Kunst for alle? Om kunst og publikum

 • Published on
  18-Mar-2016

 • View
  219

 • Download
  4

DESCRIPTION

Program for rskonferansen 2010

Transcript

 • Publikum har i den senere tid blitt viet stor oppmerk-

  somhet i kulturlivet. Norsk kulturrd nsker underske

  nrmere hva denne dreiningen i oppmerksomhet kan

  bety for kunsten og for publikum. Innebrer den kte

  interessen for publikum noe mer og noe annet enn det

  kjente kulturpolitiske mlet om sikre et godt kultur-

  tilbud til alle? Vil en kulturpolitikk som i strre grad

  retter sin oppmerksomhet mot publikums behov ogs

  utfordre kunstlivets tenkemter?

  Det finnes en rekke mter forst og forholde seg til

  relasjonen mellom kunst og publikum p. Noen kunstnere

  har mottakeren med som en tenkt aktr i produksjonen,

  mens andre har behov for skille klart mellom den ska-

  pende prosessen og verkets mte med publikum. For-

  midlingsarenaene er mange, og publikum diskuteres ikke

  lenger som en ensartet gruppe. Men hva vet vi egentlig

  om publikum? Mye tyder p at kunstpublikummet ker,

  samtidig som befolkningen blir mer mangfoldig og

  sammensatt. Forblir kunstpublikummet kulturelt og

  sosialt sett smalt, eller ns nye grupper p en annen mte

  enn tidligere? Hvilke strategier bruker de ulike kunst-

  og kulturaktrene for n ut, og i s fall - til hvem?

  Kunsttilbudet har kt p steder der denne typen tilbud

  tidligere ikke fantes, og flere mennesker har tilgang til

  et mangfold av kulturopplevelser. Kunsten beveger seg

  ut og inn av gallerier og konsertsaler, tas i bruk p nye

  mter i samfunnsutviklingen, og formidlingssituasjonen

  er i stadig endring. kt bruk av digitale medier byr ek-

  sempelvis p nye muligheter for produksjon, distribusjon

  og formidling, og grensen mellom kunst og omgivelser

  utfordres. Er det slik at disse endringene frer til at flere

  publikumsgrupper opplever kunst som relevant og aktu-

  elt for sine liv? Og vil utviklingen skape et publikum som

  i kende grad forventer interaktivitet og delaktighet?

  Kulturrdet spr: Hva betyr publikum for kunsten,

  og hva betyr kunsten for publikum?

  velkommen til rs konferansen 2010!

  k u n s t f o r a l l e ? o m k u n s t o g p u b l i k u m

 • f r e dag 1 9 . n ove m b e r

  > 09:00 Videoklipp fra Vildanden Av vegard vinge og ida mller

  > 09:10 Scenekunst og publikum jon refsdal moe (teatersjef Black Box teater)

  > 09:25 Pecha Kucha: Kunstneren, verket og publikum Hvordan tenker kunstnerne p mottakerne i arbeidsprosessen?

  Noen kunstnere har publikum med som en tenkt aktr i produksjonen,

  mens andre har behov for skille klart mellom den skapende prosessen

  og verkets mte med publikum?

  Pecha Kucha med synne bull (Bull.Miletic), tore vagn lid (Transiteatret), nasra ali omar (musikker), stig sterbakken (forfatter), xxxxxxx

  Ordstyrer: erlend hyersten (direktr Kunstmuseene i Bergen).

  > 11:00 Pause

  > 11:30 Arenaer og kunstformidling Hva er aktuelle arenaer for kunstformidling i dag? Hvem henvender

  arenaene seg til, og hvilke mlsettinger har arenaene for sitt utadrettede

  arbeid? Hvordan blir kunsten pvirket av omgivelsene?

  > 11:30 Publikum p Litteraturhuset aslak sira myhre (leder Litteraturhuset)

  > 11:45 Panel: aslak sira myhre (Litteraturhuset), audun eckhoff (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og

  design), ragnhild dalheim eriksen (Riddu Riddu), lars petter hagen (Ultimafestivalen 2010) og tone ulltveit-moe (Drammen kommune)

  Ordstyrer: arnfinn bjerkestrand (Norsk Kulturrd)

  > 12:40 Bagasjeforedrag: Mlgrupper og formidlingens problem cathrine holst (sosiolog og redaktr av Nytt Norsk Tidsskrift):

  > 12:50 Tabanka Crew Saco Dancehall Crew

  > 13:00 Lunsj

  Med forbehold om endringer i programmet

  Konferansen arrangeres i samarbeid med Drammen kommune.

