Click here to load reader

Korisnicko Uputstvo Elektronsko bankarstvo za fizicka lica

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Korisnicko Uputstvo Elektronsko bankarstvo za fizicka lica

Microsoft Word - Korisnicko Uputstvo Elektronsko bankarstvo za fizicka lica Web e-banking KBBL 22.05.20.docxKorisniko uputstvo
2
SADRAJ
UVOD ............................................................................................................................................................ 3 1. Poetna strana ............................................................................................................................................ 4 1.1 Moji rauni ...... ........................................................................................................................................... 5 1.2. Kursna lista ............................................................................................................................................... 5 1.3. Promjena lozinke ....................................................................................................................................... 6 2. Transakcioni rauni ..................................................................................................................................... 7 2.1. Stanje ...................................................................................................................................................... 7 2.2. Rezervisana sredstva ............................................................................................................................... 7 2.3. Promet u periodu ...................................................................................................................................... 8 2.4. Pregled plaanja E-bankingom................................................................................................................... 8 2.5. Izvodi ....................................................................................................................................................... 9 3. Rauni štednje .......................................................................................................................................... 10 3.1. Stanje .................................................................................................................................................... 10 3.2. Promet u periodu ..................................................................................................................................... 10 4. Rauni kredita ............................................................................................................................................ 11 4.1. Stanje ..................................................................................................................................................... 11 4.2. Plan otplate ............................................................................................................................................. 12 5. Kreditne kartice .......................................................................................................................................... 12 5.1. Stanje ..................................................................................................................................................... 12 5.2. Promet u periodu ................................................................................................................................... 13 5.3. Izvodi po kreditnoj kartici ........................................................................................................................... 13 6. Plaanja ................................................................................................................................................... 14 6.1. Nalog za plaanje ................................................................................................................................... 14 6.2. Budetski nalog ...................................................................................................................................... 18 6.3. Pregled plaanja E-bankingom ............................................................................................................... 20 6.4. Interna transakcija ................................................................................................................................ 21 6.5. Uplata na Vašu kreditnu karticu .............................................................................................................. 22 6.6. Kupoprodaja deviza ................................................................................................................................ 24 6.7. Odjava usluge .......................................................................................................................................... 25
3
Uvod
Dobrodošli u Komercijalna banka AD Banja Luka Web e-banking KBBL. Komercijalna banka Web e-banking KBBL je sistem elektronskog bankarstva napravljen u skladu sa zahtjevima i potrebama naših klijenata, na nain koji omoguava jednostavan, brz i bezbjedan pristup raunima i bankarskim uslugama. Servisu pristupate kroz web pretraiva (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, itd) na raunaru koji je povezan sa internetom. Raunar treba da ispunjava tehnike preduslove, odnosno da ima instaliran Windows operativni sistem, minimalno Windows 7 ili neku od novijih verzija. Preporuljivo je da na raunaru koji se koristi za pristup usluzi elektronskog bankarstva bude instaliran i aktivan neki od licenciranih antivirusnih programa koji se redovno aurira u cilju zaštite od virusa i drugih malicioznih softvera (npr. Bitdefender, Norton, Trend Micro, ESET NOD32, Kaspersky, itd) Autentifikacija korisnika se zasniva na kombinaciji „korisniko ime + lozinka“, pri emu lozinku definišete sami prilikom aktivacije svog korisnikog naloga. Naloge izmeu vlastitih rauna potpisujete svojom lozinkom, dok potpisivanje eksternih naloga vršite autorizacionim kodom, koji Vam dostavljamo putem SMS poruke (TAN) na registrovani broj mobilnog telefona. Autorizacioni kod (TAN) je vremenski ogranienog trajanja (10 minuta), i sa jednim kodom je mogue potpisati jedan eksterni nalog, odnosno, svaki novi eksterni nalog zahtjeva i novi autorizacioni kod. Komercijalna banka Web e-banking KBBL Vam omoguava: - Detaljne informacije o svim raunima otvorenim u Banci, - Pregled stanja i prometa po tekuem i ostalim raunima te raunima kartica i svih oroenja, - Obavljanje svih plaanja i prenosa unutar Banke, te u drugim bankama u BiH, - Korištenja mjenjanice, tj. kupovine i prodaje deviza, - Korištenja šablona za plaanje Iste šablone je mogue koristiti u dvije usluge mBankKBBL i Web e- banking KBBL, - Informativni pregled Kursne liste, - Korištenje kalkulatora kredita i štednje u informativne svrhe, - Korisniku podršku putem e-mail, kontakt telefona i preko website-a. Nadamo se da ete sa zadovoljstvom koristiti uslugu Web e-banking KBBL. Za pitanja ili pomo pri korišenju e-bankinga, moete se obratiti našem korisnikom servisu pozivanjem broja telefona 051/258-248 ili slanjem e-maila na adresu [email protected] Radno vrijeme korisnikog servisa je svakog radnog dana od 8h do 16h.
