Kreativitet og innovasjon pأ¥ utdanningsomrأ¥det Endre holdninger til studentaktiv lأ¦ring Kan studentene

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kreativitet og innovasjon pأ¥ utdanningsomrأ¥det Endre holdninger til studentaktiv lأ¦ring Kan...

 • Kreativitet og innovasjon på utdanningsområdet

  Inger Langseth, NTNU IT i Skolen 23. oktober 2018 h

 • Hva skjer i skolen/utdanningen når samfunnet digitaliseres?

  • Ulik fart i utviklingen blir svært synlig: i pedagogisk praksis, forskning og politikk

  • Digitale programmeringskompetente gründere driver utviklingen globalt

  • Digitale entusiaster driver utviklingen av undervisningen i skolen/UH-sektoren (20%)

  • Forskere forsker på nye undervisningspraksiser (1-2 år)

  • Forhandlinger om prioriteringer (politisk, pedagogisk, juridisk, økonomisk...) – effekt og gevinst (årevis)

  Nye teknologier og digitale tjenester

  Digitale entusiaster

  Forskning

  • Lov- og regelverk

  • Forskrifter

  • Lokale rammer

  • GDPR Internasjonalt

 • Ett skritt av gangen, og vi gjør det selv/sammen!

  Undervisning er all-d en blanding av gammelt

  og ny3 Lærere tolker sine fag i lys av egen

  undervisningserfaring – og kunnska per

  om nye teknologier og digitale tjene ster

 • Digitalisering skaper nye lære- og arbeidsformer Digitale tjenester

  • Teknologien er ikke (verdi)nøytral • Brukeren utvikler egne bruksmønstre • Som danner trender (Orlikowski)

  Det er teknologien som driver frem nye lære- og undervisningsformer, ikke forskningen.

  Power tools extended the power of the body. Computer tools extend the power of the mind.

  (John S. Brown)

 • Et eksempel: disruptiv plattformteknologi

  LMS – organisere geografisk lokalisert undervisning • i skolen: lærere, elever og innhold i fag ved en skole • på campus: undervisere, studenter og innhold i emner ved en institusjon

  Plattform – organisere fleksibel, skalerbar og transparent undervisning • I skolen: elever og lærere fra flere skoler • På campus: studenter og undervisere fra flere campus, institusjoner

  Plattform – organisere fleksibel, skalerbar og transparent EVU • Nasjonalt: deltakere og samarbeidspartnere fra arbeidslivet og lokalsamfunnet • Internasjonalt: ekspertise, studenter og samarbeidspartnere fra hele verden

  Gamification, sosial læring, uformell læring i formelle læringskontekster. NTNU Campus

 • NTNU Drive

  Effekt og gevinst ved bruk av plattformer

  Fleksible, skalerbare og transparente emner (NOKUT)

  *Hybrid læring: En variant til undervisning på flere campus. Undervisningen foregår synkront på nett/streaming, med opptak.

 • Endring i undervisning og læring

  “Kreativitet er å tenke nye ting, innovasjon er å gjøre nye ting.”

  Nordic Innovation house

  Nye læreplaner – nye lærebøker? • Samarbeid, samskriving...

  • Visualisering, video, lyd... • Fleksibilitet, flipping • Gamification • Automatiske tilbakemeldinger

  • Læringsanalyse • Adaptiv læring, algoritmer

  • Kunstig intelligens, roboter, VR

 • Hvo rda

  n te nke

  r du dig

  ital iser

  ing ?

 • Vi trenger nye begrep • Hard knowledge er et produkt • Forankret, forsket på, anerkjent • Godkjent, publisert

  • Soft knowledge er en prosess • Flytende, erfares, drøftes • Fra ett ståsted til et annet (noder i et nettverk) • Gjennomsiktig, dialogform

  9

  Kritisk literacy

  Literacy

 • Endre holdninger til studentaktiv læring Kan studentene i større grad planlegge, gjennomføre og vurdere egen læring?

  Uformell læring: Elever er selvregulerte når de vil

  -lærer sanger -spille piano, gitar -installere/fikse noe = YouTube tutorials -Dataspill, sjakk etc

  (Haugsbakken & Langseth, 2014)

  Kan dette utnyttes i læringsprosessene? Uformell læring, Vg, YF

  Universitetsskolen satser på FoU-aktivitet

 • Hva med knappe ressurser i skolen?

  Oppmerksomhet The exaggerated highly-focused a8en:on we consider appropriate in a contemporary classroom, is itself a recent cultural inven:on, and one with costs as well as benefits.

