Kontrakt dla Lubelszczyzny

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Wierzymy, że nasz region ma przed sobą najlepsze lata w historii. Chcemy tu żyć, tu budować naszą przyszłość, tu wychowywać nasze dzieci.

Text of Kontrakt dla Lubelszczyzny

 • Kontraktdla Lubelszczyzny

 • Kontraktdla Lubelszczyzny

  Wierzymy, e nasz region ma przed sob najlepsze lata w historii.

  Chcemy tu y, tu budowa nasz przyszo, tu wychowywa nasze dzieci.

 • dlaLubelszczyzny.pl

 • Lubelszczyzna to nasze wsplne miejsce do ycia. Lubelszczyzna to my wszyscy, mieszkacy tej czci Polski, to nasza maa ojczyzna.

  Wierzymy, e nasz region ma przed sob najlepsze lata. Chcemy tu y, tu budowa na-sz przyszo, tu wychowywa nasze dzieci. Jestemy przekonani, e moemy wykorzy-sta silne strony wojewdztwa potencja rolnictwa, przemysu, biznesu, nauki i kultury by zagwarantowa lepsz jako ycia wszystkich mieszkacw. Przez ostatnie lata zmienialimy cae wojewdztwo. W rozwj regionu zainwestowalimy rekordowe rodki, krajowe i europejskie. Zaczlimy od infrastruktury, bez ktrej nie da si zapewni roz-woju gospodarczego i lepszej jakoci ycia mieszkacw. Zbudowalimy obwodnic Lu-blina i kluczowe odcinki drogi ekspresowej S17. Wyremontowalimy ponad 750 km drg lokalnych. Nowe lotnisko w widniku ju dzi czy nas z krajami Europy Zachodniej. Par-ki naukowo-technologiczne przycigaj inwestorw firmy z bran nowych technologii. Dokoczylimy budow teatru Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, ktra cigna si przez ponad 40 lat. Zmodernizowalimy uczelnie wojewdztwa.

  Dziki wsparciu ze strony rzdu i funduszom z Unii Europejskiej zrealizowalimy wiele potrzebnych, dugo oczekiwanych inwestycji. Przed nami kolejny etap owocnego rozwo-ju regionu. Dobrze go wykorzystamy.

  W nastpnych latach zrobimy jeszcze wicej.

  Kontraktdla Lubelszczyzny

 • Rozpoczniemy budow drogi ekspresowej S19 LublinRzeszw

  Zmodernizujemy poczenie kolejowe DorohuskLublinWarszawa

  Zbudujemy obwodnic Tomaszowa Lubelskiego i Chema

  Odrestaurujemy budynki Akademii Zamojskiej

  Unowoczenimy Pastwow Wysz Szko Zawodow w Chemie

  Stworzymy Centrum Technologii Satelitarnych, Nawigacji i Awioniki w Dblinie

  W wojewdztwie lubelskim powstanie nowa elektrownia

  Zainwestujemy w dalszy rozwj turystyki

 • Dzi podejmujemy nowe zobowizania wobec mieszkacw Lubelszczyzny.

  Dokoczymy budow kluczowej infrastruktury transportowej, na czele z budow brakujcych odcinkw drogi ekspresowej z Lublina do Warszawy.

  Zmodernizujemy poczenie kolejowe DorohuskLublinWarszawa.

  Rozpoczniemy budow drogi ekspresowej S19 LublinRzeszw.

  Zbudujemy obwodnic Tomaszowa Lubelskiego i Chema.

  Rozbudujemy way przeciwpowodziowe Wisy, Wieprza i Bugu na terenie wojewdztwa lubelskiego.

  W wojewdztwie lubelskim powstanie nowa elektrownia.

  Odrestaurujemy budynki Akademii Zamojskiej.

  Przeznaczymy ogromne rodki na rozwj szkolnictwa zawodowego i owiaty.

  Zaoymy specjalny fundusz dotacji dla najzdolniejszych studentw naszych uczelni.

  Stworzymy Centrum Technologii Satelitarnych, Nawigacji i Awioniki w Dblinie.

  Stworzymy zintegrowany system nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej chorb serca.

