Click here to load reader

korisnicko uputstvo

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

korisnicko uputstvo za mob telefon

Text of korisnicko uputstvo

 • Y625Korisniko uputstvo

 • i

  Sadraj

  Proitajte pre nego to nastavite .................................................................... 1 Bezbednosne mere predostronosti ........................................................................ 1 Line informacije i bezbednost podataka ................................................................. 2 Pravno obavetenje ................................................................................................. 3

  Prvi koraci ......................................................................................................... 6 Pregled telefona ....................................................................................................... 6 Kljune funkcije pod vaim prstima .......................................................................... 7 Vane informacije o bateriji ...................................................................................... 7 Saveti za utedu energije ......................................................................................... 8 Ukljuivanje ili iskljuivanje mobilnog telefona ........................................................ 8 Korienje ekrana osetljivog na dodir ...................................................................... 9 Zakljuavanje i otkljuavanje ekrana ..................................................................... 10 Poetni ekran .......................................................................................................... 11

  Pozivanje ......................................................................................................... 15 Obavljanje poziva ................................................................................................... 15 Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva ............................................................. 16 Druge radnje tokom poziva .................................................................................... 16 Korienje dnevnika poziva ................................................................................... 17 Korienje opcije Reim za avion .......................................................................... 17

  Kontakti ........................................................................................................... 19 Otvaranje aplikacije Kontakti .................................................................................. 19 Uvoenje kontakata sa SIM kartice ........................................................................ 19 Dodavanje kontakta ............................................................................................... 19 Traenje kontakta ................................................................................................... 19 Izmena kontakta ..................................................................................................... 20 Brisanje kontakta .................................................................................................... 20 Upravljanje grupama .............................................................................................. 20 Slanje kontakata ..................................................................................................... 21

  Razmena poruka ............................................................................................. 22 Kreiranje i slanje tekstualne poruke ....................................................................... 22 Kreiranje i slanje multimedijalne poruke ................................................................ 22 Dodavanje prezentacije .......................................................................................... 23 Otvaranje i pregledanje multimedijalne poruke ..................................................... 23 Odgovaranje na poruku ......................................................................................... 23 Kopiranje teksta poruke u Beleke ili Kalendar ..................................................... 23

 • ii

  Prilagoavanje postavki poruka ............................................................................. 23

  E-pota ............................................................................................................ 24 Dodavanje naloga e-pote ..................................................................................... 24 Dodavanje drugih naloga e-pote .......................................................................... 24 Prikazivanje poruke e-pote ................................................................................... 24 uvanje priloga e-pote ......................................................................................... 25 Kreiranje i slanje poruke e-pote ........................................................................... 25 Odgovaranje na poruku e-pote ............................................................................ 25 Brisanje naloga e-pote ......................................................................................... 25 Prilagoavanje postavki naloga e-pote ................................................................ 25

  Povezivanje ..................................................................................................... 27 Mobilne mree ........................................................................................................ 27 Wi-Fi ....................................................................................................................... 27 Deljenje veze za prenos podataka ......................................................................... 28 Bluetooth ................................................................................................................ 29

  Pregleda ........................................................................................................ 31 Otvaranje pregledaa ............................................................................................. 31 Otvaranje veb stranice ........................................................................................... 31 Podeavanje poetne stranice ............................................................................... 32 Upravljanje obeleivaima ..................................................................................... 32 Prilagoavanje podeavanja pregledaa ............................................................... 32

  Zabava ............................................................................................................. 33 Snimanje fotografija i video zapisa ........................................................................ 33 Korienje galerije .................................................................................................. 34 Uivanje u muzici ................................................................................................... 35 Sluanje FM radija. ................................................................................................ 37

  Google usluge ................................................................................................ 38 Kreiranje Google naloga ........................................................................................ 38 Gmail ...................................................................................................................... 38 Mae ....................................................................................................................... 40 YouTube ................................................................................................................. 41 Play a ................................................................................................... 41

  Informacije o sinhronizovanju ...................................................................... 43 Upravljanje nalozima .............................................................................................. 43 Prilagoavanje sinhronizacije naloga .................................................................... 44

 • iii

  Korienje drugih aplikacija .......................................................................... 46 Kalendar ................................................................................................................. 46 Menader datoteka ................................................................................................ 47 Sat .......................................................................................................................... 47 Kalkulator ............................................................................................................... 48 Beleke ................................................................................................................... 48

  Upravljanje telefonom .................................................................................... 49 Podeavanje datuma i vremena ............................................................................ 49 Podeavanje prikaza .............................................................................................. 49 Podeavanje tonova zvona .................................................................................... 50 Podeavanje usluga telefona ................................................................................. 51 Konfigurisanje pretvaranja teksta u govor ............................................................. 51 Zatita telefona ....................................................................................................... 52 Upravljanje aplikacijama ........................................................................................ 53 Resetovanje mobilnog telefona.............................................................................. 54 Auriranje na mrei ................................................................................................ 54

 • 1

  Proitajte pre nego to nastavite

  Bezbednosne mere predostronosti Paljivo proitajte bezbednosne mere predostronosti da biste osigurali pravilno

  korienje mobilnog telefona.

  Nemojte da gnjeite, bacate ili buite mobilni telefon. Izbegavajte pad,

  stiskanje i savijanje mobilnog telefona.

  Nemojte da koristite mobilni telefon u vlanim okruenjima, kao to je

  kupatilo. Spreite da mobilni telefon bude potopljen ili opran u tenosti.

  Nemojte da ukljuujete mobilni telefon kada je upotreba telefona zabranjena ili kada telefon moe da uzrokuje interferenciju ili opasnost.

  Nemojte da koristite mobilni telefon dok vozite.

  Pridravajte se svih pravila i propisa u bolnicama i objektima zdravstvene

  zatite. Iskljuite mobilni telefon u blizini medicinskog aparata.

  Iskljuite mobilni telefon u avionu. Telefon moe da izazove interferenciju na

  kontrolnoj opremi letilice.

  Iskljuite mobilni telefon u blizini elektronskih ureaja velike preciznosti. Telefon moe negativno da utie na rad tih ureaja.

  Nemojte da pokuavate da rastavite mobilni telefon ili njegov pribor. Samo

  kvalifikovanom osoblju je dozvoljeno da servisira ili popravlja telefon.

  Nemojte da stavljate mobilni telefon ili njegov pribor u kontejnere sa jakim

  elektromagnetskim poljem.

  Nemojte da stavljate medije za magnetsko skladitenje podataka blizu

  mobilnog telefona. Zraenje iz telefona moe da izbrie informacije koje se

  uvaju na njima.

  Nemojte da stavljate mobilni telefon na mesto sa visokom temperaturom niti

  da ga koristite na mestu sa zapaljivim gasom, kao to je benzinska stanica.

  Drite mobilni telefon i njegov pribor dalje od dece. Nemojte dozvoliti deci da

  koriste mobilni telefon bez nadzora.

 • 2

  Koristite samo odobrene baterije i punjae kako biste izbegli rizik od

  eksplozije.

  Pridravajte se svih zakona ili propisa o upotrebi beinih ureaja. Potujte

  privatnost drugih i zakonska prava tokom korienja beinog ureaja.

  Strogo se pridravajte odgovarajuih uputstava iz ovog uputstva za upotrebu

  tokom korienja USB kabla. U suprotnom, va telefon ili raunar se mogu

  otetiti.

  Line informacije i bezbednost podataka Korienje nekih funkcija ili aplikacija drugih proizvoaa na svom ureaju moe da

  dovede do gubitka vaih linih informacija i podataka ili oni mogu da budu dostupni

  drugima. Preporuuje se nekoliko mera koje e vam pomoi da zatitite line i poverljive

  informacije.

  Drite va ureaj na bezbednom mestu kako biste spreili njegovo neovlaeno

  korienje.

  Podesite da se ekran vaeg ureaja zakljuava i kreirajte lozinku ili emu za

  otkljuavanje da biste ga otkljuali.

  Povremeno napravite rezervnu kopiju linih informacija koje se nalaze na SIM/USIM

  kartici, memorijskoj kartici ili se uvaju na memoriji ureaja. Ukoliko promenite

  ureaj, obavezno premestite ili izbriite sve line informacije na svom ureaju.

  Ukoliko vas brinu virusi kada primate poruke ili e-poruke od nepoznate osobe,

  moete ih izbrisati a da ne morate da ih otvorite.

  Ukoliko ureaj koristite da biste pregledali Internet, izbegavajte veb sajtove koji bi

  mogli da predstavljaju rizik po bezbednost kako biste izbegli krau linih informacija.

  Ukoliko koristite usluge kao to je Wi-Fi povezivanje ili Bluetooth, postavite lozinke

  za ove usluge kako biste spreili neovlaeni pristup. Kada se ove usluge ne koriste,

  iskljuite ih.

  Instalirajte ili nadogradite bezbednosni softver ureaja i redovno ga skenirajte da

  biste utvridili ima li u njemu virusa.

 • 3

  Uverite se da nabavljate aplikacije drugih proizvoaa iz legitimnog izvora. Preuzete

  aplikacije drugih proizvoaa trebaju da budu skenirane kako bi se utvrdilo ima li u

  njima virusa.

  Instalirajte bezbednosni softver ili zakrpe koje izdaje Huawei ili pruaoci aplikacija

  drugih proizvoaa.

  Neke aplikacije zahtevaju i prenose informacije o lokaciji. Kao rezultat toga, drugi

  proizvoa moe biti u mogunosti da razmenjuje vae informacije o lokaciji.

  Va ureaj moe da obezbedi informacije o otkrivanju i dijagnozi dobavljaima

  aplikacija drugih proizvoaa. Prodavci drugih proizvoaa koriste ove informacije

  za poboljanje svojih proizvoda i usluga.

  Ukoliko vas brine bezbednost linih informacija i podataka, obratite se na adresu

  [email protected]

  Pravno obavetenje Autorsko pravo Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Sva prava zadrana. Zabranjeno je reprodukovati i emitovati bilo koji deo ovog uputstva u bilo kojem obliku ili

  na bilo koji nain bez pribavljene pisane saglasnosti kompanije Huawei Technologies Co.,

  Ltd. i njenih filijala ("Huawei").

  Proizvod opisan u ovom priruniku moe da sadri softver zatien autorskim pravima

  kompanije Huawei i moguih davalaca licence. Korisnici ni na koji nain ne smeju da

  reprodukuju, distribuiraju, modifikuju, dekompiliraju, rastavljaju, deifruju, izdvajaju, vre

  inverzni ininjering, iznajmljuju i dodeljuju navedeni softver ili da za njega daju podlicencu,

  osim ako takva ogranienja nisu zabranjena vaeim zakonima ili ako takve radnje nisu

  odobrene od strane odgovarajuih vlasnika autorskih prava. igovi i dozvole

  , i su igovi ili registrovani igovi kompanije Huawei Technologies

  Co., Ltd.

  Android je ig kompanije Google Inc.

  Termin Bluetooth i logotipi su registrovani igovi kompanije Bluetooth SIG, Inc. i

  korienje takvih oznaka od strane kompanije Huawei Technologies Co., Ltd. je u okviru

  licence.

 • 4

  Drugi igovi, proizvodi, usluge i nazivi kompanija koji su pomenuti mogu biti u vlasnitvu

  njihovih vlasnika. Obavetenje Neke mogunosti ovde opisanog proizvoda i njegove opreme zavise od instaliranog

  softvera, kapaciteta i podeavanja lokalne mree, te je prema tome mogue da nee

  moi da budu aktivirane ili e moda biti ograniene od strane lokalnih mrenih operatera

  ili pruaoca mrenih usluga.

  Prema tome, mogue je da ovde sadrani opisi nee u potpunosti odgovarati proizvodu

  ili njegovoj opremi koju kupujete.

