21
OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011 Redoslijed Prezime studenta Ime Fakultet Grad studiranj a godina studija bodovi za godinu studija bodovi za primanja bodovi za raniji uspjeh Bodovi za postojanje još jednog studenta iz bodovi za posebna priznanja bodovi za deficit. zanimanja ukupan broj bodova AUTOMATIZAM Neispunjavanje uslova iz konkursa Nepotpuna dokumentacija NAPOMENA 1 PERČO AJDIN Mendžment i Sarajevo 4 1 Prosjek ocjena 9,36 2 TERZI Ć SELMA Edukacijsko-re Tuzla 2 1 Otac RVI 70% 3 KURDI Ć JASMINA Islamski pedag Zenica 4 1 Prosjek ocjena 9,1 4 NUMI Ć ENIDA Filozofski Tuzla 1 1 PPB 5 HADŽI Ć ENES Medicinski Sarajevo 3 1 PPB 6 KOKI Ć ADISA Mendžment i Sarajevo 3 1 Prosjek 9,21 7 MAGLI Ć AMEL Fakultet za tje Tuzla 1 1 PPB - 8 PRNJAVORAC HAVA Filozofski Tuzla 2 1 PPB 9 ŠUSTER HELENA Akademija um Doboj 3 1 prosjek 9,00 10 VILAŠEVI Ć MUJO Pravni Sarajevo 2 1 Prosjek 9,00 11 ČAMDŽI Ć AMER Fakultet za inf Doboj 2 1 PPB 12 KARAHMET ESMA Farmaceutski Sarajevo 3 1 Prosjek 9,00 13 HUJDUR HEDIJA Akademija um Doboj 3 1 PPB 14 SPAHI Ć ALDIN Sarajevska ško Sarajevo 3 1 Prosjek 9,10 15 HALILOVI Ć ZERINA Medicinski Sarajevo 1 1 enik generacije 16 JABANDŽI Ć IRFAN Elektrotehni čk Sarajevo 2 1 Prosjek 9,20 17 SALKI ČEVI Ć ERMIN Ekonomski Sarajevo 1 1 Otac RVI 50% 18 PILAV MENSUR Menadžment Sarajevo 4 1 Prosjek 9,03 19 SUBAŠI Ć SENIDA Tehnološki Tuzla 3 1 Otac RVI 50% 20 ČOLI Ć DANIRA Farmaceutski Sarajevo 2 1 Otac RVI 60% 21 MULALI Ć MELISA Pravni Zenica 2 1 PPB 22 HASANBAŠI Ć HARISA Pedagoški Zenica 1 1 PPB 23 CEROVAC ANIS Medicinski Tuzla 2 1 Prosjek ocjena 9,5 24 KRDŽALI Ć HARIS Ekonomski Tuzla 2 1 Otac RVI 50% 25 HAS ANI Ć AMELA Ekonomski Tuzla 4 1 Prosjek ocjena 9,64 26 MEŠI Ć MAJDA Filozofski Tuzla 3 1 Otac RVI 60% 27 RAMI Ć DŽENITA Islamski pedag Zenica 1 1 PPB Stranica 1 od 21

KOnacna lista opcinskih sitipendista

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

1 PERČO AJDIN Mendžment i javna upravaSarajevo 4 1 Prosjek ocjena 9,362 TERZIĆ SELMA Edukacijsko-rehabilitacijskiTuzla 2 1 Otac RVI 70%3 KURDIĆ JASMINA Islamski pedagoškiZenica 4 1 Prosjek ocjena 9,1

4 NUMIĆ ENIDA Filozofski Tuzla 1 1 PPB5 HADŽIĆ ENES Medicinski Sarajevo 3 1 PPB6 KOKIĆ ADISA Mendžment i javna upravaSarajevo 3 1 Prosjek 9,217 MAGLIĆ AMEL Fakultet za tjelesni odgoj i sportTuzla 1 1 PPB -8 PRNJAVORAC HAVA Filozofski Tuzla 2 1 PPB9 ŠUSTER HELENA Akademija umjetnostiDoboj 3 1 prosjek 9,00

10 VILAŠEVIĆ MUJO Pravni Sarajevo 2 1 Prosjek 9,0011 ČAMDŽIĆ AMER Fakultet za inform. tehnol.Doboj 2 1 PPB12 KARAHMET ESMA Farmaceutski Sarajevo 3 1 Prosjek 9,0013 HUJDUR HEDIJA Akademija umjetnostiDoboj 3 1 PPB14 SPAHIĆ ALDIN Sarajevska škola za nauku i tehnologijuSarajevo 3 1 Prosjek 9,1015 HALILOVIĆ ZERINA Medicinski Sarajevo 1 1 Učenik generacije16 JABANDŽIĆ IRFAN ElektrotehničkiSarajevo 2 1 Prosjek 9,2017 SALKIČEVIĆ ERMIN Ekonomski Sarajevo 1 1 Otac RVI 50%18 PILAV MENSUR Menadžment i javna upravaSarajevo 4 1 Prosjek 9,0319 SUBAŠIĆ SENIDA Tehnološki Tuzla 3 1 Otac RVI 50%20 ČOLIĆ DANIRA Farmaceutski Sarajevo 2 1 Otac RVI 60%21 MULALIĆ MELISA Pravni Zenica 2 1 PPB22 HASANBAŠIĆ HARISA Pedagoški Zenica 1 1 PPB23 CEROVAC ANIS Medicinski Tuzla 2 1 Prosjek ocjena 9,524 KRDŽALIĆ HARIS Ekonomski Tuzla 2 1 Otac RVI 50%25 HASANIĆ AMELA Ekonomski Tuzla 4 1 Prosjek ocjena 9,6426 MEŠIĆ MAJDA Filozofski Tuzla 3 1 Otac RVI 60%27 RAMIĆ DŽENITA Islamski pedagoškiZenica 1 1 PPB

