of 42/42
KONE MonoSpace ® Руководство п о п р ое кти р ова н и ю Release 2.2 = = PG-01.01.01 1(42) СОДЕРЖАНИЕ: В в е д е н ие 3 О н а ст о я щ ем р у ко во дст ве 3 К а к из вл е ч ь м а ксим а л ь н у ю п о л ь з у из р у ко во дст ва 3 Д р у г ие возмож ны е инструменты п р о е кт ир о ва н ия 3 П р о е кт KONE MonoSpace ® 4 П р е им у щ е ст ва KONE MonoSpace ® 4 Осн о вн ы е п р е им у щ е ст ва 4 Д о л г о срочны е п р е им ущ е ст ва 4 В ы г о ды дл я з а ка з ч ика 4 П р о е к т ир о в а н ие к о мф ортности 5 В во дн а я ч а ст ь 5 Об щ ие р е ко м е н да ц ии п о сиг н а л из а ц ии 5 С иг н а л из а ц ия н а э т а ж а х 5 П о з иц ио н н ы е ин дика т о р ы н а э т а ж е 5 С т р е л ки н а п р а вл е н ия 5 Г о н г и све т ил ь н ик 5 С ве т о во й ин дика т о р п р ин я т ия вы з о ва 5 С иг н а л из а ц ия в ка б ин е 6 П а н е л ь у п р а вл е н ия в ка б ин е 6 И н т е р ко м , а ва р ий н а я сиг н а л из а ц ия и дист а н ц ио н н а я сист е м а м о н ит о р ин г а 6 С ист е м ы сиг н а л из а ц ии и дист а н ц ио н н а я сист е м а м о н ит о р ин г а 6 В о з м о ж н о ст и KoneXion TM 6 И сп о л ь з о ва н ие сист е м ы ин т е р ко м 9 Д ве р и 9 К о м ф о р т н о ст ь и б е з о п а сн о ст ь две р е й 9 Б е з о п а сн о ст ь л иф тов 9 П р а вил а и ст а н да р т ы п о л иф там 9 И н сп е кц ия л иф та 10 П р о е к т ир о в а н ие строительной ч а ст и 11 П р е дисл о вие 11 Оп р е де л е н ие т е р м ин о в 11 Ш а х т ы 11 П л а н и т а б л иц ы р а з м е р о в 11 Р а з м е р ы ш а х т ы л иф та 13 П р ин ц ип ы измерений 13 Д о п у ски в ч е р т е ж а х и т а б л иц а х р а з м е р о в 18

KONE MonoSpace Release 2 - neironlift.runeironlift.ru/d/97334/d/rukovodstvo_po_proektirovaniyu_(versiya_2... · KONE MonoSpace® Release 2.2 PG-01.01.01 4(42) KONE MONOSPACE®. KONE

 • View
  352

 • Download
  15

Embed Size (px)

Text of KONE MonoSpace Release 2 -...

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 1(42)

  : 3 3 3 3 KONE MonoSpace 4 KONE MonoSpace 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 , 6 6 KoneXionTM 6 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 13 13 18

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 2(42)

  18 19 23 25 26 26 26 26 26 27 27 27 V3F 27 28 , 28 , , ( ) 28 28 28 28 29 29 29 29 29 HVAC 31 31 31 31 31 31 31 [320-630 , 0,63 /], [320-1000 , 1,0 /], [630-1000 , 1,6 /] 33 38 40 42

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 3(42)

  , . , , . , , , . . , , . , . KONE , . , , , , , , , .., ( , , , ) , . , , . , . , , . , , KONE.

  . . , . . , . , , , . , , . , , , . , KONE . KONE , . . : .

  , . .

  ..

  KONE , , . , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 4(42)

  KONE MONOSPACE KONE MonoSpace , , KONE EcoDisc, . EcoDisc , . EcoDisc , , KONE V3F. . , KONE MonoSpace , . KONE MONOSPACE

  . , .

  , , .

  KONE MonoSpace. .

  EcoDisc , . .

  KONE MonoSpace .

  .

  .

  EcoDisc . KONE MonoSpace .

  EcoDisc .

  , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 5(42)

  , , , , . , , , . , , . . , , - . , (.. , ). , , . , , ( ), , , . . , . , , . , . , :

  , .

  , , , , . .

  , , , . . . . , . , , , .. , -, , . , , . , , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 6(42)

  ( ) , . : , . : ( , , ..) , , . , . , ( ), . , , , ( , ). . , . , 200 000 , . , , . , , . , -, . .

