of 19 /19
KROVNE FOLIJE

KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

Embed Size (px)

Text of KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki...

Page 1: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

KROVNE FOLIJE

Page 2: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

KROVNE FOLIJE KROVNE FOLIJE3MASTERPLAST GROUP INTERNATIONALMASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL2

UPORABA MASTERPLAST KROVNIH FOLIJA

Sljedeći kratak opis pruža pomoć kako bi se snašli u širokoj paleti proizvoda. U opisu smo saželi najbitnija distributer-ska i projektantska pravila kojih se trebaju obavezno pridržavati, pravila se mogu kršiti samo u slučajevima kada za to postoji preporuka inženjera ili garancija. Ovaj sažeti opis ne zamjenjuje upute za projektiranje i primjenu izdanu od strane Masterplast Group International-a, čije je poznavanje potrebno da bi se mogli graditi trajni, dobro funkcionira-jući visoki krovovi.

Vodonepropusnost

Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire kroz krovni pokrov odvodi te štiti konstrukciju ili prostor. Većina materijala za pokrivanje krovova ne daje u potpunoti nepropusni krov, dio padalina prolazi kroz pokrov zbog vjetra, kiše i snijega. U slučaju materijala za pokrivanje koji su skloni kondenzaciji krovne folije daju zaštitu od pare. Rizik prokiš-njavanja krova je time veći što je nagib krova manji, što je put vode duži. Između materijala za pokrivanje krova postoji velika razlika u njihovoj zaštiti od nepropusnosti vode. Rizik od prokišnjavanja i od vlage u slučaju postojanja potkrovlja ili ako se ispod krova nalaze materijali i konstrukcija koji su osjetljivi na vlagu. Odgovarajuću zaštitnu koru treba izabrati prema gore navedenim kriterijima. Najjeftinija i najbolja podložna kora je krovna folija, koju možemo postaviti sa slobodnim padom ili poleći na pod ili daske.I krovne folije se mogu ocijenjivati prema njihovoj nepropusnosti vode. Folije koje imaju najveću nepropusnost vode imaju oznaku W1, umjereno nepropusne folije imaju oznaku W2. Osnovno je pravilo da se folije s oznakm W2 smiju primjenji-vati iznad nagiba od 25°. Folije s oznakom W3 nisu pogodne za krovne folije, smiju se koristit samo na okomitoj površi-ni.Tehnika primjene detaljno raščlanjuje, ovisno o vrsti krovne folije, koji su minimalni dopušteni nagibi kod slobodno pada-jućih folija i folije postavljene na pod. Sljedeća tabela sadrži najčešće slučajeve. Detaljnije pogledaj u tehnici primjene:

Vrste krovnih pokrova Vrste podložnih kora Neure đeno1

Jednostavni s olik krova s ugrađenim potkrovljem2

Složeni oblik krova s

ugrađenim potkrovljem3

Jednom presvučen ravni crijep (npr. Izdubljen, ravan, ili crijep s odrezanim rubom)

Slobodno padajuća folija 20° 35° 40°

Folija postavljena na pod 15° 15° 20°

Polegnut na pod na način da se zatvori vjetar

10° 10° 15°

Ravan crijep bez preklopnih kanala s dvoslojnom presvlakom (npr. Biber i pravokutni crijep)

Slobodno padajuća folija 20° 30° 35°

Folija postavljena na pod 15° 15° 20°

Polegnut na pod na način da se zatvori vjetar

10° 10° 15°

Crijep s preklopnim kanalima ili betonski crijep s preklopnim kanalom na vrhu vala

Slobodno padajuća folija 18° 22° 26°

Folija postavljena na pod 15° 15° 15°

Polegnut na pod na način da se zatvori vjetar

10° 10° 10°

Bitumenska šindra sa stupnjem zatvaranja vode, s dvoslojnom presvlakom4 (mehanički učvršćen preko podložne ploče)

Slobodno padajuća folija Ne treba 20° 25°

Folija postavljena na pod Ne treba 15° 15°

Polegnut na pod na način da se zatvori vjetar

Ne treba 15° 15°

1 Neueređeni krovni prostor: ne postoji ugrađeni krovni prostor, izolacija postavljena na pokrov i materijal na pokrovu nije osjetljiv na vlagu 2 Jednostavni oblik krova: jednostavni sedlasti krov, s max 10 m-skim gredama, redani krovni prozori, bez velikog rascijepa 3 Komplicirani krovni oblik: vapa ili rubni sljemenjak, dužina grede treba biti duža od 10-ra, veliki krovni rascjep 4 Šindra: u slučaju velike gustoće materijala i kod upotrebe vlaknastih termoizolacija, ukoliko je krov dovoljno prozračan mogu se zaobići

vrijednosti dane u uputama proizvođača ako je riječ o šindri

Prozračivanje

Kod visokih krovova treba osigurati odgovarajuću prozračnost krova. Krovne folije mogu biti s jednostrukim ili dvo-strukim prozračivanjem.

Kod jednostrukih prozračivanja strujanje zraka postoji samo između pokrova i folije. Zadaća vanjskog zračnog otvora na pokrovu je da vlagu koja je prošla, odnosno kondenzirana para da slobodno prostruji u smjeru oluka, odnosno prozrači u smjeru okosnice. Daljnja funkcija ventilacije je da zagrijanu krovnu povr-šinu hladi, prozračivanje toplog zraka, time smanjujući stvaranje toplog zraka. Zimi prozračivanje spječava topljenje sloja snjega od dolje, spriječava nastanak ledenog kanala, i stvaranje vodenfilmskog sloja.Visoki krov s jednostrukim prozračivanjem može se dobiti samo uz korištenje paropropusne folije (Sd<0,3m), gdje u materijalu folije propušta paru,

ali vlagu koja dolazi od gore zatvara.Preporuča se s paropropusnom krovnom folijom kod ugradnje krovnih prostora zato što je to jednostavnije i iz energetskih razloga. (folija štiti izolaciju od hladnog propuha). U cijeloj duljini greda između folije i crijepne letve mora postojati zračni otvor, uz oluke minimalno 200 cm2/md kod okosnice minimalno 50 cm2/md kod greda 5 cm

Kod dvostrukih prozračivanja postoje dva zračna otvo-ra. Gornji zračni otvor između folije i pokrova, donji između folije i izolacije. Zadaća gornjeg zračnog otvora je ista kao i kod jednostrukih prozračivanja. Prvi zračni otvor je zato potreban, jer u ovom slučaju folija nije paropropusna (0,3 m<Sd). U zimskim periodima iznad stembenog prostora predifundirajuća para koja dose-gne hladnu foliju izbija. Zadaća prvog sloja je da osuši površinu folije od pare, zaustavi kapljanje vode.

Materijal nije paropropusan (0,3 m<Sd, u slučaju krovnih folija može se dobiti samo u dvostrukom prozračivanju. Folija ne smije dodirivati termoizo-

laciju! U slučaju izoliranog krova između svake grede potrebno je posebno prozračiti od oluka do

sljemenjaka.Dvostruko prozračivanje moguće je samo kod jedno-stavnih oblika, i to s zamršenom konstrukcijom i s pre-ciznim izvođenjem. Zbog hladnog propuha vlaknastu termoizolaciju treba povećati do 30–40%. Na doljnjem zračnom otvoru treba osigurati maksimalno 2 cm-ski slobodni otvor koji se nalazi između folije i termoizolaci-ju. U duljini oluka potrebno je osigurati provjetravanje barem 200 cm2/md, kod okosnice min 50 cm2/md slo-bodnog prozračivanja. Folija se nesmije preklapati na okosnici i na rubnoj okosnici.

Ako postroji mogućnost, tada se dvostruko prozračivanje kod ugrađenih krovnih prostora stambenih i uredskih zgrada treba izbjeći, koristimo paropropusnu krovnu foliju s jednostukim prozračivanjem. Veću cijenu i trošak paropropusnih krovnih folija možemo kompenzirati s cijenom jeftinije ili tanje tremoizolacije. Manja je mogućnost pojavljivanja greša-ka, zbog jednostavnije konstrukcije možemo se spasiti od naknadnih muka i troškova.

UNUTARNJI

PROSTOR

1. zračni sloj koji se prozračujekrovni pokrov

dodatna termoizolacija

nitna izolacija

dodatna konstukcija od letvi

parozatvarajuća(parozaustavljajućafolija)

pocinčani pričvrsni element

unutarnji omot

PARA

50/50 mm-ska suprotna letva

paropropusna krovna folija

letvanje krovova

UNUTARNJI

PROSTOR

1. zračni sloj koji se prozračuje 2. zračni sloj koji se prozračuje

PARA

krovni pokrov

dodatna termoizolacija

nitna izolacija

dodatna konstukcija od letvi

parozatvarajuća(parozaustavljajućafolija)

pocinčani pričvrsni element

unutarnji omot

50/50 mm-ska suprotna letva

paropropusna krovna folija

letvanje krovova

Jednostruko prozračan visoki krov Dvostruko prozračivani krov

Page 3: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

5MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE4 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE

Zaustavljanje/zatvaranje pare

U zimskim periodima u stambenim prostorima temperatura je uvijek veća nego u vanjskoj okolini. Veća temperatura pridonosi i većem parnom tlaku. Ovisno o funkciji prostora, u slučaju obiteljskih kuća u unutarnjem prostoru parni tlak je veći čak od 1400-1600 Pa nego vani. Zbog razlika para pokušava izaći kroz konstrukciju. U svakom slučaju s unutarnje strane termoizolacije treba postaviti paronepropusni sloj koji spriječava veliku količinu pare da uđe u termoizolaciju. Ako to ne zaustavimo tada s vanjske strane termoizolacije u hladnijim slojevima para dostiže točku kondenziranja i izbija. Vlaga koja je izbila i u nekim slučajevima je može i uništiti što može dovesti do štete na cijeloj krovnoj konstrukciji do pojave plijesni i gljivica.U stanove i uredske prostore odnosno dnevne prostore potrebno je ugraditi foliju čija je vrijedost minimum 2 m<Sd. U stanovima s vlažnim prostorijama paroprpusna folija treba biti vrijednosti minimum 10 m<Sd. U prostorijama s veli-kim trajnim parnim opterećenjem (menze, praone i bazeni) nije dovoljna parozaustavljajuća folija, treba upotrijebiti parozaustavljejuću foliju sljedećih vijednosti 100 m<Sd, ali u tom slučaju računicama se treba dokazati funkcioniraju-će svojstvo rednog sloja.Foliju za zatvaranje pare uvijek treba postaviti na unutarnju stranu termoizolacije, produžetke ili priključene na ostalu konstrukciju treba zaljepiti na način da se ne propušta zrak, ali ni para s brtvljenjem.Izolaciju uvijek treba postaviti bez termičkog mosta. Nije dopustivo, da zbog utjecaja termočkog mosta parozatvara-jući sloj bude u nekim slojevima ispod točke kondenziranja odnosno temperature, jer se onda na neželjeni, način na površini folije može dogoditi izbijanje pare. Termoizolacija se treba ispravno postaviti tako da se između greda iznad izolacije, na unutarnjoj strani greda i ispred greda, na njih također treba postaviti jedan sloj termoizolacije time sma-njujući utjecaj termoičkog mosta. Debljina termoizolirajućeg sloja neka bude barem 1/3 debljine sloja između greda, ali se preporuča 1/2! Za termoizolaciju koristimo takav materijal koji zadržava svoj oblik i veličinu te ga možemo uklo-piti bez rascjepa. Zato su najbolji vlaknasti termoizolirajući materijali.

