of 48 /48
KULINARISK Książka kucharska PL

KULINARISK PL Książka kucharska · Tabela pieczenia Ciasta Produkt Górna/dolna grzałka Termoobieg Czas (min) Uwagi Tempera-tura (°C) Poziom pie-karnika Tempera-tura (°C) Poziom

  • Author
    votruc

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KULINARISK PL Książka kucharska · Tabela pieczenia Ciasta Produkt Górna/dolna grzałka...

KULINARISKKsika kucharska

PL

Spis treciTabela pieczenia 3Programy automatyczne 19Przepisy Wieprzowina/cielcina 20Przepisy Woow./Dziczyz./Jagnic. 23Przepisy Drb 25

Przepisy Ryba 28Przepisy Ciasto 30Przepisy Pizza/placek/chleb 37Przepisy Casserole/zapiekanki 41Produkty gotowe 45

Producent zastrzega sobie moliwo wprowadzenia zmian bez wczeniejszegopowiadomienia.

Tabela pieczenia

Czasy pieczeniaCzasy pieczenia zale od rodzajupotrawy, jej konsystencji oraz iloci.W pocztkowym okresie naleykontrolowa wyniki pieczenia. Pozwoli toodnale najlepsze ustawienia (mocygrzania, czasu pieczenia itp.) dlaposiadanych naczy, przepisw i ilocipotraw pieczonych przy uyciuomawianego urzdzenia.Naley cile przestrzega wskazwekumieszczonych na opakowaniu produktu.Jeli brak wskazwek, naley skorzysta zinformacji podanej w tabelach.

Temperatury i czasy pieczeniapodane w tabelach majwycznie charakterorientacyjny. Zale one odprzepisu, jakoci oraz ilociuytych skadnikw.

Porady dotyczce specjalnych funkcjipieczenia piekarnika

Podtrzymywanie temp.

Ta funkcja umoliwia podtrzymanietemperatury potrawy.

Temperatura zostanie automatycznieustawiona na 80C.

Podgrzewanie talerzy

Podgrzewanie talerzy i naczy.Rozoy rwnomiernie talerze i naczyniana ruszcie. Po upywie poowy czasuzamieni miejscami naczynia na grze i nadole.Temperatura jest automatycznie ustawionana 70C.Zalecany poziom umieszczenia potrawy: 3.

Wyrastanie ciasta

T automatyczn funkcj monawykorzysta do przygotowywaniadowolnego ciasta drodowego. Stwarzaona dobre warunki do wyrastania ciasta.Umieci ciasto w naczyniu odpowiednioduym do wyrastania i przykry wilgotnymrcznikiem lub foli plastikow. Umieciruszt na pierwszej pce i postawi na nimnaczynie. Zamkn drzwi i ustawi funkcj:Wyrastanie ciasta. Ustawi wymaganyczas.

POLSKI 3

Tabela pieczeniaCiasta

Produkt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) UwagiTempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Ciastaucierane

170 2 160 3 (2 i 4) 45 - 60 W foremcedo ciasta

Krucheciasto

170 2 160 3 (2 i 4) 20 - 30 W foremcedo ciasta

Sernik 170 1 165 2 80 - 100 W 26 cmforemce dociasta

Jabecznik(szarlot-ka)1)

170 2 160 2 (po leweji po pra-wej)

80 - 100 W dwch20 cmforemkachdo ciastaustawio-nych naruszcie

Strudel 175 3 150 2 60 - 80 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Tarta zdemem

170 2 165 2 (po leweji po pra-wej)

30 - 40 W 26 cmforemce dociasta

Biszkopt 170 2 150 2 40 - 50 W 26 cmforemce dociasta

Keks /Ciastoowocowe1)

160 2 150 2 90 - 120 W 20 cmforemce dociasta

Ciasto zeliwkami1)

175 1 160 2 50 - 60 W formiedo chleba

POLSKI 4

Produkt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) UwagiTempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Mae cias-teczka jeden po-ziom1)

170 3 150 - 160 3 20 - 30 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Mae cias-teczka dwa pozi-omy1)

- - 140 - 150 2 i 4 25 - 35 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Mae cias-teczka trzy pozio-my1)

- - 140 - 150 1, 3 i 5 30 - 45 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Ciastecz-ka / ciastaprzeka-dane je-den po-ziom

140 3 140 - 150 3 25 - 45 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Ciastecz-ka / ciastaprzeka-dane dwa pozi-omy

- - 140 - 150 2 i 4 35 - 40 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Ciastecz-ka / ciastaprzeka-dane trzypoziomy

- - 140 - 150 1, 3 i 5 35 - 45 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Bezy je-den po-ziom

120 3 120 3 80 - 100 Na blaszedo piecze-nia ciasta

POLSKI 5

Produkt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) UwagiTempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Bezy dwa pozi-omy1)

- - 120 2 i 4 80 - 100 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Bueczki1) 190 3 190 3 12 - 20 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Eklery je-den po-ziom

190 3 170 3 25 - 35 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Eklery dwa pozi-omy

- - 170 2 i 4 35 - 45 Na blaszedo piecze-nia ciasta

Tartypaskie

180 2 170 2 45 - 70 W 20 cmforemce dociasta

Ciastoowocowe zdu ilo-ci owo-cw

160 1 150 2 110 - 120 W 24 cmforemce dociasta

BiszkoptkrlowejWiktorii1)

170 1 160 2 (po leweji po pra-wej)

30 - 50 W 20 cmforemce dociasta

1) Nagrzewa wstpnie piekarnik przez 10 minut.

Chleb i pizzaProdukt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) Uwagi

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Biaychleb1)

190 1 190 1 60 - 70 1 - 2 bo-chenki po500 g

Chleb ytni 190 1 180 1 30 - 45 W formiedo chleba

POLSKI 6

Produkt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) UwagiTempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Buki1) 190 2 180 2 (2 i 4) 25 - 40 6 - 8 buekna blaszedo piecze-nia ciasta

Pizza1) 230 - 250 1 230 - 250 1 10 - 20 Na blaszedo piecze-nia ciastalub gbo-kiej blasze

Babeczki1) 200 3 190 3 10 - 20 Na blaszedo piecze-nia ciasta

1) Nagrzewa wstpnie piekarnik przez 10 minut.

ZapiekankiProdukt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) Uwagi

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Zapiekan-ka makar-onowa

200 2 180 2 40 - 50 W formie

Zapiekan-ka war-zywna

200 2 175 2 45 - 60 W formie

Quiche1) 180 1 180 1 50 - 60 W formie

Lasagne1) 180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 W formie

Cannello-ni1)

180 - 190 2 180 - 190 2 25 - 40 W formie

1) Nagrzewa wstpnie piekarnik przez 10 minut.

POLSKI 7

MisoProdukt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) Uwagi

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Woowina 200 2 190 2 50 - 70 Na ruszcie

Wieprzo-wina

180 2 180 2 90 - 120 Na ruszcie

Cielcina 190 2 175 2 90 - 120 Na ruszcie

Angielskapieczewoowa,lekko wy-pieczona

210 2 200 2 50 - 60 Na ruszcie

Angielskapieczewoowa,redniowypieczo-na

210 2 200 2 60 - 70 Na ruszcie

Angielskapieczewoowa,dobrzewypieczo-na

210 2 200 2 70 - 75 Na ruszcie

opatkawieprzowa

180 2 170 2 120 - 150 Ze skr

Golewieprzowa

180 2 160 2 100 - 120 2 sztuki

Jagnicina 190 2 175 2 110 - 130 Udziec

Kurczak 220 2 200 2 70 - 85 W caoci

Indyk 180 2 160 2 210 - 240 W caoci

Kaczka 175 2 220 2 120 - 150 W caoci

G 175 2 160 1 150 - 200 W caoci

POLSKI 8

Produkt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) UwagiTempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Krlik 190 2 175 2 60 - 80 W kawa-kach

Zajc 190 2 175 2 150 - 200 W kawa-kach

Baant 190 2 175 2 90 - 120 W caoci

RybaProdukt Grna/dolna grzaka Termoobieg Czas (min) Uwagi

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Tempera-tura (C)

Poziom pie-karnika

Pstrg /Dorada

190 2 175 2 40 - 55 3 - 4 ryby

Tuczyk /oso

190 2 175 2 35 - 60 4 - 6 file-tw

Grill

Przed rozpoczciem pieczeniapiekarnik naley nagrzewaprzez 3 minuty.

Produkt Ilo Tempera-tura (C)

Czas (min) Poziom pie-karnikaSztuki (g) 1. strona 2. strona

Steki 4 800 maks. 12 - 15 12 - 14 4

Befsztyki 4 600 maks. 10 - 12 6 - 8 4

Kiebaski 8 - maks. 12 - 15 10 - 12 4

Kotletywieprzowe

4 600 maks. 12 - 16 12 - 14 4

Kurczak(powki)

2 1000 maks. 30 - 35 25 - 30 4

Kebaby 4 - maks. 10 - 15 10 - 12 4

POLSKI 9

Produkt Ilo Tempera-tura (C)

Czas (min) Poziom pie-karnikaSztuki (g) 1. strona 2. strona

Pier zkurczaka

4 400 maks. 12 - 15 12 - 14 4

Hambur-ger

6 600 maks. 20 - 30 - 4

Filet rybny 4 400 maks. 12 - 14 10 - 12 4

Zapiekanekanapki

4 - 6 - maks. 5 - 7 - 4

Tosty 4 - 6 - maks. 2 - 4 2 - 3 4

Turbo grillWoowina

Produkt Ilo Temperatura(C)

Czas (min) Poziom piekar-nika

Piecze woowa lubfilet, lekko wypiec-zone1)

na kady cmgruboci

190 - 200 5 - 6 1 lub 2

Piecze woowa lubfilet, rednio wy-pieczone1)

na kady cmgruboci

180 - 190 6 - 8 1 lub 2

Piecze woowa lubfilet, dobrze wy-pieczone1)

na kady cmgruboci

170 - 180 8 - 10 1 lub 2

1) Rozgrza wstpnie piekarnik.

WieprzowinaProdukt Ilo (kg) Temperatura

(C)Czas (min) Poziom piekar-

nikaopatka, karkw-ka, szynka

1 - 1.5 160 - 180 90 - 120 1 lub 2

Kotlet, eberka 1 - 1.5 170 - 180 60 - 90 1 lub 2

Klops 0.75 - 1 160 - 170 50 - 60 1 lub 2

Golonka wieprzo-wa (obgotowana)

0.75 - 1 150 - 170 90 - 120 1 lub 2

POLSKI 10

CielcinaProdukt Ilo (kg) Temperatura

(C)Czas (min) Poziom piekarni-

kaPiecze cielca 1 160 - 180 90 - 120 1 lub 2

Gicz cielca 1.5 - 2 160 - 180 120 - 150 1 lub 2

JagnicinaProdukt Ilo (kg) Temperatura

(C)Czas (min) Poziom piekarni-

kaUdziec jagnicy,piecze jagni-ca

1 - 1.5 150 - 170 100 - 120 1 lub 2

Comber jagni-cy

1 - 1.5 160 - 180 40 - 60 1 lub 2

DrbProdukt Ilo (kg) Temperatura

(C)Czas (min) Poziom piekarni-

kaKawaki drobiu po 0,2 - 0,25 200 - 220 30 - 50 1 lub 2

Kurczak, pow-ka

po 0,4 - 0,5 190 - 210 35 - 50 1 lub 2

Kurczak, pular-da

1 - 1.5 190 - 210 50 - 70 1 lub 2

Kaczka 1.5 - 2 180 - 200 80 - 100 1 lub 2

G 3.5 - 5 160 - 180 120 - 180 1 lub 2

Indyk 2.5 - 3.5 160 - 180 120 - 150 1 lub 2

Indyk 4 - 6 140 - 160 150 - 240 1 lub 2

RybaProdukt Ilo (kg) Temperatura

(C)Czas (min) Poziom piekarni-

kaCaa ryba 1 - 1.5 210 - 220 40 - 60 1 lub 2

Termoobieg + para

Podczas pieczenia drzwiurzdzenia mona otwiera tylkow razie koniecznoci.