  Kompanija Huawei zadrava pravo da izmeni ili modifikuje bilo koje informacije ili

  specifikacije u ovom priruniku bez prethodnog obavetenja i bez ikakve odgovornosti. Izjava o softveru drugih proizvoaa Kompanija Huawei nema intelektualnu svojinu nad softverom i aplikacijama drugih

  proizvoaa koji su isporueni sa ovim proizvodom. Prema tome, kompanija Huawei ne

  daje garancije bilo koje vrste za softver i aplikacije drugih proizvoaa. Takoe,

  kompanija Huawei ne prua podrku kupcima koji koriste softver i aplikacije drugih

  proizvoaa, niti je odgovorna za funkcije ili performanse softvera i aplikacija drugih

  proizvoaa.

  Usluge softvera i aplikacija drugih proizvoaa mogu biti prekinute ili obustavljene u bilo

  kom trenutku, a kompanija Huawei ne garantuje dostupnost bilo kog sadraja ili usluge.

  Dobavljai usluga drugih proizvoaa obezbeuju sadraj i usluge preko mree ili

  pomou alata za prenos van okvira kontrole kompanije Huawei. U meri dozvoljenoj

  vaeim zakonom, izriito je navedeno da kompanija Huawei ne vri nadoknadu i nije

  odgovorna za usluge drugih dobavljaa usluga ili za prekid ili obustavu sadraja ili usluga

  drugih proizvoaa.

  Kompanija Huawei nee biti odgovorna za zakonitost, kvalitet ili bilo koji drugi aspekt

  korienja softvera instaliranog na ovom proizvodu, niti za bilo koja otpremanja ili

  preuzimanja proizvoda drugih proizvoaa, ukljuujui, ali ne ograniavajui se na

  tekstove, slike, video zapise ili softver. Kupci snose rizik za bilo koje, kao i sve posledice,

  ukljuujui nekompatibilnost izmeu softvera i ovog proizvoda, koje nastanu prilikom

  instaliranja softvera, otpremanja ili preuzimanja proizvoda drugih proizvoaa.

  Ovaj proizvod se zasniva na Android platformi otvorenog koda. Kompanija Huawei je

  napravila neophodne izmene platforme. Prema tome, mogue je da ovaj proizvod nee

  podravati sve funkcije koje podrava standardna Android platforma ili e moda biti

 • 5

  nekompatibilan sa softverom drugih proizvoaa. Kompanija Huawei ne predstavlja i ne

  daje nikakve garancije u vezi sa bilo kakvom kompatibilnou i izriito iskljuuje svaku

  odgovornost u vezi sa takvim problemima. ODRICANJE ODGOVORNOSTI SVI SADRAJI PRIRUNIKA SE ISPORUUJU KAKVI JESU. OSIM ONAKO KAKO

  JE ZAHTEVANO PRIMENJIVIM ZAKONIMA, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO

  IZRIITE ILI PODRAZUMEVANE, TO UKLJUUJE, ALI NIJE OGRANIENO NA

  PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODOBNOSTI ZA STAVLJANJE NA TRITE ILI

  PRIKLADNOSTI ZA ODREENU SVRHU, KOJE SE NE DAJU U POGLEDU TANOSTI,

  POUZDANOSTI ILI SADRAJA OVOG PRIRUNIKA.

  DO NAJVIEG NIVOA DOZVOLJENOG VAEIM ZAKONOM, HUAWEI NI U KOM

  SLUAJU NEE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE POSEBNE, SLUAJNE,

  INDIREKTNE ILI POSLEDINE TETE ILI GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA,

  GUBITAK PRIHODA, PODATAKA, KLIJENATA ILI OEKIVANIH UTEDA BEZ OBZIRA

  DA LI SU TAKVI GUBICI MOGLI DA SE PREDVIDE ILI NE.

  MAKSIMALNA ODGOVORNOST (OVO OGRANIENJE SE NE ODNOSI NA

  ODGOVORNOST ZA TELESNU POVREDU DO GRANICE DO KOJE VAEI ZAKON

  ZABRANJUJE TAKVO OGRANIENJE) KOMPANIJE HUAWEI USLED UPOTREBE

  PROIZVODA OPISANOG U OVOM PRIRUNIKU OGRANIENA JE NA IZNOS KOJI

  JE KUPAC PLATIO ZA KUPOVINU OVOG PROIZVODA. Propisi o uvozu i izvozu Kupci treba da se pridravaju svih primenjivih zakona i propisa o izvozu i uvozu i

  odgovorni su za dobijanje svih neophodnih dravnih dozvola i licenci kako bi izvezli,

  ponovo izvezli ili uvezli proizvod naveden u ovom priruniku, ukljuujui i sa njim

  povezani softver i tehnike podatke. Politika privatnosti Pogledajte nau politiku privatnosti na Veb lokaciji da biste saznali kako titimo vae

  line podatke. http://consumer.huawei.com/privacy-policy

 • 6

  Prvi koraci Sve slike u ovom uputstvu slue iskljuivo kao referenca. Mogunosti

  prikaza vaeg telefona se mogu razlikovati od onih koje su ovde opisane,

  to zavisi od verzije softvera koja je instalirana na njemu.

  Pregled telefona

  Port za punjenje/razmenu podataka Taster za jainu zvuka

  Prednja kamera Slualica

  Senzor ambijentalnog

  svetla/senzor pribliavanja Prikljuak za slualice

  Kua Zadnja kamera

  Nazad Zvunik

  Mikrofon Blic kamere

  Meni Mikrofon sa redukcijom uma

 • 7

  Taster za ukljuivanje i iskljuivanje

  Nemojte da blokirate oblast oko senzora za ambijentalno svetlo i senzor za

  blizinu. Kada stavite zatitnu opnu na ekran, uverite se da ona ne blokira

  senzor.

  Kljune funkcije pod vaim prstima

  Pritisnite i drite da biste ukljuili mobilni telefon.

  Pritisnite da biste zakljuali ekran dok je mobilni telefon aktivan.

  Dodirnite da biste se vratili na prethodni ekran ili zatvorili aktivnu

  aplikaciju.

  Dodirnite da biste sakrili tastaturu.

  Dodirnite da biste otvorili meni na aktivnom ekranu.

  Pritisnite i drite da biste prikazali listu nedavno korienih aplikacija.

  Dodirnite da biste se vratili na poetni ekran.

  Dodirnite i drite da biste otvorili traku za pretragu.

  Vane informacije o bateriji Ukoliko baterija nije koriena tokom dueg vremenskog perioda, mogue je da

  neete moi da ukljuite mobilni telefon odmah nakon poetka punjenja baterije.

  Ostavite bateriju da se puni nekoliko minuta dok je telefon iskljuen, pre nego to

  pokuate da ga ukljuite.

  Uinak baterije e se smanjivati kako baterija stari; a posebno nee drati napon

  jednako dobro kao kada je bila nova. Kada trajanje baterije postane primetno krae

  od uobiajenog nakon pravilnog punjenja, zamenite je novom baterijom istog tipa.

  Korienje usluga podataka poveava potronju elektrine energije telefona i stoga

  e skratiti vreme tokom kojeg je mogue koristiti telefon izmeu dva punjenja

  baterije.

  Vreme koje je potrebno da se baterija u potpunosti napuni zavisi od ambijentalne

  temperature i starosti baterije.

 • 8

  Kada je baterija na izmaku, telefon e vas upozoriti i prikazae poruku. Kada je

  baterija gotovo potpuno ispranjena, telefon e se automatski iskljuiti.

  Saveti za utedu energije Duina trajanja energije baterije zavisi od mree na koju ste povezani i od naina na koji

  koristite mobilni telefon.

  Pokuajte sledee da biste sauvali energiju baterije:

  Kada ne koristite mobilni telefon, iskljuite pozadinsko osvetljenje ekrana.

  Smanjite vreme koje je potrebno da se iskljui pozadinsko osvetljenje ekrana kada je

  telefon neaktivan.

  Smanjite svetlinu ekrana.

  Iskljuite Bluetooth kada ga ne koristite. Telefon teba da bude vidljiv za druge

  Bluetooth ureaje samo kada vam je potrebna Bluetooth veza.

  Iskljuite Wi-Fi kada ga ne koristite.

  Iskljuite GPS prijemnik na telefonu kada ga ne koristite.

  Smanjite jainu zvuka.

  Zatvorite programe koji crpe energiju kada vam nisu potrebni.

  Iskljuite uslugu podataka.

  Ukljuivanje ili iskljuivanje mobilnog telefona

  Ukljuivanje mobilnog telefona Pritisnite i zadrite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje). Kada prvi put ukljuite

  telefon, od vas e se traiti da ga podesite.

  Ukoliko je na telefonu omoguena zatita linim identifikacionim brojem (PIN),

  morate uneti PIN pre korienja mobilnog telefona.

  Podeavanje mobilnog telefona Kada prvi put ukljuite telefon, prikazae se arobnjak za podeavanje koji e vam

  pomoi da podesite telefon.

 • 9

  arobnjak za podeavanje vam pomae da donesete neke osnovne odluke o tome kako

  elite da koristite svoj mobilni telefon.

  Iskljuivanje mobilnog telefona 1. Pritisnite i drite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje) da biste otvorili meni sa

  opcijama telefona. 2. Dodirnite Iskljui.

  3. Dodirnite Potvrdi.

  Ponovno pokretanje mobilnog telefona 1. Pritisnite i drite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje) da biste otvorili meni sa

  opcijama telefona. 2. Dodirnite Ponovo pokreni sistem.

  3. Dodirnite Potvrdi.

  Korienje ekrana osetljivog na dodir

  Radnje na ekranu osetljivom na dodir Dodirni: Dodirnite ekran prstom da biste izabrali stavku, potvrdili izbor ili pokrenuli

  aplikaciju.

  Dodirni i zadri: Dodirnite stavku prstom i ne putajte je sve dok mobilni telefon ne odreaguje. Na primer, da biste otvorili meni sa opcijama aktivnog ekrana, dodirnite i

  drite ekran dok se ne pojavi meni.

  Lako udari: Premesti prst bilo vertikalno bilo horizontalno preko ekrana.

  Prevuci: Dodirnite i drite eljenu stavku prstom. Da biste premestili stavku,

  prevucite je na bilo koji deo ekrana. Ikonu moete da prevuete da biste je premestili

  ili izbrisali.

  Rotiranje ekrana mobilnog telefona Orijentacija veine ekrana e se promeniti na prikaz pejzaa ili portreta kada rotirate

  telefon u stranu. Na poetnom ekranu, dodirnite > Ekran > Automatsko rotiranje ekrana da biste onemoguili ovu funkciju.

 • 10

  Zakljuavanje i otkljuavanje ekrana

  Zakljuavanje ekrana Kada je telefon ukljuen, pritisnite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje) da

  biste zakljuali ekran. Kada je ekran zakljuan, i dalje moete da primate poruke i

  pozive.

  Ukoliko je telefon neko vreme neaktivan, ekran e se automatski zakljuati.

  Otkljuavanje ekrana 1. Pritisnite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje) da biste ukljuili ekran.

  2. Prevucite da biste otkljuali ekran.

  Ako ste podesili emu za otkljuavanje ekrana, od Vas e se zatraiti da iscrtate

  tu emu po ekranu da biste ga otkljuali.

 • 11

  Poetni ekran

  Dodirnite i drite preicu dok se stavka ne povea, a tada je moete prevui do

  eljenog mesta ili je pomeriti u Deinstaliraj. Takoe moete da prevuete ikonu sa

  drugog dela ekrana na poziciju preice.

