Click here to load reader

Kontigentno planiranje i upravljanje rizikomorganizacija.fon.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2019/02/Kontigentno-planiranje-i... · Problem (issue) Problem nastaje kao posledica nekih

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kontigentno planiranje i upravljanje...

 • Kontigentno planiranje i

  upravljanje rizikom

  Mladen udanov

 • Krizna situacija Tradicionalni pogled:

  Dogaaj koji moe da uniti ili utie na celu organizacijuMitroff et al. 1996

  Strateki pogled:

  Odluujui trenutak u poslovanju, taka preokreta na dobro ili loe

  Problem koji nije reen u inicijalnim fazama

  Krize su za organizaciju definiui momenti

  Predstavljaju pretnje i anse

  Definiu imid organizacije

  Test menadmenta i organizacije (najvie njihove sposobnosti da ue)

  Wij opasnost + ansa (uslovno, prevod drugog karaktera ima mnoga znaenja)

 • Problem (issue)

  Problem nastaje kao posledica nekih preduzetih ili predloenih akcija, moe dovesti do privatnog pregovaranja i prilagoavanja, graanskih ili krivinih parnica, ili moe postati pitanje javne politike kroz zakonodavne ili regulativne akcije.Hainsworth, Brad E and Meng, M (1988) How

  Corporations Define Issues Management, Public Relations Review, winter.

  Nijedna velika imperija nije sruena udarcima spolja dok nije bila uruena iznutra Will Durant

 • Problem (issue) Prilagodljivo pitanje spremno za odluku (Chase&Jones)

  Pitanja upravljanja problemima esto se odnose na promene i krizu.

  Sveobuhvatni cilj je da uspostavimo kontrolu nad uticajem koji izaziva diskontinuitet u okruenju. (Neath and Nelson, 1986).

  Krajnji cilj, prema Hainsworth-u i Meng-u je da oblikuju javne stavove u korist organizacije kroz: ranu identifikaciju potencijalnih uticaja na probleme,

  organizovanu aktivnost zasnovanu na vrstim principima i tehnikama upravljanja i

  ostavljanje vremena za analizu i kreativno razmiljanje koji utiu na razvoj i konano na rezultat promene.

 • Upravljanje problemima

  Problemi uglavnom nastaju oekivano,

  Potiu iz trendova ili dogaaja

  Razvijaju se kroz niz prepoznatljivih faza koje se ne

  razlikuju od ciklinog razvoja proizvoda.

  U ranim fazama se znaajni problemi mogu

  identifikovati i njima se moe upravljati sa ciljem

  sistematinog i organizacionog odgovora, tako je

  vea verovatnoa da e organizacija reiti konflikt i

  smanjiti trokove u svoju korist

 • Grupe koje utiu na problem u

  organizaciji

  Njihov uticaj na organizacije moe varirati od kontrolisanja operacija kompanije do formiranja unutranjih i spoljanjih koalicija kako bi se poveao potencijalni uticaj na problem.

  Saradnici,

  Udruenja zaposlenih,

  Javnost,

  Vlada,

  Mediji

  Specijalne ili opte interesne grupe. Meng (1987),

 • Tipovi organizacionih problema

  Demografski,

  Ekonomski,

  Vezan za ivotnu sredinu,

  Vezan za Vladu i dravnu upravu,

  Internacionalni,

  Javni stav,

  Resurs,

  Tehnoloki,

  Vezan za vrednost i nain ivota.

 • Studija sluaja - Intel

 • Faze razvoja problema - Hainsworth &

  Meng

  Izvor

  problema Rast problemaOrganizacioni

  problemReavanje

  Teko je uticatiPrilika da se utie

  Formalna ogranienja

  Medijska

  pokrivenost

  Period rasta

  svesti

  Upravljanje problemima

  Rano otkrivanje problema

  Potencijalni Rastui Ispoljeni Kriza Mirujui

  Pri

  tisak

  Razvoj problema

 • Potencijalni problem

  Verovatno se trendovi prvo identifikuju i

  artikuliu od strane:

  eksperata i strunjaka koji su deo akcije,

  Oni mogu postati zabrinuti zbog nekog

  problema, situacije ili dogaaja, koje imaju

  potencijalni uticaj ili zahtevaju reagovanje od

  strane institucije, organizacije, industrije ili

  drugih grupa.

 • Potencijalni problem

  Problem poinje da dobija oblik, kada organizacija ili grupa planira da uradi neto to ima posledice po drugu organizaciju ili grupu (Grunig and Hunt, 1984).

