KONSEP 5 P dalam PP.ppt

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONSEP 5 P dalam PP.ppt

 • KONSEP 5 PDALAM KURIKULUM BAHASA MELAYU

 • 1. Penggabungjalinan - proses menggabungkan beberapa kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran.

 • Tujuan Strategi PenggabungjalinanBeberapa kemahiran dapat dikuasai serentakMenjadikan bentuk pengajaran lebih menarik dan bermaknaMembolehkan suasana pembelajaran lebih berkesanBoleh mewujudkan pelbagai aktiviti dan melibatkan lebih ramai murid

 • Bentuk penggabungjalinan

  1. Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran ( bahasa ).Sekurang-kurangnya 2 kemahiran.

  2. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.

 • Penggabungjalinan dalam Satu Mata Pelajaran ( bahasa )1.Kemahiran mendengar2.Kemahiran bertutur3.Kemahiran membaca4.Kemahiran menulisContoh: membaca lisan menulis tatabahasa* Melibatkan sekurang-kurangnya 2 kemahiran

 • Contoh pengabungjalinan aspek kemahiran bahasa dalam P&P

  Bacaan:membaca senyapLisan:latihan kefahaman- soal jawab- latihan tatabahasa ( dilakukan secara tidak langsung)- memberi pendapatBertulis:- latihan kefahaman

 • 2.PenyerapanKonsep:-Proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilai murni, kemahiran berfikir dan kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu.

 • Bentuk Penyerapan1. Penyerapan isi mata pelajaran lain dalam mata pelajaran bahasa.

  2.Penyerapan nilai

 • Penyerapan isi mata pelajaran lain - satu strategi untuk menyerapkan isi pengetahuan daripada beberapa mata pelajaran ke dalam satu mata pelajaran lain. Contoh: Dalam PP bahasa, isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Kesihatan diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran bahasa.

 • Penyerapan Nilai:Nilai murni dan semangat kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Dalam P&P, walaupun penyerapan dilakukan secara sedar dan terancang, namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural.

 • Ada 17 nilai yang perlu diserapkan dalam P&P:

  1. Baik hati2. Berdikaribelas kasihan- bertanggungjawabbertimbang rasa - bertindak sendirimurah hati- jaya dirisaling memahami- yakin kepada diri sendirisedia memaafkan

 • 3. Hemah tinggi4. Hormat-menghormatikesopanan- hormat kpd ibu bapamengaku kesalahan- hormat kpd orang yangsendiri lebih tuaramah mesra- taat kpd raja & negara- hormat kpd hak asasi- hormat kepada undang- undang- menghargai masuah diri- dan lain-lain

 • 5. Kasih sayang 6. Keadilansayang kpd nyawa - adilsayang kpd alam - saksama sekelilingcinta kpd negaracinta kpd keamanan dan keharmonian

 • 7. Kebebasan 8. Keberaniankebebasan di sisi - berani dengan tidak undang-undang membuta tulikebebasan dalam - berani kerana benar sistem demokrasi - berani mempertahan- kan kebenaran - berani bertanggung- jawab

 • 9. Kebersihan fizikal 10. Kejujuran dan mental - amanahkebersihan diri - bercakap benarkebersihan persekiran - ikhlaspertuturan dan kela- kuan yang sopan

 • 11. Kerajinan 12. Kerjasama- cekal - persaudaraan- daya usaha - t/jawab bersama- dedikasi - gotong-royong- gigih - toleransi - tekun - kebaikan bersama - perpaduan

 • 13. Keserdahanaan 14. Kesyukuransederhana dlm mening - berterima kasih katkan kepentingan - mengenang budi diri dan orang lain - penghargaanTidak keterlaluan dalam pertuturan dan tingkah laku

 • 15. Rasional 16. Semangat bermasya- boleh membuat rakat pertimbangan - bermuafakat - boleh membuat pena- - kejiranan akulan - peka kpd isu-isu- berfikiran logik dan sosial dan masyarakat terbuka

 • 17. Semangat kewarganegaraan- berbangga menjadi rakyat malaysia- bersemangat patriotik- berusaha dan produktif

 • 3. PemulihanKoh Boh Boon (1982): Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. Ia melibatkan murid-murid yang lambat, iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Pencapaian pembelajaran murid-murid ini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya.

 • Rasional Pendidikan Pemulihani. Murid berbeza dari segi pengalaman, minat dan kebolehan. Sebab itu murid yang lemah/menghadapi masalah tertentu perlu diberi perhatian.ii. Laporan J/K Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran antaranya menetapkan:a. Kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah dalam bidang kemahiran tertentuhendaklah diberi pendidikan pemulihan secara teratur.

 • b. Kurikulum perlu diubah suai bukan sahaja untuk membolehkan murid-murid yang lemah mencapai kemahiran-kemahiran asas, bahkan untuk membolehkan murid-murid cerdas terus maju.