  Konferansen vil bli streamet direkte p kulturrad.no

  Koordinator: Hild Borchgrevink

  to r s dag 1 8 . n ove m b e r

  > 12:00 Registrering, kaffe og lett lunsj

  > 13:00 Folkofon ole hamre og helge lilletvedt

  > 13:15 Velkommen Velkomsthilsen ved Norsk kulturrds leder bentein baardson

  > 13:20 Innlegg ved kulturminister Anniken Huitfeldt

  > 13:45 skaffe seg et nytt publikum knut olav ms (kultur- og debattredaktr i Aftenposten)

  > 14:00 Kulturpolitikk og publikum, debatt Et av hovedmlene for norsk kulturpolitikk er sikre et stimulerende og ut-

  fordrende kulturtilbud for hele befolkningen. Innebrer interessen for publikum

  noe mer eller noe annet enn mlene om sikre et godt kulturtilbud til alle?

  Samtale mellom anniken huitfeldt (ap) ,

  henning warloe (h), ib thomsen (frp) og got valle (sv).

  Ordstyrer: I samarbeid med nrk p2 .

  > 14:45 Pause

  > 15:15 Strategies for audience development in the United Kingdom david brownlee (Audiences uk)

  > 15.45 Publikum og offentlighet Publikum er et mangfoldig begrep. I publikumsforskningen stilles det en rekke

  sprsml om hva som kjennetegner kunst- og kulturpublikummet. Hvor gr grensen

  mellom et publikum, offentligheten og markedet? Hvordan snakker man om

  publikum som passive mlgrupper eller aktive deltakere? Og er den

  sammenhengen kunsten presenteres i, med p definere hvem som er publikum?

  Reproduksjonen av publikum arild danielsen (frsteamanuensis i sosiologi, Hgskolen i Vestfold)

  Panel: arild danielsen , egil bjrnsen (Warwick University), shanti brahmachari (Den Mangfoldige Scene)

  og eva lveid mlster (kunstfilosof) Ordstyrer: asta busingye lydersen (journalist og musiker)

  > 16.30 Digitalisering, kunst og offentlige rom Digitale medier byr p nye muligheter for produksjon, formidling og

  opplevelse av kunst. Hvilke muligheter og begrensninger gir digitale

  plattformer for kunst? Betyr det kt tilgjengelighet til et strre

  mangfold av kunstopplevelser? Krever digitale medier ny kompetanse

  hos publikum? Stiller de nye krav til kunsten?

  Offentlighet, kunst og digitale medier eirik newth (forfatter og blogger)

  Panel: kristian meisingset (kulturredaktr Minerva), ida klingvall (kurator Drammens Museum) og per platou (pnek)

  Ordstyrer: asta busingye lydersen

  > 18:30 Besk til Drammens Museum Presentasjon av museet som forvalter et bredt kulturhistorisk materiale av gjenstander, bygninger og billedkunst fra eldre og nyere tid.

  > 19:30 Mottakelse p Papirbredden (Drammens kunnskapspark)

  > 20:00 Middag Union Scene

 • bentein baardson er leder for Norsk kulturrd, adm.

  direktr for Kilden Teater- og konsert-

  hus for Srlandet og regissr.

  arnfinn bjerkestrand er musiker og medlem av Norsk

  Kulturrd. Han har vrt forbunds-

  leder i Musikernes fellesorganisasjon

  og har sittet i diverse utvalg og styrer,

  herunder Musikkverkstedsordningen.

  Han har ogs vrt engasjert i etable-

  ringen av Rockheim i Trondheim.

  egil bjrnsenhar siden 2002 undervist i europeisk

  kulturpolitikk og kulturledelse ved

  Warwick University i Storbritannia.

  Bjrnsen har en PhD i kulturpolitiske

  studier. Tidligere har han blant annet

  arbeidet ved Nationaltheatret, British

  Council i Oslo og ved Royal Shake-

  speare Company. Fra hsten 2010 er

  han tilsatt ved Hgskolen i Agder.

  shanti brahmachari er instruktr, dramaturg og produ-

  sent. Hun er kunstnerisk og strategisk

  rdgiver for Den Mangfoldige Scene

  og har vrt kunstnerisk og daglig

  leder i Norsk Skuespillersenter og

  scenekunstkonsulent i Norsk kultur-

  rd, samt arbeidet ved Black Box

  Teater, British Council, Royal National

  Theatre og Tricycle Theatre.

  david brownleeer siden 2010 leder av Audiences UK,

  et nasjonalt nettverk av organisasjoner

  som arbeider med publikumsut-

  vikling og publikumsengasjement i

  Storbritannia. Med en universitets-

  grad i drama som utgangspunkt har

  han 20 rs erfaring i markedsfring,

  salg og organisasjonsbygging i kunst

  og kultursektoren. Han har arbeidet

  fem r i Arts Council England og har

  vrt med p etablere skalte Au-

  dience Development Agencies sentralt

  og lokalt.

  synne bull er billedkunstner med BFA og MFA

  i New Genres fra San Francisco Art

  Institute. Hun har jobbet sammen

  med den serbisk-amerikanske kunst-

  neren Dragan Miletic som Bull.