  Definisan uslov ili dogaaj koji ima mogunost da se ravije u neto vano.

  Meutim, tipovi problema koji postoje u ovoj fazi nisu jo uvek privukli poznate strunjake ili javnu panju, iako neki strunjaci poinju da se bave njima.

 • Rast problema

  Kako se zainteresovane grupe pojavljuju i problem

  postaje jasniji, proces posredovanja i pojaanja se

  javlja meu drugim pojedincima i grupama koji

  mogu imati slino gledite i moe se oekivati da e

  reagovati na slian nain.

  U poetku, ovo se odvija u okviru znaajnih

  specijalistikih medija, interesnih grupa, industrija,

  profesija, sa uporedivim miljenjima, vrednostima i

  interesima.

 • Rast problema

  U ovoj fazi razvoja problema jo uvek je

  relativno lako za organizaciju da reaguje i da

  zauzme proaktivnu ulogu u spreavanju ili

  iskoriavanju.

  esto teko odrediti hitnost problema i esto

  nailazimo na to da nam problem odmie u

  ovoj fazi dok panju menadera okupiraju

  trenutne i hitne stvari.

 • Organizacioni problem ispoljeni

  problem i kriza

  Grupe trae reenja konflikta, od koga ili imaju veliku korist ili bar umanjuju moguu tetu.

  U sadanjoj fazi, problem se razvio i pokazuje svoj potpuni potencijal onima koji su ukljueni.

  Postaje veoma teko da se deluje na problem poto on sada postaje dugotrajan, uestao i ima sve vei intenzitet.

 • Faza reavanja problema

  Kada jednom problem pridobije panju javnih

  zvaninika i ue u proces politike, bilo kroz

  promene u zakonodavstvu ili regulativi,

  napori da se rei konflikt postaju produeni i

  skupi

  Jednom kad problem obie ceo ivotni ciklus,

  bie izuzetno naglaen tako da e organizacija

  morati da ga prihvati bezuslovno.

 • Znaaj pravovremene reakcije

  Glavni cilj identifikovanja problema je obraanje panje na pitanja od vanosti.

  Ona mogu biti klasifikovana po:

  tipu (socijalne, ekonomske, politike i tehnoloke),

  izvoru( industrija, korporacija, filijale, odeljenja),

  podruju,

  rasponu kontrole,

  naglaenosti (neposrednosti, istaknutosti).

 • Znaaj pravovremene reakcije

  Potrebno je rangirati pitanja i probleme pre

  nego to postanu krize

  Malo organizacija spremno da izdvoji budet

  za tako neto

  Nijedna velika imperija nije sruena

  udarcima spolja dok nije bila uruena iznutra

  Will Durant

 • Strategije reagovanja Strategija pruanja otpora odnosi se na nespremnost

  organizacije da se menja sa naglaskom za nastavak preanjeg ponaanja, na primer pokuaj odlaganja neizbenih javnih politikih odluka. Nespremnost da doe do promene retko ostavlja prostora za kompromis o zakonodavnim pitanjima.

  Strategija prilagoavanja ukazuje na otvorenost ka promenama i prepoznavanje njene neophodnosti. Ovaj pristup se oslanja na planiranje usvajanja promene i nudi konstruktivan pristup pri pronalaenju kompromisa i prilagoavanju.

  Agresivna strategija predvia i pokuava da oblikuje pravac javnih odluka i kakav e ishod kampanje biti. Ovaj prilaz omoguava organizaciji da postane vodei zastupnik promene.

 • Odnos izbora i trokova sa

  napredovanjem problema

  Michael Regester & Judy Larkin

  Risk Issues and Crisis Management: A Casebook of Best Practice

 • Studija sluaja

  Monsanto

 • Krizni plan

  Kontigentno planiranje i krizni plan su kao

  polisa osiguranja nadate se da vam nikada

  nee zatrebati, ali ukoliko zatrebaju, voleli

  biste da to bude najbolja mogua opcija

 • Kontigentno planiranje

  Kontigentni dogaaj je dogaaj koji se moe

  desiti, ali se generalno ne oekuje zbog male

  verovatnoe

  Kontigentno planiranje predstavlja proces

  planiranja scenarija u sluaju kontigentnih

  dogaaja

  Plan B, Scenario najgoreg sluaja, rezervno

  planiranje

 • Upravljanje rizikom Upravljanje rizikom je proces identifikacije, analize,

  kontrole i izvetavanja o rizicima. Project Management Practitioner's Handbook - Ralph L. Kleim and Irwin S. Ludin

  Upravljanje rizikom je proces identifikacije, ocene i odreivanja prioriteta rizika koju prati koordinisana i ekonomina primena resursa da bi se minimizirala, pratila i kontrolisala mogunosti i uticaj nepoeljnih dogaaja (rizika).

