Kredyt studencki

 • View
  34

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kredyt studencki. Zwrotna forma pomocy materialnej dotowana z budżetu państwa. Nie musisz martwić się od dziecka jak zarobić kasę na studia. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Kredyt studencki

 • Kredyt studenckiZwrotna forma pomocy materialnej dotowana z budetu pastwa.

 • Nie musisz martwi si od dziecka jak zarobi kas na studiaKredyty studenckie funkcjonuj od 1998 roku. Wprowadzono je z inicjatywy Prof. Leszka Balcerowicza jako element rozszerzenia dostpu do szkolnictwa wyszego. Preferencyjne warunki oprocentowania czyni go najtaszym i najbardziej atrakcyjnym na rynku bankowym.

 • DLACZEGO PREFERENCYJNY

 • PREFERENCYJNY = ATRAKCYJNY PREFERENCYJNE oprocentowanie: 0,5 stopy redyskontowej (2,5 %), reszta pokrywana jest z budetu pastwa

  PREFERENCYJNE warunki spaty: rozpoczcie dopiero 2 lata po ukoczeniu studiw

  PORCZENIA dla najuboszych oraz osb z terenw wiejskich

  UMORZENIA dla najzdolniejszych oraz osb w trudnej sytuacji losowej

 • PODSTAWA PRAWNAUstawy z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich (Dziennik Ustaw nr 108, poz. 685 z pniejszymi zmianami)

  Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegowych zasad, trybu i kryteriw udzielania, spacania oraz umarzania kredytw i poyczek studenckich (Dziennik Ustaw nr 87, poz. 560 z 2010 roku)

 • KTO MOE SI UBIEGA O KREDYT

 • KTO MOE UBIEGA SI O KREDYT? studenci, maksymalnie przez okres 6 latokres studiw rozumie si sum okresw studiowania, w tym ksztacenia w innych uczelniach i na innych kierunkach studiw

  doktoranci, maksymalnie przez okres 4 latokres studiw doktoranckich rozumie si jako sum okresu ksztacenia w jednostkach organizacyjnych uczelni lub innych jednostkach organizacyjnych prowadzcych studia doktoranckie

  Kredyt przysuguje studentom, ktrzy rozpoczli studia przed ukoczeniem 25 roku ycia.

 • Do okresu studiw nie wlicza si okresu: kolejnych studiw, po zoeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na studiach jednolitych magisterskich;

  kolejnych studiw pierwszego stopnia, po zoeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiw;

  kolejnych studiw drugiego stopnia, po zoeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiw;

  kolejnych studiw doktoranckich, po otrzymaniu wiadectwa ukoczenia tych studiw;

  urlopw od zaj

 • Na jak kwot udzielane s kredyty?Transza kredytu wynosi 600 zWypacana jest przez okres 10 miesicy w roku

  Przez 5 lat moesz otrzyma cznie do 30 000 zWliczajc w to czteroletni okres studiw doktoranckich 54 000 z

  Ty decydujesz w co inwestujesz!

 • Procedura w siedmiu punktachwybierasz bank, w ktrym zoysz podanie o kredyt

  zdobywasz z Twojej uczelni zawiadczenie potwierdzajce, e jeste studentem/doktorantem

  kompletujesz zawiadczenia o dochodach na osob w gospodarstwie domowym (Urzd Skarbowy, Urzd Gminy)

  wypeniasz i skadasz wniosek w banku kredytujcym

  szukasz wiarygodnych w oczach banku porczycieli lub/i prosisz o porczenie BGK lub ARiMR

  czekasz na decyzj o przyznaniu kredytu

  dwa razy w roku przedstawiasz bankowi wan legitymacj studenck

 • JAKIE BANKI UDZIELAJ KREDYTW STUDENCKICH

 • Jakie banki udzielaj kredytw studenckich? PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spdzielczoci S.A., SGB Bank

 • Jak wyglda wniosek o udzielenie kredytu

 • Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego

  imi i nazwiskoPESELseria i numer dowodu tosamocidata i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dane dotyczce studiw (nazw i adres uczelni, poziom, tryb i kierunek jaki studiujesz)

  Do wniosku naley zaczy zawiadczenie ze swjej uczelni o tym, e jest si studentem.

 • Jak czsto trzeba odnawia wniosek

 • Dodatkowe dokumenty czyli legitymacja ;-)

  Od roku akademickiego 2010/2011 uczelnia wydaje zawiadczenia tylko raz na pocztku, kiedy skadasz wniosek o kredyt. Pniej dwa razy w roku (do 31 padziernika i do 31 marca) przedstawiasz bankowi wan legitymacj studenck/doktoranck.

  Ot i caa biurokracja ;-)

 • Co jeli moje dochody nie s wystarczajce do pozytywnejoceny zabezpieczenia

 • Jak wyglda porczenie kredytu studenckiego?Porczenie w wysokoci 100% - w przypadku studentw, ktrzy zostali pozbawieni cakowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni czciowo lub cakowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastpczej, placwce opiekuczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej.

  Porczenie w wysokoci 100% - w przypadku studentw, u ktrych dochd na osob w rodzinie nie przekracza 600 z

  Porczenie w wysokoci 70% - w przypadku studentw, u ktrych dochd na osob w rodzinie nie przekracza 1000 z

 • Jakie s jeszcze moliwoci porczenia?Kady student mieszkujcy na obszarze wiejskim moe ubiega si o porczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zalenoci od tego ile wynosi dochd na osob w rodzinie studenta Agencja moe porczy 80 lub 100 % wykorzystanej kwoty kredytu.

 • Mam porczenie kredytu i co dalej...

 • Decyzje, decyzje i umowa!Do 25 listopada banki musz podsumowa, ile osb i z jakim dochodem zoyo wnioski o udzielenie kredytu. Na tej podstawie w grudniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego ustali maksymaln wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta uprawniajcego do otrzymania kredytu studenckiego. Po tej decyzji bank dokonuje oceny zabezpieczenia Twojego kredytu. Musi to zrobi do 15 lutego. Pamitaj, e banki maj obowizek podpisa umowy kredytowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca. W przypadku kiedy Twj bank odmwi zawarcia z Tob umowy, masz jeszcze moliwo zoenia wniosku do innego banku. Musisz to jednak zrobi najpniej do 28 lutego.

 • Jak spacamy kredyt studencki

 • Preferencji cig dalszy Spata kredytu rozpoczyna si dopiero po upywie dwch lat od terminu ukoczenia studiwLiczba rat spaty kredytu stanowi dwukrotno wszystkich wypaconych Tobie przez bank rat kredytuOdsetki od kredytu s naliczane w wysokoci poowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

  Pamitaj, e w przyszoci na podstawie zoonego przez Ciebie wniosku bank moe zmniejszy wysoko raty spaty kredytu do 20% miesicznego dochodu z ostatnich trzech miesicy poprzedzajcych zoenie tego wniosku.

 • Co jeszcze?

 • Pikna strona kredytu czyli umorzenia 5 % najlepszych absolwentw uczelni moe liczy na umorzenie kredytu w wysokoci 20% jego caoci.

  kredytobiorca w trudnej sytuacji yciowej moe ubiega si o czciowe lub cakowita umorzenie kredytu

 • wniosek w wybranym banku skadamy do15 listopada

 • wejd na www.kredytstudenki.psrp.org.pli dowiedz si wicej!

  ***************************