KUNST INDBO AUKTION kunst og indbo HAVNEN ?· TEMA GRØNLANDICA kunst og indbo HAVNEN AUKTION 46 LØRDAG…

 • Published on
  12-Jun-2018

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • T E M A G R N L A N D I C A

  kun

  st o

  g i

  nd

  bo

  HA

  VN

  EN

  A

  UK

  TIO

  N4

  6L

  R

  DA

  G D

  EN

  21

  . -

  MA

  ND

  AG

  DE

  N 2

  3.

  AU

  GU

  ST

  20

  04

  KATALOG 50 KR

  K U N S T I N D B O A U K T I O N

 • BRUUN RASMUSSEN KUNSTAUKTIONER

  AUKTIONSLIV 9

  forskellige retninger og er medTjners ord et udtryk for museets40 rs tilnrmelse til det 20. r-hundredes kunst.

  Louisiana har ikke altid vidst, hvordet ville hen. Det lyder defensivt,men jeg mener godt, det kan tolkesoffensivt, siger Tjner.

  Han bliver ofte bliver spurgt om,hvor museet skal bevge sig hen.

  Det kan jeg ikke svare p, for vibevger os derhen, hvor kunstenbevger sig hen. Kunstnerne laverkunst, og museerne kommer bag-efter. Fdekden m ikke lavesom, s det bliver museernes behovfor udstillinger og museumsfolkeneslyst til at profilere sig, der bliverden drivende kraft i, hvad kunst-nerne laver, understreger han.

  Med hensyn til samlingen er Lou-isiana, som alle andre, i fremtidensvold, og har svrt ved at lggestrategier for indkb. Tjner ermeget stolt af museets samling, ogogs udlandet anerkender den somvrende i international klasse.

  Knud og arkitekturen

  Siden bningen i 1958 er der mangegange bygget til det oprindeligemuseum, men nu er det slut, for-sikrer Tjner.

  Knud ville have udbygget publi-kumsfaciliteterne hernede ved van-det, men jeg var ikke enig med ham.Det var beboerne i Humlebk hel-ler ikke. Planerne vakte en storm afprotester mod det ellers vellidte mu-seum, der mtte trkke dem tilbage.

  Arkitekturen har altid spillet en megetvsentlig rolle for Knud W. Jensen,og Louisiana som arkitektonisk pro-jekt er ogs noget af det, der inter-esserer Tjner allermest. Man mg ind i Knuds hoved for at forstdet med arkitekturen. Knud var besataf at lave prgnante rammer foraktiviteterne. Det var p det punkt,at han forsgte at perfektionere sitengagement. Han var mcen ogrammeskaber - ikke kunstner. Hanhavde et drive og en stetisk vilje,der var lige s stor som de kunst-nere, der frembragte vrkerne. Hanlagde sin ildhu og omtanke i at frammerne til at vre perfekte forkunstnerne, siger Tjner.

  Nr man i dag ser ud over Louisi-anas bygningerne, der hviler i detsmukke, kuperede landskab vedvandet, er det benlyst, at Knud W.Jensens arkitektoniske projekt erlykkedes ganske godt.

  Kunsten ned i jenhjde

  Arkitekturen her p museet adskil-ler sig fra nsten alle andre museerved sm forhold. Du kan relatererummene til din krop. Statens Mu-seum for kunst fra omkring 1900var et forsg p at overbyde denmenneskelige skala under devisen

  Larger than anything. P Louisi-ana trkker man i stedet bygning-erne ned i en skala, der svarer til dehuse, man gerne vil bo i.

  Den arkitektoniske mission pLouisiana er, at der skal vre enform for genkendelighed. Jeg serdet nsten som et socialt projektat f kunsten ned i jenhjde ogsekularisere bygningerne. Intet erlngere fra Louisiana end klassiskekunstmuseer, udformet som tem-pler med hellige haller og s videre.

