of 37 /37
KORONER ARTER ANATOMİSİ Prof.Dr.Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD, İzmir 2011

KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Embed Size (px)

Text of KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem...

Page 1: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

KORONER ARTER

ANATOMİSİ

Prof.Dr.Hakan KÜLTÜRSAYEge Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Kardiyoloji AD, İzmir

2011

Page 2: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arterlerin Embriyolojik  gelişimi

Nature 2010;464:549‐554

Page 3: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Nature 2010;464:549‐554

Koroner arterlerin Embriyolojik  gelişimi

Page 4: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arterlerin Embriyolojik  gelişimi

Nature 2010;464:549‐554

Bu programlanma sürecinin  anlaşılması ve endojen sinyallerin tanımlanması

daha doğal  ve uygun koroner bypass greftlerinin üretilmesini sağlayabilir.

Bu programlanma sürecinin  anlaşılması ve endojen sinyallerin tanımlanması

daha doğal  ve uygun koroner bypass greftlerinin üretilmesini sağlayabilir.

Page 5: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sternokostal  düzlem

Normal koroner anatomi

Page 6: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Diyafragmatik  düzlem

Normal koroner anatomi

Page 7: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş
Page 8: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner Dominans (= başatlık, baskınlık)

Tanım  1.Crux’a  hangi arterin ulaştığı  ve  Posterior  desendan arteri verdiğine göre tanımlama

Tanım  2.Posterior  desendan arteri  ve yanısıra posterolateral dalları hangi  arterin verdiğine göre 

tanımlama (eşit dominans  tanımını da sağlar)

(Sağ koroner  posterior desendan   ve  LCx  posterolateral   ise = eşit (co)dominant)

Sağ dominans      % 70 ‐ 85

Sol dominans       % 8 ‐ 15

Eş(it) dominans   % 7

Page 9: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sağ  Koroner  Dominansı

Page 10: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sol  Koroner  Dominansı

Page 11: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş
Page 12: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş
Page 13: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sol  Koroner  Arter

Sol  Ana Koroner :Yaklaşık 0‐20 mm Pulmoner arterin arkasında seyrederLAD ve Cx dışında  intermedier dalı  verebilirÇok seyrek olarak hiç bulunmayabilir.

Sol  Ön İnen Arter :Gidişi:İnterventriküler oluk boyunca apekse iner,bazen dolanır (%22 olguda apekse ulaşmaz)Sol ventrikülün %45‐55’ini beslerDalları:Septal perforan dallar (2/3 ant.septum)Diagonal dallar (lateral yüz ve ant.lat.pap.kas)  

İntermedier dal :%35 LAD’den çıkar. 

Page 14: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sol Sirkumflex  Arter :Gidişi:Sol ana koroner arterden çıkar, Sol AV oluk boyunca aşağı ve yana,posterior ve lateral yüze yönelirSol ventrikülün %15‐25’ini besler 

(dominant ise %40‐50)Dalları:Obtuse marginal dallar Posterolateral dallarSA düğüm dalı (%40) 

Sol  Koroner  Arter

Page 15: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sağ Koroner Arter :Gidişi:Sağ sinüs valsalvadan çıkar, Sağ AV oluğa yönelirSol ventrikülün %25‐35’ini beslerDalları:Conus dalı (%50 ayrı çıkış)Sinüs düğümü dalı (%50‐60)Sağ ventrikül dallarıAkut marginal dalAV nodal arter (%90) (Crux’da ayrılır) Posterior desendan arter (%85)Posterolateral dallar      

Sağ  Koroner  Arter

Page 16: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arterler  birbirlerini tamamlayıcıdır:

Sağ koronerin posterior desendan arteri büyük LAD küçük

Büyük  LCx (posterolateraller) Sağ koroner AV olukta seyri kısa

.

.Apeksi  dolaşan LADKısa LAD/Büyük RCA Apekse uzanımı

Page 17: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arter besleme bölgeleri ve sol ventrikül segmentasyonu

Septal Lateral

Apikal Mid Bazal

Anterior

İnferior

Kısa Eksen

Apikal bölge   en değişken bölge, her 3 arterden de beslenebilir.

