30
Kuljettajanohjeet Dynafleet

Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Kuljettajanohjeet Dynafleet

Page 2: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks
Page 3: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks
Page 4: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Dynafleet........................................................ 1Dynafleet...................................................... 1Tekninen kuvaus.......................................... 2Hallintavivut................................................ 4Näyttö........................................................... 7Valikot ja symbolit....................................... 7Valikkojen käyttö......................................... 8Järjestelmän käynnistys............................... 9Järjestelmän sulkeminen – valmiustila........ 9Tiedonsiirto................................................ 10Yleistä........................................................ 10Viesti.......................................................... 10Viestivalikko.............................................. 11Yleistä ajo- ja lepoaika............................... 12Tehtävä....................................................... 16Lokit........................................................... 16Kuljettajavalmennus.................................. 18Hätäkutsu & avunpyyntö........................... 19Ajopiirturin latausvalikko.......................... 19Asetukset.................................................... 21Järjestelmävirheet ja varoitukset................ 22

Sisällysluettelo

Page 5: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

DynafleetDynafleet on kuljetusten suunnittelujärjestelmä, johonon yhdistetty ajoneuvosuunnittelu, viestien käsittely jaajoneuvon tilan ja kuljettaja-aikojen automaattinenraportointi.Kuljettaja on koko ajan yhteydessä toimistoon.Toimistossa oleva ajojärjestelijä voi ohjata ajoneuvoneri paikkoihin eri tehtäviä varten. Kuljettaja voi lähettääviestejä toisille kuljettajille, toimistoon tai yksityisesti.Kuljettajan ja toimiston välinen yhteys yksinkertaistaasuuren osan tilaustenhallinnasta ja tehostaa kuljetustensuunnittelua. Kommunikointi keskustoimiston kanssatapahtuu GSM-matkapuhelinverkon kautta.Järjestelmä kerää tietoja ajopiirturista jamoottorinohjausyksiköstä. Dynafleet antaa kuljettajalletietoja ajoneuvosta ja kuljettajatoiminnoista. Tämämahdollistaa paremman kuljetustenhallinnan sekäajoneuvon käyttökustannusten, kuljettajan työpanoksensekä kuljettajan ajotavan taloudellisuuden seurannan.Luvussa ”Rakenne ja toiminta” kuvataan järjestelmäntärkeimmät toiminnot, jotka kaikkien kuljettajien ontunnettava. Luvussa ”Järjestelmänhallinta” onyhteenveto järjestelmästä sekä kuvaus järjestelmänkäynnistämisestä. Muissa luvuissa käsitelläänjärjestelmän toimintoja tarkemmin.

Dynafleet 1

Page 6: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Tekninen kuvaus

J3019628

Dynafleet koostuu kahdesta yksiköstä,Dynafleet Gateway ja Dynafleet Driver Tool.Dynafleet Gateway sisältää avunpyyntöpainikkeen,joka sijaitsee kojelaudassa. Dynafleet Driver Toolsisältää näppäimistön ja siihen on saatavanavalinnaisvarusteena erillinen värinäyttö. Dynafleet-yksikkö on yhdistetty erilaisiin ohjausyksiköihin jaajopiirturiin ajoneuvon elektroniikkaverkonvälityksellä. Kommunikointi keskustoimiston kanssatapahtuu GSM-matkapuhelinverkon kautta.

2 Dynafleet

Page 7: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

The Dynafleet Driver Tool sijaitsee kojetaulussa radionalapuolella. Näyttö sijaitsee kojelaudan päällä.Dynafleet Gateway sijaitsee sähkökeskuksessa.Kuljettajatiedot tallennetaan neljänä eri toimintona:ajoaikana, lepoaikana, työaikana ja odotusaikana. Kunajoneuvo liikkuu, toiminto rekisteröidäänautomaattisesti ajoaikana. Kun auto on paikallaan,tallennettava toiminto määräytyy ajopiirturin kuljettajan1 asetusten mukaisesti. Tiedot otetaan suoraanajopiirturista.Kaikki tiedot siirretään toimistoon jatkokäsittelyä jaseurantaa varten. Ajoneuvotiedot siirretään toimistoonGSM-verkon kautta. Jos kenttä on heikko, tiedottallennetaan tilapäisesti Dynafleet-järjestelmään. Myösperustietoraportit siirretään tarvittaessakeskustoimistoon. GPS-vastaanotin varmistaa, ettäjärjestelmäaika ja sijainti ovat oikein.