  Ikone obavetenja i statusa

  Jaina signala Nema signala

  Alarm je omoguen Reim za avion

  Bluetooth je ukljuen Prijem podataka o lokaciji sa

  GPS-a

  Reim vibracije Zvono je utiano

  Baterija je puna Punjenje baterije

  Baterija je skoro prazna Poziv u toku

  Proputen poziv Nova e-pota

  Nova poruka sa Gmail-a Problem sa isporukom tekstualne

  ili multimedijalne poruke

  Nova tekstualna ili

  multimedijalna poruka Predstojei dogaaj

 • 12

  Otpremanje Preuzimanje

  Uskoro e ponestati postora

  u memoriji telefona Problem sa prijavom ili

  sinhronizacijom

  Dostupna je Wi-Fi mrea Povezano sa Wi-Fi mreom

  Prenosiva Wi-Fi pristupna

  taka je ukljuena Povezan sa raunarom

  Tabla sa obavetenjima Mobilni telefon e vas obavestiti kada primite novu poruku ili ako postoji neki predstojei

  dogaaj. Tabla sa obavetenjima vas informie i o alarmima i o podeavanjima. Otvorite

  tablu sa obavetenjima da biste prikazali mrenog operatora ili da biste videli poruku,

  podsetnik ili obavetenje o dogaaju. Otvaranje table sa obavetenjima

  1. Kada se nova ikona obavetenja pojavi na traci sa obavetenjima, stavite prst na

  traku sa obavetenjima, a zatim lupnite nadole da biste otvorili tablu sa

  obavetenjima.

  2. Na panelu moete da izvrite sledee:

  Dodirnete obavetenje da biste otvorili odgovarajuu aplikaciju.

  Dodirnite da biste obrisali sva obavetenja. Zatvaranje table sa obavetenjima Postavite prst na dno table, a zatim lupnite nagore da biste je zatvorili.

  Prikazivanje drugih delova poetnog ekrana

  Lupnite prstom ulevo ili udesno preko poetnog ekrana.

 • 13

  Prilagoavanje poetnog ekrana Dodavanje nove stavke na poetni ekran

  1. Dodirnite i drite stavku dok telefon ne pone da vibrira.

  2. Izaberite eljenu poziciju a zatim je pustite. Premetanje stavke poetnog ekrana

  1. Dodirnite i drite stavku na poetnom ekranu dok se stavka ne povea.

  2. Bez podizanja prsta, povucite stavku na eljenu poziciju na ekranu, a zatim je

  otpustite. Uklanjanje stavke sa poetnog ekrana

  1. Dodirnite i drite stavku na poetnom ekranu dok se stavka ne povea. 2. Bez podizanja prsta, prevucite stavku u Deinstaliraj. Kada stavka i Deinstaliraj

  postanu crveni, stavka je spremna za uklanjanje.

  3. Otpustite stavku da biste je uklonili sa poetnog ekrana.

  Preice usluga 1. Otvorite traku sa obavetenjima.

  2. Dodirnite na vrhu table sa obavetenjima da biste ukljuili ili iskljuili usluge

  podataka.

  Moete da dodirnete , i da biste ukljuili ili iskljuili

  odgovarajue usluge.

  Menjanje pozadine 1. Dodirnite i zadrite praznu oblast na poetnom ekranu da biste uneli reim

  ureivanja. 2. Dodirnite Pozadine.

  3. Na Pozadina, moete da izvrite sledee:

  Dodirnite Pozadina zaklju. e... da biste postavili pozadinu koja se prikazuje na zakljuanom ekranu telefona.

  Dodirnite Pozadina poet. ekr... da biste postavili pozadinu poetnog ekrana.

  Dodirnite prekida Nasumina promena da bi se pozadina poetnog ekrana automatski menjala u periodinim intervalima.

  Promena stila poetnog ekrana Telefon podrava standardne i jednostavne stilove poetnog ekrana.

 • 14

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Pod Sve, dodirnite Stil poetnog ekrana. 3. Izaberite polje za potvrdu Jednostavan.

  Dodirnite Stand. po.... da biste sa jednostavnog poetnog ekrana prebacili na standardni poetni ekran.

  Korienje microSD kartice kao USB masovne memorije Za prenos sve vae omiljene muzike i slika sa raunara na microSD karticu mobilnog

  telefona, podesite microSD karticu kao USB masovnu memoriju.

  1. Poveite mobilni telefon sa raunarom pomou isporuenog USB kabla. Va raunar

  e detektovati microSD karticu kao prenosivi memorijski ureaj. 2. Otvorite traku sa obavetenjima, a zatim dodirnite Postaviti SD karticu.

  Sada moete preneti datoteke sa raunara na microSD karticu mobilnog telefona.

  Kada se vaa microSD kartica ponaa kao USB masovna memorija, va

  mobilni telefon nee koristiti ovaj memorijski prostor. Uverite se da pratite tane

  procedure za odvajanje USB ureaja za masovno skladitenje (va mobilni

  telefon) sa raunara kada zavrite sa prenosom datoteka.

 • 15

  Pozivanje Da biste pozvali nekog, moete da birate broj na tastaturi ili da dodirnete broj sauvan na

  listi kontakata, na veb stranici ili na nekom drugom mestu. Dok obavljate poziv moete da

  odgovorite na druge pozive ili da ih preusmerite na govornu potu. Takoe moete da

  postavite konferencijski poziv sa nekoliko uesnika.

  Obavljanje poziva Za pozivanje moete da koristite aplikaciju Telefon ili da izaberete broj iz kontakata ili

  dnevnika poziva. Da biste koristili druge funkcije u toku razgovora dodirnite . Da biste se vratili na

  ekran, traku obavetenja lupnite nadole i dodirnite trenutni poziv.

  Budite oprezni da ne blokirate mikrofon na dnu telefona ako elite da drugi

  uesnici u razgovoru uju va glas.

  Pozivanje pomou aplikacije telefona Telefon podrava funkciju pametnog biranja. Kada dodirnete brojeve na birau, telefon

  automatski pretrauje kontakte i izlistava rezulate po tanosti podudaranja. Ukoliko se

  nijedan kontakt ne poklapa sa unesenim informacijama, telefon e prikazivati Dodaj u kontakte.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite .

  2. Dodirnite odgovarajue numerike tastere da biste uneli broj telefona.

  3. Dodirnite .

  Dok je telefonski razgovor u toku, dodirnite da biste uneli druge brojeve putem

  tastature telefona.

  Obavljanje poziva iz kontakta 1. Na poetnom ekranu dodirnite .

  2. Na listi, dodirnite kontakt kojem elite da uputite poziv.

  3. Dodirnite broj da biste birali broj telefona.

  Obavljanje poziva iz dnevnika poziva 1. Na poetnom ekranu dodirnite > Evidencija poziva.

 • 16

  2. Dodirnite na strani unosa u evidenciju kako biste birali broj.

  Odgovaranje na poziv ili odbijanje poziva

  Odgovaranje ili odbijanje dolaznog poziva Kada primite telefonski poziv, otvara se ekran za dolazne pozive. Ako ste prethodno

  sauvali broj pozivaoca u kontaktu, prikazuju se njegovo ime i broj. Ako broj pozivaoca

  nije sauvan u kontaktu, prikazuje se njegov broj.

  Prevucite prstom od do da biste odgovorili na poziv.

  Prevucite prstom od do da biste odbili poziv.

  Zavravanje poziva Tokom poziva, dodirnite da biste prekinuli.

  Druge radnje tokom poziva

  Obavljanje konferencijskog poziva Ako u toku razgovora primite novi poziv, u razgovor moete da ukljuite i taj drugi poziv.

  Ova funkcija je poznata kao konferencijski poziv. Takoe moete podesiti konferencijski

  poziv sa vie pozivaoca.

 • 17

  Kontaktirajte svog mrenog operatora da proverite da li podrava konferencijske

  pozive i, ako podrava, koliko stranaka moe da uestvuje.

  1. Da biste inicirali konferencijski poziv, birajte broj prvog uesnika. Poto ste se

  povezali sa prvim uesnikom, drite vezu otvorenom i dodirnite .

  2. Unesite broj telefona sledee osobe koju elite da pozovete u razgovor i dodirnite

  , ili izaberite nekog iz dnevnika poziva ili kontakta. Dok ovo radite, prvi uesnik

  se automatski stavlja na ekanje.

  3. Kada se poveete sa drugom osobom, dodirnite da biste zapoeli

  konferencijski poziv.

  4. Da zavrite konferencijski poziv i prekinete pozive sa svima, dodirnite .

  Prebacivanje izmeu poziva Ako primite novi poziv dok razgovarate, moete da se prebacujete izmeu ta dva poziva.

  1. Ako u toku razgovora primite drugi poziv, odgovorite na dolazni poziv, a zatim

  dodirnite .

  2. Aktuelni poziv se stavlja na ekanje, a vi ete biti povezani sa prvim pozivom.

  Korienje dnevnika poziva Dnevnik poziva sadri listu poziva koje ste uputili, primili i propustili. Dnevnik poziva

  moete da koristite da biste brzo pronali broj koji ste nedavno pozvali ili da biste broj iz Dnevnika poziva dodali u listu kontakata.

  Dodavanje unete stavke u Kontakt 1. Ako ve radite sa biraem ili kontaktom, dodirnite koji elite da dodate vaem

  kontaktu.

  2. Dodirnite . 3. Dodirnite NAPRAVI NOVI KONTAKT.

  Korienje opcije Reim za avion Neke lokacije zahtevaju da iskljuite beine veze vaeg telefona. Umesto da ga iskljuite, moete staviti telefon u Avionski reim.

  1. Pritisnite i zadrite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje).

 • 18

  2. Dodirnite Avionski reim.

 • 19

  Kontakti Aplikacija kontakta vam omoguava da sauvate i upravljate informacijama kao to su

  telefonski brojevi i adrese vaih kontakata. Kada sauvate informacije o kontaktu na

  mobilnom telefonu, lako moete pristupati kontaktu sa kojim elite da komunicirate.

  Otvaranje aplikacije Kontakti Na poetnom ekranu dodirnite .

  Svi vai kontakti su prikazani po abecednom redu u listi koju moete da listate.

  Uvoenje kontakata sa SIM kartice 1. Na listi kontakata, dodirnite > Uvezi/izvezi. 2. Na listi Uvezi izaberite eljeni ureaj.

  3. Izaberite kontakte ili dodirnite da biste izabrali sve kontakte.

  4. Dodirnite .

  5. Izaberite lokaciju na koju elite da se uvezu kontakti. Va telefon e automatski

  izvesti kontakte.

  Dodavanje kontakta 1. Na listi kontakata, dodirnite .

  2. Ako imate vie od jednog naloga sa kontaktima, dodirnite nalog na koji elite da

  dodate kontakt.

  3. Unesite ime kontakta, a zatim dodajte detaljne informacije, kao to su telefonski broj

  i adresa. 4. Kada zavrite, dodirnite Gotovo da biste sauvali informacije o kontaktu.

  Traenje kontakta 1. Na listi kontakata, dodirnite .

  2. Unesite ime kontakta koji elite da traite. Dok kucate, kontakti sa slinim imenima

  se pojavljuju ispod polja za pretragu.

 • 20

  Izmena kontakta U bilo koje vreme moete da izmenite informacije koje ste memorisali za kontakt.

  1. Na listi kontakata dodirnite kontakt ije detalje elite da izmenite, a zatim dodirnite

  . 2. Dodirnite kategoriju informacija o kontaktu koju elite da promenite: Ime, Telefon,

  Adresa e-pote, ili bilo koju drugu informaciju koju ste ranije snimili. 3. Napravite eljene izmene informacija o kontaktu, a zatim pritisnite Gotovo.

  Brisanje kontakta 1. U listi kontakata, dodirnite kontakt koji elite da izbriete, a zatim dodirnite >

  Izbrii u meniju sa opcijama.

  2. Dodirnite U redu da biste potvrdili da elite da izbriete taj kontakt.

  Korienje Google naloga za sinhronizaciju kontakata Moete da sinhronizujete kontakte koristei Google nalog. Detalje potraite u delu

  Izmena podeavanja sinhronizacije naloga.