Toplinska zaštita

Krovne folije nemaju brojne mogućnosti termoizolacije. Toplinsku zaštitu krovnih prostora osigurava termoizolacija i odgovarajuća prozračnost krova. Pojedine folije sa sjajnom površinom imaju mogućnost reflektirajuće ili toplinsko odbijajuće osobine, te folije uvelike povećavaju zaštitu od ljetnih vrućina. Preko ljeta je krov jako reflektirajući, što daje čak, od cjelokupne toplinske opterećenosti, 25-30%. Termo zrcalna folija može odbiti i do 90% topline, uz odgovara-juće provjetravanje. I unutarnji sloj koji zaustavlja paru može biti toplinsko reflektirajući. Tu je cilj zadržati unutarnju temperaturu pri zim-skom loženju. Reflektacija funkcionira samo ako između sjajne površine folije i unutarnje žbuke (npr. gipsane ploče) postoji zračni otvor. Zračni otvor se može osigurati pomoću produžnih letvi ili folije s zračnim mjehurićima. Ako zračni otvor nije osiguran, odnosno ako je termozrcalna folija neposredno postavljena na unutarnju žbuku, tada se folija ne sastaje s zračećom toplinom nego predanom toplinom, što ne zna reflektirati.

Otpornost na vremenske uvjete

Visoke ljetne temperature ne stavljaju samo pred probu krovni prostor i njegovu mogućnost smanjivanja topline, već se uz trajnu veliku toplinu krovna folija postaruje. Temeljni materijal folije je sigurno nekakva plastika, koju visoke temperature i UV zrake vremenom unište odnosno folije ostare. Ako je materijal krovnog pokrova matreija koji se može jače zagrijati (npr. Metalne ploče ili tamne bitumenske ploče s malom mogućnosti smanjivanja topline) ili je provjetravanje krova nepravilno, u tom slučaju se zrak između pokrova i folije može toliko ugrijati da više ne vrijedi model o starenju folije propisan za krovne folije. U ovom slučaju može se očekivati prijevremeno uništavanje folije.Rješenje je da se po mogućnosti, treba osigurati prozračivanje. Kod pokrovnih materijala koji daju veću toplinsku optere-ćenost treba koristiti podložne folije bolje kvalitete i visoke toplinske izdržljivosti. Folije veće toplinske izdržljivosti proizvo-đači, zaobilaze propise, ne postaruju ih na 70°C već na višoj i označenoj temperaturi koju oni sami odrede, postaruju i provjeravaju osobine postaranih uzoraka. Toplinska izdržljivost folija nalazi se u listu tehničkih podataka i u opisu artkla. U manjku propisa i domaće prakse, na osnovu inozemnih podataka i vlastitih računica iz prakse- dajemo sljedeće kategorije toplinska izdržljivosti, s vrijednostima toplinske izdržljivosti folije za pojedinu kategoriju.

NORMALNO TOPLINSKO

OPTEREĆENJE:U slučaju crijepnog

pokrova s odgovara-jućim prozračivanjem i u slučaju šindre koja se priprema na daske

ili cementne trake.

UMJERENO TOPLINSKO

OPTEREĆENJE:Kod pokrivanja odgovarajuće

prozračene metalne ploče ili bitumenske

valovite ploče

VISOKO TOPLINSKO

OPTEREĆENJE:Hala pokrivena čelič-nim trapeznim ploča-ma svijetle boje, pri-državajući se vrijed-

nosti pri prozračivanju koje su određene za čelične konstrukcije**

EKSTREMNO TOPLINSKO

OPTEREĆENJE:Hala pokrivena čelič-nim trapeznimploča-

ma tamne boje, pridr-žavajući se vrijednosti pri prozračivanju koje su određene za čelič-

ne konstrukcije**

70 °C 80-90 °C 100 °C 100 °C*

* temperaturu od 100°C-va u testu folija može podnositi samo određeno vrijeme 5-10 godina

**Pošto se u konstrukcijama kao hale ne mogu u cijelosti poštivati pravila prozračivanja bez skupih konstrukcijskih elementata, zbog toga su za njih važeća jedinstvena pravila. Rezultat primjene jedinstvenih pravila je da je kori-štenje folije višeg stupnja toplinske izdržljivosti opravdano:

Jedinstveno prozračivanje hala:Duljina krovne ravni u m-ima

Kod okosnice slobodno

prozračivanje cm2/md6°≤α<15 15°≤α

Minimum 35 mm visoka, trapezna ploča koja se s folijo dodiruje u max 50% 10 15 200

Minimum 45 mm visoka trapezna ploča koja se s folijom dodiruje u max 50% 15 20 250

OSNOVNA PRAVILA ZA IZVOĐENJE RADOVA

Pravila izvođenja rdova kod podložnih kora visokih krovova pripremljenih jednostrukim ili dvostrukim prozrači-vanjem djelomično se razlikuju, ali sljedeća pravila vrijede i obavezna su neovisno o tome radi li se o slobodno padajućoj foliji koja se koristi na daskama.• Pravila izvođenja radova kod podložnih kora visokih krovova pripremljenih jednostrukim ili dvostrukim prozra-

čivanjem djelomično se razlikuju, ali sljedeća pravila vrijede i obavezna su neovisno o tome radi li se o slo-bodno padajućoj foliji koja se koristi na daskama.

• UV zračenja oštećuju, postaruju materijal folije. Pri izvođenju radova rad se treba tako organizirati da se što prije postavi pokrov, da se pridržavamo un. vremena pokrivanja. Točke spajanja treba napraviti tako da folija nigdje ne dođe u direktan dodir sa sunčevim zrakama – kod oluka okapna ploča, kod prozora, pucanja, potrebno je pokrivanje limom. Folije oštećuju padajuća i odbijajuća zračenja – iako mnogo sporije i u manjoj količini – te se zbog toga treba ugraditi zaštitni pokrivač na vanjskom dijelu ( npr. lamperija).

• Krovne folije zajedno s krovnim pokrovom daju odgovarajuću nepropusnost vode, bez krovnog pokrova same (izuzetak jedna – dvije vrste folija koje su namijenjene za zatvaranje vjetra, za podaskanu površinu) podložne folije ne zaštićuju, jer se već utjecajem jačeg vjetra kod preklopa može probiti vlaga. Mikroperforirane krovne folije s oznakom W2 i pojedine paropropusne krovne folije kategorije W2 mogu probiti zbog jake kiše, folije mogu navlažiti. S velikim brzinama padajuće kapi kiše mogu prodrijeti kroz mikro-otvore, posebno na pod-stavljenim površinama (daskastim površinama, na vrhu troga). Kod preklopa već postojećih zgrada to treba uzeti u obzir, u slučaju kiše treba se pobrinuti o dodatnom pokrivanju.• Ispod 25°-skog nagiba smiju se koristiti samo folije koje nose oznaku W1. Folija koja se priprema za

daskanu površinu smije biti samo oznake W1 neovisno o nagibu. • Ispod 25°-skog nagiba preklop krovne folije je 15 cm, izuzetak, preklopi zaljepljeni na način zatvaranja

Page 4: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

7MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE6 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE

Čuvati na pokrivenom, suhom mjestu zaštićenom od vlage

CE-oznaka

Čuvati od sunca

Vrijeme pokrivanja 4 tjedna

Temperatura ugradnje

Toplinska izdržljivost

Okapnost (W1)

Okapnost (W2)

Slobodno viseća folija

Folija koja se može poleći na daske

Folija koja se može direkno postaviti na izolaciju

OPIS ZNAKA

O proizvodu

Lista tehničkih i sigurnosnih podataka

Materijal: Dvoslojna paropropusna krovna folija (Specijalni paropropusni filc s okapnom membranom)Mjesto primjene: Paropropusna podložna krovna folija za krovove kod jednostrukih prozračiva-nja sa slobodnim padom od 25° nagiba, sa postepenim toplinskim opterećenjem. Tehnički podaci:Težina: 140 g/m2 ±10g Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 190/140N/50mmSd: 0,08 m Vrijeme pokrivanja: 3 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +90 °CTemperatura pri izvođenju: +10 °C – + 30 °C

Pakovanje Šifra

MASTERMAX DUO 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0201-14015075

DUO

3 ECO

–20 °C-+90 °C

Materijal: Troslojna paropropusna krovna folija (Između 2 sloja PP filca je paroprpusna okapna membrana)Mjesto primjene: Paropropusna podložna krovna folija za krovove kod jednostrukih pro-zračivanja sa slobodnim padom od 25° nagiba, sa normalnim toplinskim opterećenjem. Tehnički podaci:Težina: 100 g/m2 ±10% Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 170/130N/50mmSd: 0,02 m Vrijeme pokrivanja: 3 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +70 °CTemperatura pri izvođenju: -20 °C – + 40° C

Pakovanje Šifra

MASTERMAX 3 ECO 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0202-10015A75

-20 °C-+70 °C

Lomljivo

vjetra, tamo je dostatno 10 cm.• Krovne folije su pričvršćene, ali kod ekstremno velikih vjetrova, nevremena, ledene tuče, bez zaštite

pokrova folije to ne mogu podnijeti. Šteta od nevremena kod slobodno ostavljene folije rizik je izvođača. – I zbog toga se isplati radove tako organizirati da krovna folija bude što kraće vrijeme nepokrivena.