Rajoitettu toiminnallisuusJärjestelmä on kehitetty Volvon FH- ja FM-autoihin,mutta se voidaan asentaa myös mihin muuhunajoneuvoon tahansa. Tällöin järjestelmän toiminnoissaon kuitenkin joitakin rajoituksia, koska ajoneuvoissa onerityyppisiä ajopiirtureita, elektroniikkajärjestelmiä jne.verrattuna ajoneuvoihin, joille järjestelmä on kehitetty.

Dynafleet 3

Page 8: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Hallintavivut

J3019842

1 ”Esc”-näppäimellä on kaksi toimintoa tilanteenmukaan:• Lomakkeella, jossa voit valita eri arvoja, ”Esc”-näppäimen painaminen tarkoittaa, ettäperuutat asetuksen.• Muissa tapauksissa ”Esc”-näppäimenpainaminen tarkoittaa, että siirryt valikkopuussayhden tason ylöspäin.

2 ”Valitse”-näppäimellä on kolme toimintoatilanteen mukaan:

4 Dynafleet

Page 9: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

• Kysymyksen yhteydessä ”Valitse”-näppäimenpainaminen tarkoittaa Kyllä-vastausta.• Lomakkeella, jossa voit valita eri arvoja,”Valitse”-näppäimen painaminen tarkoittaa, ettävahvistat ja hyväksyt kyseisen asetuksen.• Valikossa ”Valitse”-näppäimen painaminentarkoittaa, että siirryt aktiiviseen vaihtoehtoon, ts.alivalikkoon, joka näkyy valkoisena tekstinämustalla taustalla.

3 IR-vastaanotin vastaanottaa signaalejanäppäimistöstä.

4 ”Ohjainristikko/Nuolinäppäimet; oikea, vasen,ylös ja alas”, siirtävät kohdistinta haluttuunsuuntaan.

5 Infrapunalähetin (IR) lähettää signaalit Dynafleet-yksikköön.

NäppäimistöKirjoita viestit näppäimistöllä. Suojaa näppäimistöauringonpaisteelta, kosteudelta, nesteiltä ja lialta.Näppäimistön IR-lähettimen on oltava suunnattunaDynafleet-yksikön IR-vastaanottimeen kirjoittamisenaikana.QWERTY- ja kyrillisen näppäimistön välillä vaihdetaanpainamalla samanaikaisesti ALT ja SHIFT, tai CTRL jaSHIFT.

Huomautus!Näppäimistä voi käyttää ainoastaankuorma-auton ollessa paikallaan.Ajon aikana näppäimistöä onsäilytettävä hansikaslokerossaradiohyllyllä. Siellä näppäimistö onsuojassa auringonvalolta eikä sepääse liikkumaan voimakkaissajarrutuksissa tai törmäyksissä.

OhjainristikkoDynafleet-laitteen yleisimmät toiminnot voidaansuorittaa ohjauspyörän lähellä kojelaudassa olevallaohjainristikolla.

Muoviosien ja IR-lähettimen/vastaanottimenhoitoPuhdista tavallisella auton sisäpintojenpuhdistusaineella. Kokeile ensin piilossa oleviinkohtiin, ettei pinta vahingoitu.

Dynafleet 5

Page 10: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Jos järjestelmä ei reagoi näppäinten painamiseen,tarkista, että IR-lähettimen ja IR-vastaanottimen linssitovat puhtaat. Linssit puhdistetaan pehmeällä, puhtaallaja kevyesti kostutetulla liinalla.

HätäkutsupainikeKojetaulussa tai radiohyllyssä on hätäkutsupainike.Painike täytyy pitää alaspainettuna vähintään kolmesekuntia hätäkutsun lähettämiseksi. Toimistonasetuksista riippuen kutsu lähetetään toimistoon jaVAS (Volvo Action Service)- tai Security Services -keskukseen. Jos ajoneuvoon on asennettu työkaluDynafleet Driver, ponnahdusviesti ilmoittaakuljettajalle meneillään olevan kutsun tilanpäivityksistä.

Lisävarusteet:Hätäpainikkeen tai avunpyynnön kirjoittamisen jälkeensinulle soittaa aina operaattori Dynafleetin online-sivustolla määriteltyyn puhelinnumeroon. Puheluntarkoituksena on vahvistaa tekemäsi toimenpide. Jos etsaa puhelua kohtuullisen ajan kuluessa, alkuperäinenpyyntösi on voinut epäonnistua sinustariippumattomista syistä. Suosittelemme tällöinyhteydenottoa palveluihimme perinteisimmillä tavoilla.

J3011613

Huomautus!Hätäkutsupainike toimii vain, kunjärjestelmä on kytketty päälle tai se onvalmiustilassa. Suosittelemmevalmiusajan asettamista sopivaksitoiminnon saatavuudenvarmistamiseksi. (Valmiusaikaa voimuokata Dynafleet online-sivustolla.Tarkista näiden muutosten tekojärjestelmän ylläpitäjältä).

