildet 10.000-15.000

  135 Senempire sekretr af mahogny, frontmed fire skuffer og nedklappelig skri-veklap, bag hvilken talrige skuffer ogdr. Ca. 1830. H. 152. B. 106. D. 50. 6.000-8.000

  136 Barok skab af rdmalet tr, profilerettop, front med to lger. Senere bema-ling og nyere lse. Restaureret. 18. rh.H. 196. B. 92. D. 37. 4.000

  137 Standur i kasse af blmalet og guld-stafferet tr. Engelsk vrk med skiveaf messing, timekrans af tin med ro-mer- og arabertal samt sekund- og da-toviser. Sign. Edw. Faulkner, London. H. 215. 6.000

  138 Senempire chiffoniere af mahogny,front med syv skuffer. Ca. 1830. H. 147. B. 105. D. 55. 2.000-3.000

  139 Senempire hjrneskab af mahogny,front med skuffe og dr. Ca. 1830. H.139. B. 84. D. 57. 4.000

  140 Dansk empire chatol af mahogny pry-det med hjrnekvartsjler, overdel meddre bag hvilke hylder og skuffer, ned-klappelig skriveplade bag hvilken talri-ge skuffer og rum, underdel med fireskuffer. 19. rhs. begyndelse. H. 209.B. 124. D. 60.Afbildet 15.000-20.000

  141 Semiantik Tbriz, bl bund med geo-metrisk mnster, rd bort. 142 x 182. 2.000

  142 Persisk tppe, Hamadan design, mr-kebl bund med blomster og blad-vrk. 215 x 322. 3.000

  143 Christian VIII piedestalskab af ma-hogny, front med to skuffer og dr.19. rhs. midte. H. 158. B. 72. D. 42. 3.000

  144 Antik Ersari, bedetppe. 80 x 127,samt to semiantikke Tekke chuval. 65 x 117. (3). 2.000

  m

  ble

  r

  140134

  auk 46 s.03-100 indhold Page 9 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  10 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  145 Semiantik Mahal 130 x 190, samt an-tik Saryk chuwal. 94 x 170. (2). 3.000

  146 Persisk tppe, Tbriz, rd bund medmedaillon og bl bort. 300 x 400. 6.000

  147 Semiantik Meshed, persisk tppe, me-dallion p rd bund med bl borter. 300 x 400. 6.000

  148 Rococo spejl i ramme af forgyldt tr,udskret med vase, blomster og blad-vrk. 18. rhs. midte. H. 82. B. 36.Afbildet 4.000-6.000

  149 Engelsk banjobarometer i kasse af pa-lisander med termometer, hydrometerog vaterpas. Sign. Wenham Shipd-ham. 19. rh. H. 97. 3.000

  150 Engelsk banjobarometer i kasse af ma-hogny indlagt med lister af lyst tr,med termometer, hydrometer, vater-pas og butler's mirror. 19. rh. H. 96. 3.000

  151 Senempire piedestalskab af mahogny,front med skuffe og dr. 19. rh. H. 138.B. 59. D. 42. 3.000-4.000

  152 Empire spillebord af mahogny, tilspid-sede ben. 19. rhs. begyndelse. H. 76. L. 91. B. 43. 3.000

  153 Nyrococo sybord af mahogny, opklap-pelig plade hvorunder rum, cabrioleben. 19. rhs. slutning. H. 74. B. 52. D. 40. 2.000-3.000

  154 Empire spejl i ramme af mahogny, ind-lagt med intarsia i form af fugle. 19.rhs. begyndelse. H. 87. B. 35. 2.000

  155 Konsol af forgyldt skret tr, gennem-brudt og udskret med regence orna-mentik, plade af hvidbroget marmor,bund med spejlglas, 19. rh. H. 83. B.109. D. 41. Afbildet 6.000

  156 Mora-standur i hvidmalet kasse, deko-reret i farver med blomster og blad-vrk, hvidmalet skive med arabertal.Sverige, ca. 1800. H. 230. 3.000

  157 Stort ovalt spejl i ramme af forgyldttr og gesso, top med musikinstru-menter, facetslebne spejlglas. 19. rhs.slutning. H. 135. B. 94. 5.000

  158 Nyrococo cylinderbureau af mahogny,overdel med tre dre og skuffe, under-del med cylinderklap bag hvilken skuf-fer og skriveplade, herunder tre dre.19. rhs. slutning. H. 228. B. 146. D. 94.Afbildet 10.000-15.000

  159 Spejl i ramme af forgyldt tr og gesso,buet top prydet med vbenskjold samtegelvs ranker. Louis XVI form, 19.rhs. slutning. H. 122. B. 52. 1.500

  160 Tppe, Kirman, rd bund prydet medmedaillon, omkranset af beige bortmed bl bund. 390 x 275. 6.000-8.000

  161 To nsten ens nyrococo armstole afnddetr, medaillonrygge og cabrioleben med ruller. 19. rhs. midte. (2). 4.000

  162 Centerbord af hvidmalet og guldstaf-feret tr, sarg rigt udskret med ro-cailler og kmninger, cabriole benhvorimellem kryds. Rococo form. H. 75. L. 114. B. 70. 1.200

  163 Salon bestende af to armstole og firesalonstole af hvidmalet tr, udskretmed sljfer og rosetter, kanneleredetilspidsede ben. Louis XVI form. (6). 2.000

  164 Tresidet bordvitrine af palisander pry-det med beslag og lister af bronce, op-klappelig top med glas. Rococo form.H. 73. L. 47. B. 47.Afbildet 3.000

  165 Christian VIII slvtjsskab af mahogny,front med dre og skuffer. 19. rh.smidte. H. 162. B. 99. D. 50. 6.000

  166 To armstole, den ene nyrococo af b-getr udskret med blomster og blad-vrk, den anden senempire, af mrk-poleret tr. 19. rh. (2). 1.500

  167 Louis XVI spejl i ramme af mahogny,to spejlfelter. Ca. 1790. H. 127. B. 53. 2.000

  168 Senempire sofa og st p tre salonsto-le, af mahogny, udskret med blad-vrk. 19. rh. Sofa L. 200. (4). 3.000

  169 Senempire kommode af mahognypole-ret birketr, front med fire skuffer. 19.rhs. midte. H. 82 B. 81. D. 47. 3.000

  155148 164 173

  auk 46 s.03-100 indhold Page 10 Tuesday, August 10, 2004 3:08 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  11

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  170

  Empire klapbord af mahogny indlagtmed lister og intarsia af lyst tr, sargmed skuffe, topas fodstykke. 19. rh.H. 71. L. 98/150. B. 73.

  3.000

  171

  Engelsk banjobarometer i kasse af ma-hogny indlagt med lister af lyst tr,med termometer, hydrometer, vater-pas og butler's mirror. 19. rh. H. 94.

  2.000

  172

  Kommode af mahogny, top udskretmed tandsnit, front med to skuffer.Louis XVI form. H. 74. B. 50. D. 33.

  3.000

  173

  Sekskantet lanterne af messing, gen-nembrudt og pundslet med bladvrk,sider med glas, indvendig med holderetil tre lys. 19. rh. H. 74. Diam. 38.

  Afbildet 3.000-4.000

  174

  Dansk Louis XVI spejl i ramme af guld-stafferet mahogny, top prydet med va-se. Kbenhavn, ca. 1790. H. 142.B. 54.

  Afbildet 8.000-12.000

  175

  Engelsk banjobarometer af palisandermed hydrometer og termometer. 19. rh. H. 96.

  1.500-2.000

  176

  Almue standur i kasse af bllaseret tr,dekoreret i farver med ornamentik,hvidmalet skive med romertal. 19. rh. H. 203.

  3.000

  177

  Marie Theresia lysekrone med 12svungne lysarme, stel af messing rigtbehngt med forskellige prismer. Ca.1910. H. 100. Diam. 98.

  2.000-3.000

  178

  Empire kommode af mahogny, frontmed to mindre samt strre profileretskuffe. Monteret med senere overskab.Ca. 1820. Restaureret. H. 152. B. 81. D. 47.

  3.000-4.000

  179

  Kelim, rd bund med medaillon. Tyrkiet. 200 x 280.

  3.000-5.000

  180

  Semiantik lber, Bidjar, mrk bundmed geometrisk mnster og rd bort. 102 x 515.

  3.000

  181

  Tppe, bl bund med rde stjerner.Afghanistan. 205 x 280.

  1.500

  182

  Semiantik Tbriz. 255 x 350.

  2.000

  183

  Tre tpper, en Afghan 114 x 240, Kes-han rd bund med blomster og blad-vrk. 195 x 295, samt Mir med blbund. 200 x 330. (3).

  2.000-3.000

  184

  Tre tpper, to Armenske tpper hhv94 x 135 og 115 x 184. samt smal Eri-van lber. 74 x 276. (3).

  2.000

  185

  Keshan, Iran. Medallion tppe p rdbund. 280 x 380.

  4.000-6.000

  186

  Kinesisk tppe, gul bund med bl bort,Peking stil. 340 x 240.

  2.000-3.000

  187

  Kinesisk rygebord med bakke af cisele-ret kobber samt lille bord af tr, pry-det med udskringer. (2).

  1.000

  188

  Engelsk vitrineskab af mahogny ind-lagt med intarsia, front med to glasd-re bag hvilke hylder. Regency form. H.152. B. 122. D. 40.

  3.000-5.000

  189

  Fransk nyrococo salon af palisander,bestende af sofa og to armstole, ud-skret med blomster og bladvrk. 19.rh.s slutning. Sofa L. 198. (3).

  6.000-8.000

  m

  ble

  r

  174158 195 - detalje

  192

  auk 46 s.03-100 indhold Page 11 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  12

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  190

  Tekke, Turkmenien. Semiantik. 160 x 115.

  1.500

  191

  Kommode af rosentr indlagt med in-tarsia, plade af grbroget marmor, buetfront med to skuffer. Transition form.H. 74. B. 66. D. 38.

  1.500-2.000

  192

  Kbenhavner Louis XVI kommode afmahogny, front med fire skuffer, flan-keret af kannelerede hjrnekvartsjler.Danmark, 18. rhs. slutning. H. 84. B.71. D. 44.

  Afbildet side 11 6.000

  193

  Dansk Louis XVI spillebord af ma-hogny, buet front, tilspidsede ben. 18.rhs. slutning. H. 77. B. 94. D. 41.

  3.000

  194

  Klassisk sjle af rdbroget marmor.Defekt. H. 112.

  2.000

  195

  Signeret dansk empire kommode afmahogny, buet front med fire skuffer,verste skuffe af frugttr indlagt medintarsia i form af guirlande. 19. rhs.begyndelse. H. 79. B. 69. D. 49.

  Johan Joakim Pengel (1752-1819) varsnedkermester i Kbenhavn fra 1776 til1819 og havde vrksted i stergade 42indtil 1806, herefter flyttede han tilstergade 60, hvor han arbejdede indtil1819. Afbildet. Detalje side 11. 10.000

  196

  Fransk toiletbord af palisander indlagtmed intarsia, opklappelig top hvorun-der rum, cabriole ben. Louis XV stil. H. 73. B. 58. D. 42.

  1.500-2.000

  197

  Standur i kasse af rdmalet og guld-stafferet tr, timekrans af tin med ro-mer- og arabertal, sekundviser samtplakette sign. Knoppe Itzehoe Nr. 23.19. rhs. begyndelse. H. 208.

  4.000-6.000

  198

  Barok langbord af ege- og fyrretr,sarg med skuffe. 18.-19. rh. H. 80. L. 165. B. 77.

  4.000-6.000

  199

  Et par salonstole af mahogny. Chip-pendale form. Fremstillet hos LarsMller, Bredgade 19. (2).

  1.500

  200

  Salon af guldstafferet mahogny, best-ende af sofa, armstol, salonstol ogrundt bord. Louis XVI form. Sofa L.133. Bord H. 70. Diam. 83. (4).

  Afbildet 8.000-10.000

  201

  Kirkekrone af messing med 12 arme.H. 80. Diam. 91.

  2.000

  202

  Spejl af udskret og forgyldt tr. LouisXVI form. Ca. 1900. H. 108. B. 62.

  1.500-2.000

  203

  Stort ovalt spejl i ramme af forgyldttr og gesso, prydet med druelv,Louis XVI form. H. 165. B. 122.

  Afbildet 5.000

  204

  Konsol af forgyldt tr med plade af lysbroget marmor, stamme i form af yng-ling p base med dyrepoter. H. 80. B. 82. D. 28.

  2.000

  205

  Nyrococo spejl i ramme af forgyldttr, gennembrudt top udskret meddruer. H. 165. B. 72.

  1.500

  206

  Nyrococo spejl i ramme af forgyldt trudsket med rocailler og kmninger.H. 77. B. 56.

  1.500

  207

  Vitrineskab af mahogny, prydet medornamentik og lister af forgyldt bron-ce, front med dr, dekoreret med feltmed figursceneri. Louis XV form. H. 185.B. 70. D. 38.

  2.500-3.000

  208

  Sofabnk af forgyldt tr, gennem-brudt og udskret med blomster ogbladvrk. Rococo form, 19. rh. L. 143.

  Afbildet 7.000-10.000

  209

  Ovalt nyrococo sjlebord af mahogny,profileret sarg, udskret firpasfod medlvepoter. 19. rh. H. 78. L. 117. B. 82.

  2.500

  210

  Nyrococo dameskrivebord og stol afforgyldt tr, gennembrudt og udsk-ret med rocailler, kmninger, blom-ster og bladvrk, plade indlagt medrdbroget marmor. Bord H. 75. L. 99. B. 64. (2).

  2.000

  211

  Et par franske natborde og taburet afmahogny, prydet med beslag forgyldtbronce, plader af grbroget marmor. H. 71. B. 44. D. 37. (3).

  1.500

  212

  Lampebord af rosentr indlagt medintarsia, prydet med beslag af bronce.Louis XV form. H. 73. L. 44. B. 44.

  800

  200195 203

  kl. ca.15

  [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 12 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  13

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  213

  Military chest af mahogny, front medfem skuffer, prydet med messing hjr-ner. England, 19. rh. H. 93. B. 90. D. 44.

  Afbildet 3.000

  214

  Christian VIII konsolbord af mahognymed klapper og fliget kant, sarg medskuffe, p stamme med firpasfod.Danmark, 19. rh. H. 73. L. 75/134. B. 63.

  2.500

  215

  Et par taburetter af forgyldt tr, ca-briole ben. Rococo form. (2).

  2.000

  216

  Salon af nddetr bestende af sofa,tre armstole og rundt bord. Rococoform. Sofa L. 167. Bord. H. 57. Diam. 73. (5).

  6.000

  217

  Rundt spisebord af mahogny med ud-trk, udskret balusterformet stamme,p firpasfod med lvepoter. 19. rh. H.75. Diam. 105.

  4.000

  218

  Nyrococo salon af mahogny, besten-de af sofa, armstol, otte salonstole,nogle defekte. 19. rhs. slutning. (10).

  6.000

  219

  Rundt bord af hvidmalet og guldstaf-feret tr, kanneleret, balusterformetstamme prydet med rococo ornamen-tik samt blomster og bladvrk. 19.rhs. slutning. H. 74. Diam. 88.

  1.200

  220

  Snderjysk Louis XVI klapbord af ege-tr, fliget, gennembrudt sarg medskuffe. Danmark, 18. rhs. slutning. H.74. L. 100. B. 54/162.

  Afbildet 6.000

  221

  Bornholmer standur i kasse af hvidma-let og guldstafferet tr, hvidmalet ski-ve med romertal. Sign. Hans A. Kofoed1850. 19. rhs. midte. H. 205.

  2.000

  222

  Louis XVI kommode af hvidmalet ogguldstafferet tr, front med fire skuf-fer, flankeret af kannelerede hjrne-kvartsjler. Danmark, 18. rhs. slut-ning. H. 94. B. 103. D. 50.

  4.000-6.000

  223

  Fritstende skrivebord af mahogny,sarg med tre skuffer. H. 78. L. 144. B. 82.

  3.000

  224

  Bergere af nddetr med fransk flet.Rococo form.

  2.000

  225

  Frederik VII partners desk af nddetrog -rod, for- og bagside med skufferog dre. 19. rhs. slutning. H. 80. L. 150. B. 102.

  4.000-5.000

  226 Kommode af rosentr, indlagt med li-ster og felter med rodtr, plade afrdbroget marmor, front med to skuf-fer, prydet med beslag af bronce. Tran-sition form. H. 79. B. 74. D. 42. 1.500-2.000

  227 Italiensk kommode af nddetr, bom-beformet, plade af rdbroget marmor,ligeknkket front med to sm og tostrre skuffer. Rococo form. H. 83. B. 116.D. 46. Afbildet 3.000

  228 Snderjysk Louis XVI vitrineskab afegetr, vitrineoverdel med to dre,underdel med to dre, bag hvilke hyl-der. 18. rhs. slutning. H. 208. B. 160. D. 45. Afbildet 10.000-12.000

  229 Kommode af mahogny, front med fireskuffer, flankeret af hjrnekvartsjler,prydet med bronceornamentik. LouisXVI form. H. 90. B. 91. D. 46. 4.000

  230 Christian VIII slvtjsskab af mahogny,front med skuffe og dr. 19. rhs. mid-te. H. 157. B. 73. D. 41. 3.000

  m

  ble

  r

  213208 220

  227 228

  auk 46 s.03-100 indhold Page 13 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  14 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  231 Senempire kommode af mahogny,front med fire skuffer. 19. rhs. midte.H. 90. B. 91. D. 45. 2.000

  232 Engelsk kommode af mahogny, frontmed fire skuffer. George III form. H.81. B. 68. D. 43. 2.000

  233 Pembrooke table af mahogny, lige til-spidsede ben, skuffe i enden. Ca. 1820.H. 70. L. 83. B. 45/83. 1.000-2.000

  234 Senempire kommode af mahogny,front med tre strre skuffer. Ca. 1830.H. 85. B. 93. D. 50. 2.000-3.000

  235 Tre tpper: To Bidjar med medaillonp mrk bund. Hhv. 110 x 165 og 80 x125, samt Kashmir p lys bund. Indien200 x 300. (3). 3.000

  236 Fransk salonbord i Boulle manr afibenholt indlagt med intarsia af mes-sing og prydet med beslag og orna-mentik af bronce, sarg med skuffe.Medflgende glasplade. Frankrig, 19.rh. H. 75. L. 144. B. 87.Afbildet 20.000-25.000

  237 Spisestue af mahogny, bestende afone-pillar table, seks salonstole samtvitrineskab. Hepplewhite form. (8). 6.000-8.000

  238 Louis XVI chatol af elmetr, overdelmed to dre, underdel med skuffer.Danmark, 18. rh.s slutning. H. 220. B. 116. D. 58.Afbildet 12.000-15.000

  239 Almueskab af grnmalet tr stafferet irdt og dekoreret i farver med blom-ster og bladvrk, front med to dre.Restaureret, 19. rh. H. 181. B. 141. D. 55.Proveniens: Holckenhavn 3.000

  240 Konsolbord af nddetr, prydet medudskringer, sarg med skuffe. 19. rh.sslutning. H. 77. B. 84.D. 57. 2.000

  241 Butler's tray af mahogny, ls bakke,underdel p hjul. H. 68. L. 76. B. 49. 1.500

  242 Standur i kasse af egetr indlagt medlister af sort tr, timekrans af tin medromer- og arabertal, plakette med digt.19. rh. H. 203. 3.000-5.000

  236 250

  255238 256248

  auk 46 s.03-100 indhold Page 14 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  15BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  243 Et par sknvirke bogreoler af ma-hogny, udskret med hjrneornamen-tik. H. 180. B. 140. D. 36. (2). 1.500

  244 Rundt Frederik VII salonbord af nd-detr mrk. CB Hansens Mbeletabl. Ca.1890. H. 74. Diam. 112. 800-1.200

  245 Kommode af mahogny, indlagt medintarsia, front med tre skuffer. Empireform. H. 78. B. 73. D. 41. 2.000-3.000

  246 Art dco sofagruppe bestende af tolnestole samt tre-personers sofa allemonteret med mrkebrunt skind oglse hynder bekldt med velour. (3). 3.000-5.000

  247 Christian VIII salonsofa af nddetr,siderne prydet med fritstende sjler.19. rhs. midte. L. 170. 2.000-4.000

  248 Victoriansk vitrine af mahogny, frontmed dr og to skuffer, indlagt med in-tarsia og dekoreret i farver med blom-ster og bladvrk. Sheraton form, Eng-land, 19. rhs. slutning. H. 188. B. 71. D. 35. Afbildet 3.000-4.000

  249 Koreansk kimonokiste af orientalsktr, nedklappelig front bag hvilkenrum og sm skuffer, prydet med beslagaf jern. H. 95. B. 110. D. 50. Proveni-ens: Hjembragt af direktr i K. 800

  250 Sheraton kommode af mahogny, ind-lagt med lister af lyst tr, front med tosm og to strre skuffer. England, 19.rhs. begyndelse. H. 90. B. 92. D. 51. Afbildet 6.000

  251 Frederik VII dameskrivebord af ndde-tr indlagt med lister af sort tr, gal-leritop indlagt med plakette af Thor-valdsens "Natten", sarg med tre skuf-fer, drejede ben. 19. rhs. slutning. H.102. B. 102. D. 46. 3.000

  252 Piedestal af rdbroget marmor, kapi-tl og base prydet med forgyldtbroncemontering. H. 118. 2.500

  253 Barok klapbord af egetr, hver sargmed skuffe, drejede ben. 18. rh. H. 73. L. 94. B. 38/114.Afbildet 4.000

  254 Christian VIII skrivebord af mahogny-poleret bgetr, front med fem skuf-fer, drejede ben. 19. rh. H. 76. B. 147. D. 78. 2.000

  255 Et par Christian VIII piedestalskabe afmahogny, profilet front og sider, frontmed dr, bag hvilken hylder. 19. rhs.midte. H. 125. B. 38. D. 48. (2).Afbildet 5.000

  256 Ovalt Christian VIII piedestalskab afpailsander, front med dr bag hvilkenhylder. 19. rhs. midte. H. 148. B. 59. D. 37. Afbildet 10.000-15.000

  257 Fritstende diplomat skrivebord afnddetr indlagt med parketteri, pla-de indlagt med grnt lder, sarg medtre skuffer, prydet med beslag og orna-mentik af bronce. Louis XV form. H. 77. L. 159. B. 79. 6.000-8.000

  258 Sknvirke slvtjsskab af mahogny,front med dr bag hvilken skuffer.Sign. Otto Meyer, Snedkermester 17.2.16.H. 150. B. 78. D. 44. 4.000-6.000

  259 Christian VIII dameskrivebord af ma-hogny, skuffe i sarg og drejede ben.Ca. 1840. H. 75. B. 98. D. 73. 1.000-2.000

  260 Barok hngeskab af egetr, profilerettop og fyldningsdrer. 18. rh. H. 65.B. 60. D. 28. 1.500

  261 Louis XVI konsol af lysegr og grmar-moreret tr, stafferet i guld, drejedeben med rosetter. Senere bemaling. 18.rhs. slutning. H. 73. B. 66. D. 42.Afbildet 4.000

  262 Frederik VII sybord af nddetr og -rod, indlagt lister af sort tr, opklap-pelig top, hvorunder rum, drejede benmed topas fodstykker. 19. rhs. slut-ning. H. 74. B. 60. D. 41. 2.000

  263 Two-pillar table af mahogny samt 11stole. H. 74. L. 182. B. 103. (12). 8.000

  264 Nyrococo salon bestende af sofa afnddetr, svungne sider udskret medrocailler og bladvrk samt tre salon-stole af mahogny. 19. rhs. slutning.Sofa L. 200. (4). 4.000-6.000

  265 Italiensk kommode af nddetr, ind-lagt med intarsia, front med to skuffer,lige tilspidsede ben. Guiseppe Magioli-ni stil. Louis XVI form. H. 98. B. 119. D. 58. Afbildet 15.000

  m

  ble

  r

  261253 265

  auk 46 s.03-100 indhold Page 15 Tuesday, August 10, 2004 3:17 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  16

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  266

  George III standur i kasse af egetr,urhus med svanehalstop, urskive afmessing med romertal, sekund- og da-toviser, plakette sign. JAs Morton,Dunbar. England, 19. rhs. begyndelse. H. 217.

  8.000

  267

  Engelsk two-pillar table af mahognyprydet med lister af lyst tr, to til-lgsplader. Regency form. H. 78. L.162/270. B. 100.

  2.000

  268

  Slvtjsskab af mahogny, front meddr, bag hvilken skuffe og hylder. Ny-gotisk stil, 19. rhs. slutning. H. 176.

  4.000

  269

  Bergere af nddepoleret bgetr, arm-ln udskret med svane og bladvrk.Empire form.

  2.000

  270

  Empire kommode af mahogny, ind-lagt med lister af lyst tr, buet frontmed fire skuffer. 19. rhs. begyndelse.H. 85. B. 72. D. 45.

  4.000-6.000

  271

  Senempire hjrneskab af mahogny,front med dr og to skuffer. 19. rhs.midte. H. 160. B. 100. D. 62.

  4.000-6.000

  272

  Senempire chatol af mahogny, frontmed jalousiklap bag hvilken dr ogsm skuffer, herunder tre store skuffer.19. rhs. midte. H. 120. B. 112. D. 54.

  6.000-8.000

  273

  Engelsk vitrine af mahogny indlagtmed lister af lyst tr, front med firedre, lige tilspidsede ben. Sheraton form.H. 162. B. 400. D. 40.

  2.000-3.000

  274

  Barok dragkiste af egetr, ligeknkketfront med fire skuffer, senere ben. 18.rh. H. 107. B. 121. D. 62.

  5.000-7.000

  275

  Christian VIII sekretr af mahogny, si-derne flankeret af drejede hjrnesjler,front med nedklappelig skrivepladebag hvilken rum og skuffer, front medskuffe og to dre. Restaureret. 19.rhs. midte. H. 160. B. 105. D. 47.

  Afbildet 8.000

  276

  Bornholmer, standur i kasse af rdma-let og guldstafferet tr, hvidmalet ski-ve med romertal. 19. rh. H. 202.

  2.500

  277

  Christian VIII kldeskab af mahogny,front med to dre og to skuffer. 19.rhs. midte. H. 213. B. 144. D. 55.

  3.000

  278

  Almue stolpeskab af grnmalet ogrdstafferet tr dekoreret med ejerini-tialer og 1829, front med to dre, baghvilke hylder. 19. rh. H. 160. B. 67. D. 40.

  3.000

  279

  Et par Frederik VII krinoline stole afsortstafferet nddetr, gennembrudtog udskret med bladvrk. 19. rhs.slutning. (2).

  2.000

  280

  Rundt senempire sjlebord af ma-hogny, drejet sjle rigt udskret medakantusblade, p firpas fod udskretmed dyrepoter. Ant. Hetsch. 19. rhs.midte. H. 73. Diam. 91.

  Medflgende radering af Fritz Hennings-en, hvor netop dette bord er gengivet. Afbildet 4.000-6.000

  281

  Klapbord af mahogny, indlagt med in-tarsia af lyst og mrkt tr, sarg medskuffe. Empire form. H. 75. L. 92/118.B. 70, samt armstol af mahogny, se-nempire form. (2).

  1.500-2.000

  282

  Engelsk biblioteksstige af mahogny, fi-re trin indlagt med lder. H. 155.

  Afbildet 1.500

  283

  Engelsk bibliotekstrappe af mahogny,sammenklappelig, fire trin indlagt medguldtrykt lder. George III form. H. 70.

  Afbildet 2.000

  284

  Et par nyrococo armstole af palisan-derpoleret nddetr, rigt udskretmed rocailler, kmninger, blomster ogbladvrk. 19. rhs. slutning. (2).

  Afbildet 2.000-3.000

  280275 284

  282

  283

  auk 46 s.03-100 indhold Page 16 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  17

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  285

  Fransk sknk af mahogny og rosen-tr, rigt prydet med ornamentik ogbeslag af bronce, front med tre dre.Napoleon III form. H. 97. B. 162. D. 46.

  3.000-5.000

  286

  Hj Christian VIII kommode af ma-hogny, buet front med fem skuffer,drejede ben. 19. rhs. slutning. H. 130.B. 79. D. 46.

  3.000

  287

  Lille bord af mahogny, sarg med skuf-fe. Empire form. H. 69. B. 48. D. 37.

  1.500

  288

  Barokskab af palisander og egetr,front med to dre og to skuffer, rigtprydet med udskringer, p kugleben.Restaureret 18. rh. H. 188. B. 183. D. 74.

  Afbildet 10.000

  289

  Gustaviansk standur i kasse af grn-malet og guldstafferet tr, hvidmaletskive med arabertal. Sign. P.E. WestinFors. 19. rh. H. 202.

  4.000

  290

  Dameskrivebord af mahogny med pry-det med perlestaf og rosetter af bron-ce, gallerioverdel, sarg med tre skuffer.Louis XVI form. Sign. Severin AndreasJensen Mbelfabrik. 19. rhs. slutning.H. 124. B. 97. D. 49.

  Afbildet 3.000-5.000

  291

  Barok chatol af hvidmalet og guldstaf-feret tr, skrklap bag hvilken lille drog skuffer, ligeknkket underdel medtre skuffer. 18. rhs. midte. H. 107. B. 113. D. 51.

  4.000

  292

  Empire cylinderklapchatol af mahogny,bag klap talrige skuffer dekoreret medintarsia. Restaureret. Ca. 1820. H. 110.B. 118. D. 54.

  3.000

  293

  Arboe standur i kasse af dret tr, skiveaf tin. Plakette sign. J. Peter Arboe No.1281. Danmark, 18. rh. H. 205. B. 44.

  Jrgen Peter Arboe var mester i Rnne1776. Medflgende ngle, optrksngle,pendul og to lodder. 6.000-8.000

  294

  Sofabnk af mahognypoleret bgetrudskret med muslinger og bladvrk,svungne sider, sider og sde medfransk flet. Rococo form, 19. rhs. slut-ning. L. 198.

  Afbildet 3.000-5.000

  295

  Sydtysk skab af nddetr, indlagt medintarsia af lyst og mrkt tr, frontmed to dre. Senere stand p seks sj-ler. Restaureret. Delvis 18. rh. H. 185.B. 101. D. 58.

  10.000-15.000

  296

  Empire spillebord af mahogny, indlagtmed lister af lyst tr, tilspidsede ben.19. rhs. begyndelse. H. 77. B. 90. D. 45.

  3.000

  297

  Dragkiste af egetr, indlagt med lister,ornamentik af lyst og mrkt tr, frontmed fire skuffer. 18. rhs. slutning. H.120. B. 120. D. 58.

  2.000-4.000

  298

  Senempire piedestalskab af mahogny,front med dr og to skuffer, flankeretaf halvsjler. 19. rhs. midte. H. 145. B. 71. D. 45.

  4.000-6.000

  299

  Skotsk standur i kasse af mahogny, ur-skive af messing med romer- og ara-bertal, dato- og sekundviser samt stri-ke-silent. Sign. John Steward, Edin-burgh. 19. rhs. begyndelse. H. 217.

  8.000-10.000

  m

  ble

  r

  290288 295

  294

  auk 46 s.03-100 indhold Page 17 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  18

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  300

  Jagtbord af mahogny med profileredeben. H. 54. L. 150. D. 48/96.

  1.000

  301

  Svensk salon af forgyldt tr bestendeaf sofabnk, to armstole og to salon-stole, rigt dekoreret med bladvrk.Gustaviansk form. Ca. 1900. (5).

  Afbildet 5.000-8.000

  302

  Christian VIII hjrneskab af mahogny,front med to profilerede dre, hvori-mellem skuffe. 19. rhs. midte. H. 208.B. 104. D. 60.

  3.000

  303

  Carl Johan sekretr af birketr, frontmed nedklappelig skriveplade, baghvilken dre og talrige skuffer. Sverige19. rhs. midte. H. 138. B. 119. D. 50.

  6.000-8.000

  304

  Frisisk barok stolpeskab af egetr,indlagt med intarsia af lyst og mrkttr, front med tre skuffer og to dre.Restaureret. 18. rh. H. 175. B. 67.D. 48.

  Afbildet 6.000-8.000

  305

  Piedestalskab af mahogny, front meddre og to skuffer. Empire form. H. 150.B. 70. D. 40.

  2.500

  306

  Armstol af sortmalet tr dekoreretmed klassisk bemaling, sde og rygmed fransk rrflet. Regency form. Ca 1900.

  2.000

  307

  Chatol af hvidmalet tr, vitrineover-del med to dre, underdel med skr-klap bag hvilken dr og skuffer, lige-knkket front med tre skuffer. Rococoform, 19. rh. H. 205. B. 105. D. 55.

  2.500

  308

  Dansk empire chatol af mahogny ind-lagt med intarsia af lyst tr, overdelmed tre dre og skuffe, underdel medcylinderklap, bag hvilken dr og skuf-fer, herunder tre store skuffer. 19. rhs.begyndelse. H. 215. B. 120. D. 53.

  Afbildet 20.000

  309

  Empire piedestalskab af mahogny, frontmed buet dr og to skuffer. 19. rh. H. 145. B. 65. D. 47.

  3.000-5.000

  310

  Spisestue af hvidmalet og guldstafferettr, bestende af ovalt spisebord,sknk og 12 salonstole, fem tillgs-plader medflger. Gustaviansk form.Bord H. 75. L. 174. B. 100. (14).

  6.000-8.000

  311

  Barok chatol af hvidmalet og guldstaf-feret tr, vitrineoverdel med to dre,skrklap bag hvilken skuffer og rum,ligeknkket underdel med tre skuffer.Senere bemaling. 18. rh. H. 195. B. 120. D. 60.

  3.000-5.000

  312

  Engelsk standur i kasse af egetr, ur-skive af messing med romer- og ara-bertal samt sekundviser. Mrk. Tho.Hargraves, Settle. 19. rh. H. 206.

  Afbildet 6.000-8.000

  313

  Engelsk skab af nddetr, overdelmed to dre, underdel med tre skuffer.Queen Anne form, 19. rh. H. 200. B.105. D. 51.

  Proveniens: HolckenhavnAfbildet 10.000

  314

  Senempire konsolskab af mahogny,front med skuffe og dr, flankeret afhalvsjler med udskrne kapitler. 19.rhs. begyndelse. H. 88. B. 71. D. 37.

  3.000

  315

  Prismekrone med stel af messing, stbtmed palmetter og bladkranse. Empireform, 19. rh. H. 100. Diam. 75.

  5.000

  316

  Kirkekrone af messing, seks svungnelysarme samt seks lysreflektorer. Barokform. Ca. 1900. H. 45. Diam. 50.

  2.000

  317

  Lille barok kirkekrone med seks svung-ne lysarme, drejet stamme. 18. rh. H. 40. Diam. 45.

  3.000-5.000

  318

  Prismelysekrone med stel af patineretog forgyldt bronce, seks svungle arme,hver med to lys. Ca. 1900. H. 85. Diam. 60.

  2.500

  319

  Prismelysekrone, stel af forgyldt bron-ce, otte svungne lysarme, behngtmed drber. Rococo form. H. 85. Diam. 60.

  2.000-3.000

  320

  Prismelysekrone, stel af messing, sekslysarme, bundplade af blt glas. LouisXVI form. H. 94. Diam. 61.

  3.000

  321

  Kirkekrone af messing, seks svungnelysarme til 12 lys, drejet stamme. Barokform. H. 83. Diam. 77.

  3.000

  322

  Lille lysekrone af patineret og forgyldtbronce, tre lysarme. Empire form. H. 48. Diam. 18.

  3.000

  312308304

  kl. ca.16 [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 18 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  19BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  323 Lille lysekrone af patineret og forgyldtbronce, fire lysarme. Empire form. H. 56. Diam. 23. 3.000

  324 Lille lysekrone af patineret og forgyldtbronce, fem lysarme. Empire form. H. 80. Diam. 29. 2.000-3.000

  325 Lysekrone af forgyldt metal, stammeprydet med porcelnsbaluster, sekslysarme. H. 46. D. 43., samt prismely-sekrone med stel af forgyldt bronce. H. 90. D. 45. (2). 3.000-5.000

  326 Et par nygotiske lysekroner af broncemed fem svungne lysarme, stamme iform af Madonna med barnet. 19. rh. H. 56. Diam. 41. (2). 2.000-3.000

  327 Lysekrone af patineret og forgyldtbronce, seks svungne lysarme. Empireform 19. rh. H. 63. Diam. 59. 3.000-5.000

  328 Fransk lysekrone af forgyldt bronce,stamme af porceln, dekoreret i turkisog guld, tre svungne lysarme. H. 72. Diam. 40. 3.000

  329 Lysekrone af bronce med otte svungnelysarme, stamme i form af lve medskjold. Barok form. 19. rh. H. 45. Diam. 40. 2.000

  330 Barok kirkekrone af bronce, med sekslysarme og lysspejle, drejet stamme. Tilel. 18. rh. H. 60. Diam. 53. 6.000

  331 En prismelysekrone med stel af bronceog messing, otte lysarme, prydet medprismer. H. 90. Diam. 83. 2.000-3.000

  332 Et par Maria Theresia prismekroner,stel af glas, prydet med prismer ogdrber, hver med 12 lysarme. H. 74.Diam. 73. (2). 6.000-8.000

  333 Engelsk standur i kasse af egetr, ski-ve af messing, timekrans af tin medromer- og arabertal, sekund- og dato-viser. Sign. Jn. Wimble Ashford. 19. rh. H. 196. 5.000

  334 Antik Bochara tppe, Turkmenien. 350 x 220. 4.000

  335 Christian VIII sekretr af mahogny,front med fire store skuffer og ned-klappelig skriveplade bag hvilken drog talrige skuffer indlagt med intarsia.19. rhs. midte. H. 150. B. 104. D. 54. Afbildet 8.000-10.000

  336 Christian VIII sekretr af mahogny,front med fire skuffer og nedklappeligskriveplade, bag hvilken talrige smskuffer af palisander med intarsia. 19.rhs. midte. H. 160. B. 97. D. 50. Afbildet 8.000-10.000

  337 Semiantik Malatya bedekelim, Tyrkiet. 87 x 190. 3.000-4.000

  338 To tpper, Afshar, lys bund med blom-ster "all over". Iran. 155 x 200., samtBelouch, Iran. 100 x 185. (2). 2.500

  339 Tppe, Semiantik Bochara, Turkmeni-en. Gls p rd bund. 110 x 185. 2.000

  340 Tppe, Tabriz, Iran. 150 x 215, samtsemiantik tppe, Belouch, Iran. 90 x 170. (2). 1.500

  341 To kelim, gammel Sivrihisar kelimfragment, Tyrkiet. 138 x 300 samtSenneh kelim, Iran. 130 x 200. (2). 2.500

  342 Tppe, Needlework design. 175 x 270. 800

  343 Tyrkisk Kelim. 98 x 155. samt Yomyt,Chuval med rd bund. 71 x 172. (2). 2.500

  m

  ble

  r

  335313 336

  auk 46 s.03-100 indhold Page 19 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  20 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  344 Sarough Mir, tppe, bl bund prydetmed ornamentik. Persien. L. 435. B. 318. 3.000-5.000

  345 Spejl i forgyldt ramme. 19. rh. H. 140. B. 100. 1.500

  346 Colonial kamfertrskiste prydet medbeslag af bronce, opklappelig lg. De-fekt. 19. rh. H. 49. L. 103. D. 52. 2.000

  347 Senempire spejl og konsolskab af ma-hogny, front med skuffe og dr, flan-keret af drejede hjrnesjler. 19. rhs.midte. Spejl H. 122. B. 82. Konsol H. 86.B. 74. D. 44. 3.000

  348 Barok langbord af ege- og fyrretr,fliget sag med skuffe, drejede ben. 18.rh. Restaureret. H. 77. L. 164. B. 79. 4.000-6.000

  349 Vgur i kasse af nddetr og -rod,skive af tin med romertal samt sekund-viser. Skive mrk. Valdemar Holst. Kj-benhavn. Kvikslv pendul medflger.19. rhs. slutning. H. 172. 10.000-15.000

  350 Almue vgskab af fyrretr med resteraf bemaling, svanehalsformet top, pry-det med ejerinitialer og rstal 1741,front med dr. 18. rhs. midte. H. 73. B. 60. D. 24. 2.000

  351 Almue hngeskab af bllaseret fyrre-tr, dekoreret i farver med roser samtrstal 1788, front med dr og skuffe.18. rhs. slutning. H. 71. B. 58. D. 30.Proveniens: Holckenhavn 2.000-3.000

  352 Spejl i ramme af mahogny, prydet medbeslag og ornamentik af forgyldtbronce. Charles X form. H. 128. B. 71. 2.000

  353 Dansk empire hjrneskab af mahogny,front med dr og skuffe. 19. rhs. be-gyndelse. H. 80. B. 66. D. 45. 2.000-3.000

  354 Et par rococo salonstole af nddepole-ret bgetr, udskret med musling ogbladvrk. 18. rhs. midte. (2). 3.000

  355 Rococo armstol af nddepoleret bge-tr, udskret med musling og blad-vrk, cabriole ben. Uden polster. 18.rhs. midte. 2.000-3.000

  356 Nyrococo spejl og konsol af mahogny.19. rhs. slutning. Spejl H. 169. B. 67.Konsol. H. 82. B. 73. D. 35. (2). 3.000

  357 Forgyldt konsol og spejl, gennembrudtog rigt udskret med druer, blomsterog bladvrk. Rococo form. Spejl H.163. B. 68. Konsol H. 78. B. 80. D. 37. (2). 3.000-5.000

  358 Vitrineskab af rosentr indlagt medintarsia, beslag af forgyldt bronce,front med dr. Louis XV form. H. 140. B. 79. D. 37. 3.000

  359 George III kommode af mahogny,front med tre sm og tre store skuffer.Restaureret. England, 18. rhs. slutning.H. 93. B. 117. D. 50. Afbildet 4.000-6.000

  360 Empire hjrnepiedestalskab af ma-hogny, front med skuffe og dr, baghvilken hylder. 19. rhs. begyndelse. H. 137. B. 54. D. 55. 6.000

  361 Senempire sekretr af mahogny, frontmed fire skuffer og nedklappelig skri-veplade. 19. rhs. midte. H. 146. B. 103. D. 55. 6.000-8.000

  362 Empire spillebord af mahogny, tilspid-sede ben med messing sabots. 19.rhs. begyndelse. H. 76. B. 90. D. 44. 2.000

  363 Standur i kasse af hvidmalet og guld-stafferet tr, hvidmalet skive med ro-mertal. 19. rh. H. 194. 2.000

  364 Christian VIII sekretr i mahogny,front med fire og nedklappelig skrive-plade, bag hvilken skuffer og rum. 19.rh. H. 150. B. 103. D. 54. 6.000-8.000

  365 Barok dragkiste af egetr, svungenfront med fire skuffer. 18. rh. H. 106. B. 121. D. 67. 4.000-6.000

  366 Gustaviansk standur af hvidmalet ogguldstafferet tr, hvidmalet skive medarabertal. 19. rh. H. 192. 3.000-5.000

  367 Standur i kasse af mahognypoleretegetr, skive af messing med romer-og arabertal, datoviser og mnefase.George III form. H. 198. 2.500

  368 Louis XVI chatol af egetr, overdelmed tre dre, skriveklap bag hvilkenskuffer, underdel med tre skuffer. 18.rhs. slutning. H. 196. B. 123. D. 56. 8.000-12.000

  369 Kommode af dremalet og guldstaffe-ret fyrretr, ligeknkket front med treskuffer. Barok form. 19. rh. H. 80. B. 78. D. 51. 2.000

  370 Skrivebord af mahogny, sarg med skuf-fe og dre. Chippendale form. H. 78.B. 143. D. 73. 2.000-3.000

  371 Salonsofa og klapbord, af mahognyindlagt med intarsia af lyst tr, sargmed skuffe. Empire form. Ca. 1900.Sofa L. 183. H. 77. L. 94/144. B. 70. (2). 4.000

  372 Christian VIII spisebord af mahognymed hollandsk udtrk, sarg med skuffe,drejede ben. 19. rh. H. 79. L. 126/238. B. 86. 3.000

  373 Nyrococo spillebord af mahogny, svung-en front, cabriole ben. 19. rhs. slut-ning. H. 78. B. 91. D. 45. 2.000

  374 Christian VIII sybord af mahogny, op-klappelig top hvorunder rum, drejetsjle p trepas fod udskret med dyre-poter. 19. rhs. midte. H. 67. B. 46. D. 38. 3.000

  375 Hepplewhite spisestue af hvidmalet ogguldstafferet tr, bestende af spise-bord, otte salonstole og sknk. Firetillgsplader. Bord H. 74. L. 122/342. B. 124. (10). 5.000

  376 Carl Johan salon af birketr, besten-de af bnk og to armstole. 19. rh.Bnk L. 174. (3). Afbildet 6.000-8.000

  auk 46 s.03-100 indhold Page 20 Tuesday, August 10, 2004 3:27 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  21

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  377

  Sofabnk forgyldt og udskret tr medrococo dekoration. L. 164.

  2.000

  378

  Engelsk Louis XVI konsolbord af ma-hogny, sarg med skuffe udskret medkanneleringer og rosetter. RobertAdams stil. 18. rhs. slutning. H. 74. L. 74. B. 45.

  3.000

  379

  Bergere af nddetr, udskret med ro-cailler og kmninger. Rococo form.

  2.500

  380

  Empire himmelseng af mahogny, ind-lagt med intarsia. 19. rhs. begyndelse.H. 210. L. 202. B. 110.

  3.000-4.000

  381

  Dameskrivebord af rosentr, indlagtmed intarsia og prydet med beslag afforgyldt bronce, sarg med tre skuffer.Louis XV form. H. 74. L. 101. B. 67.

  3.000

  382

  Frederik VII spejl og konsol af ndde-tr. 19. rhs. slutning. Spejl H. 185. B.81. Konsol H. 49. B. 80. D. 37. (2).

  1.500

  383

  Konsolskab af nddetr, drene pry-det med udskringer, drejede ben. H.155. B. 90. D. 44.

  4.000

  384

  Butler's Tray af mahogny. H. 55. L. 120. B. 90.

  1.500

  385

  Semiantik kelim med rd bund. 350 x 350.

  2.000

  386

  Lysekrone af sortmalet jern med armetil otte lys, stbt med bladvrk. H. 70. Diam. 78.

  3.000

  387

  Salon af grnmalet jern, bestende afsofa, to armstole og lille glasbord,stbt med blomster og bladvrk. Sofa L. 125. (4).

  10.000-15.000

  388

  Fransk konsolbord af grnmalet trog hvidstafferet tr, sarg med treskuffer og cabriole ben. 19. rh. H. 78.B. 164. D. 40.