POLSKI 11

Produkt Temperatura(C)

Czas (min) Poziom pie-karnika

Zapiekanka z makaronu 190 - 200 30 - 40 2

Zapiekanka ziemniaczana 180 - 200 60 - 75 2

Moussaka 150 - 170 60 - 75 2

Lasagne 170 - 190 55 - 70 2

Cannelloni 170 - 190 55 - 70 2

Pudding chlebowy 170 - 190 45 - 60 2

Pudding ryowy 170 - 190 40 - 50 2

Ciasto z jabkami 150 - 160 45 - 60 2

Biay chleb 180 - 190 45 - 55 2

Termoobieg (niska temp.)T funkcj naley stosowa doprzygotowywania delikatnego, chudegomisa lub ryb, gdzie temperatura wewntrzproduktu nie powinna przekracza 65C.Nie jest ona odpowiednia doprzyrzdzania takich potraw, jak misoduszone w sosie wasnym czy tusta pieczewieprzowa. W celu zapewnieniaodpowiedniej temperatury wewntrzproduktu mona uy czujki temperatury(patrz tabela dla czujki temperatury).W cigu pierwszych 10 minut monaustawi temperatur piekarnika wprzedziale od 80C do 150C. Domylnatemperatura wynosi 90C. Po ustawieniu

temperatury piekarnik bdzie kontynuowapieczenie w temperaturze 80C. Nie naleyuywa tej funkcji do pieczenia drobiu.

Uywajc tej funkcji, naleyzawsze piec potrawy podprzykryciem.

1. Obsmay miso na patelni na pyciegrzejnej przez 1-2 minuty po kadejstronie.

2. Umieci gorc patelni z misem naruszcie piekarnika.

3. Umieci czujk temperatury w misie.4. Wybra funkcj: Termoobieg (niska

temp.) i ustawi odpowiedni docelowtemperatur wewntrz produktu.

Produkt Ilo Temperatura(C)

Czas (min) Poziom piekarni-ka

Piecze woowa 1000 - 1500 g 120 120 - 150 1

Filet woowy 1000 - 1500 g 120 90 - 150 3

Piecze cielca 1000 - 1500 g 120 120 - 150 1

POLSKI 12

Produkt Ilo Temperatura(C)

Czas (min) Poziom piekarni-ka

Steki 200 - 300 g 120 20 - 40 3

Rozmraanie

Produkt Ilo (g) Czas rozmra-ania (min)

Dalszy czas rozm-raania (min)

Uwagi

Kurczak 1000 100 - 140 20 - 30 Pooy kurczaka na od-wrconym spodku iumieci na duym tale-rzu. Obrci po upywiepoowy czasu.

Miso 1000 100 - 140 20 - 30 Obrci po upywie po-owy czasu.

Miso 500 90 - 120 20 - 30 Obrci po upywie po-owy czasu.

Pstrg 150 25 - 35 10 - 15 -

Truskawki 300 30 - 40 10 - 20 -

Maso 250 30 - 40 10 - 15 -

mietana 2 x 200 80 - 100 10 - 15 Take lekko zmroonamietana daje si dobrzeubi.

Tort 1400 60 60 -

Pasteryzowanie Naley stosowa wycznie soiki do

pasteryzowania o tych samychrozmiarach.

Nie stosowa soikw z zamkniciemtypu twist-off, zamkniciem bagnetowymani puszek metalowych.

Korzystajc z tej funkcji, naley uywapierwszego poziomu piekarnika od dou.

Umieci na blasze do pieczenia niewicej ni sze jednolitrowych soikwwekowych.

Napeni soiki do takiego samegopoziomu i zamkn obejmami.

Soiki nie mog si styka. Na blach do pieczenia ciasta wla

okoo 1/2 litra wody, aby zapewniwystarczajc wilgotno w piekarniku.

Gdy pyn w soikach zacznie lekko wrze(po okoo 35-60 minutach w soikachjednolitrowych), naley wyczypiekarnik lub zmniejszy temperatur do100C (patrz tabela).

POLSKI 13

Owoce jagodoweProdukt Temperatura (C) Czas do zagotowa-

nia (min)Dalsze gotowanie wtemperaturze 100C

(min)Truskawki / Jagodylene / Maliny /Dojrzay agrest

160 - 170 35 - 45 -

Owoce pestkoweProdukt Temperatura (C) Czas do zagotowa-

nia (min)Dalsze gotowanie wtemperaturze 100C

(min)Gruszki / Pigwy /liwki

160 - 170 35 - 45 10 - 15

WarzywaProdukt Temperatura (C) Czas do zagotowa-

nia (min)Dalsze gotowanie wtemperaturze 100C

(min)

Marchew1) 160 - 170 50 - 60 5 - 10

Ogrki 160 - 170 50 - 60 -

Pikle 160 - 170 50 - 60 5 - 10

Kalarepa / Groch /Szparagi

160 - 170 50 - 60 15 - 20

1) Pozostawi w piekarniku po jego wyczeniu.

Suszenie Zakry blachy pergaminem lub

papierem niadaniowym. Aby uzyska lepszy rezultat, mona

zatrzyma proces w poowie czasu

suszenia, otworzy drzwi i pozostawi najedn noc w celu dokoczenia suszenia.

WarzywaProdukt Temperatura

(C)Czas (godz.) Poziom piekarnika

1 pozycja 2 pozycjeFasola 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

Papryka 60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

POLSKI 14

Produkt Temperatura(C)

Czas (godz.) Poziom piekarnika1 pozycja 2 pozycje

Warzywa(kwane)

60 - 70 5 - 6 3 1 / 4

Grzyby 50 - 60 6 - 8 3 1 / 4

Zioa 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4

OwoceProdukt Temperatura

(C)Czas (godz.) Poziom piekarnika

1 pozycja 2 pozycjeliwki 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4

Morele 60 - 70 8 - 10 3 1 / 4

Krojone jabka 60 - 70 6 - 8 3 1 / 4

Gruszki 60 - 70 6 - 9 3 1 / 4

Termoobieg + paroweCiasta i ciastka

Produkt Temperatura(C)

Czas (min) Poziompiekarnika

Uwagi

Ciasto z jabkami1) 160 60 - 80 2 W 20 cm foremce do cias-ta

Tarty 175 30 - 40 2 W 26 cm foremce do cias-ta

Ciasto owocowe 160 80 - 90 2 W 26 cm foremce do cias-ta

Biszkopt 160 35 - 45 2 W 26 cm foremce do cias-ta

Panettone1) 150 - 160 70 - 100 2 W 20 cm foremce do cias-ta

Ciasto ze liwka-mi1)

160 40 - 50 2 W formie do chleba

Mae ciasteczka 150 - 160 25 - 30 3 (2 i 4) Na blasze do pieczeniaciasta

POLSKI 15

Produkt Temperatura(C)

Czas (min) Poziompiekarnika

Uwagi

Ciastka 150 20 - 35 3 (2 i 4) Na blasze do pieczeniaciasta

Drodwki1) 180 - 200 12 - 20 2 Na blasze do pieczeniaciasta

Bueczki malane1) 180 15 - 20 3 (2 i 4) Na blasze do pieczeniaciasta

1) Nagrzewa wstpnie piekarnik przez 10 minut.

PlackiProdukt Temperatura

(C)Czas (min) Poziom pie-

karnikaUwagi

Z nadzieniemwarzywnym

170 - 180 30 - 40 1 W formie

Lasagne 170 - 180 40 - 50 2 W formie

Zapiekanka ziem-niaczana

160 - 170 50 - 60 1 (2 i 4) W formie

MisoProdukt Ilo (g) Tempera-

tura (C)Czas (min) Poziom pie-

karnikaUwagi

Piecze wiepr-zowa

1000 180 90 - 110 2 Na ruszcie

Cielcina 1000 180 90 - 110 2 Na ruszcie

Piecze woowa lekko wypiec-zona

1000 210 45 - 50 2 Na ruszcie

Piecze woowa rednio wy-pieczona

1000 200 55 - 65 2 Na ruszcie

Piecze woowa dobrze wy-pieczona

1000 190 65 - 75 2 Na ruszcie

Jagnicina 1000 175 110 - 130 2 Udko

Kurczak 1000 200 55 - 65 2 W caoci

POLSKI 16

Produkt Ilo (g) Tempera-tura (C)

Czas (min) Poziom pie-karnika

Uwagi

Indyk 4000 170 180 - 240 2 W caoci

Kaczka 2000 - 2500 170 - 180 120 - 150 2 W caoci

G 3000 160 - 170 150 - 200 1 W caoci

Krlik - 170 - 180 60 - 90 2 W kawakach

RybaProdukt Ilo (g) Tempera-

tura (C)Czas (min) Poziom pie-

karnikaUwagi

Pstrg 1500 180 25 - 35 2 3 - 4 ryby

Tuczyk 1200 175 35 - 50 2 4 - 6 filetw

Morszczuk - 200 20 - 30 2 -

Pizza

Przed rozpoczciem pieczenianaley nagrzewa wstpniepiekarnik przez 10 minut.

Produkt Temperatura (C) Czas (min) Poziom pie-karnika

Uwagi

Pizza (na cien-kim spodzie)

200 - 220 15 - 25 1 Na blasze dopieczenia ciasta

Pizza (z duiloci dodat-kw)

200 - 220 20 - 30 1 Na blasze dopieczenia ciasta

Mini pizza 200 - 220 15 - 20 1 Na blasze dopieczenia ciasta

Ciasto z jabka-mi

150 - 170 50 - 70 1 W 20 cm foremcedo ciasta

Tarta 170 - 190 35 - 50 1 W 26 cm foremcedo ciasta

Tarta cebulowa 200 220 20 30 2 Na blasze dopieczenia ciasta

POLSKI 17

Regeneracja

Przed rozpoczciem pieczenianaley nagrzewa wstpniepiekarnik przez 10 minut.

Produkt Temperatura (C) Czas (min) Poziom piekarnikaCasserole/zapiekanki 130 15 - 25 2

Makaron z sosem 130 10 - 15 2

Przystawki (np. ry,ziemniaki, makaron)

130 10 - 15 2

Dania na jednym tale-rzu

130 10 - 15 2

Miso 130 10 - 15 2

Warzywa 130 10 - 15 2

Chleb

Przed rozpoczciem pieczenianaley nagrzewa wstpniepiekarnik przez 10 minut.