6 Dynafleet

Page 11: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Näyttö

J3015818

Näyttöruutu on asennettu kojelaudan päälle. Näyttönousee ylös ja laskeutuu alas automaattisesti, kunjärjestelmä kytketään päälle tai sammutetaan.Käytä näytön puhdistamiseen vain pehmeätä ja kevyestikostutettua liinaa. Muut muoviosat puhdistetaantavallisilla auton sisäpintojen puhdistukseentarkoitetuilla puhdistusaineilla.

Huomautus!Varmista, ettei näytölle pääsenesteitä.

Valikot ja symbolitValikoiden ulkoasu vaihtelee. Esiintyvät symbolit jatoiminnot on kuvattu alla.

Oletusvalikko1 Symboli, joka osoittaa, missä järjestelmän osassa

kulloinkin ollaan: esim. Viesti-, Ajopäiväkirja- taiAsetusvalikossa.

2 Lukemattoman viestin symboli osoittaa, ettäviestilistassa yksi tai useampia lukemattomiaviestejä.

Dynafleet 7

Page 12: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

3 Alempi mittari näyttää GSM-peiton ja ylempiGPRS-peiton.

4 Aktiivinen vaihtoehto näkyy valkoisella tekstillämustalla taustalla.

5 Vierityslista, joka näyttää, että lisää tietoja onluettavissa. Näytä tiedot painamalla näppäintä”alas”.

J3019630

Valikkojen käyttöAlla olevassa esimerkissä kuvataan Dynafleetinvalikoiden käyttö. Esimerkissä näytetään, mitentekstiviesti lähetetään.1 Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan

”Viestit”.2 Aktivoi viestivalikko painamalla ”Valitse”.3 Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan

”Kirjoita uusi”.4 Jatka painamalla ”Valitse”.

8 Dynafleet

Page 13: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

5 Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan”Tekstiviesti (normaali merkistö)”.

6 Kirjoita uusi tekstiviesti painamalla ”Valitse”.7 Näppäile puhelinnumero ja viesti. Siirrä

kohdistinta kenttien välillä nuolinäppäimillä.8 Siirrä kohdistin nuolinäppäimillä kohtaan

”Lähetä”.9 Lähetä viesti painamalla ”Valitse”.

Järjestelmän käynnistys1 Käännä virta-avainta. Radio-asennossa järjestelmä

käynnistyy automaattisesti. Värinäyttö nouseeylös.

2 Järjestelmä tunnistaa kuljettajan automaattisestilukemalla digitaalisessa ajopiirturissa olevankuljettajakortin.

3 Alkutervehdyksen jälkeen järjestelmä onkäyttövalmis.

Järjestelmän sulkeminen – valmiustilaKun virta-avain käännetään asentoon 0, järjestelmäsiirtyy standby-tilaan. Näyttö sammuu ja kääntyy alas,ellei se ole jo alhaalla. Järjestelmä jatkaa tietojen keruutastandby-tilassa. Oltuaan standby-tilassa 2 tuntia (taijonkin muun toimiston määräämän ajan) järjestelmäsiirtyy lepotilaan ja lopettaa tiedonkeruun. Sen jälkeenjärjestelmä voidaan herättää SMS-viestillä, esim.lämpötilojen tai sijainnin seurannassa (järjestelmäherätetään GSM-yhteydellä).Järjestelmä kytkeytyy täysin päältä vain, kun virtakatkaistaan päävirtakytkimellä. Tässä tilassa Dynafleetei voi ottaa vastaan GSM-yhteydenottoja.

Varo!Odota 3 minuuttia ajon päätyttyä,ennen kuin katkaiset päävirran,muusa tapauksessa tiedot voivathävitä. Katso lisätiedot päävirrankatkaisemasta luvusta”Kuljettajanohjeet”

Dynafleet 9

Page 14: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

TiedonsiirtoJärjestelmään kerätyt ja talletetut tiedot siirretääntoimistoon, jossa ne kootaan yhteen ja dokumentoidaan.Tiedot siirretään toimistoon GSM-verkon välityksellä.

YleistäPäävalikossa on seuraavat valikkotoiminnot:ViestitViestien vastaanotto, lähetys ja hallinta.Ajo- ja lepoaikaNäyttää ajo- ja lepoajat.TehtävätSaapuvien tehtävien vastaanotto ja hallinta.LokiNäyttää ajoneuvon lokin.Hätäkutsu & avunpyyntöNäyttää meneillään olevan hätäkutsun tilan. Hätäkutsunlähetys ja tilan näyttö.Piirturin etälataus.Alustaa kuljettajakortin tai ajopiirturin massamuistinetälatauksen ja näyttää tiedonsiirron tilat.AsetuksetDynafleetin asetusten hallinta.SammutaAsettaa Dynafleetin valmiustilaan.

