KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOA. IVAPen gomendioak web-orriak

 • View
  227

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOA. IVAPen gomendioak web-orriak

 • KomuniKazioeleKtroniKoaiVaPen gomendioak web-orriak idazteko

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa

  Herri-Arduralaritzaren Euskal ErakundeaInstituto Vasco de Administracin Pblica

  ISBN: 978-84-7777-371-9D.L.: S.S. 663/11

  Fotokonposaketa eta diseinua:Itxaropena, S.A., Araba kalea 45 - 20800 Zarautz

 • KomuniKazioeleKtroniKoaiVaPen gomendioak web-orriak idazteko

  Xabier amatria

  Urtzi barrenetXea

  irene Fernndez

  rakel Olea

  JOseba UskOla

  izaskUn zUntzUnegi

 • AURKIBIDEA

  Hitzaurrea ..................................................................................................11

  NaBiGaziOa .................................................................................................15

  | 1. Sarrera | ......................................................................................................................................15

  | 2. Informazioaren arkitektura |...........................................................................................16

  | 3. Webgunearen ataria eta gainerako orriak | ...........................................................18

  | 4. Nabigazio- eta orientazio-tresnak | .........................................................................................19

  4.1. Goiburukoa .......................................................................................................................20

  4.2. Menuak ................................................................................................................................21

  4.2.1. Menu hedagarriak .................................................................................................22

  4.3 Ogi-papurrak .....................................................................................................................25

  4.3.1. Ogi-papurren diseinua ........................................................................................25

  4.4. Laguntza-orria, gunearen mapa eta bilatzailea ....................................................27

  4.4.1. Laguntza-orria ........................................................................................................27

  4.4.2. Gunearen mapa ......................................................................................................28

  4.4.3. Bilatzailea ..................................................................................................................29

  4.5. Estekak .................................................................................................................................30

  4.5.1. Hipertestu egokiak egiteko zenbait gomendio..........................................31

  4.6. Oharrak ...............................................................................................................................38

  | 5. Orrien pisuaren garrantzia | ..........................................................................................................40

 • 6 IVAPeN GOMeNDiOaK WeB OrriaK iDazteKO

  | 6. Laburpena | ..................................................................................................................................................41

  | 7. Bibliografia | .................................................................................................................................................42

  DiSeiNua ..........................................................................................................43

  | 1. Sarrera | ............................................................................................................................................................43

  | 2. Ikuspegi bisualaren garrantzia | ................................................................................................44

  2.1. Espazio zuriak ....................................................................................................................44

  2.2. Marjinak ...............................................................................................................................45

  2.3. Lerrokatzea .........................................................................................................................45

  | 3. Letra-tipoa eta letra-tamaina | ....................................................................................................47

  3.1. Konfigurazio erlatiboak eta finkoak .........................................................................48

  | 4. Letra larria, azpimarra, etzana, lodia eta kolorea | ..............................................49

  4.1. Letra larria ..........................................................................................................................49

  4.2. Azpimarra ...........................................................................................................................50

  4.3. Etzana ...................................................................................................................................50

  4.4. Lodia .....................................................................................................................................51

  4.5. Kolorea .................................................................................................................................52

  | 5. Testuaren eta hondoaren arteko kontrastea | ......................................................53

  | 6. Edukiaren egituraketa | .....................................................................................................................54

  6.1. Edukia zatitu ala ez zatitu? ...........................................................................................54

  6.2. Informazioaren hierarkia eta diseinua ......................................................................57

  | 7. Titulu eta azpi-Tituluak | ...................................................................................................................58

  | 8. Gako-hitzak | ...............................................................................................................................................62

  | 9. Pantailako testuen neurria | ..........................................................................................................63

  | 10. Lerroen eta pantailaren zabalera | ........................................................................................64

  | 11. Zerrendak | ...........................................................................................................................65

 • 7[ AURKIBIDEA ]

  | 12. Taulak | ...........................................................................................................................................................70

  12.1. Taulako datuak sinplifikatu ........................................................................................70

  12.2. Taularen formatua .........................................................................................................71

  | 13. Testu-ilustrazioen abantailak eta desabantailak | ...................................................72

  | 14. Multimedia | .................................................................................................................................................74

  14.1. Komeni da edukien tamaina zaintzea ....................................................................76

  14.2. Erabiltzaileak informatu behar ditugu ...................................................................77

  14.3. Kontrol-tresnak eskaini ................................................................................................78

  | 15. Erabilerraztasuna | .................................................................................................................................80

  | 16. Atariaren diseinua | ..............................................................................................................................81

  | 18. Bibliografia | ................................................................................................................................................84

  PaNtailaraKO teStueN iDazKeta-PrOzeSua .........85

  | 1. Irakurtzeko modu berri bat ulertzen | ................................................................................85

  | 2. Weberako testuak idaztea trebetasun zehatza da | ...........................................88

  2.1. Edukia vs. diseinua ...........................................................................................................89

  2.2. Arloko aditua ez da, berez, idazle ona.......................................................................89

  2.3. Zergatik aldatu behar dut nire idazkera? ................................................................90

  | 3. Web-idazlearentzako aholku orokorrak | ............................................................ 91

  3.1. Ez eman azalpenik; hizketan jardun irakurleekin ................................................91

  3.2. Ez galarazi denborarik ....................................................................................................91

  3.3. Lagundu zure webera sartzen den erabiltzaileari ................................................92

  3.4. Erabili hizkuntza zehatz, praktiko eta erabilgarria ................................................93

  | 4. Pantailarako testuen planifikazioa | ...........................................................................93

  4.1. Helburua definitu ...............................................................................