  Douglas Hubbard "The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It" pg. 46, John Wiley & Sons, 2009

  Rizik u ovom kontekstu je nepoeljni sluajni dogaaj koji moe uticati na nepoeljni izlaz nekog poduhvata.

  Rizik = F (Verovatnoa ostvarivanja, uticaj na poduhvat)

 • Teorija

  Identifikacija rizika

  Procena rizika

  Bavljenje rizicima

  Praenje rizika

 • Identifikacija rizika

  Prikupljanje podataka o prolim dogaajima

  Pretraga interneta (vrsta delatnosti + disaster)

 • Vrste rizika Finansijski rizici (nepredvieni trokovi, promena kursa i

  cena aktivnosti dogaaja, pronevere, kazne, kanjenja u naplati)

  Pravni rizici (sporovi izmeu organizatora i klijenata, kooperanata, posetilaca, gubitak dozvola, kazne)

  Tehnoloki rizici (pouzdanost tehnikih sistema)

  Rizici vezani za organizaciju (konflikti, nedostatak koordinacije)

  Rizici vezani za sigurnost (upravljanje masama)

  Rizici vezani za okruenje (prirodne nepogode, promene okruenja)

  ....

  Lin Van der Wagen, Brenda Carlos Event Management.

 • Vrste rizika (2)

  Rizici (Svi nepoeljni dogaaji)

  Hazardi (rizici vezani za zdravlje i sigurnost)

  Tipa A (Postoji vrlo verovatan rizik smrti, teke povrede ili bolesti)

  Tipa B (nije verovatan rizik smrti, teke ozlede ili bolesti ali je mogu, vrlo verovatne umerene povrede ili bolesti)

  Tipa C (rizici ozbiljne ili umerene povrede ili boleste nisu verovatni, ali su mogui)

 • Hazardi

  Nemojte izmiljati toplu vodu, nemojte

  zanemarivati:

  Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

  http://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_det

  alji.asp?Id=302&t=Z

  Zakon o radu Republike Srbije (deo VII, lanovi

  80-103) www.parlament.gov.rs

  OSHA Pravila, regulacije i broure

  www.osha.gov

  Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.pdfhttp://www.parlament.gov.rs/content/lat/akta/akta_detalji.asp?Id=302&t=ZZakon o radu.pdfhttp://www.osha.gov/
 • OSHA www.osha.gov

 • OSHA www.osha.gov

  Regulative

  Uputstva

  Plakati

  OSHA Eksplozivi - regulacija.htmOSHA Vatromet - brosura.PDFOSHA Vatromet - poster.PDF
 • Tipovi kriznih sitacija

  Bioloke katastrofe Gubitak podataka

  Pomraenja Hitne medicinske intervencije

  Promena lokacije prostora Merderi i akvizicije

  Javni nemiri Lo publicitet

  Otkazi IKT opreme Gubitak energije

  Kompjuterski virusi Smanjenje radne snage

  Kompjutersko hakovanje Sindrom "bolesne zgrade" (zdravlje radnika ugroeno u 30% novih poslovnih zgrada)

  Problemi u isporukama Kadrovski problemi

 • Tipovi kriznih sitacija (2)

  Zemljotresi Planiranje nasleivanja

  Udar groma Tornado

  Prirodne katastrofe Propusti transporta

  Industrijska pijunaza Nedozvoljeni pristup krugu preduzea

  Poar Bioterorizam

  Poplave Kriminal belih okovratnika

  Uragani Zimske meave

  Radniki trajkovi Nasilje na radnom mestu

  Problemi sa zakonom

 • Faktori kriznih situacija - Fink1. Fokus udara

  2. Vreme

  3. Trajanje

  4. Delovanje na poslovanje

  5. teta na poslovnim prostorijama

  6. teta po reputaciju

  7. Povrede i smrt zaposlenih

  8. teta naneta linoj imovini

  9. Efekat i teta socijalne strukture

  10. Simultani stresori

 • Alat za procenu uticaja na ljude The Human Impact Assessment Tool (HIAT)

  Alat za procenu koji moe da omogui planerima da razmiljaju o drutenim i emotivnim posledicama po zaposlene.

  Ovo nije statistiki instrument niti egzaktno, nauno zasnovano merilo, ve pre kratka procena potencijalnog efekta.