• Viseće folije i folije koje se poliježu na daske treba poleći paralelno s olukom, s preklopima pazeći na smjer oticanja.• Slobodno padajuće folije blago otprilike s 2cm preklopom treba postavljati, dok podložne folije koje se pripremaju za

pod trebaju poleći bez gužvanja.• Zračni otvor između folije i krovnog pokrova po pravilu treba napraviti s odgovarajućim prozračivanjem, pazeći na to

da se ostvari u svakoj sredini grede u cijeloj duljini.• Na daske, kako bismo osigurali prozračivanje drvenog materijala, koristimo paropropusne folije.• Foliju u svakom slučaju učvršćuju suprotne letve koje ju pritežu, privremeno (npr. Kopčama) se može pričvrstiti ispod

linije suprotne letve. • Ukoliko se folija treba produljitit, to se može učiniti na vrhu greda, ispod suprotne letve.• Ukoliko je folija u ležećem smjeru povezana tada se kod ugradnje taj dio treba držati.• Kako bi osigurali trajanje uvijek treba izabrati foliju odgovarajuće toplinske izdržljivosti.• Kod ugradnje folije treba se držati teperature ugradnje, koja se odnosi na proizvod.• Kod izvođenja radova treba se paziti na to da se folija ne ošteti. Prije pokrivanja treba provjeriti moguća oštećenja,

eventualne pogreške treba ispraviti. • Kod krovnih pucanja vlagu koja curi od gore treba odvoditi pomoću okapne letve koja se dobije u setovima za ugrad-

nju krovnih prozora dobivene od distributera krovnih prozora, vlagu treba odvesti u susjednu sredinu grede.• Ploču okapnicu treba izvesti ispod suprotne letve, iza oluke,a ne u oluku. (u slučaju da se ploča okapnica izvede u

samu oluku, zimi, kada je oluka puna snijega, zatvara se put prozračivanja).

I. PRAVILA IZVOĐENJA RADOVA KOD JEDNOSTRUKO PROZRAČENIH KROVOVA:

• Kod jednostruko prozračnih krovova mogu se primjeniti samo paropropusne Sd<0,3 m folije• Prozračni otvor potreban je samo između folije i pokrova, pravi se prema pravilima prozračivanja• Folija se može direktno poleći na tremoizolaciju, cijela debljina grede može se ispuniti s termoizolacijom• Ne treba se primjenjivati kaširana termoizolacija na gornjoj strani• Folija se može preklopiti na sljemenjaku• U vapi, folija se treba prevesti bez razmaka, na zatvarajući način(vidi skicu u tehnici primjene)

3 CLASSIC

Materijali: Troslojna paropropusna krovna folija (između dva sloja PP filca je paro-propusna okapna membrana)Mjesto primjene: paropropusna (krovna) podložna folija kod jednostruko prozrači-vanih krovova, sa slobodnim padom više od 25° nagiba, sa normalnim toplinskim opterećenjem.Tehnički podaci:Težina: 120 g/m2 ±10% Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 200/180 N/50mmSd: 0,02 m Vrijeme pokrivanja: 3 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +70 °CTemperatura pri izvođenju: –20 °C – +40 °C

Pakovanje Šifra

MASTERMAX 3 CLASSIC 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0202-12015A75

–20 °C–+70 °C

Page 5: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

9MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE8MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE

3 EXTRAMaterijali: Troslojna paropropusna krovna folija (između dva sloja PP sloja je paropropusna okapna membrana)Mjesto primjene: Paropropusna (krovna) podložna folija kod jednostruko prozračivanih krovova sa slobodnim padom od 20°nagiba, kod postavljanja na pod ili na tvrdu izolaciju od 15° nagiba kod normalnih toplinskih opterećenja.Tehnički podaci:Težina: 160 g/m2 ±10% Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 60/200N/50mmSd: 0,02 m Vrijeme pokrivanja: 3 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +70 °CTemperatura pri izvođenju: –20 °C – +40 °C

Pakovanje Šifra

MASTERMAX 3 EXTRA 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0202-16015A75

-20 °C-+70 °C

THERMO

Materijali: Specijalan noseći sloj od poliestera koji propušta paru, visoke toplinske izdržljivosti sa okapnom membranom.Mjesto primjene: Paropropusna (krovna) podložna folija kod jednostruko prozra-čivanih krovova sa slobodnim nagibom iznad 20°, kod postavljanja na pod ili na tvrdu izolaciju od 15° nagiba. Zbog njegove toplinske izdržljivosti pogodan je za krovove prekrivene svijetlim aluminsijskim pločama.Tehnički podaci:Težina: 210 g Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 440/270N/50mmSd: 0,1 m Vrijeme pokrivanja: 12 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +150 °CTemperatura pri izvođenju: –20 °C – +40°C

Pakovanje Šifra

MASTERMAX THERMO 1,5 m × 50=75 m2/rola 0202-02SA5075

-40 °C-+150 °C

Metal

Materijali: Četveroslojna paropropusna krovna folija (Između dva sloja PP filca je paropropusna okapna mambrana, gornji sloj je PP prozračni tepih)Mjesto primjene: Paropropusna, podložna toplinsko odbijajuća krovna folija za krovove s jednostavnim prozračivanjem, položi na podaskanu površinu-zalijepiti produžetke krovne folije kod većih nagiba 10°, i ispod ravnih polča, ima veliku toplinsku izdržljivost. Tehnički podaci:Težina: 500 g/m2 ±10% Sd: 0,03 mVrijeme pokrivanja: 3 mjeseca Okapnost: W1Toplinska izdržljivost: +90°C Temperatura pri izvođenju: 0 °C – + 40 °C

Pakovanje Šifra

MASTERMAX Metal 1,5 m × 25 m=37,5 m2/rola 0202-04015037

–20 °C-+70 °C

Materijali: Standardno, sa PP mrežom ojačana Pe krovna folija sa mikroperforacijom.Mjesto primjene: Paronepropusna podložna krovna folija sa dvostrukim prozračivanjem za krovove sa slobodnim nagibom iznad 25°, s normalnom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

MASTERFOL® CLASSIC MP-Y 1,5 m × 50 m = 75 m2/rola 0209-0Y015000MASTERFOL® CLASSIC MP-Y 1,5 m × 25 m= 37,5 m2/rola 0209-0Y015002MASTERFOL® CLASSIC MP-W 1,5 m × 50 m = 75 m2/rola 0209-0W015000MASTERFOL® CLASSIC MP-W 1,5 m × 25 m=37,5 m2/rola 0209-0W015002

A MASTERFOL® CLASSIC folija proizvodimo i bez perforacije ali uz posebne narudžbe!!

Matreijali: Standardno, sa PE mrežom ojačane PE krovne folije sa mikroperforacijomMjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjem za krovove sa slobodnim nagibom iznad 25° sa normalnom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

MASTERFOL® SOFT MP-W 1,5 m × 50 m = 75 m2/rola 0210-0W015000MASTERFOL® SOFT MP-Y 1,5 m × 50 m = 75 m2/rola 0210-0Y015000

CLASSIC MP

SOFT MP

+40 °C

+40 °C

3 TOP

Materijal: Troslojna paropropusna krovna folija (između 2 sloja PP filca je paropro-

pusna okapna membrana)

Mjesto primjene: Paropropusna podložna folija za krovove kod jednostrukih pro-

zračivanja sa slobodnim padom iznad 20° nagiba, i kod postavljanja na daske

iznad 15°nagiba, sa normalnim toplinskim opterećenjem.

Tehnički podaci:Težina: 140g/m2 5% Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 240/170N/50mm

Sd: 0,02m Vrijeme pokrivanja: 3 mjeseca

Okapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +70°C

Temperatura pri izvođenju: -20°C - + 40°C

Pakovanje Šifra

MASTERMAX 3 TOP 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0202-14015A75

-20 °C-+70 °C

Page 6: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

10 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE11MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE

Matreijali: Standardno, sa Pe mrežom ojačana Pe krovna folija bez mikroperforacije.Mjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjemza krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, s normalnom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

MASTERFOL® SOFT W 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0210-0W115000

SOFT Wne mikroperforirani

+40 °C

Matreijali: Standardno, sa PE mrežom ojačana Pe krovna folija sa mikroperforacijomMjesto primjene: Paronepropusna podložna krovna folija sa dvostrukim prozračivanjem za krovove sa slobodnim nagibom iznad 25°, s normalnom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

MASTERFOL® SOFT-S MP-W 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0210-1W015000

MASTERFOL® SOFT-S MP-Y 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0210-1Y015000

SOFT-S MP

+40 °C

CLASSIC ALU

SOFT ALU

Matreijali: Standardno, sa Pp mrežom pojačana PE krovna folija sa toplinskim zrcalom.Mjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjem, sa toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, za normalnu toplinsku izdržljivost. Sa unutarnje strane termoizolacije može se također koristiti kao parozaustavljajuči sloj.

Pakovanje Šifra

MASTERFOL® CLASSIC ALU 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0207-01015050

Materijali: Standardno, sa PE mrežom ojačana PE krovna folija sa toplinskim zrcalom.Mjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjem, sa toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobod-nim nagibom iznad 20°, za normalnu toplinsku izdržljivost. Sa unutarnje strane termoizolacije može se također koristi kao parozaustavljajući sloj.

Pakovanje Šifra

MASTERFOL® SOFT ALU 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0207-01015050

+70 °C

+70 °C

BLUE Sd20

Matreijali: PE paronepropusna folija (sa aditivom protiv starenja i vatre)Mjesto primjene: Sa unutarnje strane termoizolacije nalazi se parozaustavlja-jući sloj s produžnim ljepljivim preklopima, na način da zatvara zrak i paru.

Pakovanje Šifra

MASTERFOL BLUE Sd20 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0214-00015000

Ljepljiva traka za krovne folije

MASTERMAX® TAPE (difuziona ljepljiva traka): Za jednostrano lijepljenje paropropus-nih krovnih folija, te za popravljenje štetaMASTERFOL® TAPE-1 (jedostrana ljepljiva traka): za jednostrano lijepljenje paron-epropusnih krovnih floija, te za popravljanje štetaMASTERFOL® TAPE-2 (obostrana ljepljiva traka): za ljepljenje folija protiv vjetra, okap-nih ploča, ili za ostale limarske kontrukcije

Ljepljiva traka Širina trake Dužina trake Šifra

MASTERMAX® TAPE 50 mm 25 m 0213-02050025

MASTERMAX® TAPE 75 75 mm 25 m 0213-02075025

MASTERFOL® TAPE 1 50 mm 25 m 0213-03050025

MASTERFOL® TAPE 2 20 mm 25 m 0213-04020025

Page 7: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

13MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE12 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE

SOFT

CLASSIC

Materijali: Krovna folija s PE vlaknimaMjesto primjene: Paronepropusna podložna krovna folija sa dvostrukim prozračivanjem, sa umjereno toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, s nor-malnom toplinskom izdržljivošću. Sa unutarnje strane termoizolacije može se također koristiti kao parozaustavljajući sloj.