 • Objektif Pendidikan Pemulihan1. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang sesuai dengan mereka.2. Untuk membolehkan murid-murid mendapat layanan dan kemudahan belajar yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mental mereka.

 • 3. Untuk membolehkan murid-murid mengurangkan masalah yang dihadapi melalui bantuan guru dan pihak-pihak lain.4. Untuk membolehkan murid-murid cuba mengembangkan potensi mereka dalam pelajaran dan minat mereka ke tahap yang lebih maju.5. Untuk membolehkan murid-murid mendapat peluang yang sama dengan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti-aktiviti sosial, sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.

 • 6. Untuk membolehkan murid-murid membina, memperoleh dan mengembangkan sikap percayakan diri sendiri dan berdikari apabila berada di dalam sesuatu kumpulan atau masyarakat.7. Untuk membolehkan murid-murid meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas yang bersesuaian dengan keperluan masing-masing.

 • Prinsip P&P Pemulihan1. Membangkitkan semangat yakin diri sendiriJalin hubungan mesra g-m dan m-mBeri perhatian secara individu, berpasangan atau kumpulan yang sama taraf pencapaianLibatkan mereka dalam aktiviti kelas dengan bantuan / panduan guruBeri penghargaan jika berjaya dalam proses pemulihanWujudkan situasi untuk membolehkan mereka memahami pelajarannya.

 • 2. Melibatkan deria rasa, penglihatan dan pandangan dalam aktiviti-aktiviti pemulihanDengar, sebut dan latih tubi sebutanMeneliti dan mengaggarkan panjang pendek sesuatu perkataanMelarikan jari di bawah sesuatu huruf / perkataan yang menjadi masalah sambil menyebutnya.Membentuk sesuatu huruf /perkataan dengan bahan-bahan maujud supaya dapat menajamkan pengecamannya.

 • Menekap dan menyurih sesuatu huruf atau perkataan sambil menyebutnya.Menulis sesuatu huruf / perkataan mengikut urutan atau rentetan tatatingkat gerak kerja menulis, seperti:Menyambung titik-titik atau garis putus-putusMenyurih bentuk-bentuk huruf atau perkataan dengan kertas surihMenyalin bentuk-bentuk huruf /perkataan dari contoh yang diberi.Menulis huruf atau perkataan tanpa panduan.

 • Peringkat-peringkat Pengajaran Pembelajaran Pemulihan1. Mengenal pasti murid dan masalah pembelajaran Mengenal pasti murid : pemerhatian, rekod prestasi dan profil, ujian, latihan harian, soal jawab, temu bual dengan guru darjah, ibu bapa dll. Penentuan masalah: lisan, bacaan, tulisan, tatabahasa Senaraikan masalah-masalah tersebut.

 • Cara mengenal pasti masalah pembelajaran:Memerhati cara murid menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.Pernyataan masalah oleh murid sendiri ( melalui perbualan).Membuat tafsiran terhadap kesilapan yang kerap dilakukan ( sebutan, bacaan dan tulisan).Ujian diagnostik untuk menentukan masalah pembelajaran tertentu seseorang murid. Boleh dijalankan secara lisan atau tulisan.

 • Ciri-ciri murid yang menghadapi masalah pembelajaran:1.Lemah dalam membaca, menulis dan mengira serta kelemahan dalam daya pemikiran yang abstrak.2.Lemah dalam koordinasi pancaindera dengan pemikiran dari segi pengamatan, pendengaran dan pertuturan.3.Lemah di dalam penerimaan konsep-konsep baru, tidak boleh mengingat kembali, tidak mempunyai akan yang cerdas dan kurang pengalaman tentang alam sekeliling.

 • 4.Kurang keyakinan diri kerana dikuasai perasaan rendah diri.5.Kurang perbendaharaan kata /kosa kata menyebabkan sukar untuk membeza yang penting dengan yang tidak penting.6.Mudah tertarik dengan gangguan luar (tiada dorongan diri sendiri).7.Tidak boleh mengikuti pelajaran dalam jangka waktu yang panjang.8.Lemah dalam daya penyebutan seperti gagap, pelat dan sengau.

 • 9.Sering terjadi gangguan kesihatan menyebabkan emosi tidak stabil.10.Kurang zat makanan dan mengalamai kecacatan fizikal.11.Kurang tekun ketika membuat sesuatu kerja.12.Mempunyai pencapaian yang rendah sejak peringkat awal lagi.13.Tidak mampu membuat gambaran secara jelas.14.Gembira ketika diberi peluang belajar dengan menggunkan benda-benda maujud.

 • 2. Penentuan Punca Masalah-Faktor-faktor yang menjadi punca:i. pembelajarankaedah pengajaranbahan p&p tidak sesuaiponteng sekolahcuai dalam menjalankan aktiviti, dllii. peribadikesihatankurang perhatian keluargamasalah sosial, dll

 • iii. kecerdasan-lambat berfikir/bertindak-lekas lupa-sukar memahami sesuatu-lemah penga