  , . KONE, 95/16/. KoneXionTM , , , KONE, , , - 24- . . , . , , . KONE , KoneXionTM, . , . , KoneXionTM, , . , . KoneXionTM KONE, . , . , KONE , 24- KONE, . KONE KoneXionTM, . KONEXIONTM KONE KoneXionTM :

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 7(42)

  , KoneXionTM KONE. . , . . . , , . KoneXionTM DataLink . . , . . . , KONE. . . , . , , , . , , .

  KoneXionTM KoneXionTM . , . KONE. , , . , . . . KONE . , , :

  .

  . .

  :

  ( ).

  .

  . , , :

  .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 8(42)

  , . , . , , . . , . , , , . - , . . , . , , . . , , , . . . : . , . , , . , . , . .

  .

  . .

  , , , . , . . , , , . . . , time-out. . . . . . , , . 1 . , 4- . 40,75 2, 600 , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 9(42)

  , , . KONE. . , , , , KONE. . , , - , . , . , . , , , . .

  , ( ) , . , . , . , . (COL) , . . , 4.5 , . . , , . , . ISO 4190, , , , .. ISO 4190 , ( ). ISO 4190, 1000 . . / . , , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 10(42)

  , , . . , , CEN: EN 81-1 ( ) . EN 81-1 , . EN 81-1 . , ISO , EN 81-1 . , . KONE MonoSpace, EN 81-1. EN81/70. , (.5.1). , , 1500 1500 . . (.5.3). , , . . , , , , , . , .

  , . . , .. , . , - , . . KONE , . , , , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 11(42)

  - , . . - . , , . , , - , , /. , . , . , .

  - : . :

  ,

  . 2- 3- .

  , . .. . :

  , (. )

  (. )

  ( ) KONE MonoSpace , . , , . , . , - . :

  , ( , ) D-MAP;

  , , W-MAP ( W-MAP, . )

  D-MAP W-MAP KONE MonoSpace. W-MAP REI. , , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 12(42)

  D-MAP

  -1

  -1

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 13(42)

  W-MAP W-MAP, .

  , , KONE MonoSpace. ISO , , . , ISO . , , . , . , . , , , . . , , .

  W-MAP W-MAP , .

  ISO (4190-1) 1989 . . , . ISO, , 3 ; , . ISO , 0/ +20 20 : 1 . 50 . , .. , , , , . , . , . , ISO. .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 14(42)

  -1

  12060

  12060

  W-MAP,

  LR= W-MAP , 1.

  +10

  W-MAP ,

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 15(42)

  -1

  12060

  12060

  W-MAP,

  LR= W-MAP , 1.

  10

  W-MAP ,

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 16(42)

  -1

  12060

  W-MAP

  W-MAP

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 17(42)

  -1

  12060

  W-MAP

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 18(42)

  . 25 . :

  , . 25-28 /2, 150 . , KONE. ( 25 /2). . , . , 150 .

  150 , . KONE MonoSpace . , . . , .

  .

  :

  . .

  , KONE, .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 19(42)

  ( ) , , . BB DD , . , . , . 3 :

  - , . - - . -

  - Q BB DD (0.63-1.0/) (1.6 /)

  320 750 1100 - 320 900 1000 - 400 800 1200 - 400 950 1100 - 450 1000 1200 - 480 1000 1250 - 480 950 1300 - 630 1100 1400 800 1350 1400 900 1400 1500

  1000 1100 2100 1000 1600 1400

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 20(42)

  : - ( )

  BBxDD

  LL ( )

  - A ( )

  - B ( )

  - C ( )

  - D ( )

  - E ( )

  - F ( )

  320 750x1100 - .

  700 21 - 36 11 6 1

  320 900x1000 - .

  700 21 - 36 11 6 1

  400 800x1200 - .

  700 / 24 - 40 12 7 1

  400 9501100 - .

  700/800 / 24 - 40 12 7 1

  450 10001200 - .

  800 / 25 - 41 12 7 1

  450 10001200 - .

  900 / 25 - 41 12 7 1

  480 10001250 - .

  800 / 26 - 42 13 8 1

  480 10001250 - .

  900 / 26 - 42 13 8 1

  480 9501300 - .

  800 / 26 - 42 13 8 1

  480 9501300 - .

  900 / 26 - 42 13 8 1

  630 11001400 - .