4
1. Poetna strana Prva prijava: Klikom na link https://secureweb.24x7.ba/KBBL/ ili putem internet stranice Banke www.kombank- bl.com, otvara se sljedea forma
Ii na Aktivacija korisnika, te upisati korisniko ime (dobijen na e-mail) i aktivacioni kod (dobijen putem SMS poruke). Nakon toga kreirati lozinku po sopstvenom izboru.
Na sljedeoj formi unijeti svoje korisniko ime i lozinku, koju ste prethodno kreirali.
5
Tab Poetna strana sadri sljedee opcije:
1.1. Moji rauni - spisak svih Vaših rauna (prijavljenih u e-bankingu) sa stanjima. Spisak je podijeljen po tipovima rauna.
U ovoj opciji moete vidjeti i osnovne podatke o Vašoj debitnoj kartici (ukljuujui i eventualnu dodatnu karticu). Broj rauna je link koji Vas vodi na detaljne podatke o tom raunu.
1.2. Kursna lista– vaea kursna lista banke sa mogunošu pretraivanja po datumu
Klikom na ikonu birate eljeni datum i zatim klik na dugme dobijate podatke).
6
Izvještaji - (otvaraju se klikom na Kursnu listu) omoguavaju prikaz i uvanje kursne liste.
Izvezi u PDF – kursnu listu moete prikazati u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (PDF) – kursnu listu moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (Excel) – kursnu listu moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za pregled
1.3. Promjena lozinke-ovom opcijom moete promijeniti lozinku, pri emu morate znati staru lozinku koju mijenjate.
Preporuujemo da bar jednom mjeseno, a najmanje jednom u tri mjeseca, promijenite svoju lozinku.
2. Transakcioni rauni
Tab Transakcioni rauni sadri sljedee opcije: 2.1. Stanje – osnovni podaci o transakcionim raunima. Raun koji elite da vidite birate kroz opciju
7
Odaberite raun, u gornjem desnom uglu ekrana.
Klikom na strelice gore i dole ili klikom na lupu, birate raun koji elite da vidite. 2.2. Rezervisana sredstva – pregled transakcija koje još nisu proknjiene (raun nije zaduen) ali koje umanjuju raspoloivo stanje na raunu.
To su naješe transakcije izvršene platnom karticom ili nalozi za plaanje e-bankingom koji još nisu izvršeni (nisu u statusu ‘konano realizovan’).
2.3. Promet u periodu – promet po raunu za vremenski period (posljednjih mjesec dana).
8
Vremenski period moete i sami odrediti korišenjem opcije Filter.
klikom na ikone birate datum Od i datum Do a zatim kliknite na polje . Ovu opciju moete koristiti za pregled prometa i po drugim kriterijumima (tip/iznostransakcije, raun primaoca). 2.4. Pregled plaanja E-bankingom–ovom opcijom dobijate pregled Vaših plaanja za tekui datum.
po broju transakcija, odabirom u Filteru.
