Click here to load reader

Korisnicko Uputstvo WEB Client v1.4

  • View
    266

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uputstvo

Text of Korisnicko Uputstvo WEB Client v1.4

Specifications for functional and technical requirements for NCTS implementation and introduction of fully electronic transit procedure

Technical Assistance to the Customs Administration of Serbia to Support the Modernisation of the Customs Systems

This project is funded by the European UnionTechnical Assistance to the Customs Administration of Serbia to Support the Modernisation of the Customs Systems

Korisniko uputstvo za Public WEB client aplikaciju

V1.4

PROJECT REF: EuropeAid/131367/C/SER/RS

SCTsREF:SCTS-IT_GAP

IT GAP & needs analysis functional & Technical

Page | 1

Document Title:Korisniko uputstvo za PWC aplikaciju v1.4

Document ref.:

Status:

Date:01-10-2014

Author:Consortium

Distribution list:

REVISION HISTORYEd.Rev.DateDescriptionAction*Pages

0101.10.2014All

1219.01.2015Simplified procedureInsert18-22, 27

3412.03.2015Vaucher, SertifikatiInsert22-25

(*) Action: I=Insert R=Replace

Technical Assistance to the Customs Administration of Serbia to Support the Modernisation of the Customs Systems

Page 4 of 1Table of contents1Uvod32POSTUPAK RADA42.1Prijava na aplikaciju42.2Osnovni ekran52.3Meni72.3.1Pristupni kodovi72.3.2Deklaracije102.3.2.1Nova deklaracija unos112.3.2.2Nova deklaracija Kreiraj iz file-a132.3.2.3Izmena deklaracije142.3.2.4Otkaz deklaracije152.3.2.5Rad sa deklaracijom162.3.3Pojednostavljena procedura182.3.3.1Nova deklaracija u pojednostavljenoj proceduri182.3.4Slanje potvrde o prispeu robe202.3.4.1Ovlaeni primalac - Istovar222.3.5Vaueri222.3.5.1Unos novog vauera232.3.5.2Ukidanje vauera242.3.6Auriranje sertifikata252.3.7Primeri292.3.7.1Primer za unos deklaracije u standardnom postupku292.3.7.2Primer za unos deklaracije u pojednostavljenom postupku342.3.7.3Primer unosa podataka za registraciju sekundarne ifre402.3.7.4Primer za vauere40

UvodPublic WEB Client (PWC) aplikacija je aplikacija koju glavni obveznici/garanti mogu da koriste za elektronsku komunikaciju sa GMS I NCTS aplikacijama. Da bi mogao da koristi glavni obeznici/garanti mora biti sertifikovani za elektronsku komunikaciju. Aplikacija pokriva osnovni set funkcionalnosti potrebnih za elektronski tranzit, komunikaciju sa otpremnom i odredinom carinskom ispostavom, kako za normanu tako i za pojednostavljenu proceduru: podnoenje deklaracija, izmena, otkaz, slanje informacija o prispeu poiljke na odredite, kao i mogunost pregleda podataka o garancijama, registrovanje pristupnih kodova. Takoe korisniku e biti vidljive poruke dobijene od strane NCTS-a.

POSTUPAK RADAPrijava na aplikacijuAplikacija je Internet aplikacija, koja se pokree tako sto se pokrene neki od bowser-a (Internet Explorer, Google Crome, Mozilla Firefox,... ) i u delu za upis adrese upise se: https://ncts.carina.rs\ncts slika 1:

Slika 1: Pristup aplikaciji

Na ekranu za logovanje treba uneti ID dobijen prilikom sertifikacije, a kartica za atorizaciju mora biti ubaena u ita kartica, slika 1a.