Produkt Ilo Temperatura(C)

Czas (min) Poziom piekar-nika

Uwagi

Biay chleb 1000 g 180 - 190 45 - 60 2 1-2 bochenki,po 500 g ka-dy

Buki 500 g 190 - 210 20 - 30 2 (2 i 4) 6-8 buek nablasze dopieczenia

Chleb ytni 1000 g 180 - 200 50 - 70 2 1-2 bochenki,po 500 g ka-dy

Focaccia - 190 - 210 20 - 25 2 Na blasze dopieczeniaciasta

POLSKI 18

Tabela temperatur dla termosondy

Produkt Temperatura wewntrz produktu(C)

Piecze cielca 75 - 80

Gicz cielca 85 - 90

Angielska piecze woowa, lekko wypieczona 45 - 50

Angielska piecze woowa, rednio wypieczona 60 - 65

Angielska piecze woowa, dobrze wypieczona 70 - 75

opatka wieprzowa 80 - 82

Gole wieprzowa 75 - 80

Jagnicina 70 - 75

Kurczak 98

Zajc 70 - 75

Pstrg/dorada 65 - 70

Tuczyk/oso 65 - 70

Programy automatyczne

OSTRZEENIE! Patrz rozdziadotyczcy bezpieczestwa.

Programy automatyczneProgramy automatyczne oferuj optymalneustawienia dla kadego rodzaju misa orazinnych potraw. Programy do pieczenia misa z uyciem

funkcji: Automatyka wagowa (menu:Gotowanie wspomagane) funkcjaautomatycznie oblicza czas pieczenia.Aby jej uy, wymagane jestwprowadzenie ciaru potrawy.

Programy do pieczenia misa z uyciemfunkcji: Automatyczna termosonda(menu: Gotowanie wspomagane) funkcja automatycznie oblicza czaspieczenia. Aby jej uy, wymagane jest

wprowadzenie temperatury wewntrzproduktu. Po zakoczeniu programuzostanie wyemitowany sygnadwikowy.

Automatyczne przepisy (menu:Gotowanie wspomagane) funkcjawykorzystuje wczeniej zdefiniowanewartoci dla potrawy. Przygotowapotraw zgodnie z przepisem z tejksiki.

Potrawy z uyciem funkcji:Automatyka wagowa

Piecze wieprzowa

Piecze cielca

Duszone miso

POLSKI 19

Potrawy z uyciem funkcji:Automatyka wagowa

Piecze z dziczyzny

Piecze jagnica

Kurczak cay

Indyk cay

Kaczka caa

G caa

Potrawy z uyciem funkcji:Automatyczna termosonda

Karczek wieprzowy

Piecze woowa

Woowina po skandynaw.

Potrawy z uyciem funkcji:Automatyczna termosonda

Karczek z dziczyzny

Piecze jagnica rednia

Filet drobiowy

Caa ryba

KategorieW menu Gotowanie wspomagane potrawypodzielone s na kilka kategorii: Wieprzowina/cielcina Woow./Dziczyz./Jagnic. Drb Ryba Ciasto Pizza/placek/chleb Casserole/zapiekanki Produkty gotowe

Przepisy Wieprzowina/cielcina

Piecze wieprzowaUstawienia:Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 1000 - 3000 g.Sposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku i umieci waroodpornym naczyniu. Doda wod lubinny pyn; dno naczynia powinno byprzykryte warstw o gbokoci 20 - 40mm. Obrci piecze po okoo 30 minutach. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Karczek wieprzowyUstawienia:Automatyczna termosonda; temperaturawewntrz produktu: 75C.Sposb przygotowania:

Przyprawi miso do smaku, woytermosond i umieci miso waroodpornym naczyniu. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Golonka wieprzowaSkadniki: 1 golonka wieprzowa o wadze 0,8 - 1,2

kg 2 yki stoowe oleju 1 yeczka soli 1 yeczka sodkiej papryki szlachetnej 1/2 yeczki bazylii 1 maa puszka krojonych pieczarek

(280 g) woszczyzna (marchew, por, seler

naciowy, pietruszka) wodaSposb przygotowania:

POLSKI 20

Ponacina skr na caej golonce.Wymiesza razem olej, sl, papryk orazbazyli i rozprowadzi t mieszank nagolonce. Umieci golonk w brytfannie iuoy na niej pieczarki. Dodawoszczyzn i wod. Dno naczynia powinnoby przykryte warstw o gbokoci 10 - 15mm. Obrci piecze po okoo 30 minutach. Czas pieczenia: 160 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

opatka wieprzowaSkadniki: 1,5 kg opatki wieprzowej ze skr, z

modej wini sl pieprz 2 yki oliwy z oliwek 150 g drobno pokrojonego selera

naciowego 1 por, pokrojony w plastry 1 maa puszka drobno posiekanych

pomidorw (400 g) 250 ml mietany 2 obrane i rozgniecione zbki czosnku wiey rozmaryn i tymianekSposb przygotowania:Ostrym noem ponacina skr w romby.Przyprawi sol oraz pieprzem iprzyrumieni ze wszystkich stron na oliwie zoliwek w brytfannie ustawionej na polugrzejnym, nastpnie wyj. Dusi wbrytfannie seler naciowy i por w odrobinieoliwy z oliwek, nastpnie doda pomidory,mietan, zbki czosnku, rozmaryn itymianek, zamiesza. Na wierzch pooyopatk wieprzow. Wstawi do piekarnika. Czas pieczenia: 130 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Piecze cielcaUstawienia:

Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 1000 - 3000 g.Sposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku i umieci waroodpornym naczyniu. Doda wod lubinny pyn; dno naczynia powinno byprzykryte na wysoko 10 - 20 mm.Przykry pokrywk. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Gicz cielcaSkadniki: 1 tylna gicz cielca 1,5 - 2 kg 4 plastry gotowanej szynki 2 yki stoowe oleju 1 yeczka soli 1 yeczka sodkiej papryki szlachetnej 1/2 yeczki bazylii 1 maa puszka krojonych pieczarek

(280 g) woszczyzna (marchew, por, seler

naciowy, pietruszka) wodaSposb przygotowania:Zrobi 8 podunych naci wok giczy.Przekroi cztery plastry gotowanej szynkina p i umieci po jednym kawaku wkadym naciciu. Wymiesza razem olej,sl, papryk oraz bazyli i rozprowadzi tmieszank na giczy. Umieci gicz wbrytfannie i uoy na niej pieczarki. Dodawoszczyzn i wod. Dno naczynia powinnoby przykryte warstw o gbokoci 10 - 15mm. Obrci piecze po okoo 30 minutach. Czas pieczenia: 160 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

OssobucoSkadniki: 4 yki masa do przyrumienienia misa 4 plastry giczy cielcej o gruboci ok. 3 -

4 cm (cite w poprzek koci)

POLSKI 21

4 rednie marchewki pokrojone wdrobn kostk

4 odygi selera naciowego pokrojone wdrobn kostk

1 kg dojrzaych pomidorw, obranych zeskrki, przepoowionych, z usunitymrdzeniem i pokrojonych w kostk

1 pczek pietruszki, umytej i gruboposiekanej

4 yki masa 2 yki mki na panierk 6 yki oliwy z oliwek 250 ml biaego wina 250 ml bulionu misnego 3 redniej wielkoci cebule, obrane i

drobno posiekane 3 obrane i drobno pokrojone zbki

czosnku 1/2 yeczki tymianku i 1/2 yeczki

oregano 2 licie laurowe 2 godziki sl, wieo zmielony czarny pieprzSposb przygotowania:Roztopi 4 yki masa w brytfannie i dusiw nim warzywa. Wyj warzywa zbrytfanny.Umy plastry giczy cielcej, osuszy,przyprawi, a nastpnie obtoczy w mce.Otrzepa nadmiar mki. Rozgrza oliw zoliwek i przyrumieni plastry giczy narednim ogniu na kolor zotobrzowy.Wyj miso i wyla nadmiar oliwy z oliwekz brytfanny.Do pozostaych w brytfannie sokwmisnych doda 250 ml wina, przela dorondla i postawi na wolnym ogniu. Doda250 ml bulionu misnego oraz pietruszk,tymianek, oregano i pokrojone w kostkpomidory. Przyprawi sol i pieprzem.Ponownie doprowadzi do wrzenia.Woy warzywa do brytfanny, na wierzchpooy miso i pola sosem. Przykrybrytfann pokrywk i wstawi dourzdzenia.

Czas pieczenia: 120 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Nadziewany mostek cielcySkadniki: 1 buka 1 jajko 200 g mielonego misa sl, pieprz 1 posiekana cebula posiekana pietruszka 1 kg mostku cielcego (z wycit

kieszeni) woszczyzna (marchew, por, seler

naciowy, pietruszka) 50 g boczku 250 ml wodySposb przygotowania:Namoczy buk w wodzie, a nastpniewycisn. Wymiesza z jajkiem, misemmielonym, sol, pieprzem, posiekancebul i pietruszk.Przyprawi mostek (z wycit kieszeni) iwoy misne nadzienie do kieszeni.Nastpnie zaszy otwr.Umieci mostek w brytfannie, dodawoszczyzn, boczek i wod. Obrcikurczaka po okoo 30 minutach. Czas pieczenia: 100 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

KlopsSkadniki: 2 suche buki 1 cebula 3 yki posiekanej pietruszki 750 g mieszanego misa mielonego

(woowo-wieprzowego) 2 jajka sl, pieprz i papryka 100 g plastrw boczkuSposb przygotowania:

POLSKI 22

Namoczy suche buki w wodzie, anastpnie wycisn. Obra cebul i drobnoposieka, nastpnie poddusi j i dodaposiekan pietruszk.Wymiesza razem miso mielone, jajka,wycinite buki i cebul. Przyprawi sol,

pieprzem i papryk, umieci wprostoktnej brytfannie i przykry plastramiboczku. Doda odrobin wody i wstawi dopiekarnika. Czas pieczenia: 70 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Przepisy Woow./Dziczyz./Jagnic.

Piecze woowaUstawienia:Automatyczna termosonda. Temperaturawewntrz produktu: Lekko wypieczone - 48C rednio wypieczone - 65C Dobrze wypieczone - 70CSposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku, woytermosond i umieci miso waroodpornym naczyniu. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Woowina po skandynaw.Ustawienia:Automatyczna termosonda. Temperaturawewntrz produktu: Lekko wypieczone - 50C rednio wypieczone - 65C Dobrze wypieczone - 70CSposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku, woytermosond i umieci miso waroodpornym naczyniu. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Duszone miso

Nie uywa tego programu dopieczeni woowej i potraw zeschabu.

Ustawienia:

Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 1000-3000 g.Sposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku i umieci waroodpornym naczyniu. Doda wod lubinny pyn; dno naczynia powinno byprzykryte na wysoko 10 - 20 mm.Przykry pokrywk. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Woowina marynowanaMarynata: 1 l wody 500 ml octu winnego 2 yeczki soli 15 ziaren pieprzu 15 owocw jaowca 5 lici laurowych 2 pczki woszczyzny (marchew, por,

seler naciowy, pietruszka)Doprowadzi wszystko do wrzenia ipozostawi do ostygnicia.

1,5 kg misa woowegoPola woowin marynat, a zostanie wpeni przykryta, i pozostawi na 5 dni.