  Upravljanje grupama

  Kreiranje grupe 1. Na poetnom ekranu, dodirnite . Zatim izaberite Grupe.

  2. Na listi grupa, dodirnite .

  3. Unesite naziv grupe i moete da podesite ton zvona za grupu. 4. Kada zavrite, dodirnite Gotovo da biste sauvali informacije o grupi. 5. Dodirnite > Dodaj lanove, izaberite kontakte koje elite da dodate.

  6. Dodirnite .

  Izmena grupe Uvek moete da izmenite informacije koje ste sauvali za grupu.

  1. Na listi grupa dodirnite grupu ije detalje elite da izmenite, a zatim dodirnite . 2. Napravite eljene izmene informacija o grupi, a zatim pritisnite Gotovo.

 • 21

  Slanje kontakata 1. Na listi kontakata, Izaberite kontakte koje elite da poaljete. 2. dodirnite > Deli.

  3. Izaberite nain na koji biste eleli da poaljete kontakte koje ste izabrali, na primer,

  Bluetooth ili E-pota.

 • 22

  Razmena poruka Aplikacija Razmena poruka vam dozvoljava da razmenjujete tekstualne (SMS) i

  multimedijalne (MMS) poruke sa bilo kim ko koristi telefon koji moe da prima i alje SMS

  ili MMS poruke.

  Kreiranje i slanje tekstualne poruke 1. Na poetnom ekranu dodirnite .

  2. Dodirnite . 3. Unesite broj telefona ili ime kontakta u polje Za: ili dodirnite da biste izabrali

  kontakt. 4. Dodirnite polje Otkucajte poruku da biste pokrenuli unos poruke.

  5. Kada ste spremni da poaljete poruku, dodirnite Poalji.

  Kreiranje i slanje multimedijalne poruke Moete da koristite multimedijalne poruke kako biste svakodnevnu komunikaciju uinili

  veoma posebnom. Moete da snimite poruku i da je poaljete kao audio datoteku, da

  otpevate Srean roendan i da to poaljete prijatelju ili da poaljete prezentaciju sa

  fotografijama nekog posebnog dogaaja.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite .

  2. Dodirnite . 3. Unesite broj telefona ili ime kontakta u polje Za: ili dodirnite da biste izabrali

  kontakt. 4. Dodirnite polje Otkucajte poruku da biste pokrenuli unos poruke.

  5. Dodirnite > Dodaj naslov ili dodirnite da biste dodali sliku, muziku ili video datoteku.

  6. Kada je poruka spremna za slanje, dodirnite Poalji. Moete da izaberete medijsku datoteku (muziku, video zapis ili sliku) i poaljete je

  kao prilog u multimedijalnoj poruci. U Menader datoteka, dodirnite i drite medijsku datoteku, a zatim dodirnite Podeli > Razmena poruka.

 • 23

  Dodavanje prezentacije Ako uz poruku elite da priloite vie od jedne datoteke, koristite opciju Projekcija

  slajdova.

  1. Na ekranu za izmenu poruka, dodirnite > Projekcija slajdova.

  2. Izaberite slajd da biste pokrenuli njegovu izmenu. 3. Dodirnite Gotovo da biste zavrili sastavljanje poruke i vratili se na ekran

  multimedijalne poruke. 4. Dodirnite > Projekcija slajdova > Dodaj slajd da biste dodali vie slajdova.

  5. Kada je poruka spremna za slanje, dodirnite Poalji.

  Otvaranje i pregledanje multimedijalne poruke 1. U listi poruka, dodirnite prepisku koju elite da pregledate.

  2. Dodirnite multimedijalnu poruku da biste je pregledali.

  Odgovaranje na poruku 1. Na listi poruka dodirnite nit tekstualnih ili multimedijalnih poruka da bi ste je otvorili. 2. Dodirnite tekstualno polje da biste sastavili poruku. Kada zavrite, dodirnite Poalji.

  Kopiranje teksta poruke u Beleke ili Kalendar 1. Na listi poruka dodirnite nit tekstualnih poruka da bi ste je otvorili. 2. Dodirnite i zadrite prst na jednu od poruka, a zatim dodirnite Kopiraj tekst poruke. 3. Dodirnite Beleke ili Kalendar da biste je sauvali kao beleku ili dogaaj.

  Za informacije o tome kako da koristite Beleke ili Kalendar, proitajte odgovarajue delove ovog uputstva.

  Prilagoavanje postavki poruka 1. Na listi poruka, dodirnite > Podeavanja.

  2. Promenite ton poruke; upravljajte porukama na SIM kartici i jo mnogo toga.

 • 24

  E-pota Va telefon vam takoe stavlja e-potu pod prste. Sa aplikacijom E-pota vaeg telefona, moete da koristite nalog e-pote sa Yahoo!, AOL ili drugih popularnih servisa e-pote na

  vaem telefonu.

  Dodavanje naloga e-pote Kada prvi put koristite aplikaciju E-pota morate da konfiguriete nalog e-pote. arobnjak za instalacioni program e-pote vam pomae da konfiguriete svoj nalog.

  Podrani su brojni popularni sistemi e-pote. Moete da radite sa istim servisom e-pote

  koji koristite na vaem PC-u ili moete da izaberete drugi servis e-pote.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Unesite vau Email adresa i Lozinka, a zatim dodirnite Sledee. 3. Pratite uputstva na ekranu da biste prilagodili podeavanja e-pote, a zatim dodirnite

  Sledee.

  4. Unesite naziv naloga i ime koje elite da drugi kontakti vide kada dobiju poruku

  e-pote od vas. 5. Dodirnite Sledee.

  Dodavanje drugih naloga e-pote 1. Nakon kreiranja poetnog naloga e-pote, dodirnite > Podeavanja. 2. Dodirnite DODAJ NALOG da biste kreirali drugi nalog e-pote.

  Tokom dodavanja dodatnog naloga e-pote, imate opciju da koristite novi nalog za

  slanje svih odlaznih poruka.

  Prikazivanje poruke e-pote 1. Izaberite nalog e-pote koji elite da koristite.

  2. Dodirnite poruku koju elite da pregledate.

 • 25

  uvanje priloga e-pote 1. Izaberite nalog e-pote koji elite da koristite.

  2. Dodirnite poruku e-pote koju elite da pregledate.

  3. Dodirnite prilog(e). 4. Dodirnite > Sauvaj za uvanje priloga.

  Kreiranje i slanje poruke e-pote 1. Izaberite nalog e-pote koji elite da koristite. 2. Unesite ime primaoca ili adresu e-pote u polje Za. 3. Unesite temu poruke i sastavite je.

  Da biste poslali prilog uz poruku, dodirnite > Priloi datoteku. 4. Kada zavrite, dodirnite .

  Ako niste spremni da poaljete poruku, dodirnite > Sauvaj nedovrenu poruku.

  Odgovaranje na poruku e-pote 1. Izaberite nalog e-pote koji elite da koristite.

  2. Dodirnite poruku e-pote na koju elite da odgovorite.

  3. Dodirnite , zatim sastavite poruku.

  4. Kada zavrite, dodirnite .

  Brisanje naloga e-pote 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Pod NALOZI, dodirnite nalog, zatim izaberite eljeni nalog. 3. Dodirnite > Ukloni nalog. 4. Dodirnite Ukloni nalog.

  Prilagoavanje postavki naloga e-pote Moete da promenite vie postavki naloga, ukljuujui koliko esto proveravate e-potu,

  na koji nain bivate obaveteni o prispeloj poti, i detalje o uslugama koje nalog koristi da

  prima i alje poruke.

 • 26

  Podeavanja za dolaznu i odlaznu e-potu zavise od vrste servisa e-pote koji

  koristite. Potrebne podatke moete da unesete runo, iako ete moda morati

  da se obratite svom dobavljau usluga e-pote da biste dobili tane informacije.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Dodirnite > Podeavanja, dodirnite eljeni nalog. 3. Promenite svoje ime, potpis i vie.

 • 27

  Povezivanje

  Mobilne mree Telefon e automatski biti konfigurisan da koristi 2G/3G uslugu mrenog operatora

  (ukoliko je dostupna), kada ga prvi put ukljuite. SIM kartica takoe mora biti umetnuta.

  Provera mrene veze 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Dodirnite Jo > Mobilne mree. 3. Dodirnite Mreni operatori ili Imena pristupnih taaka da biste proverili vezu sa

  mreom.

  Va mobilni telefon automatski ita podeavanja pristupne take sa SIM kartice

  (ako je ima). Iz tog razloga, ne menjajte parametre pristupne take, jer u

  suprotnom moda neete moi da pristupite mrenim resursima.

  Ukljuivanje Usluge podataka 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Ukljui Prenos podataka. 3. Zatim dodirnite SIM karticu da biste ukljuili vezu za prenosne podatke.

  Wi-Fi Kada koristite telefon kod kue, moete da se poveete na Wi-Fi hotspot koji ste kreirali

  sa rutera. Na nekim javnim lokacijama, kao to su aerodromi i biblioteke, takoe mogu

  postojati Wi-Fi mree dostupne za korienje.

  Ukljuivanje Wi-Fi mree 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Pod Sve, dodirnite Wi-Fi prekida da biste ukljuili Wi-Fi.

  Povezivanje sa beinom mreom 1. Na poetnom ekranu dodirnite .

 • 28

  2. Pod Sve, dodirnite Wi-Fi prekida da biste ukljuili Wi-Fi. 3. Pod Sve, dodirnite Wi-Fi. Telefon e zatim da skenira dostupne Wi-Fi mree i

  prikae ih.

  4. Dodirnite Wi-Fi mreu da biste se povezali na nju.

  Ukoliko izaberete otvorenu mreu, automatski ete biti povezani na nju.

  Ukoliko izaberete mreu koja je obezbeena sa Kablovski ekvivalentom privatnou

  (WEP), i poveete se na nju prvi put, unesite lozinku kada je potrebno, i zatim dodirnite Povei. Ukoliko se poveete na obezbeenu beinu mreu koju ste ve koristili, nee biti zatraeno da ponovo unesete lozinku, osim ukoliko ne vratite

  telefon na podrazumevana podeavanja. Na ekranu Wi-Fi, dodirnite da biste dodali novu Wi-Fi mreu.

  Deljenje veze za prenos podataka Moete da delite vezu za prenos podataka vaeg telefona sa jednim raunarom preko

  USB kabla: USB uvezivanje. Moete da delite vezu za prenos podataka vaeg telefona

  sa nekoliko ureaja u isto vreme, pretvarajui va telefon u prenosivu Wi-Fi pristupnu

  taku.

  Deljenje veze za prenos podatka vaeg telefona putem USB-a Da biste koristili USB uvezivanje u razliitim operativnim sistemima moda e biti

  potrebno da pripremite va raunar za uspostavljanje veze sa mreom putem USB-a.

  Ne moete da delite vezu za prenos podataka vaeg telefona i istovremeno

  pristupate njegovoj microSD kartici putem USB-a.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Dodirnite Jo > Internet veza preko telefona. 3. Izaberite polje za potvrdu Deljenje Internet veze preko USB kabla da biste delili

  vezu za prenos podataka.

  Uverite se da je telefon povezan sa raunarom preko USB-a.

 • 29

  Deljenje veze za prenos podataka vaeg telefona kao prenosive

  Wi-Fi pristupne take 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Dodirnite Jo> Internet veza preko telefona. 3. Dodirnite prekida Prenosni Wi-Fi hotspot da biste delili vezu za prenos podataka.

  Kada je Wi-Fi pristupna taka ukljuena, moete da dodirnete Prenosni Wi-Fi hotspot > Podesi Wi-Fi hotspot da biste promenili njen mreni SSID ili da biste je

  obezbedili.