Stranica 1 od 21

Page 2: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

28 HAKIĆ HALIDA Medicinski Sarajevo 6 12 20 38,90 5 5 80,9029 KOPIĆ DŽEMILA Farmaceutski Tuzla 4 8 20 40,80 5 5 78,8030 SALKIČEVIĆ VERNESA Medicinski Sarajevo 5 10 20 37,25 5 72,2531 MUJEZINOVIĆ LEJLA Mašinski Tuzla 2 4 20 42,15 5 71,1532 BEGOVIĆ BADEMA Stomatološki Sarajevo 1 0 20 45,00 5 70,0033 ŽILIĆ DŽENITA Rudarsko-geološkiTuzla 1 0 20 45,00 5 70,0034 DEDIĆ ARIJANA Mašinski Zenica 1 0 20 45,00 5 70,0035 JAŠAREVIĆ ALMEDINA Islamski pedagoškiZenica 4 8 16 40,00 5 69,0036 BRKA MELIHA Mašinski Sarajevo 1 0 20 43,75 5 68,7537 GARIĆ EMINA Prirodno matematički fakultetTuzla 4 8 20 40,35 68,3538 SEJDIĆ MENSURA Pedagoški Zenica 3 6 20 42,30 68,3039 DŽANIĆ NURUDIN Medicinski Tuzla 4 8 20 35,00 5 68,0040 BERIŠA MELISA Medicinski Tuzla 2 4 20 39,00 5 68,0041 SMAJIĆ SAMRA Ekonomski Tuzla 4 8 20 39,55 67,5542 HAFIZOVIĆ AJDIN Ekonomski Zenica 1 0 20 42,50 5 67,5043 KADUŠIĆ FATIMA Ekonomski Zenica 2 4 20 43,10 67,1044 MUSLIJA ALDINA Medicinski Sarajevo 5 10 16 36,10 5 67,1045 JABANDŽIĆ ENIDA Pravni Tuzla 3 6 20 40,75 66,7546 KAHRIMANOVIĆEMINA Medicinski Tuzla 2 4 14 43,50 5 66,5047 DŽANANOVIĆ AMELA PMF Tuzla 4 8 20 38,50 66,5048 PILAV AZRA Medicinski B.Luka 4 8 16 37,15 5 66,1549 OMEROVIĆ ADMIRA Poreska akademijaDoboj 3 6 20 40,00 66,0050 ŠARIĆ IVANA Prirodnomatematički fakultetTuzla 4 8 20 38,00 66,0051 MEŠIĆ NERMIN Ekonomski Zenica 4 8 20 32,85 5 65,8552 MEŠKIĆ ARMEN Medicinski Tuzla 4 8 14 38,80 5 65,8053 SEJDIĆ EDIN Mašinski Zenica 2 4 20 36,50 5 65,5054 DUBRAVAC ALDIJANA Fakultet za ekonimiju i menadžmentDoboj 4 8 16 41,45 65,45

Stranica 2 od 21

Page 3: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

55 ĆOSTOVIĆ AMINA Filozofski Tuzla 3 6 20 39,05 65,0556 OSIVČIĆ MUAMERA Mašinski Sarajevo 1 0 20 40,00 5 65,0057 BEGOVIĆ ADITA Ekonomski Sarajevo 1 0 20 45,00 65,0058 MUSLIJA FATIMA Ekonomski Zenica 1 0 20 45,00 65,0059 KADUŠIĆ AIDA Tehnološki Tuzla 1 0 20 45,00 65,0060 MAHALBAŠIĆ EDITA Tehnološki Tuzla 1 0 20 45,00 65,0061 SOVIĆ VALENTINA Edukacijsko-rehabilitacijskiTuzla 1 0 20 40,00 5 65,0062 KOPIĆ ADMIRA Filozofski Tuzla 3 6 20 38,95 64,9563 SEJDIĆ ALMIR Pravni Zenica 2 4 20 40,90 64,9064 FAZLIĆ SENIDA Pedagoški Zenica 4 8 20 36,65 64,6565 HALILOVIĆ BEĆIR Mašinski Zenica 3 6 20 33,60 5 64,6066 BOROVAC EMINA Tjelesni odgoj i sportTuzla 4 8 12 44,20 64,2067 TURKEŠ ZEKIJA Filozofski Sarajevo 2 4 20 40,00 64,00

68 ARAJLIĆ AMER Saobraćajni Doboj 1 0 20 43,75 63,7569 SUBAŠIĆ JASMINA Ekonomski Sarajevo 1 0 20 43,75 63,7570 BOBARIĆ MAIDA Filozofski Tuzla 1 0 20 43,75 63,7571 GARIĆ FARUK Slobomir P. Bijeljina 3 6 20 37,65 63,6572 HALILOVIĆ ALMIR Ekonomski Zenica 4 8 20 35,55 63,5573 HUSIČIĆ AMRA Saobraćajni Doboj 2 4 20 39,50 63,5074 HAFIZOVIĆ AIDA Slobomir P. Doboj 4 8 20 35,45 63,4575 TOKMIĆ ALMASA Ekonomski Tuzla 4 8 16 39,45 63,4576 ŠKILJO AZRA Zdravstveni Zenica 2 4 20 39,40 63,4077 ŠPRALJA NAĐA Farmaceutski Tuzla 3 6 10 42,15 5 63,1578 ALISPAHIĆ AMEL Mašinski Zenica 2 4 20 34,05 5 63,0579 BAJRIĆ ALMEDIN Ekonomski Zenica 4 8 20 35,00 63,0080 RAMIĆ HASIJA Filozofski Tuzla 1 0 20 42,50 62,5081 OSMANBEGOVIĆNIHAD Pravni Zenica 4 8 20 34,50 62,50

Stranica 3 od 21

Page 4: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

82 ISIĆ EMINA Filozofski Sarajevo 1 0 20 42,50 62,5083 OKIĆ LEJLA Filozofski Tuzla 1 0 20 42,50 62,5084 ŠABANOVIĆ NADINA Islamski pedagoškiZenica 1 0 20 42,50 62,5085 STARČEVIĆ SENKA Ekonomski Zenica 2 4 20 33,30 5 62,3086 MURATOVIĆ ENESA Farmaceutski Tuzla 3 6 12 39,25 5 62,2587 BEŠO SABINA Filozofski Tuzla 2 4 20 38,20 62,2088 AGIĆ NEDŽA ElektrotehničkiSarajevo 1 0 12 45,00 5 62,0089 HADŽIĆ ILVANA PMF Sarajevo 4 8 16 37,75 61,7590 ČAMDŽIĆ SAMIRA Ekonomski Zenica 4 8 16 37,65 61,6591 OMEROVIĆ EMINA Pedagoški Zenica 3 6 20 35,45 61,4592 OMEROVIĆ ALINDIJA Poreska akademijaDoboj 3 6 16 39,35 61,3593 OMAHIĆ EMINA Fakultet za inž. i inf.studijeSarajevo 1 0 20 41,25 61,2594 MUJEZINOVIĆ BESIM Ekonomski Tuzla 1 0 20 41,25 61,2595 MEŠA AIDA Farmaceutski Tuzla 1 0 16 45,00 61,0096 SINANOVIĆ EMINA Mašinski Tuzla 1 0 12 43,75 5 60,7597 HALILOVIĆ MIRZETA Pravni Zenica 4 8 16 36,50 60,5098 BALIĆ MUHAMED ArhitektonskiSarajevo 1 0 8 42,50 5 5 60,5099 RUŠTIĆ DŽENANA Muzička akademijaSarajevo 4 8 10 42,40 60,40