9
a zatim kliknite na polje . Ili za vei vremenski period odabirom perioda u Filteru.
klikom na ikone birate datum Od i datum Do a zatim kliknite na polje .
Filter Vam omoguava i drugaije kriterijume za pretragu (npr. po iznosu plaanja). 2.5. Izvodi
Izvještaji se odnose na prikaz i uvanje opcija tekuih rauna (Stanje, Rezervisana sredstva, Promet u periodu i Izvodi). Izvezi u PDF – bilo koju prethodno navedenu opciju (ukljuujui i izvod) moete prikazati u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (PDF) – bilo koju prethodno navedenu opciju (ukljuujui i izvod) moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (Excel) – bilo koju prethodno navedenu opciju (ukljuujui i izvod) moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za pregled
3. Rauni štednje
Tab Rauni štednje sadri sljedee opcije: 3.1. Stanje– osnovni podaci o raunima štednje (depozitima) koje imate u banci.
10
Ukoliko imate više rauna štednje, raun koji elite da vidite birate kroz opciju Odaberite raun, u gornjem desnom uglu ekrana.
Klikom na strelice gore i dole ili klikom na lupu, birate raun koji elite da vidite. 3.2. Promet u periodu promet po raunu štednje za vremenski period koji moete i sami odrediti korišenjem opcije Filter.
Izvještaji se odnose na prikaz i uvanje opcija rauna štednje (Stanje, Plan isplate i Promet u periodu). Izvezi u PDF – bilo koju prethodno navedenu opciju moete prikazati u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (PDF) – bilo koju prethodno navedenu opciju moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (Excel) – bilo koju prethodno navedenu opciju moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom
11
4. Rauni kredita
Tab Rauni kredita sadri sljedee opcije: 4.1. Stanje – osnovni podaci o raunima kredita koje imate u Banci.
Ukoliko imate više rauna kredita, raun koji elite da vidite birate kroz opciju Odaberite raun, u gornjem desnom uglu ekrana.
Klikom na strelice gore i dole ili klikom na lupu, birate raun koji elite da vidite. 4.2. Plan otplate– detaljniji podaci o raunu kredita
Potpuni Plan otplate kredita dobijate klikom na opciju Plan otplate a zatim klikom na Izvezi u PDF. Ovako formiran plan otplate kredita moete i štampati.
12
Izvještaji - otvaraju se klikom na Stanje ili Plan otplate kredita, omoguavaju prikaz i uvanje Stanja ili Plana otplate kredita. Izvezi u PDF – bilo koju prethodno navedenu opciju moete prikazati u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (PDF) – bilo koju prethodno navedenu opciju moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (Excel) – bilo koju prethodno navedenu opciju moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za pregled
5. Kreditne kartice
5.1. Stanje – osnovni podaci o Vašoj kreditnoj kartici.
5.2. Promet u periodu – promet po raunu kreditne kartice za posljednjih mjesec dana
Vremenski period moete i sami odrediti korišenjem opcije Filter. Ovu opciju moete koristiti za pregled prometa i po drugim kriterijumima (iznos transakcije, opis transakcije)
13
5.3. Izvodi po kreditnoj kartici
Izvještaji se odnose na prikaz i uvanje prethodno navedenih opcija o kreditnoj kartici (Stanje, Promet u periodu, Izvodi). Izvezi u PDF – bilo koju prethodno navedenu opciju (ukljuujui i izvod) moete prikazati u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (PDF) – bilo koju prethodno navedenu opciju (ukljuujui i izvod) moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za štampu Izvezi u ZIP (Excel) – bilo koju prethodno navedenu opciju (ukljuujui i izvod) moete sauvati lokalno na svom raunaru u formatu pogodnom za pregled
6. Plaanja
Odabirom ove opcije moete vršiti plaanja (plaanje rauna ili prenos sredstava na neki drugi raun u Komercijalnoj banci AD Banja Luka ili nekoj drugoj banci) kao i interne transakcije (prenos izmeu Vaših transakcionih rauna u Banci na raune a vista I otvorene štednje,uplatu na raun Vaše kreditne kartice, kao i kupovinu i prodaju deviza)
Tab Plaanja sadri sljedee opcije: 6.1. Nalog za plaanje – ovom opcijom vršite plaanje rauna za struju, telefon, komunalije.... ili vršite prenos sredstava na neki drugi raun u Komercijalnoj banci AD Banja Luka ili nekoj drugoj banci. Klikom na polje Nalog za plaanje otvara se nalog za plaanje:
14
Automatski su popunjena polja Dunik-nalogodavac (Vaši podaci) i Raun dunika – nalogodavca (Vaš Transakcioni raun u domaoj valuti).