Pakovanje Šifra

ISOFLEX® SOFT 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0206-00015000

Materijali: krovna folija sa PP vlaknimaMjesto primjene: Paronepropusna podložna krovna folija sa dvostrukim prozračivanjem, sa umjereno toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, s povećanom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

ISOFLEX® CLASSIC 1,5 m × 50 m = 75 m2 /rola 0205-00015000

ISOFLEX® CLASSIC 1,5 m × 25 m= 37,5 m2/rola 0205-00015002

+70 °C

+85 °C

SOFT-S

Matrerijali: Krovna folija s PE vlaknimaMjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjem sa umjereno toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, s normalnom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

ISOFLEX® SOFT-S 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0206-10015000

+70 °C

ALU

ALU-LP

Matreijali: Krovna folija s PE vlaknima, s toplinskim zrcalom i aluminijskim slojem koji ima veliku moć parozatvaranjaMjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjem, sa umjereno toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, sa povećanom toplinskom izdržljivošću. Sa unutarnje strane termoizolacije može se također koristiti kao parozaustavljajući sloj.

Pakovanje Šifra

ISOFLEX® ALU 1,2 m × 50 m=60 m2/rola 0208-00012050

ISOFLEX® ALU 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0208-00015050

+90 °C 0 °C-+90 °C

Materijali: Pe krovna folija sa zračnim mjehurićima, sa metaliziranom toplinsko odbijajućom površinomMjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjem, sa umjereno toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, sa normalnom toplinskom izdržljivošću. Sa unutarnje strane teroizolacije može se također koristiti kao parozaustavljajući sloj.

Pakovanje Šifra

ISOFLEX® ALU-LP 1,2 m × 50 m=60 m2/rola 0211-01000060

+70 °C -10 °C-+70 °C

ALU-PZ

Matreijali: Paronepropusna folija sa metaliziranom površinomMjesto primjene: Sa unutarnje strane termoizolacije nalazi se samo zaustavljajući sloj s produžnim ljepljivim preklopima, na način da zatvara zrak i paru

Pakovanje Šifra

ISOFLEX® ALU-PZ 1,2 m × 50 m=60 m2/rola 0212-01000060

-10 °C-+40 °C

Page 8: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

15MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE14 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE

TAPE aluzrcalna ljepljiva traka

ISOFLEX® TAPE (aluzrcalna ljepljiva traka): kod parozatvarajućih folija za zatvaranje zraka i pare

Pakovanje Šifra

ISOFLEX® TAPE 50 5 cm × 50 m/rola 0213-01050050

SOLFLEX ozračnik

SOLFLEX Ljeto

SOLFLEX Zima

Matreijali: Umjereno paropropusna metalizirana krovna folija, keširanja na PP flies, toplinsko odbijajuća.Mjesto primjene: Paropropusna podložna krovna folija s jednostrukim prozračivanjem kod zgrade s normalnim parnim opterećenjem (sa povećanom Sd 25 m, s unutarnje strane je parozaustavljajući) za krovove sa slobodnim nagibom iznad 25°, sa normalnom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

SOLFLEX 1,2 m × 41,67 m=50 m2/rola 0204-00000050

Materijali: PE krovna folija s azračnim mjehurićima, sa meteliziranom toplinsko odbijajućom površinom.Mjesto primjene: Paronepropusna podložna folija sa dvostrukim prozračivanjem, sa toplinsko odbijajućom površinom, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, sa normalnom toplinskom izdržljivošću.

Pakovanje Šifra

SOLFLEX 1,2 m × 41,67 m=50 m2/rola 0204-00010050

Matreijali: Paronepropusna folija sa metaliziranom površinomMjesto primjene: Sa unutarnje strane termoizolacije nalazi se parozaustavljajući sloj s produžnim ljepljivim preklopima, na način da zatvara zrak i paru

Pakovanje Šifra

SOLFLEX 1,2 m × 41,67 m=50 m2/rola 0204-00010050

Materijali: Jednoslojna paropropusna krovna folija (specijelni DuPont™ HDPE vlaknasti sustav)Mjesto primjene: Paropropusna podložna krovna folija za krovove kod jednostrukih prozračivanja sa slobodnim nagibom iznad 20°, sa postepenim toplinskim opterećenjem. Tehnički podaci:Težina: 60 g/m2 Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 165/140 N/50 mmSd: 0,02 m Vrijeme pokrivanja: 4 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +90 °CTemperatura pri izvođenju: –20°C – +40 °C

Pakovanje Šifra

TYVEK® Soft 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0203-21000075

TYVEK® Soft

Materijali: Jednoslojna paropropusna krovna folija (specijalni DuPont™ HDPE vlaknasti sustav)Mjesto primjene: Paropropusna podložna krovna folija za krovove s jednostavnim prozračivanjem, za krovove sa slobodnim nagibom 20°, povećana toplinska izdržljivost. Tehnički podaci:Težina: 80 g/m2 Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 245/215 N/50 mmSd: 0,03 m Vrijeme pokrivanja: 4 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +100 °CTemperatura pri izvođenju: –20°C – +40 °C

Pakovanje Šifra

TYVEK® Solid 1,5 m × 50 m=75 m2/rola 0203-20000075

TYVEK® Solid

-40 °C–+100 °C

–40 °C–+100 °C

Materijali: Paronepropusna folija, HDPE filc pojačan s poliolefinomMjesto primjene: S unutarnje strane teroizolacije nalazi se parozaustavljajući sloj, s produžnim ljepljivim preklopima, na način da zatvara zrak i paru.Tehnički podaci:Težina: 105 g/m2 Sd: 2–4 m Temperatura pri izvođenju: –10°C – + 40°C

Pakovanje Šifra

TYVEK® SD2 VCL 1,5 m × 50 m=75 m2 0203-50750075

TYVEK® SD2 VCL

Page 9: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

16 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

KROVNE FOLIJE17MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

DODATNI ELEMENTI KROVIŠTA

DODATNI ELEMENTI KROVIŠTASuvremeni materijali za pokrivanje krova s velikim izborom elemenata i odgovarajućim dodacima, stvaraju zajedno sustave. Materijali za pokrivanje krova sami ne mogu zadovoljiti sve tehničke zahtjeve današnjice. Za izgradnju dobro funkcionirajućeg visokog krova osim materijala za pokrivanje svakako je potrebno korištenje dodatnih elemenata krovišta. Zbog velikog izbora u obliku i veličini materijala za pokrivanje krova postoje i mnoge vrste dodtnih elemenata. Postoje univerzalni materijali i materijal koji se mogu koristiti samo za određene vrste. Snalaženje u velikom izboru proizvoda uz katalog pomaže i Pomoćni List dodatnih elemenata krovišta, gdje su po vrstama materijala krova poredani dodatni elementi.

Vrste dodtnih elemenata krovišta: • Elementi koji osiguravaju prozračnost krova • Elementi za učvršćivanje i sigurnosni elementi • Dodatni – priključni elementi kod limova • Ostali dodatni elementi

Elementi koji osiguravaju prozračnost krova:Prozračivanje visokih krovova u svakom slučaju obavezno. (Vidi u Masterplat Tehnici za dodatne elemente krovišta). Između pokrova i podložne folije treba osigurati ventilaciju; u ravnini oluke, ispod pokrova treba propustiti svježi zrak, te u blizini sljemenja-ka ili u duljini sljemenjaka treba osigurati prolaz ugrijanog parnog zraka kroz svaku sredinu grede! Osiguranje učinkovitog prozračivanja određuju pravila mjerenja. (vidi u Masterplst Tehnici primjene za dodatne elemente krovišta). U slučaju standardnih krovnih nagiba (iznad 20°-og nagiba, kod greda kraćih od 10 metara potrebno je koristiti standardne krovne materijale – crijep, betonski crijep) minimalno dopušteno provjetravanje u duljini oluka je 200 cm2/md, dok je kodsljemenjaka po ravnini krova minimum 50 cm2/md. Najvažnij podatak elemenata koji osiguravaju prozračivanje je slobodno prozračenja križna sječa. Iz podataka u katalogu se dobro vidi, da se s dodatnim elementima krovišta može osigurati djelotvornije prozračivenj, nego kod većineprozračnih elemenata koji su nastali pomoću prozračnih elemenata (npr. Crijepovi za provjetravanje). Većina crijepova sastoji se od slobodnih prozračnih otvora u križnoj sječi, provjetravanje u duljini. Sljemenjenjaka se može nekad se može samo riješiti pomoću ugradnje 2-3 kom crijepa za provjetravanje. Od ovog je puno jeftinije, ljepše i učinkovitije korištenje dodatnih elemenata krovišta. Ovi elementi ne osiguravaju samo provjetrivanje, nego sprječavaju i ulazak ptica, glodavaca i kiše.

Elementi za učvršćivanje i sigurnosni elementi:I tzv. Najraširenije krovne pokrove treba mehanički pričvrstiti na konstrukciju pokrova. Kod najčešćih vrsta, osnovne crijepove ne treba posebno privrstiti, dovoljna im je vlastita težina, ali kod određenih nagiba ili priključnih rješenja pričvršćenje može biti potreb-no (prvila priključenja potražite u pravilniku proizvođača o priključenjima). Svaki stožasti crijepkod svakog crijepnog oblika potreb-no je pričvrstiti, uz koje Materplast nudi raznovrsne elemente za pričvršćivanje stožastih crijapova. U grupu mehaničkih elemenata za pričvršćivanje ubrajamo rezane crijepove, spužvaste podložne elemente koji osiguravaju ravnomjerno ulegnuće stožastih crije-pova. Od brojnih sigurnosnih dodatnih elemenata Masterplast nudi najčešće korištene snjegobrane. Snjegobrani sprečavaju kliza-nje velike nakupine snijega, time sprečavajući osobne i materijalne štete. Raspodjela snjegobrana ovisi o vrsti materijala krovnog pokrova i o nagibu krova, odnosno o okolini i visini grede. Zbog toga je potrebno isplanirati postavljanje i količinu snjegobrana prema uputama proizvođača.

Dodatni – priključni elementi kod limova:Pri izvođenju radova na visokim krovovima često se susrećemo sa sljedećim organizacijskim problemom, da struke trebaju zajed-no ili jedan za drugim obavljati radove (tesar, krovopokrivač, limar). Masterplast nudi brojne praktične dodatne lemente krovišta koje u slučaju potrebe može postaviti tesar i krovopokrivač, s minimalnom potrebom alata, ne treba sačekati da limar završi. Tako se može ostvariti brži, jednostavniji i jeftiniji završetak posla.Dodatni limarski elementi znatno olakšavaju posao liamara, posebno kod crijepova koji imaju visoke i valovite rubove koji se mogu lakše i bolje pričvrstit nego kod standardnih načina.

Ostali dodatni elementiU ovu grupu pripadaju oni elementi koje se ne mogu uvrstiti u gornje kategorije. Po vrsti mogu imati razne funkcije, koje u katalogu posebno ističemo.Npr: krovni prozor, mreža za oluke, vodič za antene.

