KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN UJIAN SEKOLAH - PART 1 - 6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kunci jawaban latihan soal ujian sekolah part 1-6.

Text of KUNCI JAWABAN SOAL LATIHAN UJIAN SEKOLAH - PART 1 - 6

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN

KUNCI JAWABANLATIHAN SOAL UJIAN SEKOLAH

KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL UJIAN2014PART 1 PART 6SleadiePage 1

MATERI KELAS VII

BAB I ( PART 1)

NOOPTIONNOODTION

1A/D11B

2C12B

3A13A

4A14A

5D15B

6D16B

7A17B

8C18D

9A19C

10C20A

BAB II ( PART 2 )

NOOPTIONNOOPTION

1A11C

2B12B

3C13A

4D14B

5C15C

6B16B

7A17A

8B18B

9C19C

10D20D

BAB III ( PART 3 )

NOOPTIONNOOPTION

1A9B

2A10C

3B11B

4A12D

5C13C

6D14A

7B15D

8D

BAB IV ( PART 4 )

NOOPTIONNOOPTION

1D9B

2A10A

3D11A

4B12A

5A13B

6A14A

7A15C

8C

MATERI KELAS VIII (PART 5)

BAB I

NOOPTION

1A

2C

3D

4A

5C

6B

7C

8A

9C

10A

BAB II

NOOPTION

1A

2A

3A

4B

5B

6C

7D

8B

9C

10A

BAB III

NOOPTION

1D

2A

3B

4B

5B

6D

7A

8B

9C

10A

BAB IV

NOOPTION

1B

2C

3C

4C

5C

6A

7B

8A

9A

10B

BAB V

NOOPTIONNOOPTION

1C9A

2A10B

3D11C

4D12B

5A13B

6D14A

7B15A

8A

MATERI KELAS IX

BAB I

NOOPTIONNOOPTION

1A9D

2A10C

3D11C

4A12D

5B13A

6A14D

7C15D

8B

BAB II

NOOPTIONNOOPTION

1C9B

2B10B

3B11A

4A12A

5B13D

6D14C

7C15A

8D

BAB III

NOOPTIONNOOPTION

1C12B

2C13C

3A14A

4C15C

5A16C

6A17B

7B18B

8C19B

9D20D

10A21B

11A22A

BAB IV

NOOPTIONNOOPTION

1A19C

2B20D

3A21B

4B22C

5A23A

6D24A

7D25B

8A26D

9D27A

10A28D

11C29A

12C30B

13B31A

14A32A

15B33D

16A34B

17A35A

18B

D