Ukoliko imate više transakcionih rauna sa kojih je mogue vršiti plaanje, klikom na ikonu birate odgovarajui raun. Svrha plaanja – popunjavate prema uplatnici koju izmirujete ili ako taj podatak ne postoji na uplatnici, samostalno unosite opis svrhe plaanja (npr. Uplata el. energije po racunu 2/2012). Povjerilac – primalac (naziv, adresa, mesto) – popunjavate prema uplatnici koju izmirujete. Šifra plaanja - klikom na ikonu birate odgovarajuu šifru plaanja Iznos – unosite iznos koji elite da platite. Raun povjerioca – primaoca – unosite podatak iz uplatnice. Model i poziv na broj (odobrenje) – unosite podatak iz uplatnice. Oznaka Hitno – ukoliko elite da se nalog realizuje po hitnom postupku, ekirajte polje ispred rijei Hitno. Popunjen nalog za plaanje moete snimiti kao šablon (ukoliko ete ovakvo plaanje vršiti i kasnije -
najverovatnije svakog mjeseca plaate struju, telefon, komunalije...),klikom na polje Otvara se forma
gdje unosite naziv šablona (npr. Telefon) i zatim kliknite na Snimi pojavljuje se poruka
15
Sve ovako snimljene šablone ete vidjeti svaki put kada budete vršili plaanje, u lijevom dijelu ekrana
Pri svakom sljedeem plaanju, dovoljno je da kliknete na naziv šablona i nalog za plaanje e biti automatski popunjen (ne zaboravite da izmijenite iznos i eventualno poziv na broj i svrhu plaanja!).
Nakon što popunite nalog za plaanje, kliknite na polje Otvara se pregled naloga za plaanje:
koji koristite da provjerite ispravnost podataka. Ukoliko je potrebno da nešto ispravite, kliknite na polje
, izvršite ispravku i nastavite dalje. Ukoliko su podaci ispravni, kliknite na polje
Otvara se forma kojom naruujete SMS kod za autorizaciju plaanja
Kliknite na polje i otvara se forma
16
Saekajte da stigne SMS poruka na Vaš mobilni telefon i u polje SMS kod unesite broj koji ste dobili. Zatim kliknite na polje Nakon toga dobijate poruku o statusu plaanja (naloga):
Klikom na polje vraate se na novi nalog za plaanje a klikom na polje
moete vidjeti plaanja koja ste vršili tog dana (Filterom moete zadati i pregled za vei vremenski period).
17
Detalji naloga za plaanje - u opciji Pregled plaanja E-bankingom moete da vidite detalje svakog naloga koji ste realizovali putem e-bankinga, klikom na polje Detalji.
Otvara se forma koja prikazuje detalje naloga
Ova forma Vam omoguava da odabirom neke od opcija Izvještaja sauvate nalog na Vašem raunaru ili ga odštampate.