Skadniki do pieczeni: sl pieprz woszczyzna z marynatySposb przygotowania:Wyj woowin z marynaty i osuszy.Przyprawi sol oraz pieprzem iprzyrumieni ze wszystkich stron wbrytfannie, doda woszczyzn z marynaty.

POLSKI 23

Wla marynat do brytfanny. Dno powinnoby przykryte na wysoko 10 - 15 mm.Przykry brytfann pokrywk i wstawi dourzdzenia. Czas pieczenia: 150 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Karczek z dziczyznyUstawienia:Automatyczna termosonda. Temperaturawewntrz produktu: 70C.Sposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku, woytermosond i umieci miso waroodpornym naczyniu. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Piecze z dziczyznyUstawienia:Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 1000 - 3000 g.Sposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku i umieci waroodpornym naczyniu. Doda wod lubinny pyn; dno naczynia powinno byprzykryte na wysoko 10 - 20 mm.Przykry pokrywk. Poziom umieszczenia potrawy: 1

KrlikSkadniki: 2 combry zajcze 6 owocw jaowca (rozgniecionych) sl i pieprz 30 g stopionego masa 125 ml kwanej mietany woszczyzna (marchew, por, seler

naciowy, pietruszka)Sposb przygotowania:

Natrze combry zajcze rozgniecionymiowocami jaowca, sol oraz pieprzem iposmarowa stopionym masem.Umieci combry w brytfannie, polakwan mietan i doda woszczyzn. Czas pieczenia: 35 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Krlik w musztardzieSkadniki: 2 krliki, kady o wadze 800 g sl i pieprz 2 yki oliwy z oliwek 2 grubo posiekane cebule 50 g pokrojonego w kostk boczku 2 yki mki 375 ml bulionu z kurczaka 125 ml biaego wina 1 yeczka wieego tymianku 125 ml mietany 2 yki musztardy DijonSposb przygotowania:Pokroi krliki na 8 mniej wicej rwnychczci, przyprawi sol i pieprzem, anastpnie przyrumieni ze wszystkich stronw brytfannie ustawionej na polu grzejnym.Wyj kawaki krlika i podsmay cebuloraz boczek na kolor zotobrzowy.Posypa mk i zamiesza. Mieszajc, wlabulion z kurczaka z biaym winem itymiankiem. Doprowadzi do wrzenia.Doda mietan i musztard Dijon, woy zpowrotem miso do brytfanny, przykrypokrywk i wstawi do urzdzenia. Czas pieczenia: 90 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

DzikMarynata: 1,5 l czerwonego wina 150 g selera (korzeniowego) 150 g marchwi

POLSKI 24

2 cebule 5 lici laurowych 5 godzikw 2 pczki woszczyzny (marchew, por,

seler naciowy, pietruszka)Doprowadzi wszystko do wrzenia ipozostawi do ostygnicia.

1,5 kg misa z dzika (opatki)Zala miso marynat, a zostanie wpeni przykryte, i pozostawi na 3 dni.

Skadniki do pieczeni: sl pieprz woszczyzna z marynaty 1 maa puszka kurekSposb przygotowania:Wyj miso z marynaty i osuszy.Przyprawi sol oraz pieprzem iprzyrumieni ze wszystkich stron wbrytfannie ustawionej na polu grzejnym.Doda kurki i cz woszczyzny zmarynaty.Wla marynat do brytfanny. Dno powinnoby przykryte warstw o gbokoci 10 - 15mm. Przykry brytfann pokrywk i wstawido urzdzenia. Czas pieczenia: 140 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Piecze jagnicaUstawienia:Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 1000 - 3000 g.Sposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku i umieci waroodpornym naczyniu. Doda wod lubinny pyn; dno naczynia powinno by

przykryte na wysoko 10 - 30 mm.Przykry pokrywk. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Piecze jagnica redniaUstawienia:Automatyczna termosonda. Temperaturawewntrz produktu: 70C.Sposb przygotowania:Przyprawi miso do smaku, woytermosond i umieci miso waroodpornym naczyniu. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Udziec jagnicySkadniki: 2,7 kg udziec jagnicy 30 ml oliwy z oliwek sl pieprz 3 zbki czosnku 1 pczek wieego rozmarynu

(ewentualnie 1 yeczka suszonego) wodaSposb przygotowania:Umy udziec i osuszy, natrze oliw zoliwek i ponacina. Przyprawi sol ipieprzem. Obra i pokroi zbki czosnku,woy razem z gazkami rozmarynu wnacicia.Umieci udziec w brytfannie i doda wod.Dno naczynia powinno by przykrytewarstw o gbokoci 10 - 15 mm. Obrcipiecze po okoo 30 minutach. Czas pieczenia: 165 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Przepisy Drb

Kurczak cayUstawienia:

Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 900 - 2100 g.

POLSKI 25

Sposb przygotowania:Umieci kurczaka w aroodpornymnaczyniu i przyprawi do smaku. Poupywie okoo 30 minut obrci piecze nadrug stron. Na wywietlaczu pojawi siprzypomnienie. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Indyk cayUstawienia:Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 1700 - 4700 g.Sposb przygotowania:Umieci indyka w aroodpornym naczyniui przyprawi do smaku. Po upywie okoo30 minut obrci piecze na drug stron.Na wywietlaczu pojawi si przypomnienie. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Kaczka caaUstawienia:Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 1500 - 3300 g.Sposb przygotowania:Umieci kaczk w aroodpornym naczyniui przyprawi do smaku. Po upywie okoo30 minut obrci piecze na drug stron.Na wywietlaczu pojawi si przypomnienie. Poziom umieszczenia potrawy: 1

G caaUstawienia:Automatyka wagowa. Ustawianie zakresuciaru: 2300 - 4700 g.Sposb przygotowania:Umieci g w aroodpornym naczyniu iprzyprawi do smaku. Po upywie okoo30 minut obrci piecze na drug stron.Na wywietlaczu pojawi si przypomnienie.

Poziom umieszczenia potrawy: 1

Filet drobiowyUstawienia:Automatyczna termosonda; temperaturawewntrz produktu: 75C.Sposb przygotowania:Przyprawi filet z indyka do smaku, woytermosond i umieci miso waroodpornym naczyniu. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Udka kurczakaSkadniki: 4 udka kurczaka, kade o wadze 250 g 250 g crme frache 125 ml mietany 1 yeczka soli 1 yeczka papryki 1 yeczka przyprawy curry 1/2 yeczki pieprzu 250 g pokrojonych pieczarek

konserwowych 20 g mki kukurydzianejSposb przygotowania:Oczyci udka kurczaka i umieci wbrytfannie. Wymiesza razem resztskadnikw i pola mieszanin udkakurczaka. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Coq au VinSkadniki: 1 kurczak sl pieprz 1 yka mki 50 g sklarowanego masa 500 ml biaego wina 500 ml bulionu z kurczaka 4 yki sosu sojowego

POLSKI 26

1/2 pczka pietruszki 1 gazka tymianku 150 g pokrojonego w kostk boczku 250 g oczyszczonych i pokrojonych na

wiartki pieczarek kasztanowatych 12 obranych szalotek 2 obrane i rozgniecione zbki czosnkuSposb przygotowania:Oczyci kurczaka, przyprawi sol ipieprzem, posypa mk.Rozgrza sklarowane maso w brytfannieustawionej na ogniu i przyrumienikurczaka ze wszystkich stron. Wla biaewino, bulion z kurczaka i sos sojowy,doprowadzi do wrzenia.Doda pietruszk, tymianek, pokrojony wkostk boczek, pieczarki, szalotki i czosnek.Ponownie doprowadzi do wrzenia,przykry pokrywk i woy do piekarnika. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Pieczona kaczka w pomar.Skadniki: 1 kaczka (1,6 - 2,0 kg) sl pieprz 3 obrane i pokrojone w kostk

pomaracze, z ktrych usunito pestki 1/2 yeczki soli 2 pomaracze na sok 150 ml sherrySposb przygotowania:Oczyci kaczk, przyprawi sol orazpieprzem i natrze skrk pomaraczow.Nadzia kaczk pokrojonymi w kostk,przyprawionymi sol pomaraczami izaszy.

Umieci kaczk w brytfannie, piersi dodou.Wycisn sok z pomaraczy, wymiesza zsherry i pola kaczk.Wstawi do piekarnika. Obrci po 30minutach. Rozlegnie si sygna dwikowy. Czas pieczenia: 90 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Nadziewany kurczakSkadniki: 1 kurczak, 1,2 kg (z podrobami) 1 yka oleju 1 yeczka soli 1/4 yeczki papryki 50 g buki tartej 3 - 4 yki mleka 1 posiekana cebula 1 pczek posiekanej pietruszki 20 g masa 1 jajko sl i pieprzSposb przygotowania:Oczyci i osuszy kurczaka. Wymieszaolej, sl oraz papryk i natrze kurczaka.Nadzienie: Wymiesza tart buk zmlekiem. Woy posiekan cebul,pietruszk oraz maso do rondla i poddusi.Drobno posieka serce, wtrob orazodek i doda jajko. Wymiesza wszystkorazem i przyprawi sol oraz pieprzem.Umieci kurczaka (piersi w d) wbrytfannie, wstawi do urzdzenia. Poupywie 30 minut odwrci. Rozlegnie sisygna dwikowy. Czas pieczenia: 90 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

POLSKI 27

Przepisy Ryba

Caa rybaUstawienia:Automatyczna termosonda; temperaturawewntrz produktu: 65C.Sposb przygotowania:Przyprawi ryb do smaku, woytermosond i umieci miso waroodpornym naczyniu. Poziom umieszczenia potrawy: 1

Filet rybnySkadniki: 600 - 700 g filetw z sandacza, ososia

lub troci 150 g startego sera 250 ml mietany 50 g buki tartej 1 yeczka estragonu posiekana pietruszka sl, pieprz cytryna masoSposb przygotowania:Skropi filety rybne sokiem z cytryny ipozostawi na chwil, nastpnie zebranadmiar soku papierowym rcznikiem.Posypa filety z obu stron sol i pieprzem.Nastpnie uoy filety w nasmarowanejmasem aroodpornej formie.Wymiesza razem starty ser, mietan,buk tart, estragon i posiekanpietruszk. Natychmiast pola mieszankfilety rybne i pooy na nich mae kawakimasa. Czas pieczenia: 35 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

SztokfiszSkadniki:

800 g suszonego dorsza 2 yki oliwy z oliwek 2 due cebule 6 obranych zbkw czosnku 2 pory 6 czerwonych papryk 1/2 puszki posiekanych pomidorw

(200 g) 200 ml biaego wina 200 ml bulionu (court bouillon) pieprz, sl, tymianek, oreganoSposb przygotowania:Namoczy suszonego dorsza przez noc.Nastpnego dnia odcedzi i umieci wrondlu ze wie wod, postawi na polugrzejnym i doprowadzi do wrzenia.Nastpnie zdj z pola grzejnego ipozostawi do ostygnicia.Wla oliw z oliwek na patelni i rozgrza.Obra i drobno pokroi cebul, rozgnieobrane zbki czosnku, pokroi i umy pory.Wrzuci razem na gorcy tuszcz ipodsmay przez krtk chwil. Z paprykiusun rdze i pokroi j w paski.Nastpnie wrzuci na patelni zposiekanymi pomidorami.Doda biae wino oraz bulion i gotowaprzez jaki czas na wolnym ogniu.Przyprawi pieprzem, sol, tymiankiem ioregano i gotowa na wolnym ogniujeszcze przez 15 minut.Wyj przestudzonego dorsza z rondla iosuszy papierowym rcznikiem. Zdjskr, usun oci i wszystkie petwy.Podzieli ryb na drobne czstki i umieciw aroodpornym naczyniu, wymieszan zwarzywami. Czas pieczenia: 30 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