LomljivoČuvati na pokrivenom, suhom mjestu zaštićenom od vlage

Čuvati od sunca

Mjesto primjene: Paropropusna podložna krovna folija s jednostavnim prozračivanjem, za krovove sa slobodnim nagibom iznad 20°, na podaskanu površinu postavlja se za krovove koji imaju nagib iznad 15°, produžetke lijepiti do 10° na podaskanu površinu, ima veliku toplinsku izdržljivost. Tehnički podaci:Težina: 125 g/m2 Čvrstoća cijepanja dužno/križno: 265/230 N/50 mmSd: 0,02 m Vrijeme pokrivanja: 4 mjesecaOkapnost: W1 Toplinska izdržljivost: +100 °CTemperatura pri izvođenju: –20°C – +40 °C

Pakovanje Šifra

TYVEK® Pro 1,5 m × 50 m=75 m2 0203-40000075

TYVEK® Pro with adhesive tape 1,5 m × 50 m=75 m2 0203-41000075

TYVEK® Pro i TYVEK® Pro s ljepljivom trakom

-40 °C–+100 °C

Materijali: Dvoslojan paropropusna krovna folija (specijalni DuPont™ HDPE vlaknasti sustav + gornji sloj PP filc prozračni tepih)Mjesto primjene: Paropropusna, toplinsko odbijajuća podložna folija s jednostavnim prozračivanjem, na podaskanoj površini koristi se za krovove iznad 10°, ispod ravne željezne ploče, ima veliku toplinsku izdržljivost. Tehnički podaci:Težina: 407 g/m2 Sd: 0,02 mVrijeme pokrivanja: 4 mjeseca Okapnost: W1Toplinska izdržljivost: +100 °C Temperatura pri izvođenju: 0°C – +40 °C

Pakovanje Šifra

TYVEK® Metal 1,1 m × 30 m=33 m2 0203-30000033

TYVEK® Metal

–40 °C–+100 °C

Matreijali: polietilen s modificiranim akrilno – baznim ljepilomMjesto primjene: Za jednostavno lijepljenje paropropusnih krovnih folija te za popravljenje šteta.

Pakovanje Šifra

TYVEK® ragasztószalag Tekercsben: 75 mm × 25 m 0203-90075025

TYVEK® ljepljiva traka

Page 10: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

19MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

ELEMENTI KOJI OSIGURAVAJU PROZRAČNOST18MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

ELEMENTI KOJI OSIGURAVAJU PROZRAČNOST

1m dužine element za prozračivanje u obliku češlja od PVC-aFunkcija: Osigurava da ptice ne naprave gnijezdo ispod valovitog crijepa, a istovremeno ne spriječava slobodno strujanje zrakaSlobodna provjetna križna sječa: otprilike 70%

Rešetka za okapnicu Crvena Smeđa Crna

Šifra: 0301-00100RE0 0301-00100BR0 0301-00100BK0

AC rešetka za okapnicu

1m dužine element u obliku češlja na gornjem dijelu oblik rešetke od PVC-a.Funkcija: osigurava da ptice ne naprave gnijezdo ispod valovitog crijepa, a istovremeno ne sprječava slobodno strujanje zraka. Velika joj je prednost da može zamijeniti letvu od punog drveta, tako da osigurava daljnje provjetravanje. Posebno važno može biti, ako u duljini oluka nije odgovarajuća debljina suprotne letve (npr. lamperija se ne može ugurati na grede jer se tako sužava kružna sječa otvora za provjetravanje)Slobodna provjetna križna sječa: na dijelu letve minimum 220 cm2/fm + dio s češljem 70%

rešetka za okapnicu s ozračnikom Crvena Smeđa Crna

Šifra: 0301-00200RE0 0301-00200BR0 0301-00200BK0

AC rešetka za okapnicu s ozračnikom

AC letva za provjetravanje

PVC letva za provjetravanje, 1 m dužine rešetkaste izvedbeFunkcija: U tom slučaju, kada je u dužini oluke provjetna križna sječa pre uska, koristeći crijepnu letvu od punog drveta može se osigurati pravilno provetravanje kod ravnog crijepa.Sloboda provjetna križna sječa: minimum 220 cm2/md1 md/kom

letva za provjetravanje Crvena Crna

Šifra: 0319-10100RE0 0319-10100BK0

AC perforirana/mrežasta traka za provjetravanje

AC perforirani PVC profil za provjetravanje

AC suhi stožasti element

Perforirana/mrežasta traka za provjetravanje u roli, otporna na UVFunkcija: Upotrebljava se kod donjih otvora za provjetravanje krova, spriječava usel-javanje kukaca i ptica.Slobodna provjetna križna sječa: kod perforirane trake za provjetravanje 70%, kod trake za provjetravanje s mrežicom 80%

Perforirana traka za provjetravanje Šifra

Pakovanje: 10 cm×5 m/rola Smeđa 0302-00100BR0 Crna 0302-00100BK0 Crvena 0302-00100RE0 Bijela 0302-00100WH0 5 cm×5 m/rola Smeđa 0302-00050BR0 Crna 0302-00050BK0 Crvena 0302-00050RE0 Bijela 0302-00050WH0Mrežasta traka za provjetravanje Pakovanje: 10 cm×5 m/rola Crna 0302-00300BK0

2,5 m-ski perforirani PVC profil za provjetravanje, UV otporan.Funkcija: Upotrebljava se kod donjih otvora za provjetravanje krova, spriječava usel-javanje kukaca i ptica. Krući je od proizvoda u rolama, estetski ljepši.Slobodno provjetna križna sječa: 70%

Perforirani PVC profil za provjetravanje Pakovanje Šifra

Smeđa 2,5 m/db 0319-00250BR0

Crna 2,5 m/db 0319-00250BK0

Crvena 2,5 m/db 0319-00250RE0

1 m-ski plastični podložni profil za stožaste crijepoveFunkcija: osigurava provjetravanje ispod stožastog crijepa, s malom mjerom zatvaranja prašine (vidi vrste). Može se koristiti samo na okosnici krova, ali se ne može koristiti ako je grbava okosnica.Vrste: Alpesi/Altec 2,2 kom/md; Római/Danubia 2,2 kom/md; Čornai 1,1 kom/mdSlobodna provjetna križna sječa: 125 cm2/md po ravnin krova

Suhi stožasti element Crvena Smeđa Antracit Grey

Altek Alpine 0320-00100RE0 0320-00100BR0 0320-00100AN0 0320-00100GY0

Roman 0320-00200RE0 0320-00200BR0 0320-00200AN0 0320-00200GY0

Csornai 0320-00300RE0 – – –

Page 11: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

21MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

ELEMENTI KOJI OSIGURAVAJU PROZRAČNOST20MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

ELEMENTI KOJI OSIGURAVAJU PROZRAČNOST

AC ozračnik za šindru

AC točkasti provjetrivač šindre

1 m-ski crni plastični profil za provjetravanje.Funkcija: Osigurava provjetravanje u dužini sljemenjaka kod pokrova šindre, usljed spri-ječavanja ulaska prašine i ptica. Plastični element je poterbno učvrstiti u liniji sljemenja-ka, nakon toga prekriti sa šindrom, zalijepiti sa ljepilom za šindru. Pogodan je za krovove i rubne okosnice.Slobodna provjetna križna sječa: 50 cm2/md po ravnini krova pomoću brtvene spužva-ste trake, 125 cm2/md po ravnini krova bez spužvaste brtveve trake

Pakovanje Šifra

ozračnik za šindru 1 m 0314-00100000

AC zatvarač sljemenjaka

Željezni, bojani točkasti provjetrivačFunkcija: koristi se kao točkasti provjetrivač, prvenstveno kod visokih krovova bez ugrađe-nog krovnog prostoraSlobodna provjetna križna sječa: 42 cm2/kom

Točkasti provjetrivač šindre 8012 Crvena Zeleni Crna

Šifra 0314-00000RE0 0314-00000GR0 0314-00000BK0

PVC ili željezna perforirana ploča.Funkcija: koristi se za zatvaranje provjetnih krajeva sljemenjaka, za sprečavanje ulaska ptica Slobodna provjetna križna sječa: 16 cm2/kom

Šifra Crvena Smeđa Antracit

PVC zatvarač sljemenjaka 0303-00000RE0 0303-00000BR0 0303-00000AN0

Željezni zatvarač sljemenjaka 0303-00100RE0 0303-00100BR0 0303-00100AN0

Bojani željezni pričvrsni element.Funkcija: služi za pričvršćivanje stožastih crijepova

8012 Crvena Cigla crvena Zeleni Smeđa Antracit Szürke CserépCrvena

Za betonske crijepove 50 db/doboz 0308-01000012 0308-01000BRE 0308-01000GR0 0308-01000BR0 0308-01000AN0 0308-01000GY0 –

Tondach za izdubljene stožaste crijepove 40 db/doboz – 0308-00200BRE – – – – 0308-00200TRE

Tondach za prešane crijepove30 db/doboz – 0308-00300BRE – – – – –

AC učvršćivač stožastih crijepova

AC vapa spužva

AC držač letve sljemenjaka

univerzalni sljemeni element

Bojani željezni pričvrsni element.Funkcija: Osigurava odgovarajuće ravnomjerno polegnuće stožastog crijepa na krov ili rub okosnice. Osigurava visoku sigurnost zaštite od ulaska prašine i vode, ali sprije-čava provjetravanje, zato se može koristiti samo uz nadopunu s provjetnim crijepovi-ma ili kod pokrova bez podložne kore. Vrste: 50-60 i 75 mm visok

Univerzalni sljemeni element Crvena Smeđa Antracit

50/100 mm-ski 0307-00050RE0 – –

60/120 mm-ski 0307-00060RE0 0307-00060BR0 0307-00060AN0

75/150 mm-ski 0307-00075RE0 0307-00075BR0 0307-00075AN0

Bojana, elastična spužva, sa samoljepljivom trakom.Funkcija: osigurava ravnomjerno polegnuće rezanog crijepa u ravnini vapa spužve, isto tako dobro popunjava praznine između crijepa i vapa spužve, čime spriječava ulazak prašine, vlage i ptica. Jer pored sveg spriječava provjetravanje, pa se zbog toga u duljini vape kod greda treba osigurati provjetravanje kod pokrova koji nastaju s podložnim krovom na drugačiji način.

Vapa spužva Šifra

Crvena 0316-00000RE0

Smeđa 0316-00000BR0

Antracit 0316-00000AN0

Pocinčani čelični učvrsni elementFunkcija: služi za učvršćivanje letve sljemenjaka, bez smanjivanja križne sječe u crti oko-snice sljemnjaka. Njegovom upotrebom može se dobiti točna i ravna crta sljemenjaka.