Dynafleet

Viestit

Ajo- ja lepoaika

Tehtävät

Loki

Hätäkutsu & avunpyyntö

Piirturin etälataus

Asetukset

Sammuta

ViestiViestivalikossa kuljettaja voi vastaanottaa, lähettää jakäsitellä viestejä.Kun Dynafleet-yksikkö on vastaanottanut yhden taiuseamman viestin, uuden viestin symboli näytetäännäytön oikeassa yläkulmassa ja kaiuttimesta kuuluuäänimerkki, jos se on päällä.Ajoneuvon ja toimiston välillä voidaan aina lähettääyksinkertaisia tekstiviestejä. Toimisto voi aktivoida

J3011516

10 Dynafleet

Page 15: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

SMS-, sähköposti- tai muokattuja viestejä (täytetäänvalmiille lomakkeelle).

ViestivalikkoViestivalikossa on seuraavat toiminnot:Kirjoita uusiKirjoita uusi viesti. Valitse toimistoon lähetettävä viesti,SMS tai sähköposti.SaapuneetLue ja käsittele vastaanotettuja viestejä. Navigoipaikkatietoon, jos GPS-koordinaattori on yhdistettyviestivalikkoon (ks. kappale Navigointi).LähtevätLue ja käsittele lähteviä viestejä.LuonnoksetKäsittele luonnoksia.LähetetytKäsittele lähetettyjä viestejä.OsoitteistoKäsittele osoitteiston yhteystietoja.

Kaksi tekstiviestimerkkityyppiä, joita voidaankäyttääKahta erilaista tekstiviestimerkkityyppiä voidaankäyttää.• Standardimerkistö - GSM-standardimerkistö, jolle ei

ole tukea kaikissa kielissä mutta joka toimii kaikissamatkapuhelimissa.

• Laajennettu merkistö - Käyttää unicode-merkistöä,joka tukee kaikkia kieliä. Viestit ovat lyhyempiä jakäyttäjän on varmistettava, että vastaanottajanmatkapuhelin soveltuu tämäntyyppistentekstiviestien vastaanottamiseen.

Viesti

Kirjoita uusi

Saapuneet

Lähtevät

Luonnokset

Lähetetyt

Osoitteisto

Dynafleet 11

Page 16: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Kohteeseen suunnistaminen navigaattorinavullaDynafleet-yksikkö on liitettävä yhteensopivaannavigointilaitteeseen. Kysy lisätietoja paikalliseltajälleenmyyjältäsi.Jos toimistolta tuleva viesti sisältää paikkatiedon, sevoidaan lähettää yksiköstä navigointilaitteeseen. Tämätehdään viestivalikosta (paina enteriä katsellessasiviestiä): Komento ”Navigoi kohteeseen...” voidaanvalita kohteen siirtämiseksi navigointilaitteeseen.

Yleistä ajo- ja lepoaikaValikkoa ”Ajo- ja lepoaika” käytetään helpottamaanajoaikasääntöjen noudattamista. Toiminto on asetettutoimimaan EU:n ajoaikasääntöjen mukaisesti yhdessäajopiirturin kanssa. Toimisto voi muuttaa asetuksia jasallia eri ajoaikoja.

Päävalikko - Ajo- ja lepoaikaValikossa Ajo- ja lepoaika on seuraavat alivalikot:Näytä kuljettajatoiminnot, näyttää kaikkienmeneillään olevien ja kertyneiden kuljettajatoimintojenajat.Anna eritellyt kuljettajatoiminnot, kuljettaja käyttäätarkan toiminnon antamiseen, kun hän ei oleajovuorossa.Näytön alaosassa näytetään meneillään olevattoiminnot:TCO: nykyinen toiminto ajopiirturissa, toiminnollekertynyt aika ja meneillään olevan toiminnon aika.DTJ: nykyinen toiminto, toiminnolle kertynyt aika jameneillään olevan toiminnon aika.

12 Dynafleet

Page 17: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Päävalikko - Näytä kuljettajatoiminnotJos kuljettaja on vaarassa rikkoa jotakin säädöstä,näytölle tulee siitä varoitus. Toimistoyksiköllä voidaanasettaa, kuinka paljon ennen säädöksen rikkoutumistavaroitus annetaan.

Näytä kuljettajatoiminnot

Lepoaika 01:00

Ajovuoro 04:15

Tauko 00:30

Vuorokauden ajoaika 08:45

1 viikon ajoaika 20:0

2 viikon ajoaika 75:0

Päivittäinen lepo 01:30

LepoaikaLepo- tai odotustoiminnon aika kyseisen lepojaksonalusta laskettuna. Uusi lepojakso käynnistyy, kunjärjestelmä rekisteröi toiminnon Ajo tai Työ.

