of 29 /29
KOŃCZYNA DOLNA Osteologia

KOŃCZYNA DOLNA - archeo.uw.edu.pl · a. talerz k. biodrowej —ala ossis ilii b. dół biodrowy —fossa iliaca c. kolec biodrowy tylni górny —spina iliaca posterior superior

 • Author
  vudien

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOŃCZYNA DOLNA - archeo.uw.edu.pl · a. talerz k. biodrowej —ala ossis ilii b. dół biodrowy...

 • KOCZYNA DOLNA

  Osteologia

 • obrcz miedniczna

  cingulum membri

  inferioris

  koczyna wolna dolna

  skeleton membri

  inferioris liberi

  SZKIELET KOCZYNY DOLNEJ SKELETON MEMBRI INFERIORIS

 • OBRCZ MIEDNICZNA CINGULUM MEMBRI INFERIORIS

  miednica pelvis:

  a. k. krzyowa os sacrum/sacrale

  b. k. guziczna os coccygis/coccyx

  c. k. miedniczna os coxae

  a

  b

  c c

 • MIEDNICA PELVIS

  a. kresa graniczna

  linea terminalis

  b. miednica wiksza

  pelvis major

  c. miednica mniejsza

  pelvis minor

  a

  b

  c

 • KO KRZYOWA OS SACRUM/SACRALE

  a. skrzyda k. krzyowej alae sacralis

  b. otwory krzyowe miedniczne (brzuszne) foramina sacralia

  pelvina (ventralia)

  c. kresy poprzeczne lineae transversae

  ba

  c

  a

 • KO KRZYOWA OS SACRUM/SACRALE

  a. wyrostek stawowy grny

  processus articularis superior

  b. powierzchnia grzbietowa

  facies dorsalis

  c. grzebie krzyowy

  porodkowy crista sacralis

  mediana

  d. rozwr krzyowy hiatus

  sacralis

  a

  b

  c

  d

 • a

  c

  KO KRZYOWA OS SACRUM/SACRALE

  a. wzgrek promontorium

  b. powierzchnia uchowata facies auricularis

 • a. podstawa k. krzyowej basis ossis sacri

  a

  KO KRZYOWA OS SACRUM/SACRALE

 • KO KRZYOWA OS SACRUM/SACRALE

  okrelanie strony:

  nie dotyczy

  pomyki:

  podstawa k. krzyowej moe by pomylona z

  dolnymi krgami ldwiowymi

 • KO KRZYOWA OS SACRUM/SACRALE

  wzrost:

