Kristina jurki‡

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekoTrampa

Text of Kristina jurki‡

 • 1

  Kristina Jurki

  Iva Bilopavlovi

  ekoTrampa

  SEMINARSKI RAD

  Sveuilite u Dubrovniku

  Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

  Akademska godina 2015./2016.

  Kolegij: Elektroniko poslovanje

  Dubrovnik, svibanj, 2016.

 • 2

  1. Uvod

  1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je razmjena ekolokih proizvoda u obliku trampe,

  odnosno razmjena bez posredstva novca, dok je cilj ekoTrampe omoguiti

  korisnicima jeftiniji i siguran pristup proizvodima uz buenje svijesti o

  zdravom nainu ivota.

  Zdrava hrana je iznimka jer se ve desetljeima, odnosno od poetka

  moderne poljoprivrede, proizvodi samo loa, tretirana, a samim time i

  nezdrava hrana. Velikim kompanijama i proizvoaima je glavni cilj profit, a

  to podrazumijeva uporabu razliitih kemikalija za zatitu hrane od

  prirodnih nametnika. Moderno doba, s napretkom industrijalizacije i brzim

  tempom ivota na prvo mjesto stavlja obilje hrane, odnosno kvantitetu, uz

  istovremeno zanemarivanje kvalitete. Sam Hipokrat je rekao Neka vaa

  hrana bude lijek, a va lijek vaa hrana. Nai preci su ponekad gladovali

  ali su zasigurno jeli nutritivno bogatiju hranu, ivotinjskog i biljnog podrijetla

  jer su se te iste kulture uzgajale na zemlji koja nije tretirana kemikalijama i

  hormonima za poticanje rasta i razvoja.

  Glavna dilema se javlja izmeu svakom dostupne jeftine i one zdrave,

  skupe hrane. Podjela je nastala, takoer zahvaljujui marketingu monih

  kompanija iji je cilj profit. Proizvodnjom netretirane hrane javlja se vei

  rizik od njenog unitenja pa tako oglaenim proizvodima su i cijene vie.

  Zdrava hrana je svaka koju stvara priroda.

 • 3

  1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

  Uz nau ideju do podataka smo dolazile preko raznih internetskih

  stranica i razgovora s nutricionistima. Koristile smo se raznim

  upitnicima, intervjuima te koristile podatke iz nekoliko istraivanja.

  1.3. Sadraj i struktura rada

  Sadraj naeg rada je organizacija internetske stranice na nain da

  prua korisnicima olakanu i sigurna nabavu domaih proizvoda bez

  velikih trokova distribucije.

  1.4. Kratak opis poslovnog modela

  Model funkcionira na nain da korisnici nude svoje domae

  proizvode u zamjenu za potraivane. Korisnici su vlasnici malih

  poljoprivrednih zemljita. Svi korisnici plaaju mjesene lanarine

  koje su ujedno i glavni izvor prihoda. Zadatak je spajanje

  odgovarajue ponuene koliine sa odgovarajuom potraivanom

  koliinom ovisno o hitnosti potrebe korisnika.

  Slika 1. ekoloki uzgoj ;

  https://www.google.hr/search?q=ekolo%C5%A1ki+uzgoj&source=ln

  ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjc84P3xv_MAhVEwBQKHc7kC

  RoQ_AUIBygB&biw=1600&bih=799#imgrc=FwIQKZ886sNz1M%3A

  29.5.2016.

  2. STRATEKA OSNOVA PROJEKTA

 • 4

  2.1. Misija

  Misija je izgradnja i odravanje platforme za robnu zamjenu domaih

  ekolokih namirnica.

  2.2. Vizija

  Podii svijest o konzumaciji svjeih i neskladitenih namirnica zemljama

  regije vizija je ekoTrampe.

  2.3. Cilj

  Kratkoroan je cilj projekta probijanje na trite te velik broj korisnika.

  Dugoroan cilj je zadovoljstvo korisnika, stvoriti veliki brend te ostvariti

  profit koji e omoguiti ekspanziju.

 • 5

  3. POSLOVNI MODEL

  3.1. Detaljan opis poslovnog modela

  Model ekoTrampa funkcionira kao burza. Svrha mu je

  posredovanje izmeu ponuditelja i potraivatelja eko proizvoda. Na

  poetnoj strani se navode osnovne informacije, te razlog pokretanja

  projekta popraen sa mogunostima koje nudi. Projekt je voen

  ciljem osvjetavanja o vanosti unosa svijee hrane u sklopu

  odrivog razvoja.

  Ukoliko posjetitelji stranice ele postati korisnici prijavljuju se preko

  korisnikog koda i jedinstvene lozinke koja im omoguuje slobodno

  trgovanje. Korisnici unose naziv namirnice i koliinu koju nude te

  zatim popunjavaju naziv i koliinu namirnice koju potrauju uz

  mogunost odstupanja u koliini to ovisi o hitnosti potrebe samog

  korisnika. Za stalne korisnike je omoguen laki pristup potranji

  odabirom koda svog favorita to mu daje brz i detaljan pregled u

  ponudu izabranog favorita. Na kraju, stranica omoguuje ocjenu

  lana te detaljan pregled komentara o iskustvima s pojedinim

  korisnicima. 0

  Model je nastao kao odgovor na podignutu svijest o zdravom nainu

  ivota. Ciljana populacija su mlade obitelj te pojedinci u dobi od 20-

  40 godina, ali naravno i svi vlasnici uzgoja s malih poljoprivrednih

  zemljita. Zateeni depresijom u dravi i velikom migracijskom

  krizom, osobito na podruju Slavonije smatramo da bi model poticao

  mlade ljude na vraanje iskoritavanju prirodnih resursa i obradi

  zemlje, odnosno generacijskoj obnovi poljoprivrednog gospodarstva

  to e utjecati i na odrivi razvoj. Dugorono bi se model financirao

  prihodima od mjesenih lanarina korisnika, a kao poetni kapital EU

  poticaji za eko proizvodnju i mlade poduzetnike. Nastojimo razviti

  model do kraja sa to veim mogunostima i ostvarenju partnerstva

  sa distribucijskim kompanijama.