  Koristei ovaj alat, ocenite svaki od pretnodnih faktora ocenama od 0 do 10, pri emu je 10 najvia ocena.

  Ukupan skor koji premauje 50 trebalo bi posmatrati kao dogaajem koji moe izazvati znaajan stres za zaposlene, to zahteva razvijanje strategija intervencije.

 • 1. Fokus udara

  Deo zgrade

  Ukoliko je deo radnog okruenja ugroen incidentom koji

  naruava redovno poslovanje, to moe imati za posledicu

  zatvaranje samo tog dela poslovnih operacija.

  Aktivnosti u ostalim delovima, odnosno odeljenjima,

  mogu nastaviti da se odvijaju neometano ili dogaaj moe

  uticati i na njih.

  Ako treba da doe do premetanja osoblja, treba proceniti

  koliki e uticaj ovo izvriti na njih, njihove porodice kao i

  odeljenje ili oblast rada u koje e transfer biti izvren.

 • 1. Fokus udara

  Cela zgrada

  Treba dati odgovor na ista pitanja kao i u prethodnom

  sluaju.

  Potpuno zatvaranje poslovanja je najee znatno

  dramatiniji dogaaj, koji zahteva vii nivo angaovanja.

  Primarni fokus je na tome da se radne operacije ponovo

  pokrenu.

  Ako su ljudi udaljeni sa posla, to moe rezultovati

  problemima transporta, nainom plaanja za vreme za

  koje se ne radi, itd.

 • 1. Fokus udara

  Lokalna oblast/regija

  Razmatrati sve prethodno navedene faktore

  Treba ukljuiti dodatni kritini faktor kod incidenata ovih

  razmera, a to su porodice zaposlenih

  inioci kao to su proglaena stanja uzbune, policijski

  as, medijska pokrivenost, Crveni Krst, politiari itd.

  mogu nenamerno da uveaju emotivnu traumu

  Posebno ugroene pojedine komunalne profesije

  (vatrogasci, lekari, policija

 • 2. Vreme

  Iznenadno prema predvienom

  Npr. uragan praem poplavom najavljen nekoliko

  dana unapred/ zemljotres srednje snage koji je

  udario bez najave

  Isti broj rtava i priblino ista materijalna teta

 • 3. Trajanje Dugotrajan / ogranien

  Uragan moemo posmatrati kao dugotrajan dogaaj sa pred-udarnom, udarnom i post-udarnom fazom. Premda su ljudi moda imali priliku da se pripreme za uragan osiguravanjem domova, evakuacijom, spremanjem zaliha i okupljanjem lanova porodice, dogaaj se smatra dugotrajnim u smislu da nema jasno okonanje. ak i nakon to je uragan proao, poplave mogu da potraju jo neko vreme, dalje pustoei i nanosei dalju tetu.

  Zemljotres, sa druge strane, premda je u poetku bio mnogo emotivno razorniji i uneo veu pometnju usled toga to je bio neoekivan, okonan je (ogranien) i ljudi i organizacije mogu odmah da ocene tetu i ponu da pribavljaju potrebne resurse.

  Sama injenica da se incident smatra okonanim ili ogranienim ne znai da su i emotivni problemi okonani.

  Zapravo, u mnogim sluajevima, emotivni ok se proivljava tek nakon to je dogaaj zavren.

 • 4. Delovanje na poslovanje

  Da li se poslovanje potpuno prekida, ili se

  Radi o poremeaju sa kojim se moe

  rukovati?

  Da li dolazi do uticaja na kljune, pomone ili

  sve funkcije organizacije?

 • 5. teta na poslovnim prostorijama

  Koliko vremena je potrebno da se teta

  popravi

  Koliko novca je potrebno da se teta popravi

 • 6. teta po reputaciju

  Koje su grupe javnosti pogoene

  U kojoj meri se organizacija procenjuje kao

  krivac

  Da li incident smanjuje poverenje u

  organizaciju, iako nije krivac?

 • 7. Povrede i smrt zaposlenih

  Najbitniji faktor krizne situacije

  Samo u odreenim delatnostima (policija,

  vojska, neke komunalne slube) ovaj faktor

  ne uzrokuje zanemarivanja prekida poslovanja

 • 8. tete na linoj imovini zaposlenih

  Firme se fokusiraju na ponovno pokretanje

  poslovanja, to je najee realizovano u

  relativno kratkom vremenskom roku.

