of 28 /28
KOČENJE U ELEKTROMOTORNOM KOČENJE U ELEKTROMOTORNOM POGONU Kočenje služi za: smanjivanje brzine sa većim koeficijentom usporenja nego kod prirodnog usporavanja držanje pogona u stanju mirovanja držanje pogona u stanju mirovanja Postoje dve vrste kočenja: 1) Mehaničko kočenje, upotrebom mehaničkih kočnica, 2) električno kočenje, motor razvija moment koji deluje u suprotnom smeru od smera obrtanja deluje u suprotnom smeru od smera obrtanja.

KOČENJEUELEKTKOČENJE U ELEKTROMOTORNOM POGONU kocenje.rev5_bn.pdf · MOTORA JEDNOSMERNE STRUJE SA NEZAVISNOM POBUDOM Tri vrste kočenja: 1. Rekuperativno; 2. Protivstrujno(dva načina);

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of KOČENJEUELEKTKOČENJE U ELEKTROMOTORNOM POGONU kocenje.rev5_bn.pdf · MOTORA JEDNOSMERNE STRUJE SA...

 • KOČENJE U ELEKTROMOTORNOMKOČENJE U ELEKTROMOTORNOMPOGONU

  Kočenje služi za:− smanjivanje brzine sa većim koeficijentom usporenja

  nego kod prirodnog usporavanjadržanje pogona u stanju mirovanja− držanje pogona u stanju mirovanja

  Postoje dve vrste kočenja:

  1) Mehaničko kočenje, upotrebom mehaničkih kočnica,

  j j

  ,

  2) električno kočenje, motor razvija moment kojideluje u suprotnom smeru od smera obrtanjadeluje u suprotnom smeru od smera obrtanja.

 • Mehaničke kočnice

 • Mehaničke kočnice

 • Mehaničke kočnice

 • Mehaničke kočnice

 • Mehaničke kočnice

 • Mehaničke kočnice

 • ELEKTRIČNO KOČENJE MOTORA JEDNOSMERNE STRUJE

  SA NEZAVISNOM POBUDOM

  Tri vrste kočenja:1 Rekuperativno;1. Rekuperativno;2. Protivstrujno (dva načina);3 Dinamičko (reostatsko)3. Dinamičko (reostatsko)

  Zajedničko za sva kočenja je da mašina (motor) menja ulogu, odnosno radi kao generator, pretvara mehaničku energiju u električnu.

  Navedena kočenja se razlikuju po načinu realizacije i po tome kako se troši dobijena električna energija.

 • REKUPERATIVNO KOČENJE

  Polazeći od relacije:N:

  0aR mω ω ωΔ = − =0 2 mf

  mω ω ωϕ

  Δ

  dobija se: ( )2 /m Rϕ ω= ⋅Δ 0ω >j ( )/m f am Rϕ ω= ⋅ΔMehanička snaga na vratilu mašine je:

  0ω⋅ >

  ( ) ωωϕω ⋅Δ⋅=⋅ afm Rm /2i biće negativna samo ako je Δω < 0, odnosno ako je ω > ω0 !! Rekuperativno kočenje se ostvaruje u drugom kvadrantu. Na sličan način se može pokazati da se generatorski režim zaNa sličan način se može pokazati da se generatorski režim za negativne brzine (ω < 0) ima kada je ω < ω0

  odnosno: 0ω ω>

 • Statičke karakteristike pri rekuperativnom kočenju

  Prirodna

  ωω0

  Prirodna

  Kočna

  Opterećenjem

 • Statičke karakteristike pri rekuperativnom kočenju

  Prirodna

  ωω0

  Prirodna

  Kočna

  Opterećenjem

 • Zbog promenjenog toka energije (mašina radi u generatorskom režimu), snage menjaju algebarski predznak (postaju negativne). Polazeći od naponske jednačine za kolo indukta,

  / 0a a a au e R i i= + ⋅ ⋅ <2

  a a a a au i e i R i⋅ = ⋅ + ⋅dobijamo:

  Razvijena snaga (negativna u toku kočenja)

  Džulova snaga(uvek pozitivna)

  Snaga vraćena umrežu (negativna u toku kočenja) (negativna u toku kočenja)j )

  Realizacija

  1 l č j k d b i l j d i ć d1. slučaj: kad brzina po apsolutnoj vrednosti postane veća od brzine praznog hoda (kolica na nizbrdici, spuštanje tereta kod dizalice);

  2. slučaj: kada se brzina praznog hoda smanji ispod trenutne brzine.smanjivanje napona za const.f f nomau ϕ ϕ← = =

  0

  j j ppovećanje do , za const.

  f f noma

  f f nom a a nomf

  uu u

  ϕ ϕω ϕ ϕϕ

  =← = =

 • Osobine:

  ekonomično; ne zahteva posebnu opremu; može se ostvariti samo kad se steknu

  potrebni uslovi.

  Primena:Primena:

  Kod električnih vozila i dizalica, i u regulisanom pogonu kod promena brzine.