100 KAJGANIĆ KEMAL Fakultet za ekonimiju i menadžmentDoboj 3 6 20 34,35 60,35101 JAŠIĆ EJUB Fakultet islamskih naukaSarajevo 2 4 20 36,35 60,35102 KRKALIĆ ELMA Ekonomski Zenica 3 6 20 34,30 60,30103 VEJSIĆ SELMA Poljoprivredno-prehrambeniSarajevo 2 4 20 36,25 60,25104 ĆOSTOVIĆ EMINA Zdravstveni Zenica 2 4 20 36,15 60,15105 REDŽIĆ KENAN Slobomir P. Doboj 2 4 20 36,10 60,10106 GARIĆ SELMA Zdravstveni Zenica 2 4 20 36,10 60,10107 KOVAČEVIĆ JASMINA Slobomir P. Bijeljina 1 0 20 40,00 60,00

Stranica 4 od 21

Page 5: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

108 HALVADŽIĆ BELMINA Fakultet za kriminalistikuSarajevo 4 8 12 40,00 60,00109 ZEČEVIĆ ALIJA Ekonomski Sarajevo 1 0 20 40,00 60,00110 MUSTAFIĆ ADEMIR Saobraćajni Doboj 1 0 20 40,00 60,00111 MAHMUTOVIĆ ANEL Medicinski Tuzla 1 0 10 45,00 5 60,00112 JAŠAREVIĆ EMINA Zdravstveni Zenica 2 4 16 40,00 60,00113 LIHIĆ RAŠIDA Islamski pedagoškiBihać 1 0 20 40,00 60,00

114 HALILOVIĆ AMIR PMF Tuzla 1 0 20 39,90 59,90115 KADUŠIĆ SAMRA Zdravstveni Zenica 2 4 20 35,90 59,90116 BOTIĆ ESMERALDA Ekonomski Zenica 2 4 20 35,80 59,80117 BAŠIĆ BERINA Saobraćajni Doboj 1 0 16 43,75 59,75118 HADŽAN EDITA Pravni Tuzla 1 0 16 43,75 59,75119 SUBAŠIĆ KEMAL Ekonomski Tuzla 3 6 16 37,75 59,75120 DUBRAVAC MEDIHA ElektrotehničkiTuzla 1 0 16 43,75 59,75121 ZILKIĆ MIRELA Pravni Zenica 3 6 20 33,50 59,50122 HAKIĆ ENIDA Pedagoški Sarajevo 3 6 20 33,50 59,50123 PRNJAVORAC MAIDA Pedagoški Zenica 3 6 20 33,50 59,50124 BASTAH EMSADA Filozofski Sarajevo 2 4 20 35,40 59,40125 UNKIĆ ENISA Ekonomski Tuzla 4 8 10 41,30 59,30126 BEKRIĆ SANDA Pedagoški Zenica 4 8 16 35,25 59,25127 MEŠINOVIĆ MIRNESA Filozofski Tuzla 4 8 10 41,25 59,25128 BRAĆKAN ALMASA Rudarsko-geološkiTuzla 3 6 8 40,00 5 59,00129 DŽINALIĆ ALMIR Ekonomski Tuzla 4 8 16 35,00 59,00130 DELIĆ ALMA Mašinski Sarajevo 1 0 10 43,75 5 58,75131 KLEPIĆ AEDLA Fakultet sporta i tjelesnog odgojaSarajevo 1 0 20 38,75 58,75132 SPAHIĆ MERITA Pedagoški Zenica 1 0 20 38,75 58,75133 HUSKIĆ MAIDA Pedagoški Zenica 1 0 20 38,75 58,75134 ALIĆ JASMINA Zdravstveni Zenica 1 0 20 38,75 58,75

Stranica 5 od 21

Page 6: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

135 KLEPIĆ FATIMA Fakultet za javnu upravuSarajevo 3 6 16 36,65 58,65136 MEVIĆ AMIR Tjelesni odgoj i sportTuzla 2 4 14 40,60 58,60137 BEKRIĆ RABIJA Saobraćajni Doboj 1 0 16 37,50 5 58,50138 MUJEZINOVIĆ ARMINA Tjelesni odgoj i sportTuzla 3 6 14 38,25 58,25139 ČAUŠEVIĆ AMIR Saobraćajni Travnik 3 6 14 38,25 58,25140 MEHINOVIĆ EMINA Menadžment i turizamTravnik 3 6 16 36,25 58,25141 HADŽIĆ ELMEDINA Filozofski Sarajevo 3 6 16 36,20 58,20142 HADŽALIĆ DŽENANA Filozofski Tuzla 4 8 16 34,20 58,20143 MUJČINOVIĆ AMER Fakultet za ekonimiju i menadžmentDoboj 3 6 20 32,10 58,10144 HODŽIĆ EDINA Pedagoški Zenica 3 6 20 32,05 58,05145 JABANDŽIĆ MIRZA Medicinski Sarajevo 1 0 4 45,00 4 5 58,00146 MUJEZINOVIĆ EMINA Ekonomski Sarajevo 2 4 16 38,00 58,00147 HUSKIĆ ELMA Pravni Zenica 2 4 20 33,65 57,65148 UNKIĆ ELMA Filozofski Tuzla 4 8 10 39,65 57,65149 ČAMIDŽIĆ DAMIR Medicinski Tuzla 4 8 6 38,55 5 57,55150 ŠAĆIROVIĆ MINA Zdravstveni Zenica 1 0 20 37,50 57,50151 KUJUNDŽIĆ DINKA Pravni Zenica 2 4 20 33,50 57,50152 ALISPAHIĆ ALMEDIN Tjelesni odgoj i sportTuzla 1 0 20 37,50 57,50153 KARAHODŽIĆ NAIDA PMF Tuzla 1 0 16 41,25 57,25154 KANTIĆ MUAZ ElektrotehničkiTuzla 1 0 12 45,00 57,00155 ZENIČANIN ALIJA Medicinski B.Luka 4 8 8 36,00 5 57,00156 HASANIĆ AMELA ElektrotehničkiTuzla 1 0 12 45,00 57,00157 ALIĆ MERIMA Pedagoški Zenica 3 6 12 38,95 56,95

