Click here to load reader

Krvotok je zzatvoren sistem krvnih . Krvotok.pdf · PDF fileSpoljašnji izgled srca Cor –srce Basis cordis (baza srca) Apex cordis (vrh srca)-Sulcus coronarius-Koronarni žljeb-krunski

 • View
  253

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Krvotok je zzatvoren sistem krvnih . Krvotok.pdf · PDF fileSpoljašnji izgled srca...

 • Krvotok je zzatvoren sistem krvnih sudova

  kroz koje protie krv.

 • ema krvotoka

 • Srce (cor) je centralni organ krvotoka. Mii koji svojim

  stalnim kontrakcijama potiskuje krv u sve delove tela. Nalazi

  se ventralno u grudnoj duplju, obavijeno plunim krilima.

 • Spoljanji izgled srca

  Cor srce

  Basis cordis (baza srca)

  Apex cordis (vrh srca)

  -Sulcus coronarius

  -Koronarni ljeb-krunski

  ljeb

  - Sulcus longitudinalis

  sinister

  -Sulcus longitudinalis

  dexter

  -Levi i desni uzduni ljeb

  - Auriculae cordis

  srane uke

 • Spoljanji izgled srca

 • Presek srca Unutranja graa

  srca

  Septum cordis srana pregrada

  -Atria cordis - pretkomore

  (Atrium sinister, Atrium dexter)

  -Musculi pectinati

  -Ventriculus cordis - komore

  ( Ventriculus sinister, ventriculus dexter)

  -Ostium atrioventriculare- otvor izmeu

  prekomore i komore

  -Valvulae cordis - srani zalisci

  -(Valvula tricuspidalis, Valvula bicuspidalis

  (Cuspis-Chordae tendineae-Musculi

  papilares)

  -Valvulae semilunares

 • Unutranja graa srca

 • Leva (crveno obojena) i

  desna (plavo obojena) polovina srca

 • Veliki i mali krvotok

  Veliki krvotok, poiinje iz leve komore Aortom (1), kja

  se ubrzo grana i daje grane

  koje odvode krv u prednje

  (1) i zadnje (3) delove tela,

  grudnu i trbunu duplju.

  Sva krv se vraa u srce u

  desnu pretkomoru preko

  kaudalne uplje vene (2) i

  kranijalne uplje vene (14).

  Mali krvotok, poinje izdesne komore plunom

  arterijom , koja odvodi krv

  u levo i desno pluno krilo a

  zavrava se preko 5-6

  plunih vena koje vraaju

  krv iz plua u levu

  pretkomoru srca.

 • Sistem za stvaranje impulsa i rad srca

  Srce ima svoj spostveni (autonomni)

  sistem za stvaranje nervnih impulsa.

  On se sastoji od dva vora nervnih

  elija i snopa nervnih vlakana.

  1. SA- Sino Atrijalni vor (2) nalazi se

  u zidu dsne pretkomore (blizu

  ua kranijalne uplje vene) . On

  daje poetni impuls za sranu

  kontrakciju.

  AV Atro Ventrikularni vor (8)

  nalazi se u zidu granice izmeu

  desne prekomore i komore. On

  prenosi impuls od pretkomora na

  komore.

  1. Hissov snop (12) je snop

  specijalizovanih nervnih vlakana

  koja se pruaju kroz miinu

  pregradu izmeu komora prema

  vrhu srca. Prenose impulse kroz

  zodove komora.

 • Fetalni krvotok

Search related