of 36/36
Královská stezka o.p.s. Local action group: Královská stezka o.p.s. LAG Office: Habry 66 (okres Havlíčkův Brod) Legal form: Obecně prospěšná společnost (NGO) Manager of LAG: Mgr. Gustav Charouzek

Královská stezka o.p.s

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Královská stezka o.p.s. Local action group : Královská stezka o.p.s. LAG Office:Habry 66 (okres Havlíčkův Brod) Legal form : Obecně prospěšná společnost (NGO) Manager of LAG:Mgr. Gustav Charouzek. LAG territory. Territory : - PowerPoint PPT Presentation

Text of Královská stezka o.p.s

MAS Krlovsk stezka o.p.s.

Krlovsk stezka o.p.s.Local action group: Krlovsk stezka o.p.s.LAG Office:Habry 66 (okres Havlkv Brod)Legal form: Obecn prospn spolenost (NGO)Manager of LAG:Mgr. Gustav Charouzek

1LAG territoryTerritory:Czech rep., NUTS II Jihovchod, region Vysoina,Main centres near the LAG: Havlkv Brod, slavMain centres in the LAG are Golv Jenkov, Habry and Vilmov

Territory of LAG is mainly rural landscape with low dencity of inhabitants (12 150 inh.)LAG avarage elevation above sea level is around 450 metres

2Territory: 300,6 km2

Number of LAG municipalities:34 municipalities

NGOs in the LAG:- Voluntary fire brigades, Club of pensioners,Women union,Vilmovsk boubelky,Red cross,Many sport clubs,Fishing group, Hunters club,Kids in action etc.

3LAG officeLAG chairman Jaroslava Dvokov

LAG manager Mgr. Gustav Charouzek

Project manager Karolna Ortov

4LAG Krlovsk stezka activities in LEADERLAG is applicant/recipient of dotation from LEADER,

LAG hands out money to final applicants,

LAG is advisor for final applicants,

LAG receives projects from final applicants,

LAG checks the projects and helps with completing,

LAG helps final recipients during the whole administration process.

Other LAG activity

LAG set sup cultural activityies in region and is a partner in many of them,

LAG promotes region through feasts, conferences, expositions etc.,

Cooperation projects,

Advisory for other dotation programs,

Trainings.

5LAG members and LAG as a memberLAG members:Municipalities, NGOs, church organizations, agricultural and other corporations

LAG is member of: National network of LAGs and Network for rural actres

6 Strategic plan LEADER Zapomenut kraj (Forgotten area) General goals:

Efective developement of municipalities,

Prezervation and promotion of natural and cultural haritage,

Communal work and involvement of as much people as possible,

Arrangement projects with as much subjects as possible in order to gain synergic effects,

Improve quality of life in LAG area, improve economic, social and environmental level of life

General goals are devided in 4 main goals and many secondary goals

7Relation betweem LAGs SPL and PROGRAM for rural developement (program of Ministry of Agricultural)LAGs strategy has to develop region along the axis which are possible within Program for rural developement.

Program for rural developement Axis 1 AgricultureAxis 2 ForestryAxis 3 Rural devepomenetAxis 4 - Leader LAG has 9 Fiches2 of them based on axis 12 of them based on axis 23 of them based on axis 5

8What can LAG support in it region?Almost everything in Agriculture buildings, stalls, technics, technologies,In Forestry can LAG support forest machines, forest roads, forest paths, bridges, water reservoirs, places for relaxing, In tourism can LAG support project like building or reconstruction of accomodation, restaurants, rentals for sport sporting goods, sporting goods, sports ground, nature trails, etc.LAG can support education of all kinds, except of school educationLAG can support small businessmen with buying them machines or technology LAG support municipality projects: bulding or reconstruction of municipalities building, historical buldings, club rooms, educational premises, sport grounds, gyms, public lighting, building-up parks, squares, museums, market places, etc.

9

10LAG budgetLAG has annualy 42 000 EUR for running office

LAG has 250 000 EUR per year to support the best projects in region

Money for whole period 2009- 2013Total amount of money 1 300 000 K11Realized projects of LAGEducational projects:

Agricultural and forestry with positive impact on Nature I,

Agricultural and forestry with positive impact on Nature II

Education for municipality employers

Education for NGOs

12

Project of national cooperation

Ways to the heritage

Project was realized in the year 2010,

The project was realized in cooperation with LAG Bojkovsko, which is from South Moravia,

LAG has bought podium, 3 tents, dance floor and tables with benches.

LAGs organized together 4 cultural actions (Vilmov, Horn Krup, Koma and Lopenk). In these actions performed theatre groups, folklore groups, some artists. Group games also took place.

13

14

15

16

17Examples of realized projects:

Forgotten school- village comunity school NGO Sunflower

Dolo k obnoven a znovuuveden do provozu spoleenskch prostor bvalcrkevn koly, kter slou jako venkovsk komunitn centrum - zkladna a nutnfunkn celek i pro ostatn navazujc programy a projekty (nap. vukov louka, naunstezka, krouek, setkn maminek a rznch generac apod.). Stavebn pravy probhali pouze ve shromaovacch prostorch koly, nedolo ke zmn venkovnho vzhledu objektu.

- Manufacturing line for prodution of pellet- Statek Lesolg, Ltd.