  Bluetooth Va telefon ima Bluetooth, koji vam dozvoljava da pravite beine veze sa drugim

  Bluetooth ureajima, tako da moete da delite datoteke sa prijateljima, priate hendsfri

  sa Bluetooth slualicama ili ak da prenosite slike sa telefona na raunar.

  Ukoliko koristite Bluetooth, ostanite unutar daljine od 10 metara (33 stope) od drugih

  Bluetooth ureaja sa kojima elite da se poveete. Imajte na umu da prepreke kao to su

  zidovi ili druga elektronska oprema moe da ometa Bluetooth vezu.

  Ukljuivanje Bluetooth-a 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Pod Sve, dodirnite prekida Bluetooth da biste ukljuili Bluetooth. Kada je Bluetooth

  veza ukljuena, na traci sa obavetenjima se pojavljuje ikona za Bluetooth. 3. Pod Sve, dodirnite Bluetooth, a zatim dodirnite ime vaeg telefona da biste ga

  nainili vidljivim drugim Bluetooth ureajima.

  Uparivanje sa Bluetooth ureajem Pre nego to ponete da koristite Bluetooth, uparite mobilni telefon sa drugim

  Bluetooth-om.

  1. Uverite se da je Bluetooth funkcija na vaem mobilnom telefonu omoguena. 2. Na poetnom ekranu dodirnite > Bluetooth. Va mobilni telefon e potom

  skenirati Bluetooth ureaje u dometu.

  3. Na listi detektovanih Bluetooth ureaja, dodirnite ureaj i pratite uputstva koja se

  pojavljuju na ekranu da biste se uparili sa njim.

 • 30

  Ako Bluetooth veza ne moe da se uspostavi izmeu vaeg telefona i drugog ureaja,

  oni moda nisu kompatibilni.

  Slanje datoteka preko Bluetooth-a Putem Bluetooth veze moete da delite slike, video zapise ili muzike datoteke sa

  porodicom i prijateljima. Za slanje datoteka putem Bluetooth veze:

  1. Dodirnite i drite prst na datoteci da bi je poslali na va mobilni telefon ili microSD

  karticu. Prikazuju se meni sa aktivnim opcijama. 2. Dodirnite Podeli > Bluetooth da biste izabrali upareni ureaj.

  Raskidanje veze sa Bluetooth ureajem 1. Na poetnom ekranu dodirnite > Bluetooth.

  2. Idite do dela UPARENI UREDAJI, a zatim dodirnite > Ukloni uparivanje da biste prekinuli vezu sa ureajem.

 • 31

  Pregleda Va mobilni telefon radi sa instaliranim veb pregledaem.

  Otvaranje pregledaa Na poetnom ekranu dodirnite .

  Kada su istovremeno dostupne poznate ili otvorene Wi-Fi mree i mobilne mree za

  prenos podataka, va telefon e po mogustvu izabrati Wi-Fi mreu za pristup

  Internetu.

  Dodirnite da biste otvorili meni sa opcijama pregledaa.

  Poetna stranica: dodirnite da biste se vratili na poetni prozor.

  Osvei: dodirnite da biste osveili trenutnu veb stranicu.

  Zaustavi: dodirnite da biste zaustavili otvaranje trenutne veb stranice.

  Sauvaj u obeleivae: dodirnite da biste sauvali prozor u obeleivaima.

  Deli stranicu: dodirnite da biste podelili trenutnu stranicu preko Bluetooth-a, e-pote,

  Gmail-a itd.

  Pronai na stranici: dodirnite da biste pronali eljene rei na trenutnoj veb stranici.

  Prikai verziju za raunar: dodirnite da biste pregledali veb stranicu u prikazu

  radne povrine.

  Sauvaj za itanje van mree: dodirnite da biste sauvali trenutnu veb stranicu.

  Istorija: dodirnite da biste pregledali obeleivae/istoriju.

  Podeavanja: dodirnite da biste otvorili drugi meni i izvrili radnje.

  Izai: dodirnite da biste smanjili ili izali iz pregledaa.

  Otvaranje veb stranice 1. U prozoru pregledaa, dodirnite polje URL pri vrhu ekrana.

  2. Koristite tastaturu da biste uneli adresu veb stranice.

  3. Kako unosite adresu, odgovarajue adrese veb stranica e se pojavljivati na ekranu.

  Ukoliko vidite adresu koju elite, dodirnite je i idite direktno na tu veb stranicu, ili

  zavrite unos eljene veb stranice.

 • 32

  Podeavanje poetne stranice 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. U prozoru pregledaa, dodirnite > Podeavanja.

  3. Dodirnite Opte > Podesi poetnu stranicu. 4. U okviru prikazanog menija opcija, izaberite veb stranicu koju elite da postavite kao

  poetnu stranicu.

  Upravljanje obeleivaima Na telefonu moete da sauvate koliko god obeivaa elite.

  Dodavanje obeleivaa 1. U prozoru pretraivaa idite na veb stranicu koju elite da sauvate kao obeleenu. 2. Dodirnite , a zatim dodirnite Sauvaj u obeleivae. 3. Izmenite obeleiva Oznaka, a zatim dodirnite Potvrdi.

  Otvaranje obeleivaa 1. U prozoru pregledaa dodirnite , a zatim dodirnite Obeleivai. 2. Na ekranu OBELEIVAI dodirnite obeleiva veb sajta koji elite da otvorite.

  Prilagoavanje podeavanja pregledaa 1. U prozoru pregledaa, dodirnite > Podeavanja. 2. Prilagodite podeavanja pretraivaa vaim potrebama.

 • 33

  Zabava Pored toga to je ureaj za komunikaciju i lini asistent, mobilni telefon vam takoe prua

  i razne opcije za zabavu. Moete da snimate fotografije, kreirate video i audio zapise i da

  preuzimate i sluate muziku.

  Snimanje fotografija i video zapisa Kamera je kombinacija fotoaparata i kamkordera koju moete da koristite da snimate i

  delite slike i video zapise.

  Otvaranje kamere Na poetnom ekranu dodirnite .

  Dodirnite da biste zatvorili kameru.

  Snimanje fotografija 1. Na poetnom ekranu dodirnite .

  2. Ukoliko je neophodno, promenite podeavanja kamere. Pregled se menja kako

  menjate podeavanja.

  3. Uokvirite fotografiju unutar ekrana za snimanje fotografija.

  4. Dodirnite da biste snimili fotografiju.

 • 34

  Snimljene fotografije su prikazane na trenutak. Moete da snimite novu fotografiju ili da

  pregledate vae fotografije.

  Pregledanje fotografija 1. Nakon snimanja fotografije, u donjem levom uglu ekrana za snimanje prikazuje se

  sliica fotografije koju ste upravo snimili. Dodirnite sliicu da biste je prikazali.

  2. Dodirnite taster na ekranu da biste uradili neto od sledeeg:

  Dodirnite i izaberite metod deljenja da biste podelili fotografiju.

  Dodirnite da biste izbrisali fotografiju.

  Dodirnite da biste uredili, rotirali, izrezali itd.

  Snimanje video zapisa 1. Na poetnom ekranu dodirnite .

  2. Ukoliko je neophodno, promenite podeavanja kamkordera.

  3. Uokvirite scenu sa kojom elite da zaponete video zapis.

  4. Pritisnite da biste poeli sa snimanjem video zapisa.

  5. Dodirnite da biste zaustavili snimanje.

  Prikazivanje videa 1. Nakon snimanja video zapisa, u donjem levom uglu ekrana za snimanje prikazuje se

  sliica video zapisa koje ste upravo snimili. Dodirnite sliicu da biste je prikazali.

  2. Dodirnite tastere na ekranu da biste uradili neto od sledeeg:

  Dodirnite i izaberite metod deljenja da biste podelili fotografiju.

  Dodirnite da biste izbrisali video zapis.

  Dodirnite za prikaz detalja.

  3. Na ekranu za reprodukciju videa, dodirnite kontrole da biste premotali unapred ili

  unazad ili da biste reprodukovali ili pauzirali video.

  Korienje galerije Aplikacija Galerija moe automatski da pretrauje slike i video zapise na vaem

  mobilnom telefonu i microSD kartici. Koristite Galerija da biste fotografije i video zapise

  sortirali u fascikle, prikazivali i ureivali slike, gledali video zapise, postavljali slike kao

  pozadinu ili kao fotografiju za kontakt.

 • 35

  Otvaranje galerije Na poetnom ekranu dodirnite . Aplikacija Galerija kategorizuje vae slike i video zapise prema memorijskoj lokaciji i

  prikazuje te datoteke u fasciklama. Dodirnite fasciklu da biste u njoj prikazali slike ili video

  zapise.

  Prikazivanje slike 1. U Galerija, dodirnite fasciklu koja sadri slike koje elite da prikaete. 2. Dodirnite sliku da biste je prikazali u reimu prikaza na celom ekranu.

  3. Moete da uveliate ili umanjite prikaz slike.

  Prikaziva slike podrava funkciju automatske rotacije. Kada okrenete mobilni

  telefon, slika se sama podeava u zavisnosti od okretanja.

  Rotiranje slike 1. Kada pregledate sliku, dodirnite . 2. Izaberite ili Rotiraj ulevo ili Rotiraj udesno. Slika je sauvana sa novom

  orijentacijom.

  Uivanje u muzici

  Otvaranje biblioteke muzike Na poetnom ekranu dodirnite .

  Multimedijalna biblioteka automatski skenira muziku koja se uva na microSD kartici i

  memoriji telefona i prikazuje ih u Izvoai, Albumi i Plejliste.

  Reprodukovanje muzike 1. Iz biblioteke muzike, izaberite nain za pregled muzike.

  2. Dodirnite muziku datoteku koju elite da reprodukujete.

 • 36

  Dok reprodukujete muziku, dodirnite da biste se vratili na poetni ekran. Muzika e

  nastaviti da se reprodukuje u pozadini i moete da koristite druge aplikacije. Otvorite

  tablu sa obavetenjima i dodirnite muziku koja se reprodukuje da biste se vratili na ekran

  reprodukcije muzike.

  Kreiranje liste pesama 1. U bibilioteci muzike, dodirnite i drite datoteku. 2. Dodirnite Dodaj u....

  3. Dodirnite Nova plejlista, uredite ime liste pesama i dodirnite Sauvaj da biste dodali pesmu.

  Dodavanje muzike na listu pesama 1. Iz biblioteke muzike izaberite nain za pregled muzike. 2. Dodirnite i drite muziku datoteku, a zatim dodirnite Dodaj u....

  Dodirnite postojeu listu pesama da biste na nju dodali pesmu.

  Dodirnite Nova plejlista da biste dodali pesmu u novu listu pesama.

  Reprodukovanje muzike sa liste pesama 1. U biblioteci muzike, dodirnite Plejliste. 2. Dodirnite i drite listu pesama koju elite da reprodukujete, zatim izaberite

  Reprodukuj ili Otvori.

 • 37

  3. Dodirnite pesmu da biste reprodukovali listu pesama.

  Sluanje FM radija. FM radio vam omoguava da sluate FM radio programe na vaem mobilnom telefonu.

  Poto FM radio kao antenu koristi dostupne stereo slualice sa kablom, pre nego to

  otvorite ovu aplikaciju poveite slualice na audio konektor vaeg telefona.

  Otvaranje FM radija 1. Na poetnom ekranu dodirnite Alati > .

  2. Kada prvi put otvorite FM radio, dodirnite > Skeniraj, koja automatski skenira dostupne FM kanale, memorie ih kao podeene stanice i reprodukuje prvi

  pronaeni FM kanal.

  Podeavanje FM radija Otvorite aplikaciju Radio, a zatim uradite sledee:

  Dodirnite ili da biste potraili prethodnu ili sledeu stanicu na radiju.