  4.000

  389

  Regency skrivebord af mahogny ind-lagt med intarsia, plade med lder,sarg med tre skuffer. Restaureret. Eng-land 19. rh. H. 76. B. 102. D. 52.

  3.000

  390

  Louis XVI chatol af egetr, front medskriveklap bag hvilken dr og skuffer,herunder smal og tre strre skuffer. 18.rhs. slutning. H. 105. B. 120. D. 55.

  3.000

  391

  Hepplewhite spisestue af mahogny,bestende af two-pillar tabel, sknk,dkketjsskab, to armstole og otte sa-lonstole, to tillgsplader. H. 73. L.140/230. B. 100. (13).

  4.000-6.000

  392

  Spejl i forgyldt ramme. H. 125. B. 75.

  1.000-1.500

  1000

  Lysestager

  Et par franske empire lysestager af pa-tineret og forgyldt bronce, stamme iform af putti. 19. rh. H. 29. (2)

  6.000-8.000

  1001

  Rejseur

  Fransk rejseur i kasse af messing.

  3.000

  1002

  Lysestager

  Et par fransk Charles X stager af for-gyldt bronce, 19. rh. H. 31. (2)

  Afbildet side 22 3.000

  1003

  Empire kopper

  To empire kopper af pcl. dekoreret ifarver og guld, den ene prydet medprospekt af Frederiksberg Slot. DelvisKgl. P. (2)

  2.000

  1004

  Lysestager

  Lille lgkrukke af patineret og forgyldtbronce, stamme i form af tre delfinersamt et par lysestager af bronce, empi-reform. 19. rh. (3)

  4.000-6.000

  1005

  Miniaturer

  Fire miniaturer af ben/pcl., den enekvinde med blottet bryst. (4)

  2.000

  1006

  Aluminia

  Seks brnehjlpsdagsfigurer af fajancebl.a. Henrik, Hyrdinden og Skorstens-fejeren. (En med afslag). (6)

  4.000

  m

  ble

  r

  359 376

  va

  ria

  22. august kl.12

  bemrk startt idspunkt

  auk 46 s.03-100 indhold Page 21 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  22

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1007

  Orkester

  Seks figurer af udskret ben forestil-lende fem musikanter og dirigent. 19.rh. (6)

  Afbildet 3.000

  1008

  Empirekopper

  To empirekopper dekoreret i farver ogguld med prospekter fra Frihedsstttensamt Frederiksberg Slot. Kgl. P. 19.rh. (2)

  3.000

  1009

  E. Bernaud

  Art nouveau buste af bronce og elfen-ben i form af ung kvinde, p stand afgrn marmor. Sign. E. Bernoud. H. 15,5.

  3.000-5.000

  1010

  Gorm den Gamle

  Syv grnne "Gorm den Gamle" glas. (7)

  2.000

  1011

  Lysestager

  Et par senempire lysestager af bronce,kanneleret stamme, stbt med blom-ster og bladvrk. Lysmanchetter mang-ler. Frankrig 19. rh. H. 32. (2)

  Afbildet 6.000

  1012

  Empirekopper

  To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fraToldboden og Rosenborg Slot. Kgl. P.19. rh. (2)

  3.000

  1013

  Aluminia

  Aluminia: Bouqetierre af fajance deko-reret i polycrom.

  2.000-3.000

  1014

  Flora Danica

  Flora Danica tallerken af pcl. dekorereti farver og guld med blomster, gen-nembrudt fane. Kgl. P. D. 27.

  2.000-3.000

  1015

  Empirekopper

  To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Ere-mitagen og Rosenborg Slot. Kgl. P. 19.rh. (2)

  3.000-4.000

  1016

  Aluminia

  To fade, syv tallerkener, vase samt fi-gur i form af siddende japansk kvindemed blomst, dekoreret i polycrom. (11)

  3.000

  1017

  Empire casoletter

  Et par franske empire casoletter af for-gyldt og patineret bronce, dekoreretmed stiliseret ornamentik. 19. rh. H. 30. (2)

  10.000-15.000

  1018

  Kopper

  Strre samt mindre kop (med afslag) afpcl. dekoreret i farver og guld medEremitagen og Brsen. Kgl. P. 19. rh.(2)

  Afbildet 3.000

  1019

  Empire

  To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Br-sen og Rosenborg Slot. Kgl. P. 19. rh.(2)

  Afbildet 3.000-4.000

  1020

  Dahl Jensen

  Figur af pcl. i form af lsende pige.Dahl Jensen.

  3.000

  1021

  Opsatse

  Et par franske stager/opsatse af bron-ce, base i form af tre putti. 19. rh. (2)

  Afbildet 8.000-10.000

  1022

  Orientalsk

  To par tallerkener samt otte-sidet fad(med rep.) af pcl. "Famille Rose" deko-reret i farver. Kina, Qianlong 18.rh. (5)

  6.000

  1023

  Portrtter

  Miniaturer samt to portrtter af hhv.kvinde og dreng. 19. rh. (3)

  2.000

  1024

  Empirekopper

  To empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Ros-kilde og Schlesvig. Kgl. P. 19. rh. (2)

  3.000-4.000

  1025

  Empirestager

  Et par empirestager af patineret ogforgyldt bronce, dekoreret med stilise-ret ornamentik. 19. rh. (2)

  Afbildet 6.000

  1026

  Skrivest

  Skrivest og kortholder af patineretog forgyldt bronce. (2)

  6.000

  1027

  Vilhelm Bissen

  Figur af bronce i form af stejlendestenbuk. Sign. monogram VB.

  Afbildet 2.000-3.000

  1028

  Broncefigur

  Figur af bronce i form af kvindeligfransk frihedskmper p base af sortmarmor. Sign. David D'Ancers. 19. rh. H. 25.

  2.000-3.000

  1029

  Wienerbroncer

  To wienerbroncer i form af boxerhundog trnfalk. (2)

  2.000-3.000

  1030

  Lysestager

  Et par lysestager af forgyldt broncedekoreret med kanneleret stamme ogblomsterbort. 19. rh. (2)

  2.000

  1007 1011 1025 1002

  auk 46 s.03-100 indhold Page 22 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  23BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1031 LysestagerEt par franske lysestager af patineretog forgyldt bronce, stbt med arkan-tusblade og blomster. Monteret til el.19. rh. H. 32. (2) 2.000-3.000

  1032 MessingEt par Nstvedstager af messing, mor-ter med pistil samt et par messingstag-er. (5) 3.000

  1033 Saksisk blomst12 par cremekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld. (Et lg mangler). Kgl. P.(12) 3.000-5.000

  1034 EmpirekopperTo empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekt fra Kben-havn samt kongeportrt i relief. Kgl.P. 19. rh. (2) 3.000-4.000

  1035 Musselmalet porcelnStort sekskantet prydfad med bred hel-blonde kant, stafferet i guld, samt tremoccakopper, kaffekande og suk-ker/fldest, (med afslag og rep.)musselmalet, helblonde. Kgl. p. Delvis19. rh. (7) 3.000

  1036 KopperTo kopper af pcl. dekoreret i farver ogguld med prospekter fra Rosenborg ogFrederiksborg slot. Kgl. P. 19. rh. (2)Afbildet 3.000

  1037 PorcelnFire urtepotteskjulere samt to prydva-ser, dekoreret i farver og guld medefeuranker. Delvis B&G. (6) 2.000-3.000

  1038 KopperTo par kopper af pcl. dekoreret i farverog guld med prospekt fra SorgenfriSlot samt landskabssceneri. Kgl. P. 19. rh. (2) 3.000

  1039 SnustobaksdserSamling af snustobaksdser af mes-sing/kobber, delvis Holland, 18. rh. (5) 3.000-5.000

  1040 UreLille bordklokke af tr med forgyldtmontering samt stort lommeur medemaljeskive. (2) 1.500

  1041 Store kopperTo par kopper af pcl. dekoreret i farverog guld med prospekt fra Sorgenfrislot samt landskabssceneri. Kgl. P. 19. rh. (2) 3.000

  1042 KopperEmpirekop af pcl. dekoreret i farver ogguld "Badehuse ved Langebro" samtB&G kop med Kbenhavnermotiv.(2) 3.000

  1043 Orientalsk porcelnTo runde fade "Famille Verte", rundtfad "Famille Rose" samt tekande ogskrin "Green and golden". 18./19. rh.Kina. (5) 4.000

  1044 PorcelnsfigurFigur af pcl. i form af tyr. Kgl. P. (2. sort.) 2.000-4.000

  1045 Leica kameraLeica kamera Nr. 97147 i lderetuisamt diverse fotoudstyr. (4) 2.000-4.000

  1046 SamlerobjekterBl.a. tre brevpressere af glas, tre slv-rammer, miniature samt tre kinesiskenikkedukker af bisquit. 2.000

  1047 Saksisk blomstDele til teservice af pcl. bl.a. 15 parkopper, tekande, to fade samt cabaret-fad. Delvis 2. sort. og 19. rh. (29) 3.000-5.000

  1048 EmpirekopperTre empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Ro-senborg, Frederiksborg og Kbenhavn.Kgl. P. 19. rh. (Alle med rep.) (3) 3.000

  1049 BrevpresseBrevpresse af bronce i form af fugl, pbase af alabast. 3.000-5.000

  1050 PorcelnsfigurerTo figurer af pcl. i form af siddendekvinde Rosenthal. Sign. L. FriedrichGronau samt Kgl. P. figur, faun medbjrn. (2) 3.000

  1018

  va

  ria

  1019 1036

  1021 1027

  auk 46 s.03-100 indhold Page 23 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  24 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1051 EmpirekoppperTo empirekopper af pcl. dekoreret ifarver og guld med prospekter fra Fre-densborg samt Sorgenfri Slot. (Sidst-nvnte med afslag). Kgl. P. 19. rh. (2) 3.000

  1052 BordlampeKinesisk bordlampe af pcl. med for-gyldt broncemontering. 19. rh. H. 66. 3.000-5.000

  1053 KaminurFransk kaminur af forgyldt tr, urhusbret af lve. 19. rh.Afbildet 2.000-3.000

  1054 UrgarnitureFransk urgarniture af hvid alabast ogbronce, bestende af et ur samt et parstager. Louis XVI form. 19. rh. (3)Afbildet 4.000-6.000

  1055 Fransk bordlampeFransk bordlampe af patineret bronce,stbt med vdderhoveder samt ng-ne drengebrn, p base af rdbrogetmarmor. 19. rh. H. 68. 3.000-5.000

  1056 KaminurLouis Phillipe kaminur af patineret ogforgyldt bronce, ved urhus kvinde derfodrer en ged. 19. rh. 2.000-3.000

  1057 BroncefigurFigur af patineret bronce i form afyngling med lndeklde ved trstub.Frankrig, 19. rh. Utydl. sign. 5.000-7.000

  1058 UrgarnitureUrganiture af pcl. og bronce stbt medbukkehoveder og ornamentik. Ca. 1900. (3) 6.000

  1059 KaminurFransk Louis Phillippe kaminur af for-gyldt bronce dekoreret med bladvrkog opsats. 19. rh. 3.000

  1060 KaminurSenempire kaminur af mahogny medfire sjler af alabast. 2.000

  1061 OlielampeOlielampe af messing omlavet til el.

  3.000

  1062 OrientalskStor lgkrukke, madkrukke samt str-re vase af pcl. dekoreret i hvidt og blt.(3) 3.000

  1063 Thorvaldsen figurer "Jesus og de 12 apostle". 13 figurer afbisquit efter Thorvaldsen. Kgl. P. (13)Afbildet 6.000

  1064 KaminurFransk kaminur af bronce stbt medblomsterranker. 19. rh. 3.000-5.000

  1065 Musselmalet bordlampeBordlampe af pcl. musselmalet, stam-me i form af ngne brn. Kgl. P. H. 38. 3.000-5.000

  1066 HurricaneRussisk hurricane stage af messingmed tulipanformet glas med blomste-rtsning. 2.500

  1067 BavianStor figur af pcl. i form af bavian.B&G. 2. sort. Afbildet 3.000-4.000

  1082107510741067

  106310541053

  auk 46 s.03-100 indhold Page 24 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  25BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1068 Boullotte lampeFransk boullotte lampe af patineret ogforgyldt bronce, justerbar mrkegrnmetalskrm. 19. rh. 4.000-6.000

  1069 Kina porcelnLgbojan og ni sm skle dekoreret ifarver samt fire vaser og 12 sm taller-kener dekoreret i hvidt og blt. Kinadelvis. 19. rh. (26) 2.000-2.500

  1070 AfricanaTo masker samt tre figurer af udskrettr. (5) 1.500-2.000

  1071 SamovarStor russisk samovar af messing medtilbehr samt kobberspand. Delvis 19. rh.(5) 2.000-3.000

  1072 OrientalskKinesisk lgbojan, to fade samt to tal-lerkener dekoreret i hvidt og blt, Kinasamt to skle af cloisonn. Delvis. 19. rh.(7) 2.000-3.000

  1073 BordspejlBordspejl i forslvet og ornamenteretramme. 2.000-3.000

  1074 CartelurCartelur af bronce, gennembrudt ogstbt med rococoornamentik. Afbildet 8.000-12.000

  1075 Savur"Savur" af bronce og tr, urskive stbtmed blomsterornamentik. 19. rh.Afbildet 8.000-12.000

  1076 CartelurCartelur af forgyldt bronce, gennem-brudt. Louis XVI form. 19. rh. 2.000

  1077 VgklokkeFransk vgklokke af metal, skive sign.Paul Garnier. 2.000

  1078 VgklokkeLille rund vgklokke i kasse af birke-tr. England 19. rh. 1.000-2.000

  1079 MessingfadPrydfad af messing punslet med orna-mentik, spejl med kronet monogram.18./19. rh. 2.000

  1080 LampetterEt par lampetter af bronce hver med tosvungne lysarme. Louis XVI form. (2) 3.000

  1081 VglampetterFire vglampetter af bronce, hver medto svungne lysarme. Louis XVI form. (4) 3.000-5.000

  1082 VglampetterEt par senempire vglampetter bron-ce, lyreformet, hver med fire svungnelysarme. 19. rh. (2) Afbildet 15.000

  1083 VognlygterEt par messingvognlygter, femsidet medglas, prydet med rn og guirlander. 19. rh. (2) 5.000

  1084 RejsekuffertRejsekuffert af prget lder med toi-let garniture. Desuden to dametasker ihenholdsvis alligator samt prgetskind. (3) 5.000

  1085 BuddhahovedBuddhahoved af bronce, Siam. 2.000

  1086 Kina porcelnVase, to hatstands samt tre lgskledekoreret i polycrom (med rep.). Kinadelvis 19.rh. (6) 2.000

  1087 Dahl Jensen Figur af porceln "Egyptisk kvinde".Reparation ved hovedbekldning.

  4.000-6.000

  1088 KandelabreEt par empire kandelabre af bronce,stamme med overfldighedshorn, p fir-kantet fodstykke. Omlavet til el. 19. rh.(2) Afbildet 8.000-10.000

  1089 KonsulurSenempire konsolur af bronce med firesjler af slebet glas. Frankrig 19. rh. Afbildet 6.000

  va

  ria

  1088 1089 1091

  auk 46 s.03-100 indhold Page 25 Tuesday, August 10, 2004 3:33 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  26

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1090

  Vaser

  Et par cloisonn vaser. 19. rh. H. 47.(2)

  3.000-5.000

  1091

  Konsolur

  Fransk empire konsolur af patineret ogforgyldt bronce, stamme i form af put-ti med overfldighedshorn. Urskive de-fekt. Nyere vrk.

  Afbildet side 25 15.000

  1092

  Konsolur

  Lille empirekonsolur af bronce stbtmed arkantusblade.

  Afbildet 6.000

  1093

  Kaminur

  Kaminur af bronce, p urhus ridder tilhest. 19. rh.

  2.000-3.000

  1094

  Konsolur

  Fransk senempire konsolur af patineretog forgyldt bronce, p urhus vase.

  Afbildet 4.000-6.000

  1095

  Bordlampe

  Bordlampe af patineret og forgyldtbronce, stamme i form af putti, empi-reform.

  3.000-5.000

  1096

  Konsolur

  Empire konsolur af bronce, ved urhuskvinde med strengeinstrument.

  Afbildet 3.000-5.000

  1097

  Bordlamper

  Et par prydvaser af grnlig brogetmarmor prydet med broncemontering-er i form af vdderhoveder samt blom-sterranker. Louis XVI form. Monteret tilel. (2)

  4.000-6.000

  1098

  Kina porceln

  Fire hatstands samt stor vase af pcl.dekoreret i polycrom. Kina. (5)

  2.000

  1099

  Bronceskulptur

  Skulptur af bronce i form af mand.Utydelig sign.

  3.000

  1100

  Syskrin

  Nyrococo syskrin af mahogny med in-tarsia.

  2.000

  1101

  Bordlamper

  Wedgewood bordlampe af bisquitsamt italiensk olielampe af messing.(2)

  2.000

  1102

  Orientalske lamper

  Et par "Green Golden" vaser omlavettil lamper. Kina 19. rh. (2)

  3.000

  1103

  Lanterneur

  Lanterneur af messing.

  2.000

  1104

  Lamper

  Bouillottelampe af bronce samt studr-lampe af messing, begge med grnnejusterbare skrme. (2)

  2.000-3.000

  1105

  Sjleur

  Senempire sjleur i kasse af mahogny.19. rh.

  2.000-3.000

  1106

  Musikmaskine

  Mekanisk musikmaskine i kasse af pali-sander. Schweiz.

  3.000

  1107

  Konsolur

  Fransk konsolur i kasse af mahogny.Bronceurskive sign. Pionot Pre Paris.

  2.000

  1108

  Bordur

  Lille engelsk bordur af mahogny.

  1.500

  1109

  Kina porceln

  To hatstands, otte sm skle, bowlesamt fire bonbonnierer af pcl. dekore-ret i polycrom. Delvis 19. rh. (15)

  2.000-2.500

  1110

  Apotekerskrin

  Rejse apotekerskrin af delvis bemalttr prydet med jernbnd. 18. rh.

  Afbildet 2.000-4.000

  1111

  Broncefigur

  Fransk broncefigur i form af krigsveteranog barn med inskription.

  4.000-6.000

  1112

  Kobberskl

  Skl af kobber med ejerinitialer og da-teret 1716.

  1.000-1.500

  1113

  Koje

  Skibskoje af messing.

  2.000

  1114

  Ikoner

  Samling rejseikoner, delvis indrammetsamt russisk ikon med slvritza, 1891. (5)

  2.000-4.000

  1096 1092 1094 1110

  kl. ca.13

  [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 26 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  27

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1115

  Orientalske effekter

  Cloisonn bordlampe samt diverse ori-entalske fade, lamper og kander. (15)

  2.000-3.000

  1116

  Kaminur

  Fransk kaminur af forgyldt metal stbtmed rococoornamentik, prydet medglasblomster. 19. rh.

  2.000

  1117

  Kaminur

  Lille fransk kaminur af patineret ogforgyldt bronce, p urhus hest oghund i leg. 19. rh.

  3.000

  1118

  Taffelur

  Fransk lyreformet senempire taffelur afsort tr med broncer, skive utydeligtsign. 19. rh.

  2.000

  1119

  Kaminur

  Stort nyroccoco kaminur af forgyldtzink prydet med jger med bytte. 19. rh.

  2.000

  1120

  Kaminur

  Fransk kaminur af patineret og for-gyldt bronce, p urhus bevbnet ori-entalsk herre. 19. rh.

  3.000

  1121

  Kaminur

  Kaminur af forgyldt bronce med ryttertil hest. 19. rh.

  3.000

  1122

  Urgarniture

  Stort urgarniture af patineret zink, purhus riddere i rustning. 19. rh. (3)

  3.000-5.000

  1123

  Kaminur

  Stort nyrococo kaminur af bronce, ur-hus prydet med herre og dame i roco-co dragter. 19. rh.

  5.000

  1124

  Kaminur

  Fransk senempire kaminur af forgyldtbronce. P urhus mand i klassiske ge-vandter. Ca. 1820.

  Afbildet 5.000-7.000

  1125

  Urgarniture

  Urgarniture af bronce, ur prydet af le-gende brn, lvehoveder og laurbr-ranker, skive sign. A. Daubree Nancysamt et par kandelabre hver med femsvungne lysarme. (3)

  Afbildet 8.000-10.000

  1126

  Kaminur

  Fransk kaminur af bronce, p urhusvandringsmand. 19. rh.

  2.000

  1127

  Kaminur

  Fransk senempireur af bronce, ved ur-hus yngling i klassiske gevanter medlyre. 19. rh.

  4.000

  1128

  Orientalsk

  Et par vaser samt lille krukke dekorereti hvidt og blt. Kina. (3)

  2.500

  1129

  Toiletgarniture

  Dele til toiletgarniture, heraf to delemed slvmontering samt vinkande afplet. (7)

  1.000

  1130

  Lysestager

  To par lysestager af plet samt et par afmessing. England. (6)

  1.500-2.000

  1131

  Neglegarniture

  To sker med neglegarniture af hhv.skildpadde og ben samt otte dele del-vis forslvet bestik i tilhrende kasser(med defekter).

  1.000-2.000

  1132

  Kina porceln

  Stort rundt fad samt et par mindre ot-tekantede tallerkener af pcl. dekoreretmed blomster og pagoder (med rep.).Imari, Kina. (3)

  2.000

  1133

  Porceln

  Bonbonnierre samt seks prydtallerke-ner af pcl. dekoreret i polycrom medputtier. (7)

  2.000

  1134

  Plet

  Varmelg samt tre lgterriner af plet.(4)

  2.000-3.000

  1135 LgkrukkerEt par lgkrukker af pcl. dekoreret ifarver med nisser. B&G. 19. rh. (2) 2.000-3.000

  1136 ServeringsbakkeStor engelsk serveringsbakke af slv-plet, med to hanke graveret med orna-mentik. 1.500

  1137 KonsolurFransk konsolur af delvis patineret ogforgyldt bronce med porcelnsplaket-ter, p urhus kvinde med svane, delfinog putti. 19. rh. 3.000-4.000

  1138 KaminurFransk ur af patineret zink i form afliggende kvinde i lette gevandter, pmarmorbase. Ca. 1900. 2.000

  1139 FisketallerknerSeks fisketallerkner samt aflangt faddekoreret i polycrom, Limoges. (7) 1.500

  va

  ria

  1124 1125

  auk 46 s.03-100 indhold Page 27 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  28 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1140 UrgarnitureKamingarniture af delvis grnmalet ogforgyldt zink stbt med maskeroner ogsfinks (med defekter). (3) 1.000

  1141 ManglebrtTo manglebrt af delvis bemalt tr,det ene med ejerinitialer, 1762 og kar-vesnit, greb i form af hest. (2) 1.500-2.000

  1142 Orientalsk porcelnEt par lgbojaner dekoreret i hvidt ogblt samt to firkantede Imarifade. Kinaog Japan. (4) 2.000

  1143 GulvvaseKinesisk gulvvase af pcl. dekoreret i hvidtog blt med personer. Kina. 1.500

  1144 BusteBuste af patineret bronce, forestillendegrosserer Johannes Weidemann. Sign.Paul Weidemann. 2.000

  1145 Engelsk spisestelDele til engelsk spisestel af fajancebl.a. store serveringsfade, dekoreret iblt og hvidt med arkitektoniske orna-menter. (51) 2.000-3.000

  1146 Kina porcelnDiverse dele orientalsk pcl. bl.a. to te-kander, vase, bojan samt tallerkner. Ki-na delvis 19. rh. (25) 2.000-3.000

  1147 Porceln m.m.Mahognyskrin med intarsia samt toporcelnsfigurer bl.a. "Kysset", B&G. (3) 1.500

  1148 Bjrn Wiinblad Syv juleplatter rgang 74, to 75, to 76,77 og 78. Rosenthal. I original embal-lage. (7) 1.000-2.000

  1149 KompasDansk skibskompas i hus af stbt me-tal. Skive sign. Iver C. Weilbach & Co.Kbenhavn. 1.000-2.000

  1150 KompasTysk skibskompas i hus af bronce. Ski-ve sign. Bamberg Berlin. 2.000-3.000

  1151 TantalusEngelsk tantalus med een flaske. 19. rh. 1.000-2.000

  1152 BuddhaSiddende Buddha af forgyldt bronce. H. 45. 2.500

  1153 PejsestPejsest af messing samt kobberkedelmed Louis XVI ornamentik. 19. rh. (2) 2.000

  1154 GulvvaseStor "Green golden" gulvvase af pcl. de-koreret i farver og guld med personsce-nerier. H. 82 Kina 19. rh. Samt taburet/stand af hardwood. (2) 3.000-5.000

  1155 CartelurFransk cartelur af bronce stbt medmaskeroner, skive sign. Le Roy. 19. rh.Afbildet 3.000-5.000

  1156 VgurLille vgklokke i kasse af bronce. LouisXVI form. 1.000-2.000

  1157 Empire belysningEmpire vglampe af bronce med tresvungne lysarme og prismer. 5.000

  1158 LampetterEt par vglampetter af bronce, roco-coform, hver med tre svungne lysarme. (2) 2.000

  1159 VglampetterEt par vglampetter af bronce, hver medto svungne lysarme. (2) 1.500-2.000

  1160 Udstoppede fugleTo udstoppede fugle monteret i ovalemahognyrammer. (2) 2.000

  1161 LampetterEt par franske lampetter af bronce.Louis XVI form. (2) 2.000

  1162 PrydvaserEt par klassiske prydvaser af hvidbro-get alabast. (Med defekter). (2) 3.000

  1163 Til pejsenGruekedel af kobber samt sortmaletkoksspand. (2) 2.000

  1164 Georg JensenTrompetformet pokal af hammersletslv. Dessin nr. 115 A. 1945-1951. H. 20.Afbildet 4.000-6.000

  118211641155

  auk 46 s.03-100 indhold Page 28 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  29BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1165 EmpiresklEmpire kandisskl af slv delvis for-gyldt med filigranarbejde, p firsidetfodstykke med dyrepoter, Mester Ja-cob Wilhelm Ryder Kbenhavn 1814samt 13 slvskeer. (14) 3.000

  1166 SlvkanderLille kaffe-, te- og mlkekande af slvmed gadroneringer og arkantusblade,svungen hank af tr. Kbenhavn1926. (3) 2.000

  1167 Georg JensenLille opsats af slv Dessin nr. 42 B,1915-1930. Georg Jensen. 2.000

  1168 DkketallerkenerTre dkketallerkener, ligeknkket ro-cocoform D. 27 samt et fad af slv. (4) 1.000-2.000

  1169 LysestagerEt par skvknkkede trearmede lyse-stager af slv. (2) 3.000-4.000

  1170 KaffeserviceKaffeservice af slv, ligeknkket, roco-coform, Kbenhavn 1940. (3) 2.000

  1171 LysestagerEt par lysestager af slv, barokform. (2) 2.000

  1172 LysestagerEt par lysestager af slv, tilspidsetstamme p rundt profileret fodstykke. (2) 1.500-2.000

  1173 KandelabreEt par kandelabre af slv, hver med tosvungne lysarme p rundt profileretfodstykke, England. (Den ene defekt). (2) 2.000-3.000

  1174 Kaffe/teserviceKaffe/teservice af slv med gadrone-ringer og ornamentik. P. Hertz 1896. 3.000-4.000

  1175 SauceskleEt par sauceskle af slv p fast tresi-det fodstykke. P. Hertz Kbenhavn1900. (2) 4.000

  1176 KandelabreEt par kandelabre af slv, Cohr, hvermed tre svungne lysarme. (2) 3.000

  1177 KagefadKagefad af delvis forgyldt slv medmuslingeformede skle og svungenhank. Mester antagelig Lars GrnlundOdense. 19. rh. 2.000

  1178 LgkrusDansk lgkrus af slv, drevet medblomster og bladvrk, p tre kugle-fdder. Gk i form af shest samtmnt i lg. 5.000

  1179 SlvEt par kasseroller af slv, hanke medindlagt slvtrd. Cohr. Kbenhavn1931. (2) 4.000

  1180 SlvSkl med tilhrende kande af slv medfacetteret mnster. Kbenhavn 1904/1910. (2) 2.500-3.000

  1181 KaffeserviceKaffeservice af slv, glat korpus, lg-knop i form af blomst. Kbenhavn 1934. (3) 4.000-5.000

  1182 KaffeserviceKaffeservice af slv Louis XVI form.Kbenhavn 1911. Kaffekande med gra-vering. (3) Afbildet 2.000-3.000

  1183 SlvVandkande med buklet korpus ogsvungen hank samt samt flaskebakkeog skl af slv. (3) 2.000-2.500

  1184 Georg JensenLille opsats af slv, Dessin 512,Gundorph Albertus. Efter 1945. H. 7. D. 13,5. 2.000

  1185 Georg Jensen m.m.Trompetformt vase af hammersletslv, p profileret rundt fodstykke medperlestav, Dessin nr. 107 B H. 18.1915-1930 samt vase med svungenkorpus. (2) 4.000

  1186 Georg JensenEt par lysestager af slv, med cylinde-risk stamme p rundt riflet fodstykke.Dessin 711 B. Sigvard Bernadotte.1945-1951. H. 9. Bund med inskripti-on. (2) Afbildet 6.000-10.000

  1187 SaltkarEt par saltkar af slv samt et par salt-kar af plet, med indsatser af blt glas.Delvis 19. rh. (4) 3.000

  1188 Georg JensenOpsats af hammerslet slv, gennem-brudt stamme i form af stiliseredeblomster. Efter 1945. Dessin nr. 180 B.H. 11,5. Afbildet. 15.000

  1189 KaffeserviceKaffest af slv bestende af kande,sukker og flde. (3) 4.000-6.000

  va

  ria

  1186 1188

  auk 46 s.03-100 indhold Page 29 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  30 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1190 SlvDiverse dele slv, lgkasserolle, vinkan-de, tre skle samt lille bger. (6) 2.000-3.000

  1191 FadOvalt fad af slv, ligeknkket, rococo-form. 2.000

  1192 Russisk slvTre dele russisk slv, bger i niello, tovodkakopper samt russisk kroningsb-ger af emallie. (4) 2.000-3.000

  1193 P. HertzBonbonniere af slv. P. Hertz. Kben-havn 1939. 3.000

  1194 SkleEt par ottekantede skle af hammer-slet slv, kant med blomsterranker ogbnd. Kbenhavn 1916. Bund med in-skription. (2) 4.000-6.000

  1195 Just AndersenLille vinkler af slv. H. 14,5. D. 14,5. 3.000-5.000

  1196 KaffekandeLille Empire kaffekande af slv medsvungen hank af ibenholt. StempletRusland 1802. Proveniens: Julegave fraskuespillerinden Bodil Kjr i 1962 tilHelle Virkner. 4.000-6.000

  1197 A. MichelsenMichelsen cocktailkande af glas medslvmontering med tilhrende ske.Med gravering. (2) 1.000-2.000

  1198 KandelabreEt par lave kandelabre af slv, hver med6 svungne lysarme. (2) 3.000-5.000

  1199 SlvKammerstage samt ovalt fad af slv. (2) 3.000

  1200 A. MichelsenDyrerygsfad samt saucekande af slvmed rococoornamentik. Michelsen 1935og 1938. (2) 4.000-6.000

  1201 SlvKasserolle med stjerthank af ben, stortog mindre fad samt to vaser af slv. (5) 3.000-5.000

  1202 SlvDiverse dele slv, to par lysestager, treskle samt et smrnb. (8) 2.000-2.500

  1203 SlvbestikSeks personers bestik af hammersletslv. Udfrt hos Vilads-Nielsen. 1925. (37) 4.000-6.000

  1204 GrdskeStor grdske af slv. Mester JonasHenrich Jonassen Kbenhavn 1752.

  1.000-2.000

  1205 MargrethebgerStort Margrethebger af slv. H. 11. D. 15. 1.500-2.000

  1206 SlvDiverse dele slv bl.a. strbsse, ciga-retskrin samt fire smrnb. (10) 2.000-3.000

  1207 KaffeserviceKaffeservice af slv prydet med bloms-terranker og arkantusblade. Louis XVIform. Med inskription. (3) 2.000

  1208 SlvEngelsk kaffe-/ teservice af slv medglat korpus og svungen hank. (4)Afbildet 4.000

  1209 Diverse slvFire lave lysestager, en skl samt tre di-verse serveringsfade af slv. (8) 2.500-3.000

  1210 Georg JensenJubilums brnebestik af slv. (3) 1.500-2.000

  1211 ServeringsfadOvalt serveringsfad af slv, Hingelbergsamt dkketallerken, Cohr. (2) 2.000

  1212 SalverEngelsk salver af slv. 1.500

  1213 PunschskeerTo punchskeer af slv med skaft afhhv. ben og tr. (2) 1.500-2.000

  1214 Herregrd bestikSpisebestik af slv "Herregrd", bl.a. 8middagsknive, 12 gafler og 12 skeer. (72) 5.000-7.000

  1215 Hammershus bestikDiverse dele slvbestik "Hammershus".(Ingen knive). (41) 2.000

  1208 1218

  kl. ca.14 [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 30 Tuesday, August 10, 2004 3:40 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  31

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1216

  Dobbeltriflet

  Spisebestik af slv "Dobbeltriflede"bl.a. otte middagsknive, syv frokost-knive og seks fiskeknive. (74)

  4.000

  1217

  Slvbestik

  P. Hertz slvbestik. Skaft med orna-mentik bestende af bl.a. af 22 mid-dagsgafler og seks frugtknive. (80)

  3.000-4.000

  1218

  Evald Nielsen

  Stort dobbeltriflet slvbestik bestendeaf bl.a. 12 middagsknive, 14 frokost-knive, 12 frokostdele og 7 serverings-dele (89) samt 32 dele ej Evald Nielsen.(121)

  Afbildet 6.000-10.000

  1219

  Slv

  12 personers fiskebestik af slv medinskription samt diverse bestikdele bl.a.fire servietringe. (49)

  3.000-4.000

  1220

  Slvbestik

  Diverse bestik/serveringsdele af slvbl.a. dobbeltriflet samt flde/sukker-st P. Hertz. (74)

  3.000-4.000

  1221

  Diverse slvbestik

  Diverse bestik- og serveringsdele afslv bl.a. 10 fiskeknive og Michelsenjuleske 1937. (55)

  2.000-2.500

  1222

  Diverse slvbestik

  Diverse bestik- og serveringsdele afslv bl.a. "Rita" samt seks diverse Ge-org Jensen dele. (54)

  3.000

  1223

  Slvbestik

  Slvbestik, skaft med sknvirkeorna-mentik bestende af 12 middagsknive,8 middagsgafler, 9 dessertskeer, 5 fro-kostgafler, 12 kagegafler, 8 teskeer,kompotske og fldeske. (56)

  2.000

  1224

  Evald Nielsen

  Stort 12 personers slvbestik No. 5.Evald Nielsen. (95)

  15.000-20.000

  1225

  Lalaing glas

  Glasservice "Lalaing" bestende af 12champagnefljter, 10 hvidvinsglas, etsnapseglas samt en karaffel. (24)

  2.000-2.500

  1226

  Famille Rose

  To Familie Rose tallerkener af pcl. Kina18. rh. (2)

  2.000

  1227

  Empire casoletter

  Et par empire casoletter af broncestbt med svaner, dyrepoter hvorundertrepas fod. H. 25. (2)

  Afbildet 10.000-15.000

  1228

  Lysestager

  Et par lysestager af bronce, stbt medrococo ornamentik. (2)

  1.500

  1229

  Dahl Jensen og Kgl. P.

  Fire figurer af pcl. i form af pingvin Nr.1073, Schferhund Nr. 1087 samtfaun med papegje og bjrneunger ileg. B&G, Kgl. P. og Dahl Jensen. (4)

  3.000

  1230

  Empie lysestager

  Et par empire lysestager af bronce,kanneleret stamme stbt med arkan-tusblade. (2)

  1.000-2.000

  1231

  Flora Danica

  Flora Danica tallerkener af pcl. dekore-ret i farver og guld med blomster, gen-nembrudt fane. Kgl. P. D. 27. (2)

  Afbildet 4.000-6.000

  1232

  Lysestager

  Et par franske lysestager af patineretog forgyldt bronce, Louis Phillipeform. (2)

  2.000

  1233

  Aluminia

  Et par lysestager af fajance dekoreret ipolycrom. Aluminia. (2)

  2.000-3.000

  1234

  Lysestager

  Et par empire lysestager af tin samt etpar lysestager af messing. Delvis 19. rh.(4)

  2.000

  1235

  Diverse

  Otte grnne hvidvinsglas, delvis ang-laise, en kande, to glasflaconer samt lil-le mahognyskrin. (12)

  1.500-2.000

  1236

  Lysestager

  Et par lysestager patineret og forgyldtbronce, empireform. (2)

  2.000

  1237

  Aluminia

  Vase samt askebgre af fajance deko-reret i polycrom. Aluminia. (3)

  1.000-2.000

  va

  ria

  1227 1231

  auk 46 s.03-100 indhold Page 31 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  32

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1238

  Lalique

  Fire dele Lalique glas i form af flacon,lille figur, blomst og skl samt kinesisktallerken af pcl. (Rep.) (5)

  1.500

  1239

  Svres, B&G m.m.

  Fem dele pcl. bla. skrivest, figur iform af siddende kvinde. (Dele medrep.) Delvis Svres. (5)

  3.000

  1240

  Lysestager

  To lysestager af bronce, empireform prundt profileret fodstykke. H. 15. (2)

  2.000

  1241

  Figurer

  10 diverse figurer af pcl./stentj. bl.a.Dahl Jensen "Brn med billedbog"samt bjrn, Knud Kyhn. (10)

  3.000

  1242

  Miniaturer

  14 diverse miniaturer med rammer afben bl.a. Karl Johan XVI Bernadotte. (14)

  3.000

  1243

  CD

  Bjrn Wiinblad

  "De fire rstider" Figurer af blglaseretkeramik. Sign. Bjrn Wiinblad 81. En-kelte med afslag. (4)

  1.000-2.000

  1244

  Fad

  Tresidet fad af pcl. dekoreret med bro-gede blomster. Kgl. P. 17. rh.s sidstehalvdel.

  1.500-2.000

  1245

  Kinesisk fad

  Kinesisk ottekantet fad af pcl. dekore-ret med bl underglasur med persons-ceneri, Quin Long. 18. rh.

  2.000-3.000

  1246

  Skrivest m.m.

  Skrivest i tin, rococostil samt sel-skabstaske med perlebroderi og to smglasflakoner. 19. rh. (4)

  1.000

  1247

  Diverse

  Sparebsse af metal i form af ameri-kansk soldat, lille vgklokke, blkhusi form af munke samt broncekar stbtmed ansigter. (4)

  2.000

  1248

  Porceln

  Lgterrin samt fad dekoreret i bl un-derglasur med blomster (med rep.). Ki-na 18. rh. (2)

  3.000-5.000

  1249

  CD

  Arno Malinowski og Georg Thylstrup

  Fire figurer af porceln i form af ori-entalere bl.a. pige med opiumspibe.Kgl. P. (4)

  2.000

  1250

  Kikkert

  Lille skikkert.

  1.000-2.000

  1251

  Flora Danica

  To Flora Danica tallerkener af pcl. de-koreret i farver og guld med blomster,gennembrudt fane. Kgl. P. D. 27. (2)

  Afbildet 4.000-6.000

  1252

  Figurer m.m.

  Tre figurer af pcl. dekoreret i farver,bl.a. kvinde med hund samt kinesisktekande og vase med emallie decor. (5)

  3.000

  1253

  Lysestager

  Et par lysestager af bronce stbt medornamentik. (2)

  1.500-2.000

  1254

  Aluminia

  Bordskl af fajance dekoreret i poly-crom med blomster og skovsnegl pblad.

  2.000

  1255

  Flora Danica

  Flora Danica tallerken af pcl. dekorereti farver og guld med blomster, gen-nembrudt fane. Kgl. P. D. 27.

  2.000-3.000

  1256

  Empirekop m.m.

  Fire diverse par kopper bl.a. empirekopmed Kronborg og skibe. Delvis Kgl. P.Samt pibehoved af pcl. dekoreret medmotiv fra Regentsen. Delvis 19.rh. (5)

  2.000

  1257

  Aluminia

  Fad samt lille skl af fajance dekorereti polycrom med hhv. fugl og blomster. (2)

  1.500

  1258

  Meissen porceln

  To fiskefade af pcl. dekoreret i farverog guld med blomster. Meissen. (2)

  Afbildet 3.000-5.000

  1259

  Margrethebger m.m.

  Et par miniaturer malt p ben, seks de-le slv bl.a. Margrethebger samt todele plet. (10)

  2.000-4.000

  1260

  Auguste Cain Figur af patineret bronce i form af ga-lende hane. 2.000

  1261 SkrivestCharles X skrivest af grnbroget mar-mor og bronce. 3.000

  1251 1258

  auk 46 s.03-100 indhold Page 32 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  33BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1262 Sommerfugle stelDele til spise/te/kaffeservice "Sommer-fugl" bl.a. fade, to lysestager samt nimiddagstallerkener. (Ca. 80) 6.000-8.000

  1263 TazzaerEt par tazzaer af bronce p fodstykkeaf marmor. Senempire form. H. 23. (2)Afbildet 4.000-6.000

  1264 AluminiaVase af fajance dekoreret i polycrommed blomster. (Bund med to afslag).

  2.000

  1265 StanderlampeLouis phillipe standerlampe af bronce,kanneleret stamme med putti p sjlehvorunder firsidet fodstykke. Afbildet 6.000

  1266 StanderlampeStanderlampe af patineret og forgyldtbronce p trepas fodstykke. 3.000

  1267 LamperStor samt mindre kinesisk vase af pcl.monteret til el. (2) 2.000-3.000

  1268 BordlamperEt par opaline bordlamper med mes-singmontering, senere montering til el. (2) 3.000-5.000

  1269 BordlamperStor samt mindre bordlampe af pcl. Ki-na delvis 19. rh. (2) 2.000

  1270 BordlamperEt par cloisonn bordlamper dekorereti farver med blomster. (2) 2.000

  1271 BordlamperFire kinesiske bordlamper af pcl. herafet par, dekoreret i farver med person-scenerier. (4) 2.000-2.500

  1272 BordlamperTo kinesiske bordlamper af pcl. denene Green Golden. (2) 2.000

  1273 BordlampeHj bordlampe af hvid opalineglas medbroncemontering, 19. rh. 2.500

  1274 BordlamperBordlampe af rosa glas, Heiberg formsamt bordlampe af sort marmor medmessingmontering. (2) 1.500

  1275 Gamle glasDiverse gamle glas bl.a. "Anglaise", "Bea-trice" samt fem karafler. Delvis 19. rh. (34) 2.000-3.000

  1276 MusselmaletKaffe/theservice af porceln, bl.a. sekspar tekopper, saucekande samt aflangtfad. Musselmalet halvblonde/riflet. Kgl. P. (23) 1.500-2.000

  1277 HurricanesEt par hurricanes af messing, shades afslebet glas. 19. rh. H. 48. (2) 3.000

  1278 Diverse porcelnTo opsatse af plet/glas, en glasskl, etpar urtepotteskjulere af pcl. samt kaf-fekande og skl af pcl. dekoreret i far-ver, 18. rh. Kgl. P. (7) 2.000

  1279 Prydtrer3 prydtrer af halvdelsten med totilhrende stands af tr. (3) 2.000

  1280 TinkandeLgkande af tin med blomsterorna-mentik, 1871. 1.000-1.500

  1281 BordlampeKinesisk bordlampe dekoreret i farvermed landskabsscenerier. 1.500

  1282 FajanceFire dele fajance i form af stor kandeog tre tallerkener, dekoreret i poly-crom. 19. rh. (Med rep.) (4) 2.000

  1283 KandelabreEt par kandelabre af plet, stbt medornamentik, hver med tre lysarme. (2) 2.000

  1284 HurricaneRussisk hurricane stage af messing,shade af glas med rd kant, graveretmed stjerner. Moskva stempel i bun-den. 19. rh. 2.000

  1285 FigurDiskoskaster af patineret metal.

  2.000-4.000

  1286 FajancefadFad af fajance, dekoreret i polycrommed blomster i kurv. Antagelig Hol-land. 18. rh. (Med rep.) 1.000-2.000

  1287 ManglebrtManglebrt af delvis bemalt tr. Grebi form af dobbelt hest, med ejerinitia-ler og 1827. 2.000

  1288 AlmueeffekterTo manglebrt af tr, det ene medkarvesnit og greb i form af hest samtto ruller. (4) 4.000

  1289 VarmebkkenVarmebkken af messing, gennem-brudt lg drevet med ornamentik. 19. rh.L. 100. 3.000

  1290 PorcelnsfigurerDiverse porcelnsfigurer bl.a. Pionter,pingviner, isbjrne samt liggende kalv.Bl.a. Kgl. P. og B&G. (13) 3.000

  1265

  va

  ria

  auk 46 s.03-100 indhold Page 33 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  34 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1291 OrientalskFire orientalske skringer af grn oggr fedtsten. (4) 2.000

  1292 Bl blomstDiverse dele til middagsservice "BlBlomst", flettet model bl.a. tre fade,lille lgfad samt otte middagstallerke-ner. (42) 3.000

  1293 SatsumaSatsuma teservice af fajance, besten-de af: Fem par kopper, tekande, flde-kande og sukkerskl. Sign. Japan. (13) 1.500-2.000

  1294 LysestagerTre par lysestager af pletslv, samtkammerstage. England. (7) 1.500

  1295 Platter m.m.Tre bisquitplatter efter Thorvaldsen,Kgl. P. og B&G samt bisquitkande ogbordlampe af pcl. (5) 1.500-2.000

  1296 MusselmaletDiverse dele musselmalet service bl.a.rundt fad, to kaffekander, en tekandesamt otte middagstallerkener. Delvis 2.sort. Kgl. P og B&G. (30) 2.000-3.000

  1297 ManglebrtTo manglebrdder, det ene af delvisbemalt tr med karvesnit og ejeriniti-aler. 19. rh. (2) 4.000

  1298 EmpireklipEmpire silhuet klip i ramme af ma-hogny. 1.000-2.000

  1299 SkrivestSkrivebords garniture bestende afblksuger, blkhus, sandhus, brev-kniv, lampe og leopard af ferskenfarvetmarmor med broncemontering. (4) 4.000-6.000

  1300 LysestagerTre par lysestager af plet, Englandsamt et par empire lysestager af mes-sing. (8) 3.000

  1301 ManglebrtManglebrt med karvesnit, greb iform af hest, dateret 1726. 3.000

  1302 Bl blomstDiverse dele bl blomst bl.a. stor sup-peterrin, kantet model. Kgl. P. 3.000

  1303 Kinesiske billederSamling af 12 kinesiske billeder maltp rispapir med scenerier fra arbejds-livet. Kina 19. rh. (12) 2.000-3.000

  1304 TinfadDyrerygsfad af tin, 19 rh. 2.000

  1305 VgtelefonSvensk vgtelefon i kasse af mahogny.Mrk. L.M: Ericson & Co. 1.000

  1306 Hyacintglas8 hyacintglas og lysestage, af delvispresset glas. Enkelte Fyn. 2.000

  1307 OrientalskSiam lgskl af pcl. samt preformetvase med okseblodsfarvet glasur. Thai-land og Kina. (2) 2.000

  1308 RingeBrillant- og safirring af hvidguld samtguldring med syntetisk safir. 3.000

  1309 OpalringRing af guld 14 kt. prydet med opal.

  3.0001310 Kde med vedhngVedhng af guld 14 kt. moderne de-sign prydet med malakit samt lang an-kerkde 14 kt. (2)Afbildet 8.000-10.000

  1311 DameringDamering af hvidguld 18 kt. prydetmed talrige brillanter og rubiner. Certi-fikat medflger. 3.000-4.000

  1312 GuldarmbndArmbnd af guld, gennembrudt. 3.000

  1313 CharmsarmbndArmbnd af guld, 14 kt. med charms.Proveniens:Har tilhrt skuespillerindenMargurithe Viby. 3.000

  1314 SknvirkeSknvirke broche af slv, prydet medgrnne sten. 2.000

  1315 RingRing af hvidguld prydet med rubinerog brillanter. 4.000

  1316 Georg JensenLille broche af guld 14 kt. prydet medperle. 2.000-3.000

  1310 1322 1329

  kl. ca.15 [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 34 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  35BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1317 TurkisbrocheOval broche af guld 14 kt. prydet medturkis. 4.000

  1318 Brillant restikker Et par safir- og brillantrestikker afhvidguld, hver prydet med oval facet-slebet safir, omgivet af brillanter. (2). 2.000

  1319 restikkerEt par restikker prydet med brillanter. (2) 2.000-3.000

  1320 DameringDamering af guld 14 kt. prydet medsmaragder og brillanter. 3.000-4.000

  1321 DameringDamering af hvidguld 14 kt. prydet medstrre samt mindre brillanter. 5.000

  1322 DamerosetringDamerosetring af hvidguld prydet medtalrige brillanter og safirer.Afbildet 5.000

  1323 SafirringDamering af hvidguld 14 kt. Front medbl safir omkranset af brillanter. 4.000

  1324 SmaragdringRing af guld 14 kt. gennembrudt frontmed smaragder og safirer. 2.000-3.000

  1325 GuldringDamering af guld 14 kt. front med tal-rige brillanter. 5.000

  1326 RubinringDamering af guld 14 kt. Prydet medrubin, flankeret af sm brillanter. 4.000

  1327 BrocheBroche af guld isat brillanter.

  2.000-3.000

  1328 RingRing af hvidguld 14 kt. prydet medstrre brillant. 3.000

  1329 DameringDamering af hvidguld 14 kt. prydet medbrillant p ca. 0,65 ct. Certifikat med-flger. Afbildet 6.000-8.000

  1330 DameringDamering af guld 14 kt. front med sa-fir omkranset af brillanter. 2.000

  1331 SmykkestEt par restikker med perler samt enring af guld 14 kt., moderne design. (3) 3.000

  1332 DameringDamering af guld, front prydet medbrillant. Ca. r 1900. 3.000

  1333 SmykkestPerlekde prydet med ls af guld 14kt. samt et par perlerestikker. (3) 2.000

  1334 GuldarmbndArmbnd af guld og hvidguld prydetmed strre samt seks mindre brillanter. Ca. 1910. 3.000-5.000

  1335 RingRing af hvidguld 14 kt. prydet med 5brillanter. Etui medflger. 3.000

  1336 To ringeTo ringe af guld 14 kt., prydet medhenholdsvis kulturperle og brillant pca. 0.22 ct. (2) 2.400

  1337 Diverse guldsmykkerEt lot diverse guldsmykker 14 kt. bl.a.broche i form af ranker samt Bismarckog murstensarmbnd. (7) 3.000-5.000

  1338 reringeTo par reringe af hhv. guld og hvid-guld, prydet med stene. (4) 2.000-3.000

  1339 restikkerEt par restikker af guld, prydet medbrillanter. (2) 5.000

  1340 SafirreringeEt par reringe af guld, prydet med sa-firer og brillanter. (2) 5.000

  1341 BrystsmykkeNorsk sjle (brystsmykke) af forgyldtslv, prydet med kongekrone. Proveniens: Forret til Dronning Alexan-drine under besg i Norge. 3.000

  1342 Diverse smykkerFire ringe samt en broche af guld pry-det med diverse stene. (5) 3.000-4.000

  1343 ArmbndArmbnd af guld 14 kt. gennembrudtmed hvlvede led. 2.000-3.000

  1344 Georg JensenArmbnd af slv med spidsovale led.Dessin nr. 86. Design Harald Nielsen. L. 19. Afbildet 3.000

  1345 Georg JensenHalskde af slv. Dessin nr. 66. DesignHarald Nielsen. L. 39,5.Afbildet 4.000

  va

  ria

  13451344

  va

  ria

  auk 46 s.03-100 indhold Page 35 Tuesday, August 10, 2004 3:46 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  36

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1346

  Ren Lalique, Georg Jensen

  Georg Jensen broche af slv i form afgennembrudt blomst Dessin 100 Asamt Lalique vedhng slebet med fir-klver. (2)

  2.000

  1347

  Georg Jensen

  Broche af sterlingslv i moderne de-sign med emaille i mrkegrn nuance.Design Henning Koppel. Dessin nr. 315.

