of 23 /23
KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. INA-Rafinerija nafte Sisak 09.06.2005. Profil tvrtke 2003 2005

KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. - koncar-kmi.hr · • bimetalni releji • gromobranske instalacije. TRANSPORT • transport klasitransport klasičnih inih i specijalnih tereta

Embed Size (px)

Text of KONČAR-MONTAŽNI INŽENJERING d.d. - koncar-kmi.hr · • bimetalni releji • gromobranske...

 • KONAR-MONTANI INENJERING d.d.INA-Rafinerija nafte Sisak

  09.06.2005.

  Profil tvrtke 20032005

 • KONAR-MONTANI INENJERING d.d.KONAR MONTANI INENJERING d.d.Company Profile

  2005

 • IZ POVIJESTI DRUTVA

  1921 1921.g. osnovanaelektro-radionicaSIEMENS-a

  1946.g. Montani odjelu sklopu Tvornice RADE KONARRADE KONAR

  1978.g. OOURMontaa postrojenjap j j

  1991.g. MONTANIINENJERING d.d.

 • DJELATNOST DRUTVADJELATNOST DRUTVA

  U j Ugovaranje Projektiranje Isporuka opremeIsporuka opreme Montaa Nadzor Ispitivanje postrojenja Putanje u pogon Odravanje postrojenja Odravanje postrojenja Transport klasinih i

  specijalnih tereta

 • ORGANIZACIJSKA SHEMAORGANIZACIJSKA SHEMA

  KONAR - MONTANI INENJERING d.d.

  Ured direktora

  Raunovodstvo i financije PJ KOMERCIJALA PJ TEHNIKI SEKTOR PJ PROIZVODNJA PJ TRANSPORT

  DIREKTOR DRUTVA

  Marketing i prodaja

  Nabava i skladite

  Komercijalno-financijski poslovi

  Kontrola kvalitete

  Projektni ured

  Radionica metalnih konstrukcija

  Montaa

  Priprema proizvodnje

 • PROJEKTIRANJE

  izrada tendera idokumentacije za graevinsku dozvolugraevinsku dozvolu

  glavni i izvedbeni projekti

  montana i radionika montana i radionikadokumentacija

  snimanje postojeegt j t j jstanja u postrojenju

  izrada as builtdokumentacije

 • MONTAA

  elektroenergetski iindustrijski objekti

  ugradnja elektro ugradnja elektroopreme

  polaganje kabela i izrada oienjaizrada oienja

  optiki kabeli uzemljivai rekonstrukcije rekonstrukcije nadzor i konzultacije

 • PROIZVODNJA (1/3)elementi za postrojenja- elementi za postrojenja

  eline mreno-reetkaste konstrukcijereetkaste konstrukcijeza vanjska rasklopita

  nosai aparata, stupovii postoljai postolja

  nosee i visee konstrukcijeza kabelske prikljukep j

  kabelske police i spojni pribor

 • PROIZVODNJA (2/3)elementi za postrojenja- elementi za postrojenja

  provodne ploek ti i fl k ibil i j i i kruti i fleksibilni spojevi ispojnice

  zatitne ploetit it zatitne mree, gazita

  ostale konstrukcije i konstrukcijskeprilagodbe u postrojenjuprilagodbe u postrojenju

 • PROIZVODNJA (3/3)upravljaki i razvodni ormari- upravljaki i razvodni ormari

  klasine elije do nivoa35 kV35 kV

  upravljaki ormarisekundarne opreme(KSO) izbor opreme(KSO) izbor opremeugradnja, ispitivanje

  posluni ormarii i ploeza klasine elijej

  razvodni ormari i ploe Razni specijalni ormari

  AC i DC razvoda

 • ISPITIVANJE I PUTANJE U POGON

  kontrola kvalitete nakon kontrola kvalitete nakonizvrene ugradnje

  funkcijsko ispitivanje i putanje postrojenja uputanje postrojenja urad

  izrada protokola oizvrenom ispitivanjup j

  nadzor nad ispitivanjem koordiniranje aktivnosti

  u izgradnji kompleksnihg j ppostrojenja

 • SPECIJALNA ISPITIVANJA I MJERENJAU POSTROJENJU (1/2)U POSTROJENJU (1/2)

  ispitivanje i ispitivanje iparametriranjenumerike zatite

  VN ispitivanjaVN ispitivanja oscilografiranje

  prijelaznih pojava ispitivanje prijenosnihispitivanje prijenosnih

  omjera transformatora Snimanje krivulja

  magnetiziranja mjernihg j jtransformatora

 • SPECIJALNA ISPITIVANJA I MJERENJAU POSTROJENJU (2/2)U POSTROJENJU (2/2)