  Stworzymy Centrum ywnoci i Zdrowia oraz Centrum Badawczo-Wdroeniowe Innowacyjnych Technologii w Sadownictwie.

  Stworzymy Lubelskie Centrum Transferu Innowacji w Rolnictwie.

  Dokonamy rewitalizacji Doliny Krzny by Biaa Podlaska znw moga korzysta z bliskoci rzeki.

  Zainwestujemy w dalszy rozwj turystyki.

  Zabezpieczymy rodki na badania, rehabilitacj i aktywizacj osb starszych i niepenosprawnych.

  Dzieciom zapewnimy miejsca w obkach i przedszkolach.

  Stworzymy tysice nowych miejsc pracy.

  Przeznaczymy miliony na wsparcie lokalnych przedsibiorcw.

 • Dokonamy rewitalizacji Doliny Krzny by Biaa Podlaska znw moga korzysta z bliskoci rzeki

  Zabezpieczymy rodki na badania, rehabilitacj i aktywizacj osb starszych i niepenosprawnych

  Rozbudujemy way przeciwpowodziowe Wisy, Wieprza i Bugu na terenie wojewdztwa lubelskiego

  Na Uniwersytecie Przyrodniczym stworzymy Centrum ywnoci i Zdrowia oraz Centrum Badawczo-Wdroe-niowe Innowacyjnych Technologii w Sadownictwie

  Zaoymy specjalny fundusz dotacji dla najzdolniejszych studentw naszych uczelni

  Stworzymy Lubelskie Centrum Transferu Innowacji w Rolnictwie

  Dzieciom zapewnimy miejsca w obkach i przedszkolach

  Zagwarantujemy, e dorobek naszych re-gionalnych uczelni bdzie wykorzystany do unowoczenienia rolnictwa Lubelszczyzny. Konkurencyjna i nowoczesna produkcja rolna bdzie jednym z k zamachowych rozwoju caego regionu

 • Nowa infrastruktura, ktr stworzymy, nie jest jednak celem samym w sobie. Zobo-wizujemy si, e wszystkie inwestycje, ktre przeprowadzimy, dadz nowe, stabilne i godnie opacane miejsca pracy. Zobowizujemy si te, e jako codziennego ycia w naszym regionie wzronie: zbudujemy kolejne obki i przedszkola, zainwestujemy w nasze szkoy, zagwarantujemy godne ycie naszym seniorom. Rozwj Lubelszczyzny bdzie mia sens tylko wtedy, gdy posuy jej mieszkacom. Kada rodzina musi odczu korzyci z efektw wzrostu gospodarczego.

  To jest nasz cel i nasze przyrzeczenie.

  Lublin, 6 padziernika 2015

  Podpisali:

  Joanna MuchaPosanka na Sejm RP

  Grzegorz Raniewicz Pose na Sejm RP

  Wodzimierz Karpiski Minister Skarbu Pastwa

  Krzysztof ukPrezydent Lublina

  Stanisaw mijanPose na Sejm RP

  Wojciech WilkWojewoda lubelski

  Magdalena Gsior-Marek Posanka na Sejm RP

  Krzysztof Grabczuk Wicemarszaek

  wojewdztwa lubelskiego

  Mariusz Grad Pose na Sejm RP

  Marta FykNauczyciel, dyrektor szkoy

  Urszula Bancerz Przedsibiorca

  Magorzata PdziskaPracownik administracji,

  spoecznik

 • Zobowizujemy si, e jako codziennego ycia w naszym regionie wzronie: zbudujemy kolejne obki i przedszkola, zainwestujemy w nasze szkoy, zagwarantujemy godne ycie naszym seniorom.

 • dlaLubelszczyzny.pl

 • Publ

  ikacja

  sfina

  nsow

  ana z

  e ro

  dkw

  Kom

  itetu

  Wyb

  orcz

  ego P

  latfo

  rma O

  bywa

  telsk

  a RP

  dlaLubelszczyzny.pl

  Kontraktdla LubelszczyznyWierzymy, e nasz region ma przed sob najlepsze lata w historii.

  Chcemy tu y, tu budowa nasz przyszo, tu wychowywa nasze dzieci.