  Afbildet 3.000

  1348

  Per Sax Mller

  Sknvirke broche af sterling slv.Stemplet Per Sax Mller.

  Afbildet 2.000

  1349

  Georg Jensen

  Broche af slv, gennembrudt med duei bladkrans. Dessin nr. 70. 1933-1944.

  Afbildet 2.000

  1350

  Wiven Nilsson

  Halssmykke af sterling slv. Sign. WN,Laponia.

  1.000-2.000

  1351

  Georg Jensen m. fl.

  Broche af slv, Dessin nr. 100 A, 1933-1944, manchetknapper Dessin nr. 61,armbnd af guld 14. kt gennembrudtmed stene samt lommeur Mrk. Univer-sal Watch Extra. (5)

  3.000-5.000

  1352

  Armbnd

  Italiensk armbnd af guld, 18 kt. gen-nembrudt med hvlvede led.

  1.500

  1353

  Perlekde st

  Ring af hvidguld, 14 kt. prydet medperle og brillanter samt perlekde. (2)

  2.000

  1354

  Armring

  Armring af guld, prydet med opal ogbrillanter.

  3.000

  1355

  Halskde

  Halskde af guld, snoet, prydet medbrillanter.

  4.000-6.000

  1356

  reringe

  Et par reringe af hvidguld, prydetmed turmaliner, citriner og brillanter. (2)

  2.000-3.000

  1357

  Herrering

  Herrering af guld, gennembrudt i form affugl, prydet med sm brillanter.

  3.000

  1358

  Herrering

  Herrering af guld 14 kt. i form af lve-hoved, jne og mund med brillanter.

  3.000-5.000

  1359

  Ring

  Ring af guld 14 kt. prydet med heste-hoved og brillanter.

  3.000-5.000

  1360

  Guldring

  Ring af guld 14. kt., snoet front prydetmed en stor samt mindre brillanter.

  Afbildet 3.000-5.000

  1361

  Guldring

  Ring af guld 14 kt. front i form af l-vehoved med jne i form af brillanter.

  3.000-5.000

  1362

  Guldring

  Ring af guld, ringskinne prydet medhjerteformet topas omkranset af smbrillanter.

  2.000-3.000

  1363

  Brillantring

  Ring af guld, prydet med strre samtseks mindre brillanter.

  3.000

  1364

  Guldring

  Ring af guld 14 kt. prydet med brillan-ter.

  3.000-4.000

  1365

  Georg Jensen

  Oval lgdse af slv, lgknop i form afblomst. Dessin nr. 79 A D. 1933-1944.

  Afbildet 3.000

  1366

  Georg Jensen m. fl.

  To brevknive hhv. "Saga" og "Kaktus",broche Dessin nr. 266, Kandistangsamt lille ske.

  2.000

  1367

  Brillantring

  Brillantring af guld og hvidguld, ca.1940.

  3.000

  1368

  Ring

  Ring af guld 14 kt. i form af slange, pry-det med brillanter og rubiner.

  3.000

  137313711369

  13491347 1348 1360 1365

  1382

  auk 46 s.03-100 indhold Page 36 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  37

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1369

  Ring

  Ring af hvidguld, gennembrudt front,prydet med brillanter.

  Afbildet 4.000

  1370

  Ring

  Lillefingerring af hvidguld. Yin/Yang-mnster, prydet med brillanter.

  3.000

  1371

  Halskde

  Halskde af forgyldt slv, prydet medkulturperler, grn og hvid emaille. Ca. 1900.

  Afbildet 4.000

  1372

  Manchetknapper m.m.

  Et par manchetknapper og fire krave-knapper af guld 14 kt. bl.a. Lapponia. (6)

  3.000-4.000

  1373

  Kors

  Forgyldt kors med fire facetslebneametyster og lyselilla emaille. Ca. 1900.

  Afbildet 3.000

  1374

  Evald Nielsen

  Armbnd og halskde af guld 14 kt. (2)

  3.000

  1375

  Armbnd

  Armbnd af guld 18 kt., skiftevis pry-det med slebne aquamariner og topas-er. L. 18 cm.

  3.000

  1376

  Broche

  Smaragd- og brillantbroche/nl afguld 14 kt. Ca. 1915.

  4.000

  1377

  Brillantringe

  Tre brillantringe af guld og hvidguld14 kt. moderne design. (3)

  3.000

  1378

  Georg Jensen

  To ringe samt et par reskruer af ster-lingslv, henholdsvis dess. nr. 91, 99 og128. Design Nanna Ditzel. (4)

  3.000

  1379

  Georg Jensen

  Vedhng af jern, slv og guld, Dessinnr. 5003, design Arno Malinowski. Ca. 1944.

  1.500

  1380

  Georg Jensen

  To brocher af slv hhv. dessin nr. 32,design Georg Jensen, 1915 - 1930 ogdessin nr. 165, design Georg Jensen,efter 1945. (2)

  2.500

  1381

  Perlekde

  Perlekde af kulturperler, ls af guld14 kt.

  2.000

  1382

  Lommeur

  Dobbeltkapslet lommeur af guld 14 kt.med repetition.

  Afbildet 5.000

  1383

  Eterna herreur

  Eterna herrearmbndsur af stl, skivemed dato og sekundviser, mrk. EternaMatic, Specialle Certified Chronometer,original urrem. Samt Tissot herrearm-bndsur mrk. Stylist. (2)

  Afbildet 6.000-8.000

  1384

  Diverse guldsmykker

  To par manchetknapper, to kraveknap-per, et par reclips samt en slipsenl afhhv. 14 og 18 kt. guld. (9)

  2.000-3.000

  1385

  Dameure

  To damearmbndsure hhv. Georg Jen-sen og Omega. (2)

  2.500

  1386

  Ure m.m.

  Omega Automatic guld ur med inte-greret satineret link (glas mangler),Schweizisk herreur mrk. Coinor medguldlnke 14 kt. samt guldring med"sovereign". (3)

  4.000-6.000

  1387

  Ebel ur

  Ebel herrearmbndsur af stl og guld.

  3.000-4.000

  1388

  Omegaur

  Dameur af guld 18 kt. Omega.

  4.000

  1389

  Lommeur m.m.

  Lommeur af jern og guld, skive medarabertal mrk. Mistral, urkde af guld,"Panserkde". (2)

  1.000

  1390

  Lommeure

  Samling p 12 diverse lommeure, del-vis af slv. (12)

  2.000-3.000

  1391 Bulova urHerrearmbndsur af guld, mrk. Bulova

  4.000-6.000

  1392 LommeurHamilton herrelommeur af "gulddoub-l", skive med arabertal og sekundviser,mrk. Hamilton, vrk ligeledes mrk.Hamilton Watch Co. Motor Barrel 940,620753 etc. 3.000

  1393 IWCHerrearmbndsur af 18 kt. guld, mrkGalm-Bale, i tilhrende etui.Afbildet 4.000-6.000

  1394 Cartier urCartier damearmbndsur af forgyldtslv, model Tank. Etui og certifikatmedflger. Afbildet 4.000-5.000

  1395 SelskabstaskerSamling selskabstasker af "slvstrik"heraf 3 af slv samt en forgyldt. (17)Afbildet 2.000-2.500

  13951393

  va

  ria

  13941383

  auk 46 s.03-100 indhold Page 37 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  38 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1396 Lampetter m.m.Et par lampetter samt bordlampe afpatineret og forgyldt bronce, lampestbt med ornamentik og dyrehoveder.(3) 2.000-3.000

  1397 KandelabreEt par kandelabre af messing, hvermed seks lysarme, p rundt profileretfodstykke. 19. rh.s slutning. (2) 3.000-5.000

  1398 CDArthur Boesen Arthur Boesen: Vase af porceln medStatens Gymnastikinstitut, modsatteside med Albert Fugmann 1897-22mai-1922. Sign. Arth. Boesen 22.4.1922. Kgl.P. H. 40. 4.000

  1399 BordlampeBordlampe af forgyldt bronce, stbtmed rococoornamentik. 1.500

  1400 Boullotte lampeFransk boullotte lampe af patineret ogforgyldt bronce. 3.000

  1401 Lampe m.m.Boulottelampe af bronce, stbt medrococoornament samt et par lysestageraf forgyldt tr, italienske, barokform.(3) 2.000

  1402 VgurVgur af presset metal. 19. rh. 1.000-2.000

  1403 KandelabreEt par kandelabre af bronce, hver medfem lysarme, Louis XVI form. H. 56. (2) 3.000-5.000

  1404 BordlampeBordlampe af bronce, stamme i formaf ngen dreng, p sokkel af hvid mar-mor. 3.000

  1405 SamovarSamovar af messing p bakke. (2) 1.000

  1406 AluminiaStor Aluminia gulvvase af fajance, de-koreret i polycrom med pfugle ogblomster. Antagelig Chr. Joachim. H. 59.Afbildet 6.000

  1407 KobberFire dele kobbertj bl.a. spand prydetmed Louis XVI ranker. 18./19. rh. (4) 1.500

  1408 VglampetterEt par franske vglampetter af bronce,stbt med rococoornamentik. (2) 1.500-2.000

  1409 KaminurStort kaminur af forgyldt bronce, deko-reret med putti, hvidemaljeret skive sign.AU. LGIONNAIRE 104 Fg St Honor,Frankrig, 19. rh. Afbildet 10.000

  1410 BordlampeFransk bordlampe af blt pcl. med for-gyldt broncemontering i form vdder-hoveder, vindruer og bladvrk. 3.000

  1411 KaminurKaminur af forgyldt og patineret bron-ce, p urhus stenbuk og ngne brn.

  4.000

  1412 Gryde m.m.Gryde af bronce p tre ben, gotiskform, dateret 1777 samt vgkummeaf messing og "rber". (3) 3.000

  1413 BordlampeBordlampe af bronce, med justerbarskrm. 19. rh. 2.000

  1414 KaminurLouis Phillipe kaminur af forgyldtbronce, urhus prydet med knlendekvinde og barn foran alter. Sign. Zim-mermann. Ca. 1860. 5.000

  1415 KandelabreEt par kandelabre af patineret og for-gyldt bronce, kanneleret stamme, dy-repoter p trepas fod, empireform.(Lysarm defekt). 19. rh. (2) 4.000-5.000

  1416 VglampetterEt par vglampetter af bronce, hvermed to lysarme, stbt med dyrehove-der. 19. rh. (2) 1.000-2.000

  142014091406

  kl. ca.16 [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 38 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  39BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1417 OrientalskKinesisk lgkrukke (med rep.) og te-kande dekoreret i hvidt og blt samtgardenstand. (3) 1.000-1.500

  1418 AfricanaDiverse africana bl.a. tre masker og trefigurer. (9) 1.500-2.000

  1419 Georg JensenTo flaskebakker af sterlingslv. GeorgJensen dessin 1099, 1945-1977. Diam. 9.5. (2) 2.500

  1420 JuleskeerSamling juleskeer A. Michelsen 1910-1918 i tilhrende etui samt 1972 og1973. (20) Afbildet 4.000

  1421 Flaconer m.m.To engelske flaconer, parfumeflacongraveret med monogram og tabatierreciseleret med stjerne af delvis forgyldtslv. England/Holland. (4) 1.500

  1422 Margrethe bgreStrre samt mindre Margrethe bger,det ene Svend Toxvrd. (2) 3.000

  1423 ForskrerstVictoriansk forskrerst af udskretelfenben, montering af slv. 18. rh.ssidste halvdel. (2) 1.500

  1424 Georg JensenSeks teskeer og seks kaffeskeer af slv. (12) 2.000

  1425 OpsatsSknvirke opsats af slv, prydet medornamentik og grnne stene. Kben-havn 1912. 2.000

  1426 StentjskrukkerArne Bang stentjsmarmeladekrukkermed slvlg, det ene stemplet HansHansen. (2) 2.000

  1427 HovedvandsgAmager hovedvandsg af slv, ind-vendig forgyldt. Top prydet med tofugle hvorover kroner. Mester antage-lig Nicolai Martin Fuchs. Ca. 1740. 2.000

  1428 SlvLille Louis XVI skl Kbenhavn 1751,to bgre, det ene nlepunslet samtengelsk lysestage af slv. (4) 2.000-3.000

  1429 LysestagerEt par lave engelske lysestager af slvp hvlvet firkantet fodstykke. (2) 2.000

  1430 Margrethe bgerMargrethe bger af delvis forgyldt slv.H. 10. Bund med inskription. 2.000

  1431 Georg JensenRund skl af slv, indlagt med emaillei grnt og blt med ornamentik og GJ.Henning Koppel. Afbildet 3.000-5.000

  1432 VikingeskibNorsk vikingeskib af slv, med psatteskjold, base af tr. L. 36. 2.000-3.000

  1433 Diverse slvDiverse dele slvkorpus bl.a. fire smr-nb, tallerken, kande samt skl. (15) 3.000

  1434 rsbestikGeorg Jensen rsbestik af forgyldt slv,bestende af 5 st samt 8 skeer, r-gang 1979-1983 og 1972-1978. (23) 2.500-3.000

  1435 Skak/BackgammonspilSkak/backgammonspil med kasse aflakarbejde, med udskrne brikker afben. 3.000

  1436 PorcelnsfigurerDiverse porcelnsfigurer bl.a. smedved ambolt, hundehvalp, kattekillingsamt liggende isbjrn. Kgl. P og B&G. (10) 2.000

  1437 Dahl JensenTo figurer af pcl. "Pige med mandolin"(2. sort.) og "Pige der slger perler".Dahl Jensen. (2) 3.000

  1438 Toby jugesTo Toby jugs af fajance, dekorerede i far-ver og lustre. England 19. rh. (2) 1.500

  1439 MeissenTeservice af pcl., dekoreret med guldog strblomster i farver bl.a. fad ogsyv par tekopper. Tyskland. (En kopmed afslag). (17) 4.000

  1440 GlasSukkerfad med klippet rand, to ymer-skle af blt glas samt lille barok snapse-flaske. 18./19. rh. (4) Afbildet 3.000

  1431 1440

  va

  ria

  auk 46 s.03-100 indhold Page 39 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  40 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1441 Hyacintglas9 hyacintglas i farver og klare i optiskdrejning. (9) 2.000

  1442 Dahl JensenFigur af pcl. i form af liggende engelsksetter. Dahl Jensen. (2. sort.) 2.000

  1443 Pantimime figurer3 Pantomime figurer af pcl, Colombi-ne, Pjerrot og Harlekin (med rep.),B&G samt stende airedalterrier, DahlJensen. (4) 2.000

  1444 Gall vaserTo Gall vaser af matteret grligt glasgennemslebet i form af blomster ogbladvrk. Sign. Gall. H. hhv. 9 og 16. (2) 4.000-5.000

  1445 Figurer m.m.Fire diverse figurer af pcl. bl.a. "Flug-ten til Amerika" Juliane Marie, Kgl. P.samt juleplatte 1979. Kgl.P og B&G.(5) 2.000

  1446 SommerfuglestelMiddagsservice "Sommerfuglestel"bl.a. tre lgterriner, 10 fade og 18 mid-dagstallerkner m.m. B&G. (80) samt 10kuvertaskebgre "Musselmalet.Afbildet 8.000-10.000

  1447 PorcelnsfigurerNi diverse figurer af pcl. bl.a. "Kysset"og labradorhvalp "Bob". Kgl. P. ogB&G. (9) 2.000-2.500

  1448 GlasDiverse gamle glas bl.a. 13 champag-nefljter med slibning samt glas Hes-sisk type slebet med kronet bladmono-gram. (22) 3.000

  1449 FajanceFire dele fajance dekoreret i hvidt ogblt bl.a. barberfad samt Bristol taller-ken. 18./19. rh. (4) 3.000

  1450 Kop m.m.Stor kop af pcl. dekoreret i farver medFredenborg Slot. Kgl.P. 19. rh. Samtlille figur af pcl. i form af pagode. (2) 2.000-3.000

  1451 Tysk kopTysk kop af pcl. dekoreret i farver medpersonscenerier. Augustus Rex mrke.

  2.000

  1452 Miniaturer10 miniaturer i form af kvindeportrt-ter, delvis malt p ben.(10) 3.000-5.000

  1453 Pr-ColumbianskPr-Columbiansk hoved af ler i formaf Jaguar. 1.500

  1454 FajanceFem dele fajance bl.a. hollandsk Delftfad, Deruta skl og vievandskar deko-reret i polycrom. 18./19. rh. (5)Afbildet 4.000-6.000

  1455 MusselmaletDiverse dele til kaffeservice "Mussel-malet", halvblonde bl.a. kaffekande,kageopsats og 23 kopper. Kgl. P. (60) 4.000

  1456 Kina porcelnStort fad af pcl., dekoreret i blt oghvidt, Famille rose frugtkurv og faddekoreret i emaillefarver samt to ted-ser. Kina 18./19. rh. (5) 4.000-6.000

  1457 Diverse slv og pletStort lot diverse slv og plet, bl.a. di-verse mindre runde fade, et par saltkar,samt et par kammerstager. Delvis Tysk-land. (26) 2.000-3.000

  1458 Kina porcelnDiverse dele kinesisk pcl. i form af skleog vaser. Delvis 19. rh. (26) 3.000

  1459 SlvstagerEt par stager af slv, hver med to lys-arme og 10-sidede fodstykker, samt lil-le oval bonbonniere af slv. Cohr ogTyskland. (3) 3.000

  1460 KaffeserviceKaffeservice af slv, ligeknkket roco-coform, Cohr samt tekande, skv-knkket. (4) 3.000

  1461 Taste-de-vin2 "taste-de-vin" af slv, med snoetslangehank. Frankrig 1838-1919 ogLondon 1976. (2) 2.000

  1462 SlvSalt/peberst, 4 sm bgre samt Hertzbger af slv. (7) 1.500

  1463 Kaffeservice Moccaservice af slv, skvknkketdekoreret med rococoornamentik samtmlkekande af slv, skvknkket. (4) 2.000-3.000

  1464 Champagne bestikJens H. Quistgaard: "Champagne" be-stik af slv, bestende af 10 middags-gafler, 10 middagsknive, 11 dessertske-er, 11 teskeer, 8 kagegafler, oplukker,stegegaffel, sauceske, plgsgaffel,kartoffelske, sukkerske og lagkage-kniv. (57). 6.000-8.000

  1446 1454

  auk 46 s.03-100 indhold Page 40 Tuesday, August 10, 2004 3:49 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  41

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1465

  Georg Jensen m.m.

  "Magnolia" lg af slv. Georg Jensen1925-1932. D. 11,5 samt to slvskrin,det ene Siam. (3)

  1.500-2.000

  1466

  Diverse slv

  Diverse dele slv, bl.a. lille Heimbrgeropsats, trompetformet vase samt diver-se bestikdele. (32)

  1.500

  1467

  Hingelberg

  Hingelberg kaffeservice af slv, glatkorpus, bestende af kaffekande medhank og lgknop af ibenholt samt suk-kerskl og fldekande. (3)

  3.000

  1468

  Slv

  Diverse dele slv og plet bl.a. Hertzerindringsbger, krydderist samtsaucekande. (12)

  1.500-2.000

  1469

  Diverse slv

  2 dkketallerkener, salt og peberstaf slv samt diverse dele bestik af slvog plet. (28)

  2.000

  1470

  Grann Laglye

  Kaffeservice af slv, ligeknkket be-stende af kaffekande, mlkekande,fldekande samt sukkerskl. GrannLaglye. (4)

  3.000

  1471

  Tekande

  Engelsk tekande af slv, med hank afsort tr. 19. rh.

  2.500

  1472

  Bakke

  Serveringsbakke af slv. Kina.

  2.000

  1473

  Slv

  Diverse bestikdele af slv og plet, bl.a.knive med pistolformede skafter samtto fiskespader, Empire. Dele graveretmed vben. Delvis 19. rh. (70)

  3.000-4.000

  1474

  Antik Rococo bestik

  "Antik Rococo" bestik af slv, bl.a. 3sauceskeer og 6 middagsskeer samt 16fiskeknive af plet. Dele med gravering.(102)

  4.000-6.000

  1475

  Diverse bestik

  Diverse dele bestik af delvis forgyldtslv, bl.a. "Dronning" lagkagespade,"Kugle" tarteletspade, samt rsskeer A.Michelsen rg. 1963-70, 1972. (48)

  2.500

  1476

  Hans Hansen

  Slvbestik "Arveslv nr. 15" bl.a. 10middagsgafler, 11 frokostgafler samt12 kagegafler. (62)

  6.000-8.000

  1477

  Georg Jensen

  Bestik af slv "Kaktus" bestende af fi-re knive, fire gafler samt to skeer. (10)

  3.000

  1478

  Slvkorpus

  Sauceskl, bordskl med glasindsats,sukker/fldest. (4)

  2.500

  1479

  Kaffeservice

  Kaffeservice af slv, ligeknkket medrococoornamentik, bestende af kaffe-kande, fldekande og sukkerskl. Cohr.(3)

  2.000

  1480

  Juleskeer

  Georg Jensen og A. Michelsen juleske-er af forgyldt slv, 1972-75, 1978-81og 1976-78 samt to kartoffelskeer afslv, den ene "Herregrd". (13)

  1.500-2.000

  1481

  Diverse slv

  Kaffekande, skvknkket rococoformsamt 31 dele "Dobbeltriflet" og 25 de-le plet. (57)

  2.000

  1482

  Slvbestik

  Stort bestik af slv, skafter med mus-ling, bl.a. 20 middagsknive, 12 fro-kostknive, lagkagekniv m.m. Tyskland19. rh. (100)

  6.000

  1483

  Diverse slv

  Diverse dele slv bl.a. et par saltkar,stammer i form af delfiner, Louis XVIpeberbsse samt saltkar stbt medakantus blade. Delvis Dragsted ogHertz. (7)

  3.500

  1484

  Bernstorff bestik

  Stort bestik af slv "Bernstorff" best-ende af bl.a. ni middags- og ni fro-kostknive (114) samt fem servietringe.(119)

  6.000-8.000

  1485

  Georg Jensen

  Bestik af slv "Kaktus" (Ingen knive).Georg Jensen. (34)

  6.000

  1486

  Slv

  Tallerken samt fem grapefrugtskle afslv, stbt med rococoornamentik. (6)

  3.000

  1487

  Cam vedhng

  Stort cam vedhng med guldmonte-ring samt kde ej guld.

  3.000-5.000

  1488

  Barokfigur

  Barok skring af tr i form af denhellige Madonna samt putti dekoreret ipolychrome farver. 18. rh. H. 43.

  Afbildet 4.000

  1489

  Orientalsk

  Ming figur af patineret bronce stbt iform af krigsguden Zhenwu. Kina 16.-17. rh.

  Afbildet 2.000

  1489

  1488

  va

  ria

  auk 46 s.03-100 indhold Page 41 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  42

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1490

  Kandelabre

  Et par engelske kandelabre af plet,hver med to svungne lysarme. (2)

  3.000

  1491

  Diverse plet

  Engelsk bestik af plet, bl.a. 6+7 knivemed skafter af ben samt 12 gaflerdkketallerken af plet samt skohorn afmessing. (27)

  1.000-2.000

  1492

  Saksisk blomst

  Stort spise/kaffe/testel af pcl. "SaksiskBlomst" bl.a. stor lgterrin, ni diversefade samt 24 middagstallerkner. B&G.19./20. rh. (136)

  Afbildet 8.000-10.000

  1493

  Aluminia

  Stort spisestel af fajance "Bl Tranque-bar" bl.a. stor lgterrin, diverse fade,lgbonbonierre i form af and samt ly-sestager. (125)

  Afbildet 8.000-10.000

  1494

  Haderslevstager

  Et par Haderslevstager af messing. 18.rh. (2)

  Afbildet 2.000-3.000

  1495

  Barokstager

  Et par barok lysestager af messing, pfirkantet fodstykke hvorunder rilledeben. H. 25,5. 18. rh. (2)

  Afbildet 6.000-8.000

  1496

  Messingstager

  Tre stager af messing, heraf et par em-pire. (3)

  1.500-2.000

  1497

  Wedgwood skl

  Oval gennembrudt brdkurv samt til-hrende fad af cremefarvet pcl. medgrn snoet bort. Wedgwood.

  1.500

  1498

  Nstvedstager

  Et par Nstvedstager af messing. 18.rh. (2)

  2.000-3.000

  1499

  Pampaloni

  Kande af slv, moderne design.

  Afbildet 10.000

  1500

  Slvstager

  Et par stager af slv, barokform. (2)

  2.000

  1501

  Tigerkranie

  Siamesisk tigerkranie monteret medslvornamenter i form af buddhaer ogslange holdende tndstiksske. 20.rh.s begyndelse.

  Afbildet 3.000

  1502

  Slvskle

  Stor oval samt mindre rund skl afhammerslet slv, buklet korpus, i si-derne hanke med lver, p claw-on-ball-fdder. (2)

  6.000

  1503

  Slv

  Strre og mindre fad, Dragsted, samtmlkekande, ligeknkket rococo-form, Cohr. (3)

  1.500-2.000

  1504

  Jardinere

  Jardinere af slv, stbt med rococoor-namentik, bunden graveret med med-lemmer af frimureordenen. P. Hertz1893. Medflgende indsats a krystal.

  Afbildet 3.000-4.000

  1505

  Slvvase

  Svensk vase af slv, trompetformetkorpus p rundt fodstykke. H. 27.

  2.000

  1492 1493

  1494 1495 1499

  kl. ca.17

  [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 42 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  43

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1506

  Senempirevase

  Dansk senempire vase af slv, kannele-ret korpus med arkantusblade og pal-metter. Kbenhavn 1839, Mester S. J.N. Prahl. H. 38

  4.000

  1507

  Jdisk kidduschbger

  Jdisk kidduschbger af slv p rundtprofileret fodstykke. Med tysk inskrip-tion. 19. rh. H. 23.

  3.000

  1508

  Kaffe/teservice

  Engelsk kaffe/teservice af slv, rigt ci-seleret med ornamentik. (4)Afbildet 2.000

  1509 VinkandeVinkande af glas med slvmontering.

  4.000

  1510 BordlampeBordlampe af hammerslet slv. 1.500

  1511 SlvopsatsOpsats af slv/glas, stbt med vikinge-ornamentik. H. 41. 3.000

  1512 Slv bordlampeTysk bordlampe af slv, stamme i formaf kvinde og mand. Fodstykke medgravering, rococoform. H. 45. 4.000-6.000

  1513 EmpirestelDele til middags/kaffeservisce af pcl."Empire" bl.a. to sauceskle, lille lg-terrin samt 14 middagstallerkner. (Delemed afslag). (82) 3.000-5.000

  1514 Bl blomstDele til middags/moccaservice "Blblomst" kantet model, bl.a. 12 mid-dagstallerkner, to saucekander og lg-terrin samt fire juleplatter. Kgl. P. (76) 3.000-5.000

  1515 Musselmalet m.m.Dele til musselmalet samt andet mid-dags- og kaffeservice bl.a. 4 dybe tal-lerkner i helblonde. (32) 1.500-2.000

  1516 Let saksisk blomstDele til middagsservice "Let SaksiskBlomst" bl.a. fire fade, to sauceskle,lille tgterrin samt ti dybe tallerkner.Kgl. P. (45) 3.000

  1517 LysestagerEt par lysestager af slv, rococoform.Mester HJ. Kbenhavn 1942. (2) 1.000-2.000

  1518 BalticDiverse dele middagsservice "Baltic"bl.a. 15 middagstallerkner, diverse fa-de, to sauceskle samt 18 dele mussel-malet. Kgl. P. (54) Kgl. P. 3.000

  1519 Diverse Stort lot diverse slv, tin og plet, bl.a.6 Hingelberg "coasters" i tr indlagtmed slv, oval bakke af plet med gen-nembrudt kant samt rundt tinfad medhanke samt 10 dkketallerkner af plet.

  3.000

  1520 GalionsfigurGalionsfigur af bemalt tr i form afkvinde. 19. rh. H. 100.Afbildet 15.000

  1521 MaritimtSkikkert. 1.500

  1522 KaminurKaminur af bronce, urhus prydet medungt par. 3.000

  1523 KaminurFransk kaminur af bronce, urhus prydetmed ung kvinde holdende bog. Skivesign. Malecot Paris. 4.000-6.000

  1524 CDChristian Benjamin Olsen Vase af pcl. dekoreret med dampskibetM/S Vistula. Sign. Benjamin Olsen.Kgl. P. H. 42. 3.000-5.000

  1525 F. GoldscheiderFigur af porceln, dekoreret i uglase-ret og underglasurfarver, stende kvin-de i rococokjole med hat og vifte.3387. Sign. Fridrich Goldscheider,Wien. H. 85. (Med rep.) 4.000

  1526 BroncestagerEt par lysestager af bronce med kan-neleret tilspidset stamme p rundtprofileret fodstykke. (2) 2.000-3.000

  va

  ria

  1501 1504 1508

  1520

  auk 46 s.03-100 indhold Page 43 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  44 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1527 LysestagerEt par lysestager bronce, kanneleretstamme stbt med ornamentik. (2) 3.000-5.000

  1528 SkibsklokkeEngelsk skibsklokke af messing medophng. 2.000

  1529 MorterRenaissance morter af malm med del-finhanke, profileret korpus med orna-mentik. Medflgende pistil. 17. rh. 4.000

  1530 DykkerDykkerhjelm af messing. Procedes Sul-zer, Paris. Afbildet 3.000-5.000

  1531 ViolinMrk.: Original copie von GebrderWolff in Kreuznach 1886. Med bue. 3.000

  1532 ltndeTysk ltnde af stentj. Med inskrip-tion. (Med afslag). 2.000

  1533 UrgarnitureFransk urgarniture af bronce, stbtmed Louis XVI-ornamentik. Skive sign.L. Borawsky. Kandelabre hver med ottelysarme. (3) 10.000-15.000

  1534 ViolinTysk ca. 1880. Mrk.: Stradivarius, etc.samt p utydelig seddel: Repareret1911 i Kbenhavn. Med to buer ogkasse. 2.000

  1535 ViolinJoseph Klotz, 1795. Lakken mrkrd.Med to buer og kasse. 2.000-3.000

  1536 ViolinD. Nicolas Ain a la ville Cremonne.Vedlagt brev om instrumentet. Medbue og kasse. 6.000-8.000

  1537 Afrikanske vbenKasse indeholdende diverse ldre afri-kanske vben. Heriblandt Fang fugle-kniv, kastekniv, to kser, to dolke samtto macheter. Congo. (8) 4.000-6.000

  1538 ModelTrskibsmodel af lystyacht.Afbildet 8.000

  1539 SpillemaskineSpillemaskine i mahognykabinet med20 tilhrende plader.Afbildet 10.000-15.000

  1540 KonsolurStort fransk konsolur af patineret ogforgyldt bronce, p urhus kvinde i lettegevandter, p base af grnbroget mar-mor. 19. rh. Afbildet 20.000-30.000

  1541 KonsolurFransk konsolur af patineret og for-gyldt bronce, ved urhus kvinde. 3.000

  1542 KaminurKaminur af sort og grnbroget bronce.

  2.000

  1543 KandelabreEt par franske kandelabre af broncemed stamme af blt pcl. (2) 5.000

  1544 StrygeinstrumenterEn viola, 20. rh. Fem violiner, 19. og20. rh. 11 buer, bl.a. mrk.: Bausch ogZimmermann. Alle med slv- eller nik-kelmontering. Desuden diverse tilbe-hr. 8.000-10.000

  1545 Albert Ernest Carrier-Belleuses stil Skulptur af patineret bronce, stbt iform af mand i romersk kldedragt. H. 46. Afbildet 6.000-8.000

  1546 BordsklBordskl af marmor med figurgruppeaf bronce. 1.500

  1547 SpillemaskineSpillemaskine "Aristocrat". Ca. 1960tidligere anvendt i Tivoli. 1.500-2.000

  1548 MinkpelsMrkebrun minkkbe str. 38. 4.000

  1549 BuddhaStende buddha af bemalt tr, prydetmed stene. Siam. H. 100 2.000

  1550 BuddhaStende buddha af bemalt tr, prydetmed stene. Siam. H. 100 2.000

  1551 BuddhaSiddende buddha af bemalt tr, prydetmed stene. Siam. H. 64. 2.000

  1530 1538 1539

  auk 46 s.03-100 indhold Page 44 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  45BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1552 BuddhaStende buddha af forgyldt metal. Siam.H. 91. 1.500

  1553 Art Deco figurSkulptur af patineret bronze stbt iform af dansende kvinde. Art Deco stil.H. 51. 2.000-3.000

  1554 KaffetnderTo gamle kaffetnder med jernbnd.Ca. 1860. (2) 2.000

  1555 GrnlandicaGrnlandsk spand af fyrretr medbendekorationer, 19 rh.Afbildet 3.000

  1556 GrnlandicaHvalrostand dekoreret med fanger ogdyr. 3.000-5.000

  1557 GrnlandicaFedtsten i grnlige nuancer, udskretmed utallige ansigter. Sign. monogram91. 2.000-4.000

  1558 GrnlandicaDiverse grnlandske smykker bl.a.Thulering og Thuletand af slv. (16) 2.000-4.000

  1559 TupilakkerSamling sm tupilakker af ben. (16) 3.000-5.000

  1560 GrnlandicaFigur af mrkegr fedtsten i form affantasidyr med diende sler af ben.

  2.000-4.000

  1561 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr.Sign. i bunden. 2.000-4.000

  1562 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr.

  2.000-4.000

  1563 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr.

  2.000-4.000

  1564 GrnlandicaFigur af fedtsten i form af fantasidyr.

  2.000-4.000

  1565 GrnlandicaTo fantaidyr samt to masker af fedt-sten. (4) 2.000-4.000

  1566 GrnlandicaTo fantaidyr af fedtsten, den ene sign.(2) 2.000-4.000

  1567 GrnlandicaKajak samt modeller af fangstredska-ber. (6) 2.000

  1568 GrnlandicaDiverse grnlandica bl.a. kajak, trom-me, brevkniv, udskret figur af grn-lnder samt redskab. 3.000-5.000

  1569 DukkerArmand Marseille babydukke med ho-ved af pcl. mrk. 341 samt stor tyskdukke med hoved af pcl. og krop af bi-squit. (2) 1.500

  1570 ChinaheadsFire chinahead dukkehoveder samt bis-quithoved. (5) 1.500

  1571 DukkeBruno Schmidt dukke med hoved afpcl. bl glasjne, ben mund, mrk-blond paryk, krop af komposition.Mindre defekt p venstre fod. L. 38. 1.000-2.000

  1572 DukkeArmand Marsille skulderhoveddukkemed hoved af pcl., krop af stof og pcl.

  1.500-2.000

  1573 Schuco mm.En samling mekanisk legetj bl.a.Schuco Studio racer, Schuco turn abemm. samt diverse reservedele. (7) 4.000

  1574 Walt DisneyMickey Mouse, figur af bemalt tr.1930-erne. Afbildet 2.000-3.000

  1540 1545 1555

  1574

  auk 46 s.03-100 indhold Page 45 Tuesday, August 10, 2004 4:07 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  46

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  OPROP

  Der er en ganske almindelig, stille dag i juni og det kommer som et lyn fra en klar himmel... Havnener blevet besat! Fremmede tropper har invaderet bygningen og ingen vd prcist hvordan det det erget til. Talrige kampvogne befinder sig pludselig rundt omkring i bygningen og en gigantisk styrkep ikke mindre end 1.000 soldater, fortrinsvis af mrket Lineol, har invaderet et stort antal montrer ibygningen. En kvik medarbejder opsnuser at de har sneget sig ind camoufleret i adskillige flyttekasserog at de har tilhrt en samler - faktisk er denne samling af franske fremmedlegionrer, engelske r-kenrotter, danske Jenser, arabiske ryttere og diverse karakterer, ikke mindst drlige karakterer, medbestemthed sidst set p en udstilling p Tjhusmuseet i 1996. Men hvordan det, lynhurtigt og ube-mrket, er lykkedes dem at indtage Havnen p sdan en fredelig sommerdag, er stadig en gde.

  Danmarks strste enhed af Lineolfigurer er sledes nu at finde i Havnen, og en ivrig diskussion bryderud: Hvad skal man stille op? Hvordan bliver vi fri af besttelsemagten? Mange lsningsmodeller ogstrategier bliver foreslet, og til sidst bliver det besluttet af en enig medarbejderstab: Vi bortautione-rer alle mand! Vi katalogiserer dem og slger dem sndag den 24. august gr vi.

  Har De sprgsml til invasionsstyrken, er De velkommen til at kontakte efterretningsofficer MariusHarttung, telefon 3343 6984, der, som vi senere har opdaget, har et indgende kenskab til tropperne.

  1580

  auk 46 s.03-100 indhold Page 46 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  47

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1575

  Lineol og Elastolin

  En samling Britiske soldater, musik-korps, Lokale tropper, officerer p heste.Nogle opmalede. (90).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000

  1576

  Lineol og Elastolin

  En samling franske soldater, musik-korps, fanebrer, sofficerer, og lokaletropper. nogle opmalede. (79).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000

  1577

  Lineol og Elastolin

  En samling af defekte soldater og offi-cerer, til hest og til fods. (120).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 1.000-1.500

  1578

  Lineol og Elastolin

  Tyske soldater omfattende alpesolda-ter, officerer og marcherende deling.Nogle opmalede. (130).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000

  1579

  Lineol og Elastolin

  Tysk musikkorps med tamburmajor,samaritkorps med person p bre oghund. Cowboys og Indianer. Araberertil hest og til fods. Samt tyske officerertil hest og Prrie vogne. Nogle opma-lede. (70).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000

  1580

  Lineol og Elastolin

  Fem danske garder og en samling ty-ske paradesoldater i march samt offi-cerer til hest. Nogle opmalede. (100)

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 2.500-3.000

  1581

  Lineol og Elastolin

  Rollefigurer af bla. Hitler, Moussolinim.bevgelig arm og Dr. Josef Goeb-bels med bevgelig arm. Hindenburgog Blomberg. (21).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 3.000-4.000

  1581

  1582

  1583

  va

  ria

  auk 46 s.03-100 indhold Page 47 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  48

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1586

  Lineol og Elastolin

  En samling defekte soldater officererog heste. (40).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 500-800

  1587

  Henrichsen

  En samling presset Henrichsen figurersamt to stridsvognen med spand. (ca.300).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 1.000-1.500

  1588

  Tinsoldater

  En samling hndmalede tinsoldater, tilfods og til hest. bla. m. karakterfigurer.Ca. 20 kg. (150).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000

  1589

  Tekno, Corci Toys, Dinky Toys m.m.

  En samling p ca. 70 biler af blandedemrker, bla. Tekno; Fona Radio VWrugbrd og Dunlop Ford Taunus. (70)

  Afbildet 1.500-2.000

  1590

  Tekno

  Dukkekomfur af mrket Tekno, meddivertse tilbehr bla. Tekno MadamBl kaffekande og the kande. (20)

  1.200

  1591

  Mrklin m.m.

  En samling Mrklin bestende af bla.to lokomotiver, ni vogne, skinner samt"Herflge Station". (20)

  1.000

  1592

  Wilesco m.m.

  Damptromle mrk. "Old Smoky" D-36, iorg. kasse, med tilhrende sav, samt gl.trtog fra DSB, bla. mlke vogn ogkran. (7)

  1.000-1.200

  1593

  Marine

  Skibshalvmodel. P bagsiden plakettemed: Marstal Skibsvrft 1968.

  3.000-5.000

  1582

  Lineol og Elastolin

  En samling af Italienske tropper, U.S.Marine bla. m. fane. Tre Tyske kortl-sene officerer. Nogle opmalede. (55).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 1.500-2.000

  1583

  Lineol, Elastolin m.m.

  En stor samling motorcykler m. side-vogn, tanks, lastbiler, personbiler, ka-noner og personer. (150).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 3.000-5.000

  1584

  Lineol og Elastolin

  Rollefigurer af diverse officerer, gene-raler og majorer. (26).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. 2.000-3.000

  1585

  Lineol og Elastolin

  Slagmarken med forskelige bla. kom-munikationstrop, flammekastere, utal-lige i kamp og funktion. Nogle opma-lede. (70).

  Hidhrende fra Danmarks strste sam-ling. Afbildet 2.000-3.000

  1585

  1589

  auk 46 s.03-100 indhold Page 48 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  49

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2000

  CD

  Chr. Mllgaard

  f. 1919

  Marine med fiskerbd, i baggrundendamper. Sign. Chr. Mllgaard. 47 x 67.

  2.000-3.000

  2001

  CD

  Peter Busch

  f. Nstved 1861 d. Lellinge 1942

  Forrsdag i skoven. Antageligt parti fraLellinge. I Kleis ramme. Sign. P. Busch.100 x 120.

  Afbildet 8.000-10.000

  2002

  CD

  Boris Krilov

  f. Moskva 1891 d. Kbenhavn 1977

  Russisk almue interir med kvinder vedet bord. Akvarel. Sign. B. Krilov 1949.Lysml 30 x 37.

  3.000

  2003

  E.L. Cooper

  , 19. rh.

  Vinterlandskab med fr. Akvarel. Sign.E.L. Cooper 1844. Lysml 18 x 26.

  1.000-2.000

  2004

  CD

  Willer Jrgensen

  , dansk maler, 20. rh.

  Vinterdag i en landsby. Sign. WillerJrgensen. 48 x 36.