AjovuoroYhteenlaskettu ajoaika edellisen lepoajan jälkeen. Se eisaa olla yli 4 t 30 min. Aika nollataan 45 minuutin tai15+30 minuutin lepoajan kuluttua.

TaukoLepoajan kesto. Siihen lisätään ajat, jotka ylittävätvähimmäislepoajat (15, 30 tai 45 minuuttia).

Vuorokauden ajoaikaYhteenlaskettu ajoaika kyseisen ajojakson aloittamisenjälkeen. Uusi vuorokautinen ajojakso alkaa, kunensimmäinen ajotoiminto rekisteröidäänvuorokausilepoehdon täyttymisen jälkeen.

1 viikon ajoaikaNäyttää kyseisen viikon kokonaisajoajan. Käynnistyyviikkolevon jälkeen. Enimmäismäärä on 6 ajovuoroaviikossa.

Dynafleet 13

Page 18: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

2 viikon ajoaikaNäyttää kahden viikon (edellisen ja kyseisen viikon)kokonaisajoajan. Aika ei saa ylittää 90 tuntia.

Päivittäinen lepoKahden ajovuoron välillä kertynyt lepoaika. Oltavavähintään 9 tuntia (lyhyt vuorokausilepo) tai 11 tuntia.

Muu kuljettajatoimintoEriteltyä kuljettajatoimintoa voi käyttää vasta senjälkeen, kun toimisto on aktivoinut sen. Se antaakuljettajalle mahdollisuuden määritellä toiminnonajopiirturin lepo/odotus/työtoimintojen lisäksi. Valittutoiminto raportoidaan toimistolle. Se voidaan valitavalikosta ”Aseta kuljettajatoiminnon erittely” taiponnahdusikkunasta, kun virta-avain käännetään off-asentoon. Toiminto päättyy, kun valitaan uusi tai ajoaloitetaan.Eritellyn kuljettajatoiminnon valinta ei vaikutaajoaikojen laskentaan toimintoa ”Lautta” lukuunottamatta. EU-säädökset edellyttävät toiminnon”Lautta” valitsemista ennen lautalle tai junaan ajoa.

Päävalikko - Näytä kuljettajatoiminnotNäytölle tulee varoitus, jos kuljettaja on rikkomaisillaanjotakin sääntöä. Toimistoyksikössä voidaan asettaa aika,joka määrää, kuinka paljon ennen säännön rikkomistavaroitus annetaan.

Näytä kuljettajatoiminnot

Lepoaika 01:00

Ajovuoro 04:15

Tauko 00:30

Vuorokauden ajoaika 08:45

1 viikon ajoaika 20:0

2 viikon ajoaika 75:0

Päivittäinen lepo 01:30

14 Dynafleet

Page 19: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

LepoaikaToiminnon lepo tai odotus aika kyseisen lepojaksonalusta. Uusi lepojakso alkaa, kun toiminto Ajo tai Työhavaitaan.

AjovuoroYhteenlaskettu ajoaika viimeisen kunnollisen lepoajanjälkeen. Se ei saa olla yli 4 tuntia ja 30 minuuttia.Ajoaika nollautuu 45 minuutin lepoajan tai 15 + 30minuutin lepoajan jälkeen.

TaukoKunnollisen taukoajan kesto. Ajat lasketaan yhteen, josne ovat pitempiä kuin lyhimmät taukoajat (15, 30 tai 45minuuttia).

Vuorokauden ajoaikaKokonaisajoaika kyseisen ajojakson alusta lukien. Uusipäivittäinen ajoaika alkaa, kun toiminto ajo havaitaanensimmäisen kerran säännönmukaisen päivittäisenlepoajan täytyttyä.

1 viikon ajoaikaNäyttää kyseisen viikon kokonaisajoajan. Käynnistyyviikkolevon jälkeen. Enintään 6 yhtäjaksoista ajovuoroaviikossa.

2 viikon ajoaikaNäyttää kahden viikon kokonaisajoajan (edellisen jakyseisen viikon). Aika ei saa olla pitempi kuin 90 tuntia.

Päivittäinen lepoYhteenlaskettu lepoaika kahden ajovuoron välillä.Oltava vähintään 9 tuntia (lyhyt päivittäinen lepo) tai 11tuntia.

