of 22/22

Click here to load reader

Konsep al-Mal Definisi harta Ciri-ciri harta Jenis-jenis harta

  • View
    564

  • Download
    43

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Konsep al-Mal Definisi harta Ciri-ciri harta Jenis-jenis harta. Oleh : Ust Razizi bin Tarmuji. Definisi Harta. Barang2 berharga spt rumah , tanah , bangunan , brg kemas dll yg dimiliki individu , syarikat atau pertubuhan (DBP) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Konsep al-Mal Definisi harta Ciri-ciri harta Jenis-jenis harta

CTU101 Prinsip-prinsip Asas Islam

Konsep al-MalDefinisi hartaCiri-ciri hartaJenis-jenis hartaOleh: Ust Razizi bin Tarmuji

razizi.uitm.edu.my

Definisi HartaBarang2 berharga spt rumah, tanah, bangunan, brg kemas dll yg dimiliki individu, syarikat atau pertubuhan (DBP)Ibn Abidin (Hanafi) sesuatu yg manusia berhajat kepadanya secara fitrah dan ia mestilah sesuatu yg boleh disimpan untuk kegunaan apabila diperlukanImam Syafie- sesuatu yg berharga dan hendaklah diganti sekiranya berlaku kerosakanAbdul Karim Zaidan- sesuatu yg boleh dimiliki atau akan dimiliki pada masa hadapan dan ianya berfaedah kepada manusiarazizi.uitm.edu.mysambAl-zarqa`- apa yg dianggap berguna dan bernilai pada pandangan masyarakat adalah hartaWahbah Zuhayli- sesuatu yg diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia samada dalam bentuk benda (`ain) atau faedah (manfaah) contohnya kenderaan, bangunan dll

razizi.uitm.edu.myKonsep Harta menurut IslamSemua harta yang ada di muka bumi adalah milik mutlak Allah. Tidak ada sesuatupun yang menjadi milik manusia secara mutlak. Manusia hanya pemegang amanah. Mereka tidak boleh mengganggu hak milik orang lain. Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang diperolehi dan dibelanjakan.Harta yang disediakan oleh Allah adalah banyak dan cukup untuk manusia. Manusia dikehendaki menggunakan harta dengan sebaik mungkin dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Tujuan diberi harta adalah untuk menguji keimanan, supaya lebih kuat berusaha. Mengakui inilah realiti kehidupan, manusia masing-masing saling perlu memerlukan antara satu sama lain. razizi.uitm.edu.myCARA/KAEDAH MEMPEROLEH HARTA Melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi atau dengan usaha sendiri seperti bekerja sendiriMelalui pensyariatan seperti pusaka, nafkah, wasiat, pembahagian harta rampasan perang, agihan zakatKontrak pemindahan seperti jualbeli, hutang piutang, mas kawin atau pemberianBantuan orang lain baik individu, masyarakat atau kerajaan seperti baitul mal dll

razizi.uitm.edu.myCARA MEMBELANJAKAN HARTA

Perbelanjaan WajibNafkah Seorang bapa bertanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Isteri, anak-anak dan ibubapa mereka.Zakat Kewajipan setiap muslim untuk membayar zakat sama ada zakat harta benda atau zakat fitrah.Infaq wajib derma yang disyaratkan oleh kerajaan untuk membayarnya. Di Malaysia contohnya ialah membayar cukai pendapatan.

razizi.uitm.edu.mysambPerbelanjaan SunatWasiat Ialah harta yang telah dipesan oleh si mati kepada seseorang sebelum meninggal dan ia berkuatkuasa selepas ia meninggal dunia. Maksimum harta yang boleh diwasiatkan hanya 1/3 daripada keseluruhan hartanya.Wakaf sumbangan seseorang dari harta yang kekal zatnya seperti tanah, bangunan.SedeqahHibah Pemberian semasa hidupSumbangan cenderhati, hadiah, dll

razizi.uitm.edu.myLARANGAN DALAM MENCARI DAN MENGGUNAKAN HARTALarangan menimbunkan harta tanpa dilabur atau diusahakanTidak boleh memakan dan menghasilkan harta dengan jalan yang batilLarangan mengusahakan harta yang merbahayakan peribadi, umum atau kemuliaan masyarakat.Larangan terlibat dalam riba, rasuah, penipuan, penyelewengan dan lain-lain.Edisi Pelajar

razizi.uitm.edu.my88Ciri-ciri HartaHarta itu mesti wujud dan dianggap bernilai oleh manusiaHarta ialah benda yang kita boleh kuasai dan boleh memanfaatkannya secara langsung. Contohnya tanah, bangunan, rumah, kereta.Harta mestilah sesuatu yang boleh dikuasai pada masa hadapan. Contohnya ikan di sungai atau laut, mutiara di lautan, burung di udara, haiwan di dalam hutan dan lain-lain. Sesuatu yang tidak boleh dikuasai tetapi dapat dimanfaatkan seperti cahaya matahari dan udara tidak dianggap harta

razizi.uitm.edu.mysambSesuatu yang boleh dikuasai tetapi tidak cukup dimanfaatkan seperti sebiji beras, setitik air atau sebiji gula tidak dianggap sebagai harta.Harta itu dapat dijadikan harta, dapat disimpan untuk waktu tertentu, atau waktu yang lama dan boleh digunakan diwaktu memerlukan, boleh digunakan oleh sebahagian atau masyarakat umum.Harta adalah sesuatu yang halal dan dibenarkan oleh syarak Barangan haram tidak dianggap sbg harta dalam Islam atau diperoleh secara haram.