Pakovanje Šifra

50 kom/kutija 0325-00000050

Page 12: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

23MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

LIMARSKI DOPUNSKI I PRIKLJUČNI ELEMENTI22MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

LIMARSKI DOPUNSKI I PRIKLJUČNI ELEMENTI

AC ploča okapnica

AC vapa element PVC/ALU

AC traka za zatvaranje vape

5 m-ska alu ploča u roli.Funkcija: u duljini oluka krovna folija ne smije viriti ispod krovnog pokrova zbog štet-nog utjecaja UV zračenja, zato je obavezno korištenje ploče okapnice. Krovna folija vodi na ploču okapnicu oborinu odnosno vodu koja je prošla pokrov. Ugradnja ploče okapnice je vrlo jednostavna. U sličaju potrebnih prijeloma, preklopa to je već riješe-no pri samoj proizvodnji.

Ploča okapnica Crvena Smeđa Antracit

Šifra 0317-00330RE0 0317-00330BR0 0317-00330AN0

1,7 m dužine, UV stabilan PVC ili 2 m dugačka obojana alu ploča 50 cm širineFunkcije: unaprijed proizvedeno, može se promijeniti oblik vapa elementa i kao tradicionalan oblik. Za bolju okapnost fuge treba zalijepiti butyl ljepljivom trakom.

vapa element Šifra

PVC-ciglacrveni 1,7 m 0326-00170BRE

PVC-smeđi 1,7 m 0326-00170BR0

PVC-antracit 1,7 m 0326-00170AN0

ALU-cigla crveni 2 m 0326-10200BRE

ALU-smeđi 2 m 0326-10200BR0

ALU-antracit 2 m 0326-10200AN0

Samoljepljiva butyl traka.Funkcijo: ukoliko imamo više vapa spužvi u nizu, gdje se spajaju ima mali prostor koji se zatvara samoljepljivom butyl trakom. Dužina trake je 73 cm, 1 komad je potreban za određeni otvor.

Šifra

traka za zatvaranje vape 0328-00000000

AC lim za zid i dimnjak

AC rub za dimnjak i zid

ALU ili olovna bojana samoljepljiva ploča, dužine 5 md, u roli širine 30 cm.Funkcija: na cijeloj svojoj površini je samoljepljiva, može se lako postaviti uz sve olike crije-pa uz flexibilnu ploču može se brzo postići visoka okapnost kod raznih oblika crjepa i spoje-va dimnjaka. Dobro prianja (lijepi) za ciglu, žbuku i crijep.

Šifra Crvena Smeđa Antracit

Lim za zid i dimnjak – ALU 0311-10000RE0 0311-10000BR0 0311-10000AN0

Lim za zid i dimnjak – OLOVNI 0311-00000RE0 0311-00000BR0 0311-00000AN0

1 m-ski ALU bojani profil.Funkcija: pričvrsni element gornjeg prekopnog ruba za dimnjak i zid. Letvu je potrebno mehanički pričvrstiti (pomoću čavala) u zid ili u tijrelo dimnjaka, i to tako da se pričvrsti gornji rub. Za potpunu vodonepropusnost potrebno je osigurati trajno elastično brtvljenje na gornjem rubu letve. (npr.: ljepilo za šindru ili brtva za šindru)

Šifra Crvena Smeđa Antracit

Rub za dimnjak i zid 1 m 0312-00100RE0 0312-00100BR0 0312-00100AN0

Rub za dimnjak i zid 2 m 0312-00200RE0 0312-00200BR0 0312-00200AN0

AC krovni prozor

Pravilne veličine, krovni prozori bez termoizolacije.Funkcija: služi za osvjetljenje i prozračivanje tavanskog prostora, osigurava izlaz na krov. Može se koristiti kod ravnih crijepova i kod crijepova s malim i srednjim rubom.

Cigla crvena Antracit

Šifra 0331-00500BRE 0331-00500AN0

Page 13: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

25MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

LIMARSKI DOPUNSKI I PRIKLJUČNI ELEMENTI24MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

LIMARSKI DOPUNSKI I PRIKLJUČNI ELEMENTI

AC plexi crijep

AC osnovni crijep

Proziran, plastičan crijep koji ima identičan oblik kao pravi crijepovi. Oblik mu je raznolik po vrsti.Funkcija: kod pokrovlja za bolje osvjetljenj

Može se naručiti u raznim oblicima (vidi cijenu i listu proizvoda)

Ima sličan oblik kao i obični crijep, ali je od PVC obojanog matreijala. Oblik mu je raznolik po vrsti.Funkcija: pomoću njega se riješavaju problemi kao npr. kod izlaza za antenu, ventilacijska cijev i slično.

Može se naručiti u raznim oblicima (vidi cijenu i listu proizvoda)

AC izlaz za antenu

AC ventilacijska cijev

AC fleksibilna cijev + ventilacijask cijev sa spojnicom

PVC obojani element koji se uklapa u osnovni crijep.Funkcija: Prilagođava se uz sve osnovne crijepove. Dobro treba izmjeriti cijev i tek onda odrezati vrh.

Izlaz za antenu Šifra

Cigla crvena 0322-00000TRESmeđa 0322-00000BR0Antracit 0322-00000AN0

PVC obojani element koji se uklapa u osnovni crijep.Funkcijo: Prilagođava se uz sve osnovne crijepove.

Ventilacijska cijev Šifra

Cigla crvena 0327-10000TRE Smeđa 0327-10000BR0Antracit 0327-10000AN0

Flexibilna cijev za 110 mm-sku cijev sa spojnicom.Funkcija: zbog vezane podjele crijepova skoro se nikada ne postiže da osnovni crijep i pvc izvodna cijev budu jedan ispod drugog, zbog toga se to treba „izvuć” sa fleksibilnom cijevi. Prozračivanje se postiže ugradnjom osnovnog crijepa+cijev za prozračivanje+fleksibilna cijev+spojnica.

Flexibilna cijev+ventilacijska cijev s spojnicom Šifra

0322-10000000

AC rezač snjiega

Obojani željezni rezač snijegaFunkcija: spriječava naglo padanje snijega sa visokih krovova

Rezač snjiega Šifra Cigla crvena 8012 Crvena Antracit Smeđa Sivo Zeleni Crna

Od čelika ako je crijep od betona i obične gline 0310-10000BRE 0310-10000012 0310-10000AN0 0310-10000BR0 0310-10000GY0 0310-10000GR0 –Od aluminija ako je crijep od betona i obične gline 0310-11000BRE 0310-11000012 0310-11000AN0 0310-11000BR0 0310-11000GY0 0310-11000GR0 –Za Bitumensku šindru/krov pokriven valovitim pločama – 0310-20000012 0310-20000AN0 0310-20000BR0 0310-20000GY0 0310-20000GR0 0310-20000BK0Tondach Palotas 0310-61000BRE – – – – – –Tondach Polka/Kerino 0310-62000BRE – – – – – –Tondach Tango 0310-63000BRE – – – – – –Tondach Čardaš 0310-64000BRE – – – – – –

Lindab rezač snijega samo po narudžbi!

Page 14: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

27MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

MATERIJALI ZA POKRIVANJE KROVOVA26 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

LIMARSKI DOPUNSKI I PRIKLJUČNI ELEMENTI

ALU-Roll

Roll-o-mat

Univerzalni element za provjretravanje sljemenjaka, 300 mm širine, u roli 5 md dužine.Funkcija: osigurava provjetravanje ispod stožasrog crijepa uslijed umjerenog zat-varanja vode i propuštanja prašine. Na rubu okosnice, i kod crijepova sa srednjim nagibom. Slobodna provjetna križna sječa: 125 cm2/md po ravnini krova.

ALU-Roll Crvena Smeđa Crna

Šifra 0304-A0300RE0 0304-A0300BR0 0304-A0300BK0

Univerzalni element za provjetravanje sljemenjaka, 190 mm, 280 mm i 330 mm širine, u roli dužine 5 md. Funkcija: Osigurava provjetravanje ispod stožastog crijepa uslijedi umjerenog zat-varanja vode i propuštanja prašine. Na rubu Rollomata nalazi se samoljepljiva traka za pričvršćivanje na crijep. Pogodan je za krovove i rubne okosnice. Slobodna provjetna križna sječa: 125 cm2/md po ravnini krova.

Šifra: 190 mm širina 280 mm širina 330 mm širina

Crvena 0304-00190RE0 0304-00280RE0 0304-00330RE0Smeđa 0304-00190BR0 0304-00280BR0 0304-00330BR0Crna 0304-00190BK0 0304-00280BK0 0304-00330BK0

Univerzalni element za provjetravanje sljemenjaka 300 mm širine, u roli dužđine 5 md.Funkcija: osigurava provjteravanje ispod stožastog crijepa uslijed umjerenog zatva-ranja vode i propuštanja prašine, ali ne osigurava slobodno provjetravanje već samo izlaz dijela pare. Na rubu se samoljepljiva traka za pričvršćivanje na crijep. Pogodan je za krovove i rubne okosnice. Slobodna provjetna križna siječa: ne podrazumijeva se.

Šifra Crvena Smeđa Crna

0305-10300RE0 0305-10300BR0 0305-10300BK0

AC AirVent

1m –ski univerzalni podložni profil za provjetravanje sljemenjaka, ispod stožastog crijepa.Funkcija: osigurava provjetravanje ispod stožastog crijepa uslijed umjerenog zatvaranja vode i propuštanja prašine. Guste metle koje se nalaze sa strane osiguravaju mogućnost pričvršćivanja na sve oblike crijepa. Slobodna provjetna križna siječa: 125 cm2/md po ravnini krova

Lüftomat Crvena Smeđa Crna

Šifra 0306-07500RE0 0306-07500BR0 0306-07500BK0

Lüftomat 75

BITUMENSKE VALOVITE PLOČE

OSNOVNI OPIS: Obojane bitumenske valovite ploče (AQUAWELL® LINE) presvučene bitumenom, s prešanim nosećim celuloznim slojem. Mogu se koristiti za pokrivanje krovova ljetnikovaca, vrtnih paviljona i različitih trgovačkih centara, mogu se još koristiti i kao konstrukcija za izradu zidova koristeći ih između 7 i 85° nagiba.Valovite ploče se moraju sjeći sa ručnom pilom, pričvrstiti se trebaju s AQUAWELL® čavlima koji su samoizolirajući, ploče se trebaju pričvrstiti pomoću odgovarajućih letvi. Potrebna količina ploča kad se postavl-jaju u dužini mijenja se zavisno od nagiba 14–20 cm, kod križnog pokrova razlika je između 1 do 2 vala. Treba osigurati provjetni krov prema DIN 4108. To znači da u praksi osigurava slobodno strujanje zraka pored ozračne trake, te osigurava odvod toplog zraka kroz sljemnjak. Kod ugradnje sljemnjaka poterban je AQUAWELL® LINE sljemnjak, kod zatvaranja rubnjaka potrebna je ugradnja AQUAWELL® LINE rubnjaka. AQUAWELL® LINE ploče su paronepropusne, zbog toga se može primjeniti s unutarnje strane Aquawell ploča izbijanje pare. Ako funkci-ja traži, onda se kapljice koje se ovdje nakupljaju mogu odvesti pomoću folije. Opširna pravila i postavljanja AQUAWELL® LINE potražite u detaljnim uputama Aquawell bitumenski ploča.