Pozen linka vyuv vyprodukovanou biomasu podniku na topn ely, sniuje nklady na vrobu vepovho masa a na krmivo ve vlastn oboe. Stvajc linka je umstna v budov, kde jsou vyrbny pelety uren k topnm a krmnm elm.Skld se z ezacho rotovnku, linky na vrobu pelet a vynecho dopravnku na pelety. Kapacita vroby je 1-2 q pelet/hod

18- Sportground of TJ Sokol Golv Jenkov

Vrmci projektu bylo oploceno nov vybudovan trninkov hit, kter zamezilonejen ztrcen m, ale tak pstup osobnch automobil na hit. Vedle novnainstalovanho oplocen kolem hit se provedla vhodnj povrchov pravastvajcho zbradl okolo hlavn hrac plochy sohledem na jej ivotnost. Celkovobnova zlep monost vyuit stvajcho hit.

19Low energy public lighting in village of Radostn

Vobci Radostn byly zbudovny nov a energeticky nenron veejn osvtlen. VI.Etap se podailo uskutenit vmnu dvou a instalaci pti novch osvtlovacch tles.Vtto etap se realizovala kompletn vmna stvajcho osvtlen a doinstalovn tnovch svtidel. Dky tomu dolo kpodstatnmu zlepen celkovho osvtlen obce a pinzk energetick nronosti bude obec osvtlena celonon

20Reconstructionof the municipality building Vilmov and creation of multimedia room

Budova adu mstyse prola bhem jarnch msc uritou rekonstrukc. Bylo zdeobnoveno mnoho prvk, kter vdnen dob psob zejmna modernm dojmem(multimediln mstnost). Jednak bylo vymnno okno, dky nmu unikalo velkmnostv tepla. Vnvaznosti na tuto obnovu byla tak opravena opadvajc omtka anahrazeno novou. A dky protkn deov vody, bylo vybudovno odvodnn, kterzabrnilo vdalm prtoku. VZvren fzi rekonstrukce byly poloeny novobrubnky.

21recultivation of village square - village Jilem

V rmci projektu dolo hned k nkolika pravm ve vzhledu obce. Jednak byly odstranny star a proschl deviny a vyszeny nov stromy, kee a dal rostliny.Byla opravena studna a svod deov vody u pilhajc autobusov zastvky a cesta klem byla vypskovna. Kolem tohoto prostoru bylo pozeno 5 novch laviek a zakoupen byl i nov zahradn traktor. Prostranstv je nyn mnohem jasnj a astovyuvno obany obce Jilem a jinmi nvtvnky obce

22- Rekonstruction of sport bathouse Football club Rozsochatec

Vrmci tohoto projektu dolo ke stavebn obnov sportovn kabiny varelu fotbalovhohit TJ Sokol Rozsochatec. Byla zrekonstruovna jednak stecha a okna a tak bylozmodernizovno sociln zazen.

23Rekonstruction of sport ground - Sokol Horn Krup

Vsledkem projektu bude zrekonstruovan hit, kter bude vyuvan k cel admovch her. Bude vznamnm mstem k trven volnho asu dt a mldee, rozvyuvn sportovnch zazen v obci. Zv nvtvnost a vyuit tchto zazen. Vrmci projektu byl pvodn povrch hit a ohranien odstranno, dle tak dolo kproveden zvrench ternnch prav. Vsledkem je tedy zrekonstruovan hit,kter je nyn vyuvan k cel ad movch her. Je vznamnm mstem k trvenvolnho asu dt a mldee, rozen vyuvn sportovnch zazen v obci.

24Creation of park and buying of small tractor

Mstys Uheln Pbram ji del dobu usilovalo o obnovu veejnho prostranstv upomnku. Projekt byl zamen na vsadbu ervench javor a na vznik psukoddlen vysok a nzk zstavby vobci. Kudrovn tchto prostranstv se zakoupilmal komunln traktor, kter pispl ke zlepen vzhledu obce.

25Reconstruction of culture house of village Vepkov

Vsledkem byla zejmna zmna vzhledu v mstnm kulturnm dom v obci Vepkov. Prostory proly rekonstrukc hlavn kvli podn kulturnch, sportovnm a spoleenskch udlost. Bylo vytvoeno zzem, kter je pjemnj z estetickho hlediska i z funknho (vstup do budovy pro dchodce a handicapovan).

26Succes projects:

LAG succesfully realized projects from 1 and 2 call from proposals21 projects

Now are realizing projects from 3 call from proposals16 projects

LAG finished 4 selection of projects and has chosen 13 projects for realization

27Bike rental

Project is primarily ment for tourists, but also for locals

Crib (Log house)

Realizace projektu je zamena na vytvoen budovy vyuvan jako pjovna kol, kde jsou pozenykola do pjovny. Tento prostor je vyuvn zejmna v letnm plroce.Kapacita pjovny je takodvisl od kapacity sousedcho penzionu a souvis s kolem prochzejc cyklotrasou .4153.

Rozpoet projektu inil 414 563 K, dotace byla poskytnuta ve vi 349 969 K

28

29Places of interest in LAG

Castle in VilmovUheln Pbram town centreRoubenka, Vepkov30

Church in Tis

Castle, Rozsochatec31

Radostn

Office of LAG Krlovsk stezka in Habry32

Jewish cemetry near Habry

Church nanebevzet pany Marie

Chapel near to Horn Krup33

Former Post station

Wind-power plant near Kmen

Castle in Uhrov34

Deanery, Golv Jenkov

Goltz fortress

Synagogue, Golv Jenkov35Thank you for your attention!

Contacts:[email protected]: +420 774 489 322Skype: kralovska-stezka36