  Afbildet 3.000-5.000

  2005

  CD

  S. C. Bjulf

  f. Lgstr 1890 d. 1958

  Fiskerkoner p Gl. Strand. Sign. SC.Bjulf. 70 x 90.

  Afbildet 5.000

  2006

  CD

  S. Kielland Brandt

  Kystparti fra Hvidings, Vestnorge.Sign. S. Kielland Brandt. 92 x 117.

  1.500

  2007

  CD

  Vilhelm Arnesen

  f. Flensborg 1865 d. Kbenhavn 1948

  Marine med sejlskibe udfor Kronborg.Sign. Vilh. Arnesen 1925. 48 x 69.

  Afbildet 8.000-10.000

  2008

  F. Engelfelt

  , 20. rh

  Aftenstemning ved Vejle Fjord. Sign. F.Engelfelt Sept. 1930, Vejle Fjord. 63 x100.

  1.000-2.000

  2009

  CD

  Harald Pryn

  f. Frederiksberg 1891 d. 1968

  Vej gennem vinterskov. Sign. HaraldPryn. 70 x 100.

  Afbildet 8.000

  2010

  Olivia Frederikke Sophie Bokkenheuser

  f. 1814 d. 1881

  Opstilling med frugter. Sign. F. Bok-kenheuser C. Romal 1839. 29 x 39.

  Afbildet 8.000

  2011

  CD

  S. C. Bjulf

  f. Lgstr 1890 d. 1958

  Portrt af en fiskerkone. Sign. Bjulf. 38 x 31.

  1.000-2.000

  2012

  CD

  Julius Paulsen

  f. Odense 1860 d. Kbenhavn 1940

  Portrt af en herre. Sign. JP. 22 x 19.

  1.500

  2013

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Havneparti fra Mysunde. Et skib tjr-res. 32 x 44.

  3.000

  2014

  V. Hansen

  , 19. rh.

  Marine med amerikansk og NewZeelandsk sejlskib. Sign. V. Hansen. 22 x 34.

  1.500

  2015

  Niels Bredal

  f. Kbenhavn 1841 d. sst. 1888

  Parti fra Italien med personer. Akvarel.Sign. Niels Bredahl 1874 Palestrina.Lysml. 34 x 24.

  1.000-1.500

  2016

  Johannes Boesen

  f. Kbenhavn 1847 d. Hellerup 1916

  Parti fra Silkeborgserne. Sign. mono-gram 13. 30 x 49.

  3.000

  ma

  ler

  ier

  va

  ria

  2001 2005 2009

  2004 2007 2010

  23. august kl.13

  auk 46 s.03-100 indhold Page 49 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  50

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2017

  Johannes Boesen

  f. Kbenhavn 1847 d. Hellerup 1916Optrk til stormvejr over Esrum S.Sign. monogram 89. 31 x 49. 3.000

  2018 Johannes Boesen f. Kbenhavn 1847 d. Hellerup 1916Landskab. Sign. JB 1893. 45 x 63. 1.500

  2019 CDSophus M. Jrgensen f. 1873 d. 1958Liggende model. Akvarel. Sign. S. Jr-gensen 1923. 33 x 55.Afbildet 10.000

  2020 Ubekendt maler, 19. rh.Parti fra indgangen til en herregrd. 39 x 53. 2.000

  2021 CDOve Svenson f. 1880Frederiksborg Slot. Sign. O. Svenson. 59 x 50. 1.500

  2022 CDYelva Vermehren f. Helsingborg 1878 d. Kbenhavn 1980Interir med lille pige. Sign. Y. Ver-mehren. 38 x 44. 1.500

  2023 CDCarl Fischer f. Vejle 1887 d. Kbenhavn 1962Personer i snedkkede gader. Sign.Carl Fischer. 56 x 73. 3.000

  2024 Ubekendt maler, 20. rh.Efterr i skoven ved en bk. Sign. uty-deligt Ba. Marlim? 50 x 70. 1.500

  2025 CDCarl Forup f. Vejle 1883 d. Kbenhavn 1939Lille Inge i lyserd kjole. Oval. Sign.Forup og betegnet "Inge". 71 x 56. 2.000

  2026 CDAugust Hrning f. Herning 1874 d. 1961Grydefuld p stranden ved Kildekrog.Sign. A.H. 44 x 67. Desuden medflgerforstudiet i form af en akvarel. (2)P bagsiden udstillingsmrkat. Afbildet 6.000-8.000

  2027 Ubekendt maler, 20. rh.Ker ved lb. Utydeligt sign. 30 x 51.Hyrde med fr. Utydeligt sign. 30 x 51. (2) 2.000-3.000

  2028 N. P. Mols f. Grumstrup 1859 d. Kbenhavn 1921Landskab med ker og heste samt grdi baggrunden. Sign. Kundby 99 n.p.m.40 x 55. Afbildet 3.000

  2029 CDChristian Bog f. 1882 d. 1945Sommerdag i haven. Parti fra Kilde-krog. Sign. Christian Bog. 46 x 66. 2.000

  2030 Marie Luplau f. Hillerd 1848 d. Frederiksberg 1925Parti fra Prst med grssende hest.Sign. MLuplau Prst 85. 37 x 65. 2.000

  2031 Kobberstik, 17. rh.Rottefnger med dreng og hund. 60 x 80. 1.000-1.500

  2032 Heinrich Buntzen f. Kiel 1803 d. Frederiksvrk 1892Stenbro. Tilskrevet. Malt p pap. 11 x 24. 1.500-2.000

  2033 Heinrich Buntzen f. Kiel 1803 d. Frederiksvrk 1892Trstub. Malt p pap. 16 x 20. 1.500-2.000

  2034 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Fiskekoner p Gl. Strand. S. C. Bjulf.39 x 30. 2.000-3.000

  2035 Ubekendt russisk maler, 19./20. rh.Portrt af rytter til hest. Farvekridt ogkul p papir. 49 x 37.Afbildet 2.000

  2036 2037 2040

  2026 2028 2035

  auk 46 s.03-100 indhold Page 50 Tuesday, August 10, 2004 4:14 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  51

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2036

  Carl Schlichting-Carlsen

  f. Flensborg 1852 d. Hellebk 1903

  Grdeksterir med personer samt bjergei baggrunden. Sign. S.Carlsen. 60 x 86.

  Afbildet 6.000

  2037

  Carl Locher

  f. Flensborg 1851 d. Skagen 1915

  Sejlskibe p havet. Sign. C. L. Malt pplade. 15 x 23.

  Afbildet 3.000

  2038

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Prospect over Sor Akademi. Malt pplade. 11 x 13,5.

  1.000-2.000

  2039

  F. M. Dodt

  sculp.

  "Briggen Lougen under Capitain Jes-sens Comando afslaaer 2oe EngelskeFregatters Angreb ved St. Thomas den3die Marts 1801". Hndkoloreret kob-berstik. Lysml 31 x 46.

  1.500-2.000

  2040

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Skovbund med blomster og insekter.61 x 56.

  Afbildet 5.000-10.000

  2041

  P. V. Jensen-Klint

  f. Holsteinborg Sogn d. Kbenhavn

  Strandparti med gende kvinde vedklinter. Sign. P.V. Jensen 83. 50 x 88.

  Afbildet 4.000-6.000

  2042

  Otto Haslund

  f. Kbenhavn 1842 d. Koldby 1917

  Aftenstemning ved stranden. Sign.Haslund. 68 x 89.

  Afbildet 15.000

  2043

  CD

  Viggo Langer

  f. Leipzig 1860 d. Rungsted 1942

  Vinterlandskab med personer i skoven.Skrevet p bagsiden "Hulvejen ved r-holmgaard, marts 1925". Sign. ViggoLanger. 87 x 102.

  Afbildet 6.000-8.000

  2044

  CD

  Henrik Jespersen

  f. Ondlse 1853 d. Frederiksberg 1936

  Hedelandskab med lyng. Sign. HenrikJ. 54 x 94.

  2.000-4.000

  2045

  Poul Steffensen

  f. Bjerringbro 1866 d. rhus 1923

  Parti med sortbrogede ker ved s.Sign Poul Steffensen 1920. (Brandska-de). 70 x 103.

  Inskription p plakette: Jydsk Andels Fo-derstofforretning 1898 - 1. Juni 1948 fraAarhus Oliefabrik og Dansk Sojakagefa-brik. 2.000

  2046

  Ubekendt maler

  , ca. 1900

  Blomstrende skovbund med fugle ogsommerfugle. Malt p plade. 94 x 74.

  Afbildet 5.000

  2047

  CD

  Alfred Jensen

  f. Randers 1859 d. Hamborg 1935

  Havneparti med damperen "Phnix".Sign. Alfred Jensen Prof. (Brandskade).60 x 88.

  Afbildet side 52 5.000

  2048

  Carl Neumann ?

  f. Kbenhavn 1833, d. sst. 1891

  Fiskere p Lnstrup Strand. Sign. C. N. 26 x 39.

  3.000

  ma

  ler

  ier

  2019 2042

  2041 2043 2046

  auk 46 s.03-100 indhold Page 51 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  52

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2049

  Italiensk maler

  , 18. rh.

  Religist motiv med helgen. 36 x 31.

  Afbildet 2.000-3.000

  2050

  Mogens Gad

  f. Kbenhavn 1887, d. sst. 1931

  Interir med kvinde. Olie p lrred op-klbt p plade. Sign. Mogens Gad. 35 x 27.

  3.000-5.000

  2051

  Emma Thomsen

  f. Kbenhavn 1820, d. sst. 1897

  Blomstrende rosengren. Sign. EmmaThomsen. 22 x 26.

  3.000-4.000

  2052

  Carl Wentorf

  f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1914

  Portrt af kunsteren C.F. Liisberg st-ende med palet. Sign. C. Wentorf Fi-renze Oct. 1888. 35 x 28.

  Afbildet 4.000-6.000

  2053

  CD

  Henrik Schouboe

  f. Ringsted 1876 d. Frederiksberg 1949

  Studie af en ngen kvinde ved etvandlb. Sign. HS. 61 x 55.

  2.000-3.000

  2054

  CD

  Vilhelm Henriques

  f. Frederiksberg 1894 d. 1966

  Kystparti. Sign. VH. 40 x 70.

  1.000-2.000

  2055

  CD

  Reinholdt Nielsen

  f. rhus 1891 d. 1984

  Vejparti med hestevogn. Sign. Rein-holdt Nielsen. 28 x 35.

  1.000

  2056

  Marie Caroline Preetzmann

  f. Frisenvold 1864 d. Kbenhavn 1924

  Landskab med mlle. Sign. M. Preetz-mand 1914. 45 x 56.

  3.000

  2057

  CD

  Sren Christiansen

  f. Brndbyvester 1858 d. Kbenhavn 1937

  Vinterdag i en landsby. Sign. SChr.1913. 52 x 62.

  Afbildet 3.000-5.000

  2058

  CD

  Emmy Thornam

  f. Horsens 1852 d. Kbenhavn 1935

  Opstilling med gule tulipaner. Sign. E.Thornam. 52 x 50.

  Afbildet 4.000-6.000

  2059

  CD

  Ludvig Jacobsen

  f. Odense 1890 d. Vanlse 1957

  Parti fra en baghave. Sign. Ludvig Ja-cobsen 28. 40 x 52.

  1.000-2.000

  2060

  Wilhelm Marstrand

  f. Kbenhavn 1810, d. sst. 1873

  Portrt af ung kvinde. Betegnet pbagsiden Prof. Vilh. Marstrand No. 21/1903. Sepia. 18,5 x 15,5.

  1.500

  2061

  A. Biehl

  , 19. rh.

  Portrt af en ung kvinde. Betegnet pbagsiden A. Biehl. 21 x 17.

  2.000

  2062

  Carl Bgh

  f. Kbenhavn 1827, d. sst. 1893

  En opsadlet hest. Malt p plade. Sign.Carl Bgh. 32 x 43.

  Afbildet 6.000

  2063

  Hermann Carl Siegumfeldt

  f. Esbnderup Skovhuse 1833 d. Kbenhavn 1912

  Portrt af siddende kvinde. Sign. H.Siegumfeldt. 81 x 67.

  Afbildet 8.000

  2064

  CD

  Rasmus Christiansen

  f. Bjertrup 1863 d. Kbenhavn 1940

  Marklandskab med ker. Sign. R. Chr. 67 x 96.

  4.000-5.000

  2065

  CD

  O. Bredow

  f. 19.-20. rh.

  Parti fra Gl. Strand med talrige perso-ner. Sign. O. Bredow. 70 x 93.

  Afbildet 3.000-4.000

  2066

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Romantisk scene med hejre ved skovsomkranset af rocaille. Olie p plade. 77 x 59.

  Afbildet 5.000-7.000

  2047 2049 2052 2057

  2058 2063 2065 2066

  auk 46 s.03-100 indhold Page 52 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  53

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2067

  H. Sander

  f. 19. rh.

  Religist motiv af Jomfru Maria medJesusbarnet samt englebrn. Sign. H.Sander 1830. 100 x 74.

  Afbildet 6.000-8.000

  2068

  Ubekendt maler

  , 19.-20. rh.

  Drstykke med fremstilling af blom-sterkurv p en marmorsokkel. 78 x 134.

  3.000

  2069

  Poul Friis Nybo

  f. Kbenhavn 1869 d. Vejby 1929

  Interir med to kvinder i lampelys.Malt p plade. Sign. Friis Nybo. 46 x 54.

  4.000

  2070

  Maria Thymann

  f. Kbenhavn 1867, d. sst. 1928

  Kuperet marklandskab. Sign. M. Thy-mann 1893. 51 x 60.

  3.000

  2071

  Joakim Skovgaard

  f. Kbenhavn 1856, d. sst. 1933

  Skovparti med grssende fr. Sign. Jo-akim S. 1880. 33 x 51.

  3.000

  2072

  Chr. Benjamin Olsen

  f. 1873 d. 1935Vinterparti med skibe ud for Kronborg.Sign. Chr. Benjamin Olsen 1929. 41 x 65.Afbildet 4.000

  2073 H. E. Petersen, 20. rh.Parti fra Grnland. Kajakker og damperblandt isbjerge. Malt p plade. Sign.HE. Petersen. 28 x 40. 2.000

  2074 CDLudvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957"Sommerdag Sndervig". Sign. LudvigJacobsen. 34 x 43. 1.500-2.000

  2075 CDJohannes Wilhjelm f. Nakskov 1868 d. Kbenhavn 1938Portrt af vinbonde med druer i kurve.Sign. jw 21. 65 x 45. 2.000-3.000

  2076 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Personer ved Gl. Strand. Sign. SC Bjulf. 51 x 35. 2.000-3.000

  2077 Gustav Vermehren f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1931Landskabsparti med ker p mark.Sign. G. Vermehren 1883. 41 x 54. 3.000-5.000

  2078 CDEiler Srensen f. Benlse 1869 d. 1953Kvinde plukker blomster i rosenhave.Sign. Eiler Srensen 1916. 43 x 61.Afbildet 4.000-6.000

  2079 Christian Hornemann f. Kbenhavn 1765 d. sst. 1844Portrt af "Georg Friderich Timm f.1746 Eckernfrde d. 1829 i Kiben-havn. Kleinsmedmester. Storsamler".Sign. bagp Malet af Hornemann. 50 x 42.Proveniens: En dansk herregrd. 3.000

  2080 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948Sommerparti fra Grnland med fangerfamilie ved et telt. Sign. Em AP. 46 x 70. Afbildet 3.000-5.000

  ma

  ler

  ier

  2078

  2067

  2080

  2062 2072

  auk 46 s.03-100 indhold Page 53 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  54 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2081 Christian Hornemann f. Kbenhavn 1765 d. sst. 1844Portrt af en herre. Pastel. Sign. Hor-nemann. 56 x 48.Afbildet 3.000

  2082 Jacob Mathias Calmeier, betegnet Landskabsparti med stengrde oggrantrer samt grd i bagrunden. Be-tegnet p bagsiden "Calmeyer. Parti iBlekingen" samt etiket p rammen "J.M. Calmeyer". 31 x 43. 2.000-4.000

  2083 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Fiskerkoner p Hjbro Plads. Sign. S.C.Bjulf. 100 x 70.Afbildet 5.000-7.000

  2084 CDS. C. Bjulf f. Lgstr 1890 d. 1958Vinterstemning p landet med perso-ner med ski. Sign. Bjulf. 50 x 60. 2.000-4.000

  2085 CDThorolf Pedersen f. Kbenhavn 1858 d. Frederiksberg 1942Marine med udsigt til fregat fra ky-sten. Sign. Thorolf Pedersen 84. 40 x 63. 2.000-4.000

  2086 Gaetano d'Esposito, betegnet "Korvetten "Dagmar" af den danskeMarine". Skibsportrt. Gouache. Sign.G. d'Esposito. Lysml 31 x 46.

  2.000-3.0002087 Ubekendt maler, 19. rh."Neapel set fra Vesuv". Pastel. 30,5 x 41. 2.000-3.000

  2088 CDJulius Paulsen f. Odense 1860 d. Kbenhavn 1940Portrt af en lsende, ldre herre. Sign.J. P. 1932. 28 x 19. 3.000-5.000

  2089 Johan Thomas Lundbye f. Kalundborg 1818 d. Bedsted 1848Parti med ker. Akvarel. Sign. Vogn-serup 47 monogram. Lysml 13 x 24.Afbildet 6.000

  2090 L. A. Ring f. Ring 1854 d. Roskilde 1933Udsigt til et kalket indgangsparti. Sign.LA Ring 1911. Afbildet 5.000

  2091 F. Berg, 19. rh.Opstilling med blomster. Bly. 22 x 19.Scene fra en kanal med personer. Bro-deri. Begge sign. F. Berg 1828. Lysml14 x 19. (2) 2.000

  2092 Sally Henriques f. Kbenhavn 1815, d. sst. 1886Empire portrt af herre. Sign. S.R.Henriques. 6 - 40. 31 x 27. 2.000

  2093 Vilhelm Rosenstand f. Kbenhavn 1838 d. sst. 1915Portrt af Anna Maria de Meza, g.Goldschmidt. Malt p plade. Sign. VR1862. 32 x 25,5. 2.000-3.000

  2090 2094

  2089

  2081 2083

  auk 46 s.03-100 indhold Page 54 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  55BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2094 Ubekendt maler, 19. rh.Empire portrt af Ragnhild Gold-schmidt. Sign. 24de Juni 1853. 40 x 31.Afbildet 4.000-6.000

  2095 C. A. Lorentzen f. Snderborg 1746 d. Kbenhavn 1828Ovalt portrt af herre i rococodragt.Malt p plade af kobber. Sign. Lorent-zen. 23,5 x 20. Afbildet 4.000-6.000

  2096 C. F. Srensen f. Besser p Sams 1818 d. Kbenhavn 1879Marine med optrukne fiskerbde.Akvarel. Bladstr. 21,5 x 29,5. Marinemed bde. Sign. Skrgrden 1857 C.Frederik Srensen. Lysml 22 x 41. (2)Delvis afbildet 3.000

  2097 Christian Zacho f. Gren 1843 d. Hellerup 1913Parti fra Sorgenfri med bge all. Sign.CZ 86. Malt p plade. 26 x 34. 3.000

  2098 Ubekendt maler, 19./20. rh.Kystparti med talrige sejlskibe samt ud-sigt til mller og kirketrne. Sign. J. BALE?Malt p plade. 30 x 60. 4.000

  2099 Vilhelm Pacht f. Kbenhavn 1843 d. Holte 1912Kystparti fra Bornholm med badendeperson. Olie p lrred opklbt p pla-de. Sign. Vilh. Pacht. 33 x 45. 2.000

  2100 CDVilhelm Arnesen f. Flensborg 1865 d. Kbenhavn 1948Marine med talrige sejlskibe udfor Kron-borg. Sign. Vilh. Arnesen 26. 35 x 52.Afbildet 6.000

  2101 Peter Ilsted f. Sakskbing 1861 d. Kbenhavn 1933Scene fra en italiensk grdhave. Mez-zotinte. Sign. Peter Ilsted. 26 x 18. 2.000-3.000

  2102 Emanuel Larsen Marine med sejlskib ud for kysten.Malt p plade. Sign. Emanuel Larsen.26,5 x 34,5. Afbildet 3.000

  2103 Kobberstik, 18./19. rh.Fem prospekter af Christiansborg, Ro-senborg og Eremitagen. (5) 2.000

  2104 Dansk maler, 19. rh.Portrt af Christiansborg Slot medspadserende personer. Akvarel. Lysml20 x 27. 2.000

  2105 CDSigurd Schou f. Kbenhavn 1875, d. sst. 1944Parti fra Grnland med isbjerge i bag-grunden. Sign. Sigurd Schou 1937. 70 x 96. 1.500-2.000

  2106 Kobberstik, 18./19. rh.Otte kongeportrtter af bl.a. Christi-an VI, prins Carl af Hessen-Kassel samtprinsesse Lovisa. (8) 4.000-6.000

  2107 N. P. Mols f. Grumstrup 1859 d. Kbenhavn 1921Grdparti fra Fan med ker samt ko-ne i egnsdragt. Sign. n.p.m. 16. Fan.43 x 61. Afbildet 6.000-8.000

  2108 K. Hansen Reistrup f. Valby 1863 d. Kbenhavn 1929Grdeksterir med en gammel mandp en hestekrre. Sign. KHansenRei-strup 1918. 43 x 53.Afbildet 4.000-6.000

  ma

  ler

  ier

  2107 2108

  2095 2096 2102

  kl. ca.14 [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 55 Tuesday, August 10, 2004 4:21 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  56

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2109

  Christian Mlsted

  f. Dragr 1862, d. sst. 1930

  "Fiskerbde ved Indlbet til Skovsho-ved Havn." Sign. Chr. Mlsted 86. 35 x 57.

  Afbildet 6.000-8.000

  2110

  CD

  Christian Benjamin Olsen

  f. Odense 1873 d. Frederiksberg 1935

  Marine med talrige sejlskibe ud for K-benhavns havn. Sign. Chr. Benjamin Ol-sen. 38 x 51.

  Afbildet 8.000-10.000

  2111

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Skovvej med kvg og fr, i baggrun-den s. Sign R.P. 86. 53 x 69.

  1.500

  2112

  Hans Peter Lindenburg

  f. Kbenhavn 1854, d. sst. 1932

  Parti fra en baggrd. Sign. HP Linden-burg 83. 40 x 32.

  3.000

  2113

  CD

  Viggo Johansen

  f. Kbenhavn 1851, d. sst. 1935

  Opstilling med appelsiner i et fad.Sign. VJohansen 1903. Malt p plade.24 x 32.

  Afbildet 4.000-6.000

  2114

  C. F. Srensen

  , stil

  Kystparti med udsigt over et roligt hav.Malt p pap. 24 x 32.

  Afbildet 3.000-5.000

  2115

  Frans Schwartz

  f. Kbenhavn 1850 d. sst. 1917

  Fem diverse tegninger med figurstudi-er. Alle sign. En indrammet. (5).

  1.500

  2116

  F. C. Kirschou

  , betegnet

  Aftenstemning fra Silkeborgserne medudsigt over lyngkldte bakker. Beteg-net med etiket p rammen F. Kir-schou. 31 x 45.

  Afbildet 6.000-8.000

  2117

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Kystparti med bde. Sign. AA 87. 23 x 34.

  1.500-2.000

  2118

  Adolf Mackeprang

  , betegnet

  Landskabsparti fra Norge med udsigttil bjerge og hytter. Etiket p rammenA. Mackeprang. Malt p lrred/plade.21 x 30.

  Afbildet 4.000-6.000

  2119

  Michael Therkildsen

  f. Horsens 1850 d. Kbenhavn 1925

  Grssende fr p eng. Malt p plade.Sign. MTh. 25 x 31.

  1.500-2.000

  2120

  CD

  Emil Krause

  f. Kbenhavn 1871 d. Farum 1945

  Parti fra Marmorbroen ved Christians-borg. Sign. E.K. 56 x 77.

  Afbildet 6.000-8.000

  2121

  Holger Lbbers

  f. Kbenhavn 1850, d. sst. 1931

  Marine med to fiskere i en bd. Beteg-net p blndrammen Holger Lbbers.43 x 54.

  Afbildet 8.000-12.000

  2122

  CD

  Hornung Jensen

  Interir med siddende kvinde i fornemstue. Sign. Hornung Jensen 49. 71 x 83.

  Afbildet 5.000-7.000

  2123

  Cesare Bentivoglio

  f. Italien 1882 d. 1943

  Sommerstemning med sejlskib ud forkysten. Sign. Bentivoglio. 70 x 101.

  Afbildet 10.000

  2124

  Edvard Lehmann

  f. Kbenhavn 1815 d. sst 1892

  "Agnete og Havmanden". Sign. EL. 79 x 67.

  Afbildet 10.000-15.000

  2114 2116

  2110

  2109 2113

  auk 46 s.03-100 indhold Page 56 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  57

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  ma

  ler

  ier

  2123

  2122

  2127 2128

  2121 2124

  2118 2120

  2125

  Indisk kunstner og Tibetansk Thanka

  Tibetansk Thanka samt Indisk figursce-ne med Krishna Radha. 75 x 56. (2)

  2.000-3.000

  2126

  CD

  Fritz Kraul

  f. Altona 1862 d. Kbenhavn 1935

  Min far Laurids Jonsen. Sign. F. Kraul1884. 42 x 32.

  2.000-3.000

  2127

  A. W. Boesen

  f. Vigerslev 1812 d. Bologna 1857

  Sydtysk bjerglandskab med kvinde veden hytte. Sign. AVB. 23 x 32.

  Afbildet 8.000-10.000

  2128

  L. A. Ring

  f. Ring 1854 d. Roskilde 1933

  Udsigt over en landsby. Sign. Utyde-ligt. 18 x 38.

  Afbildet 4.000-6.000

  2129

  Ubekendt maler

  , 20. rh.

  Opstilling med blomster. Sign. Utyde-ligt. 51 x 39.

  2.000

  2130

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Fjordparti. Sign. Utydeligt. 18 x 23.

  1.000-2.000

  auk 46 s.03-100 indhold Page 57 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  58

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2131

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Italiensk landskab med person p envej. 28 x 37.

  1.000-2.000

  2132

  Carl Ludvig Messmann

  f. Kbenhavn 1826 d. Gteborg 1893

  Aftenstemning ved Klampenborg Kystmed spadserende p en vej. Sign. Lud-vig Messmann 18..? 47 x 71.

  Udstillet: Charlottenborg 1850'erne. Af-bildet 10.000-15.000

  2133

  Ubekendt maler

  , 17. rh.

  Den lidende Kristus. U. r. 61 x 49.

  Afbildet 3.000-5.000

  2134

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Portrt af en grsk-ortodoks prst.Malt p plade. 42 x 34.

  Afbildet 4.000-6.000

  2135

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  En grssende hest. Malt p lr-red/pap. 29 x 46.

  2.000

  2136

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Sommerdag ved en flodbred. Malt ppapir/lrred. 29 x 40.

  3.000

  2137

  Bent Kaarslev

  , 20. rh.

  Fiskende personer ved en skovs. 37 x 48.

  Udstillet K.E. 2.000-3.000

  2138

  CD

  Eugne Cadel

  f. 1862 d. 1942

  Landskab med hytte. Sign. Eug. Cadel.Malt p mahogny. 16 x 22.

  1.000-2.000

  2139

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Scene fra Kbenhavns bombardement1807. Gouache. Lysml 31 x 40.

  2.000-3.000

  2140

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Kbenhavns bombardement set fraAmager. Tusch og gouache. Lysml 27 x 35.

  Afbildet 3.000

  2141

  CD

  Carl Fischer

  f. Vejle 1887 d. Kbenhavn 1962

  Interir med bekldningsgenstandeved et bord. 37 x 51.

  3.000

  2142

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Scene fra et klassevrelse med lrer,bondekone samt talrige brn. Utyde-ligt sign. 57 x 50.

  Afbildet 10.000-15.000

  2143

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Portrt af ung adelsdame i rococo-dragt med grt slag og hat. Sign. L1874. 77 x 63.

  Proveniens: Tidligere i Prins Valdemar ogPrinsesse Maries eje p Bernstorff Slotog solgt p deres ddsbo auktion i 1939fra samme sted. Afbildet 6.000-8.000

  2132 2133

  2134 2140 2141

  auk 46 s.03-100 indhold Page 58 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  59

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2144

  I.L. Jensens skole

  , 19. rh.

  Opstilling med blomstrende kaktus. 61 x 55.

  Afbildet 5.000

  2145

  Jrgen Sonne ? Parti fra en en vinmark med italiener-inde brende druer i kurv p hovedet.Sign. 1841. 55 x 43.Afbildet 6.000

  2146 CDSvend ge Drews f. Kbenhavn 1919Sommerstemning med udsigt til Vi-borgserne. Sign. Sv. Drews. 40 x 51.Landskabsparti med udsigt til Viborg-serne. Sign. Sv. Drews. 32 x 64. (2) 3.000

  2147 F. C. Kirschou, stil Hedelandskab med udsigt til en s. 31 x 39. 2.000

  2148 Chr. V. Nielsen f. Kbenhavn 1833, d. sst. 1910Parti fra Ridebanen ved Christiansborgmed spadserende dreng. Sign. CN. Pa-stel. Lysml 30 x 21. 1.500

  2149 Manuel Munoz Otero f. 1850Italiensk scene med tre kvinder og de-res vasketj ved en fontne. Sign. M.Otero. Malt p mahogny. 32 x 23,5.Afbildet 10.000-15.000

  2150 Dansk maler, 20. rh.Marine med sejlbde i Lilleblt. Sign.Middelfart 1906 Studie. Malt p pap.15,5 x 25,5. 2.000

  2151 Empire maler, 19. rh.Portrt af ung herre i pelskantet kappe.Malt p plade. 22 x 18,5. 2.000

  2152 Empire maler, 19. rh.Portrt af kvinde med kyse. Malt pmetalplade. 24 x 19. 1.500

  2153 Dansk maler, 19. rh.Parti fra Strandvejen ved Emiliekilde.Malt p metalplade. 21 x 28. 3.000

  2154 Alb. Haelwegh, fec.Portrt af Chr. 4. efter maleri af Karelvan Mander p Frederiksborg Slot. 62 x 46. 1.500

  2155 CDHelge Helme f. Roskilde 1894 d. 1987Portrt af ung kvinde med vifte. Sign.HHelme. 23 x 16. 2.000

  2156 CDHelge Helme f. Roskilde 1894 d. 1987Portrt af ung kvinde i gul kjole. Sign.HHelme. 19,5 x 15. 2.000

  2157 Kobberstik, 18./19. rh."L'Embarquement pour Cythere". Lys-ml 48 x 63. "Ddie a Monsieur leMarquis de Marigny". Lysml 52 x 66.(2) 2.000-3.000

  2158 Michael Larsen f. 20. rh."Gamle Huse i Ribe". Puggaardsgade.Akvarel. Sign. ML 17. Lysml 36 x 54.Tidligere ABR auk. 252 kat.nr. 244 i febr.1970. 2.000

  2159 Kobberstik, 18. rh.Prospekt af Vor Frue Kirke. Bladstr. 49x 32,5. Prospekt af Prdikestolen i VorFrue Kirke. Bladstr. 47,5 x 30,5. (2) 2.000

  2160 Nicolas Moreau f. 19. rh.Skovparti med hvilende hjorte under ettr. Malt p plade. Sign. Nicolas Mo-reau. 41 x 33.Afbildet 6.000-8.000

  ma

  ler

  ier2143 2149

  2142 2144 2145 2160

  auk 46 s.03-100 indhold Page 59 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  60 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2161 Kobberstik, 19. rh."Grundtegning af Kibenhavn 1831".Prospekt over Indre Bys slotte, kirkerog huse. Lysml 41 x 58. 2.000-3.000

  2162 Ubekendt maler, 19. rh.Portrt af gammel, langskggetmand med pelshue. 13 x 10,5. 1.000-1.500

  2163 Empire maler, 19. rh.Portrt af ung kvinde i gul kjole. Maltp pap. Sign. utydeligt 1836. 17 x 12,5. 1.500

  2164 Dansk maler, 19. rh.Portrt af Frederik VI. Gouache. Lys-ml 27 x 20. 2.000-3.000

  2165 Kobberstik, 19. rh.Syv kolorerede kobberstik med FrederikVI. (7) 3.000

  2166 Ubekendt maler, 19. rh.Opstilling med blomster samt appelsi-ner p et bord. 21 x 26. 2.000

  2167 Ernst Meyer f. Altona 1797 d. Rom 1861Portrt af italienerinde. Betegnet medetiket p rammen Ernst Meyer. Malt pplade. 20 x 17.Etiket p bagsiden: "Studiehoved til Bil-lede p Thorvaldsens Museum. Auktionefter Grosserer M. Zacho 1890". Afbildet 3.000-5.000

  2168 Skibsportrtmaler, 19. rh."Krydsfartiet Fajen frt af Skipper J.Brock". Gouache. Lysml 18 x 20. 1.500

  2169 Baer, 19. rh.Empire portrt af ung herre. Olie oggouache. Sign. de Baer samt betegnetp bagsiden "Fransk Maler de Baer.Selvportrt". Lysml 30 x 26. 3.000

  2170 Empire maler, 19. rh.Et par portrtter af det unge gteparLevysohn. Antageligt Damborgrammer.32 x 26. (2) 6.000-8.000

  2171 Siegfred Hass f. Kalundborg 1848 d. Kbenhavn 1908Kystparti i mneskin med talrige bdeog personer. Sign. Hass 95. 89 x 134.Afbildet 10.000-15.000

  2172 Ubekendt maler, 18./19. rh.Prospekt af Hirschholm Slot. Gouache.(Beskadiget). Lysml 28 x 44. 1.000-2.000

  2173 Carsten Henrichsen f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897Sommerstemning med personer i sam-tale ved en grd. Sign. monogram1868. 31 x 49. 3.000

  2174 Peter Tom Petersen f. 1861 d. 1926Parti fra Holmens Kanal med HolmensKirke. Sign. TomP 190?. 34 x 42.Afbildet 6.000-8.000

  2175 Peter Tom Petersen f. 1861 d. 1926Parti fra Christianshavn med AsiatiskKompagnie samt Vor Frelser Kirke ibaggrunden. Sign. TomPetersen 1902.42 x 35. Afbildet 4.000-6.000

  2176 Holger Lbbers f. Kbenhavn 1850, d. sst. 1931Havneparti med talrige dampskibe lagttil kaj. Sign. H.Lbbers. 34 x 42.Afbildet 4.000-6.000

  217921762175

  217421712167

  auk 46 s.03-100 indhold Page 60 Tuesday, August 10, 2004 4:42 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  61

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2177

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Aftenstemning fra Skindergade medspadserende personer. Sign. utydeligt.42 x 34.

  2.000

  2178

  Peter Tom Petersen

  f. 1861 d. 1926

  Vinterstemning med talrige personerved Jesu Hjerte Kirke i Stenogade.Sign. TomP. 42 x 34.

  Afbildet 6.000-8.000

  2179

  Ubekendt kunstner

  , 19. rh.

  "Fstningen Bouchain. Departementdu Nord. Besat af danske Tropper iAarene 1816, 1817 og 1818". Franskempire silkebroderi. 21 x 36

  Afbildet 4.000-6.000

  2180

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Landskabsparti med ker samt kirke ibaggrunden. Olie p lrred opklbtp plade. 43 x 34.

  3.000

  2181

  Ubekendt maler

  , 20. rh.

  Art Noveau skrm dekoreret med sva-ner p en s. Sign. F. Czvek..? 165 x 227.

  Afbildet 4.000-6.000

  2182

  CD

  Knud Dybvad

  f. 1880 d. 1948

  Strandparti med sejlbd optrukken pland. Malt p plade. Sign. Ferring1920. Knud Dybvad. 40 x 64.

  3.000

  2183

  Vilhelm Bille

  f. Kbenhavn 1864, d. sst. 1908

  Marine med sejlskibe under mrk him-mel. Malt p mahogny. Sign. Vilh. Bil-le. 20 x 28.

  3.000

  2184

  Ernst Meyer

  f. Altona 1797 d. Rom 1861

  Aftenstemning med gammel mand ien drbning skuende ud over havet.Etiket p ramme Ernst Meyer. 53 x 41.

  Afbildet 5.000

  2185

  Carl Larsen

  "Vej gennem Ordrupkrat". Sign. C. Lar-sen. 31 x 45.

  3.000-5.000

  2186

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Opstilling med blomster i vase. Beskre-vet p blndrammen "Cordelia Nielsenkjbt 1889". 49 x 37.

  3.000-5.000

  2187

  Georg Philipp Rugendas

  , fecit

  Folkelivsscener. Kobberstik. (2)

  1.000

  2188

  CD

  Gerhard Heilmann

  f. Skelskr 1859 d. Frederiksberg 1946

  Efterrsstemning med elg der krydseren skovflod. Sign. GH. 71 x 110.

  2.000

  2189

  Godfred Christensen

  f. Kbenhavn 1845, d. sst. 1928

  Sommerstemning ved en bk i skoven.Sign. Godf. C. 1871. 48 x 72.

  Afbildet 6.000-8.000

  2190

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Ovalt portrt af en officer. 30 x 25.

  2.000

  2191

  Kobberstik

  , 18./19. rh.

  Koloreret kobberstik over Slesvig. Bladstr. 55 x 64.

  2.000

  2192

  CD

  Axel Birkhammer

  f. 1874 d. 1936

  "Udsigt over Borres ved Silkeborg".Sign. Birkhammer. 55 x 71.

  3.000

  2193

  CD

  Jens Sinding Christensen

  f. 1888 d. 1980

  Mrk himmel over dansk hstlandskab.Malt p plade. Sign. monogram. 44 x 64.

  1.000

  2194

  CD

  Harald Moltke

  f. Helsingr 1871 d. 1960

  Hstscene. Sign. monogram 1910 eller1919. 60 x 73.

  3.000-5.000

  2195

  CD

  Emmy Thornam

  f. Horsens 1852 d. Kbenhavn 1935

  Siv ved en sbred. Sign E. Thornam. 60 x 77.

  2.000-3.000

  2196

  CD

  Hans Friberg

  f. 19. rh.

  Portrt af kvinde ved strand. Sign.Hans Friberg. 45 x 64.

  1.000

  2197

  CD

  Aage Wang

  f. 1879 d. 1959

  Brn gende langs strandbredden.Sign. Aage Wang 21. 32 x 43.

  1.500

  ma

  ler

  ier

  2198 21782189

  21842181

  auk 46 s.03-100 indhold Page 61 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  62

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2198

  CD

  Emanuel A. Petersen

  f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948

  Norsk flde p sen. Sign Em. A. Pe-tersen. 50 x 58.

  Afbildet side 61 3.000-5.000

  2199

  CD

  Viggo Langer

  f. Leipzig 1860 d. Rungsted 1942

  Gurres ved Marianelund. Sign. ViggoLanger. 43 x 71.

  3.000

  2200

  CD

  Edmund Fischer

  d. 1944

  Lille pige fodrer hns i hnsegrden.Sign. E. Fischer. 26 x 37.

  2.000

  2201

  CD

  Finn Wennerwald

  f. 1896 d. 1969

  Parti med s. Sign. Finn Wennerwald. 50 x 55.

  1.500-2.000

  2202

  I.L. Jensen skole

  , 19. rh.

  Opstilling med jordbr i skl i klassiskstil. Malt p plade. Sign. E. M. Zoiga1842. 22 x 31.

  Afbildet 4.000-6.000

  2203

  Eugne-Louis Gillot

  f. Paris 1868 d. 1925

  Parti fra Seinen med personer i for-grunden. Malt p plade. 28 x 44.

  Udstillet: Emil Wangs Kunsthandel. Afbildet 3.000-4.000

  2204

  Ubekendt maler

  , 19./ 20. rh.

  Aftenstemning med personer forantogstation. Sign. utydeligt. 07. 32 x 44.

  3.000-4.000

  2205

  Carl Wentorf

  f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1914

  Fra et bryggers. Sign. C. Wentorf 1898. 53 x 69.

  3.000

  2206

  Carl Neumann

  f. Kbenhavn 1833, d. sst. 1891

  Marine. Sign. C.N. 8 x 12.

  1.000

  2207

  2203 2211

  2202 2208 2213

  kl. ca.15

  [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 62 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  63

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2207

  CD

  Peder Mnsted

  f. Gren 1859 d. Fredensborg 1941

  Julenisserne driller ved juletret. Sign.P. Mnsted. Malt p pap. 35 x 17.

  Afbildet 6.000-8.000

  2208

  Camille-Jean-Babtiste Corot

  , stil

  Bd lgger til ved sbred. BetegnetCorot. 50 x 76.

  Afbildet 5.000

  2209

  CD

  Victor Qvistorff

  f. rhus 1882 d. Kbenhavn 1953

  Marine med talrige sejlskibe. Sign. Qvistorff1928. Olie p plade. 22 x 32.

  1.500

  2210

  Italiensk kunstner

  , 19. rh.

  Parti fra Napolibugten, i baggrundenVesuv. Gouache. 29 x 40.

  2.000

  2211

  Italiensk maler

  , 18. rh.

  Portrt af herre. 81 x 66.

  Afbildet 12.000-15.000

  2212

  Niels Wiwel

  f. Hillerd 1855 d. Hellerup 1914

  "Liden Gunver". Pige og Neptun. Sign.N. Wiwel. 1899. 50 x 35.

  2.000-3.000

  2213 CDHanna Pauli f. 1864 d. 1940Portrt af en lille pige. Sign. Pauli. 40 x 31. Afbildet 5.000-7.000

  2214 Ubekendt maler, ca. 1800.Sydlandsk stemning med person oghest. 25 x 31. 3.000-4.000

  2215 CDAlfred Jensen f. Randers 1859 d. Hamborg 1935Marine med sejlskibe. Sign. Alfred JensenProf. 1916. 62 x 89. Afbildet 2.000

  2216 CDJ. C. Schlichtkrull f. Frederiksberg 1866 d. Hammer Bakker 1945Hedeparti med oksekrre. Sign. Schlicht-krull 1905. 63 x 122.Afbildet 8.000-10.000

  2217 CDLaurits Schmidt Nielsen f. 1879 d. 1952Sydlandsk hstparti med okser og per-soner. Sign. l. Schmidt Nielsen 1928.U.r. 73 x 95. 2.000-3.000

  2218 CDEjnar R. Kragh f. Nykbing F. 1903 d. Kbenhavn 1981Blomstrende bleplantage. Akryl pplade. Sign. Ejnar R. Kragh. 40 x 50. 1.000

  2219 Holger Lbbers ? f. Kbenhavn 1850, d. sst. 1931Marine med sejlskibe i resund medHven i baggrunden. Utydeligt sign. 33 x 43. Afbildet 3.000

  2220 CDCathrine Helene Zernichow f. Moss, Norge 1864 d. Kbenhavn 1942Nature morte. Malt p plade. Sign.C.Z. 27 x 38. 1.000-1.500

  2221 Carl Wentorf f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1914ldre mand der hviler sig. Sign. CWentorf. 43 x 62. 3.000

  2222 CDRasmus Christiansen f. Bjertrup 1863 d. Kbenhavn 1940Ngen liggende mand. Malt p plade.Betegnet p bagsiden. 30 x 72. 1.000

  2223 CDLudvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957Portrt af lille dreng. Sign. Ludvig Ja-cobsen. 31 x 26. 1.000

  2224 Ubekendt maler, 19. rh.Ngen rygvendt kvinde. Malt p plade.47 x 35. 1.500

  2225 Ubekendt maler, 19. rh.Italiensk kvinde. Malt p plade. 32 x 16. 1.500

  2226 Fridolin Johansen f. Frederiksberg 1868 d. Ndebo 1908Kystparti med badebro samt skibe. Sign.monogram. 28 x 59. 3.000-5.000

  2227 Carsten Henrichsen f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897Parti fra bgeskov med udsigt til mar-ker. Malt p plade. Sign. monogram. 20 x 28. 2.000-3.000

  2228 Ubekendt maler, 19. rh.Sydlandsk flodparti med mnd ogkvg ved stenbro. Malt p plade. 24 x 30. 2.000-3.000

  2229 Ubekendt maler, 19. rh.Sydtysk landskab med flod samt bondemed kvg. 45 x 60. 1.500-2.000

  2230 Dansk maler, 19. rh.Marklandskab. 23 x 40. 2.000-3.000

  2231 Ubekendt maler, 19. rh.Jomfru Maria som Himlens Dronningbret af engle og med mneseglet forsine fdder. Defekter og rep. 80 x 60.Afbildet 3.000-4.000

  ma

  ler

  ier

  221922162215

  2231

  auk 46 s.03-100 indhold Page 63 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  64 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2232 CDHugo Larsen f. 1875 d. Kbenhavn 1950Interir fra herrevrelse. Sign. HugoLarsen 1928. U.r. 63 x 75. 2.000-3.000

  2233 Spansk maler, ca. 1900Religist motiv med hellig kvinde. 58 x 41. 1.500

  2234 Ubekendt maler, 18/19. rh.Portrt af skgget herre. 28 x 23. 3.000-5.000

  2235 Ubekendte malere, 19. rh.Empire portrt af en herre samt l-sende kvinde. 23 x 18 og 27 x 21. (2) 1.000-2.000

  2236 Frederik Rohde f. Kbenhavn 1816 d. Frederiksberg 1886Parti fra Tyrol med hytte. Betegnet. 30 x 38. Afbildet 3.000-5.000

  2237 Ubekendt maler, 19. rh.Harniskkldte vikinger. 35 x 31. 1.000-2.000

  2238 Ubekendte malere, 19./20. rh.Lot med diverse mariner, eksterir ogstik. (14) 2.000-3.000

  2239 Ubekendt maler, 19. rh.Parti fra alpelandsby med personer.Malt p plade. 26 x 34. 2.000-3.000

  2240 Ubekendte malereTre landskabsstudier samt marinemo-tiv. (4) 2.000-3.000

  2241 CDChristian Bog f. 1882 d. 1945Portrt af en fuldrigger. Sign. Christi-an Bog. 75 x 100. 2.000-3.000

  2242 Fransk maler, 19. rh.Rede med duer. Utydl. sign. 29 x 34. 3.000

  2243 Thorvald Niss f. Assens 1842 d. Frederiksberg 1905Vinterparti ved en skovvej. Sign. TNiss.1887. Gouache. Lysml 61 x 46. 3.000

  2244 CDAage Gjdesen f. 1863 d. 1939Landskabsparti med udsigt over lillehavneby. Sign. Gjdesen 1938. 92 x 120. 4.000-6.000

  2245 Kobberstik, 19. rh.Portrt af Napoleon. "Dedi Ma-dame Bonaparte." Lysml 77 x 49.

  2.000-3.000

  2246 Ubekendt maler, 19. rh.Marklandskab med grssende ker.Sign. monogram MP. Akvarel. Lysml60 x 95. 1.500

  2247 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948"Isfjelde i Discobugten". Sign. Em APetersen. 30 x 48. Afbildet 6.000

  225422492247

  2236 2248

  auk 46 s.03-100 indhold Page 64 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  65BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2248 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948Eskimo brende brnde. Sign. EmAP.Malt p masonit. 36 x 30.Afbildet 4.000

  2249 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948Parti fra Christianshb med hundesl-de. Sign. Em AP. Malt p plade. 29 x 46. Afbildet 6.000

  2250 Christian Mllback f. Kbenhavn 1853, d. sst. 1921Opstilling med hvide roser i en vase.Sign. Chr. Mllback. 85. 30 x 21,5. 1.000-2.000

  2251 CDVictor Qvistorff f. rhus 1882 d. Kbenhavn 1953Portrt af dampskibet "Botnia". Sign.v.quistorff 1949. Malt p pap. 17 x 22. 2.000

  2252 Konrad Simonsen "Motiv frn Djursgrden". Skovpartimed kvinde. Sign. Konrad Simonsen1880. 27 x 21,5. 1.500

  2253 Kobberstik, 18. rh.Marie Antoinette. Stukket af J. Curtisefter maleri af Duroe. Bladstr. 46 x 32.Samt Louis Seize. Stukket af J. Curtisefter maleri af Boze. Bladstr. 43 x 33. (2) 2.000

  2254 Clara Peeters, stil, 19. rh.Nature Morte. Malt p kobberplade.Etiket "Clara Peeters 1589 - 1622". 27 x 34.Afbildet 4.000-6.000

  2255 CDEmanuel A. Petersen f. Frederiksberg 1894 d. Farum 1948"Jacobshavn Isfjord". Sign. Em AP. 40 x 55. Afbildet 6.000

  2256 Carl Baage f. Kbenhavn 1829 d. Snekkersten 1902Marine med talrige sejlskibe ud forHelsingrs Havn. Sign. Carl Baage1881. 23 x 34.Afbildet 10.000-15.000

  2257 CDNiels Skovgaard f. Kbenhavn 1858 d. Lyngby 1938Grdeksterir med trer og hns. Sign.monogram 1913. Malt p plade. 35 x 29.Afbildet 3.000

  2258 Italiensk maler, 17./18. rh.Religis scene. Maria med Jesusbarnetbenbarer sig for et par bedende pr-ster. U.r. 65 x 49. 2.000

  2259 Emilie Mundt f. Sor 1849 d. Frederiksberg 1922Barneportrt. Sign. EM. Malt p pla-de. 28 x 20. 2.000

  2260 Italiensk maler, 18. rh.Portrt af lrd mand. Malt p pap. 25 x 23. Afbildet 3.000-5.000

  2261 CDLouis Moe f. Arendal 1857 d. Kbenhavn 1945Norsk landskab. Sign. L. M. M. VraadalJul. 91. Lysml 21 x 43.Proveniens: Maleren Louis Moe og den-nes efterkommere indtil nu. 2.000

  2262 CDPoul Corona f. Kbenhavn 1872, d. sst. 1945Sommerstemning med hus ved lande-vej. Sign. Corona Mariager 1918. Maltp plade. 28 x 24. 2.000

  2263 Louis Jensen f. Kbenhavn 1858 d. Frederiksberg 1908Landskab med huse og trer. Sign.Louis Jensen 1896. 49 x 63. 2.000-3.000

  2264 Carl Carlsen f. Kbenhavn 1855, d. sst. 1917"Studie fra Holbk". Skovparti. Sign.C.C. 36 x 46. 2.000-3.000

  ma

  ler

  ier226022572255

  2256

  auk 46 s.03-100 indhold Page 65 Tuesday, August 10, 2004 4:56 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  66

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2265

  I. H. Brandt

  f. Kbenhavn 1850 d. Frederiksberg 1926

  Parti fra Hammershus med havet ibaggrunden. Sign. I. H. Brandt 1898.49 x 70.