  Dodirnite da biste dodali trenutni FM kanal u omiljene.

  Dodirnite > Svi kanali da biste prikazali FM kanale.

 • 38

  Google usluge Dostupnost Google aplikacija, usluga i mogunosti moe da varira u odnosu na vau

  dravu ili pruaoca usluga. Pratite lokalne zakone i propise da biste ih koristili. Kada prvi put ukljuite mobilni telefon, dodirnite Google usluge kao to su Google,

  Gmail, ili Play , i biete upitani da li elite da se prijavite na va Google nalog.

  Uverite se da telefon ima aktivnu vezu za prenos podataka (3G/GPRS) pre

  nego to se prijavite sa vaim Google nalogom.

  Ukoliko ve posedujete Google nalog, unesite vae korisniko ime i lozinku.

  Kreiranje Google naloga Ako nemate Google nalog moete da ga kreirate.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Dodirnite Dodaj nalog > Google. 3. Dodirnite Ho, zatim unesite ime, ime, a zatim dodirnite . 4. Unesite za va Google nalog a zatim dodirnite . Mobilni

  telefon e se povezati na Google server da proveri da li je korisniko ime dostupno.

  Ukoliko je korisniko ime koje ste uneli ve u upotrebi, biete upitani da unesete

  novo. 5. Kreirajte i potvrdite svoj Google nalog . 6. Moete da dodirnete i unesete broj telefona i napravite rezervnu

  kopiju e-pote, a zatim dodirnete .

  7. Unesite znakove koji se pojave na ekranu, a zatim dodirnite . 8. Dodirnite na ekranu .

  Pratite upite na ekranu da biste zavrili kreiranje Google naloga.

  Gmail Gmail je zvanina usluga za e-potu kompanije Google. Kada prvi put koristite Gmail,

  e-poruke na vaem veb nalog e biti sinhronizovan sa vaim telefonom.

 • 39

  Otvaranje Gmail-a Na poetnom ekranu, dodirnite Google > . Pojavljuje se p lista e-poruka. Bilo koje e-pota koju odluite da zadrite na mobilnom telefonu e otii u fasciklu p.

  Prelazak s jednog naloga na drugi 1. U listi pote, dodirnite p na vrhu ekrana. 2. Dodirnite nalog koji sadri e-potu koju elite da proitate.

  Kreiranje i slanje e-pote 1. Na listi pote, dodirnite . 2. Unesite adresu e-pote primaoca poruke u polje Koe. Ako e-potu aljete razliitim

  primaocima, razdvojite adrese e-pote zapetama. Moete dodati onoliko primaoca

  poruke koliko elite.

  Ako elite da poaljete kopiju e-pote (Cc) ili kopiju e-pote sakrivenim primaocima (Bcc), dodirnite > aj Cc/Bcc.

  3. Unesite temu e-poruke i napiite je. Ako elite da dodate sliku/video kao prillog, dodirnite > p aoe da biste izabrali sliku/video koji elite da priloite.

  4. Kada napiete e-poruku, dodirnite .

  Odgovaranje na e-poruke ili prosleivanje e-poruka 1. U listi pote, dodirnite e-poruku na koju elite da odgovorite ili koju elite da

  prosledite. 2. Dodirnite za odgovor. Moete da dodirnete i > O.ca ili

  poce.

  3. Uradite neto od sledeeg:

  Ako ste izabrali O.ca, unesite poruku.

  Ako ste izabrali poce, navedite primaoce poruka i dodajte bilo koji dodatni tekst koji elite da ukljuite u prosleenu poruku.

  4. Dodirnite da biste poslali.

  Pretraivanje e-pote 1. Na listi pote, dodirnite .

 • 40

  2. Unesite kljune rei za pretragu u polje, a zatim dodirnite pepa .

  Prilagoavanje podeavanja Gmail-a U listi pote, dodirnite > oeaaa oeda biste prilagodili podeavanja Gmail-a.

  Mae Mae vam dozvoljavaju da pronaete svoju trenutnu lokaciju, pregledate uslove u

  saobraaju u realnom vremenu (u zavisnosti od dostupnosti na vaem lokalu) i da

  dobijete detaljna uputstva do razliitih odredita. Moete da pregledate sateltiske snimke,

  mape saobraaja, ili druge vrste mapa vae trenutne lokacije ili drugih lokacija.

  Omoguavanje usluga odreivanja lokacije Pre nego to otvorite Mae da biste pronali lokaciju ili traili mesta koja vas interesuju,

  morate da omoguite uslugu odreivanja lokacije.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Dodirnite Lokacija i prekida da biste ukljuili uslugu odreivanja lokacije.

  Otvaranje mapa Na poetnom ekranu dodirnite Google > .

  Traenje zanimljivih mesta 1. Na mapi, dodirnite pepae polje. 2. Unesite mesto koje elite da traite u polje za pretragu, a zatim dodirnite Pretrai.

  Rezultati pretrage e zatim biti prikazani na mapi.

  Dobijanje uputstava 1. Dok pregledate mapu, dodirnite . 2. Dodirnite Moja oaa, unesite poetnu taku u polje aepe oe

  a....

  3. Dodirnite aepe opee..., unesite odredinu taku u polje aepe opee....

  4. Dodirnite ikonu za uputstva za automobil, javni prevoz ili za peaenje. Vaa

  uputstva e se pojaviti na listi.

 • 41

  5. Na listi dodirnite stavku za uputstvo da bi se prikazala na mapi.

  YouTube YouTube je besplatna usluga na mrei kompanije Google za gledanje, pretragu i

  otpremanje video zapisa.

  Otvaranje YouTube-a Na poetnom ekranu dodirnite Google > .

  Traenje video zapisa 1. Na ekranu YouTube dodirnite .

  2. Unesite kljunu re za pretragu, a zatim dodirnite ikonu Pretrai na tastaturi.

  Videete veliki broj rezultata pretrage koji se prikazuje ispod trake sa obavetenjima.

  Listajte rezultate i dodirnite video da biste ga pogledali.

  Play a Android Market omoguuje direktni pristup aplikacijama i igrama koje moete da

  preuzmete i instalirate na telefonu.

  Otvaranje Market-a Na poetnom ekranu dodirnite .

  Pretraivanje aplikacija Postoji nekoliko naina da pronaete aplikacije na poetnom ekranu Play a,

  dodirnite AKAJE , ukljuujui:

  HAJOE ECATHE

  HAJOAPHJE HOBO ECATHO

  y TPEH

  Instaliranje aplikacije 1. U Play a, izaberite kategoriju, a zatim dodirnite aplikaciju koju elite da

  preuzmete. Na ekranu sa detaljima o aplikaciji, moete da pregledate jo informacija

  o ovoj aplikaciji, kao to su njena cena, ukupna ocena, komentari korisnika i sline

 • 42

  aplikacije. Kada listate nadole, moete da pregledate informacije o programerima,

  ukljuujui i druge aplikacije od istih programera, kao i vezu ka veb sajtu programera.

  Pored toga, moete poslati e-poruku programeru. 2. Da biste instalirali aplikaciju, dodirnite HCTAPAJ (ako je besplatna) ili dodirnite

  dugme sa cenom (ako nije besplatna), a zatim potvrdite preuzimanje ili kupovinu.

  3. Da biste proverili napredak preuzimanja, otvorite tablu sa obavetenjima. Veina

  aplikacija se instalira za nekoliko sekundi.

  Nakon preuzimanja i instaliranja aplikacije na mobilni telefon, pojavljuje se ikona

  preuzimanja sadraja na traci sa obavetenjima.

  Ako elite da instalirate aplikaciju koja nije iz Market-a, dodirnite > Bezbednost, a zatim izaberite polje za potvrdu Nepoznati izvori da biste

  dozvolili instalaciju aplikacije koja nije iz Market-a.

  Deinstaliranje aplikacije 1. Na ekranu Play dodirnite na gornjem levom uglu, a zatim

  dodirnite Moje a. 2. Dodirnite aplikacije koje elite da deinstalirajte, a zatim dodirnite EHCTAPAJ .

  3. Kada bude zatraeno, dodirnite op da biste uklonili aplikaciju sa telefona.

 • 43

  Informacije o sinhronizovanju Neke aplikacije na mobilnom telefonu vam daju pristup istim linim informacijama koje

  moete da dodajete, prikazujete i menjate na raunaru. Ukoliko dodajete, menjate ili

  briete informacije u bilo kojoj od ovih aplikacija ma vebu, aurirane informacije e se

  takoe pojaviti i na vaem telefonu.

  Ovo je omogueno sinhronizacijom podataka preko vazduha. Ovaj proces se odvija u

  pozadini i ne ometa upotrebu mobilnog telefona.

  Upravljanje nalozima Moete da sinhronizujete kontakte, e-potu i druge informacije na vaem mobilnom

  telefonu sa vie Google naloga ili drugih vrsta naloga, u zavisnosti od aplikacija

  instaliranih na telefonu.

  Na primer, moete da ponete dodavanjem linog Google naloga, tako da su vaa lina

  e-pota, kontakti i kalendar uvek dostupni. Potom biste mogli da dodate radni nalog, tako

  da su vae poslovne e-poruke i poslovni kontakti uvek pri ruci. Ukoliko elite, moete

  dodati vie Google naloga ili drugih naloga.

  Dodavanje naloga Kada dodate nalog, aplikacija Kontakti uporeuje kontakte iz upravo sinhronizovanog

  naloga sa kontaktima iz postojeih naloga na mobilnom telefonu, i pokuava da spoji

  duplikate u jedan unos u Kontakti. Iako su prikazani kao jedan unos, podaci samog kontakta nisu objedinjeni.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite > Dodaj nalog.

  U nekim sluajevima, moda e biti potrebno da dobijete detalje naloga od IT

  podrke. Na primer, moda e biti potrebno da znate adrese domena ili servera

  tog naloga.

  2. Dodirnite vrstu naloga za dodavanje.

  3. Sledite korake prikazane na ekranu da biste uneli sve zahtevane i opcionalne

  informacije o nalogu. Veina naloga zahteva korisniko ime i lozinku, ali detalji

  zavise od vrste naloga i konfiguracije usluge na koju se povezujete.

  4. Kada zavrite, nalog se dodaje na listu na ekranu.

 • 44

  Dodavanje exchange naloga 1. Na poetnom ekranu dodirnite > Dodaj nalog. 2. Dodirnite Poslovni. 3. Sledite uputstva i unesite zahtevane informacije o exchange nalogu koji elite da

  dodate. Detaljne podatke moete da dobijete od administratora servera. 4. Dodirnite Sledee da biste prikazali ekran Podeavanje naloga. Konfiguriite

  podeavanja. 5. Dodirnite Sledee za prikaz Podeavanja naloga. Konfiguriite podeavanja

  sinhronizacije za ovaj nalog. 6. Dodirnite Sledee da biste zavrili konfigurisanje podeavanja naloga. Ako e-pota

  nije ispravno konfigurisana, kontaktirajte administratora servera. 7. Dodirnite Sledee.

  Uklanjanje naloga Moete da uklonite nalog, briui njega i sve povezane informacije sa mobilnog telefona,

  ukljuujui e-potu, kontakte, podeavanja itd. Ne moete, meutim, da uklonite neke

  naloge, kao to je prvi nalog koji ste koristili kada ste se prijavili na telefon. Ukoliko

  pokuate da uklonite odreene naloge, sve line informacije povezane sa njima e biti

  izbrisane.

  Svi nalozi e biti uklonjeni resetovanjem telefona na fabriki podrazumevane

  postavke.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. U delu NALOZI, izaberite tip dodatog naloga kao to je Poslovni, E-pota, ili

  Google.

  3. Na ekranu naloga, dodirnite nalog koji elite da izbriete. 4. Dodirnite > Ukloni nalog. 5. Potvrdite da elite da uklonite nalog.