Dynafleet 15

Page 20: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

TehtäväTehtävä koostuu suoritettavasta tehtävästä, paikasta,tehtävän tilasta, arvioidusta saapumisajasta jaarvioidusta lähtöajasta. Kuljettaja voi hyväksyä taihylätä tehtävän. Kuljettaja voi myös raportoida tehtävänedistymisestä tilauksen tilalla. Kun tilausvastaanotetaan, näytetään näytön yläosassa kuvake.Jokainen toimisto päättää itse, miltä tehtävät näyttävät.

J200701

Navigointi (lisävaruste)Dynafleet-yksikkö täytyy liittää yhteensopivaannavigointiyksikköön. Kysy lisätietoja paikalliseltajälleenmyyjältäsi.Jos toimistosta tullut ajotehtävä sisältää paikkatietoja,ne voidaan lähettää yksiköstä navigointijärjestelmään.Tämä tehdään valikosta, jossa ajotehtävä hyväksytään.Tämä valinta on käytettävissä vasta ajotehtävänhyväksynnän jälkeen. Valinta tehdään painamalla”valitse”, kun kohteen rivi näkyy korostettuna.

LokitSiirry lokivalikkoihin painamalla lokisymbolillavarustettua toimintonäppäintä tai päävalikon kautta.Lokin päävalikossa on käytettävissä järjestelmän kaikkilokit.

Loki

Matkaloki 1

Matkaloki 2

Ajoneuvon pitkäaikaisloki

Lämpötila

1 Nollaa: 2008-06-03, 09:49Ajoneuvon loki aktiivinen

2 Nollaa: 2008-06-03, 15:02Ajoneuvon loki keskeytetty

16 Dynafleet

Page 21: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Ajoneuvoloki 1 ja 2Näyttää kumuloituneet ajoneuvotiedot absoluuttisinaarvoina sekä % matkasta edellisen nollauksen jälkeen,kun toiminto on aktiivinen (ei keskeytetty).

Matkaloki 1

Matka 438,1 km

Polttoneste 163,2 litraa

Polttonesteen keskikulutus 37,2 l/100km

Tyhjäkäynti 21%

PTO 0%

AdBlue 6,2 litraa

Taloudellinen alue 69%

Ylikierrosalue 1%

Rullaustoiminnon käyttö 9%

Vakionopeudensäädin 22%

Ylinopeus 2%

Suurin vaihde 42%

Ajoneuvon pitkäaikaislokiAjoneuvon pitkäaikaisloki näyttää matkan,polttonesteenkulutuksen ja polttonesteenkeskikulutuksen kokonaisarvot.

Ajoneuvon pitkäaikaisloki

Matka 11523,2 km

Kulutus 36814,8 l

Polttonesteen keskikulutus 37,3 l/100km

Dynafleet 17

Page 22: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

LämpötilaVaatii Dynafleet-yksikköön liitetyn lisävarusteen. Kysylisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältäsi.Tämä näyttää perävaunun lämpötilan. Antureidenmäärästä riippuen voidaan näyttää enintään neljälämpötilaa.Jos anturiin on liitetty hälytys, tämä näytetään punaisillanumeroilla tai huutomerkillä (!) riippuen näytöstä, jollakuorma-auto on varustettu.

Lämpötila

Lämpötila 1 -18 ºC

Lämpötila 2 -7 ºC

Lämpötila 3 +4 ºC

Lämpötila 4 +12 ºC !

Perävaunun ovet Kiinni

Huurteenpoistajan tila Päällä

Nollaa: 2008-06-02, 09:49Näyttää edellisen nollauspäivämäärän/-ajan ja salliikuljettajan nollata vastaavan ajoneuvolokin.

Ajoneuvoloki aktiivinen tai ajoneuvolokikeskeytettyKuljettaja käyttää tätä toimintoa vaihtaakseenkeskeytetyn ja aktiivisen ajoneuvolokin välillä.

KuljettajavalmennusToimiston on ensin aktivoitava kuljettajaopastus. Seauttaa kuljettajaa parantamaan polttonesteenkulutustaehdottamalla eri toimenpiteitä ponnahdusikkunassa,kuten• ”Ajoneuvo on käynyt tyhjäkäynnillä liian pitkään.

Katkaise sytytysvirta.”• ”Vaihda isommalle polttoainetalouden

parantamiseksi”• ”Ajat liian lujaa. Hiljennä.”