POLSKI 28

Ryba w soliSkadniki: caa ryba, ok. 1,5 - 2 kg 2 niewoskowane cytryny 1 gwka kopru woskiego 4 gazki wieego tymianku 3 kg soli kamiennejSposb przygotowania:Oczyci ryb i natrze sokiem z dwchniewoskowanych cytryn.Pokroi koperek w cienkie paski i nadziaryb koperkiem oraz gazkami wieegotymianku.Umieci poow soli kamiennej w formie dopieczenia, na wierzch pooy ryb.Przykry ryb drug poow soli kamienneji mocno przycisn. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Nadziewane kalmarySkadniki: 1 kg rednich, oczyszczonych kalmarw 1 dua cebula 2 yki oliwy z oliwek 90 g ugotowanego ryu

dugoziarnistego 4 yki orzeszkw piniowych 4 yki porzeczek (rodzynek) 2 yki posiekanej pietruszki sl, pieprz sok z cytryny 4 yki oliwy z oliwek 150 ml wina 500 ml soku pomidorowegoSposb przygotowania:Intensywnie natrze kalmary sol, anastpnie opuka pod biec wod.Obra cebul, drobno posieka i dusi wdwch ykach oliwy z oliwek, a si zeszkli.Do cebuli doda ry dugoziarnisty, orzeszkipiniowe, porzeczki i posiekan pietruszk,

przyprawi sol, pieprzem i sokiem zcytryny. Luno nadzia kalmary mieszank izaszy otwr.Wla cztery yki oliwy z oliwek dobrytfanny i podsmay kalmary na polugrzejnym. Doda wino i sok pomidorowy.Przykry brytfann pokrywk i wstawi dourzdzenia. Czas pieczenia: 60 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Ryba na parzeSkadniki: 400 g ziemniakw 2 pczki szczypioru 2 zbki czosnku 1 maa puszka posiekanych pomidorw

(400 g) 4 filety z ososia sok z cytryny sl i pieprz 75 ml bulionu warzywnego 50 ml biaego wina 1 gazka wieego rozmarynu 150 ml wina 1/2 pczka wieego tymiankuSposb przygotowania:Ziemniaki umy, obra, pokroi w wiartki igotowa w osolonej wodzie przez 25 minut,nastpnie odcedzi i pokroi na plasterki.Szczypior umy i drobno pokroi. Obrazbki czosnku i pokroi na kawaki.Wymiesza szczypior i czosnek zposiekanymi pomidorami.Skropi filety z ososia sokiem z cytryny ipozostawi na chwil. Nastpnie osuszy iprzyprawi sol i pieprzem.Wymiesza warzywa z ziemniakami iumieci w natuszczonym aroodpornymnaczyniu, przyprawi, a na wierzch pooyososia.

POLSKI 29

Podla bulionem warzywnym i winem,posypa rozmarynem i tymiankiem. Czas pieczenia: 35 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

Pokusa JanssonaSkadniki: 8 - 10 ziemniakw 2 cebule 125 g filetw anchois 300 ml mietany 2 yki buki tartej pieprz wieo posiekany tymianek 2 yki masaSposb przygotowania:Ziemniaki umy, obra i pokroi w cienkiepaski. Cebul obra i pokroi w paski.

Wysmarowa masem aroodporn formdo pieczenia. Umieci jedn trzeciziemniakw i cebuli w naczyniu. Na wierzchpooy poow filetw anchois i przykryjedn trzeci cebuli i ziemniakw. Nawierzch pooy reszt filetw anchois.Przykry reszt cebuli i ziemniakw, tak abyziemniaki stanowiy grn warstw.Posypa pieprzem i posiekanymtymiankiem.Pola zalew z anchois i doda mietan.Posypa tart buk, a na wierzch pooymae kawaki masa. Czas pieczenia: 60 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Przepisy Ciasto

Biszkopt cytrynowySkadniki do ciasta: 250 g masa 200 g cukru 1 opakowanie cukru waniliowego (okoo

8 g) 1 szczypta soli 4 jajka 150 g mki 150 g mki kukurydzianej 1 paska yeczka proszku do pieczenia starta skrka z 2 cytrynSkadniki na polew: 125 ml soku cytrynowego 100 g cukru pudruInne: Kwadratowa forma do pieczenia o

dugoci 30 cm Margaryna do natuszczenia formy Buka tarta do posypania formySposb przygotowania:

Utrze w misce maso, cukier, skrk zcytryny, cukier waniliowy i sl na puszystmas. Nastpnie dodawa po jednym jajkui dalej uciera na puszyst mas.Doda do masy proszek do pieczeniawymieszany z mk i mk kukurydzian iwymiesza.Woy ciasto do natuszczonej i posypanejtart buk formy do pieczenia, wygadzi iwstawi do piekarnika.Po upieczeniu wymiesza sok cytrynowy zcukrem pudrem. Wyoy upieczone ciastona foli aluminiow.Zawin foli na brzegach ciasta do gry wtaki sposb, aby polewa nie wycieka.Naku ciasto drewnianym patyczkiem irozprowadzi polew pdzlem. Poczeka,a polewa lekko wsiknie w ciasto. Czas pieczenia: 75 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

POLSKI 30

Ciasto szwedzkieSkadniki: 5 jajek 340 g cukru 100 g stopionego masa 360 g mki 1 opakowanie proszku do pieczenia

(okoo 15 g) 1 opakowanie cukru waniliowego (okoo

8 g) 1 szczypta soli 200 ml zimnej wodyInne: Okrga forma do pieczenia o rednicy

28 cm, czarna, wyoona pergaminemSposb przygotowania:Utrze w misce cukier, jajka, cukierwaniliowy i sl na puszyst mas, mieszajcskadniki przez 5 minut. Nastpnie dodastopione maso i wymiesza.Doda do masy proszek do pieczeniazmieszany z mk, a nastpnie wymiesza.Na kocu doda zimn wod i dobrzewszystko wymiesza. Woy ciasto doformy do pieczenia, wyrwna i wstawi dopiekarnika. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

BiszkoptSkadniki: 4 jajka 2 yki gorcej wody 50 g cukru 1 opakowanie cukru waniliowego (okoo

8 g) 1 szczypta soli 100 g cukru 100 g mki 100 g mki kukurydzianej 2 paskie yeczki proszku do pieczeniaInne:

Okrga forma do pieczenia o rednicy28 cm, czarna, wyoona pergaminem

Sposb przygotowania:Oddzieli tka od biaek. Utrze tka zgorc wod, 50 g cukru, cukremwaniliowym i sol. Biaka ubi na sztywnoze 100 g cukru.Przesia przez sito mk, mkkukurydzian i proszek do pieczenia.Dokadnie wymiesza razem biaka i tka.Powsta mas dokadnie wymiesza zmk. Woy ciasto do formy dopieczenia, wyrwna i wstawi dopiekarnika. Czas pieczenia: 30 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

SernikSkadniki do ciasta: 150 g mki 70 g cukru 1 opakowanie cukru waniliowego (okoo

8 g) 1 jajko 70 g mikkiego masaSkadniki sernika: 3 biaka 50 g rodzynek 2 yki rumu 750 g chudego twarogu 3 tka 200 g cukru sok z jednej cytryny 200 g crme frache 1 opakowanie budyniu w proszku o

smaku waniliowym (40 g lubodpowiednia ilo proszku doprzygotowania deseru z 500 ml mleka)

Inne: Czarna okrga forma do pieczenia o

rednicy 26 cm, natuszczonaSposb przygotowania:

POLSKI 31

Przesia mk do miski. Doda resztskadnikw i wymiesza rcznym mikserem.Nastpnie odstawi ciasto na 2 godziny dolodwki.Mniej wicej 2/3 ciasta uoy nanatuszczonym spodzie formy do ciasta iponakuwa w wielu miejscach widelcem.Z pozostaego ciasta uformowa rant owysokoci okoo 3 cm.Ubi biaka na sztywno za pomoc miksera.Opuka rodzynki, dokadnie odsczy,spryska rumem i odstawi, aby dobrzenacigny.Doda do miski chudy twarg, tka,cukier, sok z cytryny, mietan crmefrache i budy w proszku, a nastpniedobrze wszystko wymiesza.Na kocu dokadnie wymiesza ubite biakai rodzynki z mas twarogow. Czas pieczenia: 85 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

Ciasto owocoweSkadniki: 200 g masa 200 g cukru 1 opakowanie cukru waniliowego (okoo

8 g) 1 szczypta soli 3 jajka 300 g mki 1/2 opakowania proszku do pieczenia

(okoo 8 g) 125 g porzeczek 125 g rodzynek 60 g posiekanych migdaw 60 g kandyzowanej skrki cytrynowej

lub pomaraczowej 60 g posiekanych kandyzowanych wini 70 g caych zblanszowanych migdawInne: Czarna okrga forma do pieczenia o

rednicy 24 cm

Margaryna do natuszczenia formy Buka tarta do posypania formySposb przygotowania:Utrze w misce maso, cukier, cukierwaniliowy i sl na puszyst mas.Nastpnie doda po jednym jajku i dalejuciera na puszyst mas. Doda do masyproszek do pieczenia wymieszany z mk,a nastpnie wymiesza.Doda owoce i wymiesza.Przeoy ciasto do przygotowanej formy irozprowadzi w taki sposb, aby rodekby nieco wklsy w stosunku do krawdzi.Udekorowa krawdzie i rodek ciastacaymi zblanszowanymi migdaami.Umieci ciasto w piekarniku. Czas pieczenia: 100 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

StruclaSkadniki na ciasto: 375 g mki 20 g drody 150 ml letniego mleka 60 g cukru 1 szczypta soli 2 tka 75 g mikkiego masaSkadniki do kruszonki: 200 g cukru 200 g masa 1 yeczka cynamonu 350 g mki 50 g posiekanych orzechw 30 g stopionego masaSposb przygotowania:Przesia mk do miski, na rodku zrobizagbienie. Pokruszy drode i woy dowgbienia w mce, wymiesza z mlekiem iczci mki z obrzea miski, posypamk, odstawi w ciepe miejsce ipoczeka, a na warstwie mki na cieciepojawi si pknicia.