LADLAD

LAD

LAD

RCA

LAD

RCA

RCA

RCA

RCALAD

Cx

LCx

LCxLCx

LCx

LCx

Page 18: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arterlerin besleme alanları

Page 19: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arterlerin besleme alanları

Page 20: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arterlerin besleme alanları

Page 21: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner arterlerin besleme alanları

Page 22: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Koroner   arter   anomalileri

(1)  Cathet Cardiovasc Diagn 1990; 21:28 (2)  Circulation 1956; 14:800(1)  Cathet Cardiovasc Diagn 1990; 21:28 (2)  Circulation 1956; 14:800

Anjiyografi olguları arasındaki sıklığı:    %1      (1)

Tüm otopsiler içinde sıklığı:      %0.3 (2)

Anomali tipiÇıkış yeri anomalileri

Seyir anomalileri

Sonlanış anomalileri

Page 23: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Anomali Görülme sıklığı(%) Anomalilerdeki  oranı(%)

Benign (%80)

LCx ve LAD çıkışları ayrı veya komşu

0.4 30

LCx , sağ s.valsalva veya RCA’dan çıkar

0.4 30

LCx arka s.valsalvadan çıkar

<0.01 0.3

LCx yok 0.003 0.2

Klinik olarak önemli (%20)

Sol ana koroner sağ valsalvadan çıkar

0.02 1

LAD sağ valsalvadan  0.03 2

RCA sol valsalvadan 0.10 10

Sol ana koroner Pulm. arterden çıkar

<0.01 <1

LAD veya RCA Pulm. arterden çıkar

<0.01 <1

Koroner   arter   anomalileri

Giuliani ER et al: Mayo Clinic Practice of  Cardiology. 3rd Ed Mosby, 1996

Page 24: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Tek koroner arter

Aortadan tek koroner arter çıkışıSağ  valsalvadanSol valsalvadanArka valsalvadan

Aortadan tek koroner arter çıkışıSağ  valsalvadanSol valsalvadanArka valsalvadan

Page 25: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sol ana koronerin sağ valsalvadan çıkışı:

Page 26: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Aortadan  anormal  çıkış  örnekleri:Sol ana koroner ve sağ koronerin sağ sinüsten çıkmalarıSol ana koroner ve sağ koronerin sol sinüsten çıkmalarıSol ana koroner ve sağ koronerin arka sinüsten çıkmalarıSağ koroner ve LCx’in sağ sinüsten, LAD’nin sol sinüsten çıkmasıCx’in sağ koronerden, LAD’nin sol sinüsten çıkmasıSağ koroner ve LAD’nin sağ sinüsten Cx’in sol sinüsten çıkmasıLAD’nin sağ koronerden, LCx’in sol sinüsten çıkmasıSağ koronerin arka sinüsten, sol koronerin sol sinüsten çıkmasıSol koronerin arka sinüsten, sağ koronerin sağ sinüsten çıkmasıLAD ve Cx’in sol sinüsten, sağ koronerin sağ sinüsten çıkması

Sağ koroner ve sol koronerin pulmoner arterden çıkmalarıTek koroner arterin pulmoner arterden çıkmasıSol koroner arterin pulmoner arterden sağ koronerin sağ sinüsten çıkmasıSağ koronerin pulmoner arterden  Sol koronerin sol sinüsten çıkmasıLCx veya diagonalin pulmoner arterden, LAD’nin sol sinüsten  ve 

sağ koronerin sağ sinüsten çıkması

Pulmoner arterden  anormal  çıkış  örnekleri:

Page 27: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş
Page 28: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sol Cx’in Sağ koronerden çıkışı

RCA

Sol koronerin pulmoner arterden çıkışı

LAD’ye kollateraller

Anjiyografi örnekleri:

Page 29: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

BT  anjiyografi  örnekleri:

Page 30: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Kollateral dolaşım gelişimi

>200μm çapında

Koroner yatağın herhangi bir yerinde oluşabilir,  özellikle yakın damarlar arasında, 

İskemi ve yüksek dereceli tıkanma en güçlü kollateral uyarıcısıdır,

İlk 24 saatte pasif genişleme  vardır, 

1 gün‐3 hafta arasında hücresel çoğalma, lümen çapında 10 kat artış olur,

3 hafta‐6 ay  arasında ekstrasellüler matriks gelişimi ve 1mm çapa ulaşabilir,

Recruitable (açılmaya hazır)  kollateral:

Yalnızca  tam oklüzyon yaratıldığında (PTCA ) ortaya çıkan kollateraller

Page 31: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Kollateral dolaşım gelişimi

Kollateral sınıflaması (Rentrop): 

0     Hiç kollateral akım yok

1 Çok zayıf  kollateral akım, epikardiyal doluş yok,

2 Yavaş  epikardiyal doluş, yoğunluğu  besleyen damardan az, 

3 Hızla epikardiyal  doluş, yoğunluğu besleyen damarla aynı

Page 32: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Tıkalı sağ koronere olan kollateral akım

Page 33: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Tıkalı LAD’ye  olan kollateral akım

Page 34: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Tıkalı sol Cx’e  olan kollateral akım

Page 35: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş
Page 36: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Seyir anomalileri: Miyokardiyal  bridge

Page 37: KORONER ARTER ANATOMİ - istanbulgirisimsel.org · Normal koroner anatomi. Diyafragmatik düzlem Normal koroner anatomi. Koroner Dominans (= ba ş

Sonlanış anomalileri: Koroner     fistüller