  Afbildet 4.000-5.000

  2266

  Georg Achen

  f. Frederikssund 1860 d. Frederiksberg 1912

  Parti fra Mariager Fjord. Sign. G.A. 84Mariager Fjord. 22 x 31.

  2.000

  2267

  Ubekendt maler

  , 19.-20. rh.

  Efterrsstemning med en brndesam-lerske i skoven. Utydelig sign. 53 x 26,5.

  2.000

  2268

  CD

  Victor Qvistorff

  f. rhus 1882 d. Kbenhavn 1953

  Havnemotiv med skib. Sign. Qvistorff.17 x 26.

  2.000

  2269

  Kobberstik

  , 18. rh.

  "Le Concert de Famille". Udfrt af G.Schalken. Bladstr. 49 x 37.

  1.000-2.000

  2270

  CD

  N. P. Bolt

  f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1965

  Opstilling med frugt og blomster. Sign.N.P. Bolt. Pastel. 66 x 54.

  1.000-2.000

  2271

  Wilhelm Marstrand

  f. Kbenhavn 1810, d. sst. 1873

  Studie af mandlig model. Sign. Marstrand.Sepia og bly. Lysml 26 x 18.

  2.000

  2272

  Peter Ilsted

  f. Sakskbing 1861 d. Kbenhavn 1933

  Portrt af en ung pige, antagelig PeterIlsteds datter Kamma Sophie. Bly. Empire-ramme. Lysml 13 x 11.

  2.000-3.000

  2273

  Johannes Senn

  f. Basel 1780, d. sst. 1861

  Ungt par til hest. Sign. J. C. W. Sennfecit. Vandfarve og bly. Empireramme.Bladstr. 37,7 x 39,3.

  Iflge familietradi-tionen forestillende C. W. Eckersberg oghans forlovede, antagelig i Mellemeuro-pa. Proveniens: Bladudgiver ValdemarRichter-Friis' samling. 3.000

  2274

  James Gillray

  fec.

  En samling satiriske tryk udgivet af H.G. Bohn. "The Union-Club" (257),"Venus attired by the Graces" (496)."The Cabinetical-Balance" (308)."Consequences of a Succesful FrenchInvasion" (179). "Farmer Giles his Wifeshewing off their daughter Betty"(565). "A broad hint of not meaning toDance" (528). "The Life of William-Cobbett" (359 og 364). 1851. Kolore-rede kobberstik. (8)

  4.000

  2275

  Dansk/svensk maler

  20. rh.s frste halvdel

  Et par badepiger. Gouacher. Hver lys-ml 27 x 16. (2).

  3.000

  2276

  Ubekendt maler

  , 19./20. rh.

  "Susanne i Badet". Malt p plade. 51 x 23.

  2.000

  2277

  Cilius Andersen

  f. Odense 1865 d. Frederiksberg 1913

  Hstlandskab. Sign. Cilius A. 1905. 30 x 53.

  2.000

  2278

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Ngen kvinde ved en kilde i skoven. 40 x 33.

  3.000

  2279

  Heinrich Buntzen

  f. Kiel 1803 d. Frederiksvrk 1892

  Huse ved vej. Sign. H. Buntzen 1853. 32 x 55.

  2.000

  2280

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Opstilling med rde roser. Malt p pla-de. 24 x 31.

  3.000

  2281

  C. F. Hinn

  f. Kbenhavn 1854 d. Mnchen 1924

  Klippekyst med en fisker i mnelys.Sign. C. Hinn. 36 x 47.

  2.000-3.000

  2282

  N. A. Ltzen og M. Berggreen

  Portrt af kat. Malt p plade. Sign.N.A. Ltzen 1859. 16 x 13. Portrt afkat. Malt p plade. Sign. M. Berggreen1908. 21 x 17. (2)

  1.500

  2283

  A.C. Brnsted

  f. 19. rh.

  Opstilling med blomster i en vase.Sign. A.C. Brnsted 1860. 37 x 30.

  5.000

  22852265

  auk 46 s.03-100 indhold Page 66 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  67

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2284

  E. S. Greig

  virksom 1860erne

  Interir med en lille pige, der giver enkilling mlk. Sign. E. S. Greig 1868.20 x 26.

  4.000

  2285

  J. Campi

  , italiensk maler, 19. rh.

  Svrmeri. En jger gr kur til en ungpige. Betegnet J. Campi. 30 x 19.

  Afbildet 4.000-5.000

  2286

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Tremaster p havet ud for Frederikskrudttrn. Sign. F. R. 1892. 29 x 39.

  2.000

  2287

  Hans Agersnap

  f. Ansager 1857 d. Brrup 1925

  Skovparti. 34 x 52.

  1.000-1.500

  2288

  CD

  Flora Heilmann

  f. Kbenhavn 1872, d. sst. 1944

  Forrsblomster. Sign. Flora Heilmann1940. 28 x 47.

  3.000

  2289

  Christian Thrrestrup

  f. Kbenhavn 1823 d. sst. 1892

  Portrt af gammel mand ved skrive-bord. Malt p plade. 31 x 35.

  2.500

  2290

  Carl Pltz

  f. Kbenhavn 1803, d. sst.

  Portrt af statsgldsdirektr Peder Al-berg (1770-1831). Sign. C. Pltz 1821.Bly. Lysml 53 x 43. Antagelig Dam-borgramme.

  3.000

  2291

  CD

  Heinrich Dohm

  f. Kbenhavn 1875, d. sst. 1940

  Kystparti med bde. Sign. H. Dohm.25. 35 x 41.

  1.500-2.000

  2292

  CD

  Henrik Jespersen

  f. Ondlse 1853 d. Frederiksberg 1936

  Blomstrende have. Sign. H. J. 37 x 54.

  Afbildet 4.500

  2293

  CD

  Oscar Matthiesen

  f. Slesvig 1861 d. Kbenhavn 1957

  En nar og to lystige mnd i en fange-klder. Sign. Oscar Matthiesen 1884. 42 x 55.

  4.000

  2294

  Carsten Henrichsen

  f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897

  Sommerstemning i skoven ned til ky-sten. Mor og barn spadserende ad sti-en. Sign. CH 1888. 93 x 113.

  Afbildet 6.000

  2295

  Carsten Henrichsen

  f. Kbenhavn 1824 d. sst. 1897

  Parti fra Bornholm med Hammershus ibaggrunden. Sign. monogram.18 x 28.

  2.000

  2296

  CD

  Oskar Mert

  f. 1873 d. 1938, tysk maler

  Rytterske forcerer en forhindring p enhvid hest. Sign. O. Mert Mnchen1932. 77 x 91.

  Afbildet 5.000

  2297

  CD

  Willibald Werner

  f. Tyskland 1868

  Havneparti, antagelig Tyskland ellerPolen. Sign. Willibald Werner. 68 x 104.

  4.000

  2298

  CD

  Brge Nyrop

  f. Kbenhavn 1881 d. Gentofte 1948

  Hstarbejdere hviler uden for strtktgrd. Sign. B. Nyrop. 80 x 122.

  3.000-4.000

  2299

  Ubekendt maler

  , 20. rh.

  Skovparti med sne. 80 x 70.

  1.500

  2300

  Dansk maler

  ca. 1900

  Den danske flde i brand. Sign. Kopiefter Anton Melbye. 55 x 95.

  Afbildet 3.000

  2301

  CD

  Edele Tronier

  Vinterdag i Kbenhavn. Sign. EdeleTronier 1931. 90 x 100.

  3.000

  2302

  CD

  E. Thorbjrn

  f. 1911

  Grnlandsk familie ved fjorden. Sign E.Thorbjrn, Grnland. 67 x 96. 1.500

  2303 Ubekendt maler, ca. 1900Bibelsk scene, oplb ved en brnd.Sign. F. W. W. 69 x 105.Afbildet 5.000

  ma

  ler

  ier

  23032300

  229622942292

  kl. ca.16 [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 67 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  68 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2304 Ubekendt maler, 19. rh.Kystparti med vraggods, der driver iland. Utydelig sign. 70 x 105. 4.000

  2305 Carl Baage f. Kbenhavn 1829 d. Snekkersten 1902Marine ud for kyst. Sign. Carl BaageHelsingr Oct. 1861. Malt p pap. 25 x 38. Afbildet 5.000-7.000

  2306 G. L. Lahde efter C. W. Eckersberg "Udfald mod de Engelske i Clasens Ha-ve under Kibenhavns belejring. d. 31.August 1807." Kobberstik. 1.000

  2307 CDAne Marie Hansen f. Knardrup 1852 d. Kbenhavn 1941Portrt af Pauline Thomsen stendeforan et stort landskabsmaleri med sinpalet. Sign. Ane Marie Hansen samtutydelig datering. 127 x 87.Afbildet 7.000

  2308 CDErnst Niklaus Ksel f. Dufns 1873 d. 1942Heste. (P bagsiden: Ker). Sign. E.Ksel. 93 x 114. 3.000-5.000

  2309 CDNiels Walseth f. Kolding 1914 d. 2001Sydlandsk bjerglandskab med ungkvinde foran hus i forgrunden. Sign.Niels Walseth. 40 x 50. 2.000-3.000

  2310 Ubekendt maler, 17./18. rh.Kristus p korset. 65 x 43. 2.000-3.000

  2311 Ubekendt maler, 19. rh.Mneskinsparti. Utydl. sign. 90. 24 x 34. 2.000

  2312 CDCarl V. Meyer f. lborg 1870 d. Frederiksberg 1938Sommerdag ved en bondegrd. Sign.Carl V. Meyer. 64 x 71. 2.000

  2313 Ubekendt maler, 19. rh.Landskab med mlle i baggrunden.Sign. monogram 83. 18 x 21. Derud-over lille jugend staffeli af egetr medprget lder. (2) 2.000

  2314 CDAlfred GottlieB&Grouleff f. Kbenhavn d. sst.Opstilling med frugter. Sign. A.G. 20 x 28. 3.000-5.000

  2315 D. Vacher, 20. rh."Fleurs des Champs". Opstilling medblomster. Sign. D. Vacher. 50 x 73. 1.000

  2316 Stefano Cottini f. Italien 19. rh.Italiensk landskab med udsigt overSorrento. Sign. Stefano Cottini. Sor-rento. 45 x 65. 2.000

  2317 Louis Jensen f. Kbenhavn 1858 d. Frederiksberg 1908"Smedegrden i Kirkestrde i Kge".Sign. Louis Jensen. 1903. 52 x 73. 2.000

  2318 Dansk maler, 19. rh.Et par empire portrtter af herre ogdame. Pastel p papir. Begge lysml 40 x 32. (2) 1.000-2.000

  2319 Kobberstik, 19. rh.Stik efter Leonardo da Vincis maleri"Nadveren" fra 1499 fra spisesalen iklosteret Sta. Maria della Grazie, Mila-no. Lysml 61 x 102. 1.000-1.500

  2320 CDErnst Zeuthen f. Skne 1880 d. 1938Opstilling med blomster. Sign. ErnstZeuthen. 50 x 58. 2.000

  2321 Eilif Peterssen f. Christiania 1852 d. Brum 1928Parti fra Christiania. Sign. Eilif P 91. 35 x 62. Afbildet 10.000-15.000

  2322 Vilhelm Kyhn f. Kbenhavn 1819 d. Frederiksberg 1903Fjordparti. Bly p papir. 51 x 78. 1.000

  2323 Dansk maler, 18. rh.Portrt af en herre. I Louis XVI rammeaf forgyldt tr. P bagsiden anfrtHans Jrgen Schnitzler. 63 x 48.Afbildet 6.000

  2324 I. U. Bredsdorff f. Vester Skerninge 1845 d. Usserd 1928Kystparti med sejlskib. Sign. J.U.Bredsdorff 1899. 49 x 34. 4.000

  2325 Dansk maler, 19. rh.Portrt af lille pige med blomster.Sign. SA 18. Juli -92. 43 x 36. 2.000

  2326 Kobberstik, 18./19. rh.Tre kolorerede tryk med figurer. Fran-krig. (3) 1.000-1.500

  2327 Dansk maler, 20. rh.Parti fra stervold. Utydelig sign. Ok-tober 1911. 37 x 46. 1.000

  2328 Ubekendt maler, 19. rh.Udsigt over en italiensk landsby. Uty-deligt sign. 39 x 47. 2.000

  2305 2307 2323

  auk 46 s.03-100 indhold Page 68 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  69BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2329 Frederik Storch f. Kerteminde 1805 d. Kbenhavn 1883Aftenstemning med kvinde og barnved kysten. Sign. F. Storch. 32 x 27. 1.000-2.000

  2330 J. Resen Steenstrup og ubekendt maler Tegning med sel. Sign. monogramFra Albano/94. 30 x 22. Portrt afbondepige. Sign. V. S. B. 23 x 19. (2) 1.500

  2331 Julius Lehmann og ubekendt maler Interir med lsende herre. Sign.J.Lehmann 1889. 33 x 27. Slotsparti.Sign. E.Hj. 1908. 31 x 25. (2) 1.500-2.000

  2332 Kobberstik, 18./19. rh.Diverse eksterir, interir samt por-trtter, bl.a. af Charlotte Amalie vonPlessen. (6). 2.000

  2333 Johan Thomas Lundbye f. Kalundborg 1818 d. Bedsted 1848Fr og geder ved stendysse. Tryk efterradering. Sign. Johan Thomas Lundbyei Julen 1838. Frederiksvrk. Bladstr. 17 x 24. 2.000

  2334 Constantin Hansen og Wilhelm Marstrand Interir med ridder og frue. Tegning.Bladstr. 15 x 18,5. Abe med harpe. Teg-ning. Lysml 7 x 5,5. (2) 2.000

  2335 CDLudvig Jacobsen f. Odense 1890 d. Vanlse 1957Eksterir med lystige personer om etbord. Sign. Ludvig Jacobsen 26. 44 x 60. 2.000

  2336 Ludvig Chr. Mgelgaard f. Kbenhavn 1873 d. 1928Aftenstemning ved kysten. (Lrred de-fekt). Sign. LudvM 26. 35 x 39. 1.500

  2337 Ubekendt maler, 19. rh.Opstilling med blomster i en krukke.Malt p panel. 25 x 17. 1.500

  2338 CDOtto Olsen og ubekendt maler Kanalparti fra Kbenhavn. Sign. OttoOlsen 1911. 19 x 26. All med huse.Pastel. Sign. 1907. JWC. 23 x 29. (2) 2.000

  2339 Ubekendt maler, 19. rh.Opstilling med fugle og blomster.(Lrred defekt). Sign. IP. 22 x 31. 1.000-2.000

  2340 Ubekendt maler, 19. rh.Empire portrt af herre. Gouache. 50 x 40. 1.000-2.000

  2341 CDAxel Seborg f. Viborg 1872 d. Silkeborg 1939Selvportrt. Interir med maleren ved sitlrred. Sign. monogram. 65 x 55. 2.000

  2342 Ubekendt maler, 19. rh.Landsbyparti med personer. Sign. mo-nogram. 38 x 38. 1.000-1.500

  2343 David Monies f. Kbenhavn 1812 d. Frederiksberg 1894Empire portrt af Lea Goldschmidt.62 x 50. 3.000-5.000

  2344 Savarol, 19. rh.To soldatermotiver. Begge sign. Sava-rol og en dateret 1896. Begge 33 x 24. 2.000-3.000

  2345 CDWalter Schwartz f. Frederiksberg 1889 d. 1958Nature morte med torsk og citroner.Sign. Schwartz 26. 94 x 148. 3.000

  2346 CDPeder Knudsen f. Kbenhavn 1868, d. sst. 1944Landskabsparti med et vandlb ved enskov. Sign. Peder Knudsen. 100 x 128. 3.000-5.000

  2347 F. C. Kirschou f. Kbenhavn 1805, d. sst. 1891Landskabsparti med s og personer ibaggrunden. Sign. FC Kirschou 1878.72 x 106. Afbildet 10.000-15.000

  2348 CDValdemar Irminger f. Kbenhavn 1850 d. Frederiksberg 1938"En hestehandler med sit kobbel heste.Sabinerbjergene." Sign. Valdemar Ir-minger. 81 x 83. Afbildet 3.000

  ma

  ler

  ier

  23472321

  2348

  auk 46 s.03-100 indhold Page 69 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  70 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2349 Giovanni Battista Piranesi fec."Veduta degli avanzi superiori delleTerme di Diocleziano". 47 x 71. 1.500

  2350 Edouard Duparc 19. rh.Gadeparti med myldrende folkeliv i enarabisk by. Sign. Ed. Duparc. Malt pplade. 25 x 40.Afbildet 6.000

  2351 CDPaul Fischer f. Kbenhavn 1860 d. sst. 1934"Konfirmation i Frue Kirke." Grissaille.Sign. monogram. Malt p plade. 21 x 16.Afbildet 6.000

  2352 Hulda Grnneberg f. Christiania 1844 d. Oslo 1924Landskabsparti med brndesamlerske iforgrunden. Malt p plade. Sign. Hul-da Grnneberg. 29 x 37.Afbildet 6.000

  2353 Dansk maler, 19. rh.Spadserende i Kongens Have ved Ro-senborg. Vandfarve. 22 x 28. 4.000

  2354 Axel rn, 20. rh.Opstilling med blomster i vase. Malt pplade. Sign. rn 10. 30 x 23. Udstilletp Charlottenborg 1920. 1.000-2.000

  2355 William Steglich f. 20. rh.Kystparti fra Bornholm. Sign. WilliamSteglich. 35 x 46. 1.000

  2356 CDHarry Kluge f. Kbenhavn 1879 d. 1963Marine med fuldrigger p stormfuldthav. Sign. Harry Kluge 1909. 125 x 179. 2.000-3.000

  2357 CDAlfred Broge f. Kbenhavn 1870 d. 1955Dreng med ko stende foran strtktgrd. 69 x 94. 2.000

  2358 CDFrants Landt f. 1885 d. Ringsted 1975Marine med sejlskib. Sign. Fr. Landt1927. 52 x 68. 3.000

  2359 Fritz Sthr-Olsen f. Kbenhavn 1858 d. Nykbing F. 1922Brsgade med Brskanalen i forgrun-den. Sign. Fritz Sthr-Olsen. 50 x 66.Afbildet 3.000

  2360 Ubekendt maler, 19. rh.Mytologisk kvinde med skjold og spyd.94 x 69. Afbildet 15.000

  2361 CDYelva Vermehren f. Helsingborg 1878 d. Kbenhavn 1980Stilleben med appelsiner. Sign. Y. Ver-mehren. 37 x 67. 3.000

  2362 CDAxel Johansen f. Roskilde 1872 d. Kbenhavn 1938"Kvasen ved Knippelsbro." Sign. AxelJohansen 1911. 65 x 60. 2.000-3.000

  2363 CDN. P. Bolt f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1965Ung kvinde med rd mund. Oliekridtp papir. I ramme med spejlglas. Sign.N. P. Bolt 49. Lysml 32 x 27. 2.000-3.000

  2364 Nicolas Chapron f. 1612 d. Rom 1656Bog indeholdende diverse gamle kob-berstik, bl.a. med bibelske motiver. 8.000

  2365 J.A. Stewart, England, 19. rh.Portrt af pige i kjole og med kysestende med bold. Sign. J.A.Stewart1895. 84 x 69. 3.000

  2366 Russisk ikon, 19. rh.Den hellige Melchisedek og den helligeIsak. 98 x 64. Afbildet 4.000-5.000

  2367 CDAnna Thalbitzer f. Helsingr 1884 d. 1970Lyngbakker med grssende fr samts i baggrunden. Sign. A. Th. 1912. 38 x 66. Afbildet 4.000-5.000

  2368 Godfred Christensen f. Kbenhavn 1845, d. sst. 1928Landskab med grd og mlle p enbakketop. Sign. G. C. 1879. 40 x 61. 2.000

  2350

  2352 2351 2360

  auk 46 s.03-100 indhold Page 70 Tuesday, August 10, 2004 5:05 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  71

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2369

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Parti fra en landsby med en kirke i for-grunden. Malt p plade. Utydeligtsign. 23 x 32.

  Tidligere ABR auktion 227kat.nr. 407. 2.000

  2370

  CD

  Sophus Vermehren

  f. Kbenhavn 1866 d. Frederiksberg 1950

  Marklandskab med bakker og korn.Sign. S. Vermehren. 25 x 47.

  Tidligeresolgt hos Winkel Magnussen auktion 361kat.nr. 393a i 1950. 2.000-3.000

  2371

  Frederik Rohde

  f. Kbenhavn 1816 d. Frederiksberg 1886

  Bgetr i lysning. Akvarel. Sign. F. Rohde1885. Lysml 24 x 32.

  2.000-3.000

  2372

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Solnedgang ved kysten. Malt p plade.Utydeligt sign. 19 x 24.

  4.000

  2373

  Gabriel Jensen

  f. Lyngby 1862 d. Kbenhavn 1930

  Opstilling med tulipaner i vase. Sign.Gabriel J. 63 x 55.

  1.500

  2374

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Religis scene med Jomfru Maria, Je-susbarnet og Sankt Bernhard af Clair-vaux. Malt p skiffer. 35 x 35.

  Afbildet 4.000

  2375

  Ubekendte malere

  , 19. rh.

  Havneparti. Sign. H.S. 96. 13 x 9.Landskabsparti med hyrdinde. Beggemalt p tr. 13 x 19. (2)

  2.000-3.000

  2376

  Ubekendt maler

  , 18./19. rh.

  Stilleben med fisk. 64 x 77.

  Afbildet 3.000-5.000

  2377

  Cathrine Feuerschou

  , 19. rh.

  Hstscene. Sign. Cathrine Feuerschou1833. Silkebroderi. 33 x37.

  Afbildet 4.000-6.000

  2378

  I.L. Jensens skole

  , 19. rh.

  Opstilling med roser. Malt p ma-hognypanel. 19 x 26.

  Afbildet 6.000

  2379

  Carl Larsen

  , 19. rh.

  Kystlandskab fra lsgaarde. Sign. CL. 21 x 29.

  1.000-2.000

  2380

  Ubekendt maler

  , 19. rh.

  Portrt af en ung, italiensk pige. Maltp lrred/plade. 35 x 31.

  1.500

  2381

  CD

  Emmy Thornam

  f. Horsens 1852 d. Kbenhavn 1935

  Opstilling med blomster i en vase.Sign. E. Thornam. U.r. 30 x 27.

  3.000

  2382

  Christian Blache

  f. rhus 1838 d. Kbenhavn 1920

  Hje blger mod molen. Sign. Chr.Blache Hirtshals 1912. Malt p plade. 25 x 35.

  2.000

  2383

  Gustav Vermehren

  f. Kbenhavn 1863, d. sst. 1931

  Tr i landskab. Sign. gv 05. 27 x 35.

  1.000

  2384

  CD

  Peter Busch

  f. Nstved 1861 d. Lellinge 1942

  Udsigt over havet. Sign. P. Busch. Oliep lrred/pap. 27 x 35.

  1.000

  2385

  CD

  Louis Moe

  f. Arendal 1857 d. Kbenhavn 1945

  Strtkt bondehus. Olie p pap/lr-red. 24 x 31.

  Proveniens: Maleren Louis Moe og den-nes efterkommere indtil nu. 1.000

  2386

  Herman Funch

  f. Rendsborg 1841 d. Kbenhavn 1919

  En agerhne i det hje grs. Sign.HFunch 84. 39 x 28.

  2.000

  2387

  CD

  Valdemar Andersen og Fritz Kraul

  Landskab. Akvarel. Sign. Vald. Ander-sen. 25 x 36. Parti fra Rrvig. Malt plrred. Sign. Fritz Kraul. 33 x 51. (2)

  1.000-2.000

  2359 2366 2367

  2374 2376 2377 2378

  ma

  ler

  ier

  auk 46 s.03-100 indhold Page 71 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  72

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2388

  Johan Thomas Lundbye

  , m.fl.f. Kalundborg 1818 d. Bedsted 1848

  En tjret kalv. Sign. Monogram 1844.Tryk. Desuden to kobberstik, n kari-katurtegning samt barokformet, for-gyldt ramme. (5)

  1.000-2.000

  2389

  CD

  Fritz Kraul

  f. Altona 1862 d. Kbenhavn 1935

  Parti fra Raageleje. Sign. F. Kraul 1929. 43 x 60

  3.000

  2390

  CD

  N. P. Bolt

  f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1965

  Sommerdag i haven. Pastel. Lysml 65 x 51.

  1.000-2.000

  2391

  Johanne Krebs

  f. Byrum, Ls 1848 d. Kbenhavn 1924

  Kvindeportrt. 51 x 43.

  2.000-4.000

  2392

  CD

  Sally Philipsen

  f. Kbenhavn 1879 d. sst. 1936

  Blomstermotiv. Malt p pap. Sign. Sal-ly Philipsen. 45 x 35.

  3.000

  2393

  CD

  Sally Philipsen

  f. Kbenhavn 1879 d. sst. 1936

  En mand skovler sne i en landsbygade.Sign. Sally Philipsen. 38 x 46.

  3.000

  2394

  T. Hardy

  , 20. rh.

  Slagscene med italiensk og fransk tre-master. Sign. T. Hardy. 62 x 92.

  Afbildet 4.000

  2395

  CD

  Johan Neumann

  f. Kbenhavn 1860, d. sst. 1940

  Marine med Fregatten Jylland. Sign.Johan Neumann. 45 x 68.

  4.000

  2396

  CD

  Gustav Bachmann

  dansk maler, 20. rh.

  Fanpige i folkedragt der plukker br.Sign. G. Bachmann Fan. 66 x 51.

  4.000-6.000

  2397

  CD

  Knud Kyhn

  f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969

  Kystparti med lettende snepper. Sign.monogram 28. P bagsiden hav samtsvane. 64 x 82.

  Afbildet 3.000-5.000

  2398

  Ubekendt maler

  , 20. rh.

  Fiskere p stranden. Sign. G. S. Hun-ter? 51 x 62.

  Afbildet 5.000

  2399

  CD

  Frants Landt

  f. 1885 d. Ringsted 1975

  Marine med sejlskib. Sign. Fr. Landt. 58 x 52.

  2.000

  2400

  CD

  Viggo Langer

  f. Leipzig 1860 d. Rungsted 1942

  Parti fra Ermelunden. Sign. Viggo Lan-ger 1927. 47 x 62.

  2.000

  2394 2398 2401

  2397 2408

  auk 46 s.03-100 indhold Page 72 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  73

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  2401

  CD

  Viggo Johansen

  f. Kbenhavn 1851, d. sst. 1935

  Nature morte med jordbr 1921. Be-tegnet p bagsiden V.J. 68 x 55.

  Udstillet: Charlottenborg 1921 og 1931Nr 211. Tidligere solgt hos Winkel Mag-nussen. Nr. 199. Kat.nr 209. i 1936. Afbildet 6.000

  2402

  Dansk maler

  , 19. rh.

  Vinterstemning fra Kongstrup Sten-dysse ved Kalundborg. 18 x 28.

  2.000

  2403

  Williams Pye

  , engelsk maler, 19.-20. rh.

  "Morning at Weymouth Bay". Sign.Will Pye 93. 31 x 60.

  2.000

  2404

  Jan Lievens

  , tilskrevet, f. Holland 1607 d. 1674

  Hollandsk landskab med person gen-de ved en mlle. Pen tusch. Sign. J.Lievens. 28 x 36.

  3.000-5.000

  2405 Peter Hansen f. Fborg 1868, d. sst. 1928Strandparti med beplantning. Malt pplade. Sign. PH. 28 x 35. 2.000

  2406 Ulrik Plesner, betegnet, f. 1861"Humble Prstegaard. Langeland".Betegnet p bagsiden Ulrik Adolf Ples-ner. 28 x 37. 2.000

  2407 Carl Schlichting-Carlsen f. Flensborg 1852 d. Hellebk 1903Landskabsparti med s. Sign. S. Carl-sen 86. 18 x 38. 2.000

  2408 CDWilfred Glud f. Kbenhavn 1872, d. sst. 1946Klaverundervisning. Interir med ungpige i gul kjole som undervises vedklaveret. Sign. W. Glud 1912. 66 x 82.Afbildet 30.000

  2409 CDJulius Paulsen f. Odense 1860 d. Kbenhavn 1940"Udsigt fra Tibirke mod Ramlse."Sign. J. P. 34 x 54. 3.000

  ma

  ler

  ier

  mo

  de

  rn

  e

  23. august kl.17bemrk startt idspunkt

  4000 William Erwin Eisner f. 1917Fire New Yorker motiver. Offset plaka-ter. Sign. Will Eisner og nummereret afi alt 800 ex. (4) 1.000-2.000

  4001 CDClaus Carstensen f. Snderborg 1957Komposition med kvadrater. Mixed mediap lrred. Dobbelsign. p blndram-men, 18.11.85. 65 x 54. Proveniens: Er-ling Hansens Samling. 2.000-3.000

  4002 CDNina Kleivan f. Oslo 1960Kvindeskikkelse. Akryl p lrred. Sign.p bagsiden Nina Kleivan. 46 x 38. Pro-veniens: Erling Hansens Samling. 1.200

  4003 CDClaus Bojesen f. Kbenhavn 1948"Mantra". Akryl p lrred. Sign. pbagsiden. Claus Bojesen, 444, 1987.55 x 45. Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.500-2.000

  4004 CDKarl ge Riget f. Kasted ved rhus 1933 d. 2001Talkomposition. Olie p lrred. Sign.p bagsiden Karl ge Riget, V. 40 x 50.Proveniens: Erling Hansens Samling. Afbildet. 3.000

  4005 CDKurt Trampedach og Arne HaugenSrensen f. Hillerd 1943f. Kbenhavn 1932Selvportrt med solbriller samt figur-kompsition. To litografier. Begge sign.Bladstrrelse hhv. 76 x 55 60 x 53.(2).Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.200

  4006 CDAxel Munch f. Gudhjem 1918 d. 1974Eksterir. Sign. AM. 65 x 46.Afbildet 3.000

  4007 CDLoui Michael og Bentemarie Kjeldbk m.fl. 32 litografier og tryk. Variable ml.Hovedparten sign. U.r. (32). Proveniens:Erling Hansens Samling. 1.500

  4008 CDPoul Agger f. Kbenhavn 193627 litografier, tryk samt originalforlglagt i mappen "Fremtoninger". Varia-ble ml. (27). Proveniens: Erling Han-sens Samling. 1.500-2.000

  4009 CDOle Folmer Hansen f. Kbenhavn 1937"CP.P." A, "C.P.P." B samt "5 + 1". Tremapper, hver med seks serigrafier i far-ver. Alle sign. og nummerede. (3). Pro-veniens: Erling Hansens Samling. 2.000

  4010 CDPreben Hornung f. Valby 1919 d. Frederiksberg 1989Komposition. Oliekridt. Sign. mono-gram. Lysml 41 x 29. Proveniens: Er-ling Hansens Samling. 3.000-4.000

  4011 CDEgill Jacobsen og Corneille f. Kbenhavn 1910, d. sst. 1998f. Lige 1922Maskekomposition samt havfruer. Tolitografier i farver. Frstnvnte sign.E.J., 81, 62/445, sidstnvnte Cor-neille, 84. (2). Proveniens: Erling Han-sens Samling. 1.500-1.800

  4012 CDFrithioff Johansen f. Frederiksberg 193923 div. litografier og tryk. Hovedpartensign. Variable ml. (23). Proveniens: Er-ling Hansens Samling. 1.500

  4004

  4006

  auk 46 s.03-100 indhold Page 73 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  74 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4013 CDDieter Roth f. Hannover 1930 d. Basel 1998"Atlas"samt erotisk komposition. Ra-dering og litografi i farver. Begge sign.Frstnvnte 80/85, sidstnvnte57/75. Bladstrrelse hhv. 57 x 47 65 x50. (2). Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.500

  4014 CDMogens Egil f. Kbenhavn 1940To surreelle kompositioner. Olie plrred. Begge sign. p bagsiden. Hhv.27 x 35 47 x 38. (2). Proveniens: ErlingHansens Samling. 1.500

  4015 CDLeif Lage f. Sor 1933Figur i landskab. Olie p lrred. 43,5 x34,5. Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 2.000

  4016 CDNiels Erik Gjerdevik og Preben Wlck Tre kompositioner. Mixed media ppapir. Alle sign. Hver 29 x 20. (3). Pro-veniens: Erling Hansens Samling. 1.800

  4017 CDFinn Pedersen f. Klemensker 1944Komposition med figurer. Sign. FinnPedersen. Olie p lrred. 65 x 81. 3.000-5.000

  4018 CDJean Dewasne f. Lille 1921 d. Paris 1999Optisk komposition. Farveserigrafi. Sign.JDewasne 90/150. Bladml 68 x 47. 1.000

  4019 CDAksel Jrgensenf. Kbenhavn 1883, d. sst. 1957Studie af en siddende ngenmodel.Sign. Aksel Jrgensen 1929. Olie plrred. 53 x 45. 3.000-5.000

  4020 CDKay Christensen f. Hellerup 1899 d. Katrinebk v. Lundby 1981Moder med barn. Sign. Kay C. Olie plrred. 81 x 101.Afbildet 8.000-12.000

  4021 CDKnud Mhlhausen f. Kbenhavn 1909, d. sst. 1990"For den der ser er selv det der ses".Plotinus. Sign. p bagsiden Mhlhau-sen 74. Malt p masonit. 120 x 84. 3.000

  4022 CDWilliam Scharff f. Kbenhavn 1886, d. sst. 1959Portrt af kvinde i profil. P blnd-ramme betegnet William Scharff 1948.Olie p lrred. 50 x 35.Afbildet 2.000-3.000

  4023 CDRolf Gjedsted f. Frederiksberg 1947Komposition. Sign. Rolf Gjedsted.Akryl p lrred. 70 x 77. 2.000

  4024 CDRolf Gjedsted f. Frederiksberg 1947"Bl komposition". Sign. Rolf Gjedstedog betegnet p bagsiden "Bl komp.1998-99". Akryl p lrred. 80 X 100.Afbildet 5.000

  4025 CDHans Voigt Steffensen f. Kbenhavn 1941Landskabskomposition. Akvarel. Sign.H.V.S. Bladstrrelse 15,5 x 19,5. 1.500

  4026 CDRolf Gjedsted f. Frederiksberg 1947Komposition. Sign. Rolf Gjedsted ogbetegnet p bagsiden "Anima 2001".Akryl p lrred. 80 X 60. 2.000

  4027 CDMogens Balle f. Kbenhavn 1921 d. Asminderup 1988Komposition. Olie p lrred. Sign. MB.24 X 33. Afbildet 6.000

  4028 CDHarald Engman f. Kbenhavn 1903, d. sst. 1968Interire med syende kvinde ved vin-due. Olie p lrred. Sign. Harald Eng-man. 41 X 31. 3.000

  4029 CDKrsten Iversen f. Holsted 1886 d. Kbenhavn 1955Parti fra Venedig. Olie p lrred. Sign.KI.. 36,5 x 39. 2.000

  4030 CDHenry Heerupf. Kbenhavn 1907, d. sst. 1993Skovparti med hegn og hus. Olie pplade. Sign. Heerup. 39,5 x 48,5.Afbildet 5.000

  4031 CDKjeld Hansen f. Bregninge p Falster 1919Klippekyst. Sommerdag. Olie p lr-red. Sign. Kj. H. 47. 65. x 78. 2.000

  40224020

  auk 46 s.03-100 indhold Page 74 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  75BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4032 CDMaurice Estve f. Culan, Cher 1904 d. 2001"Bouinotte". Litografi i farver. Sign. Est-ve, E.A. Lysml 75 x 54. 3.000-5.000

  4033 CDHugo Arne Buch f. Kbenhavn 1927Komposition. Olie p plade. Bagsidensign. Hugo Buch 1953. 60 x 74. 2.500

  4034 CDAxel P. Jensen f. Kerteminde 1885 d. Virum 1972Landskab. Olie p lrred. Sign. AxelP.J. 40 x 63. 1.500

  4035 CDAxel Skjelborg f. 1895 d. 1969"Heste p Saltholm". Olie p lrred.Sign. A. Skjelborg 66. 81 X 100. 1.500-2.000

  4036 CDAlbert Naur f. Kbenhavn 1889 d. Hellerup 1973Vindue med potteplanter. Olie p lr-red. Sign. Albert Naur. 70 x 85. 2.000-3.000

  4037 Bertil Sjberg f. 1914 d. 1999Komposition. Olie p lrred. Sign. Sj-berg, 63. 78 x 119. 2.000

  4038 CDErnst Zeuthen f. Skne 1880 d. 1938"Den gamle mlle ved Gentofte S"samt komposition med famile verso.Olie p lrred. Sign. Ernst Zeuthen1927 Gentofte. 50 x 63. Udstillingseti-ket p bagsiden. 2.000

  4039 CDTom Krjer f. Frederikssund 1942Stende mand. Bemalet silketryk. Sign.Krjer 1978. 100 x 90. 4.000

  4040 CDSvend Johansen f. Kbenhavn 1890 d. Gentofte 1970Rdhret ngen kvinde i naturen. Oliep lrred. Betegnet p blndrammeSvend Johansen. 100 x 80. Udstillings-etiket p bagsiden. Afbildet 8.000

  4041 CDFinn Pedersen f. Klemensker 1944Komposition. Malt p lrred. Sign.Finn Pedersen samt p bagsiden. 80 x 60. 2.000

  4042 CD Knud D. Nielsen"Komposition", 1957. Malt p lrred.Sign. KDN 57 samt p bagsiden KnudD. Nielsen 1957. 68 x 58.Udstillet: Kunstforeningen Limfjordenspskeudstilling, 1958. 1.000

  4043 CDBent Holstein f. Kbenhavn 1942"Black Key". Olie p lrred. Sign. pbagside B. Holstein 97. 148 x 114. 5.000-7.000

  4044 CDTroels Trier f. Vallekilde 1879 d. 1962Komposition med ilder og solsorte.Sign. T. Trier 39 samt p bagsiden.Olie p plade. U/r. 97 x 89. 2.000-3.000

  4045 CD Ove Nielsen, 20. rh.Bibelsk scene med Kristi lidelser. Sign.Ove Nielsen. Malt p masonit. 57 x 82.Afbildet 10.000

  mo

  de

  rn

  e

  40454040

  4024 4027 4030

  auk 46 s.03-100 indhold Page 75 Tuesday, August 10, 2004 5:13 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  76

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4046

  CD

  Asta Nielsen

  f. Kbenhavn 1881 d. Frederiksberg 1972

  Komposition med heste. Sign. AstaNielsen. Collage af stofklip. 58 x 58.

  Afbildet 3.000-4.000

  4047

  CD

  Povl Schrder

  f. Kbenhavn 1894 d. Positano, Italien 1957

  Interir med lysestager og blomster pkommode. Olie p lrred. 44 x 55.

  2.000-3.000

  4048

  CD

  John Christensen og Bjrn Nrgaard

  f. Kbenhavn , d. sst.f. Kbenhavn 1947

  Havnehuse samt figurkomposition.Akvarel samt litografi. Begge sign. (2).

  1.200

  4049

  CD

  Johannes Nielsen

  f. Gentofte 1890 d. 1965

  Portrt af harmonikaspillende mand.Sign. Johs. N. 38. Olie p lrred. 100 x 70.

  2.000

  4050

  CD

  Johannes Nielsen

  f. Gentofte 1890 d. sst. 1965

  Parti fra Buddinge med mlle. Sign.Johs. N. Buddinge 40. Olie p lrred.100 x 65.

  Afbildet 2.000

  4051

  CD

  Wiliam Skotte Olsen

  f. Kbenhavn 1945

  To Portrtter, olie p pap. 16 x 12, 15 x 15. (2)

  1.500-2.000

  4052

  CD

  Flemming Wolder Born

  f. Kbenhavn

  Kvinde med ble. Olie p plade. 35 x 27.

  1.000-2.000

  4053

  CD

  Jens Srensen

  f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953

  Pjerrot. Sign. monogram. Olie p lr-red. 50 x 40.

  2.000

  4054

  CD

  Axel Bentzen

  f. Kbenhavn 1893, d. sst. 1952

  Vej med figur. Sign. AB 26. Olie plrred. 65 x 94.

  2.500

  4055

  CD

  Ludvig Jacobsen

  f. Odense 1890 d. Vanlse 1957

  "Henrik og Pernille". Scene fra Hol-berg. Olie p lrred. Sign. Ludvig Ja-cobsen. 65 x 55.

  Afbildet 3.000-5.000

  4056

  CD

  Wilhelm Wils

  f. Kolding 1880 d. 1960

  Parti fra Bakken. Olie p lrred. Sign.Wils, 49. 66 x 72.

  4.000

  4057

  CD

  Oluf Hst

  f. Svaneke 1884 d. Gudhjem 1966

  Bognemark med personer. Litografi.243/310. Sign. O. Hst. Lysml 40 x 62.

  1.500-2.000

  4058

  CD

  Fritz Syberg

  f. Fborg 1862 d. Kerteminde 1939

  Akvarel med gamle trer fra ZoologiskHave. Sign. Monogram 1915. Bladstr. 47 x 63.

  2.000

  4059

  CD

  Ruth Smith

  f. Vgur, Suduroy 1913 d. 1958,Kbh., Lemvig, Ns Frer,1931-1958

  Landskab med huse. Olie p plade.Sign. RS. 70 x 90.

  1.000-1.200

  4060

  CD

  Michael Kvium

  Litografi i farver. Udstillingsplakat fraGjethuset 92. Sign. Kvium 13/30. U/r.

  1.500

  4061

  CD

  Karl Larsen

  f. Kbenhavn 1897 d. Holte 1977

  Opstilling med flaske og frugt. Sign.KL 27. Olie p lrred. 54 x 66.

  1.500

  4062

  CD

  Peter Rostrup Byesen

  f. Varde 1882 d. Kbenhavn 1952

  Kystparti fra Gilleleje med person. Oliep plade. Sign. RB. 61 x 81.

  Tidligeresolgt hos Bruun Rasmussen Bredgadeauk. 126. kat. no. 113 2.000-3.000

  4063

  CD

  C. Hornung-Jensen

  f. Kbenhavn 1882, d. sst. 1960

  Opstilling p et bord. Sign. HornungJensen 36. Udstillings mrkat pblndramme. 51 x 61.

  1.500

  4064

  Ludwig Karsten

  f. Kristiania 1876 d. Paris 1926

  Hus i landskab. Betegnet p bagsiden:Tegnet af min Fader, Ludvig Karsten.Alise Raahaug Andersen f. Karsten. Kulp papir. Lysml 26 x 33.

  2.000

  4065

  CD

  Johannes Larsen

  f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961

  To litografier, med edderfugle og sva-ner. Begge sign. Johannes Larsen. 40 x 53. (2)

  2.000

  4066

  CD

  Jens Sndergaard

  f. ster Assels 1895 d. Skovshoved 1957

  "Landskab med vindmller". Akvarelog kul. Sign. Jens S 1930. Bladstrrel-se 40 x 50.