Slika 1a: Logovanje

Nalon logovanja iz glavnog menija izabrati Nalog I uneti novi Polling Pasword, a zatim izabrati dugme Promeni, slika 1b

Slika 1b: Promena polling password-aOsnovni ekranKada se pokrene aplikacija dobije ekran kao na Slici 2. Na ekranu u glavnom meniju se nalaze: Meni Nalog Porukae Izmena jezikaMeni sadri: Poetna strana Deklaracije Obavetenja o dolasku Pristupni kodovi Upiti za garancije Upiti o iznosu garancije Upiti za ovlaenog primaoca VaueriNalog sadri: Nalog-izmena ifre OdjavaU zavisnosti od izbora opcije iz glavnog menija na ekranu e se prikazati odgovarajua lista sa podacima kao I opcije koje sun a raspolaganju.

Slika 2: Osnovni ekran

MeniPristupni kodoviNakon to je glavni obveznik autorizovan za elektronsku komunikaciju sa GMS I NCTS aplikacijom, I poto je dobio odobrenje za korienje garancije uz GRN I primarnu pristupnu ifru, mora registrovati bar jednu sekundarnu pristupnu ifru kako bi mogao da koristi garanciju elektronskim podnoenjem deklaracije.

To mu je omogueno izborom opcije Pristupni kodovi iz menija, nakon ega se dobija ekran kao na slici 3, gde moepogledati listu kodova ve kreiranih, ukoliko ih ima, ili kreirati nove.

Slika 3: Pristupni kodovi

U listi pristupnih kodova mogu se pogledati kodovi po garancijama, datumu kreiranja I statnju u kojem se nalaze.

Za svaki red pristupnih kodova se moe pogledati potvrda o registraciji dobijena od GMS aplikacije, Detalji, ili se mogu pogledati I preuzeti dobijene poruke od GMS aplikacije.

Novi pristupni kod se moe registrovati izborom opcije Registruj novi, nakon ega se dobija ekran kao na slici 4.

Slika 4: Registrovanje novih kodovaMoraju se uneti podaci o broju zahteva, garantnoj carinarnici, PIB glavnog obveznika, tip garancije I tranzitni reim, GRN I primarni kod. Sekundarnih pristupnih kodova moe biti vie, a dodaju se izborom opcije Dodaj. Nakon unosa sekundarnih pristupnih kodova izabrati opciju Sauvaj, nakon ega e se uneti podaci sauvati I nalazie se u listi kako bi unos mogao da se nastavi. Opcijom Poniti/Vrati izlazi se iz ekrana za registraciju kodova. Ukoliko se izabere opcija Poalji pristupni kodovi se alju u GMS aplikaciju.Da bi se poruka poslala mora biti autorizovana tj.potpisana, zato e se prikazati ekran kao na slici 5, gde izborom opcije Potpis pojavljuje se ekran kao na slici 6, gde treba uneti autorizacionu ifru.

Slika 5: Autorizacija

Slika 6: Autorizacija-nastavakKada se poruka poalje GMS-u dobije se poruka koja se nalazi u meniju u okviru dela Prijem, gde se jasno vidi da li postoji neka neproitana poruka, slika 7.

Slika 7: Prijem porukaKlikom na Prijem otvara se ekran kao na slici 8, gde treba kliknuti na ikonicu u koloni Radnje, da bi se poruka prihvatila I autorizovala (isto kao to je to napred navedeno).

Slika 8: Prijem porukeNakon autorizacije poruke isto to treba ponoviti da bi se poruka sklonila iz liste poruka. Nakon izvrenja navedenih radnji, status pposlatog pristupnog koda je promenjen u status Registrovano. Sad su kodovi registrovani I moe da se koristi garancija za elektronsko podnoenje deklaracije. Ukoliko se dobije status Nije registrovano to znai da postoji neka greka u unosu a klikom na ikonicu u nastavku koja oznaava greku, prikazuje se I ta je greka kako bi se ista mogla ispravitiDeklaracijeIzborom opcije Deklaracije iz menija dobija se ekran kao na slici 9, gde se nalazi lista svih deklaracija elektronski unetih od strane glavnog obveznika, koje su u razliitim statusima.