  Meutim u situaciji zemljotresa npr, mnogi

  zaposleni nastavili su da trpe posledice na

  linom polju tokom daleko dueg perioda

 • 9: Efekat i teta u drutvenoj strukturi

  Incident moe uzrokovati tete u drutvenoj

  strukturi

  Porodice povreenih / oteenih incidentom

  Sama lokalna privreda moe da trpi probleme

  zbog odliva kadrova i unitenja infrastrukture

 • Simultani stres

  Bilo da se radi o ljudima ili radnim organizacijama,

  stres se smatra kumulativnim.

  Problemi kao to su tretman zaposlenih, finansijska

  stabilnost, nedavne demografske promene, itd.,

  smatraju se simultanim stresorima.

  Ukoliko je organizacija pod znatnim stresom i

  potom je pogoena krizom, to moe rezultovati

  snanijom reakcijom od strane osoblja ili

  pogoranjem stresora koji su prethdili incidentu.

 • HIAT PRIMER Teroristiki napad

  11 septembar

  Ljudski

  faktor I

  Ljudski

  faktor II

  Prirodne

  katastrofe

  Promene

  organizacije

  Oteenja

  infrastrukture

  Taka udara 8

  Vreme 10

  Trajanje 10

  Delovanje na poslovanje 10

  teta na poslovnim

  prostorijama

  10

  teta po reputaciju 7

  Povrede I smrt zaposlenih 1

  teta naneta linoj imovini 2

  Efekat i teta socijalne

  structure

  7

  Simultani stresori 5

  Krajnji rezultat 70

 • HIAT

  Predmet HIAT-a je finansijska institucija koja se u

  velikoj meri oslanja na tehnologiju i ima filijale

  irom zemlje. Oko 850 zaposlenih locirano je u

  poslovnoj centrali, dok je preostalih 350 u

  satelitskim odeljenjima. Za svrhe ove vebe,

  simultani stresori su ocenjeni srednjom ocenom 5.

  Takoe, ova organizacija locirana je na Menhetnu,

  priblino dve ulice od Take udara.

 • Taka udara - ocenjena je sa 8, ceo grad i zapravo region, bili su pod uticajem ovog dogaaja. Meutim, za dan ili dva poslovanje je moglo da se premesti na udaljene lokacije ili u filijale.

  Vreme ocenjeno je sa 10, jer se napad dogodio bez ikakvog upozorenja, ime nije dato vreme za pripremu, organizovanje niti odgovor.

  Trajanje mada je incident okonan za nekoliko sati, smatran je nestabilnim, i bila je izraena zabrinutost zbog mogue eskalacije daljih dogaaja, kvaliteta vazduha, itd. Stoga, ovaj dogaaj je smatran dugotrajnim i neokonanim, to je rezultovalo ocenom 10.

  Efekat na poslovanje dolo je momentalnog gaenja poslovanja i osoblje je odmah evakuisano. Mada su podaci bili sauvani i sistemi bili u funkciji u roku od 24 do 48 asova, ovo je bio znatan udar na poslovanje, stoga je skor 10.

  teta na imovini zaposleni nisu mogli da se vrate u zgradu narednih nedelju dana, i poslovanje je moralo da bude premeteno na druge lokacije. Kancelarije su morale da budu oiene od posledica ruevina. U kancelarijama zgrade nije bilo strukturnih oteenja, meutim ulice i podruje okruga je bilo prilino pogoeno. Ovaj faktor je ocenjen sa 10.

 • Uticaji i teta naneta osoblju- kako nije bilo mrtvih i povreenih meu zaposlenima, isti su momentalno evakuisani i bili su svedoci traume na ulicama. U tom momentu nije postojao zapisnik sa ukupnim brojem osoblja. Isto tako bitno je rei da neko ne mora biti rtva dogaaja, da bi doiveo traumu. Faktor je ocenjen sa 7.

  Naruena reputacija - iako nije greka rada u organizaciji, ovaj dogaaj moe imati uticaja na reputaciju. Ipak je ocenjen je sa 1 zbog ozbiljnosti incidenta

  teta i uticaj na prebivalite zaposlenih- oni koji su iveli ba u epicentru dogaaja nisu mogli odmah da se vrate svojim kuama, tako da je ovo ocenjeno sa 2.

  Uticaj i povrede socijalne strukture- postojao je veliki uticaj na komunalne sisteme, saobraaj, komunikaciju itd. Dodatno dok je nekoliko zaposlenih u kompaniji povreeno, znalo se sa mnoge druge iz zajednice ili sa drugih radnih mesta koji su takoe usmreni ili ozbiljno povreeni. Dalje, mnogi su bili svedoci dogaaja kao i neposrednih posledica. Ocenjeno je sa 7.