  termovizijsko ispitivanjegeneratora i transformatorageneratora i transformatora

  termovizijsko ispitivanjeNN i VN postrojenja

  mjerenja na uzemljivau mjerenja na uzemljivaupostrojenja

  mjerenje specifinog el. otpora tlael. otpora tla

 • PERIODIKO ODRAVANJE POSTROJENJA

  revizije aparata i revizije aparata i postrojenja

  preventivne periodiketermovizijske inspekcijetermovizijske inspekcije

  provjera zatita odindirektnog dodira u NNinstalacijamaj

  bimetalni releji gromobranske instalacije

 • TRANSPORT

  transport klasinih i transport klasinih ispecijalnih tereta

  utovar, pretovar i uskladitenje robeuskladitenje robe

  meunarodni transport

 • STATISTIKI POKAZATELJI 1/2

  Poslovni rezultat KMI 1994. - 2004. g.

  100.000.000

  70.000.000

  80.000.000

  90.000.000

  40.000.000

  50.000.000

  60.000.000

  kn

  10.000.000

  20.000.000

  30.000.000

  0

  Netto dobit 519.243 131.460 976.559 1.425.814 1.545.888 1.681.014 1.886.856 1.684.530 1.961.353 2.240.108 2.546.922

  Ukupni prihod 22.207.237 16.808.014 23.526.431 42.311.466 39.060.267 47.197.986 60.375.367 39.563.928 54.402.922 73.822.659 84.208.358

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 • STATISTIKI POKAZATELJI 2/2

  Prihod po zaposlenom 1994. - 2004.

  140

  700 000

  800.000

  100

  120

  enih

  500 000

  600.000

  700.000

  m u

  kn

  60

  80

  sje

  an b

  roj z

  apos

  le

  300.000

  400.000

  500.000

  od p

  o za

  posl

  enom

  20

  40

  Pro

  100.000

  200.000

  Prih

  0 0

  Prosjean broj zaposlenih 121 120 107 118 118 118 116 110 118 131 121

  Prihod po zaposlenom 183.531 140.067 219.873 358.572 331.019 399.983 520.477 359.672 461.042 563.532 695.937

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

 • CERTIFIKATI

 • REFERENCE 1/3

  REKONSTRUKCIJE HIDROELEKTRANA

  HE SENJ 3 x 80 MVA HE ZAKUAC 2 x 120 MVA, 2 x 150 MVA HE PERUA 2 x 26 MVA HE KRALJEVAC 2 x 26 MVA + 6 MVA RHE VELEBIT 2 x 155 MVARHE VELEBIT 2 x 155 MVA HE ALE 2 x 25 MVA HE GOJAK 3 x 20 MVA

  HE ORLOVAC 2 80 MVA HE ORLOVAC 2 x 80 MVA HE DUBROVNIK 2 x 120 MVA HE ZAVRELJE 1 x 2,1 MVA

 • REFERENCE 2/3

  IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE TRAFOSTANICA

  TS 110/10(20) kV PAG TS 110/20(10) kV IVANEC TS 35(110)/10 kV BUTONIGA TS 110/35/10 kV KATORO TS 110/35/10(20) kV LUDBREGTS 110/35/10(20) kV LUDBREG TS 400/110/30 kV TUMBRI TS 220/110/10 kV MRACLIN

  TS 110/35 kV DUBROVA TS 110/35 kV DUBROVA TS 400/110 kV ERNESTINOVO TS 400/220/110/20 kV ERJAVINEC TS 110/10(20) kV SUAK TS 110/35/10(20) RAA

 • REFERENCE 3/3

  OBJEKTI U INDUSTRIJI

  INA RIJEKA Rafinerija nafte Urinj Maziva Mlaka

  CPS MOLVE TS UTICA Kompresorska stanica UTICA ETAN Ivani Grad

 • KONTAKTI

  KONAR MONTANI INENJERING d dKONAR-MONTANI INENJERING d.d.Borongajska bb, 10 000 ZAGREBwww.koncar-kmi.hr

  il k [email protected] k i he-mail: [email protected]

  Direktor: Tel: 01/23-55-101Marketing i prodaja: Tel: 01/23-55-133

  Fax: 01/23-33-717Transport: Tel: 01/36-66-410

  Fax: 01/36-67-608

 • KONAR-MONTANI INENJERING d.d.KONAR MONTANI INENJERING d.d.Zagreb, Hrvatska

  Profil tvrtke 20032005