41
Najznačajnije korovske Najznačajnije korovske vrste vrste

Korovi njivsko bilje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Korovi njivsko bilje

Citation preview

Page 1: Korovi njivsko bilje

Najznačajnije korovske vrsteNajznačajnije korovske vrste

Page 2: Korovi njivsko bilje

Amaranthus retroflexus - štir Papaver rhoeas – divlji mak

Page 3: Korovi njivsko bilje

Chenopodium album - pepeljuga Atriplex patula - loboda

Page 4: Korovi njivsko bilje

Sinapis arvensis - gorušica Galeopsis tetrahit – smrdljiva kopriva

Page 5: Korovi njivsko bilje

Achillea millefolium – hajdučka trava Matricaria chamomilla - kamilica

Page 6: Korovi njivsko bilje

Vicia cracca – ptičja grahorica Fumaria officinalis - dimnjača

Page 7: Korovi njivsko bilje

Plantago lanceolata – uskolisna bokvica Plantago major – velika bokvica

Page 8: Korovi njivsko bilje

Rumex acetosella – mala kiselica Rubus caesius – divlja kupina

Page 9: Korovi njivsko bilje

Galium aparine – broćika priljepača Solanum nigrum – crna pomoćnica

Page 10: Korovi njivsko bilje

Ambrosia artemisifolia – pelinasta ambrozija Sonchus arvensis – poljska gorčika

Page 11: Korovi njivsko bilje

Anthemis arvensis – poljski prstenak Galinsoga parviflora - konica

Page 12: Korovi njivsko bilje

Polygonum aviculare – ptičji dvornikPolygonum (bilderdykia) convolvulus

njivski vijušac

Page 13: Korovi njivsko bilje

Polygonum persicaria – obični dvornik Polygonum lapathifolium – veliki dvornik

Page 14: Korovi njivsko bilje

Raphanus raphanistrum – divlja rotkva Taraxacum officinale – maslačak

Page 15: Korovi njivsko bilje

Convolvulus arvensis – obični slak Cirsium arvense – njivska palamida

Page 16: Korovi njivsko bilje

Cynodon dactylon – zubača Sorghum halepense – divlji sirak

Page 17: Korovi njivsko bilje

Digitaria sanguinalis – obična svračica Agropyron repens – pirevina

Page 18: Korovi njivsko bilje

Mentha arvensis – poljska nanaStellaria media – obična mišjakinja

Page 19: Korovi njivsko bilje

Euphorbia helioscopia – sunceljubiva mlječika Euphorbia cyparissias – obična mlječika

Page 20: Korovi njivsko bilje

Equisetum arvense – rastavić Erodium cicutarium – obični čapljan

Page 21: Korovi njivsko bilje

Viola arvensis – poljska ljubičica Veronica persica – perzijska čestoslavica

Page 22: Korovi njivsko bilje

Lathyrus tuberosus – gomoljasti grahor Avena fatua – divlja zob (ovas)

Page 23: Korovi njivsko bilje

Daucus carota – dvlja mrkva Vicia sativa– obična grahorica

Page 24: Korovi njivsko bilje

Trifolium repens – bijela djetelina Echinochloa crus - galli – korovsko proso

Page 25: Korovi njivsko bilje

Linaria vulgaris – obični lanilist Setaria glauca – sivi muhar

Page 26: Korovi njivsko bilje

Ranunculus arvensis – njivski ljutić Lamium purpureum – crvena mrtva kopriva

Page 27: Korovi njivsko bilje
Page 28: Korovi njivsko bilje
Page 29: Korovi njivsko bilje
Page 30: Korovi njivsko bilje
Page 31: Korovi njivsko bilje
Page 32: Korovi njivsko bilje
Page 33: Korovi njivsko bilje
Page 34: Korovi njivsko bilje
Page 35: Korovi njivsko bilje
Page 36: Korovi njivsko bilje
Page 37: Korovi njivsko bilje
Page 38: Korovi njivsko bilje
Page 39: Korovi njivsko bilje
Page 40: Korovi njivsko bilje
Page 41: Korovi njivsko bilje