  Miletic siden 2000. Bull.Miletic har

  stilt ut internasjonalt og vrt artist in

  residence ved en rekke institusjoner.

  Hun er for tiden styreleder i Atelier

  Nord og styremedlem i PNEK, sitter

  i juryen p Fotogalleriet og er ansatt

  som frsteamanuensis ved Kunstaka-

  demiet i Oslo.

  arild danielsener frsteamanuensis i sosiologi ved

  Hgskolen i Vestfold. Han har arbei-

  det i en rrekke med kultursosiologis-

  ke emner, med srlig vekt p forhol-

  det mellom kulturelle klassifikasjoner

  og sosial dominans. Blant Danielsens

  publikasjoner kan nevnes Behaget

  i kulturen En studie av kunst- og

  kulturpublikum (2006) og Kulturell

  kapital i Norge (1998).

  audun eckhoffer direktr ved Nasjonalmuseet for

  kunst, arkitektur og design. Eckhoff

  er mag.art. i kunsthistorie ved Uni-

  versitetet i Oslo i 1993. Han har vrt

  konservator ved Museet for sam-

  tidskunst, og var direktr for Bergen

  Kunstmuseum fra 2002 til 2009. Han

  har tidligere vrt journalist i NTBs

  utenriksredaksjon i 10 r.

  ragnhild dalheim eriksener leder for den internasjonale urfolk-

  festivalen Riddu Riddu som ble arran-

  gert for 19. gang i 2010. Eriksen har en

  bachelorgrad i visuell kommunikasjon

  og markedsfring og er den ene halv-

  delen i bedriften Huui.

  lars petter hagener direktr og kunstnerisk leder for

  Ultimafestivalen i 2009 og 2010. Fra

  2003 til 2008 var han kunstnerisk

  leder for Ny Musikk og arrangerte her

  festivalen Happy Days sammen med

  Trond Reinholdtsen fra 2005 til 2009.

  Hagen er utdannet komponist, og er

  ogs aktiv som foredragsholder, skri-

  bent og musiker.

  ole hamreer musiker og komponist og str

  bak OiOi, (Opplevelse, Innlevelse,

  Oppsikt og Innsikt), som i mange r

  var uteprogrammet til Festspillene

  i Bergen. N er OiOi et selvstendig

  kunstformidlingskonsept. Folkofonen

  er instrumentet ikke alle kan spille p,

  men som til gjengjeld kan spille p

  alle. Ved hjelp av lyd, video og pianist

  Helge Lilletvedt opplever du et orgel

  av menneskestemmer, og et konkret

  mte mellom kunst og folk.

  cathrine holster dr. polit. i sosiologi og redaktr

  for Nytt Norsk Tidsskrift. Hun var

  ansatt som frsteamanuensis i sam-

  funnsvitenskapenes vitenskapsteori

  ved Universitetet i Bergen fra 2005

  til 2007. Fra 2008 er hun ansatt som

  postdoktorstipendiat ved Institutt

  for sosiologi og samfunnsgeografi og

  forsker ved ARENA Senter for euro-

  paforskning ved UiO.

  anniken huitfeldter kulturminister.

  erlend g. hyerstener kunsthistoriker og direktr for

  Kunstmuseene i Bergen. Fra 2004 til

  2009 var han direktr ved Srlandets

  Kunstmuseum. Hyersten er cand.

  philol. i kunsthistorie fra Universitetet

  i Bergen.

  asta busingye lydersener nestleder i Norsk kulturrd. Lyder-

  sen har bakgrunn som skuespiller,

  sanger og journalist. Hun er bosatt i

  Oslo og er medlem av revygruppen

  Queendom. Lydersen har deltatt i

  oppsetninger ved flere norske teatre

  samt en rekke film- og tv-produksjo-

  ner. Fra 2002 til 2006 var hun pro-

  gramleder i NRK Migrapolis.

  b i d r ag s y t e r e

 • kristian meisingseter kulturredaktr i Minerva og norsk-

  lrer p Sonans Privatgymnas.

  ignas krungleviciuskommer fra Litauen, men har bodd og

  virket i Oslo siden 2001. Han arbeider

  som bildekunstner og komponist og

  har hatt en rekke utstillinger og kon-

  serter p ulike norske og internasjo-

  nale kunstgallerier og konsertsteder.