  To focus or divide children’s a8en:on? (Alison Gopnic, Berkeley)

  Mul:tasking og phubbing krever vår oppmerksomhet!

 • Designe for endring: fornye – forenkle – forbedre

  Digitale undervisningsdesign handler om å endre måter å tenke og handle på.

  • Læreren må forsøke å 1. fange interesse 2. overbevise elevene om å involvere seg i faget 3. invitere elevene til å tenke og handle på måter som vil forbedre deres læring,

  slik at de kan nå sine mål

  • Start med en «habit loop» - Pomodoro teknikken 1. En trigger 2. Fortsett med en rutine 3. Avslutt med en belønning

  This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SACharles Duhigg, the power of habit

  https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

 • Om norsk høyere utdanning

  ”De fagansa6e ser i liten grad ut 8l å forankre bruken av digitale verktøy i fagplaner, emnebeskrivelser og arbeidskrav.” (Studiebarometeret, 2017)

  Om grunnutdanningen i Skandinavia

  Noen likhetstrekk er for eksempel fravær av statlig styring og at stor frihet og autonomi 8l den enkelte skoleeier, skoleleder og lærer, gir stor variasjon i hvor mye IKT tas i bruk i undervisningen. De6e kan være med på å skape store gap mellom elever, også fra samme kommune og landsdel. De6e gjelder i skolen så vel som for lærerutdanningen. (Statped)

  h6p://www.statped.no/globalassets/rapport-om-digitalisering-i-skolen-gk.pdf

  Digitalisering i UH-sektoren og grunnutdanningen

  http://www.statped.no/globalassets/rapport-om-digitalisering-i-skolen-gk.pdf

 • European Digital Agenda: National digital agenda: Local digital agenda Google Trends

  Trender i livslang læring i UH-sektoren

  Europeisk trend: En parallell struktur til emner/kurs på campus Vi trenger en nasjonal portal (plattform) – for kvalitetssikrede tilbud på nett

 • I grunnutdanningen

  «Skoleutvikling blir altfor ofte presentert som et frynsegode – som del av en pakke vi tilbyr lærere som kompensasjon slik at de skal føle seg bedre i jobben.» Dylan Wiliams

 • Hva forstår vi med å utfordre... digitalisering?

  Meld. St. 16 (2016–2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning6

  «Samfunns- og arbeidslivet er i økende grad preget av teknologisk endring. Bruken av digital teknologi fører Cl endringer på omtrent alle områder i det moderne samfunnet og har på kort Cd kastet om på spillereglene i ulike bransjer. Hva digitaliseringen vil ha å si for høyere utdanning, har vi så vidt begynt å ane konturene av. Den skaper nye forutsetninger og muligheter i undervisning og læring, i fagenes innhold og organisering, og i former for kommunikasjon og organisering.»

 • Digital kompetanseheving: fleksibel, skalerbar og transparent

  Emner, EVU-kurs • Kunnskapsbasert habilitering • Kunnskapsbasert veiledning • Smart helsekommunikasjon • Praksisveiledere i fysioterapeut utd. • Arduino koding • SOS 2020 Smart læring

  Åpne ne0kurs • Norwegian for beginners • Digital TransformaEon of the classroom • Trekonservering & stavkirker

  Forskningsinformerte nettkurs: • UNI Smart læring • UNI Akademisk skriving • UNI Digital vurdering • SRS, flippping, Google søk

  Utviklingsprosjekt • Institutt: IM, ILU, ILU, IG, ISM, IES, IPH, IVB • Fakultet: NV, SU, AD, ØK,HF, IV,

  Betatesting • Lacuna Stories, IntoIT, Peergrade, Open EdX

  Forretningsmodell • Emne med eksamen • Nettkurs med kursbevis • Åpne nettkurs (MOOC)

  • Aktivere fagkompetanser • Anbudskompetanse

  • Redesign av Smart læring (3000 deltakere)

  Nettkurs for arbeidslivet

  Intern kompetanseutvikling

  for UH-sektoren

  Ne\kurs for NTNU-studenter

  MOOCs for alle

  *Lederstøtte Intern digital kompetanseheving for faggrupper ved NTNU (8+2 prosjekter)

  *Betatesting av nye tjenester med juridiske avklaringer. (3+1 prosjekter)

  *Pakkeløp for undervisere som skal lage et ne\kurs over 4-8 uker (stø\er 5 prosjekter)

  *Plattformer Future Learn Canvas Open EdX (digit.ntnu.no) Lacuna (4 prosjekter)

  *

  (https://digit.ntnu.no )

  https://digit.ntnu.no/