158 DELJKIĆ ARMIN PMF Sarajevo 2 4 20 32,85 56,85159 TENIĆ ISMAR Mašinski Sarajevo 1 0 8 43,75 5 56,75160 BRKOVIĆ ALENA Pravni Zenica 2 4 16 36,65 56,65

Stranica 6 od 21

Page 7: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

161 ČAMDŽIĆ JASMIN Ekonomski Zenica 2 4 20 32,50 56,50162 SADIKOVIĆ ANES Ekonomski Zenica 2 4 20 32,50 56,50163 STARČEVIĆ SEDINA Ekonomski Zenica 2 4 20 32,50 56,50164 ŠEČIĆ ARIJANA Filozofski Sarajevo 2 4 14 38,45 56,45165 BAJRIĆ MIRNELA Pavni fakultet Zenica 2 4 20 32,20 56,20166 ŠARANOVIĆ ERNA Mašinski Sarajevo 2 4 8 34,10 5 5 56,10167 MUJKANOVIĆ MAJA Pedagoški Zenica 1 0 16 40,00 56,00168 KARAHMET ALMA Farmaceutski Sarajevo 1 0 6 45,00 5 56,00169 KURDIĆ MAIDA Saobraćajni Doboj 1 0 16 40,00 56,00170 POPRŽANOVIĆLEJLA Pedagoški Zenica 1 0 16 40,00 56,00171 PAŠIĆ DANIJEL PMF Tuzla 4 8 12 35,90 55,90172 MUSLIJA SELMA Zdravstveni Zenica 2 4 14 37,75 55,75173 HADŽAN LEJLA Pravni Zenica 2 4 20 31,65 55,65174 ALIHODŽIĆ BELMA Pedagoški Zenica 4 8 14 33,55 55,55175 PAŠIĆ ARMIN Građevinski Sarajevo 1 0 8 42,50 5 55,50176 KOVAČ HANA Medicinski B.Luka 1 0 8 42,50 5 55,50177 HRVIĆ MIREL Rudarsko-geološko-građevinski fakultetTuzla 1 0 8 42,50 5 55,50178 RAHMANOVIĆ ADMIRA Ekonomski Zenica 2 4 20 31,40 55,40179 SUBAŠIĆ EDIN Tehnološki Tuzla 4 8 12 35,40 55,40180 SINANOVIĆ DINO Mašinski Zenica 3 6 10 34,30 5 55,30181 KALABIĆ ALIJA Pedagoški Zenica 3 6 14 35,20 55,20182 SINANOVIĆ SEMINA Farmaceutski Sarajevo 3 6 10 34,20 5 55,20183 ŠABANOVIĆ NEJLA Mašinski Zenica 1 0 10 40,00 5 55,00184 TANJIĆ MIRZA Pedagoški Zenica 4 8 12 35,00 55,00185 HAKIĆ ENITA Fakultet za ekonimiju i menadžmentDoboj 3 6 14 35,00 55,00186 LIVNJAK KEMAL Stomatološki Sarajevo 1 0 10 45,00 55,00

Stranica 7 od 21

Page 8: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

187 SMAILBEGOVIĆVILDANA Fakultet zdravstvenih studijaSarajevo 4 8 10 36,80 54,80188 MUJKIĆ MENAD Pedagoški Zenica 1 0 16 38,75 54,75189 MEŠIĆ NERMINA Ekonomski Zenica 2 4 20 30,70 54,70190 DEDUKIĆ AMRA Ekonomski Zenica 4 8 10 36,70 54,70191 OGRIĆ DAMIR Tjelesni odgoj i sportTuzla 2 4 14 36,65 54,65192 OGRIĆ MELINA Akademija umjetnostiDoboj 3 6 6 42,65 54,65

193 HODŽIĆ ADNAN Poreska akademijaDoboj 2 4 16 34,40 54,40194 KALABIĆ MAJDA Medicinski Sarajevo 3 6 4 39,35 5 54,35195 BUREJIĆ HIDAJET Ekonomski Zenica 2 4 16 34,25 54,25

196 ROŠIĆ MEVLIDA Ekonomski Zenica 2 4 16 34,15 54,15197 KALABIĆ ERVIN Građevinski Sarajevo 1 0 4 40,00 5 5 54,00198 AHMIĆ ADNAN Saobraćajni Doboj 1 0 14 40,00 54,00199 SUBAŠIĆ EMINA Prirodnomatematički fakultetTuzla 2 4 12 38,00 54,00200 AHMETAGIĆ MAJDA Ekonomski Tuzla 2 4 12 37,80 53,80201 AHMETLIĆ AJLA Pedagoški Zenica 1 0 16 37,50 53,50202 BAŠIĆ SALIH Pedagoški Zenica 3 6 10 37,50 53,50203 MEHMEDOVIĆ TIJANA Pravni Sarajevo 2 4 6 43,50 53,50204 MALEŠKIĆ ARMIN Fakultet za inform. tehnol.Doboj 3 6 8 34,35 5 53,35205 ISIĆ EMINA Fakultet islamskih naukaSarajevo 3 6 10 37,35 53,35206 ŠIMUNOVIĆ IGOR Fakultet za kriminalistikuSarajevo 1 0 12 41,25 53,25207 KAHVIĆ DARMIN Tehnološki Tuzla 3 6 4 43,15 53,15208 ELEZOVIĆ ESMIN Građevinski fakultetSarajevo 2 4 10 34,10 5 53,10209 RUŠTIĆ ELMEDINA Ekonomski Tuzla 3 6 6 41,00 53,00210 MEHINOVIĆ AZRA PMF Tuzla 1 0 8 45,00 53,00211 VEJSIĆ ADNAN Farmaceutski Sarajevo 3 6 8 33,90 5 52,90212 ŠEHRIĆ MEHO Filološki Doboj 3 6 10 36,85 52,85

Stranica 8 od 21

Page 9: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

213 AGIĆ DŽENAN Filozofski Sarajevo 2 4 12 36,80 52,80214 KANTIĆ NERMINA Šumarski Sarajevo 3 6 16 30,80 52,80215 MAHMUTEFENDIĆATIFA Medicinski Tuzla 1 0 4 43,75 5 52,75216 BAHTIĆ ADELA Ekonomski Zenica 3 6 10 36,65 52,65217 MUMINOVIĆ DŽENITA PMF Tuzla 4 8 8 36,50 52,50218 BIČO AIDA Farmaceutski Sarajevo 2 4 6 37,30 5 52,30