  800/900 / 31 62 50 15 9 1

  630 11001400 -

  800 / 31 62 50 16 9 1

  630 11001400 -

  900 / 31 62 50 16 9 1

  800 13501400 -

  800/900 37 74 59 19 11 1

  900 14001500 -

  800/900 40 80 59 19 12 1

  900 14001500 -

  800/900 40 80 62 20 12 1

  900 14001500 - .

  800 40 80 62 20 12 1

  900 14001500 - .

  900 40 80 62 20 12 1

  1000 11002100 -

  800 / 41 82 63 21 13 1

  1000 11002100 -

  900 / 41 82 61 20 13 1

  1000 11002100 -

  1000 / 41 82 61 20 13 1

  1000 11002100 - .

  800 / 41 82 62 20 13 1

  1000 11002100 - .

  900 / 41 82 62 20 13 1

  1000 11002100 - .

  1000 41 82 63 21 13 1

  1000 16001400 -

  900/1000 41 82 63 21 13 1

  1000 16001400 -

  1100 41 82 63 21 13 1

  630 R6 , R1 0.63 1.0 /.

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 21(42)

  - - , .

  DD :

  DD DD DD

  BB 10001280 12901530 15402100

  750800

  850...1100 1150...1250 1300...1600

  : 1.6 / 950 , . : 1.6 / . : .

  , , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 22(42)

  : - ( )

  BBxDD

  LL ( )

  - A ( )

  - B ( )

  - C ( )

  - D ( )

  - E ( )

  - F ( )

  320 750x1100 - .

  700 21 - 36 11 12 12

  320 900x1000 - .

  700 21 - 36 11 12 12

  400 800x1200 - .

  700 / 24 - 40 12 13 13

  400 9501100 - .

  700/800 / 24 - 40 12 13 13

  450 10001200 - .

  800 / 25 - 41 12 13 13

  450 10001200 - .

  900 / 25 - 41 12 13 13

  480 10001250 - .

  800 / 26 - 42 13 13 13

  480 10001250 - .

  900 / 26 - 42 13 13 13

  480 9501300 - .

  800 / 26 - 42 13 13 13

  480 9501300 - .

  900 / 26 - 42 13 13 13

  630 11001400 - .

  800/900 / 31 62 50 15 15 15

  630 11001400 -

  800 / 31 62 50 16 15 15

  630 11001400 -

  900 / 31 62 50 16 15 15

  800 13501400 -

  800/900 37 74 59 19 23 23

  900 14001500 -

  800/900 40 80 59 19 23 23

  900 14001500 -

  800/900 40 80 62 20 23 23

  900 14001500 - .

  800 40 80 62 20 23 23

  900 14001500 - .

  900 40 80 62 20 23 23

  1000 11002100 -

  800 / 41 82 63 21 24 24

  1000 11002100 -

  900 / 41 82 61 20 24 24

  1000 11002100 -

  1000 / 41 82 61 20 24 24

  1000 11002100 - .

  800 / 41 82 62 20 24 24

  1000 11002100 - .

  900 / 41 82 62 20 24 24

  1000 11002100 - .

  1000 41 82 63 21 24 24

  1000 16001400 -

  900/1000 41 82 63 21 25 25

  1000 16001400 -

  1100 41 82 63 21 25 25

  : 630 R6 , R1 0.63 1.0 /.

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 23(42)

  , , (- ). , , , . , , , . . , , , . , , . , . . , . . KONE MonoSpace , , , , . , KONE . 40/22 Q, - . (40/22 ( /) Q ) , . , , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 24(42)

  , . . :

  :

  [ ]

  320 480 630 800 1000

  A 550

  B 1600

  C 2500

  D 1780 1720 1920 (1.6 /)

  1670 1920 (1.6 /)

  E 1210 1270 1350 (1.6 /)

  1350

  F 1600*

  * 1.6 /.

  - -

  [ ]

  P [ ]

  S [ ]

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 25(42)

  , , , . . 25 , . , , EN 81-1, . KONE , . , . , . AMD:

  () () . ()

  . ()

  0...110 0 50 70 80

  100

  HH+500

  HH+500 HH+500 HH+550 HH+550 HH+550

  110...170 0 50

  HH+550

  HH+550 HH+550

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 26(42)

  . , , , , , . , . , . , , : , , , . , . EcoDisc . , , .. . , , . , . . , , , , . , , .