18 Dynafleet

Page 23: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Hätäkutsu & avunpyyntöAvunpyyntöLähetä avunpyyntö. Kirjoita tarvittavat tiedottekstikenttään.Avunpyynnön tilaTässä näytetään lähetetyn avunpyynnön tila:lähetysaika, saapumisaika toimistoon, vastausaika japyynnön lähettäneen kuljettajan nimi.Hätäkutsun tilaTässä näytetään lähetetyn hätäpyynnön tila: lähetysaika,saapumisaika toimistoon, vastausaika ja pyynnönlähettäneen kuljettajan nimi. Lue lisäähätäkutsupainikkeesta kappaleesta ”Hätäkutsupainike”sivulla .Tilat poistetaan 7 päivän kuluttua pyynnönlähettämisestä. Viesti on silloin ”Ei meneillään oleviapyyntöjä”.Kuljettajalle ilmoitetaan uudesta tilastaponnahdusikkunaan tulevalla viestillä.

Hätäkutsu & avunpyyntö

Avunpyyntö

Avunpyynnön tila

Hätäkutsun tila

Ajopiirturin latausvalikkoPiirturin etälatausSiirry ajopiirturin etälatausvalikoihin päävalikon kautta.Tämä toiminto edellyttää, että ajoneuvoon on asennettuetälataustoimintoa tukeva digitaalinen ajopiirturi ja ettäpalvelu on otettu käyttöön. Kysy lisätietoja paikalliseltajälleenmyyjältäsi. Tätä valikkoa ei näytetä, jos toimintoei ole käytettävissä.Tilarivin kuvake ilmoittaa käyttäjälle taustallameneillään olevasta etälatauksesta. Jos latausepäonnistuu, näytetään erityinen kuvake ja tiedot ovatnähtävissä Kuljettaja- tai Piirturitiedon tila -valikoissa.

Tacho. Remote dl.

Aloita kulj.kortin lataus

Kuljettajatiedon tila

Aloita massam. lataus

Piirturitiedon tila

Tämä kuvake ilmoittaa käyttäjällätaustalla meneillään olevastaetälatauksesta.

Dynafleet 19

Page 24: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Tämä kuvake ilmoittaa, ettälatausprosessi epäonnistui. Tiedotovat nähtävissä Kuljettaja- taiPiirturitiedon tila -valikossa.

Aloita kulj.kortin latausAloittaa kuljettajakortin tietojen lataamisenajopiirturista toimistoon. Siirtoja sallitaan enintään yksipäivässä. Tietojen lataus tapahtuu taustalla ja tilastailmoitetaan ponnahdusikkunoissa ja Kuljettajatiedontila -valikossa.Toiminto edellyttää, että kuljettaja on kirjautunut DriverTool:iin omalla kuljettajakortillaan, joka on asetettuajopiirturiin (kuljettajan korttipaikalle).Harmaaksi merkitty valikkotoiminto tarkoittaa, ettätoimisto on poistanut toiminnon käytöstä.EU-määräykset edellyttävät vähintään yhtätiedonsiirtoa 28 päivän välein tai useamminmaankohtaisista määräyksistä riippuen.

Kuljettajatiedon tilaTämä valikko ilmoittaa kuljettajalle kuljettajatietojensiirroista:• Meneillään oleva siirto: kuka kuljettaja on aloittanut

siirron ja nykyinen tila.• Viimeksi onnistuneen siirron päiväys.• Päivämäärä, jolloin tiedot viimeksi olivat toimiston

käytettävissä.• Viimeisin varoitusviesti ja päivämäärä, jolloin se

vastaanotettiin.

Aloita massam. latausAloittaa ajopiirturin massamuistin latauksenajopiirturista toimistoon. Siirtoja sallitaan enintään yksipäivässä. Tietojen lataus tapahtuu taustalla ja tilasta

20 Dynafleet

Page 25: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

ilmoitetaan ponnahdusikkunoissa ja Piirturitiedon tila -valikossa.Harmaaksi merkitty valikkotoiminto tarkoittaa, ettätoimisto on poistanut toiminnon käytöstä.EU-määräykset edellyttävät vähintään yhtä siirtoa 90päivän välein.

Piirturitiedon tilaTämä valikko ilmoittaa kuljettajalle ajopiirturinmassamuistin siirroista:• Meneillään oleva siirto: kuka kuljettaja on aloittanut

siirron ja nykyinen tila.• Viimeksi onnistuneen siirron päiväys.• Päivämäärä, jolloin tiedot viimeksi olivat toimiston

käytettävissä.• Viimeisin varoitusviesti ja päivämäärä, jolloin se

vastaanotettiin.

AsetuksetAsetusvalikon kautta päästään kaikkiin säädettäviinjärjestelmäparametreihin. Muuta asetusta painamalla”Valitse” muutettavan asetuksen kohdalla ja selaanäytettäviä vaihtoehtoja nuolinäppäimillä. Hyväksymerkitty asetus painamalla ”Valitse”. Asetusvalikossavoidaan valita seuraavat vaihtoehdot:Näytönsäästäjä, asettaa näytönsäästäjänaktivoitumisajan tai kytkee toiminnon pois päältä.Kieli, valitsee halutun kielenYksiköt, valitsee eurooppalaiset, brittiläiset taiamerikkalaiset yksiköt.Äänenvoimakkuus, säätää kaiuttimienäänenvoimakkuuden.Kirkkaus, säätää näytön kirkkauden.Taustavalo, säätää näytön taustavalon.Näppäimistö, valitsee näppäimistön layoutin.