  Krajnji rezultat od 70 ukazuje na znaajan uticaj na zaposlene.

 • HIAT analiza pucnjava na radnom

  mestu Bivi zaposleni koji je sa razlogom otputen tri meseca ranije, uao je u zgradu i

  nasumino pucao na sve zaposlene. Dok je punio pitolj, oboren je na zemlju od strane nekoliko zaposlenih dok policija nije stigla. Kompanija se prostire na tri sprata i incident se desio na odreenom mestu jednog sprata. Zaposleni na druga dva sprata nisu znali ta se desilo sve nije bilo gotovo i dok policija nije pretresla celu zgradu. Mnogi zaposleni na spratu gde se odigrao incident bili su evakuisani iz zgrade i nije postojao organizovan sistem kojim bi se pratilo kretanje i broj zaposlenih i posetilaca.

  Incident se zavrio za 20 minuta, ali je ostavio trajne posledice za sobom. Dva radnika su teko ranjena, a tri lake povreena. Policija i dalje istrauje. Ljudi se sasluavaju. Mediji su prisutni i prilino nametljivi. Osim toga, prostor se zatvara do daljnjeg.

  Zbog incidenta je rad odmah obustavljen na najmanje nedelju dana, ipak, postojala je mogunost da se poslovi prebace na druga mesta. Nakon prve nedelje osnovnom osoblju je dozvoljen rad u zgradi.

  Na recepciji prijavnica je pokazala da je u zgradi bilo 28 posetilaca tokom incidenta. Simultani stresori su u ovom sluaju ocenjeni sa 5.

 • Samostalan rad procena HIAT

 • HIAT analiza pucnjava na radnom

  mestu ocena autora Ljudski

  faktor I

  Ljudski

  faktor II

  Prirodne

  katastrofe

  Promene

  organizacije

  Oteenja

  infrastrukture

  Taka udara 5

  Vreme 10

  Trajanje 6

  Delovanje na poslovanje 8

  teta na poslovnim

  prostorijama

  10

  teta po reputaciju 10

  Povrede i smrt zaposlenih 7

  teta naneta linoj imovini 0

  Efekat i teta socijalne

  strukture

  1

  Simultani stresori 5

  Krajnji rezultat 62

 • Klasifikacija kriznih sitacija Steven

  FinkDela prirode Dela ljudske ruke I i II

  Poplave Poari Tornado tetni materijali Uragani Eksplozije

  Zemljotresi Sabotae umski poari Uznemiravanje pojedinaca Oluje/meave Nasilje

  Drugo Javni neredi Pretnja bombama Teroristiki napadi

  Poremeaji infrastrukture Poremeaji u organizaciji Opti gubitak struje Nezainteresovanost

  Kvar na kanalizacionom sistemu Reorganizacija Kvarovi na telekomunikacijama Tranja/ponuda

  Krupni tehnoloki problemi Promena lokacije trajk/blokada Reforma propisa i benefita

 • Finkova klasifikacija kriznih situacija

  Prirodne katastrofe i infrastruktura

  Kadrovi ne moraju da okrive organizaciju

  Postoji mogunost stvaranja pozitivnog stava

  kod zaposlenih u sluaju pravovremene

  reakcije

  Osiguranje spreava znaajne finansijske

  potrese

 • Finkova klasifikacija kriznih situacija -

  Ljudski faktor I (jedan izvrilac)

  in nasilja ili neprijateljstva izvrenog od strane pojedinca delo protiv organizacije,

  njenih zaposlenih ili

  njenog vlasnitva

  Ljudi najee sagledaju delo prirode kao takvo, i reakcija je najee tuga, pitanja, fatalizam ili itd. Tokom incidenta koje ukljuuje ljudski faktor I prisutne su skoro sve navedene reakcije. Takoe one mogu biti praenje ljutnjom, nemirom, zabrinutou za sigurnost, zatitu itd.

 • Finkova klasifikacija kriznih situacija -

  Ljudski faktor II (organizovana grupa)

  Nasilje ili neprijateljstvo izvreno od strane

  organizovane grupe kao u sluaju

  teroristikog napada, napada bande ili

  nasilnog protesta

  Tendencije ka ksenofobiji(strah od stranaca),

  poveanja zabrinutosti. Sve ovo rezultira

  menjanjem kulture

 • Finkova klasifikacija kriznih situacija

  Organizacione promene

  Dok je ovde izostala povreda i smrt zaposlenog na radnom mestu, sigurno moe doi do poremeaja u radu, nastavku poslovanja istovremeno emotivnom i socijalnom uticaju.

  esto kroz organizaciju prolaze glasine pre stvarnog dogaaja.