219 KRIŽANOVIĆ DIJANA Filozofski Tuzla 1 0 16 36,25 52,25220 KERIĆ ALMIR Filozofski Tuzla 4 8 10 34,20 52,20221 MEHIČIĆ NERMIN Mašinski Tuzla 2 4 6 37,10 5 52,10222 BAŠIĆ AZEM Tehnološki Tuzla 3 6 6 40,10 52,10223 DOLAMIĆ EMINA ElektrotehničkiSarajevo 2 4 8 40,00 52,00224 ČAMO SAIDA Islamski pedagoškiZenica 1 0 12 40,00 52,00225 BRAĆKAN MELISA Filozofski Tuzla 3 6 10 35,90 51,90226 JABANDŽIĆ ENIDA Pravni Tuzla 4 8 6 37,90 51,90227 BAJRIĆ LEJLA Pedagoški Zenica 2 4 12 35,80 51,80228 MEMIĆ MEHMED Ekonomski Tuzla 1 0 8 43,75 51,75229 IBRAHIMKADIĆAMRA Farmaceutski Sarajevo 1 0 4 42,50 5 51,50230 SIMIĆ SRĐAN Saobraćajni Doboj 4 8 4 34,50 5 51,50231 BAHTIĆ BELMA Filozofski Tuzla 1 0 10 41,25 51,25232 BEJĐAKIĆ ANIDA Fakultet političkih naukaSarajevo 3 6 8 37,25 51,25

233 PRNJAVORAC VASVA Ekonomski Sarajevo 3 6 8 37,15 51,15234 MAHMUTOVIĆ JASMINKA Filozofski Tuzla 3 6 8 37,10 51,10235 BAJRIĆ AHMED Fakultet islamskih naukaSarajevo 1 0 6 45,00 51,00236 MUSLIJA SENAD Filozofski Sarajevo 1 0 6 45,00 51,00

237 NAKIĆ ERNA Ekonomski Zenica 4 8 8 34,80 50,80238 MUJEZINOVIĆ ENIS Saobraćajni Doboj 1 0 12 38,75 50,75

Stranica 9 od 21

Page 10: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

239 HOJKURIĆ AMILA Poljoprivredno-prehrambeniSarajevo 1 0 8 42,50 50,50240 DŽINALIĆ AZRA Pravni Zenica 3 6 8 36,50 50,50241 BAHTIĆ NADIRA Pedagoški Zenica 1 0 8 37,50 5 50,50242 ŠIŠIĆ IRMA Pedagoški Zenica 2 4 12 34,45 50,45243 RAMIĆ ANELA Filozofski Tuzla 3 6 8 36,40 50,40244 OMAHIĆ ALMIRA Ekonomski Tuzla 4 8 4 38,40 50,40245 PLANČIĆ ADMIR Ekonomski Zenica 4 8 8 34,40 50,40246 UNKIĆ EMINA Medicinski Sarajevo 2 4 4 37,30 5 50,30247 BRAĆKAN AMRA Filozofski Tuzla 3 6 6 38,25 50,25248 DEMIROVIĆ ALMIN Farmaceutski Sarajevo 4 8 4 33,25 5 50,25249 BAJGURIĆ ELMIR Saobraćajni Doboj 1 0 10 40,00 50,00250 MULAHUSEINOVIĆNAIDA PMF Sarajevo 2 4 4 36,90 5 49,90251 RAHIĆ MIRELA Filozofski Tuzla 1 0 6 43,75 49,75

252 BRAKOVIĆ AJLA Ekonomski Sarajevo 1 0 6 43,75 49,75253 KADUŠIĆ ELMIRA Filozofski Tuzla 1 0 12 37,50 49,50254 KAVAZOVIĆ AMER Ekonomski Zenica 4 8 8 33,50 49,50

255 ALIĆ NIRMANA Pedagoški Zenica 1 0 8 41,25 49,25256 MUMINOVIĆ SABIR Filozofski Tuzla 1 0 4 45,00 49,00257 HAJRULAHOVIĆAJNA Fakultet međunarodnih finansija i bankarstvaSarajevo 1 0 4 45,00 49,00258 HAFIZOVIĆ HASAN Ekonomski Zenica 4 8 10 31,00 49,00259 KANTIĆ TARIK Pravni Zenica 3 6 8 35,00 49,00260 MUJKIĆ EMINA Filozofski Tuzla 2 4 6 38,80 48,80261 ŠELJMO NERMIN Saobraćajni Doboj 4 8 6 34,80 48,80262 TERZIĆ ĆAZIM Fakultet političkih naukaSarajevo 3 6 10 32,75 48,75263 HASANBAŠIĆ DŽEMAL Filozofski Tuzla 1 0 10 38,75 48,75264 BALIĆ MELIKA Filozofski Sarajevo 3 6 8 34,50 48,50