Asetukset

Näytönsäästäjä ▼

Kieli ▼

Yksiköt ▼

Äänenvoimakkuus ▼

Kirkkaus ▼

Taustavalo ▼

Näppäimistö ▼

Järjestelmän tiedot

Dynafleet 21

Page 26: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Järjestelmän tiedot, näyttää laitteiston version,sarjanumeron, tiedot ajopiirturista, tiedot yhdistetyistäUSB-laitteista ja tiedot yhdistetyistä navigointilaitteista.

Järjestelmävirheet ja varoituksetVikatilanteissa näytöllä näytetään vikailmoitus.Useimmiten vian, varoituksen tai viestin lukeminenvahvistetaan painamalla ”Esc”. Tällöin viesti katoaa,mutta ongelma jää jäljelle, ja se on korjattavamahdollisimman nopeasti.

Kuljettaja-aikavaroitustenponnahdusikkunatPonnahdusikkuna ”Kuljettaja-aikavaroitus” näytetään,kun kuljettaja on rikkomaisillaan ajoaikasäädöstä(säädöksen nimi ja jäljellä oleva aika) tai kun säädöstäon jo rikottu (säädös ja sen jälkeen ”rikottu” ja ylittynytaika). Tuetut varoitukset ovat:• Ajovuoro• Vuorokauden ajoaika• 1 viikon ajoaika• 2 viikon ajoaika• Päivittäinen lepo

Kuljettajan aikatietoikkunat• Lepoaika on pidettävä viikon aikana.• Normaali vuorokausilepo on 11 tuntia. Tämä jakso

oli lyhennetty vuorokausilepo.

Kuljettajan ajanhallintaikkunat• Oliko edellinen lepo viikkolepo?• Normaali viikkolepo on 45 tuntia. Onko OK pitää tätä

jaksoa viikkolepona?

22 Dynafleet

Page 27: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Ajopiirturin latausvaroitustenponnahdusikkunat”Kuljettajatiedon varoitus” -ponnahdusikkuna aukeaanäytölle, kun kuljettajatietoja ei ole siirrettyonnistuneesti toimistoon pitkään aikaan (toimistoasettaa kynnysarvon):• Kuljettajatietoa ei ole ladattu XX päivään.

Ladataanko nyt?

”Ajopiirturitiedon varoitus” -ponnahdusikkuna aukeaanäytölle, kun ajopiirturitietoja ei ole siirrettyonnistuneesti toimistoon pitkään aikaan (toimistoasettaa kynnysarvon):• Piirturitietoa ei ole ladattu XX päivään. Ladataanko

nyt?

Ajopiirturin lataustietojenponnahdusikkunat• Etälataus aloitettu. Odota…• Kuljettajatiedot voi lähettää vain kerran päivässä.

Jatketaanko?• Siirto käynnissä. Vertaa tilavalikkoa tulevista

päivityksistä.

Ajopiirturin latausvirheidenponnahdusikkunat• Ei yhteyttä toimistoon. Yritä myöh. uudelleen!• Virhe: edellytetään kirjautumista kulj.kortilla

tietojen lataamiseksi.• Virhe: tiedot on ladattu jo kertaalleen tänään.

Dynafleet 23

Page 28: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

AAjo- ja lepoaika, Dynafleet ................... 12Ajo- ja lepoaika ..................................... 12Asetukset-valikko, Dynafleet ................ 21

DDynafleet, lokit ...................................... 16Dynafleet, päävalikko ............................ 10Dynafleet ................................................. 1

HHätäkutsu & avunpyyntö, Dynafleet ..... 19Hätäkutsu & avunpyyntö ....................... 19Hätäkutsupainike ..................................... 6

JJärjestelmän sulkeminen, Dynafleet ........ 9

KKuljettajavalmennus, Dynafleet ............ 18

LLokit, Dynafleet .................................... 16

PPäävalikko, Dynafleet ........................... 10

SSäätimet, Dynafleet ................................. 4

TTehtävä, Dynafleet ................................ 16

VViestivalikko, Dynafleet ........................ 11

24 aakkosellinen hakemisto

Page 29: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks
Page 30: Kuljettajanohjeet - Volvo Trucks

Volvo Truck CorporationGöteborg, Sweden

21483733 Finish 11.2009 Printed in Sweden