  Ove glasine koje mogu da ine jezgro stvarnosti esto stvaraju veu zabrinutost i nervozu nego umanjenje bola.

  Naalost postoji jedan tip promena koji je iroko rasprostranjen i uzrokuje ogromni organizacioni poremeaj -otputanje dela radne snage.

 • Procena rizika Rizik = Funkcija (Verovatnoa ostvarivanja, posledice i

  uticaj na organizaciju)

  RGIB eklista

  Posledice/verovatnoa A B C D E

  A Katastrofalne Visok Visok Visok Visok Visok

  B Kritine Visok Visok Visok Srednji Nizak

  C Marginalne Visok Srednji Srednji Nizak Nizak

  D Malo znaajne Srednji Nizak Nizak Nizak Nizak

 • Procena rizika

  Verovatnoe dogaaja

  A Deava se svakodnevno

  B Deava se na esto

  C Desi se s vremena na vreme

  D Deava se vrlo retko

  E Veoma je mala verovatnoa deavanja

 • RGIB EKLISTA

  Potencijalni riziciDatum

  provere

  Koji su

  problemi

  uoeni

  Verovatnoa

  (A,B,C,D,E)

  Uticaj

  (A,B,C,D)

  Rizik (Visok,

  Srednji,

  Nizak)

  Ko e da rei

  problem

  Kada e

  problem biti

  reen

  Zavreno (potpis

  odgovornog lica)

  1. Da li postoje potrebne dozvole?

  2. Da li je mogue da se u to vreme

  zaustavi saobraaj?

  3. Da li treba nabavljati specijalne

  dozvole za saobraaj?

  ...

 • RGIB - like EKLISTA primer

 • Procena rizika - kvantitativni pristup

  teta /

  Verovatnoa 50% 25% 10% 5% 2% 1% 0,10%

  100% 50,00% 25,00% 10,00% 5,00% 2,00% 1,00% 0,10%

  50% 25,00% 12,50% 5,00% 2,50% 1,00% 0,50% 0,05%

  25% 12,50% 6,25% 2,50% 1,25% 0,50% 0,25% 0,03%

  10% 5,00% 2,50% 1,00% 0,50% 0,20% 0,10% 0,01%

  5% 2,50% 1,25% 0,50% 0,25% 0,10% 0,05% 0,01%

  2% 1,00% 0,50% 0,20% 0,10% 0,04% 0,02% 0,0020%

  1% 0,50% 0,25% 0,10% 0,05% 0,02% 0,01% 0,0010%

  0,10% 0,05% 0,03% 0,01% 0,01% 0,0020% 0,0010% 0,0001%

 • Finkova klasifikacija krize

  U knjizi Upravljanje krizom: Planiranje onog to je neizbeno, Steven Fink opisuje odakle potiu uticaji krize postavljajui pet pitanja i subjektivno ih rangirajui na skali od 1-10

  (1-predstavlja slabu verovatnou pojave uticaja, 10-sa druge strane veoma visoku verovatnou uticaja).

  Svakom incidentu koji se ocenjuje se daje rang od 1-50, koji e dalje biti podeljen sa 5 zbog rezultata uticaja krize (CIV), koji se prikazju na vertikalnoj osi mree za prikazivanje krizne situacije.

 • Finkova klasifikacija krize - faktori

  Da li se kriza moe pojaati i ako moe, kojom brzinom?

  Koliku panju privlai kriza, kada su u pitanju medjii, regulativne agencije i potroai?

  Koliko to utie na upravljanje?

  Da li je kompanija rtva ili uzrok krize?

  Koliku tetu to moe naneti u krajnjoj liniji (kako god da je ona definisana uopte)?

 • Finkova mrea za prikazivanje krizne

  situacije

 • Bavljenje rizicima

  Obezbeenje rezervnih tehnikih opcija

  Obezbeenje rezervnih uesnika

  Nabavka dozvola za rad

  Izjave uesnika (waivers)