  Prilagoavanje sinhronizacije naloga Moete da konfiguriete pozadinsko korienje podataka i opcije sinhronizacije za sve

  aplikacije na telefonu. Moete takoe da konfiguriete koje vrste podataka sinhronizujete

  za svaki nalog.

 • 45

  Za neke naloge, sinhronizacija je dvosmerna; izmene koje uinite na informacijama na

  telefonu e se desiti i na kopiji tih podataka na mrei. Neki nalozi podravaju samo

  jednosmernu sinhronizaciju; informacije na vaem telefonu su samo za itanje.

  Konfigurisanje optih podeavanja sinhronizacije 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. U delu NALOZI, izaberite tip dodatog naloga kao to je Poslovni, E-pota, ili

  Google.

  3. Na ekranu naloga, dodirnite nalog i uradite sledee:

  Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu da biste kontrolisali mogu li aplikacije i

  usluge da prenose podatke kada ne radite na njima direktno (tj., kada rade u

  pozadini). Ako obriete ovu opciju, Gmail prestaje da prima nove poruke, Kalendar prestaje da

  sinhronizuje dogaaje i tako dalje, dok ih ne osveite.

  Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu kako biste kontrolisali da li se izmene

  informacija na telefonu ili na vebu meusobno automatski sinhronizuju. Na primer, kada izaberete ovu opciju, izmene koje unesete u Kontakti na telefonu

  automatski se prave i na Google kontaktima na vebu.

  Izmena podeavanja sinhronizacije naloga 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. U delu NALOZI, izaberite tip dodatog naloga kao to je Poslovni, E-pota, ili

  Google.

  3. Na ekranu naloga, dodirnite nalog za koji elite da promenite podeavanja sinhronizacije. Otvara se ekran podataka i sinhronizacije i prikazue se lista vrsta

  informacija koje nalog moe da sinhronizuje. 4. Izaberite na listi stavke koje elite da sinhronizujete, zatim dodirnite >

  Sinhronizuj odmah. Telefon e automatski sinhronizovati izabrane stavke.

 • 46

  Korienje drugih aplikacija

  Kalendar Kalendar Kalendar je va lini asistent koji vam pomae da upravljate, ureujete i pratite

  sve vane dogaaje.

  Otvaranje kalendara Na poetnom ekranu dodirnite .

  Pravljenje novog dogaaja 1. U bilo kom prikazu kalendara dodirnite , a zatim otvorite ekran sa detaljima o

  dogaaju.

  Ako imate vie od jednog kalendara, izaberite kalendar u kom elite da sauvate

  dogaaj.

  2. Unesite detalje o dogaaju kao to su naziv dogaaja, vreme i lokacija.

  Prilagoavanje podeavanja kalendara U bilo kom prikazu kalendara, dodirnite > Podeavanja i izaberite jednu od sledeih opcija:

  Sakrij odbijene dogaaje: Izaberite ovo da biste sakrili dogaaje za koje ste odbili

  pozive.

  Izbor melodije zvona: Dodirnite ovo da biste izabrali ton zvona koji ete uti kada

  primite podsetnik za dogaaj.

  Vibracija: Izaberite ovo da bi mobilni telefon vibrirao kada primite obavetenje za

  dogaaj.

  Podrazumevano vreme podsetnika: Dodirnite ovo da biste izabrali

  podrazumevano vreme za pojavljivanje pre dogaaja za koji podeavate podsetnik

  za dogaaj.

 • 47

  Menader datoteka Menader datoteka je poput depnog linog asistenta (PA) koji vam omoguava da

  organizujete, uredite i izbriete datoteke i fascikle.

  Otvaranje menadera datoteka Na poetnom ekranu dodirnite . Prikazae se ekran KATEGORIJE i LOKALNO.

  Premetanje ili kopiranje datoteke 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Izaberite KATEGORIJE ili LOKALNO. 3. Dodirnite ili da biste kopirali ili isekli.

  4. Izaberite datoteke ili fascikle koje elite da kopirate ili premestite. 5. Izaberite putanju na koju elite da kopirate ili premestite datoteku. Dodirnite NALEPI

  da biste premestili ili kopirali datoteku na izabranu putanju.

  Prikazivanje statusa memorije Na poetnom ekranu dodirnite > Memorija. Prikazae se ekran menadera

  memorije. Ovaj ekran vam dozvoljava da prikaete status memorije i raspoloivu

  memoriju na mobilnom telefonu i microSD kartici.

  Sat Sat vam omoguava da prikaete vreme irom sveta, da koristite topericu ili tajmer za

  praenje vremena ili da podesite alarme koji e vas probuditi ujutru.

  Otvaranje sata Na poetnom ekranu dodirnite .

  Otvaranje alarma Na ekranu Sat dodirnite Alarm.

  Dodavanje alarma 1. Na ekranu sa listom alarma dodirnite Dodaj alarm.

  2. Podesite vreme, a zatim dodirnite Gotovo.

 • 48

  3. Podesite vreme alarma, ton zvona, uestalost ponavljanja i jo mnogo toga.

  Prilagoavanje postavki alarma Na ekranu liste satova dodirnite > Podeavanja da biste uredili postavke alarma.

  Kalkulator Kalkulator vam omoguava da obavljate osnovne aritmetike operacije.

  Otvaranje kalkulatora Na poetnom ekranu dodirnite Alati > .

  Beleke Beleke ima jednostavan procesor za obradu teksta. Na listi za beleke moete da

  dodajete, menjate ili briete beleke.

  1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Dodirnite Dodaj beleku da biste kreirali prvu beleku.

  3. Unesite informacije i dodirnite da biste sauvali beleku.

  4. Dodirnite da biste dodali beleku.

 • 49

  Upravljanje telefonom Da biste konfigurisali mobilni telefon, dodirnite .

  Podeavanje datuma i vremena Kada telefon koristi podeavanja za datum i vreme koje automatski prua

  mrea, ne moete runo da podesite datum, vreme i vremensku zonu. 1. Na ekranu Postavke dodirnite Datum i vreme. 2. Izbriite polje za potvrdu Automastski datum i vreme. 3. Dodirnite Podesi datum i lupnite prstom nagore ili nadole da biste postavili datum

  na telefonu. 4. Dodirnite Podeavanje vremena i lupnite prstom nagore ili nadole da biste postavili

  vreme na telefonu. 5. Izbriite polje za potvrdu Automatska vrem.zona Dodirnite Izaberite vremensku

  zonu i izaberite vremensku zonu sa liste. Listajte nagore ili nadole da biste prikazali

  vie vremenskih zona. 6. Izaberete polje za potvrdu Koristi 24-asovni format ili obriite oznaku da biste

  prelazili sa 24-asovnog formata prikaza na 12-asovni. 7. Dodirnite Izbor formata datuma da biste izabrali kako elite da prikaete datum na

  mobilnom telefonu.

  Podeavanje prikaza

  Podeavanje osvetljenosti ekrana 1. Na Postavke ekranu dodirnite Ekran > Osvetljenost.

  2. Moete da prevuete kliza ili da runo podesite osvetljenost ekrana telefona.

  Podeavanje vremena pre iskljuivanja ekrana Ako je mobilni telefon neaktivan nekoliko minuta, on e iskljuiti ekran da bi sauvao

  energiju baterije. Za podeavanje dueg ili kraeg vremena neaktivnosti: 1. Na Postavke ekranu dodirnite Ekran > Spavanje. 2. Izaberite eljeno trajanje osvetljenosti ekrana.

 • 50

  Podeavanje tonova zvona

  Podeavanje jaine zvuka Jainu zvuka moete da podesite na poetnom ekranu ili na ekranima veine aplikacija

  (kao to je ekran koji se prikazuje tokom razgovora ili reprodukovanja muzike ili videa).

  Pritisnite tastere za jainu zvuka da prilagodite jainu zvuka na eljeni nivo. Takoe

  moete da prilagodite jainu zvuka sa ekrana podeavanja. 1. Na ekranu Postavke dodirnite Audio profili.

  2. Dodirnite Opte > Jaine zvuka. 3. Povucite kliza ulevo da smanjite jainu zvuka ili udesno da je poveate. 4. Dodirnite Odbaci da biste sauvali podeavanje.

  Promena tona zvona telefona 1. Na ekranu Postavke dodirnite Audio profili.

  2. Dodirnite Opte. 3. Na listi tonova zvona, izaberite eljeni ton. 4. Dodirnite U redu.

  Promena tona zvona poruke 1. Na poetnom ekranu dodirnite . 2. Na listi poruka, dodirnite > Podeavanja. 3. Izaberite polje za potvrdu Obavetenja, dodirnite Zvuk. 4. Na listi tonova zvona, izaberite eljeni ton. 5. Dodirnite U redu.

  Ukljuivanje tihog reima 1. Na ekranu Postavke dodirnite Audio profili.

  2. Izaberite polje za potvrdu Neujno da biste utiali sve zvukove osim alarma i

  muzikih i video medija.

 • 51

  Podeavanje usluga telefona

  Prilagoavanje podeavanja poziva Dobavljai usluga mobilne telefonije nude razliite usluge, kao to su opcije

  prosleivanja poziva, poziva na ekanju, brojevi za fiksno biranja i govornu potu.

  Moete da prilagodite mnoge od ovih usluga ukoliko su deo vaeg plana pozivanja. Na poetnom ekranu, dodirnite , zatim dodirnite > Podeavanja da biste

  prilagodili funkcije pozivanja.

  Ukljuivanje rominga podataka 1. Na ekranu Postavke dodirnite Prenos podataka. 2. Izaberite polje za potvrdu Roming podataka.

  Pristupanje uslugama podataka tokom rominga moe da dovede do dodatnih

  trokova za prenos podataka. Obratite se svom dobavljau usluga beinog

  prenosa podataka u vezi sa tarifiranjem prenosa podataka u romingu.

  Iskljuivanje usluge podataka Na ekranu Postavke dodirnite prekida Prenos podataka da biste iskljuili uslugu

  podataka.

  Konfigurisanje pretvaranja teksta u govor Koristite postavke pretvaranja teksta u govor da biste konfigurisali Android sintetizator za

  pretvaranje teksta u govor, za aplikacije koje mogu da koriste samo ovu funkciju.

  Podeavanje brzine govora 1. Na ekranu Postavke dodirnite Jezik i unos. 2. Pod GOVOR dodirnite Prebacivanje teksta u govor > Brzina govora.

  3. Izaberite brzinu kojom elite da se izgovara tekst.

 • 52

  Zatita telefona

  Ukljuivanje PIN broja SIM kartice 1. Na ekranu Postavke dodirnite Bezbednost. 2. Pod AKLJUAVANJE SIM KARTICE, dodirnite Podeavanje zakljuavanja SIM

  karticu.

  3. Izaberite polje za potvrdu Zakljuaj SIM karticu. 4. Koristite tastaturu da biste uneli PIN, a zatim dodirnite Potvrdi. 5. Da biste promenili PIN u bilo kom trenutku, dodirnite Menjanje SIM PIN kda.

  Brojeve za hitne sluajeve moete pozvati u bilo koje vreme.

  Zatita mobilnog telefona pomou zakljuavanja ekrana Da bi vai podaci bili bezbedniji, zakljuajte ekran i/ili kreirajte emu za otkljuavanje

  ekrana svaki put kada se va mobilni telefon ukljui ili se aktivira iz reima mirovanja. 1. Na ekranu Postavke dodirnite Bezbednost. 2. Pod BEZBEDNOST EKRANA dodirnite Zakljuavanje ekrana > ablon. 3. Lupnite prstom vertikalno, horizontalno ili dijagonalno, poveite najmanje etiri take

  po bilo kom redosledu koji ste izabrali. Podignite prst sa ekrana kada zavrite.