Stranica 10 od 21

Page 11: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

265 KADUŠIĆ ENIDA Ekonomski Tuzla 2 4 4 40,50 48,50266 PRNJAVORAC SELMA Pravni Sarajevo 2 4 8 36,50 48,50267 MUSTAFIĆ IRMA Pedagoški Zenica 3 6 4 38,50 48,50268 MANDŽUKIĆ AKIF Pravni Zenica 4 8 6 34,50 48,50269 MANDŽUKIĆ NAIDA Stomatološki Sarajevo 1 0 6 42,50 48,50270 MUDROV TARIK Ekonomski Sarajevo 1 0 6 42,50 48,50271 HODŽIĆ NERMINA Visoka škola poslovnog menadžmentaDoboj 2 4 14 30,50 48,50272 KRUŠKO ADNANA PMF Tuzla 1 0 6 42,50 48,50273 ŠIŠIĆ AZRA Ekonomski Sarajevo 2 4 10 34,45 48,45274 DELIĆ FEHIMA Pedagoški Zenica 2 4 8 36,25 48,25275 SALTAGIĆ NURUDIN Muzička akademijaSarajevo 3 6 6 36,20 48,20276 MALEŠKIĆ AMER Fakultet za inform. tehnol.Doboj 3 6 8 34,05 48,05277 ŠARANOVIĆ AMALIJA Ekonomski Sarajevo 3 6 8 33,65 47,65278 ALIBAŠIĆ AMRA Pravni Tuzla 2 4 6 37,50 47,50279 BRKA MAIDA Fakultet političkih naukaSarajevo 2 4 10 33,50 47,50280 ĆUSTO KENAN Pravni Zenica 3 6 6 35,50 47,50281 ĆOSTVIĆ ADMIR Saobraćajni Doboj 4 8 8 31,45 47,45282 SUBAŠIĆ NEDIM Pedagoški Zenica 4 8 6 33,35 47,35283 MAGLIĆ ARMIN Saobraćajni Doboj 2 4 10 33,20 47,20284 PODRUGOVIĆ IRMA Fakultet za saobraćajSarajevo 3 6 8 33,15 47,15285 MEŠINOVIĆ MERIMA Saobraćajni Doboj 4 8 6 32,95 46,95286 ROŠA FATIMA Pravni Zenica 1 0 8 38,75 46,75287 HALILOVIĆ IRMA Ekonomski Tuzla 1 0 8 38,75 46,75288 DIZDAREVIĆ EMIR Pravni Zenica 2 4 8 34,55 46,55289 TURALIĆ DŽENAN Ekonomski Sarajevo 2 4 6 36,50 46,50290 FERIZBEGOVIĆENIDA PMF Sarajevo 3 6 6 34,50 46,50291 GALIJAŠEVIĆ FARUK Filozofski Tuzla 3 6 6 34,40 46,40

Stranica 11 od 21

Page 12: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

292 HALILOVIĆ ERNESA Pravni Zenica 2 4 10 32,20 46,20293 PRNJAVORAC ARMIN Saobraćajni Doboj 2 4 6 36,00 46,00294 ŠEHBEGOVIĆ NADINA Pedagoški Zenica 1 0 6 40,00 46,00

295 OGRIĆ EDIN Šumarski Sarajevo 1 0 6 40,00 46,00296 PERČO NUDŽEJMA Fakultet za inžinjering i informacijske studijeSarajevo 1 0 6 40,00 46,00297 KARAHMET AMEL Ekonomski Zenica 3 6 8 31,65 45,65

298 HANDŽIĆ HASAN Fakultet za saobraćaj i komunikacijeSarajevo 2 4 10 31,65 45,65299 HADŽIMUJIĆ TARIK Ekonomski Zenica 3 6 6 33,50 45,50300 SUBAŠIĆ AMIR Fakultet menadžmentaSarajevo 1 0 10 35,00 45,00301 HRVIĆ SEMIR Fakultet za saobraćajSarajevo 2 4 6 35,00 45,00302 KURTIĆ AMILA Ekonomski Sarajevo 2 4 8 33,00 45,00303 PLANČIĆ ALMIN Fakultet inform. tehnol.Mostar 1 0 10 35,00 45,00304 SMAILBEGOVIĆAMILA Ekonomski Zenica 2 4 8 32,85 44,85305 KARAGIĆ ENES Fakultet za saobraćaj i komunikacijeSarajevo 3 6 6 32,75 44,75306 KRKALIĆ EDIN Saobraćajni Doboj 1 0 6 38,75 44,75307 KARAHODŽIĆ ELMA Filozofski Tuzla 1 0 6 38,75 44,75308 HUSANOVIĆ VAHIDA Pedagoški Zenica 2 4 8 32,50 44,50309 ŽIŽO MIRELA Filološki Doboj 1 0 8 36,25 44,25310 KURTIĆ MENSUR Ekonomski Zenica 2 4 6 34,15 44,15311 BAJRIĆ FEĐA Fakultet za kriminalistikuSarajevo 3 6 6 32,10 44,10312 MEMIĆ ERMIN Fakultet političkih naukaSarajevo 2 4 8 32,00 44,00313 POPRŽANOVIĆAMIRA Visoka škola poslovnog menadžmetnaGradiška 2 4 6 33,75 43,75314 OMERČIĆ ELDAR Saobraćajni Doboj 2 4 8 31,50 43,50315 MLINAREVIĆ DIJANA Filozofski Tuzla 2 4 4 35,40 43,40316 MULASMAJIĆ TARIK Saobraćajni Doboj 2 4 8 31,35 43,35317 KURDIĆ MUHAMED Fakultet za ekonomiju i menadžmentDoboj ? 12 31,25 43,25

Stranica 12 od 21

Page 13: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

318 SOLO ELVIR Saobraćajni Doboj 3 6 6 31,05 43,05319 PANTELEJIĆ ISKRA Farmaceutski Sarajevo 2 4 4 30,00 5 43,00320 PLANJAC MUAMERA Ekonomski Zenica 1 0 4 38,75 42,75321 MULAHUSEINOVIĆMUSTAFA Pravni Sarajevo 2 4 4 33,50 41,50322 JOLDIĆ SAFET Mašinski Mostar 2 4 6 31,40 41,40323 BRKA EMINA Ekonomski Zenica 2 4 4 33,30 41,30324 HADŽIEDHEMOVIĆNEIRA Ekonomski Sarajevo 1 0 6 35,00 41,00325 SIMIĆ SRNA Ekonomski B.Luka 3 6 4 30,95 40,95326 HADŽIĆ EMEL Fakultet za ekonimiju i menadžmentDoboj 1 0 4 36,25 40,25327 HADŽIAHMETOVIĆERMIN Poljoprivredno-prehrambeniSarajevo 1 0 4 36,25 40,25328 KANTIĆ DŽENITA Fakultet za inform. tehnol.Doboj 1 0 6 32,15 38,15329 ČAMO SAID Mašinski Zenica 1 0 12 36,25 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA330 MUDROV MIRNES Sarajevska škola za nauku i tehnologijuSarajevo 4 8 20 35,00 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA331 ADŽIĆ MIHNET Ekonomski Zenica 4 8 20 34,40 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA332 KORAJLIĆ AJDIN Pedagoški Zenica 1 0 4 42,50 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA333 KARAMOVIĆ MEHO Rudarsko-geološkiTuzla 4 8 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA334 BAŠIĆ ENIS ElektrotehničkiSarajevo 3 6 10 39,30 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA335 KARAHODŽIĆ MELIHA Filološki fakultetDoboj 4 8 10 33,95 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA336 GRBIĆ MELISA Pedagoški Zenica 2 4 10 36,00 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA337 BEDAK ELDAR Pravni Tuzla 3 6 20 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA338 ŠABANOVIĆ LEJLA Tehnološki Tuzla 4 8 20 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA339 ISIĆ SAJDA Stomatološki Sarajevo 2 4 16 37,50 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA340 ELEZOVIĆ ESMINA Političkih naukaSarajevo 1 0 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA341 SALTAGIĆ NAĐA Filozofski Tuzla 3 6 16 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA342 OMAHIĆ DŽENAN Ekonomski Sarajevo 2 4 10 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA343 MUJKIĆ SANELA Filozofski Tuzla 1 0 20 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA344 BRKOVIĆ ADNAN Saobraćajni Doboj 1 0 10 40,00 1 NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA

Stranica 13 od 21

Page 14: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

345 HADŽIĆ ERMINA Medicinski Tuzla 4 8 20 42,90 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

346 KURTIĆ DŽEMAL Farmaceutski Sarajevo 1 0 20 45,00 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

347 OGRIĆ EDITA Edukacijsko-rehabilitacijskiTuzla 3 6 20 43,35 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

348 TORIĆ EDINA Pravni Tuzla 3 6 20 41,50 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

349 SMAJIĆ AMRA Tehnološki Tuzla 1 0 20 41,25 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

350 SOVIĆ RENATA Filozofski Tuzla 4 8 20 37,40 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

351 MEŠIĆ AZRA Prirodno-matematičkiTuzla 4 8 20 37,15 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

352 TANJIĆ ELMA Filozofski Tuzla 1 0 20 45,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

353 KURTIĆ DŽEMILA Pravni Zenica 1 0 20 45,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

354 ALIĆ EDITA Stomatološki Sarajevo 3 6 20 38,30 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

355 NUMIĆ DAMIR Pravni Zenica 2 4 20 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

356 BAJRIĆ SAMEDIN Fakultet islamskih naukaSarajevo 1 0 20 38,75 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

357 SUBAŠIĆ AZRA Ekonomski Tuzla 1 0 16 42,50 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

358 SPAHIĆ DELVA Islamski pedagoški fakultetZenica 1 0 20 42,50 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

Stranica 14 od 21

Page 15: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

359 BEKRIĆ KENAN Fakultet sporta i tjelesnog odgojaSarajevo 1 0 20 42,50 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

360 MUJČIĆ NERMINA Saobraćajni Doboj 1 0 20 42,50 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

361 HALILOVIĆ NERMINA Stomatološki Sarajevo 2 4 16 37,50 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

362 GANJGO HAKIJA Islamski pedagoškiZenica 2 4 20 38,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

363 MAHALBAŠIĆ LEJLA Medicinski Tuzla 2 4 12 41,00 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

364 ČAMDŽIĆ INDIRA Filozofski Tuzla 2 4 16 41,90 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

365 UNKIĆ EMINA Ekonomski Zenica 2 4 20 37,85 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

366 PAŠIĆ AMELA Saobraćajni Doboj 3 6 20 35,70 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

367 ISIĆ SAMRA Filozofski Sarajevo 1 0 16 40,00 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

368 SPAHIĆ ENIDA Fakultet političkih naukaSarajevo 3 6 16 38,85 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

369 SUBAŠIĆ AMRA Stomatološki Sarajevo 2 4 20 36,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

370 GARIĆ EDIN Mašinski Zenica 1 0 14 41,25 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

371 SALIBAŠIĆ EMINA Pedagoški Zenica 2 4 20 36,25 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

372 ALAGIĆ ENIDA Pravni Tuzla 2 4 14 42,15 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

373 SINANOVIĆ SENAIDA Saobraćajni Sarajevo 1 0 20 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

Stranica 15 od 21

Page 16: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

374 ŠARANOVIĆ NERMA Pedagoški Zenica 1 0 20 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

375 ŠELJMO ELNAID Ekonomski Tuzla 1 0 20 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

376 BEGANOVIĆ SADETA Ekonomski Zenica 1 0 14 45,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

377 HRVIĆ DELILA Farmaceutski Sarajevo 5 10 8 36,00 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

378 SMAJIĆ ARMIN Saobraćajni Doboj 1 0 20 38,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

379 KADUŠIĆ ARNELA Saobraćajni Doboj 3 6 20 32,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

380 BAJRIĆ ERMINA Tehnički Bihać 3 6 16 36,65 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

381 LJEVAKOVIĆ NERMINA Saobraćajni Doboj 1 0 16 42,50 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

382 HASANIĆ ADELA Edukacijsko-rehabilitacijskiSarajevo 2 4 10 44,30 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

383 SOFTIĆ SAMRA PMF Sarajevo 2 4 20 34,15 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

384 JABANDŽIĆ ALMIN Fakultet elektrotehnikeTuzla 2 4 12 42,10 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

385 SALTAGIĆ BADEMA Farmaceutski Tuzla 1 0 8 45,00 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

386 SALKANOVIĆ SENAID Saobraćajni Doboj 2 4 20 33,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

387 ĆEMAN KASEMA Ekonomski Zenica 4 8 14 35,55 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

Stranica 16 od 21

Page 17: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

388 JUSIĆ MIRELA Pedagoški Zenica 1 0 20 37,50 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

389 HUSKIĆ ALMINA Ekonomski Zenica 3 6 14 36,30 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

390 MUMINOVIĆ LEJLA Filozofski Tuzla 3 6 14 36,15 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

391 PLANČIĆ SEDINA Pravni Zenica 2 4 20 31,65 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

392 OGRIĆ KENAN Pravni Doboj 1 0 20 35,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

393 ALAGIĆ AIDA Rudarsko-geološkiTuzla 3 6 8 40,85 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

394 BEKRIĆ SAMRA Filozofski Tuzla 3 6 12 36,85 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

395 KURTIĆ BEKIR Saobraćajni Doboj 1 0 14 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

396 HALILOVIĆ ESMERA Ekonomski Tuzla 1 0 10 43,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

397 BAŠIĆ ARMINA Ekonomija i menadžmentDoboj 1 0 20 33,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

398 SALIBAŠIĆ ALMEDINA Fakultet za menadžment i turizamTravnik 2 4 12 37,20 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