Materijali: Natopljena bitumenom, s prešanim nosećim celuloznim slojem, bojana površina. Sjajan površina.Mjesto uporabe: Ljetnikovci, vrtni paviljoni, razni trgovački centri, mogu se još koristiti i kao konstrukcija za izradu zidova koristeći ih između 7 i 85°nagiba.

Tehnički podaci: Veličina ploče 2000 × 930 mm Bruto veličina ploče 1,86 m2

Neto veličina ploče 1,54 m2 (iznad 20° krova) Broj valova 10 komada Broj pričvršćenja 18–26 kom čavala/ploča Hullámméret 90/35 mm Veličina valova: EN 534

AQUAWELL® LINE Crvena Smeđa Zeleni Crna

valovite ploče

Šifra 0401-000RE000 0401-000BR000 0401-000GR000 0401-000BK000

LINE bitumenska valovita ploča

10 godina

garancije

Page 15: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

29MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

MATERIJALI ZA POKRIVANJE KROVOVA28MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

MATERIJALI ZA POKRIVANJE KROVOVA

Mjesto upotrebe: AQUAWELL® LINE Pokrovni element Aquawell ploča kod češljev i rubova. Boja sljemnjaka koja se upotrebljava uz valovitu ploču podudara se sa bojom osnovne ploče.Pravila ugradnje: Sljemenjaka se od njegovog ruba cca 5–7 cm mora zakucati na svaku valovitu ploču, odnosno zavisno od mjere potrebno je imati 2–10 kom pričvrsnih točaka. Isto kao i kod valovitih ploča potrebno je osigurati provjetravanje sljemnjakaTehnički podaci: Dužina 1000 mm Pokrivanje 100 mm Dužina pokrivanja 900 mm Širina pokrivanja 160 mm Visina sljemnjaka 50 mm Potrebni čavli 20 kom/md Količina materijala koja je potrebna 1,1 ploča/md

AQUAWELL® LINE sljemenjek Crvena Smeđa Zeleni Crna

Šifra 0402-000RE100 0402-000BR100 0402-000GR100 0402-000BK100

LINE sljemnjak

LINE rubnjak

Mjesto primjene: AQUAWELL® LINE Element za zatvaranje rubova kod Aquawell valovitih ploča. Boja rubnjaka koji se upotrebljava uz valovitu ploču.Pravila ugradnje: Rub s epostavlja na pokriveni dio krovišta i to ploču koja se nalazi sa strane treba ih postaviti pomoču dva vala i treba ih zakucati odnosno pričvrstiti u dva reda pomoću čava-la.Tehnički podaci: Dužina 1000 mm Pokrivanje 100 mm Dužina pokrivanja 900 mm Količina matreijala 1,1 ploča/md

AQUAWELL® LINE rubnjak Crvena Smeđa Zeleni Crna

Šifra 0403-000RE000 0403-000BR000 0403-000GR000 0403-000BK000

AC čavli

Materijal: Pocinčani čavli s PVC glavomMjesto primjen: Služi za pričvršćivanje AQUAWELL® LINE bitumenskih valovitih ploča. Boja čavala za pričvršćivanje, koji se upotrebljava uz valovitu ploču podudara se sa bojom osnovne ploče.Pravila ugradnje: Kod pokrivanja svaku ploču kod svakog vala ili kod svakog drugog vala je potrebno pričvrstit aquawell čavlima, potrebno je ugraditi po pravilniku ugradnje.Tehnički podaci: Dužina 70 mm Količina čavala pri postavljanju 8-26 kom /ploča Pakovanje 100 kom/pakovanje

AQUAWELL® AC čavli Crvena Smeđa Zeleni Crna

Šifra 0404-000RE100 0404-000BR100 0404-000GR100 0404-000BK100

UV-stabilna PVC ploča

Matreijal: PVC prozirna ploča.Mjesto primjene: Ljetnikovci, vrtni paviljoni, različiti trgovački centri, mogu se još kori-stiti i kao konstrukcija za izradu zidova, kraj standardnih aquawell premium ploča osi-guravaju posebnu svjetlost, koristeći ih između 15 i 90° nagiba.Pravila ugradnje: Tehnika postavljanja podudrara se sa postavljenjem Aquawell i Aquawell Premium ploča, s tim da prozirna ploča ima svoju opremu za pričvršćivanje. Tehnički podaci: Veličina ploče 2000 × 940 mm Bruto veličina ploče 1,88 m2

Neto veličina ploče 1,58 m2 Broj valova 10 kom Veličina valova 90/35 mm Broj pričvršćivanja 18–26 kom

Važno!!! Ploče koje su postavljen jedne na druge prije upotrebe ne smiju biti, na izravnoj svjetlosti, jer čvrsto postavljene ploče mogu se oštetiti na velikoj vrućini. Skladištiti na pokrivenom, sjenovitom mjestu, ako to nije moguće izvest (npr. Kod dovoza) ploče je potrebno pokrti kartonom ili svjetlo odbijajućom folijom.

Pakovanje Šifra

AQUAWELL® AC UV-stabilna PVC ploča komad 0405-01000000

AC oprema za pričvršći-vanje prozirnih ploča

Materijali: Sastoji se od tvrde plastične potpore koja pristaje uz val i od čavala za pričvrščivanje.Mjesto primjen: Služi za pričvršćivanje AQUAWELL® AC prozirnih ploča, te osigurava i nepropu-sno pričvršćivanje.Pravila ugradnje: kao i kod svih bitumenskih proizvoda

Pakovanje Šifra

1 kom potpornja+1kom čavao za pričvršćivanje+1 kom zatvarača 0406-00000000

Page 16: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

31MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

MATERIJALI ZA POKRIVANJE KROVOVA30MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

MATERIJALI ZA POKRIVANJE KROVOVA

AC element brtvilo za valovitu ploču

SUN UV-stabilna PVC ploča koja propušta svjetlost

SHINGLE bitumenska šindra

Metrijal: Poliuteralna light pjenaMjesto primjene: Element brtvilo prianja uz oblik valovite ploče, brtvi pukotine ispod valova. Element brtvilo spriječava pravljenje ptičijeg gnijezda ispod valovitih lukova i izeđu limarskih struktura; pojednostavljuje građevinsko spajanje s limarskim struktura-ma (rub dimnjaka). Element brtvilo zatvara se uz sljemnjak, gdje se krov treba provje-travati, ne može upotrijebiti. Pravila ugradnje: Mogu se postaviti samo u slučaju kada su postavljeni ozračnici.Dužina: 90 cm

Pakovanje Šifra

Element brtvilo komad 0407-00000000

Matreijal: PVC UV stabilna prozirna ploča, koja ima veliku moć propuštanja svjetlosti (iznad 80%).Mjesto primjen: Ploča koja se koristi za pokrivanje vrtnih paviljona, parkinga, predkrovovi i ostalo. Može se ugraditi kod nagiba između 15 i 90 .Pravila ugradnje: Ploče je potrebno poleći prekrivanjem sa strane prekriti s 1 ili 2 vala, po duži-ni ovisno o nagibnom kutu prekriti 14-20 cm. Pričvršćivanje je potrebno izvršiti s tvorničkim pri-borom za pričvršćivanje. Prema DIN 4108 treba osigurati provjetravanje. Na Aquawell „sun” ploče se može stati samo pomoću težinsko djeljive ploče. Tehnički podaci: Veličina ploče 2000 × 1090 mm Bruto veličina ploče 2,18 m2

Neto veličina ploče 1,75 m2 Veličina valova 72/18 mm

Važno!!! Ploče koje su postavljen jedne na druge prije upotrebe ne smiju biti, na izravnoj svjetlosti, jer čvr-sto postavljene ploče mogu se oštetiti na velikoj vrućini. Skladištiti na pokrivenom, sjenovitom mjestu, ako to nije moguće izvest (npr. Kod dovoza) ploče je potrebno pokrti kartonom ili svjetlo odbijajućom folijom.

Pakovanje Šifra

Trapezasta ploča 70/18 prozirna komad 0411-000W1000

Trapezasta ploča 70/18 prozirna brončana komad 0411-000Y1000

Trapezasta ploča 70/18 prozirna zelena komad 0411-000Z1000

Pribor za učvršćivanje 70/18 20 kom/pakiranje 0411-00000000

ROOFBOND® SHINGLE BITUMENSKE ŠINDRE

OSNOVNA UPUTSTVA: ROOFBOND® SHINGLE bitumnekska šindra s nosećim slojem staklenog vela, napravljen s oksidiranim bitumenkom, ploča iskrojena za pravilne konture. Gornja površina – bitumeni sloj ploče osigurava zaštita od mehaničkih utjecaja i UV zračenja, donji dio dijelom je kaširana silikonska folija dijelom posipana s kvarcnim pijeskom. ROOFBOND® SHINGLE bitumenske šindre su proizvodi pogodni za pokrivanje visokih krovova. Mogu se koristiti kod izrade novih krovova ili kod obnove ravnih krovova (npr. krovovi sa valovitim pločama). Izuzetno se preporuča kod ograničene nosivosti same konstrukcije. Može se upotrijebiti kod preglednih i rubnih krovova jer se lagane i elastične ploče mogu primjeniti i kod kompliciranih krovnih oblika. Dopušteni nagib kod pra-vokutne i biber vrste iznosi od 15°–75°, kod heksagon vrsta od 20°–75°.