  Udstillet: Kunstforeningen,Kbenhavn, 1951, kat. nr. 55. Afbildet 2.000

  4067

  CD

  Mogens Balle

  f. Kbenhavn 1921 d. Asminderup 1988

  Kompostion. Vandfarve og oliemalingp papir. Sign. MB. Lysml 43 x 29.

  Afbildet 2.000

  4046 4050 4055 4066

  auk 46 s.03-100 indhold Page 76 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  77

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4068

  CD

  Erik Rasmussen

  f. Kbenhavn 1943

  Stenbillede. Sign. p bagsiden ErikRasmussen 1976. 33 x 41. Desudenmappe af Sven dalsgaard. "Femten da-ge". Litografier og digte. (2)

  1.000-2.000

  4069

  CD

  Gottfred Eickhoff

  f. Frederiksberg 1902 d. 1982

  Fire tegninger, rdfarveblyant samttusch og vandfarve. Sign. Eickhoff. Va-riable ml. (4)

  4.000

  4070

  CD

  Kay Christensen ogJens Sndergaard

  "Inga". Blyant. Sign. Kay C. Dec.1936.46 x 37 og Jens Sndergaard: Figurerved havet. 1952. Farvelitografi. (2)

  2.500

  4071

  CD

  Ernesto Holm

  Landskabsparti. Olie p lrred. Sign.Ernesto Holm 1946. 31 x 48.

  1.000

  4072

  CD

  Egill Jacobsen

  f. Kbenhavn 1910, d. sst. 1998

  Mappe indeholdende fem litografieralle 19/125. Sign. EJ 83.

  Afbildet 4.000-6.000

  4073

  CD

  Carl-Henning Pedersen

  f. Kbenhavn 1913

  Mappe indeholdende fem litografier."Eventyrets Univers" alle sign. Carl-Henning Pedersen Paris 74. 46/150.

  Afbildet 8.000-10.000

  4074

  CD

  Carl Henrik

  "Maleri XIX." Abstrakt komposition.Sign. Verso. Carl Henrik 1961. 72 x 100.

  1.200

  4075

  CD

  Fritz Syberg

  f. Fborg 1862 d. Kerteminde 1939

  Parti med fugle ved s. Sign. mono-gram 1916. Akvarel p papir. 43 x 61.Samt medflgende brev fra kunstnerentil den tidl. ejer.

  Afbildet 3.000

  4076

  CD

  Flemming Wolder Born

  f. Kbenhavn

  Figurfantasi ved tr. Olie p plade.Sign. F. Born. 1981. 60 x 65.

  3.000-5.000

  4077

  CD

  Flemming Wolder Born

  f. Kbenhavn

  Vild jagt med figurer og sejlskib. Sign.F. Born 1982. Verso tre mnd omkringet bord. Olie p plade. 75 x 100.

  Tidli-gerer solgt p ABR auk nr. 551 nr. 164.

  3.000-5.000

  4078

  CD

  Mogens Balle ogJohannes Hofmeister

  To kompositioner. Sign hhv. MogensBalle 1962 og Johannes Hofmeister 512/300. Farvelitografier. 50 x 65 og 69 x 55. (2)

  1.200

  4079

  CD

  Poul Ekelund

  f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976

  Udsigt over grnt landskab. Olie plrred. Sign P Ekelund. Lysml 65 x 50.

  Afbildet 4.000

  4080

  CD

  Axel P. Jensen

  f. Kerteminde 1885 d. Virum 1972

  Gadeparti med huse og trer. Sign.Axel P.J. 68 x 85.

  5.000-6.000

  4081 CDThorvald Hagedorn-Olsen f. Svendborg 1902 d. 1996Grdeksterir. Sign. Hagedorn-Olsen1989. Olie p lrred. 60 x 79. 3.000-5.000

  4082 CDEduard Borregaard f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1978Forrslandskab med blomstrende tr-er. Sign. Borregaard. 60 x 80. 1.500-2.000

  4067

  4072 4073

  4075 4079

  mo

  de

  rn

  e

  auk 46 s.03-100 indhold Page 77 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  78 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4083 CDWilliam Gislander f. Flenninge 1890 d. Vetlanda 1937Blgerne brydes ved strandkanten.Sign. William Gislander 1913. Olie plrred. 57 x 44 1.500-2.000

  4084 CDGudmund Olsen f. Frederiksberg 1913 d. Rsns 1985Stilleben med potteplante, kande samtcitron. Sign. Gudmund Olsen 46. Maltp pap. 29 x 37. 1.000-1.500

  4085 CDLis Stoltenberg f. Frederiksberg 1919, Hjortekr/Sverige,1929-Eva i Paradisets Have. Sign. p bagsi-den Lis Stoltenberg 1953. Fresque.165 x 50. Udstillet p Charlottenborg1953. 2.000-3.000

  4086 CDPierre Alechinsky f. Bruxelles 1927Figurkomposition. Sign. Alechinsky101/300. Farvelitografi. Bladstr. 85 x 62. 1.500-2.000

  4087 CDRichard Mortensen f. Kbenhavn 1910 d. Kirke Hyllinge 1993Komposition. Tusch. Sign. R.M.37. 28 x 21. Afbildet 3.000

  4088 CDClaus Carstensen f. Snderborg 1957Komposition. Mixed media p papir.Sign. C. Carstensen, Diaspora 180885.Bladstrrelse 52 x 45. 3.000

  4089 CDNiels Nedergrd f. Eg 1944 d. 1987Studie af en ngen kvinde. Sign. pbagsiden Niels Nedergaard Istanbul1969. U.R. 129 x 89. 4.000-6.000

  4090 CDJais Nielsen f. Kbenhavn 1885 d. Hellerup 1961Religist motiv. Olie p lrred. Sign.Jais 29. 79 x 126.Afbildet 4.000-6.000

  4091 CDBram van Velde f. Zouterwoude 1895 d. Paris 1981Komposition. Litografi i farver. Sign.,29/100. 55 x 36. 1.500

  4092 CDAnton Rooskens ogPierre AlechinskyFigurkomposition. Litografi i farver.Sign. Rooskens, IV/XXV, samt kompo-sitioner. Tre litografier i farver. Allesign. Alechinsky, 78/150. (4) 3.000

  4093 CDHuguette Arthur Bertrand f. couen 1922"Plumeau". Olie p lrred. Sign. Hug.Arthur Bertrand 1956. 61 x 50. 4.000

  4094 CDSvend Wiig Hansen f. Mgeltnder 1922 d. 1997Portrt. Bly. Sign. Svend Wiig Hansen.Bladstrrelse 29 x 46.Afbildet 2.500

  4095 CDGeorges Mathieu f. Boulogne-sur-Mer 1921Komposition. 1958. Farvelitografi. Sign.Mathieu. 13/150. Bladstr. 60 x 48. 2.000

  4096 CDRichard Mortensen f. Kbenhavn 1910 d. Kirke Hyllinge 1993"3 Borum Mortensen". Farveserigrafi.Sign. Mortensen 73. 94/100. Lysml62 x 19. Litteratur: Jan Wrtz Frandsennr.98. 1.500

  4097 HalpernKomposition. Olie p lrred. Sign. Hal-pern 1961. 73 x 60. Proveniens: GalerieBirch, Kbenhavn. 2.500

  4098 CDMehmed Melih Devrim Njad f. Istanbul 1923 d. 1994Komposition. Olie p lrred. Sign. Ne-jad 55. 73 x 60. Afbildet 5.000

  4099 CDMehmed Melih Devrim Njad f. Istanbul 1923 d. 1994Komposition. Gouache. Sign. Njad,Sarmacand, Juin 1960. Lysml 20 x 26;samt Komposition. Akvarel. Sign. Ne-jad 5/61. 65 x 48. (2). 3.000

  4100 CDAxel P. Jensen f. Kerteminde 1885 d. Virum 1972Vidtstrakt marklandskab. Olie p lrred.Sign. Axel P.J. 73 x 100. 2.500-3.000

  4087 4098 4104

  4090 4094

  auk 46 s.03-100 indhold Page 78 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  79BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4101 CDJrgen Nash og Bertrand Dorny"Brigitte Bardot-Jean Paul Sartre". Li-tografi i farver. Sign. Jrgen Nash1988 Vence. 179/200 og "24.H45".Relieftryk i farver. Sign. Dorny. 40/50.(2) 2.000

  4102 CDPierre Alechinsky f. Bruxelles 1927"Cobroue" (Fra Cobra 1973 mappen).Litografi i farver. Sign. Alechinsky.XVII/XXXV. Lysml 64 x 46.Rivire nr.507. 1.500

  4103 CDEgill Jacobsen f. Kbenhavn 1910, d. sst. 1998Maskekomposition (Fra Cobra 1973mappen). Litografi i farver. Sign. EgillJacobsen 72. XVII/XXXV. Lysml 67 x 47. 1.500

  4104 CDLars Dan f. Hrsholm 1960Jesus med sine disciple. Malt p lr-red. Sign. p bagsiden Lars Dan 84-85.70 x 70. Afbildet 3.000-4.000

  4105 CDSeppo Mattinen og Constant Erotisk figurkomposition. Trsnit.Sign. Seppo Mattinen 75; Kompositi-on. Litografi i farver. Sign. Constant.(2) 1.500

  4106 CDCarl-Henning Pedersen f. Kbenhavn 1913Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Carl-Hen-ning Pedersen 1971. XVII/XXXV. Lys-ml 63 x 47. 1.500

  4107 CDAsger Jorn f. Vejrum 1914 d. rhus 1973Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Trsnit i farver. Sign. Jorn 72.XVII/XXXV. Lysml 35 x 45.Van de Loo nr.417. Afbildet 6.000

  4108 CD Corneille f. Lige 1922"Ciel tropical" (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Corneille71. XVII/XXXV. Lysml 65 x 48. 1.500

  4109 CDKarel Appel f. Amsterdam 1921Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Appel 72.XVII/XXXV. 80 x 60. 2.500

  4110 CDChristian Dotremont f. Tervuren 1922 d. Buizingen 1979Komposition (Fra Cobra 1973 map-pen). Litografi i farver. Sign. Dotre-mont. XVII/XXXV og en litografi medtekst, usign. (2) 1.500

  4111 CDAnnelise Kalbak f. Frederiksberg 1940Komposition. Olie p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Kalbak 1978. 64 x 100. 2.500

  4112 CDAnnelise Kalbak f. Frederiksberg 1940"Hvid og grn celadon". Olie p lr-red. Sign. p bagsiden Annelise Kalbak1992. 110 x 110. 4.000

  4113 CDAnnelise Kalbak f. Frederiksberg 1940Komposition. Olie p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Kalbak 1998. U.r. 51 x 51. 1.500

  4114 CDKarl ge Riget f. Kasted ved rhus 1933 d. 2001To kompositioner. "Rd arabcadabra"serigrafi i farver samt maleri. Beggesigneret. Lysml 65 x 61. Maleri 46 x 55.(2) 1.800-2.000

  4115 CDKarl ge Riget f. Kasted ved rhus 1933 d. 2001"Glade rum med lyse jeblikke, nr. 11."Verso sign. Karl ge Riget 1973. 100 x 100. Afbildet 4.000

  4116 CDMogens Valeur f. Rdvig 1927 d. 1999Opstilling med vase p bord. Sign. M.Valeur 87. 86 x 66. 1.000-1.500

  4117 CDSren Hjorth-Nielsen f. Svostrup v. Silkeborg 1901 d. Tempelhuse 1983Parti af Sct. Anna plads i Silkeborg.Malt p plade. Sign. HN og betegnet1927 p bagsiden. 27 x 36. 2.000

  4118 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Marklandskab med ker p mark. Ak-varel. Sign. monogram 1945. Bladstr. 51 x 65. 1.500-2.000

  mo

  de

  rn

  e

  4107 4115

  auk 46 s.03-100 indhold Page 79 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  80 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4119 CDEduard Borregaard f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1978Opstilling med solsikker i vase. Sign.Borregaard. 61 x 51. Opstilling medblomster p bord. Sign. Borregaard.67. 80 x 59. (2). 2.000-3.000

  4120 CDPaul Holsby, Iris Orjavuono, Pavel Surdolak, m.fl. Landskab med to samer, 1956. Sign.akvarel 55 x 67. Strikkende kone, be-tegnet K. 1945. Olie p papir. 54 x 45,samt komposition. 1960. Sign. litografi88/200, samt "Liggande Lot". 1963.Sign. litografi 22/95. (4) 2.500

  4121 CDMichael Kvium f. Horsens 1955Komposition. Litografi. 18/28. Sign.Kvium 95. 25 x 36. 1.500

  4122 CDPoul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976Udsigt over grnt landskab. Olie plrred. Sign. Ekelund. 64x45.Afbildet 3.500

  4123 CDKnud Laursen f. Herning 1924Opstilling med kande, bger og appel-sin. Olie p lrred. Sign. Knud 46. 47 x 65. 800

  4124 CDOle Folmer Hansen f. Kbenhavn 1937"Tema '70 og Suite '72, II." To mappermed henholdsvis seks og fire serigrafieri farver. alle sign. og nummererede. (2). 1.200-1.500

  4125 CDAdi Holzer f. Stockeran 1936"In Aladdins hule." Mixed media plrred, 1969. 36 x 26. 3.000

  4126 CDPer Sonne f. Kbenhavn 1906 d. 1996"Chr. Havns Kanal". Malt p lrred.Sign. PS 73 samt p bagsiden PerSonne 1973. 46 x 55. 1.000-1.500

  4127 CDBjrn T. Hansen, Lars Ravn, Carl Ulrich von Platen og Jette L. Ranning "Landskaber," m.fl. Fire kompositioner.Mixed media p papir. Variable ml. (4) 2.000

  4128 Stavisky Parisisk gadescene. Formodentlig for-lg til scenografi. Gouache. Sign. pbagsiden Stavisky. Lysml 21 x 34.Proveniens: ABR auktion 605, kat. nr.183, 1994. 1.500-2.000

  4129 CDPer Arnoldi, Sven Hauptmann og Wiliam Skotte Olsen Tre kompositioner. Mixed media. Vari-able ml. (3). 2.000

  4130 CDSven Dalsgaard f. Randers 1914, d. sst. 1999Figurkomposition. Akvarel og bly.Sign. Sven Dalsgaard 1976. 31 x 20. 1.500

  4131 CDErik Rasmussen, Preben Franck Stelvig og Merete Barker To litografier i farver samt collage medbrev. Alle tre sign. Variable ml. (3). 1.200-1.500

  4132 CDPreben Franck Stelvig f. Svendborg 1942"Nature morte," 1995. Malt p lrred.Sign. p bagside Preben Franck Stel-vig. 40 x 40. 1.800

  4133 CDMartin Bigum; Jrn Jmmedorff f. Kbenhavn 1966To litografier. Begge sign. og numme-rerede. Bigums betitlet "The killing."Variable ml. (2). 1.200

  4134 CDHans llgaard f. Kbenhavn 1911, d. sst. 1969Natursceneri. Sign. . 52 x 66. 3.000-4.000

  4135 CDPoul S. Nielsen f. Helsingr 1920 d. 1998Byparti. Olie p lrred. Sign. P. N. 57. 55 x 65. 2.000

  4136 CDJack Kampmann f. London 1914 d. 1989Udsigt over landskab med hav i bag-grunden. Olie p lrred. Sign. JackKampmann. 35x27.Afbildet 2.000-3.000

  4137 CDJens Srensen f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953Portrt af Pjerrot. Sign. Jens Srensen.Olie p lrred monteret p plade. 34. x 25. 1.500-2.000

  4138 CDRobert Storm Petersen f. Valby 1882 d. Frederiksberg 1949Politiet efter rverne. Sign. Rob.Storm.Tusch. Lysml 25 x 31.Afbildet 2.000

  4139 CDOle Schwalbe f. Brnshj 1929 d. 1990Figurkomposition, malt p plade. Sign.Ole Schwalbe Olsen 48. P bagside re-ster af udstillingsmrkat fra K.E. 100 x 80. Afbildet 4.000

  4122 4136

  auk 46 s.03-100 indhold Page 80 Tuesday, August 10, 2004 5:27 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  81

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4140

  CD

  Kirsten Lockenwitz

  f. Kbenhavn 1932, Danmark,1959-

  Tre malerier, hhv. "Model i JBS", "Le-ne" samt "Belphegor". 162 x 114. 81 x60. 61 x 55. (3)

  2.000-3.000

  4141

  CD

  Eduard Borregaard

  f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1978

  Havneparti med udsigt over Lingelinie.Sign. Borregaard. 50 x 65.

  1.500

  4142

  CD

  Tiina Hansen

  Interir med ldre dame. "Hr og FruKrahn". Olie p lrred. Sign TH 79. 80x50.

  2.000

  4143

  CD

  Niels Lindberg

  f. Drby Mark, Munkebo Sogn 1886 d. 1974

  Hstscene. Sign N. Lindberg. Olie plrred. 83 x 62 samt kystparti. Sign N.Lindberg 37. Akvarel. 74 x 53. (2)

  1.500

  4144

  CD

  Svend Saabye

  f. Nyborg 1913 d. 2004

  Komposition. Sign. Svend Saabye.Akvarel. Lysml 87 x 48.

  2.000

  4145

  CD

  Aage Strand

  f. Lgstr 1910 d. 1974

  Landskab med grde. Olie p lrred.Sign .S. 79 x 65.

  1.000

  4146

  CD

  Poul Ekelund

  f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976

  Udsigt over landskab. P bagsidensign. Poul Ekelund. Olie p lrred. 46 x 27.

  2.500

  4147

  CD

  Otto H. Svensson

  f. Holbk 1917

  Komposition. Sign. Otto H. S. Olie plrred. 100 x 73.

  2.000-3.000

  4148

  CD

  Niels Reumert

  f. Hellerup 1949

  "Katmanden". Olie p lrred. Sign. pbagsiden Niels Reumert, 1977-1979.50 x 61.

  Proveniens: Erling HansensSamling. 1.500

  4149

  Ejler Bille

  f. Odder 1910 d. 2004

  Komposition. Sign. Ejler Bille 16/120.Farvelitografi. 36 x 51.

  1.000-1.500

  4150

  Maryan

  f. Nowy-Sacz, Polen 1927 d. New York 1977

  Abstrakt komposition. Sign. Maryan40/120. Farvelitografi. 63 x 48.

  1.000-1.500

  4151

  CD

  Maurice Estve

  f. Culan, Cher 1904 d. 2001

  Komposition. Sign. Estve 63 5/95.Farvelitografi. 80 x 53.

  4.000-6.000

  4152

  CD

  Jens Srensen

  f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953

  Peter Lips hus. Akryl p lrred. Sign.Jens Srensen. 72 x 92.

  3.000

  4153

  CD

  Erik Ortvad

  "Kos." Malt p lrred. Sign. Erik Ort-vad 1966. 65 x 55.

  Afbildet 4.000-5.000

  4154

  CD

  Preben Franck Stelvig

  f. Svendborg 1942

  "Fra min selvbiografi". Relief. Sign. pbagsiden Preben Frank Stelvig, 1971.61 x 61.

  Proveniens: Erling HansensSamling. 2.000

  4155

  CD

  Claus Bojesen

  f. Kbenhavn 1948

  "Ba-suku". Olie p lrred. Sign. pbagsiden Claus Bojesen, 830, 1994. 65x 55.

  Proveniens: Erling Hansens Sam-ling. 1.500-2.000

  4156

  CD

  Johannes Andersen

  f. Salby 1911, d. sst. 1968

  Opstilling med blomster i en vase p etbord. Sign. JA. Olie p plade. 54 x 60.

  1.500

  4157

  CD

  Henri Goetz og Charles Cobelle

  f. New York 1909 d. ?f. Frankrig 20. rh.

  Abstrakt komposition. Sign. Goetz20/40. Litografi. 31 x 34. Parti medsejlbde. Sign. Cobelle. Akvarel. 57 x 80. (2)

  1.500

  4158

  CD

  Karel Appel

  f. Amsterdam 1921

  Figurkomposition. Sign. Appel 69 38/ 85.Farvelitografi. Lysml 55 x 70.

  2.000

  4159

  CD

  Adle Peschcke Kedt

  f. Zrich 1895 d. 1958

  To blomster opstillinger. Akvarel. Be-tegnet verso Adele Peschcken Kedt.102 x 70. (2)

  Udstillet: Kleis' kunsthan-del 1926. 4.000

  4160

  CD

  Jrn Glob

  f. Kbenhavn 1913 d. Hellerup 1988

  Engparti. Olie p lrred. Sign JrnGlob. 21 x 34.

  1.500-2.000

  4161

  CD

  Leo Estvad

  f. Frederiksberg 1902 d. 1986

  Landskab. Sign. Estvad 24. Olie plrred. 31 x 45.

  1.500-2.000

  mo

  de

  rn

  e

  4139 41534138

  auk 46 s.03-100 indhold Page 81 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  82

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4162

  CD

  Sren Hagen

  f. Kbenhavn 1957

  "Gittervrk". Sign Hagen 93-4. Oliep lrred. 40 x 40.

  2.000

  4163

  CD

  Axel Simonsen

  f. Hillerd 1884 d. 1962

  Sydlandsk parti med all, i baggrundenbygning. Sign. Axel Simonsen Rom 60. 41 x 50.

  1.000-2.000

  4164

  CD

  Annelise Kalbak

  f. Frederiksberg 1940

  "Sommer III" samt "Sommer IV". Akrylp lrred. Begge sign. p bagsidenAnnelise Kalbak 94. Begge 73 x 61. U/r. (2)

  3.000-5.000

  4165

  CD

  Annelise Kalbak

  f. Frederiksberg 1940

  Bl komposition. Akryl p lrred. Sign.p bagsiden Annelise Kalbak 1991. 110 x 110.

  Afbildet 2.000-3.000

  4166

  CD

  Annelise Kalbak

  f. Frederiksberg 1940

  "Sommer I". Akryl p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Kalbak 1994. U/r. 115 x 113.

  2.000-3.000

  4167

  CD

  Annelise Kalbak

  f. Frederiksberg 1940

  "Sommer II". Akryl p lrred. Sign. pbagsiden Annelise Sommerbak 1994.U/r. 115 x 113.

  2.000-3.000

  4168

  CD

  Albert Gammelgaard

  f. Vester Hassing 1897 d. Kbenhavn 1963

  Kvindeportrt. Olie p lrred. Pblindramme udstillingsmrkat. Sign.A. Gammelgaard 32. 100 x 80.

  2.000-3.000

  4169

  CD

  Carl Fischer

  f. Vejle 1887 d. Kbenhavn 1962

  Aftenstemning. Udsigt over tage, i for-grunden kvinde. Olie p lrred. Sign.Carl Fischer. 53 x 66.

  Afbildet 3.000-5.000

  4170

  CD

  Auguste Herbin

  f. 1882 d. 1960

  Komposition. Farveserigrafi. Sign. 149/150. Herbin.

  2.000-3.000

  4171

  CD

  Paul Gadegaard

  f. Frederiksberg 1920 d. Kbenhavn 1996

  Komposition. Farveserigrafi. Sign. Ga-degaard 75. 130/ 135.

  1.500

  4172

  CD

  Jrn Larsen

  f. Nstved 1926 d. 2004

  Komposition. Farveserigrafi. Sign. JrnLarsen E.A..

  1.500

  4173

  CD

  Gudmund Olsen

  f. Frederiksberg 1913 d. Rsns 1985

  "Opus V". Komposition med blomster.Olie p lrred. Sign. p bagsiden Gud-mund Olsen 1955. 115 x 90.

  Afbildet 5.000

  4174

  CD

  Sven Schou f. Frederiksberg 1877 d. Hadsund 1961Engparti med heste. Olie p lrred.Sign. Sv. S. 59 x 80. 1.500

  4175 CDEjnar R. Kragh f. Nykbing F. 1903 d. Kbenhavn 1981"Asserbo Plantage". Akryl p lrred.Sign. Ejnar R. Kragh. 55 x 65. 1.500

  4176 CDKaren Degett f. rhus 1954Salomes dans. Sign. K. Degett 93. Oliep lrred. 122 x 100.Afbildet 4.000

  4177 CDHans Scherfig f. Kbenhavn 1905 d. Fredensborg 1979Kameler i rkenlandskab. Sign. Scher-fig 1974 197/280. Farvelitografi. Lys-ml. 43 x 57. 2.000-3.000

  418541814180

  4165 4169 4173 4176

  auk 46 s.03-100 indhold Page 82 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  83BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4178 CDKnud Kyhn og Erich Erichse To bavianer. Sign. Knud Kyhn 1914samt Mand med vinglas. Sign. ErichErichse 1928. Begge akvarel. 21 x 26og 26 x 19. (2) 2.000

  4179 CDLouis Moe f. Arendal 1857 d. Kbenhavn 1945"Amor Triumfans". Farveradering. Sign.Louis Moe. 36 x 43. 1.000-2.000

  4180 CDAlbert Naur f. Kbenhavn 1889 d. Hellerup 1973Vinterlandskab. Olie p lrred. Ca.1920. 82 x 70.Afbildet 3.000-5.000

  4181 CDHans Scherfig f. Kbenhavn 1905 d. Fredensborg 1979Nsehorn i urskov. Sign. Scherfig1976 163/280. Farvelitografi.Afbildet 3.000

  4182 CDBernard Dufour f. Frankrig 1922Komposition. Pastel og gouache. Sign.Dufour 1951. 32 x 24. 1.500

  4183 CDWilhelm Freddie f. Kbenhavn 1909, d. sst. 1995"Dryaderne". Litografi i farver. Sign.Freddie 84, 41/240. 75 x 55. 2.000

  4184 CDPer Kirkeby Komposition. Farvelitografi. Sign. PK111/150. Bladstr. 63 x 44. 2.000

  4185 CDKrsten Iversen f. Holsted 1886 d. Kbenhavn 1955Kystparti med klipper, Bornholm. Oliep lrred. Sign. K.I.. 57 x 76.Afbildet 4.000

  4186 CDKrsten Iversen f. Holsted 1886 d. Kbenhavn 1955All med hus i baggrunden. Olie plrred. Sign. K.I.. 52 x 62. 2.500

  4187 CDAage Bertelsen f. Nstved 1873 d. Kbenhavn 1945Landskab. Sign. Aage Berthelsen. Oliep lrred. 60 x 80. Udstillet: Charlot-tenborg, Kbenhavn. 2.500

  4188 CDVictor Vasarely f. Pecs 1908 d. Paris 1997Komposition. Sign. Vasarely. Farvelito-grafi. 75 x 75. 1.500-2.000

  4189 CDJeppe Eisner f. Frederiksberg 1952Komposition med figurer i en skov.Sign. Jeppe Eisner. Olie p lrred. 40 x 30. 3.000

  4190 CDJeppe Eisner f. Frederiksberg 1952"Narren Herold synger serenader i denlyse nat". Sign. Jeppe Eisner. Olie plrred. 50 x 60. 4.000

  4191 CDOtto H. Svensson f. Holbk 1917To Abstrakte kompositioner. Beggesign. Otto H. S. Olie p lrred. 47 x 37og 46 x 38. (2) 1.000-2.000

  4192 CDPoul Agger f. Kbenhavn 1936Komposition "To hoveder". Sign. pbagsiden. Olie p lrred. 38 x 46. 2.000

  4193 CDVilhelm Bjerke-Petersen f. Frederiksberg 1909 d. Halmstad, Sverige 1957Dame med udbredte arme. Olie p pla-de. Sign v.b.p. 46. 51 x 62.Afbildet 15.000

  4194 CDThorvald Hagedorn-Olsen f. Svendborg 1902 d. 1996"Udsigt over fjorden". Olie p lrred.Sign. Hagedorn-Olsen. 50 x 55. 2.000-3.000

  4195 CDJoan Miro f. Barcelona 1893 d. Majorca 1983Farvelitografisk udstillingsplakat fraGalerie Maeght. 22. Novembre 1978-19. Janvier 1979. 5.000

  4196 CDOrla Muff f. Kbenhavn 1903 d. 1984"Flugten". Sign. Muff. Olie p lrred. 135 x 121. Afbildet 10.000-15.000

  4197 CDJens Srensen f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953Interir fra Caf Nicki Nicolaigade, K-benhavn. Sign. Jens Srensen. Olie plrred. 67 x 95. 3.000

  mo

  de

  rn

  e

  4193 4196

  auk 46 s.03-100 indhold Page 83 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  84 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4198 CDGeorge Dayez 'La pianiste - fond bleu' samt kompo-sition. Farvelitografier. Begge sign.Dayez. (2) 2.500

  4199 Hans Henrik Lerfeldt f. rhus 1946 d. Kbenhavn 1989Erotisk figurkomposition. Sign. Ler-feldt 1973 8/2. Bly. Lysm. 28 x 20.Afbildet 3.000

  4200 CDHans Henrik Lerfeldt f. rhus 1946 d. Kbenhavn 1989Erotisk figurkomposition. Sign. Ler-feldt 1973. Bly. Lysm. 28 x 20. 3.000

  4201 CDSeppo Mattinen f. Helsinki 1930, "Mand i landskab". Sign. Mattinen 61.Olie p lrred. 88 x 65Afbildet 3.000-5.000

  4202 CDOtto H. Svensson f. Holbk 1917Abstrakt komposition. Sign Otto H. S.Olie p lrred. 38 x 60. 1.000-1.500

  4203 CDHarald Engman f. Kbenhavn 1903, d. sst. 1968"Marine. Nordsen". Sign. Harald Eng-man. Olie p lrred. 28 x 28.Afbildet 3.000-5.000

  4204 CDWilhelm Freddie f. Kbenhavn 1909, d. sst. 1995Surrealistisk komposition. Sign. Fred-die 1954. Akvarel p papir. 21 x 21.Afbildet 3.000-5.000

  4205 CDHolger Jacobsen f. Esbjerg 1918 d. 1983Komposition. Malt p lrred. Sign. ogdateret p for- og bagside Holger Ja-cobsen 1960. 93 x 47. 2.000

  4206 CDMogens Andersen f. Kbenhavn 1916 d. 2003Komposition. Sign M.A-76 39/100.Farvelitografi. 75 x 53. 1.000

  4207 CDFolmer Bendtsen f. Kbenhavn 1907 d. Frederikssund 1993Fra oplagspladsen. Sydhavnen. Olie pmasonit. Sign. Folmer Bendtsen 52. 27 x 37. 2.000

  4208 CDKaj Ejstrup f. Kbenhavn 1902, d. sst. 1956Springende heste. Olie p lrred. Sign.K.E. 38 x 41. 1.500

  4203 4204

  4199 4201 4209 4221

  kl. ca.18 [ca. 100 nr. i timen]

  auk 46 s.03-100 indhold Page 84 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  85BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4209 CDHans llgaard f. Kbenhavn 1911, d. sst. 1969Abstrakt komposition. P bagsidensign. monogram H. Olie p lrred.65 x 83. Afbildet 2.000-3.000

  4210 CDCarl-Henning Pedersen f. Kbenhavn 1913"Dage i Barbizon". Mappe indeholden-de fem litografier i farver. Sign. Carl-Henning Pedersen Paris 1976 No 1 - 5,99/150. 89 x 61. 4.000-6.000

  4211 CDSalvador Dali, tilskrevet Komposition. Sign. Dali 3/175. Farveli-tografi. 60 x 43. 2.000-3.000

  4212 CDHorst Antes f. Heppenheim 1936Ansigtskomposition. Sign. Horst Antes115/200. Farvelitografi. 80 x 60. 1.000-2.000

  4213 CDHans llgaard f. Kbenhavn 1911, d. sst. 1969Abstrakt komposition. Sign. llgaard.Akvarel p papir. 29 x 41. 500-1.000

  4214 CDSren Hjorth-Nielsen f. Svostrup d.Tempelhuse 1983Parti fra Enghaveparken. Sign. HN. 39 x 47. 4.000-6.000

  4215 CDAlberto Quintanilla ogMarcel Rasmussen Fantasifigurer samt Figurkomposition.Begge sign. Henholdvis akvarel ogtrsnit. 65 x 49 og 58 x 77. (2) 1.000

  4216 CDHenri Matisse f. Cateau-Cambrsis 1869 d. Nice 1954"Nice travail et joie". Litografisk plakati farver (efter maleri). Stempelsign. H.Matisse. Trykt hos Mourlot, Paris.235/300. 2.000

  4217 I. H. B., 20. rh.Opstilling. Malt p plade. Sign. I. H. B.32 x 32. 2.000

  4218 CDOlaf Rude f. Rakvere, Estland 1886 d. Frederiksberg 1957Parti med landejendom. Malt p lr-red. Sign. Olaf Rude. 48 x 56.Afbildet 8.000-10.000

  4219 CDOlaf Rude f. Rakvere, Estland 1886 d. Frederiksberg 1957Sommerlandskab med gende mandp landevej. I baggrunden huse ogtrer. Malt p lrred. Sign. Olaf Rude22. 45 x 56. Afbildet 8.000-10.000

  4220 CDKay Christensen f. Nykbing F. 1904Pigeportrt. Malt p lrred. Sign. KayC. 65 x 53. 3.000-5.000

  4221 CDKay Christensen f. Nykbing F. 1904Drengeportrt. Malt p lrred. Sign.Kay C. 1952. 53 x 64.Afbildet 3.000-5.000

  4222 CDKay Christensen f. Nykbing F. 1904Parti med dd fugl. Malt p lrred.Sign. Kay C. 50 x 65. 2.000-4.000

  4223 CDHarald Henriksen f. Odense 1883 d. Kbenhavn 1960Seks landskabscener og bymotiver.Farvelagt tryk. Alle sign. Harald Hen-riksen.(6) 1.000-2.000

  4224 CDLynn Chadwick og Jean Dewasne Figurkomposition samt abstrakt kom-position. Begge sign. Litografi. 78 x58. og 53 x 64. U.r. (2) 2.000-3.000

  4225 CDRobert Storm Petersen f. Valby 1882 d. Frederiksberg 1949Vittighedstegning. Tusch. Sign. StormP. Bladstr. 16,5 x 13,5. 1.500-2.000

  4226 CDBentemarie Kjeldbk f. Herlev 1952"Mercado". P bagsiden sign. BenteMarie Kjeldbk 1991. Olie p lrred. 144 x 200. 4.000

  4227 CDJens Sndergaard f. ster Assels 1895 d. Skovshoved 1957Solnedgang over vandet og landskab.Akvarel og bly. Sign. Jens Sndergaard.Det ene med dedikation. Lysml 22 x28 og 38 x 47. (2). 5.000

  4228 CDHolger J. Jensen f. Kbenhavn 1900 d. Bretagne 1966Fodboldspillere. Malt p lrred. Sign.HJ. 46 x 64. 3.000

  4229 CD Troels DybdahlFigurkomposition i sort/hvid trsnit.Sign. Troels Dybdahl 66. Lysml 41 x 48. 500

  mo

  de

  rn

  e

  4218 4219

  auk 46 s.03-100 indhold Page 85 Tuesday, August 10, 2004 5:34 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  86

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4230

  CD

  Niels Reumert

  f. Hellerup 1949

  "Rdt". Olie p lrred. Sign. p bagsi-den Niels Reumert, 1989. Med dedika-tion. 64 x 55.

  Proveniens: Erling Han-sens Samling. 1.500

  4231

  CD

  Gun Gordillo

  f. Lund i Sverige 1945

  Komposition med fjer i akrylkasse.Mixed media. Sign. Gun Gordillo, 80. 50 x 42.

  1.200

  4232

  CD

  Else Fischer-Hansen

  f. Kbenhavn 1905

  Komposition i form af opstilling. Maltp lrred. Sign. p bagsiden E. F. H.Rom Maj 63. 55 x 45.

  2.000-3.000

  4233

  CD

  Poul Ekelund

  f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976

  Kystparti. Olie p masonit. Sign. Eke-lund. 26 x 37.

  2.500

  4234

  CD

  Olivia Holm-Mller

  Skovparti. Malt p lrred. Sign. O HM. 31 x 44.

  2.000

  4235

  CD

  Allan Stabell

  f. Hvidovre 1943

  "Et sofastykke". P bagsiden sign. Al-lan Stabell. Olie p lrred. 130 x 162.

  Afbildet 7.000-10.000

  4236

  CD

  Jens Srensen

  f. Kolding 1887 d. Roskilde 1953

  Kirkemotiv. Malt p plade. Sign. JensSrensen. 40 x 49.

  2.000

  4237

  CD

  Richard Mortensen

  f. Kbenhavn 1910 d. Kirke Hyllinge 1993

  Fem kompositioner (Atelier 143).1966/67. Farveserigrafier. Sign. 63/75.(Wrtz Frandsen nr. 58a,c,e-g). (5)

  6.000

  4238

  CD

  Per Arnoldi og Bertrand Dorny

  f. Kbenhavn 1941f. Paris 1931

  Komposition. Farveoffset. Sign.53/320 og "Horizon rouge". Farvera-dering. Sign. 8/30. (2)

  800

  4239

  Fransk kunstner

  Kvindemodel. Litografi. Lysml 26 x 20.

  1.200

  4240

  CD

  Egon Mathiesen

  f. Esbjerg 1907 d. Kbenhavn 1976

  Figurkomposition. Sign. p bagsidenEM, 1944. 120 x 90.

  15.000

  4241

  CD

  Egon Mathiesen

  f. Esbjerg 1907 d. Kbenhavn 1976

  Komposition. Malt p lrred. Sign. pbagsiden Egon Mathiesen, 1941. 63 x 85.

  6.000-8.000

  4242

  CD

  Corneille

  f. Lige 1922

  "La belle la lune". Farveradering ogto kompositioner. Farvelitografier. Alletre sign. Corneille 86. (3)

  3.000

  4243

  CD

  Clifford Wright

  f. Seattle - Wash. 1919 d. 1999

  Komposition. "In Patmos". Sign. pbagsiden Clifford Wright 78. 100 x 100.

  3.000

  4244

  CD

  Knud Hvidberg

  f. Holstebro 1927 d. 1986

  Komposition. Malt p lrred. Sign. pbagside Hvidberg 66. 30 x 30.

  2.000

  4245

  CD

  Doris Bloom

  f. Vereeningen, Sydafrika 1954

  Komposition. "Et sted i sandet". Akvarelp papir. Sign. Doris Bloom 90. Dedika-tion p bagsiden. Lysml 24 x 30.

  1.500

  4246

  CD

  Paul Ren Gauguin

  f. Kbenhavn 1911 d. Spanien 1976

  Komposition. Mixed media p metalmonteret p tr. (Relief No.XIV). Sign.Paul Ren Gauguin 64. 48 x 48.

  5.000

  4247

  CD

  Robert Jacobsen

  f. Kbenhavn 1912 d. Egtved 1993

  Komposition. Farve kobbertryk. Sign.23/150 Robert Jacobsen 74. Lysml 49 x 40.

  2.000-3.000

  4248

  CD

  Asger Jorn

  Komposition. Koldnlsradering. Sign.Jorn 66 med bly. 34/45.

  3.000

  4249

  CD

  Francisco Bors

  f. Madrid 1898 d. 1972

  Tre kompositioner. Litografier i farver.Sign. Bors og nummererede. 29 x 21.(3)

  Afbildet 1.800

  4250

  CD

  Johannes Larsen

  f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961

  Fem trsnit med fuglemotiver. Allesign. monogram. (5)

  2.000

  4251

  CD

  Preben Hornung

  f. Valby 1919 d. Frederiksberg 1989

  To figurstudier. Akvarel og tusch. Beg-ge sign. Hornung 55. Hver 17 x 10. In ramme. (2).

  2.000

  4252

  CD

  Jacques Villon

  f. Damville 1875 d. Puteaux 1963

  Komposition. Radering. Sign. JacquesVillon. Tir 50 ex.

  1.500-2.000

  4235

  auk 46 s.03-100 indhold Page 86 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  87

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4253

  CD

  Alex Smadja

  f. Mostaganem, Algeriet d. Saint-Lger-en-Bray

  Komposition. Olie p masonit. Sign. A.Smadja. 33 x 24.

  1.500

  4254

  CD

  Mehmed Melih Devrim Njad

  f. Istanbul 1923 d. 1994

  Komposition. Olie p lrred. Sign. Ne-jed 59. 41 x 33.

  2.000

  4255

  CD

  Max Ernst

  f. Brhl, Kln 1891 d. Paris 1976

  Komposition. Farvelitografi. Sign. MaxErnst. Essai. Lysml 38 x 29.

  4.000

  4256

  CD

  Johannes Larsen

  f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961

  Fire tryk af Johannes Larsen. (4)

  2.000-3.000

  4257

  CD

  Johannes Larsen

  f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961

  Tryk, tegninger mm. Variable ml. (15)

  2.000-3.000

  4258

  CD

  Poul Ekelund

  f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976

  Udsigt over landskab. Olie p karton,monteret p plade. 23,5 x 30.

  1.500

  4259

  CD

  Johannes Larsen

  f. Kerteminde 1867 d. sst. 1961

  Mappe med syv raderinger og trsnit.

  2.000-3.000

  4260

  CD

  Svend Engelund

  f. Vr 1908

  Rygvendt ngenmodel. Olie p papir.Sign. Svend Engelund 60. 52,5 x 42.

  4.000

  4261

  CD

  Bruno Cassinari

  f. Piacenza 1912 d. Milano 1992

  Syv kompositioner med kvinder. Lito-grafier. Alle sign. Bladstr. fra 51 x 64 til53 x 75. U.r. (7).

  Proveniens: Erik Ole-sens samling. 3.000

  4262

  CD

  Edvard Saltoft

  f. Kbenhavn 1883, d. sst. 1939

  Udsigt over Vor Frelser kirke, Kben-havn. Pastel. Sign. Saltoft. 74 x 60.

  2.000-3.000

  4263

  CD

  Thorvald Hagedorn-Olsen

  f. Svendborg 1902 d. 1996

  Udsigt mod fjorden. Olie p lrred.Sign. Hagedorn-Olsen. 60 x 72.

  3.000

  4264

  CD

  Osmund Hansen

  f. Skovshoved 1908 d. Charlottenlund 1995

  Komposition. Sign. OH. 130 x 90.

  Udstillet p Grnningen. 4.000-6.000

  4265 CDGudrun Poulsen f. Kbenhavn 1918 d. 1999"Sommeraften Men". Sign. GP. Oliep lrred. 70 x 90. Udstillet Charlot-tenborg 1966 8.000

  4266 CDKay Christensen f. Hellerup 1899 d. Rude 1981"Maries blomst der var kastet i skralde-btten". Sign. Kay C. samt p bagsidenLangfredag, 15 april 1960. Malt pplade. 24 x 33. 2.000

  4267 CDWiliam Skotte Olsen f. Kbenhavn 1945"Drmmen om Kathmandu" Mixedmedia p papir. Sign. WSO. 29 x 22. Pbagsiden betegnet 1967-68.Afbildet 10.000-15.000

  4268 CDWiliam Skotte Olsen f. Kbenhavn 1945Rdt portrt. Olie p lrred. Sign.W.S.O. 66 x 51.Afbildet 4.000-6.000

  4269 CDWilliam Skotte Olsen f. 1945"Aftenhimmel" Lyse figurer mod okkerhimmel. Sign. WSO 80. 40 x 55.Udstillet i Henning Larsens Kunsthandel1980 n.1. Udstillet p Koloristerne 1981.