  Osiguranje imovine i lica

  Fiziko i tehniko obezbeenje imovine i lica

  Event_Waiver.pdf
 • Bavljenje rizicima reavanje

  problema rizika

  Eliminacija rizika

  Zamena rizika

  Izolacija rizika

  Tehnika reenja za smanjenje/eliminaciju

  Administrativna reenja za

  smanjenje/eliminaciju

  Korienje line zatitne opreme

 • Bavljenje rizicima

  Pouzdanost sistema

  Pouzdanost rednih sistema

  Pouzdanost paralelnih sistema

  Pouzdanost redno-paralelenih sistema

  Pouzdanost ne redno-paralelnih sistema

 • Pouzdanost rednih sistema

  Pouzdanost sistema = Ra*Rb

  Ra = 0.9, Rb = 0.8

  Pouzdanost sistema = 0.72

  Ili preko failure rate

  Pouzdanost sistema = e-1.5t*e-2t

 • Pouzdanost paralelnih sistema

  Pouzdanost sistema =

  1-(1-Ra)*(1-Rb)

  Ra = 0.9, Rb = 0.8

  Pouzdanost sistema = 0.98

  Ili preko failure rate

  Pouzdanost sistema = 1-(1-e-1.5t)*(1-e-2t)

 • Pouzdanost redno - paralelnih sistema

  Pouzdanost sistema =

  (1-(1-Ra*Rb*(1-(1-Rc)*(1-Rd)))*(1-Re*Rf*Rg))*Rh

  Ra = 0.9, Rb = 0.8, Rc = 0.7, Rd = 0.8, Re =

  0.9, Rf = 0.5, Rg = 0.6, Rh = 0.9,

  Pouzdanost sistema = 0.68765760000000010,764064

 • Pouzdanost ne redno- paralelnih

  sistema

  Pouzdanost sistema = - Ra*Rb*Rc*Re*Rf +

  Ra*Rb*Rc*Rd*Re*Rf + Ra*Rd*Rf + Rb*Re*Rf -

  Ra*Rb*Rd*Re*Rf + Ra*Rc*Re*Rf -

  Ra*Rc*Rd*Re*Rf

  http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/FaultTolerantS

  ystems/simulator/NonSerPar/nsnpframe.html

  http://www.ecs.umass.edu/ece/koren/FaultTolerantSystems/simulator/NonSerPar/nsnpframe.html
 • Pouzdanost rednih sistema - kalkulator

 • Praenje rizika

  Dodeljivanje odgovornosti osoblju za

  praenje rizika po:

  Procesu

  Teritoriji

  Osobama

  Grupi rizika

  Podruju odgovornosti po drugom kriterijumu

  Izvetavanje o rizicima

 • Praenje rizika individualni izvetaji

  Individualni izvetaji o incidentima

  Forma prijave incidenta

  Bitni za menadment znanja

  Omoguiti pretraivanje i napraviti bazu

  Forma prijave incidenta.doc
 • Praenje rizika zbirni izvetaj

 • Master plan upravljanja rizicimaPrio

  ritet

  Identifi-

  kacija :

  priroda

  rizika

  Procena: Uticaj

  rizika

  Upravljanje i kontrola Kontigentno planiranje

  1 Vreme

  Kia

  ili

  velika

  vruina

  Kia e smanjiti

  poseenost i prodaju

  na mestu dogaaja,

  uzrokovati probleme

  sa dugim redovima;

  potencijalni hazardi i

  rizici vezani za

  elektrinu i drugu

  tehniku opremu

  Provera vremenske prognoze.

  Osigurati zaklon za gledaoce.

  Mora se napomenuti u

  promotivnim materijalnima.

  Hazardi od elektrinih

  kvarova mogu se izbei

  paljivim planiranjem,

  izborom izvoaa i

  sistemima kontrole i zatite.

  Zaposleni e obilaziti prostor i

  prodavati kabanice ako bude padala

  kia i hladne napitk ako budu

  prevelike vruine. Svim

  zaposlenima e se osigurati

  besplatna zatitna odea za kiu.

  Posebna grupa e se uputiti na

  nadgledanje strujnog sistema i

  rezervnog sistema napajanja.

  2 Poar i

  evakua

  cija

  Mogue jako

  ozbiljne posledice,

  ali je verovatnoa

  jako mala zbog

  prirode terena

  Napraviti plan akcije za hitne

  sluajeve. Stalno nadzirati

  PPZ opremu i koristiti

  kontrolne liste. Organizovati

  edukaciju zaposlenih .

  Ukoliko doe do poara, odmah

  uspostaviti vezu sa javnim

  slubama. Ukoliko fiksne veze ne

  rade, koristiti mobilnu mreu.

  Rasporediti osoblje po planu.

 • Ocena uspeha plana rizika

  Da li je funkcionalnost organizacije vraena

  na staro?

  Da li su gubici svedeni na minimum?

  Da li je iz krizne situacije izvuen maksimum

  znanja?