Pod same konstrukcije kako bi se zaštitilo od vjetra i snijega može biti od iskrojenog drveta od obilkovanih dasaka ili čelične konstrukcije slojevitih ploča i od ODB ploča. Šindru na tako pripremljenu podlogu treba ugraditi zajedno s podložnim pločama s kojima zajedno gotova kora šindre osigurava jako dobar pokrov koji zaštićuje od prozračnosti, vode i prašine. Podložne ploče postaviti vodoravno, paralelno puštati s međusobnim preklopima, učvršćivanjem čavlima ispod preklopa ploča a kod strmijih krovova prekopi moraju biti 10 cm. Preklopi trebaju biti u smjeru proto-ka vode. Podložni prekrivač voditi u smjeru vanjsko viseće letve do 5 cm i tamo se treba pričvrstiti s hladnim ljepilom za šindru. Produžeci podložnih prekrivača ne smiju biti u ravnini. Podložnu vapu treba smjestiti paralelno s linijom vape. Šindru treba pričvrstiti za podložnu konstrukciju čavlima za šindru ili s kopčama, kod nagiba od 60° mjesta pričvršćivanja treba poduplati. Pričvršćivanje čavlima služi samo za privremeno učvršćivanje, potpuno prianjanje i sprječavanje prokišnjavanja krova dobiva se samoljepljanjem šindre u velikim ljetnim vrućinama. Kod krovova koji ima veći nagib od 60°potrebno je dopunsko učvršćenje, također i kod limenih – rubnih ploča kod kojih je propisano učvršćivanje, pri izvođenju ispod +10 °C ili na mjestu u opsnosti od oluje treba zalijepiti s hladnim ljepilom za šindru. Ukoliko nakon par tjedana ugradnje ne dođe do zatopljenja dovoljnog da se šindra stopi npr. Kod jesenskog izvo-đenja, tada se ploče moraju stopiti umjetnim strujnim zatopljenjem. Prema DIN –u krovovi pokriveni s ROOFBOND® SHINGLE bitumenskom šindrom moraju biti odgovarajuće prozračeni. To u praksi znači da treba osigurati slobodno strujanje zraka ispod ploča, te protok toplog zraka kroz rubnjak. Provjetravanje se može vršiti pomoću ozračnika ili s otvorima između rogova konstrukcije. Točkasto provjetravanje potrebni je onda kada se rubovi ne zatvaraju pomo-ću ozračnika ili se zbog krovnih oblika stavraju zatvoreni položaj rogova. Točkaste provjetrivače potrebno je posta-viti blizu rubnjaka u drugom redu šindre učvrstiti s čavlima iznad odgovarajućih otvora ovisno o veličini ozračnika. Na petu ozračnika postavljena šindra učvršćuje se pomoću ljepljenja hladnog bitumena. Opis proizvoda i detaljni opis postavljanja pogledaj u ROOFBOND® SHINGLE ugradbenim uputama u pomoćnom upotrebnom mehaničkom priručniku.

Tehnički podaciVrste: biber heksagonalna četvrtastaDebljina ~3.5 mm ~3.5 mm ~3.5 mmToplinska izdržljivost (+)80 °C (+)80 °C (+)80 °CPakovanje 20 kom/pak 22 kom/pak 21 kom/pak 3 m2/pak, 3 m2/pak, 3 m2/pak, 9 kg/m2 7 kg/m2 9 kg/m2

Crvena Zelena Smeđa Antracit

Biber 0451-120RE000 0451-120GR000 0451-120BR000 0451-120AN000Četvrtasta 0452-120RE000 0452-120GR000 0452-120BR000 0452-120AN000Heksagon 0453-120RE000 – – –

15 godina

garancije

Page 17: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

32MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

MATERIJALI ZA POKRIVANJE KROVOVA

SHINGLE SBSmodificirana podložna ploča za šindru

Matreijal: Bitumenska modificirana ploča koja je vodeći sloj staklenog velaMjesto primjene: Služi za dopunsko pokrivanje ispod bitumenskih pokrovnih šindri, pojačava otpornost vode kod šindrenih ploča, djelomično izjednačava neizjednačenja dna, te osigurava privremenu otpornost vode tijekom izvoza. Potrebni matreijal: 1,10 (ili 1,15) m2/m2

ROOFBOND® SHINGLE SBS modificirana podložna ploča za šindru Šifra

20 m2/rola , Pakovanje palete: 20 kom/paleta 0457-01003000

AC čavao za šindru

Materijal: Pocinčani čavao s velikom glavom, s bobordoramaMjesto primjene: Služi za pričvršćivanje šindre i za ploče.Pravila ugradnje: Dužinu čavala određuje debljina šindre brojana u dva sloja, te dubine pričvršćivanja potrebne minimalno 18-23 mm.

Potrebni matrerijal pravokutna heksagonalna biber kod nagiba krovova do 60° 21 kom/m2 21 kom/m2 35 kom/m2

Kod nagiba krova iznad 60° 42 kom/m2 42 kom/m2 70 kom/m2

Vrste Pakovanje Šifra

2,5 × 25 mm 5,0 kg cca.: 1030 kom/kg 0458-025250503,5 × 25 mm 2,5 kg cca.: 430 kom/kg 0458-035250253,5 × 35 mm 2,5 kg cca.: 330 kom/kg 0458-03535025

MASTERSIL ljepilo za šindru/bitumensko brtvilo

Matreijal: Ljepilo na bazi bitumene i masa za brtvljenjeMjesto pimjene: Za ljepljenje ploče kod bitumenom šindrom pokrivenih visokih krovova, za produžetke ili točke spajanja konstrukcija, te kod lijepljenja jedno na drugo.Pravila ugradnje: Pri ugradnji na mjestima gdje vlada opsnost od oluje kod krovova strmijih od 60° ili pri izvoru gdje je hladnije od +10° Cploče šindre treba pričvrstiti jedno na drugo.

Pakovanje Šifra

MASTERSIL 315 ml/kartus 0459-00315000

SHINGLE V-13 ploča za podložnu šindru

Materijal: Oxibitumenaploča koja je vodeći sloj staklenog vela.Mjesto primjene: služi za dopunsko pokrivanje ispod bitumenskih pokrivnih šindri, pojačava otpornost vode kod šinderskih ploča, djelomično izjednačava neizjednačenja dna, te osigurava privremenu otpornost vode tijekom izvoza. Potrebni materijal: 1,10 (ili 1,15) m2/m2

ROOFBOND® SHINGLE V-13 ploča za podložmi šinder Šifra

10 m2/rola , Pakovanje palete: 30 kom/paletta 0457-01001000

OSB ploče nalaze se u dodatnim elementima.

33MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

MATERIJALI ZA POKRIVANJE KROVOVA

Dopunski elementi:

Crijepna folija s visokom toplinskom izdržljivošču:

DUO (0201-14015075) uporabiti kod krovova koji imaju nagib 25°

TYVEK® SOFT / SOLID (0203-21000075 / 0203-20000075)

kod krovova koji imaju nagib između 15-20°TYVEK® PRO (0203-40000075) kod krovova koji imaju nagib između

10-15˚, polegnut na daske, s ljepljenjem

AC držač letve (0325-00000050) – može se primjeniti kod sljemenjaka polukružnog oblika

AC perforirani ozračna traka (0302-00…)

– upotreba kod rubnih ploča u obilku polukruga

AC plastična ozračna letva (0327-000…): – upotrijebiti kod standardne ploče

LÜFTOMAT uuniverzalni podložni profil za provjetravanje (0306-075…): – upotrijebiti kod zatvarača u bilku polukruga ozračni podmetač rubnika

SVE DODATNE INFORMACIJE POGLEDAJTE NA NAŠOJ VEB STRANICI!

www.masterplastgroup.com

Page 18: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

34 MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

POKRIVANJE KROVOVA35MASTERPLAST GROUP INTERNATIONAL

POKRIVANJE KROVOVA

ZabilješkeZabilješke

Page 19: KROVNE FOLIJE - Grad projektgrad-projekt.hr/images/sadrzaj/65/1280402292.pdf · jući visoki krovovi. Vodonepropusnost Najbitnija funkcija krovnih folija je u tome da vlagu koja prodire

MASTERPLAST Group Zrt.8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a, HungaryPhone: +36-22-801-300, Fax.: +36-22-801-382 E-mail: [email protected]

MASTERPLAST Kft.8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a., HungaryPhone: +36-22-801-300Fax: +36-22-801-382E-mail: [email protected]

MASTERPLAST România s.r.l.410605 Oradea, Şos. Borşului, nr. 45, RomaniaPhone: +40-259-465-456, Fax: +40-259-435-134E-mail: [email protected]

Î.C.S. MASTERPLAST CONSTRUCT S.R.L.2019, şos. Munceşti, nr.799/3, Chişinău, Republica MoldovaPhone / Fax: +373-22-524-148Phone: +373-69-314-042E-mail: [email protected]

MASTERPLAST YU d.o.o.24000 Subotica, Bodrogvari Ferenc 172, SerbiaPhone: +381- 24-625-825 Fax: +381-24-625-804E-mail: [email protected]

MASTERPLAST d.o.o.31304 Duboševica, Trg Hrvatske Mladeži 2, CroatiaPhone: +385-31-736-512; Fax: +38-5-31-736-513E-mail: [email protected]

MASTER PLAST s.r.o925 21 Sládkovičovo, Veľkoúľanská cesta 1339, SlovakiaPhone: +421-31-784-2181Fax: +421-31-784-2180E-mail: [email protected] PLAST PLUS s.r.o.

19600 Praha 9-Treboradice, Za tratí 197, Czech RepublicPhone: +42-0-286-850-565, Fax: +42-0-286-850-386E-mail: [email protected]

MASTERPLAST SP. z o.o.Ul. Kolejowa 23, 62-090 Rokietnica, PolandPhone: +48-61-896-35-58/59; +48-61-816-19-97;Fax. +48-61-814-11-79E-mail: [email protected]

MASTERPLAST DeutschlandProduktions- und Vertriebs GmbH39114 Magdeburg, Breite Str. 6f, Germany04519 Rackwitz, Kömmlitzer Str. 13, GermanyPhone: +49-0-34294-84662Fax: +49-0-34294-84663E-mail: [email protected]

MASTERPLAST Ukraina T.O.B.88000 Uzhgorod, Pavlovich u.5., UkrainePhone / Fax: +380-312-656093; +380-312-656073E-mail: [email protected]

MASTERPLAST Bulgaria EOOD1532 Sofia, MSK Kazichene, BulgariaPhone / Fax: +359-2-978-9791; +359-2-978-9764E-mail: [email protected]

Doo MASTERPLAST6250, Kičevo, 11 Septemvri 43, MacedoniaPhone: +389-45-223-766;Fax: +389-45-224-804E-mail: [email protected]

MASTERPLAST KO SHPK10000 Pristina, Rr. Drini i bardh , KosovoPhone: +377-44-250-877; +381-63-555-074E-mail: [email protected]

d.o.o. MASTERPLAST MONT85000 Bar, Jovana Tomaševića G-9, MontenegroPhone: +382-85-353-544; +382-69-657-131;Fax: +382-85-353-544E-mail: [email protected]

MASTERPLAST ÖSTERREICHProduktions- & Vertriebs GmbH3021 Pressbaum, Hauptstraße 119-5/4, AustriaPhone/ Fax: +43-0-2233-52244Mobile: +43-0-676-710 80 82E-mail: [email protected]

MASTERPLAST ALB Sh.p.kTirane Llagja Ali Demi Kruga Shemsije Haka, AlbaniaE-mail: [email protected]

MASTERPLAST IGMIN D.O.O.78000 Banja Luka, Tunjice bb., Bosna i HercegovinaPhone: +387-51-386-486,

+387-51-386-437Fax: +387-51-388-966E-mail: [email protected]

MASTERPLAST China200433 Shanghai, Rm 1305, No. 2158 Siping Road, Fuqing Guoding Building, Yangpu District, ChinaPhone: +86 21 5506 2799Phone/Fax: +86 21 5506 3899E-mail: [email protected]