razizi.uitm.edu.myHak dan ManfaatHak- kuasa yg diiktiraf Syarak kpd seseorang utk mengurus hartanyaHak yg berkaitan harta- mas kahwin, nafkah, harta pusaka, wasiat, waqaf dll.Manfaah- sesuatu yg berfaedah kpd manusia. Dianggap sbg harta.Boleh diperoleh melalui pinjaman, sewaan, waqaf, dll.razizi.uitm.edu.myJenis-jenis hartaHarta bernilai dan tidak bernilai (Mal Mutaqawwam dan Ghair Mutaqawwam)Mal al-Manqul (harta alih ) dan mal al-Aqar (harta tak alih)Harta ada persamaan dan harta seharga ( mal al-mithly wal mal al-qimmy)Harta yg berubah bentuk asalnya dan harta yg tidak berubah bentuknya setelah digunakan (mal al-istihlaky wal mal al-isti`maly)razizi.uitm.edu.my1. Harta bernilai dan tidak bernilai (Mal Mutaqawwam dan Ghair Mutaqawwam)Harta bernilai- adalah harta yang dibenarkan oleh syarak pemilikannya, dan penggunaannya. Ia juga berguna dan bermanfaat kpd individu atau kelompok manusia.Spt emas, rumah, kereta dllHarta tidak bernilai- harta yg tidak dikuasai atau belum dimiliki spt burung di udara, ikan di laut dll.Juga bermaksud harta yang haram penggunaannya kecuali darurat.razizi.uitm.edu.mysambImpak kepada pembahagian ini ialah:Dalam masalah kontrak dan jualbeli, dari sudut sah atau tidak. Harta ghair mutaqawwam tidak boleh sama sekali dilakukan transaksi dan dibuat kontrak.Ctnya babi, arak, biawak dll.Dari segi gantirugi jika berlaku kerosakan (compensation). Semua harta yang tidak bernilai tidak diiktiraf pemilikannya. Oleh itu sesiapa yang merosakkanya tidak perlu membayar pampasan.

razizi.uitm.edu.my2. Mal al-Manqul (harta alih ) dan mal al-Aqar (harta tak alih)Harta alih adalah harta yang boleh dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya kereta.Harta tak alih ialah harta yang tidak boleh digerakkan atau dipindahkan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Contohnya tanah, bangunan.

razizi.uitm.edu.mysambKesan pembahagian:Dalam masalah syufah, hanya harta tak alih sahaja yang dibenarkan hak syufah, manakala harta alih tidak boleh disyufah.Dalam masalah wasiat, penjaga wasiat tidak boleh menjual harta tak alih kecuali dengan sebab yang tidak dapat dielakkan, seperti untuk membayar hutang orang yang di bawah jagaannya. Harta alih boleh dijual pada bila-bila masa.Seseorang yang muflis boleh dilelong hartanya untuk menebus balik hutang. Walaubagaimanapun lelongan tersebut mestilah didahului dengan harta alih, sekiranya tidak cukup barulah boleh melelong harta tak alih.

razizi.uitm.edu.my3. Harta ada persamaan dan harta seharga ( mal al-mithly wal mal al-qimmy)Harta mithly ialah harta yang mempunyai persamaan (homojenis) dengan harta lain sama ada dari segi bentuk dan nilai. Ia terbahagi kepada empat bahagian:Barang yang disukat seperti gandum dan padiBarang yang ditimbang seperti kapas dan besiBarang yang dibilang yang mempunyai bentuk yang hampir sama seperti telur, kelapaBarang yang diukur mengikut ukuran meter, ela, depa dll.Jika terdapat perbezaan antara keduanya, perbezaan itu boleh diterima oleh semua pihak.

razizi.uitm.edu.mysambHarta Qimmi ialah harta yang berlainan jenis atau jika ada persamaan ia berbeza dari segi nilai dan harga yang ketara tidak boleh diterima oleh semua pihak. Cothnya spt permaidani, batu permata, pokok.Juga bermaksud barang yang berbeza nilai krn berbeza saiz dan jenis spt buah betik yg berlainan saiz dan jenis

razizi.uitm.edu.mysambKesan Pembahagian:-Jika merosakkan harta mithly maka perlu membayar gantirugi iaitu yang serupa dengan barang yang telah dirosakkan. Harta mithly boleh menjadi harga tukaran dlm jualbeli. Harta qimiy tidak bolehJika seseorang ahli syarikat menuntut harta dibahagi sesama mereka, pembahagian tersebut boleh dibuat ke atas harta mithly sahaja. Untuk harta qimmi tidak boleh dibuat kecuali ada persetujuan ahli syarikat.

razizi.uitm.edu.my4. Harta yg berubah bentuk asalnya dan harta yg tidak berubah bentuknya setelah digunakan (mal al-istihlaky wal mal al-isti`maly)Harta istihlaki ialah harta yang habis apabila digunakan dan berubah bentuk. Contohnya minyak, makanan dan minumanHarta istikmali ialah harta yang kekal zatnya selepas digunakan. Ia boleh digunakan berkali-kali seperti pakaian, kereta, barang-barang perhiasan dll.Kesan Pembahagian:-Wakaf hanya harta istikmali sahajaTempoh khiyar aib yang berbeza antara kedua- dua jenis harta tersebut.razizi.uitm.edu.myHarta IntelekTermasuk dlm harta bermanfaat hasil keilmuan kepakaran,pengalaman dll.Tidak boleh meniru, ciplak harta intelek.

razizi.uitm.edu.myKESIMPULANHarta adalah ujian Allah. Ia merupakan perantaraan dalam kehidupan dan bukanlah segala-galanya atau menjadi matlamat utama dalam kehidupan manusia.Walaubagaimanapun tanpa harta manusia akan susah.

razizi.uitm.edu.my