POLSKI 32

Doda cukier, tka, maso oraz sl domki. Ze wszystkich skadnikw ugnieelastyczne ciasto drodowe.Pozostawi ciasto do wyronicia w ciepymmiejscu, a podwoi swoj objto.Nastpnie rozwakowa ciasto i uoy jena wysmarowanej blasze, nastpnieponownie pozostawi do wyronicia.Doda cukier, maso i cynamon do miski iwszystko wymiesza.Doda mk i orzechy, a nastpnie ugnieciasto, tak aby powstaa kruszonka.Rozprowadzi maso na wyronitymciecie i rwnomiernie pokry kruszonk. Czas pieczenia: 35 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Chaka drodowaSkadniki na ciasto: 650 g mki 20 g drody 200 ml mleka 40 g cukru 5 g soli 5 tek 200 g mikkiego masaSkadniki do nadzienia: 250 g siekanych orzechw woskich 20 g buki tartej 1 yeczka mielonego imbiru 50 ml mleka 60 g miodu 30 g stopionego masa 20 ml rumuSkadniki do wykoczenia: 1 tko odrobina mleka 50 g patkw migdaowychSposb przygotowania:Przesia mk do miski, na rodku zrobizagbienie. Pokruszy drode i woy dowgbienia w mce, wymiesza z mlekiem,

odrobin cukru i czci mki z obrzeamiski, posypa mk, odstawi w ciepemiejsce i poczeka, a na warstwie mki naciecie pojawi si pknicia.Wysypa pozostay cukier na mk naobrzeu. Ze wszystkich skadnikw ugnieelastyczne ciasto drodowe. Pozostawiciasto do wyronicia w ciepym miejscu, apodwoi swoj objto.Wymiesza wszystkie skadniki nadzienia.Podzieli ciasto na trzy rwne czci irozwakowa na podune prostokty.Nanie jedn trzeci nadzienia na kadwarstw rozwakowanego ciasta, anastpnie zrolowa ciasto.Uformowa chak z trzech kawakwciasta. Posmarowa wierzch chakimieszank tka i mleka, a nastpnieposypa cao patkami migdaw. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

KoaczSkadniki do ciasta: 500 g mki 1 mae opakowanie suszonych drody

(8 g drody suchych lub 42 g drodywieych)

80 g cukru pudru 150 g masa 3 jajka 2 paskie yeczki soli 150 ml mleka 70 g rodzynek (namoczonych wczeniej

przez godzin w 20 ml winiwki)Skadniki do wykoczenia: 50 g caych uskanych migdawSposb przygotowania:Umieci w misce mk, drode suszone,cukier puder, maso, jajka, sl oraz mleko izagnie gadkie ciasto drodowe.Przykry ciasto w misce i pozostawi dowyronicia na 1 godzin.

POLSKI 33

Do ciasta doda namoczone rodzynki izagnie rcznie.Do kadego wgbienia w natuszczonej iposypanej mk formie do babki woymigday.Nastpnie waek z ciasta i umieci wformie do babki. Przykry i ponowniepozostawi do wyronicia na 45 minut. Czas pieczenia: 60 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Ciasto SavarinSkadniki na ciasto: 350 g mki 1 mae opakowanie suszonych drody

(8 g drody suchych lub 42 g drodywieych)

75 g cukru 100 g masa 5 tek 1/2 yeczki soli 1 opakowanie cukru waniliowego (okoo

8 g) 125 ml mlekaPo upieczeniu: 375 ml wody 200 g cukru 100 ml liwowicy lub 100 ml likieru

pomaraczowegoSposb przygotowania:Umieci w misce mk, drode suszone,cukier, maso, tka, sl, cukier waniliowyoraz mleko i ugnie gadkie ciastodrodowe. Przykry ciasto w misce ipozostawi do wyronicia na 1 godzin.Nastpnie umieci ciasto w formie dobabki, przykry i ponownie pozostawi dowyronicia na 45 minut. Czas pieczenia: 35 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1Po upieczeniu:Zagotowa wod z cukrem i pozostawi doostygnicia.

Do wody z cukrem doda liwowic lublikier pomaraczowy i wymiesza.Po ostygniciu ciasta naku je w kilkumiejscach drewnianym patyczkiem, anastpnie pozostawi, aby nasiknopolew.

BrowniesSkadniki: 250 g zwykej czekolady 250 g masa 375 g cukru 2 opakowania cukru waniliowego (okoo

16 g) 1 szczypta soli 5 yek wody 5 jajek 375 g orzechw woskich 250 g mki 1 yeczka proszku do pieczeniaSposb przygotowania:Poama czekolad na due kawaki iroztopi metod kpieli wodnej.Utrze maso z cukrem, cukrem waniliowym,sol i wod, doda jajka i stopionczekolad.Orzechy woskie grubo posieka,wymiesza z mk oraz proszkiem dopieczenia i doda do masy czekoladowej.Gbok blach do pieczenia wyoypergaminem, umieci ciasto na blasze iwyrwna. Czas pieczenia: 50 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3Po upieczeniu:Pozostawi do ostygnicia, usunpergamin i pokroi ciasto na kwadratowekawaki.

BabeczkiSkadniki: 150 g masa

POLSKI 34

150 g cukru 1 opakowanie cukru waniliowego (okoo

8 g) 1 szczypta soli starta skrka z jednej niewoskowanej

cytryny 2 jajka 50 ml mleka 25 g mki kukurydzianej 225 g mki 10 g proszku do pieczenia 1 soik wini (375 g) 225 g wirkw czekoladowychInne: Foremki papierowe o rednicy ok. 7 cmSposb przygotowania:Utrze na puszyst mas maso, cukier,cukier waniliowy, sl i skrk z jednejniewoskowanej cytryny. Doda jajka imietan.Wymiesza mk kukurydzian, mk orazproszek do pieczenia i doda do ciasta zmlekiem.Odcedzi winie i doda do ciasta wraz zwirkami czekoladowymi.Woy ciasto do papierowych foremek,postawi je na blasze do pieczenia iwstawi do piekarnika. Uy blachy nababeczki, jeeli jest dostpna. Czas pieczenia: 40 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Sodka tartaSkadniki: 2 warstwy oryginalnego kruchego ciasta

szwajcarskiego lub ciasta francuskiego(rozwakowane w kwadrat)

50 g mielonych orzechw laskowych 1,2 kg jabek 3 jajka 300 ml mietany 70 g cukruSposb przygotowania:

Pooy ciasto na dobrze natuszczonejblasze do pieczenia i ponakuwa spdwidelcem. Na ciecie pooy rwnwarstw orzechw laskowych. Jabkaobra, usun rdzenie, pokroi na 12plastrw. Plastry uoy rwno na ciecie.Dobrze wymiesza jajka, mietan, cukieroraz cukier waniliowy i wyoy mas najabka. Czas pieczenia: 45 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

Ciasto marchewkoweSkadniki do ciasta: 150 ml oleju sonecznikowego 100 g brzowego cukru 2 jajka 75 g syropu 175 g mki 1 yeczka cynamonu 1/2 yeczki mielonego imbiru 1 yeczka proszku do pieczenia 200 g drobno startej marchwi 75 g rodzynek sutanek 25 g wirkw kokosowychSkadniki na wierzch: 50 g masa 150 g serka twarogowego 40 g cukru krysztau mielone orzechy laskoweInne: Okrga forma do pieczenia o rednicy

22 cm, natuszczonaSposb przygotowania:Utrze olej sonecznikowy, brzowy cukier,jajka i syrop. Doda reszt skadnikw dociasta i wymiesza.Wyoy ciasto na natuszczon form dopieczenia. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3Po upieczeniu:

POLSKI 35

Wymiesza maso, serek twarogowy i cukierkryszta (w razie potrzeby rozcieczyodrobin mleka).Po ostygniciu ciasta wyoy na nie masserow i posypa zmielonymi orzechamilaskowymi.

Ciasto migdaoweSkadniki do ciasta: 5 jajek 200 g cukru 100 g marcepanu 200 ml oliwy z oliwek 450 g mki 1 yka cynamonu 1 opakowanie proszku do pieczenia

(okoo 15 g) 50 g posiekanych orzeszkw

pistacjowych 125 g mielonych migdaw 300 ml mlekaSkadniki na wierzch: 200 g demu morelowego 5 yek cukru pudru 1 yeczka cynamonu 2 yki gorcej wody patki migdaoweInne: Forma do pieczenia o rednicy 28 cmSposb przygotowania:Utrze jajka, cukier i marcepan na puszystmas, mieszajc przez 5 minut. Nastpniepowoli doda do masy jajecznej oliw zoliwek.Przesia przez sito mk, cynamon orazproszek do pieczenia i wymiesza,nastpnie doda do mki posiekaneorzeszki pistacjowe i mielone migday.Doda mk z mlekiem do ciasta iwymiesza.Wyoy na form posypan tart buk nadnie. Czas pieczenia: 70 minut

Poziom umieszczenia potrawy: 2Po upieczeniu:Rozgrza dem morelowy i posmarowanim ciasto za pomoc pdzla. Pozostawido ostygnicia. Wymiesza cukier puder zcynamonem i gorc wod; rozprowadzina ciecie. Nastpnie od razu posypapowierzchni ciasta patkami migdaowymi.

Tarta owocowaSkadniki do ciasta: 200 g mki 1 szczypta soli 125 g masa 1 jajko 50 g cukru 50 ml zimnej wodySkadniki do nadzienia: Owoce sezonowe (400 g jabek,

brzoskwi, wini itp.) 90 g mielonych migdaw 2 jajka 100 g cukru 90 g mikkiego masaInne: Forma do quiche o rednicy 28 cm,

natuszczonaSposb przygotowania:Przesia mk do miski, doda sl orazmae kawaki masa i wymiesza. Nastpniedoda jajko, cukier oraz zimn wod izagnie ciasto.Schodzi ciasto, pozostawiajc na 2godziny w lodwce. Rozwakowaschodzone ciasto i wyoy nanatuszczon form do quiche, ponakuwawidelcem. Owoce oczyci, usun rdzenie ipestki. Mae kawaki lub plasterki owocwuoy na ciecie. Utrze w misce mielonemigday, jajka, cukier i mikkie maso.Wyoy powsta mas na owoce iwyrwna. Czas pieczenia: 50 minut

POLSKI 36

Poziom umieszczenia potrawy: 2

Przepisy Pizza/placek/chleb

PizzaSkadniki do ciasta: 14 g drody 200 ml wody 300 g mki 3 g soli 1 yka olejuSkadniki na wierzch: 1/2 maej puszki posiekanych

pomidorw (200 g) 200 g startego sera 100 g salami 100 g szynki gotowanej 150 g pieczarek (z puszki) 150 g sera feta oreganoInne: Wysmarowana tuszczem blacha do

pieczenia ciastaSposb przygotowania:Pokruszy drode do miski i rozpuci wwodzie. Wymiesza sl z mk i dodawraz z olejem do drody w misce.Zagniata skadniki tak dugo, a ciastonabierze elastycznoci i przestanieprzykleja si do miski. Nastpnie odstawiciasto w ciepe miejsce, a dwukrotniezwikszy swoj objto.Rozwakowa ciasto i uoy nawysmarowanej tuszczem blasze dopieczenia ciasta. Ponakuwa spdwidelcem.Porozkada kolejno skadniki na spodzie wpodanej kolejnoci. Czas pieczenia: 35 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Tarta cebulowaSkadniki do ciasta: 300 g mki 20 g drody 125 ml mleka 1 jajko 50 g masa 3 g soliSkadniki na wierzch: 750 g cebuli 250 g boczku 3 jajka 250 g crme frache 125 ml mleka 1 yeczka soli 1/2 yeczki mielonego pieprzuSposb przygotowania:Przesia mk do miski, na rodku zrobizagbienie.Drode pokroi, umieci w zagbieniu,wymiesza z mlekiem i odrobin mki zobrzea. Posypa mk i pozostawi dowyronicia w ciepym miejscu, a nawarstwie mki pojawi si pknicia.Doda jajko i maso na brzegu mki. Zewszystkich skadnikw zagnie elastyczneciasto drodowe.Pozostawi ciasto do wyronicia w ciepymmiejscu, a podwoi swoj objto.W midzyczasie obra cebul, przekroi nawiartki i drobno pokroi w cienkie plastry.Pokroi boczek w kostki i przyrzdzi zcebul, nie dopuszczajc do zbrzowienia.Odstawi do wystygnicia.Rozwakowa ciasto i umieci nawysmarowanej tuszczem blasze,ponakuwa spd widelcem i unie