  Krunglevicius arbeider for tiden med

  mastergrad i komposisjon ved Norges

  musikkhgskole.

  tore vagn lid er regissr og kunstnerisk leder for

  Transiteatret. Han har doktorgrad fra

  Institut fr Angewandte Theaterwis-

  senschaft i Giessen og har i tillegg stu-

  dert musikk, teaterestetikk, musikk-

  dramaturgi og politisk vitenskap ved

  bl.a. Universitetet i Bergen, Humboldt

  Universitt Berlin, Freie Universitt og

  Agder Musikkonservatorium.

  jon refsdal moeer teatersjef p Black Box Teater. Moe

  er cand.philol. i teatervitenskap fra

  Universitetet i Oslo. Han har siden

  1999 vrt anmelder og skribent for

  blant andre NRK, Norsk Shakespeare-

  og teatertidsskrift, Morgenbladet

  og Kunstkritikk. 20052008 var han

  universitetsstipendiat ved UiO.

  aslak sira myhrehar siden 2006 vrt daglig leder for

  Litteraturhuset i Oslo. Fram til januar

  2007 var han leder for Foreningen !les.

  Myhre var leder i Rd Valgallianse i

  perioden 19972003. Han sastt i kom-

  munestyret i Stavanger for RV og har

  vrt frstekandidat til stortingsvalget

  for samme parti. Hsten 2010 kom-

  mer han med essaysamlingen Herskap

  og tjenere.

  eva lveid mlsterer cand.philol. i kunstfilosofi fra

  Universitetet i Bergen. Hun under-

  viser i kunstteori ved Akademi for

  Scenekunst ved Hgskolen i stfold

  og er redaksjonssekretr i fagbladet

  Billedkunst. Lveid Mlster har vrt

  teoriansvarlig ved Robert Meyer

  Kunsthgskole og ansvarlig for foto-

  kunstserien i tidsskriftet Samtiden.

  eirik newth er cand. scient med hovedfag i teo-

  retisk strofysikk. Siden 1990 har han

  arbeidet p heltid som forfatter og

  formidler av naturvitenskap gjennom

  blogg, artikler og mer enn 20 bker.

  Newth brukes ofte som kommentator

  i radio og TV og er en ivrig tilhenger

  av alt som har med pent innhold og

  web 2.0 gjre.

  nasra ali omarNasra Ali Omar er slagverker og kom-

  ponist med et utall av samtidsmu-

  sikk-, elektronika- og teaterprosjekter

  bak seg. Hun har medvirket p en

  rekke innspillinger i inn- og utland.Er

  frontfigur i elektronikaduoen Nasra

  & Gaute.

  stig sterbakkendebuterte i 1984 og har siden gitt ut

  en rekke romaner og essaysamlinger.

  Hans seneste bker er oversatt til flere

  sprk, deriblant russisk og ameri-

  kansk. Han var kunstnerisk leder for

  Norsk Litteraturfestival fra 2006 til

  2008. Siste utgivelser er romanen Ikke

  forlat meg (2009) og essaysamlingen

  Dirty Things (2010).

  tabanka crewer Nordens strste Soca Dancehall

  Crew! - en showgruppe og ressurs-

  bank med bestende av 36 dansere

  og sangere med bakgrunn fra over 22

  etnisiteter. De spesialiserer seg p kari-

  biske og afrikanske danseuttrykk, og

  er eneste dansegruppe i Nord-Europa

  tatt opp i International Reggae Dance

  Union.

  ib thomsen (frp)er politiker, og medlem av Familie- og

  kulturkomiteen. Han ble innvalgt p

  Stortinget fra Akershus i 2005 og var

  medlem av Nittedal kommunestyre og

  formannskap 1987-2005. Thomsen er

  utdannet fra BI og Forsvaret.

  tone ulltveit-moeer kultursjef i Drammen kommune.

  got valleble innvalgt p Stortinget fra Hor-

  daland for Sosialistisk Venstreparti

  i 1997, og satt tre sammenhengende

  perioder til 2009. 1997-2001 var hun

  nestleder i Familie-, kultur- og admi-

  nistrasjonskomiteen. Valle er styrele-

  der i Norsk Publikumsutvikling. Valle

  er styreleder i Hordaland Teater og

  har styreverv i flere kunst- og kultur-

  institusjoner.

  henning warloe (h)er utdannet ved Norges Handels-

  hyskole. 20032007 var han byrd

  for finans, kultur og nring i Bergen

  kommune. Fra 2007 var Warloe byrd

  for kultur, idrett og nring. 20092013

  er Warloe innvalgt p Stortinget fra

  Hordaland fylke. Han er medlem i

  Kirke-, utdannings- og forskningsko-

  miteen.

  knut olav mser kultur- og debattredaktr i Aften-

  posten. Han har tidligere blant annet

  arbeidet som redaktr i Samtiden og

  forlagsredaktr i Universitetsforlaget.