  k. krzyowa zrasta si z 35 punktw kostnienia, kady

  z 5 krgw krzyowych ma 3 pierwotne punkty

  kostnienia i dodatkowe 2 elementy ebrowe. Krgi 4

  i 5 nie maj elementw ebrowych. Elementy te

  zrastaj si okoo pokwitania. Trzony krgw zrastaj

  si od tego momentu do okoo

  18-25 lat. Zrastanie rozpoczyna

  si od dolnych krgw. U

  dorosych moe doj do

  zronicia k. guzicznej z

  k. krzyow. Szczegy przy

  omawianiu wzrostu krgosupa

 • a. roek guziczny cornu coccygeum/coccygeale

  K. GUZICZNA OS COCCYGIS/COCCYX

  a

 • k. biodrowa os ilium

  k. kulszowa os ischii

  k. onowa os pubis

  KO MIEDNICZNA OS COXAE

 • KO MIEDNICZNA OS COXAE

  a. panewka acetabulum

  b. d panewki fossa acetabuli

  c. powierzchnia ksiycowata facies lunata

  d. grzebie biodrowy crista iliaca

  e. kresy poladkowe lineae gluteae

  f. trzon k. kulszowej corpus ossisischii

  g. guz kulszowy tuber ischiadicum

  h. ga grna koci onowej ramus superior ossis pubis

  i. ga dolna koci onowej ramusinferior ossis pubis

  j. ga koci kulszowej ramus ossis ischii

  k. kolec biodrowy tylni dolny spina iliaca posterior inferior g

  ha

  e2

  e3

  e1

  j

  c

  i

  d

  k b

  f

 • a. talerz k. biodrowej ala ossis ilii

  b. d biodrowy fossa iliaca

  c. kolec biodrowy tylni grny spina iliacaposterior superior

  d. wcicie kulszowe wiksze incisuraischiadica major

  e. kolec kulszowy spina ischiadica

  f. wcicie kulszowe mniejsze incisuraischiadica minor

  g. kolec biodrowy przedni grny spina iliaca anterior superior

  h. kolec biodrowy przedni dolny spina iliaca anterior inferior

  i. guzowato biodrowa tuberositas iliaca

  j. kresa ukowata linea arcuata

  k. wynioso biodrowo-onowa/biodrowo-grzebieniowa eminentiailiopubica/iliopectinea

  l. bruzda zasonowa sulcus obturatorius

  m. otwr zasoniony foramen obturatum

  n. trzon k. onowej corpus ossis pubis

  o. spojenie onowe facies symphysialis

  g

  e

  i

  h

  c

  d

  f

  m

  KO MIEDNICZNA OS COXAE

  l

  o

  a

  n

  jk

  b

 • KO MIEDNICZNA OS COXAE

  okrelanie strony:

  k. biodrowa znajduje si z tyu, onowa z przodu a wcicie kulszowe wiksze z dou. Panewka pooona jest bocznie, po stronie z ktrej pochodzi ko

  powierzchnia uchowata znajduje si przyrodkowo i zawsze tylnie w stosunku do wcicia kulszowego wikszego. Zatoka przeduchowata sulcus preauricularis znajduje si z przodu pomidzy powierzchni uchowata wciciem kulszowym wikszym

  pomyki:

  moe by pomylona z opatk i k. czaszki

 • wzrost: koci k. miednicznej zaczynaj si zrasta okoo 12 roku ycia. Ga k.

  onowej i k. kulszowa zrastaj si pomidzy 7 i 8 rokiem ycia. Cakowite

  zronicie si

  k. miednicznej

  moe trwa a

  do 17 roku ycia.

  Kostnienie

  k. miednicznych:

  biodrowa pomidzy

  2 a 3 m-cem ycia

  podowego,

  kulszowa okoo 4

  i onowa okoo

  5 m-ca

  KO MIEDNICZNA OS COXAE

 • k. udowa femur

  rzepka patella

  k. piszczelowa tibia

  k. strzakowa fibula

  k. stpu ossa tarsi/tarsalia

  k. rdstopia ossa

  metatarsi/metatarsalia

  paliczki phalanges

  KOCZYNA WOLNA DOLNA SKELETON MEMBRIINFERIORIS LIBERI

 • a. gowa k. udowej caput ossis femoris

  b. szyjka k. udowej collum ossis femoris

  c. kresa midzykrtarzowa linea

  intertrochanterica

  d. powierzchnia rzepkowa facies patellaris

  e. nadkykie boczny epicondylus lateralis

  f. nadkykie przyrodkowy epicondylus

  medialis

  g. guzek przywodziciela tuberculum

  adductorium

  a

  e c

  K. UDOWA FEMUR

  e

  d

  f

  g

 • a. krtarz wikszy trochanter major

  b. krtarz mniejszy trochanter minor

  c. grzebie midzykrtarzowy cristaintertrochanterica

  d. guzowato (lub kresa) poladkowa tuberositas (linea) glutea

  e. kresa grzebieniowa linea pectinea

  f. kresa chropawa linea aspera

  g. otwr odywczy forament nutricium

  h. kresa nadkykcia przyrodkowego lineaepicondylaris medialis

  i. kresa nadkykcia bocznego lineaepicondylaris lateralis

  j. d midzykykciowy fossa intercondylaris

  k. kykie przyrodkowy condylus medialis

  l. kykie boczny condylus lateralis

  a

  b c

  K. UDOWA FEMUR

  d

  f

  g

  e

  ih

  jk l

 • K. UDOWA FEMUR

  a. doek gowy k. udowej fovea capitis ossis femoris

  b. d krtarzowy fossa trochanterica

  b

  a

 • K. UDOWA FEMUR

  okrelanie strony:

  jeeli trzymasz ko w pozycji anatomicznej gowa koci udowej znajduje si w grze i po stronie przeciwnej do tej, z ktrej pochodzi ko

  gdy posiadasz jedynie trzon koci znajd otwr odywczy i sprawd w ktr stron biegnie zawsze w kierunku nasady bliszej i po tylniej stronie koci. Trzymajc trzon koci stron tylni do siebie i nasad blisz od siebie kresa chropawa skrca w stron z ktrej pochodzi ko

  jeeli masz tylko nasad dalsz trzymaj j powierzchni przedni w swoj stron, d midzykykciowy bdzie skierowany od ciebie. Powierzchnia rzepkowa zachodzi wyej na trzon po stronie, z ktrej pochodzi ko

  pomyki:

  brak

 • wzrost:

  k. udowa kostnieje z 5 centrw kostnienia: trzon (pierwotny punkt kostnienia kostnieje w 7-8 tyg. . p.), gowa, oba krtarze, nasada dalsza

  K. UDOWA FEMUR

 • b

  c

  a

  RZEPKA PATELLA

  a. wierzchoek rzepki apex patellae

  b. powierzchnia stawowa boczna facies articularis lateralis

  c. powierzchnia stawowa przyrodkowa facies articularis

  medialis

 • RZEPKA PATELLA

  okrelanie strony:

  skieruj rzepk do siebie powierzchni stawow i wierzchokiem do dou. Wiksza powierzchnia stawowa znajduje si po stronie, z ktrej pochodzi ko

  pomyki:

  brak

 • wzrost:

  rzepka zaczyna kostnie okoo 38 m-ca ycia (3-4 lata) u chopcw i 29 m-ca (2-3 lata) u dziewczynek

  RZEPKA PATELLA

 • a

  b

  e

  K. PISZCZELOWA TIBIA

  a. guzowato piszczeli tuberositas tibiae

  b. brzeg przedni margo anterior

  c. brzeg przyrodkowy margo medialis

  d. brzeg midzykostny margo interosseus

  e. kostka przyrodkowa malleolus

  medialis

  c

  d

 • a

  b

  e

  K. PISZCZELOWA TIBIA

  a. kresa minia paszczkowatego linea

  musculi solei

  b. otwr odywczy foramen nutricium

  c. bruzda kostkowa sulcus malleolaris

  d. powierzchnia stawowa strzakowa grna

  facies articularis fibularis superior

  e. wcicie strzakowe incisura fibularis

  c

  d

  a

  b

  c

  a

  c

 • b

  c d

  a

  K. PISZCZELOWA TIBIA

  a. kykie przyrodkowy

  condylus medialis

  b. kykie boczny condylus

  lateralis

  c. guzek midzykykciowy

  przyrodkowy tuberculum

  intercondylare mediale

  d. guzek midzykykciowy boczny

  tuberculum intercondylare

  laterale

 • K. PISZCZELOWA TIBIA

  okrelanie strony: trzymaj ko mniej wicej w pozycji anatomicznej powierzchnie

  stawowe strzakowe znajduj si po stronie z ktrej pochodzi ko, a kostka przyrodkowa znajduje si po stronie przeciwnej

  trzymaj ko powierzchni tylni w swoj stron i nasad dalsz od ciebie. Kresa minia paszczkowatego biegnie w przeciwn stron ni ta, z ktrej pochodzi ko

  jeli masz tylko nasad dalsz, czubek kostki przyrodkowej zawsze znajduje si po przedniej stronie koci, a wic po przeciwnej stronie ni ta, z ktrej pochodzi ko

  jeli masz sam trzon znajd otwr odywczy, ktry jest skierowany w d i znajduje si na powierzchni tylnej. Odwr ko i zauwa, e brzeg przedni mocno skrca w stron, z ktrej pochodzi ko

  pomyki:

  brak