1
Kā spēlēt ukuleles akordus? Paņem rokās ukuleli, kā redzams attēlā 1. KREISĀ ROKA LABĀ ROKA 2. Paskaties uz savu kreiso plaukstu un iegaumē pirkstu numerāciju 1 2 3 4 3. Novieto kreiso plaukstu uz ģitāras šādi 4. Tev būs jāspiež stīga . Kreisās rokas pirkstus liec stingri un precīzi! Pelēkās līnijas ir stīgas - secībā no augšas, sākot ar tievāko Laukums starp melnajām līnijām ir lada - tur spied ar norādīto pirkstu 5. Ar labās rokas pirkstiem spēlē stīgas norādītājā vietā - tur skanēs vislabāk! Ieskandini stīgas virzienā no augšas uz leju, pēc tam pamēģini no apakšas uz augšu. Kustini roku ritmā un maini akordus, lai spēlētu akordu pavadījumu uz ukuleles! LAI VEICAS! AKORDI, KURI TEV NODERĒS MAŽORI MINORI 2 C D E F G A E m Am Dm

KREISĀ ROKA LABĀ ROKA 2. 5. - Solfeg.io · Kā spēlēt ukuleles akordus? Paņem rokās ukuleli, kā redzams attēlā 1. KREISĀ ROKA LABĀ ROKA 2. Paskaties uz savu kreiso plaukstu

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KREISĀ ROKA LABĀ ROKA 2. 5. - Solfeg.io · Kā spēlēt ukuleles akordus? Paņem rokās ukuleli, kā redzams attēlā 1. KREISĀ ROKA LABĀ ROKA 2. Paskaties uz savu kreiso plaukstu

K ā s p ē l ē tu k u l e l e sa k o r d u s ?

Paņem rokāsukuleli, kāredzams attēlā

1.KREISĀ ROKA LABĀ ROKA

2. Paskaties uz savukreiso plaukstuun iegaumēpirkstu numerāciju

12 3

4

3. Novieto kreisoplaukstu uzģitāras šādi

4. Tev būs jāspiež stīga . Kreisās rokaspirkstus liec stingri un precīzi!

Pelēkās līnijas irstīgas - secībā noaugšas, sākot ar

tievāko

Laukums starpmelnajām līnijām

ir lada - tur spied arnorādīto pirkstu

5. Ar labās rokas pirkstiem spēlēstīgas norādītājā vietā - tur skanēsvislabāk!

Ieskandini stīgas virzienā noaugšas uz leju, pēc tam pamēģinino apakšas uz augšu. Kustini rokuritmā un maini akordus, lai spēlētuakordu pavadījumu uz ukuleles!

LAI VEICAS!

AKORDI, KURI TEV NODERĒSMAŽORI MINORI

2

C

D

E

F

G

A

Em

Am

Dm