Slika 9: DeklaracijePodaci o deklaracijam su sortirani po podacima: MRN, datum izdavanja, Naziv, Principal, PIB, Tip deklaracije, Stanje. Po navedenim kolonama podaci se mogu sortirati. Nakon navedenih kolona u koloni Radnje nalaze se opcije koje su mogue za izabranu deklaraciju.Nova deklaracija unosNova deklaracija se moe uneti izborom opcije Kreiraj, nakon ega se pojavljuje ekran za unos podataka, slika 10.

Slika 10: Nova deklaracijaPodaci koji su neophodni za uspeno slanje deklaracije u NCTS su oznaeni crvenom bojom I ispisom da je polje obavezno.Podaci su podeljeni u grupe, u nastavku sledi objanjenje polja kao i napomena koji su obavezni podaci koji moraju biti uneti da bi se deklaracija poslala: Zaglavlje Osnovni podaci: Naziv scenarija nije obavezan ali je korisno uneti ga radi lakseg pronalaska deklaracije u listi tip deklaracije I zastupnitva su obavezna polja I unose se iz predefinisane liste. Klikom na dobija se lista podataka moguih za izbor Carinski organi Otpremna carinska ispostava izabrati iz liste Odredina carinska ispostava - izabrati iz liste Tranzitna carinarnica popunjava se samo za zajedniki transit, izborom opcije Dodaj treba uneti ifru CI kao i datum I vreme prispea poiljke Ovlaeni poiljalac popunjava se prilikom korienja pojednostavljene procedure, izborom opcije Dodaj treba uneti PIB Podaci o transportu evidentirati podatke da li se koristi kontejner, bruto masa, carinski dug, vrsta transporta svi podaci su obavezni za unos Drava podaci o dravi iz koje je roba krenula I u koju treba da stigne ukoliko su drave iste za sva naimenovanja unose se na ovom mestu ukoliko su razliite za pojedina naimenovanja unos je na svakom naimenovanju Mesto provere Rezervna carina je obavezan podatak Prevozno sredstvo pri otpremi-obavezno je ukoliko vrsta tranzita nije 2, 5 ili 7 Pojednostavljeni postupak da li se koristi ili ne, obavezan podatak Obavezna ruta da li se koristi ili ne, obavezan podatak ifra jezika isprave u NKTS izabrati iz liste, obavezan podatak Rezultat konrole samo ako je pojednostavljeni postupak, uneti A3 Bezbednost izabrati da li se koristi ili ne, obavezan podatak Ostalo da li se koristi rezervni postpak, LRN (mora biti jedinstven), br stavki, br paketa, datum I mesto deklaracije, obavezni podaci Ovde se nalaze I podaci koji se odnose na pojednostavljenje ili sigurnost I bezbednost Entiteti Poiljalac ukoliko ih ima vie za razliita naimenovanja ne popunjavaju se podaci ovde ve na naimenovanjima Primalac ukoliko ih ima vie za razliita naimenovanja ne popunjavaju se podaci ovde ve na naimenovanjima Principal obavezno popuniti sve podatke Prevoznik Zastupnik Entiteti sigurnost I bezbednost unose se samo ako je deklaracija oznacena kao sigurnost I bezbednost Poiljalac unosi se samo ukoliko se koristi sigurnost I bezbednost Primalac - unosi se samo ukoliko se koristi sigurnost I bezbednost Naimenovanja moe ih biti vie, dodaju se izborom opcije Dodaj Zaglavlje Tip deklaracije samo u slucaju da se koristi T- tip deklaracije, a Iz I U drava samo ukoliko se razliita roba kree iz I u razliite zemlje, tada se ovde popunjavanju podaci a ne na zaglavlju Podaci o robi Broj naimenovanja, Bruto masa, Vrednost robe, Opis su obavezna polja a takoe broj naimenov