  Et af de vsentligste arkitektoniskeprincipper p Louisiana er, at museetaldrig udefra m virke monumen-talt. Museet kan godt byde p storebygninger, men de er altid byggetind i landskabet, sledes at manf.eks. udnytter et naturligt fald elleren naturlig stigning, ppeger Tjner.

  Man skal hele tiden rundt om det nste hjrne

  Et andet vsentligt arkitektoniskprincip p museet er relateret tildet faktum, at museet er et gmuseum frem for et glanemuse-um. Man skal bevge sig for at setingene.

 • B R U U N R A S M U S S E N H A V N E NAmerika Plads 11 . 2100 Kbenhavn

  Tel +45 7027 6080 . Fax +45 7027 6090

  havnen@bruun-rasmussen.dk

  www.bruun-rasmussen.dk

  kun

  st o

  g i

  nd

  bo

  HA

  VN

  EN

  A

  UK

  TIO

  N4

  6L

  R

  DA

  G D

  EN

  21

  . -

  MA

  ND

  AG

  DE

  N 2

  3.

  AU

  GU

  ST

  20

  04

  A U K T I O N / AU C T I O N

  lrdag 21. aug. kl. 13 ldre mbler .......................... 1 - 392

  sndag 22. aug. kl. 12 varia ................................. 1000 - 1593

  mandag 23. aug. kl. 13 malerier ............................ 2000 - 2409

  kl. 17 moderne malerier ............. 4000 - 4273

  moderne kunstindustri ..... 4300 - 4361

  moderne mbler ............... 4500 - 4640

  E F T E R S Y N / P R E V I E W

  torsdag 19. aug. kl. 10-18

  fredag 20. aug. kl. 10-18

  lrdag 21. aug. kl. 10-13

 • B N I N G S T I D / O P E N I N G H O U R S

  Mandag til fredag kl. 10 til 17

  Monday to Friday 10 am to 5 pm

  info

  rmat

  ion

  S A L G S R E S U LTAT E R / S A L E S R E S U LT S

  Hammerslags-priser fra de seneste auktioner kan ses p vores hjemmeside:

  Sales results from the latest auctions are available at our website:

  w w w. b r u u n - r a sm us s e n . d k Hammerslag

  Sales results

  F OTO S / P H OTO S

  Fotos af alle effekter kan ses p vores hjemmeside:

  Photos of all items are available at our website:

  w w w. b r u u n - r a sm us s e n . d k Auktionskataloger

  Catalogues

  Kommende auktionerComing auctions

  A F H E N T N I N G / D I S PATC H

  Kbte numre kan afhentes under og umiddelbart efter auktionen,dog senest onsdag den 1. september / Wednesday 1st Sept. at the latest.

  Af hensyn til efterflgende auktion, vil uafhentede varer blive krt p lager for kbers regning / Uncollected items will be sent into storage at the expence and risk of the buyer.

  pr. kat. nr. varia & malerier: 150,- pr. pbegyndt mnedpr. kat. nr. mbler: 300,- pr. pbegyndt mned

  Betaling foretages direkte til lagerchef Frank Hgh ved afhentning.

  Vi hber p Deres forstelse og indsats for en hurtig og problemfri ekspedition, s vi derved hurtigere, og mere effektivt kan forberede den nste auktion. P forhnd tak.

 • FRA 12. AUGUST KAN FOTOS AF ALLE EFFEKTER SES P: WWW.BRUUN-RASMUSSEN.DK

  3

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  1

  Davenport af nddetr og -rod. 19.-rhs. slutning. H. 80. B. 70. D. 60.

  2.000

  2

  Senempire sjlebord af mahogny, rekt-angulr bordplade, trepas fod medlvepoter. 19. rh. H. 73. L. 93. B. 61.

  2.000-3.000

  3

  Senempire sofa af mahogny prydet medudskringer i form af stiliseret blad-vrk samt lvepoter. Ca. 1840. H. 100. L. 204. D. 75.

  3.000

  4

  Bombformet kommode med top afrdbroget marmor. CB Hansen Mbel-etablissement. Louis XV form. H. 83. B.130. D. 65.