  Da biste kreirali emu, prst morate da prevuete izmeu taaka na ekranu, a ne samo da

  dodirujete pojedinane take. 4. Mobilni telefon e snimiti emu. Dodirnite Nastavi. 5. Kada se od vas to zatrai, ponovo iscrtajte emu za otkljuavanje ekrana, a zatim

  dodirnite Potvrdi. Da biste promenili emu za otkljuavanje ekrana, dodirnite Bezbednost >

  Zakljuavanje ekrana.

  Zatita mobilnog telefona pomou numerikog PIN-a Moete da podesite numeriki PIN za zakljuavanje telefona.

  1. Na ekranu Postavke dodirnite Bezbednost. 2. Pod BEZBEDNOST EKRANA dodirnite Zakljuavanje ekrana > PIN.

  3. Unesite najmanje etiri znaka. 4. Dodirnite Nastavi. 5. Ponovo unesite iste znakove i dodirnite Potvrdi.

 • 53

  Da biste promenili PIN, dodirnite Bezbednost > Zakljuavanje ekrana.

  Upravljanje aplikacijama

  Prikazivanje instalirane aplikacije 1. Na ekranu Postavke dodirnite Aplikacije. 2. Na listi aplikacija postupite na neki od sledeih naina:

  Dodirnite , a zatim dodirnite Sortiraj prema veliini. Zatim dodirnite aplikaciju da biste videli njene detalje.

  Direktno dodirnite aplikaciju da bi se prikazali njeni detalji.

  Deinstaliranje aplikacije Ne moete da deinstalirate aplikacije koja su fabriki instalirane u sistemu.

  1. Na ekranu Postavke dodirnite Aplikacije. 2. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj.

  Premetanje aplikacije na microSD karticu Neke aplikacije su predviene za uvanje u USB memoriji telefona ili na microSD kartici

  (u zavisnosti od modela telefona), a ne u ugraenoj memoriji telefona. Druge su

  dizajnirane tako da moete da menjate mesto na kome se uvaju. Moda e vam biti

  korisno da velike aplikacije iz ugraene memorije telefona premestite da biste napravili

  vie mesta za druge aplikacije koje ne nude takvu opciju. 1. Na ekranu Postavke dodirnite Aplikacije. 2. Dodirnite aplikaciju na listi. Zatim dodirnite Premesti u SD karticu da biste

  premestili vei deo aplikacije iz ugraene memorije telefona.

  Naini da oslobodite memoriju telefona Premestite datotekte i priloge e-poruka na microSD karticu.

  U Pretraiva, izbriite privremene internet datoteke i informacije o istoriji pregledaa.

  Premestite aplikacije na micro SD karticu.

  Deinstalirajte preuzete programe koje vie ne koristite.

 • 54

  Resetovanje mobilnog telefona

  Kreiranje rezervne kopije podataka Google nalog moete da iskoristite za kopiranje podeavanja mobilnog telefona na

  Google serverima. Ako zamenite mobilni telefon, podeavanja koja ste kopirali bie

  preneta na novi mobilni telefon kada se prvi put prijavite na svoj Google nalog. 1. Na ekranu Postavke dodirnite Rezervna kopija i resetovanje. 2. Izaberite polje za potvrdu Pravljenje rezervnih kopija mojih podataka.

  Obnavljanje fabrikih podataka Ukoliko resetujete telefon na fabrika podeavanja, svi lini podaci uskladiteni na

  telefonu, ukljuujui informacije o vaem Google nalogu, bilo kojim drugim nalozima koje

  ste konfigurisali, podeavanja sistema i aplikacija i bilo koje aplikacije koje ste instalirali

  e biti obrisani. Resetovanje telefona nee obrisati sistemska auriranja koja ste preuzeli. 1. Na Postavke ekranu dodirnite Rezervna kopija i resetovanje > Vraanje fabrikih

  podataka.

  2. Kada to bude zatraeno, dodirnite Ponovo postavi telefon, a zatim dodirnite Obrii sve. Mobilni telefon vraa podeavanja na originalna fabrika podeavanja, a zatim

  se ponovo pokree.

  Auriranje na mrei Va mobilni telefon ima inastaliranu funkciju auriranja na mrei. Kada je dostupan novi

  softver, pojavljuje se informacija o verziji i od vas se trai da aurirate softver. Na ekranu

  Postavke takoe moete da dodirnete Auriranja sistema da biste proverili da li je novi

  softver dostupan.

  Kada aurirate:

  1. Kopirajte svoje line informacije. Sve line informacije nee bie uklonjene posle

  auriranja.

  2. Proverite da li na vaoj microSD kartici ima dovoljno prostora za uvanje nove

  verzije softvera.

  3. Obavite auriranje na mrei pratei uputstva na ekranu.

 • Model: HUAWEI Y625-U21 6011669_01

  Ovo uputstvo slui samo kao referenca. Stvarni proizvod, ukljuujui, ali se ne ograniavajui na boju, veliinu i izgled ekrana, moe da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izriitu ili podrazumevanu.

  6011669-Y625-U21 User Guide-(C576_01,SR,NEU_channel)20150513.pdfProitajte pre nego to nastaviteBezbednosne mere predostronostiLine informacije i bezbednost podatakaPravno obavetenjeAutorsko pravo Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Sva prava zadrana.igovi i dozvoleObavetenjeIzjava o softveru drugih proizvoaaODRICANJE ODGOVORNOSTIPropisi o uvozu i izvozuPolitika privatnosti

  Prvi koraciPregled telefonaKljune funkcije pod vaim prstimaVane informacije o baterijiSaveti za utedu energijeUkljuivanje ili iskljuivanje mobilnog telefonaUkljuivanje mobilnog telefonaPodeavanje mobilnog telefonaIskljuivanje mobilnog telefona1. Pritisnite i drite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje) da biste otvorili meni sa opcijama telefona.2. Dodirnite Iskljui.3. Dodirnite Potvrdi.

  Ponovno pokretanje mobilnog telefona1. Pritisnite i drite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje) da biste otvorili meni sa opcijama telefona.2. Dodirnite Ponovo pokreni sistem.3. Dodirnite Potvrdi.

  Korienje ekrana osetljivog na dodirRadnje na ekranu osetljivom na dodirRotiranje ekrana mobilnog telefona

  Zakljuavanje i otkljuavanje ekranaZakljuavanje ekranaOtkljuavanje ekrana1. Pritisnite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje) da biste ukljuili ekran.2. Prevucite da biste otkljuali ekran.

  Poetni ekranIkone obavetenja i statusaTabla sa obavetenjimaOtvaranje table sa obavetenjima1. Kada se nova ikona obavetenja pojavi na traci sa obavetenjima, stavite prst na traku sa obavetenjima, a zatim lupnite nadole da biste otvorili tablu sa obavetenjima.2. Na panelu moete da izvrite sledee:

  Zatvaranje table sa obavetenjima

  Prikazivanje drugih delova poetnog ekranaPrilagoavanje poetnog ekranaDodavanje nove stavke na poetni ekran1. Dodirnite i drite stavku dok telefon ne pone da vibrira.2. Izaberite eljenu poziciju a zatim je pustite.

  Premetanje stavke poetnog ekrana1. Dodirnite i drite stavku na poetnom ekranu dok se stavka ne povea.2. Bez podizanja prsta, povucite stavku na eljenu poziciju na ekranu, a zatim je otpustite.

  Uklanjanje stavke sa poetnog ekrana1. Dodirnite i drite stavku na poetnom ekranu dok se stavka ne povea.2. Bez podizanja prsta, prevucite stavku u Deinstaliraj. Kada stavka i Deinstaliraj postanu crveni, stavka je spremna za uklanjanje.3. Otpustite stavku da biste je uklonili sa poetnog ekrana.

  Preice usluga1. Otvorite traku sa obavetenjima.2. Dodirnite na vrhu table sa obavetenjima da biste ukljuili ili iskljuili usluge podataka.

  Menjanje pozadine1. Dodirnite i zadrite praznu oblast na poetnom ekranu da biste uneli reim ureivanja.2. Dodirnite Pozadine.3. Na Pozadina, moete da izvrite sledee:

  Promena stila poetnog ekrana1. Na poetnom ekranu dodirnite .2. Pod Sve, dodirnite Stil poetnog ekrana.3. Izaberite polje za potvrdu Jednostavan.

  Korienje microSD kartice kao USB masovne memorije1. Poveite mobilni telefon sa raunarom pomou isporuenog USB kabla. Va raunar e detektovati microSD karticu kao prenosivi memorijski ureaj.2. Otvorite traku sa obavetenjima, a zatim dodirnite Postaviti SD karticu.

  PozivanjeObavljanje pozivaPozivanje pomou aplikacije telefona1. Na poetnom ekranu dodirnite .2. Dodirnite odgovarajue numerike tastere da biste uneli broj telefona.3. Dodirnite .

  Obavljanje poziva iz kontakta1. Na poetnom ekranu dodirnite .2. Na listi, dodirnite kontakt kojem elite da uputite poziv.3. Dodirnite broj da biste birali broj telefona.

  Obavljanje poziva iz dnevnika poziva1. Na poetnom ekranu dodirnite > Evidencija poziva.2. Dodirnite na strani unosa u evidenciju kako biste birali broj.

  Odgovaranje na poziv ili odbijanje pozivaOdgovaranje ili odbijanje dolaznog pozivaZavravanje poziva

  Druge radnje tokom pozivaObavljanje konferencijskog poziva1. Da biste inicirali konferencijski poziv, birajte broj prvog uesnika. Poto ste se povezali sa prvim uesnikom, drite vezu otvorenom i dodirnite .2. Unesite broj telefona sledee osobe koju elite da pozovete u razgovor i dodirnite , ili izaberite nekog iz dnevnika poziva ili kontakta. Dok ovo radite, prvi uesnik se automatski stavlja na ekanje.3. Kada se poveete sa drugom osobom, dodirnite da biste zapoeli konferencijski poziv.4. Da zavrite konferencijski poziv i prekinete pozive sa svima, dodirnite .

  Prebacivanje izmeu poziva1. Ako u toku razgovora primite drugi poziv, odgovorite na dolazni poziv, a zatim dodirnite .2. Aktuelni poziv se stavlja na ekanje, a vi ete biti povezani sa prvim pozivom.

  Korienje dnevnika pozivaDodavanje unete stavke u Kontakt1. Ako ve radite sa biraem ili kontaktom, dodirnite koji elite da dodate vaem kontaktu.2. Dodirnite .3. Dodirnite NAPRAVI NOVI KONTAKT.

  Korienje opcije Reim za avion1. Pritisnite i zadrite (Taster za ukljuivanje i iskljuivanje).2. Dodirnite Avionski reim.

  KontaktiOtvaranje aplikacije KontaktiUvoenje kontakata sa SIM kartice1. Na listi kontakata, dodirnite > Uvezi/izvezi.2. Na listi Uvezi izaberite eljeni ureaj.3. Izaberite kontakte ili dodirnite da biste izabrali sve kontakte.4. Dodirnite .5. Izaberite lokaciju na koju elite da se uvezu kontakti. Va telefon e automatski izvesti kontakte.

  Dodavanje kontakta1. Na listi kontakata, dodirnite .2. Ako imate vie od jednog naloga sa kontaktima, dodirnite nalog na koji elite da dodate kontakt.3. Unesite ime kontakta, a zatim dodajte detaljne informacije, kao to su telefonski broj i adresa.4. Kada zavrite, dodirnite Gotovo da biste sauvali informacije o kontaktu.

  Traenje kontakta1. Na listi kontakata, dodirnite .2. Unesite ime kontakta koji elite da traite. Dok kucate, kontakti sa slinim imenima se pojavljuju ispod polja za pretragu.

  Izmena kontakta1. Na listi kontakata dodirnite kontakt ije detalje elite da izmenite, a zatim dodirnite .2. Dodirnite katego