POLSKI 37

krawdzie. Ponownie pozostawi dowyronicia.Zmiesza jajka, mietan crme frache,mleko, sl i pieprz. Rozprowadziwystudzon cebul z boczkiem na spodziez ciasta. Rozprowadzi i wygadzimieszanin na caej powierzchni. Czas pieczenia: 45 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

Quiche LorraineSkadniki na ciasto: 200 g mki 2 jajka 100 g masa 1/2 yeczki soli odrobina pieprzu 1 szczypta gaki muszkatoowejSkadniki na wierzch: 150 g startego sera 200 g gotowanej szynki lub chudego

boczku 2 jajka 250 g kwanej mietany sl, pieprz i gaka muszkatoowaInne: Czarna forma do pieczenia o rednicy

28 cm, wysmarowana tuszczemSposb przygotowania:Umieci mk, maso, jajka i przyprawy wmisce i wyrobi gadkie ciasto. Odstawiciasto na kilka godzin do lodwki.Nastpnie rozwakowa ciasto i woy dowysmarowanej tuszczem czarnej formy dopieczenia. Ponakuwa spd widelcem.Rozoy boczek na ciecie.Na polew zmiesza ze sob jajka, kwanmietan i przyprawy. Nastpnie dodaser.Nanie polew na boczek. Czas pieczenia: 45 minut

Poziom umieszczenia potrawy: 2

Placek z koziego seraSkadniki na ciasto: 125 g mki 60 ml oliwy z oliwek 1 szczypta soli 3 - 4 yki zimnej wodySkadniki na wierzch: 1 yka oliwy z oliwek 2 cebule sl i pieprz 1 yeczka posiekanego tymianku 125 g sera ricotta 100 g sera koziego 2 yki oliwek 1 jajko 60 ml mietanyInne: Czarna forma do pieczenia o rednicy

28 cm, wysmarowana tuszczemSposb przygotowania:Woy do miski mk, oliw z oliwek orazsl i wyrabia, a mieszanka zacznieprzypomina tart buk. Doda wod iwyrobi ciasto. Odstawi ciasto na kilkagodzin do lodwki.Nastpnie rozwakowa ciasto i woy dowysmarowanej tuszczem czarnej formy dopieczenia. Ponakuwa spd widelcem.Wyla 1 yk oliwy z oliwek na patelni.Obra cebule, pokroi na cienkie plasterki idusi w oliwie pod przykryciem przez ok.30 minut. Przyprawi sol oraz pieprzem idoda 1/2 yeczki posiekanej pietruszki.Lekko ostudzi cebul, a nastpnie rozoyna ciecie.Nastpnie wyoy na ciasto ser ricotta i serkozi. Doda oliwki. Posypa 1/2 yeczkiposiekanego tymianku.Na polew zmiesza ze sob jajka ikwan mietan. Pola tart polew.

POLSKI 38

Czas pieczenia: 45 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

Placek serowySkadniki: 1,5 warstwy oryginalnego kruchego

ciasta szwajcarskiego lub ciastafrancuskiego (rozwakowane w kwadrat)

500 g startego sera 200 ml mietany 100 ml mleka 4 jajka sl, pieprz i gaka muszkatoowaSposb przygotowania:Wyoy ciasto na dobrze wysmarowantuszczem blach do pieczenia. Ponakuwacae ciasto widelcem.Rwno rozoy ser na ciecie. Wymieszamietan, mleko oraz jajka i doda sl,pieprz i gak muszkatoow. Jeszcze razdobrze wymiesza i pola ser powstamieszank. Czas pieczenia: 40 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

Ciasteczka seroweSkadniki: 400 g sera feta 2 jajka 3 yki posiekanej pietruszki naciowej czarny pieprz 80 ml oliwy z oliwek 375 g ciasta listkowanego (filo)Sposb przygotowania:Zmiesza ser feta, jajka, pietruszk i pieprz.Przykry ciasto listkowane wilgotnymrcznikiem, aby nie wysychao. Uoy 4warstwy ciasta jedna na drugiej, smarujckad warstw oliw.Poci na 4 paski o dugoci ok. 7 cm.

Ka po 2 kopiaste yki mieszanki z seremfeta na rogu kadego paska i skada go wtrjkt.Ukada odwrcone na blasze do pieczeniai smarowa oliw. Czas pieczenia: 25 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Biay chlebSkadniki: 1000 g mki 40 g wieych drody lub 20 g drody

suszonych 650 ml mleka 15 g soliInne: Wysmarowana tuszczem lub wyoona

pergaminem blacha do pieczeniaSposb przygotowania:Wsypa mk i sl do duej miski.Rozpuci drode w letnim mleku i dodado mki. Ze wszystkich skadnikw zagnieelastyczne ciasto. Zalenie od waciwocimki moe by konieczne dolanieniewielkiej iloci mleka w celu uzyskaniaciasta o odpowiedniej konsystencji.Pozostawi ciasto do wyronicia, adwukrotnie zwikszy swoj objto.Rozdzieli ciasto na dwie czci, uformowadwa dugie bochenki i pooy je na blaszedo pieczenia ciasta wysmarowanejtuszczem lub wyoonej papierem dopieczenia.Pozostawi chleb, aby wyrs jeszcze opoow swojej wielkoci.Przed upieczeniem posypa bochenkiniewielk iloci mki i wykona ostrymnoem 3 - 4 ukone nacicia o gbokocico najmniej 1 cm. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

POLSKI 39

Wla do szuflady 200 ml wody.

Chleb wiejskiSkadniki: 500 g mki pszennej 250 g mki ytniej 15 g soli 1 mae opakowanie drody suszonych 250 ml wody 250 ml mlekaInne: Wysmarowana tuszczem lub wyoona

pergaminem blacha do pieczeniaSposb przygotowania:Wsypa mk pszenn, mk ytni, sl idrode suszone do duej miski.Zmiesza wod, mleko oraz sl i doda domki. Ze wszystkich skadnikw zagnieelastyczne ciasto. Pozostawi ciasto dowyronicia, a dwukrotnie zwikszy swojobjto.Uformowa ciasto w dugi bochenek ipooy na wysmarowanej tuszczem lubwyoonej pergaminem blasze dopieczenia ciasta.Pozostawi chleb, aby wyrs jeszcze opoow swojej wielkoci. Przed upieczeniemposypa odrobin mki. Czas pieczenia: 60 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2 Wla do szuflady 300 ml wody.

Pierogi (30 maych sztuk)Skadniki do ciasta: 250 g mki z pszenicy orkisz 250 g masa 250 g chudego twarogu slSkadniki do nadzienia: 1 gwka biaej kapusty (400 g) 50 g boczku 2 yki sklarowanego masa

sl, pieprz i gaka muszkatoowa 3 yki kwanej mietany 2 jajkaInne: Blacha do pieczenia wyoona

pergaminemSposb przygotowania:Zagnie ciasto z mki, masa, twarogu iodrobiny soli. Woy ciasto do lodwki.Bia kapust pokroi w cienkie paski.Boczek pokroi w kostk i podsmay nasklarowanym male. Doda kapust ipodsmay, a zmiknie. Przyprawi sol,pieprzem oraz gak muszkatoow i dodakwan mietan.Dusi do czasu, a cay pyn wyparuje.Jajka ugotowa na twardo, ostudzi ipokroi w kostk. Doda do kapusty,wymiesza i pozostawi do ostygnicia.Rozwakowa ciasto i wykroi z niego koao rednicy 8 cm.Umieci odrobin nadzienia na rodkukadego koa i zawin ciasto. Docisnkrawdzie widelcem.Umieci pierogi na wyoonej pergaminemblasze do pieczenia i posmarowatkiem. Czas pieczenia: 20 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Chaka malanaSkadniki na ciasto: 750 g mki 30 g drody 400 ml mleka 10 g cukru 15 g soli 1 jajko 100 g mikkiego masaSkadniki do wykoczenia: 1 tko odrobina mleka

POLSKI 40

Sposb przygotowania:Przesia mk do miski, na rodku zrobizagbienie. Pokruszy drode i woy dowgbienia w mce, wymiesza z mlekiem,cukrem i czci mki z obrzea miski,posypa mk, odstawi w ciepe miejsce ipoczeka, a na warstwie mki na cieciepojawi si pknicia.Do mki doda reszt cukru, sl, jajko imaso. Ze wszystkich skadnikw ugnieelastyczne ciasto drodowe.Pozostawi ciasto do wyronicia w ciepymmiejscu, a podwoi swoj objto.

Podzieli ciasto na trzy rwne czci i zkadej czci uformowa dugi, cienkiwaek. Sple trzy waki w warkocz, tworzcchak.Nastpnie przykry i pozostawi na pgodziny. Posmarowa wierzch chakimieszank tka i mleka, a nastpniewstawi do piekarnika. Czas pieczenia: 50 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Przepisy Casserole/zapiekanki

LasagneSkadniki na sos misny: 100 g dobrze wyronitego boczku 1 cebula 1 marchew 100 g selera 2 yki oliwy z oliwek 400 g mieszanego misa mielonego

(woowo-wieprzowego) 100 ml bulionu misnego 1 maa puszka posiekanych pomidorw

(ok. 400 g) oregano, tymianek, sl i pieprzSkadniki na sos beszamelowy: 75 g masa 50 g mki 600 ml mleka sl, pieprz i gaka muszkatoowaDoda: 3 yki masa 250 g zielonych patkw lasagne 50 g startego sera parmezan 50 g startego mikkiego seraSposb przygotowania:Ostrym noem wykroi z boczku skrk ichrzstki, pokroi w drobn kostk. Obra

cebul i marchew, umy seler, wszystkiejarzyny pokroi w drobn kostk.W naczyniu aroodpornym podgrza oliw,podsmay boczek i pokrojone w kostkwarzywa, stale wszystko mieszajc.Dodawa stopniowo mielone miso, staleprzy tym wszystko mieszajc, usmay dokruchoci i zala bulionem misnym.Przyprawi sos misny past pomidorow,zioami, sol i pieprzem, gotowa podprzykryciem na sabym ogniu przez okoo30 minut.W midzyczasie przygotowa sosbeszamelowy: Roztopi w rondlu maso,doda mk i podsmay na zocisty kolor,stale mieszajc. Dolewa stopniowo mleko,nie przestajc miesza. Doprawi sos sol,pieprzem i gak muszkatoow. Gotowaokoo 10 minut na wolnym ogniu bezprzykrycia.Wysmarowa du prostoktn form dozapiekanek 1 yk masa. Uoynaprzemiennie warstwami patki makaronu,sos misny, sos beszamelowy i mieszankserw. Na wierzchu powinna znale si

POLSKI 41

warstwa sosu beszamelowego posypanegoserem. Pozostae maso uoy w drobnychpatkach na wierzchu potrawy. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

CannelloniSkadniki do nadzienia: 50 g posiekanej cebuli 30 g masa 350 g posiekanych lici szpinaku 100 g crme frache 200 g wieego ososia, pokrojonego w

kostki 200 g okonia nilowego, pokrojonego w

kostki 150 g krewetek 150 g may sl, pieprzSkadniki na sos beszamelowy: 75 g masa 50 g mki 600 ml mleka sl, pieprz i gaka muszkatoowaDoda: 1 opakowanie cannelloni 50 g startego sera parmezan 150 g startego sera 40 g masaSposb przygotowania:Woy do rondelka posiekan cebul ipodsmay na male, a si zeszkli. Dodaposiekane licie szpinaku i gotowa krtkona wolnym ogniu. Doda mietan crmefrache, wymiesza i pozostawi doostygnicia.W midzyczasie przygotowa sosbeszamelowy: Roztopi w rondlu maso,doda mk i podsmay na zocisty kolor,stale mieszajc. Dolewa stopniowo mleko,nie przestajc miesza. Doprawi sos sol,pieprzem i gak muszkatoow. Gotowaokoo 10 minut na wolnym ogniu bezprzykrycia.