  Afbildet 8.000-10.000

  5

  Et st p 12 salonstole af hvidmaletog guldstafferet tr, kopstykke udsk-ret med musling. Regence form. (12).

  4.000-6.000

  6

  Chatol af egetr, overdel med to dre,underdel med skriveplade, bag hvilkentalrige skuffer, herunder ligeknkketfront med smal og tre store skuffer.Restaureret. 18. rh. H. 207. B. 118. D. 60.

  Afbildet 4.000-6.000

  7

  Hornung Mller spinet i kasse af hvid-malet tr, stafferet i farver med blom-ster og bladvrk. Sign. Hornung Ml-ler Kbenhavn 1932. Copi efter Johs.Hitchcock, London Anno c. 1700. H. 84. B. 196. D. 80.

  4.000

  8

  Ovalt Christian VIII piedestalskab afmahogny, front med dr. 19. rhs.midte. H. 142. B. 60. D. 38.

  Afbildet 8.000-10.000

  9

  Frederik VII sknk af sortstafferetnddetr, front med to skuffer, her-under to dre. 19. rhs. slutning. H. 90. B. 110. D. 49.

  3.000-4.000

  10

  Italiensk kommode af nddetr, bom-b formet, front med to sm og to storeskuffer. Rococo form. H. 81. B. 108. D. 47.

  3.000-4.000

  11

  Vitrine af rosentr indlagt med intar-sia, plade af grbroget marmor, frontmed glasdr bag hvilken hylder. Tran-sition form. H. 159. B. 72. D. 39.

  2.000-3.000

  12

  Louis XVI dragkiste af egetr, frontmed fem skuffer flankeret af kannele-rede hjrnekvartsjler. Danmark, 18.rhs. slutning. H. 127. B. 125. D. 58.

  6.000-8.000

  13

  Et st p seks engelske spisebordstoleaf mahogny, betrk af sort hestehr.Sheraton form. (6).

  3.000

  14

  Louis XVI dragkiste af egetr, frontmed fem skuffer flankeret af hjrne-kvartsjler med kapitler og baser afbronce. Danmark, 18. rhs. slutning.H. 134. B. 126. D. 42.

  Afbildet 8.000-10.000

  15

  Sknvirke mblement af mahogny, be-stende af sofa, bord, et par salonsto-le, et par bergerer samt tre lave lne-stole. Danmark, 1918. (9).

  8.000-10.000

  16

  Fransk senempire armstol af mahogny.19. rhs. midte.

  2.000

  m

  ble

  r

  4

  21. august kl.13

  14

  6 8

  auk 46 s.03-100 indhold Page 3 Tuesday, August 10, 2004 3:02 PM

 • NB : AFHENTNING AF KBTE EFFEKTER SENEST 1. SEPTEMBER 2004

  4

  BRUUN RASMUSSEN HAVNEN AUKTION 46

  17

  Christian VIII spejl i ramme af mahog-ny, gennembrudt top udskret medblomster og bladvrk. 19. rh. H. 200. B. 62.

  2.000-3.000

  18

  Napoleon III skab i boulle maner, pro-fileret top af sort marmor, front medto dre, rigt indlagt med ornamentikaf bronce p bund af skildpaddeskjold,prydet med forgyldt ornamentik. H.112. B. 134. D. 41.

  Afbildet 6.000-8.000

  19

  Fransk skabsmbel af rosentr, rigtindlagt med intarsia i form af blomsterog bladvrk, top prydet med galleri-kant, front med dr. Transition form. H. 68. L. 41. B. 33.

  2.000

  20

  Vitrine af mahogny, front og sider medglas, prydet med beslag af forgyldtbronce. Empire form. H. 156. B. 114. D. 36.

  2.000

  21

  Christian VIII buffet af mahogny, topmed gallerikant, front med fire skuffer,herunder fire dre, bag hvilken hylder.19. rhs. midte. H. 105. B. 178. D. 65.

  6.000