399 AHMIĆ NEJRA Tehnološki Tuzla 1 0 8 45,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

400 HAFIZOVIĆ HARIS Ekonomski Zenica 1 0 10 37,50 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

401 LJEVAKOVIĆ SULJO Saobraćajni Doboj 2 4 16 32,50 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

402 SKOPLJAK AMELA Edukacijsko-rehabilitacijskiTuzla 2 4 12 36,45 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

Stranica 17 od 21

Page 18: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

403 ALIBALIĆ AMINA Ekonomski Zenica 1 0 12 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

404 UNKIĆ SAMRA Poreska akademijaDoboj 1 0 12 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

405 AHMETOVIĆ EMIR ElektrotehničkiSarajevo 1 0 6 45,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

406 KUJUNDŽIĆ AMILA Filozofski Tuzla 2 4 10 35,80 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

407 ĆOSTOVIĆ ADNAN Rudarsko-geološko-građevinski fakultetTuzla 1 0 10 38,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

408 BOŠNJAK IVANA Filozofski Tuzla 1 0 10 38,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

409 ŠARANOVIĆ ELMA Ekonomski Sarajevo 3 6 8 33,85 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

410 BEDAK MELISA Edukacijsko-rehabilitacijskiTuzla 1 0 6 41,25 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

411 SPAHIĆ MERSED Ekonomski Zenica 2 4 12 30,80 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

412 BEŠIĆ ERMELIN Filozofski Tuzla 1 0 8 38,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

413 BAHTIĆ NEZIRA Pedagoški Zenica 2 4 8 33,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

414 RUŠTIĆ ALMA Filozofski Sarajevo 2 4 10 30,85 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

415 GALIJAŠEVIĆ ZLATKO Veterinarski Sarajevo 3 6 4 32,80 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

416 TRAVNJAK ALMINA Ekonomski Zenica 1 0 4 38,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

417 LEKIĆ VAHIDA Islamski pedagoški fakultetBihać 1 0 20 40,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

Stranica 18 od 21

Page 19: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

418 HUSKIĆ OMER Fakultet za ekonomiju i menadžmentDoboj 4 8 14 35,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

419 HODŽIĆ SEDINA Pedagoški Zenica 2 4 16 34,00 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

420 KRAJNOVIĆ EDVIN Fakultet za javnu upravuSarajevo 1 0 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

421 MUJČIĆ ALMIRA Saobraćajni Doboj 3 6 20 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

422 MULIĆ DŽENIS Fakultet islamskih naukaSarajevo 1 0 20 43,75 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

423 SALIHBAŠIĆ SELMA Pedagoški Zenica 1 0 20 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

424 HUSKIĆ EMINA Tehnološki Tuzla 1 0 10 41,25 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

425 BRKIĆ AMILA Medicinski Tuzla 3 6 20 46,10 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

426 ADŽIĆ EDIN Prirodno-matematičkiTuzla 3 6 14 37,85 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

427 HADŽIĆ ADIS Filozofski Tuzla 1 0 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONK-

BORAČKA STIP.

428 DELJKIĆ AMINA Medicinski Sarajevo 6 12 20 40,80 5 5 1NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

ODOBRENA STIPENDIJA OD BOLNICE429 GARIĆ AIDA Medicinski Tuzla 4 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

430 AHMETOVIĆ ADINA Medicinski Tuzla 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

431 RAMIĆ JASMIN Stomatološki Sarajevo 5 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA432 MUJKANOVIĆ ADMIR Pravni Doboj 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA433 KARAHODŽIĆ AZEMINA Mašinski Zenica 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA434 KARAMOVIĆ MEDINA Ekonomski Tuzla 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

Stranica 19 od 21

Page 20: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

435 HRNJIĆ LEJLA Ekonomski Sarajevo 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA436 AHMIĆ AMRA Slobomir P. Doboj 3 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA437 GARIĆ BEĆIR Fakultet za kriminalistikuSarajevo 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA438 GARIĆ ADEM Fakultet islamskih naukaSarajevo 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA439 OKIĆ SAFET ElektrotehničkiSarajevo 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA440 MUMINOVIĆ IRMA Tehnološki Tuzla 3 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA441 STARČEVIĆ KENAN Pedagoški Zenica 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA442 HUSELJA NERMIN Ekonomski Zenica 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA443 HODŽIĆ JASMIN Fakultet humanističkih naukaMostar 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA444 SALIHBAŠIĆ ALMIRA Filozofski Tuzla 4 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA445 DIDIĆ ALMA ElektrotehničkiSarajevo 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA446 HADŽAN AMINA Ekonomski Zenica 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA447 IBRAHIMKADIĆSANIDA Mašinski Zenica 3 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA448 ČAPLJIĆ NERMINA Fakultet za menadžment i turizamTravnik 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA449 LOČIĆ ELMA Ekonomski Sarajevo 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA450 HASANIĆ DŽENITA Ekonomski Tuzla 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA451 KURTIĆ ELVEDINA PMF Tuzla 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA452 RAMIĆ AMIR Fakultet informacijskih tehnologijaMostar 1 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA453 HANDŽIĆ IRMINA Veterinarski Sarajevo 4 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA454 ŠAROTIĆ JUSUF Pedagoški Zenica 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA455 AGIĆ HARIS Pravni Sarajevo 2 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA456 BAJRIĆ BEDRUDIN Ekonomski Zenica 3 1 NE ISPUNJAVA USLOVE KONKURSA

KONAČNA LISTA SADRŽI ODREĐENE PROMJENE NAKON PRELIMINARNE LISTE: 1. DIO UVAŽENIH PRIGOVORA2. REZULTATE ZA BORAČKE STIPENDIJE - SVI STUDENTI KOJI PROLAZE NA SPISKU BORAČKE OZNAČENI SU DA NEISPUNJAVAJU USLOVE. ROK ZA ŽALBE PO KONAČNOJ LISTI JE OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA!

Stranica 20 od 21

Page 21: KOnacna lista opcinskih sitipendista

OPĆINA TEŠANJ KONAČNA LISTA OPĆINSKIH STIPENDISTA 03.02.2011R

edos

lijed

Prezimestudenta Ime Fakultet

Gradstudiranj

a

godi

na st

udija

bodo

vi z

a go

dinu

stud

ija

bodo

vi

za p

riman

ja

bodo

vi z

a ra

niji

uspj

eh

Bod

ovi z

a po

stoj

anje

još

jedn

og st

uden

ta iz

bodo

vi z

a po

sebn

a pr

izna

nja

bodo

vi z

a de

ficit.

zan

iman

ja

ukup

an b

roj b

odov

a

AU

TO

MA

TIZ

AM

Nei

spun

java

nje

uslo

va iz

kon

kurs

aN

epot

puna

doku

men

taci

ja

NAPOMENA

Stranica 21 od 21