  5.000-7.0004270 Arne Johannesen Landskabskomposition med udsigtover marker. Olie p lrred. Sign. A J. 55 x 65. 1.000

  4271 CDSren Srensen f. Thyholm, Sverige 1885 d. Kbenhavn 1937Klippeparti fra Bornholm. Olie p lr-red. Sign. S S. 52 x 56. 1.000

  4272 CDSigurd Swane f. Kbenhavn 1879 d. Plejerup 1973Interir. Sign. SSW. Akryl p lrred. 88 x 72. 4.000-6.000

  4273 CDPoul Ekelund f. Klippan 1921 d. Hjrring 1976Lille landskab. Olie p malerpap. 18 x 22. 2.000

  mo

  de

  rn

  e

  4267 42684249

  auk 46 s.03-100 indhold Page 87 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  88 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4300 CDMartha Zllner f. Kbenhavn 1935Fad af lertj dekoreret med figurscene-ri og glasur i polycrome farver. 1.000

  4301 Herman A. Khler Gulvvase af keramik dekoreret medbrunlig samt bl glasur. Sign. HAK. H. 36. 2.000-3.000

  4302 Ubekendt kunstnerFigur af keramik. Siddende kvinde. H. 34. Afbildet 1.500-2.000

  4303 Nils Khler f. 1906 d. 1979Gulvvase dekoreret med spttet, sand-farvet glasur. Sign. Nils samt HAK,Danmark. H. 47. 2.000-3.000

  4304 Eva Sthr-Nielsen f. Frederiksberg 1911 d. 1976Gulvvase af stentj dekoreret medmrkebrun glasur, prydet med mn-ster. Saxbo. H. 42. 1.500-2.000

  4305 Herman A. Khler Stor balusterformet gulvvase afbrndt ler, dekoreret med kohornsbe-gitning i let relief med stilliseret blad-vrk og ornamentik, dekoreret medhvid, bl og brun glasur. Sign. HAKDanmark. H. 58.Afbildet 2.000-3.000

  4306 Just Andersen Vase samt fad af bronce. Stemplet JustA B 2108 og B 1746. Inskription. (2) 2.000

  4307 CDLars Ravn f. Aalborg 1959Trn udfrt af farvet glas. Sign LarsRavn 1994. H 48.Afbildet 2.000-3.000

  4308 CDBjrn Wiinblad f. Kbenhavn 1918Blomster opsats af bldekoreret kera-mik i form af kvinde. Sign. BW 75Danmark. Defekt. H. 60. 2.000

  4309 CDLin Utzon f. Frederiksberg 1946Hj vase af porceln med applikatio-ner af bly. Kgl. P. H. 54.Afbildet 1.000-1.500

  4310 Ubekendt keramikerVase af keramik, Bl glasur, dekoreretmed firben. Afslag. H. 24. 1.000

  4311 CDLise Honor f. Kbenhavn 1940To poseskulpturer samt "pakke". Bron-ce. Alle sign. de to frstnvnte num-merede, sidstnvnte med dedikation,99. H. hhv. 22, 21 7. (3). Proveniens:Erling Hansens Samling. Afbildet 2.500

  4312 Kay Bojesen f. 1886 d. 1958Tolv dkketallerkener af teaktr, her-af seks med klistermrkat. Kay Boje-sen. Diam 27. (12) 1.500-2.000

  4313 Just Andersen Et par trearmede lysestager af disko-metal. Stemplet Just A. 2112. H. 18. (2) 1.500-2.000

  4314 Arne Jacobsen "Cylinda-Line". Coctailshaker, salt ogpeber, coctailkande med tilhrende r-reske, rund bakke samt fiskefad. Udfrthos Stelton. (5) 2.000-3.000

  4315 K. Hansen Reistrup f. Valby 1863 d. Kbenhavn 1929Kande af keramik i form af hund, de-koreret med lustreglasur. Sign. KHR. H. 40. Afbildet 5.000

  4302 4305 4309 4330 4311

  4307

  moderne kunstindustri

  auk 46 s.03-100 indhold Page 88 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  89BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4316 Mller og BgelyLampe af glaseret keramik med poly-crom sknvirke dekoration. H. 34. 1.000

  4317 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Figur af stentj i form af hunlve medunge. Kgl. P. Sign. KK. nr. 20263 3. Sort. 1.500-2.000

  4318 Axel Salto f. Kbenhavn 1889 d. Frederiksberg 1961Vase af stentj i knoppet stil medbrungrn glasur. Sign. Salto. Dessin nr.20708. Kgl. P. H. 18. Afbildet 3.000

  4319 Jens H. Quistgaard f. Kbh. 1919Isspand af stavlimet teak. StempletIHQ Dansk Designs. H. 38. 1.200

  4320 CDBjrn Wiinblad f. Kbenhavn 1918Tre tallerkner samt et fad i lertj, alledekoreret med ansigter. Alle sign. De-fekter. (4) 1.500-2.000

  4321 Bjrn Wiinblad f. Kbenhavn 1918Sauce skl af lertj, i form af fugl medblomster, samt tilhrende sauceske.Sign. Bjrn Wiinblad 54. Defekter. (2) 1.000

  4322 CDEdgar Funch f. Olsker, Bornholm 1915 d. SkagenSkulptur af granit med ophng. 35 x 25.Afbildet 3.000-5.000

  4323 Herman A. Khler Theservice af keramik dekoreret meduranglasur. Bestende af tepotte, fldeog sukkerskl, fem par tekopper ogseks kagetallerkner. Sign. HAK. (14) 1.500

  4324 CDKay Bojesen Bjrn udfrt af egetr. Stemplet KayBojesen Denmark Copyright. H. 12. 800

  4325 Pallme Konig Habel Vase, grnligt lystret med plagt trdei hvidt og blt. H.16. 1.500

  4326 Gunnel Nyman f. 1909 d. 1948Rund kraftig vase af auberginefarvetglas med bobler, 1954. H. 12.Afbildet 1.500

  4327 Carl Halier og Jais Nielsen Fad og lille tresidet skl af stentj, de-koreret med okseblodsglasur. Beggesign. Kgl. P. (2) 2.000

  4328 CDAllan Schmidt f. rhus 1923 d. Charlottenlund 1989Skulptur af stentj dekoreret med blog brun glasur. Sign. AS. Kgl.P. H. 15. 1.000-2.000

  4329 Henning Koppel f. Kbenhavn 1918, d. sst. 1981Fire dele, hhv. ur, barometer, hydrome-ter samt termometer til vgophng-ning. Udfrt hos Georg Jensen. Diam. 9,5. (4) 1.500-2.000

  4330 Lin Utzon f. Frederiksberg 1946Bladformet skl af porceln. Kgl. P. H.21,5. B. 47. Afbildet 1.200-1.500

  4331 Finn Lynggaard f. Balling 1930Lampe af keramik, modelleret i knop-pet stil, dekoreret med grnlig glasur.Sign. Finn L 56. H. 23.Finn Lynggaard bnede eget keramiskevrksted i 1956. Afbildet 1.000-2.000

  4332 CDBeate Andersen f. Kbenhavn 1942Vase af keramik dekoreret med geome-trisk mnster. Sign. Beate 1994. 1.500

  4333 Dansk keramikerVase af stentj dekoreret med bl or-namentik. Utydl. sign. i bunden og pfront. H. 31. 1.000-1.500

  mo

  de

  rn

  e

  4318 4322 4326 4331

  kl. ca.18 [ca. 100 nr. i timen]

  4315

  auk 46 s.03-100 indhold Page 89 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  90 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4334 Lalique"Printemps surtout quatre saisons". Fi-gur af materet glas. Formgivet 1939.Sign. Lalique, France. H. 19,5.Marcilhac nr. 839 bis. 1.800

  4335 Jais Nielsen f. Kbenhavn 1885 d. Hellerup 1961To lgkrukker med religise motiver afstentj dekoreret med hhv. okseblods -og sung glasur. Sign. Jais Kgl. P. hhv.20100 / 2778. H. 27 og H. 13. (2) 3.500

  4336 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Elefantfigur af grnglaseret stentj.Kgl. nr. 20138. Sign. monogram. H. 17. 1.000-1.500

  4337 CDJohan Thomas Skovgaard f. 1888 d. 1977Skulptur af bronce, forestillende sid-dende kvinde, mrket JTS 1960. H. 19. Afbildet 3.000-4.000

  4338 Ubekendt kunstnerBroncefigur i form af stende kvinde. H. 41. Afbildet 2.000-3.000

  4339 Ubekendt kunstnerSkulptur af kunststen, forestillendeliggende par. H. 20. 1.000-2.000

  4340 Gunnar Nylund f. Paris 1904Vase lampe samt lille skl af blglase-ret stentj. Udfrt hos Rrstrand. Beg-ge sign. H. hhv. 21 og 6,5. (2). 1.200

  4341 DyreskindZebraskind fra Tanzania. 283 x 207.Medflg. certifikat fra 1990.Afbildet 7.000-10.000

  4342 Saxbo Samling keramik bestende af to sklesamt tre vaser, dekoreret med bllig,gul og grn glasur. Alle stemplet Sax-bo. Tre sign. Sonne. (5)Afbildet 3.000-5.000

  4343 Carl Halier f. 1873 d. 1948Vase af glaseret keramik i farvernebrun, beige og bl. Kgl. P. H. 21,5. 1.000-2.000

  4344 Kgl. StentjVase af stentj med grn flydeglasuromlavet til bordlampe, forsynet medoverdel af messing. Sign. W. 1926. H. 19. 2.000

  4345 Svend Siune"Bl haj" bestik i matpoleret rustfritstl. Georg Jensen, bestende af niknive, 11 gafler, otte frokostgafler, femsuppeskeer, otte dessertskeer samt treteskeer. (44) 1.200-1.500

  4346 CDKay Bojesen f. 1886 d. 1958Tre stk legetj; bjrn, kanin og abe.Defekter. (3) Afbildet 1.500-2.000

  4347 Axel Salto f. Kbenhavn 1889 d. Frederiksberg 1961Organisk formet vase af stentj deko-reret med hvid glasur. H. 21. Sign. Salto. 4.000-5.000

  4348 DanicoKrukke dekoreret i farver med blomsterog bladvrk. Mrk. Danico 56. H. 45. Defekter. 500

  4349 Gertrud Vasegaard f. Rnne 1913"Gemma". Spisestel af grt pcl. medskret motiv. Delvis II sort. Kgl.P. (41) 8.000

  4350 Jens Jacob Bregn f. Hornum 1877 d. Sborg 1946Siddende kvinde. Figur af kunststen.Sign. monogram. H. 39. 1.500

  4351 CDKnud Kyhn f. Frederiksberg 1880 d. Farum 1969Figur af stentj i form af barn med l-veunge. Sign. monogram nr. 20244. Kgl. H. 26. 1.000-1.500

  4352 Ove Larsen f. Kbenhavn 1889 d. Frederiksberg 1945Vase af keramik, dekoreret i blt oghvidt. Bing Grndahl. Sign. mono-gram. Monteret som lampe. H. 35. 1.000-2.000

  4353 CDKay Bojesen f. 1886 d. 1958Gravhund af teak. Brndmrket: KayBojesen Denmark Copyright. H. 15. L. 26. Afbildet 3.000-4.000

  4337 4338 4341

  auk 46 s.03-100 indhold Page 90 Tuesday, August 10, 2004 5:42 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  91

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4354

  Vase

  Vase af iriseret blt glas, balusterfor-met med to hanke.

  1.000

  4355

  Khler

  Vase af hvidglaseret keramik. Brn-dingsfejl og rep. H. 53.

  Afbildet 1.000-2.000

  4356

  Just Andersen

  Bordlampe af grnpatineret diskome-tal med ottesidet fodstykke. StempletJust A 1860. H. 29.

  2.000-3.000

  4357

  Kai Nielsen

  f. Svendborg 1882 d. Frederiksberg 1924

  "Nina p Kuglen". Figur af terracotta.Sign. HAK, Danmark, V.6. Udfrt hosKhler, ca. 1918. H. 80.

  Litteratur: AneMaria og Annimi Holst Schmidt: "Khlerog keramikken", 2001, modellen givet s.164, fig. 138. Litteratur: Peder Rasmus-sen: "Khlers vrk", 2002, modellen gen-givet s. 238, 243. Afbildet 2.500

  4358

  Jais Nielsen

  f. Kbenhavn 1885 d. Hellerup 1961

  20 bldekorerede fliser forestillendeDannebrogs fald fra himlen. Sign. Jais57. Kgl. Samlet 45 x 70.

  3.000-4.000

  4359

  Einar Utzon-Frank

  f. Frederiksberg 1888 d. Asserbo, Melby 1955

  Liggende pige med skjold "Hic habitatFelicitas". Klassisk relief af gips. 125 x 170.

  Afbildet 3.000-5.000

  4360

  Tidsskrifter

  Omfattende samling af over 380 num-re af tidsskrifterne Dansk Kunsthaand-vrk og Nyt Tidsskrift for Kunstindu-stri. Perioden dkker 1928 - 1966. (380)

  2.000

  4361

  Thorvald Bindesbll

  , tilskrevet

  Sknvirke vase af brndt ler, dekoreretmed ornamentik af mrk bl og hvidglasur. H. 36. Med rep.

  Afbildet 2.000-3.000

  4500

  Sidse Werner

  Stumtjener af forchromet stl. Formgi-vet 1970. Udfrt hos Fritz Hansen. H. 192.

  1.500

  4501

  Finn Juhl

  "Diplomat" skrivebord af palisander,forsynet med to skuffesektioner, grebaf poleret stl. Udfrt hos France Sn.H. 72. B. 95. L. 170.

  3.000-5.000

  4502

  Dansk snedkermester

  Reolskab af palisander med front af toskydedre bag hvilke hylder; overdel iform af reoler. H. 125. B. 170. D. 41.

  3.000

  4503

  Poul Henningsen

  "Kuglen". Pendel med skrme af hvid-lakeret metal. Udfrt hos Louis Poul-sen. H. 65. Diam. 60.

  3.000

  mo

  de

  rn

  e

  moderne mbler

  4342 4353

  4355 4357 4359 4361

  auk 46 s.03-100 indhold Page 91 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  92

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4504

  Hans J. Wegner

  Kontorstol CH-34 p stel af teak, sdeog bevgeligt rygstykke i patineretskind. Udfrt hos Carl Hansen.

  Afbildet 3.000

  4505

  Arne Jacobsen

  "Oxford". Kontorstol med hj ryg, be-trk af sort kunstskind. Armln af-monteret. Udfrt hos Fritz Hansen.

  Afbildet 3.000

  4506

  Preben Hornung

  Tppe med indvvet monogram. Ud-frt hos Ege Tpper Art Line. 180 x 280.

  2.000-3.000

  4507

  Bruno Mathsson

  "Jetson ". Drejestol p stel af forchro-met metal, sde, sider og ryg samtnakkepude med betrk af bl skind.Udfrt hos Dux.

  3.000-4.000

  4508

  Finn Juhl

  Lnestol, model 137, med stel af teak,side og ryg med betrk af sort kunst-skind. Udfrt hos France Daverkosen.

  2.000-3.000

  4509

  Hans J. Wegner

  Et par "Kinastole" p stel af bgetr,sde af flet med ls sdehynde af lystskind. Udfrt hos PP Mbler. (2)

  Afbildet 8.000-10.000

  4510

  N. J. Haugesen, m.fl.

  Rundt spisebord af sortmalet ask samtto stole af mahogny, ryg med ud-spndt sort diagonalt flettet snor, s-de med betrk af sort kunstskind. H.73. Diam. 98. (3)

  2.000-3.000

  4511

  Arne Jacobsen

  Fem stabel stole, model 3107, heraf tomed gr lakering samt tre med hvid la-kering. Udfrt hos Fritz Hansen. (5)

  2.000-3.000

  4512

  Arne Jacobsen

  Fire "Myrestole" p firebenet stel, s-de og ryg i brun lakering. Udfrt hosFritz Hansen. (4)

  1.500

  4513

  Arne Vodder

  Spisestue af palisander bestende afrundt bord med to udtrksplader, seksstole med sde og ryg med betrk afgrgrnt uld. Udfrt hos Sibast Furni-ture. H. 74. Diam. 120. L. 220. (7)

  4.000-6.000

  4514

  Poul Henningsen

  "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37. Diam. 45.

  4.000-6.000

  4515

  Poul Henningsen

  "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37. Diam. 45.

  4.000

  4509 4518

  452445174504 4505

  auk 46 s.03-100 indhold Page 92 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  93

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4516

  Dansk Mbeldesign

  Rektangulrt sofabord med stel afstl, plade af sort skiffer. Kbt hos Il-lums Bolighus. H. 48 L. 130 B. 73.

  Afbildet side 95 500-1.000

  4517

  Hans J. Wegner

  Spisebord af teaktr med krydsbens-stel af egetr og stiver af poleret mes-sing. Udfrt hos Andr. Tuck. Odense.H.72 B.86 L.160.

  Afbildet 4.000-6.000

  4518

  Kaare Klint

  reklapstol med tilhrende fodskam-mel, stel af mahogny, sde, sider, rygsamt hynde med betrk af ternet stof.Udfrt hos Rud. Rasmussen. (2)

  Afbildet 6.000-8.000

  4519

  Piet Hein og Bruno Mathsson

  "Superellipse" spisebord med plade afhvid laminat med aluminiumskant, stelaf forcromet fjederstl. Udfrt hosFritz Hansen. H. 70. L. 150. B. 100.

  4.000

  4520

  Alvar Aalto

  Rullebord af birketr, to hylder medhvid laminat. H. 59. B.50. L. 84.

  3.000

  4521

  Poul Henningsen

  "Kuglen". PH-loftspendel med skrmeaf hvidlakeret metal. Udfrt hos LouisPoulsen. H. 58. Diam. 60.

  3.000

  4522

  Sidse Werner

  Stumtjener af chrom med otte arme.Udfrt hos Fritz Hansen. H. 192.

  1.500

  4523

  Grete Jalk

  Sofabord af teaktr, med delvis keletkant og underlggende tremmehylde.H.50 B. 60 L.160.

  1.500-2.000

  4524

  Hans J. Wegner

  "Bamsestol", model AP19, med betrkaf dybhftet grnbrunt uld, opsat pben af eg, poter af teak. Udfrt hos APStolen.

  Afbildet 4.000

  4525

  Brge Mogensen

  Armstol p stel af eg sde og ryg ud-spndt i patineret kernelder.

  2.000-3.000

  4526

  Bruno Mathsson

  "Pernilla". Lnestol med stel af bg,flettede gjorde af hr, nakkehynde afkanvas. Udfrt hos Carl Mathsson1975.

  2.000-3.000

  4527

  Ludwig Mies van der Rohe

  , stil

  Et par armstole p stel af forchrometmetal, armln, sde og ryg af flet. (2)

  3.000

  4528

  Ole Wanscher

  Armstol p stel af palisander, sde ogryg af lysgrnt betrk.

  2.000

  4529

  Wrts

  To stole af palisander med flettet rygaf peddigrr, betrk i sde af sortskind. (2).

  Litteratur: Grete Jalk [red.]: "DanskMbelkunst gennem 40 Aar", bd. 4. gen-givet og omtalt s. 38-39. 2.000-3.000

  4530

  Erik Jrgensen

  To-pers. sofa, model 315, stel af lysttr, ryg, sider samt hynder polstret istribet uld. L. 155.Afbildet 2.000

  4531 Erik Jrgensen Tre-pers. sofa, model 315, stel af lysttr, ryg, sider samt hynder polstret istribet uld. L. 220.Afbildet 2.500

  4532 Brge Mogensen Tre-pers. sofa p stel af mahogny, s-de, sider og ryg med nyere betrk afbrunt skind. Model 2213. L. 220.Afbildet 10.000

  4533 Dansk mbel designBakkebord af palisander med tre un-derliggende hylder ilagt sort formika.Plakette fra Illums Bolighus. H. 70. B. 48. L. 90. 1.500-2.000

  4534 Dansk mbel designRundt sofabord af spejlskret palisan-der. Udfrt hos Heltborg mbler.H. 51.Diam. 106. 2.000

  4535 Ole Wanscher samt dansk snedkermester Spisestue af mahogny med ellipsefor-met bord med to tillgsplader, to arm-stole samt fire salonstole. Stole udfrthos P. Jeppesen. (7) 5.000-7.000

  4536 Finn Juhl Fire Diplomat armstole af palisandermed betrk i sde og ryg af orangeuld. Udfrt hos Cado. (4) 3.000

  4537 Finn Juhl Et par armstole af teaktr med kryd-sede bensprosser, sde, ryg samt s-dehynde med betrk af grn uld. Ud-frt hos Bovirke. (2)Afbildet 6.000-8.000

  mo

  de

  rn

  e

  4532 4537

  4530 4531

  auk 46 s.03-100 indhold Page 93 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  94 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4538 Le Klint Bordlampe af messing med pliseretskrm p galgestel. Max. H. 73. 1.500

  4539 Italiensk mbeldesignFire spisebordsstole p stel af forchro-met metal, sde og ryg i lysgrt skind.Mrk. Arrben Italy. (4) 2.000

  4540 Kenny NielsenSkrivepult i mahogny med opsleligklap og skuffe i sarg. H. 115. B. 69. D. 54. Svendestykke udfrt 1982, udlrt hosSnedkermester A. J. Iversen, og mrkatfra samme p bagsiden af skuffen. Afbildet 2.000-3.000

  4541 Le Klint Et par bordlamper, stel af messing medJusterbar hjde, forsynet med pliseretskrm. H. Max. 63. (2) 1.500-2.000

  4542 Ole Wanscher To-pers. sofa af teak, hynder med be-trk af grt og blt uld. Udfrt hos P.Jeppesen. L. 125. 2.000-3.000

  4543 CDBjrn Wiinblad Bakkebord med bakke af stentj deko-reret med ansigt, p stel af lakeret eg.Sign. Bjrn Wiinblad 54. H. 47. B. 51.L. 72. 3.000-4.000

  4544 CDBjrn Wiinblad Bakkebord med bakke af stentj deko-reret med ansigt, p stel af lakeret eg.Sign. P undersiden. Bjrn Wiinblad52. H. 43. B. 50. L. 55. Afbildet 3.000-4.000

  4545 * Johnny Srensen og Rud. Thygesen Fire armstole af mahogny, sde og rygaf fransk flet, sdehynde med betrkaf brunt skind. Udfrt hos Botium. (4) 2.000-2.500

  4546 Verner Panton "VP Europa", pendel med skrme afklart og hvidmatteret glas. Formgivet1977. Udfrt hos Louis Poulsen. Diam. 30.Litteratur: "Verner Panton, The CollectedWorks", gengivet og omtalt s. 294. 2.000

  4547 Brge Mogensen Spisestue af eg, bestende af bordmed to tillgsplader, opsat p shaker-fod, samt fem spisebordsstole modelJ-39. H. 73. B. 90. L. 180. L. 280. (6)Afbildet 6.000

  4548 Bjrn Wiinblad Sofabord med orange og sorte kaklerp stel af messing med tvrstiver.Sign. Bjrn Wiinblad. H.50. B.59. L.121. 2.000

  4549 Brge Mogensen Briks med stel samt rygln og mederaf massiv eg, ls hynde i sde og rygmed betrk af ternet uld; underlig-gende magasin. Model 4312. Udfrthos Fredericia Stolefabrik. L. 195. Afbildet. 4.000-6.000

  4550 Brge Mogensen To-pers. sofa, model 2422, sde, siderog ryg med betrk af brunt skind. Ud-frt hos Fredericia Stolefabrik. L. 130.Afbildet 6.000-8.000

  4551 Brge Mogensen To-pers. sofa, model 2422, sde, siderog ryg med betrk af brunt skind. Ud-frt hos Fredericia Stolefabrik. L. 130.Afbildet 6.000-8.000

  4552 Dansk mbeldesignLnestol p ben af bg, med betrkaf rdt uld. Afbildet 3.000-4.000

  4553 Rud. RasmussenBogreol af eg med to hylder samt un-derliggende skab, bag hvilke hylde,opsat p sortmalet sokkel. Udfrt hosRud. Rasmussen. H. 190. B. 95. D. 48. 2.000

  4547

  454945444540

  auk 46 s.03-100 indhold Page 94 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  95BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4560 Hans J. Wegner "Kinastol" af mahogny, med ls sde-hynde af sort skind. Udfrt hos FritzHansen. Litteratur: "Hans J. Wegner: enstolemager", 1989, gengivet og omtalt s.6-7. Afbildet. 8.000-10.000

  4561 Dansk mbeldesignEt par foldestole med stel af teak ogaluminium, sde og ryg udspndtmed brunt skind. Udfrt hos Trip Trap. (2) 2.000-3.000

  4562 Brge Mogensen Lnestol, sde, sider og ryg med be-trk af brunt skind. Model 2207. Ud-frt hos Fredericia Stolefabrik.

  2.000-3.000

  4563 Dansk mbeldesignSofabord af spejlskret palisander, run-dede kanter og lettilspidsede ben, forenden med skuffer til opbevaring. Ud-frt hos CFC Silkeborg. H. 50. L. 164. B. 60. 1.000-1.500

  4564 Ubekendt mbelarkitektVitrineskab af palisander, front med femskuffer, tilspidsede ben. H. 140. B. 75. D. 32. 1.500-2.000

  4565 Dansk mbeldesignKommode af mahogny, front med syvskuffer med greb af messing. Udfrthos Pindex. H. 126. B. 78. D. 51. 1.500

  4566 Dansk mbeldesignSkab af nddetr med front med trelger, heraf midterlge af glas. Udfrtca. 1930 hos C. B. Hansen Etabl. Kben-havn. H. 170. B. 143. D. 43. 4.000

  4567 Nanna Ditzel Nanna Ditzel: Trissebord af bgetr. H. 50. Diam. 64. 1.500

  4568 Dansk mbelarkitektArmstol af palisander med betrk i sdeog ryg af sort skind. 1.200-1.500

  4569 Dansk mbelarkitektArmstol med formbjet stel af mrk-bejdset bg, overbetrukket med be-trk af grn uld. Udfrt omkring1940. 1.000

  4570 Dansk mbeldesign2,5 pers. sofa med svungen form, s-de ryg og sider med betrk af sortskind, ben af mrkbejset bg. L. 185.Afbildet side 95 2.500

  4554 Finn Juhl Sofabord af teak, plade med kehletkant. Udfrt hos France Daven. H. 45.B. 60. L. 170. Defekter. 1.000

  4555 Frits Henningsen, samt Dansk mbelarkitekt Spisestue af mahogny, bestende afbord med hollandsk udtrk samt seksspisebordsstole med betrk i sde aflyseblt fljl. H. 75. B. 90. L. 120. L.220. (7) 2.000-2.500

  4556 Kaare Klint Et par lnestole p stel af cubama-hogny med betrk af cognacsfarvetpatineret svineskind. Udfrt fra 1937fra Rud. Rasmussen. Defekter. (2)Afbildet 20.000-25.000

  4557 Mogens Koch To byggereolskabe af ask med lgerbag hvilke hylder. Udfrt hos Rud.Rasmussen Snedkerier. H. 76. B. 76. D. 37. (2) 4.000-6.000

  4558 Mogens Koch St p seks instruktr foldestole afbgetr, sde og ryg med betrk afsandfarvet kanvas. Tilhrende stand.Model MK 41, udfrt hos Interna. (7).Litteratur: Noritsugu Oda: "Danish Chairs",p. 38. Afbildet 6.000

  4559 H. W. Klein, tilskrevet Tre-personers sofa samt to lnestole,sde, sider og ryg med betrk af rdtskind, opsat p ben af palisander. De-fekter. L. 217. (3) 3.000-4.000

  kl. ca.18 [ca. 100 nr. i timen]

  mo

  de

  rn

  e

  4552 4558 4560

  455645164550 4551

  auk 46 s.03-100 indhold Page 95 Tuesday, August 10, 2004 6:02 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  96

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4571

  Dansk mbeldesign

  To-pers. sofa med svungen form, sderyg og sider med betrk af sort skind,ben af mrkbejset bg. L. 155.

  2.500

  4572

  Niels O. Mller

  Rundt spisebord af palisander med totillgsplader p stel af mahogny. ud-frt hos J. L. Mller. Diam. 115. L. medplader 225.

  3.000

  4573

  Niels O. Mller

  Otte spisebordsstole p stel af palisan-der, sde og ryg med betrk af bruntkunstskind. Udfrt hos J. L. Mller. (8)

  3.000

  4574

  Dansk mbeldesign

  Lnestol p ben af metal, sde, siderog ryg med betrk af sort skind.

  1.500

  4575

  Poul Henningsen

  "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37.Diam. 45.

  Afbildet 3.000-4.000

  4576

  Kaare Klint

  "Den Rde Stol". Model 3758A, Arm-stol af mahogny med betrk af sm-beslet brunt nigerskind. Udfrt hosRud. Rasmussen.

  Afbildet 3.000-4.000

  4577

  Arne Jacobsen

  Seks "Myrestole" p firebenet stel, her-af fem med sde og ryg af bg, samtn med sde og ryg af kirsebr. Ud-frt hos Fritz Hansen. (6)

  Afbildet 4.000-6.000

  4578

  Poul Henningsen

  "Kontrast" pendel med hvid- og oran-gelakerede lameller af forchromet me-tal. Udfrt hos Louis Poulsen. H. 37.Diam. 45.

  3.000

  4579

  Kaare Klint

  Spisebord af mahogny p profileredeben. Udfrt hos Rud. Rasmussen. H.75. B. 90. L. 140.

  2.000-3.000

  4580

  Ole Wanscher

  Sofabord af mahogny med buet sargp lettilspidsede ben. Udfrt hos A. J.Iversen. H. 59. B. 55. L. 105.

  2.000-3.000

  4581 *

  Poul Henningsen

  "PH-80" standerlampe med stel af for-chromet metal, skrme af hvid akryl.Udfrt hos Louis Poulsen. H. 130.

  2.000

  4582

  Kaare Klint

  Et par armstole p stel af mahogny,sde og ryg med betrk af smbesl-et bl uld. Udfrt hos Rud. Rasmussen. (2)

  2.500

  4583

  Frits Henningsen

  , tilskrevet

  Barskab af palisander, p front to lgerbag hvilke hylder samt plads til ind-bygningskleskab. H. 106 B. 106 D. 65.

  Iflg. ejer udfrt p bestilling i ca. 19653.000-5.000

  4585 4586

  4589458845774576

  45704575

  auk 46 s.03-100 indhold Page 96 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  97

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4584

  Dansk mbeldesign

  Tegningsskab af Oregon Pine, p frontti skuffer med greb af palisander. H.95. B. 98. D. 70.

  3.000

  4585

  Poul Henningsen

  Pendel 2/2, fatningshus af brun bakelitmed skrme af opalglas. Udfrt hosLouis Poulsen.

  Afbildet 3.000-3.500

  4586

  Poul Henningsen

  Pendel 2/2, fatningshus af brun bakelitmed m- og u-skrm af opalglas. Ud-frt hos Louis Poulsen. O-skrmmangler.

  Afbildet 2.000-2.500

  4587

  Le Klint

  Fire bord/vglampetter med stel afmessing. Uden skrme. (4)

  1.000-1.500

  4588

  Hans J. Wegner

  Sybord af eg med plade og klapper afteak, front med skuffe, hvorunder kurvaf peddigrr. Udfrt hos snedkerme-ster Andreas Tuck. H. 60. L. 63,5. B.57. L. med klapper. 117,5.

  Afbildet 3.000

  4589

  Bernt

  Taburet af egetr, sde udspndtmed fransk rrflet. Udfrt hos Wrtz.H. 41. B. 45. L. 45.

  Afbildet 4.000

  4590

  Brge Mogensen

  Spisebord med plade af teak, ben af egmed skrstende messingsttte. Udfrthos Sborg Mbler. H. 73. B. 90. L. 180.

  2.000-3.000

  4591

  Mogens Koch

  Enkelt reolsektion af oregon pine, medmessing forede samlinger. Udfrt hosRud. Rasmussen. H. 76. B. 76. D. 27.

  1.000

  4592

  Mogens Koch

  Reolsystem af mahogny bestende afotte moduler samt tilhrende sokler.Udfrt hos Rud. Rasmussen. H. 76. B.76. D. 36. (8)

  Afbildet 20.000-25.000

  4593

  Frits Henningsen

  Klapbord samt to armstole af ma-hogny og valnd, bordet med svejfedeben, stolene med ryg og sider af franskrrflet, lse hynder i sde og ryg medbetrk af grn uld. Udfrt i 1950'er-ne. Bord: H. 71. L. 79. B. 63. L. medklapper 140. (3).

  Afbildet 4.000-6.000

  4594

  Ole Wanscher

  "Rungstedlund" ovalt spisebord af ma-hogny. Udfrt hos P. Jeppesen. H. 75B. 110 L. 114.

  2.000-3.000

  4595

  Arne Jacobsen

  Tre stabelstole, model 3103, sde ogryg lakeret i bordeaux. Udfrt hos FritzHansen. (3)

  1.500

  4596

  Arne Jacobsen

  Kontorstol, model 3207, sde, ryg ogarmln med betrk af sort skind, op-sat p firpasfod med hjul. Udfrt 1966hos Fritz Hansen.

  2.000-3.000

  4597

  Erik Ole Jrgensen

  To-pers. sofa p stel af kirsebr, sde,sider og ryg samt hynder med betrkaf dybthftet rdt skind. Model 315.L. 154.

  Afbildet 7.000-10.000

  mo

  de

  rn

  e

  4597

  4592

  4596

  auk 46 s.03-100 indhold Page 97 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  98

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4598

  Verner Panton

  To "Pantella" gulvlamper med hvidla-keret stel, skrm af hvid akryl. Udfrthos Louis Poulsen. (den ene lampemed defekter). (2)

  1.500-2.000

  4599

  Dansk mbeldesign

  Skrivebord af palisander p sko afmessing, front med syv skuffer medgreb af messing, p bagside udtrks-plade. H. 76. B. 90. L. 170.

  Afbildet 3.000-5.000

  4600

  Bernt

  Skrivebord af mahogny, p front fireskuffer med udfoldsgreb af messing.H. 73. B. 95. L. 200.

  4.000-6.000

  4601

  Dansk mbeldesign

  To reolsektioner af mahogny p sok-kel. H. 75. B. 106. D. 26. (2)

  800-1.000

  4602

  Frits Henningsen

  Tre-pers kassesofa med stel og sider afmahogny, sde og ryg med betrk afmrk bl uld. L. 200.

  Afbildet 3.000-5.000

  4603

  Frits Henningsen

  Tre bergere p stel af mahogny, tomed betrk af mrkbl uld, n medbetrk af bl uld. (3)

  Afbildet 4.000-6.000

  4604

  Frits Henningsen

  Stue, bestende af to-pers. sofa samtto bergere p stel af mahogny, sde,sider og ryg med betrk af grnt uld.(3)

  4.000-6.000

  4605

  Ubekendt mbeldesign

  Tre-pers. fritstende sofa, sider, sdeog ryg overpolstret med lyst betrk. L. 220.

  2.000

  4606

  Dansk mbeldesign

  Briks med stel af teak, beslag af for-chromet stl. Ls hynder i sde og rygmed betrk af sort- og brunstribetuld. L. 185. Defekter.

  2.000

  4607

  Ebbe Clemmensen og Karen Clemmensen

  Et par lnestole med stel af asketr,sder og armln af sort skind. Udfrthos Fritz Hansen. Defekter. (2)

  2.000-3.000

  4608 *

  Rud. Thygesen og Johnny Srensen

  "Kongeserien" af mahogny, bestendeaf seks armstole med sdebetrk afrdt skind, ryg med fransk flet, samtrundt konferrencebord, bestende afto D-ender. Udfrt hos Botium. H. 73.Diam. 184. (7)

  4.000-6.000

  4609

  Ole Wanscher

  Spisestue af mahogny bestende afspisebord med tre tillgsplader samt tisalonstole med sde betrukket medhestehr. Udfrt hos Fritz Hansen. H.74. B. 110. L. 188. L. 339. (11)

  6.000-8.000

  4610 Brge Mogensen Et par armstole af massiv eg, betrk isde og ryg af patineret rdbruntskind. Udfrt hos P. Lauritzen mbel-fabrik i lestrup. (2). 3.000

  4611 Lysberg, Hansen & TherpDkketjsskab af palisander og wen-g, p front to skuffer samt to lgermed indlagte beslag af messing, baghvillke hylder af mahogny. H. 165. B.120. D. 47. 3.000-5.000

  4612 Hans J. Wegner Spisebord af egetr p udfoldsstelmed klapper. Udfrt hos Getama. H. 71. B. 90. L. 68. L. 192. 2.000-3.000

  4613 Arne Jacobsen "Oxford" kontorstol med betrk psde, ryg samt armln af brunt skind,opsat p fempasfod p hjul. Udfrt1974 hos Fritz Hansen. 2.000-3.000

  4614 Peter Hvidt Orla Mlgaard Nielsen Spisestue af teak, bestende af bordmed hollandsk udtrk samt seks stole,model 316, med sde af flet. Udfrthos Sborg Mbelfabrik. H. 74. B. 90.L. 140. Max. L. 240. (7)Afbildet 4.000

  4615 Kaare Klint, m.fl. Konferencebord med plade af mrkpo-leret birk p stel af mahogny, samt timahogny armstole monteret medsmbeslet patineret brunt skind. H.77. B. 120. L. 250. (11) Blev fremstillettil Admiralsmessen p "gir" ca. 1930.

  10.000-12.000

  4599

  4602 4603

  auk 46 s.03-100 indhold Page 98 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  99BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4616 Dansk mbeldesignSofabord med plade af sortmalet trp vinkelben af stl. H. 48 B. 120 L. 120. 2.000

  4617 Ole Wanscher, tilskrevet Klapbord af palisander. H. 75. B. 75. L. 92. L. 180. 1.500-2.000

  4618 Lis Stoltenberg Lille bord af sort- og hvidmalet tr,opklappelig plade hvorunder rum, si-der dekoreret med de fire rstider. H. 55. L. 60. B. 40. 1.000

  4619 Rud. Thygesen og Johnny Srensen Rundt sofabord af mahogny, plademed kehlet kant, ilagt kryds intasia afbirk med ruder af palisander. Udfrthos Botium. H. 53. Diam. 70. 3.000

  4620 * Poul Henningsen PH 4,5/4. Loftspendel med skrme afopalglas, fatning af forniklet stl. Ud-frt hos Louis Poulsen. 2.000-3.000

  4621 * Poul Henningsen PH 4,5/4. Loftspendel med skrme afopalglas, fatning af forniklet stl. Ud-frt hos Louis Poulsen. 2.000-3.000

  4622 Poul Henningsen Pianette med ramme af nddetr.Formgivet omkring 1935. Udfrt hosAndr. Christensen. H. 93. B. 134. D. 44.Afbildet 6.000-8.000

  4623 Italiensk DesignLysekrone af forslvet metal i to eta-ger, med otte arme phngt prismer. Diam. 70. 3.000

  4624 Niels Nedergrd Gulvtppe af uld. Udfrt hos Ege-Tpper Art-Line. 140 x 200. 1.000

  4625 Piet Hein To lave barstole af brstet stl, sdebetrukket med lyst patineret skind.Udfrt hos Fritz Hansen. H. 65. (2) Lit-teratur: Noritsugu Oda: "Danish Chairs",gengivet og omtalt s. 76. Afbildet 5.000-7.000

  4626 Frits Henningsen, tilskrevet Trepers. sofa med svungne armln pstel af mahogny, sde, sider og rygmed betrk af karrygul uld. L. 220. 3.000-5.000

  4627 Poul Henningsen Fire biografstole p sortlakeret stel, rygsamt opklappeligt sde med betrk afbl uld. Formgivet 1959. (4)Afbildet 2.000-3.000

  4628 Poul Henningsen Fire biografstole p sortlakeret stel, rygsamt opklappeligt sde med betrk afbl uld. Formgivet 1959. (4) 2.000-3.000

  4629 Poul Henningsen Koglen. Pendel med lameller af brstetkobber. Udfrt hos Louis Poulsen.Diam. 60. Afbildet 12.000

  4630 Martin Nyrop Kontormilj, bestende af skrivebordaf mahogny med to lger, tre skuffer isarg, samt bogskab og reol af egetr.Bord: H. 78. B. 90. L. 150. (3)Afbildet 5.000-7.000

  4631 Mogens Koch Reolsystem af egetr bestende af trebyggereolskabe samt fem hele samt trehalve reolsektioner. Fem sokler. Udfrthos Rud. Rasmussen. (15) 20.000-25.000

  4614 4622 4625

  4627 4629 4630

  auk 46 s.03-100 indhold Page 99 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  100 BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  4639 4636

  4640

  4632 GulvtppeBerber, hvid bund med geometriskmnster. 200 x 310. 2.000

  4633 GulvtppeBerber, hvid bund med geometriskmnster. 185 x 280. 2.000

  4634 GulvtppeBerber, hvid bund med geometriskmnster. 220 x 314. 2.000

  4635 Poul Henningsen "PH-80" Bord med stel af forchrometmetal, skrme af hvid akryl. Udfrthos Louis Poulsen. H. 70. 2.000

  4636 Ole Wanscher Lnestol af mahogny polstret i ryg ogsde af hvidt uld. Udfrt hos A.J. Iver-sen. Afbildet 5.000

  4637 Ole Wanscher Lnestol af mahogny polstret i ryg ogsde af hvidt uld. Udfrt hos A.J. Iver-sen. Afbildet 5.000

  4638 Ole Wanscher Lnestol af mahogny polstret i ryg ogsde af hvidt uld. Udfrt hos A.J. Iver-sen. 5.000

  4639 Ole Wanscher Tre personers sofa med betrk af hviduld, p stel af mahogny. Udfrt hosA.J. Iversen. L. 200.Afbildet 8.000-10.000

  4640 Verner Panton "Flowerpot". Et par pendler med gulog orange emalje. Udfrt hos LouisPoulsen. D. 50. (2)Afbildet 8.000-10.000

  KRE KUNDE

  For at kunne hndtere svel Deres skriftlige kommissionsbud som telefonkommissioner og fre dem til protokol, m vi bede Dem om at afgive disse senest dagen inden effekterne kommer under hammeren. Indkommende kommis-sioner efter dette tids-rum kan ikke pregnes at komme i betragtning.

  DEAR CUSTOMER

  In order to be able to handle your written commission bid as well as request for telephone bidding and register these, we kindly ask you to submit your bid/ request at the latest one day before the sale.

  Commission bids received after this time limit cannot be expected to be taken into consideration.

  4637

  auk 46 s.03-100 indhold Page 100 Tuesday, August 10, 2004 6:13 PM

 • 101BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  Alle kbte effekter bedes afhentetsenest onsdag den 1. september.

  Efter denne dato vil effekterneblive krt p lager for kbers regning og risiko.

  We kindly ask you to pick uppurchases no later than Wednesday the 1st of September.

  After this date your property willbe sent to a warehouse. This willbe done at the risk and expenseof the buyer.

 • 102 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  KO M M E N D E V B E N AU K T I O N I H AV N E N

  Indlevering nu!

  Vbenauktion i oktoberAuktion den 4. oktober.Eftersyn 30. september til 4. oktober.Indleveringsfrist den 6. september.

  Har De vben eller militaria De overvejer at slge - eller nsker De en uforpligtende vurdering af disse, s ring til Erik Haunstrup Clemmensen p telefon 3343 6996.

  Vi har bent for indlevering og vurdering alle hverdage mellem kl. 10 og 17,men modtager ogs billeder p mail: e.clemmensen@bruun-rasmussen.dkeller som almindeligt brev.

  AYA parbssest, model President..

  Vurdering kr. 30-35.000

 • 103BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  KO M M E N D E AU K T I O N I H AV N E N

  Der er snart auktion i Havnen igen...

  Auktion i oktoberAuktion 2. til 5. oktober.Eftersyn 30. september til 2. oktober.

  Overvejer De at slge - eller nsker De en uforpligtende vurdering, s ring til Kasper Nielsen p telefon 3343 6988 eller Ralph Lexner p telefon 3343 6992.

  Vi har bent for indlevering og vurdering alle hverdage mellem kl. 10 og 17,men modtager ogs billeder p mail: havnen@bruun-rasmussen.dk eller som almindeligt brev.

  Kaare Klint skrivebord af mahogny. Udfrt hos Rud. Rasmussens Snedkerier. Med tilhrende stol.

  Vurdering 8-10.000

 • ring

  dire

  kte I V O R E S B N I N G S T I D E R D E T M U L I GT

  AT R I N G E E L L E R M A I L E D I R E K T E . . .

  D U R I N G O U R O P E N I N G H O U R S I T I S P O S S I B L ETO C A L L O R M A I L U S D I R E C T LY. . .