  . , , , , , . , , , , , .. V3F . , EcoDisc . V3F . , . V3F , , , . , , , , . , , , . .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 27(42)

  , , .., . , , . :

  , . .

  . , .

  :

  ,

  (V3F) , . , . V3F . , . , EcoDisc .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 28(42)

  , , , :

  - - ()

  -

  ()

  Iekv/400V (A) (1)

  (1,0 /)

  Iekv/400V (A) (1)

  (1,6 /)

  320-480

  320

  8,9

  -

  630

  325

  10,3

  14

  800-1000

  325

  14

  21

  , .

  (1): . 10 .

  , , ( ) (BS5655):

  1 2 0.9 3

  , KONE. , , . , . . . . . , .

  , , . :

  ( ., 400 280 )

  , , ( ., 0.95 0.90 ).

  KONE. . , 5 6 2. KONE. KONE MonoSpace:

  IEC

  TN-S

  L1+L2+L3+N+PE

  TN-C-S

  L1+L2+L3+N+PE

  TT

  L1+L2+L3+N

  TN-C

  L1+L2+L3 +PEN

  IT

  L1+L2+L3

  KONE , , . , , . , , .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 29(42)

  . . () 300 . .

  . , .

  (.. , ) , . . KONE .

  / KONE. , KoneXion, . . KONE .

  KoneXion . 0,75 2 . , 100 , 1000 . , , , , , . , . . , , .

  KONE . KONE . 20,25 2, , , , , . . . ( ), V3F. . 89/336/ (EN12015, EN12016) ( 1 1996 ) , , . EN 60555-2 , . 16 . . . ( ).

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 30(42)

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 31(42)

  HVAC HVAC . KONE. , . EN-81 1% . . (95/16/) , , 1%. , , . . , :

  : +5 +40 : 95% . ( +40)

  , . . , . , , , . , , . .

  . , , , . , . . , (IEC 439-1. EN 60439-1), . , , , , . ( 6 ), , 1,4 . 200 1200 .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 32(42)

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 33(42)

  [320-630 , 0,63 /], [320-1000 , 1, 3 /], [630-1000 , 1,6 /]

  /

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 34(42)

  : : LR=LL+36050 LL= : HR=HH+22525 HH= . , (. . 25).

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 35(42)

  LR=LL+2xLA+6050 LR=LL+LA+LB+6050 HR+HA+3035 HA= (195,270,370,470)

  LL LA LA LB

  700 - 470

  800 520 470

  900 520 520

  1000 570 570

  170 220 270

  (. . ) .

  , , (. . . 25). , KONE, .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 36(42)

  200.000

  . 40 . - : 3

  (/)

  . / - - ( )

  BBxDD () LL

  () FW1 ()

  FW2 ()

  () WWxWD

  (WD1)

  LW1 ()

  LW ()

  LR ()

  1) WD ( ) . .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 37(42)

  200.000

  . 40 . - : 3

  (/)

  . / - - ( )

  BBxDD () LL

  () FW1 ()

  () WWxWD (WD1)

  LW () LR ()

  1) WD ( ) . .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 38(42)

  SH .

  Q480 Q=630 Q800

  0.63 / 1.0 /

  CH+1400 CH+1400

  CH+1400 CH+1400

  - CH+1400

  1/6 / - CH+1650 CH+1650

  PH .

  Q480 Q=630 Q800

  0.63 / 1.0 /

  1150 1150

  1150 1150

  - 1150

  1/6 / - 1350 1350

  :

  : 1500 ( 1,6 /)

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 39(42)

  :

  Q = BB = DD = CH = FW = FW1 = FW2 = FFL = HF = . . . . . 25.

  Hfmin = 400 (1.0 /). .

  HH = . . HH = CH. HR = . . . 30...31. LL = LR = LW = ( 30 ) LW = ( 30 ) PH = SH = WW = WD = R1 R6 =

  .

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 40(42)

  KONE MonoSpace . , : (simplex). , .

  - ( , , , )

  - . Frontline CAD

  MAP . ,

  .

  , , :

  , : L = ( ) , R = ( ) , = ( ) ,

  (

  )

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 41(42)

  (

  )

 • KONE MonoSpace Release 2.2 = =

  PG-01.01.01 42(42)

  : . : . :

  CR

  A 1997-10-20 B C D E F G H 2002-09-16 2.1 .

  .

  J 2003-01-21 2.1 K 2004-04-01 2.2