Doda do przestudzonego szpinakuososia, okonia, mae, krewetki, sl orazpieprz i wymiesza.Wysmarowa du prostoktn form dozapiekanek 1 yk masa.Wypeni cannelloni szpinakiem i umieciw formie do pieczenia. Wypeni sosembeszamelowym przestrze pomidzyrzdami cannelloni. Na wierzchu powinnaznale si warstwa sosu beszamelowegoposypanego serem. Pozostae maso uoyw drobnych patkach na wierzchu potrawy. Czas pieczenia: 55 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Zapiekanka ziemniaczanaSkadniki: 1000 g ziemniakw 1 yeczka soli, pieprzu i gaki

muszkatoowej 2 zbki czosnku 200 g startego sera 200 ml mleka 200 ml mietany 4 yki masaSposb przygotowania:Obra ziemniaki, pokroi na cienkie plastry,osuszy i przyprawi.Natrze zbkiem czosnku aroodpornform do zapiekanek i wysmarowanaczynie odrobin masa.Rozoy poow przyprawionych plastrwziemniakw w naczyniu i posypa jestartym serem. Uoy pozostae plastryziemniakw na tej warstwie i posypareszt sera.Rozgnie drugi zbek czosnku i rozmieszago razem z mlekiem i mietan. Pola tmieszank ziemniaki i rozoy nazapiekance mae kawaki masa. Czas pieczenia: 60 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

POLSKI 42

Moussaka (dla 10 osb)Skadniki: 1 posiekana cebula oliwa z oliwek 1,5 kg misa mielonego 1 puszka posiekanych pomidorw

(400 g) 50 g startego sera 4 yeczki tartej buki sl i pieprz cynamon 1 kg ziemniakw 1,5 kg bakaanw maso do smaeniaSkadniki na sos beszamelowy: 75 g masa 50 g mki 600 ml mleka sl, pieprz i gaka muszkatoowaDoda: 150 g startego sera 4 yki buki tartej 50 g masaSposb przygotowania:Zeszkli posiekan cebul na odrobinieoliwy z oliwek, a nastpnie doda misomielone i przesmay, mieszajc.Doda posiekane pomidory, starty serementaler i tart buk, dobrze wymiesza idoprowadzi do wrzenia. Nastpnieprzyprawi sol, pieprzem orazcynamonem i zdj z ognia.Obra i pokroi ziemniaki na plastry ogruboci 1 cm; umy i pokroi bakaany naplastry o gruboci 1 cm.Osuszy wszystkie plastry papierowymrcznikiem. Przyrumieni na patelni naduej iloci masa.W midzyczasie przygotowa sosbeszamelowy: roztopi maso w rondelku,doda mk i podsmay na zocisty kolor,stale mieszajc. Dolewa stopniowo mleko,

nie przestajc miesza. Doprawi sos sol,pieprzem i gak muszkatoow. Gotowaokoo 10 minut na wolnym ogniu bezprzykrycia.Uoy pokrojone w plastry ziemniaki nadnie wysmarowanej tuszczem formy dozapiekanek i posypa odrobin startegosera. Na wierzchu pooy warstwbakaanw. Na tej warstwie pooy czmisnej masy. Pola sosem beszamelowym.Nastpnie pooy kolejn warstwziemniakw, potem znowu bakaany imiso. Na wierzchu powinna znale siwarstwa sosu beszamelowego. Posypareszt sera i tart buk. Pola roztopionymmasem. Czas pieczenia: 60 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Zapiekanka z makaronuSkadniki: 1 litr wody sl 250 g tagliatelle 250 g szynki gotowanej 20 g masa 1 pczek pietruszki 1 cebula 100 g masa 1 jajko 250 ml mleka sl, pieprz i gaka muszkatoowa 50 g startego parmezanuSposb przygotowania:Zagotowa wod z odrobin soli. Dowrzcej osolonej wody wrzuci tagliatelle igotowa przez ok. 12 minut. Nastpnieodcedzi.Pokroi szynk w kostk.Na patelni rozgrza maso.Pietruszk posieka, cebul obra i takeposieka. Poddusi na patelni.

POLSKI 43

Wysmarowa form do zapiekanekodrobin masa. Wymiesza tagliatelle,szynk oraz duszon pietruszk i cebul.Wyoy do formy.Zmiesza jajka z mlekiem, przyprawi sol,pieprzem oraz gak muszkatoow i polat mieszank makaron. Posypazapiekank parmezanem. Czas pieczenia: 45 minut Poziom umieszczenia potrawy: 1

Zapiekanka z cykoriiSkadniki: 8 rednich cykorii 8 plastrw gotowanej szynki 30 g masa 1,5 yki mki 150 ml bulionu warzywnego (z cykorii) 5 yek mleka 100 g startego seraSposb przygotowania:Przepoowi cykorie i usun gorzki rdze.Umy je dokadnie i gotowa przez 15minut we wrzcej wodzie.Wyj powki cykorii z wody, odwiey wzimnej wodzie i zoy z powrotem wcao. Nastpnie owin kad cykoriplastrem szynki i woy do wysmarowanejtuszczem formy do zapiekanek.Stopi maso i doda mk. Krtkopodsmay i dola bulion warzywny orazmleko. Doprowadzi do wrzenia.Doda do sosu 50 g sera i wymiesza.Pola sosem cykorie. Posypa zapiekankreszt sera. Czas pieczenia: 35 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Casserole z woowinSkadniki: 600 g woowiny sl i pieprz

mka 10 g masa 1 cebula 330 ml ciemnego piwa 2 yeczki brzowego cukru 2 yeczki pasty pomidorowej 500 ml bulionu woowegoSposb przygotowania:Pokroi woowin w kostk, przyprawi soloraz pieprzem i posypa odrobin mki.Rozgrza maso na patelni i przyrumienikawaki misa. Nastpnie woy je doformy do zapiekanek.Cebul obra, drobno posieka i lekkopodsmay w niewielkiej iloci masa, anastpnie pooy na warstwie misa.Wymiesza ciemne piwo, brzowy cukier,przecier pomidorowy i bulion woowy,wyla na patelni i doprowadzi dowrzenia. Nastpnie pola t mieszankmiso (powinno by przykryte).Przykry i wstawi do piekarnika. Czas pieczenia: 120 minut Poziom umieszczenia potrawy: 3

Casserole z kapustySkadniki: 1 kapusta (800 g) majeranek 1 cebula olej do podsmaenia 400 g misa mielonego 250 g ryu dugoziarnistego sl, pieprz i papryka 1 litr bulionu misnego 200 ml crme frache 100 g startego seraSposb przygotowania:Pokroi kapust na wiartki i wykroi gb.Zblanszowa w osolonej wodzieprzyprawionej majerankiem.

POLSKI 44

Cebul obra, drobno posieka i lekkopodsmay w niewielkiej iloci oleju.Nastpnie doda miso mielone i rydugoziarnisty, podsmay i przyprawisol, pieprzem oraz papryk. Doda bulionmisny i gotowa pod przykryciem nawolnym ogniu przez 20 minut.Uoy warstwami w naczyniu kapust imieszank ryu oraz misa mielonego.

Pola potraw mietan crme frache iposypa serem. Czas pieczenia: 60 minut Poziom umieszczenia potrawy: 2

Produkty gotowe

Urzdzenie wyposaone jest w zestawautomatycznych funkcji do nastpujcych

potraw. Temperatura i czas s juustawione.

Produkt Poziom piekarnikaPizza mroona 3

Pizza American mroona 1

Pizza chodna 3

Pizza Snacks mroone 1

Frytki 3

wiartki/krokiety 3

Zapiekane miso i ziemniaki 3

Chleb/buki 3

Chleb/buki mroone 3

Strudel jabkowy, mroony 3

Filet rybny mroony 3

Skrzydeka kurczaka 3

Lasagne/cannelloni mro. 3

POLSKI 45

*

POLSKI 46

POLSKI 47

8673

1620

7-B-

1320

15

Inter IKEA Systems B.V. 2015 21552 AA-1508380-1

Spis treciTabela pieczeniaCzasy pieczeniaPorady dotyczce specjalnych funkcji pieczenia piekarnikaTabela pieczeniaGrillTurbo grillTermoobieg + paraTermoobieg (niska temp.)RozmraaniePasteryzowanieSuszenieTermoobieg + parowePizzaRegeneracjaChlebTabela temperatur dla termosondy

Programy automatyczneProgramy automatyczneKategorie

Przepisy Wieprzowina/cielcinaPiecze wieprzowaKarczek wieprzowyGolonka wieprzowaopatka wieprzowaPiecze cielcaGicz cielcaOssobucoNadziewany mostek cielcyKlops

Przepisy Woow./Dziczyz./Jagnic.Piecze woowaWoowina po skandynaw.Duszone misoWoowina marynowanaKarczek z dziczyznyPiecze z dziczyznyKrlikKrlik w musztardzieDzikPiecze jagnicaPiecze jagnica redniaUdziec jagnicy

Przepisy DrbKurczak cayIndyk cayKaczka caaG caaFilet drobiowyUdka kurczakaCoq au VinPieczona kaczka w pomar.Nadziewany kurczak

Przepisy RybaCaa rybaFilet rybnySztokfiszRyba w soliNadziewane kalmaryRyba na parzePokusa Janssona

Przepisy CiastoBiszkopt cytrynowyCiasto szwedzkieBiszkoptSernikCiasto owocoweStruclaChaka drodowaKoaczCiasto SavarinBrowniesBabeczkiSodka tartaCiasto marchewkoweCiasto migdaoweTarta owocowa

Przepisy Pizza/placek/chlebPizzaTarta cebulowaQuiche LorrainePlacek z koziego seraPlacek serowyCiasteczka seroweBiay chlebChleb wiejskiPierogi (30 maych sztuk)Chaka malana

Przepisy Casserole/zapiekankiLasagneCannelloniZapiekanka ziemniaczanaMoussaka (dla 10 osb)Zapiekanka z makaronuZapiekanka z cykoriiCasserole z woowinCasserole z kapusty

Produkty gotowe