 • PROTIVSTRUJNO KOČENJE – Prvi način

  Prvi način, bez prevezivanja indukta ( )00 0 >> ωau

  ai+ aki

  +au adR e

  +

 • Prirodna

  Opterećenjeω

  ω0 Prirodnaω0

  m

  Kočna

 • ( )2 /m e f ap m Rω ϕ ω ω= ⋅ = ⋅ ⋅ ΔMehanička snaga =je negativna ako je Δω > 0, a ω ωΔω > ω0Ovakav režim ima se u IV kvadrantu, a može se ostvariti dodavanjem (velikog) otpora na red sa induktomdodavanjem (velikog) otpora na red sa induktom.

  Bilans snaga:u R R+

  N:2

  a a ade

  f f

  u R R mωϕ ϕ

  += − em⋅

  ( ) 2a a e a ad au i m R R iω⋅ − ⋅ = + ⋅Snaga izvora + meh. snaga = Džulova snaga !!!!!

 • ( )u e R R i= + + ⋅ i

  ( ) 2i i R R iϕ ω + +

  ( )a a ad au e R R i= + + ⋅ ai⋅

  ( ) 2a a f a a ad au i i R R iϕ ω⋅ = ⋅ ⋅ + + ⋅

  ( ) 2( ) 2a a e a ad au i m R R iω⋅ = ⋅ + + ⋅Dž lSnaga uzeta iz

  Razvijena snaga (negativna u toku kočenja)

  Džulova snaga(uvek pozitivna)

  S aga u etamreže (pozitivna u toku kočenja)

  dobijamo:

  ( )2

  a a e a ad au i m R R iω⋅ − ⋅ = + ⋅ 0 0 0

  0

  > < >>

  Snaga izvora + meh. snaga = Džulova snaga !!!!!

 • Osobine:Osobine:

  velika razvijena toplotna energija;j p g j ; potrebna dodatna oprema (otpornici); efikasno kočenje !

  Primena:Primena:

  Kod dizalica za spuštanje stalnom brzinom.p j

 • PROTIVSTRUJNO KOČENJE – Drugi način

  Drugi način, sa prevezivanjem indukta ( )00 0

 • Prirodna

  ωω0

  Kočna

  Opterećenje

  m

  Opterećenje

  −ω0

 • Mehanička snaga 0m ep m ω= ⋅ iz čega sledi:

  Δ

  0, a 0ω ωΔ < >

  0ω ωΔ <

  odnosno (jer je ω0 < 0 !!):

  0ω ωΔ >

 • Ovakav režim ima se u II kvadrantu, a ostvaruje se dodavanjem j j(velikog) otpora na red sa induktom. Prethodno su krajevi indukta prevezani !!

  Bilans snaga je isti kao i u prethodnom slučaju, ali je:

  ua < 0,ia < 0,me < 0, ω > 0.ua 0,ia 0,me 0, ω 0.

  ( ) 2 ( )2

  0 0 0

  a a e a ad au i m R R iω> < >

  ⋅ − ⋅ = + ⋅

  0>

  Snaga izvora + meh. snaga = Džulova snaga !!!!!

 • O biOsobine

  - najefikasnije kočenje!- najefikasnije kočenje!- revers

  Primena:

  Z l k č j k ji di I k d t iZa nagla kočenja pogona koji radi u I kvadrantu i za kočenje kolica koja su na nizbrdici.

 • DINAMIČKO KOČENJE

  Kada se indukt odvoji od izvora i njegovi krajevi spoje preko dodatog otpora važi:otpora važi:

  ua = 0i

  +

  ai

  +aki

  +au

  Re+

  adR

 • Prirodna

  ωω0

  Prirodna

  Opterećenje

  m

  OpterećenjeKočna

 • Iz izraza za mehaničku karakteristiku dobija se:

  a adR R mω += − 2 ef

  mωϕ

  = −

  Mehanička karakteristika motora u ovom slučaju leži samo u II i IV kvadrantu i prolazi kroz koordinatni početakkvadrantu i prolazi kroz koordinatni početak.

  Nagib karakteristike se može podešavati pomoću dodatog otpora.otpora.

 • Množeći izraz ω(me) sa me dobija se:Množeći izraz ω(me) sa me dobija se:

  ( ) 2e a ad am R R iω⋅ = − + ⋅( )e a ad aDrugi način, iz jednačine indukta:

  ( )2

  a a e a ad au i m R R iω⋅ − ⋅ = + ⋅0 0 0

  0

  = < >>

  Mehanička snaga = Džulova snaga !!!!!

  sva mehanička energija se pretvara u toplotu !!

  Mehanička snaga = Džulova snaga !!!!!

  Iz izvora se ne uzima energija ua = 0

 • Osobine:

  autonomnost u radu (pobuda?); dodatna oprema;

  li k či i i li b i mali kočioni momenat pri malim brzinama.

  Primena:Primena:

  Zaustavljanje pogona u havarijskim režimima, j j p g j ,spuštanje tereta i kočenje vozila na nizbrdici (autonomno).