  KUNST OG INDBO:

  Frederik Bruun Rasmussen 2570 6970 fbr@bruun-rasmussen.dk

  Kasper Nielsen 3343 6988 k.nielsen@bruun-rasmussen.dk

  Ralph Lexner 3343 6992 r.lexner@bruun-rasmussen.dk

  Casper Rasmussen 3343 6913 c.rasmussen@bruun-rasmussen.dk

  Ole Ravn 3343 6950 o.ravn@bruun-rasmussen.dk

  Amalie Hansen 3343 6961 a.hansen@bruun-rasmussen.dk

  Linda Skytte 3343 6963 l.skytte@bruun-rasmussen.dk

  Liselotte Toxvrd Balle 3343 6978 ltb@bruun-rasmussen.dk

  Marius Harttung 3343 6984 m.harttung@bruun-rasmussen.dk

  Jesper Langkjr 3343 6987 j.langkjaer@bruun-rasmussen.dk

  Suzanne Holm-Petersen 3343 6989 s.holm-petersen@bruun-rasmussen.dk

  Bente B. Nielsen 3343 6994 b.nielsen@bruun-rasmussen.dk

  Per Kondrup 3343 6995 p.kondrup@bruun-rasmussen.dk

  Juliane Honor 3343 6998 j.honore@bruun-rasmussen.dk

  Susanne Holst 3343 6999 s.holst@bruun-rasmussen.dk

  VBEN OG MILITARIA:

  Erik Haunstrup Clemmensen 3343 6996 e.clemmensen@bruun-rasmussen.dk

  David Utzon-Frank 3343 6967 d.utzon-frank@bruun-rasmussen.dk

  BGER OG MANUSKRIPTER:

  Sebastian Hauge Lerche 3343 6939 s.h.lerche@bruun-rasmussen.dk

  Lrke Bgh 3343 6940 l.boegh@bruun-rasmussen.dk

 • 105BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  S A L G S P R I S E R PRICES REALIZED, BUYERS PREMIUM NOT INCLUDED

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKT ION NR . 44 , 19 . -22 . JUN I 2004

  2 110004 20005 20006 60008 400010 300011 100012 400013 1200014 160015 600016 500017 240018 2000020 100022 1800023 200024 1200025 160027 600028 420029 1100030 280031 150032 300033 700034 150035 160036 180037 300038 800039 500041 260042 320043 280044 750045 160046 500047 650048 300049 320050 350051 200052 500053 100054 200055 380056 100057 200058 300059 750060 900061 380062 240063 380064 100065 850066 160067 320068 100069 350070 120071 50073 150075 40076 150078 100079 650080 400081 360083 320084 3600085 800086 300087 800088 1200

  89 350090 1400091 480092 550094 1100097 550098 200099 3000100 7800101 4500102 1200103 6500104 6300105 7500107 700109 4500110 3500111 8500112 6000113 1800114 5000115 5000116 4000117 5000118 3000119 22000120 2500122 10000123 5500124 4000125 3000126 2500127 2000128 5000129 10500130 1400131 1000132 1800133 3500134 6000135 1600136 2200137 4000138 1500139 6500140 2500141 1500142 4400143 1500144 1000146 8000147 600148 3200149 5000150 4500154 4500155 4500156 3500157 3000158 3000159 6000160 1500161 2000162 2600163 1600164 1800165 2000166 2400167 3000169 1600170 6000171 1000172 4500174 1500175 2000176 1200

  178 3400179 1200180 800181 1000183 5300184 3000185 5200187 3500188 500191 21000192 3000193 17000194 5000196 3200200 2800202 8000205 4800206 5000207 9500208 4500211 4000212 2200213 8000214 4000215 1500216 2200218 1500223 8500224 1500225 3500226 2500227 5000228 1000229 3000230 2800232 2600233 1600234 1000235 2600236 1000238 2000239 1600240 4500242 2700243 1600244 2000245 1500246 3200247 3000248 2000249 2000251 600252 13000253 2400254 4500255 1600256 9000257 3500258 8000259 4500260 1500261 8500263 1500264 4200265 1000267 4000268 5500269 400270 3000271 2600272 1000273 13500274 600276 1500277 6000279 800

  280 3000281 1000282 3800283 1200284 3000285 3500286 1000287 300288 800289 800290 800291 5500292 3000293 2200294 4200295 3200298 8500299 2000300 1800303 5500304 2400307 2500308 4500310 3000311 1000312 1500313 1400314 2600317 1800318 3000319 3500320 500321 2500324 2500325 2000326 12500327 1800328 900329 1700330 2000331 1600333 1500334 2600335 400336 7000337 6500340 6000341 10000343 10000344 10000345 12000346 4200347 3400348 2400349 800350 4000351 6500353 1500354 2600355 2400356 3000357 3500358 2500359 500360 4000361 7000362 9200363 2600365 11000366 7000369 13000370 3500371 2000374 800376 5500377 2000

  378 1400379 3200380 6000381 3500384 2000385 1600386 1500387 500389 1200390 5000391 2400393 9000394 3000395 1600396 4000397 1500398 2800400 1800401 800402 8000403 1000404 1800405 2600407 10000408 2000409 4500410 6500411 6500412 2400413 2400414 2000415 1400416 1200417 8000418 3000419 15000421 5000422 1000423 17000424 2500426 10500427 4000432 24000433 4000434 1600435 4500437 1000438 1800439 1000440 5500441 6000442 3200443 4000444 400445 1500446 2200448 2200449 1200450 1600451 3500452 1000453 1600454 3500456 13000457 5000459 30000460 2000461 15000463 2000464 500465 1100466 13000467 6000468 3200471 800472 800

  473 3200475 2400476 1600477 2000478 2000479 1000480 2500481 1000483 4000485 2500486 1500487 1500488 4500489 1600490 2600491 2800492 2500494 100495 36001000 190001001 10001002 48001004 42001005 38001006 22001007 15001008 30001009 28001010 32001011 37001013 32001014 90001015 160001016 16001017 30001018 16001020 22001021 10001022 32001023 40001024 10001025 20001026 35001027 8001028 32001029 32001030 15001031 50001032 18001033 22001034 12001035 13001036 55001038 40001039 40001040 110001041 13001042 42001043 25001044 18001045 14001046 55001047 30001048 10001050 32001051 12001052 22001054 26001056 35001057 32001058 32001059 140001060 70001061 100001062 10001063 2500

  1064 85001065 20001067 20001068 28001069 20001070 10001071 65001072 16001073 10001074 48001075 35001076 32001077 40001078 80001079 15001082 42001083 35001084 38001085 95001087 16001088 52001089 32001090 28001091 35001092 5001094 60001095 55001096 40001097 12001098 40001099 32001100 60001101 25001104 15001105 18001106 22001107 26001109 38001110 60001111 18001112 28001113 18001114 15001115 32001116 75001117 6001118 14001119 18001120 34001121 36001122 45001123 22001124 25001125 35001126 30001127 34001128 8001130 75001131 10001132 30001133 35001134 60001135 18001136 30001137 7001138 16001139 18001140 32001141 140001142 32001143 52001144 42001145 16001146 18001147 16001148 13000

 • 106 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  1149 30001150 14001151 20001152 20001153 16001154 34001155 65001156 16001157 55001158 24001159 16001160 28001161 33001162 32001163 21001164 14001165 32001166 220001167 180001168 22001169 90001170 15001172 30001173 28001174 25001175 18001176 12001177 16001178 38001179 45001180 50001181 37001182 35001183 58001184 12001185 7001186 28001187 40001188 200001189 90001190 45001191 8001192 55001193 55001194 20001195 10001196 25001197 14001198 30001199 32001200 30001201 30001202 20001203 30001204 180001205 45001206 45001207 10001208 8001209 24001210 65001211 20001212 24001213 40001214 55001215 32001216 38001217 90001218 75001219 35001220 25001221 65001222 15001231 8001233 16001234 11001236 55001237 20001238 40001239 16001240 42001241 800

  1242 6001243 16001244 38001245 14001246 8001247 10001248 10001249 75001250 8001252 50001253 60001254 22001256 30001259 10001260 15001261 15001262 22001266 25001267 16001268 34001269 32001271 16001272 10001273 25001276 65001278 35001279 35001281 16001282 14001285 18001286 10001288 10001289 25001290 30001291 120001292 140001293 28001294 65001295 38001296 50001297 70001298 150001299 16001300 16001301 20001302 26001303 8001305 8001306 12001308 16001309 30001311 8001313 8001314 12001315 20001316 160001318 22001319 30001321 24001322 15001323 34001324 30001325 60001327 10001328 22001329 15001330 32001331 36001332 20001333 17001334 32001335 20001336 15001337 15001341 16001342 34001345 32001346 22001347 5001348 17001350 17001351 2600

  1352 20001353 16001354 14001355 24001356 22001357 10001358 25001359 50001360 32001363 48001364 50001365 28001366 25001367 10001368 16001369 32001373 18001374 10001375 9001376 30001377 105001378 14001379 10001380 38001383 45001384 16001385 18001386 12001387 60001388 32001389 58001390 16001391 40001392 190001393 120001394 22001395 18001396 15001397 40001398 26001399 32001400 19001401 30001402 18001403 32001404 35001405 10001406 16001407 12001408 14001411 32001412 44001413 40001414 10001416 13001417 50001418 46001419 30001420 24001421 60001422 28001423 36001424 38001425 60001428 35001430 46001431 35001432 20001433 14001434 8001435 34001436 170001437 45001438 20001439 14001440 115001441 70001442 24001443 60001446 70001447 30001448 4400

  1449 900001450 65001451 130001453 150001454 70001455 42001456 14001457 26001458 24001459 12001460A 10001460 16001461 100001464 80001465 180001466 30001467 220001468 50001469 8001471 40001473 26001474 20001476 12001477 22001478 26001480 10001481 20001485 65001487 8001488 30001489 24001490 26001491 58001492 30001493 22001494 10001495 8001496 55001497 26001498 100001499 75001500 9001501 15001502 12001504 10001506 32001800 30001801 22001802 22001803 32001804 60001805 35001807 27001808 14001809 35001810 8001811 58001812 10001813 50001814 45001815 28001816 14001817 130001818 14001819 32001820 48001821 75001822 20001823 130001824 9001825 40001826 75001827 25001828 180001829 28001830 170001831 38001832 30001833 85001834 26001835 30001836 1800

  1837 25001838 40001839 45001840 38001841 40001842 25001843 160001844 26001845 25001846 28001847 22001848 55001849 70001850 38001851 35001852 10001853 75001854 40001855 40001856 60001857 55001858 28001859 65001860 26001861 35001862 32001863 18001864 70001865 85001866 35001867 10001868 130001869 28001870 30001871 65001872 30001873 90001874 400001875 48001876 40001877 38001878 75001879 120001880 45001881 30001900 48001901 180001902 60001903 32001904 80001905 60001906 170001907 75001908 55001909 35001910 80001911 55001912 38001913 100001914 38001915 30001916 50001917 420001918 48002000 10002001 24002002 65002003 42002004 25002005 18002006 60002007 18002008 12002010 10002011 28002012 55002013 12002014 25002015 36002016 22002017 22002018 1000

  2019 9002020 5002021 30002023 190002024 38002026 10002027 8002028 22002029 25002030 50002031 25002032 10002033 25002034 28002035 28002036 28002037 42002038 12002039 10002040 20002043 12002044 20002045 10002046 340002047 26002048 42002049 40002050 250002051 30002052 70002053 12002054 30002055 10002056 40002057 48002058 80002059 16002060 22002061 70002062 820002063 12002064 10002065 75002066 25002067 12002068 15002069 40002070 16002071 70002072 18002074 5002075 14002076 42002077 35002078 20002079 90002080 26002081 22002082 24002083 75002084 170002088 18002089 28002091 26002092 550002094 6002095 40002096 25002097 30002098 10002100 70002101 85002102 20002103 80002104 28002105 40002106 60002107 18002108 14002109 120002110 24002111 5000

  2112 80002113 10002114 20002115 14002116 10002117 18002118 24002119 5002120 83002121 25002122 35002123 10002124 38002127 24002128 24002129 5002130 280002131 16002132 18002133 42002134 16002135 12002136 16002137 30002138 22002139 16002140 10002141 5002142 26002143 40002144 26002145 16002146 16002147 40002148 30002149 14002150 30002151 20002152 40002153 40002154 10002156 8002157 28002158 20002159 15002160 22002161 28002163 22002164 28002165 38002166 52002168 14002170 12002172 12002173 26002174 28002176 20002177 20002179 110002180 40002181 40002182 40002183 32002184 5002185 22002186 22002187 14002188 11002189 63002190 100002191 40002192 18002193 12002194 20002195 16002196 20002198 28002199 14002200 14002201 175002206 32002208 1000

 • 107BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  2210 26002211 26002212 10002213 12002214 10002215 180002216 85002217 15002218 180002220 40002221 160002222 14002223 14002225 40002226 10002227 80002228 12002229 480002230 40002231 45002234 14002235 70002236 60002237 42002239 10002241 16002242 20002243 22002244 20002245 75002246 85002247 22002248 16002250 30002251 85002252 10002253 30002254 26002256 32002257 18002258 90002259 20002260 16002261 30002262 35002263 28002264 25002265 210002266 250002267 20002268 35002269 14002270 120002271 10002272 28002274 38002275 30002276 70002277 42002278 16002279 26002281 20002282 50002283 25002284 9002286 12002287 14002288 28002289 140002292 660002293 57002294 35002295 8002296 14002298 60002299 8002300 30002301 26002302 14002303 10002304 20002305 3200

  2307 36002309 50002310 125002311 22002312 34002313 400002314 28002315 5002316 11002319 20002320 52002321 22002322 13002323 180002324 35002325 8002326 30002327 14002328 5002331 26002332 5002333 44002334 22002335 85002336 28002337 26002338 40002339 110002342 14002344 65002345 240002346 32002347 9002348 18002349 34002350 105002351 30004001 26004002 9004003 7004004 14004005 45004006 68004007 68004008 22004009 8004010 3004011 28004012 20004013 62004014 42004015 52004016 5004017 16004018 5004019 75004020 32004021 14004022 170004023 60004024 10004025 26004026 25004028 15004029 22004030 18004031 55004032 19004033 38004034 30004035 55004037 14004039 55004041 25004043 15004044 10004045 15004046 20004047 20004048 10004049 34004050 3000

  4051 26004052 60004053 15004054 8004055 14004056 20004057 10004058 10004059 28004060 14004061 14004063 7004065 80004067 9004068 36004069 42004070 23004072 42004073 34004074 78004075 11004076 24004078 8004079 16004080 34004081 17004083 7004084 32004085 6004086 68004087 38004089 24004090 20004091 10004092 22004093 16004094 20004095 18004096 30004097 26004098 22004099 15004102 10004103 16004104 42004105 28004106 18004108 36004109 32004110 16004111 14004112 14004113 16004114 65004116 28004117 26004118 25004119 42004120 35004123 16004124 8004125 25004126 10004127 75004128 16004129 10004130 10004131 18004132 10004133 5004135 20004136 25004137 70004138 20004140 60004141 18004143 60004144 20004145 5004146 22004147 18004148 1500

  4149 30004150 12004151 10004152 80004153 6004154 14004155 16004157 140004158 15004159 9004160 90004163 10004164 18004165 26004169 28004170 45004171 28004172 8004173 14004174 50004176 8004178 10004179 120004180 28004183 15004184 65004185 21004186 28004187 14004188 26004189 22004190 18004191 90004192 16004193 17004194 20004196 15004197 38004198 4004199 130004200 18004202 15004203 15004204 18004205 13004206 28004207 16004208 22004209 20004210 20004211 26004212 30004213 13004214 9004215 70004216 10004217 11004218 20004219 26004220 18004221 20004222 30004223 14004224 15004225 14004226 6004227 2004228 18004229 24004230 38004231 20004232 18004233 18004234 32004235 66004236 20004237 8004238 6004239 8004241 16004242 24004243 2200

  4244 20004245 38004246 14004247 8004248 10004249 25004250 30004251 26004252 16004253 8004254 25004255 3004256 28004258 27004259 18004261 10004264 13004265 1004267 140004268 220004269 25004270 65004271 18004272 6004273 65004274 16004275 20004276 25004277 8004278 26004279 42004280 22004281 12004300 110004301 32004302 28004304 50004305 25004306 30004308 20004317 35004318 75004320 20004321 12004322 25004323 10004324 38004325 30004326 30004327 10004328 12004330 10004331 90004332 70004335 30004336 30004337 20004338 8004339 32004340 5004341 10004344 8004345 30004348 35004350 24004351 32004352 22004355 10004500 16004501 100004502 16004503 120004504 24004505 32004506 50004507 30004508 90004509 40004510 8004511 10004512 14004515 25000

  4516 130004517 10004521 28004522 5004523 90004524 120004525 32004526 80004527 28004528 38004529 55004530 16004531 48004532 90004533 18004534 15004535 60004537 38004538 25004539 16004540 20004542 50004543 150004546 8004547 10004548 160004551 68004552 10004554 12004555 68004556 14004557 15004558 26004559 26004560 48004561 35004562 83004563 70004564 30004565 60004566 32004568 5004569 50004570 42004571 120004572 24004573 40004574 19004575 45004576 30004577 32004578 60004579 100004580 150004581 40004582 10004583 18004584 82004585 20004586 20004587 35004588 20004589 95004590 180004591 32004592 34004593 200004594 210004595 10004596 20004597 22004598 2004599 15004600 45004601 31004602 28004603 10004604 8004605 30004606 500004607 10004608 8000

  4609 10004610 16004611 10004612 15004613 18004614 62004615 18004616 26004617 24004618 28004619 26004620 34004621 27004622 170004623 30004624 42004626 6004627 13004628 65004629 26004630 20004631 18004632 22004633 210004634 504635 15004636 15004637 5004638 35004639 36004640 8004641 85004642 82004644 35004645 8004646 30004647 11004648 8004649 48004650 72004651 30004652 42004653 42004654 18004656 82004657 25004658 50004659 25004660 30004661 38004663 16004666 18004667 15004668 5004669 2004670 72004671 70004672 60004673 125004675 130004676 105004677 95004678 145004679 18004680 3004682 25004683 340004684 55004685 180004686 90004687 190004689 38004690 12004691 18004692 10004693 60004694 115004696 620004697 10500

 • 108 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  XK B S KO N D I T I O N E R

  1. BUDGIVNING

  Kber er den byder, der fr hammerslag. Den, der byder for andre,hfter som selvskyldnerkautionist for berigtigelsen af kbet.P opfordring fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner (herefterbenvnt Bruun Rasmussen), skal alle bydere, hvadenten de nskerat afgive et bud ved personligt fremmde p auktionsstedet ellerafgive en kommission pr. brev eller fax eller byde direkte pr. telefon,kunne dokumentere deres betalingsdygtighed samt til enhver tididentificere sig. Bruun Rasmussen er altid berettiget til at ngte atacceptere et bud, hvis p forlangende ikke tilstrkkelig sikkerhed erstillet eller en passende conto betaling har fundet sted.Bud afgives af byderen ved personligt fremmde p auktionsstedeteller ved skriftlig kommission. Afgivelse af bud pr. telefon er muligtunder visse forudstninger, der afgres af Bruun Rasmussen. Bru-un Rasmussen ptager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller fejl-tagelser, der mtte opst ved brug af denne service. Auktionariusbestemmer overbuddets strrelse og trffer ligeledes afgrelse i alletvivlstilflde om budgivningen.

  2. BETALING

  For katalognumre, der handles til brugtmoms, opgres kbesum-men som hammerslagsprisen med tillg af 25% i auktionsomkost-ninger inklusive afgift.Visse katalognumre handles efter srlige regler til fuldmoms, sudover auktionsomkostninger p 20%, beregnes moms p 25% afhammerslag og auktionsomkostninger. Hvilke katalognumre derslges til fuldmoms fremgr af kataloget med stjerne*.Danske momsregistrerede kbere skal overfor os oplyse deres SE-/CVR-nr. (moms-nr.), da dette skal anfres p de fakturaer, hvorvaren kbes i fuld moms.For visse udenlandske kbere glder der srlige regler for afgifts-fritagelse jvf. 3. Afgiftsfritagelse omfatter ikke EU private kbere,som ligestilles med danske kbere jvf. gldende dansk lovgivningom handel med brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter ogantikviteter.Kbesummen forfalder til betaling ved tilslaget. Der kan betaleskontant eller med Dankort, banknoteret check, rejsechecks, Visa-,Master-, Diners Club- eller Eurocard. Personlige udenlandske checkskan kun anvendes efter forudgende aftale.Betaling kan finde sted under eller umiddelbart efter auktionen ogunder alle omstndigheder skal betaling finde sted senest 8 dageefter fakturadatoen.Betales kbesummen ikke rettidigt, skal der svares rente heraf med1,5% pr. pbegyndt mned.Betales kbesum og renter ikke inden 8 dage efter at BruunRasmussen har afsendt pkrav herom til kber, er Bruun Rasmussenberettiget til at annullere kbet og bortslge det kbte p ny auk-tion hos Bruun Rasmussen eller underhnden og afkrve kberethvert herved opstet tab. Et eventuelt overskud tilfalder den, derhar indleveret det kbte til auktion.Har den misligholdende kber tilgodehavender fra salg af effekterhos Bruun Rasmussen, er Bruun Rasmussen berettiget til at berigti-ge ethvert tilgodehavende hos kber ved modregning.Har den misligholdende kber indleveret andre effekter til salg, erBruun Rasmussen berettiget til at bortslge sdanne effekter pauktion hos Bruun Rasmussen uden at vre bundet af en af denmisligholdende kber fastsat mindstepris. Den misligholdendekber er ikke berettiget til at krve udlevering af effekter indleverettil salg, s lnge forfalden gld til Bruun Rasmussen ikke er betalt,uanset om vrdien af sdanne effekter m anses at overstige for-falden gld.

  Bruun Rasmussen er berettiget til at afvise bud afgivet af en kber,der er i misligholdelse med sine betalingsforpligtelser over for Bru-un Rasmussen eller et bud afgivet af en anden p den pglden-des vegne, ligesom Bruun Rasmussen er berettiget til at krve etdepositum som betingelse for accept af fremtidige bud.

  3. AFGIFTSFRITAGELSE

  Udenlandske kbere, der opfylder nedennvnte betingelser, betaler20% i auktionsomkostninger af hammerslaget, og bliver ikke bela-stet af danske afgifter.

  A. KBERE MED BOPL I ET ANDET EU-LAND:

  Kbere, som er momsregistreret i et andet EU-land, fritages forat betale dansk moms, nr momsregistreringen dokumenteresover for Bruun Rasmussen, som skal pfre momsnummeret pfakturaen.

  B. KBERE MED BOPL UDEN FOR EU:

  1 Forsendelse gennem speditr:

  Effekter, der eksporteres gennem en af Bruun Rasmussen god-kendt speditr, fritages for afgift.

  2 Udfrsel som rejsegods:

  Der kan ske fritagelse for dansk afgift, nr kberen selv med-tager det kbte under forudstning af, at flgende betingelserer opfyldt:

  Fakturaen skal vre betalt, og den danske afgift p 25% af fak-turabelbet skal vre deponeret hos Bruun Rasmussen.

  a Kbere med fast bopl i Norge vil f den danske moms refun-deret, s snart Bruun Rasmussen har modtaget kbsfakturaenretur med ptegning om officiel indfrsel fra det endelige landstoldmyndighed eller anden p omstningsafgiftsomrdet kom-petent myndighed, hvis kbet overstiger DKK 1.200.

  b Kbere med fast bopl andre steder uden for EU vil f dendanske moms refunderet, efter at effekterne har vret forevist tiltoldbehandling i forbindelse med kberens udrejse fra EU. Ekspor-trblanketten returneres til Bruun Rasmussen efter at vre for-synet med et toldvsens attest for udfrslen, hvis kbet over-stiger DKK 300. Dette glder ogs for Frerne og Grnland.

  4. AFGIFTSBETALING

  A. Momsregistrerede i andre EU-lande, der ikke nsker at grebrug af 3, kan i stedet vlge at handle til brugtmoms/fuld-moms p lige fod med private kbere. Dette skal meddeles osinden kl. 10 den flgende auktionsdag.

  B. Momsregistrerede i Danmark kan vlge at kbe til fuldmomsmed 25% af bde hammerslag og auktionsomkostninger. Detteskal meddeles os inden kl. 10 den flgende auktionsdag.

  5. UDLEVERING

  Kbesummen skal vre betalt, inden det kbte kan udleveres tilkberen. Det kbte henligger fra hammerslaget for kbers regningog risiko. For varer, der ikke er afhentet 14 dage efter hammersla-get, vil der blive opkrvet opbevaringsgebyr. Kbte varer, der erbetalt, men ikke afhentet, vil efter 1 r blive videresolgt for kbersregning ved auktion eller underhnden.

 • 109BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  6. FORSENDELSE

  Sfremt Bruun Rasmussen ptager sig at emballere og fremsendekbte varer, sker dette p kbers regning og risiko. Bruun Rasmus-sen kan sledes ikke drages til ansvar for skader forvoldt p kbtevarer under forsendelse eller for forsvundne forsendelser.

  7. KUNSTNERAFGIFT TIL COPY-DAN CD

  Iflge gldende dansk lovgivning om ophavsret skal der opkrves5% i flgeretsvederlag/kunstnerafgift af hammerslagsprisen medtillg af auktionsomkostninger p 20% excl. afgift, p vrker afalle nyere danske og visse udenlandske kunstnere. Disse vrker ermrket CD for Copy-Dan udfor katalognummeret. Flgeretsveder-laget opkrves hos kber af Bruun Rasmussen p vegne af kunst-nernes organisation Copy-Dan, for de kunstvrker, der er omfattetaf loven. Der skal ikke svares Copy-Dan afgift, sfremt det enkeltekunstvrk koster under DKK 1.670 i hammerslagspris.

  8. EKSPORTTILLADELSE

  Kulturvrdiudvalget er blevet ansgt om eksporttilladelse, hvordette krves iflg. gldende dansk lovgivning om sikring af kultur-vrdier i Danmark. Foreligger en sdan ikke, vil dette blive meddeltden udenlandske kber umiddelbart efter hammerslaget. Dereftervil Bruun Rasmussen igen ansge Kulturvrdiudvalget p kbersvegne, nu hvor prisen kendes. Gives eksporttilladelse ikke, er Kul-turvrdiudvalget forpligtet til at overtage det kbte til den opne-de pris, hvilket betyder at kbet bliver hvet for kber.

  9. KATALOGISERING

  Alt slges i den stand, hvori det ved hammerslaget er at forefindeog som beskrevet i kataloget med senere offentliggjorte ndringerog modifikationer.Katalogiseringen er foretaget efter bedste overbevisning og underanvendelse af de anfrte katalogiseringsprincipper.De solgte effekter er ofte af en alder eller af en art, der bevirker, atde kan vre behftet med fejl, mangler, restaurering eller beskadi-gelser, der ikke ndvendigvis angives i kataloget. Afbildninger ikataloget er blot til identifikation og kan ikke anvendes til vurde-ring af effekternes stand.Enhver der nsker at byde p auktion, br derfor ved selvsyn p defr auktionen afholdte eftersyn forvisse sig om de nskede effektersstand.Katalogbeskrivelsen er udtryk for den p tidspunktet for katalogetstrykning blandt lrde og eksperter herskende opfattelse.Skulle der efter kbet opst tvivl om det kbtes gthed eller dettesoverensstemmelse med katalogbeskrivelsen, skal dette straks med-deles til Bruun Rasmussen.Sfremt det m erkendes, at det kbte er en forfalskning, ellersfremt katalogbeskrivelsen har vret behftet med vsentligefejl, der har medfrt en vsentlig hjere hammerslagspris, end enkorrekt katalogbeskrivelse m antages at ville have resulteret i, erkber berettiget til at annullere kbet, hvorefter den samlede erlag-te kbesum, dog hjst den i kataloget angivne hjeste vurderings-pris tillagt auktionsomkostninger og evt. moms, vil blive refunderetkber.Vsentlige fejl i katalogbeskrivelsen relateret til ml eller vgterstattes kun procentuelt i forhold til differencen.Retten til under de her anfrte betingelser at annullere et kb kan

  kun udves af den, der kbte den pgldende effekt hos BruunRasmussen og er betinget af, at krav om annullering fremsttesskriftligt over for Bruun Rasmussen inden 2 r efter kbsdagen, ogaf at det kbte inden samme frist returneres til Bruun Rasmussen iden samme stand i enhver henseende, som det kbte var i p ham-merslagstidspunktet.Kber kan i tilflde af annullering ikke gre krav p betaling afrenter af kbesummen og er ej heller berettiget til at krve andenudgift eller tab, herunder eventuel mistet videresalgsfortjeneste,dkket.Et kb kan ikke krves annulleret efter ovenstende bestemmelser,sfremt:

  a beskrivelsen i kataloget p hammerslagsdagen var i overens-stemmelse med den p dette tidspunkt gldende opfattelseblandt lrde og eksperter.

  b den eneste mde til p katalogets udgivelsestidspunkt at ffastslet et falskneri var ivrksttelsen af videnskabelige pro-cesser, hvis gyldighed frst blev anerkendt efter katalogetsudgivelsestidspunkt eller som ville have vret uforholdsmssigtomkostningskrvende eller uigennemfrlige uden beskadigelseaf den pgldende effekt.

  Bruun Rasmussen Kunstauktioner

  KOMMISSIONER

  Bruun Rasmussen ptager sig at byde i kommission for bydere, derikke kan vre til stede ved auktionen. Det er en forudstning, atkommissionen er Bruun Rasmussen i hnde i tilstrkkelig tidinden auktionen, s om ndvendigt bydernes kreditvrdighed kanundersges. Bruun Rasmussen ptager sig intet ansvar for eventu-elle fejltagelser, der mtte opst ved brug af denne service.

  KONDITIONSRAPPORTER

  Bruun Rasmussen ptager sig, hvis det er muligt, at orientere nr-mere om katalognumrenes kondition og tilstand. Dette er mentsom en service for kunder, der ikke selv har mulighed for ved selv-syn at undersge numrene p eftersynet. Det understreges, at degivne oplysninger ikke kan gres til genstand for reklamationer; herhenvises til katalogteksten.

  FRITAGELSE FOR DANSK FULDMOMS

  Kbere skal iflge 2 betale fuldmoms af de varer der i katalogeter markeret med stjerne*.Nr virksomheder, der er momsregistrerede i andre EU-lande, kberhos Bruun Rasmussen og videreslger til private, skal der ikkebetales dansk moms, men moms i henhold til de regler der glder,hvor den udenlandske virksomhed er momsregistreret. Det tilrdesat sge oplysning hos de lokale myndigheder.

 • 110 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  C O N D I T I O N S O F P U R C H A S E

  1. BIDDING

  The buyer shall be the highest bidder at the hammer price. Anyperson bidding on behalf of a third party shall be liable in suretyfor completion of the sale.At the request of Bruun Rasmussen Kunstauktioner (hereinaftercalled Bruun Rasmussen), all bidders, whether they wish to makebids in person at the place of auction or commission bids by letteror fax or direct telephone bids, should be able to document theirability to pay and be able to provide proof of identity at any time.Bruun Rasmussen is entitled to refuse to accept a bid if, whenrequested, adequate security or adequate payment on account hasnot been rendered.Bids should be made by the bidder in person at the place of aucti-on or by written commission. Telephone bidding is possible withincertain conditions made out by Bruun Rasmussen. Bruun Rasmus-sen is not to be held responsible for any errors that may occurusing this service. The auctioneer shall have absolute discretion asto the increment of the bids. The auctioneer will also make decisi-ons in all cases of doubt regarding the bidding.

  2. PAYMENT

  The purchase price is the hammer price plus 25% in buyers premium,including VAT, for lots sold subject to the special VAT scheme forsales of Works of Art, Collectors items and Antiques, and second-hand goods by Public Auction (hereinafter called Special VAT).Certain lots are sold in accordance with specific rules on normalVAT arrangement (hereinafter called normal VAT), so that the pur-chase price is the hammer price plus an additional 20% in buyerspremium and VAT of 25% levied on both the hammer price andthe buyers premium. The lots subject to Full VAT are indicated assuch in the catalogue with an asterisk(*).Danish VAT registered buyers shall provide us with documentationof their SE-/CVR -number (VAT No.) as this has to be quoted onthe invoice for goods bought at full VAT.For some foreign buyers, specific VAT-exemption rules apply (cf.Article 3). VAT-exemption does not apply to private buyers fromthe EU who are considered as Danish buyers (cf. current Danishlegislation on Special VAT Scheme for Sales of Works of Art, Collec-tors items and Antiques by Public Auction).The purchase price falls due for payment when the goods havebeen knocked down. Payment may be made in cash, by Dankort,bankers cheque, travellers cheque, Visa-, Master-, Diners Club- orEurocard. Personal foreign cheques may only be used for paymentby prior arrangement.Payment may be made during or immediately after the auction.Under all circumstances payment must be made no later than eightdays from the date of the invoice.Should the purchase price not be paid by the due date, interest at1.5 % per new month will be charged.If the purchase price and interest are not paid within eight daysafter Bruun Rasmussen has sent its demand to the buyer, BruunRasmussen shall be entitled to rescind the sale and resell the goodsat a Bruun Rasmussen auction or privately, and to demand reim-bursement of any related losses from the defaulting buyer. Anyfurther profit on the sale shall be payable to the person who haddeposited the goods for sale by auction.If the defaulting buyer is entitled to proceeds from a sale of goodsby Bruun Rasmussen, Bruun Rasmussen shall be entitled to set offits receivables against its payables to the defaulting buyer.If the defaulting buyer has deposited other goods for sale, BruunRasmussen shall be entitled to sell such goods at a Bruun Ras-mussen auction without being bound by the reserve stipulated by

  the defaulting buyer. The defautling buyer shall not be entitled todemand the surrender of goods deposited for sale as long as thedebt payable to Bruun Rasmussen has not been discharged, regard-less of whether the value of such goods may be deemed to exceedthe debt payable.Bruun Rasmussen shall be entitled to refuse a bid made by a buyerwho is in default in respect to his payment obligations to BruunRasmussen, as well as a bid made by a third party on behalf ofsuch a defaulting buyer. Bruun Rasmussen shall further be entitledto demand a deposit as a condition of accepting any future bidsfrom such a purchaser.

  3. EXEMPTION FROM VAT

  Foreign buyers who fulfil the conditions stated below shall pay20% of the hammer price in buyers premium and shall not be sub-ject to Danish taxes and duties:

  A. BUYERS RESIDING IN ANOTHER EU MEMBER STATE:

  Buyers are exempt from paying Danish VAT as long as they haveprovided Bruun Rasmussen with documentation of their VATregistration. The VAT number will then be quoted on BruunRasmussens invoice.

  B. BUYERS RESIDING OUTSIDE THE EU:

  1 Dispatch through forwarding agent:

  Lots exported through a forwarding agent approved by BruunRasmussen are exempt from VAT.

  2 Export as personal luggage:

  Goods may be exempt from Danish VAT when the buyer perso-nally takes the goods out of the country as luggage, providedthe following conditions have been met:

  The invoice must have been paid and the Danish duty of 25%of the invoice amount must have been deposited with BruunRasmussen.

  a Buyers residing in Norway will be refunded the Danish VAT assoon as the invoice of sale has been returned to Bruun Rasmussenendorsed by the customs authorities of the country in questionor by any other authority with jurisdiction over matters of pur-chase tax with respect to official imports of goods into thecountry in question if the purchase price exceeds DKK 1,200.

  b Buyers residing in other countries outside the EU will berefunded the Danish VAT after the goods have been presentedfor customs clearance in connection with the departure of thebuyer from the EU. The exporters form should be returned toBruun Rasmussen after being endorsed with the customsauthorities export certificate if the purchase price exceeds DKK300 This also applies to the Faroe Islands and Greenland.

  4. PAYMENT OF TAXES AND DUTIES

  A. Buyers with VAT-registration in other EU member states whodo not wish to make use of Article 3 may instead choose topurchase items subject to Special VAT/Normal VAT in the samemanner as private buyers. Bruun Rasmussen must be notified ofthis before 10 a.m. on the following auction day.

  B. Buyers with VAT-registration in Denmark may choose to pur-chase subject to Normal VAT at 25% of the hammer price pluspremium. Bruun Rasmussen must be notified of this before 10a.m. on the following auction day.

 • 111BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  5. COLLECTION OF PURCHASES

  The purchase price must be paid in full before the purchased lotcan be passed over to the buyer. From the time of the lot beingknocked down to the buyer, until its collection, the purchased lotwill be held at the buyers own expense and risk.A storage fee will be charged for lots which have not been collectedwithin 14 days after the time of the lot being knocked down.Goods which have been paid for but not collected within 1 yearwill be resold at auction or privately at the buyer's expense.

  6. DISPATCH

  Should Bruun Rasmussen undertake the packaging and forwardingof purchased goods, this shall be done at the buyers own expenseand risk. Bruun Rasmussen shall thus not be held liable neither forany damage caused to purchased goods during dispatch nor forany missing consignments.

  7. DROIT DE SUITE

  Pursuant to current Danish legislation on Copyright, an artisticroyalty of 5% of the total hammer price plus the buyer's premium(20% excl. royalty) shall be collected on works of modern art by allDanish and some foreign artists. These works are identified in thecatalogue by CD for Copy-Dan, marked beside each relevant lotnumber. Bruun Rasmussen will from the buyer collect the royaltiesrequired on behalf of the artists' organisation Copy-Dan for any artwork subject to this law. There are no artistic royalties on art workssold for less than a hammer price of DKK 1,670.

  8. EXPORT LICENCE

  Applications for an export licence must be made to the Danish Cultu-ral Assets Committee when required in accordance with currentDanish legislation on the protection and preservation of culturalassets in Denmark. Where such a licence has not been obtained,the foreign buyer will be informed thereof immediately after the lothas been knocked down to the buyer. Another application will subse-quently be sent to the Danish Cultural Assets Committee by Bruun Ras-mussen on behalf of the buyer, now that the price is known. Shouldan export licence not be granted, the Danish Cultural Assets Com-mittee would be obliged to acquire the purchased lot at the pur-chase price, and the buyer would thus not be bound to the purchase.

  9. CATALOGUING

  All lots are sold in the condition in which they are found whenknocked down and as described in the catalogue with subsequentlypublished changes and modifications. Cataloguing is done accor-ding to the best of Bruun Rasmussens knowledge and on the cata-loguing principles stated.The lots auctioned are often of some age or of a kind which makesit possible that they may contain defects, deficiencies, or may havebeen subject to restoration or damage not necessarily stated in thecatalogue. Catalogue pictures are for identification only and can-not be used for an evaluation of the condition of the goods.Any person who wishes to bid at an auction should therefore satisfyhimself of the condition of the lots for which he intends to bid bypersonal inspection at the preview held prior to the auction. Thecatalogue description is an indication of the prevailing oppinion ofscholars and expert at the time of the printing of the catalogue. Ifany doubts should arise after the purchase regarding the genuine-ness of the purchased lot or its conformance with the cataloguedescription, Bruun Rasmussen should immediately be informedthereof.

  Should the purchased lot be proved to be a forgery, or if the cata-logue description contains material errors which lead to a consi-derably higher hammer price than that which a correct cataloguedescription would presumably result in, the buyer shall be entitledto cancel the purchase, after which the buyer shall be reimbursedfor the total purchase price paid, up till a maximum amount of thehighest estimated price stated in the catalogue plus buyer's premiumand VAT, when applicable.For material errors in the catalogue description in respect to measure-ments or weight, compensation shall only be paid on a percentagebasis in proportion to the difference.The right of cancellation of a purchase in pursuance of the presentconditions can only be exercised by the party who has bought thelot in question at Bruun Rasmussen and shall be subject to the pre-sentation of a claim for cancellation in writing to Bruun Rasmussenwithin 2 years of the purchase date and to the purchased lot beingreturned to Bruun Rasmussen in the same condition in any and allrespects which the purchased lot was in at the time of the lot beingknocked down to the buyer.In the event of cancellation the buyer shall not be entitled to claim pay-ment of interest on the purchase price nor shall the buyer be entitledto claim compensation for any other expenses or loss incurred,including any possible loss of profit in connection with reselling.It shall not be possible to state cancellation of a purchase in pursuanceof the above provisions if:

  a the catalogue description on the day the lot was knocked downto the buyer was in accordance with the then generally acceptedopinion of scholars and experts;

  b the only way of establishing whether the lot was a forgery atthe time of the publication of the catalogue was the implementa-tion of scientific processes, the validity of which was onlyacknowledged after the time of publication of the catalogue, orwhich would have required a disproportionate amount of cost,or which would have been impossible to carry out withoutdamaging the lot in question.

  Bruun Rasmussen Kunstauktioner

  COMMISSION

  Bruun Rasmussen undertakes to execute commission bids for bidderswho are unable to be present at the auction. It is a prere-quisitethat Bruun Rasmussen receives the commission sufficiently well inadvance of the auction for the bidders credit to be checked, ifnecessary. Bruun Rasmussen is not to be held responsible for anyerrors that may occur using this service.

  CONDITION REPORTS

  Bruun Rasmussen undertakes to provide further information aboutthe state and condition of the lots if possible. This is regarded as aservice for customers who are unable to make a personal inspectionof the lots at the preview. Bruun Rasmussen stresses that the informa-tion given cannot be used as the basis for complaints; complaintscan only be based on the catalogue text.

  EXEMPTION FROM VAT

  Buyers shall, according to 2, pay full VAT on lots marked with anasterisk*.No Danish VAT is to be paid when VAT registered companies fromother EU countries buy at Bruun Rasmussen and resell to privatebuyers, The private buyer then only has to pay VAT according to therules in force in the country where the foreign company is VAT re-gistered. For further information please consult your local authorities.

  The above is an English translation of the Danish version of the Conditions of Purchase. In case of dispute, only the Danish version of the present Conditions of Purchase of Bruun Rasmussen is valid.

 • 112 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  XKO M M I S S I O N S B U D

  C O M M I S S I O N B I D S

  Det er muligt at afgive kommissionsbud, hvis De ikke selvkan vre til stede p auktionsdagen. Denne service er gratis.

  Nr De afgiver en kommission, beder De vores kundeservicep Deres vegne byde op til et af Dem bestemt belb i ham-merslag.

  Der kan opst den situation, at en anden kber allerede harbudt det belb, som De nsker at afgive. Er De da villig til atg et bud hjere eller er De indforstet med at nummeretslges til anden side?

  nsker De ikke at byde hjere s skriv Max ud for belbet.Er De i tvivl om hvor hjt De vil byde, kan De hve budetmed op til ca. 15% eller ca. 25%.

  Salgsprisen kan blive hjere eller lavere end vurderingen, sder er ogs mulighed for at kbe til under den angivne vurdering. Vor kundeservice kber altid s billigt som muligttil Dem, som havde De selv vret tilstede p auktionen.

  Alle kommissioner behandles strengt fortroligt.

  Kommisionsbud skal vre Bruun Rasmussen i hnde senest3 timer fr auktionens start.

  SDAN BYDER DE:

  Udfyld blanketten KOMMISSIONSBUD med alle oplysninger.

  Angiv katalognummer.

  Angiv belbet De nsker at byde.

  Er dette Deres absolutte maximum bedes De anfre Max ikolonnen.

  De kan ogs forhje Deres bud med henholdsvis ca. 15%eller ca. 25%, ved at indikere dette i kolonnen.

  De bedes underskrive kommissionsblanketten og sikre Dem, atBruun Rasmussen modtager den i god tid inden auktionen.

  Hvis Deres oplysninger ikke er tilstrkkelige, kan Bruun Ras-mussen undlade at byde for Dem, ligesom Bruun Rasmussenikke kan gres ansvarlig for fejl ved budgivningen.

  Efter auktionen vil De kunne f oplysninger om priser p vorautomatiske 24 timers Hammerslagsoplysning p telefon33 43 69 08.

  INTERNET:

  Blanketten kommisionsbud kan ogs udfyldes og sendes viavores web-site: www.bruun-rasmussen.dk

  kundeservice

  kommissionsbud

  Seneste bud via web-site modtages 24 timer fr auktionensstart.

  For yderligere information, se Kbskonditioner, 1.

  It is possible to leave commission bids if you can not be present at the auction yourself. This service is free of charge.

  When leaving a commission bid, you are instructing ourcustomer service to bid up to a specified amount on yourbehalf.

  The situation can occur that another buyer has already bidthe same as you were prepared to. Are you then willing tobid further? If not the lot will be sold to another buyer.

  If you do not wish to exceed your bid then write Max, formaximum, next to the amount. You can also allow us to raise your bid by approx. 15% or approx 25%.

  The hammer price may be higher or lower than the estimatedprice, so it is possible to buy below the estimate. BruunRasmussen will always buy at the lowest price possible, as ifyou yourself had been present at the auction.

  All commission bids are strictly confidential.

  Commission bids must be submitted no later than 3 hoursprior to the start of the auction.

  HOW TO MAKE A COMMISSION BID:

  Complete the COMMISSION FORM with all pertinent infor-mation.

  Indicate the lot number.

  Indicate the amount you are prepared to bid.

  Should this amount be the absolute maximum, please writeMax in the appropriate column.

  You can also allow us to bid by up to approx. 15% orapprox. 25% more by indicating so.

  Sign the commission form and make sure that Bruun Rasmus-sen receives it in due time before the auction.

  If the information should be insufficient, Bruun Rasmussencan abstain from bidding. Bruun Rasmussen can not be heldresponsible for error in bidding or failure to execute bids.

  After the auction Bruun Rasmussens 24-hour hammerprice-information is available for sale results at +45 33 43 69 08.

  INTERNET:

  The commission form can also be found and submitted atour web-site: www.bruun-rasmussen.dk

  services

  commision bid

  Bids via the web-site are not accepted later than 24 hours prior to the auction.

  For additional information, please consult "Conditions ofpurchase" 1.

 • 113BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  XKO M M I S S I O N S B U D

  C O M M I S S I O N B I D S H AV N E N

  Skal vre Bruun Rasmussen i hnde senest 3 timer fr auktionens start.Must be submitted no later than 3 hours prior to the start of the auction.

  Navn Name: * .............................................................................................................................................................................Adresse Address: * ......................................................................................................................................................................Postnr./by City: * ........................................................................................................................................................................Land Country: * .............................................................. Fax: ................................................................................................Tel: * ............................................................................................................................................................................................e-mail: .............................................................................. CVR-nr. VAT No: ...........................................................................

  Bank: ................................................................................ Konto nr. Acct. No.: .....................................................................

  Adresse Address: ..........................................................................................................................................................................

  Postnr./By City: ............................................................... Land Country: ..............................................................................

  Tel: .................................................................................... Kontaktperson Contact: ..............................................................

  Obligatoriske felter er mrket med en stjerne * Mandatory fields are marked with an asterix *Undertegnede giver hermed fuldmagt til Bruun Rasmussen Kunstauktioner A/S om p mine vegne at kbe neden-nvnte katalognumre s fordelagtigt som muligt, inden for det af mig anfrte belb, i hammerslag.I hereby request that Bruun Rasmussen bid on my behalf on the following lots up to the prices indicated below.

  Undertegnede har udfyldt ovennvnte med de nskede oplysninger, samt har accepteret kbskonditionerne.The undersigned has supplied the required information and agrees to be bound by the conditions of sale.

  Signatur Signed: * ......................................................... B.R. kunde-nr. Client No.: ...........................................................

  Jeg nsker at modtage salgsresultater p de emnerjeg har budt p via e-mail dagligt efter auktion.I wish to receive sales results on the items I have been bidding on via e-mail every day after the auction.

  p e-mail adressen on this e-mail address: ..........................................................................................................................

  AUKTION NR AUCTION NO:

  Katalog nr. Beskrivelse Bud kr. Max +15% +25%Lot. No. Description Bid DKK

  Fortsttes nste side Please turn over

  Kommissionsbud kan ogs udfyldes og sendes via vores website: www.bruun-rasmussen.dkCommission bids can also be completed and submitted at our website: www.bruun-rasmussen.dk

  46

 • 114 BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  KO M M I S S I O N S B U D

  C O M M I S S I O N B I D S H AV N E N

  AUKTION NR AUCTION NO: *

  Skal vre Bruun Rasmussen i hnde senest 3 timer fr auktionens start.Must be submitted no later than 3 hours prior to the start of the auction.

  Katalog nr. Beskrivelse Bud kr. Max +15% +25%Lot. No. Description Bid DKK

  46

 • 115BRUUN RASMUSSEN AUKTION 46

  RET TIL NDRINGER FORBEHOLDES 2004 BRUUN RASMUSSEN GRAFIK OG DTP: LENE KLIBO TRYK: FROM & CO KATALOGPRIS KR. 50

  X

  INTERNATIONALE Eftersyn: 26. - 30. august

  MALERIER OG ANTIKVITETER 734 Auktion: 31. aug. - 10. sept.

  VIN AUKTION 735 Eftersyn: 31. aug. - 1. sept.

  Auktion: 1. september

  MODERNE KUNST OG DESIGN 736 Eftersyn: 30. sept. - 4. okt.

  Auktion: 5. - 8. oktober

  INTERNATIONALE Eftersyn: 25. - 29. november

  MALERIER OG ANTIKVITETER 737 Auktion: 30. nov. - 10. dec.

  BGER OG MANUSKRIPTER 738 Eftersyn: 25. - 29. november

  Auktion: 30. nov. - 1. dec

  VIN AUKTION 739 Eftersyn: 13. december

  Auktion: 13. december

  VIN AUKTION 98 Eftersyn: 13. oktober

  Auktion: 13. oktober

  KUNST OG DESIGN AUKTION 99 Eftersyn: 7. -10. oktober

  Auktion: 11. - 15. oktober

  KUNST OG DESIGN AUKTION 100 Eftersyn: 9. -12. december

  Auktion: 13. - 16. december

  VBEN AUKTION 47 Eftersyn 30. sept. - 4. okt.

  Auktion 4. oktober

  KUNST OG INDBO AUKTION 48 Eftersyn 30. sept. - 2. okt.

  Auktion 2. - 5. oktober

  KUNST OG INDBO AUKTION 48 Eftersyn 25. - 27. november

  Auktion 27. - 30. november

  KO M M E N D E AU K T I O N E R

  C O M I N G AU C T I O N S

 • info

  rmat

  ion F I N D V E J / F I N D YO U R WAY

  Pakhusvej

  Kalkbr

  nderih

  avnsgade

  Dam

  pfrgevej

  Folke

  Bern

  adot

  tes Al

  l

  ster V

  oldga

  de

  stb

  aneg

  ade

  GrnningenS

  tore Kongensgade

  Bre

  dgad

  e

  Am

  alie

  gade

  Esplanaden

  Am

  erikakaj

  Indiakaj

  Dag Hammarskjlds All

  AmalienborgSlot

  Kunstindustri-museet

  Kastellet

  Statens Museumfor Kunst

  sterportstation

  Fredericiagade

  Dronningens Tvrgade

  Sankt An

  Den lille Havfrue

  Bruun RasmussenKunstauktioner

  Bredgade 33

  Bruun Rasmussen HavnenAmerika Plads 11

  P

  bemrk:

  ny lyskurv

  Kbenhavn

  RdbyHelsingr

  Odense

  22

  21

  Enghavevej

  Torndalsvej

  Rylevej

  Hejrevej

  Engdalsvej

  Klydevej

  Stran

  dvangen

  Mgevej

  Mgevej

  Batterivej

  Tranevej

  Tranevej

  Stran

  dlyst A

  ll

  Stran

  dskade

  vej

  MalmKbenhavn C

  Avedre

  Sva

  ngsv

  ej 1-5

  Trnfalkevej

  Avedre H

  avnevej

  Gamm

  el K

  ge La

  ndev

  ej

  T I L H AV N E N F R A B R E D G A D E

  T I L F J E R N L AG E R E TI H V I D O V R E

 • T E M A G R N L A N D I C Aku

  nst

  og

  in

  db

  oH

  AV

  NE

  N

  AU

  KT

  IO

  N4

  6L

  R

  DA

  G D

  EN

  21

  . -

  MA

  ND

  AG

  DE

  N 2

  3.

  AU

  GU

  ST

  20

  04

  KATALOG 50 KR

  K U N S T I N D B O A U K T I O N