18
Budetski nalog – ovim nalogom moete plaati sve vrste javnih prihoda
Klikom na polje otvara se pregled budetskog naloga za plaanje
19
koji koristite da provjerite ispravnost podataka. Ukoliko je potrebno da nešto ispravite, kliknite na polje
, izvršite ispravku i nastavite dalje. Ukoliko su podaci ispravni, kliknite na polje
Otvara se forma kojom naruujete SMS kod za autorizaciju plaanja
Kliknite na polje i otvara se forma
Saekajte da stigne SMS poruka na Vaš mobilni telefon i u polje SMS kod unesite broj koji ste dobili. Zatim kliknite na polje .Nakon toga dobijate poruku o statusu plaanja (budetskog naloga):
6.3. Pregled plaanja E-bankingom – ovom opcijom dobijate pregled Vaših plaanja za tekui datum.
20
ili za vei vremenski period, odabirom perioda u Filteru.
klikom na ikone birate datum Od i datum Do
a zatim kliknite na polje . Filter Vam omoguava i drugaije kriterijume za pretragu (npr. po iznosu plaanja). 6.4. Interna transakcija – ovom opcijom prenosite sredstva izmeu Vašeg transakcionog rauna u domaoj valuti i Vaših rauna avista i otvorene štednje u Banci i uplata na partiju kredita
U polju Raun nalogodavca: klikom na ikonu birate raun sa kojeg vršite prenos sredstava.
21
U polje Raun primaoca: se automatski upisuje raun na koji vršite prenos sredstava (ukoliko imate dva ili više
rauna, odgovarajui raun birate klikom na ikonu ). U polje Iznos: unosite iznos koji prenosite. Klikom na
polje otvara se forma
koju koristite da provjerite ispravnost podataka. Ukoliko je potrebno da nešto ispravite, kliknite na polje
,izvršite ispravku i nastavite dalje.Ukoliko su podaci ispravni, kliknite na polje
. Otvara se forma za autorizaciju naloga (interne transakcije)
gdje ete unijeti svoju Lozinku a zatim kliknuti na polje . Nakon toga dobijate poruku o statusu interne transakcije (naloga)
22
6.5. Uplata na Vašu kreditnu karticu– ovom opcijom izmirujete Vaše obaveze po kreditnoj kartici.
U polju Raun nalogodavca: klikom na ikonu birate raun sa kojeg vršite prenos sredstava.
U polje Raun primaoca: se automatski upisuje raun na koji vršite prenos sredstava (raun kreditne kartice). U polje Iznos: unosite iznos koji prenosite (uplaujete na raun kreditne kartice).
Klikom na polje otvara se forma
koju koristite da provjerite ispravnost podataka. Ukoliko je potrebno da nešto ispravite, kliknite na polje
, izvršite ispravku i nastavite dalje. Ukoliko su podaci ispravni, kliknite na polje
. Otvara se forma za autorizaciju naloga
23
gdje ete unijeti svoju Lozinku a zatim kliknuti na polje . Nakon toga dobijate poruku o statusu uplate na raun kreditne kartice (naloga)
Klikom na polje vraate se na novu Uplatu na Vašu kreditnu karticu a klikom
na polje moete vidjeti promet po raunu sa kojeg ste prenijeli sredstva. 6.6. Kupoprodaja deviza– ovom opcijom kupujete ili prodajete devize (EUR i USD) sa Vaših rauna u Banci.
U polju Tip transakcije: birate da li kupujete ili prodajete devize (klikom na ikonu ).
24
U polju Raun sa koga se prodaje: klikom na ikonu birate raun sa kojeg kupujete/prodajete devize.
U polje Raun na koji se uplauje: klikom na ikonu birate raun na koji kupujete/prodajete devize. U polje
Iznos: unosite iznos deviza koji kupujete/prodajete. Klikom na polje otvara se forma
koju koristite da provjerite ispravnost podataka. Ukoliko je potrebno da nešto ispravite,kliknite na polje
, izvršite ispravku i nastavite dalje. U ovoj formi nalazi se i podatak o kursu po kojem kupujete/prodajete devize i eventualnoj primjenjenoj proviziji. Ukoliko su podaci ispravni, kliknite na polje
.Otvara se forma za autorizaciju naloga(kupovine/prodaje deviza)
25
gdje ete unijeti svoju Lozinku a zatim kliknuti na polje . Nakon toga dobijate poruku o statusu naloga (kupovine/prodaje deviza):