 • 6

  3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela

  Smatramo da je ideja bez posredstva novca najvea vrijednost ovog

  poslovnog modela to e na korisnike djelovati primamljivo, jeftino i

  motivirajue.

  3.3. Organizacija projekta

  Na poetku bi projekt izraivali sami zaetnici ideje do potpune

  realizacije, kasnije bi projekt zahtijevao zapoljavanje osobe sa

  potpunim informatikim znanjem.

 • 7

  4. INOVACIJE

  4.1. Popis inovacija projekta

  Omoguavanje pojedinaca koji proizvode vlastite namirnice razmjenu s nepoznatim ljudima koji proizvode

  druge namirnice

  Izgradnja platforme koja omoguuje olakanu razmjenu sezonskih svjeih namirnica iz razliitih krajeva drave

  efikasno i u kratkom roku

  4.2. Opis inovacije koje projekt sadri

  4.2.1. Omoguavanje povezivanje pojedincima koji proizvode

  vlastite namirnice s nepoznatim ljudima koji proizvode

  druge namirnice

  ivimo u vrijeme kada se posebna vanost pridaje internetu koji se

  nametnuo kao osnovno sredstvo komunikacije. Sve vie ljudi obavlja

  svakodnevne obveze putem interneta pa tako i kupovinu.

  4.2.2. Izgradnja platforme koja omoguuje olakanu razmjenu

  sezonskih svjeih namirnica iz razliitih krajeva drave

  efikasno i u kratkom roku

  Model je dostupan svima zahvaljujui tehnolokom napretku.

  Omoguuje brzu nabavu eko proizvoda iz bilo kojeg dijela drave,

  povezujui ponudu sa potranjom.

 • 8

  5. MODELI STVARANJA PRIHODA

  5.1. Popis modela stvaranja prihoda

  Glavni izvor prihoda bila bi nam lanarina koju bi korisnici morali plaati

  za koritenje web stranice. Iako je na cilj vii od pukog profita, svjesni

  smo da odreeni iznos ipak trebamo ostvariti. Uzimajui u obzir poetne

  trokove, koji zbog koritenja besplatnog programa Wix i koritenja rada

  volontera, nisu znaajni smatramo da smo u mogunosti veinu svojih

  prihoda preusmjeriti u promocijske aktivnosti.

  5.2. Opis svakog pojedinog modela

  5.2.1. Korisnika lanarina

  Naa je ideja omoguiti korisnicima koritenje ekoTrampe mjesec dana

  besplatno. Nakon proteka tog vremena korisnik bi bio u mogunosti

  izabrati eli li se trajno ulaniti u nau zajednicu ili prestati koristiti nae

  usluge. Ukoliko se korisnik odlui nastaviti koristiti nae usluge, cijena

  naknade za istu iznosila bi 100 kuna mjeseno. Uplata lanarine vrila bi

  se pomou paypala ili kreditne kartice.

 • 9

  6. KLIJENTI

  6.1. Glavni klijenti

  Naa ciljana populacija su pojedinci u dobi od 20 do 40 godina, te mlade

  obitelji.

  6.2. Opis glavnih klijenata

  Ciljana populacija je odreena na istraivanju koje je pokazalo kako su

  upravo pojedinci izmeu 20 i 40 godina, te mlade obitelji najspremniji

  prihvaanju novih ideja. Mlade obitelji objanjavamo brigom roditelja da

  njihova djeca jedu raznovrsnu i domau hranu, dok interes pojedinaca

  gledamo kroz njihovu usmjerenost na sebe i svoje zdravlje.

  6.3. Trita i jezik Web stranice Trite na kojem zapoinjemo nau ideju je ono hrvatsko. Nakon to se

  stacioniramo na njemu, planiramo proirenje na ono regionalno, a krajnji cilj

  nam je brisanje svih granica i internacionalno poslovanje. Kako je naa

  jedina zadaa koordiniranje stranice i nemamo fizikih spona sa korisnicima,

  smatramo ovaj plan izvedivim.

  Jezik Web stranice u poetku bi bio hrvatski, a nakon proteka nekog

  vremena, imamo u planu i opciju odabira jezika. Korisnici bi kroz neko

  vrijeme mogli birati izmeu nekoliko najrairenijih svjetskih jezika.

  6.4. Registracija klijenta

  Registracija klijenta biti e omoguena na naoj web stranici. Prilikom

  registracije, klijent e unositi osnovne podatke. Nakon registracije biti e mu

  omogueno besplatno koritenje naih usluga tijekom trajanja probnog roka.

  Nakon isteka probnog roka, ukoliko se odlui nastaviti koristiti nae usluge,

  slijedit e detaljnije ispunjavanje podataka koje e ukljuivati i naine

  plaanja.

  6.5. Pogodnosti za registrirane klijente

  Pogodnosti koje e imati nai klijenti biti e detaljniji uvid u ocjene drugih

  korisnika, mogunost ocjenjivanja drugih sudionika, razmjena iskustava sa

  drugim korisnicima, besplatna lanarina za mjesec u