  Han har utgitt et dusin bker innen

  filosofi, idhistorie, biografi, kjnns-

  forskning og samfunnsdebatt. ms

  er cand. philol. i filosofi og dr. philos.

  i medievitenskap, og har bl.a. mottatt

  prisene rets tidsskrift (for Samti-

  den), Den store journalistprisen (for

  Aftenposten) og Norsk biblioteksfore-

  nings respris.

  Interrogation(ignas krunglevicius)

  Videoinnstallasjon i Black Box,

  Union Scene 18.-19. september

  Interrogation bestr av en tokanals video med tekst

  og lyd, basert p et reelt avhr av en kvinne som har

  myrdet mannen sin. Krunglevicius mottok stipend

  fra Oslo kunstforenings og Sparebankstiftelsen

  DnB Nor for videoverket i 2009, hvor juryen

  bermmer kunstneren for evnen til

  involvere betrakteren intellektuelt,

  flelsesmessig og kreativt.

 • p r a k t i s k e o p p lys n i n g e r

  Tid og sted

  Konferansen arrangeres

  18. og 19. november 2010

  p Union Scene i Drammen.

  Konferanseavgift

  Ordinr avgift: kr 2000 ved

  pmelding fr 15. oktober.

  For profesjonelle kunstnere:

  kr 800. Ved pmelding etter

  15. oktober ker

  konferanseavgiften med kr 400.

  Konferanseavgiften inkluderer alle

  mltider f.o.m. lunsj 18. november

  og t.o.m. lunsj 19. november. Vi

  ber om at de som nsker middag

  og lunsj n eller begge dager

  krysser av for dette i pmeldingen.

  Innbetaling

  Giro for innbetaling blir sendt

  ut sammen med bekreftelse p

  din deltakelse. Det gjelder bde

  konferanseavgift og evt. giro for

  hotellopphold.

  Overnatting

  Vi har reservert rom p Comfort

  Hotel Union Brygge og First Hotel

  Ambassadeur, begge i nrheten av

  Union Scene.

  Meld deg p via vre nettsider for

  bestilling.

  Sosiale arrangementer

  Kl. 18.30 Besk til Drammens

  Museum buss fra Union Scene.

  Kl. 19.30 Mottakelse i Papirbreddens

  foaje og middag p Union Scene

  kl. 20.00

  Reise

  Reise til/fra Drammen bestilles

  og betales av den enkelte.

  fly- og togforbindelser:

  Oslo Lufthavn Gardermoen,

  flytog hvert 20 minutt til Drammen,

  tar ca 1 time.

  Torp flyplass Sandefjord,

  Torp-Expressen til Drammen,

  ca 1 time. Avgangstid ca. 30 min.

  etter Ryanair og Wizz Air flyankomster.

  Togforbindelser: Se www.nsb.no

  For bestille reise til rskonferansen

  kan du om nskelig benytte deg av

  VIA travel, kundenummer 226367.

  VIA online: www.viatravel.no

  Logg deg p med eget brukernavn og

  passord. Telefon: 23 15 05 70 eller

  e-post: oslo.reisebestilling@viatravel.no

  Pmelding

  Meld deg p via Internett

  www.kulturrad.no

  nsker du ikke melde deg

  p elektronisk, kan du benytte

  deg av pmeldingsskjema

  som kan hentes fra vre

  nettsider, eller f det tilsendt

  pr post ved henvendelse til

  Kulturrdet. Begrenset antall

  deltakere.

  Pmeldingen er bindende.

  Praktiske sprsml omkring

  pmelding og hotell rettes til

  Congress-Conference AS. Du vil

  motta en faktura i lpet av kort tid.

  Denne inkluderer alle kostnader

  i forbindelse med din pmelding.

  Congress-Conference AS tar

  forbehold om eventuelle endringer.

  Congress-Conference AS

  Pb 2694 Solli, 0204 Oslo

  Tel 22 56 19 30

  Faks 22 56 05 41

  E-post: nkr@congrex.no

  design: Rune Mortensen

  illustrasjon: Frode Skaren

  trykk: Grset